Vækstforumsekretariatet Dato: 4. april 2013 Journalnr.: 13/812 Initialer: JSS. Beslutningsreferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforumsekretariatet Dato: 4. april 2013 Journalnr.: 13/812 Initialer: JSS. Beslutningsreferat"

Transkript

1 Vækstforumsekretariatet Dato: 4. april 2013 Journalnr.: 13/812 Initialer: JSS sreferat Deltagere: Birthe Friis Mortensen, C.C. Nielsen, Carl Holst, Grete Justesen, Grethe Johnsen, Hans Jørgensen, Hans Skjerning, Henrik Styrup, Hinrich Jürgensen, Jens Oddershede, Johanne Gregersen, Karsten Uno Petersen, Kirsten Arndal Rotvel, Kurt Adamsen, Lasse Krull og Tove Larsen. Derudover deltog: Mikkel Hemmingsen, Dorthe Kusk, Anna Marie Rasmussen, Jesper Bengtson og Jacob Sonne (ref.). Afbud: Finn Brunse, Gerd Rahbek-Clemmensen, Gitte Grønbæk, Ib Kristensen, Peder Kjølhede, Thorkild Jacobsen og Aase Nygaard. Møde i Vækstforum den 4. april, Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe, kl Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings- og drøftelsespunkter, DEL II er orienteringspunkter og DEL III er behandling af ansøgninger og orientering om indkomne ansøgninger. DEL I - s- og drøftelsespunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 6. december Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen 4. Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering 5. Bemyndigelse til Vækstforums formandskab til at indstille projekter på vegne af Syddansk Vækstforum 6. Nye programmer for Regionalfonden og Socialfonden Ny grøn offshore klynge 8. Etablering af dansk-tysk Fraunhofer Forskningscenter i grænseregionen indenfor forskningsområdet Power Electronics (effektelektronik) 9. Status på afvikling af Syddansk Turisme 10. Turismeindsatsen i Syddanmark samt kommissorium for Koordineringsudvalget på turismeområdet 11. Udvidelse af Welfare Tech Invest 12. Vækstforums handlingsplan DEL II Orienteringspunkter 13. Orientering om evaluering af kommunalreformen 14. Status på klyngeudviklingsindsatsen i Syddanmark 15. Opfølgning på OECD-rapporten 16. Status på Vækstforums indsats i yderområderne 17. Opfølgning på Bruxellesforeningens resultatkontrakt Regeringens innovationsstrategi 19. Grøn omstilling - Industriel Symbiose 20. Vækstforums kommunikationsindsats 21. Orientering om formandskabets behandling af ansøgninger til Vækstforums pulje til offentlig-privat innovation 1

2 22. Økonomioversigt for handlingsplan Bevillingsstatus på projekter indstillet i DEL III Behandling af ansøgninger og orientering om indkomne ansøgninger 24. Orientering om indkomne ansøgninger til Vækstforum 25. Forretningsområdet: Sundheds- og velfærdsinnovation 26. Forretningsområdet: Energi 27. Forretningsområdet Oplevelseserhverv 28. Forretningsområde: Vækstforums særlige indsats for kompetenceudvikling 29. Vækstforums talentsatsning 30. Grøn Vækst 31. Meddelelser 32. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden spunkt Formandskabet indstiller, at Vækstforum godkender dagsordenen. Vækstforum godkendte dagsordenen. 2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 6. december spunkt Formandskabet indstiller, at Vækstforum godkender beslutningsreferatet fra mødet den 6. december Bilag Bilag 2 sreferat fra mødet i Vækstforum den 6. december Vækstforum tiltrådte indstillingen. 3. Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen Sagsfremstilling Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har på vegne af regeringen inviteret formandskabet for Vækstforum til i foråret 2013 at drøfte udviklingen på erhvervsområdet og indgå et regionalt vækstpartnerskab. Regeringen foreslår, at aftalen indgås indenfor områder, hvor der er nedsat vækstteams. Dette er bl.a. ud fra et ønske om at gøre aftalen konkret og langsigtet forpligtende som OECD også har anbefalet det. Regeringen har nedsat vækstteams, der arbejder med at forberede og bidrage til udviklingen af regeringens erhvervs- og vækstpolitik på 8 områder. Det drejer sig om: 2

3 1) Det blå Danmark, 2) Kreative Erhverv og Design, 3) Vand, Bio og miljøløsninger, 4) Sundheds- og Velfærdsløsninger, 5) Energi og Klima, 6) Fødevarer, 7) Turisme og Oplevelsesøkonomi, 8) IKT og Digital Vækst Som det fremgår, dækker de 8 vækstteams samlet set alle Vækstforums forretningsområder. Sekretariatet har udarbejdet forslag til indspil indenfor Vækstforums forretningsområder. Vækstforums indspil blev godkendt på formandskabets møde 11. marts Det var forventningen, at regeringens udkast ville foreligge inden påske. Erhvervs- og Vækstministeriet har efterfølgende meddelt, at regeringens udspil tidligst forventes klar efter påske. Det forventes, at de politiske drøftelser vil finde sted medio april til ultimo maj Det foreslås i den forbindelse, at Vækstforum bemyndiger formandskabet til at forhandle aftalen. Opfølgning på nuværende aftale om vækstpartnerskab (2012) I forhold til opfølgningen på den nuværende aftale om regionalt vækstpartnerskab, kan følgende resultater særligt fremhæves: Etablering af Sundheds- og Velfærdskonsortiet, der skal arbejde med at øge kendskabet til danske sundheds- og velfærdsløsninger med henblik på eksport. Opstart af projektet Strategisk Sygehuspartnerskab, der skal realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale Opbygning af et nationalt kontaktforum for vind, der skal sikre koordination af regionale og nationale aktiviteter Etablering af Green PET Lab, der er et nationalt test- og demonstrationscenter for energieffektivisering. Oprettelse af Dansk Design og Arkitektur Konsortium, der skal markedsføre danske designkompetencer Etablering af Welfare Tech Invest Opfølgningen fremgår desuden af bilag 3c. spunkt Formandskabet indstiller, at Vækstforum drøfter forslag til indspil fra Vækstforum til aftale om regionalt vækstpartnerskab 2013 med regeringen at Vækstforum bemyndiger formandskabet til at forhandle aftale om regionalt vækstpartnerskab 2013 med regeringen, at Vækstforum godkender opfølgningen på aftale om regionalt vækstpartnerskab Bilag Bilag 3a Invitation fra erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen vedr. vækstpartnerskabsaftalen Bilag 3b Forslag til indspil fra Vækstforum til aftale om regionalt vækstpartnerskab 2013 Bilag 3c Status på vækstpartnerskabsaftale 2012 Dorthe Kusk orienterede om hovedpunkterne fra et videomøde om vækstpartnerskabsaftalen på administrativt niveau med Erhvervsministeriet den 3. april Vækstforum bemærkede, at der siden indgåelsen af de første partnerskabsaftaler er sket en større tværministeriel koordinering, hvilket der blev kvitteret for. Samtidig tilkendegav Vækstforum, at der fortsat er et stærkt regionalt ønske om, at partnerskabsaftalerne skal være mere konkrete og forpligtende med udgangspunkt i de foreliggende forslag. Vækstforum tiltrådte indstillingerne. 3

4 4. Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering Sagsfremstilling Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi gør det muligt for Vækstforum på eget initiativ at igangsætte særlige indsatser med stort erhvervspotentiale, som kan række ud over Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. OECD fremhæver i sin rapport om den regionale erhvervsfremmeindsats i Region Syddanmark, at faldende produktivitet sammenkædet med den globale konkurrence er en særlig stor udfordring i regionen. Ifølge analysen Fremtidens industri i Danmark udarbejdet af REG LAB for blandt andre Region Syddanmark, har industrien i Danmark de seneste år mistet tæt på job som resultat af udflytning af produktion. Dette rammer særligt hårdt i Region Syddanmark, hvor industrivirksomheder har en særlig stor betydning. Næsten personer, eller mere end 25 procent af alle danske industrijob, er i Region Syddanmark. Sekretariatet har fået udarbejdet en rapport, der belyser syddanske virksomheders nuværende automatiseringsgrad, potentialerne i automatiseringsindsatsen, samt eventuelle barrierer for automatisering. Hovedkonklusionen fra rapporten (vedlagt som bilag) er, at Region Syddanmark har et stort uudnyttet automationspotentiale på tværs af industriens brancher og at Region Syddanmark har et stærkt udgangspunkt for øget automatisering. Det vurderes i rapporten, at en øget satsning på automatisering vil bidrage til højere produktivitet og flere jobs. For at nedbryde virksomhedernes barrierer for brug af øget automatisering, anbefaler rapporten bl.a. følgende: Øget italesættelse af rationel og strategisk automation Forbedret og nem adgang til nyeste relevante viden om robot- og automationsteknologi, automationsløsninger og automationsstrategier, herunder også internationalt Konkret (selv)hjælp til produktionsvirksomheder til praktiske implementerbare strategiplaner for virksomhedens automationssystemer Konkret uvildig hjælp til udvikling af business cases, til processen omkring valg af løsning ved investering og implementering af de første robotter m.m. i virksomheden Virksomhedsuddannelse i Strategiske Automation Sekretariatet peger derudover på, at behov for kompetenceudvikling af medarbejdere i forbindelse med øget automatisering kan tilgodeses i regi af eksisterende projekter, herunder Power Push. På baggrund af rapportens anbefalinger foreslår formandskabet, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering. Sekretariatet foreslår, at der afsættes en ramme til den særlige indsats på 10 mio. kr. i Inden for denne ramme kan der søges midler til projekter, der skal bidrage til at forbedre produktiviteten i syddanske produktionsvirksomheder gennem øget brug af automatisering med udgangspunkt i rapportens konklusioner og anbefalinger. Projekterne skal leve op til Vækstforums kriterier, herunder resultat- og effektkrav. Derudover foreslås det, at der lægges vægt på: at der er i ansøgningerne kan dokumenteres en bred virksomhedsopbakning til projektet at der bag ansøgningerne er et bredt partnerskab bestående af videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med kompetencer inden for området samt private virksomheder at projektet er supplerende i forhold til eksisterende initiativer og tilbud Ansøgninger til puljen behandles på formandskabsmødet den 11. juni 2013 under forudsætning af, at Vækstforum bemyndiger formandskabet til at indstille projekter til EU s strukturfonde på vegne af Syddansk Vækstforum. Baggrunden for den korte frist er, at EU-strukturfondsmidler den 15. juni 2013 overgår til en fælles national pulje, hvis der på nationalt niveau er mere end 5 mio. kr. tilbage. spunkt 4

5 Formandskabet indstiller, at Vækstforum igangsætter en særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering at Vækstforum reserverer 2 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til en særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering. at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der reserveres 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til en særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering at midlerne udmøntes på baggrund af konkrete ansøgninger, der forventes behandlet i Vækstforums formandskab den 11. juni 2013 vedrørende midlerne fra Den Europæiske Regionalfond og i Vækstforum den 25. juni 2013 vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler. Dette er under forudsætning af, at Vækstforum bemyndiger formandskabet til at indstille projekter til støtte fra Regionalfonden på vegne af Syddansk Vækstforum. Bilag: Bilag 4a Executive summary Analyse af automationspotentiale Bilag 4b Analyse af automationspotentiale hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Vækstforum tiltrådte indstillingerne. Vækstforum lagde vægt på, at indkomne ansøgninger til satsningen skal have et målrettet fokus på konkrete aktiviteter, der kan skabe vækst i små og mellemstore virksomheder. Vækstforum anmodede sekretariatet om, i lyset af den korte frist, at tage initiativ til, at relevante parter orienteres om indsatsen og opfordres til at indsende en ansøgning. 5. Bemyndigelse til Vækstforums formandskab til at indstille projekter på vegne af Syddansk Vækstforum Sagsfremstilling I slutningen af strukturfondenes programperiode er der behov for en tæt overvågning af, om alle strukturfondsmidler bliver disponeret i tide, og om tilbageløbsmidler udnyttes optimalt. Da alle Danmarks strukturfondsmidler p.t. ikke er disponeret, har overvågningsudvalget for EU-strukturfonde den 15. november 2012 besluttet at følge en model, der indebærer, at hvis der på landsplan er mere end 5 mio. kr. udisponerede strukturfondsmidler den 15. juni 2013, overgår midlerne til en fælles national pulje, som alle vækstfora kan søge. Denne pulje styres af Erhvervsstyrelsen, men disponeres efter fælles kriterier. Endvidere indebærer overvågningsudvalgets model, at Erhvervsstyrelsen den 1. oktober 2013 og den 1. januar 2014 igen vil opgøre, om der på landsplan er mere end 5 mio. kr. udisponerede midler samt tilbageløbsmidler. Hvis dette er tilfældet, vil disse midler også overgå til en fælles pulje, der styres af Erhvervsstyrelsen, men disponeres efter fælles kriterier. Er der på de tre opgørelsesdatoer på landsplan udisponerede midler på mindre end 5 mio. kr. på landsplan, kan de enkelte Vækstfora selv disponere over deres egne midler. Der er således en bagatelgrænse på op til 5 mio. kr. Disponeringsmodellen indebærer, at alle vækstfora i første omgang senest den 15. juni 2013 skal beslutte, hvordan de vil anvende de restmidler, der er til rådighed af de oprindelige rammer, hvis de selv ønsker at disponere over restmidlerne. Vækstforaene har også mulighed for at bytte eller afgive midler indbyrdes, men flytningen af midlerne skal tilsvarende være på plads første gang senest den 15. juni en indebærer, at alle regionale midler skal være disponeret og indstillet til Erhvervsstyrelsen, senest den 15. juni Det betyder i praksis, at Vækstforum skal træffe beslutning senest ved udgangen af maj måned

6 Der er således behov for at kunne træffe hurtige beslutninger i den resterende del af strukturfondenes programperiode , dvs. fra 5. april 2013 til ca. 31. december 2014, for at Syddanmarks strukturfondsrammer kan anvendes bedst muligt til gavn for væksten og beskæftigelsen i Syddanmark. På formandskabsmødet den 12. november 2012 blev overvågningsudvalgets opfølgningsmodel drøftet. For at kunne agere hurtigt fremover, foreslog formandskabet, at Vækstforum på sit møde i april 2013 drøfter et forslag om at bemyndige formandskabet til at indstille Social- og Regionalfondsmidler på vegne af Vækstforum. Social- og Regionalfondsprojekter er ofte medfinansieret af regionale erhvervsudviklingsmidler. For at smidiggøre processen foreslås det, at bemyndigelsen også omfatter indstillinger til regionsrådet om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvis der er tale om bevillinger på maksimalt 1 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Det vil således fortsat være Vækstforum, der træffer beslutning om større satsninger. Hvis regionernes restmidler overgår til en fælles national pulje, kan hver region indsende maksimalt to indstillinger i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen og indstillingen skal i givet fald ske i overensstemmelse med de kriterier, som Erhvervsstyrelsen på forhånd har orienteret om vægtningen af, i den pågældende indstillingsrunde. Dette kan indebære, at de indstillede projekter ligger udenfor Syddansk Vækstforums handlingsplan. For at ansøgninger fra Syddanmark kan komme i betragtning til de fælles midler, foreslås det, at formandskabet bemyndiges til at prioritere og indstille projekter til støtte fra den eventuelle fælles pulje af strukturfondsmidler. Da den programfastsatte opdeling i prioriteter fortsat gælder, kan der endvidere være behov for en bytning af midler med de andre vækstfora og/eller Erhvervsstyrelsen (de konkurrenceudsatte midler). Derfor foreslås det, at formandskabet også bemyndiges til at bytte midler. Vækstforum skal i givet fald løbende orienteres om brug af den meddelte bemyndigelse. Bemyndigelsen gælder alene for Vækstforums indstillingsret. Det er fortsat sekretariatsgruppen, der vurderer og kategoriserer ansøgningerne og indstiller til tilsagn eller afslag. Der vil desuden være løbende optag af ansøgninger, så længe der er udisponerede strukturfondsmidler for programperioden til rådighed. Vækstforum kan på ethvert tidspunkt beslutte at trække bemyndigelsen tilbage. spunkt Formandsskabet indstiller, at Vækstforum bemyndiger formandskabet frem til 31. december 2014 til efter indstilling fra sekretariatsgruppen at indstille eksisterende projekter til merbevilling og indstille nye projekter til bevilling fra Socialfondens eller Regionalfondens midler fra strukturfondsperioden , at Vækstforum bemyndiger formandskabet frem til 31. december 2014 til efter indstilling fra sekretariatsgruppen at indstille eksisterende projekter til merbevilling og indstille nye projekter til bevilling fra den eventuelle fælles nationale pulje af strukturfondsmidler, at Vækstforum bemyndiger formandskabet til efter indstilling fra sekretariatsgruppen at indstille til regionsrådet om medfinansiering på maksimalt 1 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til social- og regionalfondsprojekter, herunder til medfinansiering af strukturfondsmidler fra den fælles nationale pulje, og at Vækstforum bemyndiger formandskabet til efter indstilling fra sekretariatsgruppen at bytte midler med de andre vækstfora og/eller Erhvervsstyrelsen (de konkurrenceudsatte midler). Bilag Bilag 5 Notat fra overvågningsudvalget om anvendelsen af strukturfondsmidler efter medio

7 Vækstforum tiltrådte ansøgningerne med den præcisering, at bemyndigelsen alene omhandler midler fra den nuværende strukturfondsperiode og ikke den kommende strukturfondsperiode. Vækstforum orienteres efterfølgende om formandskabets beslutninger. 6. Nye programmer for Regionalfonden og Socialfonden Sagsfremstilling Den nuværende strukturfondsperiode udløber ved udgangen af 2013, og strukturfondenes fortsættelse er en del af den igangværende debat på europæisk plan om EU s langtidsbudgetter. Ved topmødet i Det Europæiske Råd den februar 2013 blev der opnået enighed om en budgetramme for årene , herunder for strukturfondene. På EU-niveau bliver budgettet under strukturfondene til mere udviklede regioner reduceret med 10 %. Der er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt en konkret budgetramme for strukturfondsprogrammer i Danmark i perioden, men det kan nu siges med sikkerhed, at der bliver et strukturfondsprogram for Danmark. Budgetniveauet bliver dog betragteligt mindre end det nuværende niveau. Alle regioner er garanteret mindst 55 % af det beløb, som de modtager i dag. Budgettet er ikke endeligt vedtaget, da det skal godkendes i Europa Parlamentet. Interessen retter sig nu mod indholdet at de kommende strukturfondsprogrammer. En række vilkår for disse er kendte: Der er krav om tematisk koncentration. Programmerne skal vælge fokusering med udgangspunkt i en liste af mulige tematiske mål og investeringsprioriteter. Mindst 20 % af Regionalfondsmidlerne skal anvendes på det tematiske mål 4: Overgang til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer. Mindst 20 % af Socialfondsmidlerne skal anvendes på det tematiske mål 9: Fremme af social inklusion. Mindst 5 % af Regionalfondsmidlerne skal anvendes til Bæredygtig byudvikling. Det danske arbejde med at udforme de operationelle programmer på dette grundlag sigter mod at udforme et så robust og fleksibelt program som muligt. Det er forventningen, at de 6 vækstfora bliver centrale aktører i gennemførelsen af de operationelle programmer. Der stilles ikke særlige krav om øremærkning af midler til yderområder fra EU s side. På europæisk plan håndteres dette spørgsmål ved en klar prioritering af midler til EU s fattigste regioner, og nu også ved at oprette en ny kategori i form af overgangsregioner. På foranledning af Erhvervsstyrelsen er der startet et forberedelsesarbejde med de operationelle programmer for Der tegner sig følgende overordnede struktur: Socialfondsprogrammet forventes at råde over 52 % af de midler, der stilles til rådighed af EU. Erhvervsstyrelsen foreslår, at Socialfonden anvendes til at øge produktiviteten i Danmark ved at forbedre arbejdsstyrkens kvalifikationer. De tematiske mål forventes at blive: 1. Bedre job gennem uddannelse, hvor hovedvægten lægges på forbedringer af kompetenceniveauet hos beskæftigede. 2. Flere job via iværksætteri, hvor hovedvægten er styrkelse af iværksætteres viden. 3. Flere job via aktiv inklusion, hvor hovedvægten er at understøtte indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der har vanskeligt ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette sidste tema er obligatorisk. Regionalfondsprogrammet forventes at råde over 48% af de midler, der stilles til rådighed af EU. Erhvervsstyrelsen foreslår regionalfondsprogrammet anvendt til at styrke produktiviteten og konkurrenceevnen ved en virksomhedsrettet indsats. De tematiske mål forventes at blive: 1. Vækst via virksomhedsudvikling, hvor hovedvægten vil være at styrke innovationen og den teknologiske udvikling i danske virksomheder. 2. Vækst via flere vækstvirksomheder, hvor hovedvægten vil være at styrke små- og mellemstore virksomheders, herunder nyetableredes konkurrenceevne. 7

8 3. Vækst via grøn omstilling, hvor hovedvægten lægges på energi eller ressourceeffektivitet. Dette tema er obligatorisk i form af overgang til lavemissionsøkonomi. Det er sekretariatets vurdering, at der er behov for at gøre en indsats for, at der skabes størst mulig sammenhæng mellem de operationelle programmer og Vækstforums arbejde. Derfor foreslås det, at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at deltage i det programforberedende arbejde med det formål at fremme så robuste og fremtidssikrede strukturfondsprogrammer som muligt, at søge at reducere antallet af budgetbindinger på Vækstforums prioriteringsret mest muligt, og at fremme koordinering mellem strukturfondsprogrammerne og Vækstforums erhvervsstrategi mest muligt. spunkt Formandsskabet indstiller, At vækstforum tager orienteringen til efterretning At vækstforum bemyndiger sekretariatet til at deltage i det programforberedende arbejde med det formål at fremme så robuste og fremtidssikrede strukturfondsprogrammer som muligt, at søge at reducere antallet af budgetbindinger på Vækstforums prioriteringsret mest muligt, og at fremme koordinering mellem strukturfondsprogrammerne og Vækstforums erhvervsstrategi mest muligt. Vækstforum tiltrådte indstillingerne. I forlængelse af oplægget fra regionalchef Preben Gregersen, Erhvervsstyrelsen, der blev holdt for Vækstforum den 3. april 2013, betonede Vækstforum vigtigheden af, at de Regionalfondsmidler, der skal anvendes til bæredygtig byudvikling, ikke blot bør tilfalde København, men også andre byer i Danmark. Desuden drøftede Vækstforum mulige kriterier for den fremtidige fordeling af midlerne og understregede betydningen af, at midlerne anvendes til at rette op på skævvridningen af vækstbetingelserne og sikre udvikling i hele landet. 7. Ny grøn offshore klynge Sagsfremstilling Vækstforum indstillede den 27. september 2012 projektet Offshore Wind Denmark (OWD) til en bevilling på kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektet skal samle grønne offshore organisationer i én stærk grøn offshore klynge med kompetencer indenfor hele den grønne offshore værdikæde. Bevillingen blev givet med en række forudsætninger bl.a. om, at der skulle udarbejdes resultatkontrakt, som Vækstforum skal orienteres om. Nogle af de konkrete mål i resultatkontrakten er: De hidtidige aktiviteter i Green Offshore Center, Alliancen for Grøn Offshore Energi, dele af LORCs Knowledge Center og Offshore Center Danmark (OCD) fusionerer og danner en ny organisation, men med OCD som juridisk grundlag. Offshore klyngens kompetencer og services kortlægges og partnerne etablerer en ny fælles international salgs- og markedsføringsindsats. Der sikres en stor international offshore event til Danmark i projektperioden. Der udvikles værdikædeanalyser med henblik på at udvikle nye forretningsmodeller og der skal udvikles nye kombinationer af produkter og services, der involverer flere virksomheder. Projektet forventer at give en produktivitetsstigning hos de deltagende virksomheder på 5-10 % i år 1-3 efter projektperiodens udløb. Tilsagnsmodtager (OCD) har ændret sin bestyrelse, sin organisation og fået nyt navn: Danish Offshore Energy. Organisationen får en klar opdeling i hhv. en olie/gas- og en renewables division. Der ansættes en ny direktør for renewables divisionen og organisationen flytter til lokalitet på Esbjerg Havn. 8

9 Den nye bestyrelse i Danish Offshore Energy er: formand Anders Eldrup, næstformand Kurt Normann Nielsen (Maersk Oil A/S), næstformand Poul Nyrup Rasmussen (LORC), Ernst Tiedemann (FORCE Technology repræsenterer GTS), Jens Rebsdorf-Gregersen (Ramboll Oil & Gas A/S), Verner Andersen (Semco Maritime A/S), Peter Rindebæk, (Bladt Industries A/S), Bent Johansen (Vattenfall), Jesper Møller (Siemens Wind Power A/S), Kaj Lindvig, (A2SEA A/S), Anders Schmidt Kristensen (Aalborg Universitet repræsenterer universiteterne). Bestyrelsen dækker således både offshore vind og olie/gas. Bestyrelsen nedsætter et advisory board. Bevillingen udgjorde maksimalt 49,2 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på kr. Forhandlingerne om resultatkontrakten har medført ændringer i projektets budget, finansiering og projektperiode. Projektperioden er ændret fra 1. november 2012 til 31. oktober 2016 til 1. december 2012 til 30. november Der er ændringer i timesatsen, som indebærer, at bevillingen nu udgør 53,28 % i stedet for 49,2 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Det bevilligede beløb på 18,425 mio.kr. er ikke ændret. For at kunne komme i gang har tilsagnsmodtager derfor fået deres bevilling med forbehold for, at Vækstforum godkender det ændrede budget. spunkt Formandsskabet indstiller, at Vækstforum tager orienteringen om resultatkontrakten til orientering at Vækstforum godkender ændringen i projektets budget og finansiering, således at bevillingen på de kr. maksimalt kan udgøre 53,28 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Vækstforum tiltrådte indstillingerne med den bemærkning, at også aktører uden for regionen fremadrettet skal bidrage til Offshoreklyngen, der har et nationalt fokus. Vækstforum anmodede sekretariatet om, at dette meddeles til de relevante aktører. 8. Etablering af dansk-tysk Fraunhofer Forskningscenter i grænseregionen indenfor forskningsområdet Power Electronics (effektelektronik) Sagsfremstilling Syddansk Vækstforum fik den 27. september 2012 en orientering om arbejdet med at tiltrække og få etableret en afdeling af Fraunhofer-Gesellschaft inden for forskningsområdet Power Electronics til den dansk-tyske region. Fraunhofer-Gesellschaft er en tysk forskningsorganisation med 80 forskningsinstitutter i Tyskland, der hver især fokuserer på forskellige forskningsfelter. De gennemfører kontraktforskning for private og offentlige virksomheder. Fraunhofer har ca ansatte i Tyskland, primært ingeniører og videnskabsfolk. Endvidere har Fraunhofer flere forskningscentre i USA, samt afdelinger i Asien. Fraunhofer er bl.a. derfor meget efterspurgt blandt erhvervslivet. Typisk flytter relevante store og mellemstore virksomheder i nærheden af Fraunhofer Institutter, og nye virksomheder opstår i Fraunhofers nærhed. Der er blevet udarbejdet en behovsanalyse, der kortlægger branchen, samt dens udfordringer og behov indenfor området Power Electronics i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark. Behovsanalysen viser, at 86 virksomheder indenfor Power Electronics området i grænseregionen tilsammen har en årlig omsætning på 7,7 milliarder EUR. Virksomhedernes vækstforventninger er samlet set estimeret til mindst 20 % årligt i de kommende år. Et Fraunhofer Projektcenter vil sammen med eksisterende initiativer, bl.a. Green Power Electronics Test Lab (Green Lab), SDU og Mads Clausen Instituttet være et væsentligt supplement i bestræbelserne på at udvikle 9

10 et world class kompetencemiljø i grænseregionen indenfor effektelektronik, således at der er adgang til højt kvalificeret viden og kompetent arbejdskraft. På kort sigt er målet at etablere et dansk-tysk Fraunhofer Projektcenter med ansættelse af 4-5 årsværk. Det forventes, at andelen af den danske offentlige medfinansiering til projektcenteret over et forløb på 2-3 år vil være op til 7 mio. kr. Projektcenteret skal desuden medfinansieres af delstaten Slesvig-Holsten, Fraunhofer- Gesellschaft, virksomheder og videninstitutioner i området. Medfinansiering fra Syddansk Vækstforum vil være målrettet konkrete udviklingsprojekter indenfor Power Electronics. I løbet af de første år skal Projektcenteret desuden opbygge rammerne for et efterfølgende større Fraunhofer Forskningscenter med op til 50 årsværk. Virksomhederne, Fraunhofer-Gesellschaft og videninstitutionerne peger på, at Fraunhofer Projektcenteret skal etableres i Sønderborgområdet. Regionsrådsformanden for Region Syddanmark og Ministerpræsidenten for Slesvig-Holsten bakker op om dette. Efter et møde i starten af februar 2013 mellem Region Syddanmark og uddannelsesministeriets departement, undersøges i øjeblikket i hvilken form etableringen af Fraunhofer i Sønderborg kan blive del af ministeriets internationaliseringsstrategi. Ministeriet har fremsendt en støtteerklæring samt en liste over mulige nationale danske finansieringspuljer, der er videresendt til bl.a. Fraunhofer-Gesellschafts bestyrelse i München. Processen frem til i dag har vist, at virksomhederne har et stort ønske om at samarbejde med Fraunhofer- Gesellschaft. Målet var at indsende en ansøgning til Vækstforum tirsdag den 12. marts Det har dog ikke været muligt at få virksomhedernes fulde opbakning til det nuværende koncept, men de vil gerne samarbejde om en revidering af konceptet. Derfor er der ikke indsendt en ansøgning omkring etableringen af Fraunhofer til ansøgningsfristen d. 12. marts Med henblik på at sikre bred og nødvendig virksomhedsopbakning for etableringen af et Fraunhofer Center i den dansk-tyske region bliver konceptet revideret over de kommende måneder. Dette vil ske i samarbejde med virksomhederne således, at virksomhedernes behov imødekommes, og projektet udvides med potentielle nye samarbejdspartnere og virksomheder, samt at sikre en bæredygtig finansiering. Projektcenteret vil, udover at have stor betydning for de deltagende virksomheder, også give mulighed for en profilering af den dansk-tyske region, som europæisk modelregion for forskning og virksomheder indenfor effektelektronik og energieffektivisering. Projektet bidrager desuden til nedbrydning af barrierer indenfor det grænseoverskridende økonomiske og forskningsmæssige samarbejde. spunkt Formandskabet indstiller, At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på maksimalt 7 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til det dansk-tyske Fraunhofer Projektcenter til offentlig medfinansiering af den danske del, fordelt over en projektperiode på 2-3 år. De regionale erhvervsudviklingsmidler substitueres af strukturfondstilbageløbsmidler i det omfang, det er muligt. At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at formandskabet bemyndiges til at udmønte de reserverede midler, hvorefter Vækstforum og regionsrådet orienteres efterfølgende. Vækstforum tiltrådte indstillingerne. Det blev understreget, at en forudsætning for støtte til et dansk-tysk Fraunhofer Projektcenter er, at der kan sikres tilstrækkelig opbakning fra virksomhederne, herunder medfinansiering fra virksomhederne. 9. Status på afvikling af Syddansk Turisme 10

11 Sagsfremstilling Syddansk Turisme har indtil videre forbrugt af de reserverede 2,6 mio. kr. til afvikling af Syddansk Turisme. Et eventuelt yderligere træk på disse midler forventes at knytte sig til overdragelse af projektet Oplevelsernes Academy. Afviklingsaktiviteterne drejer sig fortsat om de to store EU projekter, Leg og Læring Kids n Tweens og Oplevelsernes Academy. Syddansk Turisme afventer refusion fra Vejle Kommune af projektudgifter, herunder løn, som har været afholdt af Syddansk Turisme, i alt ,10 kr. Dertil kommer et spørgsmål om håndtering af feriepenge. Det er blevet afklaret, at feriepenge er en støtteberettiget omkostning, som Vejle Kommune kan få dækket af projektets bevilling. Derfor ønsker Syddansk Turisme, at kommunen frafalder et forbehold i overdragelsesaftalen om betaling af feriepenge. Syddansk Turisme har indtil videre reserveret kr. Der afholdes jævnlige møder med Tietgenskolen vedr. overdragelse af projektet Oplevelsernes Academy. På møderne drøftes bl.a. projektets økonomiske struktur, egenfinansieringsposten og øvrige aftalemæssige forpligtelser. Drøftelserne har til formål at afklare og nå til enighed om projektets økonomiske forhold, og en aftale er endnu ikke på plads. Syddansk Turisme har 19. marts modtaget seneste udspil vedr. kompensation til Tietgenskolen. Drøftelserne fortsætter. Syddansk Turismes anmodning om vedtægtsændring er fortsat under sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen. Vækstforum har på sidste møde udpeget 3 medlemmer til fonden Inspiring Denmark. Medlemmerne tiltræder og bestyrelsen kan konstituere sig efter de nye vedtægter, når styrelsen har godkendt vedtægtsændringen. Inspiring Denmark vil de næste 3 år modtage en basisbevilling fra Region Syddanmark og privat medfinansiering fra virksomhedspartnerne. Dertil kommer projekt Strategisk Værtskab, som Vejle Kommune ved VisitVejle bliver tilsagnsmodtager for. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Vejle Kommune og Syddansk Turisme om administrationen af projektet. Aftalen forventes underskrevet i løbet af kort tid. spunkt Formandsskabet indstiller, at Vækstforum godkender status på afviklingen af Syddansk Turisme Bilag Bilag 9 Status på Syddansk Turismes afviklingsomkostninger Vækstforum tiltrådte indstillingen. 10. Turismeindsatsen i Syddanmark samt kommissorium for Koordineringsudvalget på turismeområdet Sagsfremstilling På Vækstforum mødet den 6. december 2012 blev det besluttet, at der er behov for at forbedre koordineringen og samarbejdet på turismeområdet. Desuden blev det besluttet, at der er behov for at sikre fremdriften og løbende følge op på resultaterne, og at effekterne af de mange turismeinitiativer dokumenteres, før der igangsættes større nye indsatser. På den baggrund besluttede Vækstforum, at turismeindsatsen i Region Syddanmark og kommissoriet for Koordineringsudvalget skulle drøftes og præciseres på Vækstforums møde den 4. april Som opfølgning på Vækstforums beslutning den 6. december 2012 og drøftelserne på mødet, foreslår sekretariatet, at kommissoriet for Koordineringsudvalget indeholder følgende opgaver (nuværende kommissorium, godkendt af Vækstforum den 19. juni 2012, er vedlagt som bilag): 11

12 Sikre koordinering mellem regionalt og statsligt niveau. Koordinere samarbejde på tværs af destinationerne Koordinere projektudvikling ift. statslige programmer Høres i turismerelaterede vækstforumansøgninger; bemærkninger indgår i sekretariatets sagsbehandling Følge og drøfte udviklingen i og koordineringen af den samlede projektportefølje indenfor turisme Følge og drøfte evaluering og opfølgning på resultater og effekter i turismerelaterede vækstforumprojekter Erfaringsudveksle om nyeste analyser, tendenser og destinationsudvikling, eksempelvis organisationsdannelse, digital formidling, tema- og produktudvikling. Medvirke til at foreslå, udarbejde og igangsætte turismehandlingsplaner, turismeindsatser og analyser efter opdrag fra Vækstforum. Koordineringsudvalgets opgaver finansieres fra eksisterende initiativer, da udvalget ikke er bevilget penge. På Vækstforummødet den 6. december 2012 blev der ligeledes udtrykt ønske om en analyse af turismeområdet i Syddanmark, i øvrige regioner og sammenlignelige nabolande for at få beskrevet udfordringerne på området. Det foreslås, at denne analyse foretages i regi af Koordineringsudvalget, og at Vækstforum får analysen fremlagt på et kommende møde med henblik på en drøftelse af, hvad Vækstforum kan gøre fremadrettet. spunkt Formandsskabet indstiller, at Vækstforum godkender sekretariatets forslag til det reviderede kommissorium for Koordineringsudvalget at Vækstforum anmoder Koordineringsudvalget om at igangsætte en analyse af turismeområdet Bilag Bilag 10a Nuværende kommissorium for Koordineringsudvalget for turisme Bilag 10b Overblik over turismeprojekter Vækstforum tiltrådte indstillingerne med den tilføjelse, at koordinationsudvalgets arbejde også forelægges til drøftelse i Vækstforum. 11. Udvidelse af Welfare Tech Invest Sagsfremstilling Fonden Welfare Tech Invest har nu været aktiv i et år og status er primo januar 2013 følgende: Lånefonden til yderområder med tilsagn på 20 mio. kr. fra Socialfonden. På trods af opsøgende indsats i yderområderne opleves der kun begrænset interesse for fondens lånetilbud, som skal matches med privat medfinansiering fra bank eller andet. På nuværende tidspunkt er der udstedt ét lån på 3 mio. kr., to låneaftaler er under forhandling, og managementselskabet arbejder internt med yderligere tre sager. Sekretariatet følger udviklingen nøje. Investeringer i velfærdsteknologivirksomheder med tilsagn på 50 mio. kr. fra Socialfonden. Der opleves god søgning til fonden, og man har været i dialog med i alt 90 projekter indtil nu, hvoraf en tredjedel endnu ikke er bearbejdet internt. Mange af projekterne, som man er i kontakt med, er relativt umodne, og skal løftes en del før de er klar til kapitaltilførsel. Derfor har investeringstakten været relativ langsom, men det er forventningen, at investeringstakten stiger i takt med at projekterne modnes. Ligeledes vil projektet Accelerace Welfare medvirke til at der tiltrækkes og modnes flere velfærdsteknologi-iværksættere som fonden kan investere i. Der blev på seneste bestyrelsesmøde i Welfare Tech Invest, d. 7. marts 2013, godkendt endnu en velfærdsteknologi-investering. Status er således at der er 6 godkendte investeringer. 12

13 På den ene side er der således en træghed i investeringstakten, men på den anden side er der også igangsat aktiviteter, som må forventes at medføre fremkomst af investeringsmodne projekter, hvor det er nødvendigt, at der er investeringskapital til rådighed i fonden, såfremt den samlede velfærdsteknologi-satning ikke skal bremses. Det kan dog ikke forudsiges i hvilket omfang og hvor hurtigt dette vil ske. Forslag om udvidelse af fondens fokus Med afsæt i ovenstående kan det her og nu synes usikkert, hvorvidt det indenfor projektperioden vil kunne nås at investere alle de 50 mio. kr. Socialfondsmidler i velfærdsteknologivirksomheder. Sekretariatet foreslår, at fondens fokus udvides til også at omfatte virksomheder indenfor Vækstforums indsatsområder Bæredygtig Energi og Design. Det vil øge den kritiske masse for investeringer og dermed øges også muligheden for at få investeret alle fondens midler indenfor projektperioden. En sådan udvidelse skal dog godkendes af Erhvervsstyrelsen, som har givet tilsagn til projektet, og det kræver blandt andet, at det er dokumenteret, at der er et kapitalbehov indenfor netop disse områder. Desuden vil fondens vedtægter skulle ændres, hvilket kræver fondsmyndighedernes godkendelse. Såfremt der sker en udvidelse, skal man desuden være opmærksom på, at der vil være mindre kapital til rådighed til velfærdsteknologivirksomhederne, og at dette kan virke bremsende på velfærdsteknologisatsningen. spunkt Formandsskabet indstiller, at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at undersøge muligheden for at udvide fondens fokus til også at omfatte virksomheder indenfor forretningsområdet Bæredygtig Energi samt Design, herunder få indhentet den nødvendige dokumentation samt anmode Erhvervsstyrelsen om at tilsagnet ændres i overensstemmelse med et udvidet investeringsfokus. Vækstforum tiltrådte indstillingen. 12. Vækstforums handlingsplan Sagsfremstilling Vækstforums handlingsplan for udløber ved årsskiftet, og derfor skal der i løbet af indeværende år udarbejdes en justeret handlingsplan for , som led i udmøntningen af erhvervsudviklingsstrategi Det foreslås, at Vækstforums indsatsområder i overordnet set viderefører indsatsområderne fra den nuværende handlingsplan med undtagelse af turisme, der foreslås fokuseret ind på erhvervsturisme og markedsføring af turisme. Begrundelsen for udelukkende at fokusere på erhvervsturisme og markedsføring af turisme skyldes Vækstforums beslutning om, at der i forhold til de mange igangsatte turismeinitiativer er behov for at sikre fremdriften og løbende følge op på resultaterne, og at effekterne af de mange turismeinitiativer dokumenteres, før der igangsættes større nye indsatser. Følgende indsatsområder foreslås: - sundheds- og velfærdsløsninger - energieffektivisering - offshore - erhvervsturisme og markedsføring af turisme - design Endvidere foreslås det, at Vækstforum viderefører de tværgående indsatser vedr. yderområder, det grænseoverskridende og det internationale, men at det afdækkes, om der er behov for at nytænke indsatserne sær- 13

14 ligt i forhold til yderområderne. Endelig foreslås det, at Vækstforums mulighed for på eget initiativ at igangsætte tidsbegrænsede særlige initiativer også videreføres. Processen i 2013 inddeles i 4 faser: 1. Drøftelse af eventuelle justeringer 2. Skitse til handlingsplan Udarbejdelse af udkast til handlingsplan Tilretning og godkendelse Det skal bemærkes, at der undervejs i faserne vil være behov for justeringer i takt med, at arbejdet med operationaliseringen af EU-strukturfondsprogrammerne skrider frem. Eventuelle justeringsbehov på baggrund af de operationelle EU-programmer Fase 1 1. januar 4. april Drøftelse af behovet for justeringer Fase 2 4. april 25. juni Fase 3 Fase juni 30. september 30. september 5. december Udarbejdelse af udkast til handlingsplan Tilretning og godkendelse Vækstform døgnseminar den april Vækstforum møde den 25. juni Vækstforum møde den 30. september Skitse til handlingsplan udarbejdes Vækstforum møde den 5. december Efter Vækstforums godkendelse af handlingsplan vil handlingsplanen blive videregivet til det kommende Vækstforum, der træder sammen i Det kommende Vækstforum kan vælge at justere handlingsplanen efterfølgende. spunkt 14

15 Formandskabet indstiller, at Vækstforum drøfter behovet for eventuelle justeringer til den kommende handlingsplan for I forlængelse af drøftelserne den 3. april 2013 om, hvad der skal til for at skabe succesfulde klynger, samt temadrøftelsen om handlingsplan umiddelbart inden vækstforummødet den 4. april 2013, besluttede Vækstforum: - at der skal være øget fokus på, hvad der skal til for at skabe succesfulde klynger med udgangspunkt i en analyse af klyngens økosystem - at der skal gøres en betydelig indsats for, at Vækstforums fire prioriterede klynger bliver innovationsnetværk og sikres guldstatus - på de kommende møder i Vækstforum inviteres lederne af de fire klyngesekretariater til at præsentere en SWOT-analyse for klyngen samt at præsentere klyngens handlingsplan for at nå klyngens mål - at yderområdeindsatsen genovervejes med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer med yderområdeindsatserne Drøftelserne om den kommende handlingsplan for fortsætter på de kommende vækstforummøder. DEL II Orienteringspunkter 13. Orientering om evaluering af kommunalreformen Sagsfremstilling Regeringens Udvalg om evaluering af kommunalreformen har afsluttet sit arbejde. Evalueringen af de regionale vækstforas indsats indgår som et af 5 særlige fokusområder. Evalueringen tager udgangspunkt i en kortlægning af, om der med kommunalreformen er skabt grundlag for en strategisk anvendelse af erhvervsudviklingsmidler. Udvalget har i den forbindelse undersøgt de regionale vækstforas prioriteringer af erhvervsudviklingsmidler. Den samlede vurdering Det har været et hovedformål med kommunalreformen at skabe en sammenhængende indsats på erhvervsområdet, hvor den statslige indsats skal sætte en overordnet retning, der afspejles i den regionale indsats, herunder erhvervsudviklingsstrategien, og videre i den kommunale indsats. Den samlede vurdering er, at det i vidt omfang er lykkedes at indfri de overordnede mål om en mere sammenhængende indsats på erhvervsområdet, og at de regionale vækstforas indsats i høj grad har indfriet ambitionerne på området. Om de regionale vækstfora fremhæves det, at vækstforaene har skabt større ejerskab og lokal forankring af erhvervsindsatsen, større professionalisme og effektivitet i opgaveløsningen, og at erhvervsudviklingsstrategierne skaber et bedre strategisk grundlag for erhvervsudviklingsindsatsen. Særligt i Vestdanmark er det lykkedes at skabe en høj grad af konsensus og ligeværdigt samarbejde mellem alle aktører på området. Udfordringer Rapporten peger dog også på udfordringer og forbedringspotentiale på en række områder, bl.a.: Der er behov for at styrke sammenhængen mellem den statslige, regionale og kommunale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Det er bl.a. arbejdsgruppens vurdering at Danmarks Vækstråd kan spille en større rolle for at styrke den vertikale koordinering. 15

16 Der peges også på, at koordineringen mellem de regionale og lokale erhvervsudviklingsindsatser kan blive bedre. Særligt på turismeområdet kan samarbejdet mellem region og kommuner i nogle dele af landet blive bedre. I forhold til vækstforaenes arbejde peges der på udfordringer i forhold til bl.a.: Samarbejdet på tværs af de regionale vækstfora, herunder erfaringsudveksling og udnyttelse af operatører på tværs af regioner. Der peges på, at samarbejde og koordination på tværs af vækstfora kunne fremmes yderligere, f.eks. gennem de regionale vækstpartnerskabsaftaler mellem vækstforaene og regeringen. Måling af effekten af vækstforaenes indsats kan blive bedre. Det bemærkes, at der er et arbejde i gang, men at der fortsat skal arbejdes med mere ensartede og evidensbaserede evalueringer på området. Det administrative arbejde omkring projektmodning og EU-midler i tilknytning til vækstforaene er betydeligt. Hvad angår tværregionalt samarbejde har Region Syddanmark som opfølgning på OECD-rapporten, taget initiativ til at styrke samarbejdet mellem de regionale vækstfora. Der arbejdes allerede med at styrke effektmålingen i alle vækstfora og i samarbejde med staten. Syddansk Vækstforum har igennem længere tid arbejdet systematisk med porteføjlestyring og effektmåling. Syddansk Vækstforum tilbyder desuden såfremt Vækstforum godkender det syddanske indspil til partnerskabsaftale med regeringen - at stille Syddansk Vækstforums porteføljestyringssystem til rådighed for alle vækstfora. I forbindelse med programmeringen af den kommende strukturfondsperiode indgår administrativ forenkling og fleksibilitet i forhold til EU s udgiftsregler som et emne. Rapporten er nu sendt i høring frem til 8. april Rapporten kan findes i sin helhed på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: Uddrag af rapporten er vedlagt som bilag. Indstilling Formandskabet indstiller, at Vækstforum tager punktet til orientering. Bilag Bilag 13 Uddrag af Afrapporteringen fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen vedrørende regional udvikling (kapitel 4: Evaluering af opgavefordelingen efter kommunalreformen samt evaluering af de regionale vækstfora ). Vækstforum tiltrådte indstillingen. 14. Status på klyngeudviklingsindsatsen i Syddanmark Sagsfremstilling Der er behov for at dygtiggøre og professionalisere de syddanske klyngeorganisationer yderligere med henblik på dels at sikre effektive klyngeorganisationer, der imødekommer virksomhedernes behov, og dels at 16

17 styrke klyngernes muligheder for at tiltrække finansiering nationalt og internationalt. Der er derudover behov for styrkelse af rammebetingelserne og optimering af samspillet og samarbejdet på tværs af aktører indenfor de prioriterede syddanske klynger, da det ses som en forudsætning for at indfri det langsigtede vækstpotentiale. På baggrund heraf besluttede Vækstforum den 27. september 2012 at igangsætte to aktiviteter. For det første en plan for, hvordan de fire prioriterede syddanske klynger kan opnå guld status efter EU's ECIE kriterier, som er en del af den fælles nationale-regionale klyngestrategi. Opnåelse af guld status indikerer, at klyngeorganisationen er effektiv, men udløser ikke automatisk national, international eller regional finansiering. ECIE kriterierne indgår som en del af det statslige program Innovationsnetværk Danmark jf. nedenfor. For det andet en analyse af de enkelte klyngers økosystemer. Det vil med andre ord sige analyser af specialiseringen, rammerne og samarbejdet indenfor den syddanske vækstmodel (kvalificeret efterspørgsel og udbud, forskning og uddannelse samt finansiering) for de 4 klynger. Analysen skal medvirke til at styrke rammebetingelserne og optimere samspillet og samarbejdet på tværs af aktører indenfor de 4 klynger, da det ses som en forudsætning for at indfri det langsigtede vækstpotentiale. Der er ved udgangen af december 2012 indgået samarbejdsaftale med REG X om udarbejdelse af udviklingsplaner og økosystemanalyser. Indsatsen vil være differentieret i forhold til den enkelte klyngeorganisation. Arbejdet vil være afsluttet april Inden 2014 vil der løbende, i relation til nedenstående, blive leveret delresultater, blandt andet benchmarking af de syddanske klynger efter ECIE kriterierne, med henblik på at understøtte klyngernes grundlag for at søge national finansiering, som innovationsnetværk. De fire prioriterede syddanske klynger satser i udgangspunktet hver på at være lead på en innovationsnetværksansøgning. Fremrykket udbud af innovationsnetværk Det statslige program Innovationsnetværk Danmark udgør den primære nationale finansiering til klynge- og netværksindsatsen. Styrelsen for Forskning og Innovation har fremrykket datoen for udbud, som nu forventes gennemført allerede i foråret 2013 med frist for indsendelse af interessetilkendegivelser (prækvalifikation) 11. marts Ansøgningsrunden forventes gennemført i flere faser. Efter indsendelse af interessetilkendegivelser vil udvalgte ansøgere blive inviteret til at deltage i en EU-benchmarking proces i overensstemmelse med den ny nationale klynge- og netværksstrategi (ECIE kriterierne - guld, sølv og bronze). Denne proces forventes gennemført medio juni 2013, hvorefter en kreds af ansøgere inviteres til at deltage i anden ansøgningsrunde med frist til oktober Endelige tilsagn/afslag forventes december Et innovationsnetværk er en forpligtende ramme for samarbejde, videndeling og videnudvikling mellem virksomheder, videninstitutioner og andre relevante aktører inden for en sektor eller et fagligt eller teknologisk område. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i et klart afgrænset fagligt eller teknologisk fokusområde, som innovationsnetværket selv definerer. Det kan være en bestemt teknologi, en erhvervsmæssig styrkeposition, eller problemstillinger i forhold til et afgrænset erhvervsområde, en sektor, en klynge, et erhvervssegment eller lignende. Innovationsnetværksprogrammet administreres af Rådet for Teknologi og Innovation, som i dag støtter 22 nationale innovationsnetværk. Programmet vil i fremtiden blive udmøntet inden for rammen af den nye strategi for samarbejde om klynge- og netværksindsatsen. Det forventes fortsat, at dette blandt andet vil betyde en fokusering, således at der fra 2014 vil eksistere færre end de nuværende 22 innovationsnetværk. Fokuseringen betyder også, at der må forventes en endnu stærkere konkurrence om midlerne. Indstilling Formandsskabet indstiller, at Vækstforum tager punktet til orientering. 17

18 Vækstforum tiltrådte indstillingen. 15. Opfølgning på OECD-rapporten Sagsfremstilling Vækstforum godkendte på sit møde den 27. september 2012 sekretariatets forslag til opfølgning på OECDrapporten. Generelt er der god fremdrift i forhold til opfølgningen på de af OECD s anbefalinger, hvor Syddanmark selv har mulighed for at følge op. Der er igangsat handlinger, der forventes at skabe resultater på både kort og langt sigt. Uddrag af opfølgende handlinger: - Der er påbegyndt indledende drøftelser med Erhvervs- og Vækstministeriet vedr. partnerskabsaftalen. - Sekretariatet har på administrativt niveau afholdt møder med henholdsvis Region Midtjylland og Region Nordjylland samt Region Sjælland om mulighederne for at styrke samarbejdet. I forhold til Region Midtjylland og Region Nordjylland er der identificeret syv relevante områder, hvor samarbejdet kan styrkes yderligere med udgangspunkt i de enkelte regioners styrkepositioner. I forhold til Region Sjælland er der identificeret seks områder. En samlet samarbejdsplan forventes at foreligge til godkendelse i Vækstforum på mødet i juni Som opfølgning på den nye Regionale Udviklingsplan gennemfører regionsrådet en møderunde med samtlige kommuner. Møderunden vil være afsluttet ca. ultimo marts Møderne afdækker de største udfordringer i hver kommune, og resultaterne drøftes i regionsrådet i april Udfordringsbilledet vil kunne danne udgangspunkt for en dialog mellem regionsrådet og Vækstforum. - Sekretariatet har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om i foråret 2013 at drøfte erfaringerne med Erhvervsstyrelsens model vedr. opstartsmøder med alle projekter, der modtager strukturfondsmidler og Syddansk Vækstforums porteføljestyringsmodel. Formålet er, at erfaringerne med såvel Syddansk Vækstforums model som Erhvervsstyrelsens model anvendes fremadrettet i porteføljestyringen af projekter, som modtager strukturfondsstøtte. - Sekretariatet har efter mødet i Vækstforum indgået aftale med det danske klyngeakademi REG X om at udføre benchmarking og økosystemanalyser i samarbejde med de prioriterede syddanske klynger. Sekretariatet har fortsat fokus på at sikre fremdrift i opfølgningen på OECD s anbefalinger. Et samlet overblik over status på opfølgende handlinger er vedlagt som bilag. Indstilling Formandsskabet indstiller, at Vækstforum tager punktet til orientering Bilag Bilag 15a Status på opfølgning på OECD-anbefalingerne Bilag 15b Ministersvar til Carl Holst og Bent Hansen vedr. OECD-review Vækstforum tiltrådte indstillingen. 16. Status på Vækstforums indsats i yderområderne Sagsfremstilling 18

19 I OECD s review af det regionale innovationssystem blev det anbefalet, at der anvendes mere kreative tilgange end turisme, hvis der skal skabes vækst i yderområderne. På den baggrund er det relevant at gøre status over Vækstforums yderområdeindsats. I forbindelse med kommunalreformen blev der indgået en national politisk aftale om, at yderområderne skulle have mindst samme andel af strukturfondsmidlerne som tidligere. Derfor er det et krav, at mindst 41 % af strukturfondsmidlerne i Syddanmark anvendes til gavn for regionens yderområder. De syddanske strukturfondsprojekter i har samlet opnået en yderområdeprocent på 40 % efter Vækstforums møde 4. april 2013, såfremt Vækstforum følger indstillingerne. Vækstforum ligger dermed 1 procentpoint under målet, og er derved tæt på målet. I er der igangsat følgende aktiviteter for at skabe vækst i yderområderne: 1. Der er gjort en særlig indsats for projektudviklingen i yderområderne gennem etablering af et yderområdenetværk og Vækstforums pulje til projektudvikling i yderområderne. Projektudviklingsaktiviteterne har bidraget til en række større satsninger i yderområderne, og har faciliteret flere nye samarbejder. I perioden har 9 ud af 22 afsluttede forprojekter dannet grundlag for større vækstforumprojekter. Eksempelvis bygger projekterne Fremtidsfabrikken, InnoVirk og Destination Fyn på resultaterne af forprojekter. Der er i alt bevilget 14,9 mio. kr. til projektudvikling i I afsatte Vækstforum en pulje til kompetenceudvikling i yderområderne. Kompetenceudviklingsprojekterne er generelt velfungerende projekter med god virksomhedsinddragelse. Sekretariatet vurderer, at disse projekter har stor opbakning og engagement fra yderområdernes side. Desuden har to af projekterne fået en god evaluering i Ernst & Youngs review af Vækstforum projekter, mens det sidste gennem opfølgende handlinger nu er på rette spor. I projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn har 70 % af deltagerne på det første forløb oplevet øget omsætning, mens projektet InnoVirk har afledt et helt nyt netværk for maritime virksomheder på Sydfyn. I alt blev der bevilget 35 mio. kr. fra socialfonden og 5,8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til projekter i denne pulje. Der var i alt afsat 40 mio. kr. i puljen, og der var dermed et underforbrug på 5 mio. kr. 3. I 2011 afsatte Vækstforum 20 mio. kr. til en lånefond til yderområderne, som indgår som en del af Welfare Tech Invest. På nuværende tidspunkt er der udstedt ét lån på 3 mio. kr., to låneaftaler er under forhandling, og managementselskabet arbejder internt med yderligere 3 sager. På trods af en opsøgende indsats fra managementselskabets side, opleves der ikke stor efterspørgsel efter lån fra lånefonden blandt innovative iværksættere i yderområderne. Sekretariatet følger udviklingen nøje. 4. En række af Vækstforums projekter inden for forretningsområderne, herunder flere af de prioriterede erhvervsklynger, gør en særlig indsats for at inddrage virksomheder og aktører fra yderområderne. De foreløbige erfaringer fra klyngerne viser, at det trods en opsøgende indsats fra projekternes side er vanskeligt at rekruttere relevante virksomheder i yderområderne. I de kommende statusafrapporteringer af Vækstforums projekter i forbindelse med porteføljestyringen vil der indgå en vurdering af projekternes effekt i yderområderne. 5. Vækstforum har i alt afsat 20,4 mio. kr. til seks anlægsprojekter på Ærø og Langeland. Anlægsprojekterne er efterspurgte blandt aktørerne på øerne, men anlægsprojekterne har haft svært ved at blive gennemført som planlagt. Projektet Dox Shelter på Langeland forløber planmæssigt og forventer at opnå de opstillede mål. To projekter er lukket, inden de gik i gang. To projekter har fået reduceret deres bevillinger betydeligt, og et projekt er meget forsinket i opstarten. I alt er der udbetalt 4 mio. kr. til de seks anlægsprojekter, og der er et tilbageløb på 8,8 mio. kr. Overordnet vurderer sekretariatet, at anlægsprojekterne har haft begrænset, men sikker effekt på Vækstforums målsætninger. I 2013 fortsættes udmøntningen af yderområdeinitiativerne i handlingsplanen Der vil være særligt fokus på at indgå resultatkontrakter med de regionale klynger, som skal sikre en målrettet og fokuseret inddragelse af virksomheder i yderområderne. Sekretariatet vil desuden igangsætte en best practice undersøgelse for yderområder, som kan bruges til videreudvikling af Vækstforums yderområdeindsats i den kommende handlingsplan Indstilling Formandsskabet indstiller, 19

20 at Vækstforum tager punktet til orientering Bilag Bilag 16 - Oversigt over projekter med en særskilt yderområdeindsats Vækstforum tiltrådte indstillingen, idet der blev henvist til beslutningen om at genoverveje yderområdeindsatsen jf. punkt 12 om Vækstforums handlingsplan Opfølgning på Bruxellesforeningens resultatkontrakt Sagsfremstilling Vækstforum godkendte på sit møde den 8. december 2011 resultatkontrakten med det syddanske Bruxelleskontor (SDEO) for Resultatkontrakten indeholder seks overordnede aktivitetsmål: International projekt udvikling, europæiske konferencer, virksomhedsgennemgang, interessevaretagelse, presse og kommunikation i Region Syddanmark samt internationalisering af kommunerne i Syddanmark. Ved årsskiftet 2012/13 kan det konstateres, at Bruxelleskontoret generelt er godt på vej i opfyldelsen af resultatkontrakten. Opfølgning på de enkelte aktivitetsmål fremgår nedenfor: International projektudvikling SDEO har i 2012 indfriet målet om, at have ansøgt om EU-midler svarende til samlet 150 mio. kr. Endvidere er SDEO nået mere end halvvejs i forhold til målet om, at 50 mio. kr. af disse ansøgte midler skal øremærkes syddanske aktører. SDEO har leveret gode resultater i forhold til målet om godkendte projekt-midler til syddanske aktører, idet næsten 75 % af de 20 mio. kr., der er målet, allerede pr. november 2012 er i hus. SDEO har i 2012, ligesom forrige år, fortsat haft fokus på projekter, der bidrager med mere til Region Syddanmark end de tildelte EU-midler. Projekter som EcoWinds og Yedac forventes begge at have en positiv effekt på vækst og jobskabelse i regionen på sigt. Udover fokus på offshore-området, vil udvikling af projektsamarbejder med Welfare Tech, Lean Energy Cluster og Design2innovate fortsat have fokus i Europæiske konferencer SDEO har promoveret syddanske ekspertiser og interesser, da SDEO i juni 2012 var koordinator på det europæiske debatarrangement afholdt i Europa Parlamentet i Bruxelles i samarbejde med den østrigske europaparlamentariker Heinz Becker. Konferencen afholdtes under overskriften; Active Healthy Ageing in a Lifetime Perspective. SDEO vil fremadrettet arbejde på at afholde endnu en konference til promovering af syddanske kompetencer, denne gang placeret i Syddanmark samt en energikonference i samarbejde med Hansa kontoret. Virksomhedsgennemgang SDEO har i 2012 screenet syddanske virksomheder og været i kontakt med 53 potentielle projektdeltagere. Målsætningen på kontakt til 20 virksomheder i 2012 er derfor til fulde indfriet. Interessevaretagelse SDEO har i 2012 haft øget fokus på samarbejdet med Syddansk Universitet, hvilket har resulteret i, at Syddansk Universitet i 2013 vil have en medarbejder tilknyttet SDEO. SDEO har desuden bistået Syddansk Universitet i udvikling af projekter indenfor EU s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. SDEO har desuden efterlevet målet om afholdelse af tre konferencer i regi af DAcoB under det danske formandskab. Konferencerne gik under titlen Presidency Dialogues og fokuserede på af formandskabet prioriterede indsatsområder. Presse og kommunikation i Syddanmark 20

21 SDEO har i 2012 optrådt i pressen 18 gange på mere end fire forskellige aktiviteter og i både regionale, nationale og internationale medier. SDEO har derfor opfyldt det opstillede resultatmål for SDEO s eksponering i medierne. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark SDEO har i 2012 afholdt halvårlige møder med de syddanske kommuner. Begge møder har fået særdeles positiv feedback og det er SDEO s vurdering, på baggrund af evalueringerne, at møderne har en positiv effekt på kommunernes interesse og deltagelse i EU-projekter. Der har været en positiv udvikling i antallet af kommuner, der har taget tilbuddet fra SDEO til sig, hvilket også vidner om mødernes anvendelighed. Bruxelleskontorets midtvejsafrapportering på resultatkontrakten for er vedlagt som bilag. I løbet af indeværende år skal der udarbejdes en ny kontrakt for Udkast til kontrakt forelægges til godkendelse i Vækstforum den 5. december Indstilling Formandsskabet indstiller, at Vækstforum tager punktet til orientering. Bilag Bilag 17 Bruxelleskontorets midtvejsafrapportering på resultatkontrakten for Vækstforum tiltrådte indstillingen og noterede sig den positive fremdrift i målopfyldelsen af resultatkontrakten. 18. Regeringens innovationsstrategi Sagsfremstilling Regeringen har den 20. december 2012 lanceret Danmarks nationale innovationsstrategi: Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne. Innovationsstrategien har til formål at sikre, at flere af Danmarks styrkepositioner inden for viden og erhvervsliv omsættes til ny vækst og jobskabelse. Samtidig skal innovationsstrategien bidrage mere målrettet til at skabe innovative løsninger på globale samfundsudfordringer. Den overordnede vision for strategien er, at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse. Afsættet for arbejdet er de udfordringer og muligheder, som er beskrevet i prioriteringsgrundlaget FORSK2020 og i arbejdet i regeringens vækstteams. Der er tre hovedfokusområder i strategien: 1. Samfundsudfordringer skal drive innovation: Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats. 2. Mere viden skal omsættes til værdi: Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger. 3. Uddannelser skal øge innovationskapaciteten: En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation. Disse hovedfokusområder svarer godt overens med Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Erhvervsudviklingsstrategien fokuserer netop på tre udvalgte syddanske styrker med stort er- 21

22 hvervspotentiale, på konkrete effekter af samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, på at styrke forskning og viden på forretningsområderne og på at sikre virksomhedernes adgang til de rette kompetencer. Som led i arbejdet har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser også taget initiativ til en proces, hvor innovationspolitiske interessenter har mulighed for at komme med indspil til et inspirationsog prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation inden for de rammer, der er udstukket i FORSK2020. Initiativet betegnes INNO+ Det forventes, at innovationsstrategien vil betyde en målretning af midler fra eksisterende statslige ordninger til områder, der identificeres som områder med særligt stort potentiale. Der fokuseres i strategien således på at etablere en model for samfundspartnerskaber om innovation inden for områder, hvor Danmark har et innovationspotentiale, og hvor der er konkret efterspørgsel efter løsninger på store samfundsudfordringer. Der foreslås etableret en model for partnerskaber, der skal gennemføre 360 graders innovationssatsninger med relevante aktører for at accelerere innovation og understøtte implementering i stor skala inden for en kortere årrække. Indledningsvis foreslås der i innovationsstrategien etableret fire pilot-innovationspartnerskaber i 2013 inden for fødevarer, miljø, klima og energi. Region Syddanmark har igennem Danske Regioner desuden sendt indspil til INNO+ initiativet inden for Vækstforums indsatsområder, herunder offshore, energieffektiviseringer samt sundheds- og velfærdsinnovation. Sekretariatet har herudover stillet forslag omkring en indsats for fastholdelse af produktionsindustri og arbejdspladser i Danmark gennem øget anvendelse af design og automatisering. Regeringen lægger i strategien desuden op til at etablere et mere simpelt og fleksibelt rådssystem. Som led heri foreslås det at samle Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation samt Højteknologifonden i ét nyt råd. Det nye råd, Rådet for strategisk forskning, innovation og højteknologi, vil få et samlet budget på omkring 2,2 milliarder kroner. Indstilling Formandsskabet indstiller, at Vækstforum tager punktet til orientering. Bilag Bilag 18 - Danmark Løsningernes Land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Vækstforum tiltrådte indstillingen og tilføjede, at arbejdet med INNO+ og innovationsnetværkene med fordel kan sammentænkes. 19. Grøn omstilling - Industriel Symbiose Sagsfremstilling I finansloven 2013 er der reserveret en pulje til initiativer i 2013, der understøtter bedre udnyttelse af nye markedsmuligheder og eksisterende grønne styrkepositioner. Der er afsat 10 mio. kr. til udbredelse af industrielle symbioser og udmøntningen er nærmere aftalt mellem Regeringen og Enhedslisten. Formålet er at danne partnerskaber mellem virksomheder, som gennem udnyttelse af spildprodukter kan mindske ressourceforbrug og dermed bl.a. styrke konkurrenceevnen. Sekretariatet har afholdt et indledende møde med Erhvervsstyrelsen om initiativet. Erhvervsstyrelsen lægger op til, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Erhvervsstyrelsen og hver af de fem regioner om implementering af indsatsen. Oplægget fra Erhvervsstyrelsen forudsætter: 22

23 - at der nedsættes en national Task Force, som bl.a. skal stå for et nationalt værktøj til virksomhedernes matchmaking af affalds- og spildprodukter, matchmakingsarrangementer, klippekort til virksomhederne til eksperthjælp mv. - at hver region indkøber ekstern konsulentbistand for ca kr., som finansieres af puljen, og derudover hver især selv finansierer minimum ½ årsværk, der sammen med den eksterne konsulent, skal sikre at indsatsen er regionalt forankret og når ud i alle regioner - at indsatsen gennemføres i 2013 med opstart i marts/april 2013 Industriel Symbiose er en bredere indsats indenfor miljø og erhvervsudvikling end Vækstforums strategi og handleplan lægger op til. Sekretariatet foreslår derfor, at implementeringen i Region Syddanmark primært bliver samarbejder om energi/overskudsvarme. Erhvervsministeriet er ansvarlig for et andet initiativ indenfor udmøntningen af aftalen: Indsats vedr. fremme af produktinnovation, re-design af produkter og nye forretningsmodeller. Indsatsen bygger videre på Fornyelsesfondens pilotprojekt om udvikling af grønne forretningsmodeller, og virksomhederne vil kunne få tilskud til udvikling og implementering af innovative grønne forretningsmodeller, der kan være med til at skabe vækst og beskæftigelse. Indsatsen er først ved at blive beskrevet og sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen om dette. Indstilling Formandsskabet indstiller, at Vækstforum tager punktet til orientering. Vækstforum tiltrådte indstillingen. 20. Vækstforums kommunikationsindsats Sagsfremstilling Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 17. november marts Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 17. november marts 2013 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Trykte medier: 118 Online: 139 TV-indslag: 1 Radio: 2 Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen: Sundheds- og Velfærdsløsninger: 29 Tværgående: 74 Bæredygtig energi: 49 Grænseoverskridende samarbejde: Oplevelseserhverv: 79 Vækst i yderområderne: 29 Indstilling Formandsskabet indstiller, 23

24 at Vækstforum tager punktet til orientering. Bilag Bilag 20 Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 17.november marts 2013 Vækstforum tiltrådte indstillingen. 21. Orientering om formandskabets behandling af ansøgninger til Vækstforums pulje til offentlig-privat innovation Sagsfremstilling På Vækstforums møde den 29. november 2010 fik Vækstforums formandskab bemyndigelse til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger under puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Formandskabet tog på sit møde den 11. marts 2013 stilling til seks projekter, der var indkommet til ansøgningsfristen for puljen den 12. november Heraf fik fem projekter tilsagn og et projekt afslag. Projekt Forretningsområde Partnere Afgørelse EnergiEffektivitet for Skibe (Energy Bæredygtig energi Principa North A/S A: Tilsagn Efficiency of Ships, EES) Marstal Navigation School Svendborg International Maritime Academy Innovativ IT-hjælp til ældre Sundheds- og velfærdsinnovation Computerfriend ApS A: Tilsagn Esbjerg Kommunes Borgerservice Indfasning af LED-gadebelysning Bæredygtig energi ClimaCare ApS A: Tilsagn med intelligent lysstyring Markedsmodning af CarePlan mobile Sundheds- og velfærdsinnovation Tønder Kommune e-mergency Odense Kommune A: Tilsagn MOBI:DO - Mobil støtte til Blinde og Svagsynede Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsinnovation Curaga ApS IBOS (Institut for Blinde og Svagsynede) Karen Holmkvist Odense Kommune SOSU Fyn Abena Coloplast A: Tilsagn C: Afslag Formålet med puljen er at understøtte mindre, korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi samt Oplevelseserhverv herunder samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt. Baggrunden for etableringen af puljen er, at en evaluering af Vækstforums indsats har vist, at der er et behov for en yderligere styrkelse af indsatsen for at markedsmodne og kommercialisere virksomhedernes produkter særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion. I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier, som blev godkendt af Vækstforum på mødet den 16. juni 2011: En velbeskrevet relation til forretningsområderne Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv i Vækstforums handlingsplan At der er tale om en teknologi/service, som står umiddelbart over for markedsintroduktion 24

25 At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af erhvervene inden for de tre forretningsområder At det dokumenteres, at der vil være tale om et offentlig-privat samarbejde til gensidig fordel At projektet bidrager til øget eksport Økonomi Der er afsat 20 mio. kr. til puljen, og med bevillingerne fra formandskabets møde den 11. marts 2013 er der kr. tilbage i puljen. Ramme Tidligere bevilget Indstillet på mødet 11/ Rest Indstilling Formandskabet indstiller, At Vækstforum tager punktet til orientering Bilag Bilag 21a Oversigt over bevilgede midler fra OPI-puljen 11. marts 2013 Bilag 21b Kort beskrivelse af de støttede OPI-projekter 11. marts 2013 Vækstforum tiltrådte indstillingen. 22. Økonomioversigt for handlingsplan Sagsfremstilling Status for indstillinger Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, resterer der samlet ca. 17,4 mio. kr. EU-strukturfondsmidler. Det bør derudover bemærkes, at: - Overvågningsudvalget for strukturfondene besluttede i november 2012, at ikke-bevilgede strukturfondsmidler efter den 15. juni 2013 skal overgå til fælles disposition mellem regionerne. Det betyder, at Vækstforum bør have disponeret de resterende strukturfondsmidler inden denne dato. Dagsordenspunktet om bemyndigelse af formandskabet, der er behandlet tidligere på dagsordenen, tager udgangspunkt i denne beslutning. - N+2 forpligtelsen (målet for forbrug af bevilgede strukturfondsmidler) for 2012 blev opfyldt i december 2012 på landsplan. Det betyder, at Syddanmark for 2012 ikke bliver mødt af krav om tilbagebetaling af midlerne. - Yderområdeprocenten vil med de forventede indstillinger ligge på 40 %, hvilket er lidt under målsætningen på 41 %. Erhvervsstyrelsen kan potentielt undlade at følge Vækstforums indstillinger, hvis en region ikke lever op til forpligtigelserne i forhold til at opfylde målet for yderområdeprocenten. Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan , herunder indstillinger og budget. Socialfonden består af to prioriteter, der administreres som to forskellige budgetter. Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, vil der for Socialfondens prioritet 1 være indstillet et større beløb (2,4 mio. kr.) end det nuværende restbudget. Det overskredne beløb vil dog kun blive udmøntet i takt med, at der sker tilbageløb af uforbrugte midler fra andre projekter. Derimod er der et restbeløb på socialfondens prioritet 2 på 4,5 mio. kr. Strukturfondsindstillinger i

26 Socialfonden prioritet 1 Socialfonden prioritet 2 Socialfonden I alt Regionalfonden Budget kr kr kr kr. Indstillinger i alt / inkl. tilbageløb kr kr kr kr. Heraf indstillet i kr kr kr kr. Rest for programperioden kr kr kr kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler - indstillinger i Regionale erhvervsudviklingsmidler Budget Overførsler og tilbageløb fra Indstillet Rest Yderområde-% (2007 -) Målsætning Før 4/ Efter 4/ Socialfond og Regionalfond 41% 39% 40% N+2 Risiko Socialfond Regionalfond N+2 Risiko for 2013 pr. 18/ ,9 mio. kr. 37,2 mio. kr.. *) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab. **) N+2 Risiko 2013 er det maksimale beløb, som Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når det anførte forbrug. Tilbageløb Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på. For Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i er: - Regionalfond: 22,2 mio. kr. svarende til 7 % af de indstillede midler. - Socialfond: 44,4 mio. kr. svarende til 14 % af de indstillede midler. - Regionale erhvervsudviklingsmidler: 30,4 mio. kr. svarende til 5 % af de indstillede midler. Ovenstående beløb forventes at stige i takt med, at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og kan dermed disponeres igen. Forbrug og N+2 I indeværende strukturfondsperiode inkl. den forventede indstilling den 4. april 2013 har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 363,8 mio. kr. (inkl. tilbageløb). kr., hvoraf der er udbetalt 182,8 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 373,0 mio. kr. (inkl. tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 105,4 mio. kr. I forbindelse med det igangsatte porteføljestyringsprojekt vil der fortsat blive fulgt op på såvel resultater som forbrug. N+2 risikoen for 2013 angiver det maksimale beløb, som Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af Risikoen falder derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger. Handlingsplan : Indstillede midler fordelt på forretningsområde 26

27 Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. Vækstforums særlige indsatser (f.eks. talentsatsningen), kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv. Indstilling Formandsskabet indstiller, at Vækstforum tager punktet til orientering Vækstforum tiltrådte indstillingen. 23. Bevillingsstatus på projekter indstillet i Sagsfremstilling Den udarbejdede bevillingsstatus viser hvilke indstillede projekter, der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervsstyrelsen (ERST), i Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger. Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra ERST, idet differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på grund af, at projekterne er afsluttet, fremgår af oversigten. På nuværende tidspunkt har ingen af de projekter, som Vækstforum indstillede til tilsagn den 27. september 2012 og den 6. december 2012 modtaget tilsagn. Indstilling Formandsskabet indstiller, at Vækstforum tager punktet til orientering. Bilag Bilag 23 Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte. 27

Dagsorden Møde i Vækstforum den 4. april, Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe, kl

Dagsorden Møde i Vækstforum den 4. april, Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe, kl Vækstforumsekretariatet Dato: 19. marts 2013 Journalnr.: 13/812 Initialer: KT/MV/LJ/JSS Dagsorden Møde i Vækstforum den 4. april, Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe, kl. 10.30 12.15. Dagsordenen er

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset Referat Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-18:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Regionsrådssalen Regionshuset Birthe Friis Mortensen, Grethe Johnsen, Hinrich Jürgensen, Ib Kristensen,

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vækstforums møde 25. juni 2013

Beslutningsreferat fra Vækstforums møde 25. juni 2013 Vækstforumsekretariatet Dato: 28. juni 2013 Journalnr.: 13/811 Initialer: MVC sreferat fra Vækstforums møde 25. juni 2013 Deltagere: Finn Brunse, Johanne Gregersen, Grete Justesen, Tove Larsen, Hinrich

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. 20. december 2010 Sag 10/19799 ebst Mandag den 22. november 2010, kl. 11.00-17-30, Scandic

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Vækstforumsekretariatet Dato: 19. september 2012 Journalnr.: 12/501 Initialer: CN. Beslutningsreferat

Vækstforumsekretariatet Dato: 19. september 2012 Journalnr.: 12/501 Initialer: CN. Beslutningsreferat Vækstforumsekretariatet Dato: 19. september 2012 Journalnr.: 12/501 Initialer: CN sreferat Deltagere: Johanne Gregersen, Hans Skjerning, Kurt Adamsen, C.C. Nielsen, Carl Holst, Karsten Uno Petersen, Kirsten

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Det går fremad med væksten i Danmark. Det gælder også i Syddanmark. Den digitale omstilling af danske virksomheder er central

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark

Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark Aabenraa, den 4. april 2013 Hvad er strukturfonde Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere