Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker"

Transkript

1 Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Kravspecifikation til Åbent Bibliotek Biblioteksløsnings beskrivelse Biblioteksløsningen Adgangskontrol anlæg (ADK) IP video overvågnings anlæg (ITV) Talevarslings anlæg Gældende forskrifter Indbrudsalarmerings anlæg AIA, leveres under anden entreprise Døre, Låse og Dørautomatik Anlægsdokumentation Service, drift og vedligeholdelse

3 1.0 Kravspecifikation til Åbent Bibliotek Assens Kommune har valgt at anvende AEOS Nedap som platform for adgangskontrol. Kommunen har også valgt at anvende AEOS Nedap som management til videoovervågning for de Åbne Biblioteker i Assens Kommune. Tilbudsgiveren skal være certificeret til video og tilbudsgiveren skal sikre, at de fremtidige biblioteksløsninger har samme brugerflade som Haarby Bibliotek. Ved at deltage i udbuddet accepterer tilbudsgiver ovenstående løsning, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4,0 Kortholdere er ansatte eller andre, som har fået udleveret et personligt adgangskort/-brik Der skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udarbejdes bestykning for de enkelte biblioteker. jf. udbudsbetingelsernes pkt.3,0 Når det enkelte bibliotek er idriftsat udarbejdes der en udførlig anlægsdokumentation indeholdende komponentfortegnelse, bestykning, kabelfremføringer gældende for både videoovervågnings- og adgangskontrolanlægget. Et Åbent Bibliotek er aldrig overdraget til ordregiveren før der foreligger behørig anlægsdokumentation for hhv. ADK og ITV. 2.0 Biblioteksløsnings beskrivelse Biblioteksløsnings beskrivelse omhandler følgende Biblioteksløsningen - tidsskema - adgangsveje til biblioteket - adgangsvej for lånere - adgangsvej for kortholdere Adgangskontrolanlæg (ADK) - adgangsveje til biblioteket - adgangskontrol til kontorer, lokaler mv. - smartgate - alarmgate (leveres under anden entreprise) IP video overvågningsanlæg (ITV) - IP video kamera - Live video - Video optagelse/lagring - Betjening og integration med AEOS Tale varslingsanlæg Indbrudsalarmerings anlæg AIA (leveres under anden entreprise) Døre, låse og dørautomatik (leveres under anden entreprise) Det er tilbudsgiveren som har til opgave at sikre, at der kan være Åbent Bibliotek altså tilbudsgiveren for hhv. ADK og video skal sikre at de implicerede leverancer kan fungere således der etableres Åbent Bibliotek. Det er alene tilbudsgiveren som har til opgave at sikre, at der kan være Åbent Bibliotek altså skal tilbudsgiveren sikre at de implicerede leverancer kan fungere således der kan etableres Åbent Bibliotek. 3

4 3.0 Biblioteksløsningen 3.1 Tidsskema Biblioteksløsningen skal virke efter et foruddefineret tidsskema ud fra følgende 3 tidsrum Bemandet, Biblioteket er bemandet og det er åbent for lånere og kortholdere Ubemandet, Biblioteket er ubemandet og det er åbent for lånere og kortholdere Lukket, Biblioteket er lukket for lånere, og kortholdere uden særlig tilladelse Eksempel på forudindstillet tidsskema for en typisk uge kunne være som følgende Mandag til Fredag Bemandet fra kl til kl Ubemandet fra kl til og igen fra kl til kl Lukket fra kl til kl og igen fra kl til kl Lørdag og Søndag Ubemandet fra kl til kl Lukket fra kl til kl og igen fra kl til kl De 3 tidsrum skal frit kunne sættes op for hvert enkelt bibliotek for hvad angår såvel ugedag, klokkeslæt, dato som år. Det skal være muligt at kunne ændre opsætningen af tidsrummene med øjeblikkelig virkning, i forhold til helligdage, kommunale lukkedage, lokale arrangementer, ændring af åbningstider mv. Ovenstående er eksempler. De endelige og faktiske tidsskemaer tilpasses til hvert enkelt bibliotek inden den endelige programmering finder sted. Men det er de oplyste tidsskemaer som lægges til grund for tilbudsafgivelsen. 3.2 Adgangsveje til biblioteket Der skelnes mellem to adgangsveje til et bibliotek. Adgangsvej for lånere Adgangsvej for kortholdere (ansatte) Adgangsvej defineres som en eller flere døre der skal passeres for at komme ind på et bibliotek. Afhængigt af adgangsvejens indretning og placering i bygningen, skal der placeres et passende antal læsere for kontrol af låneren eller kortholderen. Kortholdere defineres som ansatte i kommunen, leverandører til kommunen, med flere der har fået udleveret en personlig adgangs-brik/kort af Assens Kommune. Afhængigt af bibliotekets indretning og placering vil der på bibliotekerne oftest være en adgangsvej for lånere og en adgangsvej for kortholdere. På biblioteker hvor der kun er en adgangsvej til biblioteket, skal der placeres en læser for lånere og en læser for kortholdere. 4

5 3.3 Adgangsvej for lånere Lånere skal via deres sundhedskort kunne få adgang til bibliotekerne i den ubemandede åbningstid. Lånere under 14 år skal ikke have adgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid. Lånere på 14 år og derover skal tillades adgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid. Anlægget skal ligeledes være forberedt og i stand til at give en låner adgang til biblioteket, efter låneren er blevet verificeret i Dansk Biblioteks Centers låner database, via webservice som Assens Kommune stiller til rådighed såfremt man vælger denne løsning fremadrettet. Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af magnetstriben på sundhedskortet et passende antal steder i adgangsvejen. Assens Kommune benytter i dag T240 magnetkort læser fra Unitek. Tilbudsgiveren skal dokumentere driftsikker aflæsning af magnetstriben for den valgte læser. Dokumentationen sker i form af oplysninger om nuværende installationer, hvor den valgte magnetkortlæser er installeret. Der skal i forbindelse med hver adgangsvej placeres et eller flere IP video kamera til overvågning af adgangsvejen, og der skal lagres video optagelser fra IP video kameraet. Der skal lagres video optagelser i bedste kvalitet, i mindst 60 sekunder efter systemet har givet adgang til biblioteket. IP video kameraet/kameraerne skal placeres så de bedst muligt dækker adgangsvejen og dermed sikre at man efterfølgende kan identificere den eller de personer der går ind på biblioteket, i de video optagelser der er lagret. Et hvert forsøg på adgang til biblioteket skal logges i AEOS. En godkendt adgang til biblioteket skal endvidere logges med oplysning om cpr.-nummeret fra det sundhedskort der blev benyttet. 3.4 Adgangsvej for kortholdere Kortholdere skal via deres personlige adgangsbrik kunne få adgang til bibliotekerne, afhængigt af de særlige adgangsrettigheder de får tildelt. Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af ICLASS kort og brikker. Assens Kommune benytter i dag RK-40 læsere fra HID. Alle forsøg på adgang til biblioteket skal logges i AEOS. En godkendt adgang til biblioteket skal endvidere logges med oplysning om kortnummer og kortholder. 4.0 Adgangskontrol anlæg (ADK) Der skal leveres alle komponenter, enheder, kabling, licenser og software indeholdende montage, installation og idriftsætning dvs. samtlige AEOS system- og softwarelicenser skal være omfattet af tilbuddet, så det samlede ADK anlæg kan tages i brug efter tilslutning til Assens Kommunes AEOS server. Adgangskontrol anlægget skal tilsluttes Assens Kommunes nuværende adgangskontrol system AEOS, der drives af Assens Kommune IT Afdeling på en central placeret AEOS server. Alle biblioteker i Assens Kommune hører under AssensBiblioteker, og der skal leveres en dør filter licens til AEOS under denne entreprise. 5

6 4.1 Kortlæser for magnetstribe kort Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af magnetstriben på sundhedskortet. Kortlæseren skal være beregnet for udendørs montage i en robust og slagfast udførsel. Kortlæseren skal kunne tilsluttes samme ADK controller som ICLASS kortlæseren. 4.2 Kortlæser for ICLASS kort Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af ICLASS kort. Kortlæseren skal være beregnet for udendørs montage, i en robust og slagfast udførsel. Kortlæseren skal kunne tilsluttes samme ADK controller som magnetstribekortlæseren. Kortholdere oprettes i AEOS af Assens Kommune, og der skal leveres 100 kortholder licenser til AEOS under denne entreprise. 4.3 Adgangskontrol til kontorer, lokaler mv. Adgangskontrol anlægget skal kunne integreres med Aperio trådløse adgangskontrol, hvis AssensBiblioteker ønsker adgangskontrol på kontorer, lokaler mv. Aperio adgangskontrol skal være for læsning af ICLASS kort og brikker. 4.4 Smartgate Hvor det ikke er muligt at opdele biblioteket fysisk med en væg på grund af bygningens indretning og design, ønskes der installeret en smart-gate løsning. Softwaren i smart-gaten skal være integrebare med AEOS Nedap. Hvor der anvendes smartgate i løsningen, skal tilbudsprisen omfatte leveret, projekteret, installeret, programmeret, testet og i driftsat smartgate prisen skal således omfatte en samlet og klar til brug smartgate. 4.5 Alarm gate På bibliotekerne er der opsat en alarmgate til alarmering, hvis der uretmæssigt fjernes bøger, film, blade eller andet fra biblioteket. Alarmgatene er opsat under anden entreprise. Under denne entreprise skal medtages en alarmindgang for hver alarmgate inkl. licens og al kabling frem til alarmgaten fra alarmindgangen. 5.0 IP video overvågnings anlæg (ITV) Assens Kommunes ITV Politik skal som minimums følges, herunder hører også den fysiske og elektroniske beskyttelse af video optagelser, samt logning af brugere (iht. Persondata loven). Tilbudsgiveren skal opsætte skilte om videoovervågning. Skiltene skal også opsættes indvendigt og synlige og letlæselige og der skal også opsættes skilte i både A4 og A5 størrelser. 6

7 IP video overvågningen har til formål at observere og dokumentere adfærd i biblioteket i den ubemandede åbningstid, samt i forbindelse med hændelser når biblioteket er lukket. IP video overvågning er også en tryghedsskabende foranstaltning for lånerne i den ubemandede tid. IP video overvågnings anlægget skal derfor være forberedt til at kunne betjenes og fjernovervåges fra en kontrol central i fremtiden. Der er op til installatøren at projektere et passende antal IP video kameraer på hvert bibliotek. IP Video kameraerne skal overvåge biblioteket, adgangsveje og særlige områder - Biblioteket skal overvåges, så det er muligt at følge låneres adfærd rundt i biblioteket. - Adgangsveje for lånere skal overvåges, som beskrevet tidligere. - Særlige områder skal overvåges Hvert enkelt kameras formål skal beskrives i forhold til placering, dækningsområde og sikringsniveau (observation, verifikation og identifikation) jvf. sikkerhedsbranchens krav om kamera specifikation. Særlige områder er områder på biblioteket, hvor der er særlige værdier, eller det kan forventes at lånere kunne finde på at tage ophold uden et biblioteks relateret gøremål - forrum til toiletter - lokale for/område ved printere, kopimaskiner, PC er, fax og andet IT - Gangarealer, puderum, opholdsrum mv. IP video anlægget skal kunne udvides ved tilkøb af et IP video kamera, en licens og ekstra lagrings kapacitet. Installatøren skal beskrive mulighederne med den tilbudte løsning. 5.1 IP video kamera Alle IP video kameraer skal opfylde følgende - Farve IP video kamera i HD format (16:9) - Baseret på H.264 og/eller MPEG-4 komprimering - Minimums opløsning svarende (1280x)720P - Dual video stream 1 stream for optagelse og 1 stream for live visning - Gengive et tydeligt og klart farve video signal i den ubemandede åbningstid * - Gengive et tydeligt og klart video optagelser i når biblioteket er lukket * - Vandal sikrede og kuppel formede kamerahuse * Der skal ikke opsættes ekstra hvid belysning under denne entreprise. Krav til belysning i den bemandet og ubemandet åbningstid skal medtages i beskrivelse af ITV anlægget. Evt. ekstra belysning når biblioteket er lukket skal medtages under denne entreprise. IP video kameraer der placeres, hvor der kan opstå modlys i kameraet, skal kunne håndtere dette så det altid er muligt at genkende personer i video billedet. Alle IP video kameraer skal placeres indendørs og inden for bibliotekets område og enkelte udvalgte kameraer skal kunne være til identifikation. 7

8 5.2 Live video Live visning af video stream fra IP video kameraet skal kunne foregå real-time og med live opdaterings hastighed op til 25 billeder pr. sekund (FPS) Ved tvivlsspørgsmål, vil det være kvaliteten af det optagne som har forrang. 5.3 Video optagelse og lagringskapacitet Optagelse af video stream fra et IP video kamera skal foregå som flg.: - Bemandet åbningstid, ingen optagelse - Ubemandet åbningstid, Motion, bedste kvalitet og opløsning, FPS - Ubemandet åbningstid, Hændelse, bedste kvalitet og opløsning, FPS - Lukket, Motion og Hændelse, bedste kvalitet og opløsning, FPS En hændelse er baseret på en alarm fra AIA, ADK eller andet ekstern signal. Lagringstid og kapacitet skal følge de rammer der er beskrevet i Assens Kommunes ITV politik. Optagelser skal være i bedste kvalitet for det pågældende kamera 5.4 Betjening og integration med AEOS Betjening af IP video overvågnings anlægget skal være webbaseret og må ikke være afhængig af speciel installeret klient software. Brugeren af IP video overvågnings anlægget skal kunne defineres på person niveau, således at det er muligt at logge brugeren på AEOS iht. Assens Kommunes ITV politik og således at Persondatalovens krav til logning kan overholdes. IP video overvågnings anlægget skal være en fuldt integreret del af AEOS, hvad angår logning, alarmhåndtering, betjening mv. 6.0 Talevarslings anlæg Der skal installeres et talevarslings anlæg der automatisk varsler lånerne når det ubemandede bibliotek lukker, og når en alarmgate forsøges passeret med ikke-registreret materiale. Talevarslingsanlægget skal kunne håndtere mere en 3 forskellige forud indtalte beskeder, der alle skal kunne aktiveres af ADK anlægget individuelt. Talevarslingsanlægget skal integreres med ADK anlægget. Indtaling af tale beskeder på professionelt lydstudie baseret på manuskript fra AssensBiblioteker skal inkluderes. Lydfilerne skal være i en kvalitet og format der ikke er med til at forringe forståeligheden af den indtalte besked. Der skal installeres et passende antal lofthøjtalere, der skal justeres så de indtalte beskeder kan høres og forstås af lånerne i hele bibliotekets område for lånere. 8

9 Leverancen skal indeholde nødvendigt lagrings medie for indtalte beskeder, forstærkerudstyr, lofthøjtalere og kabling. På de biblioteker hvor der er installeret et talevarsling anlæg til evakuering, skal dette anlæg bruges til varsling af lånerne. Under denne entreprise skal medtages al nødvendigt udstyr, komponenter og kabling frem til det eksisterende talevarslingsanlæg for at det kan styres fra/integreres med ADK anlægget. 7.0 Gældende forskrifter Arbejdet udføres i henhold til Dansk Ingeniørforenings normer for bygningsinstallationer, Danske Standarder og de efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser til enhver tid gældende bestemmelser herunder specielt: Fællesregulativet, El-rådets bestemmelser DIF`s gældende Normer og Normtillæg Lokale myndighedskrav Forsyningsselskabernes tekniske bestemmelser og anvisninger Arbejdstilsynets forskrifter, anvisninger og publikationer SBI Anvisninger DBI vejledninger BtV 31 om brandtætninger Forskrifter og anvisninger fra fabrikanter af de leverede materialer Assens Kommunes beredskabsafdelings godkendelser Assens Kommunes IT-afdelings godkendelser Assens Kommunes ITV-politik herunder etiske retningslinier Stærkstrømsbekendtgørelsen, med de til enhver tid gældende ændringer 8.0 Indbrudsalarmerings anlæg AIA, leveres under anden entreprise AIA anlægget leveres under anden entreprise. AIA anlægget er baseret på en Alphatronics NG central. ADK anlægget skal være fuldt integreret med AIA anlægget, og der skal medtages licens for AEOS til Alphatronics under denne entreprise og det er tilbudsgiveren som har ansvaret for at integrationen virker hensigtsmæssigt. ADK anlægget skal delvis frakoble AIA anlægget når den første låner får adgang i den ubemandede tid. AIA anlægget tilkobles automatisk kl Kortholdere skal selv frakoble og tilkoble alarmzoner på AIA anlæggets betjeningspanel. Nødhjælpstryk i forbindelse med elevatorer, lifte mv. er tilsluttet AIA centralen, der skal videregive alarmsignalet til styring af IP video anlægget (hændelse) og ADK anlægget. Under denne entreprise skal medtages al kabling samt I/O-signaler mellem AIA-central og adgangskontrol der er nødvendig for at lave integration med AIA anlægget. 9

10 9.0 Døre, Låse og Dørautomatik Leveres under anden entreprise - Døre, skydedøre og dørpartier - Låse og låsearbejder - Dørpumper og Dørautomatik Under denne entreprise skal medtages alle nødvendige licenser og udstyr, herunder indgange og udgange i ADK anlægget til styring og overvågning af følgende - Dør lukket - Dør låst - Dør låst/låst (dørautomatik) - Låse op - Åbne dør - Forceret åbning (dørautomatik) Endvidere skal medtages alt kabling frem til, i og omkring døren, der er nødvendig for at ADK anlægget kan styre og overvåge døren fuldt ud. Kablingen i denne entreprise udføres i PTS og parsnoet eksempelvis 10 x 2 x 0, Anlægsdokumentation I relation til adgangskontrolanlægget udleveres der anlægsdokumentation i form af en installationsdokumentation omfattende flg.: For de kontrollerede adgange Anvendte systemdele Placering af systemdele Afprøvning i forbindelse med idriftsætning Overdragelse til kunden Anlægsdokumentation for videoovervågningsdelen, da kan installationserklæring fra Sikkerhedsbranchen anvendes sammen med flg.: For de kontrollerede adgange Anvendte systemdele Placering af systemdele Afprøvning i forbindelse med idriftsætning Overdragelse til kunden Bekræftelse på Assens kommunes ITV politik overholdes Bekræftelse på at Persondatalovens bestemmelser om logning overholdes 10

11 11.0 Service, drift og vedligeholdelse Sammen med tilbuddet fremsendes der tilbud på drift- og vedligeholdelsesaftale gældende fra den dato hvor den 2-årige garantiperiode udløber gældende for både ADK, ITV og talevarslingsanlægget. Sammen med tilbuddet fremsendes der tilbud på et årligt serviceeftersyn for ovenstående og hvor komponenter er i regning. Såfremt der ordregiveren vælger kun at få foretaget et årligt serviceeftersyn skal der afleveres et stk. servicerapport for hver af de tre dele. 11

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere

Lang beskrivelse. Betjening og brugerflade. Administration af kortholdere og rettigheder

Lang beskrivelse. Betjening og brugerflade. Administration af kortholdere og rettigheder Lang beskrivelse Betjening og brugerflade ADK systemet skal have dansksproget, webbaseret brugerflade, med mulighed for individuelle brugerroller. Login skal kunne integreres med LDAP. Betjening skal kunne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105 ITV-specifikation Version 180105 Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

Det nemmeste at bruge

Det nemmeste at bruge TruPortal Det nemmeste at bruge TruPortal er en ny og innovativ løsning vil adgangskontrol, når det gælder mindre opgaver. TruPortal har indbygget webserver, så der ikke er behov for at lave en klient/

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard

ITV-specifikation. Teknisk standard 25-04-07 ITV-specifikation Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen Sådan

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015 Videoovervågning Version 1.3 14. oktober 2015 Herning Kommune Udarbejdet af: Videoovervågnings beskrivelsen vedligeholdes af Koncern IT og beskriver indhold, funktionalitet og proces for implementering

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

AIA-kataloget Fane 00 Indledning

AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension September 2016 AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Biblioteket er dit og mit bibliotek. Vi håber, du vil passe godt på det! Der er lukket: Nytårsaftensdag - Nytårsdag

Biblioteket er dit og mit bibliotek. Vi håber, du vil passe godt på det! Der er lukket: Nytårsaftensdag - Nytårsdag Avislæsning Hvis personalet ikke er til stede til at lægge dagens aviser frem, er du velkommen til selv at hente dem i avispostkassen udenfor biblioteket. Mødested Du er velkommen til at bruge biblioteket

Læs mere

Udbudstekst til adgangskontrolsystem

Udbudstekst til adgangskontrolsystem Udbudstekst til adgangskontrolsystem Betjening og brugerflade ADK systemet skal have dansksproget, webbaseret brugerflade, med mulighed for individuelle brugerroller til systemoperatører. Ved aflevering

Læs mere

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse ENTRY/EXIT SERVER Teknisk beskrivelse Document: Entry-Exit Server - Teknisk Beskrivelse 001 Created: 03/03/2005 Revision: 03/03/2005 1 Revisioner: Dato Init Beskrivelse 03/03/2005 JaJ Første udgave. Entry/Exit

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK HVAD ER ET ÅBENT BIBLIOTEK? Det Åbne Bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor du selv lukker

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

Kameraovervågning. Sådan bruger. du brochuren! - for en sikkerheds skyld

Kameraovervågning. Sådan bruger. du brochuren! - for en sikkerheds skyld Kameraovervågning - for en sikkerheds skyld Udviklingen inden for kamera-overvågningssystemer er taget voldsomt til i de seneste år. Det har resulteret i en så stor mængde af produktløsninger, at det i

Læs mere

TV-Overvågning Teknisk Specifikation

TV-Overvågning Teknisk Specifikation TV-Overvågning Teknisk Specifikation Disse specifikationer er udarbejdet med henblik på teknisk støtte til installatører af tv-overvågning der er ISO 9001-2008 certificeret under SikkerhedsBranchens kravspecifikationer.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409,

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER VEJLEDNING VERSION 160815 FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER INFORMATION Denne vejledning er skrevet til brugere/ejere af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK HVAD ER ET ÅBENT BIBLIOTEK? Det Åbne Bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor du selv lukker

Læs mere

IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN OKTOBER På Hotel Propellen Nordmarksvej Billund

IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN OKTOBER På Hotel Propellen Nordmarksvej Billund GÅ IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN 25. - 27. OKTOBER 2013 På Hotel Propellen Nordmarksvej 3 7190 Billund www.propellen.dk Kære Medlemmer, I år er der planlagt flere spændende kurser fredag

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral SupplyVagten giver borgerne og hjemmeplejen

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 ARX åbner for nye muligheder ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

G4S ACADEMY ÅBNE KONTRA LUKKEDE SYSTEMER

G4S ACADEMY ÅBNE KONTRA LUKKEDE SYSTEMER G4S ACADEMY ÅBNE KONTRA LUKKEDE SYSTEMER VEJLEDNING VERSION 161031 ÅBNE KONTRA LUKKEDE SYSTEMER INFORMATION Når du skal købe et sikringsanlæg skal du huske, at det typisk er et langvarigt ejer- og partnerskab.

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF KAMERAOVERVÅNINGS SYSTEMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF KAMERAOVERVÅNINGS SYSTEMER STRATEGI FOR ETABLERING AF KAMERAOVERVÅNINGS SYSTEMER STRATEGI FOR ETABLERING AF KAMERAOVERVÅNINGSSYSTEMER Gældende fra 19. november 2015 Version 1.2 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation. Forsikring & Pension. september Certificering af TVO-virksomheder

TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation. Forsikring & Pension. september Certificering af TVO-virksomheder Forsikring & Pension september 2017 TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT

STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT Guardeye er vores bud på fremtidens alarmsystem til private og erhverv med fokus på video verifikation og

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Sfb nr. 65 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 65 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 65 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 65.0 Sikring... 2 Emne: 65.11 Automatiske Indbrudsalarmanlæg... 2

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere