Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker"

Transkript

1 Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Kravspecifikation til Åbent Bibliotek Biblioteksløsnings beskrivelse Biblioteksløsningen Adgangskontrol anlæg (ADK) IP video overvågnings anlæg (ITV) Talevarslings anlæg Gældende forskrifter Indbrudsalarmerings anlæg AIA, leveres under anden entreprise Døre, Låse og Dørautomatik Anlægsdokumentation Service, drift og vedligeholdelse

3 1.0 Kravspecifikation til Åbent Bibliotek Assens Kommune har valgt at anvende AEOS Nedap som platform for adgangskontrol. Kommunen har også valgt at anvende AEOS Nedap som management til videoovervågning for de Åbne Biblioteker i Assens Kommune. Tilbudsgiveren skal være certificeret til video og tilbudsgiveren skal sikre, at de fremtidige biblioteksløsninger har samme brugerflade som Haarby Bibliotek. Ved at deltage i udbuddet accepterer tilbudsgiver ovenstående løsning, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4,0 Kortholdere er ansatte eller andre, som har fået udleveret et personligt adgangskort/-brik Der skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udarbejdes bestykning for de enkelte biblioteker. jf. udbudsbetingelsernes pkt.3,0 Når det enkelte bibliotek er idriftsat udarbejdes der en udførlig anlægsdokumentation indeholdende komponentfortegnelse, bestykning, kabelfremføringer gældende for både videoovervågnings- og adgangskontrolanlægget. Et Åbent Bibliotek er aldrig overdraget til ordregiveren før der foreligger behørig anlægsdokumentation for hhv. ADK og ITV. 2.0 Biblioteksløsnings beskrivelse Biblioteksløsnings beskrivelse omhandler følgende Biblioteksløsningen - tidsskema - adgangsveje til biblioteket - adgangsvej for lånere - adgangsvej for kortholdere Adgangskontrolanlæg (ADK) - adgangsveje til biblioteket - adgangskontrol til kontorer, lokaler mv. - smartgate - alarmgate (leveres under anden entreprise) IP video overvågningsanlæg (ITV) - IP video kamera - Live video - Video optagelse/lagring - Betjening og integration med AEOS Tale varslingsanlæg Indbrudsalarmerings anlæg AIA (leveres under anden entreprise) Døre, låse og dørautomatik (leveres under anden entreprise) Det er tilbudsgiveren som har til opgave at sikre, at der kan være Åbent Bibliotek altså tilbudsgiveren for hhv. ADK og video skal sikre at de implicerede leverancer kan fungere således der etableres Åbent Bibliotek. Det er alene tilbudsgiveren som har til opgave at sikre, at der kan være Åbent Bibliotek altså skal tilbudsgiveren sikre at de implicerede leverancer kan fungere således der kan etableres Åbent Bibliotek. 3

4 3.0 Biblioteksløsningen 3.1 Tidsskema Biblioteksløsningen skal virke efter et foruddefineret tidsskema ud fra følgende 3 tidsrum Bemandet, Biblioteket er bemandet og det er åbent for lånere og kortholdere Ubemandet, Biblioteket er ubemandet og det er åbent for lånere og kortholdere Lukket, Biblioteket er lukket for lånere, og kortholdere uden særlig tilladelse Eksempel på forudindstillet tidsskema for en typisk uge kunne være som følgende Mandag til Fredag Bemandet fra kl til kl Ubemandet fra kl til og igen fra kl til kl Lukket fra kl til kl og igen fra kl til kl Lørdag og Søndag Ubemandet fra kl til kl Lukket fra kl til kl og igen fra kl til kl De 3 tidsrum skal frit kunne sættes op for hvert enkelt bibliotek for hvad angår såvel ugedag, klokkeslæt, dato som år. Det skal være muligt at kunne ændre opsætningen af tidsrummene med øjeblikkelig virkning, i forhold til helligdage, kommunale lukkedage, lokale arrangementer, ændring af åbningstider mv. Ovenstående er eksempler. De endelige og faktiske tidsskemaer tilpasses til hvert enkelt bibliotek inden den endelige programmering finder sted. Men det er de oplyste tidsskemaer som lægges til grund for tilbudsafgivelsen. 3.2 Adgangsveje til biblioteket Der skelnes mellem to adgangsveje til et bibliotek. Adgangsvej for lånere Adgangsvej for kortholdere (ansatte) Adgangsvej defineres som en eller flere døre der skal passeres for at komme ind på et bibliotek. Afhængigt af adgangsvejens indretning og placering i bygningen, skal der placeres et passende antal læsere for kontrol af låneren eller kortholderen. Kortholdere defineres som ansatte i kommunen, leverandører til kommunen, med flere der har fået udleveret en personlig adgangs-brik/kort af Assens Kommune. Afhængigt af bibliotekets indretning og placering vil der på bibliotekerne oftest være en adgangsvej for lånere og en adgangsvej for kortholdere. På biblioteker hvor der kun er en adgangsvej til biblioteket, skal der placeres en læser for lånere og en læser for kortholdere. 4

5 3.3 Adgangsvej for lånere Lånere skal via deres sundhedskort kunne få adgang til bibliotekerne i den ubemandede åbningstid. Lånere under 14 år skal ikke have adgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid. Lånere på 14 år og derover skal tillades adgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid. Anlægget skal ligeledes være forberedt og i stand til at give en låner adgang til biblioteket, efter låneren er blevet verificeret i Dansk Biblioteks Centers låner database, via webservice som Assens Kommune stiller til rådighed såfremt man vælger denne løsning fremadrettet. Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af magnetstriben på sundhedskortet et passende antal steder i adgangsvejen. Assens Kommune benytter i dag T240 magnetkort læser fra Unitek. Tilbudsgiveren skal dokumentere driftsikker aflæsning af magnetstriben for den valgte læser. Dokumentationen sker i form af oplysninger om nuværende installationer, hvor den valgte magnetkortlæser er installeret. Der skal i forbindelse med hver adgangsvej placeres et eller flere IP video kamera til overvågning af adgangsvejen, og der skal lagres video optagelser fra IP video kameraet. Der skal lagres video optagelser i bedste kvalitet, i mindst 60 sekunder efter systemet har givet adgang til biblioteket. IP video kameraet/kameraerne skal placeres så de bedst muligt dækker adgangsvejen og dermed sikre at man efterfølgende kan identificere den eller de personer der går ind på biblioteket, i de video optagelser der er lagret. Et hvert forsøg på adgang til biblioteket skal logges i AEOS. En godkendt adgang til biblioteket skal endvidere logges med oplysning om cpr.-nummeret fra det sundhedskort der blev benyttet. 3.4 Adgangsvej for kortholdere Kortholdere skal via deres personlige adgangsbrik kunne få adgang til bibliotekerne, afhængigt af de særlige adgangsrettigheder de får tildelt. Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af ICLASS kort og brikker. Assens Kommune benytter i dag RK-40 læsere fra HID. Alle forsøg på adgang til biblioteket skal logges i AEOS. En godkendt adgang til biblioteket skal endvidere logges med oplysning om kortnummer og kortholder. 4.0 Adgangskontrol anlæg (ADK) Der skal leveres alle komponenter, enheder, kabling, licenser og software indeholdende montage, installation og idriftsætning dvs. samtlige AEOS system- og softwarelicenser skal være omfattet af tilbuddet, så det samlede ADK anlæg kan tages i brug efter tilslutning til Assens Kommunes AEOS server. Adgangskontrol anlægget skal tilsluttes Assens Kommunes nuværende adgangskontrol system AEOS, der drives af Assens Kommune IT Afdeling på en central placeret AEOS server. Alle biblioteker i Assens Kommune hører under AssensBiblioteker, og der skal leveres en dør filter licens til AEOS under denne entreprise. 5

6 4.1 Kortlæser for magnetstribe kort Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af magnetstriben på sundhedskortet. Kortlæseren skal være beregnet for udendørs montage i en robust og slagfast udførsel. Kortlæseren skal kunne tilsluttes samme ADK controller som ICLASS kortlæseren. 4.2 Kortlæser for ICLASS kort Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af ICLASS kort. Kortlæseren skal være beregnet for udendørs montage, i en robust og slagfast udførsel. Kortlæseren skal kunne tilsluttes samme ADK controller som magnetstribekortlæseren. Kortholdere oprettes i AEOS af Assens Kommune, og der skal leveres 100 kortholder licenser til AEOS under denne entreprise. 4.3 Adgangskontrol til kontorer, lokaler mv. Adgangskontrol anlægget skal kunne integreres med Aperio trådløse adgangskontrol, hvis AssensBiblioteker ønsker adgangskontrol på kontorer, lokaler mv. Aperio adgangskontrol skal være for læsning af ICLASS kort og brikker. 4.4 Smartgate Hvor det ikke er muligt at opdele biblioteket fysisk med en væg på grund af bygningens indretning og design, ønskes der installeret en smart-gate løsning. Softwaren i smart-gaten skal være integrebare med AEOS Nedap. Hvor der anvendes smartgate i løsningen, skal tilbudsprisen omfatte leveret, projekteret, installeret, programmeret, testet og i driftsat smartgate prisen skal således omfatte en samlet og klar til brug smartgate. 4.5 Alarm gate På bibliotekerne er der opsat en alarmgate til alarmering, hvis der uretmæssigt fjernes bøger, film, blade eller andet fra biblioteket. Alarmgatene er opsat under anden entreprise. Under denne entreprise skal medtages en alarmindgang for hver alarmgate inkl. licens og al kabling frem til alarmgaten fra alarmindgangen. 5.0 IP video overvågnings anlæg (ITV) Assens Kommunes ITV Politik skal som minimums følges, herunder hører også den fysiske og elektroniske beskyttelse af video optagelser, samt logning af brugere (iht. Persondata loven). Tilbudsgiveren skal opsætte skilte om videoovervågning. Skiltene skal også opsættes indvendigt og synlige og letlæselige og der skal også opsættes skilte i både A4 og A5 størrelser. 6

7 IP video overvågningen har til formål at observere og dokumentere adfærd i biblioteket i den ubemandede åbningstid, samt i forbindelse med hændelser når biblioteket er lukket. IP video overvågning er også en tryghedsskabende foranstaltning for lånerne i den ubemandede tid. IP video overvågnings anlægget skal derfor være forberedt til at kunne betjenes og fjernovervåges fra en kontrol central i fremtiden. Der er op til installatøren at projektere et passende antal IP video kameraer på hvert bibliotek. IP Video kameraerne skal overvåge biblioteket, adgangsveje og særlige områder - Biblioteket skal overvåges, så det er muligt at følge låneres adfærd rundt i biblioteket. - Adgangsveje for lånere skal overvåges, som beskrevet tidligere. - Særlige områder skal overvåges Hvert enkelt kameras formål skal beskrives i forhold til placering, dækningsområde og sikringsniveau (observation, verifikation og identifikation) jvf. sikkerhedsbranchens krav om kamera specifikation. Særlige områder er områder på biblioteket, hvor der er særlige værdier, eller det kan forventes at lånere kunne finde på at tage ophold uden et biblioteks relateret gøremål - forrum til toiletter - lokale for/område ved printere, kopimaskiner, PC er, fax og andet IT - Gangarealer, puderum, opholdsrum mv. IP video anlægget skal kunne udvides ved tilkøb af et IP video kamera, en licens og ekstra lagrings kapacitet. Installatøren skal beskrive mulighederne med den tilbudte løsning. 5.1 IP video kamera Alle IP video kameraer skal opfylde følgende - Farve IP video kamera i HD format (16:9) - Baseret på H.264 og/eller MPEG-4 komprimering - Minimums opløsning svarende (1280x)720P - Dual video stream 1 stream for optagelse og 1 stream for live visning - Gengive et tydeligt og klart farve video signal i den ubemandede åbningstid * - Gengive et tydeligt og klart video optagelser i når biblioteket er lukket * - Vandal sikrede og kuppel formede kamerahuse * Der skal ikke opsættes ekstra hvid belysning under denne entreprise. Krav til belysning i den bemandet og ubemandet åbningstid skal medtages i beskrivelse af ITV anlægget. Evt. ekstra belysning når biblioteket er lukket skal medtages under denne entreprise. IP video kameraer der placeres, hvor der kan opstå modlys i kameraet, skal kunne håndtere dette så det altid er muligt at genkende personer i video billedet. Alle IP video kameraer skal placeres indendørs og inden for bibliotekets område og enkelte udvalgte kameraer skal kunne være til identifikation. 7

8 5.2 Live video Live visning af video stream fra IP video kameraet skal kunne foregå real-time og med live opdaterings hastighed op til 25 billeder pr. sekund (FPS) Ved tvivlsspørgsmål, vil det være kvaliteten af det optagne som har forrang. 5.3 Video optagelse og lagringskapacitet Optagelse af video stream fra et IP video kamera skal foregå som flg.: - Bemandet åbningstid, ingen optagelse - Ubemandet åbningstid, Motion, bedste kvalitet og opløsning, FPS - Ubemandet åbningstid, Hændelse, bedste kvalitet og opløsning, FPS - Lukket, Motion og Hændelse, bedste kvalitet og opløsning, FPS En hændelse er baseret på en alarm fra AIA, ADK eller andet ekstern signal. Lagringstid og kapacitet skal følge de rammer der er beskrevet i Assens Kommunes ITV politik. Optagelser skal være i bedste kvalitet for det pågældende kamera 5.4 Betjening og integration med AEOS Betjening af IP video overvågnings anlægget skal være webbaseret og må ikke være afhængig af speciel installeret klient software. Brugeren af IP video overvågnings anlægget skal kunne defineres på person niveau, således at det er muligt at logge brugeren på AEOS iht. Assens Kommunes ITV politik og således at Persondatalovens krav til logning kan overholdes. IP video overvågnings anlægget skal være en fuldt integreret del af AEOS, hvad angår logning, alarmhåndtering, betjening mv. 6.0 Talevarslings anlæg Der skal installeres et talevarslings anlæg der automatisk varsler lånerne når det ubemandede bibliotek lukker, og når en alarmgate forsøges passeret med ikke-registreret materiale. Talevarslingsanlægget skal kunne håndtere mere en 3 forskellige forud indtalte beskeder, der alle skal kunne aktiveres af ADK anlægget individuelt. Talevarslingsanlægget skal integreres med ADK anlægget. Indtaling af tale beskeder på professionelt lydstudie baseret på manuskript fra AssensBiblioteker skal inkluderes. Lydfilerne skal være i en kvalitet og format der ikke er med til at forringe forståeligheden af den indtalte besked. Der skal installeres et passende antal lofthøjtalere, der skal justeres så de indtalte beskeder kan høres og forstås af lånerne i hele bibliotekets område for lånere. 8

9 Leverancen skal indeholde nødvendigt lagrings medie for indtalte beskeder, forstærkerudstyr, lofthøjtalere og kabling. På de biblioteker hvor der er installeret et talevarsling anlæg til evakuering, skal dette anlæg bruges til varsling af lånerne. Under denne entreprise skal medtages al nødvendigt udstyr, komponenter og kabling frem til det eksisterende talevarslingsanlæg for at det kan styres fra/integreres med ADK anlægget. 7.0 Gældende forskrifter Arbejdet udføres i henhold til Dansk Ingeniørforenings normer for bygningsinstallationer, Danske Standarder og de efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser til enhver tid gældende bestemmelser herunder specielt: Fællesregulativet, El-rådets bestemmelser DIF`s gældende Normer og Normtillæg Lokale myndighedskrav Forsyningsselskabernes tekniske bestemmelser og anvisninger Arbejdstilsynets forskrifter, anvisninger og publikationer SBI Anvisninger DBI vejledninger BtV 31 om brandtætninger Forskrifter og anvisninger fra fabrikanter af de leverede materialer Assens Kommunes beredskabsafdelings godkendelser Assens Kommunes IT-afdelings godkendelser Assens Kommunes ITV-politik herunder etiske retningslinier Stærkstrømsbekendtgørelsen, med de til enhver tid gældende ændringer 8.0 Indbrudsalarmerings anlæg AIA, leveres under anden entreprise AIA anlægget leveres under anden entreprise. AIA anlægget er baseret på en Alphatronics NG central. ADK anlægget skal være fuldt integreret med AIA anlægget, og der skal medtages licens for AEOS til Alphatronics under denne entreprise og det er tilbudsgiveren som har ansvaret for at integrationen virker hensigtsmæssigt. ADK anlægget skal delvis frakoble AIA anlægget når den første låner får adgang i den ubemandede tid. AIA anlægget tilkobles automatisk kl Kortholdere skal selv frakoble og tilkoble alarmzoner på AIA anlæggets betjeningspanel. Nødhjælpstryk i forbindelse med elevatorer, lifte mv. er tilsluttet AIA centralen, der skal videregive alarmsignalet til styring af IP video anlægget (hændelse) og ADK anlægget. Under denne entreprise skal medtages al kabling samt I/O-signaler mellem AIA-central og adgangskontrol der er nødvendig for at lave integration med AIA anlægget. 9

10 9.0 Døre, Låse og Dørautomatik Leveres under anden entreprise - Døre, skydedøre og dørpartier - Låse og låsearbejder - Dørpumper og Dørautomatik Under denne entreprise skal medtages alle nødvendige licenser og udstyr, herunder indgange og udgange i ADK anlægget til styring og overvågning af følgende - Dør lukket - Dør låst - Dør låst/låst (dørautomatik) - Låse op - Åbne dør - Forceret åbning (dørautomatik) Endvidere skal medtages alt kabling frem til, i og omkring døren, der er nødvendig for at ADK anlægget kan styre og overvåge døren fuldt ud. Kablingen i denne entreprise udføres i PTS og parsnoet eksempelvis 10 x 2 x 0, Anlægsdokumentation I relation til adgangskontrolanlægget udleveres der anlægsdokumentation i form af en installationsdokumentation omfattende flg.: For de kontrollerede adgange Anvendte systemdele Placering af systemdele Afprøvning i forbindelse med idriftsætning Overdragelse til kunden Anlægsdokumentation for videoovervågningsdelen, da kan installationserklæring fra Sikkerhedsbranchen anvendes sammen med flg.: For de kontrollerede adgange Anvendte systemdele Placering af systemdele Afprøvning i forbindelse med idriftsætning Overdragelse til kunden Bekræftelse på Assens kommunes ITV politik overholdes Bekræftelse på at Persondatalovens bestemmelser om logning overholdes 10

11 11.0 Service, drift og vedligeholdelse Sammen med tilbuddet fremsendes der tilbud på drift- og vedligeholdelsesaftale gældende fra den dato hvor den 2-årige garantiperiode udløber gældende for både ADK, ITV og talevarslingsanlægget. Sammen med tilbuddet fremsendes der tilbud på et årligt serviceeftersyn for ovenstående og hvor komponenter er i regning. Såfremt der ordregiveren vælger kun at få foretaget et årligt serviceeftersyn skal der afleveres et stk. servicerapport for hver af de tre dele. 11

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere

Lang beskrivelse. Betjening og brugerflade. Administration af kortholdere og rettigheder

Lang beskrivelse. Betjening og brugerflade. Administration af kortholdere og rettigheder Lang beskrivelse Betjening og brugerflade ADK systemet skal have dansksproget, webbaseret brugerflade, med mulighed for individuelle brugerroller. Login skal kunne integreres med LDAP. Betjening skal kunne

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105 ITV-specifikation Version 180105 Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard

ITV-specifikation. Teknisk standard 25-04-07 ITV-specifikation Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen Sådan

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

Udbudstekst til adgangskontrolsystem

Udbudstekst til adgangskontrolsystem Udbudstekst til adgangskontrolsystem Betjening og brugerflade ADK systemet skal have dansksproget, webbaseret brugerflade, med mulighed for individuelle brugerroller til systemoperatører. Ved aflevering

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 ARX åbner for nye muligheder ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Seminar. Din personlige invitation

Seminar. Din personlige invitation Seminar Din personlige invitation Program VITANI Seminar - 12. Juni 8.30-9.00 Indskrivning og let morgenmad 9.00-9.15 Indledning og velkomst 9.15-10.00 Lancering af nye produkter - Nedap AEOS 3.0 - sikring

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA » State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA FREMTIDSSIKKER INVESTERING Nedap AEOS er det første system på markedet

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler

Premier Elite Hybridcentraler Premier Elite Hybridcentraler Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Premier Elite Premier Elite Premier Elite 24, 48, 88, 168 og 640 er

Læs mere

Kort System. - v i g ø r d e t l e t t e r e - CompuMat adgangskontrol og betalings tilbyder en dynamisk og sikker

Kort System. - v i g ø r d e t l e t t e r e - CompuMat adgangskontrol og betalings tilbyder en dynamisk og sikker Kort System - v i g ø r d e t l e t t e r e - Adgangskontrol Forbrugsmåling Billettering Betaling CompuMat adgangskontrol og betalings tilbyder en dynamisk og sikker løsning med custom-fit software, der

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering

Læs mere

Alt i NøgleR. låsesystem BRAND ABA/ABDL. www.bagger-laase.dk

Alt i NøgleR. låsesystem BRAND ABA/ABDL. www.bagger-laase.dk Alt i NøgleR låsesystem gitre ADGANG PENGESKABE ALARM TÅGE VIDEO ABA/ABDL BRAND AUTOMATIK DØRTELEFON Lokal service Lad Overskrift vores erfaring ISO 9001-certificeret komme installatør dig af til mekanisk

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Yomani, TCS og Integration v/martin Ljungberg

Yomani, TCS og Integration v/martin Ljungberg Yomani, TCS og Integration v/martin Ljungberg d 1 Yomani den næste generation De vigtigste krav til den nye generation Høj kvalitet Høje sikkerhedsstandarder Stor brugervenlighed Design Bløde kurver Lille

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 HPA VÆRKSTEDSUDSTYR Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Generel karakteristik Ny 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale

Læs mere

Alt til din Taxi. Systemer til tid- og jobregistrering. Adgangskontrol. Taxametre & terminaler, samt centrale bookingsystemer

Alt til din Taxi. Systemer til tid- og jobregistrering. Adgangskontrol. Taxametre & terminaler, samt centrale bookingsystemer B0232 Digana-Taximat s produkter er en blanding af produkter vi selv udvikler og producerer, samt handelsvarer fra førende leverandører. Vore kompetencer ligger inden for følgende områder: Systemer til

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

FULDAUTOMATISKE PULLERTER KONTROL OG STYRRING FASTE STELER BUSSLUSER. CITY REGULERING. RAMBUK. SIKRING PNEUMATIK, ELEKTROMEKANISK, HYDRAULIK

FULDAUTOMATISKE PULLERTER KONTROL OG STYRRING FASTE STELER BUSSLUSER. CITY REGULERING. RAMBUK. SIKRING PNEUMATIK, ELEKTROMEKANISK, HYDRAULIK FULDAUTOMATISKE PULLERTER PNEUMATIK, ELEKTROMEKANISK, HYDRAULIK KONTROL OG STYRRING FASTE STELER LØSNINGER FOR BYRUM. INDUSTRI. FØLSOMME ANLÆG. HANDEL OG BUTIK BUSSLUSER. CITY REGULERING. RAMBUK. SIKRING

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv - interaktiv tavle Mindboard Ideel løsning hvis projektor allerede er tilstede Mindboard kan leveres i flere forskellige interaktive udgaver: Interaktiv tavle - fast eller til skinne Interaktiv tavle -

Læs mere