Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker"

Transkript

1 Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Kravspecifikation til Åbent Bibliotek Biblioteksløsnings beskrivelse Biblioteksløsningen Adgangskontrol anlæg (ADK) IP video overvågnings anlæg (ITV) Talevarslings anlæg Gældende forskrifter Indbrudsalarmerings anlæg AIA, leveres under anden entreprise Døre, Låse og Dørautomatik Anlægsdokumentation Service, drift og vedligeholdelse

3 1.0 Kravspecifikation til Åbent Bibliotek Assens Kommune har valgt at anvende AEOS Nedap som platform for adgangskontrol. Kommunen har også valgt at anvende AEOS Nedap som management til videoovervågning for de Åbne Biblioteker i Assens Kommune. Tilbudsgiveren skal være certificeret til video og tilbudsgiveren skal sikre, at de fremtidige biblioteksløsninger har samme brugerflade som Haarby Bibliotek. Ved at deltage i udbuddet accepterer tilbudsgiver ovenstående løsning, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4,0 Kortholdere er ansatte eller andre, som har fået udleveret et personligt adgangskort/-brik Der skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udarbejdes bestykning for de enkelte biblioteker. jf. udbudsbetingelsernes pkt.3,0 Når det enkelte bibliotek er idriftsat udarbejdes der en udførlig anlægsdokumentation indeholdende komponentfortegnelse, bestykning, kabelfremføringer gældende for både videoovervågnings- og adgangskontrolanlægget. Et Åbent Bibliotek er aldrig overdraget til ordregiveren før der foreligger behørig anlægsdokumentation for hhv. ADK og ITV. 2.0 Biblioteksløsnings beskrivelse Biblioteksløsnings beskrivelse omhandler følgende Biblioteksløsningen - tidsskema - adgangsveje til biblioteket - adgangsvej for lånere - adgangsvej for kortholdere Adgangskontrolanlæg (ADK) - adgangsveje til biblioteket - adgangskontrol til kontorer, lokaler mv. - smartgate - alarmgate (leveres under anden entreprise) IP video overvågningsanlæg (ITV) - IP video kamera - Live video - Video optagelse/lagring - Betjening og integration med AEOS Tale varslingsanlæg Indbrudsalarmerings anlæg AIA (leveres under anden entreprise) Døre, låse og dørautomatik (leveres under anden entreprise) Det er tilbudsgiveren som har til opgave at sikre, at der kan være Åbent Bibliotek altså tilbudsgiveren for hhv. ADK og video skal sikre at de implicerede leverancer kan fungere således der etableres Åbent Bibliotek. Det er alene tilbudsgiveren som har til opgave at sikre, at der kan være Åbent Bibliotek altså skal tilbudsgiveren sikre at de implicerede leverancer kan fungere således der kan etableres Åbent Bibliotek. 3

4 3.0 Biblioteksløsningen 3.1 Tidsskema Biblioteksløsningen skal virke efter et foruddefineret tidsskema ud fra følgende 3 tidsrum Bemandet, Biblioteket er bemandet og det er åbent for lånere og kortholdere Ubemandet, Biblioteket er ubemandet og det er åbent for lånere og kortholdere Lukket, Biblioteket er lukket for lånere, og kortholdere uden særlig tilladelse Eksempel på forudindstillet tidsskema for en typisk uge kunne være som følgende Mandag til Fredag Bemandet fra kl til kl Ubemandet fra kl til og igen fra kl til kl Lukket fra kl til kl og igen fra kl til kl Lørdag og Søndag Ubemandet fra kl til kl Lukket fra kl til kl og igen fra kl til kl De 3 tidsrum skal frit kunne sættes op for hvert enkelt bibliotek for hvad angår såvel ugedag, klokkeslæt, dato som år. Det skal være muligt at kunne ændre opsætningen af tidsrummene med øjeblikkelig virkning, i forhold til helligdage, kommunale lukkedage, lokale arrangementer, ændring af åbningstider mv. Ovenstående er eksempler. De endelige og faktiske tidsskemaer tilpasses til hvert enkelt bibliotek inden den endelige programmering finder sted. Men det er de oplyste tidsskemaer som lægges til grund for tilbudsafgivelsen. 3.2 Adgangsveje til biblioteket Der skelnes mellem to adgangsveje til et bibliotek. Adgangsvej for lånere Adgangsvej for kortholdere (ansatte) Adgangsvej defineres som en eller flere døre der skal passeres for at komme ind på et bibliotek. Afhængigt af adgangsvejens indretning og placering i bygningen, skal der placeres et passende antal læsere for kontrol af låneren eller kortholderen. Kortholdere defineres som ansatte i kommunen, leverandører til kommunen, med flere der har fået udleveret en personlig adgangs-brik/kort af Assens Kommune. Afhængigt af bibliotekets indretning og placering vil der på bibliotekerne oftest være en adgangsvej for lånere og en adgangsvej for kortholdere. På biblioteker hvor der kun er en adgangsvej til biblioteket, skal der placeres en læser for lånere og en læser for kortholdere. 4

5 3.3 Adgangsvej for lånere Lånere skal via deres sundhedskort kunne få adgang til bibliotekerne i den ubemandede åbningstid. Lånere under 14 år skal ikke have adgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid. Lånere på 14 år og derover skal tillades adgang til biblioteket i den ubemandede åbningstid. Anlægget skal ligeledes være forberedt og i stand til at give en låner adgang til biblioteket, efter låneren er blevet verificeret i Dansk Biblioteks Centers låner database, via webservice som Assens Kommune stiller til rådighed såfremt man vælger denne løsning fremadrettet. Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af magnetstriben på sundhedskortet et passende antal steder i adgangsvejen. Assens Kommune benytter i dag T240 magnetkort læser fra Unitek. Tilbudsgiveren skal dokumentere driftsikker aflæsning af magnetstriben for den valgte læser. Dokumentationen sker i form af oplysninger om nuværende installationer, hvor den valgte magnetkortlæser er installeret. Der skal i forbindelse med hver adgangsvej placeres et eller flere IP video kamera til overvågning af adgangsvejen, og der skal lagres video optagelser fra IP video kameraet. Der skal lagres video optagelser i bedste kvalitet, i mindst 60 sekunder efter systemet har givet adgang til biblioteket. IP video kameraet/kameraerne skal placeres så de bedst muligt dækker adgangsvejen og dermed sikre at man efterfølgende kan identificere den eller de personer der går ind på biblioteket, i de video optagelser der er lagret. Et hvert forsøg på adgang til biblioteket skal logges i AEOS. En godkendt adgang til biblioteket skal endvidere logges med oplysning om cpr.-nummeret fra det sundhedskort der blev benyttet. 3.4 Adgangsvej for kortholdere Kortholdere skal via deres personlige adgangsbrik kunne få adgang til bibliotekerne, afhængigt af de særlige adgangsrettigheder de får tildelt. Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af ICLASS kort og brikker. Assens Kommune benytter i dag RK-40 læsere fra HID. Alle forsøg på adgang til biblioteket skal logges i AEOS. En godkendt adgang til biblioteket skal endvidere logges med oplysning om kortnummer og kortholder. 4.0 Adgangskontrol anlæg (ADK) Der skal leveres alle komponenter, enheder, kabling, licenser og software indeholdende montage, installation og idriftsætning dvs. samtlige AEOS system- og softwarelicenser skal være omfattet af tilbuddet, så det samlede ADK anlæg kan tages i brug efter tilslutning til Assens Kommunes AEOS server. Adgangskontrol anlægget skal tilsluttes Assens Kommunes nuværende adgangskontrol system AEOS, der drives af Assens Kommune IT Afdeling på en central placeret AEOS server. Alle biblioteker i Assens Kommune hører under AssensBiblioteker, og der skal leveres en dør filter licens til AEOS under denne entreprise. 5

6 4.1 Kortlæser for magnetstribe kort Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af magnetstriben på sundhedskortet. Kortlæseren skal være beregnet for udendørs montage i en robust og slagfast udførsel. Kortlæseren skal kunne tilsluttes samme ADK controller som ICLASS kortlæseren. 4.2 Kortlæser for ICLASS kort Der skal benyttes kortlæsere med tastatur for læsning af ICLASS kort. Kortlæseren skal være beregnet for udendørs montage, i en robust og slagfast udførsel. Kortlæseren skal kunne tilsluttes samme ADK controller som magnetstribekortlæseren. Kortholdere oprettes i AEOS af Assens Kommune, og der skal leveres 100 kortholder licenser til AEOS under denne entreprise. 4.3 Adgangskontrol til kontorer, lokaler mv. Adgangskontrol anlægget skal kunne integreres med Aperio trådløse adgangskontrol, hvis AssensBiblioteker ønsker adgangskontrol på kontorer, lokaler mv. Aperio adgangskontrol skal være for læsning af ICLASS kort og brikker. 4.4 Smartgate Hvor det ikke er muligt at opdele biblioteket fysisk med en væg på grund af bygningens indretning og design, ønskes der installeret en smart-gate løsning. Softwaren i smart-gaten skal være integrebare med AEOS Nedap. Hvor der anvendes smartgate i løsningen, skal tilbudsprisen omfatte leveret, projekteret, installeret, programmeret, testet og i driftsat smartgate prisen skal således omfatte en samlet og klar til brug smartgate. 4.5 Alarm gate På bibliotekerne er der opsat en alarmgate til alarmering, hvis der uretmæssigt fjernes bøger, film, blade eller andet fra biblioteket. Alarmgatene er opsat under anden entreprise. Under denne entreprise skal medtages en alarmindgang for hver alarmgate inkl. licens og al kabling frem til alarmgaten fra alarmindgangen. 5.0 IP video overvågnings anlæg (ITV) Assens Kommunes ITV Politik skal som minimums følges, herunder hører også den fysiske og elektroniske beskyttelse af video optagelser, samt logning af brugere (iht. Persondata loven). Tilbudsgiveren skal opsætte skilte om videoovervågning. Skiltene skal også opsættes indvendigt og synlige og letlæselige og der skal også opsættes skilte i både A4 og A5 størrelser. 6

7 IP video overvågningen har til formål at observere og dokumentere adfærd i biblioteket i den ubemandede åbningstid, samt i forbindelse med hændelser når biblioteket er lukket. IP video overvågning er også en tryghedsskabende foranstaltning for lånerne i den ubemandede tid. IP video overvågnings anlægget skal derfor være forberedt til at kunne betjenes og fjernovervåges fra en kontrol central i fremtiden. Der er op til installatøren at projektere et passende antal IP video kameraer på hvert bibliotek. IP Video kameraerne skal overvåge biblioteket, adgangsveje og særlige områder - Biblioteket skal overvåges, så det er muligt at følge låneres adfærd rundt i biblioteket. - Adgangsveje for lånere skal overvåges, som beskrevet tidligere. - Særlige områder skal overvåges Hvert enkelt kameras formål skal beskrives i forhold til placering, dækningsområde og sikringsniveau (observation, verifikation og identifikation) jvf. sikkerhedsbranchens krav om kamera specifikation. Særlige områder er områder på biblioteket, hvor der er særlige værdier, eller det kan forventes at lånere kunne finde på at tage ophold uden et biblioteks relateret gøremål - forrum til toiletter - lokale for/område ved printere, kopimaskiner, PC er, fax og andet IT - Gangarealer, puderum, opholdsrum mv. IP video anlægget skal kunne udvides ved tilkøb af et IP video kamera, en licens og ekstra lagrings kapacitet. Installatøren skal beskrive mulighederne med den tilbudte løsning. 5.1 IP video kamera Alle IP video kameraer skal opfylde følgende - Farve IP video kamera i HD format (16:9) - Baseret på H.264 og/eller MPEG-4 komprimering - Minimums opløsning svarende (1280x)720P - Dual video stream 1 stream for optagelse og 1 stream for live visning - Gengive et tydeligt og klart farve video signal i den ubemandede åbningstid * - Gengive et tydeligt og klart video optagelser i når biblioteket er lukket * - Vandal sikrede og kuppel formede kamerahuse * Der skal ikke opsættes ekstra hvid belysning under denne entreprise. Krav til belysning i den bemandet og ubemandet åbningstid skal medtages i beskrivelse af ITV anlægget. Evt. ekstra belysning når biblioteket er lukket skal medtages under denne entreprise. IP video kameraer der placeres, hvor der kan opstå modlys i kameraet, skal kunne håndtere dette så det altid er muligt at genkende personer i video billedet. Alle IP video kameraer skal placeres indendørs og inden for bibliotekets område og enkelte udvalgte kameraer skal kunne være til identifikation. 7

8 5.2 Live video Live visning af video stream fra IP video kameraet skal kunne foregå real-time og med live opdaterings hastighed op til 25 billeder pr. sekund (FPS) Ved tvivlsspørgsmål, vil det være kvaliteten af det optagne som har forrang. 5.3 Video optagelse og lagringskapacitet Optagelse af video stream fra et IP video kamera skal foregå som flg.: - Bemandet åbningstid, ingen optagelse - Ubemandet åbningstid, Motion, bedste kvalitet og opløsning, FPS - Ubemandet åbningstid, Hændelse, bedste kvalitet og opløsning, FPS - Lukket, Motion og Hændelse, bedste kvalitet og opløsning, FPS En hændelse er baseret på en alarm fra AIA, ADK eller andet ekstern signal. Lagringstid og kapacitet skal følge de rammer der er beskrevet i Assens Kommunes ITV politik. Optagelser skal være i bedste kvalitet for det pågældende kamera 5.4 Betjening og integration med AEOS Betjening af IP video overvågnings anlægget skal være webbaseret og må ikke være afhængig af speciel installeret klient software. Brugeren af IP video overvågnings anlægget skal kunne defineres på person niveau, således at det er muligt at logge brugeren på AEOS iht. Assens Kommunes ITV politik og således at Persondatalovens krav til logning kan overholdes. IP video overvågnings anlægget skal være en fuldt integreret del af AEOS, hvad angår logning, alarmhåndtering, betjening mv. 6.0 Talevarslings anlæg Der skal installeres et talevarslings anlæg der automatisk varsler lånerne når det ubemandede bibliotek lukker, og når en alarmgate forsøges passeret med ikke-registreret materiale. Talevarslingsanlægget skal kunne håndtere mere en 3 forskellige forud indtalte beskeder, der alle skal kunne aktiveres af ADK anlægget individuelt. Talevarslingsanlægget skal integreres med ADK anlægget. Indtaling af tale beskeder på professionelt lydstudie baseret på manuskript fra AssensBiblioteker skal inkluderes. Lydfilerne skal være i en kvalitet og format der ikke er med til at forringe forståeligheden af den indtalte besked. Der skal installeres et passende antal lofthøjtalere, der skal justeres så de indtalte beskeder kan høres og forstås af lånerne i hele bibliotekets område for lånere. 8

9 Leverancen skal indeholde nødvendigt lagrings medie for indtalte beskeder, forstærkerudstyr, lofthøjtalere og kabling. På de biblioteker hvor der er installeret et talevarsling anlæg til evakuering, skal dette anlæg bruges til varsling af lånerne. Under denne entreprise skal medtages al nødvendigt udstyr, komponenter og kabling frem til det eksisterende talevarslingsanlæg for at det kan styres fra/integreres med ADK anlægget. 7.0 Gældende forskrifter Arbejdet udføres i henhold til Dansk Ingeniørforenings normer for bygningsinstallationer, Danske Standarder og de efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser til enhver tid gældende bestemmelser herunder specielt: Fællesregulativet, El-rådets bestemmelser DIF`s gældende Normer og Normtillæg Lokale myndighedskrav Forsyningsselskabernes tekniske bestemmelser og anvisninger Arbejdstilsynets forskrifter, anvisninger og publikationer SBI Anvisninger DBI vejledninger BtV 31 om brandtætninger Forskrifter og anvisninger fra fabrikanter af de leverede materialer Assens Kommunes beredskabsafdelings godkendelser Assens Kommunes IT-afdelings godkendelser Assens Kommunes ITV-politik herunder etiske retningslinier Stærkstrømsbekendtgørelsen, med de til enhver tid gældende ændringer 8.0 Indbrudsalarmerings anlæg AIA, leveres under anden entreprise AIA anlægget leveres under anden entreprise. AIA anlægget er baseret på en Alphatronics NG central. ADK anlægget skal være fuldt integreret med AIA anlægget, og der skal medtages licens for AEOS til Alphatronics under denne entreprise og det er tilbudsgiveren som har ansvaret for at integrationen virker hensigtsmæssigt. ADK anlægget skal delvis frakoble AIA anlægget når den første låner får adgang i den ubemandede tid. AIA anlægget tilkobles automatisk kl Kortholdere skal selv frakoble og tilkoble alarmzoner på AIA anlæggets betjeningspanel. Nødhjælpstryk i forbindelse med elevatorer, lifte mv. er tilsluttet AIA centralen, der skal videregive alarmsignalet til styring af IP video anlægget (hændelse) og ADK anlægget. Under denne entreprise skal medtages al kabling samt I/O-signaler mellem AIA-central og adgangskontrol der er nødvendig for at lave integration med AIA anlægget. 9

10 9.0 Døre, Låse og Dørautomatik Leveres under anden entreprise - Døre, skydedøre og dørpartier - Låse og låsearbejder - Dørpumper og Dørautomatik Under denne entreprise skal medtages alle nødvendige licenser og udstyr, herunder indgange og udgange i ADK anlægget til styring og overvågning af følgende - Dør lukket - Dør låst - Dør låst/låst (dørautomatik) - Låse op - Åbne dør - Forceret åbning (dørautomatik) Endvidere skal medtages alt kabling frem til, i og omkring døren, der er nødvendig for at ADK anlægget kan styre og overvåge døren fuldt ud. Kablingen i denne entreprise udføres i PTS og parsnoet eksempelvis 10 x 2 x 0, Anlægsdokumentation I relation til adgangskontrolanlægget udleveres der anlægsdokumentation i form af en installationsdokumentation omfattende flg.: For de kontrollerede adgange Anvendte systemdele Placering af systemdele Afprøvning i forbindelse med idriftsætning Overdragelse til kunden Anlægsdokumentation for videoovervågningsdelen, da kan installationserklæring fra Sikkerhedsbranchen anvendes sammen med flg.: For de kontrollerede adgange Anvendte systemdele Placering af systemdele Afprøvning i forbindelse med idriftsætning Overdragelse til kunden Bekræftelse på Assens kommunes ITV politik overholdes Bekræftelse på at Persondatalovens bestemmelser om logning overholdes 10

11 11.0 Service, drift og vedligeholdelse Sammen med tilbuddet fremsendes der tilbud på drift- og vedligeholdelsesaftale gældende fra den dato hvor den 2-årige garantiperiode udløber gældende for både ADK, ITV og talevarslingsanlægget. Sammen med tilbuddet fremsendes der tilbud på et årligt serviceeftersyn for ovenstående og hvor komponenter er i regning. Såfremt der ordregiveren vælger kun at få foretaget et årligt serviceeftersyn skal der afleveres et stk. servicerapport for hver af de tre dele. 11

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

Udbudstekst til adgangskontrolsystem

Udbudstekst til adgangskontrolsystem Udbudstekst til adgangskontrolsystem Betjening og brugerflade ADK systemet skal have dansksproget, webbaseret brugerflade, med mulighed for individuelle brugerroller til systemoperatører. Ved aflevering

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA

NEDAP AEOS» State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA » State-of-art IP-teknologi» Netværksbaseret sikringsplatform» Integreret biometri» Webbaseret software» Integration med godkendt AIA FREMTIDSSIKKER INVESTERING Nedap AEOS er det første system på markedet

Læs mere

Lang beskrivelse. Betjening og brugerflade. Administration af kortholdere og rettigheder

Lang beskrivelse. Betjening og brugerflade. Administration af kortholdere og rettigheder Lang beskrivelse Betjening og brugerflade ADK systemet skal have dansksproget, webbaseret brugerflade, med mulighed for individuelle brugerroller. Login skal kunne integreres med LDAP. Betjening skal kunne

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Nedap AEOS. www.vitani.dk - info@vitani.dk Vitani A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg - Tlf +4570261926 Fax +4586601926

Nedap AEOS. www.vitani.dk - info@vitani.dk Vitani A/S Vognmagervej 14 8800 Viborg - Tlf +4570261926 Fax +4586601926 Nedap AEOS Fremtidssikker investering Nedap AEOS er det første system på markedet der understøtter gængse IT-standarder, og lader kunden definere sikkerhedsniveauet såvel nu, som i fremtiden. Systemet

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105 ITV-specifikation Version 180105 Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejledningshensigt...................

Læs mere

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4 Side 2 af 33 Indhold Forord side 3 Om SikkerhedsBranchen side 4 Læsevejledning side 4 SikringsOrdbogen A-Å side 5 Side 3 af 33 Forord CCTV, ITV, TVO, tv-overvågning hvad hedder det? Er der forskel på en

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere