Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13."

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Selskabets samlede ansvarlige kapital, bestående af egenkapital og ansvarlig lånekapital, udgør pr ,6 mio.kr. mod 6,5 mio.kr. pr Ledelsen finder det samlede resultat utilfredsstillende men i overensstemmelse med forventningerne. Regnskabsåret 2013/14 har været påvirket af et udfordrende sponsormarked. Samtidig har sæsonen været præget af mange skader, som har nødvendiggjort, at der skulle findes erstatningsspillere med øgede omkostninger til følge. Der henvises i øvrigt til det nedenfor anførte under afsnittet økonomi og forretningsmæssig udvikling. Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2014/2015 vil udvise et beskedent resultat. Økonomi og forretningsmæssig udvikling Årets resultat fortsætter den positive trend, der har været i selskabets primære drift igennem de seneste 4 år. I denne periode er udviklingen i EBIT resultatet gået fra t.kr. i 2010/11 til -766 i 2013/14. Den positive resultatudvikling er sket i samme periode, hvor selskabet har investeret i etableringen af KIF Kolding København. Ved KIF Håndbold Elite A/S ekstraordinære generalforsamling den 15. maj 2013 blev der meddelt, at ledelsen fortsat ville arbejde målrettet på at styrke selskabets kapitalgrundlag yderligere. Denne proces har været i gang i det seneste års tid, og der er på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2014 besluttet at forhøje aktiekapitalen med nye kapitalindskud. Der henvises til afsnittet begivenheder indtruffet efter balancedagen. KIF Håndbold Elite har i perioden indgået aftale med en ny partner om navneretten til Koldinghallerne, og samtidig er der indgået en hensigtserklæring med en investor om færdigbygning af Koldinghallerne. KIF Håndbold Elite A/S har i regnskabsåret 2013/14 fået konsolideret den nye klubkonstellation KIF Kolding København. I KIF Kolding Københavns første år blev der investeret meget i at få det nye sportslige og eventmæssige setup til at fungere godt. Men allerede i år 2 har selskabet formået at få optimeret på en række parametre, som har betydet, at omkostningerne er blevet tilpasset, og denne udvikling vil slå igennem med endnu større kraft i 2014/15. Der er gennemført besparelsesinitiativer, som i 2014/15 vil betyde en omkostningsreduktion på ca. 10 mio. kr. i forhold til 2012/13. På sponsorsiden har der i regnskabsåret 2013/14 desværre været en del af de mindre sponsorer, der har valgt at stoppe. Dette er dog blevet kompenseret ved, at en del af de øvrige sponsorer har øget deres sponsorater, så KIF Håndbold Elite i dag har reduceret antallet af sponsorer, men den gennemsnitlige indtægt pr. sponsor er steget.

2 Desuden har sæsonen 2013/14 været præget af mange langtidsskadede spillere og en sygdomsramt træner, som har betydet at selskabet har været presset til at skaffe erstatningsspillere og træner samt haft store udgifter til skadesbehandlinger. Dermed har omkostningerne til spillere og trænere været højere end budgetteret. Datterselskabet KIF Sport & Sundhed A/S har i regnskabsåret 2013/14 givet et underskud på t.kr. KIF Håndbold Invest A/S har realiseret et positivt resultat på 303 t.kr., som kommer fra driften i det underliggende selskab Koldinghallerne A/S. Forventninger til fremtiden, budget 2014/15, likviditet og vurdering af going concern forudsætninger Resultatet af de gennemførte omkostningsreduktioner kombineret med en fastholdelse af sponsorindtægterne betyder, at ledelsen har begrundede forventninger til, at selskabet i regnskabsåret 2014/15 kan realisere et beskedent resultat. På den ekstraordinære generalforsamling, som selskabet har afholdt den 30. september 2014 blev det besluttet at gennemføre en kapitalforhøjelse, hvor nye og eksisterende aktionærer indskød ny aktiekapital for nominelt t.kr. i nye A-aktier. Samtidig har selskabet fået tilført ansvarlige lån på t. kr., så selskabets samlede ansvarlige kapital bliver styrket med t.kr. Den gennemførte kapitalforhøjelse kombineret med, at selskabet planlægger at realisere en del af sine aktiver betyder, at likviditeten vil blive styrket med yderligere 8-12 mio. kr. i regnskabsåret 2014/15. Dermed vil selskabet få etableret et stærkere likviditetsmæssigt beredskab som grundlag for den daglige drift og for en yderligere forretningsmæssig udvikling. Særlige risici Generelle risici Selskabet er meget afhængig af indtægter genereret fra aktiviteter, der er knyttet til håndboldkampene. Det omfatter bl.a. antallet af tilskuere samt antallet af sponsorer og samarbejdspartnere. Disse parametre vurderes til at være afhængige af den generelle samfundsøkonomiske situation. Virksomhedsspecifikke risici Selskabets indtjening er i et vist omfang afhængig af de sportslige resultater. Topplaceringer i ligaen medfører således direkte ekstraindtægter i form af bl.a. TV-indtægter, øgede sponsorindtægter og flere tilskuerindtægter. Begivenheder efter balancedagen Efter regnskabsårets afslutning har selskabet fået tilført ny kapital via indskud af ny aktiekapital for nominelt t.kr. i A-aktier.

3 Udover dette er der siden balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Hovedtal for KIF Håndbold Elite A/S: Resultat: Helår Helår 2013/ / / /13 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Omsætning EBITDA* Afskrivninger Indtægter af kapitalandele i tilknyttede selskaber Indtægter af kapitalandele i associerede selskaber Finansielle poster Resultat af ordinære aktiviteter før skat Ekstraordinære indtægter Skat Resultat Eanings/share (nom. aktiekapital) -0,45 0,90-0,14 1,39 Eanings/share, diluted (nom. aktiekapital) -0,48 0,67-0,15 1,03 Nom. aktiekapital, ultimo Nom. aktiekapital, ultimo udtyndet Nom. aktiekapital, gennemsnit Nom. aktiekapital, gennemsnit udtyndet *) Resultat før renter, skat, afskrivninger og opskrivninger

4 Balance i tkr.: t.kr. t.kr. Likvide beholdninger Debitorer Tilgodehavende tilknyttede selskaber Aktiver i alt Egenkapital Langfristet gæld (ansvarlig lånekapital) Kortfristet gæld Passiver i alt Egenkapital opgørelse: t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Aktiekapital primo Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Aktiekapital Overført resultat primo Periodens resultat Kapitalnedsættelse Andre reserver

5 Egenkapital i alt Ansvarlig lånekapital Samlet ansvarlig kapital Pengestrømsanalyse: Helår Helår 2013/ / / /13 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansiering Periodens pengestrømme Likvider og bankgæld, primo Likvider og bankgæld, ultimo Finanskalender: Ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 Den trykte årsrapport ventes offentliggjort den 17. oktober 2014 samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Årsrapporten vil ligeledes fra den 17. oktober være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor samt være at finde på selskabets hjemmeside. Jens Boesen Adm. Direktør Steffen Busk Jespersen Formand for bestyrelsen For yderligere information om KIF Håndbold Elite A/S kontakt da: Adm. Direktør Jens Boesen på telefon

6 KIF Håndbold Elite A/S Ambolten Kolding Hjemmeside: Certified Advisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Carsten Hemme Telefon KIF Håndbold Elite A/S er et selskab, hvis formål er at drive elite herrehåndbold med ambitioner om at blande sig i den danske og europæiske top under brandet KIF Kolding København. Desuden arbejder selskabet tæt sammen med moderklubben om talentudvikling af både drenge og pige talenter i KIF Håndbold.

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2012 CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer.

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Fan Trust Aarhus deltog fredag den 24. oktober klokken 14.00 i Generalforsamling i selskabet Aarhus Elite A/S. Til stede

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere