Ingen kender boligadministration bedre end vi gør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen kender boligadministration bedre end vi gør"

Transkript

1 Ingen kender boligadministration bedre end vi gør SIKKER OG NEM IT TIL BOLIGADMINISTR ATION

2 Partnerskab er kernen i ktp s vision Partnerskab er nøgleordet for ktp. Vi ønsker, at kunderne opfatter os som deres partner, der tilfører deres forretning kompetence, nytænkning, udvikling og værdi. Hos ktp er kunderne i centrum. Vi kender og forstår de behov boligforeninger og -selskaber har i deres hverdag. I fællesskab kan vi bygge værdiskabende og fremtidssikrede løsninger, der gør en reel forskel for dem. ktp er førende vidensmæssigt, og en højt specialiseret IT virksomhed. Vi har udelukkende fokus på boligadministration og arbejder hver eneste dag på at forbedre vores løsning til administration af boliger. Vi udvikler konstant vores kompetencer, så vi optimalt kan rådgive og servicere kunderne. Vi sætter en ære i at kunne tilbyde individuelle, værdiskabende og fremtidssikrede totalløsninger indenfor boligadministration. Vi vil tilføre boligforeninger og -selskaber merværdi Johan Petersen, Direktør i ktp

3 Kompetencer ktp er en dybt specialiseret IT virksomhed, der udelukkende har fokus på løsninger til boligadministration. ktp vil være den foretrukne IT specialist indenfor boligadministration i Danmark. Tillid Vi værdsætter vores kunder og ser det som en forpligtelse at bevare deres loyalitet, tillid og tilfredshed. Vi vil være en værdiskabende partner for kunder og partnere. Partnerskab Vi ønsker og arbejder for, at kunderne opfatter ktp som deres partner, der tilfører deres forretning kompetence, nytænkning, udvikling og værdi. Vore kunders succes, er fundamentet for vores egen succes. ktp står for kompetence, tillid og partnerskab

4 ktps totalløsning til Boligadministration WebBolig En specialiseret løsning til boligadministration for boligforeninger og -selskaber. WebBolig er enkel og logisk i opbygningen og derfor gør WebBolig det sikkert og nemt for medarbejderne, at udføre de administrative opgaver effektivt. WebBolig FO Fælles venteliste og administration for boligforeninger og -selskaber. Et system til udlejning, hvor arbejdet med tilbudslister, ansøgere mv. nemt kan udføres af medarbejdere og en hjemmeside, hvor ansøgerne kan finde alle relevante informationer og udfører selvbetjening.

5 WebSite WebSite er en hel unik hjemmesideløsning til boligadministration. WebSite er en løsning med integration til WebBolig. Brugere f.eks. ansøgere vedligeholder egne data og søgninger, mens vedligeholdelsen af priser, lejemåls- og afdelingsinformation sker helt automatisk. WebZone Adgang til relevant information for bestyrelser, viceværter, varmemestre og samarbejds partnere. Det er bl.a. muligt at læse referater, se konti, hente lejerlister, oprette rekvisitioner og godkende fakturaer.

6 WebBolig Brugervenlig boligadministration WebBolig er en komplet IT brancheløsning til boligadministration. Webbolig er et komplet system der bl.a. indeholder et økonomisystem med finansbogholderi, kreditor- og debitorstyring, rekvisitioner og bs+ integration. Det er et komplet huslejesystem, der styrer alle de handlinger, som er forbundet med administration af boliger. vedligeholdelsesplaner, lønsystem, integration til realkredit, skanningsløsning og time- og sagstyring. Integration til andre systemer er en naturlig del af WebBolig. Det effektiviserer og overskueliggør arbejdsgange. Samtidig spares tid og ressourcer. Endvidere styrer udlejningsmodulet ansøgere, tilbud, ventelister og kasserapporter. Integrationen mellem modulerne er naturligvis sikret, således at sammenhængen i jeres administrative arbejdsgange er så ligetil som mulig. Til WebBolig kan kobles andre moduler, som er fuldt integrerede med standardsystemet. Der er bl.a. styring af WebBolig udvikles hele tiden i et tæt samarbejde mellem ktp og kundernes behov og ønsker. Det er ktps vison at være den foretrukne IT specialist indenfor boligadministration i Danmark. WebBolig er enkel og intuitiv i sin opbygning. Det gør det nemt at komme i gang med WebBolig i almindelighed og for nye medarbejdere i særdeleshed Features Økonomi modulet klarer de daglige økonomiopgaver let og enkelt. Fra finansbogholderi til kreditor- og debitorstyring. Husleje modulet håndterer de administrative opgaver så som opkrævning, forhøjelser og rykkere med få manuelle inddata. Udlejnings modulet håndterer administrationen af ansøgere og medlemmer, tilbud og kontrakter.

7 De er åbne for forbedringspotentialer og omsætter dem hurtigt. Jeg taler direkte med programmøren, der ved, hvad jeg taler om. Her er der ingen mellemmænd og derfor er kommunikationen og opgaveløsningen effektivt. Torben Bennekov, Økonomichef Arbejdernes Andels-Boligforening, Silkeborg Support Workflow modulet styrer alle procedurer i en arbejdsgang. Det giver den enkelte medarbejder overblik over egne sager og ledelsen det overordnede overblik. Løn modulet håndterer lønudbetaling, diverse afregninger og statistik indberetning. Et lønsystem med en meget høj specifikationsgrad. Budget- og Regnskabs modulet giver mulighed for import og eksport af data til regneark. hvor der kan laves noter, specifikationer og sammendrag. Skannings modulet håndterer elektroniske Med ktp som programleverandør kan vi levere bedre og hurtigere service samt information til vore beboer. Det er vigtige konkurrence parametre, som er medvirkende til at fastholde os som byens førende boligforening, hvorved vi kan fastholde nuværende og tiltrække nye beboere. Henning Jørgensen, økonomichef Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn fakturaer, der ved efterbehandling knyttes på finans-, debitor- eller kreditorposter. Bygningsvedligeholdelses modulet følger forvaltningsklassifikationens opbygning. Ud fra de planlagte aktiviteter beregnes langtidsbudgetter og dannes driftsplaner. Budgetterne kan overføres til finansbogholderiet og aktiviteterne kan overføres til rekvisitioner. Flyt og Syn modulet håndterer arbejdsgangene omkring fraflytning og synsplanlægning. Benyttes elektroniske syn foregår ind- og fraflyttersyn med elektronisk opdatering af data og rekvisitionsudstedelse.

8 WebBolig FO Fælles online venteliste og udlejning WebBolig FO er en specialiseret løsning til fælles venteliste og tildeling af boliger. WebBolig Fælles Opnotering er et komplet system til håndtering af en opnotering på tværs af selskaber og foreninger. WebBolig Fælles Opnotering er et stærkt værktøj til håndtering af et stort antal ansøgere med megen aktivitet. Via det fælles WebSite tilgår alle ansøgere, de samme informationer med hensyn til muligheder og valg af boligønsker. Alt fra opnotering og betaling af opnoteringsgebyr til svar på tilbud, foregår alt sammen via WebSitet af ansøgerne selv. I de enkelte boligadministrationer håndteres tilbud og kontrakter. Oplysninger, information og nyheder på WebSitet vedligeholdes nemt og enkelt, af de enkelte selskaber og foreninger, og resultatet ses med det samme på hjemmesiden. WebBolig FO udvikles hele tiden i et tæt samarbejde mellem ktp og kundernes behov og ønsker. WebBolig FO hæver derfor overliggeren for, hvad man kan forvente af en løsning til fælles ventelister. Det er ktps vison at være den foretrukne IT specialist indenfor boligadministration i Danmark. WebBolig FO håndterer fælles ventelister og tildeling af boliger enkelt og effektivt Features WebBolig FO giver det bedste udgangspunkt for en fælles venteliste på tværs af boligorganisationer. Der er mulighed for et ensartet informationsniveau og præsentation. Adminstration af ansøgere er let med ansøgerkartoteker og tilbudsgivning. Ansøgerne i jeres boligorganisationer kan døgnet rundt ændre personoplysninger, søgekriterier, svare på tilbud mm.

9 Med WebBolig FO har vi i samarbejde med andre boligorganisationer i Odense oprettet en fælles online venteliste, Studiebolig Odense, der håndterer vores medlems- og ansøgeradministration. Det er tidsbesparende, da de boligsøgende nu kan klare til- og framelding gennem selvbetjening på det tidspunkt af døgnet, der passer dem bedst, hvilket oftest er uden for vores åbningstid. Jane Lyngs, Souschef Kristiansdal, Odense Der er en nem og enkel vedligeholdelse af hjemmesiden. Tilføjelser og ændringer kan ske af alle hjemmesidens redaktører og ses med det samme på hjemmesiden. Log på alle ændringer vedr. ansøger og dennes søgninger inkl. de selvbetjente ændringer. Online besvarelse af boligtilbud til de registrerede brugere af hjemmesiden. Ventelistenr. opdateres automatisk, således ansøgeren altid kan se sin venteliste placering. Dette opdateres også automatisk også ved tilføjelse af nye aktive ansøgere. Vi har valgt at outsource en del af vores daglige IT til ktp og er meget tilfredse. Samarbejdet fungerer rigtigt godt. Vi anvender WebBolig som boligadministrationssystem og har med fokus på WebBolig FO i samarbejde med boligforeningerne i Aarhus oprettet en fælles ansøger portal, www. ungdomsboligaarhus.dk, der håndterer ansøgernes online selvbetjenings muligheder. Diana Jørgensen, Administrationschef Kollegiekontoret, Aarhus og sms service ved boligtilbud. Brugeren tilmelder sig de to services på hjemmesiden og resten er automatisk. Finans-, regnskabs- og budgetmoduller er integreret i WebBolig FO. Det giver åbenhed i samarbejdet. WebSite er baseret på open source cms løsningen Drupal, der er et af de allerstørste cms systemer på markedet.

10 WebSite Gør det let at søge boliger hos jer Med WebSite fås en komplet hjemmeside til en flot og individuel præsentation af boligorganisationen. Hjemmesiden er organisationens ansigt udadtil og det er afgørende, at designet og funktionaliteten er så enkel og ligetil som muligt for jeres brugere. WebSite indeholder alle de mange funktionaliteter I har brug for og opfylder behovet for en informativ og brugervenlig hjemmeside, som jeres brugere efterspørger. Jeres arbejdsopgaver med vedligeholdelse af ansøgere minimeres og administrationen af hjemmesiden er automatiseret og effektiv for alle boligvisninger. Ud over almindelige funktioner er det muligt, at udveksle data om lejemål, priser, plantegninger. ledige lejemål og meget mere med WebBolig. Ansøgere kan lade sige opnotere og vedligeholder selv kriterier for ansøgning. Ligeledes besvares tilbud via hjemmesiden. For boligorganisationen er oprettelser og vedligeholdelser lette og enkle at foretage. Resultatet ses med det samme på hjemmesiden. WebSite er meget fleksibelt og nemt for jer at arbejde med i en travl hverdag. WebSite udvikles hele tiden i et tæt samarbejde mellem ktp og kundernes behov og ønsker. Det er ktps vison at være den foretrukne IT specialist indenfor boligadministration i Danmark. WebSite er enkel og fleksibel i sin opbygning. Det gør det nemt at vedligeholde jeres hjemmeside i en travl hverdag Features WebSite giver den bedste præsentation af din boligorganisation. Der er mulighed for et individuelt informationsniveau. Ansøgerne i jeres boligorganisation kan døgnet rundt ændre personoplysninger, søgekriterier, svare på tilbud mm. Beboere kan døgnet rundt hente relevant information, om f.eks. vedligeholdelse, ordensregler, indflytning og fraflytning.

11 WebBolig programmerne er med til at vi giver vores beboer en bedre service ved løbende optimering af automatiske processer til hjemmesiden/ventelister. Fx samtidig med udsendelse af tilbudsbrev sendes ligeledes en sms. Henning Jørgensen, Økonomichef Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Support Der er en nem og enkel vedligeholdelse af hjemmesiden. Tilføjelser og ændringer ses med det samme på hjemmesiden. Online besvarelse af boligtilbud tll de registrede brugere, der letter arbejdsopgaverne for administration og bruger. Ventelistenr. opdateres automatisk, således brugeren altid kan se deres placering på ventelisten. og sms service ved boligtilbud. Brugeren tilmelder sig de to services på hjemmesiden og resten er automatisk. Derfor har vi valgt ktp. Med Website har vi opnået en optimal præsentation af vores boliger og en hjemmeside, der giver fuld integration mellem vores hjemmeside og vores boligadministrationssystem WebBolig. Således henter hjemmesiden data som fx husleje direkte fra WebBolig, så vi kun behøver at indgive det ét sted det er nemt og sikkert! Kenneth Taylor Hansen, Direktør Hobro Boligforening Grundplanstegninger, billede arkiv m.v er integreret i systemet. Vedligeholdelsesfri integration til Google maps. Interessent kartotek til bestyrelser, medarbejdere, selvvalgte udvalg, repræsentantskab mv. WebSite er baseret på open source cms løsningen Drupal, der er et af de allerstørste cms systemer på markedet.

12 WebZone Få overblik over jeres udlejning og forretning WebZonen er værktøjet for bestyrelser, varmemestre og samarbejdspartnere, som har brug for adgang til relevant information. Informationer i WebZonen vil ofte være mødereferater, finanskonti med saldi og budgettal, mulighed for oprettelse af rekvisitioner, godkendelse af fakturaer, beboerlister o.lign. Der kan logges ind på WebZonen fra en hvilken som helst pc, tablet, Mac eller smartphone med internetadgang. hånden at udveksle informationer med WebBolig. Udvekslingen kan være alt fra lejerlister til rekvisitioner - blot mobilen er med. WebZone Apps flytter udførsel af opgaverne derhen, hvor de opstår. Det kan være i en lejlighed, i marken, i byggemarkedet eller, hvor som helst medarbejderen befinder sig. WebZonen er opdelt på afdelings- og finanskontoniveau, så brugere kun har adgang til oplysninger på relevante afdelinger og konti. Det vil være muligt, at tilføje WebZone Apps til WebZonen. WebZone Apps (apps til mobiltelefoner og tablet s) øger mobiliteten, og gør det nemt og lige ved WebZone udvikles hele tiden i et tæt samarbejde mellem ktp og kundernes behov og ønsker. Det er ktps vison at være den foretrukne IT specialist indenfor boligadministration i Danmark. WebZone giver relevante informationer til dem I ønsker Features WebZonen giver relevant information til bestyrelser, varmemestre og samarbejdspartnere. Anvendes bl.a. til mødereferater, finanskonti med saldi og budget, opret rekvisitioner og elektronisk godkendelse af fakturaer. Nem adgang til WebZonen fra en hvilken som helst enhed med internetadgang. Brugerstyret adgang på brugergrupppe-

13 Vi vil derfor løbende udbygge vores løsning, så vi i fremtiden får skabt en komplet selvbetjeningsløsning, til fordel for vores lejere og ansøgere. Vi har store forventninger til fremtiden! Kenneth Taylor Hansen, Direktør Hobro Boligforening Med ktp som programleverandør kan vi levere bedre og hurtigere service samt information til vore beboer. Det er vigtige konkurrence parametre, som er medvirkende til at fastholde os som byens førende boligforening, hvorved vi kan fastholde nuværende og tiltrække nye beboere. Henning Jørgensen, økonomichef Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn niveau. Der kan styres på afdelinger, konti, programadgang m.v. Support Rekvisitioner - oprettelse og vedligeholdelse af rekvisitioner. De interaktive råbalancer går fra overblik til detaljer gennem den intuitive grænseflade. Fakturagodkendelse inkl. de indskannede bilag. Finanskontokort inkl. posteringer og skannede bilag. Beboerlister inkl. udvalgte infomationer. Budgetkontrol med fokuskonti funktion og mulighed for at dykke ned i detaljerne med den intuitive grænseflade. Tidsregistrering f.eks. for medarbejdere, der deles mellem afdelinger. WebZone Apps til mobiltelefoner, tablets og både Android, ios og Windows. Omfatter bl.a.: Rekvisitioner Tidsregistrering Råbalance og finanskontokort Måleraflæsninger i teknikrum.

14 Support Når du har brug for det Der er fuld support til alle ktps produkter Vi ved, hvor vigtigt det er for vore kunder, at de altid kan få den support, de har brug for - og hurtigt. Support er derfor en kerneydelse for ktp, du kan regne med. Vi er opdelt i support teams for alle vore produkter, og du får ikke bare fat i en vilkårlig supporter, men en teknisk ekspert der kender alle hjørner af systemet og også dine behov. Vi anvender i høj grad fjernsupport ved hjælp af TeamViewer. Vi sætter en dyd i at gøre en reel forskel i din travle hverdag ktp giver os en god service og support. De har en fin responstid og svarer altid hurtigt eller vender hurtigt tilbage. Det er vigtigt for en lille organisation som vores, der ikke har en egen IT afdeling. Kenneth Taylor Hansen, Direktør Hobro Boligforening De kommer altid med brugbare løsninger, som vi kan anvende. Hvis vi har problemer, er de altid nemme at få fat på og de får tingene løst. Jane Lyngs, Souschef Kristiansdal, Odense

15 Kursus Hos jer eller hos ktp Vi tilbyder kurser hos jer eller hos ktp Vi tilbyder løbende kurser i vore produkter. Det er vigtigt, når der løbende sker udvikling, og når I ønsker at tage flere funktioner i brug i systemet. Vi tilbyder både kurser hos ktp, eller en medarbejder afholder kurset hos jer og på jeres udstyr. ktp er min kompetencepartner indenfor IT til boligadministration. ktp har erfaring fra andre boligforeninger, som vi kan sparre omkring og derigennem tilfører de mig en merværdi gennem deres kendskab til branchen. Deres specialisering indenfor den almennyttige boligsektor gør også, at de taler vores sprog. Ulla K. Holm, direktør BOMIVA Certificeringer hos ktp

16 Ktp Data A/S Sønderskovvej Lystrup Telefon:

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Vi bygger løsninger til

Vi bygger løsninger til InCom Tværfaglige brancheløsninger Vi bygger løsninger til Boligadministrationer InCom IT Group BRANCHELØSNINGER SKABT AF TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER InCom IT Group er en innovativ leverandør af Software,

Læs mere

Digital markvandring. Gør markvandringen digital

Digital markvandring. Gør markvandringen digital Gør markvandringen digital 1 er et system, der digitalisere processerne omkring en almen boligafdelings årlige markvandring. Systemet er udviklet til boligadministrationer og erstatter kort fortalt små

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Boligforening & Beboer App

Boligforening & Beboer App Boligforening & Beboer App Boligforening & Beboer App Hvorfor lige en Boligforening & Beboer app? Apps og smartphones ændre på den måde vi agerer på i netværk, arbejdsliv og privatliv. Fordi de er så

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

AAB Silkeborg - Webzone II. Vejledning. November 2016

AAB Silkeborg - Webzone II. Vejledning. November 2016 AAB Silkeborg - Webzone II Vejledning November 2016 Adgang til information KTP Webzone II er et internet baseret program som giver hele afdelingsbestyrelsen adgang til: Telefonlister Lejelister Økonomi

Læs mere

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE Med -appen kan alle mobile og rejsende medarbejdere registrere fremmøde, fravær og tid på forskellige arbejdsopgaver på deres smartphone når som helst og hvor som helst. De

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

EFFEKTIVISERING ALMENNET Op i ydelse ned i pris. Ulrich Thagaard, Direktør Jesper Futtrup, Udviklingsleder. Vi administrerer også :

EFFEKTIVISERING ALMENNET Op i ydelse ned i pris. Ulrich Thagaard, Direktør Jesper Futtrup, Udviklingsleder. Vi administrerer også : ALMENNET 28.9.2016 EFFEKTIVISERING Op i ydelse ned i pris Ulrich Thagaard, Direktør Jesper Futtrup, Udviklingsleder Vi administrerer også : Aalborg Boligforening af 1941 - Boulevard Kollegiet Arbejderbevægelsens

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING MobiKOM er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på MobiKOM.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele!

EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele! k erencemanager rencemanagertv EFFEKTIVT TILMELDINGSSYSTEM! Så er der styr på det hele! demo hver onsdag Hvis du vil se hvordan det fungerer, holder vi demo hver onsdag fra 14.00-16.00 og du er DHVEER

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER The new approach to software LittleBeacon CASESTORY NDS er en af de førende leverandører af software løsninger til betalingstv (pay-per-click).

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering

Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis giver 5 gode råd om, hvad man skal tænke over, når man overvejer, om ens virksomhed skal have

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Introduktion til elektronisk indog fraflytningssyn. Ejendomsforeningen Danmark, gå hjem-møde, d. 7. oktober 2014

Introduktion til elektronisk indog fraflytningssyn. Ejendomsforeningen Danmark, gå hjem-møde, d. 7. oktober 2014 Introduktion til elektronisk indog fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark, gå hjem-møde, d. 7. oktober 2014 Agenda Lidt om Logicmedia Hvad er elektronisk syn? Case: 3B Demo af isyn. LOGICMEDIA hvem

Læs mere

Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk

Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk www.aarhusbolig.dk Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk www.aarhusbolig.dk Der er følgende bilag til udbudsmaterialet 1. Tilbudsliste en side(excel) er uploadet separat 2. IA en side 3. Uddybende

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Boligsøgning hos Domea

Boligsøgning hos Domea Boligsøgning hos Domea Indhold Ledige boliger... 1 Venteliste... 1 Søg boliger... 2 Søg ved hjælp af søgefunktionen... 3 Gebyr... 3 Login... 4 Opret login... 4 Fleksibel udlejning... 6 Om fleksibel udlejning...

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

EG www.eg.dk. EG Visual giver dig tid til det vigtigste

EG www.eg.dk. EG Visual giver dig tid til det vigtigste EG www.eg.dk EG Visual giver dig tid til det vigtigste EG Visual Regnskab Håndværkernes foretrukne regnskabsprogram 5 EG Visual Sagsstyring Slut med dårlig sagsøkonomi 6 Mobil Time-og Materialestyring

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX ABAX tillægsydelser The difference is ABAX ABAX tillægsydelser Ønsker I at få endnu mere ud af jeres kørebog? Udvid jeres løsning med vores tillægsydelser! ABAX Flådekontrol Flådekontrol er et logistikværktøj

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Easybooks. Gratis regnskabsprogram på internettet. Kør dit regnskab på internettet

Easybooks. Gratis regnskabsprogram på internettet. Kør dit regnskab på internettet Easybooks Gratis regnskabsprogram på internettet Nemt, gratis og brugervenligt regnskabsprogram Kør dit regnskab på internettet Alt, du behøver, er adgang til internettet. Det er ganske gratis, da Easybooks

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 1.0 2 Indhold Indledning... 4 Hvad er de nye hjemmesider?... 5 Hvorfor nye hjemmesider?... 5 Hvad kan bestyrelsen bruge sin nye hjemmeside til?... 5 Bestyrelsens

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

www.togidata.dk 70 23 09 23

www.togidata.dk 70 23 09 23 H j e m m e s i d e s y s t e m e r N e t b u t i k k e r P r o g r a m m e r i n g H o s t i n g I P T e l e f o n i S a l g s s t y r i n g www.togidata.dk 70 23 09 23 Opdaterede kundevenlige hjemmesider?

Læs mere

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot administration Vedr. moduler: Basis + API + Reservation solide onlineløsninger boligspot administration Et friskt pust i udlejningen Et friskt pust i udlejningen

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær ON THE SPOT REGISTRATION MOBILE WEB WWW.BITABIZ.

of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær ON THE SPOT REGISTRATION MOBILE WEB WWW.BITABIZ. Out of Office Fraværsregistrering Fraværsadministration Reduceret sygefravær SMS fra BitaBIZ BitaBIZ Out of Office Hej Jens, Meld sygdom vi har modtaget din registrering. Du har Ansøg om ferie haft 3 sygedage

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager.

Talent Recruiter. Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer TALENT SOLUTIONS +45 72 44 06 44. www.hr-manager.dk info@hr-manager. TALENT SOLUTIONS Talent Recruiter +45 72 44 06 44 www.hr-manager.dk info@hr-manager.dk Førende leverandør af HRog rekrutteringssystemer HR Manager Talent Solutions Nørregade 26, 2. sal 1165 København K

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud UdbudsNet en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud HVAD ER UDBUDSNET? UdbudsNet er en let og overskuelig internetbaseret løsning til håndtering af en digital udbudsproces. Brugergrænsefladen

Læs mere

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet

Danløn. Internetbaseret lønsystem. Kør lønnen på internettet Danløn Internetbaseret lønsystem Nemt, billigt og brugervenligt lønsystem Kør lønnen på internettet Det eneste, du behøver, er adgang til internettet. Danløn koster kun 15,- kr. ekskl. moms pr. afregnet

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Adgang til MobilePay Business-modulet Vælg pakke

Adgang til MobilePay Business-modulet Vælg pakke Adgang til MobilePay Business-modulet MobilePay Business er en betalingsløsning, som gør det muligt for virksomheder at modtage betalinger fra MobilePay-brugere via smartphones og tablets. MobilePay Business

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring FotoDok Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring Kursets indhold Opstart Velkomst ved Erik Ploug Sørensen Kort overordnet præsentation af FotoDok

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Bedre bundlinje og nemmere hverdag. Effektiv IT - sammen

Bedre bundlinje og nemmere hverdag. Effektiv IT - sammen Bedre bundlinje og nemmere hverdag Effektiv IT - sammen Om ProInfo ProInfo er et dansk IT-hus specialiseret i løsninger til mindre og mellemstore virksomheder. Vi har særlig erfaring med at løse forretningsmæssige

Læs mere

VELKOMMEN TIL JERES NYE FORENINGSWEBSITE

VELKOMMEN TIL JERES NYE FORENINGSWEBSITE VELKOMMEN TIL JERES NYE FORENINGSWEBSITE et praktisk værktøj for hele foreningen CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V t: +45 33 33 82 82 f: +45 33 33 85 85 e: cej@cej.dk cvr:

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

V I S M A S O F T W A R E A

V I S M A S O F T W A R E A Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: ServiceSuite 4 Version: 4.3.5. Frigivelse: 1. juni 2013 Nyhederne i ServiceSuite 4.3.5. Nyhederne indeholder nye forbedringer i ServiceSuite. Varer i Favoritgrupper

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2013.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

KONCERNREGNSKAB. MÅLGRUPPE Revisorer med ingen eller begrænset viden om koncernregnskab og koncernlignende forhold.

KONCERNREGNSKAB. MÅLGRUPPE Revisorer med ingen eller begrænset viden om koncernregnskab og koncernlignende forhold. KURSER EFTERÅR 2013 Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration Administratorkursus

Læs mere