SAND PRO 2020 & 3020 BETJENINGS- VEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAND PRO 2020 & 3020 BETJENINGS- VEJLEDNING"

Transkript

1 FORM NR DK MODEL NR & OPEFTER MODEL NR & OPEFTER BETJENINGS- VEJLEDNING SAND PRO 2020 & 3020 Inden man begynder at arbejde med maskinen, skal man gennemlæse denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at forstå produktet og for at opnå størst mulig sikkerhed og optimal ydelse. Man skal være særlig opmærksom på SIKKERHEDSREGLERNE, som er betegnet med dette symbol. The TORO Company 1997

2 Forord SAND PRO 3020 er blevet udviklet for at give en effektiv, problemfri og økonomisk metode til vedligeholdelse af bunkere. I denne maskine er der indbygget avancerede tekniske, konstruktions- og sikkerhedsmæssige begreber samt dele og arbejdsmæssig udførelse af højeste kvalitet. Hvis maskinen betjenes korrekt og vedligeholdes ifølge forskrifterne, vil den give fremragende ydelse. Eftersom De har købt branchens førende maskine til bunkere og andre vedligeholdelsesopgaver, ved De, at fremtidig ydelse og driftssikkerhed er af afgørende betydning. TORO bekymrer sig også om maskinens fremtidige brug og brugerens sikkerhed. De og enhver person, der arbejder med SAND PRO 2000 maskinen, bør derfor gennemlæse denne betjeningsvejledning for at sikre, at fremgangsmåderne vedrørende sikkerheden, den korrekte klargøring, betjening og vedligeholdelse altid følges. De vigtigste afsnit i vejledning er: Sikkerhedsmæssige, mekaniske og visse generelle oplysninger i denne vejledning er fremhævet. FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG angiver sikkerhedsmeddelelser. Når det trekantede sikkerhedssymbol vises, er det efterfulgt af en sikkerhedsmeddelelse, som skal læses og forstås. Nærmere oplysninger om sikkerheden fås ved at læse sikkerhedsreglerne på side 4 og 5. Vigtigt angiver særlige mekaniske oplysninger og BEMÆRK viser generelle oplysninger, man også bør være opmærksom på. Hvis De nogen sinde får brug for hjælp med hensyn til klargøring, betjening, vedligeholdelse eller sikkerhed, skal De henvende sig til den lokale autoriserede TORO forhandler. Bortset fra at have originale TORO reservedele har forhandleren også ekstraudstyr til hele udvalget af TORO græsbehandlingsudstyr. Hold TORO helt TORO. Køb originale TORO reservedele og tilbehør. Inholdsfortegnelse Forord 2 Inholdsfortegnelse 2 Sikkerhed 3 Lyd- og vibrationsniveauer 5 Fortegnelse over symboler 6 Specifikationer 7 Inden ibrugtagning 8 Påfyldning af bezintanken 8 Kontrol af olie i hydrauliksystemet 9 Kontrol af dæktryk 9 Lær betjeningsanordningerne at kende 10 Betjenings-anvisninger 12 Start/standsning af motor 12 Kontrol af sikkerhedssystemets funktion 12 Bugsering af Sand Pro Maskinen 12 Indkøringsperiode 13 Arbejdsegenskaber 13 Undersøgelse og rengøring 13 Vedligeholdelse 14 Smøring 15 Skift af motorolie og udskiftning af filter 15 Eftersyn af luftfilter 16 Generael vedligeholdelse af luftfilter 16 Eftersyn af det fjernmonterede luftfilterelement 16 Justering af gashåndtaget 17 Justering af chokeren 17 Kontrol og udskiftning af tændrør 17 Rengøring af topstykkeribber 18 Skift af olie og udskiftning af filter i hydrauliksystem 18 Kontrol af hydraulikrør og - slanger 18 Udskiftning af benzinfilteret 18 Opbevaring af batteri 19 Vedligeholdelse af batteri 19 Identifikation og bestilling 19 2

3 Sikkerhed SAND PRO 3020 blev konstrueret og afprøvet, så den er sikker i brug, når den betjenes og vedligeholdes korrekt. Selv om risicikontrol og ulykkesforebyggelse til dels afhænger af maskinens konstruktion og konfiguration, er disse faktorer også afhængige af, hvor agtpågivende, omhyggelige og korrekt uddannede det personale, som beskæftiger sig med maskinens betjening, transport, vedligeholdelse og opbevaring, er. Forkert anvendelse eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre kvæstelser, evt. med dødelig udgang. For at reducere risikoen for kvæstelser eller dødsulykker, skal følgende sikkerhedsregler overholdes. ADVARSEL: Motorens udstødningsgas indeholder kulilte, som er en farveløs, livsfarlig, giftig luftart. Kulilte menes også at forvolde fosterskader. Motoren må ikke køres indendørs eller på et indelukket sted. Inden ibrugtagning 1. Maskinen må kun betjenes, når man har læst og forstået indholdet i denne betjeningsvejledning. 2. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er fortrolige med disse anvisninger, benytte maskinen uden korrekt instruktion. 3. Man skal gøre sig fortrolig med betjeningsanordningerne, så man ved, hvorledes motoren standses hurtigt. 4. Sørg for, at alle skjolde, skærme, sikkerhedsanordninger og skilte sidder på plads. Hvis skjolde, skærme eller sikkerhedsanordninger er defekte eller beskadigede, skal de repareres eller udskiftes, inden maskinen tages i brug. Ulæselige skilte skal ligeledes udskiftes. 5. Man skal altid have solide sko på. Man må ikke betjene maskinen, når man har sandaler, tennissko, gummisko eller lignende på. Brug ikke løstsiddende tøj, der kan komme ind i de bevægelige dele og forvolde kvæstelser. 6. Det tilrådes, at man bruger sikkerhedsbriller, sikkerhedsfodtøj, lange bukser og en hjelm, og dette er også påkrævet ifølge visse lokale sikkerheds- og forsikringsregler. 7. Sørg for, at manøvresystemets sikkerhedskontakt er justeret korrekt, så motoren ikke kan startes, medmindre manøvrepedalen er sluppet og i frigear. 8. Hold alle, især børn og kæledyr, væk fra det sted, hvor der arbejdes med maskinen. 9. Da benzin er meget brandfarlig, skal den behandles med omhu. A. Brug en godkendt benzinbeholder. B. Fjern ikke dækslet fra benzintanken, når motoren er varm eller i gang. C. Man må ikke ryge, når man håndtere benzin. D. Fyld benzintanken udendørs og til ca. 2,5 cm under tankens øverste del (påfyldningsrørets nederste del). Fyld ikke for meget på. E. Tør evt. spildt benzin op. 10. Kontrollér hver dag, om sikkerhedssystemet fungerer rigtigt. Hvis kontakten er defekt, skal den udskiftes, inden maskinen tages i brug. (Hvert 2. år skal sikkerhedskontakten i sikkerhedssystemet udskiftes, hvad enten den fungerer rigtigt eller ej.) Under brugen 11. Udstødningsrøg er farlig og kan være livsfarlig, så motoren må ikke køres på et indelukket sted uden tilstrækkelig ventilation. 12. Sid på sædet, når maskinen betjenes. Kør aldrig med passagerer. 13. Når motoren startes: A. Sørg for, at manøvrepedalen er sluppet. B. Når motoren er startet, skal man holde foden væk fra manøvrepedalen. Maskinen må ikke bevæge sig. Hvis den gør det, er frigearsreturbeslaget ikke justeret rigtigt; derfor skal motoren afbrydes og beslaget justeres, så maskinen ikke bevæger sig, når den er i frigear. Hvis motoren ikke starter, skal man kontrollere, om 3

4 sikkerhedskontakten er justeret rigtigt. 14. Udvis agtpågivenhed, når maskinen benyttes. For at undgå at vælte eller at miste herredømmet over den: A. Udvis forsigtighed, når der køres ind i og ud af bunkere. Udvis den største forsigtighed i nærheden af grøfter, vandløb eller andre farlige steder. B. Vær på udkik efter huller og andre skjulte farer. C. Når maskinen anvendes på en stejl skråning, skal der udvises forsigtighed. Sæt hastigheden ned i skarpe sving og når der drejes på skråninger. D. Undgå at standse og starte pludseligt. Gå ikke lige fra bakgear til fuld fart fremad uden først at standse maskinen helt. E. Man skal altid se sig godt tilbage og sikre, at der ikke befinder sig nogen bag maskinen, inden man bakker. F. Man skal være på udkik efter trafik, når man krydser en vej eller befinder sig i nærheden af veje. Hold altid tilbage for andre trafikanter. 15. Hvis træktøjssættet, modelnr (ekstraudstyr) er monteret på maskinen, må den lodrette belastning på træktøjet ikke være større end 90 kg. 16. Man må aldrig røre ved motoren, lyddæmperen eller udstødningsrøret, mens motoren er i gang eller lige efter den er standset, fordi disse steder er varme nok til at man kan brænde sig på dem. 17. Hvis maskinen nogensinde vibrerer unormalt meget, skal man omgående standse den, afbryde motoren, vente til alle bevægelige dele er standset og undersøge den for beskadigelse. Inden man fortsætter arbejdet, skal alle skader repareres. 18. Inden man rejser sig fra sœdet: A. Aktivér parkeringsbremsen og sœnk redskabet. Trœf foranstaltninger for at forhindre utilsigtet start, at maskinen ruller vœk osv. B. Afbryd motoren og vent til alle bevœgelige dele er standset. 19. Når maskinen efterlades uden opsyn, skal man sørge for, at motoren er standset, redskabet er sænket og nøglen er taget ud af tændingen. Vedligeholdelse 20. Inden maskinen efterses eller justeres, skal motoren standses og ledningen trækkes af tændrøret for at forhindre utilsigtet start af motoren. 21. Sørg for, at alle hydraulikforbindelser er stramme og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, inden systemet kommer under tryk. 22. Hold kroppen og hænderne væk fra små lækager og dyser, hvor der kan komme hydraulikvæske ud under højtryk. Når man leder efter lækager, skal man bruge et stykke papir eller pap, ikke hænderne. Hydraulikvæske, der kommer ud under højtryk, kan have tilstrækkelig kraft til at trænge igennem huden og kan forvolde alvorlig skade. Hvis væsken trænger igennem huden, må stedet inden et par timers forløb fjernes kirurgisk af en læge, som har kendskab til denne form for kvæstelse, da der ellers kan opstå koldbrand. 23. Inden hydrauliksystemet afbrydes eller der udføres noget arbejde på det, skal alt tryk i systemet fjernes ved at standse motoren og sænke tilbehør ned på jorden. 24. For at sikre at hele maskinen er i god stand, skal alle møtrikker, bolte og skruer holdes godt stramme. 25. Hvis der nogensinde skal udføres større reparationer eller man har brug for hjælp, skal man kontakte en autoriseret TORO forhandler. 26. For at reducere evt. brandfare skal hele motorområdet holdes frit for fedt, græs, blade og ophobning af snavs. 27. Hvis det er nødvendigt, at motoren går for at kunne udføre en justering under vedligeholdelse, skal hænder, fødder, tøj og alle dele af kroppen holdes væk fra motoren og evt. 4

5 bevægelige dele. Hold andre mennesker væk. 28. Man må aldrig bruge for højt omdrejningstal på motoren ved at ændre regulatorindstillingerne. Den maksimale motorhastighed er 3000 omdr./min. Af hensyn til sikkerheden og nøjagtigheden skal man få en autoriseret TORO forhandler til at kontrollere den maksimale motorhastighed med en omdrejningstæller. 29. Inden olien kontrolleres eller der hældes olie på krumtaphuset, skal motoren afbrydes. 30. For at sikre optimal ydelse og sikkerhed skal man altid købe originale TORO reservedele og tilbehør. Reservedele og tilbehør fremstillet af andre fabrikanter kan være farlige. Sådan brug vil også ugyldiggøre produktgarantien fra The TORO Company. Lyd- og vibrationsniveauer Lydniveauer Denne maskine har et ækvivalent, konstant A- vægtet lydtryk ved førerens øre på: 83 db(a), baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til procedurer anført i 84/538/EEC. Vibrationsniveauer Denne maskine har et vibrationsniveau på 2,5 m/s 2 ved bagdelen, baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til ISO 2631 procedurer. Denne maskine overskrider ikke et vibrationsniveau på 0,5 m/s 2 ved bagdelen baseret på målinger af identiske maskiner i henhold til ISO 2631 procedurer. 5

6 Fortegnelse over symboler ADVARSELSTREKANT ADVARSELSTREKANT MED SYMBOL FARE FRA OPLAGRET ENERGI BAGSLAG ELLER OPADGÅENDE BEVÆGELSE VARM OVERFLADE FARE FOR FORBRÆNDINGER PÅ FINGRENE ELLER HÆNDERNE MASKINEN KAN VÆLTE FARE FOR AT KØRE/ FARE FOR AT FÅ TÆERNE BAKKE OVER NOGEN ELLER FØDDERNE KNUST AF TRYK OVENFRA SIKKERHEDSSKÆRME/ SKJOLDE MÅ IKKE ÅBNES ELLER FJERNES, MENS MOTOREN ER I GANG ÆTSENDE VÆSKER, HOLD SIKKER AFSTAND FARE FOR KEMISKE FRA MASKINEN FORBRÆNDINGER PÅ FINGRENE ELLER HÆNDERNE HOLD SIKKER AFSTAND FRA MASKINEN HOLD SIKKER AFSTAND FRA MASKINEN LAD IKKE BØRN KOMME I NÆRHEDEN AF BATTERIET EKSPLOSION BÅL ELLER ÅBEN ILD BÅL, ÅBEN ILD & RYGNING FORBUDT BRUG ØJENVÆRN ADVARSEL RISIKO FOR FORGIFTNING FØRSTEHJÆLP SKYL MED VAND MOTORSTART MOTORSTOP TILSLUTTET/START AFBRUDT/STOP HURTIGT LANGSOMT TRINLØS REGULERING/ LINEÆR LÅST P F LÅST OP R HYDRAULIKOLIE FORLYGTER CHOKER LØFT TILBEHØR SÆNK TILBEHØR N F N R PARKERING FREMAD BAK FRIGEAR MANØVRE- MANØVREPEDAL HÅNDTAGS BETJENING BETJENINGS- RETNING TO RETNINGER BORTKAST IKKE I NORMALT HUSHOLDNINGS- AFFALD BATTERIETS LADETILSTAND LÆS BETJENINGS- VEJLEDNINGEN P 1. N BETJENING AF RATLÅS INDSTILLING AF RATSØJLE PAS PÅ, NÅR MASKINEN KØRER PÅ EN STEJL SKRÅNING MÅ IKKE BUGSERES MASKINEN MÅ ALDRIG PARKERES PÅ EN SKRÅNING. INDEN MAN REJSER SIG FRA FØRERSÆDET, SÆT MANØVREPEDALEN I FRIGEAR, SÆNK REDSKABERNE NED PÅ JORDEN, DREJ TÆNDINGSNØGLEN TIL AFBRUDT (OFF) OG TAG NØGLEN UD. 6

7 Specifikationer Konfiguration: Trehjulet køretøj med kort akselafstand. Motoren er placeret i midten. Baghjulene er trœkhjul. Forhjulene er styrehjul. Føreren sidder i midten. Motor: Briggs & Stratton, V-dobbeltcylinder, 4- takts, overliggende ventiler, luftkølet, benzinmotor med støbejernsmuffer. 11,9 KW (16 hk) ved 3600 o/m, 480 cm 3 slagvolumen. Rummer 1,7 liter olie. Elektronisk tœnding. Fuldtrykssmøring, oliefilter. Motor- og fjernmonteret luftfilter. Instrumenter: Timetœller. Ekstraudstyr: Slœbemåtte Modelnr Rive Modelnr Kantningssœt Modelnr Rivemonteringssœt Modelnr Rivesœt med små tœnder Modelnr Radrensersœt Modelnr Fjederrivesœt Modelnr Planerer Modelnr Piggetilbehør Modelnr Frontdozerbladssœt Modelnr Kultivatorsœt Modelnr Rivetilbehør med store tœnder Delnr Trœkstang Delnr Benzintank: Rummer 16,1 liter. Batteri: 12 volt, blysyre, 32 amperetimer. Drev: Hydraulisk. Koblingsdrevet, variabel stempelpumpe med indbygget hjœlpeladepumpe til geroller-motorer, som trœkker baghjulene direkte. Hydraulikoliefilter: 25 mikron, påskruelig type. Hydraulikoliebeholder: Rummer 11,4 liter. Ventil: Enkelt sektion til løftning og sœnkning af redskabet. Cylinder: Dobbeltvirkende. Hjullejer: Nåleleje i hver hjulmotor. Dœk: 21 x 11,00-8 to-lags slangeløse. Kan afmonteres og ombyttes. Det anbefalede dœktryk er 27 kpa. Hastigheder (ved 3200 o/m): Kan varieres mellem 0 og 14,58 km/t fremad samt 0 og 6,4 km/t bak. Sœdejustering: 10 cm frem og tilbage. Ekstra 4,4 cm fremadjustering kan fås ved at bruge de forreste monteringshuller. Mål: Bredde uden redskab: Bredde med rive, modelnr : Højde: Lœngde uden rive: Nettovœgt (med vœsker): 146 cm 190,5 cm 114 cm 193 cm 261 kg 7

8 Inden ibrugtagning Kontrol af olie i krumtaphus Når motoren forlader fabrikken, er der 1,7 liter (med filter) olie i krumtaphuset; før og efter motoren startes første gang, skal oliestanden dog kontrolleres. 1. Parkér maskinen på et jœvnt, vandret underlag. 2. Fjern målepinden og tør den af med en ren klud. 3. Stik målepinden ned i røret igen og sørg for, at den er helt nede. Tag målepinden op af røret og kontrollér oliestanden. Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdœkslet fjernes fra ventildœkslet (ved siden af målepinden) og der skal hœldes nok olie på, til olien står op til FULD (FULL) mœrket på målepinden. 1. Målepind Fig I motoren kan der bruges enhver olie af høj kvalitet med API American Petroleum Institute serviceklassifikation SE, SF eller SG. Oliens anbefalede viskositet (tyktflydenhed) er SAE Stik målepinden helt ned igen. Vigtigt : Målepinden skal sidde helt nede i røret, så motorens krumtaphus er lukket rigtigt. Hvis krumtaphuset ikke er helt lukket, kan det medføre motorskade. Vigtigt : Kontrollér oliestanden efter hver 8 timers drift eller hver dag. Skift olien efter hver 8 timers drift; derefter skal olien under normale forhold skiftes hver 25 timer og filteret skal udskiftes hver 100 timer. Når motoren anvendes under ekstremt støvede eller snavsede forhold, skal olien skiftes hyppigere. Påfyldning af bezintanken FARE Fordi benzin er meget brandfarlig, skal der ved opbevaring og håndtering af benzin altid udvises forsigtighed. Fyld ikke benzin på tanken, mens motoren går eller er varm, eller når maskinen står på et indelukket sted. Dampe kan samle sig og antændes af en gnist eller antændelseskilde, som ligger flere meter væk. RYG IKKE, mens der påfyldes benzin, for at undgå risikoen for eksplosion. Fyld altid benzintanken udendørs og tør evt. spildt benzin op, inden motoren startes. Brug en tragt eller tud for at undgå at spilde benzin, og fyld ikke tanken mere end til 2,5 cm under tankens øverste del (påfyldningsrørets nederste del). FYLD IKKE FOR MEGET PÅ. Opbevar benzin i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder og lad altid dækslet sidde på beholderen. Opbevar benzin på et køligt sted med god ventilation, aldrig på et indelukket sted som f.eks. i et varmt skur. Af hensyn til benzinens flygtighed bør man ikke købe mere end til 30 dages forbrug. Benzin er brændstof til forbrændingsmotorer; brug ikke denne type benzin til noget andet formål. Da mange børn godt kan lige lugten af benzin, skal den opbevares utilgængeligt for børn, fordi damperne er eksplosive og farlige at indånde. TORO COMPANY TILRÅDER STÆRKT, AT DER ANVENDES FRISK, REN, BLYFRI NORMALBENZIN I TORO PRODUKTER MED BENZINMOTOR. BLYFRI BENZIN BRÆNDER RENERE, FORLÆNGER MOTORENS LEVETID OG FREMMER GOD START VED AT REDUCERE OPHOBNINGEN AF AFLEJRINGER I FORBRÆNDINGSKAMMERET. HVIS BLYFRI BENZIN IKKE KAN FÅS, KAN MAN BRUGE BLYHOLDIG BENZIN. BEMÆRK: Man må aldrig anvende methanol, benzin der indeholder methanol, benzin der indeholder mere end 10% ethanol, benzintilsætningsmidler, superbenzin eller hvid benzin, da disse kan beskadige motorens 8

9 benzinsystem. Benzintanken rummer 16 liter. 3. Hvis oliestanden er lav, hœldes den korrekte hydraulikolie langsomt på, til olien står op til den øverste del af det koniske punkt på tankfiltersien. FYLD IKKE FOR MEGET PÅ. Fig Benzintanks dæksel 1. Rens området omkring benzintankens dæksel. 2. Fjern benzintankens dæksel. 3. Fyld tanken til ca. 2,5 cm under tankens øverste del (påfyldningsrørets nederste del). FYLD IKKE FOR MEGET PÅ. Sæt så dækslet på igen. 4. Evt. spildt benzin skal tørres op for at undgå brandfare. Kontrol af olie i hydrauliksystemet (fig. 3) Hydrauliksystemet er konstrueret til at anvende Mobil 424 hydraulikolie. På fabrikken fyldes maskinens hydraulikbeholder med 11 liter olie. Inden motoren startes første gang og hver dag derefter, skal hydraulikoliestanden dog kontrolleres. 1. Fjern dœkslet fra hydraulikoliebeholderen. 2. Kontrollér oliestanden i beholderen. Olien bør stå op til den øverste del af det koniske punkt på tankfiltersien. Fig Oliebeholderdæksel Gruppe 1 Hydraulikolie (anbefales, når omgivelsestemperaturen konstant ligger under 37,8ºC) ISO type 46/68 antislid-hydraulikolie Mobil Mobile Fluid 424 Amoc Amoco 1000 International Harvester Hy-Tran Texaco TDH Shell Donax TD Union Oil Hydraulic/Tractor Fluid Chevron Tractor Hydraulic Fluid BP Oil BP HYD TF Boron Oil Eldoran UTH Exxon Torque Fluid Conoco Power-tran 3 Kendall Hyken 052 Phillips HG Fluid 4. Sæt beholderens dæksel på igen. Vigtigt : For at undgå at få snavs i systemet skal hydraulikoliebeholderens øverste del rengøres, inden den åbnes. Sørg for, at hældetuden og tragten er rene. Kontrol af dæktryk Inden maskinen tages i brug, skal dæktrykket kontrolleres. Det korrekte lufttryk i for- og bagdækkene er kpa. 9

10 Lær betjeningsanordning erne at kende Manøvre- og stoppepedal (fig. 4 5) Manøvrepedalen har 3 funktioner: den første er at få maskinen til at køre fremad, den anden at bakke og den tredje at standse. Med hælen og tåen på højre fod træder man på den øverste del af pedalen for at køre fremad og på den nederste del af pedalen for at bakke eller for at standse, når maskinen kører fremad. Pedalen kan også sættes i frigear, når man ønsker at standse maskinen. Lad ikke for bekvemmelighedens skyld hælen af foden hvile på pedalen i bakgear, når der køres fremad (fig. 5). FORSIGTIG Man må KUN bruge maksimal kørehastighed, når der køres fra det ene sted til det andet. Det frarådes at bruge maksimal hastighed med et monteret eller bugseret redskab. Vigtigt : SAND PRO må ikke bruges i bakgear, når redskabet er sænket (i arbejdsstilling), da redskabet ellers kan blive alvorligt beskadiget. FWD REV 1. Fremadgear 2. Bakgear Fig. 5 Fig Manøvre- og stoppepedal Kørehastigheden står i forhold til hvor meget manøvrepedalen trædes ned. For maksimal kørehastighed skal pedalen trædes helt i bund, mens gashåndtaget står på HURTIGT (FAST). For at få maksimal kraft eller når der køres op ad en bakke skal gashåndtaget stå på HURTIGT (FAST), mens pedalen trædes lidt ned for at holde motorens omdrejningstal højt. Når motorens omdrejningstal begynder at falde, skal man løfte foden lidt fra pedalen, så omdrejningstallet kan stige. Vigtigt : Man opnår maksimal trækkraft ved at sætte gashåndtaget på HURTIGT (FAST) og kun lige træde manøvrepedalen ned. Tændingskontakt (fig. 6) Tændingsnøglen bruges til at starte og standse motoren. Den har 3 stillinger: AFBRUDT (OFF), KØRSEL (RUN) og START. Nøglen drejes med uret START-stilling for at aktivere startmotoren. Så snart motoren starter, skal nøglen slippes. Nøglen bevæger sig automatisk til TILSLUTTET (ON). Motoren afbrydes ved at dreje nøglen mod uret til AFBRUDT (OFF). Choker (fig. 6) Når man ønsker at starte en kold motor, skal karburatorens gasspjæld lukkes ved at trække chokeren ud til TILSLUTTET (ON). Når motoren starter, reguleres chokeren, så motoren bliver ved med at gå jævnt. Så snart det er muligt, åbnes chokeren ved at skubbe den nedad til AFBRUDT (OFF). En varm motor behøver ikke ret meget eller slet ingen choker. Gashåndtag (fig. 6) Håndtaget er forbundet med gasspjældsforbindelsen til karburatoren og aktiverer denne. Gashåndtaget har to stillinger: LANGSOMT (SLOW) og HURTIGT (FAST). Motorhastigheden 10

11 kan varieres mellem disse to indstillinger. Bemærk: Motoren kan ikke standses med gashåndtaget. Bemœrk: SAND PRO maskinen har en dobbeltvirkende løftecylinder, der kan påføre nedadgående tryk på redskabet til visse arbejdsopgaver. Parkeringsbremse (fig. 7) Parkeringsbremsen aktiveres ved at trœkke håndtaget tilbage. Den udløses ved at skubbe håndtaget fremad. Benzinventil (fig. 8) Når maskinen ikke er i brug, skal der lukkes for benzinventilen. 1. Tœndingskontakt 2. Choker 3. Gashåndtag 4. Timetæller 5. Sikring Fig. 6 Timetæller (fig. 6) Registrerer det totale antal timer, motoren har været i brug. Timetælleren starter, når tændingsnøglen drejes til TILSLUTTET (ON). Løftehåndtaget (fig.7) Redskabet løftes ved at trœkke håndtaget op; redskabet sœnkes ved at trykke håndtaget fremad. Flydestilling opnås ved at sœtte håndtaget i holdestilling. Når den ønskede stilling er opnået, slippes håndtaget, hvorefter det vil vende tilbage til fristilling. 1. Benzinventil Fig Løftehåndtag 2. Parkeringsbremse Fig. 7 11

12 Betjeningsanvisninger Start/standsning af motor 1. Tag foden af manøvrepedalen og sørg for, at pedalen er i frigear, og aktivér parkeringsbremsen. 2. Træk chokeren ud til TILSLUTTET (ON) ved start af kold motor og sæt gashåndtaget på LANGSOMT (SLOW). 3. Sæt nøglen i tændingskontakten og drej den med uret for at starte motoren. Slip nøglen, så snart motoren starter. Chokeren skal reguleres, så motoren bliver ved med at gå jævnt. Vigtigt : For at undgå overophedning af startmotoren må starteren må ikke aktiveres længere end 10 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter efter 10 sekunders vedvarende aktivering, skal man vente 60 sekunder, før startmotoren aktiveres igen. 4. Når motoren startes for første gang eller efter hovedeftersyn af motoren, skal maskinen betjenes i fremad- og bakgear i 1 2 minutter. Løftehåndtaget skal også betjenes for at sikre, at alle dele fungerer rigtigt. FORSIGTIG Inden der kontrolleres for olielækager, løse dele eller andre fejl, skal motoren afbrydes og man skal vente til alle bevægelige dele er standset. 5. Motoren standses ved at sætte gashåndtaget på LANGSOMT (SLOW) og dreje tændingsnøglen til AFBRUDT (OFF). Tag tændingsnøglen ud af kontakten for at forhindre utilsigtet start. 6. Luk benzinventilen, før maskinen sættes væk. Kontrol af sikkerhedssystemets funktion FORSIGTIG Sikkerhedskontakten har til formål at beskytte føreren og må derfor ikke frakobles. Kontrollér sikkerhedskontaktens funktion hver dag for at sikre, at sikkerhedssystemet fungerer rigtigt. Hvis kontakten ikke fungerer rigtigt, skal den udskiftes, inden maskinen tages i brug. Uanset om kontakten fungerer rigtigt eller ej, skal den udskiftes hvert 2. år for at sikre størst mulig sikkerhed. Man må ikke sætte al sin lid til sikkerhedskontaktens funktion men skal bruge sin sunde fornuft. Sikkerhedssystemet har til formål at forhindre motoren i at dreje eller starte, medmindre manøvrepedalen er i frigear (NEUTRAL). 1. Sikkerhedssystemets funktion kontrolleres på et åbent sted, hvor der ikke er nogle forhindringer eller tilskuere. Stop motoren. 2. Sid på sædet. Træd manøvrepedalen ned i den fremadgående eller bagudgående retning, mens der gøres forsøg på at starte motoren. Hvis motoren drejer, kan der være en fejl i sikkerhedssystemet. Systemet skal så repareres med det samme. Hvis motoren ikke drejer, fungerer systemet rigtigt. Bugsering af Sand Pro Maskinen (fig. 9) I nødstilfœlde kan SAND PRO maskinen bugseres et lille stykke. Toro fraråder dog, at dette gøres som normal praksis. Vigtigt : Maskinen må aldrig bugseres hurtigere end 3 5 km/t, da drevet ellers kan blive beskadiget. Hvis maskinen skal flyttes over lœngere afstande, skal den transporteres på en lastbil eller anhœnger. Dœkkene kan blokere, hvis maskinen bugseres for hurtigt. Hvis dette sker, skal man holde op med at bugsere maskinen og vente, til trykket i manøvrekredsløbet stabiliseret, før man fortsœtter bugseringen med lavere hastighed. 12

13 Indkøringsperiode 1. Indkøringsperioden for SAND PRO maskinen er kun 8 driftstimer. 2. Da de første timers brug er meget vigtige for maskinens fremtidige driftssikkerhed, skal dens funktioner og ydelse kontrolleres meget nøje, så mindre fejl, som kan føre til større problemer, bemærkes og kan rettes. Under indkøringen skal SAND PRO maskinen undersøges hyppigt for tegn på olielækager, løse monteringsdele eller enhver anden fejl. Undersøgelse og rengøring Når man er færdig med arbejdet, skal maskinen afvaskes grundigt med en haveslange uden dyse så for stort vandtryk ikke forurener og beskadiger pakninger og lejer. Sørg for, at motorens køleribber samt området omkring køleluftindsugningen holdes frie for snavs. Efter rengøringen skal maskinen undersøges for evt. lækager af hydraulikolie, beskadigelse eller slid af hydrauliske og mekaniske dele. Arbejdsegenskaber Fordi SAND PRO maskinens arbejdsegenskaber er anderledes end andre køretøjer, skal man skal øve sig i at betjene den. 2 punkter man skal tænke på, når maskinen anvendes, er transmissionen og motorhastigheden. Manøvrepedalen skal trædes langsomt ned for at opretholde et nogenlunde konstant motoromdrejningstal. Hvis man gør dette, er det muligt for motoren at følge med køretøjets kørehastighed. Hvis man derimod træder manøvrepedalen hurtigt ned, vil det reducere motorens omdrejningstal og der vil derfor ikke være nok moment til at flytte køretøjet. For at overføre maksimal kraft til baghjulene skal gashåndtaget derfor sættes på HURTIGT (FAST) og manøvrepedalen skal trædes lidt ned. I sammenligning hermed kan maksimal kørehastighed uden belastning være følgen, dersom gashåndtaget står på HURTIGT (FAST) og manøvrepedalen trædes langsomt, men helt i bund. For at opsummere skal motorens omdrejningstal altid holdes højt nok til at give maksimal trækkraft til baghjulene. 13

14 Vedligeholdelse Minimale, anbefalede serviceintervaller Vedligeholdelsesprocedure Vedligeholdelsesinterval og-eftersyn Kontrollér batterivœskestanden Kontrollér batterikabelforbindelserne Udskift motorolien Smør forhjulslejet Smør manøvrekontrolleddet Hver 25 timer Hver 100 timer Hver 400 timer Hver 800 timer Udskift motoroliefilteret Undersøg det fjernmonterede luftfilters element Undersøg motorens luftfilterelement Smør styreakslens smørefittings Kontrollér styrekœdens justering Efterspœnd hjulmøtrikkerne Udskift hydraulikolien Udskift hydraulikoliefilteret Udskift det fjernmonterede luftfilterelement Udskift motorens luftfilterelemet Udskift tœndrørene Udskift brœndstoffilteret Fjern koksaflejringerne fra forbrœndingskammeret Justér ventilerne og efterspœnd topstykket Kontrollér motorens omdrejningstal (tomgang og fuld gas) Tøm og gennemskyl benzintanken Første indkøring efter 10 timer Udskift de bevœgelige slanger Udskift sikkerhedskontakterne Årlige anbefalinger Det anbefales, at disse punkter udføres hver 1500 timer eller hvert 2. år, alt efter hvad der indtrœffer først. Checkliste over daglig vedligeholdelse: Sikkerhedskontakternes funktion Styretøjets funktion Motorens oliestand Luftfilterets/for-filterets tilstand Rengør motorens køleribber Unormal støj Hydrauliksystemets oliestand Hydraulikslangerne Vœskelœkager Benzinstand Dœktryk Instrumenternes funktion 14

15 Smøring Sand Pro maskinen har tre (3 stk.) smørefittings, som skal smøres jœvnligt med universalt lithiumfedt nr. 2. Smør forhjulslejet og manøvrekontrolleddet efter hver 25 timers drift. Smør styreakslen efter hver 100 timers drift. Følgende lejer og bøsninger skal smøres: Forhjulslejet (fig. 9), manøvrekontrolleddet (fig. 10) og styreakslen (fig. 11). 1. Tør smørefittingen af, så den er ren og der ikke kan komme nogle fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen. 2. Pump fedt ind i lejet eller bøsningen. 3 Tør det overflødige fedt af. Fig. 11 Bemœrk: Vi fraråder at smøre styrekœden, medmindre den bliver stiv på grund af rust. Hvis der kommer rust på kœden, kan den smøres let med et TØRT SMØREMIDDEL. Skift af motorolie og udskiftning af filter I nye motorer skal olien skiftes efter de første 8 timers drift. Derefter skal olien under normale forhold skiftes efter hver 25 timers drift. 1. Parkér maskinen på et jœvnt, vandret underlag og afbryd motoren. Fig Fjern aftapningsproppen og lad olien løbe ned i aftapningsbeholderen. Når al olien er løbet ud, skal aftapningsproppen sœttes i igen. Fig Aftapningsprop 2. Oliefilter Fig Fjern oliefilteret. Smør et tyndt lag ren olie på den nye filterpakning. 15

16 4. Skru filteret på med håndkraft, indtil pakningen er i kontakt med filterforskruningen og stram så yderligere omgang. STRAM IKKE FOR MEGET. 5. HÆLD OLIE PÅ KRUMTAPHUSET. 6. Bortskaf olien på behørig vis. Eftersyn af luftfilter Undersøg papirelementet efter hver 100 timers drift og udskift det efter hver 400 timers drift eller når det er snavset eller beskadiget. Papirelementet må ikke vaskes eller renses med trykluft, da dette kan beskadige det. 1. Parkér maskinen på et jœvnt, vandret underlag og afbryd motoren. 2. Drej sœdet opad. 3. Fjern knapperne og luftfilterdœkslet. 4. Fjern filteret og dœkpladen. Undersøg om filteret er rent, har revner, huller og flœnger. Udskift filterelementet, hvis det er defekt. igennem motorens ventilationsåbninger. 5. Sœt luftfilteret og dœkpladen på igen. 6. Sœt luftfilterdœkslet på igen og fastgør det med knapperne. Generael vedligeholdelse af luftfilter 1. Kontrollér luftfilterhuset for beskadigelse, som evt. kan forårsage en luftlœkage. Hvis luftfilterhuset er beskadiget, skal det udskiftes. 2. Udskift luftfilteret hver 400 timer (hyppigere under ekstremt støvede og snavsede forhold). Luftfilteret kan ikke vedligeholdes. 3. Sørg for, at dœkslet slutter godt omkring luftfilterhuset. Eftersyn af det fjernmonterede luftfilterelement 1. Frigør låsene, som fastholder luftfilteret på luftfilterhuset. Adskil dœkslet fra huset. Rengør luftfilterdœkslet indvendigt. Fig Frigør låsene, som fastholder luftfilteret på luftfilterhuset 2. Støvskål 3. Filterelement 1. Luftfilterdæksel 2. Papirelement Fig. 13 Bemœrk: Når luftfilteret er skilt ad, skal man undersøge dets dele for beskadigelse. Udskift efter behov. Sørg for, at gummiventilationsrøret i bundpladen sidder godt fast, da der ellers kan ske alvorlig motorskade. Man skal også sørge for, at karburatorens ventilationsslange går Vaskemetode A. Tilbered en blanding af filterrensemiddel og vand, hvorefter filterelementet lœgges i blød i ca. 15 minutter. Se anvisningerne på filterrensemidlets emballage, hvor der findes udførlige informationer. B. Når filteret har ligget i blød i 15 minutter, skal det skylles med rent vand. 16

17 C. Tør filterelementet med en varm luftstrøm, der ikke må vœre varmere end 71ºC, eller lad elementet lufttørre. Brug ikke trykluft eller en elektrisk pœre til at tørre filterelementet, da dette kan beskadige det. Trykluftsmetode A. Blœs trykluft igennem det tørre filterelement, indefra og udefter. Trykket må ikke vœre højere end 689 kpa for at undgå beskadigelse af filteret. B. Hold luftslangens dyse mindst 2,5 cm fra papirfolderne og bevœg dysen op og ned, mens filterelementet drejes. Undersøg elementet for huller og flœnger ved at holde filteret op mod en stœrk lyskilde. 5. Undersøg det nye filter for transportskader. Kontrollér filterets forseglingsende. Montér ikke et beskadiget filter. 6. Sœt det nye filter rigtigt ind i luftfilterhuset. Sørg for, at filteret er helt tœt ved at påføre tryk på yderkanten af filteret ved monteringen. Tryk ikke på filterets fleksible midte. 7. Montér dœkslet og fastgør det med låsene. Sørg for, at dœkslet er placeret med TOP- siden opad. Justering af gashåndtaget Korrekt gasspjældsfunktion afhænger af korrekt justering af gashåndtaget. Inden karburatoren justeres, skal man sørge for, at gashåndtaget fungerer rigtigt. Høj tomgang: 3150 ± 50 Lav tomgang: 1750 ± 50 Justering af chokeren 1. Drej sædet opad. Fig Gasspjældshusets spændeskrue 2. Gaskabel 3. Drejeled 4. Stop 5. Chokerhusets spændeskrue 6. Chokerkabel 2. Løsn kabelspændeskruen, der fastholder kablet på motoren. 3. Før chokeren fremad til LUKKET (CLOSED) stilling. 4. Træk godt i chokerkablet, indtil chokerens spjæld er helt lukket, hvorefter kabelspændeskruen strammes. Kontrol og udskiftning af tændrør 1. Drej sædet opad. 2. Løsn kabelspændeskruen, der fastholder kablet på motoren. 3. Før gashåndtaget fremad til HURTIG (FAST) stilling. 4. Træk godt i gaskablet, indtil drejeleddets bageste del er i berøring med stoppet. 5. Stram kabelspændeskruen og kontroller motorens omdrejningstal. Fig. 16 Da gnistgabet mellem midter- og sideelektroden under normal motordrift efterhånden bliver større, skal elektrodernes tilstand kontrolleres med 100 timers mellemrum. Det korrekte tændrør til motoren er Champion RC-12 YC eller tilsvarende. Indstil gnistgabet på 0,76 mm. 17

18 Rengøring af topstykkeribber For at undgå overopvarmning og evt. motorskade skal køleribberne på topstykket holdes rene. Skift af olie og udskiftning af filter i hydrauliksystem Første gang skal filteret i hydrauliksystemet udskiftes efter de første 8 timers drift og så efter hver 400 timers drift eller hvert år, alt efter hvad der indtrœffer først. Brug et originalt Toro oliefilter ved udskiftningen. Hydraulikolien skal skiftes efter hver 400 timers drift eller hvert år, alt efter hvad der indtrœffer først. 1. Parkér maskinen på et jœvnt, vandret underlag og afbryd motoren. 2. Vip sœdet opad. 3. Afbryd slangen fra den nederste fitting på beholderen og lad olien løbe ned i en aftapningsbeholder. Sœt slangen på igen og stram den, når al olien er løbet ud. 4. Rengør området omkring hydraulikoliefilteret. Fjern filteret fra bunden af filterhuset og lad olien løbe ned i en aftapningsbeholder. Brug en bundfilternøgle. Bortskaf olien på behørig vis. 1. Hydraulikoliefilter Fig Smør et lag olie på filterpakningen. Sœt filteret på med håndkraft, til pakningen er i kontakt med monteringshovedet; stram så filteret endnu 3 4 omgang. 6. Fyld beholderen til det korrekte niveau, se Kontrol af olie i hydrauliksystem. 7. Sœt alle betjeningsanordninger i frigear, fristilling eller frakoblet stilling og start motoren. Lad motoren gå med det lavest mulige omdrejningstal for at fjerne luften fra systemet. 8. Lad motoren gå, til løftecylinderen skydes ud og trœkkes ind, og der opnås frem- og tilbagegående hjulbevœgelse. 9. Stands motoren og kontrollér oliestanden i beholderen; hœld olie på, hvis det er nødvendigt. 10. Kontrollér alle forbindelser for lœkager. 11. Sœnk sœdet ned på plads. 12. Bortskaf olien på behørig vis. Kontrol af hydraulikrør og - slanger Kontrollér hydraulikrør og -slanger hver dag for lœkager, kinker, løse monteringsbeslag, slid, løse fittings samt forringelse på grund af vejrliget og kemikalier. Inden maskinen tages i brug, skal alle fornødne reparationer udføres. Udskiftning af benzinfilteret I benzinrøret er der monteret et filter. Hvis det skulle blive nødvendigt at udskifte det, skal man bruge følgende fremgangsmåde: 1. Luk benzinventilen. ADVARSEL Hold kroppen og hænderne væk fra små lækager og dyser, hvor der kan komme hydraulikvæske ud under højtryk. Når man leder efter lækager, skal man bruge et stykke papir eller pap, ikke hænderne. Hydraulikvæske, der kommer ud under højtryk, kan have tilstrækkelig kraft til at trænge igennem huden og kan forvolde alvorlig skade. Hvis væsken trænger igennem huden, må stedet inden et par timers forløb fjernes kirurgisk af en læge, som har kendskab til denne form for kvæstelse, da der ellers kan opstå koldbrand. 18

19 2. Sæt klemmer på begge benzinrør, som forbinder benzinfilteret, så benzinen ikke kan løbe ud, når rørene fjernes. 3. Løsn slangeklemmerne i begge ender af filteret og træk benzinrørene af filteret. 4. Lad slangeklemmerne glide på enderne af benzinrørene. Tryk benzinrørene på benzinfilteret og fastgør dem med slangeklemmer. Sørg for, at pilen på siden af filteret peger mod karburatoren. Opbevaring af batteri Hvis maskinen ikke skal bruges i mere end 30 dage, skal batteriet fjernes og oplades helt. Det kan evt. opbevares på hylden i maskinen. Hvis det opbevares i maskinen, må kablerne ikke være tilsluttede. Batteriet skal opbevares på et køligt sted for at undgå hurtig forringelse af batteriets opladning. For at undgå at batteriet fryser til, skal man sørge for, at det er helt opladet. Vægtfylden i et fuldt opladet batteri er 1,250. Vedligeholdelse af batteri FORSIGTIG Når der arbejdes med elektrolyt, skal man bruge sikkerhedsbriller og gummihandsker. Batteriet skal oplades på en sted med god ventilation, så de gasser, der afgives under opladning, kan forsvinde. Da disse gasser er eksplosive, skal man holde åben ild og elektriske gnister vœk fra batteriet; ryg ikke. Hvis gasserne indåndes, kan det fremkalde kvalme. Inden opladerens ledninger sœttes på eller tages af, skal strømmen til opladeren afbrydes ved at fjerne stikket fra stikkontakten. 1. Batteriets elektrolytstand skal holdes på det rigtige niveau, og batteriets øverste del skal holdes rent. Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor det er meget varmt, vil batteriet blive afladet hurtigere end hvis maskinen opbevares på et sted, hvor det ikke er så varmt. 2. Hold batteriets øverste del rent ved at afvaske det jævnligt med et børste dyppet i en opløsning af ammoniak eller tvekulsurt natron. Efter rengøringen skal den øverste flade skylles med vand. Under rengøringen må påfyldningsdækslet ikke fjernes. 3. Batterikabler skal sidde godt fast på polerne for at opnå god elektrisk kontakt. ADVARSEL Hvis kablerne forbindes med den forkerte batteripol, kan det medføre kvœstelser og/eller beskadigelse af det elektriske system. 4. Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal kablerne afbrydes, først det negative ( ) kabel, og klemmerne og polerne skal skrabes rene hver for sig. Sæt kablerne på igen, det positive (+) kabel først, og smør vaseline på polerne. 5. Kontrollér elektrolytstanden efter hver 25 timers drift eller hvis maskinen ikke er i brug hver 30. dag. 6. Elektrolytstanden i cellerne skal efterfyldes med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne over påfyldningsstregen. Identifikation og bestilling Model - og serienummer SAND PRO maskinen har to identifikationsnumre: et modelnummer og et serienummer. Disse to numre er stemplet på en plade, der sidder på venstre skærm. Ved alle henvendelser vedrørende maskinen skal model- og serienummeret opgives for at sikre, at der gives de korrekte oplysninger og leveres de rigtige reservedele. Bemærk: Hvis der anvendes et reservedelskatalog, må man ikke bruge referencenummeret, men skal anvende del-nummeret. Ved bestilling af reservedele hos en autoriseret TORO serviceforhandler skal følgende information gives: 1. Maskinens model- og serienummer. 2. Delnummer, beskrivelse og antal ønskede dele. 19

20 2 års begrænset garanti for Toro kommercielle produkter Toro Company garanterer, at Deres 1996 eller nyere Toro kommercielle produkt (»produktet«), købt efter den 1. januar 1997, er uden materiale- eller fabrikationsfejl i nedennævnte tidsperiode. Hvor en garantiberettiget fejltilstand findes, vil Toro reparere produktet uden beregning, herunder fejlfinding, arbejdsløn, reservedele og transport. Nærværende garantiperiode begynder den dato, hvor produktet leveres til den oprindelige detailkøber. Garantiens varighed: 2 år eller 1500 driftstimer*, alt efter hvad der indtræffer først. *Produkt udstyret med timetæller Ejerens ansvar: Som produktets ejer er De ansvarlig for det påkrævede vedligeholdelses- og justeringsarbejde, som er anført i betjeningsvejledningen. Hvis det påkrævede vedligeholdelses- og justeringsarbejde ikke udføres, kan det være grund til at nægte at godkende et garantikrav. Vejledning om at opnå service under garantien: De er ansvarlig for at underrette den kommercielle produktdistributør eller den autoriserede kommercielle produktforhandler, hvor De har købt produktet, så snart De mener, at der er opstået en fejl, som skal repareres under garantien. Hvis De har behov for hjælp med at finde en kommerciel produktforhandler eller autoriseret forhandler eller hvis De har spørgsmål om Deres garantirettigheder eller -ansvar, kan De kontakte os: Toro Commercial Products Service Department 8111 Lyndale Avenue South Minneapolis, MN, , USA Telefon: (612) Telefax: (612) Vedligeholdelsesdele: Dele, som skal udskiftes under den påkrævede vedligeholdelse (»vedligeholdelsesdele«), er garanteret i perioden op til den planlagte udskiftningstid for den pågældende del. Dele/tilstande, som ikke er dækket: Ikke alle produktfejl eller fejlfunktioner, som opstår i garantiperioden, er materiale- eller fabrikationsfejl. Nedenstående dele/tilstande er ikke dækket af nærværende garanti: Produktfejl, som skyldes anvendelse af ikke Toro udskiftningsdele eller montering eller brug af tillægsudstyr eller ikke godkendt tilbehør, er ikke dækket. Produktfejl, som er opstået, fordi det påkrævede vedligeholdelses- og/eller justeringsarbejde ikke er udført, er ikke dækket. Produktfejl, som er opstået, fordi produktet er blevet misbrugt, forsømt eller anvendt uforsvarligt, er ikke dækket. Nærværende garanti gælder ikke forbrugsdele, medmindre disse viser sig at være defekte. Eksempler på sådanne forbrugsdele, som opslides under normal brug af produktet omfatter, men er ikke begrænset til: knive, cylindre, bundknive, tændrør, pigge, hjul, dæk, filtre, remme m.v. Nærværende garanti gælder ikke fejl, som skyldes indflydelse udefra. Sådan indflydelse udefra anses for at være, men er ikke begrænset til: vejrliget, opbevaringsmetoder, forurening, brug af ikke godkendte kølevæsker, smøremidler, tilsætningsmidler eller kemikalier m.v. Nærværende garanti gælder ikke normale»sliddele«. Normale»sliddele«omfatter, men er ikke begrænset til: sæder, der er beskadiget p.g.a. slitage, slidte lakerede overflader, ridsede mærkater eller ruder m.v. Andre lovlige garantifralæggelser: Ovenstående udbedring af produktdefekter ved reparation af en autoriseret distributør eller forhandler er den eneste måde, hvorpå køberen kan få udbedret en defekt. Nærværende garanti giver Dem specifikke juridiske rettigheder, og De kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat. Med undtagelse af nedennævnte emissionsgaranti, hvis relevant, findes der ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om god handelsmæssig kvalitet og egnethed til formålet er begrænset til varigheden af den udtrykkelige garanti. I visse stater er det ikke tilladt at begrænse varigheden af en underforstået garanti, så ovenstående begrænsning gælder evt. ikke Dem. Toro Company fralægger sig alt ansvar for indirekte og tilfældige skader samt følgeskader i forbindelse med anvendelsen af produktet, herunder evt. omkostninger eller udgifter ved at levere erstatningsudstyr eller -service i perioder, hvor maskinen ikke fungerer eller ikke kan anvendes. I visse stater er det ikke tilladt at fralægge sig ansvar for tilfældige skader og følgeskader, så ovenstående ansvarsfralæggelse gælder evt. ikke Dem.

SAND PRO 5020 BETJENINGS- VEJLEDNING

SAND PRO 5020 BETJENINGS- VEJLEDNING FORM NR 3321-428 Rev A MODEL NR. 08886 80001 & OPEFTER BETJENINGS- VEJLEDNING SAND PRO 5020 FInden man starter motoren, er det væsentligt, at De og enhver anden person, der arbejder med maskinen, gennemlæser

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FLAIL 2760 TILBEHØR TIL 300 SERIE GROUNDSMASTER

FLAIL 2760 TILBEHØR TIL 300 SERIE GROUNDSMASTER FORM NO. 3318-452 DK Rev A MODEL NR. 44590 60001 OG OPEFTER BETJENINGS- VEJLEDNING FLAIL 2760 TILBEHØR TIL 300 SERIE GROUNDSMASTER 1996, The Toro Company FORORD Tillykke med det nye Toro kvalitetsprodukt

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE FORM NO. 3318-296 DK Rev A MODEL NR. 03741-60001 & Opefter MODEL NR. 03753-60001 & Opefter MODEL NR. 03751-60001 & Opefter MODEL NR. 03754-60001 & Opefter MODEL NR. 03752-60001 & Opefter MODEL NR. 03756-60001

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 07395 Form No. 3382-721 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning Udskiftningssæt til styreenhed 2008-09 Pro Force-blæsemaskine Modelnr. 121-2813 Form No. 3373-364 Rev A Monteringsvejledning Montering 1. Frakobl det negative batterikabel først og frakobl derefter det

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08781 Serienr. 311000001 og derover 3369-228 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

2. Maskinbeskrivelse.

2. Maskinbeskrivelse. 2. Maskinbeskrivelse. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden for korrekt behandling, kørsel, service og vedligeholdelse af Deres motoriserede og hydrauliske TRILLEBØR. Vejledningen sikrer maskines driftstilstand

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover

Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3364-372 Rev A Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover Modelnr. 08705 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere