vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan _0A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A"

Transkript

1 vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan _0A

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Parring med din smartphone... 1 Opladning af enheden... 1 Oversigt over enheden... 1 Ikoner... 1 Tip til touchscreen... 1 Oplåsning af enheden... 2 Start af aktivitet... 2 Visning af dataskærmbilleder...2 Stop en aktivitet... 2 Connect IQ Funktioner... 2 Sådan downloades Connect IQ funktioner... 2 Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren... 2 Widgets... 2 Visning af widgets... 2 Registrering af aktivitet... 2 Automatisk mål... 2 Brug af aktivitetsalarm... 2 Søvnregistrering...2 VIRB fjernbetjening... 3 Betjening af VIRB actionkamera... 3 Programmer... 3 Aktiviteter... 3 Løb... 3 Cykling... 3 Gang... 3 Navigation tilbage til start... 3 Svømning... 4 Golfspil... 4 Indendørs aktiviteter... 5 Sådan finder du en bortkommet mobil enhed... 5 Bluetooth connectede funktioner... 5 Aktivering af Bluetooth meddelelser... 5 Visning af meddelelser...5 Administration af meddelelser...5 Slå Bluetooth teknologi fra... 5 Historik... 5 Brug af historik... 5 Garmin Connect...6 Brug af Garmin Connect Mobile...6 Sådan bruger du Garmin Connect på computeren... 6 ANT+ sensorer... 6 Parring af ANT+ sensorer... 6 Påsætning af pulsmåleren... 6 Indstilling af dine pulszoner... 7 Tip til uregelmæssige pulsdata... 7 Fodsensor... 7 Kalibrering af din fodsensor... 7 Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence... 7 Kalibrering af hastighedssensoren... 7 tempe... 8 Tilpasning af din enhed... 8 Ændring af urskiven... 8 Indstilling af din brugerprofil... 8 Aktivitetsindstillinger... 8 Tilpasning af skærmbilleder... 8 Alarmer... 8 Auto Lap...8 Brug af Auto Pause... 9 Brug af automatisk rullefunktion... 9 Indstillinger for baggrund... 9 Bluetooth Indstillinger... 9 Systemindstillinger... 9 Tidsindstillinger... 9 Indstillinger for baggrundsbelysning... 9 Ændring af måleenhed... 9 Ændring af satellitindstillingen... 9 Enhedsoplysninger vívoactive Specifikationer Specifikationer for pulsmåler Udskiftelige batterier Udskiftning af pulsmålerens batteri Datahåndtering Frakobling af USB-kablet Sletning af filer Fejlfinding Nulstilling af enheden Gendannelse af alle standardindstillinger Modtagelse af satellitsignaler Maksimering af batterilevetiden Support og opdateringer Konfigurering af Garmin Express Softwareopdatering Appendiks Vedligeholdelse af enheden Rengøring af enheden Vedligeholdelse af pulsmåleren Datafelter Udregning af pulszone Hjulstørrelse og -omkreds...12 Softwarelicensaftale...13 Symboldefinitioner Indeks Indholdsfortegnelse i

4

5 Introduktion ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Parring med din smartphone For at få mest muligt ud af vívoactive enheden skal du parre den med din smartphone og gennemføre opsætningen ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Det giver dig mulighed for at dele og analysere data, downloade softwareopdateringer og downloade yderligere Connect IQ funktioner fra Garmin og andre udbydere. Du kan også få vist notifikationer og kalenderbegivenheder fra din parrede smartphone. BEMÆRK: Til forskel fra andre Bluetooth enheder, der parres via Bluetooth indstillingerne på din mobile enhed, skal din vívoactive enhed parres direkte via Garmin Connect Mobileapp'en. 1 Gå til på din mobile browser. 2 Følg vejledningen på skærmen for at hente app'en. 3 Installer og åbn Garmin Connect Mobile app'en. 4 Vælg en funktion: Under den indledende opsætning skal du følge vejledningen på skærmen for at parre din enhed med din smartphone. Hvis du ikke har parret din enhed med din smartphone under den indledende opsætning, skal du vælge handlingstasten på vívoactive enheden og vælge System > Bluetooth. 5 Vælg en indstilling for at føje din enhed til din Garmin Connect konto: Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin Connect Mobile-app'en, skal du følge instruktionerne på skærmen. Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin Connect Mobile app'en, skal du vælge > Enheder > i Garmin Connect Mobile app'en og følge vejledningen på skærmen. Opladning af enheden ADVARSEL Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Opladningsholderen indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Opbevar opladningsholderen væk fra sådanne medicinske apparater. BEMÆRK Opladningsholderen indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig når opladningsholderen er i nærheden af elektroniske enheder. For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pcomputer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset. 1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer. 2 Juster laderen À med bagsiden af enheden, og tryk laderen på plads. 3 Oplad enheden helt. Oversigt over enheden À Vælg for at tænde eller slukke baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde eller slukke for enheden. Á Handlingstast Vælg for at starte eller stoppe aktiviteter eller apps. Â Vælg for at åbne menuen fra en aktivitet eller app. Ã Ä Touchscreen Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Vælg for at angive en ny omgang. Stryg til venstre eller højre for at rulle gennem menuer, muligheder og indstillinger. Tryk for at vælge. Ikoner Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er tilsluttet. GPS-status Status for pulsmåler Status for fodsensor LiveTrack status Status for hastighed- og kadencesensor Tip til touchscreen På urskiven skal du stryge til venstre eller højre for at rulle gennem enhedens widgets. Vælg handlingstasten, og stryg til venstre eller højre for at rulle gennem apps på enheden. Tryk vedvarende på touchscreenen under en aktivitet for at få vist widgets. Stryg eller tryk på touchscreenen under en aktivitet for at få vist det næste dataskærmbillede. Introduktion 1

6 Udfør hvert valg på din touchscreen som en enkeltstående handling. Oplåsning af enheden Efter en periode med inaktivitet skifter enheden til urtilstand, og skærmen låses. Vælg en funktion: Vælg handlingsknappen. Stryg på touchscreenen. Start af aktivitet Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er nødvendigt). Når du stopper aktiviteten, vender enheden tilbage til urtilstand. 2 Vælg en aktivitet. 3 Hvis det er nødvendigt, skal du følge instruktionerne på skærmen for at angive yderligere oplysninger. 4 Hvis det er nødvendigt, skal du vente, mens enheden opretter forbindelse til dine ANT+ sensorer. 5 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor og vente, indtil enheden finder satellitsignaler. 6 Vælg handlingstasten for at starte timeren. BEMÆRK: Enheden registrerer dine aktivitetsdata, indtil du starter timeren. Visning af dataskærmbilleder Dataskærmbilleder, der kan tilpasses, giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til realtidsdata fra indbyggede og tilsluttede sensorer. Når du starter en aktivitet, vises yderligere dataskærmbilleder. Stryg eller tryk på skærmen for at navigere gennem dataskærmbillederne. Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2 Gå til 3 Fra din widget på enheden skal du vælge Connect IQ butik. 4 Vælg en Connect IQ funktion. 5 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen. Widgets Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth forbindelse til en kompatibel smartphone. Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald og SMS'er i overensstemmelse med din smartphones meddelelsesindstillinger. Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender. Musikkontrol: Musikafspillerknapper til din smartphone. Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt. Registrering af aktivitet: Registrerer dit daglige antal skridt, skridtmål, tilbagelagt distance, forbrændte kalorier og søvnstatistik. Visning af widgets Stryg til venstre eller højre fra urskiven. Registrering af aktivitet Automatisk mål Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål À. Stop en aktivitet 2 Vælg en funktion: Hvis du vil gemme aktiviteten og vende tilbage til urtilstand, skal du vælge Gem. Hvis du vil slette aktiviteten og vende tilbage til urtilstand, skal du vælge. Connect IQ Funktioner Du kan føje funktioner Connect IQ til dit ur fra Garmin og andre udbydere med Garmin Connect Mobile app'en. Urskiver: Giver dig mulighed for at tilpasse urets udseende. Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter, der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder. Du kan føje datafelter Connect IQ til indbyggede funktioner og sider. Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata og beskeder. Apps: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye typer fitness- og udendørsaktiviteter. Sådan downloades Connect IQ funktioner Før du kan downloade Connect IQ funktioner fra Garmin Connect Mobile app'en, skal du først parre din vívoactive enhed med din smartphone ved at køre Garmin Connect Mobile app'en. 1 Fra Garmin Connect Mobile app'en skal du vælge > Connect IQ butik. 2 Vælg din vívoactive enhed. Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect konto. Brug af aktivitetsalarm Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises Bevæg dig! og den røde bjælke. Enheden vibrerer, hvis vibration er aktiveret (Systemindstillinger). Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille aktivitetsalarmen. Søvnregistrering I søvntilstand registrerer enheden din hvile. Søvnstatistik omfatter det samlede antal timers søvn, perioder med bevægelse og perioder med rolig søvn. Brug af søvntilstand For at kunne bruge søvnregistrering skal du have enheden på. 1 På urskiven skal du stryge til venstre eller højre for at se widget'en med registrering af aktiviteten. 2 Vælg > Start søvn. 2 Connect IQ Funktioner

7 3 Når du vågner, skal du trykke vedvarende på handlingsknappen for at afslutte søvntilstand. BEMÆRK: Hvis du glemmer at sætte enheden i søvntilstand, kan du indtaste dine sove- og vågnetidspunkter manuelt på din Garmin Connect konto for at få vist din søvnstatistik. VIRB fjernbetjening VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera på afstand. Gå til for at købe et VIRB actionkamera. Betjening af VIRB actionkamera Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger. 1 Tænd for VIRB kameraet. 2 På din vívoactive enhed skal du stryge til venstre eller højre fra urskiven for at få vist VIRB widget'en. 3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet. 4 Vælg en funktion: Hvis du vil optage video, skal du vælge. Videotælleren vises på vívoactive skærmen. Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge. Hvis du vil tage et foto, skal du vælge. Programmer Du kan vælge handlingstasten for at få vist apps på din enhed. Nogle apps kræver en Bluetooth forbindelse til en kompatibel smartphone. Aktivitets-apps: Din enhed leveres med forudinstallerede apps til træning og udendørsaktiviteter, herunder løb, cykling, svømning og golf. Find min telefon: Du kan bruge denne forudinstallerede app til at finde en mistet telefon, der er forbundet til din enhed ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Aktiviteter Enheden kan bruges til indendørs- og udendørsaktiviteter, atletik- og fitnessaktiviteter. Når du starter en aktivitet, viser og registrerer enheden sensordata. Du kan gemme aktiviteter og dele dem med Garmin Connect fællesskabet. Du kan også føje Connect IQ aktivitets-apps til enheden med Garmin Connect Mobile app'en (Sådan downloades Connect IQ funktioner). Løb Løb en tur Før du begiver dig ud på en løbetur, skal du oplade enheden (Opladning af enheden). Før du kan bruge en ANT+ sensor til din løbetur, skal du parre sensoren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer). 1 Sæt dine ANT+ sensorer på, f.eks. en fodsensor eller pulsmåler (valgfri). 2 Vælg handlingstasten. 3 Vælg Løb. 4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens enheden opretter forbindelse til sensorerne. 5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne. 6 Vælg handlingstasten for at starte timeren. Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. 7 Start din aktivitet. 8 Vælg for at registrere omgange (ekstraudstyr) (Markering af omgange). 9 Stryg eller tryk på skærmen for at få vist yderligere dataskærmbilleder (ekstraudstyr). 10Når du har fuldført din aktivitet, skal du vælge handlingstasten, og vælge Gem. Cykling Kør en tur Før du begiver dig ud på en cykeltur, skal du oplade enheden (Opladning af enheden). Før du kan bruge en ANT+ sensor til din cykeltur, skal du parre sensoren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer). 1 Sørg for at parre ANT+ sensorerne, f.eks. en pulsmåler, hastighedsmåler eller kadencesensor (ekstraudstyr). 2 Vælg handlingstasten. 3 Vælg Cykel. 4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens enheden opretter forbindelse til sensorerne. 5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne. 6 Vælg handlingstasten for at starte timeren. Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. 7 Start din aktivitet. 8 Stryg eller tryk på skærmen for at få vist yderligere dataskærmbilleder (ekstraudstyr). 9 Når du har fuldført din aktivitet, skal du vælge handlingstasten, og vælge Gem. Gang Gå en tur Før du begiver dig ud på en gåtur, skal du oplade enheden (Opladning af enheden). Før du kan bruge en ANT+ sensor til din gåtur, skal du parre sensoren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer). 1 Sæt dine ANT+ sensorer på, f.eks. en fodsensor eller pulsmåler (valgfri). 2 Vælg handlingstasten. 3 Vælg Gang. 4 Når du bruger valgfri ANT+ sensorer, skal du vente, mens enheden opretter forbindelse til sensorerne. 5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne. 6 Vælg handlingstasten for at starte timeren. Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. 7 Start din aktivitet. 8 Stryg eller tryk på skærmen for at få vist yderligere dataskærmbilleder (ekstraudstyr). 9 Når du har fuldført din aktivitet, skal du vælge handlingstasten, og vælge Gem. Navigation tilbage til start Før du kan navigere tilbage til start, skal du finde satellitsignaler, starte timeren og starte din aktivitet. Du kan når som helst under aktiviteten vende tilbage til startpositionen. Hvis du f.eks. løber i en ny by, og du ikke er sikker på, hvordan du finder tilbage til sporet eller hotellet, kan du navigere tilbage til startpositionen. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. 1 Vælg > Tilbage til Start. Kompasset vises. 2 Bevæg dig frem. Kompaspilen peger i retning af startpunktet. TIP: Du kan opnå mere præcis navigation ved at vende din enhed i den retning, som du navigerer. Afbrydelse af navigation Vælg > Stop navigation. Programmer 3

8 Svømning BEMÆRK Enheden er beregnet til svømning ved overfladen. Dykning med enheden kan skade produktet, og garantien vil bortfalde. BEMÆRK: Enheden kan ikke optage pulsdata, når du svømmer. Svøm en tur i poolen Før du begiver dig ud på en gåtur, skal du oplade enheden (Opladning af enheden). 2 Vælg Svømning. 3 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret størrelse. 4 Vælg handlingstasten for at starte timeren. Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. 5 Start din aktivitet. Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for svømningen. 6 Under hvile skal du vælge handlingstasten for at sætte timeren på pause. Displayet ændrer farve, og hvileskærmbilledet vises. 7 Brug handlingstasten til at genstarte timeren. 8 Når du har fuldført din aktivitet, skal du handlingstasten nede og vælge Gem. Angivelse af poolstørrelsen 2 Vælg Svømning. 3 Vælg > Poolstørrelse. 4 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret størrelse. Svømmeterminologi Længde: En tur til den anden ende af poolen. Interval: En eller flere længder. Et nyt interval starter, når du har hvilet dig. Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden, gennemfører en hel cyklus. Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en længde og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. Swolf er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo bedre, ligesom i golf. Golfspil Sådan spiller du golf Før du tager hen og spille på en bane første gang, skal du downloade den fra Garmin Connect mobilapp'en (Garmin Connect). Baner, der er downloadet fra Garmin Connect mobilapp'en opdateres automatisk. Før du spiller golf, skal du oplade enheden (Opladning af enheden). 2 Vælg Golf. 3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne. 4 Vælg en bane på listen over tilgængelige baner. 5 Stryg til venstre eller højre for at rulle gennem dataskærmbillederne for hvert hul. Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til næste hul. 6 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge > Afslut runde > Gem. Oplysninger om hul Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen og ikke den faktiske flagplacering. À Á Â Ã Ä Aktuelt hulnummer Afstand til bagkanten af greenen Afstand til midten af greenen Afstand til forkanten af greenen Par for hullet Næste hul Forrige hul Visning af Layup- og Dogleg-distancer Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4- og 5-huller. Stryg til venstre eller højre, indtil oplysninger om layup og dogleg vises. Hver layup À og distancen indtil du når til hver layup Á vises på skærmen. BEMÆRK: Distancerne fjernes fra listen, når du passerer dem. Brug af distancetæller Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden, distancen og det antal skridt, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper automatisk, når du starter på eller afslutter en runde. 1 Stryg til venstre eller højre, indtil distancetælleren vises. 2 Vælg om nødvendigt > Nulstil dist.tæller for at nulstille distancetælleren til nul. Scorekort 1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge > Start scoring. Scorekortet vises, når du er på greenen. 4 Programmer

9 2 Vælg eller for at angive scoren. Din samlede score À er opdateret. Gennemse scorer 1 Vælg > Scorekort, og vælg et hul. 2 Vælg eller for at ændre scoren for det pågældende hul. Afstandsmåling af et slag 1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander. 2 Vælg handlingstasten. 3 Gå eller kør hen til bolden. Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste hul. 4 Vælg om nødvendigt handlingstasten, og vælg > Nyt slag for at nulstille afstanden på et hvilket som helst tidspunkt. Indendørs aktiviteter Enheden vívoactive kan bruges til indendørs træning, f.eks. løb på en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel. GPS er slukket for indendørs aktiviteter. Når du løber med GPS slukket, beregnes fart, distance og kadence ved hjælp af accelerometeret i enheden. Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart, distance og kadence forbedres efter et par udendørs løb med GPS. Sådan finder du en bortkommet mobil enhed Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en bortkommet mobil enhed, der er parret ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne. 2 Vælg Find. vívoactive enheden begynder at søge efter din mobile enhed. Der lyder en akustisk alarm på din mobile enhed, og signalstyrken for Bluetooth vises på vívoactive enhedens skærm. Signalstyrken for Bluetooth forøges, når du kommer tættere på din mobile enhed. 3 Vælg for at stoppe søgningen. Bluetooth connectede funktioner Din vívoactive enhed har flere forskellige Bluetooth connectede funktioner til din kompatible smartphone. Visse funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile app'en på din smartphone. Gå til for at få yderligere oplysninger. Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din vívoactive enhed. LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af eller sociale medier, hvilket lader dem se dine direkte data på en registreringsside til Garmin Connect. Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er færdig med at registrere aktiviteten. Aktivering af Bluetooth meddelelser Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre din vívoactive enhed med en kompatibel mobil enhed (Parring med din smartphone). 2 Vælg System > Bluetooth > Smart Notifications. 3 Vælg Under aktivitet for at angive præferencer for meddelelser, der vises, når en aktivitet optages. 4 Vælg en meddelelsespræference. 5 Vælg Ikke ved aktivitet for at angive præferencer for meddelelser, der vises i urtilstand. 6 Vælg en meddelelsespræference. 7 Vælg Timeout for meddelelser. 8 Vælg en varighed for timeout. Visning af meddelelser 1 På urskiven skal du stryge til venstre eller højre for at se widget'en med meddelelser. 2 Tryk på touchscreenen, og stryg til venstre eller højre for at rulle gennem meddelelserne. 3 Vælg en meddelelse. 4 Vælg om nødvendigt for at rulle gennem indholdet i meddelelsen. 5 Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Meddelelsen bliver på din vívoactive enhed, indtil du ser den på din mobile enhed. Administration af meddelelser Du kan bruge din kompatible mobile enhed til at administrere meddelelser, der vises på din vívoactive enhed. Vælg en funktion: Hvis du bruger en ios enhed, kan du bruge indstillingerne i meddelelsescenteret på din mobile enhed til at vælge de elementer, der skal vises på enheden. Hvis du bruger en Android enhed, kan du bruge appindstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en for at vælge de elementer, der skal vises på enheden. Slå Bluetooth teknologi fra 2 Vælg System > Bluetooth > Status > Sluk for at slå Bluetooth trådløs teknologi fra på vívoactive enheden. Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere Bluetooth trådløs teknologi på din mobile enhed. Historik Historik indeholder op til ti tidligere aktiviteter, du har gemt på din enhed. Når automatisk overførsel er aktiveret, sender din enhed automatisk dine gemte aktiviteter og daglige aktivitetssporingsdata til Garmin Connect mobil app'en (Brug af Garmin Connect Mobile). Din datalagring afhænger af, hvordan du bruger din enhed. Datalagring Tilstand Op til 2 måneder Kun aktivitetsregistrering. Op til 2 uger Aktivitetsregistrering samt omfattende brug af fitnessaktivitetsfunktionen. (For eksempel brug af en parret pulsmåler i 1 time pr. dag). Når datalageret er fyldt op, sletter enheden de ældste filer for at gøre plads til nye data. Brug af historik Bluetooth connectede funktioner 5

10 2 Vælg Historik. 3 Vælg en aktivitet. 4 Vælg en funktion: Vælg Oplysninger for at se flere oplysninger om aktiviteten. Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere oplysninger om hver omgang. Vælg Slet for at slette den valgte aktivitet. Garmin Connect Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon, golfspil osv. Garmin Connect er din onlinestatistiksporing, hvor du kan analysere og dele alle dine golfrunder. Registrer en gratis konto på Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect og beholde den, så længe du vil. Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om dine fitness- og udendørsaktiviteter, herunder tid, distance, puls, forbrændte kalorier, kadence, et oversigtskort og tempo og hastighedsdiagrammer. Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om dit golfspil, inklusive scorekort, statistik og baneinformation. Du kan også få vist brugerdefinerede rapporter. BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks. pulssensor. Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine venner og opfylde dine mål. Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder. Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto. Brug af Garmin Connect Mobile Du kan uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto for at kunne udføre omfattende analyser. Med din Garmin Connect konto kan du se et kort over din aktivitet og dele dine aktiviteter med venner. Du kan slå automatisk upload til i Garmin Connect Mobile app'en. 1 Fra Garmin Connect Mobile app'en skal du vælge > Enheder. 2 Vælg din vívoactive enhed, og vælg Enhedsindstillinger. 3 Vælg Til/Fra-knappen for at tænde for automatisk upload. Sådan bruger du Garmin Connect på computeren Hvis du ikke har parret din vívoactive enhed med din smartphone, kan du uploade alle dine aktiviteter på din Garmin Connect konto via computeren. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. ANT+ sensorer Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer. Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer på Parring af ANT+ sensorer Første gang, du tilslutter en sensor til din enhed ved hjælp af ANT+ trådløs teknologi, skal du parre enheden og sensoren. Når de er blevet parret, opretter enheden automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde. BEMÆRK: Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden, er den allerede parret med enheden. 1 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på (Påsætning af pulsmåleren). Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den på. 2 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren. BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+ sensorer under parringen. 3 Vælg handlingstasten. 4 Vælg System > Sensorer > Tilføj ny. 5 Vælg en funktion: Vælg Søg i alle. Vælg sensortypen. Efter sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i serien af datasider eller i et brugerdefineret datafelt. Påsætning af pulsmåleren BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne handling over. Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under din aktivitet. 1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen. Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre side opad. 2 Gør elektroderne Á og kontaktområderne  bagpå remmen våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse og senderen. 3 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på remmen à til løkken Ä. BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet. 6 ANT+ sensorer

11 Logoet Garmin skal vende den højre side opad. 4 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af pulsmåleren. Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data. TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata). Indstilling af dine pulszoner Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine standardpulszoner. Enheden har separate pulszoner for løb og cykling. Indstil din maksimale puls for at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten. Du kan også indstille hver pulszone og indtaste din hvilepuls manuelt. Du kan justere dine zoner manuelt på enheden eller bruge din Garmin Connect konto. 2 Vælg System > Brugerprofil > Pulszoner. 3 Vælg Baseret på, og vælg en indstilling. Vælg BPM for at få vist og redigere zonerne i slag pr. minut. Vælg %maksimal puls for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din maksimale puls. Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en procentdel af din heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls). 4 Vælg Maksimal puls, og indtast din maksimale puls. 5 Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone. 6 Vælg Hvilepuls, og indtast din hvilepuls. Om pulszoner Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls. Konditionsmål Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper. Pulsen er en god indikator for træningens intensitet. Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke. Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader. Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (Udregning af pulszone) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine konditionsmål. Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din alder. Tip til uregelmæssige pulsdata Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip. Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen. Stram remmen på din brystkasse. Varm op i 5 10 minutter. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af pulsmåleren). Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen omhyggeligt. Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne. Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler. Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer, ovne, mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter. Fodsensor Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt. Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom pulsmåleren). Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare på batteriet. Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage. Kalibrering af din fodsensor Før du kan kalibrere din fodsensor, skal du parre din enhed med fodsensoren (Parring af ANT+ sensorer). Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender kalibreringsfaktoren. Hvis du har kalibreret en fodsensor med et andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren. 2 Vælg System > Sensorer > Fodsensor > Kalibreringsfaktor. 3 Juster kalibreringsfaktoren: Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort. Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang. Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelhastighed eller - kadence til at sende data til din enhed. Par sensoren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer). Opdater oplysningerne i din fitnessbrugerprofil (Indstilling af din brugerprofil). Indstil din hjulstørrelse (Kalibrering af hastighedssensoren). Kør en tur (Kør en tur). Kalibrering af hastighedssensoren Før du kan kalibrere din hastighedssensor, skal du parre din enhed med en kompatibel hastighedssensor (Parring af ANT+ sensorer). Manuel kalibrering er valgfri og kan forbedre nøjagtigheden. 2 Vælg System > Sensorer > Fart/kadence > Hjulstørrelse. 3 Vælg en funktion: Vælg Automatisk for automatisk at beregne hjulstørrelsen og kalibrere hastighedssensoren. Vælg Manuel, og indtast hjulstørrelsen for manuelt at kalibrere hastighedssensoren (Hjulstørrelse og -omkreds). ANT+ sensorer 7

12 tempe tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for at få vist temperaturoplysninger fra tempe. Tilpasning af din enhed Ændring af urskiven Du kan bruge den digitale standardurskive eller en Connect IQ urskive (Sådan downloades Connect IQ funktioner). 2 Vælg System > Urskive. 3 Vælg en funktion. Indstilling af din brugerprofil Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt og pulszone (Indstilling af dine pulszoner). Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata. 2 Vælg System > Brugerprofil. 3 Vælg en funktion. Aktivitetsindstillinger Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse enheden på basis af dine træningsbehov. Du kan f.eks. tilpasse dataskærmbilleder og aktivere alarmer og træningsfunktioner. Tilpasning af skærmbilleder Du kan tilpasse skærmbillederne ud fra dine træningsmål eller valgfrit tilbehør. Du kan f.eks. tilpasse ét af skærmbillederne til at vise dit omgangstempo eller din pulszone. 2 Vælg en aktivitet. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. 3 Vælg > Skærmbilleder. 4 Vælg et skærmbillede. 5 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at aktivere dataskærmbilledet. 6 Vælg. 7 Vælg et datafelt for at redigere det. Alarmer Du kan indstille alarmer for hver aktivitet, og det kan hjælpe dig med at træne mod bestemte mål. Visse alarmer er kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Indstilling af områdealarmer Med en zonealarm får du besked, når enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Hvis du f.eks. har en pulsmåler (ekstraudstyr), så kan du indstille enheden til at advare dig, hvis din puls er under zone 2 og over zone 5 (Indstilling af dine pulszoner). 2 Vælg en aktivitet. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. 3 Vælg > Alarmer > Tilføj ny. 4 Vælg alarmtypen. Afhængigt af dit tilbehør kan alarmerne inkludere puls, tempo, hastighed og kadence. 5 Tænd om nødvendigt for alarmen. 6 Vælg en zone, eller indtast en værdi for hver alarm. Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval, vises en meddelelse. Enheden vibrerer, hvis vibration er aktiveret (Systemindstillinger). Indstilling af en tilbagevendende alarm Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30. minut. 2 Vælg en aktivitet. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. 3 Vælg > Alarmer > Tilføj ny. 4 Vælg en funktion: Vælg Brugerdefineret, vælg en meddelelse, og vælg en alarmtype. Vælg Tid eller Distance. 5 Indtast en værdi. Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden vibrerer, hvis vibration er aktiveret (Systemindstillinger). Indstilling af alarmer for gåpauser I nogle programmer indlægges tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller. F.eks. kan du under en lang løbetur indstille enheden til at give dig besked om at løbe i 4 minutter, derefter gå i 1 minut og gentage dette. Auto Lap fungerer som normalt, når du bruger alarmerne for løb eller gang. 2 Vælg en aktivitet. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. 3 Vælg > Alarmer > Tilføj ny. 4 Vælg Løb/gå. 5 Angiv en tid for intervallet for løb. 6 Angiv en tid for intervallet for gang. Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden vibrerer, hvis vibration er aktiveret (Systemindstillinger). Auto Lap Markering af omgange Du kan indstille din enhed til at bruge funktionen Auto Lap til automatisk at markere en omgang efter en bestemt distance, eller du kan markere omgangene manuelt. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en aktivitet (f.eks. for hver 5 km eller 1 mile). 2 Vælg en aktivitet. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. 3 Vælg > Omgange. 4 Vælg en funktion: Vælg Til/Fra-knappen Auto Lap til at aktivere funktionen Auto Lap. Vælg Til/Fra-knappen Lap-tast for at bruge til at markere en omgang under en aktivitet. TIP: Du kan vælge og indtaste en brugerdefineret distance, hvis funktionen Auto Lap er aktiveret. Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse med tiden for den pågældende omgang. Enheden vibrerer, hvis vibration er aktiveret (Systemindstillinger). 8 Tilpasning af din enhed

13 Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse skærmbillederne til at vise yderligere omgangsdata (Tilpasning af skærmbilleder). Brug af Auto Pause Du kan bruge Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller dit tempo eller din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe. BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet eller pausestillet. 2 Vælg en aktivitet. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. 3 Vælg > Auto Pause. 4 Vælg en funktion: Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Vælg Tempo for automatisk at sætte timeren på pause, når dit tempo falder til under en angivet værdi. Vælg Fart for automatisk at sætte timeren på pause, når din fart falder til under en angivet værdi. Brug af automatisk rullefunktion Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at navigere gennem skærmbillederne med træningsdata, mens timeren kører. 2 Vælg en aktivitet. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. 3 Vælg > Automatisk rullefunktion. 4 Vælg en visningshastighed. Indstillinger for baggrund Indstillingerne for baggrund indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid. Vælg handlingstasten, vælg en aktivitet, og vælg > Baggrund. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter. Bluetooth Indstillinger Vælg handlingstasten, og vælg System > Bluetooth. Status: Viser den aktuelle Bluetooth forbindelsesstatus og giver dig mulighed for at tænde eller slukke for Bluetooth trådløs teknologi (Slå Bluetooth teknologi fra). Smart Notifications: Enheden tænder og slukker automatisk for smarte meddelelser på basis af dine valg (Aktivering af Bluetooth meddelelser). Par den mobile enhed: Forbinder enheden med en kompatibel mobil enhed, der er udstyret med Bluetooth Smart trådløs teknologi. Stop LiveTrack: Giver dig mulighed for at stoppe en LiveTrack session, mens en anden er i gang. Systemindstillinger Vælg handlingstasten, og vælg System > System. Tekst sprog: Angiver sproget for enhedens grænseflade. Ur: Indstiller tid, format, farvepræferencer og urskive (Tidsindstillinger). Baggrundslys: Indstiller baggrundslyset og det tidsrum, der skal gå, før baggrundslyset slukkes (Indstillinger for baggrundsbelysning). Vibration: Slår vibration til eller fra. Enheder: Indstiller de måleenheder, der bruges til at vise (Ændring af måleenhed). USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er forbundet med en computer. Gend. stand.indstillinger: Giver dig mulighed for at gendanne alle enhedens indstillinger til fabriksindstillingerne (Gendannelse af alle standardindstillinger). Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at søge efter softwareopdateringer. Om: Viser enheds-id, softwareversion, GPS-version og softwareoplysninger. Tidsindstillinger Vælg handlingstasten, og vælg System > System > Ur. Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12- timers eller 24-timers format. Indstil lokal tid: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller automatisk ud fra din parrede mobile enhed. Baggrund: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid. Farvetone: Indstiller urets farvetone. Manuel indstilling af tid Tiden indstilles som standard automatisk, når vívoactive enheden parres med en mobil enhed. 2 Vælg System > System > Ur > Indstil lokal tid > Manuel. 3 Vælg Klokkeslæt, og indtast et klokkeslæt. Indstilling af alarm 2 Vælg System > Alarm. 3 Vælg Til/Fra-knappen for at slå alarmen til. 4 Vælg, og indtast et klokkeslæt. Indstillinger for baggrundsbelysning Vælg handlingstasten, og vælg System > System > Baggrundslys. Tilstand: Indstiller baggrundsbelysningen, så den tændes manuelt, ved tastetryk og alarmer eller ved meddelelser. Timeout: Indstiller længden af tiden, inden baggrundsbelysningen slukker. Ændring af måleenhed Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart, højde, vægt, højde og temperatur. 2 Vælg System > System > Enheder. 3 Vælg en måletype. 4 Vælg måleenhed. Ændring af satellitindstillingen Enheden anvender som standard GPS til at finde satellitter. Du kan aktivere GPS og GLONASS for at opnå øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPSposition. Brug af GPS og GLONASS reducerer batterilevetiden mere, end hvis der udelukkende bruges GPS. 2 Vælg System > Sensorer > GPS. 3 Vælg Til/Fra-knappen for at tænde for GPS. 4 Vælg. 5 Vælg Til/Fra-knappen for at tænde for GLONASS. Tilpasning af din enhed 9

14 Enhedsoplysninger vívoactive Specifikationer Batteritype Batterilevetid Driftstemperaturområde Genopladeligt, indbygget litiumpolymerbatteri Op til 3 uger i urtilstand Op til 10 timer i GPS-tilstand Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF) Temperatur ved opladning Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF) Radiofrekvens/protokol Vandklassificering 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol Bluetooth Smart trådløs teknologi Svømme, 5 ATM* Du kan finde flere oplysninger på Specifikationer for pulsmåler Batteritype Batterilevetid Vandtæthed Udskifteligt CR2032, 3 volt Op til 4,5 år ved 1 time/dag 3 ATM* BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende pulsdata under svømning. Driftstemperaturområde Fra -5 til 50 C (fra 23 til 122 F) Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol *Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 m. Du kan finde flere oplysninger på Udskiftelige batterier ADVARSEL Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne. Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed. Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se ADVARSEL Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterierne. Udskiftning af pulsmålerens batteri 1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på modulets bagside. 2 Fjern dækslet og batteriet. 3 Vent 30 sekunder. 4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad. BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen. 5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads. BEMÆRK: Undgå at overspænde. Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis parres med enheden igen. Datahåndtering BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere. Frakobling af USB-kablet Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde. 1 Fuldfør en handling: På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge din enhed. For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven. 2 Tag kablet ud af computeren. Sletning af filer BEMÆRK Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes. 1 Åbn drevet eller disken Garmin. 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt. 3 Vælg en fil. 4 Tryk på tasten Slet på tastaturet. Fejlfinding Nulstilling af enheden Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. BEMÆRK: Nulstilling af enheden kan slette dine data eller indstillinger. 1 Hold nede i 15 sekunder. Enheden slukkes. 2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden. Gendannelse af alle standardindstillinger BEMÆRK: Dette sletter alle brugerindtastede oplysninger og historik. Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne. 2 Vælg System > System > Gend. stand.indstillinger > Ja. Modtagelse af satellitsignaler Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. 1 Gå udendørs i et åbent område. Forsiden af enheden skal pege mod himlen. 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler. Det kan tage sekunder at finde satellitsignaler. Maksimering af batterilevetiden Reducer tiden, før baggrundslyset slukker (Indstillinger for baggrundsbelysning). Brug GPS-tilstand i stedet for GLONASS-tilstand til din aktivitet (Ændring af satellitindstillingen). Brug en Connect IQ urskive, der ikke opdateres hvert sekund. Brug for eksempel urskiven uden sekundviser (Sådan downloades Connect IQ funktioner). 10 Enhedsoplysninger

15 I meddelelsescentret på din smartphone kan du begrænse de meddelelser, der vises (Administration af meddelelser). Support og opdateringer Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til din enhed. Produktregistrering Brugervejledninger Softwareopdateringer Kort, kortprodukt eller baneopdateringer Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr Konfigurering af Garmin Express 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Softwareopdatering Når der er en tilgængelig softwareopdatering, downloader enheden automatisk opdateringen, næste gang du synkroniserer enheden med din Garmin Connect konto. Appendiks Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid. Undgå at trykke på tasterne under vandet. Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen. Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen. Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet. Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. Rengøring af enheden BEMÆRK Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel. 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt. Vedligeholdelse af pulsmåleren BEMÆRK Fjern modulet, før remmen vaskes. En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data. Gå til for at få detaljerede rengøringsinstruktioner. Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt. Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv gange. Kom ikke remmen i en tørretumbler. Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges fladt. Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere modulet, når du ikke bruger den. Datafelter Nogle datafelter kræver tilbehør fra ANT+ for at vise data. %HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls). 24 timer maksimum: Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer. 24 timer minimum: Den laveste registrerede temperatur i de sidste 24 timer. 30s gnsn. lodret fart: Bevægelsesgennemsnit pr. 30 sekunder for lodret fart. Distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor eller den aktuelle aktivitet. Fart: Den aktuelle rejsehastighed. Gennemsnit, tempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle aktivitet. Gennemsnit %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet. Gennemsnitlig hastighed: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet. Gennemsnitlig hastighed for tag: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet. Gennemsnitlig HR: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet. Gennemsnitlig kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet. Gennemsnitlig kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet. Gennemsnitlig omgangstid: Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet. Gennemsnitlig puls %Maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet. Gennemsnitlig SWOLF: Den gennemsnitlige swolf-score for den aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi). Gnsn. antal af tag/længde: Det gennemsnitlige antal tag pr. længde under den aktuelle aktivitet. Hastighed for tag interval: Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) i det aktuelle interval. Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position. Intervaldistance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle interval. Intervallængder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det aktuelle interval. Interval SWOLF: Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle interval. Interval - tempo: Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle interval. Interval - tid: Stopurstid for det aktuelle interval. Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Enheden skal være tilsluttet kadencetilbehør, for at disse data vises. Kadence: Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre). Appendiks 11

16 Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt. Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid). Længder: Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den aktuelle aktivitet. Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid. Maksimal fart: Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet. Omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang. Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle aktivitet. Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle omgang. Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang. Omgangskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang. Omgangskadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang. Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang. Omgangspuls %Maksimum: Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang. Omgangstempo: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle omgang. Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang. Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være sluttet til en kompatibel pulsmåler. Puls %Maksimum: Procentdelen af maksimal puls. Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder). Retning: Den retning, du bevæger dig i. Sidste længde - hastighed for tag: Det gennemsnitlige antal af tag pr. minut (spm) under den senest gennemførte poollængde. Sidste længde - SWOLF: Swolf-scoren for den senest gennemførte pool-længde. Sidste længde - tag: Det samlede antal tag i den senest gennemførte pool-længde. Sidste længde - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte pool-længde. Sidste omg.hastigh.: Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang. Sidste omgang - kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang. Sidste omgang - kadence: Løb. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang. Sidste omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den senest gennemførte omgang. Sidste omgangstid: Stopurstid for den senest gennemførte omgang. Sidste omgang - tempo: Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte omgang. Sol ned: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position. Sol op: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position. Tag/længde - interval: Det gennemsnitlige antal tag pr. længde i det aktuelle interval. Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren. Tempo: Det aktuelle tempo. Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks. starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter. Timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet. Udregning af pulszone Zone % af maksimal puls Opfattet anstrengelse Fordele % Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag % Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke % Moderat tempo; mere besværligt at snakke % Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt % Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke Hjulstørrelse og -omkreds Hjulstørrelsen er markeret på begge sider af dækket. Dette er ikke en komplet liste. Du kan også bruge en af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Hjulstørrelse L (mm) 12 1, , , , , , , , / / / /4 lukket ring / / , , , / (59) (65) , / / / , , , , , , Appendiks

17 Hjulstørrelse L (mm) 26 2, , , / / / A A B C C C C C C C C C lukket ring C C C 2200 Softwarelicensaftale VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører. Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/ eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land. Symboldefinitioner Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller tilbehøret. WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse. WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2002/96/EC om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert måde, samt at fremme genanvendelse. Appendiks 13

18 Indeks A afstandsmåling af et slag 5 aktiviteter 3 gemme 2 starte 2 alarmer 8, 9 distance 8 kadence 8 puls 8 tid 8 ANT+ sensorer 6 Auto Lap 8 Auto Pause 9 automatisk rullefunktion 9 B baggrundslys 1, 9 batteri maksimere 5, 10 oplade 1 udskifte 10 Bluetooth teknologi 5, 9 brugerdata, slette 10 brugerprofil 8 C Connect IQ 1, 2 cykelsensorer 7 cykling 3 D data opbevare 6 overføre 6 upload 6 datafelter 1 3, 8, 11 distancetæller 4 dogleg 4 F fart- og kadencesensorer 1, 7 fejlfinding 7, 10 fodsensor 1, 7 G gangintervaller 8 Garmin Connect 1, 2, 5, 6 opbevare data 6 Garmin Express 11 opdatering af software 11 registrering af enheden 11 gemme aktiviteter 3, 4 GLONASS 9 GPS 1, 9 signal 10 H historik 3, 5 sende til computer 6 hjulstørrelser 7, 12 I ikoner 1 indstillinger 8 10 intervaller 4 K kadence, sensorer 7 kort, opdatere 11 L layup 4 længder 4 M meddelelser 5 menu 1 måleenheder 9 N navigation 3 stoppe 3 nulstilling af enheden 10 O opbevare data 6 opdateringer, software 11 oplade 1 P parre, smartphone 1 parring, ANT+ sensorer 6 poolstørrelse brugerdefineret 4 indstilling 4 produktregistrering 11 profiler 3 bruger 8 programmer 2, 5 smartphone 1, 3 puls 1 måler 6, 7, 10, 11 zoner 7, 12 R registrering af aktivitet 2 registrering af enheden 11 rengøring af enheden 11 ruter spille 4 vælge 4 S satellitsignaler 1, 10 scorekort 4, 5 skærm 9 låse 2 slette, alle brugerdata 10 smartphone 2 parre 1 programmer 3, 5 software, opdatere 11 softwarelicensaftale 13 specifikationer 10 svømning 4 swolf-score 4 systemindstillinger 9 søvntilstand 2 T tag 4 taster 1, 2, 11 tempe 8 temperatur 8 tid 9 indstillinger 9 tilbehør 6 tilpasning af enheden 8, 9 timer 3, 4 touchscreen 1 træning 5, 8 sider 3 U udskiftning af batteriet 10 uploade data 6 ur 9 urskiver 2, 8 urtilstand 2, 10 USB, frakoble 10 V VIRB fjernbetjening 3 W widgets 2 Z zoner, puls 7 14 Indeks

19

20 +43 (0) (+52) (+35) GARMIN ( ) +27 (0) ext (0) (0) ct./anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./anruf 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Forerunner 920XT Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

fēnix 3 Brugervejledning

fēnix 3 Brugervejledning fēnix 3 Brugervejledning Marts 2015 Trykt i Taiwan 190-01840-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01694-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual ONLINE MANUAL 1 Orbit Manual DK Indhold: Pakkens indhold... 3 Beskrivelse af apparat... 4 Sådan bæres Runtastic Orbit... 4 Fastgørelse... 5 Første skridt... 5 Med Runtastic Me-app... 5 Uden Runtastic Me

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes:

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes: Hvad er inkluderet Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Shine CR2032 Batteri Batteriværktøj Spænde Sportsarmbånd Gratis Shine profil og app Andet Shine tilbehør der kan købes: Læderarmbånd Halskæde

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM GARMIN EDGE 800 TILBUD ER GÆLDENE TIL OG MED LØRDAG D 01 JUNI 2013 VEJLEDENDE PRIS KLUBPRIS BEMÆRKNING GARMIN EDGE 800 2700,- 2400,- Edge 800

Læs mere

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING F R 6 0 brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Sportsure 2014. Løb, multisport, svømning

Sportsure 2014. Løb, multisport, svømning Sportsure 204 Løb, multisport, svømning Kom i form i 204 Kom i form i 204 Indholdsfortegnelse Uanset om du løber for at holde formen, træner til et maraton eller er eliteudøver, så findes der en Garmin

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

VIRB serien Brugervejledning

VIRB serien Brugervejledning VIRB serien Brugervejledning Maj 2014 190-01627-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere