Kvalitetsrapport Holbæk Kommune - skoledel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7 Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand... 8 Dansk som andet sprog... 8 Pædagogiske processer... 8 Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Skolen ved Tuse Næs Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Engskovskolen Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand

3 Dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Kildevangens skole Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Elverdamsskolen Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Tornvedskolen Rammebetingelser Resultater

4 Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Sofielundskolen Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Isefjordskolen Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter

5 Skolebestyrelsens udtalelse Holbæk ungdomscenter (10. klasse) Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse

6 Katrinedalskolen Skoleleder: Lars H. Hansson Afdeling Gislinge Skolevej Gislinge Daglig leder: Tina Berg Afdeling Kundby Trønningevej Svinninge Konstitueret Daglig leder: Mikkel Kirkegaard Afdeling Svinninge Hovedgaden 76F 4520 Svinninge Daglig leder: Annette Bluhme 5

7 Rammebetingelser Katrinedalskolen afd. Gislinge afd. Kundby afd. Svinninge Antal klassetrin Antal specialklassetrin Antal spor 1 til til 3 Antal elever heraf i specialklasser heraf tosprogede Normalklasser i alt Antal elever pr. normalklasse 18, ,3 19,1 Antal elever pr. lærer 7,3 8,9 5,8 7,3 Elevfraværsdage (antal dage pr. elev i gennemsnit) 6,9 10,4 8,7 5,4 heraf sygefravær 3,4 5,4 3,4 2,6 heraf lederbevilget fravær 2,4 4,3 3,0 1,8 heraf ulovligt fravær 1,1 0,7 2,3 1,0 Antal elever i 0. klasse, der kommer fra eget distrikt Antal elever på skolen, som kommer fra andre distrikter Antal elever, der går i SFO (0.-3. klasse) Regnskab 2013 kr Udgift pr. elev kr Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr Antal elever pr. nyere pc 3,5 Ressource til specialpædagogisk bistand (timer) Ressource til dansk som andetsprog (timer) 390,6 390,6 Ressource til specialklasser og kom. specialtilbud (timer) 6710,6 6710,6 Antal lærerårsværk 54,2 11,8 9,1 33,3 Andel af lærernes arbejdstid til undervisning (procent) 35, ,5 35,7 Aflyste timers procentandel af planlagte timer 0,31 0,31 Sygefravær alle medarbejdere 2013 (procent) 6,33 8,28 3,56 6,45 Andel af UV med linjefag eller tilsvarende kval. lærer 93, ,4 Andel af specialundervisning med særlig kval. lærer 92, ,2 Andel af DSA undervisning med særlig kval. lærer Timer pr. lærer til efteruddannelse 19,6 18,3 32,7 16,5 6

8 Resultater Katrinedalskolen Katrinedalskolen Holbæk kommune Fag 2012/ / /14 Dansk, læsning 5,9 6,3 6,0 Dansk, retskrivning 5,3 6,1 5,5 Dansk, skriftlig 4,7 7,1 6,6 Dansk, mundtlig 6,7 8,2 7,3 Engelsk, mundtlig 7,5 7,2 7,4 Matematik, Færdighedsregning 6,2 5,4 5,7 Matematik, Problemløsning 5,2 4,6 5,2 Fysik/kemi, Praktisk/mundtlig 5,7 4,8 6,4 Gennemsnit 5,9 6,2 6,2 Specialpædagogisk bistand På Katrinedalskolen benytter vi ikke længere betegnelsen specialundervisning til den almindelige inklusionsindsats. Inklusionsresurserne benyttes dels til individuel undervisning i og uden for klassen, dels til kursusforløb for mindre hold. Ledelsens mål om, at inklusionslærerne skal understøtte elevernes læring mest muligt inde i klasserne er stort set indfaset, dog vil vi stadig satse på faglige kurser på hold f.eks. læseløft og VAKS-hold. Læsevejlederne har i dette år udarbejdet en læsehandleplan for Katrinedalskolen. Denne implementeres løbende. Læsehandleplanen indeholder bl.a. en oversigt over, hvilke evalueringsmetoder vi fremover vil anvende. Vi har mange elever, der har fået IT-rygsæk. Disse elever (samt lærerne) bliver særligt superviseret af LæseTeks konsulenter i samarbejde med såvel læsevejledere som IT-vejledere. Der er afsat timer til AKT-indsats (adfærd, kontakt og trivsel). På alle tre afdelinger er der uddannede AKT-vejledere både lærere og pædagoger. AKT-vejledernes arbejde med den enkelte elevs sociale kompetencer er i høj grad i fokus, og det er en nødvendighed i forhold til inklusionsindsatsen. Udover denne indsats arbejder AKT-vejlederne også som aktionslæringsvejledere. I vores I-klasse har vi 24 elever. Vi arbejder bl.a. efter det mål, at eleverne i højere grad skal 7

9 tilknyttes almenklasserne. I dette skoleår er mange af eleverne blevet undervist i almenklasse i et antal lektioner der følger altid en I-klasse medarbejder med. TUF-møder har i dette skoleår ændret sig, så der er blevet plads til temadrøftelser udover ekspeditionssager. Den tværfaglige sammensætning af TUF er berigende og udviklende i forhold til kerneopgaven. KF-møder afholdes kontinuerligt med deltagelse af BKC s proceskonsulenter samt andre relevante fagfolk. KF-møderne sikrer, at personalet kan få hjælp og sparring i forhold til de faglige udfordringer. En enkelt personalegruppe har i samarbejde med BKC afprøvet en gruppesupervisionsform i forhold til de særlige udfordringer, der har været omkring såvel klasser som enkelte elever. Det blev en succes og vil være et tilbud, vi meget gerne vil understøtte fremadrettet. Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Helt generelt er det min vurdering, at eleverne har haft stort udbytte af den specialpædagogiske bistand, der er givet. Både ledere, pædagoger og lærere er meget engagerede i, at få børn med særlige behov og børn med særlige forudsætninger til at trives og udvikle sig fagligt. Jeg kan se mange gode udviklingsforløb der har givet et stort udbytte for eleverne. Vores udviklingsmøder (UM-møder) fungere godt. Dansk som andet sprog Vi har ingen elever med dansk som andet sprog. Pædagogiske processer Katrinedalskolen har udarbejdet en overordnet strategiplan for de kommende år. Strategiplanen indeholder fire hovedpunkter, projekt fremtidens folkeskole er selvfølgelig indarbejdet i de fire nedenstående strategifelter: 1. At styrke en kultur hvor videndeling er en central del af hverdagens arbejde 2. At alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet 3. At have et særligt fokus på fagligheden 4. At skabe en fælles skole med 3 stærke afdelinger 5. Implementering af udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. At styrke en kultur hvor videndeling er en central del af hverdagens arbejde har følgende underpunkter: Aktionslæring og klasserumsledelse (CL-kurser for både pædagoger og lærere) Jobswop vidensdeling. Har været udviklende for alle parter (SFO en) 8

10 Kompetenceløft af medarbejdere og ledere (CL kurser for både lærere og pæd.) Pædagogisk ledelse - Walk through (ledelsen kommer på besøg i klasserne) Fastholdelse og udbredelse af viden 2. At alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet indeholder følgende underpunkter: AKT samarbejdet på hele skolen I-klassen de ældste I-klasse elever er rykket tættere på alm. Skolen. Den øvrige har fået gavn af I-klassemedarbejdernes kompetencer. Udlægning af specialundervisningsmidlerne Sorg og krise, børnegrupper oprettelse af børnegrupper og individuelle samtaler Særlige forudsætninger Specialundervisningen ind i klasserummet Uddybende punkter vedr. : I-klassen og Inklusion For vores I-klasse (inklusionsklasse) har vi lavet et kommissorium. Målet er: at normalklasserne i et omfang op til fuld til har inkluderet børnene, som bruger tilbuddet. at inklusionens omfang gradvis øges og effektiviseres. Tilbuddet rummer 25 børn. Af dem er foreløbig 5-7 børn blevet inkluderet i større eller mindre omfang. Det er rigtig vigtigt at det foregår i et tempo, som de inkluderede børn kan magte, og som de modtagende lærere og elever også kan kapere. Vi sikrer altid, at personale fra I-klassen følger med i starten af inklusionen. Tilstedeværelsen nedtrappes gradvist. I vores SFO har det givet nogle udfordringer, da I-klassens børn, når de skal i SFO, går fra at være en del af 20 børn til at skulle være en del af op til 150 børn. To pædagoger har den særlige opgave at være tovholde i forhold til børn fra I-klassen. I skoleåret vil der blive inkluderet flere børn. De er ved at være parate. Vi har inklusion på dagsordenen ved fællesmøder og afdelingsmøder. Vores AKT-folk arbejder med både enkeltelevers trivsel og gruppedynamikker i klasserne. Mange enkeltelever har haft stor gavn af individuelle samtaler med AKT-lærer/pæd. I skoleåret har vi i flere omgange oprettet nogle samtalegrupper for børn der i særlig grad er skilsmisseramt. Vi bruger vores særligt uddannede personale fra I-klassen til sparring med det øvrige pædagogiske personale. 3. At have et særligt fokus på fagligheden har følgende underpunkter: Læsepolitik og testpolitik 9

11 Ny udskoling (ny profil, uddannelsesparathed, e-protokol, nye lokaler, linjer) IT-pilotprojektet og IT-projekt udrulning (Google doc) Styrke læringsledelse bla. ansættelse af en afdelingsleder *Vi har haft fokus på samlæsning/undervisningsdifferentiering Bevægelsespolitik DGI certificering af SFO en 4. At skabe en fælles skole med 3 stærke afdelinger indeholder følgende underpunkter: Skabe fælles traditioner Samarbejde på tværs af afdelingerne hvert klassetrin skal planlægge en aktivitet, der er fælles. Styrke overgangen fra mellemtrin til udskoling fælles lejrskole for 6. kl. Faciliteterne innovation og optimere arbejdsgange Fortsætte udviklingen af lederteamet 5. Implementering af udlægning af specialundervisningsmidlerne (Samarbejde med Helena Elsass Center og UCSJ ) Det overordnede formål med dette projekt er, at styrke børns lyst til læring og deres læringsmuligheder i skolehverdagen. Der tages udgangspunkt i viden om hjernens neuroplastiske udvikling og sundhedspædagogiske metoder til at støtte inklusion af børn fra specialområdet med læringsvanskeligheder i folkeskolen. Der vil være fokus på, hvordan inklusion og lysten til læring kan styrkes gennem en fokuseret tværprofessionel og tværfaglig pædagogisk indsats i forhold til at støtte det enkelte barns udvikling af selvtillid, trivsel og samspil mellem hjerne, krop og omgivelser. Målene i dette projekt er således, at implementere og udvikle en helhedsorienteret og tværprofessionel pædagogisk indsats indenfor folkeskolens nye rammer med baggrund i nyere hjerneforskning og sundhedspædagogisk ekspertise til gavn for børnenes udvikling, kompetencer, selvtillid og lyst til at lære. Selvstyrende teams På Gislinge og Kundby afdeling har vi igennem flere år arbejdet med en eller anden grad af selvstyrende teams. Kundby er nok den afdeling, der er kommet længst hvad angår fleksible skemaer og vikardækning indenfor teamet. På Svinninge afdeling er vi i gang med selvstyrende teams. Starten er gået godt, men det tager nok flere år at indarbejde en ny kultur og nye vaner. 10

12 Løbende evaluering På Katrinedalskolen har vi endnu ikke udarbejdet fælles retningslinjer for hele skolens løbende evaluering. Vi har således besluttet, at vi skal have udarbejdet fælles retningslinjer for hele skolen. Der arbejdes systematisk med evaluering på alle afdelinger på hele skolen. Herunder oplistes de nævnte fora og metoder til evaluering: Skole-hjemsamtaler. Elevsamtaler. Teamsamtaler. Ledelsen deltager i teammøder og drøfter indhold og arbejde med årsplaner. Diagnostiske test i dansk og matematik på alle klassetrin. Evaluering og opfølgning fortsættes i samarbejde med læsevejledere og matematikvejleder på klasse- og fagkonferencer i dansk og matematik. De frivillige og de obligatoriske nationale test Der udarbejdes elevplaner UPV og Vokal Der udarbejdes udviklingsplaner for elever med enkeltintegreret støtte (2 * årligt). Der gives standpunkts- og årskarakterer Der afholdes terminsprøver og afgangsprøver klasse testes fra skoleårets start med Sprogvurdering fra Dansk Psykologisk. DVO gruppeprøve (ordblindescreening) og elever med særlige behov bliver testet individuelt af STU koordinator, med henblik på evt. indstilling til it-rygsæk Samarbejde mellem skole og hjem Fælles retningslinjer for hele skolen udarbejdes i skoleåret Der forventes et tæt og tillidsfuld samarbejde gennem hele skoleforløbet, hvor både skole og forældre har ansvar for at tage kontakt, når det skønnes nødvendigt. Lærerne og pædagogerne inviterer hvert år til forældremøder, skole/hjemsamtaler og andre arrangementer både med og uden børn. Nogle af afdelingerne benytter sig også af hjemmebesøg i indskolingen. Dette er til stor glæde for børnene, idet de bliver stolte af at vise deres værelse for de voksne. Der er sociale arrangementer på alle afdelinger, hvor klasserådene som oftest spiller en stor rolle. Elevplaner laves 1-2 gange årligt og sendes til forældrene inden skole/hjem samtale. Der er elektronisk kommunikation mellem ansatte og forældre i både skoledelen og SFO-delen. Den formelle, daglige kontakt foregår gennem elevens kontaktbog. 11

13 Handleplan/udviklingsaktiviteter Synlig Læring Digitalisering Ledelsen skaber rum for evaluering og samtale om undervisningen, dvs: Vi deltager i projekt synlig læring (Mikkel Kirkegård har det ledelsesmæssige ansvar for dette projekt) Vores aktionslæringsvejledere får jævnlig sparring på deres rolle og opgave (Lars Hansson har det ledelsesmæssige ansvar) Alle ledere er på skolevandring/walk through mindst en gang om ugen Alle ledere er på Observation i klasser mindst en gang om ugen og giver efterfølgende feedback. Vi bruger Lene Heckmanns skemaer om observation og feedback. Lederne deltager ofte på møder med teams, trin og afdelinger. Vi understøtter kompetenceudviklingen via kurser som ICDP og CL. Som ledere deltager vi i nogle af kurserne, når det er muligt. Ledelsen på Katrinedalskolen arbejder som et lærende og udviklende team, dvs: Vi sørger for at alle elever, pædagoger og lærere bruger start.skolen.nu. Ledelsen vil i samarbejde med vores vejledere sørge for, at alle kommer i gang med denne opgave. Vi sørger for, at der er PC er eller cromebooks tæt på eleverne. De skal være tilgængelige på en hurtig og let måde. En af vores lærere (Jakob Fensholm) har som en del af sine arbejdsopgaver, at understøtte brugen af IT i hverdagen. Han understøtter: elevproduktioner, underviser lærere og elever i brugen af IT i hverdagen via elevproduktioner (lyd, billeder, musik m.m.) Tina Berg og Lars Hansson har det ledelsesmæssige ansvar for dette projekt. Vores Heads skal styrke brugen af læringsmidler i hverdagen. De daglige ledere har ansvaret for dette. Vi har oprettet et linjefag (Medie) der skal understøtte elevernes læring og brug af digitale læremidler i og udenfor skolen. Ledelsen tager på observation hos hinanden og giver efterfølgende feedback Ledelsen afholder strategimøder hvor vi bruger diverse værktøjer, der understøtter ledelsen som et lærende team. (f.eks. reflekterende teams) Al kompetenceudvikling drøftes i ledelsen 12

14 Skolebestyrelsens udtalelse Bestyrelsen tager kvalitetsrapporten til efterretning 13

15 Skolen ved Tuse Næs Skoleleder: Ib René Krogh Afdeling Hagested Damvej Holbæk Daglig leder: Jens Peter Jensen Afdeling Tuse Tuse Byvej Holbæk Daglig leder: Kirsten Staxen og Jens Peter Jensen Afdeling Udby Udbyvej Holbæk Daglig leder: Dorthe Kold 14

16 Rammebetingelser Skolen ved Tuse Næs afd. Tuse/ afd. Hagested afd. Udby Antal klassetrin Antal specialklassetrin Antal spor 1 til 4 1 til 4 1 Antal elever heraf i specialklasser heraf tosprogede Normalklasser i alt Antal elever pr. normalklasse 20,5 20,9 19,0 Antal elever pr. lærer 10,7 9,6 8,9 Elevfraværsdage (antal dage pr. elev i gennemsnit) 8,1 7,1 12 heraf sygefravær 5,0 4,6 7 heraf lederbevilget fravær 2,6 2,1 4,3 heraf ulovligt fravær 0,5 0,4 0,7 Antal elever i 0. klasse, der kommer fra eget distrikt Antal elever på skolen, som kommer fra andre distrikter Antal elever, der går i SFO (0.-3. klasse) Regnskab 2013 kr Udgift pr. elev kr Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr Antal elever pr. nyere pc Ressource til specialpædagogisk bistand (timer) Ressource til dansk som andetsprog (timer) 0 Ressource til specialklasser og kom. specialtilbud (timer) Antal lærerårsværk 74,7 46,3 28,4 Andel af lærernes arbejdstid til undervisning (procent) 36,5 33,7 39,3 Aflyste timers procentandel af planlagte timer 0,1 0,1 0,1 Sygefravær alle medarbejdere 2013 (procent) 3,67 2,74 3,36 Andel af UV med linjefag eller tilsvarende kval. lærer 90 Andel af specialundervisning med særlig kval. lærer 100 Andel af DSA undervisning med særlig kval. lærer 0 Timer pr. lærer til efteruddannelse 31,24 15

17 Resultater Skolen ved Tuse Næs Skolen ved Tuse Næs Holbæk kommune Fag 2012/ / /14 Dansk, læsning 7 5,5 6,0 Dansk, retskrivning 6,4 5,3 5,5 Dansk, skriftlig 5,6 5,3 6,6 Dansk, mundtlig 7,9 6,9 7,3 Engelsk, mundtlig 7,2 6,8 7,4 Matematik, Færdighedsregning 6,9 5,4 5,7 Matematik, Problemløsning 6,6 4,8 5,2 Fysik/kemi, Praktisk/mundtlig 6,6 6 6,4 Gennemsnit 6,8 5,8 6,2 Specialpædagogisk bistand Iværksættelse af specialundervisning sker blandt andet som følge af testresultater og klassekonferencer på alle årgange i dansk og matematik, hvor behov og særlige tiltag drøftes og aftales med skolens læsevejledere. Undervisningen kan endvidere aftales individuelt med specialundervisningslærerne også med mulighed for udgangspunkt i individuelle test. Der ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, til børn hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Skolens mål er, at sikre alle børn det bedst mulige udbytte af undervisningen, uanset om støtten gives inden for rammerne af den almindelige folkeskole eller i form af særlige undervisningstilbud. Halvdelen af specialundervisningen organiseres i klasserne i samarbejde mellem klassens lærere og lærere med specialundervisnings kompetencer. Der afvikles systematisk kursusforløb for udvalgte elever samt for hele klasser, herunder faglige kurser. Endvidere deltager udvalgte elever i forløb i særligt samarbejde med LÆSETEK. Læsebånd med faglig læsning og systematisk styrkelse af læselyst er fast del i alle klasser på alle årgange. 16

18 Der tilbydes læsekurser i form af korte intensive forløb med fokus på læsning og stavning i skolens specialcenter. Der testes før forløbene og evalueres efterfølgende. På skolens afdeling i Udby tilbydes særlig undervisning for elever med sproglige vanskeligheder. Eleverne er placeret i sproggrupper/klasser og i sammenhæng med- og i samarbejde med almen skolen. Eleverne i sprogklasserne modtager særlig tilrettelagt undervisning i klasserne samt individuel sprogundervisning af talepædagoger. Specialundervisning understøttes endvidere af konsultativt forum (FK) og BKC. Det er en vedvarende ambition, at så stor en del som muligt af specialundervisningen gives som støtte i almenklassen som led i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Mange elever profiterer absolut af den tidlige indsats. Flere elever har kun ét forløb på Læsehold, hvorefter de igen er på niveau med de øvrige elever i deres klasse. Evalueringer efter undervisningsforløb på læseholdene viser at hovedparten af eleverne har forbedret sig. Styrket indsats i forhold til børn med dysleksiproblematik, herunder indkøb/udlevering af Itrygsæk, har været til stor gavn for flere elever, der måske tidligere først fik hjælp senere i skoleforløbet. Samlet vurderer jeg, at eleverne har stort udbytte af den ydet specialpædagogiske bistand. Det skal løbende overvejes, om fordelingen af den specialpædagogiske bistand mellem afdelinger og elever, er optimal. Dansk som andet sprog I skoleåret 2013/14 har der på været indskrevet 16 elever med anden etnisk baggrund end dansk ud af skolens samlede elevtal på 831 elever. Det vurderes, at elevernes sproglige niveau ikke har nødvendiggjort en særlig indsats. Der vil dog løbende være opmærksomhed på, om enkelte børn måtte have behov for undervisning i dansk som andet sprog. Ved indskrivning af elever fra kommunens sprogklasse fra Isefjordsskolen aftales eventuelle særlige opmærksomhedspunkter og behov mellem skoleafdelingerne. Der er således ikke for nuværende skønnet behov for yderligere tiltag til særlige funktioner eller foranstaltninger i forhold til undervisning i dansk som andetsprog. 17

19 Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Det er vurderingen, at elevernes behov for- og udbytte af dansk som andetsprogsundervisningen, bliver mødt på tilfredsstillende vis. Elevtal og eventuelle behov vurderes løbende/årligt. Pædagogiske processer Der har i skoleåret været særlig fokus på inkluderende læringsmiljøer. Skolen har afsluttet tredje år af implementeringen af LP (Læringsmiljø og pædagogisk analyse). Dette har absolut medvirket som understøttelse til øget inklusion generelt. Systematisk arbejde med denne metode er en del af skolens pædagogiske kultur. Alle nye medarbejdere uddannes løbende og LP-møder er systematiseret samt udvikles fortsat, bl.a. i samarbejde med BKC. Skolen har endvidere haft pædagogiske arrangementer omkring temaet inklusion, herunder i samarbejde med udviklingskonsulent fra Holbæk kommune. Skolen er på tredje år i gang med et udviklings- og uddannelsesforløb i CL (Cooperative Learning) for alle lærere og pædagoger. Det systematiske arbejde med undervisning ved brug af CL, er efterhånden en del skolens kultur. Metoden skal medtænkes i flest mulige undervisningsforløb i alle klasser og alle fag, blandt andet som understøttelse af øget inklusion. Dette arbejde tænkes styrket kommende år. Såkaldte Heads (lærere med særlig indsigt/kendskab til IT og digitale læringsprogrammer og platforme) understøtter skolens lærere i øget anvendelse af It i undervisningen. På Skolen ved Tuse Næs er denne funktion endvidere sammentænkt med aktionlæring. Det er forventningen, at dette samarbejde mellem lærerne vil styrke både det faglig udbytte og elevernes motivation for i læringsprocesserne. Den vedvarende opmærksomhed på anvendelse af relevante faglige test i både dansk og matematik, vurderes at have positiv effekt på styrkelse af faglighed generelt. Den linjeopdelte udskoling har afsluttet sit andet år med stor tilfredshed blandt børn, forældre og lærere. Denne form for opdeling i udvalgte fag og emner har styrket børnenes motivation i flere læringsforløb. Det drøftes løbende hvorledes de forskellige linjer kan medtænkes i endnu større grad flest mulige fag og i endnu større grad. Fra skoleåret 2013/14 arbejder lærere og pædagoger i selvstyrende team med fleksibelt skema. Dette betyder blandt andet, at lærere og pædagog i endnu højere grad kan sammentænke mål for undervisningen i med planlægning af aktiviteter og skema for børn og voksne. 18

20 Skolebestyrelse og forældrebestyrelse for dagtilbud i distrikt 2 har via arbejdsgruppe/sundhedsudvalg besluttet fælles sammenhængende kostpolitik, herunder fast frugt ordning for alle tilmeldte børn. AKT-funktion og AKT- medarbejdere har aftalt videreudvikling af trivselsråd i alle afdelinger. Arbejdet tilstræbes i højere grad være forebyggende og mindre individorienteret. Der er bl.a. besluttet konkrete aktiviteter til styrkelse af store og små fællesskaber på alle afdelinger. Løbende evaluering Den løbende evaluering sker med henblik på at følge den enkelte elevs læringsudvikling og udbytte. På skolen ved Tuse Næs anvendes dels systematiserede testforløb i form af standardiserede diagnostiske test og dels efterfølgende klassekonferencer for alle lærere. Her udover benyttes elevsamtaler, elevplaner og skolehjemsamtaler, ligesom lærernes individuelle vurderinger og teamevalueringer i fagteam, klasseteam og løbende samarbejde, er en del af den løbende evaluering. For elever i Skolens sprogklasser og for elever med enkeltintegrerede støttetildelinger udarbejdes særlige udviklingsplaner, der evalueres løbende. Der afholdes termins- og afgangsprøver og der afgives årligt standpunktskarakter i 8. og 9.kl. Samarbejde mellem skole og hjem Alle klasser afholder årligt 2 forældremøder samt mindst ét socialt arrangement for de enkelte klasser på alle afdelinger. Ved behov aftales yderligere møde(r) eller anden form for samarbejde. Der afholdes skolehjemsamtaler to gange årligt hvor der forud herfor hjemsendes elevplaner. Forældre til elever med enkeltintegreret støtte og elever i sprogklasser indgår ofte, med udgangspunkt i udviklingsark, i et tættere samarbejde med personale og skoleledelse. For forældre på afd. Hagested(3.kl.) og Udby (6.kl.)afholdes informationsmøder med henblik på et styrket samarbejde omkring overgangen til afd. Tuse. På intromøder i januar og maj afholdes møde for forældre til kommende elever i 0.kl. på alle 3 afdelinger, hvor blandt andet forventninger til skolestart og SFO drøftes. Mellem skole og forældre er skoleintra den aftalte anvendte kommunikationsplatform. Ved mere akutte behov tages telefonisk kontakt. 19

21 Handleplan/udviklingsaktiviteter Synlig Læring Digitalisering Alle lærere, pædagoger og ledere gennemfører grundkursus i CL CL er fast punkt på alle lærere- og pædagogteammøder, hvor teammedlemmer på skift fortæller om egne erfaringer om anvendelsen af forskellige strukturer. Læringsledere (skolens daglige ledere) giver løbende feedback og feedforward omkring CL til alle medarbejdere. Alle lærere og pædagoger modtager coaching fra ekstern konsulent efter endt grundforløb Et eller flere af skolens fælles temamøder omhandler implementering og udvikling af CL. Skolen uddanner 7 coach/vejledere i skoleåret med henblik på opstart af coaching af lærere og pædagoger fra august Alle lærere og pædagoger deltager i kursusforløb med kommunale konsulenter Skolens Head understøtter øvrige lærere og pædagoger i alle afdelinger i forhold til brug af fælleskommunale digitale abonnementer. Skolens resursepersoner i form af vejledere, Heads, bibliotekarer m.fl. understøtter skolens læringsmål i fagteam og øvrige relevante fora. Skolens ledelse benytter og understøtter ligeledes brugen af start.skolen.nu i flest mulige sammenhænge. Skolens ledelse prioriterer indkøb af PC/Chromebooks i alle afdelinger. Skoleledelse følger i dialog med medarbejdere løbende op på mål og udvikling. Skolebestyrelsens udtalelse På vegne af skolebestyrelsen vil jeg fremhæve den målrettede og konstruktive tilgang, såvel skoleledelse og medarbejdere har udvist i forbindelse med skolens udvikling, herunder ikke mindst implementeringen af skolereform og nye arbejdstidsregler. Morten Olesen, skolebestyrelsens formand 20

22 Engskovskolen Skoleleder: Bo Pedersen Afdeling Jernløse Gl. Skovvej 150B 4420 Regstrup Daglig leder: Jannie Bækgaard Olsen Afdeling Undløse Øvej Tølløse Daglig leder: Vibeke Laursen Afdeling Knabstrup Skolevej Mørkøv Daglig leder: Vibeke Larsen 21

23 Rammebetingelser Engskovskolen afd. Jernløse afd. Undløse afd. Knabstrup Antal klassetrin Antal specialklassetrin Antal spor 1 til Antal elever heraf i specialklasser 0 heraf tosprogede Normalklasser i alt Antal elever pr. normalklasse 21,2 22,4 20,4 18,3 Antal elever pr. lærer 8,0 7,3 10,8 8,5 Elevfraværsdage (antal dage pr. elev i gennemsnit) 13,7 12,5 12,9 14,7 heraf sygefravær 5,9 5,6 6,9 5,8 heraf lederbevilget fravær 4,0 3,7 3,8 5,7 heraf ulovligt fravær 3,0 3,2 2,1 3,1 Antal elever i 0. klasse, der kommer fra eget distrikt Antal elever på skolen, som kommer fra andre distrikter Antal elever, der går i SFO (0.-3. klasse) Regnskab 2013 kr Udgift pr. elev kr Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr Antal elever pr. nyere pc 2,2 2 2,5 2 Ressource til specialpædagogisk bistand (timer) Ressource til dansk som andetsprog (timer) 0 Ressource til specialklasser og kom. specialtilbud (timer) 0 Antal lærerårsværk 46,8 29,6 9,7 7,5 Andel af lærernes arbejdstid til undervisning (procent) 33,1 34,9 32,5 31,9 Aflyste timers procentandel af planlagte timer 0,3 Sygefravær alle medarbejdere 2013 (procent) 3 4,99 2,3 8,52 Andel af UV med linjefag eller tilsvarende kval. lærer Andel af specialundervisning med særlig kval. lærer Andel af DSA undervisning med særlig kval. lærer Timer pr. lærer til efteruddannelse 30 22

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil At lære er at leve Profillinjer Læringscenter Glade

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer.

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STRIB SKOLE skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil: Vision for Strib Skole Strib Skole ønsker at være

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev, særudgave 20. december 2011 Til alle ansatte, elever og forældre Ny ledelsesstruktur for skolerne i Holbæk Kommune er på plads Holbæk Kommune er godt i gang med at gennemføre

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Ledelse tæt på. Horsens den 23.10

Ledelse tæt på. Horsens den 23.10 Ledelse tæt på Horsens den 23.10 Præsentation Lars Kjems 56 år Skoleleder i 15 år, heraf 1 og 3 måneder på Skjoldhøjskolen Skolechef i 7 år Lærer i 7 år Skjoldhøjskolen og hvad der skal ledes Udfordringer

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Fjerritslev skole. Skoleudviklingsplan 2014. Bilag

Fjerritslev skole. Skoleudviklingsplan 2014. Bilag Fjerritslev skole Skoleudviklingsplan 2014 Bilag Det Flexible Læringsrum 0-3.klasse Læring, udvikling & dannelse Der arbejdes med holddannelses som en organisatorisk samt faglig begrundelse i Det Flexible

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Inklusion trivsel Sådan gør vi

Inklusion trivsel Sådan gør vi Inklusion trivsel Sådan gør vi s definition af inklusion At være inkluderet betyder, at man oplever sig som deltager i et fællesskab. Inklusion handler ikke kun om at rumme eller integrere. Inklusion handler

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013 Fjelsted Harndrup Skole Pædagogiske processer Kvalitetsrapport 2009-2011 Fra udviklingsplan 09-11 Helhed og sammenhæng Sundhed med omtanke, inklusion,

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Dagsorden. 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min)

Dagsorden. 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min) Dagsorden 1. Bestyrelsens årsberetning af formand Charles Drøgemüller. (10 min) 2. Folkeskolereformen aftaleteksten. Hvad står der i Folkeskolereformen? 3. Folkeskolereformen på Lynge Skole. - Hvordan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere