Kvalitetsrapport Holbæk Kommune - skoledel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7 Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand... 8 Dansk som andet sprog... 8 Pædagogiske processer... 8 Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Skolen ved Tuse Næs Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Engskovskolen Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand

3 Dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Kildevangens skole Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Elverdamsskolen Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Tornvedskolen Rammebetingelser Resultater

4 Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Sofielundskolen Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse Isefjordskolen Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter

5 Skolebestyrelsens udtalelse Holbæk ungdomscenter (10. klasse) Rammebetingelser Resultater Specialpædagogisk bistand Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Dansk som andet sprog Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Pædagogiske processer Løbende evaluering Samarbejde mellem skole og hjem Handleplan/udviklingsaktiviteter Skolebestyrelsens udtalelse

6 Katrinedalskolen Skoleleder: Lars H. Hansson Afdeling Gislinge Skolevej Gislinge Daglig leder: Tina Berg Afdeling Kundby Trønningevej Svinninge Konstitueret Daglig leder: Mikkel Kirkegaard Afdeling Svinninge Hovedgaden 76F 4520 Svinninge Daglig leder: Annette Bluhme 5

7 Rammebetingelser Katrinedalskolen afd. Gislinge afd. Kundby afd. Svinninge Antal klassetrin Antal specialklassetrin Antal spor 1 til til 3 Antal elever heraf i specialklasser heraf tosprogede Normalklasser i alt Antal elever pr. normalklasse 18, ,3 19,1 Antal elever pr. lærer 7,3 8,9 5,8 7,3 Elevfraværsdage (antal dage pr. elev i gennemsnit) 6,9 10,4 8,7 5,4 heraf sygefravær 3,4 5,4 3,4 2,6 heraf lederbevilget fravær 2,4 4,3 3,0 1,8 heraf ulovligt fravær 1,1 0,7 2,3 1,0 Antal elever i 0. klasse, der kommer fra eget distrikt Antal elever på skolen, som kommer fra andre distrikter Antal elever, der går i SFO (0.-3. klasse) Regnskab 2013 kr Udgift pr. elev kr Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr Antal elever pr. nyere pc 3,5 Ressource til specialpædagogisk bistand (timer) Ressource til dansk som andetsprog (timer) 390,6 390,6 Ressource til specialklasser og kom. specialtilbud (timer) 6710,6 6710,6 Antal lærerårsværk 54,2 11,8 9,1 33,3 Andel af lærernes arbejdstid til undervisning (procent) 35, ,5 35,7 Aflyste timers procentandel af planlagte timer 0,31 0,31 Sygefravær alle medarbejdere 2013 (procent) 6,33 8,28 3,56 6,45 Andel af UV med linjefag eller tilsvarende kval. lærer 93, ,4 Andel af specialundervisning med særlig kval. lærer 92, ,2 Andel af DSA undervisning med særlig kval. lærer Timer pr. lærer til efteruddannelse 19,6 18,3 32,7 16,5 6

8 Resultater Katrinedalskolen Katrinedalskolen Holbæk kommune Fag 2012/ / /14 Dansk, læsning 5,9 6,3 6,0 Dansk, retskrivning 5,3 6,1 5,5 Dansk, skriftlig 4,7 7,1 6,6 Dansk, mundtlig 6,7 8,2 7,3 Engelsk, mundtlig 7,5 7,2 7,4 Matematik, Færdighedsregning 6,2 5,4 5,7 Matematik, Problemløsning 5,2 4,6 5,2 Fysik/kemi, Praktisk/mundtlig 5,7 4,8 6,4 Gennemsnit 5,9 6,2 6,2 Specialpædagogisk bistand På Katrinedalskolen benytter vi ikke længere betegnelsen specialundervisning til den almindelige inklusionsindsats. Inklusionsresurserne benyttes dels til individuel undervisning i og uden for klassen, dels til kursusforløb for mindre hold. Ledelsens mål om, at inklusionslærerne skal understøtte elevernes læring mest muligt inde i klasserne er stort set indfaset, dog vil vi stadig satse på faglige kurser på hold f.eks. læseløft og VAKS-hold. Læsevejlederne har i dette år udarbejdet en læsehandleplan for Katrinedalskolen. Denne implementeres løbende. Læsehandleplanen indeholder bl.a. en oversigt over, hvilke evalueringsmetoder vi fremover vil anvende. Vi har mange elever, der har fået IT-rygsæk. Disse elever (samt lærerne) bliver særligt superviseret af LæseTeks konsulenter i samarbejde med såvel læsevejledere som IT-vejledere. Der er afsat timer til AKT-indsats (adfærd, kontakt og trivsel). På alle tre afdelinger er der uddannede AKT-vejledere både lærere og pædagoger. AKT-vejledernes arbejde med den enkelte elevs sociale kompetencer er i høj grad i fokus, og det er en nødvendighed i forhold til inklusionsindsatsen. Udover denne indsats arbejder AKT-vejlederne også som aktionslæringsvejledere. I vores I-klasse har vi 24 elever. Vi arbejder bl.a. efter det mål, at eleverne i højere grad skal 7

9 tilknyttes almenklasserne. I dette skoleår er mange af eleverne blevet undervist i almenklasse i et antal lektioner der følger altid en I-klasse medarbejder med. TUF-møder har i dette skoleår ændret sig, så der er blevet plads til temadrøftelser udover ekspeditionssager. Den tværfaglige sammensætning af TUF er berigende og udviklende i forhold til kerneopgaven. KF-møder afholdes kontinuerligt med deltagelse af BKC s proceskonsulenter samt andre relevante fagfolk. KF-møderne sikrer, at personalet kan få hjælp og sparring i forhold til de faglige udfordringer. En enkelt personalegruppe har i samarbejde med BKC afprøvet en gruppesupervisionsform i forhold til de særlige udfordringer, der har været omkring såvel klasser som enkelte elever. Det blev en succes og vil være et tilbud, vi meget gerne vil understøtte fremadrettet. Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Helt generelt er det min vurdering, at eleverne har haft stort udbytte af den specialpædagogiske bistand, der er givet. Både ledere, pædagoger og lærere er meget engagerede i, at få børn med særlige behov og børn med særlige forudsætninger til at trives og udvikle sig fagligt. Jeg kan se mange gode udviklingsforløb der har givet et stort udbytte for eleverne. Vores udviklingsmøder (UM-møder) fungere godt. Dansk som andet sprog Vi har ingen elever med dansk som andet sprog. Pædagogiske processer Katrinedalskolen har udarbejdet en overordnet strategiplan for de kommende år. Strategiplanen indeholder fire hovedpunkter, projekt fremtidens folkeskole er selvfølgelig indarbejdet i de fire nedenstående strategifelter: 1. At styrke en kultur hvor videndeling er en central del af hverdagens arbejde 2. At alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet 3. At have et særligt fokus på fagligheden 4. At skabe en fælles skole med 3 stærke afdelinger 5. Implementering af udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. At styrke en kultur hvor videndeling er en central del af hverdagens arbejde har følgende underpunkter: Aktionslæring og klasserumsledelse (CL-kurser for både pædagoger og lærere) Jobswop vidensdeling. Har været udviklende for alle parter (SFO en) 8

10 Kompetenceløft af medarbejdere og ledere (CL kurser for både lærere og pæd.) Pædagogisk ledelse - Walk through (ledelsen kommer på besøg i klasserne) Fastholdelse og udbredelse af viden 2. At alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet indeholder følgende underpunkter: AKT samarbejdet på hele skolen I-klassen de ældste I-klasse elever er rykket tættere på alm. Skolen. Den øvrige har fået gavn af I-klassemedarbejdernes kompetencer. Udlægning af specialundervisningsmidlerne Sorg og krise, børnegrupper oprettelse af børnegrupper og individuelle samtaler Særlige forudsætninger Specialundervisningen ind i klasserummet Uddybende punkter vedr. : I-klassen og Inklusion For vores I-klasse (inklusionsklasse) har vi lavet et kommissorium. Målet er: at normalklasserne i et omfang op til fuld til har inkluderet børnene, som bruger tilbuddet. at inklusionens omfang gradvis øges og effektiviseres. Tilbuddet rummer 25 børn. Af dem er foreløbig 5-7 børn blevet inkluderet i større eller mindre omfang. Det er rigtig vigtigt at det foregår i et tempo, som de inkluderede børn kan magte, og som de modtagende lærere og elever også kan kapere. Vi sikrer altid, at personale fra I-klassen følger med i starten af inklusionen. Tilstedeværelsen nedtrappes gradvist. I vores SFO har det givet nogle udfordringer, da I-klassens børn, når de skal i SFO, går fra at være en del af 20 børn til at skulle være en del af op til 150 børn. To pædagoger har den særlige opgave at være tovholde i forhold til børn fra I-klassen. I skoleåret vil der blive inkluderet flere børn. De er ved at være parate. Vi har inklusion på dagsordenen ved fællesmøder og afdelingsmøder. Vores AKT-folk arbejder med både enkeltelevers trivsel og gruppedynamikker i klasserne. Mange enkeltelever har haft stor gavn af individuelle samtaler med AKT-lærer/pæd. I skoleåret har vi i flere omgange oprettet nogle samtalegrupper for børn der i særlig grad er skilsmisseramt. Vi bruger vores særligt uddannede personale fra I-klassen til sparring med det øvrige pædagogiske personale. 3. At have et særligt fokus på fagligheden har følgende underpunkter: Læsepolitik og testpolitik 9

11 Ny udskoling (ny profil, uddannelsesparathed, e-protokol, nye lokaler, linjer) IT-pilotprojektet og IT-projekt udrulning (Google doc) Styrke læringsledelse bla. ansættelse af en afdelingsleder *Vi har haft fokus på samlæsning/undervisningsdifferentiering Bevægelsespolitik DGI certificering af SFO en 4. At skabe en fælles skole med 3 stærke afdelinger indeholder følgende underpunkter: Skabe fælles traditioner Samarbejde på tværs af afdelingerne hvert klassetrin skal planlægge en aktivitet, der er fælles. Styrke overgangen fra mellemtrin til udskoling fælles lejrskole for 6. kl. Faciliteterne innovation og optimere arbejdsgange Fortsætte udviklingen af lederteamet 5. Implementering af udlægning af specialundervisningsmidlerne (Samarbejde med Helena Elsass Center og UCSJ ) Det overordnede formål med dette projekt er, at styrke børns lyst til læring og deres læringsmuligheder i skolehverdagen. Der tages udgangspunkt i viden om hjernens neuroplastiske udvikling og sundhedspædagogiske metoder til at støtte inklusion af børn fra specialområdet med læringsvanskeligheder i folkeskolen. Der vil være fokus på, hvordan inklusion og lysten til læring kan styrkes gennem en fokuseret tværprofessionel og tværfaglig pædagogisk indsats i forhold til at støtte det enkelte barns udvikling af selvtillid, trivsel og samspil mellem hjerne, krop og omgivelser. Målene i dette projekt er således, at implementere og udvikle en helhedsorienteret og tværprofessionel pædagogisk indsats indenfor folkeskolens nye rammer med baggrund i nyere hjerneforskning og sundhedspædagogisk ekspertise til gavn for børnenes udvikling, kompetencer, selvtillid og lyst til at lære. Selvstyrende teams På Gislinge og Kundby afdeling har vi igennem flere år arbejdet med en eller anden grad af selvstyrende teams. Kundby er nok den afdeling, der er kommet længst hvad angår fleksible skemaer og vikardækning indenfor teamet. På Svinninge afdeling er vi i gang med selvstyrende teams. Starten er gået godt, men det tager nok flere år at indarbejde en ny kultur og nye vaner. 10

12 Løbende evaluering På Katrinedalskolen har vi endnu ikke udarbejdet fælles retningslinjer for hele skolens løbende evaluering. Vi har således besluttet, at vi skal have udarbejdet fælles retningslinjer for hele skolen. Der arbejdes systematisk med evaluering på alle afdelinger på hele skolen. Herunder oplistes de nævnte fora og metoder til evaluering: Skole-hjemsamtaler. Elevsamtaler. Teamsamtaler. Ledelsen deltager i teammøder og drøfter indhold og arbejde med årsplaner. Diagnostiske test i dansk og matematik på alle klassetrin. Evaluering og opfølgning fortsættes i samarbejde med læsevejledere og matematikvejleder på klasse- og fagkonferencer i dansk og matematik. De frivillige og de obligatoriske nationale test Der udarbejdes elevplaner UPV og Vokal Der udarbejdes udviklingsplaner for elever med enkeltintegreret støtte (2 * årligt). Der gives standpunkts- og årskarakterer Der afholdes terminsprøver og afgangsprøver klasse testes fra skoleårets start med Sprogvurdering fra Dansk Psykologisk. DVO gruppeprøve (ordblindescreening) og elever med særlige behov bliver testet individuelt af STU koordinator, med henblik på evt. indstilling til it-rygsæk Samarbejde mellem skole og hjem Fælles retningslinjer for hele skolen udarbejdes i skoleåret Der forventes et tæt og tillidsfuld samarbejde gennem hele skoleforløbet, hvor både skole og forældre har ansvar for at tage kontakt, når det skønnes nødvendigt. Lærerne og pædagogerne inviterer hvert år til forældremøder, skole/hjemsamtaler og andre arrangementer både med og uden børn. Nogle af afdelingerne benytter sig også af hjemmebesøg i indskolingen. Dette er til stor glæde for børnene, idet de bliver stolte af at vise deres værelse for de voksne. Der er sociale arrangementer på alle afdelinger, hvor klasserådene som oftest spiller en stor rolle. Elevplaner laves 1-2 gange årligt og sendes til forældrene inden skole/hjem samtale. Der er elektronisk kommunikation mellem ansatte og forældre i både skoledelen og SFO-delen. Den formelle, daglige kontakt foregår gennem elevens kontaktbog. 11

13 Handleplan/udviklingsaktiviteter Synlig Læring Digitalisering Ledelsen skaber rum for evaluering og samtale om undervisningen, dvs: Vi deltager i projekt synlig læring (Mikkel Kirkegård har det ledelsesmæssige ansvar for dette projekt) Vores aktionslæringsvejledere får jævnlig sparring på deres rolle og opgave (Lars Hansson har det ledelsesmæssige ansvar) Alle ledere er på skolevandring/walk through mindst en gang om ugen Alle ledere er på Observation i klasser mindst en gang om ugen og giver efterfølgende feedback. Vi bruger Lene Heckmanns skemaer om observation og feedback. Lederne deltager ofte på møder med teams, trin og afdelinger. Vi understøtter kompetenceudviklingen via kurser som ICDP og CL. Som ledere deltager vi i nogle af kurserne, når det er muligt. Ledelsen på Katrinedalskolen arbejder som et lærende og udviklende team, dvs: Vi sørger for at alle elever, pædagoger og lærere bruger start.skolen.nu. Ledelsen vil i samarbejde med vores vejledere sørge for, at alle kommer i gang med denne opgave. Vi sørger for, at der er PC er eller cromebooks tæt på eleverne. De skal være tilgængelige på en hurtig og let måde. En af vores lærere (Jakob Fensholm) har som en del af sine arbejdsopgaver, at understøtte brugen af IT i hverdagen. Han understøtter: elevproduktioner, underviser lærere og elever i brugen af IT i hverdagen via elevproduktioner (lyd, billeder, musik m.m.) Tina Berg og Lars Hansson har det ledelsesmæssige ansvar for dette projekt. Vores Heads skal styrke brugen af læringsmidler i hverdagen. De daglige ledere har ansvaret for dette. Vi har oprettet et linjefag (Medie) der skal understøtte elevernes læring og brug af digitale læremidler i og udenfor skolen. Ledelsen tager på observation hos hinanden og giver efterfølgende feedback Ledelsen afholder strategimøder hvor vi bruger diverse værktøjer, der understøtter ledelsen som et lærende team. (f.eks. reflekterende teams) Al kompetenceudvikling drøftes i ledelsen 12

14 Skolebestyrelsens udtalelse Bestyrelsen tager kvalitetsrapporten til efterretning 13

15 Skolen ved Tuse Næs Skoleleder: Ib René Krogh Afdeling Hagested Damvej Holbæk Daglig leder: Jens Peter Jensen Afdeling Tuse Tuse Byvej Holbæk Daglig leder: Kirsten Staxen og Jens Peter Jensen Afdeling Udby Udbyvej Holbæk Daglig leder: Dorthe Kold 14

16 Rammebetingelser Skolen ved Tuse Næs afd. Tuse/ afd. Hagested afd. Udby Antal klassetrin Antal specialklassetrin Antal spor 1 til 4 1 til 4 1 Antal elever heraf i specialklasser heraf tosprogede Normalklasser i alt Antal elever pr. normalklasse 20,5 20,9 19,0 Antal elever pr. lærer 10,7 9,6 8,9 Elevfraværsdage (antal dage pr. elev i gennemsnit) 8,1 7,1 12 heraf sygefravær 5,0 4,6 7 heraf lederbevilget fravær 2,6 2,1 4,3 heraf ulovligt fravær 0,5 0,4 0,7 Antal elever i 0. klasse, der kommer fra eget distrikt Antal elever på skolen, som kommer fra andre distrikter Antal elever, der går i SFO (0.-3. klasse) Regnskab 2013 kr Udgift pr. elev kr Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr Antal elever pr. nyere pc Ressource til specialpædagogisk bistand (timer) Ressource til dansk som andetsprog (timer) 0 Ressource til specialklasser og kom. specialtilbud (timer) Antal lærerårsværk 74,7 46,3 28,4 Andel af lærernes arbejdstid til undervisning (procent) 36,5 33,7 39,3 Aflyste timers procentandel af planlagte timer 0,1 0,1 0,1 Sygefravær alle medarbejdere 2013 (procent) 3,67 2,74 3,36 Andel af UV med linjefag eller tilsvarende kval. lærer 90 Andel af specialundervisning med særlig kval. lærer 100 Andel af DSA undervisning med særlig kval. lærer 0 Timer pr. lærer til efteruddannelse 31,24 15

17 Resultater Skolen ved Tuse Næs Skolen ved Tuse Næs Holbæk kommune Fag 2012/ / /14 Dansk, læsning 7 5,5 6,0 Dansk, retskrivning 6,4 5,3 5,5 Dansk, skriftlig 5,6 5,3 6,6 Dansk, mundtlig 7,9 6,9 7,3 Engelsk, mundtlig 7,2 6,8 7,4 Matematik, Færdighedsregning 6,9 5,4 5,7 Matematik, Problemløsning 6,6 4,8 5,2 Fysik/kemi, Praktisk/mundtlig 6,6 6 6,4 Gennemsnit 6,8 5,8 6,2 Specialpædagogisk bistand Iværksættelse af specialundervisning sker blandt andet som følge af testresultater og klassekonferencer på alle årgange i dansk og matematik, hvor behov og særlige tiltag drøftes og aftales med skolens læsevejledere. Undervisningen kan endvidere aftales individuelt med specialundervisningslærerne også med mulighed for udgangspunkt i individuelle test. Der ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, til børn hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Skolens mål er, at sikre alle børn det bedst mulige udbytte af undervisningen, uanset om støtten gives inden for rammerne af den almindelige folkeskole eller i form af særlige undervisningstilbud. Halvdelen af specialundervisningen organiseres i klasserne i samarbejde mellem klassens lærere og lærere med specialundervisnings kompetencer. Der afvikles systematisk kursusforløb for udvalgte elever samt for hele klasser, herunder faglige kurser. Endvidere deltager udvalgte elever i forløb i særligt samarbejde med LÆSETEK. Læsebånd med faglig læsning og systematisk styrkelse af læselyst er fast del i alle klasser på alle årgange. 16

18 Der tilbydes læsekurser i form af korte intensive forløb med fokus på læsning og stavning i skolens specialcenter. Der testes før forløbene og evalueres efterfølgende. På skolens afdeling i Udby tilbydes særlig undervisning for elever med sproglige vanskeligheder. Eleverne er placeret i sproggrupper/klasser og i sammenhæng med- og i samarbejde med almen skolen. Eleverne i sprogklasserne modtager særlig tilrettelagt undervisning i klasserne samt individuel sprogundervisning af talepædagoger. Specialundervisning understøttes endvidere af konsultativt forum (FK) og BKC. Det er en vedvarende ambition, at så stor en del som muligt af specialundervisningen gives som støtte i almenklassen som led i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af specialpædagogisk bistand Mange elever profiterer absolut af den tidlige indsats. Flere elever har kun ét forløb på Læsehold, hvorefter de igen er på niveau med de øvrige elever i deres klasse. Evalueringer efter undervisningsforløb på læseholdene viser at hovedparten af eleverne har forbedret sig. Styrket indsats i forhold til børn med dysleksiproblematik, herunder indkøb/udlevering af Itrygsæk, har været til stor gavn for flere elever, der måske tidligere først fik hjælp senere i skoleforløbet. Samlet vurderer jeg, at eleverne har stort udbytte af den ydet specialpædagogiske bistand. Det skal løbende overvejes, om fordelingen af den specialpædagogiske bistand mellem afdelinger og elever, er optimal. Dansk som andet sprog I skoleåret 2013/14 har der på været indskrevet 16 elever med anden etnisk baggrund end dansk ud af skolens samlede elevtal på 831 elever. Det vurderes, at elevernes sproglige niveau ikke har nødvendiggjort en særlig indsats. Der vil dog løbende være opmærksomhed på, om enkelte børn måtte have behov for undervisning i dansk som andet sprog. Ved indskrivning af elever fra kommunens sprogklasse fra Isefjordsskolen aftales eventuelle særlige opmærksomhedspunkter og behov mellem skoleafdelingerne. Der er således ikke for nuværende skønnet behov for yderligere tiltag til særlige funktioner eller foranstaltninger i forhold til undervisning i dansk som andetsprog. 17

19 Skolelederens vurdering af elevernes udbytte af dansk som andet sprog Det er vurderingen, at elevernes behov for- og udbytte af dansk som andetsprogsundervisningen, bliver mødt på tilfredsstillende vis. Elevtal og eventuelle behov vurderes løbende/årligt. Pædagogiske processer Der har i skoleåret været særlig fokus på inkluderende læringsmiljøer. Skolen har afsluttet tredje år af implementeringen af LP (Læringsmiljø og pædagogisk analyse). Dette har absolut medvirket som understøttelse til øget inklusion generelt. Systematisk arbejde med denne metode er en del af skolens pædagogiske kultur. Alle nye medarbejdere uddannes løbende og LP-møder er systematiseret samt udvikles fortsat, bl.a. i samarbejde med BKC. Skolen har endvidere haft pædagogiske arrangementer omkring temaet inklusion, herunder i samarbejde med udviklingskonsulent fra Holbæk kommune. Skolen er på tredje år i gang med et udviklings- og uddannelsesforløb i CL (Cooperative Learning) for alle lærere og pædagoger. Det systematiske arbejde med undervisning ved brug af CL, er efterhånden en del skolens kultur. Metoden skal medtænkes i flest mulige undervisningsforløb i alle klasser og alle fag, blandt andet som understøttelse af øget inklusion. Dette arbejde tænkes styrket kommende år. Såkaldte Heads (lærere med særlig indsigt/kendskab til IT og digitale læringsprogrammer og platforme) understøtter skolens lærere i øget anvendelse af It i undervisningen. På Skolen ved Tuse Næs er denne funktion endvidere sammentænkt med aktionlæring. Det er forventningen, at dette samarbejde mellem lærerne vil styrke både det faglig udbytte og elevernes motivation for i læringsprocesserne. Den vedvarende opmærksomhed på anvendelse af relevante faglige test i både dansk og matematik, vurderes at have positiv effekt på styrkelse af faglighed generelt. Den linjeopdelte udskoling har afsluttet sit andet år med stor tilfredshed blandt børn, forældre og lærere. Denne form for opdeling i udvalgte fag og emner har styrket børnenes motivation i flere læringsforløb. Det drøftes løbende hvorledes de forskellige linjer kan medtænkes i endnu større grad flest mulige fag og i endnu større grad. Fra skoleåret 2013/14 arbejder lærere og pædagoger i selvstyrende team med fleksibelt skema. Dette betyder blandt andet, at lærere og pædagog i endnu højere grad kan sammentænke mål for undervisningen i med planlægning af aktiviteter og skema for børn og voksne. 18

20 Skolebestyrelse og forældrebestyrelse for dagtilbud i distrikt 2 har via arbejdsgruppe/sundhedsudvalg besluttet fælles sammenhængende kostpolitik, herunder fast frugt ordning for alle tilmeldte børn. AKT-funktion og AKT- medarbejdere har aftalt videreudvikling af trivselsråd i alle afdelinger. Arbejdet tilstræbes i højere grad være forebyggende og mindre individorienteret. Der er bl.a. besluttet konkrete aktiviteter til styrkelse af store og små fællesskaber på alle afdelinger. Løbende evaluering Den løbende evaluering sker med henblik på at følge den enkelte elevs læringsudvikling og udbytte. På skolen ved Tuse Næs anvendes dels systematiserede testforløb i form af standardiserede diagnostiske test og dels efterfølgende klassekonferencer for alle lærere. Her udover benyttes elevsamtaler, elevplaner og skolehjemsamtaler, ligesom lærernes individuelle vurderinger og teamevalueringer i fagteam, klasseteam og løbende samarbejde, er en del af den løbende evaluering. For elever i Skolens sprogklasser og for elever med enkeltintegrerede støttetildelinger udarbejdes særlige udviklingsplaner, der evalueres løbende. Der afholdes termins- og afgangsprøver og der afgives årligt standpunktskarakter i 8. og 9.kl. Samarbejde mellem skole og hjem Alle klasser afholder årligt 2 forældremøder samt mindst ét socialt arrangement for de enkelte klasser på alle afdelinger. Ved behov aftales yderligere møde(r) eller anden form for samarbejde. Der afholdes skolehjemsamtaler to gange årligt hvor der forud herfor hjemsendes elevplaner. Forældre til elever med enkeltintegreret støtte og elever i sprogklasser indgår ofte, med udgangspunkt i udviklingsark, i et tættere samarbejde med personale og skoleledelse. For forældre på afd. Hagested(3.kl.) og Udby (6.kl.)afholdes informationsmøder med henblik på et styrket samarbejde omkring overgangen til afd. Tuse. På intromøder i januar og maj afholdes møde for forældre til kommende elever i 0.kl. på alle 3 afdelinger, hvor blandt andet forventninger til skolestart og SFO drøftes. Mellem skole og forældre er skoleintra den aftalte anvendte kommunikationsplatform. Ved mere akutte behov tages telefonisk kontakt. 19

21 Handleplan/udviklingsaktiviteter Synlig Læring Digitalisering Alle lærere, pædagoger og ledere gennemfører grundkursus i CL CL er fast punkt på alle lærere- og pædagogteammøder, hvor teammedlemmer på skift fortæller om egne erfaringer om anvendelsen af forskellige strukturer. Læringsledere (skolens daglige ledere) giver løbende feedback og feedforward omkring CL til alle medarbejdere. Alle lærere og pædagoger modtager coaching fra ekstern konsulent efter endt grundforløb Et eller flere af skolens fælles temamøder omhandler implementering og udvikling af CL. Skolen uddanner 7 coach/vejledere i skoleåret med henblik på opstart af coaching af lærere og pædagoger fra august Alle lærere og pædagoger deltager i kursusforløb med kommunale konsulenter Skolens Head understøtter øvrige lærere og pædagoger i alle afdelinger i forhold til brug af fælleskommunale digitale abonnementer. Skolens resursepersoner i form af vejledere, Heads, bibliotekarer m.fl. understøtter skolens læringsmål i fagteam og øvrige relevante fora. Skolens ledelse benytter og understøtter ligeledes brugen af start.skolen.nu i flest mulige sammenhænge. Skolens ledelse prioriterer indkøb af PC/Chromebooks i alle afdelinger. Skoleledelse følger i dialog med medarbejdere løbende op på mål og udvikling. Skolebestyrelsens udtalelse På vegne af skolebestyrelsen vil jeg fremhæve den målrettede og konstruktive tilgang, såvel skoleledelse og medarbejdere har udvist i forbindelse med skolens udvikling, herunder ikke mindst implementeringen af skolereform og nye arbejdstidsregler. Morten Olesen, skolebestyrelsens formand 20

22 Engskovskolen Skoleleder: Bo Pedersen Afdeling Jernløse Gl. Skovvej 150B 4420 Regstrup Daglig leder: Jannie Bækgaard Olsen Afdeling Undløse Øvej Tølløse Daglig leder: Vibeke Laursen Afdeling Knabstrup Skolevej Mørkøv Daglig leder: Vibeke Larsen 21

23 Rammebetingelser Engskovskolen afd. Jernløse afd. Undløse afd. Knabstrup Antal klassetrin Antal specialklassetrin Antal spor 1 til Antal elever heraf i specialklasser 0 heraf tosprogede Normalklasser i alt Antal elever pr. normalklasse 21,2 22,4 20,4 18,3 Antal elever pr. lærer 8,0 7,3 10,8 8,5 Elevfraværsdage (antal dage pr. elev i gennemsnit) 13,7 12,5 12,9 14,7 heraf sygefravær 5,9 5,6 6,9 5,8 heraf lederbevilget fravær 4,0 3,7 3,8 5,7 heraf ulovligt fravær 3,0 3,2 2,1 3,1 Antal elever i 0. klasse, der kommer fra eget distrikt Antal elever på skolen, som kommer fra andre distrikter Antal elever, der går i SFO (0.-3. klasse) Regnskab 2013 kr Udgift pr. elev kr Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr Antal elever pr. nyere pc 2,2 2 2,5 2 Ressource til specialpædagogisk bistand (timer) Ressource til dansk som andetsprog (timer) 0 Ressource til specialklasser og kom. specialtilbud (timer) 0 Antal lærerårsværk 46,8 29,6 9,7 7,5 Andel af lærernes arbejdstid til undervisning (procent) 33,1 34,9 32,5 31,9 Aflyste timers procentandel af planlagte timer 0,3 Sygefravær alle medarbejdere 2013 (procent) 3 4,99 2,3 8,52 Andel af UV med linjefag eller tilsvarende kval. lærer Andel af specialundervisning med særlig kval. lærer Andel af DSA undervisning med særlig kval. lærer Timer pr. lærer til efteruddannelse 30 22

Kvalitetsrapport 2012-13. Holbæk kommune - Skoledel

Kvalitetsrapport 2012-13. Holbæk kommune - Skoledel Kvalitetsrapport 2012-13 Holbæk kommune - Skoledel Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 1 Holbæk Kommunes folkeskoler side 2 Distrikt 1, Katrinedalskolen side 3 Distrikt 2, Skolen ved Tuse Næs

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale.

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale. Svinninge Skole Hovedgaden 76F, 50 Svinninge http://www.svinningeskole.dk Skoleleder: Henning Hansen Almindeligt skoletilbud for børnehaveklasse til niende klasse. Specialtilbud for elever med ADHD Rammebetingelser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk kommune - Kommunedel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk kommune - Kommunedel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk kommune - Kommunedel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Folkeskoler i Holbæk Kommune... 3 Resultatoplysninger... 4 Karakterer i de bundne afgangsprøver

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole 2015 2020 Skole og Undervisning oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV - MED ET SÆRLIGT BLIK PÅ DATAINFORMERET LÆRINGSLEDELSE Souschef Martin Trangbæk Jensen Højmeskolen HØJMESKOLEN Indsatser 2015: Digitalt understøttede læringsmål

Læs mere

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring Ny skolestruktur Byrådet i Holbæk Kommune besluttede den 9. november en ny skolestruktur

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Plan for målfastsættelse og evaluering Afsæt 2012 14 Lokale strategiplaner

Læs mere

Elverdamsskolen. Uddannelsesparathed, Inklusion Styrket faglighed

Elverdamsskolen. Uddannelsesparathed, Inklusion Styrket faglighed Elverdamsskolen Uddannelsesparathed, Inklusion Styrket faglighed Elverdamsskolen Skoleleder Anders Bo Hansen Telefon 7236 6387 Afdeling Stestrup Skole 7236 7370 SFO 7236 7651 Daglig leder Henning Møller

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

1: Resultater Nationale test:

1: Resultater Nationale test: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 10. november 2017 Sagsid: 17.00.00-A00-5-17 Udviklingen i de faglige resultater i dansk og matematik i Ballerup Kommune Dette notat beskriver følgende: 1. Udvalgte

Læs mere