Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner. Bilag til Generel plan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner. Bilag til Generel plan 2016"

Transkript

1 Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Bilag til Generel plan

2 Indhold Bilag 1 Instruks for håndtering af varsler og alarmer...3 Bilag 2 Instruks for beredskabsgrader og stabsalarmering...5 Bilag 3 Instruks om mødeindkaldelse og støttefunktioner...8 Bilag 4 Skabelon til oversigt over personaleressourcer...9 Bilag 5 Huskeliste til klargøring af stabsrum og støttefunktioner...10 Bilag 6 Skabelon for dagsorden for første møde i krisestaben...16 Bilag 7 Skabelon for det samlede situations og risikobillede...17 Bilag 8 Skabelon til oversigt over materielressourcer...18 Bilag 9 Kommunikationsafdelingernes fælles plan for aktivering, drift og samarbejde i en krisesituation

3 Bilag 1 Instruks for håndtering af varsler og alarmer Formål: Instruksen skal sikre ensartet modtagelse og korrekt formidling af indgående varsler og alarmer i Varde, Fanø og Esbjerg Kommuner. Ved varsler og alarmer forstås: Varsel om ekstreme Vejrsituationer som f.eks. oversvømmelse, orkan, kraftigt snefald mv. Alarm om større ulykker med mange tilskadekomne eller større udslip/forurening der truer et større geografisk område Alarm ved omfattende og længerevarende driftsmæssige forstyrrelser ved nedbrud af IT, telefoni, el, vand, kloak, varmeforsyning, mv. Varsel om epidemi Trusselsvurdering fra Politiet (PET) om ændring af trusselsbillede Direkte anmodning fra Lokal Beredskabsstab (LBS), Beredskabsstyrelsen (BRS, Akut medicinsk koordinationscenter (AMK) Andre hændelser der påvirker kommunernes evne til at opretholde den normale infrastruktur. Ansvar: Beredskabschefen for Sydvestjysk Brandvæsen Vagthavende Indsatsleder (Midt, Nord, Syd) Sydvestjysk Brandvæsen Situation: Varsler og alarmer kan indgå fra eksterne instanser som: Politi (typisk 112 eller direkte fra vagtchef) DMI Regionen (typisk region Syddanmark) Varsler og alarmer kan indgå fra interne instanser som: Vejvæsenet Forsynings og spildevandsselskaber Interne kommunale forvaltningsledere og direktørområder 3

4 Opgave: Beredskabschefen eller dennes stedfortræder vurderer ud fra varslets/alarmerings ordlyd om den kommunale krisestab i Sydvestjysk Brandvæsens område: Orienteres A: Omgående, B: Snarest, C: Ved lejlighed Varsles Indkaldes Udførelse: Instruks Vagthavende Indsatsleder: Alarmerer umiddelbart Beredskabschefen (BC) på telefon: Såfremt der ikke opnås kontakt med BC alarmeres Operativ chef (OC): Alarmeringens ordlyd skal som minimum indeholde normale principper for indsatstaktisk situationsrapport: Hvem hvad hvor hvorledes Jeg/vi samt om muligt tildelt SINE skadestedssæt Såfremt der hverken opnås kontakt med BC eller OC kontaktes altid et af krisestabens medlemmer med prioritet 1 det krisestabsmedlem, der er hjemmehørende i den kommune, hvor den aktuelle hændelse er sket/varslet. (Telefon tavle bilag 2.4) Instruks Beredskabschef/stedfortræder: Ved modtagelse af varsel, alarmering vurderes om den samlede stab eller dele af stab informeres eller indkaldes Ved modtagelse af varsel, alarmering vurderes om krisestabens fælles kommunikationschef informeres eller indkaldes SINE terminal aktiveres på tildelt skadestedssæt og prøveopkald til vagthavende Indsatsleder foretages. Vurderer behov for/påbegynder tilkald af eventuelle vagtfrie indsatsledere 4

5 Bilag 2 Instruks for beredskabsgrader og stabsalarmering Udløsende årsager: Varsling/Alarmering af Varde, Fanø og Esbjerg kommuners fælleskommunale krisestab herunder kommunikationschefen for den fælleskommunale krisekommunikationsteam skal iværksættes når der indtræder eller forventes at indtræde ekstraordinære hændelser, som kan sætte kommunernes serviceniveau og infrastruktur under pres. Eksempelvis svigt i forsyningssikkerhed (el, varme, vand) Oversvømmelse, orkan, epidemi, større ulykker og brande, sikkerhedsmæssige trusler mv. Krisestabens aktivering: Krisestaben aktiveres af Beredskabschefen for Sydvestjysk Brandvæsen eller en af denne udpeget nøgleperson (stedfortræder eller indsatsleder) Beredskabschefen kan efter vurdering aktivere den samlede krisestab men kan også ved hændelser, der udelukkende berører en enkelt kommune, udelukkende aktivere krisestabsmedlemmet hjemmehørende i hændelseskommunen. Telefontavle aktivering af krisestaben: Næste side 5

6 Telefontavle ved aktivering/varsling: Krisestabsmedlem Varde kommune: Britta Boel telefon mail: Krisestabsmedlem Fanø kommune: Anette Simmelsgaard telefon mail: Krisestabsmedlem Esbjerg kommune: Søren Abildtrup telefon mail: Chef fælles kommunikationskriseteam: Thomas Reil telefon mail: Såfremt Beredskabschefen ikke opnår kontakt med nogen af krisestabens medlemmer varsles/aktiveres: Kommunaldirektør Mogens Pedersen, Varde Kommune, mail: Kommunaldirektør Vibeke Kinch, Fanø Kommune, mail: Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Kommune, mail: Såfremt Beredskabschefen ikke opnår kontakt med en repræsentant fra prioritet 2 varsles/aktiveres: Direktør Børn &Unge Louise Raunkjær, Varde Kommune, mail: Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune, mail: Direktør Teknik & Miljø Hans Kjær, Esbjerg Kommune, mail: 6

7 Krisestabens umiddelbare opgave ved varsling eller aktivering: Trin 1 Informationsberedskab: Krisestabens medlemmer iagttager skærpet opmærksomhed og tilsikrer, at så længe pågældende beredskabstrin er aktiv, til stadighed at være kontaktbar via telefon/mail/sms efter nærmere aftale med Beredskabschefen Krisestabens medlemmer vurderer behov for/tilsikrer information af de for varslets relevante nøglepersoner i egen kommune. Trin 2 stabsberedskab: Krisestabens medlemmer vurderer behov for/tilsikrer information af de for varslets relevante nøglepersoner i egen kommune Krisestabens medlemmer tilsikrer telefonisk kontakt med hinanden for sikring af forhåndsaftalte vilkår for drift af stab, herunder om alle kan give møde eller der eksempelvis skal varsles/indkaldes yderligere nøglepersoner ved stabsaktivering Krisestabens medlemmer tilsikrer tilstedeværelse af egne nødvendige hjælpemidler ved indkaldelse: PC egne kommunale teletavler delplaner mv. Krisestabens medlemmer tilsikrer transportmulighed til stabslokalitet, om nødvendigt aftales transport med Sydvestjysk Brandvæsen. Trin 3 Operationsberedskab: Krisestabens medlemmer vurderer behov for/tilsikrer information af de for varslets relevante nøglepersoner i egen kommune Krisestabens medlemmer giver møde i stabsrummet på Beredskabsstation Esbjerg, Vibevej Esbjerg Ø og medbringer egne nødvendige hjælpemidler. 7

8 Bilag 3 Instruks om mødeindkaldelse og støttefunktioner Formål: Instruksen skal sikre at Sydvestjysk Brandvæsen i forbindelse med aktivering/varsling hurtigt og effektivt kan klargøre og opsætte, herunder aktivere støttefunktioner til den fælleskommunale stabsrum på Beredskabsstation Esbjerg til operationel drift Udførsel: Ved beslutning om aktivering af stabsfaciliteter iværksættes alarmering af Sydvestjysk Brandvæsens stabstjeneste med personer fra det supplerende beredskab der er uddannet og trænet i klargøring og operationel drift af kommunernes stabsapparat. Opgave: 1. Operativ afdeling under ledelse af en Indsatsleder iværksætter alarmering af Sydvestjysk Brandvæsens stabstjeneste og efter aktuel vurdering forplejningstjenesten 2. Første medarbejder i stabstjenesten der møder iværksætter umiddelbart LOG føring til registrering af mandskab og mødedeltagere 3. Stabstjenesten klargør: Stabsrum herunder teknik og kommunikation Mødelokale til stabsmøde 1 nødstrøm hvilerum velfærdsforanstaltninger 4. Stabstjenesten modtager krisestabens medlemmer samt den fælleskommunale krisekommunikationschef til stabsmøde 1 i mødelokale ved siden af operationsrum 5. Stabstjenesten sikrer, at der ved stabsmedlemmernes ankomst forefindes kaffe/the/ vand i mødelokale 6. Stabstjenesten meddeler Beredskabschef eller dennes stedfortræder umiddelbart, når stabsrummet er klar til operationel drift. 8

9 Bilag 4 Skabelon til oversigt over personaleressourcer Dato: LB. NR Tidsrum (Til- fra) Person/Funktion Telefon Opholdssted 9

10 Bilag 5 Huskeliste til klargøring af stabsrum og støttefunktioner Opgave: Stabsrummet klargøres af Sydvestjysk Brandvæsens stabstjeneste. Stabsrummet på Brandstation Esbjerg er i dagligdagen dog forberedt til formålet og opstilling/etablering til operationel drift kan betegnes som færdiggørelse. Etablering til fuld drift ledes af en medarbejder fra Operativ afdeling. Udførelse: PC startes på journaliserings og LOG-pladsen og denne plads bemandes straks. LOG lærred nedrulles og lyskanon i loft tændes. Overførsel af data fra LOG-plads tjekkes 10

11 Infoskærm tændes og startbilledet testes ved opstart til Twitter Syd og Sønderjyllands politi Sineradioer på radioplads kontrolleres og denne plads bemandes straks Tastatur til infoskærm samt Sineradioer ved dør flyttes til Indsatslederpladsen over for styrke/hændelsestavlen. Styrketavlen sikres rengjort og klar Stabsmedarbejder til styrke/hændelses tavle afsættes. TV tændes og kanalsætte til TV 2 NEWS. 11

12 Telefoner fra rød rulleskab flyttes til mødeborde, og teknik klargøres jævnfør opsætningsplan i denne instruks. Instruksen hænger ligeledes ved radiopladsen i stabsrum. Mødepladser tættest på i ovenstående billede tilhører medlemmer af den kommunale krisestab samt deres gæster (Kode til trådløs net synliggøres, strømstik til medbragte pc klargøres) Mødepladser længst væk i ovenstående billede tilhører det operationelle niveau. (Indsatsledelse) Mødelokale ved siden af stabsrum klargøres. Projekter tændes. Bærbar PC fra kontor monteres. Der sættes kaffe/the/vand samt kopper og glas frem på bordet. 12

13 Opsætning Telefoni: CallPilot ID / Kode: 5000 / 5000 Hovednummer Tidsstyring Udenfor åbningstid Natsvar Prompt #4 Man.tors: Fre: søgegrp Beskrivelse Opkald på hovednummeret går i en opkaldsstyring. Indenfor de ovennævnte åbningstider dirigeres kaldene til søgegruppe med nr Søgegruppen er lineær og indeholder flg. lokalnr: 65002, 65003, Uden for åbningstiderne dirigeres kald til flg. natsvar: Prompt 4 Du har ringet til Sydvestjysk Brandvæsen, kontoret er lukket. Vi har daglig telefontid: mandag torsdag , fredag Har du akut brug for hjælp, ring Det indtalte menusvar kan genindtales via proceduren for indtaling af prompts dog kan selve valgmulighederne kun redigeres af IT/telefoni. Sådan indtales en prompt: 1. Ring til telefonsvareren: Tast FunktionsID: Tast ID nummeret og # 3. Kodeord: Tast kodeordet og # 4. Prompt ID Hvis der er flere prompts, Tast nummeret på den prompt, der skal ændres 5. Indtal prompt: Tast 5, vent 1 sekund, indtal forklaringen og afslut med # 6. Kontroller: Tast 2 og aflyt Medflytning af hovednummeret Det er muligt at medflytte opkald på hovednummeret til andre numre både lokale numre og eksterne numre. Husk 85 foran eksterne numre. Bruges f.eks. ved lukkedage eller lign, hvor man f.eks. kan medflytte hovednummeret uden om opkaldsstyringen og f.eks. til en mobiltelefon eller til et lokalnummer der evt. er viderestillet til telefonsvarer. Sådan medflyttes hovednummeret: 13

14 Løft røret og tast: *51 <lokalnr> <lokalnr> <klartone> medflytnummer #<klartone> f.eks. * (klartone) xxxx # (klartone) Sådan ophæves medflyt på hovednummeret: Løft røret og tast: #51 <lokalnr> <lokalnr> <klartone> f.eks. # (klartone) Særlig sikkerhedsopsætning ved Sydvestjysk Brandvæsen! Omkring løsningen Ved Sydvestjysk Brandvæsen er der opsat en central, også kaldet Avaya Survival Media Gateway (smg). Dette er kort fortalt en selvstændig IP telefoncentral, der i normal drift er passiv, men i tilfælde af nedbrud bliver aktiv og overtager driften af Sydvestjysk Brandvæsens telefoner. I normal drift er alle IP telefonerne opkoblet til et af Rådhusets IP telefoncentraler (CS1000), og der ringes ud via kommunens centrale bylinier. Hvis telefonerne mister forbindelsen til Rådhusets central, vil de tilslutte sig Sydvestjysk Brandvæsens smg og ringe ud via den sikrede linie der er tilsluttet centralen. Den har nr Hvis rådhusets telefoncentral er ude af drift. I tilfælde af krise m.v., hvor rådhusets central ikke er tilgængelig, vil Beredskabets central gå i drift og indgående kald foregå via den sikrede linie, der således skal udmeldes. Indgående kald vil komme til de 8 telefoner i operationsgruppen med lokal På disse apparater er der oprettet en særlig knap (knap i venstre side af displayet med teksten 65040). Denne knap vil blinke ved indgående kald, og kaldet besvares ved at løfte røret og trykke på denne knap. Udgående kald foretages ved at løfte røret og trykke knappen 65040, hvorefter der kommer en klartone. Bemærk at det kun er den ene linie til rådighed, så der kan kun foretages en indgående eller udgående samtale af gangen. Hvis Sydvestjysk Brandvæsen er ude af drift Hvis Sydvestjysk Brandvæsens central samt netværk, strøm m.v. er ude af drift, men rådhuset samt øvrige adresser er i drift, kan der oprettes et midlertidigt beredskabscenter ved blot at medtage telefonapparaterne med relevante lokalnr til en af kommunens adresser, hvor der er i forvejen er installeret IP telefoni. Alternativt kan IT/system omkode lokalnr. på eksisterende ip apparater på meget kort tid. Hvis både Sydvestjysk Brandvæsen og Rådhuset er ude af drift Hvis både Sydvestjysk Brandvæsens og rådhusets central er ude af drift, kan der tilsluttes et analogt telefonapparat til den sikrede linie dette gøres i krydsfeltskabet på 1. sal i patchpanelet, der er monteret lige over telefoncentralen (Nortel). I dette patchpanel flyttes det gule kabel fra stiknr 47 til det stik med samme betegnelse som det vægstik hvor den analoge telefon er monteret. Både kablet samt ved patchpanelet er der mærket op, således man kan se hvor kablet skal være monteret ved normal drift. Krydsfelt: Nøgle til teknikrum og krydsfelt er i lille nøgleskab, som er placeret under disken ved Ella s plads. Mærket Krydsfelt Serverrum. (Døren skal være altid være låst) 14

15 Analog telefon er placeret oven på rack for krydsfelt Vægstik der har forbindelse til krydsfelt på 1. sal er mærket X2, dog er vægstik på depotet mærket X4 Det skyldes at signalerne går via et lille krydsfelt på depotet, som er placeret i rum ved klublokale (højt, husk stige). Telefoni stabsrum: Telefoner: Der er dedikeret 8 telefoner til Stabsrum, og aktiviteter i forbindelse med aktivering af Stabsrummet. Disse er alle programmeret med analog nr , og er i dagligdagen lokaliseret som følger: Stabsrum og (aktive) Mødelokalet og (aktive) Rød pult stabsrum 65045, 65046, og (inaktive beredskab) De inaktive telefoner bør 1-2 gange årlig aktiveres, idet telefonernes software opdateres en gang imellem. Så undgås ventetid, når de skal ibrugtages. Hovedtelefonnr. i stabsrum: Hvis det skønnes formålstjenlig kan gå til stabsrummet eller møderum, på telefon m. sidepanel. Dette formentligt kun uden for arbejdstid, da telefonen ellers passes af kontoret. Aktivering: Telefon er i rød pult. Tilslut net (X2) og strøm. Deaktiver Ellas og Loas telefoner knap øverst til højre. Der kommer telefonsymbol ud for tekst GrpSvdeAkt i display. Telefonsvarer frakobles, se styring telefonsvarer. Husk at tilkoble telefonsvarer når opgaven afsluttes. Nødprocedure ved telefonnedbrud: Hvis/når Rådhusets- og/eller lokal telefoncentral er går ud af drift, samles det tilstedeværende personale for etablering af nødprocedure. Herunder, beslutning om hvem der skal informeres om nødtelefonnummeret Se side 3 Styring telefonsvarer kontor: Den automatik, der tidsmæssigt styrer opkald på hovednr. til telefonsvareren, kan frakobles: Frakobling: Løft røret og få en klartone på en vilkårlig kommunal telefon. (ikke mobil) Tast * (klartone) 65001# (således vil hovednr gå til udenom opkaldsstyringen) Tilkobling: # (klartone) Om telefonerne: Telefonerne er programmeret med nr. og egenskaber, det betyder at enhver af vore telefon kan flyttes til ethvert sted i Esbjerg Kommune. 15

16 Bilag 6 Skabelon for dagsorden for første møde i krisestaben Dagsorden for 1. stabsmøde: 1. Deltagere og referent 2. Situationen 3. Opgaven 4. Udpegning af hændelsens kriseleder, stabschef og presseansvarlige 5. Fastlæggelse af organisationen (skal staben udvides med flere personer?) 6. Bemanding af staben (fuld stab, vagtfordeling mv) 7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 8. Særlige procedurer (modtagelse og fordeling af informationer, Iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder m.fl., Økonomi, herunder bemyndigelser.) 9. Status vedr. tværgående stabe og andre krisestyringsfora 10. Krisekommunikation og pressestrategi 11. Eventuelt 12. Opsummering af væsentlige beslutninger 13. Næste møde 16

17 Bilag 7 Skabelon for det samlede situations og risikobillede Udfærdigelsestidspunkt: Godkendt af: 1. Situation 2. Hvad er der sket? Dræbte Sårede Berørte Materiel skade Andet 3. Hvor er hændelsen/erne sket 4. Trusselsvurdering (Fastsættes af Politi/PET) 5. Kommunernes beredskabsniveau 6. Kommunernes beredskabsforanstaltninger og tiltag 7. Ressourceanvendelse Hvad er indsat Tilstrækkelig? Behov for yderligere 8. Hvordan kan situationen udvikle sig 9. Mediebilledet og krisekommunikation 10. Kort og illustrationer 17

18 Bilag 8 Skabelon til oversigt over materielressourcer Skabelon Sydvestjysk Brandvæsens egne styrker. Vogn Status Hjem Vogn Status på vej Vogn Status Optaget Hændelse/Adresse Vogn Status Fri 18

19 Skabelon Eksterne styrker Myndighed eller Leverandør Vogntyper og bemanding Indsats Hændelse/Adresse Status Fri Placeret hvor 19

20 Bilag 9 Kommunikationsafdelingernes fælles plan for aktivering, drift og samarbejde i en krisesituation Krisekommunikation på tværs -kommunikative handlinger baseret på den generelle Beredskabsplan 2016 for Esbjerg, Fanø og Varde Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner håndterer krisekommunikationen for Sydvestjysk Brandvæsen. Beredskabschefen kontakter og informerer Søren Abildtrup, Britta Boel og Anette Simmelsgaard ved kriser. Beredskabschef Jens Mølgaard Esbjerg Kommune Søren Abildtrup Varde Kommune Britta Boel Fanø Kommune Anette Simmelsgaard Kommunikationschef Thomas Reil Kommunikationschef Steffen Kjær Borgerservicechef Janni Hansen Stedfortrædere Brit Brus Lærke Ø. Støchkel Stedfortræder Martin Kastoft Nielsen Kommunikationscheferne informeres af deres respektive leder. Dog kontakter beredskabschefen/indsatslederen direkte enten telefonisk eller via sms den øverste kommunikationsansvarlige, som er Esbjerg Kommunes kommunikationschef. Den øverste kommunikationsansvarlige tager den indledende kontakt til de kommunikationsansvarlige i Varde og Fanø for at koordinere indsatsen vedrørende opgavefordeling. Her vil den kommunikationsansvarlige eller lignende i den berørte kommune indtræde i krisestaben og kan også fungere som øverste kommunikationsansvarlige under krisen. Omfanget af kommunikationsindsatsen besluttes i samarbejde. 20

21 Krisestaben Kriseniveauet vil blive besluttet i krisestaben eller den lokale beredskabsstab, men nogle af de forberedende aktiviteter behøver ikke at afvente det første møde i krisestaben. Efter orienteringen fra og afklaringen med beredskabschefen/indsatslederen kan Esbjerg Kommunes kommunikationschef sætte gang i følgende: Udpege evt. repræsentant til deltagelse i første stabsmøde (Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø) Forberede første statusmelding til det første møde i krisestaben Indkalde medlemmer af krisekommunikationsteamet bemandingen vurderes løbende Koordinere kommunikationsindsatsen med Varde og Fanø kommuner Koordinere med eksterne partnere i forhold til kommunikation (ex Politiets kommunikationsansvarlige) Forberede aktivering af krisetelefonen Forberede aktivering af postkassen Forberede aktivering af standard svar Forberede foreløbig pressestrategi og håndtering af den interne kommunikation Krisekommunikationsteamet vil med mindre anden placering er mere relevant samles på Esbjerg Rådhus. Der vil altid være en repræsentant fra krisekommunikationsteamet tilstede på Vibevej 18. Krisekommunikationsteam Esbjerg Kommunes kommunikationschef indkalder de relevante medarbejdere, som skal være en del af krisekommunikationsteamet. Det kan være kommunikationskonsulenter, webmastere og grafikere, som bliver en del af den kommunikative indsats. Når alle er samlet holdes en kort briefing (her kan nøglepersoner deltage via FaceTime eller Skype), hvor arbejdsopgaver planlægges og fordeles. Krisekommunikationsteamet skal bl.a.: Udarbejde en pressestrategi Udbygge samarbejdet med samarbejdspartnere (fx kommunikationsansvarlig ved Syd & Sønderjyllands Politi) Udpege kontaktpersoner og talspersoner (i samarbejde med evt. samarbejdspartnere) og klæde disse personer på til mediekontakten Overvåge og analysere mediebilledet, som sammenfattes i situationsrapporter til krisestaben Forfatte budskaber og meddelelser til hjemmesider, sociale medier etc. Svare via relevante kommunikationskanaler fx Facebook og Twitter Bemande krisetelefonen eller lave aftale med anden bemanding fx kontaktcenter eller omstilling i en af de tre kommuner. Krisekommunikationsteamet kan bruge følgende kommunikationskanaler: Hjemmesider (Varde, Fanø og Esbjerg) - (mulighed for breaking news boks på forsiden) Pressemeddelelser Facebook og Twitter (Retweets af Syd- og Sønderjyllands Politi) Standard svar fra kommunernes hovedpostkasser Information til kontaktcenter Krisekommunikationstelefon ( ) 21

22 Intranet Elektroniske bypyloner i Varde, Ribe og Esbjerg Etablering af krisetelefonen Telefonnummer kan anvendes i en krisesituation. Nummeret er aktivt nu og besvares med en telefonsvarer: Du har ringet til Esbjerg Kommunes krisetelefon I øjeblikket er telefonen ikke aktiv. Har du brug for at tale med Esbjerg kommunes kontaktcenter, så kan du taste 1 Ønsker krisekommunikationsteamet at aktivere nummeret, kan det henvise både til numre internt i Esbjerg Kommune eller til et eksternt nummer fx ved Varde Kommune. Aktiver krisenummeret Du skal have valgt et nummer, som skal modtage telefonopkaldene til krisetelefonen. Løft røret (eller medhør) på en kommunal bordtelefon (ikke lync/skype for business) og tast: * <klartone> medflytnummer #<klartone> f.eks. * (klartone) xxxxx eller 85xxxxxxxx # (klartone) Husk 85 foran eksterne numre. Sådan ophæves medflyt på hovednummeret Løft røret og tast: # (klartone) Nummeret er oprettet som en virtuelt phantom nummer på cs1000 telefoncentralen. 22

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet i vinteren

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013 Bornholms Regionskommune Plan for krisestaben 2013 November 2013 Indledning Formål Plan for krisestaben skal kunne anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at opretholde den daglige drift og

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn]

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] Delindsatsplan Kommunikation Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] 1 Indholdsfortegnelse 1. Krisekommunikation...3 1.1. Målet med krisekommunikation...3 1.1.1. Krav til

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet d. 28. januar

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan. Plan for fortsat drift

Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan. Plan for fortsat drift Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan Plan for fortsat drift August 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Ansvar 3 1.4 Planens gyldighedsområde 3 1.5 Planens centrale

Læs mere

Billund Kommune. Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september Senest ajourført:. Senest afprøvet:

Billund Kommune. Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september Senest ajourført:. Senest afprøvet: Billund Kommune Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september 2013 Senest ajourført:. Senest afprøvet: *Der er bibeholdt fagudtryk og forkortelser fra beredskabet i denne plan idet

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Side : 1 / 40 Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: 17. september 2013 Senest afprøvet: 4. september 2013 Side : 2 / 40 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formålet med Svendborg

Læs mere

Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune

Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune Generel beredskabsplan Godkendt den xx.xx.201x Rev.: Nov13 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN

TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: 22/10 2013 af Kenneth Achner Senest afprøvet: 25/4 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Aktivering og drift af Tønder Kommunes krisestab... 7

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST TELEFON POLITIK DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST 2015 Telefonpolitikken fastlægger retningslinjerne for Guldborgsund Kommunes telefoniske betjening.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9611 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet Tilslutning af Avaya IP-telefonen til datanetværk eller Internet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Acadre 08/35037 1/ Svendborg Kommunes GENERELLE Senest ajourført 18. oktober 2009 Senest afprøvet 14. maj 2009 Acadre 08/35037 2/ Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Formålet med Svendborg Kommunes generelle

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Indhold 1 Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet... 3 2 Indmelding på telefonen... 4 3 Beskrivelse af

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere

UNIVERSE. Users guide til Universe

UNIVERSE. Users guide til Universe UNIVERSE Users guide til Universe Indhold Prolog... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Bemærk... 6 Services... 7 Voicemail - der er kun en...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Roskilde Brandvæsen. Roskilde Kommune Generelle. Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013

Roskilde Brandvæsen. Roskilde Kommune Generelle. Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013 Roskilde Kommune Generelle Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013 Revideret d. 1 AUGUST 2013 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 4 2.1 BEREDSKABSPLANLÆGNING... 4 2.2 BESKYTTELSESRUM OG SIKRINGSRUM...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNIVERSE. Users guide til Universe

UNIVERSE. Users guide til Universe UNIVERSE Users guide til Universe Indhold Prolog... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Egenskaber... 6 Services... 7 Voicemail - der er kun

Læs mere

Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg

Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg 1.c. Bilag: Krisekommunikation - information Situation Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod? Opgaver Hvilke opgaver skal løses? Hvad er i fokus? Ledelse og

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Side 1 af 18

Side 1 af 18 14-02-2013 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Aktivering og drift af krisestab 4 1.1 Modtagelse af varsler og alarmer mv. 4 1.1.1 Hændelsen bliver identificeret ved direkte

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Politisk godkendt: Senest ajourført: 10. oktober 2013 af Karen Skønager og Kenneth Achner Senest afprøvet: Indholdsfortegnelse 0. Forord... 4 Formålet med Tønder Kommunes sundhedsberedskabsplan...

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold

INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Beredskabsplan INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Version: 1 af 22-09-2017 Gældende for: Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: MIDK Godkendt af: RECJ INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren.

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Du skal indtræde i en LBS Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Indkaldelsen til LBS Indkaldelsen til LBS skal foregå ved, at politiet kontakter et af

Læs mere