SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER. Teknologi rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER. Teknologi rapport"

Transkript

1 SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER rapport Gruppe: Guy-Alain Niyongabo Rasmus Kjærsgaard Nielsen Lasse Gammelgaard Christiansen Louise Regitze Skotte Andersen Klasse: 1.3 Lærer: Signe Koch Hvid

2 INDLEDNING: Denne rapport omhandler klasse 1.3 s teknologiprojekt, som vi havde i midten af januar til slutningen af februar måned. Det tidspunkt hvor vi fik stukket projektet i hånden, var på det tidspunkt at 1.3 fik nye elever fra den tidligere klasse 1.6. For at få mere kendskab til den nye klasse og eleverne, så besluttede vores lærer at lave blandede grupper, hvor en fra hver gruppe var fra den opløste klasse 1.6. Temaet for det nye projekt var Byen og dette var yderligere delt op i 3 projekter nemlig: Brugervenlig by Bæredygtig by Byen og informationsteknologi. Vi valgte projektet bæredygtig by, hvilket omfatter at vi skulle formulere og analysere en problemstilling som omhandlede bæredygtighed med aktivister i byen og udarbejde et løsningsforslag til problemet. Til temaet valgte vi at have et produkt som ville forebygge højresvingsulykker, da vi synes det havde relevans. Vi fik adskillige teknologitimer til at planlægge hvad vi skulle have gjort, og værksteds timer til at lave produktet. Nogle af værkstedstimerne blev holdt en lørdag pga. vi manglede nogle timer i hverdagene. Dette var dog okay, da vi fik fri om mandagen. Rapporten skulle afleveres d. 27. februar 2008, men vi fik lov til at aflevere den d. 28 februar i stedet, fordi vi ikke kunne printe rapporten ud på skolen pga. det store IT-lokale var låst af, så vi ikke kunne komme til printerne og at ikke var åbnet noget rum på fronter, hvor vi kunne aflevere rapporten. ANALYSE: Højresvingsulykker er en type ulykke hvor en højresvingende lastbiler rammer en cyklist som kører lige ud. I Danmark har regeringen dannet en kommission der har for ansvaret at analysere og indsamle data af ulykker mellem lastbiler og cyklister som kører lige ud, nemlig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. I vores analyse af denne ulykketype, vi skal henvise os til data der blev analyseret og indsamlet af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HUV) i 2005 for at vise frem antallet af både dræbte og tilskadekomne i en 8 måneders periode. I 2005 har politikredse registreret 41 cyklister der er blevet dræbt og 1287 der er kommet til skade ud af de 25 ulykker som har politikredse registeret i trafikken over hele landet i en 8 måneders periode. Heraf blev registreret 11 dræbt og 27 tilskadekomne i en højresvingsulykke. Hermed kan man godt se at antallet af dræbte cyklister fremviser en fjerdel af alle dræbte cyklister i trafikken i løbet af 8 måneder. Hvis vi undersørger ned i dybt, ved at henvise os til data om højresvingsulykker der blevet lavet i 2005, ulykkerne, så har disse vist sig at ud af alle personer der var involveret i ulykkerne, var der alt 25 mandlige chauffør, 13 mandlige cyklister og 12 kvindelige cyklister. Heraf blev 9 cyklister dræbt, 1 cyklister kom alvorligt til skade og 14 cyklister kom lettere til skade. Men spørgsmålet som alle kan stilles er hvorfor? Hvorfor er der højresvingsulykker mens disse kan undgås? Ifølge HUV som har undersøgt ulykker mellem højresvingende lastbiler og kørende cyklister mener at der findes flere faktorer der kan skyldes ulykker. En af de første faktorer som HUV har vurderet i de alle 25 ulykker er en utilstrækkelig orientering af lastbilchaufførerne. HUV mener at i alle tilfælde, at chaufførerne havde set cyklisterne inden ulykker og mener at disse kunne have været undgået, hvis chaufførerne havde orienteret sig ordentligt. 1 af 11

3 En anden faktor som kunne skyldes højresvingsulykker er en manglende af opmærksomhed enten hos chaufførerne eller cyklister, eller begge dem. Denne uopmærksomhed kunne godt forklares at f.eks. cyklister taler på mobiltelefon eller hører musik og dermed mister de opmærksomheden ved at ikke høre lastbiler der kommer bagfra. Uopmærksomheden kan findes hos chaufførerne når f. eks. at chaufførerne ikke kender området de kører i og forsøger at finde den rette vej. En tredje faktor som kan også skyldes højresvingsulykker, er en høj placering som lastbilchaufførerne, er udsat i forholdet til andre køretøjer. Så denne placering skubber chaufførerne til at bruge spejlene for at have et bedre udsyn. Ifølge HUV rapport har de fleste chauffører (21 ud af 25 i alt) der blevet interviewet efter ulykken nævnt at spejlindstillingen var en af de faktorer der har provokeret ulykken. Af alle de tre faktorer, kan der eventuelt findes nogle løsninger til. Uopmærksomheden som vi har set, er en af de faktorer hos både chaufførerne og cyklister kunne godt undgås, ved at lave en kampagne altså at sensibilisere disse at have fuld opmærksomhed i trafikken. Spejlindstillingen kan også være en af de faktorer, og der findes nogle løsninger til det nemlig for eks. at kontrollere spejlindstillinger inden man starter at køre. Politi skal også lave en kontrol i trafikken om forket indstillede spejle. Køreuddannelsen skal give chaufførerne viden om og forståelse om spejlenes indstilling og brug. Et kamera som kan sidder på siderude er også en god idé. PROBLEM: Hvert år dør der mellem 30 og 40 cyklister i højresvingsulykker, i Danmark. Dette er et problem, der på det seneste har været meget i medierne, og bl.a. i Holland har man fået reduceret dette dødstal med 50%. Dog er det ikke samme løsning der virker alle steder, og selvom man har prøvet samme løsning i Danmark, som i Holland, har det ikke virket med lige så godt resultat. Højresvingsulykker er et stort problem i trafikken, og der er i Danmark flere og flere der dør i en sådan ulykke. En højresvingsulykke er kortest defineret som en ulykke hvor et højresvingende køretøj rammer en cyklist eller en fodgænger. Den typiske højresvingsulykke i dag er når en højresvingende lastbil rammer en cyklist. Dette er fordi cyklisten typisk placerer sig i en vinkel i forhold til lastbilen, således at lastbilchaufføren ikke kan se cyklisten i det normale sidespejl. Problemobservation Vi kom frem til ideen med emnet grundet den før nævnte omtale i medierne. I højresvingsulykker er det primært cyklister der bliver kørt ned af lastbiler 1. Dette har problem giver konsekvenser for samfundet ved at samfundet taber arbejdskraft, da døde individer ikke kan arbejde. Behandling med medicinal og transport f.eks. ambulancer brugt i fragt af den påkørte, så de hurtigst muligt kan komme på hospitalet. De pårørende til den døde kan komme ud i dyb sorg, hvilket kan fører til depression og stress. Dette kan fører til at de bliver ude af stand til at arbejde i en ubestemt periode, og for at få dem på ret køl igen så skal de i terapi. Der er tale om en samfundsmæssig problemstilling, da samfundet taber penge på dette problem som kunne bruges andre steder f.eks. i at forbedre velfærden af 11

4 Hypotese Mange dør i højresvings ulykker, fordi chaufføren af lastbilen ikke kan se og dermed ikke ved at der er en cyklist ved siden af lastbilen. Når det så lastbilen og cyklisten kører, så bliver cyklisten påkørt af lastbilens last. Dette kommer til at koste samfundet penge på den ene eller anden måde eks. tab af arbejdskraft mm. Problemtræ Figur 1 Projektafgrænsning Vi har valgt disse områder, da vi mener at de er mest relevante for emnet, uden at gå for langt ud af et sidespor. Det er oplagt at tage problematikken med lastbilchaufførerne i brug, da det primært er dem problemet afhænger af. Vi har også valgt at tage konsekvenser for pårørende til dem der bliver såret, eller dør i ulykkerne med, da vi mener at det er vigtigt at se på hvorfor og hvordan det skader folk, udover den fysiske skade, en højresvingsulykke påfører. 3 af 11

5 Arbejdsspørgsmål Hvor mange er ofre i en højresvingsulykke? Hvorfor kan chaufførerne ikke se cyklisterne? Hvor forekommer der flest højresvingsulykker? Hvad er definitionen på en højresvingsulykke? Hvilken effekt har højresvingsulykker på pårørende til ofrene i ulykkerne? Eksisterende løsninger Love og regler LØSNING: Efter at have set på problemets omfang og virkninger så kom vi frem til produkt. Vi ville producere en metalkasse som indeholder et videokamera. Videokameraet er placeret foran på lastbilen (se figur 1.1), da det giver kameraet den bedste synsvinkel, hvor den transmitterer direkte billeder op i førerhuset til lastbilchaufføren som bliver vist på en monitor. Dette giver lastbil chaufføren et overblik over om der er nogle cykellister tæt på lastbilen, inden han/hun drejer. Vores kasse er dog kun en prototype, og vi havde ideer til features og andre designs hvis produktet kom i produktion. Der er allerede udviklet anden teknologi f.eks. specielle spejle, som skulle gøre det muligt for chaufføren til at se hele siden af lastbilen. Dog har disse spejle en del blinde pletter, hvor man ikke kan se. Figur 2 Kravet til projektet var at det skulle være enkelt at lave og billigt. Dog skal kravene til den udgave af som skulle produceres være anderledes. Den skal være billig, men skal være mere kompliceret hvad angår design, materialer og kamera. Vi valgte at dele projektet op i tre dele nemlig kassen, kameraet og sokkel. Hvordan virke det?: Videokameraet transmitterer levende billeder op til chaufførens i førerhuset vha. en enkel monitor. Ud fra disse billeder kan chaufføren se om der befinder sig cyklister eller fodgænger ved siden af lastbilen, som han/hun ikke ellers kunne se vha. de forskellige spejle. Dermed ved chaufføren med sikkerhed om der er nogle ved lastbilens sider, inden at han/hun drejer. Desuden så kan man vha. knapper i førerhuset dreje kameraet,, så man kan se alle cyklister eller fodgænger ved lastbilens sider, som kan befinde sig i en blind plet, som kameraet ikke kan se i dens normale position. 4 af 11

6 Kassen: (se Figur 4 og 5 på side 7-8) Kassen er skallen for produktet. Dens funktioner er at passe på kameraet ved eventuelle stød og slag, regn mm., og at holde kameraet der hvor man ønsker at kameraets synsvinkel skal være. Vores kasse består af selve skallen og en sokkel som holder kameraet. Begge er lavet af metal da det er stærkt, billigt og nemt at arbejde med. Soklen består af to cylindere, hvor der er et hul i cylinder til kameraet. Hvis kameraet kom i produktion, så havde vi tænkt os at kassen skulle have været smallere, bedre designet, have en rude af plexiglas til at holde vind og vejr ude og lavet af et lettere og stærkere metal som aluminium. I starten tænkte vi på at sættet en plade plexiglas for kassen, for at indkapsle kameraet noget bedre, og at den skulle monteres på døren af lastbilen. Dog ændrede vi mening, da spidsen af lastbilen ville give en bedre synsvinkel end hvis den skulle monteres på døren, mens vi droppede ideen med plexiglas da vi ikke så behov for det, da vi var færdige med produktet. Kassen skal monteres på spidsen af lastbilen af kraftige bolte, som skulle spændes fast på lastbilens chassis. Kamera: Kameraet er det stykke elektronik, som overvåger lastbilens sider. De levende billeder som kameraet viser, bliver transmitteret op en monitor i førerhuset, vha. af en ledning som er forbundet med monitoren og kameraet. Kameraet som vi har brugt til prototype af vores produkt, er et billigt Logitech QuickCam (som er et webcam) som Rasmus har taget fra sit eget hjem. Det kører vha. software ved navn Logitech QuickCam som kom med kameraet. Soklen: Soklen er cylinderformet og holder på kameraet vha. et hul, som det sættes ned i. Da vi startede på projektet, der havde vi en forhåbning om, at kunne lave et elektroniks hjul som holderen skulle placeres på. Men dette hjul, ville det være muligt at kunne dreje kameraet, så dens synsvinkel blev forøget. Dog droppede vi planerne om at lave den pga. tidsnød, men der er stadig en del af produktet, hvis det kommer i produktion. Design: (se Figur 3 på side 6) Designet er ikke det kønneste, da vi ikke havde så meget tid til dette projekt. Men designet er fint nok til prototypen. Hvis prototypen endelig ville komme i produktion, så have vi allerede et par forslag til hvordan det endelige design skulle se ud. Den flade: Dette design ligger meget tæt på lastbilen, hvilket gør den mere diskret og mindsker omfanget af skaber, hvis den at kollidere med noget. Her er kameraet på en kugle, som man kan vende og dreje hvorhenne man vil vha. styringen fra førerhuset. Dog er dette designet hage, da chaufføren skal bruge meget længere tid på at styre kameraet, end ved det andet design pga. dens ringe synsvinkel. Den med de runde kanter: Dette design ligner lidt vores prototypens design, men I forhold til prototypen så har denne en elegant form som en trapez, har runde kanter og er placeret tætter på lastbilen. Dette giver kameraet en udmærket synsvinkel, hvilket gør behovet af styring af kameraet minimal. Dog gør dette den mindre diskret på lastbilen, hvilket kan få den til at virke klodset, og kameraet har lettere ved at tage skabde, hvis kassen kollidere med noget. 5 af 11

7 Figur 3 PRODUKTION: Vores arbejdsproces foregik meget struktureret. Vi havde delt det op, således at Allan, Rasmus og Lasse havde ansvaret for produktionen af vores produkt, mens Louise havde ansvaret for at dokumentere vores arbejde i rapporten. Det hele startede med Design-fasen, hvor vi designede vores produkt sammen med Hans-Otto, fra metal. Vi startede med at fremstille kassen hvori kameraet skulle monteres. Denne kasse fremstillede vi ved at bukke en stålplade med en tykkelse på 2 mm. Pladen blev bukket 4 steder, og herefter nittede vi en endeplade på i den ene side, således at der ville være to åbne sider i kassen. Den ene side ville være ind mod lastbilen, imens den anden side ville blive dækket af en plexiglas rude, som tillod at kameraet kunne filme ud gennem hullet, uden at blive udsat for vind og vejr. Grunden til at vi besluttede os for at holde kassen åben ind mod døre, var at vi herved kunne trække kablerne udenfor synsvidde, og hermed også minimere risikoen for hærværk, og vandskader/frostskader. Efter vi havde bøjet stålet til en kasse, lavede vi endestykket, som vi herefter nittede fast til den ene side af kassen som på daværende tidspunkt havde tre åbne sider. Denne endeplade skal fungere som bagvæg inde i kassen, og herved også bryde vinden udenom kassen mens lastbilen kører. Inde i kassen er kameraet monteret på en sokkel, som vi har drejet på en drejebænk. Denne sokkels formål er at holde kameraet fast, samt minimere rystelserne fra den store dieselmotor. Soklen har også den funktion at den kan drejes alt efter med hvilken vinkel kunden ønsker at se ned på gaden. 6 af 11

8 Figur 4 Vores produkt Materialer: Vi brugte disse materialer til produktet: to 80x80mm metalplader en 90x80mm metalplade en 30x30mm cylinder 4 nitter Udstyr: Vi brugte følgende stykke udstyr til at lave produktet: Drejebænk Slibemaskine Boremaskine (både håndholdt og stationær) Nitter Bukkebænk 7 af 11

9 Udregninger (se Figur 5): Figur 5 Hul: Dybde: 11mm bredde: 9mm (radius: 4,5) π 4,5 2 = 63,61mm 2 Rumfang: 4, = 699,79mm Sokkel: Arealet af en cylinder: Krum: 2 π r h Cirkel: π r 2 Rumfanget af en cylinder: π r 2 h Cylinder 1) højde:20mm diameter: 15mm (radius: 7,5mm) Cylinder 2) højde: 10mm diameter: 30mm (radius: 15mm) Cylinder 1) Den krumme overflade: 2 π 7,5 20 = 942,47mm 2 Den flade overflade (cirkel): π 7,5 2 = 176,71mm 2 8 af 11

10 Rumfang: 7, = 3534,29mm 3 Cylinder 2) Den krumme overflade: = 942,47mm 2 Den flade overflade (cirkel): 15 2 = 706,85mm 2 Rumfang: = 7068,58mm 3 Hele sokkelen) Den flade overflade: 176,71 706,85= 530,14 (30mm flade 15mm flade) 176, , ,14 = 1413, ,17 63,61 = 1349,56mm 2 Den krumme overflade: 7068, ,29 = 10602,87mm 2 Kasse: Højde: 90mm bredde: 80mm længde: 80mm Arealet af en firkant: l b Rumfanget af en kasse: h l b Side a + b) Længde: 80mm bredde: 80mm = 6400mm 2 Side c) Længde: 90mm bredde: 80mm 90mm 80mm = 7200mm 2 Selve kassen) = 12800mm = 20000mm 2 9 af 11

11 Rumfang: = mm 3 PRØVNING: Da produktet var færdigt, installerede Rasmus Logitech QuickCam software for at få billeder fra kameraet på hans bærbar, for at afprøve om produktet virkede efter hensigten, hvilket det gjorde. Dog var vi noget forsigtige med afprøvningen af hvor meget fysisk strabads produktet kunne holde til, da vi ikke ville ødelægge kameraet, da Rasmus gerne skulle kunne få det hjem igen efter projektet. For at afprøve om kassen havde virkede efter hensigten med at beskytte kameraet, der bankede vi skiftevis meget hårdt og mindre hårdt på kassen, mens den lå på et bord, mens vi nøje så hvilket hvad kameraet sagde til den, ved at kigge på hvor meget billedet blev forstyrret på Rasmuses computer. Selv om billedet blev rystet når man bankede på det, så stabiliserende billede sig hurtigt igen, og virkede optimalt bagefter. KONKLUSION: Problemet: Vi mener at dette produkt ikke er fuldstændig løsning på problemet, men at den er med til at kraftigt forbygge højresvingsulykker fremover. At for at kunne løse problemet fuldstændigt, ville kræve meget mere teknologi samt ydelser fra både chaufføren af lastbilen, men fra alle de mennesker som befinder sig rundt om den, hvilket ikke er urealistisk. Dog mener vi at en kombination af anden teknologi f.eks. en alarm, ligesom en anden gruppe i vores lavede, ville yderligere forebygge at højresvingsulykker finder sted. Produktet: Efter produktionen og afprøvningen af produktet, der kan vi konkludere at vores produkt virker efter hensigten. Dog skal produktets design og features laves om, hvis den kommer i produktion og bliver brugt, da vores prototype ville være klodset og yde ringe beskyttelse hvis den kollidere noget med høj fart. EVALUERINGER: Rasmus Kjærsgaard Nielsen: Jeg synes at arbejdet ikke har gået så forfærdelig godt, som jeg havde håbet. Jeg var helt ny i klasse 1.3, da vi startede på dette projekt og straks bliv jeg kastet i gruppe med tre fra den gamle klasse 1.3, hvilket jeg ikke havde noget imod, da jeg godt kan lide at møde nye mennesker. Dette betød dog at jeg begyndte at skabe de forskellige relationer til disse mennesker under projektet, hvilket ville sige at jeg først fik et indblik af de forskelliges arbejdsmetoder halvvejs igennem projektet. Vi manglede en ordentlig leder i gruppe og vores kommunikation var ikke god. Lasse og Louise kom også hurtigt op at tottes pga. interne stridigheder, hvilket skabet en dårlig stemning i gruppen. Hvad arbejde angår, så har jeg også været splittet, da Lasse, Guy-Alain og jeg i gruppe gik i værkstedet, mens Louise skrev rapport. Det viste sig at Guy-Alain og især Lasse var rigtig gode at have med i metalværksted, da de var gode med de forskellige slags udstyr og kom med gode løsninger på de forskellige problemer vi stødte på undervejs, samtidig med at vi hyggede os. Dog lavede Louise ikke meget rapport, da vi var i værkstedet, hvilket begyndte at vække tvivl hos mig om Louises arbejde i gruppen. De sidste dage af projektet var kaotiske, pga. Louise flyttede klasse, vi havde ingen ordentlig arbejdsmoral under de teknologitimer, da vi fik lav til at skrive rapport og vi havde ikke styr på tiden overhovedet. Mit ambitionsniveau har været for højt, hvilket har stresset mig og vi havde også haft brug for en ordentlig leder, som kunne slå ting fast og skulle sige hvad vi skulle gøre, så vi alle fik et bedre overblik over vores arbejde. 10 af 11

12 Louise: Hvis jeg skal være ærlig synes jeg dette projekt har gået utroligt dårligt. Det at vi ikke selv fik lov at vælge grupper var ikke specielt rart, da jeg kom i en gruppe jeg ikke ligefrem selv bifaldede. Lasse og jeg kommer ikke godt ud af det med hinanden, og det ødelagde en masse internt i gruppen. Selvom jeg, føler jeg selv, har prøvet at komme så godt ud af det med Lasse som overhovedet muligt, har han fuldstændig nægtet på nogen måde at være den mindste smule flink overfor mig. Hvis vi ser bort fra Lasses og mine stridigheder, har resten af gruppen for mig fungeret nogenlunde indbyrdes. Guy-Alain har dog ikke sagt så meget, men Rasmus har været en god og integreret del af gruppen der stort set har været bindeleddet for resten af os. Der har været utroligt lidt struktur, og kommunikation gruppen indbyrdes hvilket har været et stort problem. Der har manglet en person der har taget kontrol og sagt nu holder vi et gruppemøde eller nu gør du sådan og sådan og det har gjort at jeg har følt at jeg ikke har vidst på nogen måde hvor langt vi var, hvad vi manglede, eller noget som helst. Guy-Alain: Jeg synes at arbejdet gik nogenlunde godt. Grunden at jeg siger det var nogenlunde er at stemning var ikke så godt mellem gruppemedlemmer (Louise og resten af gruppen). Dette skyldes at Louise ikke har været en stor hjælp da vi var i gang at lave dette projekt, især da vi var i værkstedet mens Louise skrev rapport, for vi var i tvivl om Louise lavede noget. Udover det synes jeg at det har været hyggeligt at arbejde i dette projekt med resten af gruppen, Lasse og Rasmus, først fordi stemningen var god mellem os. Jeg fik mange ting at vide som jeg ikke vidste før ved at arbejde i værkstedet og ved at høre andres ideer. 11 af 11

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Teknologi rapport Mennesket i bevægelse Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Indholdsfortegnelse Problemanalyse af tema/indledning... 3 Problemformulering og problemanalyse... 3 Produkttype... 3 Tidsplan...

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden SIKRING Er du helt sikker? - Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden Vi har mere end 25 års erfaring med salg af tyverimærkning og sikring, så vi kender tyvenes teknikker og foretrukne

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Undgå skader med lastbil

Undgå skader med lastbil Undgå skader med lastbil Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som professionel chauffør, har du hver dag ansvaret for andre i trafikken. Du kører i en stor bil

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 551,REU alm. del - Bilag 823 Offentligt. Evalueringsrapport See-mi forsøg i Skanderborg

Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 551,REU alm. del - Bilag 823 Offentligt. Evalueringsrapport See-mi forsøg i Skanderborg Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 551,REU alm. del - Bilag 823 Offentligt Evalueringsrapport See-mi forsøg i Skanderborg See-mi forsøg i Skanderborg 2 / 9 1. Indledning Der er i dag fra

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

for Autocampers dk 2014

for Autocampers dk 2014 for Autocampers dk 2014 Når du er på farten med din autocamper er det vigtigt at kunne komme fra sted til sted hurtigt og uproblematisk. Samtidig er det rart med lidt ekstra plads ud over autocamperen,

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

TRP parkeringssensor til anhænger

TRP parkeringssensor til anhænger TRP parkeringssensor til anhænger KAMERASYSTEMER GØR DIT SYNSFELT STØRRE Med TRP får du både markeringslys og en parkeringssensor til anhænger. LED-markeringslys begynder at blinke, når lastbilen nærmer

Læs mere

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave 16/05-2008 Kommunikation/IT afsluttende opgave Roskilde Maraton Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4 08 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave Indhold Problem og målgruppe... 3 Problemstilling...

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Gør rent i dybden med en

Gør rent i dybden med en TesT tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Jo længere spuleslangen er, desto mindre skal du flytte maskinen, fx når du vasker

Læs mere

Acceptable og ikke acceptable skader

Acceptable og ikke acceptable skader Acceptable og ikke acceptable skader UDVENDIG På de følgende sider finder du eksempler på acceptable og ikke acceptable skader. Med denne viden om hvordan bilen vurderes, kan du undgå omkostninger udover

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker 1. Med vilje at forårsage fysisk skade på en selv, som følge af impulsive handlinger Tanker om at springe ud fra et højt vindue Tanker om at springe

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere,

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere, Sonocaddie V500 er en håndholdt Stor test af 10 afstandsmålere Ikke mange tekniske hjælpemidler må bruges på en golfbane, men forbuddet gælder ikke afstandsmålere. Her tester vi et stort udvalgs funktionalitet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere