SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER. Teknologi rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER. Teknologi rapport"

Transkript

1 SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER rapport Gruppe: Guy-Alain Niyongabo Rasmus Kjærsgaard Nielsen Lasse Gammelgaard Christiansen Louise Regitze Skotte Andersen Klasse: 1.3 Lærer: Signe Koch Hvid

2 INDLEDNING: Denne rapport omhandler klasse 1.3 s teknologiprojekt, som vi havde i midten af januar til slutningen af februar måned. Det tidspunkt hvor vi fik stukket projektet i hånden, var på det tidspunkt at 1.3 fik nye elever fra den tidligere klasse 1.6. For at få mere kendskab til den nye klasse og eleverne, så besluttede vores lærer at lave blandede grupper, hvor en fra hver gruppe var fra den opløste klasse 1.6. Temaet for det nye projekt var Byen og dette var yderligere delt op i 3 projekter nemlig: Brugervenlig by Bæredygtig by Byen og informationsteknologi. Vi valgte projektet bæredygtig by, hvilket omfatter at vi skulle formulere og analysere en problemstilling som omhandlede bæredygtighed med aktivister i byen og udarbejde et løsningsforslag til problemet. Til temaet valgte vi at have et produkt som ville forebygge højresvingsulykker, da vi synes det havde relevans. Vi fik adskillige teknologitimer til at planlægge hvad vi skulle have gjort, og værksteds timer til at lave produktet. Nogle af værkstedstimerne blev holdt en lørdag pga. vi manglede nogle timer i hverdagene. Dette var dog okay, da vi fik fri om mandagen. Rapporten skulle afleveres d. 27. februar 2008, men vi fik lov til at aflevere den d. 28 februar i stedet, fordi vi ikke kunne printe rapporten ud på skolen pga. det store IT-lokale var låst af, så vi ikke kunne komme til printerne og at ikke var åbnet noget rum på fronter, hvor vi kunne aflevere rapporten. ANALYSE: Højresvingsulykker er en type ulykke hvor en højresvingende lastbiler rammer en cyklist som kører lige ud. I Danmark har regeringen dannet en kommission der har for ansvaret at analysere og indsamle data af ulykker mellem lastbiler og cyklister som kører lige ud, nemlig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. I vores analyse af denne ulykketype, vi skal henvise os til data der blev analyseret og indsamlet af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HUV) i 2005 for at vise frem antallet af både dræbte og tilskadekomne i en 8 måneders periode. I 2005 har politikredse registreret 41 cyklister der er blevet dræbt og 1287 der er kommet til skade ud af de 25 ulykker som har politikredse registeret i trafikken over hele landet i en 8 måneders periode. Heraf blev registreret 11 dræbt og 27 tilskadekomne i en højresvingsulykke. Hermed kan man godt se at antallet af dræbte cyklister fremviser en fjerdel af alle dræbte cyklister i trafikken i løbet af 8 måneder. Hvis vi undersørger ned i dybt, ved at henvise os til data om højresvingsulykker der blevet lavet i 2005, ulykkerne, så har disse vist sig at ud af alle personer der var involveret i ulykkerne, var der alt 25 mandlige chauffør, 13 mandlige cyklister og 12 kvindelige cyklister. Heraf blev 9 cyklister dræbt, 1 cyklister kom alvorligt til skade og 14 cyklister kom lettere til skade. Men spørgsmålet som alle kan stilles er hvorfor? Hvorfor er der højresvingsulykker mens disse kan undgås? Ifølge HUV som har undersøgt ulykker mellem højresvingende lastbiler og kørende cyklister mener at der findes flere faktorer der kan skyldes ulykker. En af de første faktorer som HUV har vurderet i de alle 25 ulykker er en utilstrækkelig orientering af lastbilchaufførerne. HUV mener at i alle tilfælde, at chaufførerne havde set cyklisterne inden ulykker og mener at disse kunne have været undgået, hvis chaufførerne havde orienteret sig ordentligt. 1 af 11

3 En anden faktor som kunne skyldes højresvingsulykker er en manglende af opmærksomhed enten hos chaufførerne eller cyklister, eller begge dem. Denne uopmærksomhed kunne godt forklares at f.eks. cyklister taler på mobiltelefon eller hører musik og dermed mister de opmærksomheden ved at ikke høre lastbiler der kommer bagfra. Uopmærksomheden kan findes hos chaufførerne når f. eks. at chaufførerne ikke kender området de kører i og forsøger at finde den rette vej. En tredje faktor som kan også skyldes højresvingsulykker, er en høj placering som lastbilchaufførerne, er udsat i forholdet til andre køretøjer. Så denne placering skubber chaufførerne til at bruge spejlene for at have et bedre udsyn. Ifølge HUV rapport har de fleste chauffører (21 ud af 25 i alt) der blevet interviewet efter ulykken nævnt at spejlindstillingen var en af de faktorer der har provokeret ulykken. Af alle de tre faktorer, kan der eventuelt findes nogle løsninger til. Uopmærksomheden som vi har set, er en af de faktorer hos både chaufførerne og cyklister kunne godt undgås, ved at lave en kampagne altså at sensibilisere disse at have fuld opmærksomhed i trafikken. Spejlindstillingen kan også være en af de faktorer, og der findes nogle løsninger til det nemlig for eks. at kontrollere spejlindstillinger inden man starter at køre. Politi skal også lave en kontrol i trafikken om forket indstillede spejle. Køreuddannelsen skal give chaufførerne viden om og forståelse om spejlenes indstilling og brug. Et kamera som kan sidder på siderude er også en god idé. PROBLEM: Hvert år dør der mellem 30 og 40 cyklister i højresvingsulykker, i Danmark. Dette er et problem, der på det seneste har været meget i medierne, og bl.a. i Holland har man fået reduceret dette dødstal med 50%. Dog er det ikke samme løsning der virker alle steder, og selvom man har prøvet samme løsning i Danmark, som i Holland, har det ikke virket med lige så godt resultat. Højresvingsulykker er et stort problem i trafikken, og der er i Danmark flere og flere der dør i en sådan ulykke. En højresvingsulykke er kortest defineret som en ulykke hvor et højresvingende køretøj rammer en cyklist eller en fodgænger. Den typiske højresvingsulykke i dag er når en højresvingende lastbil rammer en cyklist. Dette er fordi cyklisten typisk placerer sig i en vinkel i forhold til lastbilen, således at lastbilchaufføren ikke kan se cyklisten i det normale sidespejl. Problemobservation Vi kom frem til ideen med emnet grundet den før nævnte omtale i medierne. I højresvingsulykker er det primært cyklister der bliver kørt ned af lastbiler 1. Dette har problem giver konsekvenser for samfundet ved at samfundet taber arbejdskraft, da døde individer ikke kan arbejde. Behandling med medicinal og transport f.eks. ambulancer brugt i fragt af den påkørte, så de hurtigst muligt kan komme på hospitalet. De pårørende til den døde kan komme ud i dyb sorg, hvilket kan fører til depression og stress. Dette kan fører til at de bliver ude af stand til at arbejde i en ubestemt periode, og for at få dem på ret køl igen så skal de i terapi. Der er tale om en samfundsmæssig problemstilling, da samfundet taber penge på dette problem som kunne bruges andre steder f.eks. i at forbedre velfærden af 11

4 Hypotese Mange dør i højresvings ulykker, fordi chaufføren af lastbilen ikke kan se og dermed ikke ved at der er en cyklist ved siden af lastbilen. Når det så lastbilen og cyklisten kører, så bliver cyklisten påkørt af lastbilens last. Dette kommer til at koste samfundet penge på den ene eller anden måde eks. tab af arbejdskraft mm. Problemtræ Figur 1 Projektafgrænsning Vi har valgt disse områder, da vi mener at de er mest relevante for emnet, uden at gå for langt ud af et sidespor. Det er oplagt at tage problematikken med lastbilchaufførerne i brug, da det primært er dem problemet afhænger af. Vi har også valgt at tage konsekvenser for pårørende til dem der bliver såret, eller dør i ulykkerne med, da vi mener at det er vigtigt at se på hvorfor og hvordan det skader folk, udover den fysiske skade, en højresvingsulykke påfører. 3 af 11

5 Arbejdsspørgsmål Hvor mange er ofre i en højresvingsulykke? Hvorfor kan chaufførerne ikke se cyklisterne? Hvor forekommer der flest højresvingsulykker? Hvad er definitionen på en højresvingsulykke? Hvilken effekt har højresvingsulykker på pårørende til ofrene i ulykkerne? Eksisterende løsninger Love og regler LØSNING: Efter at have set på problemets omfang og virkninger så kom vi frem til produkt. Vi ville producere en metalkasse som indeholder et videokamera. Videokameraet er placeret foran på lastbilen (se figur 1.1), da det giver kameraet den bedste synsvinkel, hvor den transmitterer direkte billeder op i førerhuset til lastbilchaufføren som bliver vist på en monitor. Dette giver lastbil chaufføren et overblik over om der er nogle cykellister tæt på lastbilen, inden han/hun drejer. Vores kasse er dog kun en prototype, og vi havde ideer til features og andre designs hvis produktet kom i produktion. Der er allerede udviklet anden teknologi f.eks. specielle spejle, som skulle gøre det muligt for chaufføren til at se hele siden af lastbilen. Dog har disse spejle en del blinde pletter, hvor man ikke kan se. Figur 2 Kravet til projektet var at det skulle være enkelt at lave og billigt. Dog skal kravene til den udgave af som skulle produceres være anderledes. Den skal være billig, men skal være mere kompliceret hvad angår design, materialer og kamera. Vi valgte at dele projektet op i tre dele nemlig kassen, kameraet og sokkel. Hvordan virke det?: Videokameraet transmitterer levende billeder op til chaufførens i førerhuset vha. en enkel monitor. Ud fra disse billeder kan chaufføren se om der befinder sig cyklister eller fodgænger ved siden af lastbilen, som han/hun ikke ellers kunne se vha. de forskellige spejle. Dermed ved chaufføren med sikkerhed om der er nogle ved lastbilens sider, inden at han/hun drejer. Desuden så kan man vha. knapper i førerhuset dreje kameraet,, så man kan se alle cyklister eller fodgænger ved lastbilens sider, som kan befinde sig i en blind plet, som kameraet ikke kan se i dens normale position. 4 af 11

6 Kassen: (se Figur 4 og 5 på side 7-8) Kassen er skallen for produktet. Dens funktioner er at passe på kameraet ved eventuelle stød og slag, regn mm., og at holde kameraet der hvor man ønsker at kameraets synsvinkel skal være. Vores kasse består af selve skallen og en sokkel som holder kameraet. Begge er lavet af metal da det er stærkt, billigt og nemt at arbejde med. Soklen består af to cylindere, hvor der er et hul i cylinder til kameraet. Hvis kameraet kom i produktion, så havde vi tænkt os at kassen skulle have været smallere, bedre designet, have en rude af plexiglas til at holde vind og vejr ude og lavet af et lettere og stærkere metal som aluminium. I starten tænkte vi på at sættet en plade plexiglas for kassen, for at indkapsle kameraet noget bedre, og at den skulle monteres på døren af lastbilen. Dog ændrede vi mening, da spidsen af lastbilen ville give en bedre synsvinkel end hvis den skulle monteres på døren, mens vi droppede ideen med plexiglas da vi ikke så behov for det, da vi var færdige med produktet. Kassen skal monteres på spidsen af lastbilen af kraftige bolte, som skulle spændes fast på lastbilens chassis. Kamera: Kameraet er det stykke elektronik, som overvåger lastbilens sider. De levende billeder som kameraet viser, bliver transmitteret op en monitor i førerhuset, vha. af en ledning som er forbundet med monitoren og kameraet. Kameraet som vi har brugt til prototype af vores produkt, er et billigt Logitech QuickCam (som er et webcam) som Rasmus har taget fra sit eget hjem. Det kører vha. software ved navn Logitech QuickCam som kom med kameraet. Soklen: Soklen er cylinderformet og holder på kameraet vha. et hul, som det sættes ned i. Da vi startede på projektet, der havde vi en forhåbning om, at kunne lave et elektroniks hjul som holderen skulle placeres på. Men dette hjul, ville det være muligt at kunne dreje kameraet, så dens synsvinkel blev forøget. Dog droppede vi planerne om at lave den pga. tidsnød, men der er stadig en del af produktet, hvis det kommer i produktion. Design: (se Figur 3 på side 6) Designet er ikke det kønneste, da vi ikke havde så meget tid til dette projekt. Men designet er fint nok til prototypen. Hvis prototypen endelig ville komme i produktion, så have vi allerede et par forslag til hvordan det endelige design skulle se ud. Den flade: Dette design ligger meget tæt på lastbilen, hvilket gør den mere diskret og mindsker omfanget af skaber, hvis den at kollidere med noget. Her er kameraet på en kugle, som man kan vende og dreje hvorhenne man vil vha. styringen fra førerhuset. Dog er dette designet hage, da chaufføren skal bruge meget længere tid på at styre kameraet, end ved det andet design pga. dens ringe synsvinkel. Den med de runde kanter: Dette design ligner lidt vores prototypens design, men I forhold til prototypen så har denne en elegant form som en trapez, har runde kanter og er placeret tætter på lastbilen. Dette giver kameraet en udmærket synsvinkel, hvilket gør behovet af styring af kameraet minimal. Dog gør dette den mindre diskret på lastbilen, hvilket kan få den til at virke klodset, og kameraet har lettere ved at tage skabde, hvis kassen kollidere med noget. 5 af 11

7 Figur 3 PRODUKTION: Vores arbejdsproces foregik meget struktureret. Vi havde delt det op, således at Allan, Rasmus og Lasse havde ansvaret for produktionen af vores produkt, mens Louise havde ansvaret for at dokumentere vores arbejde i rapporten. Det hele startede med Design-fasen, hvor vi designede vores produkt sammen med Hans-Otto, fra metal. Vi startede med at fremstille kassen hvori kameraet skulle monteres. Denne kasse fremstillede vi ved at bukke en stålplade med en tykkelse på 2 mm. Pladen blev bukket 4 steder, og herefter nittede vi en endeplade på i den ene side, således at der ville være to åbne sider i kassen. Den ene side ville være ind mod lastbilen, imens den anden side ville blive dækket af en plexiglas rude, som tillod at kameraet kunne filme ud gennem hullet, uden at blive udsat for vind og vejr. Grunden til at vi besluttede os for at holde kassen åben ind mod døre, var at vi herved kunne trække kablerne udenfor synsvidde, og hermed også minimere risikoen for hærværk, og vandskader/frostskader. Efter vi havde bøjet stålet til en kasse, lavede vi endestykket, som vi herefter nittede fast til den ene side af kassen som på daværende tidspunkt havde tre åbne sider. Denne endeplade skal fungere som bagvæg inde i kassen, og herved også bryde vinden udenom kassen mens lastbilen kører. Inde i kassen er kameraet monteret på en sokkel, som vi har drejet på en drejebænk. Denne sokkels formål er at holde kameraet fast, samt minimere rystelserne fra den store dieselmotor. Soklen har også den funktion at den kan drejes alt efter med hvilken vinkel kunden ønsker at se ned på gaden. 6 af 11

8 Figur 4 Vores produkt Materialer: Vi brugte disse materialer til produktet: to 80x80mm metalplader en 90x80mm metalplade en 30x30mm cylinder 4 nitter Udstyr: Vi brugte følgende stykke udstyr til at lave produktet: Drejebænk Slibemaskine Boremaskine (både håndholdt og stationær) Nitter Bukkebænk 7 af 11

9 Udregninger (se Figur 5): Figur 5 Hul: Dybde: 11mm bredde: 9mm (radius: 4,5) π 4,5 2 = 63,61mm 2 Rumfang: 4, = 699,79mm Sokkel: Arealet af en cylinder: Krum: 2 π r h Cirkel: π r 2 Rumfanget af en cylinder: π r 2 h Cylinder 1) højde:20mm diameter: 15mm (radius: 7,5mm) Cylinder 2) højde: 10mm diameter: 30mm (radius: 15mm) Cylinder 1) Den krumme overflade: 2 π 7,5 20 = 942,47mm 2 Den flade overflade (cirkel): π 7,5 2 = 176,71mm 2 8 af 11

10 Rumfang: 7, = 3534,29mm 3 Cylinder 2) Den krumme overflade: = 942,47mm 2 Den flade overflade (cirkel): 15 2 = 706,85mm 2 Rumfang: = 7068,58mm 3 Hele sokkelen) Den flade overflade: 176,71 706,85= 530,14 (30mm flade 15mm flade) 176, , ,14 = 1413, ,17 63,61 = 1349,56mm 2 Den krumme overflade: 7068, ,29 = 10602,87mm 2 Kasse: Højde: 90mm bredde: 80mm længde: 80mm Arealet af en firkant: l b Rumfanget af en kasse: h l b Side a + b) Længde: 80mm bredde: 80mm = 6400mm 2 Side c) Længde: 90mm bredde: 80mm 90mm 80mm = 7200mm 2 Selve kassen) = 12800mm = 20000mm 2 9 af 11

11 Rumfang: = mm 3 PRØVNING: Da produktet var færdigt, installerede Rasmus Logitech QuickCam software for at få billeder fra kameraet på hans bærbar, for at afprøve om produktet virkede efter hensigten, hvilket det gjorde. Dog var vi noget forsigtige med afprøvningen af hvor meget fysisk strabads produktet kunne holde til, da vi ikke ville ødelægge kameraet, da Rasmus gerne skulle kunne få det hjem igen efter projektet. For at afprøve om kassen havde virkede efter hensigten med at beskytte kameraet, der bankede vi skiftevis meget hårdt og mindre hårdt på kassen, mens den lå på et bord, mens vi nøje så hvilket hvad kameraet sagde til den, ved at kigge på hvor meget billedet blev forstyrret på Rasmuses computer. Selv om billedet blev rystet når man bankede på det, så stabiliserende billede sig hurtigt igen, og virkede optimalt bagefter. KONKLUSION: Problemet: Vi mener at dette produkt ikke er fuldstændig løsning på problemet, men at den er med til at kraftigt forbygge højresvingsulykker fremover. At for at kunne løse problemet fuldstændigt, ville kræve meget mere teknologi samt ydelser fra både chaufføren af lastbilen, men fra alle de mennesker som befinder sig rundt om den, hvilket ikke er urealistisk. Dog mener vi at en kombination af anden teknologi f.eks. en alarm, ligesom en anden gruppe i vores lavede, ville yderligere forebygge at højresvingsulykker finder sted. Produktet: Efter produktionen og afprøvningen af produktet, der kan vi konkludere at vores produkt virker efter hensigten. Dog skal produktets design og features laves om, hvis den kommer i produktion og bliver brugt, da vores prototype ville være klodset og yde ringe beskyttelse hvis den kollidere noget med høj fart. EVALUERINGER: Rasmus Kjærsgaard Nielsen: Jeg synes at arbejdet ikke har gået så forfærdelig godt, som jeg havde håbet. Jeg var helt ny i klasse 1.3, da vi startede på dette projekt og straks bliv jeg kastet i gruppe med tre fra den gamle klasse 1.3, hvilket jeg ikke havde noget imod, da jeg godt kan lide at møde nye mennesker. Dette betød dog at jeg begyndte at skabe de forskellige relationer til disse mennesker under projektet, hvilket ville sige at jeg først fik et indblik af de forskelliges arbejdsmetoder halvvejs igennem projektet. Vi manglede en ordentlig leder i gruppe og vores kommunikation var ikke god. Lasse og Louise kom også hurtigt op at tottes pga. interne stridigheder, hvilket skabet en dårlig stemning i gruppen. Hvad arbejde angår, så har jeg også været splittet, da Lasse, Guy-Alain og jeg i gruppe gik i værkstedet, mens Louise skrev rapport. Det viste sig at Guy-Alain og især Lasse var rigtig gode at have med i metalværksted, da de var gode med de forskellige slags udstyr og kom med gode løsninger på de forskellige problemer vi stødte på undervejs, samtidig med at vi hyggede os. Dog lavede Louise ikke meget rapport, da vi var i værkstedet, hvilket begyndte at vække tvivl hos mig om Louises arbejde i gruppen. De sidste dage af projektet var kaotiske, pga. Louise flyttede klasse, vi havde ingen ordentlig arbejdsmoral under de teknologitimer, da vi fik lav til at skrive rapport og vi havde ikke styr på tiden overhovedet. Mit ambitionsniveau har været for højt, hvilket har stresset mig og vi havde også haft brug for en ordentlig leder, som kunne slå ting fast og skulle sige hvad vi skulle gøre, så vi alle fik et bedre overblik over vores arbejde. 10 af 11

12 Louise: Hvis jeg skal være ærlig synes jeg dette projekt har gået utroligt dårligt. Det at vi ikke selv fik lov at vælge grupper var ikke specielt rart, da jeg kom i en gruppe jeg ikke ligefrem selv bifaldede. Lasse og jeg kommer ikke godt ud af det med hinanden, og det ødelagde en masse internt i gruppen. Selvom jeg, føler jeg selv, har prøvet at komme så godt ud af det med Lasse som overhovedet muligt, har han fuldstændig nægtet på nogen måde at være den mindste smule flink overfor mig. Hvis vi ser bort fra Lasses og mine stridigheder, har resten af gruppen for mig fungeret nogenlunde indbyrdes. Guy-Alain har dog ikke sagt så meget, men Rasmus har været en god og integreret del af gruppen der stort set har været bindeleddet for resten af os. Der har været utroligt lidt struktur, og kommunikation gruppen indbyrdes hvilket har været et stort problem. Der har manglet en person der har taget kontrol og sagt nu holder vi et gruppemøde eller nu gør du sådan og sådan og det har gjort at jeg har følt at jeg ikke har vidst på nogen måde hvor langt vi var, hvad vi manglede, eller noget som helst. Guy-Alain: Jeg synes at arbejdet gik nogenlunde godt. Grunden at jeg siger det var nogenlunde er at stemning var ikke så godt mellem gruppemedlemmer (Louise og resten af gruppen). Dette skyldes at Louise ikke har været en stor hjælp da vi var i gang at lave dette projekt, især da vi var i værkstedet mens Louise skrev rapport, for vi var i tvivl om Louise lavede noget. Udover det synes jeg at det har været hyggeligt at arbejde i dette projekt med resten af gruppen, Lasse og Rasmus, først fordi stemningen var god mellem os. Jeg fik mange ting at vide som jeg ikke vidste før ved at arbejde i værkstedet og ved at høre andres ideer. 11 af 11

SVING SIKKERT TIL HØJRE

SVING SIKKERT TIL HØJRE SVING SIKKERT TIL HØJRE - et materiale om, hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken Chaufførkonference 2015 HVORDAN SKER HØJRESVINGSULYKKEN? 2000: Cyklisten bliver ramt af siden af lastbilen,

Læs mere

PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD

PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD ANDERS KALSGAARD MØLLER, FLEMMING CHRISTENSEN OG DORTE HAMMERSHØI INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

Læs mere

CHAUFFØRKONFERENCE 2016 Konsulent Lone Hald. Hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken INTRO 1

CHAUFFØRKONFERENCE 2016 Konsulent Lone Hald. Hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken INTRO 1 CHAUFFØRKONFERENCE 2016 Konsulent Lone Hald Hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken INTRO 1 Ny viden = ny praksis Opfattelse før 2006 Cyklisten bliver ramt af siden af lastbilen, væltet

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

Talepapir til samråd om højresvingsulykker

Talepapir til samråd om højresvingsulykker Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Talepapir til samråd om højresvingsulykker Indledning Jeg vil starte med at sige tak for dette samråd. Jeg synes, det er en god lejlighed

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig?

Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig? Hvad gør du, når du møder en lastbil? Både når du går, og når du cykler? Hvordan skal din cykelhjelm sidde? Er din cykel nu også helt lovlig? Sikker på skolevejen Alt det og meget mere kan du læse om i

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

BlindSpot Illuminator: En løsning mod højresvingsulykker

BlindSpot Illuminator: En løsning mod højresvingsulykker Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 265 Offentligt BlindSpot Illuminator: En løsning mod højresvingsulykker Foretræde for Transportudvalget 13. maj 2014 Hvem er vi? Uffe Uhrenholt Opfinder af BlindSpot

Læs mere

Resultater. Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys?

Resultater. Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys? Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys? Energipære giver et frygteligt lys! Jeg slukker meget for at spare på energi. Jeg tænker meget over lys, fordi det bliver mere besværligt at se med

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Kulløse Miljømesse. Nikolaj, Tobias og Jesper

Kulløse Miljømesse. Nikolaj, Tobias og Jesper Kulløse Miljømesse Nikolaj, Tobias og Jesper I denne rapport vil vi forklare hvordan vi lavede en reklame som handler Kulløse Miljømesse samt hvordan vi afprøvede den og fik resultater. Dette er et projekt

Læs mere

Definition af design som fag og begreb

Definition af design som fag og begreb Definition af design som fag og begreb Design er overalt omkring os. Alt er blevet designet på et eller andet tidspunkt. F.eks. vores kroppe. Ingen ved helt hvordan det er sket, og hvem det er der har

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen på mellemtrinnet?

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Handikap i hverdagen

Handikap i hverdagen Handikap i hverdagen Oktober, 2015 Af Daniel Dabrowski - 260194 Anne Fasmer - 100992 Lisette Kristensen - 100992 Line Phoebe Wienke 1. semester MMD F&A Vejledere: Lene Juhl Nielsen René Odgaard Indledning:

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

INTELLIGENT BELYSNING

INTELLIGENT BELYSNING Alberte Maria Lodahl & Alberte Emma Ahrensbøll Antvorskovskole 7. a Vores projekt indeholder: INTELLIGENT BELYSNING - En rapport - En model af en vej med intelligent belysning - To plakater - En model

Læs mere

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

NoteCart Tablet TABLET

NoteCart Tablet TABLET NoteCart Tablet TABLET TABLET NoteCart Supreme Tablet 16 NoteCart med plads til 16 Tablets Bemærk Maks str. på tablet 18,5 cm x 35 cm inkl. strømudtag Dansk designet mobilt kabinet til opbevaring af tablets

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Computerens Anatomi. Kommunikation/IT

Computerens Anatomi. Kommunikation/IT 2010 Computerens Anatomi Kommunikation/IT Denne rapport handler om computerens anatomi, hvad det egentlig er og hvordan computerens anatomi er sammenlignet med menneskets. Der indgår også en beskrivelse

Læs mere

Louise Gudman Jensen. Portfolio

Louise Gudman Jensen. Portfolio Louise Gudman Jensen Portfolio Skal jeg være din næste elev? - Lad mig præsentere nogle af mine ting Vedhæng Efter at have spenderet en mindre formue på guldsmedværktøj måtte jeg afprøve om jeg kunne finde

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Informations Teknologi Indholdsfortegnelse

Informations Teknologi Indholdsfortegnelse Informations Teknologi Indholdsfortegnelse Arbejdsmetode:... 2 System udviklingen:... 2 Forløbs beskrivelse:... 2 Test:... 3 Arbejdsmetode: Vi startede med at finde ud af, hvad vi ville lave. Vi besluttede

Læs mere

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5 rt Valgfrit tema Kommunikation/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 13-04- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave 16/05-2008 Kommunikation/IT afsluttende opgave Roskilde Maraton Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4 08 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave Indhold Problem og målgruppe... 3 Problemstilling...

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Märklin digital. Montage af kørelys i Heljan ADNs. Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com

Märklin digital. Montage af kørelys i Heljan ADNs. Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com Märklin digital Montage af kørelys i Heljan ADNs Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com Montage af kørelys i Heljan DSB ADNs (2) Montering af kørelys i Heljan ADNs styrevogn via dekoder

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse RAMMESÆTNING Mælkeby er et projekt som er baseret på, at elever, i matematik i indskolingen, skal kunne forstå, bearbejde og herved flytte et fysisk projekt ind i et digitalt,

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

2. I hvilken grad vurderer du undervisningen i kommunikations- og formidlingsformer har bidraget til dit læringsudbyttet?

2. I hvilken grad vurderer du undervisningen i kommunikations- og formidlingsformer har bidraget til dit læringsudbyttet? 1. Hvilket hold er du studerende på? 2. I hvilken grad vurderer du undervisningen i kommunikations- og formidlingsformer har bidraget til dit læringsudbyttet? 1 3. I hvilken grad vurderer du undervisningen

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt BESAT Scene 1 INT. Skolegang. Dag. (15), (15), (15) og (15), kommer ud i skolegården efter time. De står med front mod hinanden og taler Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig,

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Vejleder: Karl G Bjarnason. Roskilde tekniske gymnasium. Lavet af: Christine Johnsen. Fag: Kommunikation it. Afleveres:

Vejleder: Karl G Bjarnason. Roskilde tekniske gymnasium. Lavet af: Christine Johnsen. Fag: Kommunikation it. Afleveres: Vejleder: Karl G Bjarnason Roskilde tekniske gymnasium Lavet af: Christine Johnsen Fag: Kommunikation it Afleveres: 30/04 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tidsplan... 3 Kanylemodel... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

MC Kommunikation Bluetooth

MC Kommunikation Bluetooth MC Kommunikation Bluetooth Et projekt fra Ib Refer InterPhone og BMW System 6 hjelm Montage af Bluetooth anlægget InterPhone i BMW System 6 Jeg købte i sommeren 2008 et Bluetooth samtaleanlæg fra InterPhone

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE Tegning: Klaus Langschwager Frontrude af plexiglas, 4-5 mm tykt. 780 x 405 (+ 0-3). Udfræsning - skæring af riller udføres 0,5 mm bredere end glastykkelse.

Læs mere

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden SIKRING Er du helt sikker? - Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden Vi har mere end 25 års erfaring med salg af tyverimærkning og sikring, så vi kender tyvenes teknikker og foretrukne

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget Bilag Gruppeinterview 1 (3.C) Foretaget 16.03.16 Interviewer: Mit første spørgsmål det er øhm om øh om I vil fortælle lidt om, hvad I har oplevet hernede i dag. Hvad har I lavet? Elev 1: Altså vi øh..

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard

grafiskproduktion & workflow grafisk produktion &workflow Jeppe Nedergaard produktion &workflow grafisk Jeppe Nedergaard 1 faglighed... grafiskproduktion og workflow case... re-design og kvalitetssikring af folder kunde... biblioteket sønderborg programmer.. illustrator + indesign

Læs mere

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5

App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 2012 App til museeum Af Alan Mohedeen 3.5 Mohedeen 4/15/2012 Inholdsfortegnelse Indledning... 2 Indledende problemanalyse... 2 Projekt- og produktmål... 2 Bollemodel... 3 Kravspecifikation... 4 Løsningsforslag...

Læs mere

Se læringsmål og tegn på læring for færdsel og dansk på

Se læringsmål og tegn på læring for færdsel og dansk på Lærervejledning Klassetrin 8.-10. klasse Fag Færdsel og dansk Lektioner 2 lektioner Forberedelse Print opgaveark og sørg for, at eleverne har computer/tablets (min. én pr. gruppe) Om 360 360 handler om

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere