SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER. Teknologi rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER. Teknologi rapport"

Transkript

1 SIDEKAMERA TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSULYKKER rapport Gruppe: Guy-Alain Niyongabo Rasmus Kjærsgaard Nielsen Lasse Gammelgaard Christiansen Louise Regitze Skotte Andersen Klasse: 1.3 Lærer: Signe Koch Hvid

2 INDLEDNING: Denne rapport omhandler klasse 1.3 s teknologiprojekt, som vi havde i midten af januar til slutningen af februar måned. Det tidspunkt hvor vi fik stukket projektet i hånden, var på det tidspunkt at 1.3 fik nye elever fra den tidligere klasse 1.6. For at få mere kendskab til den nye klasse og eleverne, så besluttede vores lærer at lave blandede grupper, hvor en fra hver gruppe var fra den opløste klasse 1.6. Temaet for det nye projekt var Byen og dette var yderligere delt op i 3 projekter nemlig: Brugervenlig by Bæredygtig by Byen og informationsteknologi. Vi valgte projektet bæredygtig by, hvilket omfatter at vi skulle formulere og analysere en problemstilling som omhandlede bæredygtighed med aktivister i byen og udarbejde et løsningsforslag til problemet. Til temaet valgte vi at have et produkt som ville forebygge højresvingsulykker, da vi synes det havde relevans. Vi fik adskillige teknologitimer til at planlægge hvad vi skulle have gjort, og værksteds timer til at lave produktet. Nogle af værkstedstimerne blev holdt en lørdag pga. vi manglede nogle timer i hverdagene. Dette var dog okay, da vi fik fri om mandagen. Rapporten skulle afleveres d. 27. februar 2008, men vi fik lov til at aflevere den d. 28 februar i stedet, fordi vi ikke kunne printe rapporten ud på skolen pga. det store IT-lokale var låst af, så vi ikke kunne komme til printerne og at ikke var åbnet noget rum på fronter, hvor vi kunne aflevere rapporten. ANALYSE: Højresvingsulykker er en type ulykke hvor en højresvingende lastbiler rammer en cyklist som kører lige ud. I Danmark har regeringen dannet en kommission der har for ansvaret at analysere og indsamle data af ulykker mellem lastbiler og cyklister som kører lige ud, nemlig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. I vores analyse af denne ulykketype, vi skal henvise os til data der blev analyseret og indsamlet af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HUV) i 2005 for at vise frem antallet af både dræbte og tilskadekomne i en 8 måneders periode. I 2005 har politikredse registreret 41 cyklister der er blevet dræbt og 1287 der er kommet til skade ud af de 25 ulykker som har politikredse registeret i trafikken over hele landet i en 8 måneders periode. Heraf blev registreret 11 dræbt og 27 tilskadekomne i en højresvingsulykke. Hermed kan man godt se at antallet af dræbte cyklister fremviser en fjerdel af alle dræbte cyklister i trafikken i løbet af 8 måneder. Hvis vi undersørger ned i dybt, ved at henvise os til data om højresvingsulykker der blevet lavet i 2005, ulykkerne, så har disse vist sig at ud af alle personer der var involveret i ulykkerne, var der alt 25 mandlige chauffør, 13 mandlige cyklister og 12 kvindelige cyklister. Heraf blev 9 cyklister dræbt, 1 cyklister kom alvorligt til skade og 14 cyklister kom lettere til skade. Men spørgsmålet som alle kan stilles er hvorfor? Hvorfor er der højresvingsulykker mens disse kan undgås? Ifølge HUV som har undersøgt ulykker mellem højresvingende lastbiler og kørende cyklister mener at der findes flere faktorer der kan skyldes ulykker. En af de første faktorer som HUV har vurderet i de alle 25 ulykker er en utilstrækkelig orientering af lastbilchaufførerne. HUV mener at i alle tilfælde, at chaufførerne havde set cyklisterne inden ulykker og mener at disse kunne have været undgået, hvis chaufførerne havde orienteret sig ordentligt. 1 af 11

3 En anden faktor som kunne skyldes højresvingsulykker er en manglende af opmærksomhed enten hos chaufførerne eller cyklister, eller begge dem. Denne uopmærksomhed kunne godt forklares at f.eks. cyklister taler på mobiltelefon eller hører musik og dermed mister de opmærksomheden ved at ikke høre lastbiler der kommer bagfra. Uopmærksomheden kan findes hos chaufførerne når f. eks. at chaufførerne ikke kender området de kører i og forsøger at finde den rette vej. En tredje faktor som kan også skyldes højresvingsulykker, er en høj placering som lastbilchaufførerne, er udsat i forholdet til andre køretøjer. Så denne placering skubber chaufførerne til at bruge spejlene for at have et bedre udsyn. Ifølge HUV rapport har de fleste chauffører (21 ud af 25 i alt) der blevet interviewet efter ulykken nævnt at spejlindstillingen var en af de faktorer der har provokeret ulykken. Af alle de tre faktorer, kan der eventuelt findes nogle løsninger til. Uopmærksomheden som vi har set, er en af de faktorer hos både chaufførerne og cyklister kunne godt undgås, ved at lave en kampagne altså at sensibilisere disse at have fuld opmærksomhed i trafikken. Spejlindstillingen kan også være en af de faktorer, og der findes nogle løsninger til det nemlig for eks. at kontrollere spejlindstillinger inden man starter at køre. Politi skal også lave en kontrol i trafikken om forket indstillede spejle. Køreuddannelsen skal give chaufførerne viden om og forståelse om spejlenes indstilling og brug. Et kamera som kan sidder på siderude er også en god idé. PROBLEM: Hvert år dør der mellem 30 og 40 cyklister i højresvingsulykker, i Danmark. Dette er et problem, der på det seneste har været meget i medierne, og bl.a. i Holland har man fået reduceret dette dødstal med 50%. Dog er det ikke samme løsning der virker alle steder, og selvom man har prøvet samme løsning i Danmark, som i Holland, har det ikke virket med lige så godt resultat. Højresvingsulykker er et stort problem i trafikken, og der er i Danmark flere og flere der dør i en sådan ulykke. En højresvingsulykke er kortest defineret som en ulykke hvor et højresvingende køretøj rammer en cyklist eller en fodgænger. Den typiske højresvingsulykke i dag er når en højresvingende lastbil rammer en cyklist. Dette er fordi cyklisten typisk placerer sig i en vinkel i forhold til lastbilen, således at lastbilchaufføren ikke kan se cyklisten i det normale sidespejl. Problemobservation Vi kom frem til ideen med emnet grundet den før nævnte omtale i medierne. I højresvingsulykker er det primært cyklister der bliver kørt ned af lastbiler 1. Dette har problem giver konsekvenser for samfundet ved at samfundet taber arbejdskraft, da døde individer ikke kan arbejde. Behandling med medicinal og transport f.eks. ambulancer brugt i fragt af den påkørte, så de hurtigst muligt kan komme på hospitalet. De pårørende til den døde kan komme ud i dyb sorg, hvilket kan fører til depression og stress. Dette kan fører til at de bliver ude af stand til at arbejde i en ubestemt periode, og for at få dem på ret køl igen så skal de i terapi. Der er tale om en samfundsmæssig problemstilling, da samfundet taber penge på dette problem som kunne bruges andre steder f.eks. i at forbedre velfærden af 11

4 Hypotese Mange dør i højresvings ulykker, fordi chaufføren af lastbilen ikke kan se og dermed ikke ved at der er en cyklist ved siden af lastbilen. Når det så lastbilen og cyklisten kører, så bliver cyklisten påkørt af lastbilens last. Dette kommer til at koste samfundet penge på den ene eller anden måde eks. tab af arbejdskraft mm. Problemtræ Figur 1 Projektafgrænsning Vi har valgt disse områder, da vi mener at de er mest relevante for emnet, uden at gå for langt ud af et sidespor. Det er oplagt at tage problematikken med lastbilchaufførerne i brug, da det primært er dem problemet afhænger af. Vi har også valgt at tage konsekvenser for pårørende til dem der bliver såret, eller dør i ulykkerne med, da vi mener at det er vigtigt at se på hvorfor og hvordan det skader folk, udover den fysiske skade, en højresvingsulykke påfører. 3 af 11

5 Arbejdsspørgsmål Hvor mange er ofre i en højresvingsulykke? Hvorfor kan chaufførerne ikke se cyklisterne? Hvor forekommer der flest højresvingsulykker? Hvad er definitionen på en højresvingsulykke? Hvilken effekt har højresvingsulykker på pårørende til ofrene i ulykkerne? Eksisterende løsninger Love og regler LØSNING: Efter at have set på problemets omfang og virkninger så kom vi frem til produkt. Vi ville producere en metalkasse som indeholder et videokamera. Videokameraet er placeret foran på lastbilen (se figur 1.1), da det giver kameraet den bedste synsvinkel, hvor den transmitterer direkte billeder op i førerhuset til lastbilchaufføren som bliver vist på en monitor. Dette giver lastbil chaufføren et overblik over om der er nogle cykellister tæt på lastbilen, inden han/hun drejer. Vores kasse er dog kun en prototype, og vi havde ideer til features og andre designs hvis produktet kom i produktion. Der er allerede udviklet anden teknologi f.eks. specielle spejle, som skulle gøre det muligt for chaufføren til at se hele siden af lastbilen. Dog har disse spejle en del blinde pletter, hvor man ikke kan se. Figur 2 Kravet til projektet var at det skulle være enkelt at lave og billigt. Dog skal kravene til den udgave af som skulle produceres være anderledes. Den skal være billig, men skal være mere kompliceret hvad angår design, materialer og kamera. Vi valgte at dele projektet op i tre dele nemlig kassen, kameraet og sokkel. Hvordan virke det?: Videokameraet transmitterer levende billeder op til chaufførens i førerhuset vha. en enkel monitor. Ud fra disse billeder kan chaufføren se om der befinder sig cyklister eller fodgænger ved siden af lastbilen, som han/hun ikke ellers kunne se vha. de forskellige spejle. Dermed ved chaufføren med sikkerhed om der er nogle ved lastbilens sider, inden at han/hun drejer. Desuden så kan man vha. knapper i førerhuset dreje kameraet,, så man kan se alle cyklister eller fodgænger ved lastbilens sider, som kan befinde sig i en blind plet, som kameraet ikke kan se i dens normale position. 4 af 11

6 Kassen: (se Figur 4 og 5 på side 7-8) Kassen er skallen for produktet. Dens funktioner er at passe på kameraet ved eventuelle stød og slag, regn mm., og at holde kameraet der hvor man ønsker at kameraets synsvinkel skal være. Vores kasse består af selve skallen og en sokkel som holder kameraet. Begge er lavet af metal da det er stærkt, billigt og nemt at arbejde med. Soklen består af to cylindere, hvor der er et hul i cylinder til kameraet. Hvis kameraet kom i produktion, så havde vi tænkt os at kassen skulle have været smallere, bedre designet, have en rude af plexiglas til at holde vind og vejr ude og lavet af et lettere og stærkere metal som aluminium. I starten tænkte vi på at sættet en plade plexiglas for kassen, for at indkapsle kameraet noget bedre, og at den skulle monteres på døren af lastbilen. Dog ændrede vi mening, da spidsen af lastbilen ville give en bedre synsvinkel end hvis den skulle monteres på døren, mens vi droppede ideen med plexiglas da vi ikke så behov for det, da vi var færdige med produktet. Kassen skal monteres på spidsen af lastbilen af kraftige bolte, som skulle spændes fast på lastbilens chassis. Kamera: Kameraet er det stykke elektronik, som overvåger lastbilens sider. De levende billeder som kameraet viser, bliver transmitteret op en monitor i førerhuset, vha. af en ledning som er forbundet med monitoren og kameraet. Kameraet som vi har brugt til prototype af vores produkt, er et billigt Logitech QuickCam (som er et webcam) som Rasmus har taget fra sit eget hjem. Det kører vha. software ved navn Logitech QuickCam som kom med kameraet. Soklen: Soklen er cylinderformet og holder på kameraet vha. et hul, som det sættes ned i. Da vi startede på projektet, der havde vi en forhåbning om, at kunne lave et elektroniks hjul som holderen skulle placeres på. Men dette hjul, ville det være muligt at kunne dreje kameraet, så dens synsvinkel blev forøget. Dog droppede vi planerne om at lave den pga. tidsnød, men der er stadig en del af produktet, hvis det kommer i produktion. Design: (se Figur 3 på side 6) Designet er ikke det kønneste, da vi ikke havde så meget tid til dette projekt. Men designet er fint nok til prototypen. Hvis prototypen endelig ville komme i produktion, så have vi allerede et par forslag til hvordan det endelige design skulle se ud. Den flade: Dette design ligger meget tæt på lastbilen, hvilket gør den mere diskret og mindsker omfanget af skaber, hvis den at kollidere med noget. Her er kameraet på en kugle, som man kan vende og dreje hvorhenne man vil vha. styringen fra førerhuset. Dog er dette designet hage, da chaufføren skal bruge meget længere tid på at styre kameraet, end ved det andet design pga. dens ringe synsvinkel. Den med de runde kanter: Dette design ligner lidt vores prototypens design, men I forhold til prototypen så har denne en elegant form som en trapez, har runde kanter og er placeret tætter på lastbilen. Dette giver kameraet en udmærket synsvinkel, hvilket gør behovet af styring af kameraet minimal. Dog gør dette den mindre diskret på lastbilen, hvilket kan få den til at virke klodset, og kameraet har lettere ved at tage skabde, hvis kassen kollidere med noget. 5 af 11

7 Figur 3 PRODUKTION: Vores arbejdsproces foregik meget struktureret. Vi havde delt det op, således at Allan, Rasmus og Lasse havde ansvaret for produktionen af vores produkt, mens Louise havde ansvaret for at dokumentere vores arbejde i rapporten. Det hele startede med Design-fasen, hvor vi designede vores produkt sammen med Hans-Otto, fra metal. Vi startede med at fremstille kassen hvori kameraet skulle monteres. Denne kasse fremstillede vi ved at bukke en stålplade med en tykkelse på 2 mm. Pladen blev bukket 4 steder, og herefter nittede vi en endeplade på i den ene side, således at der ville være to åbne sider i kassen. Den ene side ville være ind mod lastbilen, imens den anden side ville blive dækket af en plexiglas rude, som tillod at kameraet kunne filme ud gennem hullet, uden at blive udsat for vind og vejr. Grunden til at vi besluttede os for at holde kassen åben ind mod døre, var at vi herved kunne trække kablerne udenfor synsvidde, og hermed også minimere risikoen for hærværk, og vandskader/frostskader. Efter vi havde bøjet stålet til en kasse, lavede vi endestykket, som vi herefter nittede fast til den ene side af kassen som på daværende tidspunkt havde tre åbne sider. Denne endeplade skal fungere som bagvæg inde i kassen, og herved også bryde vinden udenom kassen mens lastbilen kører. Inde i kassen er kameraet monteret på en sokkel, som vi har drejet på en drejebænk. Denne sokkels formål er at holde kameraet fast, samt minimere rystelserne fra den store dieselmotor. Soklen har også den funktion at den kan drejes alt efter med hvilken vinkel kunden ønsker at se ned på gaden. 6 af 11

8 Figur 4 Vores produkt Materialer: Vi brugte disse materialer til produktet: to 80x80mm metalplader en 90x80mm metalplade en 30x30mm cylinder 4 nitter Udstyr: Vi brugte følgende stykke udstyr til at lave produktet: Drejebænk Slibemaskine Boremaskine (både håndholdt og stationær) Nitter Bukkebænk 7 af 11

9 Udregninger (se Figur 5): Figur 5 Hul: Dybde: 11mm bredde: 9mm (radius: 4,5) π 4,5 2 = 63,61mm 2 Rumfang: 4, = 699,79mm Sokkel: Arealet af en cylinder: Krum: 2 π r h Cirkel: π r 2 Rumfanget af en cylinder: π r 2 h Cylinder 1) højde:20mm diameter: 15mm (radius: 7,5mm) Cylinder 2) højde: 10mm diameter: 30mm (radius: 15mm) Cylinder 1) Den krumme overflade: 2 π 7,5 20 = 942,47mm 2 Den flade overflade (cirkel): π 7,5 2 = 176,71mm 2 8 af 11

10 Rumfang: 7, = 3534,29mm 3 Cylinder 2) Den krumme overflade: = 942,47mm 2 Den flade overflade (cirkel): 15 2 = 706,85mm 2 Rumfang: = 7068,58mm 3 Hele sokkelen) Den flade overflade: 176,71 706,85= 530,14 (30mm flade 15mm flade) 176, , ,14 = 1413, ,17 63,61 = 1349,56mm 2 Den krumme overflade: 7068, ,29 = 10602,87mm 2 Kasse: Højde: 90mm bredde: 80mm længde: 80mm Arealet af en firkant: l b Rumfanget af en kasse: h l b Side a + b) Længde: 80mm bredde: 80mm = 6400mm 2 Side c) Længde: 90mm bredde: 80mm 90mm 80mm = 7200mm 2 Selve kassen) = 12800mm = 20000mm 2 9 af 11

11 Rumfang: = mm 3 PRØVNING: Da produktet var færdigt, installerede Rasmus Logitech QuickCam software for at få billeder fra kameraet på hans bærbar, for at afprøve om produktet virkede efter hensigten, hvilket det gjorde. Dog var vi noget forsigtige med afprøvningen af hvor meget fysisk strabads produktet kunne holde til, da vi ikke ville ødelægge kameraet, da Rasmus gerne skulle kunne få det hjem igen efter projektet. For at afprøve om kassen havde virkede efter hensigten med at beskytte kameraet, der bankede vi skiftevis meget hårdt og mindre hårdt på kassen, mens den lå på et bord, mens vi nøje så hvilket hvad kameraet sagde til den, ved at kigge på hvor meget billedet blev forstyrret på Rasmuses computer. Selv om billedet blev rystet når man bankede på det, så stabiliserende billede sig hurtigt igen, og virkede optimalt bagefter. KONKLUSION: Problemet: Vi mener at dette produkt ikke er fuldstændig løsning på problemet, men at den er med til at kraftigt forbygge højresvingsulykker fremover. At for at kunne løse problemet fuldstændigt, ville kræve meget mere teknologi samt ydelser fra både chaufføren af lastbilen, men fra alle de mennesker som befinder sig rundt om den, hvilket ikke er urealistisk. Dog mener vi at en kombination af anden teknologi f.eks. en alarm, ligesom en anden gruppe i vores lavede, ville yderligere forebygge at højresvingsulykker finder sted. Produktet: Efter produktionen og afprøvningen af produktet, der kan vi konkludere at vores produkt virker efter hensigten. Dog skal produktets design og features laves om, hvis den kommer i produktion og bliver brugt, da vores prototype ville være klodset og yde ringe beskyttelse hvis den kollidere noget med høj fart. EVALUERINGER: Rasmus Kjærsgaard Nielsen: Jeg synes at arbejdet ikke har gået så forfærdelig godt, som jeg havde håbet. Jeg var helt ny i klasse 1.3, da vi startede på dette projekt og straks bliv jeg kastet i gruppe med tre fra den gamle klasse 1.3, hvilket jeg ikke havde noget imod, da jeg godt kan lide at møde nye mennesker. Dette betød dog at jeg begyndte at skabe de forskellige relationer til disse mennesker under projektet, hvilket ville sige at jeg først fik et indblik af de forskelliges arbejdsmetoder halvvejs igennem projektet. Vi manglede en ordentlig leder i gruppe og vores kommunikation var ikke god. Lasse og Louise kom også hurtigt op at tottes pga. interne stridigheder, hvilket skabet en dårlig stemning i gruppen. Hvad arbejde angår, så har jeg også været splittet, da Lasse, Guy-Alain og jeg i gruppe gik i værkstedet, mens Louise skrev rapport. Det viste sig at Guy-Alain og især Lasse var rigtig gode at have med i metalværksted, da de var gode med de forskellige slags udstyr og kom med gode løsninger på de forskellige problemer vi stødte på undervejs, samtidig med at vi hyggede os. Dog lavede Louise ikke meget rapport, da vi var i værkstedet, hvilket begyndte at vække tvivl hos mig om Louises arbejde i gruppen. De sidste dage af projektet var kaotiske, pga. Louise flyttede klasse, vi havde ingen ordentlig arbejdsmoral under de teknologitimer, da vi fik lav til at skrive rapport og vi havde ikke styr på tiden overhovedet. Mit ambitionsniveau har været for højt, hvilket har stresset mig og vi havde også haft brug for en ordentlig leder, som kunne slå ting fast og skulle sige hvad vi skulle gøre, så vi alle fik et bedre overblik over vores arbejde. 10 af 11

12 Louise: Hvis jeg skal være ærlig synes jeg dette projekt har gået utroligt dårligt. Det at vi ikke selv fik lov at vælge grupper var ikke specielt rart, da jeg kom i en gruppe jeg ikke ligefrem selv bifaldede. Lasse og jeg kommer ikke godt ud af det med hinanden, og det ødelagde en masse internt i gruppen. Selvom jeg, føler jeg selv, har prøvet at komme så godt ud af det med Lasse som overhovedet muligt, har han fuldstændig nægtet på nogen måde at være den mindste smule flink overfor mig. Hvis vi ser bort fra Lasses og mine stridigheder, har resten af gruppen for mig fungeret nogenlunde indbyrdes. Guy-Alain har dog ikke sagt så meget, men Rasmus har været en god og integreret del af gruppen der stort set har været bindeleddet for resten af os. Der har været utroligt lidt struktur, og kommunikation gruppen indbyrdes hvilket har været et stort problem. Der har manglet en person der har taget kontrol og sagt nu holder vi et gruppemøde eller nu gør du sådan og sådan og det har gjort at jeg har følt at jeg ikke har vidst på nogen måde hvor langt vi var, hvad vi manglede, eller noget som helst. Guy-Alain: Jeg synes at arbejdet gik nogenlunde godt. Grunden at jeg siger det var nogenlunde er at stemning var ikke så godt mellem gruppemedlemmer (Louise og resten af gruppen). Dette skyldes at Louise ikke har været en stor hjælp da vi var i gang at lave dette projekt, især da vi var i værkstedet mens Louise skrev rapport, for vi var i tvivl om Louise lavede noget. Udover det synes jeg at det har været hyggeligt at arbejde i dette projekt med resten af gruppen, Lasse og Rasmus, først fordi stemningen var god mellem os. Jeg fik mange ting at vide som jeg ikke vidste før ved at arbejde i værkstedet og ved at høre andres ideer. 11 af 11

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken. - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler.

Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken. - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler. - 1 - Teknologi B, overemne: Byen Projektoplæg 1: Brugervenlig by Tryg i trafikken - et værn mod buspassagerpåkørsel af cykler Indledning COJ Februar 2008, teknologi B: Byen. Vores projekt handler om sikkerhed

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport.

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi og Uddannelse: Strømkassen. 1 S i d e a f 39 Forord: Projekt: - Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi B. eksamensprojekt Teknologi og Uddannelse. Som underemne valgte

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Teknologi rapport Mennesket i bevægelse Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Indholdsfortegnelse Problemanalyse af tema/indledning... 3 Problemformulering og problemanalyse... 3 Produkttype... 3 Tidsplan...

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47

Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47 CELF NAKSKOV 3. HTX Kommunikation & it Kampagne - Alkohol Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47 Indholdsfortegnelse Fag; Kommunikation & it Fase 1... 2 Formål... 2

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere