Brugsanvisning til. Februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til. Februar 2005"

Transkript

1 Brugsanvisning til RemoteVie eview-pr w-progr ogram Februar 2005

2 INDLEDNING RemoteView er et indstiksprogram til at etablere forbindelse til et DVMS-apparatur, se direkte og optagne video samt indstille apparaturet på fjernklient-pc via netværk. Fjernklienter behøver ikke installere særligt udstyr, da man kun skal have RemoteView-programmet og forbindelse med DVSM-apparaturet, der fungerer som server. Man kan hente såvel direkte som optagne videosegmenter via serveren, så man kan såvel se som gemme dem hos fjernklienter. DVMS-apparatur har RemoteView serverprogram installeret og er færdigkonfigureret til forbindelse med RemoteView. Adgang for fjernklient etableres på følgende måde: Klientforbindelse. Man skal have IP-adresser til klienten og DVMS, og indsætte klienten i netværket. Netværksadministratoren tildeler klienten adresser, hvis det drejer sig om en server på lokalnetværk, og ellers gør internettjenesteyderen det. Installér programmet. RemoteView-server er allerede installeret i DVMSapparatur, men RemoteView-programmet skal naturligvis installeres hos fjernklienten. Det gøres ved at sætte RemoteView-cd en i, og installere de programfunktioner, der skal bruges. (Hvis cd en ikke kører automatisk, skal man køre SETUP.EXE på cd en manuelt). Installation af og kørsel med RemoteView beskrives i de følgende afsnit. Forsigtig RemoteView er et meget praktisk program, der er let at installere og køre. Men konfigurering af fjernklienter og servere kan imidlertid byde på vanskeligheder, hvis man ikke er kendt med IP-adresser, netværksforbindelser og andre relevante ting. Så De kan få brug for assistance hos Deres IT-bestyrer hhv. andre med kendskab til at forbinde fjernklienter. 2

3 RemoteView INSTALLERING AF REMOTEVIEW-PROGRAM Man installerer RemoteView-programmet (på skærmen ofte benævnt som Fjernvisning) hos fjernklienter ved at sætte RemoteView-cd en i og vælge de funktioner, man vil installere. (Hvis cd en ikke kører automatisk, skal man køre SETUP.EXE på cd en manuelt). Funktionsudvalget er følgende: RemoteView-klient funktion der i alle tilfælde skal til for at få forbindelse til DVMS-apparatur med RemoteView-program. RemoteView Admin Configuration Page funktion til fjernkonfigurering af DVMS-apparatur. RemoteView-alarmadministrationsside funktion til at få alarmvideo at se øjeblikkeligt via RemoteView-program. RemoteView planlægningsside funktion til at lægge optagelsesplan på DVMS-apparatur. Integral Media Player funktion til afspilning af.xpv-filer dvs. videofiler med DVMS-optagelser, der kan eksporteres til de givne lagermedier. Man kan også gemme bitmap og udskrive enkeltbilleder med integreret medieafspiller. Man kan selv bestemme hvilke programfunktioner, der skal installeres, men Fjernvisning-klient skal installeres, hvis funktionerne konfigurering, alarmstyrelse og planlægning skal med. 3

4 KØRSEL AF REMOTEVIEW-PROGRAM Man kører RemoteView-programmet på fjernklient-pc ved at vælge Start, Programmer, RemoteView og Fjernvisning-klient (hhv. genvej man evt. har installeret). Monitor-siden (Live Monitor, jf. fig. 1) er standardskærmbillede til kørsel af RemoteView-programmet. Fig. 1 Man kan få direkte video at se på fjernklient-pc fra mange kameraer via RemoteViewprogrammet. 4

5 RemoteView Man får prompt om man vil tilføje en server første gang RemoteView-programmet kører. Og klikker man ja, skal følgende indsættes, jf. fig. 2: Servernavn nemlig DVMS-apparaturets navn. Dét navn virker kun på den klient-pc, det indsættes på. Navnet kan bestå af tal, bogstaver og tegn i vilkårlig kombination. IP-adresse DVMS-apparaturets TCP/IP-adresse (hhv. dets netværksnavn). Brugernavn et brugernavn, der er konfigureret på DVMS-apparatet. (fortsat) Fig. 2 Serverkonfigureringsvinduet benyttes til at finde de DVMSapparater, De kan få forbindelse med i RemoteViewprogrammet. 5

6 Adgangskode nemlig vedkommende brugers adgangskode, der ligeledes er konfigureret på DVMS-apparatet. Ifald man ikke indsætter adgangskode her, kommer der prompt i RemoteView-programmet hver gang man vil i forbindelse med denne server. Standardskala standardindstilling af billedkvalitet på video via denne server. Der henvises til afsnittet Skalatrin desangående. Find åbning af Find servere-vindue. Der henvises til komplet beskrivelse heraf i afsnittet Serverside. Serveren bliver tilføjet, når disse data er indsat, ved at klikke på OK, og man kan så køre RemoteView-programmet. VIGTIGT OM ADGANGSKODER RemoteView-programmet virker ikke uden adgangskode. Hvis De har konfigureret DVMS-apparatet så der ikke behøves adgangskode, er De nødt til at oprette en særskilt konto med adgangskode på DVMS eller på Administratorsiden i RemoteView for at kunne logge på på fjern-pc. Ligesådan skal De logge på i RemoteView-programmet med Brugerstatus, hvis De vil forblive logget på på fjern-pc og alligevel konfigurere DVMS direkte på apparatet. Men konfigureringsfunktionerne på DVMS er spærret, hvis der er en administrator som har logget på på fjern-pc. 6

7 RemoteView OVERSIGT OVER REMOTEVIEW-SKÆRMBILLEDE RemoteView-programmet har følgende hovedsider, jf. fig. 3: Servere liste over DVMS-apparater RemoteView-programmet er konfigureret til forbindelse med Fig. 3 Disse knapper åbner siderne i RemoteViewprogrammet. Monitor video-vinduer til direkte video Søg værktøj til afsøgning og afspilning af videooptagelser Installation fanesæt til DVMS-apparatkonfigurering Alarmer videovinduer til afspilning af nylige alarmoptagelser Skemalægning værktøj til planlægning på fjern-pc Disse sider bliver nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Bemærk RemoteView har en side mere, hvis man har installeret transaktionsdatagrænseflade og man har forbindelse med et DVMSapparat med programmet til den installeret. Der henvises til nærmere anvisning i brugsanvisningen til grænsefladen. 7

8 SERVERSIDE Serversiden består af en liste over alle servere RemoteView-programmet er konfigureret til forbindelse med. Man åbner serversiden, jf. fig. 4, ved at klikke på serverknappen på værktøjslinjen. Man kan sætte servere på listen på følgende måde: 1. Vælg Tilføj på servermenuen. 2. Indsæt navn og IP-adresse på serveren samt brugernavn og -adgangskode, der er konfigureret på serveren, i Server-konfigurationsvinduet. Ifald man ikke indsætter adgangskode her, kommer der prompt i RemoteViewprogrammet hver gang man vil have forbindelse med denne server. 3. Vælg en standardvideoskala (jf. anvisning i afsnittet Skalatrin ). 4. Serveren kommer med i serverkolonnen ved til sidst at klikke på OKknappen. Der henvises til nærmere beskrivelse af server-konfigureringsvinduet i afsnittet Kørsel af RemoteView-program. Man forbinder til en server via netværk ved at afkrydse boksen ud for den i serverkolonnen. Når der er etableret forbindelse, står serverens status som Tilsluttet. Og hvis forbindelse ikke bliver oprettet, står grunden hertil i statuskolonnen. Man lukker forbindelse til serveren ved at krydse boksen af igen. Man kan forbinde til flere servere på en gang. Fig. 4 Man styrer forbindelserne til DVMS-apparater på Serversiden. Hvis man vil logge på en server med andet brugernavn, skal man dobbeltklikke på servernavnet og indsætte et andet brugernavn og -adgangskode. 8

9 RemoteView SERVERFINDING Man søger efter andre DVMS-apparater på et netværk ved at højreklikke på serversiden og vælge Find servere. Så kommer vinduet Find server frem (jf. fig. 5). Indsæt så de første tre tal i IP-adressen og klik på søg. Så kommer der en liste over alle de DVMS-apparater med de fortegn frem i adresseorden. Og man kan nu vælge vilkårligt apparatur og få dets konfiguration og øvrige date frem. Timeoutindstilling (i millisekunder) bestemmer hvor længe RemoteView-programmet søger registrering af DVMS-apparater. Det kan være hensigtsmæssigt at stille Timeoutindstillingen op på langsomme netværk. Fig. 5 Man kan finde alle DVMSapparater i et givet IP-adresseområde i Find servervinduet. 9

10 MONITORSIDE Man kan se direkte video på alle servere, man har forbindelse med, på monitorsiden. Man åbner monitorsiden ved at klikke på monitorknappen på værktøjslinjen. Monitorsiden har følgende afsnit (jf. fig. 6): Værktøjslinje med 10 stk. videovinduekombinationer Træ med alle kameraer på alle de servere man har forbindelse med for øjeblikket Videovinduer i den kombination, der er valgt på værktøjslinjen Fig. 6 En af de mange videokombinationer man kan få på Monitorsiden i RemoteViewprogrammet. 10

11 RemoteView Man tildeler kamera til videovinduer på følgende måde: 1. Vælg vinduekombination på værktøjslinjen. 2. Fold derpå kameratræet ud ved at klikke på plustegnet ved de respektive servernavne. Så kommer alle kameraer på serveren frem. 3. Klik nu på kameranavnet og træk det ind i et videovindue. Placér alle relevante kameraindgange i videovinduerne på samme måde. Man kan sætte samme kameraindgang i flere vinduer om man vil. 4. Man gemmer en given kamerakombination ved at vælge Gem visning på filmenuen. Man henter en gemt kamerakombination ved at vælge Indlæs visning på filmenuen. Tip Man kan benytte gemte kameravinkler til at oprette kamerature. Nærmere anvisning står i næste afsnit. SKALATRIN Indstilling af skala bestemmer billedfrekvensen, dvs. videokvaliteten, på direkte video ved at modificere billedstørrelsen ved hentning fra server til klient-pc. Sætter man skalatrinnet op, får man ringere videokvalitet, men hurtigere billedhentning. Man omstiller skalatrin på direkte video på Monitorsiden ved at højreklikke på enten et videovindue og vælge Videostørrelse (til omstilling af en given kameraindgang) eller Vinduesstørrelse (til omstilling af alle kameraindgange), og vælge skalatrin. Skalatrin 0 er samme billedstørrelse og -kvalitet, der optages på serveren, mens skalatrin 5 formindsker billedet til meget mindre format og med meget få detaljer. Selvom videobilledet bliver mere udvisket og uskarpt, jo større skalatrin man indstiller på, kan man stadig godt se hændelsestyperne man holder øje med på skærmen. Bemærk Videoskalaindstillingen har ingen indflydelse på kvaliteten i de videooptagelser, der bliver gemt i apparaturet; den stilles nemlig på DVMS-apparatet. 11

12 KAMERATURE Gemte kameravinkelindstillinger kan benyttes til at oprette ture. Man opretter ture på følgende måde: 1. Vælg Ture på Konfigurationsmenuen, og klik på Ny. 2. Vælg den første vinkel på turen i venstre side, og flyt den til højre ved at klikke på højre-pilene. Anden vinkel på turen stilles på samme måde, og så fremdeles de vinkler, der skal med i turen. 3. Man kan flytte vinkler rundt i rækkefølgen ved at vælge en i højre side, og klikke på Flyt op og Flyt ned. Og man kan tage vinkler ud af ture ved at vælge en i højre side, og klikke på Fjern. 4. Indsæt nu et turnavn. 5. Og vælg en tidsindstilling af skiftet fra vinkel til vinkel. 6. Klik så på OK. Man starter ture ved at vælge Ture på Konfigureringsmenuen, vælge den relevante tur, og så klikke på Begynd. Man kan holde pause i ture ved at klikke på pauseknappen på Turlinjen forneden på skærmen (jf. fig. 7); videobilledet bliver ikke holdt fast på skærmen af den grund. Man fortsætter turen ved at klikke på afspil-knappen på Turlinjen eller skifte vinkel ved at vælge højre- og venstre-pil. Og man standser ture ved at klikke på Stop-knappen på Turlinjen. Fig. 7 Turlinjen kommer frem forneden på skærmen, når man starter ture. 12

13 RemoteView ØVRIGE FUNKTIONER PÅ MONITORSIDEN Følgende funktioner er også på Monitorsiden: Man kan få kameranavn og klokkeslæt frem på videovinduer ved at højreklikke på det givne vindue, og vælge Overlejring (hhv. slå overlejring til på alle vinduer med video i ved at vælge Overlejring og Til på Visningsmenuen). Blå og rød rand, der evt. kommer om videovinduer, betyder at der for øjeblikket optages henholdsvis bevægelses- og alarmhændelser. Alternativet Dbl Click Target kommer også frem, når man højreklikker på et vindue. Vælger man det alternativ, kommer videoen i vinduer man dobbeltklikker på hen i det vindue, man har højreklikket i. Det kan være praktisk mht. vindueskombinationer med både små og store vinduer. Man kan f.eks. således vælge Dbl Click Target i et stort vindue, og så dobbeltklikke i et lille vindue for at få video fra det kamera at se i det større vindue. Man kan blive ved med at flytte hen i det større vindue indtil man enten fravælger Dbl Click Target eller evt. vælger det alternativ i et andet vindue. Man kan holde billedet fast i alle vinduerne ved at klikke på Stop-knappen på vindueskonfigureringsværktøjslinjen. Og man slår fastholdning fra ved at klikke på Stop-knappen igen. Man kan trække video på tre måder på Monitorsiden. Følgende trækkemåder er på Konfigureringsmenuen: Bytte. Når man trækker video fra et vindue til et andet på denne måde, flytter videoen fra det andet vindue hen i det første. Kopier. Og når man trækker video fra et vindue til et andet på denne måde, kommer den video i begge vinduer. Flyt. Og når man trækker video fra et vindue til et andet på denne måde, bliver det første vindue sort. 13

14 AFSPILNINGSLINJE Man kan afspille videooptagelser fra flere kameraer og servere med funktionerne på afspilningslinjen. Man åbner afspilningslinjen ved først at køre søgning (som anvist i næste afsnit), så vælge Afspilningslinje på Visningsmenuen på Monitorsiden, og derpå vælge et søgningsresultat, og afspille video(erne) med videomaskineknapperne (jf. fig. 8). Så bliver evt. videooptagelser på alle valgte kameraer, der er tilsluttet, afspillet i den valgte vindueskombination. Men der bliver kun afspillet optagelser fra de kameraer, der både er valgt til den pågældende vindueskombination og inkluderet i søgningen. Man kan også trykke det aktuelle billede i videovinduerne ud, når afspilningslinjen er åbnet, ved at klikke på pil-ned og vælge Udskriv. Fig. 8 Man kan afspille videooptagelser fra flere kameraer med funktionerne på afspilningslinjen. PTZ-LINJE Man kan styre et PTZ-kamera på PTZ-linjen (nemlig det kamera, der går i det øverste videovindue til venstre). Hertil skal man vælge PTZ-linjen på Visningsmenuen. Man styrer kameravinklen ved at klikke enten på pilene eller joysticket midt mellem pilene og så føre musen (jf. fig. 9). Jo længere man kører musen, desto hurtigere svinger kameraet i den valgte retning. Man kan ligeledes styre zoom, afstandsindstilling og blænder ved at klikke på disse knapper på PTZlinjen. 14

15 RemoteView Følgende øvrige funktioner er også på PTZ-linjen: Hastighed. Man kan stille funktionshastigheden på rullelisten øverst på PTZ-linjen. Hvis man for eksempel vælger Hurtig, panorerer kameraet hurtigt, når man enten klikker på og trækker en pil eller joysticken. Man kan vælge mellem fem hastigheder. Fig. 9 Man kan styre PTZkameraer på PTZlinjen i RemoteViewprogrammet. Forindstilling. Man kan oprette forindstillinger, som RemoteView-programmet skal styre panorering til automatisk. Man opretter forindstillinger, idet man først indstiller den pågældende kameraindstilling med PTZknapperne, ved at indtaste et forindstillingsnummer og klikke på Indstil-knappen. (Det beror på kameratypen hvor mange forindstillinger man kan oprette. Vi henviser til kamerabrugsanvisningen desangående). Man kan altid styre kameraer i forindstillinger på følgende måde: Man får kameraet i forindstilling 1 6 ved at klikke på nummerknapperne Indtast et forindstillingsnummer, og klik på Flyt Ellers panorerer kameraet automatisk gennem alle 1 6 forindstillinger og starter forfra igen. Man kan altid omgå automatisk panorering midlertidigt ved at vælge enten en PTZ-styreknap eller en forindstillingsknap. Hjælpe. Ikke i brug på de fleste DVMS-apparater. Start mønster. Her kan man starte kameraet til at køre i forudindstillet mønster, der er konfigureret til det PTZ-kamera, der går i øverste venstre videovindue. Mønstre skal konfigureres på DVMS-apparaturet. Man kan også flytte PTZ-linjen på Monitorsiden ved at klikke og trække den. 15

16 SØGSIDE Man kan søge efter videooptagelser fra valgte kameraer og servere med funktionerne på Søgsiden. Man åbner Søgsiden ved at klikke på Søg-knappen på værktøjslinjen (jf. fig. 10). SØGNING EFTER VIDEOOPTAGELSER Man søger efter videooptagelser på følgende måde på fanen Fjernsøgning: 1. Startdato (i engelsk format: måned/dato/årstal) for søgningen skal indsættes i den første rude i Fra-feltet ved at klikke på cifferpladserne og indtaste datoen. Man kan også åbne indeværende måneds kalender med pil-ned, og så vælge enten en dato i denne måned eller blade til en anden måned med pilene foroven på kalenderen og vælge dato der. 2. Startklokkeslættet skal indsættes i (NB! i engelsk format:timetal: minuttal:sekundtal:am hhv. pm) i den anden rude i Fra-feltet. Det gør man enten ved at klikke på cifferpladserne og indtaste tallene eller bruge pilene til at rulle frem og tilbage i tallene. 3. Indsæt derpå hvor lang perioden, der skal afsøges, skal være i boksene til antal Dage, Timer og Minutter i feltet Varighed. 4. Vælg derpå kameraerne, optagelser fra hvilke, der skal afsøges, i kameratræet. RemoteView-programmet afsøger alle kameraer, hvis man ikke afkrydser nogen. 5. Vælg søgningstype. Normal giver en liste over videooptagelser af alle optagelsesformer i hver time. Alarm Video giver en liste over alle alarmoptagelser, der er taget i hver time. Alarm-hændelser giver en liste med hver alarmhændelse for sig. Bevægelses-hændelser giver en liste med hver bevægelseshændelse for sig. Alarm Timeout står for det antal millisekunder, der skal gå mellem alarm hhv. bevægelsesbilleder til registrering som separate alarm- hhv. bevægelseshændelser. 6. Klik så på Søg. Når søgningen er færdig, kommer der data om hver søgningsresultat frem nederst på skærmen. Nu kan fjernklienten hente videofilerne til afspilning og eksportering. De opføres efter kameranavn med optagelsesdato, opgivelse af om de indeholder alarmhændelser (dog kun ved alarmsøgningstypen), antal billeder i segmentet samt segmentets start- og stopklokkeslæt. Og vil man have dem ordnet efter længde, startklokkeslæt osv. skal man klikke i den pågældende kolonneoverskrift. Man kan også flytte rundt på kolonnerne ved at trække kolonneoverskriften til højre og venstre. 16

17 Fig. 10 RemoteView Man kan finde og afspille videooptagelser på DVMSapparater på Søg-siden. HENTNING OG AFSPILNING AF VIDEOOPTAGELSER Man skal først køre søgning, som anvist i foregående afsnit, for at kunne hente og afspille videooptagelser med RemoteView-programmet. Man afspiller videofiler på følgende måde: 1. Klik på dataene ved det søgningsresultat De vil se; det første enkeltbillede kommer frem ved enkeltklik, mens hele segmentet afspilles ved dobbeltklik. Det aktuelle billedes data står neden under videovinduet, nemlig navn på kameraet optagelsen hidrører fra, billedkvalitet (i bytes), dets nummer i sekvensen samt optagelsesdato og -klokkeslæt. 2. Man kan spole videoen frem og tilbage hurtigere ved at trække boksen på skydepanelet til højre og venstre. Man kan også se videoen billede for billede ved at klikke på skydepanelpilene, og se fortløbende video ved at klikke og holde museknappen nede. Man kan i øvrigt styre afspilning på videomaskineknapperne. (fortsættes) 17

18 3. Man kan konstatere om videoen er som oprindeligt optaget ved at klikke på Godkend. I givet fald bliver billeder, der er pillet ved på den ene eller den anden måde, registreret og vist på skærmen. Bemærk Man kan stille skalatrinnet på videooptagelser om ved at vælge et Skalatrin på rullelisten (Størrelsesniveau) oven over videomaskineknapperne. Hvis man vil se et lavtrinsbillede i fuld størrelse (Skalatrin 0) i en fart, skal man klikke på Forøg. 18

19 RemoteView SMARTSØGNING Funktionen SmartSøgning registrerer kun de dele af videoklip, hvor der forekommer visse bevægelser man selv har opstillet kriterier for. Man kan for eksempel fremhæve bestemte dele i kamerabilledet, og så hurtigt få alle de bevægelseshændelser, der foregår i de dele i et videosegment, frem. Det kan f.eks. være praktisk, hvis man vil prøve at gå gennem videoer med anden filtrering end maskeringsværktøjet på fanen Bevægelse på Installationssiden. Fig. 11 Man får bedre beherskelse af afspilning af optagelsessegmenter med Smartsøgning. Man smartsøger på følgende måde: 1. Når man har kørt en søgning på fanen Søg, skal man vælge fanen SmartSøgning (jf. fig. 11). 2. Klik så på et søgeresultat, sådan at det første billede i segmentet kommer på skærmen. 3. Indsæt så overmalingsblokke med markøren på de dele af billedet, hvor man vil have bevægelseshændelser på skærmen igen. Så springer SmartSøgning over alt andet på billederne. Og man fjerner en overmalingsblok ved at klikke på den en gang til, og trække markøren hen over evt. andre blokke man vil slette. Og man sletter alle blokkene ved at klikke på Ryd maske. 4. Bemærk skydeknappen Antal blokke. Viseren herpå angiver hvor mange blokke man har overmalet. Og man kan nu stille det antal overmalingsblokke, der skal være forandret fra et enkeltbillede til det næste for at det billede kommer med, når optagelsen bliver afspillet igen, på skydeviseren. Det vil for eksempel sige, at havde man overmalet 20 blokke, og nu stiller skydeviseren på 10 (af de 20), skal der registreres forandring i halvdelen af den malede billeddel for at et givet enkeltbillede kommer med, når optagelsen bliver afspillet igen. 19

20 5. Man kan indstille hvor meget af en blok, der skal registreres med forandring fra et enkeltbillede til det næste for at blive medtaget i Antal blokke, på skydeknappen Følsomhed. Det vil f.eks. betyde, at stiller man på 30 % følsomhed, behøver der kun være 30 procent af en blok med forandringsregistrering for at den kommer med i bevægelseshændelse. Hvilket igen betyder, at ifald man som ovenfor har stillet skydeknappen Antal blokke på 10 ud af 20, skal mindst 30 procent i mindst 10 af de 20 blokke registreres som forandrede for at et enkeltbillede kommer med, når optagelsen bliver afspillet igen. 6. Klik så på Søg. Nu vises enkeltbilledet med det indstillede antal blokke med minimumsforandring på skærmen. Hvis man starter smartsøgning midt i et videosegment, registrerer SmartSøgning-funktionen den næste bevægelseshændelse iht. kriteriet den starter ikke ny søgning fra segmentets begyndelse igen. Når man således evt. har fundet en bevægelseshændelse iht. kriteriet, kan man så enten fortsætte afspilning af videoen derfra, eller springe frem til det næste enkeltbillede, der holder kriteriet, ved at klikke på Søg igen. BILLEDFORBEDRING Fanen Billedforbedring er også på Søgsiden; her kan man stille lysstyrke og kontrast mens man afspiller videooptagelser. Man kan også udskrive det aktuelle billede i videovinduet ved at klikke på pil-ned ved siden af videomaskinbetjeningen, og vælge Udskriv. 20

21 RemoteView EKSPORTERING AF ENKELTBILLEDER Man kan eksportere optagne enkeltbilleder i RemoteView-programmet i bitmap- og JPEG-format. Det gør man på følgende måde: 1. Klik på det søgeresultat, hvor billedet, der skal eksporteres, er i, så det kommer i videovinduet. 2. Afspil nu optagelsen til De finder det pågældende billede. 3. Klik på Eksporter. Så kommer vinduet Eksporter video frem (jf. fig. 12). 4. Vælg Eksportstørrelse. 5. Vælg derpå enten Bitmap (*.bmp) eller JPEG (*.jpg) format i feltet Save As Type (Gem som). Vælg en placering (Save in), og indtast et filnavn. Klik så til sidst på Gem (Save). Billedet er så gemt i den givne placering. Fig. 12 Vinduet Eksporter video har flere alternativer til at gemme video og enkeltbilleder. 21

22 VIDEOEKSPORTERING Man kan eksportere optagne videoklip i XPress Video, AVI og selvudpakkende eksekverbar filformat i RemoteView-programmer. Det gør man på følgende måde: 1. Klik på det søgningsresultat, der skal eksporteres, så det kommer i videovinduet. 2. RemoteView-programmet eksporterer hele søgningsresultater som standard. Man kan vælge en del af søgningsresultatoptagelsen til eksportering ved at klikke på det tomme panel under afspilningsrullepanelet, og mærke den relevante del ved at trække frem og tilbage. 3. Klik på Eksporter. Så kommer vinduet Eksporter frem. 4. Vælg Eksporteringsstørrelse. 5. Vælg videoformat enten XPress Video (*.xpv), AVI fil (*.avi) eller Self- Extracting Executable (*.exe) i feltet Save As Type (Gem som). Vælg placering (Save in), indtast et filnavn, og klik på Gem (Save). 6. Når man vælger AVI-format, skal der også indsættes en billedfrekvens (AVI-billeder/sek.). Videosegmentet er så gemt i den givne placering. Tip Det kan være hensigtsmæssigt at redigere meget store videosegmenter til eksportering. Billedet, der kommer på Søgsiden, når man klikker på Eksporter, bliver det første billede i det eksporterede videoklip. Man kan således afspille videosegmentet på Søgsiden, og så starte eksportering, når det klip af interesse begynder. En anden måde at afkorte videosegmenter til eksportering på består i at køre en ny søgning med kortere Varighed. 22

23 RemoteView INSTALLATIONSSIDE Bemærk Man skal vælge RemoteView Admin Configuration Page, når man får prompt om hvilke komponenter man vil installere, til at installere hhv. opgradere RemoteView-programmet med Installationssiden. Man kan konfigurere DVMS-apparater med RemoteView-programmet. Installationssiden har flere faner, hvor man kan konfigurere diverse DVMSfunktioner. Disse faner beskrives nærmere i de følgende afsnit. Bemærk Installationssiden kan kun åbnes med administratorstatus. Man kan heller ikke logge på RemoteView-programmet med administratorstatus, hvis enten en anden RemoteView-bruger eller en DVMS-bruger er i gang med konfigurering. Og tilsvarende kan konfigureringssiden ikke åbnes på DVMSapparatet, når administrator-brugere er logget på i RemoteViewprogrammet. IKRAFTTRÆDEN AF ADMINISTRATOR-OMSTILLINGER I REMOTEVIEW Omstillinger på Installationssiden i RemoteView-programmet træder i kraft på DVMS-servere med optagelse i gang i løbet af 1 minut (undtagen omstillinger på Afspilningsfanen, der træder øjeblikkeligt i kraft). Omstillingerne træder i kraft, når serveren er færdig med en et-minuts videooptagelsesfil, hvilket kan tage 1-60 sekunder efter omstillingerne bliver implementeret i RemoteView-programmet. Alle omstillinger af DVMSservere, der ikke har optagelse i gang, træder i kraft øjeblikkeligt. 23

24 SKÆRMINDSTILLINGSFANE Vælg fanen Vis (jf. fig. 13) til justering af lysstyrke, kontrast og farve på videobilledet. Start med at vælge server, derpå kameraindgangsknap forneden på skærmen, og indstil derpå indstillingsskydeknapperne en efter en. Man kan stille hver indstilling på standardindstilling for sig ved at klikke på knappen Standard ved siden af skydeknappen, og man kan stille alle indstillingerne på standard på én gang ved at klikke på knappen Alle standardværdier for det aktuelt valgte kamera. Fig. 13 Man kan stille billedkvaliteten på fanen Vis. 24

25 RemoteView HARDWAREFANE Man stiller diverse optagelsesindstillinger på fanen Hardware (jf. fig. 14). Man omstiller hardwareparametre ved først at vælge server og derpå en eller flere kameraindgange på listen (eller vælge samtlige indgange ved at klikke på Marker alt), og derpå stille følgende parametre: Fig. 14 Man kan konfigurere DVXeapparatur på fanen Hardware til at tage video med varierende frekvens og opløsning. Man kan også konfigurere før- og efteralarmoptagelse. Billedkvalitet. Udvalget er Lav, Middel, Høj og Ekstra høj kvalitet. Jo højere billedkvalitet man vil have, jo større lagerkapacitet skal der til. Billedhastighed. DVMS-apparater kan selvsagt optage med egen maksimal frekvens (jf. bemærkning herunder), men også med mange forskellige frekvenser alt efter den hardware man disponerer over. Før- og efteralarm. Indstil antal sekunder til før- og efteralarmoptagelse. Herved optages det, der foregår umiddelbart før og efter hændelser, der udløser alarm. Føralarmoptagelse gemmer altid en vis mængde video midlertidigt, for det tilfældes skyld at alarmen går af; det kræver naturligvis, at en vis lagerplads er afsat hertil. Længden af det tidsrum, der kan indstilles til føralarmoptagelse, beror på den optagelsesfrekvens og billedkvalitet, der er indstillet på alle de kameraer, der er stillet til føralarmoptagelse. Hvis alle kameraer, der er stillet til føralarmoptagelse, for eksempel er indstillet på 15 KB billedstørrelse og frekvens på ét billede 25

26 pr. sekund, kan man fordele op til 447 sekunders føralarmoptagelse på alle disse kameraer. Den procentdel af det midlertidige føralarmlager, der allerede er lagt beslag på, står i feltet Hukommelse brugt. Videostandard. Vælg enten type NTSC- eller PAL-video, tillige med billedkvalitet (opløsning). Man kan stille kameraindgange på standardværdier ved at vælge kamera og klikke på Standardværdier (hvilket ikke berører videotype- og billedkvalitetindstillingerne). Man kan fravælge kameraindgange ved at klikke på Marker intet. Tip Funktionen Maksimér billedhastighed ved alarm sætter MasterControlprogrammet til automatisk at optage med højst mulig billedfrekvens mens alarmhændelser står på. Funktionen skal vælges hhv. fravælges for hvert enkelt kamera. Bemærk Man beregner den maksimale billedfrekvensindstilling ved at dividere hardwarens maksimale billedfrekvens med antallet af forbundne kameraer. Når man forbinder kameraer til DVMS-apparatet, skal de aktiveres ved at klikke på knappen Kamerasøgning på fanen Hardware. Når vinduet Kamerasøgning kommer frem (jf. fig. 15), skal man vælge indgangsnummeret det nye kamera er sluttet til, vælge kameratype og så klikke på Accepter. Så kommer der en aktiv knap frem for kameraindgangen nederst på skærmen, endda selv om der faktisk ikke er sluttet et kamera til indgangen. Man kan også søge efter det nye kamera ved at klikke på Scan igen. Og når man tager et kamera fra apparatet, kan man enten klikke på Scan igen eller fravælge kameraindgangen manuelt i vinduet Kamerasøgning. Hvis man vil have en given kameraindgangskombination hver gang man starter programmet, skal man vælge de pågældende kameraindgange, og så vælge Brug som standardkonfiguration. Har man gjort det, springer DVMS-apparatet over kamerascanning ved start og aktiverer automatisk alle de kameraindgange man valgte. Og vil man have DVMS-apparatet til at scanne igen ved start, skal man fravælge Brug som standardkonfiguration, og så klikke på Accepter. 26

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual Milestone Systems XProtect Smart Client Indholdsfortegnelse FØRSTE GANG DU BRUGER PROGRAMMET... 11 INSTALLERE XPROTECT SMART CLIENT... 11 Installer fra overvågningssystemets server... 11 Installer fra

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på.

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grænsefladen 5 En enkelt

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

V / N series 4.8. Brugervejledning

V / N series 4.8. Brugervejledning V / N series 4.8 Brugervejledning 2005-2008 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere