Brugsanvisning til. Februar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til. Februar 2005"

Transkript

1 Brugsanvisning til RemoteVie eview-pr w-progr ogram Februar 2005

2 INDLEDNING RemoteView er et indstiksprogram til at etablere forbindelse til et DVMS-apparatur, se direkte og optagne video samt indstille apparaturet på fjernklient-pc via netværk. Fjernklienter behøver ikke installere særligt udstyr, da man kun skal have RemoteView-programmet og forbindelse med DVSM-apparaturet, der fungerer som server. Man kan hente såvel direkte som optagne videosegmenter via serveren, så man kan såvel se som gemme dem hos fjernklienter. DVMS-apparatur har RemoteView serverprogram installeret og er færdigkonfigureret til forbindelse med RemoteView. Adgang for fjernklient etableres på følgende måde: Klientforbindelse. Man skal have IP-adresser til klienten og DVMS, og indsætte klienten i netværket. Netværksadministratoren tildeler klienten adresser, hvis det drejer sig om en server på lokalnetværk, og ellers gør internettjenesteyderen det. Installér programmet. RemoteView-server er allerede installeret i DVMSapparatur, men RemoteView-programmet skal naturligvis installeres hos fjernklienten. Det gøres ved at sætte RemoteView-cd en i, og installere de programfunktioner, der skal bruges. (Hvis cd en ikke kører automatisk, skal man køre SETUP.EXE på cd en manuelt). Installation af og kørsel med RemoteView beskrives i de følgende afsnit. Forsigtig RemoteView er et meget praktisk program, der er let at installere og køre. Men konfigurering af fjernklienter og servere kan imidlertid byde på vanskeligheder, hvis man ikke er kendt med IP-adresser, netværksforbindelser og andre relevante ting. Så De kan få brug for assistance hos Deres IT-bestyrer hhv. andre med kendskab til at forbinde fjernklienter. 2

3 RemoteView INSTALLERING AF REMOTEVIEW-PROGRAM Man installerer RemoteView-programmet (på skærmen ofte benævnt som Fjernvisning) hos fjernklienter ved at sætte RemoteView-cd en i og vælge de funktioner, man vil installere. (Hvis cd en ikke kører automatisk, skal man køre SETUP.EXE på cd en manuelt). Funktionsudvalget er følgende: RemoteView-klient funktion der i alle tilfælde skal til for at få forbindelse til DVMS-apparatur med RemoteView-program. RemoteView Admin Configuration Page funktion til fjernkonfigurering af DVMS-apparatur. RemoteView-alarmadministrationsside funktion til at få alarmvideo at se øjeblikkeligt via RemoteView-program. RemoteView planlægningsside funktion til at lægge optagelsesplan på DVMS-apparatur. Integral Media Player funktion til afspilning af.xpv-filer dvs. videofiler med DVMS-optagelser, der kan eksporteres til de givne lagermedier. Man kan også gemme bitmap og udskrive enkeltbilleder med integreret medieafspiller. Man kan selv bestemme hvilke programfunktioner, der skal installeres, men Fjernvisning-klient skal installeres, hvis funktionerne konfigurering, alarmstyrelse og planlægning skal med. 3

4 KØRSEL AF REMOTEVIEW-PROGRAM Man kører RemoteView-programmet på fjernklient-pc ved at vælge Start, Programmer, RemoteView og Fjernvisning-klient (hhv. genvej man evt. har installeret). Monitor-siden (Live Monitor, jf. fig. 1) er standardskærmbillede til kørsel af RemoteView-programmet. Fig. 1 Man kan få direkte video at se på fjernklient-pc fra mange kameraer via RemoteViewprogrammet. 4

5 RemoteView Man får prompt om man vil tilføje en server første gang RemoteView-programmet kører. Og klikker man ja, skal følgende indsættes, jf. fig. 2: Servernavn nemlig DVMS-apparaturets navn. Dét navn virker kun på den klient-pc, det indsættes på. Navnet kan bestå af tal, bogstaver og tegn i vilkårlig kombination. IP-adresse DVMS-apparaturets TCP/IP-adresse (hhv. dets netværksnavn). Brugernavn et brugernavn, der er konfigureret på DVMS-apparatet. (fortsat) Fig. 2 Serverkonfigureringsvinduet benyttes til at finde de DVMSapparater, De kan få forbindelse med i RemoteViewprogrammet. 5

6 Adgangskode nemlig vedkommende brugers adgangskode, der ligeledes er konfigureret på DVMS-apparatet. Ifald man ikke indsætter adgangskode her, kommer der prompt i RemoteView-programmet hver gang man vil i forbindelse med denne server. Standardskala standardindstilling af billedkvalitet på video via denne server. Der henvises til afsnittet Skalatrin desangående. Find åbning af Find servere-vindue. Der henvises til komplet beskrivelse heraf i afsnittet Serverside. Serveren bliver tilføjet, når disse data er indsat, ved at klikke på OK, og man kan så køre RemoteView-programmet. VIGTIGT OM ADGANGSKODER RemoteView-programmet virker ikke uden adgangskode. Hvis De har konfigureret DVMS-apparatet så der ikke behøves adgangskode, er De nødt til at oprette en særskilt konto med adgangskode på DVMS eller på Administratorsiden i RemoteView for at kunne logge på på fjern-pc. Ligesådan skal De logge på i RemoteView-programmet med Brugerstatus, hvis De vil forblive logget på på fjern-pc og alligevel konfigurere DVMS direkte på apparatet. Men konfigureringsfunktionerne på DVMS er spærret, hvis der er en administrator som har logget på på fjern-pc. 6

7 RemoteView OVERSIGT OVER REMOTEVIEW-SKÆRMBILLEDE RemoteView-programmet har følgende hovedsider, jf. fig. 3: Servere liste over DVMS-apparater RemoteView-programmet er konfigureret til forbindelse med Fig. 3 Disse knapper åbner siderne i RemoteViewprogrammet. Monitor video-vinduer til direkte video Søg værktøj til afsøgning og afspilning af videooptagelser Installation fanesæt til DVMS-apparatkonfigurering Alarmer videovinduer til afspilning af nylige alarmoptagelser Skemalægning værktøj til planlægning på fjern-pc Disse sider bliver nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Bemærk RemoteView har en side mere, hvis man har installeret transaktionsdatagrænseflade og man har forbindelse med et DVMSapparat med programmet til den installeret. Der henvises til nærmere anvisning i brugsanvisningen til grænsefladen. 7

8 SERVERSIDE Serversiden består af en liste over alle servere RemoteView-programmet er konfigureret til forbindelse med. Man åbner serversiden, jf. fig. 4, ved at klikke på serverknappen på værktøjslinjen. Man kan sætte servere på listen på følgende måde: 1. Vælg Tilføj på servermenuen. 2. Indsæt navn og IP-adresse på serveren samt brugernavn og -adgangskode, der er konfigureret på serveren, i Server-konfigurationsvinduet. Ifald man ikke indsætter adgangskode her, kommer der prompt i RemoteViewprogrammet hver gang man vil have forbindelse med denne server. 3. Vælg en standardvideoskala (jf. anvisning i afsnittet Skalatrin ). 4. Serveren kommer med i serverkolonnen ved til sidst at klikke på OKknappen. Der henvises til nærmere beskrivelse af server-konfigureringsvinduet i afsnittet Kørsel af RemoteView-program. Man forbinder til en server via netværk ved at afkrydse boksen ud for den i serverkolonnen. Når der er etableret forbindelse, står serverens status som Tilsluttet. Og hvis forbindelse ikke bliver oprettet, står grunden hertil i statuskolonnen. Man lukker forbindelse til serveren ved at krydse boksen af igen. Man kan forbinde til flere servere på en gang. Fig. 4 Man styrer forbindelserne til DVMS-apparater på Serversiden. Hvis man vil logge på en server med andet brugernavn, skal man dobbeltklikke på servernavnet og indsætte et andet brugernavn og -adgangskode. 8

9 RemoteView SERVERFINDING Man søger efter andre DVMS-apparater på et netværk ved at højreklikke på serversiden og vælge Find servere. Så kommer vinduet Find server frem (jf. fig. 5). Indsæt så de første tre tal i IP-adressen og klik på søg. Så kommer der en liste over alle de DVMS-apparater med de fortegn frem i adresseorden. Og man kan nu vælge vilkårligt apparatur og få dets konfiguration og øvrige date frem. Timeoutindstilling (i millisekunder) bestemmer hvor længe RemoteView-programmet søger registrering af DVMS-apparater. Det kan være hensigtsmæssigt at stille Timeoutindstillingen op på langsomme netværk. Fig. 5 Man kan finde alle DVMSapparater i et givet IP-adresseområde i Find servervinduet. 9

10 MONITORSIDE Man kan se direkte video på alle servere, man har forbindelse med, på monitorsiden. Man åbner monitorsiden ved at klikke på monitorknappen på værktøjslinjen. Monitorsiden har følgende afsnit (jf. fig. 6): Værktøjslinje med 10 stk. videovinduekombinationer Træ med alle kameraer på alle de servere man har forbindelse med for øjeblikket Videovinduer i den kombination, der er valgt på værktøjslinjen Fig. 6 En af de mange videokombinationer man kan få på Monitorsiden i RemoteViewprogrammet. 10

11 RemoteView Man tildeler kamera til videovinduer på følgende måde: 1. Vælg vinduekombination på værktøjslinjen. 2. Fold derpå kameratræet ud ved at klikke på plustegnet ved de respektive servernavne. Så kommer alle kameraer på serveren frem. 3. Klik nu på kameranavnet og træk det ind i et videovindue. Placér alle relevante kameraindgange i videovinduerne på samme måde. Man kan sætte samme kameraindgang i flere vinduer om man vil. 4. Man gemmer en given kamerakombination ved at vælge Gem visning på filmenuen. Man henter en gemt kamerakombination ved at vælge Indlæs visning på filmenuen. Tip Man kan benytte gemte kameravinkler til at oprette kamerature. Nærmere anvisning står i næste afsnit. SKALATRIN Indstilling af skala bestemmer billedfrekvensen, dvs. videokvaliteten, på direkte video ved at modificere billedstørrelsen ved hentning fra server til klient-pc. Sætter man skalatrinnet op, får man ringere videokvalitet, men hurtigere billedhentning. Man omstiller skalatrin på direkte video på Monitorsiden ved at højreklikke på enten et videovindue og vælge Videostørrelse (til omstilling af en given kameraindgang) eller Vinduesstørrelse (til omstilling af alle kameraindgange), og vælge skalatrin. Skalatrin 0 er samme billedstørrelse og -kvalitet, der optages på serveren, mens skalatrin 5 formindsker billedet til meget mindre format og med meget få detaljer. Selvom videobilledet bliver mere udvisket og uskarpt, jo større skalatrin man indstiller på, kan man stadig godt se hændelsestyperne man holder øje med på skærmen. Bemærk Videoskalaindstillingen har ingen indflydelse på kvaliteten i de videooptagelser, der bliver gemt i apparaturet; den stilles nemlig på DVMS-apparatet. 11

12 KAMERATURE Gemte kameravinkelindstillinger kan benyttes til at oprette ture. Man opretter ture på følgende måde: 1. Vælg Ture på Konfigurationsmenuen, og klik på Ny. 2. Vælg den første vinkel på turen i venstre side, og flyt den til højre ved at klikke på højre-pilene. Anden vinkel på turen stilles på samme måde, og så fremdeles de vinkler, der skal med i turen. 3. Man kan flytte vinkler rundt i rækkefølgen ved at vælge en i højre side, og klikke på Flyt op og Flyt ned. Og man kan tage vinkler ud af ture ved at vælge en i højre side, og klikke på Fjern. 4. Indsæt nu et turnavn. 5. Og vælg en tidsindstilling af skiftet fra vinkel til vinkel. 6. Klik så på OK. Man starter ture ved at vælge Ture på Konfigureringsmenuen, vælge den relevante tur, og så klikke på Begynd. Man kan holde pause i ture ved at klikke på pauseknappen på Turlinjen forneden på skærmen (jf. fig. 7); videobilledet bliver ikke holdt fast på skærmen af den grund. Man fortsætter turen ved at klikke på afspil-knappen på Turlinjen eller skifte vinkel ved at vælge højre- og venstre-pil. Og man standser ture ved at klikke på Stop-knappen på Turlinjen. Fig. 7 Turlinjen kommer frem forneden på skærmen, når man starter ture. 12

13 RemoteView ØVRIGE FUNKTIONER PÅ MONITORSIDEN Følgende funktioner er også på Monitorsiden: Man kan få kameranavn og klokkeslæt frem på videovinduer ved at højreklikke på det givne vindue, og vælge Overlejring (hhv. slå overlejring til på alle vinduer med video i ved at vælge Overlejring og Til på Visningsmenuen). Blå og rød rand, der evt. kommer om videovinduer, betyder at der for øjeblikket optages henholdsvis bevægelses- og alarmhændelser. Alternativet Dbl Click Target kommer også frem, når man højreklikker på et vindue. Vælger man det alternativ, kommer videoen i vinduer man dobbeltklikker på hen i det vindue, man har højreklikket i. Det kan være praktisk mht. vindueskombinationer med både små og store vinduer. Man kan f.eks. således vælge Dbl Click Target i et stort vindue, og så dobbeltklikke i et lille vindue for at få video fra det kamera at se i det større vindue. Man kan blive ved med at flytte hen i det større vindue indtil man enten fravælger Dbl Click Target eller evt. vælger det alternativ i et andet vindue. Man kan holde billedet fast i alle vinduerne ved at klikke på Stop-knappen på vindueskonfigureringsværktøjslinjen. Og man slår fastholdning fra ved at klikke på Stop-knappen igen. Man kan trække video på tre måder på Monitorsiden. Følgende trækkemåder er på Konfigureringsmenuen: Bytte. Når man trækker video fra et vindue til et andet på denne måde, flytter videoen fra det andet vindue hen i det første. Kopier. Og når man trækker video fra et vindue til et andet på denne måde, kommer den video i begge vinduer. Flyt. Og når man trækker video fra et vindue til et andet på denne måde, bliver det første vindue sort. 13

14 AFSPILNINGSLINJE Man kan afspille videooptagelser fra flere kameraer og servere med funktionerne på afspilningslinjen. Man åbner afspilningslinjen ved først at køre søgning (som anvist i næste afsnit), så vælge Afspilningslinje på Visningsmenuen på Monitorsiden, og derpå vælge et søgningsresultat, og afspille video(erne) med videomaskineknapperne (jf. fig. 8). Så bliver evt. videooptagelser på alle valgte kameraer, der er tilsluttet, afspillet i den valgte vindueskombination. Men der bliver kun afspillet optagelser fra de kameraer, der både er valgt til den pågældende vindueskombination og inkluderet i søgningen. Man kan også trykke det aktuelle billede i videovinduerne ud, når afspilningslinjen er åbnet, ved at klikke på pil-ned og vælge Udskriv. Fig. 8 Man kan afspille videooptagelser fra flere kameraer med funktionerne på afspilningslinjen. PTZ-LINJE Man kan styre et PTZ-kamera på PTZ-linjen (nemlig det kamera, der går i det øverste videovindue til venstre). Hertil skal man vælge PTZ-linjen på Visningsmenuen. Man styrer kameravinklen ved at klikke enten på pilene eller joysticket midt mellem pilene og så føre musen (jf. fig. 9). Jo længere man kører musen, desto hurtigere svinger kameraet i den valgte retning. Man kan ligeledes styre zoom, afstandsindstilling og blænder ved at klikke på disse knapper på PTZlinjen. 14

15 RemoteView Følgende øvrige funktioner er også på PTZ-linjen: Hastighed. Man kan stille funktionshastigheden på rullelisten øverst på PTZ-linjen. Hvis man for eksempel vælger Hurtig, panorerer kameraet hurtigt, når man enten klikker på og trækker en pil eller joysticken. Man kan vælge mellem fem hastigheder. Fig. 9 Man kan styre PTZkameraer på PTZlinjen i RemoteViewprogrammet. Forindstilling. Man kan oprette forindstillinger, som RemoteView-programmet skal styre panorering til automatisk. Man opretter forindstillinger, idet man først indstiller den pågældende kameraindstilling med PTZknapperne, ved at indtaste et forindstillingsnummer og klikke på Indstil-knappen. (Det beror på kameratypen hvor mange forindstillinger man kan oprette. Vi henviser til kamerabrugsanvisningen desangående). Man kan altid styre kameraer i forindstillinger på følgende måde: Man får kameraet i forindstilling 1 6 ved at klikke på nummerknapperne Indtast et forindstillingsnummer, og klik på Flyt Ellers panorerer kameraet automatisk gennem alle 1 6 forindstillinger og starter forfra igen. Man kan altid omgå automatisk panorering midlertidigt ved at vælge enten en PTZ-styreknap eller en forindstillingsknap. Hjælpe. Ikke i brug på de fleste DVMS-apparater. Start mønster. Her kan man starte kameraet til at køre i forudindstillet mønster, der er konfigureret til det PTZ-kamera, der går i øverste venstre videovindue. Mønstre skal konfigureres på DVMS-apparaturet. Man kan også flytte PTZ-linjen på Monitorsiden ved at klikke og trække den. 15

16 SØGSIDE Man kan søge efter videooptagelser fra valgte kameraer og servere med funktionerne på Søgsiden. Man åbner Søgsiden ved at klikke på Søg-knappen på værktøjslinjen (jf. fig. 10). SØGNING EFTER VIDEOOPTAGELSER Man søger efter videooptagelser på følgende måde på fanen Fjernsøgning: 1. Startdato (i engelsk format: måned/dato/årstal) for søgningen skal indsættes i den første rude i Fra-feltet ved at klikke på cifferpladserne og indtaste datoen. Man kan også åbne indeværende måneds kalender med pil-ned, og så vælge enten en dato i denne måned eller blade til en anden måned med pilene foroven på kalenderen og vælge dato der. 2. Startklokkeslættet skal indsættes i (NB! i engelsk format:timetal: minuttal:sekundtal:am hhv. pm) i den anden rude i Fra-feltet. Det gør man enten ved at klikke på cifferpladserne og indtaste tallene eller bruge pilene til at rulle frem og tilbage i tallene. 3. Indsæt derpå hvor lang perioden, der skal afsøges, skal være i boksene til antal Dage, Timer og Minutter i feltet Varighed. 4. Vælg derpå kameraerne, optagelser fra hvilke, der skal afsøges, i kameratræet. RemoteView-programmet afsøger alle kameraer, hvis man ikke afkrydser nogen. 5. Vælg søgningstype. Normal giver en liste over videooptagelser af alle optagelsesformer i hver time. Alarm Video giver en liste over alle alarmoptagelser, der er taget i hver time. Alarm-hændelser giver en liste med hver alarmhændelse for sig. Bevægelses-hændelser giver en liste med hver bevægelseshændelse for sig. Alarm Timeout står for det antal millisekunder, der skal gå mellem alarm hhv. bevægelsesbilleder til registrering som separate alarm- hhv. bevægelseshændelser. 6. Klik så på Søg. Når søgningen er færdig, kommer der data om hver søgningsresultat frem nederst på skærmen. Nu kan fjernklienten hente videofilerne til afspilning og eksportering. De opføres efter kameranavn med optagelsesdato, opgivelse af om de indeholder alarmhændelser (dog kun ved alarmsøgningstypen), antal billeder i segmentet samt segmentets start- og stopklokkeslæt. Og vil man have dem ordnet efter længde, startklokkeslæt osv. skal man klikke i den pågældende kolonneoverskrift. Man kan også flytte rundt på kolonnerne ved at trække kolonneoverskriften til højre og venstre. 16

17 Fig. 10 RemoteView Man kan finde og afspille videooptagelser på DVMSapparater på Søg-siden. HENTNING OG AFSPILNING AF VIDEOOPTAGELSER Man skal først køre søgning, som anvist i foregående afsnit, for at kunne hente og afspille videooptagelser med RemoteView-programmet. Man afspiller videofiler på følgende måde: 1. Klik på dataene ved det søgningsresultat De vil se; det første enkeltbillede kommer frem ved enkeltklik, mens hele segmentet afspilles ved dobbeltklik. Det aktuelle billedes data står neden under videovinduet, nemlig navn på kameraet optagelsen hidrører fra, billedkvalitet (i bytes), dets nummer i sekvensen samt optagelsesdato og -klokkeslæt. 2. Man kan spole videoen frem og tilbage hurtigere ved at trække boksen på skydepanelet til højre og venstre. Man kan også se videoen billede for billede ved at klikke på skydepanelpilene, og se fortløbende video ved at klikke og holde museknappen nede. Man kan i øvrigt styre afspilning på videomaskineknapperne. (fortsættes) 17

18 3. Man kan konstatere om videoen er som oprindeligt optaget ved at klikke på Godkend. I givet fald bliver billeder, der er pillet ved på den ene eller den anden måde, registreret og vist på skærmen. Bemærk Man kan stille skalatrinnet på videooptagelser om ved at vælge et Skalatrin på rullelisten (Størrelsesniveau) oven over videomaskineknapperne. Hvis man vil se et lavtrinsbillede i fuld størrelse (Skalatrin 0) i en fart, skal man klikke på Forøg. 18

19 RemoteView SMARTSØGNING Funktionen SmartSøgning registrerer kun de dele af videoklip, hvor der forekommer visse bevægelser man selv har opstillet kriterier for. Man kan for eksempel fremhæve bestemte dele i kamerabilledet, og så hurtigt få alle de bevægelseshændelser, der foregår i de dele i et videosegment, frem. Det kan f.eks. være praktisk, hvis man vil prøve at gå gennem videoer med anden filtrering end maskeringsværktøjet på fanen Bevægelse på Installationssiden. Fig. 11 Man får bedre beherskelse af afspilning af optagelsessegmenter med Smartsøgning. Man smartsøger på følgende måde: 1. Når man har kørt en søgning på fanen Søg, skal man vælge fanen SmartSøgning (jf. fig. 11). 2. Klik så på et søgeresultat, sådan at det første billede i segmentet kommer på skærmen. 3. Indsæt så overmalingsblokke med markøren på de dele af billedet, hvor man vil have bevægelseshændelser på skærmen igen. Så springer SmartSøgning over alt andet på billederne. Og man fjerner en overmalingsblok ved at klikke på den en gang til, og trække markøren hen over evt. andre blokke man vil slette. Og man sletter alle blokkene ved at klikke på Ryd maske. 4. Bemærk skydeknappen Antal blokke. Viseren herpå angiver hvor mange blokke man har overmalet. Og man kan nu stille det antal overmalingsblokke, der skal være forandret fra et enkeltbillede til det næste for at det billede kommer med, når optagelsen bliver afspillet igen, på skydeviseren. Det vil for eksempel sige, at havde man overmalet 20 blokke, og nu stiller skydeviseren på 10 (af de 20), skal der registreres forandring i halvdelen af den malede billeddel for at et givet enkeltbillede kommer med, når optagelsen bliver afspillet igen. 19

20 5. Man kan indstille hvor meget af en blok, der skal registreres med forandring fra et enkeltbillede til det næste for at blive medtaget i Antal blokke, på skydeknappen Følsomhed. Det vil f.eks. betyde, at stiller man på 30 % følsomhed, behøver der kun være 30 procent af en blok med forandringsregistrering for at den kommer med i bevægelseshændelse. Hvilket igen betyder, at ifald man som ovenfor har stillet skydeknappen Antal blokke på 10 ud af 20, skal mindst 30 procent i mindst 10 af de 20 blokke registreres som forandrede for at et enkeltbillede kommer med, når optagelsen bliver afspillet igen. 6. Klik så på Søg. Nu vises enkeltbilledet med det indstillede antal blokke med minimumsforandring på skærmen. Hvis man starter smartsøgning midt i et videosegment, registrerer SmartSøgning-funktionen den næste bevægelseshændelse iht. kriteriet den starter ikke ny søgning fra segmentets begyndelse igen. Når man således evt. har fundet en bevægelseshændelse iht. kriteriet, kan man så enten fortsætte afspilning af videoen derfra, eller springe frem til det næste enkeltbillede, der holder kriteriet, ved at klikke på Søg igen. BILLEDFORBEDRING Fanen Billedforbedring er også på Søgsiden; her kan man stille lysstyrke og kontrast mens man afspiller videooptagelser. Man kan også udskrive det aktuelle billede i videovinduet ved at klikke på pil-ned ved siden af videomaskinbetjeningen, og vælge Udskriv. 20

21 RemoteView EKSPORTERING AF ENKELTBILLEDER Man kan eksportere optagne enkeltbilleder i RemoteView-programmet i bitmap- og JPEG-format. Det gør man på følgende måde: 1. Klik på det søgeresultat, hvor billedet, der skal eksporteres, er i, så det kommer i videovinduet. 2. Afspil nu optagelsen til De finder det pågældende billede. 3. Klik på Eksporter. Så kommer vinduet Eksporter video frem (jf. fig. 12). 4. Vælg Eksportstørrelse. 5. Vælg derpå enten Bitmap (*.bmp) eller JPEG (*.jpg) format i feltet Save As Type (Gem som). Vælg en placering (Save in), og indtast et filnavn. Klik så til sidst på Gem (Save). Billedet er så gemt i den givne placering. Fig. 12 Vinduet Eksporter video har flere alternativer til at gemme video og enkeltbilleder. 21

22 VIDEOEKSPORTERING Man kan eksportere optagne videoklip i XPress Video, AVI og selvudpakkende eksekverbar filformat i RemoteView-programmer. Det gør man på følgende måde: 1. Klik på det søgningsresultat, der skal eksporteres, så det kommer i videovinduet. 2. RemoteView-programmet eksporterer hele søgningsresultater som standard. Man kan vælge en del af søgningsresultatoptagelsen til eksportering ved at klikke på det tomme panel under afspilningsrullepanelet, og mærke den relevante del ved at trække frem og tilbage. 3. Klik på Eksporter. Så kommer vinduet Eksporter frem. 4. Vælg Eksporteringsstørrelse. 5. Vælg videoformat enten XPress Video (*.xpv), AVI fil (*.avi) eller Self- Extracting Executable (*.exe) i feltet Save As Type (Gem som). Vælg placering (Save in), indtast et filnavn, og klik på Gem (Save). 6. Når man vælger AVI-format, skal der også indsættes en billedfrekvens (AVI-billeder/sek.). Videosegmentet er så gemt i den givne placering. Tip Det kan være hensigtsmæssigt at redigere meget store videosegmenter til eksportering. Billedet, der kommer på Søgsiden, når man klikker på Eksporter, bliver det første billede i det eksporterede videoklip. Man kan således afspille videosegmentet på Søgsiden, og så starte eksportering, når det klip af interesse begynder. En anden måde at afkorte videosegmenter til eksportering på består i at køre en ny søgning med kortere Varighed. 22

23 RemoteView INSTALLATIONSSIDE Bemærk Man skal vælge RemoteView Admin Configuration Page, når man får prompt om hvilke komponenter man vil installere, til at installere hhv. opgradere RemoteView-programmet med Installationssiden. Man kan konfigurere DVMS-apparater med RemoteView-programmet. Installationssiden har flere faner, hvor man kan konfigurere diverse DVMSfunktioner. Disse faner beskrives nærmere i de følgende afsnit. Bemærk Installationssiden kan kun åbnes med administratorstatus. Man kan heller ikke logge på RemoteView-programmet med administratorstatus, hvis enten en anden RemoteView-bruger eller en DVMS-bruger er i gang med konfigurering. Og tilsvarende kan konfigureringssiden ikke åbnes på DVMSapparatet, når administrator-brugere er logget på i RemoteViewprogrammet. IKRAFTTRÆDEN AF ADMINISTRATOR-OMSTILLINGER I REMOTEVIEW Omstillinger på Installationssiden i RemoteView-programmet træder i kraft på DVMS-servere med optagelse i gang i løbet af 1 minut (undtagen omstillinger på Afspilningsfanen, der træder øjeblikkeligt i kraft). Omstillingerne træder i kraft, når serveren er færdig med en et-minuts videooptagelsesfil, hvilket kan tage 1-60 sekunder efter omstillingerne bliver implementeret i RemoteView-programmet. Alle omstillinger af DVMSservere, der ikke har optagelse i gang, træder i kraft øjeblikkeligt. 23

24 SKÆRMINDSTILLINGSFANE Vælg fanen Vis (jf. fig. 13) til justering af lysstyrke, kontrast og farve på videobilledet. Start med at vælge server, derpå kameraindgangsknap forneden på skærmen, og indstil derpå indstillingsskydeknapperne en efter en. Man kan stille hver indstilling på standardindstilling for sig ved at klikke på knappen Standard ved siden af skydeknappen, og man kan stille alle indstillingerne på standard på én gang ved at klikke på knappen Alle standardværdier for det aktuelt valgte kamera. Fig. 13 Man kan stille billedkvaliteten på fanen Vis. 24

25 RemoteView HARDWAREFANE Man stiller diverse optagelsesindstillinger på fanen Hardware (jf. fig. 14). Man omstiller hardwareparametre ved først at vælge server og derpå en eller flere kameraindgange på listen (eller vælge samtlige indgange ved at klikke på Marker alt), og derpå stille følgende parametre: Fig. 14 Man kan konfigurere DVXeapparatur på fanen Hardware til at tage video med varierende frekvens og opløsning. Man kan også konfigurere før- og efteralarmoptagelse. Billedkvalitet. Udvalget er Lav, Middel, Høj og Ekstra høj kvalitet. Jo højere billedkvalitet man vil have, jo større lagerkapacitet skal der til. Billedhastighed. DVMS-apparater kan selvsagt optage med egen maksimal frekvens (jf. bemærkning herunder), men også med mange forskellige frekvenser alt efter den hardware man disponerer over. Før- og efteralarm. Indstil antal sekunder til før- og efteralarmoptagelse. Herved optages det, der foregår umiddelbart før og efter hændelser, der udløser alarm. Føralarmoptagelse gemmer altid en vis mængde video midlertidigt, for det tilfældes skyld at alarmen går af; det kræver naturligvis, at en vis lagerplads er afsat hertil. Længden af det tidsrum, der kan indstilles til føralarmoptagelse, beror på den optagelsesfrekvens og billedkvalitet, der er indstillet på alle de kameraer, der er stillet til føralarmoptagelse. Hvis alle kameraer, der er stillet til føralarmoptagelse, for eksempel er indstillet på 15 KB billedstørrelse og frekvens på ét billede 25

26 pr. sekund, kan man fordele op til 447 sekunders føralarmoptagelse på alle disse kameraer. Den procentdel af det midlertidige føralarmlager, der allerede er lagt beslag på, står i feltet Hukommelse brugt. Videostandard. Vælg enten type NTSC- eller PAL-video, tillige med billedkvalitet (opløsning). Man kan stille kameraindgange på standardværdier ved at vælge kamera og klikke på Standardværdier (hvilket ikke berører videotype- og billedkvalitetindstillingerne). Man kan fravælge kameraindgange ved at klikke på Marker intet. Tip Funktionen Maksimér billedhastighed ved alarm sætter MasterControlprogrammet til automatisk at optage med højst mulig billedfrekvens mens alarmhændelser står på. Funktionen skal vælges hhv. fravælges for hvert enkelt kamera. Bemærk Man beregner den maksimale billedfrekvensindstilling ved at dividere hardwarens maksimale billedfrekvens med antallet af forbundne kameraer. Når man forbinder kameraer til DVMS-apparatet, skal de aktiveres ved at klikke på knappen Kamerasøgning på fanen Hardware. Når vinduet Kamerasøgning kommer frem (jf. fig. 15), skal man vælge indgangsnummeret det nye kamera er sluttet til, vælge kameratype og så klikke på Accepter. Så kommer der en aktiv knap frem for kameraindgangen nederst på skærmen, endda selv om der faktisk ikke er sluttet et kamera til indgangen. Man kan også søge efter det nye kamera ved at klikke på Scan igen. Og når man tager et kamera fra apparatet, kan man enten klikke på Scan igen eller fravælge kameraindgangen manuelt i vinduet Kamerasøgning. Hvis man vil have en given kameraindgangskombination hver gang man starter programmet, skal man vælge de pågældende kameraindgange, og så vælge Brug som standardkonfiguration. Har man gjort det, springer DVMS-apparatet over kamerascanning ved start og aktiverer automatisk alle de kameraindgange man valgte. Og vil man have DVMS-apparatet til at scanne igen ved start, skal man fravælge Brug som standardkonfiguration, og så klikke på Accepter. 26

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212 Manual v8.4 Brugermanual Side 1 Guide til styrepanelet Styrepanelet er meget simpelt bygget op. Forklaringen omkring diverse knapper mm., er givet herunder: Viser dato, klokken samt fri optageplads Viser

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Mirasys VMS 7.3. Workstation Brugervejledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation Brugervejledning Mirasys VMS 7.3 Workstation Brugervejledning INDHOLD Indhold... 2 Før ibrugtagning... 3 Pålogning... 4 Brugergrænseflade... 8 Navigator... 11 Kameraer... 20 Lyd... 36 Videoudgange... 39 Digitale output...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Online hjælpeguide FAQ V1.2

Online hjælpeguide FAQ V1.2 Online hjælpeguide FAQ V1.2 Spørgsmål: Hvordan kan jeg finde fly ved hjælp af kortet? Klik på en prik på kortet for at starte en søgning. Vælg derefter dit foretrukne valg fra menuen på skærmen for at

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opdel, kopier, klip og hastighed

Opdel, kopier, klip og hastighed I det følgende er et videoklip brugt som eksempel, men værktøjerne fungerer ens for både billede og lyd! (Sågar billeder/fotos kan klippes og kopieres. Her påvirker man dog ikke selve indholdet, men kun

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SECURINESS LINE Video Surveilliance System

SECURINESS LINE Video Surveilliance System SECURINESS LINE Video Surveilliance System Kontakt os venligst for mere information Windows baseret hybrid teknologi LINE videoovervågning system giver dig det bedste fra begge verdener med Hybrid IP-teknologi.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Brugervejledning til Avigilon Gateway Web Client. Version 6.4

Brugervejledning til Avigilon Gateway Web Client. Version 6.4 Brugervejledning til Avigilon Gateway Web Client Version 6.4 2006 2017, Avigilon Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. AVIGILON, logoet AVIGILON, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC og TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Introduktion til Orddatabasen

Introduktion til Orddatabasen Introduktion til Orddatabasen Skærmviste ordbanker udgør en nyttig teknik til at indføre elever i ordbehandling og skrivning ved hjælp af en computer. Børn lærer generelt at genkende ord, før de kan sammensætte

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere