Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida English usermanual Page 34-47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida 19-33 English usermanual Page 34-47"

Transkript

1 Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida English usermanual Page DK: SE: NO: EAN:

2 Indhold Dansk/Norsk manual... 4 Introduktion... 4 Kendetegn... 4 Afstand og spotstørrelse... 4 Specifikationer... 5 Frontpanel og knapbeskrivelse... 6 Menu oversigt... 8 Tænd og sluk for instrumentet... 8 Målefunktion... 8 Symboler... 9 CAM funktion... 9 Tag billede funktion... 9 Optag video funktion... 9 IR funktion Dugpunkts funktion Datalogning Generelt Opsætning af datalog parametrene Galleri Opsætninger Funktion Generelle opsætninger Emissionsopsætning Alarm Høj Alarm Lav Laser Auto funktion Maks./Min Gennemsnit/Diff Omgivelses temp./%rh Dugpunkt/wet bulb Type-k Bemærkninger Emission: Emissionsværdier Svensk manual Introduktion Kännetecken Avstånd och spotstorlek Specifikationer Frontpanel och knappbeskrivning Menyöversikt Slå på och av instrumentet... 23

3 Mätfunktion Symboler CAM-funktion Tag bild funktion Upptag video funktion IR-funktion Daggpunktsfunktion Dataloggning Generellt Inställning av datalogg-parametrarna Galleri Inställningar Funktion Generella inställningar Emissionsinställning Alarm Hög Alarm Låg Laser Auto-funktion Max./Min Genomsnitt/Diff Omgivelses temp./%rh Daggpunkt/wet bulb Typ-k Anmärkningar Emission: Emissionsvärden English usermanual Introduction Features: Distance & Spot Size Specifications FRONT PANEL AND BUTTON DESCRIPTION Menu Overview Measurement Mode: Symbols CAM mode: IR mode: DEWPOINT mode: Data log Gallery Settings Function Measure set Notes... 47

4 Elma 619 side 4 Dansk/Norsk manual Introduktion Dette IR video termometer er brugbart i forbindelse med måling på overflader uden kontakt. IR termometret er udstyret med et visuelt kamera, som starter ved tryk på den røde udløser knap på håndtaget Fremover benævnt: Trigger. Den indbyggede laserstråle forøger nøjagtigheden, mens baggrundsbelysning og handy knapbetjening giver bekvem og ergonomisk betjening. Elma 619 kan bruges til måling af overfladetemperaturer, hvor det ikke kan lade sig gøre, at måle det pågældende objekt med et kontakttermometer (f.eks. et bevægeligt objekt eller elektriske ledende overflader). Korrekt brug og vedligeholdelse af instrumentet gør, at det kan bruges i rigtigt mange år inden eventuel udskiftning. Kendetegn 2,2 TFT LCD Display. 640 x 480 pixels. Micro SD hukommelseskort. Billede (JPEG) og video (AVI). Fugtighed og lufttemperatur. Dobbelt lasersigte. Type K måleprobe. Justerbar emmisionsværdi. Høj nøjagtighed. Hurtig responstid. Dugpunktstemperatur og Wet bulb temperatur. Afstand og spotstørrelse Når afstanden (A) fra det ønskede objekt forøges, bliver spotstørrelsen (S) for det målte område også større. Med andre ord: Jo længere væk man er fra det pågældende område, jo større område skal man til rådighed for, at kunne måle på dette område. Forholdet mellem afstand og spotstørrelse er, som vist herunder. Brændpunktet for hvert instrument er 914mm (36 ). Spotstørrelsen indikerer 90% omkranset energi. Figur 1.

5 Elma 619 side 5 Specifikationer IR temperaturmåling: Temperaturområde: -50 til 1600 C. A:S (Måleforhold): 50:1 Nøjagtighed: 20 til 500 C: ±1% ± 1,0 C 500 til 1000 C: ± 1,5% -50 til 20 C: ± 3,5 C Displayopløsning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Gentagelse: -50 til 20 C: ± 1,5 C. 20 til 1000 C: ± 0,5% eller ± 0,5 C til 1600 C: ± 1,0% Responstid: Spektral respons: 150mS 8 14um. Emmision: Digitalt justerbar fra 0,10 til 1,00. Type k temperaturmåling: Temperaturområde: -50 til 1370 C. Nøjagtighed: 0 til 1370 C: ±0,5% ± 1,5 C -50 til 0 C: ± 2,5 C Displayopløsning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Lufttemperatur og relativ fugtighedsmåling: Lufttemperaturområde: Dugpunktstemperaturområde: Relativ fugtighedsområde: 0 til 50 C. 0 til 50 C. 0 til 100%RH Lufttemperatur nøjagtighed: 10 til 40 : ± 0,5 C Andre områder: ± 1,0 C

6 Elma 619 side 6 Dugpunkts temperaturnøjagtighed: 10 til 40 : ± 0,5 C Andre områder: ± 1,0 C Relativ fugtighedsnøjagtighed: 40% til 60%: ± 3%RH 0% til 40% & 60% til 80%: ± 3,5%RH 0% til 20% & 80% til 100%: ± 5%RH. Funktionstemperatur: 0 til 50 C Opbevaringstemperatur: -10 til 60 C Relativ fugtighed: 10 til 90% ikke kondenserende. Display: 2,2 320 x 240 farve LCD med baggrundsbelysning. Power: Batteri: Batterilevetid: Batteri opladningstid: Genopladeligt batteri. Ca. 4 timer v/kontinuerligt brug. Ca. 2 timer m/ac adapter eller USB. Størrelse (HxBXL): 205mm x 62mm x 155mm Vægt: 410g. Frontpanel og knapbeskrivelse

7 Elma 619 side 7 Punkt Beskrivelse 1 LCD Display 2 Knapper 3 Batteri dæksel 4 Måleudløser Trigger 5 Flytbart linse dæksel 6 Visuelt kamera 7 Laser 8 IR sensor 9 Type-k termostik 10 USB computer interface stik 11 Micro SD hukommelseskort 12 Batteri Punkt Beskrivelse 1 Op eller billede knap 2 ESC eller tænd/sluk knap - ESC eller på / av knapp 3 Ned eller VIDEO knap 4 Funktions (ENTER) knap

8 Elma 619 side 8 Menu oversigt Tænd og sluk for instrumentet For at tænde Elma 619 trykker man og holder ESC knappen inde, indtil man hører en lang bip lyd. Displayet er nu tændt og klar til brug. For at slukke for Elma 619 holdes ESC knappen inde, indtil man igen hører kort bip lyd. Målefunktion Elma 619 har 6 funktioner, som vist herunder. Tænd instrumentet, som beskrevet i forrige afsnit. Man kan bruge op/ned piletasterne til, at manøvrere i menuen. Generelt bruges ESC knappen til, at returnere fra de pågældende menuer. Se herunder for menuoversigt. Punkter CAM funktion. (IR CAM) IR funktion (IR Measure) Dugpunkt (Dewpoint) Datalog (Datalog) Galleri (Gallery) Opsætninger (Settings) Beskrivelse måler IR temperatur, lufttemperatur & luftfugtighed med kamera måler IR temperaturen, som øjebliksværdi. måler IR temperaturen og dukpunktstemperaturen. Datalogger funktion. Viser billede/datalog og video. Opsætter de forskellige parametre.

9 Elma 619 side 9 Symboler Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse CAM funktion Høj alarm IR funktion Dugpunkts funktion Laser Scan Høj alarm arbejder. Lav alarm Lav alarm arbejder. Hold CAM funktion Bruges til, at måle: IR temperaturen, lufttemperaturen og dugpunkts/-wet bulb temperaturen med kamera (dvs. aktuelle billede i baggrunden). Find IR CAM på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Den kan vise IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. og AVG (gennemsnit) temp. Tryk og hold Triggeren for, at måle temperaturen. Denne funktion kan tage billede og video. Tag billede funktion I CAM funktionen trykkes der på pil op (tast 1) knappen. Der er nu taget et billede af pågældende målepunkt/flade. Samtidigt fremkommer nedenstående menu i bunden af displayet. Tryk på SAVE for, at gemme pågældende måling/billede, eller på CANCEL for, at returnere til funktionen uden at gemme billedet. Optag video funktion I CAM funktionen trykkes der på pil ned (tast 3) knappen. Herefter kommer man ind video funktionen. Nedenstående fremkommer i displayet. Tryk på pil ned (tast 3) knappen for, at påbegynde videooptagelsen, eller på ESC knappen for, at returnere. Når videooptagelsen er påbegyndt, fremkommer nedenstående i displayet. For at stoppe videooptagelsen trykkes der på pil ned (tast 3) knappen igen. Videooptagelsen gemmes automatisk.

10 Elma 619 side 10 IR funktion Find IR MEASURE på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Denne funktion bruges til, at måle IR temperatur, lufttemperatur, luftfugtighed og dugpunkts/wet bulb temperatur uden kamera. Funktionen kan vise IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. og AVG (gennemsnit) temp. - Tryk på Triggeren for, at måle temperaturen. NB! Som det kan ses af billedet vises temperaturen, som hovedvisning. De andre funktioner og temperaturer vises forskellige steder på displayet, men er alle repræsenteret. Dugpunkts funktion Find DEWPOINT på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Denne funktion måler IR temperaturen og dugpunktet. - Tryk på Triggeren for, at måle temperaturen. Dette viser forskellen i procent imellem den målte temperatur og dugpunktstemperaturen. NB! Som det kan ses af billedet vises temperaturen, som hovedvisning. De andre funktioner og temperaturer vises forskellige steder på displayet, men er alle repræsenteret. Datalogning Find Datalog på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Nedenstående billede fremkommer i displayet.

11 Elma 619 side 11 Generelt I datalog funktionen er det vigtigt, at man starter med, at opsætte sine parametre, inden man påbegynder logningen. Følgende parametre kan opsættes: Høj alarm, lav alarm,, interval tid og linjefarven, tryk på triggeren for, at påbegynde logningen. Elma 619 vil automatisk optage data, tryk på ESC knappen for, at stoppe logningen og returnere. Dataene vil blive gemt automatisk og kan senere findes i Gallery menuen. Opsætning af datalog parametrene For justering af nedenstående værdier: - Høj alarm (High) - Lav alarm (Low) - Tidsinterval (Time) - Farve (Color) Gælder følgende: Tryk på Enter knappen, brug pil op og pil ned knapperne for, at justere værdien (tal feltet skal være blåt), tryk på Enter knappen for, at godkende (tal feltet bliver nu rødt). Tryk på Triggeren for, at påbegynde logningen. Galleri Find Gallery på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Nedenstående billede fremkommer i displayet. Punkter Billede (Picture) Video Logninger (Logs) Beskrivelse Viser de gemte/lagrede billeder Afspiller de gemte/lagrede videoer Viser datalogningen Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge en af de tre menuer. Tryk på Enter knappen for, at åbne en af de tre menuer, hvilket gør, at man enten kan se video, billede eller logning.

12 Elma 619 side 12 Når man har åbnet en af de tre ovenstående menuer, trykkes der på Enter knappen igen for, at se den pågældende optagelse. Når man f.eks. har åbnet et billede og man igen trykker på Enter knappen vil der i bunden af skærmen fremkomme følgende besked: Hvis man trykker CONFIRM (pil op tast) sletter man det pågældende billede og trykker man NO (pil ned) fortsætter man uden, at slette. Opsætninger Punkter Dato/Tid Enheder(C/F) Sprog Type farve Markør Baggrundslys Auto sluk off Skærm auto sluk Tastatur lyd Beskrivelse Sæt dato og tid Vælg temperatur enheden Vælg sprog Vælg type farve Vælg markør eller ikke markør Bagrrundsbelysning - justering Vælg tid for auto sluk/av Vælg tid for auto sluk/dæmpning af skærmrn Tilslut eller fravælg tastatur lyd Hukommelsesstatus Viser hukommelse og SD kort kapacitet Fabriksopsætning Gendan fabriksopsætning Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge punkter og Enter knappen for, at åbne punkterne.

13 Elma 619 side 13 Dato/Tid: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge værdi, tryk på Enter knappen for, at sætte næste værdi. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre dato og tid. Enheder (C/F): Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge enhed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af enhed. Sprog: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge sprog. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af sprog. Farve type: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge farve type. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af farve type. Markør: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge markøren. (slukket, kryds eller cirkel) Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af markør. Baggrundsbelysning: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge baggrundsbelysningsskarphed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af skarphed. Auto-sluk funktion: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge auto-sluk Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af tid. tid.

14 Elma 619 side 14 Skærm auto-sluk funktion: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge auto-sluk tid. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af tid. Tastatur lyd: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge, eller fravælge tastatur lyd. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Hukommelsesstatus: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge hukommelse (SD eller Flash kort). Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. NB! Hvis der ved start sidder et SD-kort i instrumentet, vil dette automatisk blive valgt. Tryk på Enter knappen for, at formatere Flashkortet eller SD kortet. Brug knap til, at returnere valget og knap for, at formatere kortet. Fabriksopsætning: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge ja eller nej for gendannelse af fabriksopsætningerne. Funktion I en hvilken som helst funktion, på nær Gallery & Settings og i Datalog, hvor den vælges ved hjælp af piletasterne og Measure set funktionen, kan der trykkes på Enter knappen for, at ændre de generelle opsætninger.

15 Elma 619 side 15 Generelle opsætninger Punkter Emissionsopsætning Alarm Høj Alarm Lav Laser Auto funktion Max/Min Gennemsnit/Dif Omgivelses TEMP/% RH Dugpunkt/wet bulb Type k Beskrivelse Sæt/Sett emissionsfaktoren Tænd eller sluk høj alarm og sæt værdien Tænd eller sluk lav alarm og sæt værdien Tilslut eller afbryd laseren Lås for, at fortsætte måling Viser maks. eller min. IR temperatur Viser gennemsnits - eller difference for IR temperatur Viser omgivelsestemperaturen og fugtighed Viser dugpunkts - og wet bulb temperaturen Aktiverer eller frakobler the type-k inputtet Emissionsopsætning På den første linje (ε = 0,94), tryk på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Emissionsværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Man kan også, som standard direkte vælge emissionsværdien for enten aluminium eller Oxid hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg.

16 Elma 619 side 16 Alarm Høj Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Alarm Høj (High) og tryk Enter. Hvis der er markeret i Tænd (Enable) høj alarm, trykkes der på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Alarmtemperaturværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Alarm Lav Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Alarm Lav (Low) og tryk Enter. Hvis der er markeret i Tænd (Enable) høj alarm, trykkes der på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Alarm temperaturværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Laser Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Laser - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge laser. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Laseren bliver også aktiveret ved tryk på Triggeren. Auto funktion Denne funktion er til konstant/auto laserbrug. Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Auto Mode - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Auto funktion. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Hvis man vælger auto funktion, vil instrumentet automatisk fortsætte med, at måle uden laseren er tændt. I målefunktionen trykkes der på Enter knappen og tryk på pil op knappen (CANCEL) for, at returnere til måling uden laser, eller tryk på pil ned knappen for, at tænde laseren, som vil være låst fast. Tryk på pil op knappen igen, som så vil slukke laseren. Maks./Min. Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Max/Min funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Max/Min IR temperatur funktionen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme valg.

17 Elma 619 side 17 Gennemsnit/Diff. Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Average/Dif funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Gennemsnit/Dif visning af IR temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Omgivelses temp./%rh Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Ambient TEMP/%RH funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af omgivelsestemperaturen eller % relativ fugtighed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Dugpunkt/wet bulb Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Dewpoint/Wet bulb funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af dugpunkt og wet bulb temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Type-k Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Typek funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af dugpunkt og wet bulb temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Note! Hvis man fra start har isat en type-k føler, vil denne automatisk blive valgt fra start. Bemærkninger Hvordan virker Elma 619: Infrarøde termometre måler overfladetemperaturen på et objekt. Instrumentets optik føler/modtager: udstrålet, reflekteret og udsendt energi, som samles op og derved fokuseres ud på en detektor. Instrumentets elektronik, omdanner dette til en temperaturmåling, som så vises på instrumentets display. På IR instrumenter med lasere, bruges laseren kun, som sigtepunkt og ikke andet. Størrelse på udsyn: Vær altid sikker på, at det ønskede målte objekt/flade er større end spotstørrelsen, dvs. større end det områder de to lasere dækker. Jeg mindre måleflade/områder, jo tættere skal man stå på det pågældende område.

18 Elma 619 side 18 Afstand og spotstørrelse: Når afstanden (A) fra det målte område forøges (længere væk), vil spotstørrelsen (S) for det målte område automatisk blive større. Se figur på side 3. Huskeregler: 1. Brug så vidt muligt ikke Elma 619 til måling på skinnende eller polerede metaloverflader (rustfrit stål, aluminium m.m.) ved undtagelser brug efterfølgende emissionstabel. 2. Elma 619 kan ikke måle igennem gennemsigtige materialer, som f.eks. glas, det vil kun måle overfladetemperaturen. 3. Damp, støv, røg m.v. kan forringe nøjagtigheden i målingen ved blokering af måleområdet. Emission: Emission er et udtryk, som bruges til, at beskrive energiudsendelses karakteristikkerne for det pågældende materiale. De fleste (90%) af alle organiske materialer og malede, eller oxiderede overflader har en emissionsværdi på 0,95 (fabriksopsat på Elma 619). Ukorrekte målinger vil forekomme ved skinnende eller polerede overflader. For kompensering af dette, kan benyttes sort tape (elektrikertape/isolerbånd), som sættes på overfladen, som referencepunkt. Sørg for, at tapen når samme temperatur, som overfladen inden målingen påbegyndes. Emissionsværdier Emne Termisk emission Emne Termisk emission Asfalt 0,90 til 0,98 Stof (Sort) 0,98 Beton 0,94 Menneske hud 0,98 Cement 0,96 Læder 0,75 til 0,80 Sand 0,90 Trækul (Krudt) 0,96 Jord 0,92 til 0,96 Lak/lakk/fernis 0,80 til 0,95 Vand 0,92 til 0,96 Lak/lakk/fernis (Mat) 0,97 Is 0,96 til 0,98 Gummi (Sort) 0,94 Sne 0,83 Plastik 0,85 til 0,95 Glas 0,90 til 0,95 Tømmer 0,90 Keramik 0,90 Papir 0,70 til 0,94 Marmor 0,94 Krom 0,81 Gips/Kalk 0,80 til 0,90 Kobber 0,78 Mørtel 0,89 til 0,91 Jern 0,78 til 0,82 Sten 0,93 til 0,96 Tekstiler 0,90

19 Elma 619 side 19 Svensk manual Introduktion Denna IR videotermometer är användbar i samband med mätning på ytor utan kontakt. IR-termometern är utrustad med en visuell kamera, som startar genom ett tryck på den röda utlösar -knappen på handtaget Framöver benämnd: Trigger. Den inbyggda laserstrålen ökar noggrannheten, medan bakgrundsbelysningen och den enkla knappbetjäningen ger bekväm och ergonomisk betjäning. Elma 619 kan användas till mätning av yttemperaturer, där man inte kan mäta objektet med en kontakttermometer (t.ex. rörliga objekt eller elektriskt ledande ytor). Korrekt användning och underhåll av instrumentet gör, att det kan användas i riktigt många år innan det behöver bytas ut. Kännetecken 2,2 TFT LCD Display. 640 x 480 pixels. Micro SD minneskort. Bild (JPEG) och video (AVI). Fukt och lufttemperatur. Dubbelt lasersikte. Typ K mätprob. Justerbart emissionsvärde. Hög noggrannhet. Snabb responstid. Daggpunktstemperatur och Wet bulb temperatur. Avstånd och spotstorlek När avståndet (A) från det önskade objektet ökas, blir spotstorleken (S) för det uppmätta området också större. Med andra ord: Ju längre bort man är från det tilltänkta mätobjektet, desto större blir det område man faktiskt mäter på. Förhållandet mellan avstånd och spotstorlek är som visas nedan. Brännpunkten för instrumentet är 914mm (36 ). Spotstorleken indikerar 90% av omgivande energi. Figur 1.

20 Elma 619 side 20 Specifikationer IR temperaturmätning: Temperaturområde: -50 till 1600 C. A:S (Mätförhållande): 50:1 Noggrannhet: 20 till 500 C: ±1% ± 1,0 C 500 till 1000 C: ± 1,5% -50 till 20 C: ± 3,5 C Displayupplösning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Återupptagning: -50 till 20 C: ± 1,5 C. 20 till 1000 C: ± 0,5% eller ± 0,5 C till 1600 C: ± 1,0% Responstid: Spektral respons: 150mS 8 14um. Emission: Digitalt justerbar från 0,10 till 1,00. Typ k temperaturmätning: Temperaturområde: -50 till 1370 C. Noggrannhet: 0 till 1370 C: ±0,5% ± 1,5 C -50 till 0 C: ± 2,5 C Displayupplösning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Lufttemperatur och relativ fuktmätning: Lufttemperaturområde: Daggpunktstemperaturområde: Relativ fuktområde: 0 till 50 C. 0 till 50 C. 0 till 100%RH Lufttemperatur noggrannhet: 10 till 40 : ± 0,5 C Andra områden: ± 1,0 C

21 Elma 619 side 21 Daggpunkts temperaturnoggrannhet: 10 till 40 : ± 0,5 C Andra områden: ± 1,0 C Relativ fukt noggrannhet: 40% till 60%: ± 3%RH 0% till 40% & 60% till 80%: ± 3,5%RH 0% till 20% & 80% till 100%: ± 5%RH. Funktionstemperatur: 0 till 50 C Förvaringstemperatur: -10 till 60 C Relativ fukt: 10 till 90% icke kondenserande. Display: 2,2 320 x 240 färg LCD med bakgrundsbelysning. Power: Batteri: Batterilivslängd: Batteri laddningstid: Uppladdningsbart batteri. Ca. 4 timmar v/kontinuerlig anv. Ca. 2 timmar m/ac adapter eller USB. Storlek (HxBXL): 205mm x 62mm x 155mm Vikt: 410g. Frontpanel och knappbeskrivning

22 Elma 619 side 22 Punkt Beskrivning 1 LCD-display 2 Knappar 3 Batterilucka 4 Trigger 5 Flyttbart linsskydd 6 Visuell kamera 7 Laser 8 IR-sensor 9 Typ-k termouttag 10 USB interface-uttag 11 Micro SD minneskort 12 Batteri Punkt Beskrivning 1 Upp eller bild knapp 2 ESC eller på/av knapp 3 Ned eller VIDEO knapp 4 Funktions (ENTER) knapp

23 Elma 619 side 23 Menyöversikt Slå på och av instrumentet För att slå på Elma 619 trycker man ner och håller ESC knappen nere, tills man hör ett långt pip. Displayen är nu tänd och klar för användning. För att slå av Elma 619 hålls ESC knappen nertryckt tills man hör ett kort pip. Mätfunktion Elma 619 har 6 funktioner, som visas nedan. Slå på instrumentet, som beskrivits tidigare. Man kan använda upp/ned pilknapparna för att manövrera i menyn. Generellt används ESC -knappen till att återgå från nuvarande meny. Se nedan för menyöversikt. Punkter CAM-funktion. (IR CAM) IR-funktion (IR Measure) Daggpunkt (Dewpoint) Datalogg (Datalog) Galleri (Gallery) Inställningar (Settings) Beskrivning mäter IR-temperatur, lufttemperatur & luftfuktighet med kamera mäter IR-temperaturen som ögonblicksvärde. mäter IR-temperaturen och daggpunktstemperaturen. Dataloggningsfunktion. Visar bild/datalogg och video. Ställer in de olika parametrarna.

24 Elma 619 side 24 Symboler Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning CAM-funktion Hög alarm IR-funktion Daggpunktsfunktion Laser Scan Hög alarm arbetar. Låg alarm Låg alarm arbetar. Hold CAM-funktion Används till att mäta: IR-temperaturen, lufttemperaturen och daggpunkts/-wet bulb temperaturen med kamera (dvs. riktiga bilder i bakgrunden). Hitta IR-CAM på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Den kan visa IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. och AVG (genomsnitt) temp. Tryck och håll in Triggern för att mäta temperaturen. Denna funktion kan ta bilder och video. Tag bild funktion I CAM -funktionen trycker man på pil upp -knappen. Man tar då en bild av det man nu ser i displayen. Samtidigt visas nedanstående meny i botten av displayen. Tryck på SAVE för att spara bilden, eller på CANCEL för att återgå till funktionen utan att spara bilden. Upptag video funktion I CAM -funktionen trycker man på pil ned -knappen. Då kommer man in i video - funktionen. Nedanstående visas i displayen. Tryck på pil ned knappen för att starta videoupptagningen, eller på ESC -knappen för att återgå. När videoupptagningen startat, visas nedanstående i displayen. För att stoppa videoupptagningen, trycker man på pil ned -knappen igen. Videoupptagningen sparas automatiskt.

25 Elma 619 side 25 IR-funktion Hitta IR MEASURE på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Denna funktion används för att mäta IRtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet och daggpunkts/wet bulb temperatur utan kamera. Funktionen kan visa IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. och AVG (genomsnitt) temp. - Tryck på Triggern för att mäta temperaturen. Not! Som man ser i bilden, visas temperaturen som huvudvisning. De andra funktionerna och temperaturerna visas på olika ställen i displayen. Daggpunktsfunktion Hitta DEWPOINT på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Denna funktion mäter IR-temperaturen och daggpunkten. - Tryck på Triggern för att mäta temperaturen. Detta visar skillnaden i procent mellan den uppmätta temperaturen och daggpunktstemperaturen. Not! Som man ser i bilden, visas temperaturen som huvudvisning. De andra funktionerna och temperaturerna visas på olika ställen i displayen. Dataloggning Hitta Datalog på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Nedanstående bild visas i displayen.

26 Elma 619 side 26 Generellt I dataloggningsfunktionen är det viktigt att man startar med att ställa in sina parametrar, innan man börjar loggningen. Följande parametrar kan ställas in: Hög alarm, låg alarm, intervalltid och linjefärg. Tryck på triggern för att starta loggningen. Elma 619 upptar nu automatiskt data. Tryck på ESC - knappen för att stoppa loggningen och återgå. Data sparas automatiskt och kan senare hittas i Gallery -menyn. Inställning av datalogg-parametrarna För justering av nedanstående värden: - Hög alarm (High) - Låg alarm (Low) - Tidsintervall (Time) - Färg (Color) Gäller följande: Tryck på Enter -knappen, använd pil upp och pil ned -knapparna för att justera värdet (talfältet skall vara blått), tryck på Enter -knappen för att godkänna (talfältet blir nu rött). Tryck på Triggern för ett starta loggningen. Galleri Hitta Gallery på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Nedanstående bild visas i displayen. Punkter Bild (Picture) Video Loggningar (Logs) Beskrivning Visar sparade bilder Spelar upp sparade videoklipp Visar dataloggningen Använd pil upp och pil ned -knapparne för att välja en av menyerna. Tryck på Enter -knappen för att öppna en av menyerna, vilket gör att man antingen kan se bilder, video eller loggning.

27 Elma 619 side 27 När man t.ex. har öppnat en bild och man trycker på Enter knappen igen, visas nedanstående längst ner på skärmen: Om man trycker på CONFIRM (pil upp) raderar man gällande bild och trycker man NO (pil ned) fortsätter man utan att radera. Inställningar Punkter Datum/Tid Enheter(C/F) Språk Typ färg Markör Beskrivning Sätt datum och tid Välj temperaturenhet Välj språk Välj typ av färg Välj markör eller inte markör Bakgrundsbelysning Bakrundsbelysning - justering Autoavstängning Skärm autoavstängning Tastatur-ljud Minnesstatus Fabriksinställningar Välj tid för autoavstängning Välj tid för autoavstängning/dämpning av skärmen Slå på eller av tastatur-ljud Visar minnes- och SD-kortskapacitet Återgå till fabriksinställningarna Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja punkter och Enter -knappen för att öppna punkterna.

28 Elma 619 side 28 Datum/Tid: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja värde, tryck på Enter -knappen för att sätta nästa värde. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara datum och tid. Enheter (C/F): Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja enhet. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av enhet. Språk: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja språk. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av språk. Färgtyp: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja färgtyp. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av färgtyp. Markör: Använd pil upp och pil ned - knapparna för att välja markören. (av, kryss eller cirkel) Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av markör. Bakgrundsbelysning: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja bakgrundsbelysningsdämpning. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av dämpning. Autoavstängningsfunktion: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja autoavstängningstid. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara vald tid.

29 Elma 619 side 29 Skärm autoavstängningsfunktion: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja autoavstängningstid. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara vald tid. Tastatur ljud Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja eller inte välja tastaturljud. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val. Minnesstatus: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja minnestyp. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val. Not! Om det vid start sitter ett SD-kort i instrumentet, väljs detta automatiskt. Tryck på Enter -knappen för att formattera vald minnesenhet. Använd -knappen till att ångra valet och -knappen för att formattera kortet. Fabriksinställningar: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja ja eller nej för att återgå till fabriksinställningarna. Funktion I alla funktioner förutom Gallery & Settings och i Datalog, kan man trycka på Enter - knappen för att ändra de generella inställningarna.

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera

Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera CAMERA OVERVIEW (cont.) Instructions for M-880 Brugsvejledning for M-880 GameSpy digitalt vildtkamera Digital Camera TAK THANK for dit køb YOU af Grenes for your digital purchase vildtkamera. of the Læs

Læs mere

Digital Clamp Meter. Instruction Manual DT-9250

Digital Clamp Meter. Instruction Manual DT-9250 Digital Clamp Meter Instruction Manual DT-9250 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0)19-58 77 00 Fax: +46 (0)19-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com Contents

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL Ltl Acorn MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL 0 INDHOLDSFORTEGNELSE General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 2 1.3 Illustration... 3 Quick Start...

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

PERSONALSCOPE tm. Brugervejledning for HPS10 HPS40 P E R S O N A L S C O P E. Display Setup. Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2. Memory.

PERSONALSCOPE tm. Brugervejledning for HPS10 HPS40 P E R S O N A L S C O P E. Display Setup. Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2. Memory. PERSONALSCOPE tm Brugervejledning for HPS10 HPS40 Display Setup Triggert-V/div X/Y-pos Marker 1-2 Reset Trigger mode Slope Charge Memory Probe x1/x10 ac/dc Gnd Auto P E R S O N A L S C O P E HHPS40/10

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Infrarød Mobil Digital overvågnings kamera Bruger manual MG982K-10M

Infrarød Mobil Digital overvågnings kamera Bruger manual MG982K-10M Infrarød Mobil Digital overvågnings kamera Bruger manual MG982K-10M Content 1 Instruction... 1 1.1 Generel beskrivelse... 1 1.2 Brugsområder... 1 1.3 Kamera overblik... 2 1.4 Information på skærmen...

Læs mere

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem GSM/SMS/NØGLEBRIK GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem System Features Funktioner Control Alarmpanel Panel Oversigt Layout ARM ARM + Auror + Auror CPU CPU Support Understøtter 10 remote 10 fjernbetjeninger,

Læs mere

KF 2020 Instruktion / Instruction

KF 2020 Instruktion / Instruction 99.42.02-B DK GB Controls A/S KF 2020 Instruktion / Instruction Clorius Controls A/S Tempovej 27 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 E-mail: mail@cloriuscontrols.com Web:

Læs mere

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no. 10133 Brugervejledning Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST042 Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning af

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele...

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Computer I-serien 1.1

Computer I-serien 1.1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien 1.1-20090701 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning.

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

wellness Type 4707 4707_0707.indd 1 17-07-2007 13:49:07

wellness Type 4707 4707_0707.indd 1 17-07-2007 13:49:07 wellness Type 4707 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english...page 19-22

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING 03/09/2012 Rel 1.1.5 SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING Callegari S.p.A. Via Adamello 2/a 43122 Parma ITALY - ph: +39 0521 273274 - www.callegari1930.com 1 CONTENTS FILE 0 ADVARSLER... 7 GENEREL INFORMATION...

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere