Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida English usermanual Page 34-47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida 19-33 English usermanual Page 34-47"

Transkript

1 Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida English usermanual Page DK: SE: NO: EAN:

2 Indhold Dansk/Norsk manual... 4 Introduktion... 4 Kendetegn... 4 Afstand og spotstørrelse... 4 Specifikationer... 5 Frontpanel og knapbeskrivelse... 6 Menu oversigt... 8 Tænd og sluk for instrumentet... 8 Målefunktion... 8 Symboler... 9 CAM funktion... 9 Tag billede funktion... 9 Optag video funktion... 9 IR funktion Dugpunkts funktion Datalogning Generelt Opsætning af datalog parametrene Galleri Opsætninger Funktion Generelle opsætninger Emissionsopsætning Alarm Høj Alarm Lav Laser Auto funktion Maks./Min Gennemsnit/Diff Omgivelses temp./%rh Dugpunkt/wet bulb Type-k Bemærkninger Emission: Emissionsværdier Svensk manual Introduktion Kännetecken Avstånd och spotstorlek Specifikationer Frontpanel och knappbeskrivning Menyöversikt Slå på och av instrumentet... 23

3 Mätfunktion Symboler CAM-funktion Tag bild funktion Upptag video funktion IR-funktion Daggpunktsfunktion Dataloggning Generellt Inställning av datalogg-parametrarna Galleri Inställningar Funktion Generella inställningar Emissionsinställning Alarm Hög Alarm Låg Laser Auto-funktion Max./Min Genomsnitt/Diff Omgivelses temp./%rh Daggpunkt/wet bulb Typ-k Anmärkningar Emission: Emissionsvärden English usermanual Introduction Features: Distance & Spot Size Specifications FRONT PANEL AND BUTTON DESCRIPTION Menu Overview Measurement Mode: Symbols CAM mode: IR mode: DEWPOINT mode: Data log Gallery Settings Function Measure set Notes... 47

4 Elma 619 side 4 Dansk/Norsk manual Introduktion Dette IR video termometer er brugbart i forbindelse med måling på overflader uden kontakt. IR termometret er udstyret med et visuelt kamera, som starter ved tryk på den røde udløser knap på håndtaget Fremover benævnt: Trigger. Den indbyggede laserstråle forøger nøjagtigheden, mens baggrundsbelysning og handy knapbetjening giver bekvem og ergonomisk betjening. Elma 619 kan bruges til måling af overfladetemperaturer, hvor det ikke kan lade sig gøre, at måle det pågældende objekt med et kontakttermometer (f.eks. et bevægeligt objekt eller elektriske ledende overflader). Korrekt brug og vedligeholdelse af instrumentet gør, at det kan bruges i rigtigt mange år inden eventuel udskiftning. Kendetegn 2,2 TFT LCD Display. 640 x 480 pixels. Micro SD hukommelseskort. Billede (JPEG) og video (AVI). Fugtighed og lufttemperatur. Dobbelt lasersigte. Type K måleprobe. Justerbar emmisionsværdi. Høj nøjagtighed. Hurtig responstid. Dugpunktstemperatur og Wet bulb temperatur. Afstand og spotstørrelse Når afstanden (A) fra det ønskede objekt forøges, bliver spotstørrelsen (S) for det målte område også større. Med andre ord: Jo længere væk man er fra det pågældende område, jo større område skal man til rådighed for, at kunne måle på dette område. Forholdet mellem afstand og spotstørrelse er, som vist herunder. Brændpunktet for hvert instrument er 914mm (36 ). Spotstørrelsen indikerer 90% omkranset energi. Figur 1.

5 Elma 619 side 5 Specifikationer IR temperaturmåling: Temperaturområde: -50 til 1600 C. A:S (Måleforhold): 50:1 Nøjagtighed: 20 til 500 C: ±1% ± 1,0 C 500 til 1000 C: ± 1,5% -50 til 20 C: ± 3,5 C Displayopløsning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Gentagelse: -50 til 20 C: ± 1,5 C. 20 til 1000 C: ± 0,5% eller ± 0,5 C til 1600 C: ± 1,0% Responstid: Spektral respons: 150mS 8 14um. Emmision: Digitalt justerbar fra 0,10 til 1,00. Type k temperaturmåling: Temperaturområde: -50 til 1370 C. Nøjagtighed: 0 til 1370 C: ±0,5% ± 1,5 C -50 til 0 C: ± 2,5 C Displayopløsning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Lufttemperatur og relativ fugtighedsmåling: Lufttemperaturområde: Dugpunktstemperaturområde: Relativ fugtighedsområde: 0 til 50 C. 0 til 50 C. 0 til 100%RH Lufttemperatur nøjagtighed: 10 til 40 : ± 0,5 C Andre områder: ± 1,0 C

6 Elma 619 side 6 Dugpunkts temperaturnøjagtighed: 10 til 40 : ± 0,5 C Andre områder: ± 1,0 C Relativ fugtighedsnøjagtighed: 40% til 60%: ± 3%RH 0% til 40% & 60% til 80%: ± 3,5%RH 0% til 20% & 80% til 100%: ± 5%RH. Funktionstemperatur: 0 til 50 C Opbevaringstemperatur: -10 til 60 C Relativ fugtighed: 10 til 90% ikke kondenserende. Display: 2,2 320 x 240 farve LCD med baggrundsbelysning. Power: Batteri: Batterilevetid: Batteri opladningstid: Genopladeligt batteri. Ca. 4 timer v/kontinuerligt brug. Ca. 2 timer m/ac adapter eller USB. Størrelse (HxBXL): 205mm x 62mm x 155mm Vægt: 410g. Frontpanel og knapbeskrivelse

7 Elma 619 side 7 Punkt Beskrivelse 1 LCD Display 2 Knapper 3 Batteri dæksel 4 Måleudløser Trigger 5 Flytbart linse dæksel 6 Visuelt kamera 7 Laser 8 IR sensor 9 Type-k termostik 10 USB computer interface stik 11 Micro SD hukommelseskort 12 Batteri Punkt Beskrivelse 1 Op eller billede knap 2 ESC eller tænd/sluk knap - ESC eller på / av knapp 3 Ned eller VIDEO knap 4 Funktions (ENTER) knap

8 Elma 619 side 8 Menu oversigt Tænd og sluk for instrumentet For at tænde Elma 619 trykker man og holder ESC knappen inde, indtil man hører en lang bip lyd. Displayet er nu tændt og klar til brug. For at slukke for Elma 619 holdes ESC knappen inde, indtil man igen hører kort bip lyd. Målefunktion Elma 619 har 6 funktioner, som vist herunder. Tænd instrumentet, som beskrevet i forrige afsnit. Man kan bruge op/ned piletasterne til, at manøvrere i menuen. Generelt bruges ESC knappen til, at returnere fra de pågældende menuer. Se herunder for menuoversigt. Punkter CAM funktion. (IR CAM) IR funktion (IR Measure) Dugpunkt (Dewpoint) Datalog (Datalog) Galleri (Gallery) Opsætninger (Settings) Beskrivelse måler IR temperatur, lufttemperatur & luftfugtighed med kamera måler IR temperaturen, som øjebliksværdi. måler IR temperaturen og dukpunktstemperaturen. Datalogger funktion. Viser billede/datalog og video. Opsætter de forskellige parametre.

9 Elma 619 side 9 Symboler Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse CAM funktion Høj alarm IR funktion Dugpunkts funktion Laser Scan Høj alarm arbejder. Lav alarm Lav alarm arbejder. Hold CAM funktion Bruges til, at måle: IR temperaturen, lufttemperaturen og dugpunkts/-wet bulb temperaturen med kamera (dvs. aktuelle billede i baggrunden). Find IR CAM på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Den kan vise IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. og AVG (gennemsnit) temp. Tryk og hold Triggeren for, at måle temperaturen. Denne funktion kan tage billede og video. Tag billede funktion I CAM funktionen trykkes der på pil op (tast 1) knappen. Der er nu taget et billede af pågældende målepunkt/flade. Samtidigt fremkommer nedenstående menu i bunden af displayet. Tryk på SAVE for, at gemme pågældende måling/billede, eller på CANCEL for, at returnere til funktionen uden at gemme billedet. Optag video funktion I CAM funktionen trykkes der på pil ned (tast 3) knappen. Herefter kommer man ind video funktionen. Nedenstående fremkommer i displayet. Tryk på pil ned (tast 3) knappen for, at påbegynde videooptagelsen, eller på ESC knappen for, at returnere. Når videooptagelsen er påbegyndt, fremkommer nedenstående i displayet. For at stoppe videooptagelsen trykkes der på pil ned (tast 3) knappen igen. Videooptagelsen gemmes automatisk.

10 Elma 619 side 10 IR funktion Find IR MEASURE på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Denne funktion bruges til, at måle IR temperatur, lufttemperatur, luftfugtighed og dugpunkts/wet bulb temperatur uden kamera. Funktionen kan vise IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. og AVG (gennemsnit) temp. - Tryk på Triggeren for, at måle temperaturen. NB! Som det kan ses af billedet vises temperaturen, som hovedvisning. De andre funktioner og temperaturer vises forskellige steder på displayet, men er alle repræsenteret. Dugpunkts funktion Find DEWPOINT på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Denne funktion måler IR temperaturen og dugpunktet. - Tryk på Triggeren for, at måle temperaturen. Dette viser forskellen i procent imellem den målte temperatur og dugpunktstemperaturen. NB! Som det kan ses af billedet vises temperaturen, som hovedvisning. De andre funktioner og temperaturer vises forskellige steder på displayet, men er alle repræsenteret. Datalogning Find Datalog på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Nedenstående billede fremkommer i displayet.

11 Elma 619 side 11 Generelt I datalog funktionen er det vigtigt, at man starter med, at opsætte sine parametre, inden man påbegynder logningen. Følgende parametre kan opsættes: Høj alarm, lav alarm,, interval tid og linjefarven, tryk på triggeren for, at påbegynde logningen. Elma 619 vil automatisk optage data, tryk på ESC knappen for, at stoppe logningen og returnere. Dataene vil blive gemt automatisk og kan senere findes i Gallery menuen. Opsætning af datalog parametrene For justering af nedenstående værdier: - Høj alarm (High) - Lav alarm (Low) - Tidsinterval (Time) - Farve (Color) Gælder følgende: Tryk på Enter knappen, brug pil op og pil ned knapperne for, at justere værdien (tal feltet skal være blåt), tryk på Enter knappen for, at godkende (tal feltet bliver nu rødt). Tryk på Triggeren for, at påbegynde logningen. Galleri Find Gallery på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Nedenstående billede fremkommer i displayet. Punkter Billede (Picture) Video Logninger (Logs) Beskrivelse Viser de gemte/lagrede billeder Afspiller de gemte/lagrede videoer Viser datalogningen Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge en af de tre menuer. Tryk på Enter knappen for, at åbne en af de tre menuer, hvilket gør, at man enten kan se video, billede eller logning.

12 Elma 619 side 12 Når man har åbnet en af de tre ovenstående menuer, trykkes der på Enter knappen igen for, at se den pågældende optagelse. Når man f.eks. har åbnet et billede og man igen trykker på Enter knappen vil der i bunden af skærmen fremkomme følgende besked: Hvis man trykker CONFIRM (pil op tast) sletter man det pågældende billede og trykker man NO (pil ned) fortsætter man uden, at slette. Opsætninger Punkter Dato/Tid Enheder(C/F) Sprog Type farve Markør Baggrundslys Auto sluk off Skærm auto sluk Tastatur lyd Beskrivelse Sæt dato og tid Vælg temperatur enheden Vælg sprog Vælg type farve Vælg markør eller ikke markør Bagrrundsbelysning - justering Vælg tid for auto sluk/av Vælg tid for auto sluk/dæmpning af skærmrn Tilslut eller fravælg tastatur lyd Hukommelsesstatus Viser hukommelse og SD kort kapacitet Fabriksopsætning Gendan fabriksopsætning Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge punkter og Enter knappen for, at åbne punkterne.

13 Elma 619 side 13 Dato/Tid: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge værdi, tryk på Enter knappen for, at sætte næste værdi. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre dato og tid. Enheder (C/F): Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge enhed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af enhed. Sprog: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge sprog. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af sprog. Farve type: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge farve type. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af farve type. Markør: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge markøren. (slukket, kryds eller cirkel) Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af markør. Baggrundsbelysning: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge baggrundsbelysningsskarphed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af skarphed. Auto-sluk funktion: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge auto-sluk Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af tid. tid.

14 Elma 619 side 14 Skærm auto-sluk funktion: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge auto-sluk tid. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af tid. Tastatur lyd: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge, eller fravælge tastatur lyd. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Hukommelsesstatus: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge hukommelse (SD eller Flash kort). Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. NB! Hvis der ved start sidder et SD-kort i instrumentet, vil dette automatisk blive valgt. Tryk på Enter knappen for, at formatere Flashkortet eller SD kortet. Brug knap til, at returnere valget og knap for, at formatere kortet. Fabriksopsætning: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge ja eller nej for gendannelse af fabriksopsætningerne. Funktion I en hvilken som helst funktion, på nær Gallery & Settings og i Datalog, hvor den vælges ved hjælp af piletasterne og Measure set funktionen, kan der trykkes på Enter knappen for, at ændre de generelle opsætninger.

15 Elma 619 side 15 Generelle opsætninger Punkter Emissionsopsætning Alarm Høj Alarm Lav Laser Auto funktion Max/Min Gennemsnit/Dif Omgivelses TEMP/% RH Dugpunkt/wet bulb Type k Beskrivelse Sæt/Sett emissionsfaktoren Tænd eller sluk høj alarm og sæt værdien Tænd eller sluk lav alarm og sæt værdien Tilslut eller afbryd laseren Lås for, at fortsætte måling Viser maks. eller min. IR temperatur Viser gennemsnits - eller difference for IR temperatur Viser omgivelsestemperaturen og fugtighed Viser dugpunkts - og wet bulb temperaturen Aktiverer eller frakobler the type-k inputtet Emissionsopsætning På den første linje (ε = 0,94), tryk på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Emissionsværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Man kan også, som standard direkte vælge emissionsværdien for enten aluminium eller Oxid hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg.

16 Elma 619 side 16 Alarm Høj Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Alarm Høj (High) og tryk Enter. Hvis der er markeret i Tænd (Enable) høj alarm, trykkes der på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Alarmtemperaturværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Alarm Lav Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Alarm Lav (Low) og tryk Enter. Hvis der er markeret i Tænd (Enable) høj alarm, trykkes der på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Alarm temperaturværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Laser Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Laser - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge laser. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Laseren bliver også aktiveret ved tryk på Triggeren. Auto funktion Denne funktion er til konstant/auto laserbrug. Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Auto Mode - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Auto funktion. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Hvis man vælger auto funktion, vil instrumentet automatisk fortsætte med, at måle uden laseren er tændt. I målefunktionen trykkes der på Enter knappen og tryk på pil op knappen (CANCEL) for, at returnere til måling uden laser, eller tryk på pil ned knappen for, at tænde laseren, som vil være låst fast. Tryk på pil op knappen igen, som så vil slukke laseren. Maks./Min. Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Max/Min funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Max/Min IR temperatur funktionen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme valg.

17 Elma 619 side 17 Gennemsnit/Diff. Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Average/Dif funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Gennemsnit/Dif visning af IR temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Omgivelses temp./%rh Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Ambient TEMP/%RH funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af omgivelsestemperaturen eller % relativ fugtighed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Dugpunkt/wet bulb Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Dewpoint/Wet bulb funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af dugpunkt og wet bulb temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Type-k Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Typek funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af dugpunkt og wet bulb temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Note! Hvis man fra start har isat en type-k føler, vil denne automatisk blive valgt fra start. Bemærkninger Hvordan virker Elma 619: Infrarøde termometre måler overfladetemperaturen på et objekt. Instrumentets optik føler/modtager: udstrålet, reflekteret og udsendt energi, som samles op og derved fokuseres ud på en detektor. Instrumentets elektronik, omdanner dette til en temperaturmåling, som så vises på instrumentets display. På IR instrumenter med lasere, bruges laseren kun, som sigtepunkt og ikke andet. Størrelse på udsyn: Vær altid sikker på, at det ønskede målte objekt/flade er større end spotstørrelsen, dvs. større end det områder de to lasere dækker. Jeg mindre måleflade/områder, jo tættere skal man stå på det pågældende område.

18 Elma 619 side 18 Afstand og spotstørrelse: Når afstanden (A) fra det målte område forøges (længere væk), vil spotstørrelsen (S) for det målte område automatisk blive større. Se figur på side 3. Huskeregler: 1. Brug så vidt muligt ikke Elma 619 til måling på skinnende eller polerede metaloverflader (rustfrit stål, aluminium m.m.) ved undtagelser brug efterfølgende emissionstabel. 2. Elma 619 kan ikke måle igennem gennemsigtige materialer, som f.eks. glas, det vil kun måle overfladetemperaturen. 3. Damp, støv, røg m.v. kan forringe nøjagtigheden i målingen ved blokering af måleområdet. Emission: Emission er et udtryk, som bruges til, at beskrive energiudsendelses karakteristikkerne for det pågældende materiale. De fleste (90%) af alle organiske materialer og malede, eller oxiderede overflader har en emissionsværdi på 0,95 (fabriksopsat på Elma 619). Ukorrekte målinger vil forekomme ved skinnende eller polerede overflader. For kompensering af dette, kan benyttes sort tape (elektrikertape/isolerbånd), som sættes på overfladen, som referencepunkt. Sørg for, at tapen når samme temperatur, som overfladen inden målingen påbegyndes. Emissionsværdier Emne Termisk emission Emne Termisk emission Asfalt 0,90 til 0,98 Stof (Sort) 0,98 Beton 0,94 Menneske hud 0,98 Cement 0,96 Læder 0,75 til 0,80 Sand 0,90 Trækul (Krudt) 0,96 Jord 0,92 til 0,96 Lak/lakk/fernis 0,80 til 0,95 Vand 0,92 til 0,96 Lak/lakk/fernis (Mat) 0,97 Is 0,96 til 0,98 Gummi (Sort) 0,94 Sne 0,83 Plastik 0,85 til 0,95 Glas 0,90 til 0,95 Tømmer 0,90 Keramik 0,90 Papir 0,70 til 0,94 Marmor 0,94 Krom 0,81 Gips/Kalk 0,80 til 0,90 Kobber 0,78 Mørtel 0,89 til 0,91 Jern 0,78 til 0,82 Sten 0,93 til 0,96 Tekstiler 0,90

19 Elma 619 side 19 Svensk manual Introduktion Denna IR videotermometer är användbar i samband med mätning på ytor utan kontakt. IR-termometern är utrustad med en visuell kamera, som startar genom ett tryck på den röda utlösar -knappen på handtaget Framöver benämnd: Trigger. Den inbyggda laserstrålen ökar noggrannheten, medan bakgrundsbelysningen och den enkla knappbetjäningen ger bekväm och ergonomisk betjäning. Elma 619 kan användas till mätning av yttemperaturer, där man inte kan mäta objektet med en kontakttermometer (t.ex. rörliga objekt eller elektriskt ledande ytor). Korrekt användning och underhåll av instrumentet gör, att det kan användas i riktigt många år innan det behöver bytas ut. Kännetecken 2,2 TFT LCD Display. 640 x 480 pixels. Micro SD minneskort. Bild (JPEG) och video (AVI). Fukt och lufttemperatur. Dubbelt lasersikte. Typ K mätprob. Justerbart emissionsvärde. Hög noggrannhet. Snabb responstid. Daggpunktstemperatur och Wet bulb temperatur. Avstånd och spotstorlek När avståndet (A) från det önskade objektet ökas, blir spotstorleken (S) för det uppmätta området också större. Med andra ord: Ju längre bort man är från det tilltänkta mätobjektet, desto större blir det område man faktiskt mäter på. Förhållandet mellan avstånd och spotstorlek är som visas nedan. Brännpunkten för instrumentet är 914mm (36 ). Spotstorleken indikerar 90% av omgivande energi. Figur 1.

20 Elma 619 side 20 Specifikationer IR temperaturmätning: Temperaturområde: -50 till 1600 C. A:S (Mätförhållande): 50:1 Noggrannhet: 20 till 500 C: ±1% ± 1,0 C 500 till 1000 C: ± 1,5% -50 till 20 C: ± 3,5 C Displayupplösning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Återupptagning: -50 till 20 C: ± 1,5 C. 20 till 1000 C: ± 0,5% eller ± 0,5 C till 1600 C: ± 1,0% Responstid: Spektral respons: 150mS 8 14um. Emission: Digitalt justerbar från 0,10 till 1,00. Typ k temperaturmätning: Temperaturområde: -50 till 1370 C. Noggrannhet: 0 till 1370 C: ±0,5% ± 1,5 C -50 till 0 C: ± 2,5 C Displayupplösning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Lufttemperatur och relativ fuktmätning: Lufttemperaturområde: Daggpunktstemperaturområde: Relativ fuktområde: 0 till 50 C. 0 till 50 C. 0 till 100%RH Lufttemperatur noggrannhet: 10 till 40 : ± 0,5 C Andra områden: ± 1,0 C

21 Elma 619 side 21 Daggpunkts temperaturnoggrannhet: 10 till 40 : ± 0,5 C Andra områden: ± 1,0 C Relativ fukt noggrannhet: 40% till 60%: ± 3%RH 0% till 40% & 60% till 80%: ± 3,5%RH 0% till 20% & 80% till 100%: ± 5%RH. Funktionstemperatur: 0 till 50 C Förvaringstemperatur: -10 till 60 C Relativ fukt: 10 till 90% icke kondenserande. Display: 2,2 320 x 240 färg LCD med bakgrundsbelysning. Power: Batteri: Batterilivslängd: Batteri laddningstid: Uppladdningsbart batteri. Ca. 4 timmar v/kontinuerlig anv. Ca. 2 timmar m/ac adapter eller USB. Storlek (HxBXL): 205mm x 62mm x 155mm Vikt: 410g. Frontpanel och knappbeskrivning

22 Elma 619 side 22 Punkt Beskrivning 1 LCD-display 2 Knappar 3 Batterilucka 4 Trigger 5 Flyttbart linsskydd 6 Visuell kamera 7 Laser 8 IR-sensor 9 Typ-k termouttag 10 USB interface-uttag 11 Micro SD minneskort 12 Batteri Punkt Beskrivning 1 Upp eller bild knapp 2 ESC eller på/av knapp 3 Ned eller VIDEO knapp 4 Funktions (ENTER) knapp

23 Elma 619 side 23 Menyöversikt Slå på och av instrumentet För att slå på Elma 619 trycker man ner och håller ESC knappen nere, tills man hör ett långt pip. Displayen är nu tänd och klar för användning. För att slå av Elma 619 hålls ESC knappen nertryckt tills man hör ett kort pip. Mätfunktion Elma 619 har 6 funktioner, som visas nedan. Slå på instrumentet, som beskrivits tidigare. Man kan använda upp/ned pilknapparna för att manövrera i menyn. Generellt används ESC -knappen till att återgå från nuvarande meny. Se nedan för menyöversikt. Punkter CAM-funktion. (IR CAM) IR-funktion (IR Measure) Daggpunkt (Dewpoint) Datalogg (Datalog) Galleri (Gallery) Inställningar (Settings) Beskrivning mäter IR-temperatur, lufttemperatur & luftfuktighet med kamera mäter IR-temperaturen som ögonblicksvärde. mäter IR-temperaturen och daggpunktstemperaturen. Dataloggningsfunktion. Visar bild/datalogg och video. Ställer in de olika parametrarna.

24 Elma 619 side 24 Symboler Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning CAM-funktion Hög alarm IR-funktion Daggpunktsfunktion Laser Scan Hög alarm arbetar. Låg alarm Låg alarm arbetar. Hold CAM-funktion Används till att mäta: IR-temperaturen, lufttemperaturen och daggpunkts/-wet bulb temperaturen med kamera (dvs. riktiga bilder i bakgrunden). Hitta IR-CAM på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Den kan visa IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. och AVG (genomsnitt) temp. Tryck och håll in Triggern för att mäta temperaturen. Denna funktion kan ta bilder och video. Tag bild funktion I CAM -funktionen trycker man på pil upp -knappen. Man tar då en bild av det man nu ser i displayen. Samtidigt visas nedanstående meny i botten av displayen. Tryck på SAVE för att spara bilden, eller på CANCEL för att återgå till funktionen utan att spara bilden. Upptag video funktion I CAM -funktionen trycker man på pil ned -knappen. Då kommer man in i video - funktionen. Nedanstående visas i displayen. Tryck på pil ned knappen för att starta videoupptagningen, eller på ESC -knappen för att återgå. När videoupptagningen startat, visas nedanstående i displayen. För att stoppa videoupptagningen, trycker man på pil ned -knappen igen. Videoupptagningen sparas automatiskt.

25 Elma 619 side 25 IR-funktion Hitta IR MEASURE på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Denna funktion används för att mäta IRtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet och daggpunkts/wet bulb temperatur utan kamera. Funktionen kan visa IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. och AVG (genomsnitt) temp. - Tryck på Triggern för att mäta temperaturen. Not! Som man ser i bilden, visas temperaturen som huvudvisning. De andra funktionerna och temperaturerna visas på olika ställen i displayen. Daggpunktsfunktion Hitta DEWPOINT på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Denna funktion mäter IR-temperaturen och daggpunkten. - Tryck på Triggern för att mäta temperaturen. Detta visar skillnaden i procent mellan den uppmätta temperaturen och daggpunktstemperaturen. Not! Som man ser i bilden, visas temperaturen som huvudvisning. De andra funktionerna och temperaturerna visas på olika ställen i displayen. Dataloggning Hitta Datalog på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Nedanstående bild visas i displayen.

26 Elma 619 side 26 Generellt I dataloggningsfunktionen är det viktigt att man startar med att ställa in sina parametrar, innan man börjar loggningen. Följande parametrar kan ställas in: Hög alarm, låg alarm, intervalltid och linjefärg. Tryck på triggern för att starta loggningen. Elma 619 upptar nu automatiskt data. Tryck på ESC - knappen för att stoppa loggningen och återgå. Data sparas automatiskt och kan senare hittas i Gallery -menyn. Inställning av datalogg-parametrarna För justering av nedanstående värden: - Hög alarm (High) - Låg alarm (Low) - Tidsintervall (Time) - Färg (Color) Gäller följande: Tryck på Enter -knappen, använd pil upp och pil ned -knapparna för att justera värdet (talfältet skall vara blått), tryck på Enter -knappen för att godkänna (talfältet blir nu rött). Tryck på Triggern för ett starta loggningen. Galleri Hitta Gallery på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Nedanstående bild visas i displayen. Punkter Bild (Picture) Video Loggningar (Logs) Beskrivning Visar sparade bilder Spelar upp sparade videoklipp Visar dataloggningen Använd pil upp och pil ned -knapparne för att välja en av menyerna. Tryck på Enter -knappen för att öppna en av menyerna, vilket gör att man antingen kan se bilder, video eller loggning.

27 Elma 619 side 27 När man t.ex. har öppnat en bild och man trycker på Enter knappen igen, visas nedanstående längst ner på skärmen: Om man trycker på CONFIRM (pil upp) raderar man gällande bild och trycker man NO (pil ned) fortsätter man utan att radera. Inställningar Punkter Datum/Tid Enheter(C/F) Språk Typ färg Markör Beskrivning Sätt datum och tid Välj temperaturenhet Välj språk Välj typ av färg Välj markör eller inte markör Bakgrundsbelysning Bakrundsbelysning - justering Autoavstängning Skärm autoavstängning Tastatur-ljud Minnesstatus Fabriksinställningar Välj tid för autoavstängning Välj tid för autoavstängning/dämpning av skärmen Slå på eller av tastatur-ljud Visar minnes- och SD-kortskapacitet Återgå till fabriksinställningarna Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja punkter och Enter -knappen för att öppna punkterna.

28 Elma 619 side 28 Datum/Tid: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja värde, tryck på Enter -knappen för att sätta nästa värde. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara datum och tid. Enheter (C/F): Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja enhet. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av enhet. Språk: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja språk. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av språk. Färgtyp: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja färgtyp. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av färgtyp. Markör: Använd pil upp och pil ned - knapparna för att välja markören. (av, kryss eller cirkel) Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av markör. Bakgrundsbelysning: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja bakgrundsbelysningsdämpning. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av dämpning. Autoavstängningsfunktion: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja autoavstängningstid. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara vald tid.

29 Elma 619 side 29 Skärm autoavstängningsfunktion: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja autoavstängningstid. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara vald tid. Tastatur ljud Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja eller inte välja tastaturljud. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val. Minnesstatus: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja minnestyp. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val. Not! Om det vid start sitter ett SD-kort i instrumentet, väljs detta automatiskt. Tryck på Enter -knappen för att formattera vald minnesenhet. Använd -knappen till att ångra valet och -knappen för att formattera kortet. Fabriksinställningar: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja ja eller nej för att återgå till fabriksinställningarna. Funktion I alla funktioner förutom Gallery & Settings och i Datalog, kan man trycka på Enter - knappen för att ändra de generella inställningarna.

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 DK: 63 98 206 692 SE: 42 070 26 NO: 80 223 78 EAN: 5706445150014 Indholdsfortegnelse Dansk/Norsk manual... 3

Læs mere

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 EAN: 5706445840151 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion...

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8

DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8 DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8 DK: 63 98 732 880 SE: 42 070 38 NO: 80 223 80 EAN: 5706445270064 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Produktspecifikationer...

Læs mere

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 EAN: 5706445689002 Elma 616UV side 2 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 4 Introduktion... 4 Sikkerhedsinformation... 4 Symboler... 4 Vedligeholdelse...

Læs mere

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 63 98 958 907 SE: 42 105 12 NO: 80 30 298 EAN: 5706445710027 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Beskrivelse...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Elma DT171 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14

Elma DT171 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 Elma DT171 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 Dansk/norsk vejledning... 3 Egenskaber... 3 Beskrivelse... 3 DIODE Status Guide... 3 DIODE Indikation...

Læs mere

Elma 614 Dansk/norsk vejledning Side 4-13 Svensk bruksanvisning Sida English usermanual Page 23-31

Elma 614 Dansk/norsk vejledning Side 4-13 Svensk bruksanvisning Sida English usermanual Page 23-31 Elma 614 Dansk/norsk vejledning Side 4-13 Svensk bruksanvisning Sida 14-22 English usermanual Page 23-31 Dansk/norsk vejledning...5 Introduktion...5 Kendetegn...5 Stor anvendelsesmulighed...5 Sikkerhed...6

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Manual Elma 608. Dansk/Norsk Side 2-3 Svenska Sida 4-5 English Page 6-7 EAN:

Manual Elma 608. Dansk/Norsk Side 2-3 Svenska Sida 4-5 English Page 6-7 EAN: Manual Elma 608 Dansk/Norsk Side 2-3 Svenska Sida 4-5 English Page 6-7 EAN: 5706445674008 Elma 608 1 ADVARSEL: Termometret er ikke beregnet til at foretage livskritiske målinger, ej heller skal man bruge

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 DK: 63 98 206 840 SE: 42 031 29 NO: 80 223 73 EAN: 5706445670000 Indhold Introduktion...

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Elma WinDMM6600. Dansk/Norsk 3 Svenska 8 English 13

Elma WinDMM6600. Dansk/Norsk 3 Svenska 8 English 13 Elma WinDMM6600 Dansk/Norsk 3 Svenska 8 English 13 Elma WinDMM6600 2 Dansk/Norsk brugermanual... 3 Før start... 3 Installation og afinstallation... 3 Tilslut instrument til PC... 4 Fejlfinding ved manglende

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning KIMO HD200 STD Termo/Hygrometer

Betjeningsvejledning KIMO HD200 STD Termo/Hygrometer Betjeningsvejledning KIMO HD200 STD Termo/Hygrometer El.nr. 87 98 334 475 Tekniske specifikationer 1 Generelle specifikationer 2 Introduktion 3 Beskrivelse 3 Forbindelser 4 Navigering i menuerne 5 Tænd

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Green Eye # 7798 Brugervejledning.

Green Eye # 7798 Brugervejledning. Green Eye # 7798 Brugervejledning. Green Eye monitoren er en pålidelig luftkvalitets monitor og datalogger, som foruden dato og klokke også viser de tre vigtigste parametre for luftkvalitet: CO2, Fugtighed

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Manual. Trail Cam Basic

Manual. Trail Cam Basic Manual Trail Cam Basic 1 Laserstråle til kamera orientering 7 infrarød blitz LED "Batteristatus" LED Hægter 2 LED lyser orange for at advare om lav batteristyrke 8 3 "Driftsstatus" LED. LED lyser rødt,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) LCD display 3) tast / laserstråle 4) tast / belysning 5) Mode tast 6) Udløser til temperaturmåling 7)

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tour Mate. Page 1 of 7

Tour Mate. Page 1 of 7 Tour Mate Page 1 of 7 Tour Mate Manual 1. Beskrivelse Tour Mate er et nyt skud på stammen af GPS produkter. Modellen har 4 innovative funktioner.. Find et punkt: Med 8 LED pile, vise Tour Mate dig vej

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision

Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision Betjeningsvejledning 10/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision, genopladeligt batteri, oplader, USB-kabel, ministativ, software, type-k

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA

BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA BRUGERVEJLEDNING BUSHNELL TRAIL SCOUT DIGITALT KAMERA DIGITAL TRAIL SCOUT SPECIFIKATIONER BILLEDSENSOR ½ CMOS, 2,1 mill. pixels (119800/119900) LINSE BLITZ F/3.5 effektiv brændvidde 42 mm. Synsvidde 45

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Elma B-Scope 500 Dansk/norsk manual Side 4-14 Svensk manual Sida 15-25 English usermanual Page 26-39

Elma B-Scope 500 Dansk/norsk manual Side 4-14 Svensk manual Sida 15-25 English usermanual Page 26-39 Elma B-Scope 500 Dansk/norsk manual Side 4-14 Svensk manual Sida 15-25 English usermanual Page 26-39 DK: 63 98 206 455 SE: 42 10 561 NO: 80 62 162 EAN: 5706445840076 Indhold Dansk/Norsk manual... 4 Sikkerhedstips...

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Bolyguard SG520. Brugervejledning

Bolyguard SG520. Brugervejledning Bolyguard SG520 Brugervejledning www.specialkamera.dk Vigtige tips Spændingen på kameraet er 6 volt. Du skal bruge enten 4 eller 8 stk. AA batterier i en god kvalitet eller en ekstern 6 volt DC strømforsyning.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Hawkeye Videoscope fleksibel

Hawkeye Videoscope fleksibel Hawkeye Videoscope fleksibel Ø 4.0 / 6.0 / 8.0 mm, Længde 1500 / 3000 / 6000 mm Synsretning 0, synsfelt 50, 90 ved spejl Til industriel kontinuerlig brug Dokumentation som video eller billeder Uafhængig

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20

Betjeningsvejledning. Baby Cam BC-20 Betjeningsvejledning Baby Cam BC-20 Indholdsfortegnelse Oversigt Indhold......02 Oversigt.....03 Infrarød LED S Linse Mikrofon Installationsdiagram......04 Installation...05 Tekniske Data...08 Antenne

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell UltraSharp U2417HA 24 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell UltraSharp U2417HA - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680 HT Kit Solar Basic Dansk Quickguide System effektivitet 2 Dansk Quickguide I-V Kurvetest uden remote enhed 4 Dansk Quickguide I-V Kurvetest med remote enhed 6 Forklarende skema over tekniske betegnelser

Læs mere