Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida English usermanual Page 34-47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida 19-33 English usermanual Page 34-47"

Transkript

1 Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida English usermanual Page DK: SE: NO: EAN:

2 Indhold Dansk/Norsk manual... 4 Introduktion... 4 Kendetegn... 4 Afstand og spotstørrelse... 4 Specifikationer... 5 Frontpanel og knapbeskrivelse... 6 Menu oversigt... 8 Tænd og sluk for instrumentet... 8 Målefunktion... 8 Symboler... 9 CAM funktion... 9 Tag billede funktion... 9 Optag video funktion... 9 IR funktion Dugpunkts funktion Datalogning Generelt Opsætning af datalog parametrene Galleri Opsætninger Funktion Generelle opsætninger Emissionsopsætning Alarm Høj Alarm Lav Laser Auto funktion Maks./Min Gennemsnit/Diff Omgivelses temp./%rh Dugpunkt/wet bulb Type-k Bemærkninger Emission: Emissionsværdier Svensk manual Introduktion Kännetecken Avstånd och spotstorlek Specifikationer Frontpanel och knappbeskrivning Menyöversikt Slå på och av instrumentet... 23

3 Mätfunktion Symboler CAM-funktion Tag bild funktion Upptag video funktion IR-funktion Daggpunktsfunktion Dataloggning Generellt Inställning av datalogg-parametrarna Galleri Inställningar Funktion Generella inställningar Emissionsinställning Alarm Hög Alarm Låg Laser Auto-funktion Max./Min Genomsnitt/Diff Omgivelses temp./%rh Daggpunkt/wet bulb Typ-k Anmärkningar Emission: Emissionsvärden English usermanual Introduction Features: Distance & Spot Size Specifications FRONT PANEL AND BUTTON DESCRIPTION Menu Overview Measurement Mode: Symbols CAM mode: IR mode: DEWPOINT mode: Data log Gallery Settings Function Measure set Notes... 47

4 Elma 619 side 4 Dansk/Norsk manual Introduktion Dette IR video termometer er brugbart i forbindelse med måling på overflader uden kontakt. IR termometret er udstyret med et visuelt kamera, som starter ved tryk på den røde udløser knap på håndtaget Fremover benævnt: Trigger. Den indbyggede laserstråle forøger nøjagtigheden, mens baggrundsbelysning og handy knapbetjening giver bekvem og ergonomisk betjening. Elma 619 kan bruges til måling af overfladetemperaturer, hvor det ikke kan lade sig gøre, at måle det pågældende objekt med et kontakttermometer (f.eks. et bevægeligt objekt eller elektriske ledende overflader). Korrekt brug og vedligeholdelse af instrumentet gør, at det kan bruges i rigtigt mange år inden eventuel udskiftning. Kendetegn 2,2 TFT LCD Display. 640 x 480 pixels. Micro SD hukommelseskort. Billede (JPEG) og video (AVI). Fugtighed og lufttemperatur. Dobbelt lasersigte. Type K måleprobe. Justerbar emmisionsværdi. Høj nøjagtighed. Hurtig responstid. Dugpunktstemperatur og Wet bulb temperatur. Afstand og spotstørrelse Når afstanden (A) fra det ønskede objekt forøges, bliver spotstørrelsen (S) for det målte område også større. Med andre ord: Jo længere væk man er fra det pågældende område, jo større område skal man til rådighed for, at kunne måle på dette område. Forholdet mellem afstand og spotstørrelse er, som vist herunder. Brændpunktet for hvert instrument er 914mm (36 ). Spotstørrelsen indikerer 90% omkranset energi. Figur 1.

5 Elma 619 side 5 Specifikationer IR temperaturmåling: Temperaturområde: -50 til 1600 C. A:S (Måleforhold): 50:1 Nøjagtighed: 20 til 500 C: ±1% ± 1,0 C 500 til 1000 C: ± 1,5% -50 til 20 C: ± 3,5 C Displayopløsning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Gentagelse: -50 til 20 C: ± 1,5 C. 20 til 1000 C: ± 0,5% eller ± 0,5 C til 1600 C: ± 1,0% Responstid: Spektral respons: 150mS 8 14um. Emmision: Digitalt justerbar fra 0,10 til 1,00. Type k temperaturmåling: Temperaturområde: -50 til 1370 C. Nøjagtighed: 0 til 1370 C: ±0,5% ± 1,5 C -50 til 0 C: ± 2,5 C Displayopløsning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Lufttemperatur og relativ fugtighedsmåling: Lufttemperaturområde: Dugpunktstemperaturområde: Relativ fugtighedsområde: 0 til 50 C. 0 til 50 C. 0 til 100%RH Lufttemperatur nøjagtighed: 10 til 40 : ± 0,5 C Andre områder: ± 1,0 C

6 Elma 619 side 6 Dugpunkts temperaturnøjagtighed: 10 til 40 : ± 0,5 C Andre områder: ± 1,0 C Relativ fugtighedsnøjagtighed: 40% til 60%: ± 3%RH 0% til 40% & 60% til 80%: ± 3,5%RH 0% til 20% & 80% til 100%: ± 5%RH. Funktionstemperatur: 0 til 50 C Opbevaringstemperatur: -10 til 60 C Relativ fugtighed: 10 til 90% ikke kondenserende. Display: 2,2 320 x 240 farve LCD med baggrundsbelysning. Power: Batteri: Batterilevetid: Batteri opladningstid: Genopladeligt batteri. Ca. 4 timer v/kontinuerligt brug. Ca. 2 timer m/ac adapter eller USB. Størrelse (HxBXL): 205mm x 62mm x 155mm Vægt: 410g. Frontpanel og knapbeskrivelse

7 Elma 619 side 7 Punkt Beskrivelse 1 LCD Display 2 Knapper 3 Batteri dæksel 4 Måleudløser Trigger 5 Flytbart linse dæksel 6 Visuelt kamera 7 Laser 8 IR sensor 9 Type-k termostik 10 USB computer interface stik 11 Micro SD hukommelseskort 12 Batteri Punkt Beskrivelse 1 Op eller billede knap 2 ESC eller tænd/sluk knap - ESC eller på / av knapp 3 Ned eller VIDEO knap 4 Funktions (ENTER) knap

8 Elma 619 side 8 Menu oversigt Tænd og sluk for instrumentet For at tænde Elma 619 trykker man og holder ESC knappen inde, indtil man hører en lang bip lyd. Displayet er nu tændt og klar til brug. For at slukke for Elma 619 holdes ESC knappen inde, indtil man igen hører kort bip lyd. Målefunktion Elma 619 har 6 funktioner, som vist herunder. Tænd instrumentet, som beskrevet i forrige afsnit. Man kan bruge op/ned piletasterne til, at manøvrere i menuen. Generelt bruges ESC knappen til, at returnere fra de pågældende menuer. Se herunder for menuoversigt. Punkter CAM funktion. (IR CAM) IR funktion (IR Measure) Dugpunkt (Dewpoint) Datalog (Datalog) Galleri (Gallery) Opsætninger (Settings) Beskrivelse måler IR temperatur, lufttemperatur & luftfugtighed med kamera måler IR temperaturen, som øjebliksværdi. måler IR temperaturen og dukpunktstemperaturen. Datalogger funktion. Viser billede/datalog og video. Opsætter de forskellige parametre.

9 Elma 619 side 9 Symboler Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse CAM funktion Høj alarm IR funktion Dugpunkts funktion Laser Scan Høj alarm arbejder. Lav alarm Lav alarm arbejder. Hold CAM funktion Bruges til, at måle: IR temperaturen, lufttemperaturen og dugpunkts/-wet bulb temperaturen med kamera (dvs. aktuelle billede i baggrunden). Find IR CAM på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Den kan vise IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. og AVG (gennemsnit) temp. Tryk og hold Triggeren for, at måle temperaturen. Denne funktion kan tage billede og video. Tag billede funktion I CAM funktionen trykkes der på pil op (tast 1) knappen. Der er nu taget et billede af pågældende målepunkt/flade. Samtidigt fremkommer nedenstående menu i bunden af displayet. Tryk på SAVE for, at gemme pågældende måling/billede, eller på CANCEL for, at returnere til funktionen uden at gemme billedet. Optag video funktion I CAM funktionen trykkes der på pil ned (tast 3) knappen. Herefter kommer man ind video funktionen. Nedenstående fremkommer i displayet. Tryk på pil ned (tast 3) knappen for, at påbegynde videooptagelsen, eller på ESC knappen for, at returnere. Når videooptagelsen er påbegyndt, fremkommer nedenstående i displayet. For at stoppe videooptagelsen trykkes der på pil ned (tast 3) knappen igen. Videooptagelsen gemmes automatisk.

10 Elma 619 side 10 IR funktion Find IR MEASURE på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Denne funktion bruges til, at måle IR temperatur, lufttemperatur, luftfugtighed og dugpunkts/wet bulb temperatur uden kamera. Funktionen kan vise IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. og AVG (gennemsnit) temp. - Tryk på Triggeren for, at måle temperaturen. NB! Som det kan ses af billedet vises temperaturen, som hovedvisning. De andre funktioner og temperaturer vises forskellige steder på displayet, men er alle repræsenteret. Dugpunkts funktion Find DEWPOINT på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Denne funktion måler IR temperaturen og dugpunktet. - Tryk på Triggeren for, at måle temperaturen. Dette viser forskellen i procent imellem den målte temperatur og dugpunktstemperaturen. NB! Som det kan ses af billedet vises temperaturen, som hovedvisning. De andre funktioner og temperaturer vises forskellige steder på displayet, men er alle repræsenteret. Datalogning Find Datalog på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Nedenstående billede fremkommer i displayet.

11 Elma 619 side 11 Generelt I datalog funktionen er det vigtigt, at man starter med, at opsætte sine parametre, inden man påbegynder logningen. Følgende parametre kan opsættes: Høj alarm, lav alarm,, interval tid og linjefarven, tryk på triggeren for, at påbegynde logningen. Elma 619 vil automatisk optage data, tryk på ESC knappen for, at stoppe logningen og returnere. Dataene vil blive gemt automatisk og kan senere findes i Gallery menuen. Opsætning af datalog parametrene For justering af nedenstående værdier: - Høj alarm (High) - Lav alarm (Low) - Tidsinterval (Time) - Farve (Color) Gælder følgende: Tryk på Enter knappen, brug pil op og pil ned knapperne for, at justere værdien (tal feltet skal være blåt), tryk på Enter knappen for, at godkende (tal feltet bliver nu rødt). Tryk på Triggeren for, at påbegynde logningen. Galleri Find Gallery på displayet og tryk på Enter knappen for, at åbne menuen. Nedenstående billede fremkommer i displayet. Punkter Billede (Picture) Video Logninger (Logs) Beskrivelse Viser de gemte/lagrede billeder Afspiller de gemte/lagrede videoer Viser datalogningen Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge en af de tre menuer. Tryk på Enter knappen for, at åbne en af de tre menuer, hvilket gør, at man enten kan se video, billede eller logning.

12 Elma 619 side 12 Når man har åbnet en af de tre ovenstående menuer, trykkes der på Enter knappen igen for, at se den pågældende optagelse. Når man f.eks. har åbnet et billede og man igen trykker på Enter knappen vil der i bunden af skærmen fremkomme følgende besked: Hvis man trykker CONFIRM (pil op tast) sletter man det pågældende billede og trykker man NO (pil ned) fortsætter man uden, at slette. Opsætninger Punkter Dato/Tid Enheder(C/F) Sprog Type farve Markør Baggrundslys Auto sluk off Skærm auto sluk Tastatur lyd Beskrivelse Sæt dato og tid Vælg temperatur enheden Vælg sprog Vælg type farve Vælg markør eller ikke markør Bagrrundsbelysning - justering Vælg tid for auto sluk/av Vælg tid for auto sluk/dæmpning af skærmrn Tilslut eller fravælg tastatur lyd Hukommelsesstatus Viser hukommelse og SD kort kapacitet Fabriksopsætning Gendan fabriksopsætning Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge punkter og Enter knappen for, at åbne punkterne.

13 Elma 619 side 13 Dato/Tid: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge værdi, tryk på Enter knappen for, at sætte næste værdi. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre dato og tid. Enheder (C/F): Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge enhed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af enhed. Sprog: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge sprog. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af sprog. Farve type: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge farve type. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af farve type. Markør: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge markøren. (slukket, kryds eller cirkel) Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af markør. Baggrundsbelysning: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge baggrundsbelysningsskarphed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af skarphed. Auto-sluk funktion: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge auto-sluk Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af tid. tid.

14 Elma 619 side 14 Skærm auto-sluk funktion: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge auto-sluk tid. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg af tid. Tastatur lyd: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge, eller fravælge tastatur lyd. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Hukommelsesstatus: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge hukommelse (SD eller Flash kort). Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. NB! Hvis der ved start sidder et SD-kort i instrumentet, vil dette automatisk blive valgt. Tryk på Enter knappen for, at formatere Flashkortet eller SD kortet. Brug knap til, at returnere valget og knap for, at formatere kortet. Fabriksopsætning: Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge ja eller nej for gendannelse af fabriksopsætningerne. Funktion I en hvilken som helst funktion, på nær Gallery & Settings og i Datalog, hvor den vælges ved hjælp af piletasterne og Measure set funktionen, kan der trykkes på Enter knappen for, at ændre de generelle opsætninger.

15 Elma 619 side 15 Generelle opsætninger Punkter Emissionsopsætning Alarm Høj Alarm Lav Laser Auto funktion Max/Min Gennemsnit/Dif Omgivelses TEMP/% RH Dugpunkt/wet bulb Type k Beskrivelse Sæt/Sett emissionsfaktoren Tænd eller sluk høj alarm og sæt værdien Tænd eller sluk lav alarm og sæt værdien Tilslut eller afbryd laseren Lås for, at fortsætte måling Viser maks. eller min. IR temperatur Viser gennemsnits - eller difference for IR temperatur Viser omgivelsestemperaturen og fugtighed Viser dugpunkts - og wet bulb temperaturen Aktiverer eller frakobler the type-k inputtet Emissionsopsætning På den første linje (ε = 0,94), tryk på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Emissionsværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Man kan også, som standard direkte vælge emissionsværdien for enten aluminium eller Oxid hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg.

16 Elma 619 side 16 Alarm Høj Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Alarm Høj (High) og tryk Enter. Hvis der er markeret i Tænd (Enable) høj alarm, trykkes der på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Alarmtemperaturværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Alarm Lav Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Alarm Lav (Low) og tryk Enter. Hvis der er markeret i Tænd (Enable) høj alarm, trykkes der på Enter knappen, markøren bliver mørkeblå. Alarm temperaturværdien kan nu ændres ved hjælp af pil op og pil ned knapperne. Tryk på Enter igen for, at godkende ændringen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Laser Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Laser - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge laser. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Laseren bliver også aktiveret ved tryk på Triggeren. Auto funktion Denne funktion er til konstant/auto laserbrug. Brug pil op og pil ned knapperne for, at vælge Auto Mode - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Auto funktion. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Hvis man vælger auto funktion, vil instrumentet automatisk fortsætte med, at måle uden laseren er tændt. I målefunktionen trykkes der på Enter knappen og tryk på pil op knappen (CANCEL) for, at returnere til måling uden laser, eller tryk på pil ned knappen for, at tænde laseren, som vil være låst fast. Tryk på pil op knappen igen, som så vil slukke laseren. Maks./Min. Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Max/Min funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Max/Min IR temperatur funktionen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme valg.

17 Elma 619 side 17 Gennemsnit/Diff. Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Average/Dif funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge Gennemsnit/Dif visning af IR temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Omgivelses temp./%rh Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Ambient TEMP/%RH funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af omgivelsestemperaturen eller % relativ fugtighed. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Dugpunkt/wet bulb Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Dewpoint/Wet bulb funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af dugpunkt og wet bulb temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Type-k Brug pil op og pil ned knapperne for, at at vælge Typek funktion - tryk Enter. Med pil op og pil ned knapperne kan man nu vælge eller fravælge visning af dugpunkt og wet bulb temperaturen. Tryk på ESC knappen for, at returnere og automatisk gemme/lagre valg. Note! Hvis man fra start har isat en type-k føler, vil denne automatisk blive valgt fra start. Bemærkninger Hvordan virker Elma 619: Infrarøde termometre måler overfladetemperaturen på et objekt. Instrumentets optik føler/modtager: udstrålet, reflekteret og udsendt energi, som samles op og derved fokuseres ud på en detektor. Instrumentets elektronik, omdanner dette til en temperaturmåling, som så vises på instrumentets display. På IR instrumenter med lasere, bruges laseren kun, som sigtepunkt og ikke andet. Størrelse på udsyn: Vær altid sikker på, at det ønskede målte objekt/flade er større end spotstørrelsen, dvs. større end det områder de to lasere dækker. Jeg mindre måleflade/områder, jo tættere skal man stå på det pågældende område.

18 Elma 619 side 18 Afstand og spotstørrelse: Når afstanden (A) fra det målte område forøges (længere væk), vil spotstørrelsen (S) for det målte område automatisk blive større. Se figur på side 3. Huskeregler: 1. Brug så vidt muligt ikke Elma 619 til måling på skinnende eller polerede metaloverflader (rustfrit stål, aluminium m.m.) ved undtagelser brug efterfølgende emissionstabel. 2. Elma 619 kan ikke måle igennem gennemsigtige materialer, som f.eks. glas, det vil kun måle overfladetemperaturen. 3. Damp, støv, røg m.v. kan forringe nøjagtigheden i målingen ved blokering af måleområdet. Emission: Emission er et udtryk, som bruges til, at beskrive energiudsendelses karakteristikkerne for det pågældende materiale. De fleste (90%) af alle organiske materialer og malede, eller oxiderede overflader har en emissionsværdi på 0,95 (fabriksopsat på Elma 619). Ukorrekte målinger vil forekomme ved skinnende eller polerede overflader. For kompensering af dette, kan benyttes sort tape (elektrikertape/isolerbånd), som sættes på overfladen, som referencepunkt. Sørg for, at tapen når samme temperatur, som overfladen inden målingen påbegyndes. Emissionsværdier Emne Termisk emission Emne Termisk emission Asfalt 0,90 til 0,98 Stof (Sort) 0,98 Beton 0,94 Menneske hud 0,98 Cement 0,96 Læder 0,75 til 0,80 Sand 0,90 Trækul (Krudt) 0,96 Jord 0,92 til 0,96 Lak/lakk/fernis 0,80 til 0,95 Vand 0,92 til 0,96 Lak/lakk/fernis (Mat) 0,97 Is 0,96 til 0,98 Gummi (Sort) 0,94 Sne 0,83 Plastik 0,85 til 0,95 Glas 0,90 til 0,95 Tømmer 0,90 Keramik 0,90 Papir 0,70 til 0,94 Marmor 0,94 Krom 0,81 Gips/Kalk 0,80 til 0,90 Kobber 0,78 Mørtel 0,89 til 0,91 Jern 0,78 til 0,82 Sten 0,93 til 0,96 Tekstiler 0,90

19 Elma 619 side 19 Svensk manual Introduktion Denna IR videotermometer är användbar i samband med mätning på ytor utan kontakt. IR-termometern är utrustad med en visuell kamera, som startar genom ett tryck på den röda utlösar -knappen på handtaget Framöver benämnd: Trigger. Den inbyggda laserstrålen ökar noggrannheten, medan bakgrundsbelysningen och den enkla knappbetjäningen ger bekväm och ergonomisk betjäning. Elma 619 kan användas till mätning av yttemperaturer, där man inte kan mäta objektet med en kontakttermometer (t.ex. rörliga objekt eller elektriskt ledande ytor). Korrekt användning och underhåll av instrumentet gör, att det kan användas i riktigt många år innan det behöver bytas ut. Kännetecken 2,2 TFT LCD Display. 640 x 480 pixels. Micro SD minneskort. Bild (JPEG) och video (AVI). Fukt och lufttemperatur. Dubbelt lasersikte. Typ K mätprob. Justerbart emissionsvärde. Hög noggrannhet. Snabb responstid. Daggpunktstemperatur och Wet bulb temperatur. Avstånd och spotstorlek När avståndet (A) från det önskade objektet ökas, blir spotstorleken (S) för det uppmätta området också större. Med andra ord: Ju längre bort man är från det tilltänkta mätobjektet, desto större blir det område man faktiskt mäter på. Förhållandet mellan avstånd och spotstorlek är som visas nedan. Brännpunkten för instrumentet är 914mm (36 ). Spotstorleken indikerar 90% av omgivande energi. Figur 1.

20 Elma 619 side 20 Specifikationer IR temperaturmätning: Temperaturområde: -50 till 1600 C. A:S (Mätförhållande): 50:1 Noggrannhet: 20 till 500 C: ±1% ± 1,0 C 500 till 1000 C: ± 1,5% -50 till 20 C: ± 3,5 C Displayupplösning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Återupptagning: -50 till 20 C: ± 1,5 C. 20 till 1000 C: ± 0,5% eller ± 0,5 C till 1600 C: ± 1,0% Responstid: Spektral respons: 150mS 8 14um. Emission: Digitalt justerbar från 0,10 till 1,00. Typ k temperaturmätning: Temperaturområde: -50 till 1370 C. Noggrannhet: 0 till 1370 C: ±0,5% ± 1,5 C -50 till 0 C: ± 2,5 C Displayupplösning: <1000: 0,1 C. >1000: 1 C. Lufttemperatur och relativ fuktmätning: Lufttemperaturområde: Daggpunktstemperaturområde: Relativ fuktområde: 0 till 50 C. 0 till 50 C. 0 till 100%RH Lufttemperatur noggrannhet: 10 till 40 : ± 0,5 C Andra områden: ± 1,0 C

21 Elma 619 side 21 Daggpunkts temperaturnoggrannhet: 10 till 40 : ± 0,5 C Andra områden: ± 1,0 C Relativ fukt noggrannhet: 40% till 60%: ± 3%RH 0% till 40% & 60% till 80%: ± 3,5%RH 0% till 20% & 80% till 100%: ± 5%RH. Funktionstemperatur: 0 till 50 C Förvaringstemperatur: -10 till 60 C Relativ fukt: 10 till 90% icke kondenserande. Display: 2,2 320 x 240 färg LCD med bakgrundsbelysning. Power: Batteri: Batterilivslängd: Batteri laddningstid: Uppladdningsbart batteri. Ca. 4 timmar v/kontinuerlig anv. Ca. 2 timmar m/ac adapter eller USB. Storlek (HxBXL): 205mm x 62mm x 155mm Vikt: 410g. Frontpanel och knappbeskrivning

22 Elma 619 side 22 Punkt Beskrivning 1 LCD-display 2 Knappar 3 Batterilucka 4 Trigger 5 Flyttbart linsskydd 6 Visuell kamera 7 Laser 8 IR-sensor 9 Typ-k termouttag 10 USB interface-uttag 11 Micro SD minneskort 12 Batteri Punkt Beskrivning 1 Upp eller bild knapp 2 ESC eller på/av knapp 3 Ned eller VIDEO knapp 4 Funktions (ENTER) knapp

23 Elma 619 side 23 Menyöversikt Slå på och av instrumentet För att slå på Elma 619 trycker man ner och håller ESC knappen nere, tills man hör ett långt pip. Displayen är nu tänd och klar för användning. För att slå av Elma 619 hålls ESC knappen nertryckt tills man hör ett kort pip. Mätfunktion Elma 619 har 6 funktioner, som visas nedan. Slå på instrumentet, som beskrivits tidigare. Man kan använda upp/ned pilknapparna för att manövrera i menyn. Generellt används ESC -knappen till att återgå från nuvarande meny. Se nedan för menyöversikt. Punkter CAM-funktion. (IR CAM) IR-funktion (IR Measure) Daggpunkt (Dewpoint) Datalogg (Datalog) Galleri (Gallery) Inställningar (Settings) Beskrivning mäter IR-temperatur, lufttemperatur & luftfuktighet med kamera mäter IR-temperaturen som ögonblicksvärde. mäter IR-temperaturen och daggpunktstemperaturen. Dataloggningsfunktion. Visar bild/datalogg och video. Ställer in de olika parametrarna.

24 Elma 619 side 24 Symboler Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning CAM-funktion Hög alarm IR-funktion Daggpunktsfunktion Laser Scan Hög alarm arbetar. Låg alarm Låg alarm arbetar. Hold CAM-funktion Används till att mäta: IR-temperaturen, lufttemperaturen och daggpunkts/-wet bulb temperaturen med kamera (dvs. riktiga bilder i bakgrunden). Hitta IR-CAM på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Den kan visa IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. och AVG (genomsnitt) temp. Tryck och håll in Triggern för att mäta temperaturen. Denna funktion kan ta bilder och video. Tag bild funktion I CAM -funktionen trycker man på pil upp -knappen. Man tar då en bild av det man nu ser i displayen. Samtidigt visas nedanstående meny i botten av displayen. Tryck på SAVE för att spara bilden, eller på CANCEL för att återgå till funktionen utan att spara bilden. Upptag video funktion I CAM -funktionen trycker man på pil ned -knappen. Då kommer man in i video - funktionen. Nedanstående visas i displayen. Tryck på pil ned knappen för att starta videoupptagningen, eller på ESC -knappen för att återgå. När videoupptagningen startat, visas nedanstående i displayen. För att stoppa videoupptagningen, trycker man på pil ned -knappen igen. Videoupptagningen sparas automatiskt.

25 Elma 619 side 25 IR-funktion Hitta IR MEASURE på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Denna funktion används för att mäta IRtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet och daggpunkts/wet bulb temperatur utan kamera. Funktionen kan visa IR MAX temp., MIN temp., DIF temp. och AVG (genomsnitt) temp. - Tryck på Triggern för att mäta temperaturen. Not! Som man ser i bilden, visas temperaturen som huvudvisning. De andra funktionerna och temperaturerna visas på olika ställen i displayen. Daggpunktsfunktion Hitta DEWPOINT på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Denna funktion mäter IR-temperaturen och daggpunkten. - Tryck på Triggern för att mäta temperaturen. Detta visar skillnaden i procent mellan den uppmätta temperaturen och daggpunktstemperaturen. Not! Som man ser i bilden, visas temperaturen som huvudvisning. De andra funktionerna och temperaturerna visas på olika ställen i displayen. Dataloggning Hitta Datalog på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Nedanstående bild visas i displayen.

26 Elma 619 side 26 Generellt I dataloggningsfunktionen är det viktigt att man startar med att ställa in sina parametrar, innan man börjar loggningen. Följande parametrar kan ställas in: Hög alarm, låg alarm, intervalltid och linjefärg. Tryck på triggern för att starta loggningen. Elma 619 upptar nu automatiskt data. Tryck på ESC - knappen för att stoppa loggningen och återgå. Data sparas automatiskt och kan senare hittas i Gallery -menyn. Inställning av datalogg-parametrarna För justering av nedanstående värden: - Hög alarm (High) - Låg alarm (Low) - Tidsintervall (Time) - Färg (Color) Gäller följande: Tryck på Enter -knappen, använd pil upp och pil ned -knapparna för att justera värdet (talfältet skall vara blått), tryck på Enter -knappen för att godkänna (talfältet blir nu rött). Tryck på Triggern för ett starta loggningen. Galleri Hitta Gallery på displayen och tryck på Enter -knappen för att öppna menyn. Nedanstående bild visas i displayen. Punkter Bild (Picture) Video Loggningar (Logs) Beskrivning Visar sparade bilder Spelar upp sparade videoklipp Visar dataloggningen Använd pil upp och pil ned -knapparne för att välja en av menyerna. Tryck på Enter -knappen för att öppna en av menyerna, vilket gör att man antingen kan se bilder, video eller loggning.

27 Elma 619 side 27 När man t.ex. har öppnat en bild och man trycker på Enter knappen igen, visas nedanstående längst ner på skärmen: Om man trycker på CONFIRM (pil upp) raderar man gällande bild och trycker man NO (pil ned) fortsätter man utan att radera. Inställningar Punkter Datum/Tid Enheter(C/F) Språk Typ färg Markör Beskrivning Sätt datum och tid Välj temperaturenhet Välj språk Välj typ av färg Välj markör eller inte markör Bakgrundsbelysning Bakrundsbelysning - justering Autoavstängning Skärm autoavstängning Tastatur-ljud Minnesstatus Fabriksinställningar Välj tid för autoavstängning Välj tid för autoavstängning/dämpning av skärmen Slå på eller av tastatur-ljud Visar minnes- och SD-kortskapacitet Återgå till fabriksinställningarna Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja punkter och Enter -knappen för att öppna punkterna.

28 Elma 619 side 28 Datum/Tid: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja värde, tryck på Enter -knappen för att sätta nästa värde. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara datum och tid. Enheter (C/F): Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja enhet. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av enhet. Språk: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja språk. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av språk. Färgtyp: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja färgtyp. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av färgtyp. Markör: Använd pil upp och pil ned - knapparna för att välja markören. (av, kryss eller cirkel) Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av markör. Bakgrundsbelysning: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja bakgrundsbelysningsdämpning. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val av dämpning. Autoavstängningsfunktion: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja autoavstängningstid. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara vald tid.

29 Elma 619 side 29 Skärm autoavstängningsfunktion: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja autoavstängningstid. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara vald tid. Tastatur ljud Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja eller inte välja tastaturljud. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val. Minnesstatus: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja minnestyp. Tryck på ESC -knappen för att återgå och automatiskt spara val. Not! Om det vid start sitter ett SD-kort i instrumentet, väljs detta automatiskt. Tryck på Enter -knappen för att formattera vald minnesenhet. Använd -knappen till att ångra valet och -knappen för att formattera kortet. Fabriksinställningar: Använd pil upp och pil ned -knapparna för att välja ja eller nej för att återgå till fabriksinställningarna. Funktion I alla funktioner förutom Gallery & Settings och i Datalog, kan man trycka på Enter - knappen för att ändra de generella inställningarna.

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14

Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 Elma 612A Dansk/norsk manual Side 3-6 Svensk manual Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 DK: 63 98 206 692 SE: 42 070 26 NO: 80 223 78 EAN: 5706445150014 Indholdsfortegnelse Dansk/Norsk manual... 3

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Elma 1352C Dansk/norsk vejledning Side 5-18 Svensk bruksanvisning Sida 19-32 English usermanual Page 33-45

Elma 1352C Dansk/norsk vejledning Side 5-18 Svensk bruksanvisning Sida 19-32 English usermanual Page 33-45 Elma 1352C Dansk/norsk vejledning Side 5-18 Svensk bruksanvisning Sida 19-32 English usermanual Page 33-45 El-nr.: 6398204538 EAN: 5703317650368 Sikkerhedsinformation... 5 Miljøforeskrifter... 5 Vedligeholdelse

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Pressemeddelelse 3. september 2009 Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Med det ultra-kompakte MHS-PM1 kamera fra Sony er det nemt at tage billeder og videoer til hurtig upload

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5101NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5101NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5101NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digital Trail Scout digitalt kamera specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i pakning...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

3.5 Digital Door Viewer

3.5 Digital Door Viewer 3.5 Digital Door Viewer MANUAL UK - 02 DK - 12 SE - 22 NO - 32 Model: DB-35HD Model: DB-35HD-M UK Door Bell TF card slot Menu button Up button Down button Monitoring button 2 www.safehome.dk UK Camera

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori

Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori Mød VT02 Visuelt IR termometer Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori Et fejlfindingsværktøj med et infrarødt varmekort. Se mere end temperatur Det nye VT02 Visuelt IR termometer bygger

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter

Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter 45 Bilag 2, brev til beboer Odense 28.09.04 Undersøgelser af fugt med fokus på massivtræselementer. Der er endnu ikke lavet undersøgelser af fugt i danske elementhuse

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Sony lancerer verdens letteste 6 e-bogslæser med indbygget WiFi og forbedret trykfølsom skærm

Sony lancerer verdens letteste 6 e-bogslæser med indbygget WiFi og forbedret trykfølsom skærm Pressemeddelelse Sony, IFA 31. august 2011 Sony lancerer verdens letteste 6 e-bogslæser med indbygget WiFi og forbedret trykfølsom skærm Sonys nye Reader er ultrakompakt med sine 8,9 mm. og en vægt på

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Tilbud i februar 2010

Tilbud i februar 2010 Traveler M Kamera taske i top kvalitet, lavet i vandafvisende kanvas tekstil. Til den indvendige indretning medfølger flere rum-opdelere, der individuelt kan indstilles så den passer perfekt til udstyret.

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Sikkerhedsinformation... 3 Introduktion...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere