Kvalitativ påvirkning af lorenzinske ampuller hos rokker ved kontrolleret laboratorieforsøg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ påvirkning af lorenzinske ampuller hos rokker ved kontrolleret laboratorieforsøg"

Transkript

1 Kvalitativ påvirkning af lorenzinske ampuller hos rokker ved kontrolleret laboratorieforsøg Projekt forskerspirer Af Philip Miguel Kofoed Kategori: Naturvidenskab

2 Indhold Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Tidligere forskning af de lorenzinske ampuller Pilotprojekt... 5 Pilotprojekts forsøgsopstilling Data fra Pilotprojekt... 6 Af problemer under pilotprojekt kan nævnes... 7 Projektets mål Projektets fase inddeling... 8 Budget... 9 Litteraturliste... 9 Bilag Forsøgstyper Forsøgsdata fra udvalgte forsøg Opstillinger Elektroden Tidsplan Introduktion Mennesket besidder 5 sanser: høre-, lugte-, smags-, føle- og synssansen. Men hos visse havdyr findes der faktisk en 6. sans, den såkaldte elektrosensitive sans. Denne sans er udviklet til perfektion hos hajer og rokker. De kan med deres lorenzinske ampuller måle i det lavfrekvente område med spændinger helt ned til 15nV. Dette er stadig en udfordring for vores moderne elektroniske udstyr. Sansen benyttes til at finde byttedyr, selvom de har gravet sig ned i sandet, og er usynlige for det menneskelige øje. At hajer og rokker besidder denne evne, og at de bruger den aktivt under jagten på føde, er en relativ ny erkendelse. Gennem års forskning ved vi i dag, at de bruger bioelektriske felter, der opstår naturligt omkring et dyr i havet, men hvordan de opfatter deres omgivelser gennem dem, er stadig ikke helt defineret. Forståelsen af en sans, som mennesket ikke besidder, er således at kunne se verden med helt nye øjne. Dette projekt stiler efter at give mere klarhed på netop dette område. Problemformulering Projektets overordnede formål er at teste og eftervise karakteristika ved sansning af elektriske spændingsfelter hos sømrokken Raja clavata, samt at analysere reaktionsmønsteret i spændingsfelter, i forhold til Brandon R. Browns algoritme. Dette skal undersøges ud fra en standardopstilling, der muliggør at kunne ændre meget præcist på enkelte variable, samtidig med at andre forhold holdes konstante. Projektet har således 2 dimensioner, hver især med et kortsigtet og et langsigtet perspektiv. Side 2 ud af 17

3 Forsøgsopstillingen De kortsigtede mål At lave en standardopstilling til forsøg med lorenzinske ampuller med mulighed for at kunne variere spændingsfeltet, med hensyn til spænding, frekvens og strømstyrke. De langsigtede visioner At forsøgsopstillingen kan bruges til videre forskning. At forsøgsopstillingen kan bruges til demonstrativt at vise sansningen af elektriske felter for studerende. Forsøget De kortsigtede mål At dokumentere spændingsfelternes kritiske grænser, med hensyn til spænding, frekvens og strømstyrke. At analysere Raja clavata bevægelsen i spændingsfeltet, med henblik på at eftervise Browns algoritme. De langsigtede visioner At analysere spændingsfelters påvirkning på andre elektrosensitive arter. At forklare verden set gennem elektrosensitive organer. Tidligere forskning af de lorenzinske ampuller. Lige siden de første primitive livsformer blev dannet, har evolutionen gjort, at arter udviklede sig, så de kunne gøre brug af fysikken såvel som kemien i deres omgivelser. De udviklede forskellige egenskaber, i forskellig grad. Herunder forskellige sensorsystemer. Indtil 1970 var sansning af elektriske felter endnu ikke blevet opdaget. Men helt tilbage i 1678 gjorde Stefano Lorenzini et fund af poreåbninger forrest på hajers og rokkers hoved. Han troede først, at han fandt årsagen til fiskens slimede krop. Dette skyldtes, at ampullerne var fyldt med gelé. Han forkastede hurtigt sin egen teori og fandt, at ampullerne måtte have en anden hidtil ukendt funktion. Organet blev opkaldt efter ham, og blev således de lorenzinske ampuller. (Fields, 2007) I 1900-tallet blev ampullernes formål igen studeret. Denne gang i forbindelse med forskning af sidelinjen på fisk, som bruges til at detektere bevægelser i vandet omkring fisken. I 1906 gjorde biolog G. H. Parker betragtningen, at når han havde fjernet skindet omkring poreåbningerne, registrerede de lorenzinske ampuller lette berøringer af poreåbningen. Dette mente han underbyggede teorien om, at de lorenzinske ampuller også havde til formål at detektere bevægelse i vandet. (Fields, 2007) Parkers senere forsøg med a blindet Amiurus nebulosus viste ingen reaktion ved brug af glasstang, undtagen når den kom fysisk i kontakt med stangen. Men når der benyttedes en Side 3 ud af 17

4 metalstang, reagerede fisken i forhold til denne. Parker observerede, at når en lille del af stangen var i kontakt med vandet, bed fisken efter stangen. Derimod når en større del af stangen var neddyppet, veg fisken fra den. (Fields 2007) Dette viste sig at skyldes den elektriske spænding, der opstod ved kontakten mellem metal og akvarievand. Parker var dog ikke opmærksom på, at han var i gang med at studere elektrosensitiviteten hos fisk. Først i slutningen af det 19. århundrede gjorde brugen af mikroskopet det muligt at se strukturen i selve ampullen. Dette banede vej for en helt ny indsigt i ampullernes funktion. Man fandt, at ampullen var fyldt med krystallisk gelé, og fra bunden af ampullen ledte en tynd hårcelle, meget lig dem vi har i det menneskelige øre, ud til en nerve, som gik helt ind til dyrets hjerne. I 1938 arbejde A. Sand videre på Parkers forskning. Han fandt, at ampullerne var trykfølsomme, og at de reagerede på temperaturændringer, ned til 0,2 celsius. Man mente derfor at have stærk evidens for, at de lorenzinske ampuller var temperaturfølsomme sensorer. A. Sands forsøg blev reproduceret i 1960'erne af biologen R. W. Murray. Han fandt, at foruden trykket og temperaturforandringerne var ampullerne også i stand til at registrere ændringer af saltkoncentrationen. Ydermere så han, at ampullerne kunne detektere elektriske spændingsfelter så langt ned som til 1 µv. 1 (Murray 1962) A. J. Kalmijn testede i 1962 Sculiorhinus cunicula og Raja clavata for deres elektrosensitivitet. Kalmijn nåede til den konklusion, at en svømmende rokke eller haj ville kunne detektere et elektrisk felt på ca µv/cm. 2 I 1971 viste biolog A. J. Kalmijn, at dyr laver bioelektriske felter i saltvand. Det bioelektriske felt er næsten konstant, og pludselig fandt man forklaringen på, hvorfor hajer og rokker har disse ampuller. Det egentlige formål for ampullerne må være at kunne lokalisere byttedyr kun ved brug af det bioelektriske spændingsfelt. Selv hvis byttet skulle være nedgravet i sandbunden. Forsøg med en fladfisk i en nedgravet agar-kasse beviste, at Sculiorhinus og Raja ikke behøvede at se byttet for at finde det, men at det bioelektriske felt var den udslagsgivende faktor, der gjorde, at Sculiorhinus og Raja fandt det. Dernæst skiftede han fladfisken ud med små kødstykker. Da Sculiorhinus og Raja ikke var i stand til at finde kødstykkerne, beviste han, at lugtesansen ikke afgjorde byttets placering. Endvidere kunne han påvise, ved at skærme for mekaniske bevægelse, at dette heller ikke afslørede byttets placering. Ved blot at bruge et par elektroder til at gengive en fladfisks bioelektriske felt, kunne han få Sculiorhinus og Raja til at udføre samme bevægelsesmønster som under naturlig jagt. (Kalmijn 1971) Senere har forskere eftervist Kalmijns forsøg, og man har nået den konklusion, at sansning af elektriske felter alene er tilstrækkeligt for at lokalisere byttet, og at denne sans findes hos flere arter, dog udviklet i større eller mindre grad. 1 Senere målinger af hjernen på hajer har vist, at den kan registrere 0,015 µv. 2 Et felt med frekvens på 5Hz havde samme effekt. Side 4 ud af 17

5 Pilotprojekt Hos mine mentorer Tom Fenchel 3 og John Fleng Steffensen 4 på Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør fik jeg muligheden for at lave et pilotprojekt med test af forskellige forsøgsopstillinger, og at få lidt erfaring inden for emnet. Jeg besøgte dem i alt i 2 uger i løbet af sommeren 2010, hvor jeg udførte ca. 20 forsøg. Alt brugt udstyr har jeg fået stillet til rådighed af Marinbiologisk Laboratorium. I det følgende vil jeg gennemgå den bedst fungerende opstilling, en analog opstilling, som vil blive videreudviklet i projektet. 5 Pilotprojekts forsøgsopstilling. Forsøget blev udført i et cylinderformet plastbassin: radius ca. 0.8m og vandstand ca. 0.5m. Vandet var af samme type som det i den nordlige del af Øresund, nogenlunde fast temperatur på 10 C, saltholdighed ca. 30, og med testet ledningsevne på 37 milis/cm. Sandet i bunden af bassinet var opsamlet fra stranden nord for Helsingør, og var renset for urenheder. Et kamera var placeret over bassinet og koblet til en computer. Ved mindre bevægelse i billedet optog programmet 264WebCam en videosekvens på minimum 60 sekunder. Sekvensen gemtes efterfølgende på computeren for til sidst at kunne analysere optagelserne med Logger Pro Til at skabe det kunstige spændingsfelt er benyttet 4 elektroder, der hver er fremstillet af platintråd (Pt), påloddet en almindelig ledning 2m. Elektroderne blev placeret på samme plastplade med hurtighærdende epoxy. Afstanden mellem de 4 Pt-tråde dækker et totalspænd på 4 cm. Dette arrangement betyder, at der kan vælges mellem 1,2,3 eller 4 cm afstand mellem elektroderne. Tegning af elektroderne på plastpladen I bassinet lagdes elektroderne under sand, så de lige netop var dækket. Ledningerne fra elektroderne endte i en kronmuffe, hvorfra det var muligt at skifte mellem de forskellige elektrodeafstande. 6 Den analoge opstilling er kendetegnet ved, at 2 elektroder er forbundet til et ISA-slot kort, som er koblet til en computer via Labtech Notebook 12. Programmet styrer det signal, der afspilles, også med hensyn til signalstyrke. Signalet der blev brugt var et standardiseret elektrokardiogram, der skulle efterligne en rødspætte. 3 Professor Tom Fenchel ved Marinbiologisk Laboratorium 4 Professor mso John Fleng Steffensen ved Marinbiologisk Laboratorium 5 Se bilag. Opstillinger. 6 Se bilag. Elektroden. Side 5 ud af 17

6 Til pilotprojektet er benyttet følgende fisk: Kontrolforsøg; rødspætte, Pleuronectes platessa Pilotforsøg; sømrokke, Raja clavata, der omtales LL. Som bilag er de 3 mest illustrative forsøg vedlagt. Data fra Pilotprojekt De tre udvalgte videosekvenser er fra henholdsvis fra følgende forsøgsfilm. 7 Forsøg 1 Forsøg 2 Forsøg _06_21 10_17_ _06_21 11_37_ _06_21 12_06_59 Samtlige forsøg er analog af typen A, altså med elektrode afstand 1cm. 8 Denne er valgt, da den viste sig at have største effektivitet. Den generelle tendens forsøgene imellem viste, at de kunstige spændingsfelter havde en intimiderende effekt på LL. Dog varierer det alt efter den amplitude, som computeren leverede spænding i. Forsøg 1 Forsøg 2 Forsøg 3 Kontrol forsøg (rødspætte) Maksimalt leveret spænding 0,2V Maksimalt leveret spænding 0,5V Maksimalt leveret spænding 0,5V Maksimalt leveret spænding 0,5V Placeret i venstre side af bassin Placeret i venstre side af bassin Placeret øverst i bassin Placeret øverst i bassin Ændret adfærd efter ca. 2sek Ændret adfærd efter ca. 4sek Ændret adfærd efter ca. 3sek Ingen ændring ligger i få cm afstand fra elektrode, til trods for, at der er anbragt en død krill på den. Graver sig ned i modsatte side af bassin. Graver sig ned i modsatte side af bassin. Ligger oven på elektrode. 9 7 Forsøgsfilmen kan ses på 8 Se bilag. Forsøgstyper 9 Se bilag. Forsøgsdata fra udvalgte forsøg Side 6 ud af 17

7 Af problemer under pilotprojekt kan nævnes Der opstod et galvanisk element omkring elektrodens lodning, hvorved elektroden blev forurenet. Bestemmelse af den faktiske strømstyrke og modstand og spændingsfald mellem elektroderne. Støj fra måleudstyret. Det galvaniske element blev dannet, fordi både lodning og Pt-tråden var eksponeret i vandet. Heraf kom der også en mindre saltaflejring i forbindelse med ionisering. For at løse dette problem blev lodningen dækket med epoxy, og kun Pt-tråden på 1 cm var i kontakt med vandet. For at få fjernet forureninger og forlænge elektrodens levetid vil en saltbro i projektet for fremtiden blive anvendt, hvilket forventes at fjerne dette problem helt. Problematikken ved at gengive biologiske receptorers niveau med elektronisk måleudstyr, er omtalt i The Psysical Nature of Life. (Kalmijn 2002) Problemet skyldes det naturlige potentiale, der opstår mellem metal og vand. Dette er muligvis nogle af de faktorer, som giver problemer med støj og dårlige målinger. Disse forsøges minimeret ved på forhånd at kende så mange oplysninger som muligt og inkorporere måleudstyret i systemet. Under diskussionsafsnittet i artiklen pointeres det, hvorvidt de lorenzinske ampuller er de eneste fintfølende elektro-sensorer. Dette ville en standard forsøgsopstilling kunne være med til at komme det endegyldige svar nærmere, da flere ens forsøg kan udføres. Samme artikel omtaler ligeledes en algoritme, der muliggør at rokker kan nå centrum af et bipolært spændingsfelt. Princippet bag algoritmen skulle være, at når en rokke bevæger sig med en fast vinkel til the equipotential surface, vil den nå centrum. Hvilket med andre ord vil sige, at så længe vinklen mellem kroppens akse og det elektriske felt holdes konstant, vil byttes findes. Brandon R. Brown har kigget på algoritmen og forsøgt at beregne denne ud fra matematiske modeller. Han simplificerer virkeligheden, og finder således en løsning til problemstillingen, så længe vi befinder os i det todimensionale plan. (Brown 2005) Han når til den konklusion, at så længe fisken er i bevægelse, vil de lorenzinske ampuller modtage de nødvendige oplysninger for at finde spændingsfeltets poler, altså byttets fysiske placering. Hans matematiske model forudsiger også, at en haj eller rokke ikke vil bevæge sig i en lige linje til byttet, men har tendens til at svømme i en krum bane. Dette er observeret under pilotprojektet. Observationerne verificerer dog hverken Browns algoritme eller Kalmijns tese, da plastbassinets fysiske dimension ikke er testet. Det vil være interessant at undersøge, om projektet kan komme med et mere præcist bud på, om matematikmodellens bevægelsesmønster passer til virkeligheden. Side 7 ud af 17

8 Projektets mål. Det anslås, at standard forsøgsopstillingen rimelig hurtigt kan blive lavet færdig. De krav, der er for forsøgsopstillingen, vil således være: Fleksibilitet, der tillader ændring af set-up uden større besvær. Variationsmuligheder for typen af elektrokardiogrammer. Kontrol af spændingsfald, ned til 1nV nøjagtighed, samt strømstyrke og modstand. Reproducerbarhed. På baggrund af den erfaring pilotprojekt har givet, er de to første punkter realiseret med den nuværende opstilling. For at besvare min overordnede problemformulering skal selve forsøget opnå følgende: At dokumentere spændingsfelters påvirkning på Raja clavata. Bestemmelse af den kritiske grænse for spænding og strømstyrke. Mulighed for analyse af bevægelsesmønstre hos Raja clavata med henblik på at teste Browns algoritme. Analyse af hvilke elektrokardiogrammer, der har lokkende effekt. Pilotprojektet har allerede påvist en effekt på Raja clavata, når der frembringes et kunstigt spændingsfelt, dog ikke ligeså tydeligt som hos Kalmijn. Ved muligheden for at kontrollere spændingsfeltet med stor præcision, så vil punkt 2 og 4 kunne blive realiserbare. Går man samtidig ind og ændrer på de fysiske rammer for forsøget, bør der være mulighed for at teste Browns algoritme. Projektet får således en 3-faset inddeling, hvoraf den eksperimentelle vil kunne laves på Marinbiologisk Laboratorium, og vil forløbe over 4-5 uger. Hele projektet er sat til at tage 2 måneder, og vil ske i samarbejde med John Fleng Steffensen. 10 Projektets fase inddeling Fase 1: En videreudvikling af forsøgsopstilling, samt indkøb og opdatering af udstyr. Fase 2: Selve det eksperimentelle, hvor forsøgsopstilling prøves, i denne er der indregnet tid til mindre justering af opstillingen. Fase 3: databehandling, med henblik på at komme med svar på problemformuleringen Da Tom Fenchel flytter fra Helsingør, vil han kun ude vejledning med det videre projekt. 11 Detaljeret tidsplan vedlagt. Side 8 ud af 17

9 Budget Opdatering af Software (teknikker til kr/t) 10 timer = kr. Indkøb af Measurement Computing s USB-1208FS 1 stk. = kr. Køb af elektroder med saltbro 8 stk. = kr. Ændring i akvariets fysiske rammer (ombygning af bassin) = kr. Periodekort alle zoner i hovedstadsområdet for 8 uger 1 stk. = kr. Løbende forbrug som foder, pasning mv. = kr. Udgifter til justering af forsøgsopstilling = kr. Uforudsete udgifter = kr. Total = kr. Litteraturliste. Adair, Robert K.: Detection of Weak electric fields by sharks, rays, and skates, Chaos Volume 8, no. 3 September Brown, Brandon R.: Modeling an electrosensory landscape: behavioral and morphological optimization in elasbranch pray capture. The Journal of Experimental biology (2002), Printed in Great Britain, (accepted 19 January 2002) Fields, R. Douglas: The Shark's Electric Sense, Scientific America, august 2007, side Hoar, W. S. et al: Electric Organs, Electroreception, Fish Physiology volume v, Academic Press 197, kun Kap Kalmijn, A. J. et al: The Physical nature of life, Journal of Physiology Paris 96 (2002) Kalmijn, A. J.: The Electric Sense of Sharks and Rays, J. Exp. Biol. (1971), 55, With 2 text-figures, Printed in Great Britain, (received 18 March 1971) Murray, R. W.; The response of the ampullae of lorenzini of Elasmobrenchs to electrical stimulation, J. Exp. Biol. (1962), 39, , with 6 text-figures, printed in Britain (received 16 October 1961) Wilkens, Lon A.: The Paddlefish Rostrum as an Electrosensory Organ: A Novel Adaptation For Plankton Feeding, BioScience 57(5): , 2007 URL: Electrorection This page was last modified on 23 October 2010 at 13:37. (set senest d. 24okt) Side 9 ud af 17

10 Bilag Forsøgsopstilling ved pilotprojekt. Forsøget blev udført i et cylinderformet plastbassin: radius ca. 0.8m og vandstand ca. 0.5m. Vandet er af samme type som det i den nordlige del af Øresund, nogenlunde fast temperatur på 10 C, saltholdighed ca. 30. En vandprøve blev testet for sin ledningsevne: Demi.vand ca 3 µs/cm Prøve fra akv. 37 ms/cm Sandet, i bunden af bassinet var opsamlet fra stranden nord for Helsingør, og er renset for urenheder. Muligheden for at tilføre luft til vandet gennem en luftsten, var undladt, for bedre observationsmulighederne under eksperimentet. Over bassinet var et kamera placeret koblet til en computer. Programmet, der styrede kameraet, var 264WebCam. Det var indstillet, så at mindre bevægelse i billedet ville få kameraet til at optage en videosekvens på minimum 60 sekunder. Denne gemtes efterfølgende på computeren, for til sidst at kunne analysere optagelserne med Logger Pro Elektroderne, som er brugt til at skabe det kunstige spændingsfelt, er hver fremstillet af platintråd (Pt), som er påloddet en almindelig ledning 2m. Der blev fremstillet 4 stk. elektroder, alle placeret på samme plastplade med hurtighærdende epoxy. afstanden mellem de 4 Pt-tråde dækker et totalspænd på 4 cm. Dette arrangement betyder at der kan være fra 1,2,3 eller 4 cm afstand mellem elektroderne. I bassinet lagdes elektroderne på sandbunden og lidt sand lagdes over, så de lige netop er dækkede. Ledningerne fra elektroderne endte i en kronmuffe, hvorfra det er muligt at skifte mellem de forskellige elektroder. Til pilotprojektet er benyttet følgende fisk: en sømrokke, Raja clavata, der omtales LL. samt en levende rødspætte, Pleuronectes platessa der blev brugt til kontrolforsøg. På hovedet af LL er limet en refleksbrik fast. Refleksbrikken er påsat med lim, der er brugt til sår hos fisk, og er altså uskadelig i forhold til LL. Det er ud fra denne, at LL's position bliver bestemt. Forsøgstyper Der var under pilotprojektet brugt 2 opstillinger. Den første er kaldt den digitale opstilling. Dette skyldes, at det var et digitalt signal, der blev sendt til elektroden. Den digitale opstilling er kendetegnet ved, at et 9V batteri er sluttet til en 20k ohms variabel modstand. Fra denne går en ledning til en tænd og sluk kontakt, der styres elektronisk. Denne kontakt er styret af en computer, som kontakten er forbundet til via et ISA-slotkort. Den anden er kaldt den Analoge opstilling. Dette skyldes, at det var et analog signal, der blev sendt til elektroden. Den analoge opstilling er kendetegnet ved, at 2 elektroder er forbundet til et ISA-slot kort, som er Side 10 ud af 17

11 koblet til en computer via Labtech Notebook 12. Programmet styrer det signal, der afspilles, også med hensyn til signalstyrke. Signalet der blev brugt, var et standard elektrokardiogram, der skulle efterligne en rødspætte. Programmerne er valgt ud fra deres lette tilgang, samt at Marinbiologisk laboratorium har dem til rådighed. Forsøgstyperne er navngivet efter følgende system. D-A Digital opstilling, 1cm mellem elektroderne, 5 Hz, alarm niveau 0,8 D-B Digital opstilling, 2cm mellem elektroderne, 5 Hz, alarm niveau 0,8 D-C Digital opstilling, 3cm mellem elektroderne, 5 Hz, alarm niveau 0,8 D-D Digital opstilling, 4cm mellem elektroderne, 5 Hz, alarm niveau 0,8 Alarm niveau på 8 vil sige at det digitale signal blev styret af en sinusfunktion der gik fra 0 til 1 alarmen er sat så først når værdien er over 0,8 bliver elektroden tændt. A-A A-B A-C A-D Analoge opstilling, 1 cm mellem elektroderne, EKG signal med 0,5amplitude. Analoge opstilling, 2 cm mellem elektroderne, EKG signal med 0,5amplitude. Analoge opstilling, 3 cm mellem elektroderne, EKG signal med 0,5amplitude. Analoge opstilling, 4 cm mellem elektroderne, EKG signal med 0,5amplitude. I opstillingen er der mulighed for at variere amplituden. Det sker således at 0,5 amplitude giver en maksimalt leveret spænding på 0,5V. amplituden kan varieres fra 0,0 til 2,0 hvilket betyder at der kan leveres en maksimal spænding på 2,0V. Forsøgsdata fra udvalgte forsøg Data er fra henholdsvis forsøgsfilm. De er udvalgt, da det er de illustrativt bedste forsøg. 2010_06_21 10_17_17 kaldt forsøg _06_21 11_37_12 kaldt forsøg _06_21 12_06_57 kaldt forsøg 3 Forsøgsfilmene kan ses på På alle forsøgene er elektrodens placering forsøgt sat til P(0,0). Graferne viser LL's placering i billedet. Den røde linje viser X-koordinatet, og den blå viser Y-koordinatet. Den lodrette akse viser værdien for X- og Y-koordinaterne. Der skal tages højde for den dårlige kvalitet, som filmklippet er i. Derfor kan der forekomme fejlmålinger på enkelte punkter. Et vandret stykke på en af punktmængderne indikerer, at LL ikke bevæger sig i givende retning. Er både de røde og blå punktmængder vandrette, er der tale om, at LL ligger stille. Side 11 ud af 17

12 Forsøg 1 databehandling. Data fra bevægelse hos LL i forsøgsfilm 2010_06_21 10_17_17 Den Røde linje viser X-koordinatet til LL's placering. Den Blå viser Y-koordinatet til LL's placering Elektroden er placeret i bassinets yderkant svarende til kl. 9. Grafen starter efter 60s, da vi er 60 sekunder inde i filmklippet. På elektroden er lagt en død krill. Først kan man se, at LL bevæger sig opaf i små ryk, hen mod elektroden og maden, ændring i Y blå. Strøm til elektroden tændes ca. 64s, og 2 sekunder efter, ved 66s, ændrer LL retning. Dette ses ved en drastisk ændring i både X rød og Y blå. Omkring 74-76s bliver strømmen afbrudt. LL vender sig, søger derefter tilbage mod elektroden og maden. Ved 93 bevæger LL sig helt hen til maden og spiser de 2 krill. På grafen ses dette ved at både X og Y ligger omkring P(0,0). Efter at maden er spist, flytter LL sig fra elektroden. Side 12 ud af 17

13 Forsøg 2 databehandling. Data fra bevægelse hos LL i forsøgsfilm 2010_06_21 11_37_12 Den Røde linje viser X-koordinatet til LL's placering. Den Blå viser Y-koordinaten til LL's placering. Elektroden er placeret i bassinets yderkant svarende til kl. 9. I grafen er et hul ved 33s, det skyldes, at LL svømmer under en vandslange. Hans refleks er derved ikke synlig, så hans position kan ikke bestemmes. Ved forsøgets start ligger LL stille et stykke fra elektroden. Strømmen tændes, og ca. 4 sek inde i filmklippet kommer en reaktion fra LL. Da der bruges den Digitale opstilling, må det regnes for at være her, første elektriske impuls kommer. Ved ca. 10sek begynder LL en vandring fra elektroden, til modsatte side af akvariet. Side 13 ud af 17

14 Forsøg 3 databehandling Data fra bevægelse hos LL i forsøgsfilm 2010_06_21 12_06_59 den Røde linje viser X-koordinatet til LL's placering. Den Blå viser Y-koordinatet til LL's placering. Til at starte med flyttes elektroden tættere på LL, og ligger således kl. 12. Punktet (0,0) flyttes, så det stadig er ca. over elektrodens position. Under flytningen er der ingen reaktion hos LL. Strømmen tændes ved 67s og ved ca. 69s bevæger LL sig, og flytter sig til akvariets modsatte side. Han standser under vandslangen og bliver i modsatte side, selv efter at strømmen er slukket. Kontrolforsøg Elektroden er placeret kl. 12, og Pleuronectes platessa har ved forsøgets start lagt sig oven på elektroden. Da strømmen tændes, ses ingen reaktion hos Pleuronectes platessa, men efter 19 sekunder vender Pleuronectes platessa sig 90º med uret, stadig med placering over elektroden. Den forbliver på elektroden i 25 sekunder, og er ikke påvirket af den elektriske strøm. Konklusion Alle forsøgene er af typen A-A. Forsøg 1 har en maksimalt leveret spænding på 0,2V mens forsøg 2 og 3 har en maksimalt leveret spænding på 0,5V. I Labtech notebook 12. var amplituden sat til 0,5. Det betyder, at signalet ikke blev kraftigere end 0,5V. Strømmen havde en intimiderende effekt på LL. Dog ikke alle sammen i lige stor grad. Dette udmønter sig ved, at LL flygter til akvariets modsatte side ved en amplitude 0,5, mens han blot bliver på kort afstand af elektroden ved 0,2. Reaktionen kommer forholdsvist hurtigt efter strømmen er sat til elektroden. Således blev Kalmijns forsøg fra 1971 ikke reproduceret, men det må skyldes at det kritiske niveau for V ikke var nået med sikkerhed. Side 14 ud af 17

15 Opstillinger Tegning af første opstilling. Digitale opstilling. Digital ud 9V On/off 20 Kohm modstand Muffe Eksponeringskar Den nyeste opstilling Analog udgang. analog udgang Modstand Muffe Eksponeringskar Side 15 ud af 17

16 Bud på fremtidig opstilling analoge opstiling analog udgang Modstand Volt Ampere Muffe Eksponeringskar Elektroden Tegning af nuværende elektrode til både digital og analog opstilling Ca. 2 m ledning 10mm Pt-tråd Tegning af fremtidig elektrode med saltbro Ca. 2 m ledning Saltbro med elektrode 10mm Pt-tråd Side 16 ud af 17

17 Tidsplan Side 17 ud af 17

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Indre modstand og energiindhold i et batteri Indre modstand og energiindhold i et batteri Side 1 af 10 Indre modstand og energiindhold i et batteri... 1 Formål... 3 Teori... 3 Ohms lov... 3 Forsøgsopstilling... 5 Batteriets indre modstand... 5 Afladning

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen.

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari jerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Formål: Formålet med denne øvelse er at anvende Ohms lov på en såkaldt spændingsdeler,

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr

Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Elektronikken bag medicinsk måleudstyr Måling af svage elektriske signaler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 2 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling...

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Kom godt i gang med Mini Bots fra

Kom godt i gang med Mini Bots fra Kom godt i gang med Mini Bots fra Indholdsfortegnelse Generel Information... 3 Elektricitet... 3 Robotter, kunstige mennesker?...3 Forklaring af komponenter... 4 Robot-byggesættet inderholder følgende:...4

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Naturvidenskabelig metode

Naturvidenskabelig metode Naturvidenskabelig metode Introduktion til naturvidenskab Naturvidenskab er en betegnelse for de videnskaber der studerer naturen gennem observationer. Blandt sådanne videnskaber kan nævnes astronomi,

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse

Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse Hjertets elektriske potentialer og målingen af disse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 1 Grundlæggende kredsløbteknik... 1 Ohms lov... 2 Strøm- og spændingsdeling... 4 Elektriske

Læs mere

FYSIKEMNE 1: SOLPANELER INTRODUKTION AKTIVITETEN I NATURV IDENSKABERNES HUS ORGANISERING TEORI

FYSIKEMNE 1: SOLPANELER INTRODUKTION AKTIVITETEN I NATURV IDENSKABERNES HUS ORGANISERING TEORI FYSIKEMNE 1: SOLPANELER INTRODUKTION En af udfordringerne ved at gennemføre en rumrejse til Mars er at skaffe strøm til alle instrumenterne ombord. En mulighed er at medbringe batterier, men da de både

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 ysikrapport: Gay-Lussacs lov Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 J eg har længe gået med den idé, at der godt kunne være

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Kunstig intelligens relationen mellem menneske og maskine

Kunstig intelligens relationen mellem menneske og maskine Kunstig intelligens relationen mellem menneske og maskine Indledning For 100 år siden havde vi mennesker et helt andet forhold til vores dyr. Om 100 år vil vi muligvis også have et helt andet forhold til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Kvantiseret konduktivitet

Øvelse i kvantemekanik Kvantiseret konduktivitet 29 Øvelse i kvantemekanik Kvantiseret konduktivitet 5.1 Indledning Denne øvelse omhandler et fænomen som blandt andet optræder i en ganske dagligdags situation hvor et mekanisk relæ afbrydes. Overraskende

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse:

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilke egenskaber gælder ikke for radiobølger? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. De kan reflekteres, når de rammer

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet

Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet SMÅ FORSØG Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet Strøm og lys En lysdiode lyser med energien fra et batteri. Det let at få en almindelig rød lysdiode til at lyse med et 4,5 Volts

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Den menneskelige cochlea

Den menneskelige cochlea Den menneskelige cochlea Af Leise Borg Leise Borg er netop blevet cand.scient. Artiklen bygger på hendes speciale i biofysik Introduktion Hørelsen er en vigtig sans for mennesket, både for at sikre overlevelse,

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29.

Hold 6 Tirsdag. Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe) Dato for aflevering: 29. ELA journal: Øvelse 3 Grundlæggende Op. Amp. Koblinger. Dato for øvelse:. nov. 00 & 9. nov. 00 Hold 6 Tirsdag Kristian Krøier, Jacob Christiansen & Thomas Duerlund Jensen Fag: ELA Lærer: Jan Petersen (JPe)

Læs mere

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej

Teknologi Projekt. Trafik - Optimal Vej Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Projekt Trafik - Optimal Vej Af Nikolaj Seistrup, Henrik Breddam, Rasmus Vad og Dennis Glindhart Roskilde Tekniske Gynasium Klasse 1.3 7. december 2006 Indhold 1 Forord

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk1 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Karen ser denne modeltegning i sin kemibog. Hvad forestiller tegningen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et argon-atom

Læs mere

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4 El-Teknik A Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen Klasse 3.4 12-08-2011 Strømstyrke i kredsløbet. Til at måle strømstyrken vil jeg bruge Ohms lov. I kredsløbet kender vi resistansen og spændingen.

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Mini-SkyTEM -et nyt instrument

Mini-SkyTEM -et nyt instrument Slide Mini-SkyTEM -et nyt instrument Kurt Sørensen, SkyTEM NICA Seminar - 9. oktober 2014 Outline Geofysiske metoder / geologi / elektrisk formationsmodstand TEM metoden /henfaldskurver / tolkning /måleteknik

Læs mere

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA Matematik A 5 timers skriftlig prøve Undervisningsministeriet Fredag den 29. maj 2009 kl. 9.00-14.00 Matematik A 2009 Prøvens varighed er 5 timer.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen:

I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen: Freuchens teodolit I Meteorological Observations beskriver Peter Freuchen den teodolit, han har benyttet på ekspeditionen: The instrument used for observations throughout the expedition was the Kleinster

Læs mere

ELEKTRONISKE SVEJSEHJELME

ELEKTRONISKE SVEJSEHJELME OERLIKON SKANDINAVIEN Krossverksgatan f Limhamn Tlf. : + 0 00 Fax: + 0 0 www.oerlikon-welding.dk CHAMELEON Total komfort med flydende krystal-teknologi ien beskyttendeog behageligsvejsehjelm. Hjelm udførelse

Læs mere

U = φ. R = ρ l A. Figur 1 Sammenhængen mellem potential, φ og spændingsfald, U: U = φ = φ 1 φ 2.

U = φ. R = ρ l A. Figur 1 Sammenhængen mellem potential, φ og spændingsfald, U: U = φ = φ 1 φ 2. Ohms lov Vi vil samle os en række byggestene, som kan bruges i modelleringen af fysiske systemer. De første to var hhv. en spændingskilde og en strømkilde. Disse elementer (sources) er aktive og kan tilføre

Læs mere

Jævn cirkelbevægelse udført med udstyr fra Vernier

Jævn cirkelbevægelse udført med udstyr fra Vernier Fysikøvelse - Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 1 Jævn cirkelbevægelse udført med udstyr fra Vernier Formål Formålet med denne øvelse er at eftervise følgende formel for centripetalkraften på et legeme,

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb Før besøget i Tivoli De fysiologiske virkninger af g-kræfter. Spørgsmål der skal besvares: Hvorfor er blodtrykket større i fødderne større end blodtrykket i hovedet? Hvorfor øges pulsen, når man rejser

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab defineres som menneskelige aktiviteter, hvor

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet

At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet At lede lyset på nanovejen Side 46-49 i hæftet SMÅ FORSØG OG OPGAVER Lys og lyd TV gennem lysleder I en lysleder sendes signaler i form af lysimpulser. Derfor kan det være en overraskelse, at man kan sende

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Hvordan laver man et perfekt indkast?

Hvordan laver man et perfekt indkast? Hvordan laver man et perfekt indkast? www.flickr.com1024 683 Indhold Hvorfor har jeg valgt at forske i det perfekte indkast... 3 Reglerne for et indkast... 4 Hjørnespark VS indkast... 5 Hvor langt kan

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Nervefysiologi - Excitable membraner

Nervefysiologi - Excitable membraner Nervefysiologi - Excitable membraner Formålet med øvelsen er at give de studerende mulighed for at aflede aktionspotentialer fra regnormens kæmpeaxoner, og derved iagttage nogle af egenskaberne ved aktionspotentialer.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

Theory Danish (Denmark)

Theory Danish (Denmark) Q1-1 To mekanikopgaver (10 points) Læs venligst den generelle vejledning i en anden konvolut inden du går i gang. Del A. Den skjulte metalskive (3.5 points) Vi betragter et sammensat legeme bestående af

Læs mere

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING

LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER-LKS1000 ULTRALYDSKAMERA (PATENTERET) LKS1000 VERSION1.5 BRUGERVEJLEDNING LEAKSHOOTER LKS1000 Leakshooter LKS1000 er en bærbar enhed, der giver mulighed for at høre,

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Spectra Precision Laser LL200

Spectra Precision Laser LL200 Din lokale forhandler: Spectra Precision Laser LL200 Brugervejledning Tømrervej 7-9 6710 Esbjerg Telefon 75 15 11 22 Telefax 75 15 82 69 esbjerg@4a.dk Albuen 56 6000 Kolding Telefon 75 54 15 44 Telefax

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011 Analytisk Geometri Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

Studieretningsopgave

Studieretningsopgave Virum Gymnasium Studieretningsopgave Harmoniske svingninger i matematik og fysik Vejledere: Christian Holst Hansen (matematik) og Bodil Dam Heiselberg (fysik) 30-01-2014 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere