Kvalitativ påvirkning af lorenzinske ampuller hos rokker ved kontrolleret laboratorieforsøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitativ påvirkning af lorenzinske ampuller hos rokker ved kontrolleret laboratorieforsøg"

Transkript

1 Kvalitativ påvirkning af lorenzinske ampuller hos rokker ved kontrolleret laboratorieforsøg Projekt forskerspirer Af Philip Miguel Kofoed Kategori: Naturvidenskab

2 Indhold Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Tidligere forskning af de lorenzinske ampuller Pilotprojekt... 5 Pilotprojekts forsøgsopstilling Data fra Pilotprojekt... 6 Af problemer under pilotprojekt kan nævnes... 7 Projektets mål Projektets fase inddeling... 8 Budget... 9 Litteraturliste... 9 Bilag Forsøgstyper Forsøgsdata fra udvalgte forsøg Opstillinger Elektroden Tidsplan Introduktion Mennesket besidder 5 sanser: høre-, lugte-, smags-, føle- og synssansen. Men hos visse havdyr findes der faktisk en 6. sans, den såkaldte elektrosensitive sans. Denne sans er udviklet til perfektion hos hajer og rokker. De kan med deres lorenzinske ampuller måle i det lavfrekvente område med spændinger helt ned til 15nV. Dette er stadig en udfordring for vores moderne elektroniske udstyr. Sansen benyttes til at finde byttedyr, selvom de har gravet sig ned i sandet, og er usynlige for det menneskelige øje. At hajer og rokker besidder denne evne, og at de bruger den aktivt under jagten på føde, er en relativ ny erkendelse. Gennem års forskning ved vi i dag, at de bruger bioelektriske felter, der opstår naturligt omkring et dyr i havet, men hvordan de opfatter deres omgivelser gennem dem, er stadig ikke helt defineret. Forståelsen af en sans, som mennesket ikke besidder, er således at kunne se verden med helt nye øjne. Dette projekt stiler efter at give mere klarhed på netop dette område. Problemformulering Projektets overordnede formål er at teste og eftervise karakteristika ved sansning af elektriske spændingsfelter hos sømrokken Raja clavata, samt at analysere reaktionsmønsteret i spændingsfelter, i forhold til Brandon R. Browns algoritme. Dette skal undersøges ud fra en standardopstilling, der muliggør at kunne ændre meget præcist på enkelte variable, samtidig med at andre forhold holdes konstante. Projektet har således 2 dimensioner, hver især med et kortsigtet og et langsigtet perspektiv. Side 2 ud af 17

3 Forsøgsopstillingen De kortsigtede mål At lave en standardopstilling til forsøg med lorenzinske ampuller med mulighed for at kunne variere spændingsfeltet, med hensyn til spænding, frekvens og strømstyrke. De langsigtede visioner At forsøgsopstillingen kan bruges til videre forskning. At forsøgsopstillingen kan bruges til demonstrativt at vise sansningen af elektriske felter for studerende. Forsøget De kortsigtede mål At dokumentere spændingsfelternes kritiske grænser, med hensyn til spænding, frekvens og strømstyrke. At analysere Raja clavata bevægelsen i spændingsfeltet, med henblik på at eftervise Browns algoritme. De langsigtede visioner At analysere spændingsfelters påvirkning på andre elektrosensitive arter. At forklare verden set gennem elektrosensitive organer. Tidligere forskning af de lorenzinske ampuller. Lige siden de første primitive livsformer blev dannet, har evolutionen gjort, at arter udviklede sig, så de kunne gøre brug af fysikken såvel som kemien i deres omgivelser. De udviklede forskellige egenskaber, i forskellig grad. Herunder forskellige sensorsystemer. Indtil 1970 var sansning af elektriske felter endnu ikke blevet opdaget. Men helt tilbage i 1678 gjorde Stefano Lorenzini et fund af poreåbninger forrest på hajers og rokkers hoved. Han troede først, at han fandt årsagen til fiskens slimede krop. Dette skyldtes, at ampullerne var fyldt med gelé. Han forkastede hurtigt sin egen teori og fandt, at ampullerne måtte have en anden hidtil ukendt funktion. Organet blev opkaldt efter ham, og blev således de lorenzinske ampuller. (Fields, 2007) I 1900-tallet blev ampullernes formål igen studeret. Denne gang i forbindelse med forskning af sidelinjen på fisk, som bruges til at detektere bevægelser i vandet omkring fisken. I 1906 gjorde biolog G. H. Parker betragtningen, at når han havde fjernet skindet omkring poreåbningerne, registrerede de lorenzinske ampuller lette berøringer af poreåbningen. Dette mente han underbyggede teorien om, at de lorenzinske ampuller også havde til formål at detektere bevægelse i vandet. (Fields, 2007) Parkers senere forsøg med a blindet Amiurus nebulosus viste ingen reaktion ved brug af glasstang, undtagen når den kom fysisk i kontakt med stangen. Men når der benyttedes en Side 3 ud af 17

4 metalstang, reagerede fisken i forhold til denne. Parker observerede, at når en lille del af stangen var i kontakt med vandet, bed fisken efter stangen. Derimod når en større del af stangen var neddyppet, veg fisken fra den. (Fields 2007) Dette viste sig at skyldes den elektriske spænding, der opstod ved kontakten mellem metal og akvarievand. Parker var dog ikke opmærksom på, at han var i gang med at studere elektrosensitiviteten hos fisk. Først i slutningen af det 19. århundrede gjorde brugen af mikroskopet det muligt at se strukturen i selve ampullen. Dette banede vej for en helt ny indsigt i ampullernes funktion. Man fandt, at ampullen var fyldt med krystallisk gelé, og fra bunden af ampullen ledte en tynd hårcelle, meget lig dem vi har i det menneskelige øre, ud til en nerve, som gik helt ind til dyrets hjerne. I 1938 arbejde A. Sand videre på Parkers forskning. Han fandt, at ampullerne var trykfølsomme, og at de reagerede på temperaturændringer, ned til 0,2 celsius. Man mente derfor at have stærk evidens for, at de lorenzinske ampuller var temperaturfølsomme sensorer. A. Sands forsøg blev reproduceret i 1960'erne af biologen R. W. Murray. Han fandt, at foruden trykket og temperaturforandringerne var ampullerne også i stand til at registrere ændringer af saltkoncentrationen. Ydermere så han, at ampullerne kunne detektere elektriske spændingsfelter så langt ned som til 1 µv. 1 (Murray 1962) A. J. Kalmijn testede i 1962 Sculiorhinus cunicula og Raja clavata for deres elektrosensitivitet. Kalmijn nåede til den konklusion, at en svømmende rokke eller haj ville kunne detektere et elektrisk felt på ca µv/cm. 2 I 1971 viste biolog A. J. Kalmijn, at dyr laver bioelektriske felter i saltvand. Det bioelektriske felt er næsten konstant, og pludselig fandt man forklaringen på, hvorfor hajer og rokker har disse ampuller. Det egentlige formål for ampullerne må være at kunne lokalisere byttedyr kun ved brug af det bioelektriske spændingsfelt. Selv hvis byttet skulle være nedgravet i sandbunden. Forsøg med en fladfisk i en nedgravet agar-kasse beviste, at Sculiorhinus og Raja ikke behøvede at se byttet for at finde det, men at det bioelektriske felt var den udslagsgivende faktor, der gjorde, at Sculiorhinus og Raja fandt det. Dernæst skiftede han fladfisken ud med små kødstykker. Da Sculiorhinus og Raja ikke var i stand til at finde kødstykkerne, beviste han, at lugtesansen ikke afgjorde byttets placering. Endvidere kunne han påvise, ved at skærme for mekaniske bevægelse, at dette heller ikke afslørede byttets placering. Ved blot at bruge et par elektroder til at gengive en fladfisks bioelektriske felt, kunne han få Sculiorhinus og Raja til at udføre samme bevægelsesmønster som under naturlig jagt. (Kalmijn 1971) Senere har forskere eftervist Kalmijns forsøg, og man har nået den konklusion, at sansning af elektriske felter alene er tilstrækkeligt for at lokalisere byttet, og at denne sans findes hos flere arter, dog udviklet i større eller mindre grad. 1 Senere målinger af hjernen på hajer har vist, at den kan registrere 0,015 µv. 2 Et felt med frekvens på 5Hz havde samme effekt. Side 4 ud af 17

5 Pilotprojekt Hos mine mentorer Tom Fenchel 3 og John Fleng Steffensen 4 på Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør fik jeg muligheden for at lave et pilotprojekt med test af forskellige forsøgsopstillinger, og at få lidt erfaring inden for emnet. Jeg besøgte dem i alt i 2 uger i løbet af sommeren 2010, hvor jeg udførte ca. 20 forsøg. Alt brugt udstyr har jeg fået stillet til rådighed af Marinbiologisk Laboratorium. I det følgende vil jeg gennemgå den bedst fungerende opstilling, en analog opstilling, som vil blive videreudviklet i projektet. 5 Pilotprojekts forsøgsopstilling. Forsøget blev udført i et cylinderformet plastbassin: radius ca. 0.8m og vandstand ca. 0.5m. Vandet var af samme type som det i den nordlige del af Øresund, nogenlunde fast temperatur på 10 C, saltholdighed ca. 30, og med testet ledningsevne på 37 milis/cm. Sandet i bunden af bassinet var opsamlet fra stranden nord for Helsingør, og var renset for urenheder. Et kamera var placeret over bassinet og koblet til en computer. Ved mindre bevægelse i billedet optog programmet 264WebCam en videosekvens på minimum 60 sekunder. Sekvensen gemtes efterfølgende på computeren for til sidst at kunne analysere optagelserne med Logger Pro Til at skabe det kunstige spændingsfelt er benyttet 4 elektroder, der hver er fremstillet af platintråd (Pt), påloddet en almindelig ledning 2m. Elektroderne blev placeret på samme plastplade med hurtighærdende epoxy. Afstanden mellem de 4 Pt-tråde dækker et totalspænd på 4 cm. Dette arrangement betyder, at der kan vælges mellem 1,2,3 eller 4 cm afstand mellem elektroderne. Tegning af elektroderne på plastpladen I bassinet lagdes elektroderne under sand, så de lige netop var dækket. Ledningerne fra elektroderne endte i en kronmuffe, hvorfra det var muligt at skifte mellem de forskellige elektrodeafstande. 6 Den analoge opstilling er kendetegnet ved, at 2 elektroder er forbundet til et ISA-slot kort, som er koblet til en computer via Labtech Notebook 12. Programmet styrer det signal, der afspilles, også med hensyn til signalstyrke. Signalet der blev brugt var et standardiseret elektrokardiogram, der skulle efterligne en rødspætte. 3 Professor Tom Fenchel ved Marinbiologisk Laboratorium 4 Professor mso John Fleng Steffensen ved Marinbiologisk Laboratorium 5 Se bilag. Opstillinger. 6 Se bilag. Elektroden. Side 5 ud af 17

6 Til pilotprojektet er benyttet følgende fisk: Kontrolforsøg; rødspætte, Pleuronectes platessa Pilotforsøg; sømrokke, Raja clavata, der omtales LL. Som bilag er de 3 mest illustrative forsøg vedlagt. Data fra Pilotprojekt De tre udvalgte videosekvenser er fra henholdsvis fra følgende forsøgsfilm. 7 Forsøg 1 Forsøg 2 Forsøg _06_21 10_17_ _06_21 11_37_ _06_21 12_06_59 Samtlige forsøg er analog af typen A, altså med elektrode afstand 1cm. 8 Denne er valgt, da den viste sig at have største effektivitet. Den generelle tendens forsøgene imellem viste, at de kunstige spændingsfelter havde en intimiderende effekt på LL. Dog varierer det alt efter den amplitude, som computeren leverede spænding i. Forsøg 1 Forsøg 2 Forsøg 3 Kontrol forsøg (rødspætte) Maksimalt leveret spænding 0,2V Maksimalt leveret spænding 0,5V Maksimalt leveret spænding 0,5V Maksimalt leveret spænding 0,5V Placeret i venstre side af bassin Placeret i venstre side af bassin Placeret øverst i bassin Placeret øverst i bassin Ændret adfærd efter ca. 2sek Ændret adfærd efter ca. 4sek Ændret adfærd efter ca. 3sek Ingen ændring ligger i få cm afstand fra elektrode, til trods for, at der er anbragt en død krill på den. Graver sig ned i modsatte side af bassin. Graver sig ned i modsatte side af bassin. Ligger oven på elektrode. 9 7 Forsøgsfilmen kan ses på 8 Se bilag. Forsøgstyper 9 Se bilag. Forsøgsdata fra udvalgte forsøg Side 6 ud af 17

7 Af problemer under pilotprojekt kan nævnes Der opstod et galvanisk element omkring elektrodens lodning, hvorved elektroden blev forurenet. Bestemmelse af den faktiske strømstyrke og modstand og spændingsfald mellem elektroderne. Støj fra måleudstyret. Det galvaniske element blev dannet, fordi både lodning og Pt-tråden var eksponeret i vandet. Heraf kom der også en mindre saltaflejring i forbindelse med ionisering. For at løse dette problem blev lodningen dækket med epoxy, og kun Pt-tråden på 1 cm var i kontakt med vandet. For at få fjernet forureninger og forlænge elektrodens levetid vil en saltbro i projektet for fremtiden blive anvendt, hvilket forventes at fjerne dette problem helt. Problematikken ved at gengive biologiske receptorers niveau med elektronisk måleudstyr, er omtalt i The Psysical Nature of Life. (Kalmijn 2002) Problemet skyldes det naturlige potentiale, der opstår mellem metal og vand. Dette er muligvis nogle af de faktorer, som giver problemer med støj og dårlige målinger. Disse forsøges minimeret ved på forhånd at kende så mange oplysninger som muligt og inkorporere måleudstyret i systemet. Under diskussionsafsnittet i artiklen pointeres det, hvorvidt de lorenzinske ampuller er de eneste fintfølende elektro-sensorer. Dette ville en standard forsøgsopstilling kunne være med til at komme det endegyldige svar nærmere, da flere ens forsøg kan udføres. Samme artikel omtaler ligeledes en algoritme, der muliggør at rokker kan nå centrum af et bipolært spændingsfelt. Princippet bag algoritmen skulle være, at når en rokke bevæger sig med en fast vinkel til the equipotential surface, vil den nå centrum. Hvilket med andre ord vil sige, at så længe vinklen mellem kroppens akse og det elektriske felt holdes konstant, vil byttes findes. Brandon R. Brown har kigget på algoritmen og forsøgt at beregne denne ud fra matematiske modeller. Han simplificerer virkeligheden, og finder således en løsning til problemstillingen, så længe vi befinder os i det todimensionale plan. (Brown 2005) Han når til den konklusion, at så længe fisken er i bevægelse, vil de lorenzinske ampuller modtage de nødvendige oplysninger for at finde spændingsfeltets poler, altså byttets fysiske placering. Hans matematiske model forudsiger også, at en haj eller rokke ikke vil bevæge sig i en lige linje til byttet, men har tendens til at svømme i en krum bane. Dette er observeret under pilotprojektet. Observationerne verificerer dog hverken Browns algoritme eller Kalmijns tese, da plastbassinets fysiske dimension ikke er testet. Det vil være interessant at undersøge, om projektet kan komme med et mere præcist bud på, om matematikmodellens bevægelsesmønster passer til virkeligheden. Side 7 ud af 17

8 Projektets mål. Det anslås, at standard forsøgsopstillingen rimelig hurtigt kan blive lavet færdig. De krav, der er for forsøgsopstillingen, vil således være: Fleksibilitet, der tillader ændring af set-up uden større besvær. Variationsmuligheder for typen af elektrokardiogrammer. Kontrol af spændingsfald, ned til 1nV nøjagtighed, samt strømstyrke og modstand. Reproducerbarhed. På baggrund af den erfaring pilotprojekt har givet, er de to første punkter realiseret med den nuværende opstilling. For at besvare min overordnede problemformulering skal selve forsøget opnå følgende: At dokumentere spændingsfelters påvirkning på Raja clavata. Bestemmelse af den kritiske grænse for spænding og strømstyrke. Mulighed for analyse af bevægelsesmønstre hos Raja clavata med henblik på at teste Browns algoritme. Analyse af hvilke elektrokardiogrammer, der har lokkende effekt. Pilotprojektet har allerede påvist en effekt på Raja clavata, når der frembringes et kunstigt spændingsfelt, dog ikke ligeså tydeligt som hos Kalmijn. Ved muligheden for at kontrollere spændingsfeltet med stor præcision, så vil punkt 2 og 4 kunne blive realiserbare. Går man samtidig ind og ændrer på de fysiske rammer for forsøget, bør der være mulighed for at teste Browns algoritme. Projektet får således en 3-faset inddeling, hvoraf den eksperimentelle vil kunne laves på Marinbiologisk Laboratorium, og vil forløbe over 4-5 uger. Hele projektet er sat til at tage 2 måneder, og vil ske i samarbejde med John Fleng Steffensen. 10 Projektets fase inddeling Fase 1: En videreudvikling af forsøgsopstilling, samt indkøb og opdatering af udstyr. Fase 2: Selve det eksperimentelle, hvor forsøgsopstilling prøves, i denne er der indregnet tid til mindre justering af opstillingen. Fase 3: databehandling, med henblik på at komme med svar på problemformuleringen Da Tom Fenchel flytter fra Helsingør, vil han kun ude vejledning med det videre projekt. 11 Detaljeret tidsplan vedlagt. Side 8 ud af 17

9 Budget Opdatering af Software (teknikker til kr/t) 10 timer = kr. Indkøb af Measurement Computing s USB-1208FS 1 stk. = kr. Køb af elektroder med saltbro 8 stk. = kr. Ændring i akvariets fysiske rammer (ombygning af bassin) = kr. Periodekort alle zoner i hovedstadsområdet for 8 uger 1 stk. = kr. Løbende forbrug som foder, pasning mv. = kr. Udgifter til justering af forsøgsopstilling = kr. Uforudsete udgifter = kr. Total = kr. Litteraturliste. Adair, Robert K.: Detection of Weak electric fields by sharks, rays, and skates, Chaos Volume 8, no. 3 September Brown, Brandon R.: Modeling an electrosensory landscape: behavioral and morphological optimization in elasbranch pray capture. The Journal of Experimental biology (2002), Printed in Great Britain, (accepted 19 January 2002) Fields, R. Douglas: The Shark's Electric Sense, Scientific America, august 2007, side Hoar, W. S. et al: Electric Organs, Electroreception, Fish Physiology volume v, Academic Press 197, kun Kap Kalmijn, A. J. et al: The Physical nature of life, Journal of Physiology Paris 96 (2002) Kalmijn, A. J.: The Electric Sense of Sharks and Rays, J. Exp. Biol. (1971), 55, With 2 text-figures, Printed in Great Britain, (received 18 March 1971) Murray, R. W.; The response of the ampullae of lorenzini of Elasmobrenchs to electrical stimulation, J. Exp. Biol. (1962), 39, , with 6 text-figures, printed in Britain (received 16 October 1961) Wilkens, Lon A.: The Paddlefish Rostrum as an Electrosensory Organ: A Novel Adaptation For Plankton Feeding, BioScience 57(5): , 2007 URL: Electrorection This page was last modified on 23 October 2010 at 13:37. (set senest d. 24okt) Side 9 ud af 17

10 Bilag Forsøgsopstilling ved pilotprojekt. Forsøget blev udført i et cylinderformet plastbassin: radius ca. 0.8m og vandstand ca. 0.5m. Vandet er af samme type som det i den nordlige del af Øresund, nogenlunde fast temperatur på 10 C, saltholdighed ca. 30. En vandprøve blev testet for sin ledningsevne: Demi.vand ca 3 µs/cm Prøve fra akv. 37 ms/cm Sandet, i bunden af bassinet var opsamlet fra stranden nord for Helsingør, og er renset for urenheder. Muligheden for at tilføre luft til vandet gennem en luftsten, var undladt, for bedre observationsmulighederne under eksperimentet. Over bassinet var et kamera placeret koblet til en computer. Programmet, der styrede kameraet, var 264WebCam. Det var indstillet, så at mindre bevægelse i billedet ville få kameraet til at optage en videosekvens på minimum 60 sekunder. Denne gemtes efterfølgende på computeren, for til sidst at kunne analysere optagelserne med Logger Pro Elektroderne, som er brugt til at skabe det kunstige spændingsfelt, er hver fremstillet af platintråd (Pt), som er påloddet en almindelig ledning 2m. Der blev fremstillet 4 stk. elektroder, alle placeret på samme plastplade med hurtighærdende epoxy. afstanden mellem de 4 Pt-tråde dækker et totalspænd på 4 cm. Dette arrangement betyder at der kan være fra 1,2,3 eller 4 cm afstand mellem elektroderne. I bassinet lagdes elektroderne på sandbunden og lidt sand lagdes over, så de lige netop er dækkede. Ledningerne fra elektroderne endte i en kronmuffe, hvorfra det er muligt at skifte mellem de forskellige elektroder. Til pilotprojektet er benyttet følgende fisk: en sømrokke, Raja clavata, der omtales LL. samt en levende rødspætte, Pleuronectes platessa der blev brugt til kontrolforsøg. På hovedet af LL er limet en refleksbrik fast. Refleksbrikken er påsat med lim, der er brugt til sår hos fisk, og er altså uskadelig i forhold til LL. Det er ud fra denne, at LL's position bliver bestemt. Forsøgstyper Der var under pilotprojektet brugt 2 opstillinger. Den første er kaldt den digitale opstilling. Dette skyldes, at det var et digitalt signal, der blev sendt til elektroden. Den digitale opstilling er kendetegnet ved, at et 9V batteri er sluttet til en 20k ohms variabel modstand. Fra denne går en ledning til en tænd og sluk kontakt, der styres elektronisk. Denne kontakt er styret af en computer, som kontakten er forbundet til via et ISA-slotkort. Den anden er kaldt den Analoge opstilling. Dette skyldes, at det var et analog signal, der blev sendt til elektroden. Den analoge opstilling er kendetegnet ved, at 2 elektroder er forbundet til et ISA-slot kort, som er Side 10 ud af 17

11 koblet til en computer via Labtech Notebook 12. Programmet styrer det signal, der afspilles, også med hensyn til signalstyrke. Signalet der blev brugt, var et standard elektrokardiogram, der skulle efterligne en rødspætte. Programmerne er valgt ud fra deres lette tilgang, samt at Marinbiologisk laboratorium har dem til rådighed. Forsøgstyperne er navngivet efter følgende system. D-A Digital opstilling, 1cm mellem elektroderne, 5 Hz, alarm niveau 0,8 D-B Digital opstilling, 2cm mellem elektroderne, 5 Hz, alarm niveau 0,8 D-C Digital opstilling, 3cm mellem elektroderne, 5 Hz, alarm niveau 0,8 D-D Digital opstilling, 4cm mellem elektroderne, 5 Hz, alarm niveau 0,8 Alarm niveau på 8 vil sige at det digitale signal blev styret af en sinusfunktion der gik fra 0 til 1 alarmen er sat så først når værdien er over 0,8 bliver elektroden tændt. A-A A-B A-C A-D Analoge opstilling, 1 cm mellem elektroderne, EKG signal med 0,5amplitude. Analoge opstilling, 2 cm mellem elektroderne, EKG signal med 0,5amplitude. Analoge opstilling, 3 cm mellem elektroderne, EKG signal med 0,5amplitude. Analoge opstilling, 4 cm mellem elektroderne, EKG signal med 0,5amplitude. I opstillingen er der mulighed for at variere amplituden. Det sker således at 0,5 amplitude giver en maksimalt leveret spænding på 0,5V. amplituden kan varieres fra 0,0 til 2,0 hvilket betyder at der kan leveres en maksimal spænding på 2,0V. Forsøgsdata fra udvalgte forsøg Data er fra henholdsvis forsøgsfilm. De er udvalgt, da det er de illustrativt bedste forsøg. 2010_06_21 10_17_17 kaldt forsøg _06_21 11_37_12 kaldt forsøg _06_21 12_06_57 kaldt forsøg 3 Forsøgsfilmene kan ses på På alle forsøgene er elektrodens placering forsøgt sat til P(0,0). Graferne viser LL's placering i billedet. Den røde linje viser X-koordinatet, og den blå viser Y-koordinatet. Den lodrette akse viser værdien for X- og Y-koordinaterne. Der skal tages højde for den dårlige kvalitet, som filmklippet er i. Derfor kan der forekomme fejlmålinger på enkelte punkter. Et vandret stykke på en af punktmængderne indikerer, at LL ikke bevæger sig i givende retning. Er både de røde og blå punktmængder vandrette, er der tale om, at LL ligger stille. Side 11 ud af 17

12 Forsøg 1 databehandling. Data fra bevægelse hos LL i forsøgsfilm 2010_06_21 10_17_17 Den Røde linje viser X-koordinatet til LL's placering. Den Blå viser Y-koordinatet til LL's placering Elektroden er placeret i bassinets yderkant svarende til kl. 9. Grafen starter efter 60s, da vi er 60 sekunder inde i filmklippet. På elektroden er lagt en død krill. Først kan man se, at LL bevæger sig opaf i små ryk, hen mod elektroden og maden, ændring i Y blå. Strøm til elektroden tændes ca. 64s, og 2 sekunder efter, ved 66s, ændrer LL retning. Dette ses ved en drastisk ændring i både X rød og Y blå. Omkring 74-76s bliver strømmen afbrudt. LL vender sig, søger derefter tilbage mod elektroden og maden. Ved 93 bevæger LL sig helt hen til maden og spiser de 2 krill. På grafen ses dette ved at både X og Y ligger omkring P(0,0). Efter at maden er spist, flytter LL sig fra elektroden. Side 12 ud af 17

13 Forsøg 2 databehandling. Data fra bevægelse hos LL i forsøgsfilm 2010_06_21 11_37_12 Den Røde linje viser X-koordinatet til LL's placering. Den Blå viser Y-koordinaten til LL's placering. Elektroden er placeret i bassinets yderkant svarende til kl. 9. I grafen er et hul ved 33s, det skyldes, at LL svømmer under en vandslange. Hans refleks er derved ikke synlig, så hans position kan ikke bestemmes. Ved forsøgets start ligger LL stille et stykke fra elektroden. Strømmen tændes, og ca. 4 sek inde i filmklippet kommer en reaktion fra LL. Da der bruges den Digitale opstilling, må det regnes for at være her, første elektriske impuls kommer. Ved ca. 10sek begynder LL en vandring fra elektroden, til modsatte side af akvariet. Side 13 ud af 17

14 Forsøg 3 databehandling Data fra bevægelse hos LL i forsøgsfilm 2010_06_21 12_06_59 den Røde linje viser X-koordinatet til LL's placering. Den Blå viser Y-koordinatet til LL's placering. Til at starte med flyttes elektroden tættere på LL, og ligger således kl. 12. Punktet (0,0) flyttes, så det stadig er ca. over elektrodens position. Under flytningen er der ingen reaktion hos LL. Strømmen tændes ved 67s og ved ca. 69s bevæger LL sig, og flytter sig til akvariets modsatte side. Han standser under vandslangen og bliver i modsatte side, selv efter at strømmen er slukket. Kontrolforsøg Elektroden er placeret kl. 12, og Pleuronectes platessa har ved forsøgets start lagt sig oven på elektroden. Da strømmen tændes, ses ingen reaktion hos Pleuronectes platessa, men efter 19 sekunder vender Pleuronectes platessa sig 90º med uret, stadig med placering over elektroden. Den forbliver på elektroden i 25 sekunder, og er ikke påvirket af den elektriske strøm. Konklusion Alle forsøgene er af typen A-A. Forsøg 1 har en maksimalt leveret spænding på 0,2V mens forsøg 2 og 3 har en maksimalt leveret spænding på 0,5V. I Labtech notebook 12. var amplituden sat til 0,5. Det betyder, at signalet ikke blev kraftigere end 0,5V. Strømmen havde en intimiderende effekt på LL. Dog ikke alle sammen i lige stor grad. Dette udmønter sig ved, at LL flygter til akvariets modsatte side ved en amplitude 0,5, mens han blot bliver på kort afstand af elektroden ved 0,2. Reaktionen kommer forholdsvist hurtigt efter strømmen er sat til elektroden. Således blev Kalmijns forsøg fra 1971 ikke reproduceret, men det må skyldes at det kritiske niveau for V ikke var nået med sikkerhed. Side 14 ud af 17

15 Opstillinger Tegning af første opstilling. Digitale opstilling. Digital ud 9V On/off 20 Kohm modstand Muffe Eksponeringskar Den nyeste opstilling Analog udgang. analog udgang Modstand Muffe Eksponeringskar Side 15 ud af 17

16 Bud på fremtidig opstilling analoge opstiling analog udgang Modstand Volt Ampere Muffe Eksponeringskar Elektroden Tegning af nuværende elektrode til både digital og analog opstilling Ca. 2 m ledning 10mm Pt-tråd Tegning af fremtidig elektrode med saltbro Ca. 2 m ledning Saltbro med elektrode 10mm Pt-tråd Side 16 ud af 17

17 Tidsplan Side 17 ud af 17

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro 1 Materiale 1 Materiale 1 FIberIntro Fiberintro Hvad er et fibersignal? I bund og grund konverterer vi et elektrisk signal til et lyssignal for at transmittere det over lange afstande. Der er flere parametre,

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Vinkelmåling med sekstant

Vinkelmåling med sekstant Vinkelmåling med sekstant I dette lille projekt skal vi se på princippet i hvordan man måler vinkler med en sekstant, og du skal forklare hvorfor det virker! Hvis du er i besiddelse af en sekstant, eventuelt

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker. Sundhed og Omsorg Michael Væggemose

Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker. Sundhed og Omsorg Michael Væggemose Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker Sundhed og Omsorg Michael Væggemose Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Start PDA en... 4 3 Kamerafunktion... 5 4 Sårjournalen... 6 4.1 Send billede...

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark - 1st April 2014 Task A Alt om olivenolie - Svarark - Country and Team No. Denmark Team: Name Signature Name Signature Name Signature OPGAVE A1: Undersøgelse af fordampning Biologi - Svarark (TOTAL MARKS

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx11-mat/a-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere