Indholdsfortegnelse. Grundplan over skolen side 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Grundplan over skolen side 24"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Skolens ledelse og administration: Indholdsfortegnelse...side Forord, Velkommen til Kundby Skole...side Kundby Skoles forventninger til forældre og børn...side Bestyrelsens forventninger til skolens personale...side Skolens administration og tekniske personale...side Skolens pædagogiske personale...side Kundby SFO...side Klasser, ferieplan og ringetider...side Tilsynet med eleverne...side Glemt tøj, udefrikvarter...side Buskort...side Skole/hjemsamarbejde: Skole-hjem-samarbejde...side 10 Bestyrelsens arbejdsområde...side 12 Elevrådets arbejdsområde...side 13 Eleverne: En god begyndelse...side 14 Mobiltelefoner i skoletiden...side 15 Lus...side 15 Udmeldelse fra Kundby Skole...side 16 Skolebiblioteket...side 16 Forældrebesøg i klassen...side 16 Lejrskole og ekskursioner...side 17 Fritagelse for undervisning...side 17 Specialpædagogisk bistand (tidl. specialundervisning)...side 18 Øvrige hjælpeforanstaltninger: Børnekonsulentcenter...side 19 Sundhedstjenesten i Holbæk kommune...side 20 Holbæk kommunale Tandpleje...side 21 Forsikringsforhold for skoleelever...side 23 Grundplan over skolen side 24 2

3 Velkommen til Kundby Skole Med dette hæfte ønsker vi at give de mest nødvendige oplysninger om skolen. Kundby Skole er en del af enhedsinstitutionen Center Kundby, der består af Børnehuset (dagpleje, vuggestue og børnehave), skole og SFO. Kundby Skole er en etsporet 7-klasset landsbyskole. Efter 6. klasse fortsætter vores elever deres skolegang på Gislinge Skole. Kundby Skole har ca. 110 elever og 10 lærere samt viceinspektør, skoleinspektør, SFO-leder, 7 pædagoger/medhjælpere, 1 skolesekretær, 1 serviceleder og 4 rengøringsassistenter. På Kundby Skole vil vi gøre alt hvad vi kan for at skabe trivsel i hverdagen for såvel børn som voksne. Vi lægger vægt på, at vi har en behagelig daglig omgangstone, hvor alle behandler hinanden ordentligt, og hvor alle hver dag møder til tiden, mætte, veludhvilede, velforberedte og ikke mindst i godt humør. Så har vi grundlaget for et godt læringsmiljø. For at styrke fællesskabet starter vi altid dagen med fælles morgensang for hele skolen. Som forældre har I et naturligt ønske om, at skolen bibringer eleverne gode kundskaber og færdigheder. Det er naturligvis vores fornemste opgave. Til gengæld har vi en forventning om, at I forældre interesserer jer for jeres børns skolegang. Et tæt og konstruktivt samarbejde er forudsætningen for, at det enkelte barn kan udvikle sig optimalt i forhold til dets muligheder og formåen. Vi har en forventning om, at I møder frem, når vi inviterer til forældremøder, skole-hjemsamtaler og arrangementer på skolen. Vi forventer også at I holder jer orienterede om jeres barns liv i skolen via ForældreIntra og skolens hjemmeside. Alle klasser får ugebreve eller 14-dages-breve, og hver måned udsender kontoret månedsnyt, som er et informationsbrev til hjemmene. I er også altid velkomne til at henvende jer til skolens kontor, lærerne eller bestyrelsen for at få yderligere oplysninger. Det er vores ønske, at I altid vil føle jer velkomne på Kundby Skole, og at jeres børn vil blive glade for at gå i skole her. Med håb om et godt samarbejde, Trine Stampe, skoleinspektør Trine Stampe Skoleinspektør Katja Jensen SFO-leder 3 Annette Bluhme Viceinspektør

4 Kundby skoles forventninger til forældre og børn at der er en gensidig respekt mellem børn og voksne at børnene udviser ansvarlighed overfor både egne og andres ting at børnene kan tage hensyn til hinanden at børnene kan modtage en besked og udføre den at børnene kan være stille når de bliver bedt om det at børnene møder veludhvilede og velsoignerede at børnene har fået morgenmad og har madpakke med at børnene møder til tiden at børnene er velforberedte og medbringer det de skal bruge til dagens undervisning (bøger, gymnastiktøj, blyant, viskelæder, lineal m.m.) at forældrene interesserer sig for skolens/sfo ens arbejde at forældrene er loyale overfor skolen/sfo en og dens lærere og pædagoger at forældrene deltager i skolens/sfo ens arrangementer at forældrene er samarbejdsvillige at forældrene altid kontakter klasselæreren når de har spørgsmål at drøfte eller vigtige informationer at give om deres eget barn at forældrene støtter børnene i at blive selvhjulpne at forældrene bakker børnene positivt op at der er en ordentlig omgangstone mellem børn og voksne Bestyrelsens forventninger til skolens personale at der etableres et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet at der skal være hurtig information fra skolen hvis der er optræk til problemer at skolen laver spændende og interessant undervisning at børnene er i trygge rammer at personalet er veloplagt at der bliver slået hårdt ned på mobning at skolens personale skaber respekt på en positiv måde at der skabes den fornødne arbejdsro 4

5 at der tages hensyn til den enkelte elev at personalet medvirker til at give børnene arbejdsglæde/skoleglæde 5

6 Skolens administration og tekniske personale: Kundby skole Trønningevej 13, 4520 Svinninge Telefon: Hjemmeside: Kontortid: kl Skoleinspektør: Trine Stampe Viceinspektør: Annette Bluhme Kundby SFO Telefon: SFO-leder: Katja Jensen Kundby Børnehus Trønningevej 11, 4520 Svinninge Telefon kontor: Udflugtstelefon: Hjemmeside: Leder af Børnehuset: Peter Juul-Wiese Johnny Villumsen Teknisk serviceleder Lisbeth Hansen Rengøringsassistent Grethe Godtfredsen Rengøringsassistent Gowriamma Thraisamy Rengøringsassistent Louise Højenvang Rengøringsassistent Skolesekretær 6

7 Skolens og SFO s pædagogiske personale: Jeannett Holme Millika Holst Børnehaveklasseleder Lærer, indskoling Dorte Scharfs Lærer, indskoling Jakob Sjørslev Lærer, mellemtrin Pia Povlsen Susanne Carlsen Lærer, mellemtrin Lærer, mellemtrin Skolebibliotekar Peter Bigaard Medhjælper, SFO Steffen Petersen Lærer, mellemtrin Majbritt Jensen Pædagog, 7 Jette Andersen Pædagog, SFO og indskoling Jo Marling Lærer, indskoling Susanne Petersen Medhjælper, SFO og indskoling Lotte Ahlmann Lærer, mellemtrin Skolebibliotekar Karen Alexandersen Lærer, mellemtrin Bente Sejer Pædagog, SFO og indskoling

8 KUNDBY SFO SFO en - i daglig tale kaldet FRITTEREN - er et pasningstilbud til børn fra bh.kl. til og med 6. klasse. (SFO 1 og 2) Åbningstider: Man.-fre.: morgenmodul Man.-tors.: eftermiddagsmodul Fre.: (børnene passes af gårdvagter ) Skoleferien**: (fre. til 16.15) feriemodul SFO en er placeret i den vestlige del af skolegården og er fysisk tilknyttet skolen med en glasgang. Vi er en del af enhedsinstitutionen Center Kundby og har et tæt samarbejde med såvel skolen som børnehave og dagpleje. SFO en er indrettet med lokaler rundt om et fællesrum. Lokalerne er indrettet med kreative rum, legerum, spillerum, værksteder m.m. Rummene ændres løbende, når der opstår nye ideer/aktiviteter eller der i øvrigt er behov herfor. Derudover benytter vi lokalerne og gymnastiksalen på skolen. Udendørs har vi fantastiske muligheder for at boltre os i skolegården og på legepladsen bag ved bygningerne, hvor vi bl.a. har bålhus, svævebane og hoppepude. Til SFO en er der knyttet følgende personale: Leder er Katja Jensen. Jette Andersen, Majbritt Jensen og Bente Sejer er pædagoger. Susanne Petersen og Kirsten Larsen er pædagogiske medhjælpere, og Peter Bigaard er ansat i fleksjob. Jette, Susanne, Bente og Majbritt deltager i leg-læring på skolen. Dette giver en god sammenhæng mellem børnenes liv på skolen og i SFO. Majbritt har desuden nogle støttetimer i skolen, og Peter står udover aktiviteter med børnene bl.a. for at bålet bliver tændt næsten dagligt, og er desuden SFO s altmuligmand. Jette fungerer som bindeleds-person mellem børnehave og skole/sfo. Jette er således meget med i bh. klassen fra skolestart, ligesom hun deltager nogle dage om ugen i aktiviteter for de kommende bh.klassebørn i perioden inden skolestart. I Holbæk Kommune er der modulordning i SFO, hvilket betyder at man kan købe de tider/moduler, der passer bedst til ens behov: Morgenmodul incl. ferie, excl. juli måned Eftermiddagsmodul incl. ferie, excl. juli måned Juli måned **separat modul, kan købes ugevis Tilmelding til modulerne sker ved henvendelse til pladsanvisningen på tlf

9 En del af børnene har lange arbejdsdage, og vi lægger derfor vægt på, at der i SFO er mulighed for at slappe af stille og roligt, hvis det er det man har behov for. Det vil sige, at der ikke bliver stillet krav om, at børnene skal lave bestemte ting, det er deres eget valg. Der er mulighed for at lege, gå på værksteder, lave kreative ting eller benytte vores lektiecafe. Desuden er der mulighed for udendørs aktiviteter, spil, og at være sammen med børn og voksne under hyggelige former. Forældre er naturligvis altid meget velkomne, og der er altid kaffe / te på kanden til fri afbenyttelse. Morgenen ( ) er baseret på, at børnene får en god, rolig og hyggelig start på dagen, og der er morgenmad til dem, der ønsker dette. Når børnene kommer fra skole serverer vi et lettere måltid, hvorefter de forskellige aktiviteter går i gang. SFO en skal være et trygt sted at komme for både børn, forældre og personale, og alle skal føle glæde ved at være her. Vi lægger derfor vægt på en god og ordentlig omgangstone, og at der skal være plads til alle. Vores mål er at give børnene mulighed for at udvikle social forståelse samt at forstå deres egen betydning for gruppen og gruppens betydning for dem selv. Dette forsøger vi at nå gennem tæthed, nærvær og interesse for den enkelte. Derudover har vi høj grad af humor, godt humør og varme på SFO. Yderligere kan læses i velkomstpjecen for Kundby SFO. Vi har mange traditioner i SFO, og udover højtiderne kan nævnes at 4. klasse hvert år deltager i musikfestivalen Vilde Vulkaner i Vordingborg, som er en festival for fritidshjem fra hele landet, hvor der både er mulighed for at se og høre en masse god musik, samt at optræde selv. Denne tur foregår i den første uge af sommerferien og varer 3 dage. En del af de penge, der kommer ind ved Kundby SFO s julemarked går til denne udflugt. Her udover tilbydes 0. klasse en tur ud af huset, 1, 2 og 3 klasse har en miniklubaften med fællesspisning i SFO (3 klasse tilbydes endvidere overnatning i SFO) og 5 og 6 klasse tager årligt på en hyggelig bowlingtur. Vi deltager desuden i den årlige fodboldturnering med de andre institutioner i gl. Svinninge kommune, ligesom vi holder forskellige andre arrangementer, blandt andet arbejdslørdag for forældre mm. Vi synes selv vi har det rigtig rart i SFO, og vil du vide mere, er du altid velkommen til at kigge ind. Med venlig hilsen Katja Jensen, leder af Kundby SFO 9

10 Skolens klasser 2011/2012 Børnehaveklasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse Klasselærere Jeannett Holmer Jo Marling Dorte Scharfs Susanne Carlsen Lotte Ahlmann Jakob Sjørslev Pia Povlsen Elevtal FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2011/2012 (alle dage incl. er = fridage) Skoleårets start Mandag d. 15/ Efterårsferie Lørdag d. 15/10 - søndag 23/10 Juleferie Fredag d. 23/12 - mandag 2/1 Vinterferie Lørdag d. 11/2 - søndag 19/2 Påskeferie Lørdag d. 31/3 - mandag 9/4 St. Bededag Fredag d. 4/5 Kr. Himmelfartsferie Torsdag d. 17/5 - søndag 20/5 Pinseferie Lørdag d. 26/5 - mandag 28/5 Grundlovsdag Lørdag d. 2/6 - tirsdag d. 5/6 Sommerferie Lørdag d. 30/6 mandag 13/8 Ringetider: 1. modul Pause: modul Pause: modul: Tilsynet med eleverne 10

11 Nedenfor er anført et uddrag af Undervisningsministeriets bekendtgørelse omhandlende skolernes tilsyn med eleverne: Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningstidens begyndelse for de pågældende elever. Pligten ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolen ved undervisningspligtens ophør. Tilsynet omfatter elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens arealer, samt elevernes overholdelse af skolens forskrifter på fortovs-, gade- eller vejarealet umiddelbart ud for skolen. Elevernes skolevej i øvrigt, herunder eventuelle af eleverne benyttede befordringsordninger, er ikke omfattet af skolens tilsyn. I undervisningstimerne påhviler det den enkelte lærer at føre tilsyn med de elever, som læreren skal undervise. Arten og omfanget af dette tilsyn skal afpasses efter de konkrete situationer. I frikvartererne, herunder spisepauserne, skal der føres tilsyn med eleverne, og dette tilsyn skal udformes med særlig hensyntagen til elevernes tryghed og sikkerhed, således at der kan blive grebet ind over for elever der udviser uforsvarlig adfærd. Udefrikvarter. Da vi på Kundby Skole lægger vægt på, at alle børn får rørt sig og får frisk luft, så de er under visningsparate, er 10-frikvarteret et udefrikvarter, hvor alle elever skal være ude. I indskolingsafdelingen er der desuden udefrikvarter fra kl , hvorefter eleverne selv vælger, om de vil være ude eller inde resten af pausen. På mellemtrinnet er der i perioder også udeordning i middagspausen, efter børnene har spist madpakken i klassen. Om glemt tøj På skolen glemmes jævnligt en del tøj og andre genstande. Når du kommer på skolen, så se først på knagerne i gangen med de grønne fliser, hvor det glemte tøj anbringes. Navn i tøjet vil være en stor hjælp. Uafhentet, glemt tøj sendes til hjælpeorganisationer med jævne mellemrum. Tidspunkt for dette annonceres i god tid i månedsnyt. Glemte genstande fremlyses til morgensang, og kan desuden opbevares i glemmeskabet på den lange gang, på kontoret eller hos servicelederen. Buskort Elever, der skal køre på farlige skoleveje, kan få gratis buskort til skolebussen ved henvendelse til kontoret.. De farlige skoleveje er Landevejen, Kundbyvej og fra nr. 15 på Trønningevej. Buskortene bestilles elektronisk hos Movia. Hvis eleven skulle være så uheldig at miste sit buskort, koster det kr. 100,00 at få et erstatningskort. Pengene skal afleveres på kontoret, før der kan laves et nyt buskort. Eleven kan låne et midlertidigt kort i max 14 dage, indtil det nye kort modtages. Lånekortet skal leveres tilbage til kontoret. Lånekort udleveres kun til elever, der allerede har fået udstedt et buskort. Skole hjem-samarbejdet 11

12 Skolen løser sin opgave i samarbejde med forældrene. Det gør vi på Kundby Skole ved: Klasseforældremøder De årlige klasseforældremøder, hvor forældrene orienteres om årsplanen for klassen samt klassens trivsel m.m. Der afholdes 2 årlige møder i alle klasser. Herudover afholdes et port-foliomøde, som er et møde, hvor elever og lærere vil præsentere forældrene for nogle af klassens arbejder. De seneste to skoleår har vi slået portfolio-forældremødet sammen med enhedsinstitutionens sommerfest. Der er tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen til hver klasse. Kontaktpersonen inviteres til at deltage i klassens forældremøder. Kontaktpersonerne vælges på bestyrelsens første møde i august. Samtaler/hjemmebesøg Der afholdes 2 samtaler på alle klassetrin. Der er afsat 40 minutter alt pr. elev pr. klassetrin. Klasselæreren aftaler med forældrene hvor og hvordan samtalerne finder sted. I 1.kl. og 3 kl. vil den føraf samtalerne blive tilbudt som et hjemmebesøg. i ste Til brug for samtalerne udleveres en elevplan årligt forud for mødet. Elevplanen danner grundlag for samtalen, og evalueres på den efterfølgende samtale. I alle klasser vil dansk- og matematiklærer løbende have mulighed for at afholde elevsamtaler med enkelte elever. Både elevens faglige og sociale udvikling drøftes på disse samtaler. Skolen forventer, at alle hjem er repræsenteret ved både forældremøder og skole/hjemsamtaler. Kontaktforældreråd I hver klasse vælges et kontaktforældreråd, som i samarbejde med klasselæreren udarbejder en aktivitetsplan for klassen (fester, udflugter, forældrerådsmøder m.m.) Ugebrev / fjortendagsbrev Klassens lærere sender hver eller hver 2. uge skriftlige meddelelser til hjemmet om kommende arrangementer og emner af fælles interesse. ForældreIntra 12

13 Via skolens Intranet kan I holde jer informeret om aktuelle begivenheder i jeres barns klasse. Hver forælder får egen adgangskode, og oplysningerne findes på Klasselæreren benytter siderne til at informere om projekter og arrangementer i klassen, og Månedsnyt fra kontoret vil også kunne ses. Adgangskoden sikrer, at informationerne om jeres børn kun er tilgængelige for jer som forældre. Uvedkommende vil ikke kunne kigge med. Adgangskoden skal ændres første gang I logger på. Herefter er det kun jer selv, der kender den. Skulle den blive borte for jer, kan vi dog nulstille systemet og give jer en ny. Skriftlig information fra skolen vil udelukkende blive lagt på ForældreIntra. Den løbende kontakt I løbet af et barns/en klasses skoleliv opstår der ofte småproblemer og behov for at drøfte barnets/klassens forhold med skolen. Ved spørgsmål omkring det enkelte barns trivsel (både fagligt og socialt) og klassen som helhed skal der altid rettes henvendelse til klasselæreren, der har ansvaret for at inddrage klassens øvrige lærere, og evt. ledelsen og skolens støttecenter. Se Specialpædagogisk bistand s. 19). Klager Som forældre har I ret til at kontakte skolens personale, skolens leder og bestyrelsen, hvis I har spørgsmål i forbindelse med jeres barns skolegang eller skolens arbejde. Når I kontakter ledelsen vil vi altid undersøge, om et problem kan løses ved at iværksætte den fornødne dialog. Hvis jeres henvendelse har karakter af en klage over en medarbejder, vil medarbejderen altid blive inddraget i belysningen af problemet, inden skolelederen træffer sin afgørelse. Hvis I forældre er uenige i en afgørelse, som skolens leder har truffet angående jeres barn, har I ret til at klage til Kommunalbestyrelsen, inden der er gået 4 uger. Det er så Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse. 13

14 Bestyrelsens arbejdsområde Bestyrelsen ved enhedsinstitutionen Center Kundby består af 13 medlemmer. Heraf er 7 medlemmer valgt af og blandt forældrene, 4 valgt blandt enhedsinstitutionens ansatte og 2 valgt af eleverne. Elevrepræsentanterne deltager kun i den åbne del af bestyrelsesmøderne og har i øvrigt stemmeret. Lederen af enhedsinstitutionen fungerer som sekretær for bestyrelsen og har endvidere pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle beslutninger i strid med gældende regler. Stedfortræder for lederen er pædagogisk leder af Børnehuset Peter Juul-Wiese. Stedfortræder, viceinspektør Annette Bluhme og pædagogisk leder af SFO Katja Jensen deltager i møderne uden stemmeret. Rammerne for bestyrelsens virke er fastlagt af kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge rammer og principper for enhedsinstitutionens virke samt, føre tilsyn med enhedsinstitutionens drift. Til gengæld har bestyrelsen ingen kompetence vedrørende det enkelte barn og ansatte. Den almindelige hverdag for bestyrelsen er 10 årlige møder, hvor bestyrelsen holdes orienteret om dagligdagen i enhedsinstitionen, og hvor der tages stilling til løbende spørgsmål fortrinsvis af principiel karakter. tu- Det er bestyrelsens opgave at medvirke til og fremme et godt samarbejde mellem børn, forældre, ansatte og ledelse i enhedsinstitutionen. Bestyrelsen har udarbejdet en lille folder: Principper for Kundby Skole Principperne i denne folder er gældende for Kundby Skole. Interesserede forældre kan ved henvendelse til skolens kontor få udleveret folderen. Principperne kan også læses på hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder på at få principper for Børnehuset med i denne folder. Skolens årlige kvalitetsrapport beskriver de områder, som skolen har haft særlig fokus på i det forgangne skoleår samt kommende skoleårs indsatsområder. Planen godkendtes af bestyrelsen for enhedsinstitutionen og kan hentes på skolens hjemmeside eller på skolens kontor. Hver klasse vil få et bestyrelsesmedlem som kontaktperson, klassen er anført i parentes i listen. Kontaktpersonen inviteres til klassens forældremøder. 14

15 Enhedsbestyrelsen For skole/sfo er valgt: Pia Bech, formand (5.kl.) Bine Siefert (6.kl.) Mette Sørensen (3.kl.) Camilla Flor (4.kl.) 1.suppleant Claus Boysen 2.suppleant Bo Storgaard 3.suppleant Charlotte Drewes 4.suppleant Bianca Jensen Tlf For børnehave/ dagpleje er valgt: Heidi Christiansen, næstformand (bh.kl..kl.) Anne Echberg Marcussen (2.kl.) Allan Vester (1.kl.) 1.suppleant Kennet Jensen 2.suppleant Metteline Kokspang Elevrådet I klasser på klassetrin, vælges der 2 repræsentanter til elevrådet. På det første elevrådsmøde i august vælger repræsentanterne en formand, en næstformand og en sekretær samt repræsentanter til skolebestyrelsen. Elevrådet er præsenteret i bestyrelsen med 2 repræsentanter. Disse har stemmeret. På dette møde vælges også 2 undervisningsmiljørepræsentanter, som skal deltage i skolens sikkerhedsarbejde. Forud for bestyrelsesmøderne afholdes der elevrådsmøder, hvor også kontaktlærer Karen Dalgaard Alexandersen deltager. Elevernes arbejdsopgaver strækker sig fra udvalg i forbindelse med afvikling af for eksempel skolefester, fordeling af legeredskaber m.m. Undervisningsmiljørepræsentanterne deltager i nogle af Sikkerhedsgruppens møder. Desuden er repræsentanterne med til at udarbejde undervisningsmiljø-vurdering. 15

16 En god begyndelse bh.kl.-3.kl. Alle elever fra børnehaveklasse til 3. klasse tilbydes daglig skolegang fra kl mandag-torsdag og kl fredag. I børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse arbejder pædagoger og lærere sammen ca. 12 af ugens 30 lektioner. I børnehaveklassen deltager desuden klassens kommende dansk og matematiklærere i forskellige perioder af året. Børnehaveklassen modtager musikundervisning af en lærer fra Holbæk Musikskole 20 lektioner om året på Kundby Skole. De mindste elever har dagligt 30 minutter til at spise i. Alle elever har en lang legepause midt på dagen. I børnehaveklassen arbejder vi med at gøre børnene opmærksomme på sproget og på at gøre børnene læse-skrive-parate. I alle skolens klasse arbejder vi bevidst med at lære børnene at arbejde sammen, tage hensyn til hinanden m.m. (børnemøder, social træning). I 1., 2. og 3. klasse bruger vi ekstra meget tid på dansk og matematik. I perioder arbejder indskolingseleverne (bh. kl., 1.kl. og 2.kl.) sammen i mindre grupper på tværs af klasserne. Vi lader børnene vælge mellem fx lektiehule, tegne-male, forskellige former for idræt og lege, og mere faglige tilbud som læse-skriveværksted. I indskolingsafdelingen har vi indrettet forskellige arbejdskroge, som børnene kan sidde og arbejde i. Vi lærer eleverne selv at kunne vælge hvilke aktiviteter de vil lave, hvem de vil arbejde sammen med, og hvor de vil arbejde. Vi inddrager udenomsarealerne i undervisningen (idræts- og legeplads). Lærere og pædagoger har sammen lavet en klar-parat-skolestart-folder som uddeles til forældrene i børnehaven. Kundby Børnehus og skolen samarbejder om skolestarten ved at holde et møde om børnegruppen, ved at børnehaven kommer på besøg på skolebiblioteket, i børnehaveklassen, samt er med til forskellige arrangementer på skolen. Børnehaveklassens elever bliver skolevenner med 6. klasse, så de har nogle store venner de er trygge ved. Skolevennerne lærer allerede hinanden at kende i slutningen af skoleåret før børnehaveklassen skal starte på skolen. Mobiltelefoner i skoletiden: 16

17 For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden skoletids begyndelse kl og efter skoletids ophør kl må telefonen være tændt og benyttes på skolens områder. For 5. og 6. kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i timerne med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. I frikvartererne må mobiltelefonen benyttes. Mobiltelefonen må kun benyttes til at tage billeder og optage film af andre elever, hvis disse tillader det. For alle klassetrin: Mobiltelefon må ikke benyttes i SFO. Ved overtrædelse af ovennævnte regler: Tændte mobiltelefoner inddrages af personalet, og udleveres igen når skoledagen ophører, eller ved endt SFO-tid. Forældrene orienteres og bedes tage en snak med deres barn om, at reglerne for mobiltelefoner skal overholdes. Såfremt reglerne for brug af mobiltelefon i skole/ SFO overtrædes gentagne gange, kan skolen/ SFO efter den nye bekendtgørelse (se link nedenfor) uden tilladelse fra forældrene vælge at inddrage mobiltelefonen i flere dage. Forældrene orienteres om dette, og de bedes tage en snak med deres barn om, at reglerne for mobiltelefoner skal overholdes. Den nye bekendtgørelse kan ses her: %20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/2010/Apr/100412%20Nye%20regler%20skal%20fremme%20god%20orden%20i%20folkeskolen.aspx LUS Som på alle andre skoler, oplever vi også på Kundby Skole, at lusene med jævne mellemrum holder deres indtog. Skolebestyrelsen har besluttet følgende retningslinier omkring lus på Kundby Skole: Skolen bruger ikke ressourcer på at tjekke eleverne for lus. Der kan dog forekomme tilfælde hvor en ansat tjekker en elev, hvis der er mistanke om levende lus i håret. Har en elev levende lus i håret kontaktes hjemmet for at træffe aftale om, at eleven sendes hjem, så lusene ikke spredes til de øvrige elever. Er der fundet lus i en klasse informeres alle klassens forældre på ForældreIntra. Udmeldelse af Kundby Skole 17

18 Udmeldelse af Kundby Skole skal ske via henvendelse til skolens kontor. Skolebiblioteket På biblioteket foregår der meget. Vi har forskellige møbler og mange små kroge, hvor der kan småsnakkes, spilles og læses. I timerne bruges faciliteterne meget inklusive kopimaskinen. Det er meget almindeligt, at der sidder børn fra forskellige klasser og arbejder med hvert sit. Alle klasser på skolen har en ugentlig time, hvor de kan komme sammen med deres lærer og låne eller aflevere de bøger, de har lånt. Udlånstiden er 14 dage. Når klasserne er på biblioteket får de gerne læst historie, forskellige genrer præsenteres, spændende bøger lægges frem, og klasserne får gradvist større bibliotekskendskab. Hvis bibliotekaren ikke er til stede, har skolen et selvudlånsprogram, så eleverne selv kan scanne bøger ind så det er ikke kun i udlånstiden, der lånes! Forældrebesøg i klassen Det er af stor betydning for jeres børn, at I forældre en gang imellem besøger os i klassen og får nogle fælles oplevelser, som I kan tage med hjem. Det er bedst, at besøg finder sted i en typisk time (hvor der for eksempel ikke er besøg af tandpleje, skolelæge m.v.). Det er ønskeligt, at vi om muligt kan udnytte jer som hjælpere, mens I er til stede, hvorved jeres tilstedeværelse hurtigere kan blive en naturlig del af den daglige undervisning. Hvis I vil besøge os (hvilket I er meget velkomne til), er det nødvendigt, at I senest dagen før træffer aftale med den pågældende lærer, eksempelvis via børnenes kontaktbog. Hvis der er tale om et ønske om at overvære undervisning, aftales dette med skolens ledelse. Lejrskole og ekskursioner 18

19 6. klasse fra Kundby Skole tager på lejrskole sammen med 6. klasse fra Gislinge Skole. Lejrskolen lægges i foråret og varer som regel fra mandag til fredag. Den er et led i samarbejdet om overskoling til Gislinge. På denne tur dannes grundlaget for, at lærerne kan skabe to nye harmoniske 7.-klasser. Skolen må udnytte muligheden for at opkræve et beløb svarende til kostpenge. Lejrskolens afvikling skal kunne gennemføres for det kommunale tilskud samt de indbetalte kostpenge. Der er også sat penge af, så eleverne kan komme på endagsture/ekskursioner til steder der kan underbygge og støtte et undervisningsemne. Regler for fritagelse fra undervisning Ved fritagelse fra undervisning skal hjemmet altid skriftligt anmode om tilladelse. Hertil benyttes så vidt muligt elevens elektroniske kontaktbog i ForældreIntra. Bed altid om fritagelse i god tid, og anfør altid begrundelse for anmodningen. Tilladelse til fritagelse i: Enkelte timer - gives af faglæreren (den lærer der har faget) Én dag - gives af klasselæreren Mere end én dag - gives af skolelederen Ved fritagelse for undervisningen af flere dages varighed overtager forældrene forpligtelsen for børnenes undervisning. Skolen stiller klassens sædvanlige materialer, ugeplaner og årsplaner til rådighed, men udarbejder ikke særlige planer til forældrene. Afgørelsen om ekstraordinære ferier træffes på baggrund af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, fritagelsen vil indebære. Fravær der ikke er sygdomsrelateret, skal hjemmet bede om fri til på forhånd, da vi ellers skal registrere fraværet som ulovligt. Har en elev 10 ulovlige fraværsdage, skal skolen underrette kommunen. Sygdomsrelateret fravær kan meddeles i kontaktbogen, når eleven kommer tilbage. 19

20 Fritagelse fra undervisningen i idræt: Skolen kan fritage elever fra undervisningen, såfremt der er helbredsmæssige grunde, der taler for det. Normalt anses menstruation ikke for at være en sygdom. Endvidere er det skolens praksis, at elever, der er fritaget fra faget, overværer undervisningen, medmindre andet er aftalt med hjemmet. Tilladelse til fritagelse i: 1) Enkelte timer - kan gives af idrætslæreren efter skriftlig anmodning fra hjemmet, kan dog undlades ved akut opstået sygdom hos eleven 2) I indtil 4 uger - kan gives af idrætslæreren efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Der skal anføres varighed, årsag og omfang af fritagelsen. 3) Mere end 4 uger - lægeattest sendes fra lægen til skolens leder, hvis elevens sygdom ikke er umiddelbart synlig. Tilladelse til fritagelse fra undervisning er givet, når anmodningen er underskrevet af den person, der skal give tilladelsen. Specialpædagogisk bistand (tidligere kaldet specialundervisning) Kundby Skole har et støttecenter. Skolen har gennem støttecentertimer mulighed for dels at gøre en særlig indsats overfor elever, der har problemer af faglig eller adfærdsmæssig karakter, og dels for at tilbyde læse- og stavekurser for hele klasser. Støttecenteret holder møde ca. hver 3. uge med deltagelse af skoleleder, sundhedsplejerske og en proceskonsulent (psykolog) fra Børnekonsulentcenteret (se beskrivelse af Børneonsulentcenterets arbejde i næste afsnit). Det er støttecenteret, der vurderer og afgør, hvordan timerne anvendes bedst muligt. Støttecentertimer i børnehaveklassen, 1.kl. og 2. kl. vil primært blive anvendt som et forebyggende arbejde i klasserne. Oftest vil børnene opleve, at der bliver dannet små hold, der går et andet sted hen og træner lige netop det, de synes er svært og gerne vil lære. Dog skal det inden sommerferien være afklaret om der er elever i 2. kl., der har brug for individuel hjælp i 3. klasse. Disse elever vil få tilbudt specialpædagogisk bistand i 3. klasse efter en pædagogisk-psykologisk undersøgelse udført af Konsulentcenteret. Inden en sådan undersøgelse bliver sat i værk, skal der udfyldes et samarbejdsskema til Børnekonsulentcenteret. Skemaet udfyldes af klasselæreren i samarbejde med forældrene, og skemaet skal underskrives af både forældrene og skolelederen. Det betyder, at samarbejdet med Børnekonsulentcenteret ikke foretages uden forældrenes samtykke. Elever på klassetrin med indlæringsvanskeligheder kan få et tilbud om specialpædagogisk bistand i en kortere eller længere periode, alt efter hvilke vanskeligheder eleven har. Undervisningen foregår udenfor klassen og oftest på små hold med 2-5 elever. Der gives specialpædagogisk bistand i dansk, matematik og i enkelte tilfælde engelsk. Der gælder også her, at eleven først skal igennem en pædagogisk-psykologisk undersøgelse. 20

21 Derudover har støttecenteret mulighed for at give ekstra lærertimer til klasser, hvor der er et behov for at kunne dele klassen i mindre hold også kaldet holddeling. Vi bruger forskellige kriterier for holddeling på Kundby Skole. Der kan f.eks. laves niveaudelte hold, drenge/ pige-hold, hold på tværs af klassetrin, hold for elever med høj begavelse, holddeling efter læringsstil m.m. Hvad er Børnekonsulentcenteret? Børnekonsulentcenteret er en kommunal enhed, der omfatter psykologer, tale/hørepædagoger, ressourcepædagoger, SSP- medarbejdere, læsekonsulent og familiekonsulenter. Børnekonsulentcenteret understøtter det arbejde, der udføres i samarbejde mellem forældre og institutioner / skoler, og varetager primært konsultative opgaver i skoler og institutioner, dvs. yder vejledning og tværfaglig rådgivning til medarbejdere. Børnekonsulentcenteret kan også iværksætte tale-læse- og psykologiske undersøgelser ligesom Børnekonsulentcentret kan iværksætte egentlig talehøreundervisning. Børnekonsulentcenteret har kompetence til at henvise til/etablere særlige aktiviteter inden for det generelle tilbuds rammer - eksempelvis støtte til enkeltelever / grupper, specialklasser, udviklingsklasser og særlige tale/høreaktiviteter. De kan kontaktes af forældre eller institutioner/skoler på tlf Børnekonsulentcenterets ledelse er placeret på Skarridsøgade 37 i Jyderup. Medarbejderne har ingen fast placering, men arbejder inden for et eller flere af 4 geografisk opdelte lokalområder, kaldet Baser. Alle har samme postadresse: Jernbanevej 6, 4300 Holbæk. Arbejdsgangen i Børnekonsulentcenteret er: 1. En bekymring omkring et barn opstår i institutionen, på skolen eller i hjemmet. 2. Problemstillingen søges løst der, hvor barnet er, af medarbejdere, børn og forældre i samarbejde. Hvis de tiltag, man har valgt til løsning af problemstillingen, ikke giver den ønskede virkning, kan forældre og medarbejdere vælge at få hjælp af Børnekonsulentcenteret. 3. En medarbejder (proceskonsulent), fra den del af Børnekonsulentcenteret, der er i lokalområdet (Basen), får forelagt problemstillingen af lederen af institutionen/skolen og evt. personale på et møde (UF). Skole/ institutionslederen kan vælge at fremlægge problemstillingen anonymt eller efter skriftlig forældreaccept på samarbejdsskema med barnets navn. På mødet drøftes problemstillingen og eventuelt nye lokale løsningsmuligheder kan fremkomme. I modsat fald kan proceskonsulenten vælge at tage problemstillingen med tilbage til tværfaglig drøftelse og vurdering i Basen. Hvis problemstillingen er fremlagt på samarbejdsskema og resultatet på mødet 21

22 er, at et nyt lokalt løsningsforslag iværksættes, vil lederen orientere forældrene om den foreslåede løsningsmodel. 4. I Basen vurderer man problemstillingen, udarbejder egnede løsnings-muligheder og udpeger evt. medarbejder fra Børnekonsulentcenteret til at indgå i løsningen af problemstillingen, hvorefter skole/ institutionslederen vil orientere forældrene om den foreslåede løsningsmodel. I alle tilfælde vil problemstillingen søges løst i fællesskab i barnets institution / skole. Skolesundhedstjenesten Hvad er skolesundhedstjenesten Skolesundhedstjenesten består af sundhedsplejerske og kommunens børn og unge-læge. Vi bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst ved at tilbyde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats i skolen. Vi er endvidere konsulenter for skolerne i sundhedsmæssige spørgsmål. Hvilke opgaver har vi? Vi opsporer eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer i skolealderen Vi bidrager til at forebygge sygdom og fejludvikling Vi søger at fremme og bevare sundhed gennem samtale, undervisning og involvering Vi fokuserer vores indsats over for børn og unge med særlige behov Hvem kan bruge os? Ordningen omfatter alle børn og unge tilmeldt en skole i Svinninge Kommune. Endvidere rådgiver og samarbejder skolesundhedstjenesten med medarbejdere i skolerne, ungdomsskolen samt SFO'er, klub- og cafetilbud. Hvad omfatter ordningen? Skolesundhedstjenesten er i disse år omlagt og moderniseret, således at indsatsen for børn og unge med særlige behov styrkes samtidigt med at alle børn sikres opfølgning og involvering i deres egen sundhed. Ved indskolingen besøger vi klassen og ser børnene i deres vanlige skolemiljø, og vi gennemfører en motorikleg (skattejagt) i skolens idrætslokale. Begge situationer bruger vi til at vurdere behovet for yderligere samtale eller undersøgelse. Vi taler også med lærerne om børnenes sundhed og trivsel, hvis ikke forældrene har modsat sig det. 22

23 Sundhedsplejersken tilbyder samtale og funktionsundersøgelser (vægt, højde, syn mv.) til udvalgte årgange gennem skoletiden. Dette tilbud kan være individuelt eller foregå i mindre grupper. Ordningen vil vanligvis omfatte: Indskolingsundersøgelse i 1. klasse og udskolingsundersøgelse i 9. klasse ved kommunens børn og unge-læge (skolelæge) og sundhedsplejerske 0., 3., 5. og 8. klasse ved sundhedsplejersken elever i specialklasser, udviklingsklasser og modtageklasser vurderes hvert år børn med særlige behov på alle klassetrin ses efter aftale med forældrene deltagelse i klasseundervisning, gruppesamtaler, temauger på udvalgte klassetrin efter aftale med klassens lærere Hvad gør vi så? gennemfører sundhedssamtaler med det enkelte barn og deres forældre foretager udvalgte helbredsundersøgelser, måler højde, vægt, syn, farvesyn og foretager høreprøve løbende gennem skoletiden yder rådgivning og vejledning om fx kost, allergi, tobak/alkohol, lus, kønssygdomme, mobning, trivsel og eventuel sygdom hos barnet indgår i tværfagligt samarbejde om børn og unges sundhed, trivsel og livsbetingelser vi foretager os faktisk ikke noget uden forældrene er involveret og taget med på råd og vi foretager ikke dyberegående lægelig udredning og behandling - men henviser til familiens egen læge ved behov. Sundhedsplejerske Thea Hougaard Træffes hver torsdag kl på telefon e-post Tandpleje for børn og unge 0-18 år. Alle børn og unge 0-18 år med folkeregisteradresse i Holbæk Kommune er berettiget til at modtage gratis tandpleje ifølge Tandplejeloven. Tilbuddet omfatter opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje. 23

24 Børn og Unge 0-15 år Forældre kan vælge mellem gratis tandpleje på kommunal klinik, privat tandlæge mod en egenbetaling på 35 % eller anden kommunal tandpleje evt. mod en mindre egenbetaling. - Det sidste er betinget af, at den valgte tandpleje har ledig kapacitet. - Det bemærkes, at valget gælder det samlede tandplejetilbud, altså også tandregulering. - Forældrene betaler deres andel direkte til tandlægen/den valgte kommune. - Forældre kan vælge om med som minimum 12 måneders mellemrum. - Unge år Forældrene kan vælge kommunal tandpleje eller privat tandlæge, begge tilbud er gratis. - Der kan kun vælges en gang. For alle gælder at meddelelse om valg skal ske til tandplejens kontor, som underretter den valgte tandlæge, inden borgeren henvender sig til denne for at indlede behandling. - De kommunale klinikker har åbent alle skoledage kl. 8-15, senere tid kan aftales. I efterårsferien og i vinterferien er der åbent for akut behandling. Tandreguleringsklinikken har kun åbent på skoledage. Telefonisk henvendelse kan ske fra kl til 12. Der er frit valg mellem kommunens 7 klinikker og mellem tandlægerne, men som udgangspunkt indkaldes man til den klinik, som er knyttet til det skoledistrikt, hvor man bor. Ved tandpine eller akut tandskade udenfor klinikkernes åbningstid kan henvendelse ske til Tandpinevagten i Slagelse, privat tandlæge eller til Tandlægevagten i København. Skadestuen på Holbæk Sygehus har mulighed for at tilkalde tandlæge. Udgifter til nødvendig nødbehandling betales af tandplejen. Se flere oplysninger på Tandplejens hjemmeside Tandreguleringsbehandling tilbydes som loven angiver i henhold til Sundhedsstyrelsens vedtægter. Transport til tandreguleringsklinikken betales af forældrene. Tandstillingen vurderes løbende ved de almindelige eftersyn og konstateres der tandstillingsfejl, henvises der til undersøgelse hos specialtandlægen på Tandreguleringsklinikken, Amtmandsvej 6 i Holbæk. Ovenstående gælder for alle. For Kundby Skole Forældrene skal selv ledsage deres barn til tandlæge. Forældrene får tilsendt en tid fra klinikken. Denne tid bedes overholdt. Er dette ikke muligt, bedes I ringe afbud i god tid. Forældre skal selv sørge for transport og afholde udgifterne. De elever, der skal komme igen til behandling, skal forældrene også selv ledsage til klinikken. Ved den systematiske undersøgelse der foretages af specialtandlægen, bliver eleverne hentet og sendt tilbage med taxi til skolen i skoletiden. Ønskes mere information henvises til: Med venlig hilsen: Holbæk kommunale Tandpleje, Svinninge Tandklinik Hovedgaden 76 B, 4520 Svinninge, tlf søg: den kommunale tandpleje.

25 Forsikringsforhold for personer indskrevet i skole Ulykkesforsikring (personskade) Elever kan komme til skade under leg eller idrætsudøvelse mens de er i skole. Skolen har ingen forsikring, der dækker i disse tilfælde. Forældre opfordres til at være opmærksomme på, om familiens forsikringer også omfatter en Børneulykkesforsikring eller en Familieulykkesforsikring. Tjek også, om antallet af børn på policen er korrekt. Familiens Ansvarsforsikring Mange tror, at en Familieforsikring eller Husstandsforsikring også dækker ulykkestilfælde for deres børn. Det gør den ikke. Den dækker Skade på ting, og den dækker Ansvar for skade på ting eller personer. Forældrene opfordres til at have tegnet en husstands-/familieforsikring til imødegåelse af udgifter, der skyldes barnets pådragelse af erstatningsansvar. Hvis skoleelever forvolder skade på skolens bygninger, inventar og materialer ved en uagtsom eller forsætlig handling, er eleven erstatningsansvarlig. Skolen giver eleven underretning om erstatningsbeløbets forventede størrelse, hvorefter forældrene kan anmelde kravet til egen husstands-/familieforsikring. Skolens ansvarsforsikring: Hvis elever kommer til skade som følge af fejl eller forsømmelse fra skolens side og kommunen gøres erstatningsansvarlig, er eleverne dækket under kommunens generelle ansvarsforsikring. I disse tilfælde foretages anmeldelse af ulykken så hurtigt som muligt. Anmeldelse sker på særlige blanketter, der rekvireres på skolen. Center Kundby påtager sig ikke ansvar for skader på tøj eller andre medbragte ting, der benyttes under barnets ophold på centerets område. 25

26 26

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Velkommen. Til Katrinedalskolens SFO afd. Kundby

Velkommen. Til Katrinedalskolens SFO afd. Kundby Velkommen Til Katrinedalskolens SFO afd. Kundby INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Side 03 FAKTA OM INSTITUTIONEN Side 03 Lokaliteterne Side 03 Børnegruppen Side 04 Åbningstider Side 04 Pris Side 04 Ind/udmeldelse

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Klar Parat Skolestart!

Klar Parat Skolestart! Klar Parat Skolestart! Indholdsfortegnelse Velkommen til Houlkærskolen...3 Skolebestyrelsen...3 Fra børnehave til skole...4 Skoleintra...4 Fravær...5 Sygdom...5 Glemte sager...5 Skolens ringetider...6

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 Leder

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

AUGUST-NYT. fra Kundby Skole

AUGUST-NYT. fra Kundby Skole AUGUST-NYT fra Kundby Skole D. 14. august 2009 Kære børn og forældre. Hermed dette skoleårs første månedsnyt. I onsdags bød vi for første gang velkommen til vores nye børnehaveklasse og deres forældre,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære!

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! I det følgende kan du læse mere uddybende, hvad vores mål og indhold er for vores 0. klasser. Lærerne: 1. Louise Fruergaard Hare, pyramiden

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Er det første gang i sender et barn i skole, vil i opdage at, skolen har ændret sig meget, siden I selv gik i skole. Et nyt kapitel starter ikke kun i jeres

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Bestyrelsens principper, regler, retningslinjer og politikker for Kundby Skole og SFO

Bestyrelsens principper, regler, retningslinjer og politikker for Kundby Skole og SFO Bestyrelsens principper, regler, retningslinjer og politikker for Kundby Skole og SFO Revideret af bestyrelsen i juni 2011 I denne folder har vi samlet alle principper, regler og Indhold: retningslinjer

Læs mere