Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16"

Transkript

1 Budget bilagssamling 2016 og budgetoverslag

2 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Samlet anlægsoversigt Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Oversigter Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Finansieringsoversigt Takster Side Budgettet har været behandlet på Byrådets møder og

3 2

4 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3

5 Hovedoversigt over budget Regnskab 2014 Budget 2015 Budget kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B PL ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Refusion af købsmoms -577 F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE

6 Hovedoversigt over budget Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT

7 6

8 Sammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 7

9 Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2016 Budgetoverslag 2017 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt Refusion i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre og plejeboliger Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Sundheds- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

10 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt Refusion i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre og plejeboliger Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Sundheds- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 9

11 Sammendrag af budget Budget 2016 Budgetoverslag 2017 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation 500 Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

12 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 11

13 Sammendrag af budget Budget 2016 Budgetoverslag 2017 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Særligt beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE

14 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Særligt beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE 13

15 14

16 Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 15

17 Beslutningsnoter Beslutningsnoter Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9% i Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille i Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes uændret på 9,6 promille i Budgetforligspartierne har indgået en aftale om at sænke indkomstskatteprocenten med 0,1% med virkning fra Forudsætningen for dette er, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der ligger til grund for indgåelse af nærværende aftale. Ved fremlæggelse af forvaltningens skøn for den endelige balance for redegøres der for, om ovenstående forudsætninger er opfyldt. Budgetforligspartierne har indgået en aftale om, at en nedsættelse af indkomstskatten ikke må føre til en forringelse af serviceniveauet og drøfter løbende, om denne betingelse er opfyldt. Børns trivsel og læring er væsentlig for deres muligheder for at få et aktivt og selvstændigt liv som voksne, hvor de kan deltage og bidrage som aktive samfundsborgere. Ny forskning viser, at med en "tidlig indsats" målrettet udsatte børn i førskolealderen, og som også inddrager forældrene, er det muligt i langt højere grad at bryde med den negative sociale arv. Ved et øget fokus på "tidlig indsats" i forhold til børn, ønsker Gladsaxe Kommune at give børnene de bedste muligheder for et godt liv. Der udarbejdes derfor en samlet strategi for tidlig indsats. Strategien skal sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats i forhold til børn og deres forældre. Børnenes familier skal støttes og inddrages og ansvarliggøres, så de bidrager med de ressourcer, de har i forhold til børnene. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. i budgetperioden til at realisere strategien. Beskæftigelse er væsentlig for at leve et aktivt og sundt liv. Gladsaxe Kommune vil derfor investere i nye former for beskæftigelsesindsatser for at give flest mulige borgere mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I 2016 vil der særligt være fokus på at bekæmpe langtidsledighed og på at opkvalificere unge med svage dansk- og matematikkundskaber, sådan at de kan komme ind på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der afsættes i alt mere end 40 mio. kr. til indsatsen i budgetperioden. En indsats, der skal flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse. Arbejdet med at udvikle Gladsaxe Kommune til en attraktiv vækstkommune fortsætter med uformindsket styrke. Etablering af Letbanen begynder at sætte sit præg på byen. Etableringen af Letbanen følges op af investeringer, der skal sikre fremkommelighed og udvikling af byområderne omkring de kommende letbanestationer. Salg af kommunale ejendomme skal yderligere understøtte denne udvikling, hvorfor arbejdet med dette intensiveres. Der afsættes også midler til at bidrage til attraktive almene boliger, og til at etablere de tilbud, der skal være til rådighed for en øget befolkning. I alt afsættes der i perioden yderligere 180 mio. kr. til etablering af Gladsaxe Boulevard, øget fremkommelighed langs Ring 3, udvikling af forpladser ved letbanestationerne, nye almene boliger, nye dagtilbud og forskønnelse af byens hovedstrøg. Der er således i alt afsat 215 mio. kr. til at understøtte Gladsaxe i vækst i budgetperioden. En indsats der også omfatter arbejdet med Gladsaxe Liv, herunder videreudvikling af byens "hotspots", fx. med wifi. I forlængelse af denne indsats revideres erhvervspolitikken, så den bl.a. understøtter koblingen mellem vækst og velfærd. Erhvervsrådet bliver involveret tæt i denne proces. Søborg Skoles bygninger skal, jf budgetnote 8 fra budget , gennemgås og muligheder for ændringer og nyindretning undersøges. Der foreligger nu en række scenarier for, hvordan dette kan gribes an. Formålet med ændringer af Søborg Skole er, at 16

18 Beslutningsnoter de fysiske rammer skal understøtte børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Beslutning omkring Søborg Skole skal ses i sammenhæng med den analyse af den fremtidige skolestruktur, der er igangsat, jf. budgetnote 2 fra budget Målet er bl.a., at de fysiske rammer bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Med henblik på at kvalificere et samlet beslutningsgrundlag afsættes der 3 mio. kr. i 2016 til det videre analysearbejde om kommunens skolers fysiske rammer. I alt afsættes der 250 mio. kr. til ombygning af kommunens skoler i budgetperioden. Budgetforligspartierne drøfter analysen, når den foreligger med henblik på endelig stillingtagen til udmøntning af de afsatte midler. 6. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme klimabevidste valg herunder sikre gode muligheder for genanvendelse. Derfor indføres gradvist affaldssortering på kommunens institutioner. Også genbrugsstationen skal ombygges og moderniseres. Når der foreligger et beslutningsgrundlag vil der blive afsat midler til dette. Endvidere ønsker Gladsaxe Kommune at borgerne frasorterer madaffald, så også dette kan genanvendes i form af biogas. En effektuering heraf afventer, at modtagefaciliteter for madaffald er etableret. Til at fortsætte det ambitiøse arbejde med klimasikring afsættes i 2018 og 2019 i alt 48 mio. kr. Der er således i alt afsat 97 mio. kr. til implementering af klimatilpasningsplanen i og ca. 400 mio. kr. til spildevandsplanen i den tilsvarende periode. 7. Hurtige og effektive kollektive trafikforbindelser og gode og sikre forhold for cyklister tjener flere formål. C02-udledningen mindskes, når borgeren vælger bilen fra, og sundhedstilstanden hos borgeren forbedres. Derfor fortsætter arbejdet med at realisere målene i Trafik- og Mobilitetsplanen. Der er i alt afsat 30 mio. kr. til formålet i perioden , heraf ca. 24 mio. kr. til cykelinitiativer i bred forstand og 6 mio. kr. til bedre forhold for brugerne af den kollektive trafik, herunder øget fremkommelighed og mobilitet. Initiativerne koordineres med indsatserne under "Den Grønne Udviklingspulje". 7b. Der etableres en parkeringskontrolordning. Det ventes, at ordningen på positiv vis vil understøtte handelslivet idet tilgængelige parkeringsmuligheder kan øge omsætningen hos de handlende. Desuden skal ordningen medvirke til at forebygge ulovlig parkering og hermed forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden i kommunen. Ordningen evalueres efter 2 år. 8. En væsentlig del af Gladsaxe kommunes ejendomme er år gamle. På trods af vedvarende vedligehold, er der på visse af bygningerne behov for egentlig genopretning og energirenovering af bygningsdele, fx klimaskærmen. Endvidere vil behovet for opretning af kloakker, samt behovet for forbedring af indeklimaet i udvalgte bygninger øges i de kommende år. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge omfanget af genopretningsbehovet. I forlængelse heraf udarbejdes en 10-årig investeringsplan for genopretning. I 2019 afsættes 15 mio. kr. til formålet. Det er forventningen, at der skal afsættes yderligere beløb til formålet i årene efter. 9. UCC/Blaagaard er sat til salg. Gladsaxe Kommune har en interesse i at erhverve området, bl.a. for at fremtidssikre Enghavegård Skole og idrætsfaciliteterne på Blaagaard. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge muligheder og perspektiver ved at kommunen køber areal og bygninger, hvor UCC/Blaagaard har til huse. Budgetforligspartierne er positivt indstillet over for et køb, idet kommunen har en væsentlig interesse i at styre udviklingen i området, herunder sikre nuværende kommunale tilbud og styre udviklingen af skole- og dagtilbudskapacitet til nye borgere i området. Analysen forelægges budgetforligspartierne i foråret

19 Beslutningsnoter 10. Idræts- og bevægelsesområdet er blevet analyseret med involvering af en lang række interessenter. Som opfølgning herpå udarbejdes en prioriteret plan for udvikling af bevægelses- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe Kommune i de kommende år. Planen udarbejdes i samspil med områdets aktører og forelægges til politisk behandling i foråret Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. Derfor skal der i det kommende år arbejdes for at fastholde og videreføre den positive udvikling, som de foregående års indsats i Værebro Park og Høje Gladsaxe har resulteret i. Bl.a. vil der i samarbejde med det lokale erhvervsliv, via virksomhedsnetværk, være fokus på at skabe fritidsjob til unge. Desuden sættes i 2016 fokus på at forebygge en negativ udvikling i bydele, der vurderes at være i risiko for at komme i social ubalance i fremtiden. Der er i lighed med tidligere år modtaget særtilskud efter 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Budgetforligspartierne udmønter puljen. 11b Der ønskes etableret en socialøkonomisk virksomhed fx i tilknytning til kommunens centrale sportsanlæg. Virksomheden skal give udsatte borgere mulighed for at få lønnet beskæftigelse i det omfang de formår. En analyse af muligheden for at etablere en socialøkonomisk virksomhed drøftes af budgetforligspartierne i foråret c 11d Det nære sundhedsvæsen udvikler sig hastigt, og kommunen får en stadig større rolle på sundhedsområdet ikke mindst det forebyggende arbejde. Der gennemføres derfor en analyse af kommunens indsats på området med særlig fokus på indsatsen overfor ældre og kronikere. Der ses på opgaver og organisering i forhold til bl.a. forebyggelse, tidlig opsporing, forebyggende hjemmebesøg og håndtering af kronisk sygdom. Det belyses hvilke tiltag, der kan iværksættes for at kunne håndtere fremtidige opgaver, herunder i hvilket omfang opkvalificering af medarbejdere, samarbejder med andre kommuner og den almene praksissektor og hospitalssektoren er relevant. Status for analysen drøftes i foråret Gladsaxe Kommune har et blomstrende og rigt foreningsliv. Det er væsentligt, at der er tilstrækkelig og passende lokalekapacitet til at understøtte dette. Der iværksættes en analyse af de bookingsystemer, der skal understøtte lokaleanvendelsen, således at denne optimeres. 12. UK Gladsaxe nedlægges Derfor skal der i 2015/16 udarbejdes forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for det nye ungemiljø, der understøtter målene i ungestrategien og danner ramme omkring unges kultur- og fritidsliv i kommunen. Målgruppen for indsatsen er unge mellem år. Der udarbejdes forslag til de kommende ungemiljøer med udgangspunkt i 2-3 mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. Forslaget forelægges i foråret b Gladsaxe Kommune har nået det mål for nedbringelse af sygefraværet, som budgetforligspartierne blev enige om ved indgåelse af budgetaftale jf. budgetnote 12 i budgetaftale Budgetforligspartierne er enige om, at en yderligere nedbringelse af sygefraværet fortsat er et område, som der skal være et betydeligt fokus på. Status for sygefraværet og initiativer til fortsat nedbringelse af dette vil der derfor løbende blive arbejdet med i Økonomiudvalget. 13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i

20 19 Drift

21 20

22 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de fleste administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation... side 27 Forsyningsvirksomheder... side 35 Rammer fordelt på Økonomiudvalgets bevillingsområder Mio. kr. R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B Politisk og administrativ organisation 520,2 568,7 598,0 579,9 578,0 576,5 02 Forsyningsvirksomheder 0,3 1,2-1,8-1,7-1,7-1,7 Økonomiudvalget i alt 520,5 569,9 596,2 578,2 576,3 574,8

23 Økonomiudvalget 1. Bekæmpelse af langtidsledighed Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatser tilrettelagt for den enkelte målgruppe, herunder forløbsplaner, intensive samtaleforløb, virksomhedsrettet aktivering m.m. med henblik på at reducere antallet af langvarige ledige. Herudover består indsatsen af en efterværns indsats, der skal sikre fastholdelse i job, for dem der afgår fra offentlig forsørgelse, samt en sprogmentorindsats for den gruppe af ledige, hvor sproget udgør en barriere for beskæftigelse. Med refusionsreformen på beskæftigelsesområdets ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016 bestemmes refusionsprocenten alene af ledighedsperioden. Ledige med en lang ledighedsperiode udløser den laveste refusionsprocent, hvorfor der er incitament til at have særligt fokus på denne gruppe. Dette understreges af, at der i det nye refusionssystem indirekte er indbygget en forudsætning om, at de kommuner der klare sig relativt bedre end de øvrige kommuner, bliver økonomisk belønnet. Kommunerne er med andre ord i internt konkurrence. Antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal reduceres med 63 fuldtidspersoner i 2016, 84 fuldtidspersoner pr. år i 2017 og 2018 samt 59 fuldtidspersoner i Indsatsen koster samlet 7,06 mio. kr. pr. år i og 5,56 mio. kr. i Heraf er de 5,5 mio. kr. i og 4,0 mio. kr. i 2019 udgifter til lønsum. Dette svarer til 11 fuldtidsstillinger i og 8 fuldtidsstillinger i Udgifterne til sprogmentorindsatsen er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 22

24 2. Sikring af social balance, fremskudt vejledning og mentorindsats Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Bydele i sociale balance (Kommunestrategien) Den sociale balance skal styrkes. Ledighedsniveauet skal nærme sig niveauet for kommunen. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. De fremskudte mentorer arbejder via en fremskudt indsats i de udsatte områder med at motivere unge til at begynde en uddannelse. I relation hertil arbejder de fremskudte vejledere i samarbejde med UU-nord med den gruppe af unge i de udsatte områder, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Det er afgørende, at de unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette forbedre deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Et højnet uddannelsesniveau blandt de unge er således med til at øge den sociale balance samt mindske risikoen for en kriminel løbebane. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 14 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 2,0 mio. kr. pr. år. Heraf er de 1,0 mio. kr. lønsum, svarende til de 2 fremskudte vejledere. Lønsumsudgifterne til de fremskudte mentorer er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 23

25 3. Særlig indsats for unge med svage dansk- og matematikkundskaber Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Levende by i vækst (Kommunestrategien) Flere virksomheder: Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over 1 ansat skal stige. Jobcentret skal agere rekrutteringspartner for virksomhederne via virksomhedskontakt, samarbejdsaftaler, matching af ledige samt kampagner. Herudover skal virksomhederne i højere grad anvende Jobcentret aktivt i forbindelse med jobåbninger. Gladsaxe Kommunes andel af akademikere i befolkningen samt andel af ledige akademikere blandt ledige adagpengemodtagere er højere end i klyngekommunerne. Samtidig er der i Gladsaxe en koncentration af videnstunge virksomheder, for hvilken gruppen af ledige med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser er interessant. Ved at øge virksomhedernes viden om Jobcentret som rekrutteringspartner, er det forventningen, at virksomhederne profiterer af, at de får direkte og nem adgang til kvalificeret arbejdskraft, mens Jobcentret profitere af, at de ledige kommer i beskæftigelse. Antallet af a-dagpengemodtagere skal reduceres med 10 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,05 mio. kr. i lønsum i 2016 og herefter 1,0 mio. kr. pr. år i lønsum i Dette svarer til 2,1 fuldtidsstilling i 2016 og 2 fuldtidsstillinger i Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Flere arbejdspladser: Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe skal stige. 24

26 4. Servicekorps Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Straks -visitatoren skal sikre, at unge der ikke har karakteren mindst 2 i dansk og matematik efter folkeskolen, hurtigst muligt tilgår et af de SU-berettigede statslige opkvalificeringstilbud. Fastholdelsesmentoren skal supplerende sikre, at de unge fastholdes i tilbuddet og ikke falder fra. Erhvervsskolereformen medfører, at unge, der ikke har karakteren mindst 2 i dansk og matematik efter endt folkeskole, ikke kan påbegynde en erhvervsuddannelse. På nuværende tidspunkt gælder dette for ca. halvdelen af Gladsaxes uddannelseshjælpsmodtagere, svarende til ca. 250 unge. Der er således behov for en særlig intensiv indsats for denne gruppe, hvis de skal bringes i varig beskæftigelse. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 30 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år. Heraf er de 0,5 mio. kr. pr. år lønsum til straks visitatoren. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Flere unge skal være selvforsørgende. 25 Lønsumsudgiften til fastholdelsesmentoren er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgtes budgetbidrag.

27 5. Jobcentret som rekrutteringspartner Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen består af at opsøge og skabe fleksjobåbninger samt matche de lediges kompetencer ift. fleksjobåbningerne. Herudover ydes der bistand til hjælpemidler, personlig assistance, mentorstøtte og regelfortolkning. Trods refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 er der en gruppe af ledighedsydelsesmodtagere, der fortsat vil udløse 0 % refusion, da de fortsætter på den gamle ordning. Kommer disse i stedet i fleksjob er der 20 % refusion, da de herved vil overgå til det nye refusionssystem. Indsatsen skal således bringe alle ledighedsydelsesmodtagere i denne gruppe i fleksjob for at sikre 20 % refusion. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere med 0 % refusion skal reduceres med 12 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år i lønsum, svarende til 2 fuldtidsstillinger. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 26

28 Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Rammer for Politisk og administrativ organisation Mio. kr. 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde 02 Administrative udgifter og indtægter 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Politisk og administrativ organisation i alt R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B ,3 425,7 84,2 520,2 10,8 471,9 86,0 568,7 9,8 494,0 94,2 598,0 11,4 475,8 92,8 580,0 9,8 475,9 92,3 578,0 11,0 473,1 92,3 576,4 POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Beskrivelse af aktiviteten POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. I budgetperioden er der budgetteret følgende valghandlinger: Aktivitet År Budgetbeløb Skolebestyrelsesvalg ,05 mio. kr. Valg til Byråd og Region ,49 mio. kr. Seniorrådsvalg ,17 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg ,05 mio. kr. Folketingsvalg ,30 mio. kr. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området består af Internationalt Sekretariat, som varetager samarbejdet mellem kommunen og 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere, ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet blandt andet for planlægning af studieture og gennemførelse af officielle besøg. Der arbejdes på at fastholde, udbygge og målrette kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Der arbejdes efter følgende handlingsplan for det internationale samarbejde Servicering af borgere, som arrangerer aktiviteter med venskabsbyerne. Formidling og planlægning af studiebesøg for ansatte i Gladsaxe. 27

29 Drift Økonomiudvalget Planlægning af studieture for stående udvalg. Planlægning af officielle besøg i venskabsbyer og planlægning og gennemførelse af officielle besøg i Gladsaxe. Synliggørelse og videreudvikling af Gladsaxes internationale engagement. Forventninger til venskabsbysamarbejdet i 2016 Gladsaxe besøger Minden i Tyskland i forbindelse med Borgmesterkonference i Wilmersdorfkredsen. Gladsaxe besøger Koszalin i Polen i forbindelse med byens 750 års jubilæum. I den forbindelse holdes også officielt møde i Trekantrelationen mellem Koszalin, Neubrandenburg i Tyskland og Gladsaxe. Gladsaxe deltager i Stort Nordisk Møde i Solna i Sverige. Her kommer også deltagere fra venskabsbyerne Ski i Norge og Pirkkala i Finland. Haabersti i Estland kommer på officielt besøg i Gladsaxe. Klagenfurt i Østrig kommer muligvis på officielt besøg i Gladsaxe. Narsaq i Grønland og Gladsaxe kan i 2016 fejre 50 års jubilæum. Rammer for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Mio. kr. 001 Politisk organisation 002 Venskabsbysamarbejde Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt R2014 9,7 0,6 B ,0 0,8 B2016 8,9 0,8 B ,6 0,8 B2018 8,9 0,8 B ,2 0,8 10,3 10,8 9,7 11,4 9,7 11,0 ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central administration Redningsberedskab Takstfinansierede tilbud Beskrivelse af aktiviteten CENTRAL ADMINISTRATION Kommunens centrale administration er opdelt i Kommunaldirektørens organisation, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter blandt andet løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. For at styrke borgernes retssikkerhed er der oprettet en stilling som borgerrådgiver. Rådgiverens opgave er først og fremmest at yde råd og vejledning til borgerne om deres sager i kommunen. Rådgiveren kan også komme med anbefalinger om, hvor kommunens forvaltning og service over 28

30 Drift Økonomiudvalget for borgerne kan forbedres, men rådgiveren er ikke en klageinstans, der kan ændre forvaltningens afgørelser. Stillingen oprettes som en forsøgsordning fra 2. halvår 2015 til udgangen af Kommunaldirektørens organisation Kommunaldirektørens organisation ledes af kommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: Kommunaldirektøren, Digitaliseringsafdelingen, Strategi, Kommunikation og HR afdelingen samt Byrådssekretariatet. Kommunaldirektøren Budgettet består af midler til seminarer, mødevirksomhed m.m. for kommunens øverste lederfora. Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere tilrettelægger afdelingen kommunens overordnede strategiske it-udvikling. Digitaliseringsafdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. Digitaliseringsafdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-budgettet afholder kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, Journalsystem, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Endvidere afholder budgettet udgifter til hovedparten af KMD-systemer. Budget til it-køb er afsat på anlægsbudgettet. Kommunen udfasede i 2015 Lotus Notes som platform for post, kalender og overgik til Microsoft Office 365. ESDH-systemet, som er integreret i Lotus Notes, udskiftes i 2017, således at Lotus Notes helt kan udfases. Kommunen har valgt ESDH-systemet SBSYS som fremtidigt system. Samtidig planlægges det at indføre et brugerhåndteringssystem, som skal sikre en højere grad af automatisering og sikkerhed ift. brugeroprettelser og -nedlæggelser. Strategi, Kommunikation og HR De to hidtidige afdelinger Strategi og HR samt Kommunikationsafdelingen blev pr. 1. maj 2015 lagt sammen til Strategi, Kommunikation og HR. Afdelingen har følgende ansvarsområder: Afdelingen fungerer som sekretariat for Direktørkredsen og Strategisk Lederforum og understøtter Direktørkredsen i forhold til udvikling gennem strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen. 29

31 Drift Økonomiudvalget Afdelingen har endvidere ansvar for ekstern og intern kommunikation, herunder kommunikationsrådgivning og -strategi, pressearbejde, hjemmeside, intranet samt grafisk design og tryksagsproduktion. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, informationsannoncer, drift af trykkeri, kommunens papirindkøb m.m. Afdelingen er ansvarlig for personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen, udarbejdelse af sygefraværsstatistikker og indsatser på tværs af organisationen samt den tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen arbejder desuden med ledelsesudvikling og medvirker ved rekruttering af kommunens ledere. Afdelingen sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HRområdet. Social Balance er en del afdelingen og skal sikre, at det strategiske fokus og høje ambitionsniveau, der er sat for arbejdet med social balance, understøttes organisatorisk. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarlig for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn med det almene boligbyggeri, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester og kommunaldirektør. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Internationalt Sekretariat, Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er også forankret her. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat, Indkøbsafdelingen, Intern Service Gladsaxe (ISG) samt Ejendomscenteret. De 2 sidstnævnte områders funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. En stor del af afdelingens budget er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige forhold, barselsrefusion og tjenestemandspension. Servicerammepulje Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige budgetterede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på ca. 31 mio. kr. i 2016, som giver plads til, at der kan bruges af overførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Puljen er afsat under Økonomisk Sekretariat. Økonomisk Sekretariat 30

32 Drift Økonomiudvalget Økonomisk Sekretariat er stabsfunktion under økonomidirektøren, som har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker bl.a. til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for løn samt budget- og regnskabsprocessen. Sekretariatet beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem og budgetopfølgningssystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Økonomisk Sekretariat varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover en række økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation, og fungerer som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren, og det administrative arbejde er organiseret i afdelingen Ledelse og Stabe. Ledelse og Stabe Afdelingen varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familie og rådgivning, ungeområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand samt erhvervsservice. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK-O-VAND. 31

33 Drift Økonomiudvalget KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Der pågår i øjeblikket en organisationsændringsproces som ultimo 2015 indebærer, at opgaverne inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning bliver lagt sammen til en ny større afdeling, mens opgaverne inden for miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand tilsvarende bliver lagt sammen i en ny afdeling. Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Jobcenteret og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Social- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevilling af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud, udsatte unge i forhold til uddannelse og job, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats) Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Jobcenteret Enheden varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi Social- og Sundhedsforvaltningens centrale stabs- og støttefunktioner er samlet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Enheden betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager de store tværgående opgaver på sundhedsområdet og borgerservice samt stabsfunktioner 32

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag

Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag 2018-2020 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 23 Trafik- og Teknikudvalget... 43 Miljøudvalget... 53 Børne-

Læs mere

Budget bilagssamling 2013

Budget bilagssamling 2013 Budget bilagssamling 2013 og budgetoverslag 2014-2016 Budget bilagssamling 2013 og budgetoverslag 2014-2016 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 31 Miljøudvalget. 41 Børne- og Undervisningsudvalget 52 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 110

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Hovedoversigt... 1 Sammendrag... 5 Generelle

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Beslutningsnoter. 16-09-201523:47 Side 2

Beslutningsnoter. 16-09-201523:47 Side 2 Beslutningsnoter 1. 2. 3. Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9% i 2016. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille i 2016. Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere