Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com"

Transkript

1 Pocket PC Phone Hurtigstartmanual

2 2 Indhold 1. Hvad indeholder æsken? Pocket PC Phone Klargøring Foretagelse af et opkald Synkronisering af Outlook-oplysninger Konfiguration af en -konto Afsendelse af en meddelelse Søgning på internettet Brug af kameraet Brug af Pictures & Videos Indtastning af oplysninger Statusindikatorer Tilpasning af din Pocket PC Phone Sikring af din Pocket PC Phone Yderligere oplysninger... 27

3 1. Hvad indeholder æsken? 3 AC-adapter Batteri Taske USB-kabel til synkronisering Pocket PC Phone Brugervejledning og hurtigstartmanual Hovedtelefoner Ibrugtagnings-cd

4 4 2. Pocket PC Phone

5 Nr. Element Funktion 1 Hardwaretastatur Se brugermanualen for at få flere oplysninger. 2 Messaging-knap Tryk på denne for hurtig start af Messaging. 3 Meddelelsesindikator 1 Denne indikator viser et blinkende blåt lys til meddelelse af at Bluetooth-systemet er aktiveret og klar til overførsel af radiofrekvenssignal og blinkende grønt lys for Wi-Fi-status. Når både Bluetooth og Wi-Fi er aktiveret, blinker indikatorerne for disse skiftevis. 4 Meddelelsesindikator 2 Denne tofarvede indikator viser grønne og gule lys for UMTS/GSM-standby, UMTS/SMSmeddelelse, UMTS/GSM-netværksstatus, meddelelser og batteriopladningsstatus. 5 INTERNET EXPLORERknap Tryk på denne for at starte Internet Explorer. 6 Andet kamera Brug dette videokamera til videosamtaler. 7 Valghjul På skærmen Today, eller når du bruger programmer, skal du rulle op eller ned for at navigere gennem menuer, programanvisninger. Tryk på hjulet for at vælge. Under et opkald eller ved afspilning af musik, skal du rulle op eller ned for at justere lydstyrken. Når du modtager et indkommende opkald, skal du rulle ned for at gøre lydmeddelelsen lydløs. 8 Knappen OK Tryk på denne for at bekræfte dataindtastninger eller afslutte det anvendte program. 9 TALEKOMMANDO Tryk på denne for at starte talestyret hurtigopkald. Tryk og hold for at optage en talenote. 10 Micro-SD-kortplads På denne kortplads skal du indsætte et Micro SD-hukommelseskort til opbevaring af data eller et SD-input-/outputkort, f.eks. et netværkskort. 11 Berøringsskærm Tryk på skærmen med pennen for at skrive, tegne eller foretage et valg. 12 Knappen VIDEOOPKALD Når du har indtastet et telefonnummer i telefonprogrammet, skal du trykke på denne knap for at starte et videoopkald. 13 Venstre funktionstast Tryk på denne for at udføre den kommando, der vises i mærket over knappen. 14 Højre funktionstast Tryk på denne for at udføre den kommando, der vises i mærket over knappen. 15 Knappen TAL Tryk på denne for at svare indkommende opkald eller kalde op til et nummer. 16 Knappen START Tryk på denne for at åbne menuen Start. 17 Navigationsknap/ENTER Tryk dette multidirektionale kontrolelement op, ned, venstre eller højre for at gå gennem menuer og programanvisninger. Tryk på midterknappen for at foretage valget. 18 Knappen OK Tryk på denne for at bekræfte dataindtastninger eller afslutte det anvendte program. 19 Knappen AFSLUT Tryk på denne for at afslutte et opkald eller returnere til skærmen Today. 5

6

7 Nr. Element Funktion 20 Bilantennekonnektor Slut din telefon til bilantennen, mens du er i bilen, for at opnå bedre modtagelseskvalitet. 21 Selvportrætspejl Vend enheden, så bagsiden vender mod dig, så dit billede afspejles i spejlet, når du tager selvportrætter. 22 Hovedkamera Dette kamera bruges til at tage stillfotos og optage videoklip. Det omfatter to optagelsestilstande: Normaltilstand og makrotilstand (nærbillede). 23 Omskifter for Tryk kontakten op for normaltilstand eller ned for makrotilstand. optagelsestilstand 24 Blitzlys Når den tændes, oplyser den dit motiv og gør det muligt for dig at optage tydelige og klare fotos eller video i selv mørke omgivelser. Den blinker også, når der tages et foto. 25 Tænd/sluk-knap Tryk på denne for at slukke enheden midlertidigt. Enheden skifter derefter til dvaletilstand. Du slukker den helt ved at trykke og holde (ca. 5 sekunder). Du kan stadig modtage opkald og meddelelser, mens enheden er i dvaletilstand. Når du slukker enheden helt, vil alle funktioner, herunder telefon, være utilgængelige for brug. 26 COMM MANAGER Tryk på denne for at starte Comm Manager. 27 Kameraknap Tryk på denne for at starte kameraet. Tryk igen for at optage et foto eller videoklip afhængigt af den angivne optagelsestilstand. 28 Pen Brug pennen til at skrive, tegne eller markere emner på berøringsskærmen. 29 Remholder Her kan du fastgøre en rem til at bære enheden i. 30 Infrarød port Tillader trådløs udveksling af filer eller data med andre enheder. 31 Lås til batteridæksel Skub denne lås for at løsne batteridækslet. 32 Synkroniseringsbøsning/ hovedtelefonstik Brug denne bøsning til at synkronisere data gennem tilslutning af det medfølgende USB-synkroniseringskabel eller til at genoplade batteriet via den medfølgende vekselstrømsadapter. Du kan også tilslutte de medfølgende USB-baserede stereohovedtelefoner for håndfri samtale eller for at lytte til lydmedier. 33 Nulstillingsknap Tryk på nulstillingsknappen med pennen for at nulstille enhedens software. 34 Mikrofon Tal ind i mikrofonen under en telefonsamtale eller under optagelse af tale. 7 Tilbehør Vekselstrømsadapter USB-kabel til synkronisering Stereohovedtelefoner Funktion Konverterer vekselstrøm til jævnstrøm til opladning af batteriet. Opretter forbindelse mellem enheden og pc'en og synkroniserer data. Omfatter lydstyrkeskyder og en send/afslut-knap. Du kan trykke på send/afslut-knappen for at besvare et opkald eller sætte opkaldet på hold. Tryk og hold på knappen for at afslutte opkaldet.

8 8 3. Klargøring Før du starter brugen af enheden, skal du sætte et USIM-/SIM-kort og et opladt batteri i enheden. USIM-/SIM-kortet indeholder dit telefonnummer og oplysninger om tjenesten og gemmer poster i telefonbogen og dine meddelelser. Installation af USIM-/SIM-kortet 1. Kontrollér, at enheden er slukket. 2. Skub dæksellåsen for at fjerne batteridækslet. Tag derefter batteriet ud. Brug fingeren til at løfte batteriet op fra venstre side af batteripladsen. Lås til batteridæksel 3. Indsæt USIM-/SIM-kortet på kortpladsen med guldkontakterne nedad (det afskårne hjørne på kortet skal passe til det afskårne hjørne på pladsen). Skyd USIM- /SIM-kortet ind på kortpladsen.

9 Hvis du vil tage USIM-/SIM-kortet ud, skal du bruge pennen til at trykke ind i kortets drevhul og løfte kortet forsigtigt op, mens du trykker på venstre side af kortet, og fører det ud. 9 Tryk pennen ind i SIM-korthullet. Tryk let for at skubbe USIM-/SIM-kortet ud. 4. Udskift batteriet (se anvisninger i næste afsnit). 5. Sæt dækslet på igen.

10 10 Indsæt og oplad batteriet. Nye batterier sendes delvist opladet. Før du starter brugen af enheden, skal du sætte et batteri i enheden og oplade det. Du indsætter batteriet ved først at fjerne batteridækslet og derefter indsætte batteriet ved at justere den eksponerede kobberdel af batteriet med den fremspringende kobberleder, der findes på højre side af batteripladsen. Indsæt batteriets højre side først, og skub derefter batteriet forsigtigt på plads, og sæt batteridækslet på igen. Nogle batterier giver bedst ydelse efter flere fulde opladnings-/afladningscyklusser. Du kan oplade batteriet på to måder: Slut enheden direkte til en stikkontakt ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Slut synkroniseringskablet til USB-porten på pc'en og til synkroniseringsstikket på enheden. Når enheden er slukket, angives opladningen med et fast gult lys på LED-indikatoren. Når enheden er tændt, angives opladningen med et fast gult lys på LED-indikatoren og ikonet for opladning ( ) i nederste højre side af skærmen Today. Når batteriet er fuldt opladt, lyser indikatoren grønt, og der vises et ikon for fuldt opladt batteri ( ) i nederste højre side af skærmen Today.

11 Kontrol af batteristyrken Tryk på ikonet for batteriniveau ( ) på skærmen Today. Skærmen Power Settings åbnes. Her kan du se den aktuelle batterikapacitet. 11 Indikator for batteristyrke Når batterikapaciteten bliver meget lav, vises en advarselsmeddelelse. Når du ser denne, skal du øjeblikkeligt gemme dine data ved at synkronisere med pc'en eller gemme dine data på et ekstra lagerkort og derefter slukke enheden. Forsøg ikke at genstarte enheden, før du har sluttet den til strømadapteren.

12 12 Tænding af Pocket PC Phone Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. Når du tænder enheden første gang, bedes du om at gennemføre en skærmkalibreringsproces. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke enheden. Tænd/sluk-knap 4. Foretagelse af et opkald Som med en almindelig mobiltelefon kan du bruge din enhed til at foretage, modtage og holde styr på telefonopkald og sende SMS-meddelelser. Du kan desuden foretage og modtage videoopkald. Skærmen Phone Fra dette skærmbillede kan du få adgang til Call History (opkaldshistorik), Speed Dial (hurtigopkald) og Phone Setting (telefonindstillinger). Gør ét af følgende for at åbne skærmbilledet Phone: Brug pennen til at trykke på Start > Knappen VIDEOOPKALD Phone. Tryk på TAL på enheden. Tryk på knappen VIDEOOPKALD på enheden. Knappen TAL

13 Foretagelse af et taleopkald På skærmen Phone skal du trykke på det ønskede telefonnummer og derefter trykke på eller knappen TAL. Foretagelse af et videoopkald På skærmen Phone skal du trykke på det ønskede telefonnummer og derefter trykke på eller knappen VIDEOOPKALD. 13 Telefonskærm Videoopkaldsskærm Bemærk! Billedet af den anden person vises på skærmen i ca. 3-5 sekunder efter, at der er oprettet forbindelse afhængigt af signalstyrken. Kvaliteten af kontinuerlig overførsel af billeder kan også blive påvirket af signalet.

14 14 5. Synkronisering af Outlook-oplysninger Ved hjælp af Microsoft ActiveSync kan du synkronisere oplysninger på enheden med oplysninger på pc'en, f.eks. Outlook-indhold. ActiveSync er allerede installeret på enheden, men du skal installere det på en pc, hvis du ikke allerede har gjort det. Læg Ibrugtagnings-cd'en i pc'ens cddrev. Følg anvisningerne på installationsguidens skærmbillede for at installere ActiveSync. Når installationen er færdig, skal du slutte synkroniseringskablet til enheden og slutte det til pc'ens USB-port for at synkronisere. Tænd enheden for at oprette et partnerskab mellem enheden og pc'en. Når pc'en registrerer USBforbindelsen, startes guiden Installation af ActiveSync-synkronisering. Følg anvisningerne på skærmen, og vælg de Outlook-emner, du vil synkronisere. Guiden Installation af synkronisering (Synchronization Options)

15 Pc-krav for kørsel af ActiveSync 4.x Microsoft ActiveSync skal være installeret på pc'en, før enheden sluttes til pc'en. ActiveSync 4.x findes på ibrugtagnings-cd'en og er kompatibel med følgende operativsystemer og programmer: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Microsoft Windows Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 1 Microsoft Windows XP Professional Service Packs 1 and 2 Microsoft Windows XP Home Service Pack 1 og 2 Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Outlook 98, Microsoft Outlook 2000 and Microsoft Outlook XP og Microsoft Outlook 2003-meddelelses- og samarbejdsklienter Microsoft Office 97, undtaget Outlook Microsoft Office 2000 Microsoft Office XP Microsoft Office 2003 Microsoft Internet Explorer 4.01 eller nyere (påkrævet) Microsoft Systems Management Server

16 16 6. Konfiguration af en -konto Din Outlook- -konto er klar til brug. Du skal dog konfigurere en -konto, som du har fra en internetudbyder, eller en konto, som du opnår adgang til ved hjælp af en VPN-serverforbindelse (normalt en arbejdskonto), før du kan sende og modtage . Konfiguration af en -konto 1. Tryk på Start > Messaging. 2. Tryk på Menu > Tools > New Account. 3. Skriv din -adresse, og tryk på Next. Den automatiske konfiguration henter de nødvendige indstillinger for -serveren. 4. Tryk på Next, når autokonfigurationen er færdig. 5. Indtast dit navn (det navn, der skal vises, når du sender ) og din adgangskode. Konfiguration af -konto Tip Markér afkrydsningsfeltet Save Password, hvis du vil gemme adgangskoden, så du ikke skal indtaste den igen.

17 7. Afsendelse af en meddelelse 17 Enheden kan sende og modtage -, SMS- og MMS-meddelelser, så længe den er sluttet til netværket. Selvom du kun kan sende tekstmeddelelser (SMS) til mobilnumre, kan MMS-meddelelser sendes til både mobilnumre og -adresser. Skrivning og afsendelse af en meddelelse 1. Tryk på Menu > Switch Accounts på meddelelseslisten, og vælg en konto. 2. Tryk på New. 3. Indtast -adressen eller tekstmeddelelsesadressen på en eller flere modtagere, og adskil dem med et semikolon. Tryk på To for at få adgang til adresser og telefonnumre fra Contacts. 4. Indtast din meddelelse. Hvis du hurtigt vil tilføje generelle meddelelser, skal du trykke på Menu > My Text og trykke på en ønsket meddelelse. Hvis du vil lave stavekontrol, skal du trykke på Menu > Spell Check. 5. Tryk på Send. Udformning af en meddelelse Bemærk! SMS og MMS kan kun sendes, hvis enheden er sluttet til et GSM/WCDMA-netværk. s kan kun sendes, hvis enheden har internetadgang (f.eks. via GSM/WCDA-netværk, USB/Bluetoothforbindelse til pc osv.).

18 18 8. Søgning på internettet Du kan oprette forbindelser til internettet eller til et firmanetværk for at søge på internettet. Den forudinstallerede browser, Internet Explorer Mobile, er en komplet internetbrowser, der er optimeret til brug på din enhed. Brug af Internet Explorer Mobile 1. Tryk på Start > Internet Explorer. 2. Hvis du vil gå til et websted, skal du skrive URL-adressen på webstedet adresselinjen, der vises øverst på skærmen. Tryk på ned-pilen ( ) for at vælge et websted mellem tidligere indtastede adresser. 3. Tryk på ikonet Go ( ) for at gå til den indtastede webadresse. 4. Tryk på Back for at gå tilbage til forrige side. 5. Tryk på Menu > Refresh for at opdatere websiden på skærmen. 6. Tryk på Menu > Home for at gå tilbage til startsiden. 7. Tryk på Menu > Favorites, og vælg derefter det websted, du gerne vil besøge. Hvis du vil tilføje et link til en foretrukken, mens du søger på internettet, skal du gå til den side, du vil tilføje, og trykke på Menu > Add to Favorites eller trykke og holde på siden og vælge Add to Favorites i genvejsmenuen. Internet Explorer Mobile

19 9. Brug af kameraet Det er let at tage fotos og optage videoklip med lyd ved hjælp af enhedens indbyggede kamera. Før optagelse af et foto eller et videoklip, skal du stille linsen, der findes på enhedens bagside, på en af følgende tilstande: 19 Normaltilstand - for at tage fotos på normal afstand Makrotilstand for at tage nærbilleder Start af kameraet Tryk på Start > Programs > Camera. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos, og tryk så på kameraikonet. Tryk på knappen KAMERA på enheden. Du lukker kameraet ved at trykke på afslutningsikonet ( ) på skærmen. Skærmen Camera

20 20 Optagelse af stillbillede 1. Når du har startet kameraet, skal du trykke på eller i øverste venstre side af skærmen eller trykke navigationskontrolelementet mod venstre eller højre for at vælge fotooptagelsestilstanden. 2. Tryk på knappen CAMERA eller knappen ENTER på navigationskontrolelementet for at optage et stillbillede. Optagelse af et videoklip 1. Når du har startet kameraet, skal du trykke på eller i øverste venstre side af skærmen eller trykke navigationskontrolelementet mod venstre eller højre for at vælge videooptagelsestilstanden. 2. Tryk på kameraknappen eller knappen ENTER på navigationskontrolelementet for at optage et videoklip. Du stopper optagelsen ved at trykke på knappen ENTER eller kameraknappen igen. 10. Brug af Pictures & Videos Programmet Pictures & Videos samler, organiserer og sorterer alle dine billeder og videoklip på enheden. Du kan bruge dette program til at vise/ afspille billeder, GIF-animationer og videoklip. Du kan endda få vist billederne som et diasshow, overføre dem, sende dem via , redigere dem eller indstille dem som baggrund på skærmen Today. Nedpilen Medieikonet Tryk for at få vist det valgte billede.

21 Visning af billeder 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. Filerne i mappen My Pictures vises som standard som miniaturer. 2. Markér et billede, og tryk på View. 21 Afspilning af animerede GIF-filer 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. 2. Markér en animeret GIF-fil, og tryk på View. Programmet GIF Animation åbnes og afspiller animationen. Afspilning af video 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. Som standard vises indholdet af mappen My Pictures. 2. Du finder de videoklip, du har optaget, ved at trykke på nedpilen ( ) ved siden af mappen My Pictures og trykke på Documents. Tryk derefter på My Videos. Videoklip vises som standard som miniaturer i form af et medieikon ( ). 3. Tryk på den ønskede miniature for at afspille den med den indbyggede Windows Media Player. 11. Indtastning af oplysninger Når du starter et program eller vælger et felt, der kræver tekst eller tal, åbnes inputpanelet automatisk. I inputpanelet har du adgang til de forskellige inputmetoder, herunder blokgenkendelse, tastatur, bogstavgenkendelse, symboltastatur og Transcriber. Som standard vises inputpanelikonet i menulinjen for at angive, hvilken inputmetode der aktuelt er valgt. Pilen for inputvalg (vist i højre side af inputpanelikonet) åbner en liste over tilgængelige inputmetoder.

22 22 Inputpanel (tastatur) Inputvælgerpil Inputpanelikon Menuen Input Methods Icon Input method Skærmtastaturet Bogstavgenkendelse eller blokgenkendelse Symboltastatur Transcriber Visning/skjulning af inputpanelet Tryk på inputpanelikonet på menulinjen for at vise eller skjule inputpanelet.

23 12. Statusindikatorer Skærmbilledet Today indeholder vigtige oplysninger, f.eks. kommende aftaler og statusikoner. Her følger nogle af de statusikoner, der kan forekomme på enheden: 23 Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Nye - eller tekstmeddelelser; SMSmeddelelse om talebesked Global brug Der er flere meddelelser. Tryk på ikonet for at se alle meddelelsesikoner. Forbindelse er aktiv Højttalertelefon til Forbindelse er ikke aktiv Kalder op uden noget USIM-/SIM-kort installeret Taleopkald i gang Opkald viderestilles Opkald på hold Mistet opkald Maksimal signalstyrke Intet signal Telefonfunktioner er deaktiveret, og tilstanden Flight er aktiveret. Ingen telefontjeneste Søger efter telefontjeneste Synkronisering er i gang Synkroniseringsfejl Wi-Fi-funktionen er aktiveret, men enheden har endnu ikke forbindelse til et trådløst netværk Der blev fundet trådløse netværk Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk (pile bevæges): Forbindelse til et trådløst netværk er oprettet Synkronisering via Wi-Fi Ringer er i vibrationstilstand Lyd er slået til Lyd er slået fra Alarm

24 24 Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse 3G UMTS-netværk tilgængeligt UMTS opretter forbindelse UMTS i brug GPRS (General Packet Radio Services) tilgængelig Tilslutter via GPRS Intet USIM-/SIM-kort installeret Comm Manager Batteri er fuldt opladet. Meget lav batterikapacitet Batteri oplades GPRS i brug Enheden er låst Enheden er låst op 13. Tilpasning af din Pocket PC Phone Du kan tilpasse udseende og funktionsmåde af din enhed og indstille klokkeslæt og dato efter den aktuelle tidszone. Tilpasning af skærmbilledet Today 1. Tryk på Start > Settings > Personal tab > Today. 2. På fanen Appearance skal du vælge det ønskede tema til baggrunden af skærmen Today. 3. På fanen Items skal du vælge de elementer, der skal vises på skærmen Today. Tilpasning af menuen Start 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Menus. 2. Marker afkrydsningsfelterne for de emner, der skal vises i menuen Start. Du kan vælge op til syv emner.

25 Indstilling af klokkeslæt og dato 1. Tryk på Start > Settings > fanen System > Clock & Alarms. 2. Vælg den korrekte tidszone, og rediger dato eller klokkeslæt. 25 Indstillinger for skærmen Today Menuindstillinger

26 Sikring af din Pocket PC Phone Der findes to typer sikkerhed på enheden. Du kan beskytte dit USIM-/SIM-kort mod uautoriseret brug ved at tildele en PIN-kode (personligt identifikationsnummer). Derudover kan du forhindre uautoriseret adgang til alle dele af enheden ved at bruge adgangskodebeskyttelse. Beskyttelse af USIM-/SIM-kortet med en PIN-kode 1. Tryk på Start > Phone. 2. På skærmen Phone skal du trykke på Menu > Options > fanen Phone. 3. Tryk på Require PIN when phone is used. Du kan når som helst ændre din PIN-kode ved at trykke på Change PIN. Beskyttelse af enheden med en adgangskode 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Lock. 2. Markér afkrydsningsfeltet Prompt if device unused for, og vælg, hvor længe enheden skal være slukket, før der kræves en adgangskode, i feltet i højre side. Vælg den type adgangskode, du vil bruge, i feltet Password type. Indtast adgangskoden, og bekræft den. 3. Under fanen Hint skal du indtaste en sætning, der hjælper dig med at huske adgangskoden, men som ikke gør det muligt for andre at gætte koden. Tippet vises, når der er indtastet forkert adgangskode fire gange. 4. Tryk på OK. Næste gang enheden tændes, skal du indtaste din adgangskode.

27 27 Indstilling af din PIN-kode Indstilling af adgangskode 15. Yderligere oplysninger Du får flere anvisninger ved at kigge i brugervejledningen eller kontakte den lokale forhandler.

PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual

PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual PC Phone Pocket Q.1 Hvad indeholder æsken? Q.2 Klargøring af enheden Q.3 Foretagelse af et opkald Q.4 Synkronisering af Outlook-oplysninger Q.5 Konfiguration af en e-mail-konto Q.6 Afsendelse af en meddelelse

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Din brugermanual HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION http://da.yourpdfguides.com/dref/893883

Din brugermanual HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION http://da.yourpdfguides.com/dref/893883 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP IPAQ RX4500 MOBILE MEDIA COMPANION i brugermanualen (information,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Din HTC Incredible S. Brugervejledning

Din HTC Incredible S. Brugervejledning Din HTC Incredible S Brugervejledning Konventioner, der bruges i denne vejledning I denne brugervejledning bruger vi følgende symboler for at angive nyttige og vigtige oplysninger: Dette er en bemærkning.

Læs mere

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk

DANSK. Kortfattet Instruktion - Dansk DANSK 3 Kortfattet Instruktion - Dansk Velkommen til en verden af Android TM NGM. Tak for dit køb af NGM Dynamik Stylo. Med denne enhed kan du få adgang til de mange funktioner i Android TM OS 4.2.1 Jelly

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

2020i. Keep the world in one. Bruger vejledning

2020i. Keep the world in one. Bruger vejledning 2020i Keep the world in one Bruger vejledning Qtek 2020i 2 Pocket PC Phone Brugervejledning Læs dette, før du gør videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. Indhold TAG IKKE BATTERIPAKKEN

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere