Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com"

Transkript

1 Pocket PC Phone Hurtigstartmanual

2 2 Indhold 1. Hvad indeholder æsken? Pocket PC Phone Klargøring Foretagelse af et opkald Synkronisering af Outlook-oplysninger Konfiguration af en -konto Afsendelse af en meddelelse Søgning på internettet Brug af kameraet Brug af Pictures & Videos Indtastning af oplysninger Statusindikatorer Tilpasning af din Pocket PC Phone Sikring af din Pocket PC Phone Yderligere oplysninger... 27

3 1. Hvad indeholder æsken? 3 AC-adapter Batteri Taske USB-kabel til synkronisering Pocket PC Phone Brugervejledning og hurtigstartmanual Hovedtelefoner Ibrugtagnings-cd

4 4 2. Pocket PC Phone

5 Nr. Element Funktion 1 Hardwaretastatur Se brugermanualen for at få flere oplysninger. 2 Messaging-knap Tryk på denne for hurtig start af Messaging. 3 Meddelelsesindikator 1 Denne indikator viser et blinkende blåt lys til meddelelse af at Bluetooth-systemet er aktiveret og klar til overførsel af radiofrekvenssignal og blinkende grønt lys for Wi-Fi-status. Når både Bluetooth og Wi-Fi er aktiveret, blinker indikatorerne for disse skiftevis. 4 Meddelelsesindikator 2 Denne tofarvede indikator viser grønne og gule lys for UMTS/GSM-standby, UMTS/SMSmeddelelse, UMTS/GSM-netværksstatus, meddelelser og batteriopladningsstatus. 5 INTERNET EXPLORERknap Tryk på denne for at starte Internet Explorer. 6 Andet kamera Brug dette videokamera til videosamtaler. 7 Valghjul På skærmen Today, eller når du bruger programmer, skal du rulle op eller ned for at navigere gennem menuer, programanvisninger. Tryk på hjulet for at vælge. Under et opkald eller ved afspilning af musik, skal du rulle op eller ned for at justere lydstyrken. Når du modtager et indkommende opkald, skal du rulle ned for at gøre lydmeddelelsen lydløs. 8 Knappen OK Tryk på denne for at bekræfte dataindtastninger eller afslutte det anvendte program. 9 TALEKOMMANDO Tryk på denne for at starte talestyret hurtigopkald. Tryk og hold for at optage en talenote. 10 Micro-SD-kortplads På denne kortplads skal du indsætte et Micro SD-hukommelseskort til opbevaring af data eller et SD-input-/outputkort, f.eks. et netværkskort. 11 Berøringsskærm Tryk på skærmen med pennen for at skrive, tegne eller foretage et valg. 12 Knappen VIDEOOPKALD Når du har indtastet et telefonnummer i telefonprogrammet, skal du trykke på denne knap for at starte et videoopkald. 13 Venstre funktionstast Tryk på denne for at udføre den kommando, der vises i mærket over knappen. 14 Højre funktionstast Tryk på denne for at udføre den kommando, der vises i mærket over knappen. 15 Knappen TAL Tryk på denne for at svare indkommende opkald eller kalde op til et nummer. 16 Knappen START Tryk på denne for at åbne menuen Start. 17 Navigationsknap/ENTER Tryk dette multidirektionale kontrolelement op, ned, venstre eller højre for at gå gennem menuer og programanvisninger. Tryk på midterknappen for at foretage valget. 18 Knappen OK Tryk på denne for at bekræfte dataindtastninger eller afslutte det anvendte program. 19 Knappen AFSLUT Tryk på denne for at afslutte et opkald eller returnere til skærmen Today. 5

6

7 Nr. Element Funktion 20 Bilantennekonnektor Slut din telefon til bilantennen, mens du er i bilen, for at opnå bedre modtagelseskvalitet. 21 Selvportrætspejl Vend enheden, så bagsiden vender mod dig, så dit billede afspejles i spejlet, når du tager selvportrætter. 22 Hovedkamera Dette kamera bruges til at tage stillfotos og optage videoklip. Det omfatter to optagelsestilstande: Normaltilstand og makrotilstand (nærbillede). 23 Omskifter for Tryk kontakten op for normaltilstand eller ned for makrotilstand. optagelsestilstand 24 Blitzlys Når den tændes, oplyser den dit motiv og gør det muligt for dig at optage tydelige og klare fotos eller video i selv mørke omgivelser. Den blinker også, når der tages et foto. 25 Tænd/sluk-knap Tryk på denne for at slukke enheden midlertidigt. Enheden skifter derefter til dvaletilstand. Du slukker den helt ved at trykke og holde (ca. 5 sekunder). Du kan stadig modtage opkald og meddelelser, mens enheden er i dvaletilstand. Når du slukker enheden helt, vil alle funktioner, herunder telefon, være utilgængelige for brug. 26 COMM MANAGER Tryk på denne for at starte Comm Manager. 27 Kameraknap Tryk på denne for at starte kameraet. Tryk igen for at optage et foto eller videoklip afhængigt af den angivne optagelsestilstand. 28 Pen Brug pennen til at skrive, tegne eller markere emner på berøringsskærmen. 29 Remholder Her kan du fastgøre en rem til at bære enheden i. 30 Infrarød port Tillader trådløs udveksling af filer eller data med andre enheder. 31 Lås til batteridæksel Skub denne lås for at løsne batteridækslet. 32 Synkroniseringsbøsning/ hovedtelefonstik Brug denne bøsning til at synkronisere data gennem tilslutning af det medfølgende USB-synkroniseringskabel eller til at genoplade batteriet via den medfølgende vekselstrømsadapter. Du kan også tilslutte de medfølgende USB-baserede stereohovedtelefoner for håndfri samtale eller for at lytte til lydmedier. 33 Nulstillingsknap Tryk på nulstillingsknappen med pennen for at nulstille enhedens software. 34 Mikrofon Tal ind i mikrofonen under en telefonsamtale eller under optagelse af tale. 7 Tilbehør Vekselstrømsadapter USB-kabel til synkronisering Stereohovedtelefoner Funktion Konverterer vekselstrøm til jævnstrøm til opladning af batteriet. Opretter forbindelse mellem enheden og pc'en og synkroniserer data. Omfatter lydstyrkeskyder og en send/afslut-knap. Du kan trykke på send/afslut-knappen for at besvare et opkald eller sætte opkaldet på hold. Tryk og hold på knappen for at afslutte opkaldet.

8 8 3. Klargøring Før du starter brugen af enheden, skal du sætte et USIM-/SIM-kort og et opladt batteri i enheden. USIM-/SIM-kortet indeholder dit telefonnummer og oplysninger om tjenesten og gemmer poster i telefonbogen og dine meddelelser. Installation af USIM-/SIM-kortet 1. Kontrollér, at enheden er slukket. 2. Skub dæksellåsen for at fjerne batteridækslet. Tag derefter batteriet ud. Brug fingeren til at løfte batteriet op fra venstre side af batteripladsen. Lås til batteridæksel 3. Indsæt USIM-/SIM-kortet på kortpladsen med guldkontakterne nedad (det afskårne hjørne på kortet skal passe til det afskårne hjørne på pladsen). Skyd USIM- /SIM-kortet ind på kortpladsen.

9 Hvis du vil tage USIM-/SIM-kortet ud, skal du bruge pennen til at trykke ind i kortets drevhul og løfte kortet forsigtigt op, mens du trykker på venstre side af kortet, og fører det ud. 9 Tryk pennen ind i SIM-korthullet. Tryk let for at skubbe USIM-/SIM-kortet ud. 4. Udskift batteriet (se anvisninger i næste afsnit). 5. Sæt dækslet på igen.

10 10 Indsæt og oplad batteriet. Nye batterier sendes delvist opladet. Før du starter brugen af enheden, skal du sætte et batteri i enheden og oplade det. Du indsætter batteriet ved først at fjerne batteridækslet og derefter indsætte batteriet ved at justere den eksponerede kobberdel af batteriet med den fremspringende kobberleder, der findes på højre side af batteripladsen. Indsæt batteriets højre side først, og skub derefter batteriet forsigtigt på plads, og sæt batteridækslet på igen. Nogle batterier giver bedst ydelse efter flere fulde opladnings-/afladningscyklusser. Du kan oplade batteriet på to måder: Slut enheden direkte til en stikkontakt ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Slut synkroniseringskablet til USB-porten på pc'en og til synkroniseringsstikket på enheden. Når enheden er slukket, angives opladningen med et fast gult lys på LED-indikatoren. Når enheden er tændt, angives opladningen med et fast gult lys på LED-indikatoren og ikonet for opladning ( ) i nederste højre side af skærmen Today. Når batteriet er fuldt opladt, lyser indikatoren grønt, og der vises et ikon for fuldt opladt batteri ( ) i nederste højre side af skærmen Today.

11 Kontrol af batteristyrken Tryk på ikonet for batteriniveau ( ) på skærmen Today. Skærmen Power Settings åbnes. Her kan du se den aktuelle batterikapacitet. 11 Indikator for batteristyrke Når batterikapaciteten bliver meget lav, vises en advarselsmeddelelse. Når du ser denne, skal du øjeblikkeligt gemme dine data ved at synkronisere med pc'en eller gemme dine data på et ekstra lagerkort og derefter slukke enheden. Forsøg ikke at genstarte enheden, før du har sluttet den til strømadapteren.

12 12 Tænding af Pocket PC Phone Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. Når du tænder enheden første gang, bedes du om at gennemføre en skærmkalibreringsproces. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at slukke enheden. Tænd/sluk-knap 4. Foretagelse af et opkald Som med en almindelig mobiltelefon kan du bruge din enhed til at foretage, modtage og holde styr på telefonopkald og sende SMS-meddelelser. Du kan desuden foretage og modtage videoopkald. Skærmen Phone Fra dette skærmbillede kan du få adgang til Call History (opkaldshistorik), Speed Dial (hurtigopkald) og Phone Setting (telefonindstillinger). Gør ét af følgende for at åbne skærmbilledet Phone: Brug pennen til at trykke på Start > Knappen VIDEOOPKALD Phone. Tryk på TAL på enheden. Tryk på knappen VIDEOOPKALD på enheden. Knappen TAL

13 Foretagelse af et taleopkald På skærmen Phone skal du trykke på det ønskede telefonnummer og derefter trykke på eller knappen TAL. Foretagelse af et videoopkald På skærmen Phone skal du trykke på det ønskede telefonnummer og derefter trykke på eller knappen VIDEOOPKALD. 13 Telefonskærm Videoopkaldsskærm Bemærk! Billedet af den anden person vises på skærmen i ca. 3-5 sekunder efter, at der er oprettet forbindelse afhængigt af signalstyrken. Kvaliteten af kontinuerlig overførsel af billeder kan også blive påvirket af signalet.

14 14 5. Synkronisering af Outlook-oplysninger Ved hjælp af Microsoft ActiveSync kan du synkronisere oplysninger på enheden med oplysninger på pc'en, f.eks. Outlook-indhold. ActiveSync er allerede installeret på enheden, men du skal installere det på en pc, hvis du ikke allerede har gjort det. Læg Ibrugtagnings-cd'en i pc'ens cddrev. Følg anvisningerne på installationsguidens skærmbillede for at installere ActiveSync. Når installationen er færdig, skal du slutte synkroniseringskablet til enheden og slutte det til pc'ens USB-port for at synkronisere. Tænd enheden for at oprette et partnerskab mellem enheden og pc'en. Når pc'en registrerer USBforbindelsen, startes guiden Installation af ActiveSync-synkronisering. Følg anvisningerne på skærmen, og vælg de Outlook-emner, du vil synkronisere. Guiden Installation af synkronisering (Synchronization Options)

15 Pc-krav for kørsel af ActiveSync 4.x Microsoft ActiveSync skal være installeret på pc'en, før enheden sluttes til pc'en. ActiveSync 4.x findes på ibrugtagnings-cd'en og er kompatibel med følgende operativsystemer og programmer: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Microsoft Windows Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 1 Microsoft Windows XP Professional Service Packs 1 and 2 Microsoft Windows XP Home Service Pack 1 og 2 Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Outlook 98, Microsoft Outlook 2000 and Microsoft Outlook XP og Microsoft Outlook 2003-meddelelses- og samarbejdsklienter Microsoft Office 97, undtaget Outlook Microsoft Office 2000 Microsoft Office XP Microsoft Office 2003 Microsoft Internet Explorer 4.01 eller nyere (påkrævet) Microsoft Systems Management Server

16 16 6. Konfiguration af en -konto Din Outlook- -konto er klar til brug. Du skal dog konfigurere en -konto, som du har fra en internetudbyder, eller en konto, som du opnår adgang til ved hjælp af en VPN-serverforbindelse (normalt en arbejdskonto), før du kan sende og modtage . Konfiguration af en -konto 1. Tryk på Start > Messaging. 2. Tryk på Menu > Tools > New Account. 3. Skriv din -adresse, og tryk på Next. Den automatiske konfiguration henter de nødvendige indstillinger for -serveren. 4. Tryk på Next, når autokonfigurationen er færdig. 5. Indtast dit navn (det navn, der skal vises, når du sender ) og din adgangskode. Konfiguration af -konto Tip Markér afkrydsningsfeltet Save Password, hvis du vil gemme adgangskoden, så du ikke skal indtaste den igen.

17 7. Afsendelse af en meddelelse 17 Enheden kan sende og modtage -, SMS- og MMS-meddelelser, så længe den er sluttet til netværket. Selvom du kun kan sende tekstmeddelelser (SMS) til mobilnumre, kan MMS-meddelelser sendes til både mobilnumre og -adresser. Skrivning og afsendelse af en meddelelse 1. Tryk på Menu > Switch Accounts på meddelelseslisten, og vælg en konto. 2. Tryk på New. 3. Indtast -adressen eller tekstmeddelelsesadressen på en eller flere modtagere, og adskil dem med et semikolon. Tryk på To for at få adgang til adresser og telefonnumre fra Contacts. 4. Indtast din meddelelse. Hvis du hurtigt vil tilføje generelle meddelelser, skal du trykke på Menu > My Text og trykke på en ønsket meddelelse. Hvis du vil lave stavekontrol, skal du trykke på Menu > Spell Check. 5. Tryk på Send. Udformning af en meddelelse Bemærk! SMS og MMS kan kun sendes, hvis enheden er sluttet til et GSM/WCDMA-netværk. s kan kun sendes, hvis enheden har internetadgang (f.eks. via GSM/WCDA-netværk, USB/Bluetoothforbindelse til pc osv.).

18 18 8. Søgning på internettet Du kan oprette forbindelser til internettet eller til et firmanetværk for at søge på internettet. Den forudinstallerede browser, Internet Explorer Mobile, er en komplet internetbrowser, der er optimeret til brug på din enhed. Brug af Internet Explorer Mobile 1. Tryk på Start > Internet Explorer. 2. Hvis du vil gå til et websted, skal du skrive URL-adressen på webstedet adresselinjen, der vises øverst på skærmen. Tryk på ned-pilen ( ) for at vælge et websted mellem tidligere indtastede adresser. 3. Tryk på ikonet Go ( ) for at gå til den indtastede webadresse. 4. Tryk på Back for at gå tilbage til forrige side. 5. Tryk på Menu > Refresh for at opdatere websiden på skærmen. 6. Tryk på Menu > Home for at gå tilbage til startsiden. 7. Tryk på Menu > Favorites, og vælg derefter det websted, du gerne vil besøge. Hvis du vil tilføje et link til en foretrukken, mens du søger på internettet, skal du gå til den side, du vil tilføje, og trykke på Menu > Add to Favorites eller trykke og holde på siden og vælge Add to Favorites i genvejsmenuen. Internet Explorer Mobile

19 9. Brug af kameraet Det er let at tage fotos og optage videoklip med lyd ved hjælp af enhedens indbyggede kamera. Før optagelse af et foto eller et videoklip, skal du stille linsen, der findes på enhedens bagside, på en af følgende tilstande: 19 Normaltilstand - for at tage fotos på normal afstand Makrotilstand for at tage nærbilleder Start af kameraet Tryk på Start > Programs > Camera. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos, og tryk så på kameraikonet. Tryk på knappen KAMERA på enheden. Du lukker kameraet ved at trykke på afslutningsikonet ( ) på skærmen. Skærmen Camera

20 20 Optagelse af stillbillede 1. Når du har startet kameraet, skal du trykke på eller i øverste venstre side af skærmen eller trykke navigationskontrolelementet mod venstre eller højre for at vælge fotooptagelsestilstanden. 2. Tryk på knappen CAMERA eller knappen ENTER på navigationskontrolelementet for at optage et stillbillede. Optagelse af et videoklip 1. Når du har startet kameraet, skal du trykke på eller i øverste venstre side af skærmen eller trykke navigationskontrolelementet mod venstre eller højre for at vælge videooptagelsestilstanden. 2. Tryk på kameraknappen eller knappen ENTER på navigationskontrolelementet for at optage et videoklip. Du stopper optagelsen ved at trykke på knappen ENTER eller kameraknappen igen. 10. Brug af Pictures & Videos Programmet Pictures & Videos samler, organiserer og sorterer alle dine billeder og videoklip på enheden. Du kan bruge dette program til at vise/ afspille billeder, GIF-animationer og videoklip. Du kan endda få vist billederne som et diasshow, overføre dem, sende dem via , redigere dem eller indstille dem som baggrund på skærmen Today. Nedpilen Medieikonet Tryk for at få vist det valgte billede.

21 Visning af billeder 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. Filerne i mappen My Pictures vises som standard som miniaturer. 2. Markér et billede, og tryk på View. 21 Afspilning af animerede GIF-filer 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. 2. Markér en animeret GIF-fil, og tryk på View. Programmet GIF Animation åbnes og afspiller animationen. Afspilning af video 1. Tryk på Start > Programs > Pictures & Videos. Som standard vises indholdet af mappen My Pictures. 2. Du finder de videoklip, du har optaget, ved at trykke på nedpilen ( ) ved siden af mappen My Pictures og trykke på Documents. Tryk derefter på My Videos. Videoklip vises som standard som miniaturer i form af et medieikon ( ). 3. Tryk på den ønskede miniature for at afspille den med den indbyggede Windows Media Player. 11. Indtastning af oplysninger Når du starter et program eller vælger et felt, der kræver tekst eller tal, åbnes inputpanelet automatisk. I inputpanelet har du adgang til de forskellige inputmetoder, herunder blokgenkendelse, tastatur, bogstavgenkendelse, symboltastatur og Transcriber. Som standard vises inputpanelikonet i menulinjen for at angive, hvilken inputmetode der aktuelt er valgt. Pilen for inputvalg (vist i højre side af inputpanelikonet) åbner en liste over tilgængelige inputmetoder.

22 22 Inputpanel (tastatur) Inputvælgerpil Inputpanelikon Menuen Input Methods Icon Input method Skærmtastaturet Bogstavgenkendelse eller blokgenkendelse Symboltastatur Transcriber Visning/skjulning af inputpanelet Tryk på inputpanelikonet på menulinjen for at vise eller skjule inputpanelet.

23 12. Statusindikatorer Skærmbilledet Today indeholder vigtige oplysninger, f.eks. kommende aftaler og statusikoner. Her følger nogle af de statusikoner, der kan forekomme på enheden: 23 Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Nye - eller tekstmeddelelser; SMSmeddelelse om talebesked Global brug Der er flere meddelelser. Tryk på ikonet for at se alle meddelelsesikoner. Forbindelse er aktiv Højttalertelefon til Forbindelse er ikke aktiv Kalder op uden noget USIM-/SIM-kort installeret Taleopkald i gang Opkald viderestilles Opkald på hold Mistet opkald Maksimal signalstyrke Intet signal Telefonfunktioner er deaktiveret, og tilstanden Flight er aktiveret. Ingen telefontjeneste Søger efter telefontjeneste Synkronisering er i gang Synkroniseringsfejl Wi-Fi-funktionen er aktiveret, men enheden har endnu ikke forbindelse til et trådløst netværk Der blev fundet trådløse netværk Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk (pile bevæges): Forbindelse til et trådløst netværk er oprettet Synkronisering via Wi-Fi Ringer er i vibrationstilstand Lyd er slået til Lyd er slået fra Alarm

24 24 Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse 3G UMTS-netværk tilgængeligt UMTS opretter forbindelse UMTS i brug GPRS (General Packet Radio Services) tilgængelig Tilslutter via GPRS Intet USIM-/SIM-kort installeret Comm Manager Batteri er fuldt opladet. Meget lav batterikapacitet Batteri oplades GPRS i brug Enheden er låst Enheden er låst op 13. Tilpasning af din Pocket PC Phone Du kan tilpasse udseende og funktionsmåde af din enhed og indstille klokkeslæt og dato efter den aktuelle tidszone. Tilpasning af skærmbilledet Today 1. Tryk på Start > Settings > Personal tab > Today. 2. På fanen Appearance skal du vælge det ønskede tema til baggrunden af skærmen Today. 3. På fanen Items skal du vælge de elementer, der skal vises på skærmen Today. Tilpasning af menuen Start 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Menus. 2. Marker afkrydsningsfelterne for de emner, der skal vises i menuen Start. Du kan vælge op til syv emner.

25 Indstilling af klokkeslæt og dato 1. Tryk på Start > Settings > fanen System > Clock & Alarms. 2. Vælg den korrekte tidszone, og rediger dato eller klokkeslæt. 25 Indstillinger for skærmen Today Menuindstillinger

26 Sikring af din Pocket PC Phone Der findes to typer sikkerhed på enheden. Du kan beskytte dit USIM-/SIM-kort mod uautoriseret brug ved at tildele en PIN-kode (personligt identifikationsnummer). Derudover kan du forhindre uautoriseret adgang til alle dele af enheden ved at bruge adgangskodebeskyttelse. Beskyttelse af USIM-/SIM-kortet med en PIN-kode 1. Tryk på Start > Phone. 2. På skærmen Phone skal du trykke på Menu > Options > fanen Phone. 3. Tryk på Require PIN when phone is used. Du kan når som helst ændre din PIN-kode ved at trykke på Change PIN. Beskyttelse af enheden med en adgangskode 1. Tryk på Start > Settings > fanen Personal > Lock. 2. Markér afkrydsningsfeltet Prompt if device unused for, og vælg, hvor længe enheden skal være slukket, før der kræves en adgangskode, i feltet i højre side. Vælg den type adgangskode, du vil bruge, i feltet Password type. Indtast adgangskoden, og bekræft den. 3. Under fanen Hint skal du indtaste en sætning, der hjælper dig med at huske adgangskoden, men som ikke gør det muligt for andre at gætte koden. Tippet vises, når der er indtastet forkert adgangskode fire gange. 4. Tryk på OK. Næste gang enheden tændes, skal du indtaste din adgangskode.

27 27 Indstilling af din PIN-kode Indstilling af adgangskode 15. Yderligere oplysninger Du får flere anvisninger ved at kigge i brugervejledningen eller kontakte den lokale forhandler.

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele

Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele Brugervejledning 2-2014 Alle rettigheder forbeholdes Brugervejledning til Acer Liquid Jade S Model: S56 Denne revision: 12/2014 Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele Åbn Acer Portal-appen fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BlackBerry 9720 Smartphone. Version: 7.1. Brugervejledning

BlackBerry 9720 Smartphone. Version: 7.1. Brugervejledning BlackBerry 9720 Smartphone Version: 7.1 Brugervejledning Publiceret: 2013-08-13 SWD-20130813082823222 Indhold Lynhjælp...10 Kom godt i gang: Din smartphone...10 Populære emner... 28 Populære tips... 33

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere