Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)"

Transkript

1 Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte lønkørsler. Du vil blandt andet kunne læse, når et givent cirkulære udmøntes i lønnen. Indholdet i løninformationen er generelt dækkende, hvorfor der kan indgå information, der ikke er relevant for alle institutioner. Nogle informationer er alene til orientering, i fald du eksempelvis får spørgsmål fra medarbejdere eller kolleger. Læsevejledning Vi har opbygget løninformationen således, at hvis en given information alene er relevant for SLS, vil det tydeligt fremgå af teksten. Sidst i informationen finder du kontaktoplysninger, forklaringer af de mest brugte begreber mv., under punktet Sådan kommer du videre. Til denne lønkørsel er der følgende informationer: Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel Ændringer til eksisterende PKAT Ny løndel Ændringer til eksisterende løndele HR-Løn Advis (typisk alene relevant for SLS)... 10

2 Side 2 af Ændringer til eksisterende PKAT Til denne lønkørsel har vi foretaget nedenstående ændringer. PKAT 29 Undervisningsassistent Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved SKT med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Pr. 1/ følger PKAT 029 den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Der er ingen lønmæssige ændringer. PKAT 62 Lærere AMU m.v. Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om organisationsaftale for Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv. med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Pr. 1/ følger PKAT 062 den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Løndel 4459 Vejl. af pædagogikumkandidater Det årlige grundbeløb har i forbindelse med nyt grundbeløbsniveau være afrundet i SLS til kr ,60. I organisationsaftalen er beløbet afrundet til ,00. Dette er rettet i SLS fremadrettet. PKAT 131 Fængselslærere - tjenestemænd Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Pr. 1. august 2014 ydes et særligt tillæg på kr ,00. Moderniseringsstyrelsen danner ny løndel 2162 pr. 1/ for PKAT 131 KL 51 i LG 08/14, 2. lønkørsel.

3 PKAT 133 Faglærer Klinikass. Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Side 3 af 11 Pr. 1. august 2014 ydes et særligt tillæg på kr ,00 til faglærere. Moderniseringsstyrelsen danner ny løndel 2162 pr. 1/ for PKAT 133 KL 51 i LG 08/14, 2. lønkørsel. Pr. 1/ følger PKAT 133 den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. PKAT 151 Fængselslærere m.fl. Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om organisationsaftale for fængselslærere m.fl. med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Pr. 1. august 2014 ydes et særligt tillæg på kr ,00. Moderniseringsstyrelsen danner ny løndel 2162 pr. 1/ for PKAT 151 KL 51 i LG 08/14, 2. lønkørsel. Pr. 1/ følger PKAT 151 den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. PKAT 201 Tjenestemænd KL 50 Lærere m.fl. Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Pr. 1. august 2014 ydes et særligt tillæg på kr ,00. Moderniseringsstyrelsen danner ny løndel 2162 pr. 1/ for PKAT 201 KL 50 for TR 07 til og med 16 i LG 08/14, 2. lønkørsel. PKAT 201 Tjenestemænd KL 57 Lærere og ledere Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Der er ingen lønmæssige ændringer.

4 PKAT 206 Tjenestemandslign. PKAT 211 Tjenestemandslign. PKAT 260 Tjenestemandslign. Side 4 af 11 Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Pr. 1. august 2014 ydes et særligt tillæg på kr ,00. Moderniseringsstyrelsen danner ny løndel 2162 pr. 1/ i LG 08/14, 2. lønkørsel for: PKAT 206 KL 69 og KL 70 PKAT 211 KL 69 og KL 70 PKAT 260 KL 69 og KL 70 PKAT 223 Lærere m.fl. grundskoler PKAT 237 Lærere m.fl. grundskoler Vi har tidligere udmeldt, at vi danner løndel 2161 for KL 71 og 72 pr. 1. august 2014 til LG 08/14 2. lønkørsel. Da der imidlertid i anden forbindelse er oprettet en ny løndel 2162 til tillæg, der kompenserer for bortfald af 60-års-reglen på undervisningsområdet, har vi besluttet at erstatte løndel 2161 med løndel 2162 for PKAT 223 og 237. Vi danner således løndel 2162 for PKAT 223 og 237 til LG 08/14, 2. lønkørsel. Hvis der er institutioner, der allerede manuelt har indrapporteret løndel 2161, vil denne automatisk blive slettet i forbindelse med dannelse af løndel PKAT 327 Rådighedsløn Vi har nu genåbnet PKAT 327, Rådighedsløn for indrapportering. Det er vigtigt, at den kun anvendes til fremtidige rådighedslønninger og må altså IKKE anvendes til efterbetaling af rådighedsløn i henhold til EU-dom afsagt den 26. september Vi vender snarest muligt tilbage med en vejledning i, hvorledes disse efterbetalinger skal håndteres.

5 PKAT 537 Lærer/leder Produktionsskoler Iht. cirkulære af 20. juni 2014 om organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation med virkning fra 1. april Organisationsaftalen 2011 er forlænget ved lov nr. 409 af 26. april Side 5 af 11 Der er ingen lønmæssige ændringer. PKAT 540 Korrespondenter Vi har oprettet ny KL 53 pr. 1. april 2013 til Special- og Chefkonsulenter: 1. og følgende år TR 19, ACTR 19, specialkonsulenter 1. og følgende år TR 20, ACTR 20, chefkonsulenter Lønnen udgør automatisk laveste løn i basislønintervallet for special- og chefkonsulenter. Hvis anden løn aftales, skal du indrapportere løndel Løndel 4251 Hjemflytningstillæg Løndel 4351 Hjemflytningstillæg Løndelene er tilrettet, således at der udbetales højeste sats til PKAT 540 KL 53. PKAT 549 Stipendiater Med virkning fra LG 07/14 har vi indberettet indkomsttype 24 til eindkomst, hvilket betyder, at der i disse ydelser ikke kan foretages indeholdelse af restancer til det offentlige. Indkomsttype 24 indberettes for PKAT 549, 554 og 555. I den forbindelse er en del indberetninger på PKAT 549 faldet på fejl, hvilket skyldes, at nogle institutioner har indberettet B-indkomst på disse. Vi har nu lukket løndele, der er B-indkomst for PKAT 549 og fremover skal PKAT 080 anvendes til udbetaling af ydelser, der er B-indkomst. VIGTIGT Vi retter manuelt de indberetninger, der er faldet på fejl i denne lønkørsel.

6 PKAT 605 Lærere Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om organisationsaftale for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Side 6 af 11 Pr. 1/ følger lærere og børnehaveklasseledere den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Der er ingen lønmæssige ændringer. PKAT 607 Ledere og Lærere SOSU (LC) PKAT 609 Ledere og Lærere SOSU (CO10) Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Pr. 1/ følger lærere den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten (Ledere er ansat uden højeste arbejdstid). Der er ingen lønmæssige ændringer. PKAT 620 Lærere ved AVU, FVU mm. Iht. nyt cirkulære af 4. juni 2014 om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. med virkning pr. 1/ (Modst.nr ). Pr. 1. august 2014 ydes et særligt tillæg på kr ,00. Moderniseringsstyrelsen danner ny løndel 2162 pr. 1/ for PKAT 620 KL 53, 54, 55, 56 i LG 08/14, 2. lønkørsel. Pr. 1/ følger PKAT 620 den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. PKAT 643 Officerer, auditørfuldmægtig, elever Iht. protokollat af 19/ mellem HOD og Forsvarets Personeltjeneste om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet med virkning fra 1. juni 2014.

7 Protokollatet tiltræder overenskomsten for akademikere i staten. Vi har oprettet nye klasser Side 7 af 11 Løndel 2000 Løn Løndelen er åbnet for KL 55 og 57, og basislønintervallet udgør: kr , ,00 (niveau 31/3-12) Løndel 2175 Rådighedstillæg pensionsg. Løndelen er åbnet for PKAT 643 og ny sats 14 er oprettet: kr ,00 (niveau 31/3-12) Løndel 2091 Udlandstillæg Løndelen er åbnet for PKAT 643, og sats 3, kr ,00 (niveau 31/3-12), skal anvendes. Løndel 2211 Kvalifikationstillæg, pensg. Løndelen er åbnet for PKAT 643, og skal anvendes til de centralt aftalte kvalifikationstillæg i 4 og 5. Løndel 3125 FN-tillæg Løndelen er åbnet for PKAT 643. LKO 3172 Særlig funktion, pensg. Løndelen er åbnet for PKAT 643, og skal anvendes til de centralt aftalte funktionstillæg i 6 og 7. Løndel 3376 Ulempetillæg Løndelen er åbnet for PKAT 643 og ny sats 1 er oprettet: kr. 435,00 (niveau 31/3-12) Løndel 3950 Tillæg til gruppeliv Løndelen er åbnet for PKAT 643 og skal anvendes, hvis der ikke er gruppelivsordning i pensionsordningen. Løndel 5618 Chef/rådighedsvagt hverdag Løndelen er åbnet for PKAT 643 og beregner en timeløn x 3,2 Løndel 5619 Chef/rådighedsvagt helligdag Løndelen er åbnet for PKAT 643 og beregner en timeløn x 4,9 Løndel 6320 Vagt-/øvelsestillæg Løndelen er åbnet for PKAT 643 og beregner en timeløn x 7,4 Løndel 6992 Merarbejdstimer inkl. 50 % Løndelen er åbnet for PKAT 643

8 Løndel 7019 Pensionsbidrag Løndelen er tilrettet, således at reglerne for AC-PKAT også gælder for PKAT 643. Side 8 af Ny løndel Til denne lønkørsel har vi oprettet nedenstående løndel. Løndel 2083 Udligningstillæg, ej pensg. Løndelen er åben for PKAT 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 84, 85, 86, 88, 89, 108. Løndelen anvendes i stedet for løndel 2085 til udligningstillæg i henhold til 9 i overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Gymnasieskoler mv. Der skal indrapporteres et årligt grundbeløb, der automatisk bliver procentreguleret i lighed med løndel 2084, der dog er pensionsgivende. 3. Ændringer til eksisterende løndele Til denne lønkørsel har vi foretaget nedenstående ændringer. Løndel 2085 Udligningstillæg, ikke pensg. Løndel 2086 Udligningstillæg, pensg. Moderniseringsstyrelsen finder det nødvendigt at præcisere en fortolkning vedrørende modregning i udligningstillæg for adjunkt/lektortillægget, jf. bilag 6, afsnit for Ministeriet for Børn og Undervisning, pkt. 7 i overenskomst for akademikere i staten og 9 i overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Det er Moderniseringsstyrelsens fortolkning, at der ved "udligningstillægget nedsættes med samtlige fremtidige lønstigninger" menes, at udligningstillægget størrelse reduceres med fremtidige stigninger i den i overenskomsten centralt aftalte løn (basisløn og centralt aftalte tillæg).

9 Det betyder, at stigninger i lokalt aftalte tillæg ikke skal indgå i aftrapningen af udligningstillæggene, så derfor skal løndel 2085 erstattes af den ny løndel Side 9 af 11 Udligningstillæg på løndel 2086 skal erstattes af løndel 2084, som vi nu har åbnet for AC-PKAT. Løndelene er lukket for indrapportering med henvisning til løndel 2083 og 2084 og under lønberegningen dannes advis RB7078 med teksten: LKO 2083 skal anvendes i stedet for LKO 2085 eller LKO 2084 skal anvendes i stedet for LKO Løndel 2456 Åremålstillæg, ikke-pensg. Løndelen er åbnet for PKAT 211. Løndel 2805 Løntillæg Vi har oprettet ny sats 3, som procentregulerer beløbet i felt 1 - og indgår hverken i fradrags-, time- eller overarbejdsløndele. Løndel 4470 Vejl. af lærerkandidater Vi har ændret afrundingen pr. 1/ således at: sats 4 beregner 1/68 af ,00 = kr. 192,64 og sats 5 beregner 1/20 af kr ,00 = kr. 165,00 Vi følger afrundingsreglerne i forbindelse med nyt grundbeløbsniveau. Løndel 6707 Rådighedsvagt, teleteknisk tj. Løndelen er åbnet for PKAT 238. Løndel 6992 Merarbejdstimer inkl. 50 % Løndelen er åbnet for PKAT 206. Løndel 7018 Pensionsbidrag Vi har ændret advis RB7113 for PKAT 586 med denne tekst: "LKO 7018 skal ændres til sats 9 for PKAT 586."

10 Side 10 af HR-Løn Der har været problemer i masseindberetning i HR-Løn, hvor timer blev afrundet på visse engangsløndele. Denne er fejl er nu rettet og rettelsen er indkørt 2/ Advis (typisk alene relevant for SLS) Du skal efter hver lønkørsel undersøge fejl/advis fra kørslen online via Fejl/advis modulet. Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering. Fejl/advis får du online og du SKAL altid tjekke fejl/advis online i den aktuelle løngeneration (LG 08/14, 2. lønkørsel) samt i den seneste løngeneration (LG 08/14, 1. lønkørsel). Brug af online-advis i SLS Advis online, hentes via Hovedmenu og vælg Fejl/advis: Husk du skal skifte til den seneste løngeneration, hvor advis er udskrevet eksempelvis som her til løngeneration 08/14, 1. lønkørsel via Menupunktet, Indstilling.

11 Side 11 af 11 Herefter udfylder du gruppenummer og tryk Søg: Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering.

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere