Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE"

Transkript

1 DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner CPV: Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

2 DK-Aalborg: Tjenester ydet af sygeplejersker REGION NORDJYLLAND Rammeaftale om sygeplejevikarydelser mv. Region Nordjylland har indgået rammeaftaler vedrørende levering af vikater inden for fagområderne sygeplejersker, radiografer, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere. Vikarerne skal fungere i hele regionens somatiske sygehusvæsen og i regionens psykiatri. CPV: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS Klostergade 56B 8000 Århus C

3 DK-Aalborg: Varmtvandskedler DK-AALBORG: KEDELINSTALLATIONER B. Kedelleverancen Dette udbud er en del af et samlet projekt der omfatter etablering af en reservevarmecentral på Teglværket 2, 9400 Nørresundby. Centralen betegnes af Aalborg Forsyning, Varme, som»nørre Uttrup Varmecental (NUV)«. Bygningsentreprisen er allerede udbudt og bygningen, hvori kedlerne skal opstilles, er under opførelse på nuværende tidspunkt. Dette nærværende udbud omfatter: Levering, montering, idriftssættelse og aflevering af 3 stk. varmtvandskedler, effekt ca. 25 MW pr. kedel, med brændere incl. brænderstyring, blæsere, kedelshuntpumper, skorsten, lyddæmpere og røggaskanaler. Derudover omfatter udbuddet projektering, levering, idriftsættelse og myndighedsgodkendelse af naturgasinstallationen. Kedlerne skal være 3-træks røgrørskedler udlagt og designet, således at det danske arbejdstilsyn kan give opstillingsgodkendelse, og skal være fremstillet af højkvalitetsstål med værkscertifikat. Brændere udrustes som combi-brændere i rotationsudførelse, til fyring med olie og naturgas. CPV:

4 DK-Aarhus: Bortskaffelse af slam AARHUS VAND A/S Disponering af slam fra Åby Renseanlæg. Afhentning, håndtering, oplagring, evt. behandling, adminiistration og slutdeponering af ca tons slam pr. år fra Åby Renseanlæg. CPV: HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon: Fax:

5 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Varmetransmission aarhus. Rådgivningsydelser. CPV:

6 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Arealudvikling. Rådgivningsydelser. CPV:

7 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Trafik og Veje. Rådgivningsydelser. CPV:

8 DK-Aarhus: Rørlægningsarbejde AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rørarbejder for Affald Varme Aarhus i forbindelse med det nye universitetshospital i skejby DK. Monterng af fjernvarmerør. CPV: 45230, 45233, Wicotec A/S

9 DK-Albertslund: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ALBERTSLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.9 om IT -drift ASP/CLOUD. Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter køb af løn-, økonomi- og debitorsystem til brug for løn- og økonomistyring i kommunen. Bekendtgørelsen angår også levering af et omsorgssystem til brug for dokumentation m.m. i ældreplejen. CPV: , , , , , , , , KMD A/S Lautrupsparken Ballerup CSC Scandihealth A/S P.O.Pedersensvej Århus

10 DK-Ballerup: Larvefødder til traktor DANISH DEFENSE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , , Larvefødder til traktor. Mekaniske reservedele til militærkøretøjer. Uddannelse og simulering militærkøretøjer.

11 DK-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S 202/S Reklamebureau - Instant kategorien Kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser for Instant-kategorien. CPV: , , , 9220, AndCo Store strandstræde 9, 4 sal 255 Købehavn K

12 DK-Esbjerg: Forsikringstjenester SYD ENERGI Udbud af forsikringsaftaler..203 Levering af forsikringer til forsyningsvirksomhed, bygning-, løsøre-, driftstab-, ansvars-, arbejdsskade-, motorkøretøjs-, rejse-, transport- og bestyrelsesansvarsforsikring. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Europæiske Rejseforsikring Frederiksberg Alle København V AIG Kalvebod Brygge København V

13 DK-Frederiksberg: Åbning af en kredit HOVEDSTADENS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING HUSUMVOLD Byggekredit og realkreditfinansiering. Byggekredit stor kr til finansiering af gennemgribende renovering af afdelingen. Ved færdiggørelse af arbejderne afløses byggekreditten af realkreditfinansiering efter reglerne for alment byggeri. CPV: Danske Bank team Almen, Strødamvej København Ø Telefon: Internetadresse:

14 DK-Glostrup: Smedearbejder I/S VESTFORBRÆNDING (DK) Jordarbejde og rørsmedeydelser i.f.m vedligehold af fjernvarmeledninger. Arbejdet omfatter komplette leverancer af både jordarbejder, rørarbejder, isolering af rør mv. i henhold til nedenstående hovedoversigt: - Etablering af midlertidige arbejdspladser, herunder skure inkl. el, vand, kloak til disse. - Trafikregulerende foranstaltninger, afmærkning, køre- og gangbroer mv. - Søgning af lednings- og kabeloplysninger. - Jordarbejder, herunder afrømning af befæstede arealer, rydning af beplantning, udgravning m.v. - Tilfyldning og reetableringsarbejder. - Levering og montering af fjernvarmeledninger og komponenter i jord og bygninger. - Isoleringsarbejde på rørledninger og komponenter. Rørsmedearbejder skal bl.a. udføres på 25 bars trykbærende anlæg, hvorfor svejsearbejder skal udføres af certificerede svejsere. Ydelserne skal leveres i forbindelse planlagte vedligeholdelsesopgaver og ved tilkald til i akutte situationer, fx ved rørbrud. Forventet omfang af de tre delaftaler tilsammen: DKK pr. år. CPV: , Wicotec Kirkebjerg A/S Roskildevej Taastrup JFE A/S Grønningen Viby Sj. NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg

15 DK-Glostrup: Stationcars FØDEVARESTYRELSEN Leveringsaftale indgået iht SKI Rammeaftale om Biler. Køb af 8 stk. tjenestebiler i kategorien små personbiler (SKI ID ) samt 6 stk. tjenestebiler i kategorien mellemklasse stationcars (SKI ID ) CPV: 3400, NISSAN NORDIC EUROPE Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: NISSAN NORDIC EUROPE Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

16 DK-Grindsted: Rådgivning i forbindelse med byggeri BØRNENES UNIVERS GRINDSTED VEST Totalrådgivning for Børnenes Univers Grindsted vest Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Grindsted Vest CPV: Skala arkitekter Rædersgade 3 DK-8700 Horsens

17 DK-Høje Taastrup: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGSELSKABET DOMEA KØBENHAVN (DK) Totalrådgivningsaftale, renovering af bebyggelse i Valby. Indgåelse af en totalrådgivningsaftale, som sikrer gennemførelsen af et renoverings- og moderniseringsprojekt i samarbejde med bygherren og slutbrugeren. CPV: Witraz Arkitekter St. Kongensgade 75 B 264 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

18 DK-Haarlev: Brandbiler STEVNS KOMMUNE (DK) Levering af automobilsprøjte og vandtankvogn til Stevns Brandvæsen. Levering af automobilsprøjte og 2 vandtankvogne til Stevns Brandvæsen. CPV: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V

19 DK-Haderslev: Bortskaffelse af giftigt affald, undtagen radioaktivt affald og kontamineret jord PROVAS - HADERSLEV AFFALD A/S Transport og behandling af emballeret farligt affald - Provas A/S. Kontrol, vejning, læsning, transport og behandling med tilhørende dokumenthåndtering af emballeret farligtaffald m.v. fra 3 genbrugsstationer under Provas - genbrugstationerne er beliggende i Haderslev, Vojens oggram. Opgaverne udbydes samlet. CPV: Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby

20 DK-Haslev: Udbud af madservice Faxe Kommune

21 DK-Herning: Motorkøretøjer til godstransport HERNING KOMMUNE Herning Kommune, EU-Udbud på levering af ladbiler Levering af to ladbiler og en kassevogn til Herning Kommune. CPV: , Iveco Danmark A/S Erhvervsvej Glostrup Telefon: Fax:

22 DK-Herning: Netkomponenter HERNING KOMMUNE Netværkskomponenter Udbuddet vedrører en rammeaftale på køb af Netværkskomponenter til Herning Kommune, herefter kaldet. ønsker at opgradere og udbygge sin netværksinfrastruktur og trådløse net på Herning kommunes skoler og daginstitutioner. Netværket skal understøtte og muliggøre IT-baseret undervisning samt understøtte de administrative funktioner på skoler og daginstitutioner. Vi ønsker at give kommunens skoler og daginstitutioner den nyeste teknologi på området og tilstræber et sikkert og hurtigt netværk med en høj kapacitet og dermed motivere til fortsat anvendelse af elektroniske medier i undervisningen. har derfor igangsat en større opgradering og kapacitetsudvidelse af netværksinfrastrukturen og det trådløse net. Udbudsmaterialet indeholder krav til de komponenter, der skal anskaffes. Herning kommune besidder kompetencer til konfigurering og drift af infrastrukturens komponenter. Udbuddet omhandler netværkskomponenter og licenser til disse. Udbuddet indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med leverandør, for en periode på 2 år fra den til den , med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 måneder. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af kapitel 3, Kravspecifikation. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4 Rammekontrakt. CPV: , , , Conscia A/S Industrivej Brøndby Telefon: Fax:

23 DK-Herning: Ortopædiske artikler HERNING KOMMUNE EU-UDBUD, Ortoser til Herning Kommune Herning Kommune ønsker at modtage tilbud på levering af ortoser til handicappede. Rammekontrakten bliver gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af Herning Kommune, eller som modtager driftstilskud på mere end 50 % samt evt. ikke-kommunale institutioner, der er tilsluttet Herning Kommunes indkøbsordning. Udbudsmaterialet har inden bekendtgørelse været sendt til høring i Handicaprådet i Herning Kommune, jf. bekendtgørelse nr. 987 af Der vil blive indgået aftale med leverandør og kontrakten forventes indgået med virkning fra CPV: , Midtvest Ortopædi ApS Lundholmvej Holstebro Mailadresse: Telefon:

24 DK-Herning: Tjenesteydelser i forbindelse med affald HERNING KOMMUNE Indsamling af affald Indsamlig af farligt affald CPV: Dansk Specialaffald 7400 Baggekærvej 5

25 DK-Hillerød: Apparatur og instrumenter til operationsstuer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Operationsrobot til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af operationsrobot til Rigshospitalet. CPV: , Intuitive Surgical Sàrl, Ch. des Mûriers 70 Aubonne SCHWEIZ

26 DK-Hillerød: Cytometre REGION HOVEDSTADEN Cellsorter til Rigshospitalet. Udbuddet omfatter et flowcytometer til sortering og analyse af patientprøver og forskningsprøver (cell sorter). CPV: Becton Dickinson a/s (BD Biosciences) Herstedøstervej 27-29, bygning A, 2.sal 2620 Albertslund

27 DK-Hillerød: Diverse måle- og testapparatur REGION HOVEDSTADEN Udstyr til deep sequencing m.v. Indkøb af et udstyr Illumina HiSeq 2500 til deep sequencing m.v. CPV: Illumina Denmark ApS Ørestads Boulevard København S

28 DK-Hillerød: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support THE CAPITAL REGION OF DENMARK ( ) CPV: , , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Vedligeholdelse af systemer. Drift af datanetværk. Systemsupport. Planlægning af implementering af et system. Planlægning af kvalitetssikring af systemer. Programpakke til projektstyring. 4C Strategies AB Sveavägen 3, P.O. Box 7637 SE-SE Stockholm SVERIGE Mailadresse:

29 DK-Holbæk: Forsikringstjenester HOLBÆK FORSYNING A/S INKL. RELATEREDE SELSKABER Forsikringsdækning for Holbæk Forsyning A/S inkl. relaterede selskaber. Forsikringsdækning for bygning, løsøre, all risks, entreprise, erhvervsansvar, bestyrelses- og direktionsansvar, auto, arbejdsskade, kollektiv ulykke, transport, kriminalitet og miljøansvar. CPV: , , , , , 66540, , , , Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Internetadresse: Gjensidige Forsikring A. C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: Alm. Brand Forsikring Midtermolen København Ø Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse:

30 DK-Hurup: Udskiftning af tag m.m. på Hannæsskolen, Vesløs Thisted Kommune

31 DK-Hvidovre: Programmering af software og konsulentvirksomhed FORSVARSMINISTERIET V/FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Konsulentydelser vedr. vedligehold og videreudvikling af FKIT BMC Remedy løsning. Udbuddet omfatter konsulentbistand til vedligehold og videreudvikling af FKIT BMC Remedy løsning. Den kommende leverandør skal således i samarbejde med FKIT videre-udvikle Remedy løsningen. Der bydes således ikke på et konkret projekt/løsning. FKIT ønsker at indgå aftale med en leverandør af konsulentydelser, som i aftaleperioden både kan levere konkrete løsninger, men tillige kan påtage sig rollen som sparringspartner i forhold til at udvikle og benytte løsningens potentiale. FKIT Remedy løsning anvendes i dag til styring af FKIT ITIL baserede IT processer samt diverse andre processer relateret til FKIT virke som internt IT leverandør eksempelvis håndtering af mobiltelefoner, tilafgang af personel i FKIT, indkøbsprocessen o.s.v. FKIT ønsker ligeledes at anvende Remedy til andre typer af henvendelser fx bestilling af møbler, bookning af køretøjer, henvendelser til egen myndigheder. Dette med henblik på, at Forsvarets Remedy løsning anvendes som koncernfælles workflow løsning, vedligeholdt af FKIT. Det er også FKIT ønske, at løsningen kan integreres med Forsvarets SAP løsning (De-Mars). Integration kan ske på Remedy områderne Change, Asset og CMDB, til SAP mo-dulerne Indkøb, Lager, beholdningsstyring og afregning af serviceydelser. I forhold til support og ændringsstyring skal dette ske gennem SAP SOLMAN. Endeligt har FKIT et ønske om at gøre BMC Remedy løsningen mere robust. Løsningen skal sikres så vedligehold, opgradering og nedbrud inden for normal arbejdstid ikke påvirker brugerne. De tilbudte konsulenter forventes at levere kvalificeret bistand til vedligeholdelse og udvikling til Remedy løsningen. Konsulenterne forventes endvidere at levere en vis grad af projektledelse i relation til de konkrete projekter. På baggrund af en vurdering af omfanget af de forskellige delelementer vurderes udbuddet primært at være en tjenesteydelse i form af konsulentbistand. CPV: , , , , , Steria A/S Tonsbakken Skovlunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 DK-Hvidovre: Tingskadeforsikring SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S Forsikringsprogram Forsikringer for alle virksomhedens aktiver i form af tingskadeforsirking samt ansvarsforsikring. CPV: , If Stamholmen, Hvidovre 2650 Købenahavn Internetadresse:

33 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FEMERN A/S (DK) CPV: , , , Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Teknisk inspektion og prøvning. Teknisk inspektion. Inspektion af jernbanespor. Consortium RINA Services S.p.A. & SINTEF

35 DK-København: Bygge-anlægsarbejde: affaldsforbrændingsanlæg I/S AMAGER RESSOURCECENTER (I/S AMAGERFORBRÆNDING) E0: Byggeplads, pæleramning og siloer inklusive jord- og betonarbejder modul /3 Ydelser omfatter byggepladsindretning herunder ledningsarbejder, pæleramning til hele affaldsforbrændingsanlægget, etablering af affaldsog slaggesilo og dele af in situ-betonarbejder i nyt affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovnlinjer, fælles turbine, 2 røggasrensningsanlæg og administrationsbygning. Projekteringsarbejder vil være en mindre ydelse af de samlede arbejder. Bygge- og anlægsarbejderne ved opførelsen af nyt affaldsforbrændingsanlæg vil blive udbudt i en række selvstændige fagentrepriser. E0 er første udbud. CPV: , , , NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

36 DK-København: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning MÆRSK OLIE OG GAS AS Wellhead Control Panel. Kontrolpaneler til installation på Gasplatform CPV: , Fores Engineering SRL Via Secondo Casadei Forli ITALIEN

37 DK-København: Fjernelse af graffiti KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Graffitiafrensning i Københavns Kommune - Nord & Syd. Kontrakten omfatter graffitiafrensning af Københavns Kommunes bygninger, byudstyr, lysmaster og lyskryds i parker og på offentlige vejarealer. Arbejdet omfatter afrensning, coating, antigraffitibehandling, maling, fjernelse af plakater, klistermærker og lignende. Fotoregistrering af graffiti og indmelding til database. Det samlede udbudsmateriale bliver offentliggjordt på under EU-udbud "Graffitiafrensning i Københavns Kommune - Nord og Syd". CPV: All Remove Danmark Marielundvej 46 B 2730 Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Alliance Plus A/S Produktionsvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: allianceplus.dk Fax:

38 DK-København: Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kontrakt om tilsyn med andre aktører og kommunale job- og beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. Dette offentlige udbud vedrører tilsyn med andre aktører og kommunale jobog beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats, som omhandlet i lov om retssikkerhed på det sociale område 5 og 6. Dette udbud vedrører tilsyn med kommunens beskæftigelsesindsats hos både de eksterne leverandører og i kommunes egen indsats. Den eksterne tilsynsenhed og leverandørs opgave er at sikre de ledige borgere i aktiveringstilbud og kommunen den service, som de eksterne leverandører og interne centre har forpligtet sig til at levere i aftalegrundlaget i form af rammeaftaler og interne aftaler samt sikre, at ydelserne under aftalerne til enhver tid sker under iaggtagelse af kravene i den gældende lovgivning. Dette udbud forventes afsluttet med indgåelse af kontrakt med leverandør i uge 8 203, med opstart af indsatsen den CPV: Europakontoret i Skåne Övre västersjövägen 06 SE Hjärnarp SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support MODERNISERINGSSTYRELSEN Kontrakt om drift og applikationsforvaltning af Statens Lønsystem (SLS). Baggrund Moderniseringsstyrelsen ønsker at indgå en aftale om drift og applikationsforvaltning (udvikling og vedligehold) af Statens Lønsystem (SLS). SLS varetager knapt 4,0 millioner løn- og pensionsudbetalinger årligt fordelt på cirka lønmodtagere og cirka pensionsmodtagere. Systemet anvendes af omkring 400 statslige institutioner, herunder institutioner der serviceres af Statens Økonomiservicecenter under Statens Administration. Der er cirka 2500 aktive brugere, og det gennemsnitlige antal samtidige brugere i spidsbelastningsperioderne er På årsbasis gennemføres i størrelsesordenen mio. transaktioner. SLS er et mainframe og midrangeserver baseret system. SLS er specialudviklet og har komponentbaseret arkitektur med en hovedarkitektur baseret på client/server arkitektur med Citrix Clienter. Forretningslogikken er opdelt i en fast programdel, som sjældent ændres og i et specialudviklet regelprogram, som ændres løbende i forbindelse med ændringer i love, overenskomster samt øvrige regler og bestemmelser, der har betydning for statens ansatte og pensionsmodtagere. Applikationsforvaltningsopgaven omfatter ændringer i det faste program, mens Moderniseringsstyrelsen forestår ændringer i regelprogrammet, dog varetager Forsvarsministeriet selv regelændringer m.v. for ministeriets lønninger. SLS's beregningsfunktionalitet og faste rapporter er programmeret i regelprogrammet og COBOL. Systemets data er hovedsagelig lagret i DB2. Systemets brugergrænseflade følger en Windows-baseret GUI-standard. SLS kommunikerer med en række interne og eksterne systemer, fx NemKonto, e-boks, SKAT, CPR m.fl. Dataudveksling sker primært ved udveksling af flade filer og webservices. 2. De udbudte opgaver Nærværende udbud omfatter følgende opgaver: 2. Drift Tilbudsgiver skal i egne driftsmiljøer stå for driftsafvikling af SLS, herunder blandt andet: Vedligehold af platforme, driftsmiljøer/basisprogrammel, herunder test og migrering, ændringshåndtering og konfigurationsstyring, Databaseadministration, Storage-opgaver, Driftsplanlægning og batchjobafvikling, Netværksadministration, Overvågningsopgaver, Support, Levering af ad hoc-bistand. Opgaverne skal løses hos den valgte leverandør. 2.2 Applikationsforvaltning Tjenesteydelsen vil bl.a. omfatte: Fejlrettelser, herunder hasterettelser, som kræver stående beredskab hos leverandøren, Løbende vedligehold, Supportydelser, Analyseydelser, herunder løsningsbeskrivelser og prisestimering af udviklingsopgaver,

40 Løbende udviklingsopgaver, herunder programmering, test og implementering samt nye versioner og releases. Det er muligt, at Moderniseringsstyrelsen i løbet af kontraktens løbetid ønsker at få gennemført en teknologifornyelse af systemet inden for kontraktens økonomiske rammer, herunder eksempelvis modning til et andet miljø, modularisering, udvikling af eksisterende funktionalitet til nyt programmel eller videreudvikling af ny funktionalitet. Udviklingsopgaver kan blandt andet opstå som følge af Moderniseringsstyrelsens ønsker om udvikling/optimering af systemet, f.eks. som følge af ønsker til forbedringer af systemet, ændringer i lovgivning eller overenskomster, som ikke kan håndteres af Moderniseringsstyrelsen i regelprogrammet. I forbindelse med varetagelsen af applikationsforvaltningsopgaverne lægger Moderniseringsstyrelsen vægt på, at løsningsforslag medvirker til en bredere forretningsmæssig sammenhæng, herunder eventuelt ved brug af elementer fra andre systemer. Opgaverne skal løses hos den valgte leverandør. 2.3 Transitionsopgaven Tjenesteydelsen vil bl.a. omfatte: Genetablering og godkendelsestest af systemet i eget miljø, Udfærdigelse af dokumentationsmateriale for drift og forvaltning i eget miljø, Udarbejdelse af aftalehåndbøger for drift og forvaltning. CPV: CSC Danmark A/S Retortvej Valby 2

41 DK-København: Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale It-strategi og it-modeller Rammeaftale It-strategi og it-modeller vedrører levering af It-konsulentydelser inden for en eller flere af følgende områder: -Strategi for it-understøttelse af forretningen -Enterprise arkitektur -Model for It-governance -Strategi for sourcing af It-drift og/eller it-udvikling CPV: , Accenture A/S Arne Jakobsens alle København S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Devoteam A/S Lautrupsgade København Ø Global Allicance Virumgårdsvej 7A 2820 Virum IBM Danmark Aps Nymøllevej Kgs. Lyngby PA Consulting Group A/S Tuborg Boulevard Hellerup

42 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros U.408.a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Lundbeck Pharma A/S Ottiiavej Valby

43 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros U.49.a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Lundbeck Pharma A/S Ottiiavej Valby

44 DK-København: Pc'er S NATIONALBANK Levering af bærbare computere, stationære computere og computerskærme. Levering af 50 stk. bærbare computere incl. dockingstationer/portreplikatorer og incl. en tre-årig service- og supportaftale, 250 stk stationære computere incl. en tre-årig service- og supportaftale samt 50 stk. computerskærme. Udbuddet var opdelt i tre delaftaler vedr. henholdsvis bærbare computere, stationære computere og computerskærme. CPV: , , ATEA A/S Lautrupvang Ballerup Telefon: Comm2ig ApS Kokkedal Industripark Kokkedal Telefon: Comm2ig Kokkedal Industripark Kokkedal Telefon:

45 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE Indkøb af 2 stk. på delaftale 39, Varevogn, køb med option. Indkøb af 2 stk. på delaftale 39, Varevogn, køb med option. CPV: Renault Nordic AB

46 DK-København: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur VEJDIREKTORATET Rådgivning for Vejdirektoratets Store Bygværker. Delaftale : Vejdirektoratets Store Bygværker er opdelt i 3 pakker. For hver pakke indgås rammeaftale. Tjenesteydelsen omfatter for disse 3 pakker ingeniørbistand til Store Bygværker i forbindelse med planlægning, undersøgelser, projektering, kontrahering og gennemførelse (tilsyn) af drift, vedligehold og reparation. Delaftale 2: Der indgås rammeaftale vedrørende ingeniørbistand til Administration af Særtransporter. CPV: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon:

47 Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg Telefon: Internetadresse: Grontmij A/S og Atkins A/S Skibhusvej 52A og Emil Møllers Gade og 8700 Odense oh Horsens Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg S Telefon: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Internetadresse: 2

48 DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGFORENINGEN AAB (DANSK) Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri og ombygning/renovering. 3-5 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning som omfatter ingeniør-, arkitekt-, og landskabsarkitektydelser. Aftalen skal på den konkrete opgave, efter et miniudbud, kunne anvendes til både totalrådgivning, delt rådgivning (henholdsvis ingeniør-, arkitekt-, og landskabsarkitekt ydelser). Den konkrete aftale, som indgåes efter miniudbuddet, vil blive baseret på ABR89, Danske Ark, FRI samt PLR's ydelsesskrivelser. Aftalerne vil vedrøre nybyggeri, samt ombygning/renovering af de almene boliger, der administreres af AAB. Omfanget af de konkrete opgaver vil fremgå af miniudbuddende. CPV: Domus arkitekter A/S Gl.Lundtoftevej C 2800 Kgs. Lyngby JJW arkitekter A/S Finsensvej Frederiksberg Mangor & Nagel arkitektfirma Struensegade København N RUBOW arkitekter A/S Sankt Annæ Passage/Bredgade 25F 260 København K

49 DK-København: Stole KØBENHAVNS KOMMUNE Indkøb af stole til Københavns Rådhus Københavns Rådhus søger en funktionel og æstetisk stabelstol til Rådhushallen. Stolen skal kunne fungere ved de mange, og forskelligartede arrangementer i Rådhushallen, med op til 200 gæster. Der er tale om leverance af en stol, der er afprøvet og i produktion. CPV: Botium A/S Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon:

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere