Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE"

Transkript

1 DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner CPV: Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

2 DK-Aalborg: Tjenester ydet af sygeplejersker REGION NORDJYLLAND Rammeaftale om sygeplejevikarydelser mv. Region Nordjylland har indgået rammeaftaler vedrørende levering af vikater inden for fagområderne sygeplejersker, radiografer, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere. Vikarerne skal fungere i hele regionens somatiske sygehusvæsen og i regionens psykiatri. CPV: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS Klostergade 56B 8000 Århus C

3 DK-Aalborg: Varmtvandskedler DK-AALBORG: KEDELINSTALLATIONER B. Kedelleverancen Dette udbud er en del af et samlet projekt der omfatter etablering af en reservevarmecentral på Teglværket 2, 9400 Nørresundby. Centralen betegnes af Aalborg Forsyning, Varme, som»nørre Uttrup Varmecental (NUV)«. Bygningsentreprisen er allerede udbudt og bygningen, hvori kedlerne skal opstilles, er under opførelse på nuværende tidspunkt. Dette nærværende udbud omfatter: Levering, montering, idriftssættelse og aflevering af 3 stk. varmtvandskedler, effekt ca. 25 MW pr. kedel, med brændere incl. brænderstyring, blæsere, kedelshuntpumper, skorsten, lyddæmpere og røggaskanaler. Derudover omfatter udbuddet projektering, levering, idriftsættelse og myndighedsgodkendelse af naturgasinstallationen. Kedlerne skal være 3-træks røgrørskedler udlagt og designet, således at det danske arbejdstilsyn kan give opstillingsgodkendelse, og skal være fremstillet af højkvalitetsstål med værkscertifikat. Brændere udrustes som combi-brændere i rotationsudførelse, til fyring med olie og naturgas. CPV:

4 DK-Aarhus: Bortskaffelse af slam AARHUS VAND A/S Disponering af slam fra Åby Renseanlæg. Afhentning, håndtering, oplagring, evt. behandling, adminiistration og slutdeponering af ca tons slam pr. år fra Åby Renseanlæg. CPV: HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon: Fax:

5 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Varmetransmission aarhus. Rådgivningsydelser. CPV:

6 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Arealudvikling. Rådgivningsydelser. CPV:

7 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Trafik og Veje. Rådgivningsydelser. CPV:

8 DK-Aarhus: Rørlægningsarbejde AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rørarbejder for Affald Varme Aarhus i forbindelse med det nye universitetshospital i skejby DK. Monterng af fjernvarmerør. CPV: 45230, 45233, Wicotec A/S

9 DK-Albertslund: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ALBERTSLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.9 om IT -drift ASP/CLOUD. Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter køb af løn-, økonomi- og debitorsystem til brug for løn- og økonomistyring i kommunen. Bekendtgørelsen angår også levering af et omsorgssystem til brug for dokumentation m.m. i ældreplejen. CPV: , , , , , , , , KMD A/S Lautrupsparken Ballerup CSC Scandihealth A/S P.O.Pedersensvej Århus

10 DK-Ballerup: Larvefødder til traktor DANISH DEFENSE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , , Larvefødder til traktor. Mekaniske reservedele til militærkøretøjer. Uddannelse og simulering militærkøretøjer.

11 DK-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S 202/S Reklamebureau - Instant kategorien Kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser for Instant-kategorien. CPV: , , , 9220, AndCo Store strandstræde 9, 4 sal 255 Købehavn K

12 DK-Esbjerg: Forsikringstjenester SYD ENERGI Udbud af forsikringsaftaler..203 Levering af forsikringer til forsyningsvirksomhed, bygning-, løsøre-, driftstab-, ansvars-, arbejdsskade-, motorkøretøjs-, rejse-, transport- og bestyrelsesansvarsforsikring. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Europæiske Rejseforsikring Frederiksberg Alle København V AIG Kalvebod Brygge København V

13 DK-Frederiksberg: Åbning af en kredit HOVEDSTADENS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING HUSUMVOLD Byggekredit og realkreditfinansiering. Byggekredit stor kr til finansiering af gennemgribende renovering af afdelingen. Ved færdiggørelse af arbejderne afløses byggekreditten af realkreditfinansiering efter reglerne for alment byggeri. CPV: Danske Bank team Almen, Strødamvej København Ø Telefon: Internetadresse:

14 DK-Glostrup: Smedearbejder I/S VESTFORBRÆNDING (DK) Jordarbejde og rørsmedeydelser i.f.m vedligehold af fjernvarmeledninger. Arbejdet omfatter komplette leverancer af både jordarbejder, rørarbejder, isolering af rør mv. i henhold til nedenstående hovedoversigt: - Etablering af midlertidige arbejdspladser, herunder skure inkl. el, vand, kloak til disse. - Trafikregulerende foranstaltninger, afmærkning, køre- og gangbroer mv. - Søgning af lednings- og kabeloplysninger. - Jordarbejder, herunder afrømning af befæstede arealer, rydning af beplantning, udgravning m.v. - Tilfyldning og reetableringsarbejder. - Levering og montering af fjernvarmeledninger og komponenter i jord og bygninger. - Isoleringsarbejde på rørledninger og komponenter. Rørsmedearbejder skal bl.a. udføres på 25 bars trykbærende anlæg, hvorfor svejsearbejder skal udføres af certificerede svejsere. Ydelserne skal leveres i forbindelse planlagte vedligeholdelsesopgaver og ved tilkald til i akutte situationer, fx ved rørbrud. Forventet omfang af de tre delaftaler tilsammen: DKK pr. år. CPV: , Wicotec Kirkebjerg A/S Roskildevej Taastrup JFE A/S Grønningen Viby Sj. NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg

15 DK-Glostrup: Stationcars FØDEVARESTYRELSEN Leveringsaftale indgået iht SKI Rammeaftale om Biler. Køb af 8 stk. tjenestebiler i kategorien små personbiler (SKI ID ) samt 6 stk. tjenestebiler i kategorien mellemklasse stationcars (SKI ID ) CPV: 3400, NISSAN NORDIC EUROPE Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: NISSAN NORDIC EUROPE Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

16 DK-Grindsted: Rådgivning i forbindelse med byggeri BØRNENES UNIVERS GRINDSTED VEST Totalrådgivning for Børnenes Univers Grindsted vest Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Grindsted Vest CPV: Skala arkitekter Rædersgade 3 DK-8700 Horsens

17 DK-Høje Taastrup: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGSELSKABET DOMEA KØBENHAVN (DK) Totalrådgivningsaftale, renovering af bebyggelse i Valby. Indgåelse af en totalrådgivningsaftale, som sikrer gennemførelsen af et renoverings- og moderniseringsprojekt i samarbejde med bygherren og slutbrugeren. CPV: Witraz Arkitekter St. Kongensgade 75 B 264 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

18 DK-Haarlev: Brandbiler STEVNS KOMMUNE (DK) Levering af automobilsprøjte og vandtankvogn til Stevns Brandvæsen. Levering af automobilsprøjte og 2 vandtankvogne til Stevns Brandvæsen. CPV: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V

19 DK-Haderslev: Bortskaffelse af giftigt affald, undtagen radioaktivt affald og kontamineret jord PROVAS - HADERSLEV AFFALD A/S Transport og behandling af emballeret farligt affald - Provas A/S. Kontrol, vejning, læsning, transport og behandling med tilhørende dokumenthåndtering af emballeret farligtaffald m.v. fra 3 genbrugsstationer under Provas - genbrugstationerne er beliggende i Haderslev, Vojens oggram. Opgaverne udbydes samlet. CPV: Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby

20 DK-Haslev: Udbud af madservice Faxe Kommune

21 DK-Herning: Motorkøretøjer til godstransport HERNING KOMMUNE Herning Kommune, EU-Udbud på levering af ladbiler Levering af to ladbiler og en kassevogn til Herning Kommune. CPV: , Iveco Danmark A/S Erhvervsvej Glostrup Telefon: Fax:

22 DK-Herning: Netkomponenter HERNING KOMMUNE Netværkskomponenter Udbuddet vedrører en rammeaftale på køb af Netværkskomponenter til Herning Kommune, herefter kaldet. ønsker at opgradere og udbygge sin netværksinfrastruktur og trådløse net på Herning kommunes skoler og daginstitutioner. Netværket skal understøtte og muliggøre IT-baseret undervisning samt understøtte de administrative funktioner på skoler og daginstitutioner. Vi ønsker at give kommunens skoler og daginstitutioner den nyeste teknologi på området og tilstræber et sikkert og hurtigt netværk med en høj kapacitet og dermed motivere til fortsat anvendelse af elektroniske medier i undervisningen. har derfor igangsat en større opgradering og kapacitetsudvidelse af netværksinfrastrukturen og det trådløse net. Udbudsmaterialet indeholder krav til de komponenter, der skal anskaffes. Herning kommune besidder kompetencer til konfigurering og drift af infrastrukturens komponenter. Udbuddet omhandler netværkskomponenter og licenser til disse. Udbuddet indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med leverandør, for en periode på 2 år fra den til den , med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 måneder. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af kapitel 3, Kravspecifikation. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4 Rammekontrakt. CPV: , , , Conscia A/S Industrivej Brøndby Telefon: Fax:

23 DK-Herning: Ortopædiske artikler HERNING KOMMUNE EU-UDBUD, Ortoser til Herning Kommune Herning Kommune ønsker at modtage tilbud på levering af ortoser til handicappede. Rammekontrakten bliver gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af Herning Kommune, eller som modtager driftstilskud på mere end 50 % samt evt. ikke-kommunale institutioner, der er tilsluttet Herning Kommunes indkøbsordning. Udbudsmaterialet har inden bekendtgørelse været sendt til høring i Handicaprådet i Herning Kommune, jf. bekendtgørelse nr. 987 af Der vil blive indgået aftale med leverandør og kontrakten forventes indgået med virkning fra CPV: , Midtvest Ortopædi ApS Lundholmvej Holstebro Mailadresse: Telefon:

24 DK-Herning: Tjenesteydelser i forbindelse med affald HERNING KOMMUNE Indsamling af affald Indsamlig af farligt affald CPV: Dansk Specialaffald 7400 Baggekærvej 5

25 DK-Hillerød: Apparatur og instrumenter til operationsstuer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Operationsrobot til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af operationsrobot til Rigshospitalet. CPV: , Intuitive Surgical Sàrl, Ch. des Mûriers 70 Aubonne SCHWEIZ

26 DK-Hillerød: Cytometre REGION HOVEDSTADEN Cellsorter til Rigshospitalet. Udbuddet omfatter et flowcytometer til sortering og analyse af patientprøver og forskningsprøver (cell sorter). CPV: Becton Dickinson a/s (BD Biosciences) Herstedøstervej 27-29, bygning A, 2.sal 2620 Albertslund

27 DK-Hillerød: Diverse måle- og testapparatur REGION HOVEDSTADEN Udstyr til deep sequencing m.v. Indkøb af et udstyr Illumina HiSeq 2500 til deep sequencing m.v. CPV: Illumina Denmark ApS Ørestads Boulevard København S

28 DK-Hillerød: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support THE CAPITAL REGION OF DENMARK ( ) CPV: , , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Vedligeholdelse af systemer. Drift af datanetværk. Systemsupport. Planlægning af implementering af et system. Planlægning af kvalitetssikring af systemer. Programpakke til projektstyring. 4C Strategies AB Sveavägen 3, P.O. Box 7637 SE-SE Stockholm SVERIGE Mailadresse:

29 DK-Holbæk: Forsikringstjenester HOLBÆK FORSYNING A/S INKL. RELATEREDE SELSKABER Forsikringsdækning for Holbæk Forsyning A/S inkl. relaterede selskaber. Forsikringsdækning for bygning, løsøre, all risks, entreprise, erhvervsansvar, bestyrelses- og direktionsansvar, auto, arbejdsskade, kollektiv ulykke, transport, kriminalitet og miljøansvar. CPV: , , , , , 66540, , , , Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Internetadresse: Gjensidige Forsikring A. C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: Alm. Brand Forsikring Midtermolen København Ø Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse:

30 DK-Hurup: Udskiftning af tag m.m. på Hannæsskolen, Vesløs Thisted Kommune

31 DK-Hvidovre: Programmering af software og konsulentvirksomhed FORSVARSMINISTERIET V/FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Konsulentydelser vedr. vedligehold og videreudvikling af FKIT BMC Remedy løsning. Udbuddet omfatter konsulentbistand til vedligehold og videreudvikling af FKIT BMC Remedy løsning. Den kommende leverandør skal således i samarbejde med FKIT videre-udvikle Remedy løsningen. Der bydes således ikke på et konkret projekt/løsning. FKIT ønsker at indgå aftale med en leverandør af konsulentydelser, som i aftaleperioden både kan levere konkrete løsninger, men tillige kan påtage sig rollen som sparringspartner i forhold til at udvikle og benytte løsningens potentiale. FKIT Remedy løsning anvendes i dag til styring af FKIT ITIL baserede IT processer samt diverse andre processer relateret til FKIT virke som internt IT leverandør eksempelvis håndtering af mobiltelefoner, tilafgang af personel i FKIT, indkøbsprocessen o.s.v. FKIT ønsker ligeledes at anvende Remedy til andre typer af henvendelser fx bestilling af møbler, bookning af køretøjer, henvendelser til egen myndigheder. Dette med henblik på, at Forsvarets Remedy løsning anvendes som koncernfælles workflow løsning, vedligeholdt af FKIT. Det er også FKIT ønske, at løsningen kan integreres med Forsvarets SAP løsning (De-Mars). Integration kan ske på Remedy områderne Change, Asset og CMDB, til SAP mo-dulerne Indkøb, Lager, beholdningsstyring og afregning af serviceydelser. I forhold til support og ændringsstyring skal dette ske gennem SAP SOLMAN. Endeligt har FKIT et ønske om at gøre BMC Remedy løsningen mere robust. Løsningen skal sikres så vedligehold, opgradering og nedbrud inden for normal arbejdstid ikke påvirker brugerne. De tilbudte konsulenter forventes at levere kvalificeret bistand til vedligeholdelse og udvikling til Remedy løsningen. Konsulenterne forventes endvidere at levere en vis grad af projektledelse i relation til de konkrete projekter. På baggrund af en vurdering af omfanget af de forskellige delelementer vurderes udbuddet primært at være en tjenesteydelse i form af konsulentbistand. CPV: , , , , , Steria A/S Tonsbakken Skovlunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 DK-Hvidovre: Tingskadeforsikring SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S Forsikringsprogram Forsikringer for alle virksomhedens aktiver i form af tingskadeforsirking samt ansvarsforsikring. CPV: , If Stamholmen, Hvidovre 2650 Købenahavn Internetadresse:

33 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FEMERN A/S (DK) CPV: , , , Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Teknisk inspektion og prøvning. Teknisk inspektion. Inspektion af jernbanespor. Consortium RINA Services S.p.A. & SINTEF

35 DK-København: Bygge-anlægsarbejde: affaldsforbrændingsanlæg I/S AMAGER RESSOURCECENTER (I/S AMAGERFORBRÆNDING) E0: Byggeplads, pæleramning og siloer inklusive jord- og betonarbejder modul /3 Ydelser omfatter byggepladsindretning herunder ledningsarbejder, pæleramning til hele affaldsforbrændingsanlægget, etablering af affaldsog slaggesilo og dele af in situ-betonarbejder i nyt affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovnlinjer, fælles turbine, 2 røggasrensningsanlæg og administrationsbygning. Projekteringsarbejder vil være en mindre ydelse af de samlede arbejder. Bygge- og anlægsarbejderne ved opførelsen af nyt affaldsforbrændingsanlæg vil blive udbudt i en række selvstændige fagentrepriser. E0 er første udbud. CPV: , , , NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

36 DK-København: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning MÆRSK OLIE OG GAS AS Wellhead Control Panel. Kontrolpaneler til installation på Gasplatform CPV: , Fores Engineering SRL Via Secondo Casadei Forli ITALIEN

37 DK-København: Fjernelse af graffiti KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Graffitiafrensning i Københavns Kommune - Nord & Syd. Kontrakten omfatter graffitiafrensning af Københavns Kommunes bygninger, byudstyr, lysmaster og lyskryds i parker og på offentlige vejarealer. Arbejdet omfatter afrensning, coating, antigraffitibehandling, maling, fjernelse af plakater, klistermærker og lignende. Fotoregistrering af graffiti og indmelding til database. Det samlede udbudsmateriale bliver offentliggjordt på under EU-udbud "Graffitiafrensning i Københavns Kommune - Nord og Syd". CPV: All Remove Danmark Marielundvej 46 B 2730 Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Alliance Plus A/S Produktionsvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: allianceplus.dk Fax:

38 DK-København: Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kontrakt om tilsyn med andre aktører og kommunale job- og beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. Dette offentlige udbud vedrører tilsyn med andre aktører og kommunale jobog beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats, som omhandlet i lov om retssikkerhed på det sociale område 5 og 6. Dette udbud vedrører tilsyn med kommunens beskæftigelsesindsats hos både de eksterne leverandører og i kommunes egen indsats. Den eksterne tilsynsenhed og leverandørs opgave er at sikre de ledige borgere i aktiveringstilbud og kommunen den service, som de eksterne leverandører og interne centre har forpligtet sig til at levere i aftalegrundlaget i form af rammeaftaler og interne aftaler samt sikre, at ydelserne under aftalerne til enhver tid sker under iaggtagelse af kravene i den gældende lovgivning. Dette udbud forventes afsluttet med indgåelse af kontrakt med leverandør i uge 8 203, med opstart af indsatsen den CPV: Europakontoret i Skåne Övre västersjövägen 06 SE Hjärnarp SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support MODERNISERINGSSTYRELSEN Kontrakt om drift og applikationsforvaltning af Statens Lønsystem (SLS). Baggrund Moderniseringsstyrelsen ønsker at indgå en aftale om drift og applikationsforvaltning (udvikling og vedligehold) af Statens Lønsystem (SLS). SLS varetager knapt 4,0 millioner løn- og pensionsudbetalinger årligt fordelt på cirka lønmodtagere og cirka pensionsmodtagere. Systemet anvendes af omkring 400 statslige institutioner, herunder institutioner der serviceres af Statens Økonomiservicecenter under Statens Administration. Der er cirka 2500 aktive brugere, og det gennemsnitlige antal samtidige brugere i spidsbelastningsperioderne er På årsbasis gennemføres i størrelsesordenen mio. transaktioner. SLS er et mainframe og midrangeserver baseret system. SLS er specialudviklet og har komponentbaseret arkitektur med en hovedarkitektur baseret på client/server arkitektur med Citrix Clienter. Forretningslogikken er opdelt i en fast programdel, som sjældent ændres og i et specialudviklet regelprogram, som ændres løbende i forbindelse med ændringer i love, overenskomster samt øvrige regler og bestemmelser, der har betydning for statens ansatte og pensionsmodtagere. Applikationsforvaltningsopgaven omfatter ændringer i det faste program, mens Moderniseringsstyrelsen forestår ændringer i regelprogrammet, dog varetager Forsvarsministeriet selv regelændringer m.v. for ministeriets lønninger. SLS's beregningsfunktionalitet og faste rapporter er programmeret i regelprogrammet og COBOL. Systemets data er hovedsagelig lagret i DB2. Systemets brugergrænseflade følger en Windows-baseret GUI-standard. SLS kommunikerer med en række interne og eksterne systemer, fx NemKonto, e-boks, SKAT, CPR m.fl. Dataudveksling sker primært ved udveksling af flade filer og webservices. 2. De udbudte opgaver Nærværende udbud omfatter følgende opgaver: 2. Drift Tilbudsgiver skal i egne driftsmiljøer stå for driftsafvikling af SLS, herunder blandt andet: Vedligehold af platforme, driftsmiljøer/basisprogrammel, herunder test og migrering, ændringshåndtering og konfigurationsstyring, Databaseadministration, Storage-opgaver, Driftsplanlægning og batchjobafvikling, Netværksadministration, Overvågningsopgaver, Support, Levering af ad hoc-bistand. Opgaverne skal løses hos den valgte leverandør. 2.2 Applikationsforvaltning Tjenesteydelsen vil bl.a. omfatte: Fejlrettelser, herunder hasterettelser, som kræver stående beredskab hos leverandøren, Løbende vedligehold, Supportydelser, Analyseydelser, herunder løsningsbeskrivelser og prisestimering af udviklingsopgaver,

40 Løbende udviklingsopgaver, herunder programmering, test og implementering samt nye versioner og releases. Det er muligt, at Moderniseringsstyrelsen i løbet af kontraktens løbetid ønsker at få gennemført en teknologifornyelse af systemet inden for kontraktens økonomiske rammer, herunder eksempelvis modning til et andet miljø, modularisering, udvikling af eksisterende funktionalitet til nyt programmel eller videreudvikling af ny funktionalitet. Udviklingsopgaver kan blandt andet opstå som følge af Moderniseringsstyrelsens ønsker om udvikling/optimering af systemet, f.eks. som følge af ønsker til forbedringer af systemet, ændringer i lovgivning eller overenskomster, som ikke kan håndteres af Moderniseringsstyrelsen i regelprogrammet. I forbindelse med varetagelsen af applikationsforvaltningsopgaverne lægger Moderniseringsstyrelsen vægt på, at løsningsforslag medvirker til en bredere forretningsmæssig sammenhæng, herunder eventuelt ved brug af elementer fra andre systemer. Opgaverne skal løses hos den valgte leverandør. 2.3 Transitionsopgaven Tjenesteydelsen vil bl.a. omfatte: Genetablering og godkendelsestest af systemet i eget miljø, Udfærdigelse af dokumentationsmateriale for drift og forvaltning i eget miljø, Udarbejdelse af aftalehåndbøger for drift og forvaltning. CPV: CSC Danmark A/S Retortvej Valby 2

41 DK-København: Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale It-strategi og it-modeller Rammeaftale It-strategi og it-modeller vedrører levering af It-konsulentydelser inden for en eller flere af følgende områder: -Strategi for it-understøttelse af forretningen -Enterprise arkitektur -Model for It-governance -Strategi for sourcing af It-drift og/eller it-udvikling CPV: , Accenture A/S Arne Jakobsens alle København S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Devoteam A/S Lautrupsgade København Ø Global Allicance Virumgårdsvej 7A 2820 Virum IBM Danmark Aps Nymøllevej Kgs. Lyngby PA Consulting Group A/S Tuborg Boulevard Hellerup

42 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros U.408.a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Lundbeck Pharma A/S Ottiiavej Valby

43 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros U.49.a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Lundbeck Pharma A/S Ottiiavej Valby

44 DK-København: Pc'er S NATIONALBANK Levering af bærbare computere, stationære computere og computerskærme. Levering af 50 stk. bærbare computere incl. dockingstationer/portreplikatorer og incl. en tre-årig service- og supportaftale, 250 stk stationære computere incl. en tre-årig service- og supportaftale samt 50 stk. computerskærme. Udbuddet var opdelt i tre delaftaler vedr. henholdsvis bærbare computere, stationære computere og computerskærme. CPV: , , ATEA A/S Lautrupvang Ballerup Telefon: Comm2ig ApS Kokkedal Industripark Kokkedal Telefon: Comm2ig Kokkedal Industripark Kokkedal Telefon:

45 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE Indkøb af 2 stk. på delaftale 39, Varevogn, køb med option. Indkøb af 2 stk. på delaftale 39, Varevogn, køb med option. CPV: Renault Nordic AB

46 DK-København: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur VEJDIREKTORATET Rådgivning for Vejdirektoratets Store Bygværker. Delaftale : Vejdirektoratets Store Bygværker er opdelt i 3 pakker. For hver pakke indgås rammeaftale. Tjenesteydelsen omfatter for disse 3 pakker ingeniørbistand til Store Bygværker i forbindelse med planlægning, undersøgelser, projektering, kontrahering og gennemførelse (tilsyn) af drift, vedligehold og reparation. Delaftale 2: Der indgås rammeaftale vedrørende ingeniørbistand til Administration af Særtransporter. CPV: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon:

47 Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg Telefon: Internetadresse: Grontmij A/S og Atkins A/S Skibhusvej 52A og Emil Møllers Gade og 8700 Odense oh Horsens Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg S Telefon: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Internetadresse: 2

48 DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGFORENINGEN AAB (DANSK) Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri og ombygning/renovering. 3-5 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning som omfatter ingeniør-, arkitekt-, og landskabsarkitektydelser. Aftalen skal på den konkrete opgave, efter et miniudbud, kunne anvendes til både totalrådgivning, delt rådgivning (henholdsvis ingeniør-, arkitekt-, og landskabsarkitekt ydelser). Den konkrete aftale, som indgåes efter miniudbuddet, vil blive baseret på ABR89, Danske Ark, FRI samt PLR's ydelsesskrivelser. Aftalerne vil vedrøre nybyggeri, samt ombygning/renovering af de almene boliger, der administreres af AAB. Omfanget af de konkrete opgaver vil fremgå af miniudbuddende. CPV: Domus arkitekter A/S Gl.Lundtoftevej C 2800 Kgs. Lyngby JJW arkitekter A/S Finsensvej Frederiksberg Mangor & Nagel arkitektfirma Struensegade København N RUBOW arkitekter A/S Sankt Annæ Passage/Bredgade 25F 260 København K

49 DK-København: Stole KØBENHAVNS KOMMUNE Indkøb af stole til Københavns Rådhus Københavns Rådhus søger en funktionel og æstetisk stabelstol til Rådhushallen. Stolen skal kunne fungere ved de mange, og forskelligartede arrangementer i Rådhushallen, med op til 200 gæster. Der er tale om leverance af en stol, der er afprøvet og i produktion. CPV: Botium A/S Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon:

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 7 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/ underentreprenører...

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere