Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE"

Transkript

1 DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner CPV: Arjohuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

2 DK-Aalborg: Tjenester ydet af sygeplejersker REGION NORDJYLLAND Rammeaftale om sygeplejevikarydelser mv. Region Nordjylland har indgået rammeaftaler vedrørende levering af vikater inden for fagområderne sygeplejersker, radiografer, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere. Vikarerne skal fungere i hele regionens somatiske sygehusvæsen og i regionens psykiatri. CPV: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS Klostergade 56B 8000 Århus C

3 DK-Aalborg: Varmtvandskedler DK-AALBORG: KEDELINSTALLATIONER B. Kedelleverancen Dette udbud er en del af et samlet projekt der omfatter etablering af en reservevarmecentral på Teglværket 2, 9400 Nørresundby. Centralen betegnes af Aalborg Forsyning, Varme, som»nørre Uttrup Varmecental (NUV)«. Bygningsentreprisen er allerede udbudt og bygningen, hvori kedlerne skal opstilles, er under opførelse på nuværende tidspunkt. Dette nærværende udbud omfatter: Levering, montering, idriftssættelse og aflevering af 3 stk. varmtvandskedler, effekt ca. 25 MW pr. kedel, med brændere incl. brænderstyring, blæsere, kedelshuntpumper, skorsten, lyddæmpere og røggaskanaler. Derudover omfatter udbuddet projektering, levering, idriftsættelse og myndighedsgodkendelse af naturgasinstallationen. Kedlerne skal være 3-træks røgrørskedler udlagt og designet, således at det danske arbejdstilsyn kan give opstillingsgodkendelse, og skal være fremstillet af højkvalitetsstål med værkscertifikat. Brændere udrustes som combi-brændere i rotationsudførelse, til fyring med olie og naturgas. CPV:

4 DK-Aarhus: Bortskaffelse af slam AARHUS VAND A/S Disponering af slam fra Åby Renseanlæg. Afhentning, håndtering, oplagring, evt. behandling, adminiistration og slutdeponering af ca tons slam pr. år fra Åby Renseanlæg. CPV: HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J Telefon: Fax:

5 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Varmetransmission aarhus. Rådgivningsydelser. CPV:

6 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Arealudvikling. Rådgivningsydelser. CPV:

7 DK-Aarhus: Ingeniørvirksomhed AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rådgiver for Trafik og Veje. Rådgivningsydelser. CPV:

8 DK-Aarhus: Rørlægningsarbejde AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ rørarbejder for Affald Varme Aarhus i forbindelse med det nye universitetshospital i skejby DK. Monterng af fjernvarmerør. CPV: 45230, 45233, Wicotec A/S

9 DK-Albertslund: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ALBERTSLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammeaftale 02.9 om IT -drift ASP/CLOUD. Leveringsaftale indgået iht. SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter køb af løn-, økonomi- og debitorsystem til brug for løn- og økonomistyring i kommunen. Bekendtgørelsen angår også levering af et omsorgssystem til brug for dokumentation m.m. i ældreplejen. CPV: , , , , , , , , KMD A/S Lautrupsparken Ballerup CSC Scandihealth A/S P.O.Pedersensvej Århus

10 DK-Ballerup: Larvefødder til traktor DANISH DEFENSE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , , Larvefødder til traktor. Mekaniske reservedele til militærkøretøjer. Uddannelse og simulering militærkøretøjer.

11 DK-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S 202/S Reklamebureau - Instant kategorien Kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser for Instant-kategorien. CPV: , , , 9220, AndCo Store strandstræde 9, 4 sal 255 Købehavn K

12 DK-Esbjerg: Forsikringstjenester SYD ENERGI Udbud af forsikringsaftaler..203 Levering af forsikringer til forsyningsvirksomhed, bygning-, løsøre-, driftstab-, ansvars-, arbejdsskade-, motorkøretøjs-, rejse-, transport- og bestyrelsesansvarsforsikring. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Europæiske Rejseforsikring Frederiksberg Alle København V AIG Kalvebod Brygge København V

13 DK-Frederiksberg: Åbning af en kredit HOVEDSTADENS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING HUSUMVOLD Byggekredit og realkreditfinansiering. Byggekredit stor kr til finansiering af gennemgribende renovering af afdelingen. Ved færdiggørelse af arbejderne afløses byggekreditten af realkreditfinansiering efter reglerne for alment byggeri. CPV: Danske Bank team Almen, Strødamvej København Ø Telefon: Internetadresse:

14 DK-Glostrup: Smedearbejder I/S VESTFORBRÆNDING (DK) Jordarbejde og rørsmedeydelser i.f.m vedligehold af fjernvarmeledninger. Arbejdet omfatter komplette leverancer af både jordarbejder, rørarbejder, isolering af rør mv. i henhold til nedenstående hovedoversigt: - Etablering af midlertidige arbejdspladser, herunder skure inkl. el, vand, kloak til disse. - Trafikregulerende foranstaltninger, afmærkning, køre- og gangbroer mv. - Søgning af lednings- og kabeloplysninger. - Jordarbejder, herunder afrømning af befæstede arealer, rydning af beplantning, udgravning m.v. - Tilfyldning og reetableringsarbejder. - Levering og montering af fjernvarmeledninger og komponenter i jord og bygninger. - Isoleringsarbejde på rørledninger og komponenter. Rørsmedearbejder skal bl.a. udføres på 25 bars trykbærende anlæg, hvorfor svejsearbejder skal udføres af certificerede svejsere. Ydelserne skal leveres i forbindelse planlagte vedligeholdelsesopgaver og ved tilkald til i akutte situationer, fx ved rørbrud. Forventet omfang af de tre delaftaler tilsammen: DKK pr. år. CPV: , Wicotec Kirkebjerg A/S Roskildevej Taastrup JFE A/S Grønningen Viby Sj. NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg

15 DK-Glostrup: Stationcars FØDEVARESTYRELSEN Leveringsaftale indgået iht SKI Rammeaftale om Biler. Køb af 8 stk. tjenestebiler i kategorien små personbiler (SKI ID ) samt 6 stk. tjenestebiler i kategorien mellemklasse stationcars (SKI ID ) CPV: 3400, NISSAN NORDIC EUROPE Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: NISSAN NORDIC EUROPE Lyngbyvej København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

16 DK-Grindsted: Rådgivning i forbindelse med byggeri BØRNENES UNIVERS GRINDSTED VEST Totalrådgivning for Børnenes Univers Grindsted vest Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Grindsted Vest CPV: Skala arkitekter Rædersgade 3 DK-8700 Horsens

17 DK-Høje Taastrup: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGSELSKABET DOMEA KØBENHAVN (DK) Totalrådgivningsaftale, renovering af bebyggelse i Valby. Indgåelse af en totalrådgivningsaftale, som sikrer gennemførelsen af et renoverings- og moderniseringsprojekt i samarbejde med bygherren og slutbrugeren. CPV: Witraz Arkitekter St. Kongensgade 75 B 264 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

18 DK-Haarlev: Brandbiler STEVNS KOMMUNE (DK) Levering af automobilsprøjte og vandtankvogn til Stevns Brandvæsen. Levering af automobilsprøjte og 2 vandtankvogne til Stevns Brandvæsen. CPV: Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V

19 DK-Haderslev: Bortskaffelse af giftigt affald, undtagen radioaktivt affald og kontamineret jord PROVAS - HADERSLEV AFFALD A/S Transport og behandling af emballeret farligt affald - Provas A/S. Kontrol, vejning, læsning, transport og behandling med tilhørende dokumenthåndtering af emballeret farligtaffald m.v. fra 3 genbrugsstationer under Provas - genbrugstationerne er beliggende i Haderslev, Vojens oggram. Opgaverne udbydes samlet. CPV: Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby

20 DK-Haslev: Udbud af madservice Faxe Kommune

21 DK-Herning: Motorkøretøjer til godstransport HERNING KOMMUNE Herning Kommune, EU-Udbud på levering af ladbiler Levering af to ladbiler og en kassevogn til Herning Kommune. CPV: , Iveco Danmark A/S Erhvervsvej Glostrup Telefon: Fax:

22 DK-Herning: Netkomponenter HERNING KOMMUNE Netværkskomponenter Udbuddet vedrører en rammeaftale på køb af Netværkskomponenter til Herning Kommune, herefter kaldet. ønsker at opgradere og udbygge sin netværksinfrastruktur og trådløse net på Herning kommunes skoler og daginstitutioner. Netværket skal understøtte og muliggøre IT-baseret undervisning samt understøtte de administrative funktioner på skoler og daginstitutioner. Vi ønsker at give kommunens skoler og daginstitutioner den nyeste teknologi på området og tilstræber et sikkert og hurtigt netværk med en høj kapacitet og dermed motivere til fortsat anvendelse af elektroniske medier i undervisningen. har derfor igangsat en større opgradering og kapacitetsudvidelse af netværksinfrastrukturen og det trådløse net. Udbudsmaterialet indeholder krav til de komponenter, der skal anskaffes. Herning kommune besidder kompetencer til konfigurering og drift af infrastrukturens komponenter. Udbuddet omhandler netværkskomponenter og licenser til disse. Udbuddet indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med leverandør, for en periode på 2 år fra den til den , med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 måneder. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af kapitel 3, Kravspecifikation. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4 Rammekontrakt. CPV: , , , Conscia A/S Industrivej Brøndby Telefon: Fax:

23 DK-Herning: Ortopædiske artikler HERNING KOMMUNE EU-UDBUD, Ortoser til Herning Kommune Herning Kommune ønsker at modtage tilbud på levering af ortoser til handicappede. Rammekontrakten bliver gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af Herning Kommune, eller som modtager driftstilskud på mere end 50 % samt evt. ikke-kommunale institutioner, der er tilsluttet Herning Kommunes indkøbsordning. Udbudsmaterialet har inden bekendtgørelse været sendt til høring i Handicaprådet i Herning Kommune, jf. bekendtgørelse nr. 987 af Der vil blive indgået aftale med leverandør og kontrakten forventes indgået med virkning fra CPV: , Midtvest Ortopædi ApS Lundholmvej Holstebro Mailadresse: Telefon:

24 DK-Herning: Tjenesteydelser i forbindelse med affald HERNING KOMMUNE Indsamling af affald Indsamlig af farligt affald CPV: Dansk Specialaffald 7400 Baggekærvej 5

25 DK-Hillerød: Apparatur og instrumenter til operationsstuer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Operationsrobot til Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af operationsrobot til Rigshospitalet. CPV: , Intuitive Surgical Sàrl, Ch. des Mûriers 70 Aubonne SCHWEIZ

26 DK-Hillerød: Cytometre REGION HOVEDSTADEN Cellsorter til Rigshospitalet. Udbuddet omfatter et flowcytometer til sortering og analyse af patientprøver og forskningsprøver (cell sorter). CPV: Becton Dickinson a/s (BD Biosciences) Herstedøstervej 27-29, bygning A, 2.sal 2620 Albertslund

27 DK-Hillerød: Diverse måle- og testapparatur REGION HOVEDSTADEN Udstyr til deep sequencing m.v. Indkøb af et udstyr Illumina HiSeq 2500 til deep sequencing m.v. CPV: Illumina Denmark ApS Ørestads Boulevard København S

28 DK-Hillerød: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support THE CAPITAL REGION OF DENMARK ( ) CPV: , , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Vedligeholdelse af systemer. Drift af datanetværk. Systemsupport. Planlægning af implementering af et system. Planlægning af kvalitetssikring af systemer. Programpakke til projektstyring. 4C Strategies AB Sveavägen 3, P.O. Box 7637 SE-SE Stockholm SVERIGE Mailadresse:

29 DK-Holbæk: Forsikringstjenester HOLBÆK FORSYNING A/S INKL. RELATEREDE SELSKABER Forsikringsdækning for Holbæk Forsyning A/S inkl. relaterede selskaber. Forsikringsdækning for bygning, løsøre, all risks, entreprise, erhvervsansvar, bestyrelses- og direktionsansvar, auto, arbejdsskade, kollektiv ulykke, transport, kriminalitet og miljøansvar. CPV: , , , , , 66540, , , , Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Internetadresse: Gjensidige Forsikring A. C. Meyers Vænge København SV Telefon: Internetadresse: Alm. Brand Forsikring Midtermolen København Ø Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse:

30 DK-Hurup: Udskiftning af tag m.m. på Hannæsskolen, Vesløs Thisted Kommune

31 DK-Hvidovre: Programmering af software og konsulentvirksomhed FORSVARSMINISTERIET V/FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Konsulentydelser vedr. vedligehold og videreudvikling af FKIT BMC Remedy løsning. Udbuddet omfatter konsulentbistand til vedligehold og videreudvikling af FKIT BMC Remedy løsning. Den kommende leverandør skal således i samarbejde med FKIT videre-udvikle Remedy løsningen. Der bydes således ikke på et konkret projekt/løsning. FKIT ønsker at indgå aftale med en leverandør af konsulentydelser, som i aftaleperioden både kan levere konkrete løsninger, men tillige kan påtage sig rollen som sparringspartner i forhold til at udvikle og benytte løsningens potentiale. FKIT Remedy løsning anvendes i dag til styring af FKIT ITIL baserede IT processer samt diverse andre processer relateret til FKIT virke som internt IT leverandør eksempelvis håndtering af mobiltelefoner, tilafgang af personel i FKIT, indkøbsprocessen o.s.v. FKIT ønsker ligeledes at anvende Remedy til andre typer af henvendelser fx bestilling af møbler, bookning af køretøjer, henvendelser til egen myndigheder. Dette med henblik på, at Forsvarets Remedy løsning anvendes som koncernfælles workflow løsning, vedligeholdt af FKIT. Det er også FKIT ønske, at løsningen kan integreres med Forsvarets SAP løsning (De-Mars). Integration kan ske på Remedy områderne Change, Asset og CMDB, til SAP mo-dulerne Indkøb, Lager, beholdningsstyring og afregning af serviceydelser. I forhold til support og ændringsstyring skal dette ske gennem SAP SOLMAN. Endeligt har FKIT et ønske om at gøre BMC Remedy løsningen mere robust. Løsningen skal sikres så vedligehold, opgradering og nedbrud inden for normal arbejdstid ikke påvirker brugerne. De tilbudte konsulenter forventes at levere kvalificeret bistand til vedligeholdelse og udvikling til Remedy løsningen. Konsulenterne forventes endvidere at levere en vis grad af projektledelse i relation til de konkrete projekter. På baggrund af en vurdering af omfanget af de forskellige delelementer vurderes udbuddet primært at være en tjenesteydelse i form af konsulentbistand. CPV: , , , , , Steria A/S Tonsbakken Skovlunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 DK-Hvidovre: Tingskadeforsikring SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S Forsikringsprogram Forsikringer for alle virksomhedens aktiver i form af tingskadeforsirking samt ansvarsforsikring. CPV: , If Stamholmen, Hvidovre 2650 Købenahavn Internetadresse:

33 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FEMERN A/S (DK) CPV: , , , Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Teknisk inspektion og prøvning. Teknisk inspektion. Inspektion af jernbanespor. Consortium RINA Services S.p.A. & SINTEF

35 DK-København: Bygge-anlægsarbejde: affaldsforbrændingsanlæg I/S AMAGER RESSOURCECENTER (I/S AMAGERFORBRÆNDING) E0: Byggeplads, pæleramning og siloer inklusive jord- og betonarbejder modul /3 Ydelser omfatter byggepladsindretning herunder ledningsarbejder, pæleramning til hele affaldsforbrændingsanlægget, etablering af affaldsog slaggesilo og dele af in situ-betonarbejder i nyt affaldsforbrændingsanlæg med 2 ovnlinjer, fælles turbine, 2 røggasrensningsanlæg og administrationsbygning. Projekteringsarbejder vil være en mindre ydelse af de samlede arbejder. Bygge- og anlægsarbejderne ved opførelsen af nyt affaldsforbrændingsanlæg vil blive udbudt i en række selvstændige fagentrepriser. E0 er første udbud. CPV: , , , NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3B 2860 Søborg Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

36 DK-København: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning MÆRSK OLIE OG GAS AS Wellhead Control Panel. Kontrolpaneler til installation på Gasplatform CPV: , Fores Engineering SRL Via Secondo Casadei Forli ITALIEN

37 DK-København: Fjernelse af graffiti KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Graffitiafrensning i Københavns Kommune - Nord & Syd. Kontrakten omfatter graffitiafrensning af Københavns Kommunes bygninger, byudstyr, lysmaster og lyskryds i parker og på offentlige vejarealer. Arbejdet omfatter afrensning, coating, antigraffitibehandling, maling, fjernelse af plakater, klistermærker og lignende. Fotoregistrering af graffiti og indmelding til database. Det samlede udbudsmateriale bliver offentliggjordt på under EU-udbud "Graffitiafrensning i Københavns Kommune - Nord og Syd". CPV: All Remove Danmark Marielundvej 46 B 2730 Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Alliance Plus A/S Produktionsvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: allianceplus.dk Fax:

38 DK-København: Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kontrakt om tilsyn med andre aktører og kommunale job- og beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. Dette offentlige udbud vedrører tilsyn med andre aktører og kommunale jobog beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats, som omhandlet i lov om retssikkerhed på det sociale område 5 og 6. Dette udbud vedrører tilsyn med kommunens beskæftigelsesindsats hos både de eksterne leverandører og i kommunes egen indsats. Den eksterne tilsynsenhed og leverandørs opgave er at sikre de ledige borgere i aktiveringstilbud og kommunen den service, som de eksterne leverandører og interne centre har forpligtet sig til at levere i aftalegrundlaget i form af rammeaftaler og interne aftaler samt sikre, at ydelserne under aftalerne til enhver tid sker under iaggtagelse af kravene i den gældende lovgivning. Dette udbud forventes afsluttet med indgåelse af kontrakt med leverandør i uge 8 203, med opstart af indsatsen den CPV: Europakontoret i Skåne Övre västersjövägen 06 SE Hjärnarp SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support MODERNISERINGSSTYRELSEN Kontrakt om drift og applikationsforvaltning af Statens Lønsystem (SLS). Baggrund Moderniseringsstyrelsen ønsker at indgå en aftale om drift og applikationsforvaltning (udvikling og vedligehold) af Statens Lønsystem (SLS). SLS varetager knapt 4,0 millioner løn- og pensionsudbetalinger årligt fordelt på cirka lønmodtagere og cirka pensionsmodtagere. Systemet anvendes af omkring 400 statslige institutioner, herunder institutioner der serviceres af Statens Økonomiservicecenter under Statens Administration. Der er cirka 2500 aktive brugere, og det gennemsnitlige antal samtidige brugere i spidsbelastningsperioderne er På årsbasis gennemføres i størrelsesordenen mio. transaktioner. SLS er et mainframe og midrangeserver baseret system. SLS er specialudviklet og har komponentbaseret arkitektur med en hovedarkitektur baseret på client/server arkitektur med Citrix Clienter. Forretningslogikken er opdelt i en fast programdel, som sjældent ændres og i et specialudviklet regelprogram, som ændres løbende i forbindelse med ændringer i love, overenskomster samt øvrige regler og bestemmelser, der har betydning for statens ansatte og pensionsmodtagere. Applikationsforvaltningsopgaven omfatter ændringer i det faste program, mens Moderniseringsstyrelsen forestår ændringer i regelprogrammet, dog varetager Forsvarsministeriet selv regelændringer m.v. for ministeriets lønninger. SLS's beregningsfunktionalitet og faste rapporter er programmeret i regelprogrammet og COBOL. Systemets data er hovedsagelig lagret i DB2. Systemets brugergrænseflade følger en Windows-baseret GUI-standard. SLS kommunikerer med en række interne og eksterne systemer, fx NemKonto, e-boks, SKAT, CPR m.fl. Dataudveksling sker primært ved udveksling af flade filer og webservices. 2. De udbudte opgaver Nærværende udbud omfatter følgende opgaver: 2. Drift Tilbudsgiver skal i egne driftsmiljøer stå for driftsafvikling af SLS, herunder blandt andet: Vedligehold af platforme, driftsmiljøer/basisprogrammel, herunder test og migrering, ændringshåndtering og konfigurationsstyring, Databaseadministration, Storage-opgaver, Driftsplanlægning og batchjobafvikling, Netværksadministration, Overvågningsopgaver, Support, Levering af ad hoc-bistand. Opgaverne skal løses hos den valgte leverandør. 2.2 Applikationsforvaltning Tjenesteydelsen vil bl.a. omfatte: Fejlrettelser, herunder hasterettelser, som kræver stående beredskab hos leverandøren, Løbende vedligehold, Supportydelser, Analyseydelser, herunder løsningsbeskrivelser og prisestimering af udviklingsopgaver,

40 Løbende udviklingsopgaver, herunder programmering, test og implementering samt nye versioner og releases. Det er muligt, at Moderniseringsstyrelsen i løbet af kontraktens løbetid ønsker at få gennemført en teknologifornyelse af systemet inden for kontraktens økonomiske rammer, herunder eksempelvis modning til et andet miljø, modularisering, udvikling af eksisterende funktionalitet til nyt programmel eller videreudvikling af ny funktionalitet. Udviklingsopgaver kan blandt andet opstå som følge af Moderniseringsstyrelsens ønsker om udvikling/optimering af systemet, f.eks. som følge af ønsker til forbedringer af systemet, ændringer i lovgivning eller overenskomster, som ikke kan håndteres af Moderniseringsstyrelsen i regelprogrammet. I forbindelse med varetagelsen af applikationsforvaltningsopgaverne lægger Moderniseringsstyrelsen vægt på, at løsningsforslag medvirker til en bredere forretningsmæssig sammenhæng, herunder eventuelt ved brug af elementer fra andre systemer. Opgaverne skal løses hos den valgte leverandør. 2.3 Transitionsopgaven Tjenesteydelsen vil bl.a. omfatte: Genetablering og godkendelsestest af systemet i eget miljø, Udfærdigelse af dokumentationsmateriale for drift og forvaltning i eget miljø, Udarbejdelse af aftalehåndbøger for drift og forvaltning. CPV: CSC Danmark A/S Retortvej Valby 2

41 DK-København: Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale It-strategi og it-modeller Rammeaftale It-strategi og it-modeller vedrører levering af It-konsulentydelser inden for en eller flere af følgende områder: -Strategi for it-understøttelse af forretningen -Enterprise arkitektur -Model for It-governance -Strategi for sourcing af It-drift og/eller it-udvikling CPV: , Accenture A/S Arne Jakobsens alle København S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Devoteam A/S Lautrupsgade København Ø Global Allicance Virumgårdsvej 7A 2820 Virum IBM Danmark Aps Nymøllevej Kgs. Lyngby PA Consulting Group A/S Tuborg Boulevard Hellerup

42 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros U.408.a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Lundbeck Pharma A/S Ottiiavej Valby

43 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros U.49.a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Lundbeck Pharma A/S Ottiiavej Valby

44 DK-København: Pc'er S NATIONALBANK Levering af bærbare computere, stationære computere og computerskærme. Levering af 50 stk. bærbare computere incl. dockingstationer/portreplikatorer og incl. en tre-årig service- og supportaftale, 250 stk stationære computere incl. en tre-årig service- og supportaftale samt 50 stk. computerskærme. Udbuddet var opdelt i tre delaftaler vedr. henholdsvis bærbare computere, stationære computere og computerskærme. CPV: , , ATEA A/S Lautrupvang Ballerup Telefon: Comm2ig ApS Kokkedal Industripark Kokkedal Telefon: Comm2ig Kokkedal Industripark Kokkedal Telefon:

45 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE Indkøb af 2 stk. på delaftale 39, Varevogn, køb med option. Indkøb af 2 stk. på delaftale 39, Varevogn, køb med option. CPV: Renault Nordic AB

46 DK-København: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur VEJDIREKTORATET Rådgivning for Vejdirektoratets Store Bygværker. Delaftale : Vejdirektoratets Store Bygværker er opdelt i 3 pakker. For hver pakke indgås rammeaftale. Tjenesteydelsen omfatter for disse 3 pakker ingeniørbistand til Store Bygværker i forbindelse med planlægning, undersøgelser, projektering, kontrahering og gennemførelse (tilsyn) af drift, vedligehold og reparation. Delaftale 2: Der indgås rammeaftale vedrørende ingeniørbistand til Administration af Særtransporter. CPV: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon:

47 Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg Telefon: Internetadresse: Grontmij A/S og Atkins A/S Skibhusvej 52A og Emil Møllers Gade og 8700 Odense oh Horsens Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 9000 Aalborg S Telefon: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Alle København S Telefon: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Internetadresse: 2

48 DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri BOLIGFORENINGEN AAB (DANSK) Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning i forbindelse med nybyggeri og ombygning/renovering. 3-5 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning som omfatter ingeniør-, arkitekt-, og landskabsarkitektydelser. Aftalen skal på den konkrete opgave, efter et miniudbud, kunne anvendes til både totalrådgivning, delt rådgivning (henholdsvis ingeniør-, arkitekt-, og landskabsarkitekt ydelser). Den konkrete aftale, som indgåes efter miniudbuddet, vil blive baseret på ABR89, Danske Ark, FRI samt PLR's ydelsesskrivelser. Aftalerne vil vedrøre nybyggeri, samt ombygning/renovering af de almene boliger, der administreres af AAB. Omfanget af de konkrete opgaver vil fremgå af miniudbuddende. CPV: Domus arkitekter A/S Gl.Lundtoftevej C 2800 Kgs. Lyngby JJW arkitekter A/S Finsensvej Frederiksberg Mangor & Nagel arkitektfirma Struensegade København N RUBOW arkitekter A/S Sankt Annæ Passage/Bredgade 25F 260 København K

49 DK-København: Stole KØBENHAVNS KOMMUNE Indkøb af stole til Københavns Rådhus Københavns Rådhus søger en funktionel og æstetisk stabelstol til Rådhushallen. Stolen skal kunne fungere ved de mange, og forskelligartede arrangementer i Rådhushallen, med op til 200 gæster. Der er tale om leverance af en stol, der er afprøvet og i produktion. CPV: Botium A/S Park Allé Brøndby Mailadresse: Telefon:

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN fra kraftværk til forbruger NYT NYT NYT Vi leverer alle ydelser inden for fjernvarme Pr. 1. oktober 2014 er der blevet dannet en stærk partner til fjernvarmebranchen, som kan

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-VB-ND Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-VB-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik ME-VB-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK Hovedområde ME-Teknik Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere