Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune"

Transkript

1 Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune

2 Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter , , ,1 4,0 Tilskud og udligning , , ,5-2,2 Drift 4.566, , ,5 86,1 Renter 34,6 42,9 11,1-31,8 Resultat af ordinær drift -29,9-19,1 37,0 56,1 Skattefinansieret anlæg 168,4 202,5 162,5-40,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 138,5 183,3 199,5 16,2 Jordforsyning (inkl lån) 0,0 89,6 44,5-45,1 Ældreboliger (lån og anlæg) 3,2-7,9 34,0 41,9 Brugerfinaniseret område 7,5 4,4 1,9-2,5 Årets resultat 149,2 269,4 279,9 10,5 Finansopgørelse 0,0 Optagne lån -30,3-77,0-65,5 11,5 Afdrag på lån 49,2 50,3 51,2 0,9 Finansforskydninger 8,9 9,9-41,1-51,0 Finansposter i alt 27,9-16,8-55,4-38,6 Kassebevægelse 177,1 252,6 224,5-28,1 KB 09 er korrigeret budget efter 2. budgetkontrol og forudsat lige store overførsler fra 09>10, som der var fra 08>09. Driften er forringet med 86,1 mio. kr. skyldes både færre overførsler og merforbrug Rentekonto forbedret med 31, 8 mio. kr. skyldes hovedsagelig salgsindtægt fra KMD 2-2

3 Styringsprincipper - overførselsadgang På rammebelagte områder er der overførselsadgang på +/- 5 procent Vigtig del af Randers modellen Giver fleksibilitet og medvirker til, at mange sager klares inden for budgettet Overførsler svinger fra år til år, og kommunekassen skal kunne tåle udsving Byrådet vedtog i december 09, at gøre de specialiserede socialområder (børneanbringelser og handicapområdet) rammebelagte med virkning fra 2010 Dermed er alle områder rammebelagte, på nær: overførselsindkomster (kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension) Medfinansiering på sundhedsområdet 3-3

4 Markant fald i overførsler på driften på 60 mio. kr. større forhold: Institutionernes overførsler faldet med 28 mio. kr. : fra 27 mio. kr. i overskud i 08 til 09 til et underskud på 1 mio. kr. fra 09 til 10 Gælder skoler, daginstitutioner og ældreområdet mm. Central lønpulje overførsel faldet med 18 mio. kr. Miljø & Tekniks overførsler faldet med 15 mio. kr. (asfaltkontoen, vintervedligeholdelse, p-afgifter mm) Rapportering skal forbedres 4-4

5 - hvad er overførsler og hvad er (varigt) merforbrug? Mio. kr. Afvigelse Varig Overførsler mm. Skole 12,1 0,0 12,1 Børn 0-6 år 21,1 11,0 10,1 Bemærkning Merudgiften på 7,5 mio. kr. til energi, befordring og mellemkommunale betalinger forventes at være varig, men søges finansieret via en omprioritering indenfor udvalgets ramme Merudgiften på 11 mio. kr. som følge af væsentligt flere passede børn forventes at være permanent. Problemet skal løses indenfor den samlede kommunale økonomi (medtages derfor ved kommende budgetkontrol) Handicap, børn 12,4 5,0 7,4 Fra 2010 og frem forventes en varig merudgift på 5 mio. kr. (foreløbigt skøn). Handicap, voksne 21,2 20,0 1,2 Fra 2010 og frem forventes en varig merudgift på 20 mio. kr. (foreløbigt skøn). Veje og kollektiv trafik 15,4 0,0 15,4 Afvigelsen skyldes et fald i overførslerne på asfaltkontoen, vintertjeneste, p-afgifter mm Tilbud til ældre 10,5 0,0 10,5 Der er lagt en plan for afvikling af underskuddet i 2010 og 2011 og planen holdes. Øvrige områder -6,6 0,0-6,6 I alt 86,1 36,0 50,1 Driftsoverførsler er faldet med 60 mio. kr. Eksklusiv de 36 mio. kr. varige Derudover positive afvigelser på indkomstoverførsler, medfinansiering sundhedsområdet, forsikringspulje mm. 5-5

6 Ældreområdet Underskud i 2007, 6,7 mio. kr. Underskud i 2008, 17, 6 mio. kr. Underskud i 2009, 9,6 mio. kr. (forventet 11,1 mio. kr.) Underskud i alt, 33,9 mio. kr. Plan for afvikling i 2010/11 godkendt i byrådet Planen følges aftale om merbevilling mellem budgetforligspartierne vil fremrykke afviklingen (byrådsmødet i april) 6-6

7 Handicapområdet - hvorfor har vi ikke set merudgiften noget før? Generelt meget utilfredsstillende Forvaltningen arbejder intenst med styring af området indført AS2007- systemet til dispositionsstyring i 2009 Iværksat en række initiativer som skal forhindre situationen kan opstå igen 7-7

8 Styringsmæssige udfordringer på handicapområdet Voksen handicap har kun handlemulighed på ca. 45 % af sagerne. Forskel mellem handle- og betalingskommune Demografisk udvikling på handicapområdet Handicappede borgeres funktionsnedsættelse livet igennem Handicappede som myndige personer Overgange mellem afdelinger en faglig succes et økonomisk styringsproblem Meget dyre enkeltsager 8-8

9 Likviditetsudvikling Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning (mio. kr.) Faktisk Budget Merforbrug på driften opvejes af mindreforbrug på anlæg og KMD salgsindtægt. Prognosen for 2010 holder forudsat budget 2010 holder!! 9-9

10 Konklusion Driftsregnskab ringere end forventet mindre tilfredsstillende Overførsler er faldet markant, men Varige merudgifter (36 mio. kr./år) er hovedproblemet: Revurderes af direktionen på baggrund af de første måneder i 2010 Skal ses i forhold til udgifter til servicedriftsområder på 3,5 mia. kr. (servicedriftsområder er eksklusiv overførselsindkomster) Likviditet under pres budget 2010 skal holdes hvor skal pengene til varige merudgifter findes? Styring af Handicapområdet skal forbedres Rapportering skal generelt forbedres (overførsler, flere børn mm.) Direktionen vil komme med oplæg til Økonomiudvalget den 8. april 10-10

11 Tidsplan for det videre forløb 22. marts Medio martsprimo april Byrådet orienteres om den økonomiske situation (regnskab 2009, overførsler til 2010 m.m.) Direktionen - på baggrund af regnskab 2009 samt foreløbig vurdering af 2010 udarbejder direktionen oplæg Økonomiudvalgets seminar den april. Den økonomiske situation drøftes på baggrund af direktionens oplæg april 19. april april Fagudvalg godkender overførsler og regnskab maj Økonomiudvalg godkender overførsler og regnskab maj Byrådet godkender overførsler og regnskab

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere