BRØDESKOV BORGERAVIS. > Dialog og landsbyvisioner > BIF har planer om baner > Hanebjerg Skole er det nye navn. 3.A var med til at stille forslaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØDESKOV BORGERAVIS. > Dialog og landsbyvisioner > BIF har planer om baner > Hanebjerg Skole er det nye navn. 3.A var med til at stille forslaget"

Transkript

1 NOVEMBER 2011 NR ÅRGANG Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! BRØDESKOV BORGERAVIS > Dialog og landsbyvisioner > BIF har planer om baner > Hanebjerg Skole er det nye navn 3.A var med til at stille forslaget

2 Galleri Malling Beck Hammersholt byvej 21 B 3400 Hillerød Frederiksborg Tømmerhandel Industrivænget 16, 3400 Hillerød Dagli Brugsen Uvelse Brugsforening Uvelse Byvej Slangerup Tlf Åbningstider Alle dage:

3 Møder om dialog og landsbyvisioner side 12 og 18 Sæsonafslutning, planer for nye baner og udvidelse af klubhus side 10 og 14 Næste nr. (199) er på gaden februar 2012, Indleveringsfrist den 22. januar 2012 husk at overholde den! Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e mail adresse til 3

4 ORIENTERING FRA BESTYRELSEN Landsbyvisioner og behov for nye kræfter I skrivende stund har vi afholdt et møde med foreningerne i vores område, og står netop overfor et borgermøde, som skal afholdes den 6. november. Overordnet var der to punkter på dagsordenen til mødet med foreningerne, som blev afholdt den 6. oktober: Styrkelse af dialogen imellem foreningerne og Lokalrådet, samt udarbejdelsen af landsbyvisioner. I bestyrelsen er vi enige om, at vi synes, at vi havde et fint møde. I kan læse et referat af mødet et andet sted i avisen. På borgermødet den 6. november står der landsbyvisioner på dagsordenen. Brødeskov Lokalråd deltog i oktober måned i et møde, hvor Gørløse Lokalråd var vært. Her var repræsentanter fra de forskellige lokalråd i kommunen, samt repræsentanter fra byrådet samlet. Temaet var landsbyvisioner. Gørløse Lokalråd kunne berette, at de allerede har udarbejdet deres egen landsbyvision, som de har kaldt strategi Den kan hentes på Gørløse Lokalråds hjemmeside. Gørløse har altså lavet strategien endnu før, at Hillerød Kommune har lanceret deres ønske om, at lokalsamfundene skal udarbejde landsbyvisioner. Gørløse Lokalråd fortalte, hvorfor de havde set et behov for strategien, om processen for dens tilblivelse, fremviste den, samt oplyste om, hvordan de har anvendt den. De fortalte bl.a., at de forud for et vælgermøde havde tilsendt strategien til de inviterede kommunalpolitikere, således at de ville være bedre klædt på til at møde borgerne. Det er ingen tvivl om, at Gørløse Lokalråd finder det nyttigt, at de har brugt tid på at udarbejde en strategi De finder, at deres strategi er blevet læst og at eksterne parter, herunder Hillerød Kommune, har lyttet til strategien at den er blevet taget alvorligt. Brødskov Lokalråd ser kommunes opfordring til, at lokalsamfundene udarbejder landsbyvisioner, som en god mulighed for at få indflydelse på områdets udvikling. Kommunen lover naturligvis ikke, at vores visioner/ønsker vil blive realiseret, men 4

5 de lover, at de vil forholde sig til landsbyvisioner, som de modtager inden årets udgang, når de i 2012 skal udarbejde kommuneplan Vi har tidligere i borgeravisen annonceret efter borgere, som gerne vil bidrage til udarbejdelsen af landsbyvisioner, så måske skulle du gribe chancen inden det er for sent. På vores hjemmeside kan du læse mere om landsbyvisionerne. Bestyrelsen i Brødeskov Lokalråd har brug for nye kræfter. Derfor opfordres du til at kontakte lokalrådet på e mail: hvis du kunne tænke dig at være en del af lokalrådets bestyrelse. Du er også velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du gerne vil høre lidt mere om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. I bestyrelsen finder vi glæde ved at mødes og ved at være med til at påvirke udviklingen i vores område. Hvis du ikke ønsker at være bestyrelsesmedlem, men blot ønsker at bidrage til lokalrådets arbejde fra sag til sag, så er du også meget velkommen til at kontakte os, og fortælle os, hvilke kompetencer du gerne vil bidrage med. Det vil også være en stor hjælp. På den måde vil vi kunne oprette en emnebank, så vi let kan finde frem til en borger der kan hjælpe, når vi har behov for det. Det er dejligt, at flere frivillige har meldt sig til at tage en eller flere ruter, når borgeravisen skal omdeles. Hvis du ikke har fået meldt dig og gerne vil hjælpe er der stadig ruter at få, så kontakt os endelig. Der er ingen tvivl om, at glæden ved vores arbejde styrkes jo flere vi er, og det er naturligt at forvente, at kvaliteten af vores arbejde tilsvarende vil øges. Vi ønsker jer alle en glædelig jul, og håber samtidig, at vi inden årets udgang, vil få udarbejdet nogle gode visioner, som vi i fremtiden vil kunne få glæde af. Brødeskov Lokalråd Annett Jakobsen formand. 5

6 Nu skal vi lære at sige Hanebjerg Skole af Per Christiansen Skolebestyrelsen og ledelsen har indstillet, at det nye navn for Gørløse, Uvelse og Brødeskov skoler bliver Hanebjerg Skole. Navneprocessen har været drøftet i skolebestyrelsen, der som bekendt er bredt repræsenteret. Der blev valgt en åben proces, hvor alle der ønskede det, kunne byde ind med navneforslag samt evt. logoforslag. Der blev opfordret til at relatere navnet til sted eller symbol, der kunne knytte de tre tidligere skoler sammen. Ligeledes skulle forslagene motiveres. Der indløb 50 navneforslag og mange logoforslag. Skolebestyrelsen har samlet vurderet forslagene og motivationerne, internt lavet en afstemning blandt de 50 forslag og peget på 7 mulige emner, hvoraf Hanebjerg skole, efter en lang drøftelse især om sted eller symbolværdien, var det bedste bud! Hanebjerg repræsenterer blandt andet en stedbetegnelse, og ligger geografisk ca. midt mellem Brødeskov, Uvelse og Gørløse. Hanebjerg er pt. nok mest kendt for sit skyttecenter. Men gennem et lille dyk ind i Egnsmuseet i Hillerød får vi oplyst følgende: 6

7 3.A på Brødeskov Skole og deres lærer Ingrid Kristensen var blandt dem, der foreslog navnet Hanebjerg Skole. Her står klassen på Hanebjerg med en flot udsigt over landskabet. De foreslog navnet, fordi Hanebjerg ligger mellem de tre skoler, og der er en spændende historie om stedet. De havde også budt ind med Attemose Skole, og der var også én fra klassen, som foreslog navnet Skyskolen, fordi der tit er skyer over skolen! Hanebjerg er en ås fra den seneste istid. Det er muligt at navnet kommer fra et drengenavn, men det er også muligt at det stammer fra ordet hane, altså fuglen/dyret hane. Hvis det sidste er tilfældet, er der tale om en offerplads. Attemosen ligger for foden af Hanebjerg og har været en stor lavvandet sø, som strakte sig fra Nr. Herlev til Gørløse. Der er fundet en gravplads på kanten af Hanebjerg og søen. I graven lå de ældste daterede fund af mennesker i Nordsjælland. De stammer helt tilbage fra lige i slutningen af sidste istid ca. år f/kr. Det var et jægerfolk, som har siddet og ventet på Hanebjerg på rensdyr, som er kommet forbi. Der har været en boplads på Hanebjerg som kan dateres tilbage til lige i slutningen af sidste istid. >> 7

8 Gørløse Skole Brødeskov Skole Hanebjerg Uvelse Skole Hanebjerg ligger omtrent mellem de tre skoler. De andre 6 bud var i ikke prioriteret rækkefølge: Attemose skole, Kurreholm skole, Egeskolen, Kløverskolen, Sydstjernen (stjernen eller Stjerneskolen) og HillerødSyd skolen Sidste nyt: Det er lige blevet meddelt redaktionen at byrådet i Hillerød Kommune har godkendt navnet Hanebjerg Skole. Så tillykke med det nye navn! 8

9 Annoncepriser Brødeskov Borgeravis Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 1/2 omslag inderside ,25 1/4 omslag inderside ,50 1/1 tekstside ,00 1/2 tekstside ,50 1/3 tekstside ,50 1/4 tekstside ,75 9

10 Stor og festlig sæsonafslutning på BIF af Per Christiansen Den store tilgang af børn, der vil spille fodbold i Brødeskov Idrætsforening var tydelig der var mere end 210 børn og omkring 100 voksne til Brødeskov Idrætsforenings ungdomsafslutning, hvor det vrimlede med drenge og piger i alle aldre. Der blev spillet turnering med mixede hold på alle baner. Til ærgrelse for en del fædre var det forbudt for forældre at spille med men det sparede nok en del knubs og benbrud for fremtidens talenter... BIFs venner vendte de traditionelle bøffer til burgere, og årsmedaljer, krus og statuetter blev uddelt til stor jubel fra forældre og klubkammerater. De hold, der havde vundet deres række i turneringen fik en lille VM agtig pokal til ejendom. Og der var velfortjente tak til alle trænere og ledere, der til daglig yder en stor indsats i træning og kamp. 10

11 Ny hjemmeside, hvor hert hold kan lægge nyheder med tekst og billeder 11

12 Foreninger og institutioner i Brødeskovområdet om dialog og landsbyvisioner Uffe Espersen/Helle Friis Procshowsky. Foto: Ingvar Dybkjær Et bredt udvalg af foreninger og institutioner var repræsenteret ved Brødeskov Lokalråds konference på Brødeskov Skole (Nu en del af Hanebjerg Skole) den 6. oktober. Deltagerne drøftede i to grupper livligt de to temaer: Styrket dialog og landsbyvisioner. Herunder gengives de fælles konklusioner. Styrket dialog Hvilke roller skal Brødeskov Lokalråd, Brødeskov Borgeravis og net spille for lokal koordinering og dialog, og opfylder de behovene? Der er behov for at have lokalrådet ikke nødvendigvis som et meget udfarende og aktivt organ hele tiden men som samlingspunktet, når der er behov for en koordineret indsats for området som i hospitalssagen og som hjemsted for borgeravisen og netportalen samt og ikke mindst som varetager af kontakt til kommunen og andre myndigheder. Fra skolens side blev der udtrykt ønske om en styrkelse af samarbejdet med lokalrådene i Uvelse og Gørløse i sammenhæng med den nye skolestruktur. Alle udtrykker tilfredshed med og ros til borgeravisen i den nuværende form med såvel aktuelt foreningsstof som interviews. Et problem er distributionen, men flere meldte sig som faste uddelere i lokalområderne. Netportalen kan med fordel udbygges til (igen) at indeholde links til alle lokale foreningers og institutioners hjemmesider, ligesom der var ønske om at få udbygget arrangementskalenderen, så den kan blive en samlet oversigt over lokale arrangementer og begivenheder. På den måde kan den også være et godt redskab for tilflyttere og folk, som overvejer at flytte til området. Det kunne overvejes at supplere portalen med en gruppe på Facebook eller Google+. 12

13 Landsbyvisioner Jesper Skovdal præsenterede byrådets ønske om, at alle landsbyer udarbejder et skriftligt grundlag for deres historiske, kulturelle og geologiske særpræg samt deres visioner for fremtiden. Det er tanken, at dette grundlag skal kunne opdateres løbende, men de forhold, som ønskes inddraget i den kommende kommuneplan skal foreligge inden nytår. Der blev skitseret en struktur, som indeholder særskilte afsnit om de enkelte landsbysamfund suppleret med et afsnit om fælles forhold som infrastruktur og centrale institutioner og foreninger, der dækker hele området. For skolen og idrætslivet blev der foreslået et samarbejde om et fælles visionsoplæg med Uvelse og Gørløse som et samlet udtryk for hele den sydlige del af Hillerød Kommune. På borgermødet den 6. november gøres der status over arbejdet i områderne, og det vil løbende kunne følges på 13

14 2 nye boldbaner hvis klubben selv kan skaffe pengene... Også planer for udvidelse af klubhuset Budgetforliget i Hillerød Kommune for 2012 indebærer, at vi i Brødeskov området får lov til etablere yderligere 2 boldbaner ved BIF, så klubbens anlæg kan rumme alle områdets interesserede fodboldspillere. Desværre indeholder beslutningen ingen penge til projektet, men vi har fået mulighed for ved egne midler at etablere banerne. Beslutningen indebærer tillige, at Kommunen dog støtter projektet med fornødne jordbundsanalyser og efterfølgende pleje og vedligeholdelse af de nye baner. BIF søger nu sammen med Foreningen Brødeskovhallen og Idrætsforeningens Venner, at stable de fornødne penge på bordet, så vi kan komme i gang allerede i foråret med baneetableringen. Derved er det muligt at indvie nye baner til efterårssæsonen Der er allerede samlet mange penge sammen og foreningerne ser optimistisk på mulighederne for at samle tilstrækkeligt sammen, så vi kan starte i foråret Imidlertid er det et stort arbejde. Vi har for tiden ansøgninger ude hos alle lokalbanker og 7 større fonde. Har du gode ideer til, hvor man kan søge om midler eller andre gode ideer, så kontakt Karsten Mølgaard Jensen på telefon eller Jess Nørgaard på telefon Rent praktisk ønsker vi, at der allerede nu foretages en jordbundsanalyse, for at vi kan få en vurdering af prisen for baneetableringen. 14

15 til BIF Derved vil det være muligt også at søge forskellige fonde om bidrag til det samlede projekt. Idrætsforeningen kan ikke se bort fra, at Brødeskov lokalområde selv økonomisk og ved egen arbejdskraft gennem tiden selv har måttet tage fat i de behov, vi har i Brødeskovområdet, hvor kommunale midler er et særsyn til området, hvor der ikke i forvejen er mange muligheder for organiseret sportsudøvelse. Det som særligt støder i lokalområdet er, at vi selv har betalt for klubhuset i Brødeskov, at vi selv skal betale for de nødvendige ekstra fodboldbaner i området, og at der endnu ikke er udsigt til kommunale midler til at etableret halfaciliteter til Brødeskov Skole og til indendørs vinter idrætsudøvelse for lokalområdets beboere og idrætsforeningen samtidig med at kommunen hele tiden prioriterer udvikling af centerfunktioner omkring Selskov stadion og Frederiksborg centret. Brødeskov Idrætsforening er meget opmærksom på den efterspørgsel, idrætsforeningen ser i hverdagen, hvor vi har børn og unge mennesker på venteliste for at komme til at spille fodbold hos os. Klubben er således over de seneste 4 5 år vokset med 100 pct. i vores medlemmer. Det er der ikke andre fodboldklubber i kommunen der kan præstere Vi finder det derfor påtrængende nødvendigt, at vi får de supplerende nye baner, også selv om vi så selv skal forsøge at få finansieret projektet. Det kan ikke vente længere. >> 15

16 Der skal også peges på, at det allerede nu er nødvendigt, at der bliver etableret 3 nye omklædningsrum med badefaciliteter, som supplement til de 3 omklædningsrum vi har i forvejen. De nye omklædningsrum vil kunne indgå som et led i etableringen af indendørs gymnastik og idrætsfaciliteter ved skole og idrætsforening, og de vil muliggøre, at de mange piger såvel som drenge kan tilbydes badefaciliteter. Idrætsforeningen har fået udarbejdet et konkret forslag med tegninger mv., der med 3 nye omklædningsrum (ca. 2,5 mio. kr. eks moms) kan løse de aktuelle problemer. Vi vil satse på, at vi kan få Hillerød Kommune til at finansiere denne tilbygning til klubhuset. Jess Nørgaard Formand for BIF 16

17 Ny hjemmeside: Brødeskov Idrætsforenings nye hjemmeside er gået i luften. Her kan du gå ind og kigge på hvert holds side, hvor der kan være kampreferater, spillerpræsentationer og meget andet. Hvert hold har en hjemmesideredaktør, som har været på kursus, så nu er der snart lagt alt om holdet ind på hjemmesiden... Tjek vinterspilletiderne på hjemmesiden 17

18 Borgermødet d. 6. nov. om landsbyvisioner Referent Hanne Jensen Lokalrådets formand Annett Jakobsen startede med at byde alle velkommen. Fra byrådet deltog Jesper Skovdal Christiansen. Vi talte om de forskellige Landsbyvisioner, som de forskellige landsbyer arbejder på. Til sidst skal de munde ud i en samlet vision for hele vores område. Ny Hammersholt Sune Sabiers startede med at fremlægge visionen for Ny Hammersholt området. Han havde fået en del input fra forskellige borgere/ boligområder. Han havde lavet et dokumnet, som tog udgangspunkt i kommunens landsbyvisionsmodel. Han fremhævede fire visioner. At engen udvikles som landsbyens centrum, at Ny Hammersholt fortsat vil være en landsby. Her er den grønne kile imellem Allerød og Ny Hammersholt i retning mod Hillerød meget vigtig. I forbindelse med det nye hospital ser man ikke gerne en nedkørsel til Overdrevsvejen. Det er vigtigt fortsat at udnytte og fremhæve de historiske og kulturelle værdier. Ny Hammersholt skal være en landsby for alle. Der er også behov for ældreboliger. Annett påpegede flere gange at Ingvar Dybkjær gerne vil komme rundt og tage billeder. Hammersholt Dernæst var det Anne Charlotte Mohr som fremlagde for Hammersholt. Her har de ingen intentioner om at blive større Hammersholt 18

19 skal forblive en landsby, men der ønskes flere cykelstier og gerne også en Margurit rute. Man talte også om, at det kan være en ide at flytte kommunegrænsen. Hammersholt vil gerne være et Kultursted. Nr. Herlev Så var det Annett s tur til at fremlægge visionen for Nr. Herlev. Her har man drøftet muligheden for at flytte Brødeskov Station nærmere byen bl.a. af hensyn til skolebørnene. Det viser sig imidlertid at Lokalrådet tidligere har fået konstateret at dette er problematisk idet der er dobbeltspor, på den nuværende Brødeskov station. Så måske skal der stadig arbejdes for at forbedre forbindelsen imellem Brødeskov station og Nr. Herlev. Der er et ønske om et samlingssted det kunne være en købmand en vision er at hele Nr. Herlev kan opleves som et stort fællesskab. I dag findes der mange forskellige foreninger. Et stort ønske er også en cykelsti ind til Hillerød første del går i gang til foråret Der er desuden et ønske om hastighedsdæmpning igennem Nr. Herlev. Desværre var repræsentanter fra skolen og Idrætsforeningen ikke tilstede og kunne fremlægge deres visioner. Alle visionerne skal nu samles til et dokument for området. Deadline for aflevering til kommunen er 31. december Vores mål er at samle dokumentet i starten af december måned. Det betyder at input til landsbyvisionerne skal modtages i bestyrelsen i slutningen af november måned. I kan se mere om, hvad der er udarbejdet i de forskellige områder på I bestyrelsen var vi enige om, at vi havde et godt og konstruktivt møde.

20 Velkommen til Cafe & Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub Kære beboere i Brødeskov-området! Velkommen til Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub Ny Hammersholt s lokale bar, café & restaurant, der ligger midt i den skønne natur ved golfbanerne. Alle er velkomne. Venlig hilsen Vivi & Michael Holberg Café & Restaurant Nysøgaard Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt, telefon eller Åbent dagligt i perioden april-oktober fra kl Se det aktuelle café-kort på OK Varmeteknik v/kim Olsen Oliefyrservice Olietanke Kedelservice Vi leverer også ud af huset Både til private og virksomheder 20 Tlf: Fax Enhøjsvej Allerød

21 VÆRKSTEDSUDSTILLING HOS PER CHRISTIANSEN LØRDAG D. 10. DEC. OG SØNDAG D. 11. DEC. KL PÅ SKOVKROGEN 2 21

22 Hvilke sager arbejder Brødeskov Lokalråd aktivt med? Hvilke sager arbejder Brødeskov Lokalråd aktivt med? Emne Start Initiativ Hvor er sagen nu Hvad skal gøres Cykelsti fra Favrholm til Nr. Herlev Trafik i Ll. Sverige fartdæmpning/cykelsti Oprensning af Branddam I Nr. Herlev Udarbejdelse af landsbyvisioner Idrætshal ved BIF og Hanebjerg Skole 1980 erne Brødeskov Lokalråd 2008 Ll. Sverige gruppen Marts 2011 Maj 2011 Henvendelse fra en borger Hillerød Kommune 1997 Foreningen Brødeskovhallen og Brødeskov Lokalråd Se den fulde statusliste på Anlægsarbejdet med første etape af en cykelsti fra Favrholm til Nr. Herlev forventes at starte i foråret 2012 Læs mere på Der er implementeret 30 km`s zone med bump Brødeskov Lokalråd har adskillige gange forgæves forsøgt at få kontakt til Hillerød Kommune for at få svar på, hvornår branddamen bliver oprenset Møde med foreningerne og borgerne er afholdt. Der er nedsat arbejdsgrupper fra forskellige geografiske områder, som arbejder på at udforme landsbyvisioner. Idrætshallen er 4. prioritet, men afhængig af jordsalgsindtægter. Derfor er det uvist, hvornår finansieringen er på plads. Følge udviklingen. Opfølgning og forbedring af den etablerede løsning. Fastholde forvaltningen Arbejdsgruppernes dokumenter skal samles og afleveres inden udgangen af 2011 Fastholde behovet for en idrætshal. 22

23 J Entreprenør Christiansen Auto Mester Jørn Christiansen Bygaden 7 Nr. Herlev 3400 Hillerød Mobil Privat Jord & beton Kloak & anlæg Udføres Flere glade bilister Serviceeftersyn Forsikringsskader Klargøring til syn Frontruder Udstødning Dæk / Fælge Alt i reparationer Bo s Autoservice V / Bo Hansen Frederiksborgvej Allerød Tlf Fax

24 Budget og anlægsarbejder i Brødeskov området Fartdæmpningen på Gl. Frederiksborgvej fik en lidt for lang historie, men nu er den da færdig og chikanerne er rettet til. Farten er kommet væsentlig ned om end den nok ikke er 30 km/ timen som skiltene viser. Lille Sverige skiltet var væk et par uger, og lokalpatriotismen blomstrede op vi ville have vore skilt og det kom da også op igen. De mange lastbiler på Brødeskovvej giver utryghed på broen over motortrafikvejen hvor cykelstien er smal, og vi har undersøgt hvad der kan gøres. Det bedste bud er et kraftigt ståltrådshegn, og det arbejdes der videre med. Cykelstien langs Gl. Frederiksborgvej til Allerød kom jo med på budgettet sidste år, så pengene er der. Den er valgt som den sidste af de 4 større stier vi laver i denne periode, men jeg presser på for at få den i gang hurtigst muligt, hvilket nok vi sige start i Det hjælper gevaldigt at Allerød netop har besluttet at føre deres stri frem til Kirkeltevej så får de nok også råd til det sidste lille stykke. Brødeskovhallen kom med på budgettet. Godt nok uden penge næste år, men som prioritet efter en hal ved Sophienborgskolen. Derfor er det vigtigt at fortsætte arbejdet for hallen, nu er den indenfor rækkevidde. Vi fik 2 fodboldbaner eller rettere jorden til dem med i budgettet for Det betyder forhåbentlig at BIF ikke må sige nej til nye spillere når de nye baner er anlagt. BIF skal skaffe pengene til selve banernes anlæg. Alt i alt er der en række gode løsninger på vej, det giver mod på at fortsætte arbejdet for at udvikle vores område. På med vanten, venner Tue Tortzen, Slettebakken 1 Ll. Sverige Formand for Miljø og teknikudvalget Fælleslisten 24

25 Hold da helt fest i UVELSE FRITIDS CENTER Firmaer, organisationer, private ( pers.) Alternative muligheder Rimelige priser Vinterferie i uge 7 Tänndalen Funäsdalen, febr Afgang fra Ny Hammersholt og Hillerød Station 2012 er 18. år med afgang fra Ny Hammersholt Transport med bus Transport + hytte/lejlighed + liftkort fra 3300 kr./pers. Prisen er ved 4-5 pers. sammen i hytte/lejlighed 8 dage på ski Nærmere oplysninger hos: Vagn Gasbjerg Tlf Tlf NB! Dagens ret hver onsdag fra kl. 18 Syng dig glad i 25

26 Brødeskovkorets 40 års-jubilæumskoncert sammen med det finske venskabskor Lovisakøren af Annett Jakobsen Koncerten der blev holdt i Nr. Herlev kirke var en meget flot koncert. Et varieret repetorie der bød på solister og sange, hvor Brødeskovkoret sang sammen med deres finske venskabskor Lovisaköret. Og så skulle koncerten der blev holdt aftenen før i Støberihallen have været endnu bedre! Utroligt. Tak for koncerten. 26

27 27

28 HOS BR DESKOV SPEJDERNE Igen i Œ r vil det v¾ re muligt at k be familiens juletr¾ hos Br deskov Gruppen. Overskuet fra salget gœ r til indk b af nyt materiel til spejderne. Vi findes ved hytten Hulvejen 29D f lgende weekender i november/december: Ð Ð L rdag d. 3. december 11:00 15:00 S ndag d. 4. december 11:00 15:00 Ð Ð L rdag d. 10. december 11:00 15:00 S ndag d. 11. december 11:00 15:00 Ð Ð L rdag d. 17. december 11:00 15:00 S ndag d. 18. december 11:00 15:00 24 december 10:00 Ð 12:00 Hilsen Br deskov Gruppe 28

29 Her kan din annonce være! Mail på eller ring til Uffe på

30 Viseaften i Sognegården Traditionen tro afholdes igen viseaften i Brødeskovområdet. Fredag den 24. februar 2012 Kl i Nr. Herlev Sognegård Aftenen starter med, at vi spiser den medbragte mad. Medbring venligst selv både service og bestik til mad, drikke og kaffe. Hele aftenen igennem vil Parno levere sit velklingende akkompaniment til skønne fællessange/ snapseviser. Derudover vil være underholdning af forhåbentlig et bredt udsnit af såvel gamle som nye talenter, der har lyst til at medvirke til en uforglemmelig viseaften. Vi opfordre derfor alle, med lyst til at optræde, at tilmelde sig til Judith og Lasse på tlf.: eller For de glade tilhører er tilmeldning ikke nødvendigt! På gensyn til endnu en herlig viseaften. Judith og Lasse Herrguth 30

31 Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus Sket siden sidst Søndag d. 11/9 afholdt vi det årlige pentaque stævne i forsamlingshuset. Vejret var fint, så vi havde tændt op i grillen o.s.v. så både spillere og tilskuere havde en god dag. Omtalen af den afholdte oktoberfest d. 28/10 kan desværre ikke nå at komme med i denne udgave af BB p.g.a. deadlinen. Kommende arrangementer Bestyrelsens kommende arrangementer er: Julemarkedet søndag d. 20/11, hvor alle er velkommen til enten at have sin egen bod eller til at komme og handle juledekorationer og meget mere i de andre boder. Juletræsfesten søndag d. 11/12, hvor både voksne og børn er velkommen til en dans om juletræet, godteposer, glögg og hvad der ellers hører til en rigtig juletræsfest. Til orientering vil de 2 første arrangementer i huset i det nye år være Fastelavnsfesten d. 19/2 og Generalforsamlingen d. 26/2. DEN NYE BESTYRELSE FRA 21. FEBRUAR 2011 Formand Per Hansen, Næstformand Bo Hansen, Kasserer Svend Erik Pedersen, Udlejer Gitte Pedersen, Vicevært Jan Bast, Vicevært Carsten Stål Hansen, Øl mand Henning Nielsen, Suppleant/hjælpeudlejer Bibi Pedersen, Suppleant/sekretær Dorte Meelby, Forsamlingshuset, torsdage ,

32 NEKROLOG Orla Svendsen udviste et usædvanligt stort samfundssind Orla Svendsen døde 26. oktober på Hillerød Sygehus efter en sygdomsperiode på nogle få måneder. Han fik en alvorlig sygdom for 19 år siden men blev fuldstændigt helbredt. Han fik således mange gode år, indtil han nu døde som 79 årig. Orla var særdeles hjælpsom og venlig over for alle, sin familie, sine naboer, men også over for sin store vennekreds i Brødeskovområdet, i Danmark og i Norden. Orla var agronom men specialiserede sig i biavl. Ud over sin forskningsindsats holdt han mange foredrag, såvel faglige som kulturelle og historiske, over hele Danmark gennem næsten alle sine aktive år. Hans sidste foredrag blev holdt i marts i år i Nr. Herlev om Brødeskovområdets gårde gennem de sidste 200 år. Af særlig interesse for dette blads læsere skal det oplyses, at Orla ved Brødeskov Borgerforenings stiftelse og hermed dette blads start blev foreningens første næstformand og deltager i mange af dens arbejdsgrupper. Han viste sit store samfundssind ved sin deltagelse i en lang række af aktiviteter i andre foreninger udover de nære. Orla havde megen humor og sans for livets store og små finurligheder. Orla efterlod sig sin kone, Aase, gennem 52 års ægteskab. De fik tre døtre, alle gift. Aase og Orla fik desuden fire dejlige børnebørn. Orla vil blive savnet i både de nære og i brede kredse. Anders Bohn 32

33 Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne og alle husstande i foreningens område Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et almennyttigt formål. Formålet er at skrive om, hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i området eller fra andre om os/ vort område samt at give rum for områdets foreningsliv Redaktion Per Christiansen, Skovkrogen 2, , Uffe Espersen, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv, mobil Helle Proschowsky, Redaktionelt stof e mail til avisen: Brødeskov Lokalråd Grafisk design og diverse fotos Per Christiansen Tryk PE Offset & Reklame A/S, Varde. Distribution ved omdeling Bankkonto Handelsbanken, Hillerød Reg. nr Konto nr Næste nummer på gaden februar 2012 Deadline 22. januar 2012 Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer. Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder. Bestyrelse: Formand Annett Jakobsen Bygaden 8B, Nørre Herlev Tlf Næstformand Frank Østergaard Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt Tlf Kasserer Hanne Jensen, Slettebjerget 15, tlf Sekretær Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11 Tlf Webmaster Henrik Nørrelund, tlf Bestyrelsesmedlemmer René Bo Andersen Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt Tlf Tobias Ammitzbøll Hammersholt Byvej 33, Hammersholt Tlf Kontingent Husstande kr. 100,. Enkeltmedlemmer kr. 50,. Foreninger kr. 200,. Medlemskab Henv. til kasserer Hanne Jensen Konto

BRØDESKOV BORGERAVIS. Cykelstien indviet, Ring 5 spøger, Hanebjerg-møde og vintertræningstider i BIF

BRØDESKOV BORGERAVIS. Cykelstien indviet, Ring 5 spøger, Hanebjerg-møde og vintertræningstider i BIF NOVEMBER 2012 NR.202 42. ÅRGANG Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! BRØDESKOV BORGERAVIS Cykelstien indviet, Ring

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

BRØDESKOV BORGERAVIS. Endelig! 50 år

BRØDESKOV BORGERAVIS. Endelig! 50 år NOVEMBER 2013 NR.206 43. ÅRGANG Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! BRØDESKOV BORGERAVIS Læs om: Lokalrådets vælgermøde,

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem!

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! NR.192 40. ÅRGANG MAJ 2010 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! Støt dit lokalråd, så det kan

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

BRØDESKOV BORGERAVIS. Placering af nyt sygehus, Ring 5, ny skolestruktur, skolens nye samlingssal, borgermøde og generalforsamling.

BRØDESKOV BORGERAVIS. Placering af nyt sygehus, Ring 5, ny skolestruktur, skolens nye samlingssal, borgermøde og generalforsamling. FEBRUAR 2011 NR.195 41. ÅRGANG Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! BRØDESKOV BORGERAVIS Læs om Placering af nyt sygehus,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Ny Hammersholt 21. marts 2016

Ny Hammersholt 21. marts 2016 GRUNDEJERFORENINGEN HAMMERSHOLT VILLABY e-mail: hammersholt.villaby@gmail.com Hjemmeside: http://sites.google.com/site/hammersholtvillaby/ Cvr.: 34747431 Ny Hammersholt 21. marts 2016 Referat fra ordinær

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 03.02.2011 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Thomsen Kasper Brill Lars Britz Jacob Andersen Rene Andersen Daniel Jürgensen Johnni Pedersen Afbud: Lasse Løber Martin Andersen Dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2011.

Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Nyt fra sidste klubaften d. 7. september 2011. Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Vi nåede op på at blive 28 medlemmer, som deltog på denne klubaften. Vi nød Randi og Carstens fine kager, jeg nåede selv at spise

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos:

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Lokalråd Stiftet den 15. april 2012 Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Telefon: 20 83 60 90 Mail: ph@carlhansens.dk Hjemmeside: www.vigersted.net Bankkonto:

Læs mere

BRØDESKOV BORGERAVIS. Hvor kommer Borgeravisen fra? Uropførsel fra Brødeskov Teater. Trafikken i Nr. Herlev. Julebanko hos BIF. Lokale fællesskaber

BRØDESKOV BORGERAVIS. Hvor kommer Borgeravisen fra? Uropførsel fra Brødeskov Teater. Trafikken i Nr. Herlev. Julebanko hos BIF. Lokale fællesskaber NOVEMBER 2014 NR.210 44. ÅRGANG Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! BRØDESKOV BORGERAVIS Trafikken i Nr. Herlev Hvor

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

BRØDESKOV BORGERAVIS. Så er der morgensang!

BRØDESKOV BORGERAVIS. Så er der morgensang! NR.187 39. ÅRGANG FEBRUAR 2009 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! Velkommen til den første Borgeravis

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kl. 16-19; - fælles møde med børnehavens bestyrelse og repræsentanter fra klubben fra 18-19

Kl. 16-19; - fælles møde med børnehavens bestyrelse og repræsentanter fra klubben fra 18-19 DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde Torsdag d. 20. november 2014 Kl. 16-19; - fælles møde med børnehavens bestyrelse og repræsentanter fra klubben fra 18-19 Møde indkaldt af Kim/Heidi Deltagere: Tina Schønnemann,

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

BRØDESKOV BORGERAVIS. En skillevej Borgerforeningen bliver til Lokalråd

BRØDESKOV BORGERAVIS. En skillevej Borgerforeningen bliver til Lokalråd NR.188 39. ÅRGANG MAJ 2009 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! En skillevej Borgerforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 19.11.2014 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Pedersen Dennis Damsager Johnni Pedersen Kasper Brill Kirsten Petersen Sif Petersen Afbud: Lars Britz Dagsorden: Tilstedeværende: Dagsorden:

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011:

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: 1 Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: Der var 28 borgere tilstede. Formand Ole Lange bød velkommen, og vi gik herefter til dagsordenen Punkt 1. Valg af dirigent: Åge Bonde blev foreslået og valgt.

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Til udendørs fodboldstævne på Kerteminde Stadion d. 25. - 27. juni 2010

Til udendørs fodboldstævne på Kerteminde Stadion d. 25. - 27. juni 2010 Kære træner/leder Kerteminde Boldklub har hermed fornøjelsen af, at byde velkommen til fodboldstævne i Kerteminde d. 25. - 27. juni 2010. Kerteminde Cup er andet og mere end fodbold. Det er også kammeratskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem!

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! NR.193 40. ÅRGANG SEPTEMBER 2010 BRØDESKOV BORGERAVIS Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev og alt det midt imellem! Skal der være Super sygehus

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen TAK Nyt fra Bestyrelsen Side 1 Taastrup Agility Klub Træningsplads: Snubbekorsvej 24C 2630 Taastrup Hjemmeside: www.tak-agility.dk Formand: Kim Andersen formand@tak-agility.dk Kasserer: Jane Sørensen kasserer@tak-agility.dk

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere