Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN"

Transkript

1 Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af HR-AFDELINGEN

2 BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med god trivsel for det hele menneske. Af budgetaftalen for 2014 fremgår det, at der skal sættes øget fokus på yderligere nedbringelse af sygefraværet, ved at iværksætte et tiltag med særlig fokus på uspecifikke sygemeldinger, såsom stress og udbrændthed. Derudover har Hovedudvalget ønsket, at der arbejdes med at synliggøre og skabe konkrete værktøjer til håndtering af dette. Udgangspunktet er, at forebyggelse og håndtering af sygefravær er et FÆLLES ANSVAR i organisationen. Derudover har den enkelte medarbejder og leder ansvar for egen sundhed, og tager således selv ansvar for egen omsorg. Horsens Kommune ønsker at have fokus på at forebygge sygefravær. Der er fokus på en særlig tidlig indsats, og ønske om en hurtig afklaring ved en sygemelding. HR-afdelingen har i samarbejde med lederen mulighed for at anvende forskellige værktøjer. Denne folder henvender sig til alle medarbejdere i Horsens Kommune, og sætter fokus på håndtering og forebyggelse af sygefravær. Folderen indeholder en beskrivelse af udbygningen af , samt et vidensafsnit med eksempler på enkelte øvelser til forebyggelse og håndtering af stress. HVAD GIVER FOLDEREN DIG INDSIGT I? Udbyggelse af Forebyggelse og hånd tering af sygefravær Det fælles ansvar Psykologisk robusthed og stress Hvad er stress? Top 4 stresssymptomer Hvad kan jeg selv gøre? Kontrolcirklen og åndedrætsøvelser Hvor kan du finde yder ligere materiale Kontaktoplysninger 2

3 UDBYGNING AF udbygges med en ekstra indsats i forhold til området af uspecifikke sygemeldinger (stress, depression m.v.) Formålet er fortsat, at forebygge og reducere sygefravær ved en hurtig afklaring og tilbagevenden til arbejdspladsen, når det er muligt. Der er fokus på mulig fastholdelse ved tidlig handling. Det vurderes, at der særligt på de psykiske faktorer, kan skabes værdi i forhold til tidlig igangsætning af , kombineret med anvendelse af afklaringssamtaler med eksterne konsulenter i en udvidet form og med suppleret indhold. Forskning viser, at psykologisk robusthed for den enkelte medarbejder kan udvikles, og når dette udvikles, kan det være med til at forebygge stress og andre uspecifikke sygemeldinger. Det kan bl.a. gøres ved at benytte redskaberne, som folderen her anbefaler. På de næste sider finder du en figur over indsatstrappen gældende for alle typer af sygefravær i Horsens kommune, samt en figur som illustrerer udbygningen af , som er gældende fra oktober

4 FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Fokus på en tidlig indsats med ønske om at forebygge og reducere sygefraværet GÆLDER FOR ALLE ANSATTE I HORSENS KOMMUNE VED ALLE TYPER SYGEFRAVÆR DRYPVIS SYGEFRAVÆR DIALOG MELLEM LEDER OG MEDARBEJDER TILBUD OM LEDERSPARRING FRA HR-AFDELING I HELE FORLØBET ALLE TYPER SYGEFRAVÆR SLUTNOTAT TIL BRUG VED DIALOG MED LEDER MULIGHED FOR AFKLARINGS- SAMTALE MED EKSTERN KONSULENT 4

5 FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Fokus på en tidlig indsats med ønske om at forebygge og reducere sygefraværet UDBYGNING AF GÆLDER FOR ALLE ANSATTE I HORSENS KOMMUNE VED USPECIFIKKE SYGEMELDINGER (STRESS M.V.) - Mulighed for en tidlig forebyggende indsats - undgå sygdom - Fokus på tidlig afklaring og indsats ved sygemelding - Afklaring af uspecifikke sygemeldinger FOREBYGGELSE SYGEMELDING SYGEMELDING OP TIL 4 UGER DIALOG MELLEM LEDER OG MEDARBEJDER TILBUD OM LEDERSPARRING FRA HR-AFDELING I HELE FORLØBET SYGEMELDING OVER 4 UGER SLUTNOTAT TIL BRUG VED DIALOG MED LEDER MULIGHED FOR AFKLARINGS- SAMTALE MED EKSTERN KONSULENT På medarbejderportalen kan du klikke på figurens forskellige dele og læse mere om indholdet. 5

6 DET FÆLLES ANSVAR Det er et fælles ansvar for alle i kommunen at være opmærksom på hinandens trivsel. I forbindelse med udbygningen af vil Kommunens ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter derfor blive præsenteret for værktøjer til at spotte og håndtere tegn på uspecifikke sygemeldinger, således at de har mulighed for at arbejde forebyggende i forhold til at undgå sygefravær. Som medarbejder har man mulighed for at henvende sig til sin leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis man er i tvivl eller oplever væsentlige ændringer i forhold til sin trivsel. Du vil, på de efterfølgende sider, få en kort introduktion til forskningsbaseret viden omkring forebyggelse og håndtering af stress. 6

7 PSYKOLOGISK ROBUSTHED OG STRESS Når man er psykologisk robust er man bedre i stand til at tackle de belastninger, der kommer, som fx tilpasning til nye rammer og vilkår, samarbejdsudfordringer eller mange opgaver samtidigt. Nyeste forskning viser, at du kan træne dig selv i at blive mere robust, ligesom du træner dine muskler igennem motion. Det vil ikke blot styrke din trivsel, men også reducere dit stressniveau. Med en høj psykologisk robusthed vil du nemmere kunne skabe balance imellem de forskellige krav og udfordringer, både på arbejdet og i privatlivet. 7

8 HVAD ER STRESS? Stress er en tilstand og ikke en sygdom Stress er en reaktion på en oplevelse af manglende kontrol Det er kroppens naturlige måde at få ekstra energi, adrenalin etc. til at få kontrollen igen. Det er kun sundt i en kort periode og hjælper os til at løse opgaver, der kræver noget ekstra af os. Men stress i længere tid er et problem. Derfor er det vigtigt at skelne imellem de 4 former for stress: Det vigtigste er derfor ikke, om du har haft en kort lunte en enkelt dag eller to, men om du i længere tid har oplevet, at du ikke har haft kontrol. Dvs. om du i længere tid har gået rundt og tilpasset dig nogle omstændigheder, der føles usunde, men er blevet normale. Denne tilpasning kan være nødvendig ind imellem, men ikke hvis du begynder at få følgende top 4 stresssymptomer. Så skal du ændre på tingene, kontakte din leder og sætte ekstra fokus på de to stressredskaber, der bliver beskrevet senere i folderen. Se hvordan udviklingen kan foregå, i den følgende beskrivelse: Stress som reaktion (kortvarigt og sundt) Stress som midlertidig tilstand (Ok, men skal ikke fortsætte i for lang tid) Stress som længerevarende tilstand (Usundt, påvirker søvn og hukommelsen) Stress som kronisk tilstand (Usundt, men mulighed for at få det bedre igen) BELASTNING ALARM- FASE TILPASNINGSFASEN UDMATTELSES- FASEN DEPRESSION ANGST TID 8

9 TOP 4 STRESSSYMPTOMER Der er mange symptomer i forbindelse med en stresstilstand alt fra øget hjertebanken til kortere lunte. Symptomerne skal have varet i ca. 2 uger og skal have været en ændring fra normalt. Fx kan du altid have sovet dårligt, og så er det ikke et stresssymptom. Men hvis du har flere af symptomerne, skal det tages alvorligt. De 4 vigtigste symptomer, der for alvor kan ses i den orange fase, er: SØVNPROBLEMER Sover du dårligere, vågner du mange gange om natten? HUKOMMELSE OG KONCEN TRATIONSPROBLEMER Er korttidshukommelsen blevet dårligere, er du begyndt at glemme småting, laver du flere sedler for at huske ting? Har du sværere ved at have flere bolde i luften? TANKEMYLDER Har du flere bekymringstanker end normalt, hvor det kører rundt, og du forsøger at få kontrol over de ting du tænker på, mens det blot bliver værre? MAVE OG ÅNDEDRÆT Trækker du ikke vejret helt ned i maven, og kan du, selv om du prøver, kun trække vejret ned til brystkassen? 9

10 HVAD KAN JEG SELV GØRE? Psykologisk Robusthed og lavt stress niveau handler i høj grad om at bruge sin energi fornuftigt, og bl.a. blive mere opmærksom på, at du ikke forsøger at få kontrol over ting, du ikke kan gøre noget ved. Samtidig handler det om, at du ikke driver rovdrift på din krop, hvilket længerevarende stress vil gøre. Derfor er det vigtigt at sætte kroppen i ro, hvilket bl.a. opnås ved at trække vejret ned i maven. På de efterfølgende sider får du en kort præsentation til to af de værktøjer, som findes på medarbejderportalen, og som du kan anvende til håndtering og forebyggelse af sygefravær. Du kan på medarbejderportalen finde et bredt udvalg af viden og redskaber, som kan målrettes den enkelte, og anvendes både til forebyggelse og håndtering af sygefravær. KONTROLCIRKLEN KEND OG BRUG DINE INDFLYDELSESMULIGHEDER Det er det vigtigt, at du tænker over følgende spørgsmål for at sænke stressniveauet og øge robustheden: Hvad er VILKÅR og hvad har jeg indflydelse på? Hvad KAN jeg handle på? Hvad VIL jeg handle på? KONTROL INDFLYDELSE VILKÅR I DIT LIV/ ARBEJDSLIV En meget stor procentdel af det, der dræner din energi og forværrer din stress, er ting der ligger udenfor dit indflydelsesområde. Ting der ligger i dit vilkårsområde i dit liv eller arbejdsliv. I sidste ende, vil det at bruge din energi på noget, du ikke kan påvirke, resultere i en oplevelse af magtesløshed. 10

11 Du kan bruge kontrolcirklen til at blive bevidst om, hvor du lægger din energi, og bevidst om dine muligheder for at skabe så stor en oplevelse af kontrol som muligt, indenfor de rammer du er i. På den måde træner du også din psykiske robusthed op. For mere information, se medarbejderportalen: ÅNDEDRÆTSØVELSER Som beskrevet, er besværet med at trække vejret helt ned i maven et af de mest afgørende symptomer på stress Derfor er åndedrætsøvelser også ekstremt effektive, til at forebygge stress og til at reducere dit stressniveau. Til at starte med kan du føle dig svimmel, når du gør det. Det er helt sundt og ikke farligt. Når du laver åndedrætsøvelser, skal du sikre at maven bevæger sig ind og ud, i takt med at du trækker vejret. Tag 15 åndedrætsøvelser ca. 4 5 gange om dagen. For yderligere information: 11

12 HVOR KAN DU FINDE YDERLIGERE INFORMATION Information omkring og det udvidet tilbud med fokus på uspecifikke sygemeldinger kan findes på medarbejderportalen. Sygefravar KONTAKTOPLYSNINGER Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR- Afdelingen. Her kan du finde: - Information omkring stress. - Information omkring forløbet. - Flere værktøjer som du selv kan gennemføre både forebyggende og under sygdom (søvn, kost, motion, mv.). - Etc. Som leder kan du også finde skabeloner på de forskellige erklæringer, som du skal benytte under forløbet. Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: HR-AFDELINGEN

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere