BANDCIZER EN UNDERSØGELSE AF ELASTIKTRÆNING PÅ JOBBET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANDCIZER EN UNDERSØGELSE AF ELASTIKTRÆNING PÅ JOBBET"

Transkript

1 BANDCIZER EN UNDERSØGELSE AF ELASTIKTRÆNING PÅ JOBBET

2 Denne rapport er blevet udarbejdet af LAB for Social Inklusion, Designskolen Kolding, 2015 Under designteamet: Projektleder: Laila Grøn Truelsen Projektmedarbejder: Denise Dyrvig Projektmedarbejder: Liv Maria Henning Journalist: Kirsten Bohl Designskolen Kolding Ågade 10, 6000 Kolding

3 INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET BandCizer 4 Projektets mål 4 5C modellen 6 COLLABORATE Samarbejde med Dupont 8 COLLECT Desktop Research 10 Daglig elastiktræning og Tæl Skridt - kampagnen 12 Observation 14 Interviews 14 Co-creation workshop med Dupont Workshop med Designskolen Kolding 20 Evaluerings - og spørgeskema 22 COMPREHEND Analyse 24 Del 1 // Fordele og ulemper 24 Del 2 // Ideer til BandCizer 25 Del 3 // Indsigter Opsummering 29 CONCEPTUALIZE Personaer Anbefalinger 34 Mulighedsrum og add-ons 36 Udvælgelse og visualisering af mulighedsrum 38 Film Konklusion 42

4 OM PROJEKTET BANDCIZER BandCizer er en elastiksensor, der monteres på en træningselastik, og som kan monitorere næsten alt, hvad du foretager dig i forbindelse med din træning. Den kommunikerer via bluetooth-teknologi til bl.a. Iphone og Ipad og giver mulighed for feedback på kvaliteten af træningen via en træningsapp. Set med samfundsmæssige briller kan dette produkt på sigt bidrage til at effektivisere forebyggelse, genoptræning og rehabilitering og generere værdifuld dataindsamling til brug i forskning inden for forebyggende træning og rehabilitering. Forskning viser, at blot små mængder målrettet træning hver dag kan reducere medarbejderes nakke-, skulder- og lændesmerter i forbindelse med stillesiddende eller ensidigt gentaget arbejde. Dermed forventes det, at sygefravær kan reduceres væsentligt ved blot en beskeden indsats. Det giver virksomheder et incitament til at tilbyde deres medarbejdere mulighed for at træne i arbejdstiden, men det er ofte problematisk at få indarbejdet daglig træning som rutine og kultur i virksomheden. Dertil kommer, at træningsteknologi har svært ved at blive implementeret, fordi der er så mange forskellige interessenter, som på én gang skal synes, at en sådan teknologisk og tidsmæssig investering er en god idé. Træningsteknologi er derfor på mange måder stadig et forholdsvist ukendt land og til dels et umodent marked. Der er derfor behov for at sætte fokus på muligheder for brug af træningsteknologi på arbejdspladsen i forbindelse med at forebygge og/ eller genoptræne efter arbejdsskader. Efterhånden som digital kommunikation og sociale medier vinder indpas som kulturformidlende medie også i virksomheder - er det nærliggende at knytte træningen til virksomhedens og medarbejdernes digitale medier gennem træningsteknologi som BandCizer. PROJEKTETS MÅL BandCizer ønsker en undersøgelse af, hvordan deres produkt kan præsenteres og implementeres i en vilkårlig dansk virksomhed, og virksomheden ønsker fokus på de muligheder og barrierer, denne træningsteknologiske løsning står overfor. Målet for projektet er at klæde BandCizer på til at møde markedet. Undervejs i den forhåndværende designproces blev der udviklet konkrete mulighedsrum og fremtidsscenarier ift. hvordan BandCizer kan implementeres hos en udvalgt virksomhed og gøres til et aktiv for medarbejdere, ledere og interessenter i forhold til forebyggelse og genoptræning. Hvad skal der til for at et produkt som BandCizer bliver attraktivt for danske virksomheder, set fra medarbejderes/lederes/beslutningstageres synspunkt? Hvad kan motivere en arbejdsplads til at bruge et produkt som BandCizer? Hvordan kan man flette simpel fysisk træning ind i den kulturbærende infrastruktur på en virksomhed og dermed gøre den attraktiv for både ledelse og medarbejdere? 4

5 5

6 5C MODELLEN BANDCIZER Projektet startede i august 2015 og afsluttedes i december 2015, og i denne periode brugte designerne designmetoder til at indsamle og bearbejde viden omkring træningsteknologi. Derefter udviklede designerne konkrete mulighedsrum og fremtidsscenarier i forhold til, hvordan BandCizer kan bliver relevant på arbejdspladser. Designerne har arbejdet ud fra 5C modellen: Collaborate, collect, comprehend, conceptualize og create. Create-fasen var dog ikke en stor del af projektet, da det primært har sin tyngde i collect og researchdelen. Designerne har undervejs tilrettelagt et skræddersyet og brugerfokuseret forløb gennem valget af specifikt relevante designmetoder. Modellen af designfaserne er et billede på, at processen ikke er en lineær model, hvor opdeling af faserne (collect, comprehend, conceptualize og create) alene agerer efter hinanden. I stedet kan modellen opfattes som en slags dartskive, hvor pilen placeres det mest fordelagtige sted ift., hvor man er i processen (og i virkeligheden). Designprocessen er oftest iterativ. Det vil sige, at man må vende tilbage til tidligere faser igen og igen for at kvalificere det, man er i gang med. Man finder fx spændende viden i collect, analyserer det i comprehend, udvikler koncepter og tester dem. I disse tests kan man opleve, at man ikke vidste nok, at konceptet ikke er stærkt nok. Man må derfor indsamle mere viden, og man går tilbage til collectfasen. Dette er helt almindeligt i designprocessen og det er det, der gør, at man hele tiden bliver klogere på både det, som er nu, og det, som kan være i fremtiden. 6

7 CREATING KNOWLEDGE BY EXPERIENCE CREATING KNOWLEDGE ABOUT WHAT MIGHT BE CREATING KNOWLEDGE ABOUT WHAT IS CREATING KNOWLEDGE BY THINKING 7

8 COLLABORATE COLLABORATE Collaborate og samarbejde er noget, der foregår undervejs i hele projektet, og det vil være et kerneelement i at skabe en fælles forståelse. SAMARBEJDE MED DUPONT For at få beslutningstagere og potentielle brugeres syn på produktet formidlede BandCizer et samarbejde med fabrikken Dupont. Dupont ligger i Grindsted og producerer ingredienser, blandt andet emulgatorer og stabilisatorer til fødevarevirksomheder globalt og er verdens største emulgatorfabrik. Dupont blev valgt som samarbejdspartner, fordi nogle af medarbejderne allerede træner med elastik. I løbet af projektet var der et løbende samarbejde med Dupont i form af besøg med observationer, interviews og en co-creation workshop. 8

9 9

10 COLLECT COLLECT Projektet startede med collect-fasen i august Her brugte designerne designmetoder til at indsamle viden omkring både træningsteknologi og træning på jobbet. DESKTOP RESEARCH En af designmetoderne, som designerne benyttede sig af, var desktop research, dvs. de undersøgte eksisterende materiale om emnet. Med udgangspunkt i emnerne træningsteknologi og træning på jobbet fandt designerne: Landsdækkende kampagner, f.eks. Tæl skridt, Vi cykler på til arbejde, og Elastiktræning Diverse organisationer med fokus på træning: Job & Krop og Dansk Firmaidræt Forslag til træningsøvelser med video og billeder Magasinet Firmaidræt med fokus på træning på job Artikler om hvordan virksomheder integrerer træning på job, og hvilke barrierer der kan være Motivationsfaktorer for træning på jobbet Fakta om at lidt træning, f.eks. 2 minutters træning med elastik har en gavnlig effekt Ved at lave desktop research fik designerne en god basisviden omkring bl.a. holdninger til træning på jobbet, og hvordan virksomheder og kampagner opfordrer medarbejdere til at træne på job. 10

11 r de muskler, du blandt andet rbejder ved computer. Det kan i nakke, skuldre og arme. stikken skal være fra næsetip håndtag Uge 38, 39 og Uge 3, 4 og 5 1,2, skridt om dagen! Læs mere og tilmeld jer på nakke-skuldermuskel) t armene ud til siden r vandret. Sænk så Skulderblads-kl Gør elastikken kortere og hold armene strakt Træk nu armene ud til elastikken rammer bry klemmer skulderblade Før armene kontrollere Hold dine albuer let bø gelsen. foran kroppen i hele de under hele bevæ- g (musklerne, der styrer armen) ende fast i fx et dørhåndbenet på et tungt bord. kken er spændt, og drej så siden og tilbage igen. et 90 grader og armen en ude fra kroppen. Håndleds-vi Sæt dig som vist elastikken med d Dit håndled skal så du har fri bev Bøj stille og rolig dog uden at gå Træningsti Lav de 4 øvelse Det er en god i leger. Brug fx 5-10 m hver øvelse me Husk dog 1 min Start med den l den dag du ube Hvis en øvelse f prøv at nedsæt 11

12 DAGLIG ELASTIKTRÆNING OG TÆL SKRIDT-KAMPAGNEN Som led i collect fasen og for at forstå BandCizer og elastiktræning bedre valgte designerne at lave daglig elastiktræning. Derudover valgte designerne at tilmelde sig kampagnen Tæl skridt for på den måde at træne på jobbet og leve sig ind i projektet. Tæl skridt er en landsdækkende kampagne, der handler om at få mere aktivitet, socialt samvær og konkurrence ind i arbejdsdagen. Kampagnen kører to gange om året, og varer tre uger hver gang. På de tre uger skal deltagerne forsøge at gå mindst skridt om dagen. Alle hold, der når de skridt i 11 ud af kampagnens 21 dage, deltager i lodtrækningen om kr. 12

13 13

14 OBSERVATION I oktober 2015 besøgte designerne Dupont for at gennemføre en observation. Her fik de en rundvisning og indblik i, hvordan medarbejderne træner på jobbet. INTERVIEWS Som supplement til observationerne brugte designerne metoden interview til at få uddybet medarbejdernes holdning til træning på jobbet. Designerne erfarede og observerede, at der blev trænet med elastik på 3 afdelinger: 1. Enzymblanderiet 2. Planlægningen 3. Laboratoriet Designerne observerede derudover, at der var størst begejstring for elastiktræning i Laboratoriet og Planlægningen, hvor træningen er blevet et fast ritual, som udføres dagligt på et bestemt klokkeslæt. En vigtig observation var desuden, at der var god stemning, når der trænes i fællesskab, og at det samtidigt virkede motiverende. I Enzymblanderiet var medarbejderne knap så begejstret for at træne med elastik, og de syntes ikke, det var nødvendigt at bruge den. Medarbejdere på Laboratoriet udtalte bl.a. om elastik træning: Vi træner altid med elastik efter frokost. Træning med elastik er et rigtig godt tiltag, for jeg kan mærke en forskel. Det er sjovt og hyggeligt at træne i fællesskab. En medarbejder fra Enzymblanderiet udtalte: Vi træner ikke med elastik, fordi elastikkerne er gået i stykker 14

15 15

16 CO-CREATION WORKSHOP CO-CREATION I november arrangerede designerne en co-creation workshop på Dupont. Formålet med denne workshop var at høre Duponts mening om Bandcizer og den dertil hørende træningsapp. Der deltog 6 personer i workshoppen på Dupont, som repræsenterede Laboratoriet Enzymblanderiet SHE-afdelingen (Safety Health and Environment) På co-creation workshoppen blev deltagerne inddelt i to grupper, og de skulle arbejde i to stationer. STATION 1: DESIGN AF TRÆNINGSAPP TIL BANDCIZER Deltagerne skulle på station 1 designe en app, som kunne motivere medarbejdere til at træne dagligt på jobbet med elastik og BandCizer. Som hjælp havde designerne udviklet et ark til idégenerering, hvorpå deltagerne skulle skrive, hvordan de synes, en træningsapp til BandCizer skulle se ud. Derefter skulle deltagerne ud fra idégenererings-arket have en gruppediskussion og komme frem til en fælles løsning for deres træningsapp. Som ekstra opgave skulle deltagerne overveje, hvordan fællesskab kunne integreres i app en. Til sidst skulle deltagerne visualisere løsningen. Til dette formål havde designerne medbragt forskellige genstande, som deltagerne kunne bruge til at bygge/designe deres app med. I slutningen af co-creationen workshoppen præsenterede begge grupper deres visualiseringer i plenum. 16

17 17

18 STATION 2: AFPRØVNING AF BANDCIZER OG TRÆNINGSAPP På station 2 skulle deltagerne afprøve BandCizer og træningsapp en. Under afprøvningen noterede designerne citater fra deltagerne. BandCizer vil ikke være brugbart. Det virker lidt pjattet. Vi træner i fællesskab. Det sociale vil i hvert fald gå væk. BandCizer skal understøtte det sociale, og at alle kan være med, uanset den krop man har - og uanset hvor lidt man kan præstere. Alt er bedre end ingenting. Hvis vi alle skal stå og glo ind i hver vores lille skærm, så bliver det egocentreret at bruge BandCizer. Det vil være rigtig fint, hvis man har en valgmulighed, og at det er okay at være med til træne, selv om jeg ikke bruger min Bandcizer. Det er rart, at der er video på BandCizer app en, som viser, hvordan øvelserne udføres. Det er for mig utroligt vigtigt at gøre øvelserne rigtigt Man kan jo ikke se, om man gør det forkert, når man bruger elastikken sammen med BandCizer, så skal der være én, der fortæller dig det. Ved stabilitetsøvelser i BandCizer app en er det svært, når man både skal holde øje med app en og koncentrere sig om at gøre det rigtigt 18

19 RESULTATET AF CO-CREATION WORKSHOPPEN Gennem de 2 stationer fik designerne for det første mere viden om, hvad brugernes synes om BandCizer og træningsapp en, herunder fordele og ulemper. For det andet fik designerne også konkrete ideer til, hvordan BandCizer og træningsapp en skal se ud, og hvilke elementer, den skal indeholde for, at den bliver brugbar på jobbet. 19

20 WORKSHOP MED DESIGNSKOLEN KOLDING Designerne besluttede sig også for at arrangere en mini elastik-workshop for medarbejdere på Designskolen Kolding, hvor de skulle træne med elastik og afprøve Bandcizer og træningsapp en. Dette valgte designerne at gøre for at være sikker på at få inputs om BandCizer fra flere steder. Modsat medarbejderne på Dupont trænes der ikke til dagligt med elastik på Designskolen Kolding. Medarbejderne på Designskolen Kolding havde følgende kommentarer til Bandcizer og til træning på jobbet: BandCizer kan tænkes som et spil. Man får mere ud af det ift. til kollegaer, hvis man f.eks. spiller mod hinanden. Det provokerer mig, at BandCizer app en fortæller, hvad jeg skal gøre, så får jeg lyst til at lade være med at bruge den. Man kunne godt lave noget motiverende speak til BandCizer app en. BandCizer skal have et interface, som kan registrere 10 folk på én gang, ligesom man gør til spinning. Min hjerne har svært ved at forstå, at jeg kan træne med en elastik. Elastikken er slatten, og der er et eller andet modsigende i det. 20

21 21

22 EVALUERINGS - OG SPØRGESKEMA Til begge workshops udleverede designerne et skema til evaluering af BandCizer. Evalueringsskemaet bestod af 4 spørgsmål: 1. Hvad er dit indtryk af at træne med BandCizer? 2. Hvad er det bedste ved BandCizer? 3. Hvad er det værste ved BandCizer? 4. Kan BandCizer gøre en forskel i din daglige træning? Hvorfor/hvorfor ikke? Derudover fik deltagerne også spørgeskemaer, som omhandlede holdning til træning på jobbet, og hvordan man kan motiveres til at træne på jobbet. 22

23 23

24 COMPREHEND ANALYSE I comprehend-fasen begyndte designerne at analysere det indsamlede materiale. Analysen kan inddeles i 3 dele Del 1 // Fordele og ulemper Del 2 // Ideer til Bandcizer Del 3 // Indsigter DEL 1 // FORDELE OG ULEMPER I første del af analysen identificerede designerne fordele og ulemper ved BandCizer og træningsapp en. FORDELE VED BANDCIZER: Lille og simpel Meget præcis Der er et kæmpe katalog af øvelser god inspiration For nogle vil tech-elementet gøre træning mere interessant Det kan få én til at gøre øvelserne mere grundigt Det er godt med speak Det er godt, at man kan indstille fx tolerancen Videoerne er gode, fordi man kan se, om man udfører øvelserne korrekt Der, hvor træningen ikke fungerer, (fx Enzymblanderiet) eller hvor den endnu ikke er indført, (Designskolen) er der muligheder i BandCizer ULEMPER VED BANDCIZER: BandCizer app en kan ikke vide, om man udfører øvelserne korrekt Er der et behov for BandCizer? Det er der umiddelbart ikke hos Laboratoriet på Dupont BandCizer lægger ikke umiddelbart op til fælles træning (kun fokus på egen skærm) BandCizer er endnu ikke brugervenlig, da det har et indviklet interface. Det er svært at koncentrere sig om at lave øvelserne rigtigt, når man samtidigt skal kigge på skærmen For nogle vil tech-elementet være negativt Det vil være sjovt i et stykke tid, men derefter vil interessen måske dale BandCizer er besværligt og tidskrævende, da den skal kobles på tablet, mobil osv. Elastikkerne er usexede og har grimme farver BandCizer har irriterende speak Uhygiejnisk? 24

25 DEL 2 // IDEER TIL BANDCIZER Baseret på viden fra de to workshops og spørgeskemaer lavede designerne en stikordsliste over ideer til, hvad BandCizer skal indeholde: BandCizer skal: Indeholde musik Udstråle glæde på skærmen (smiley) Ramme bredt Have en kampagne Være brugervenlig Kunne bruges individuelt og i gruppe Gøre træningsdata tilgængeligt, hvis man ønsker det Videresende træningsdata til mailbox Give træningspåmindelser Have en belønning i form af f.eks. gaver Have tovholdere/superbrugere Gives med virksomhedstilskud eller som julegave til medarbejdere Være et tilbud 25

26 DEL 3 // INDSIGTER Designerne udarbejdede seks vigtige indsigter: Indsigt # 1: Fællesskab Indsigt # 2: Konkurrence Indsigt # 3: Tid og tilgængelighed Indsigt # 4: Motivation Indsigt # 5: Opbakning fra ledelse Indsigt # 6: Tovholdere INDSIGT # 1: FÆLLESSKAB Fælles træning virker motiverende Når der trænes i fællesskab hver dag på samme tidspunkt, opstår der en kultur omkring træningen, og den bliver en vigtig del af hverdagens rutine. Fælles træning er også et tidspunkt for socialt samvær, tid til grin og små drillerier, men også stilhed. CITATER: På min gamle arbejdsplads var vi rigtig gode til at bruge elastik, men så kom der en mand, som syntes, det var for pjattet, så kom det aldrig rigtig i gang. Nu sidder jeg alene, så nu kommer jeg overhovedet ikke i gang. - Dupont medarbejder INDSIGT # 2: KONKURRENCE Indsigter fra spørgeskema og workshop viste, at det er meget individuelt, hvordan folk reagerer på konkurrence. Overordnet fandt designerne ud af, at der findes tre typer holdninger til konkurrence: Motiverende at konkurrere mod andre Motiverende at konkurrere mod sig selv Demotiverende (eller ligegyldigt) at konkurrere CITATER: Der er også mennesker, hvor konkurrence ikke betyder noget. - Dupont medarbejder Der er nogen, der ikke har et puls-ur, fordi det handler om at være med og at få noget motion, og at jeg tror på, jeg får noget ud af det. Så er der nogen, der bruger et puls-ur for at motivere sig selv. De har brug for at vide, om de forbrænder 900 kalorier. Eller for at se en forbedring. - Dupont medarbejder Der kan godt være en enkelt dag, hvor der er en, der springer over, men det får personen at høre for. Det er lidt en god form for mobning - Dupont medarbejder 26

27 INDSIGT # 3: TID OG TILGÆNGELIGHED Træning på jobbet (Dupont) kræver at: Udstyret ikke er for tidskrævende (der er afsat 5-7 min. dagligt til træning) Udstyr/redskaber er nemme at anvende Man ikke skal skifte til træningstøj Øvelserne ikke kræver f.eks. dørhåndtag til alle Der er plads til at lave øvelserne (fysisk rum) CITAT: Vi har kun 5 min til at træne på jobbet. Tiden er jo gået, når man skal bruge så meget tid på programmet (indstillingerne i BandCizer). - Dupont medarbejder 27

28 INDSIGT # 4: MOTIVATION Folk er meget forskellige og motiveres af forskellige ting. Det, der tænder den ene, kan demotivere den anden. Der er forskellige former for motivation: Konkurrence/spil element Det sociale aspekt > fællesskab At få løsnet op / holde sin krop sund At der er en tovholder Det mentale pusterum Teknologi CITATER Der er nogen, der bliver motiveret af at gå med skridttæller. - Dupont medarbejder Jeg har altid spillet håndbold, og når jeg gik på banen, så var det fandeme for at vinde. - Dupont medarbejder INDSIGT # 5: OPBAKNING FRA LEDELSE Træning på jobbet kræver opbakning fra ledelsen i form af ord og handling CITATER: Det er vigtigt, at lederen er tydelig omkring, at man godt må træne i arbejdstiden. Det bliver jo meget tydeligt, når lederen er med i træningen. - Dupont medarbejder INDSIGT # 6: TOVHOLDERE På laboratoriet på Dupont har de en uofficiel tovholder, en medarbejder, som er en slags rollemodel for sine med-kolleger, der viser og hjælper med øvelserne. CITATER: Der skal være en tovholder - Dupont medarbejder Jeg tror, det vil være fint nok, hvis der var en ny tovholder hver uge, men jeg tror også, at det er der mange, der ikke gider, fordi det forpligter. Det er nemlig svært for os, hvor megen (arbejds)tid må vi lægge i det her. - Dupont medarbejder Kaninen (i BandCizer) fjerner fokus fra øvelsen. Jeg skal bruge ekstremt meget fokus på at følge den. Hvis du kigger på et menneske, er det bedre. En coach. - Dupont medarbejder 28

29 OPSUMMERING På baggrund af indsigterne kunne designerne opsummere forudsætninger for, at BandCizer kan implementeres på en arbejdsplads: Det er vigtigt, at træning (og BandCizer) kan tilvælges Fokus på nærvær og det sociale aspekt må ikke forsvinde ved BandCizer Der skal være fokus på at kunne træne i fællesskab Motivation kommer i forskellige former. Eksempelvis: Konkurrence, det sociale og at få en pause Det er en forudsætning, at der er en fælles kultur om at træne. Et ritual Det er vigtigt med opbakning fra ledelsen Der skal være tid/rum til at træne på job Der er uvidenhed om, at selv lidt træning kan give gode resultater > Behov for mere oplysning Generelle barrierer ved træning på job er: Prioritering, relevans, praktik og det kropslige 29

30 CONCEPTUALIZE CONCEPTUALIZE I conceptualize-fasen udviklede designerne personaer, anbefalinger og mulighedsrum med udgangspunkt i analysen fra den forudgående proces. Disse mulighedsrum beskriver de steder, designerne ser muligheder for forandringer eller iværksættelse af tiltag. PERSONAER For at danne sig et overblik over hvilke typer, BandCizer skal appellere til, lavede designerne 3 personaer. En persona er essensen af ens forestillinger eller viden om en brugergruppe kogt ned til én samlet beskrivelse. En persona kan give overblik og et grundlag at designe ud fra. Det sikrer, at man ikke udvikler ud fra egne præferencer og behov, men i stedet tager udgangspunkt i brugeren DE 3 PERSONAER: Karen, 59 år, laborant og administrator, Dupont Kevin, 28 år, produktionsmedarbejder i Enzymblanderiet, Dupont Pia, 35 år, designer i udviklingsafdelingen, Designskolen Kolding 30

31 PERSONA 1: KAREN 59 ÅR LABORANT OG ADMINISTRATOR Det er et mentalt og socialt pusterum, hvor vi griner og hygger os Fungerer som tovholder på elastiktræningen Døjer meget med en gammel skulderskade Kan ikke lide konkurence, men bliver motiveret af at træningen er rar og et pusterum Hvis vi alle kigger på en skærm, så er der ingen fælles træning. Det dur ikke at folk gør det over deres eget device Hvis det skal køres selvstændigt, så bliver det ikke gjort. Det bliver legalt at gøre det, fordi vi gør det sammen. Det er ikke så grænseoverskridende. Jeg må sige at jeg har svært ved at se hvordan jeg lige skal bruge den. Den er et godt værktøj til at fortælle hvad man skal, hvordan man bruger den, hvis man skal have det optimale ud af den. Du får en god fornemmelse af om det er rigtigt den måde du trækker i elastikken. Jeg gider ikke have der er nogen der skal stå og have lige så ondt i skuldrene som mig, så hvis jeg kan være med til at påvirke de ybngre til at forebygge, så vil jeg gerne det. Det virker som om det har påvirket dem lidt Den der måle og veje verden er jeg så pisse træt af. Fordi det er ikke derfor man skal gøre tingene, for at måles og kontrolleres. Nogle gange er det bare vigtigt at vi bare gør det, for at gøre det sammen. Reaktioner på BandCizer: Man kunne bruge appen, til at se øvelserne, uden at bruge bandcizeren til at måle Det kunne jo være ved at man deltog, at man hjalp dem der så har behovet. Selvom man ikke selv har et problem, så kan man jo godt hjælpe andre. Det er ikke kun mig der skal have det godt, det skal vi alle sammen Jeg er ikke selv så vild med at holde fokus på om jeg laver en øvelse rigtigt. Fordi så mærker jeg ikke efter, når det er visuelt. Så kigger folk bare efter. Jeg tælller når jeg gør det selv. Det fungerer på samme måde 31

32 PERSONA 2: KEVIN 28 ÅR PRODUKTIONSMEDARBEJDER I ENZYMBLANDERIET PÅ DUPONT Ikke optaget af sundhed Dyrker ikke noget idræt, synes ikke der er et behov Har prøvet Spinning, men holdt op igen. I enzymblabderiet er vi unge, vi har ikke noget problem Det er meningen at vi skal træne hver dag til tavlemødet, men vi gør det sjældent. Det giver ingen værdi. Hvis vi springer en elastikøvelse over, så er det lige før vi får klapsalver. Det er en sur pligt, jeg synes ikke vi skal bruge tid på det Der var én der havde smerter, og så skulle vi pludselig allesammen lave elastiktræning. Jeg synes det er dumt, at det skal gå ud over os andre. Min oplevelse er at det er grænseoverskridende at sætte voksne mennesker til at lave gymnastik. Hvis det skal være, så vil jeg hellere spille fodbold Reaktioner på BandCizer: Den personlige motivation for mig, er at det er sammenligneligt. Altså resultaterne Jeg kan da godt se at der måske er nogle andre der har ondt, men det er ikke noget problem for mig, jeg har aldrig ondt Elastiktræning gør ingen forskel, det er mest for kyllinger Vi har ikke trænet længe... Jeg tror alle elastikkerne er gået i stykker. Konkurrence ville motivere mig. Man skal gennemføre øvelserne og så se resultatet bagefter Vi har ikke et device vi kan bruge hver i sær. Vi må ikke have ting med ind i produktionshallen I bedste fald kunne vi sætte en monitor op, som man kunne kigge på. Ligesom sunto app til spinning. Så kører man med pulsur Der er meget beskidt hvor vi arbejder, så jeg tror ikke nogen vil lægge sig ned 32

33 PERSONA 3: PIA 35 ÅR DESIGNER I UDVIKLINGSAFDELINGEN PÅ DESIGNSKOLEN Interesserer sig for at holde sig i form Dyrker løb og yoga Bruger Endomondo og 7 minutes app Jeg var med et møde ved Louie Poulsen, hvor der på et tidspunkt om formiddagen lyder musik, og så rejser alle sig bare op og går hen over laver gymnastik. De kigger alle op på en dame, der instruerer. Uden at tænke på det går jeg bare med. Hvad er det egentlig der motiverer? Og hvad gør at alle følger med? Det er jo åndssvagt. Det er 7min som jeg får det godt af, jeg har ingen smerter. Men hvorfor er det at jeg ikke er motiveret til det? Som arbejdsplads vil det være godt, konkurrenceelementet er det første jeg tænker på, men der kunne også være andre elementer, som motiverer én Det er åndsvagt ikke at træne, når man godt ved at bare 7 minutter dagligt hjælper Hvad er det der gør at jeg bliver motiveret for træning, at jeg ikke glemmer det og prioritere anderledes. Eller sige at jeg når det ikke, fordi jeg så bliver nødt til at løbe ned til toget. Der er jo altid 100 undskyldninger. Pia At den er så præcis er det der gør, at den får de anvendelse muligheder, og er oplagt at bruge som et spil. Med den 7min. trænings app kan man selv bestemme stemmevalg. Om det er sergent, eller det er en ku fung og så er der sådan en hippi. Det har også noget at sige, hvad er det for et tempo, hvad og hvem appellerer det til Reaktioner på BandCizer: Vi havde en juleaften, hvor vi havde besøg af nogle venner, hvor de havde en nintendo wii med. Så ser man bare mig, der står foran den tv skærm gå fuldstændig amok med ketcher. Jeg kunne ikke komme ud af sengen dagen efter fordi jeg var helt smadret. Jeg tænker stadig, at det kunne være fedt at gøre. Bandcizer handler virkelig om repetition igen og igen, hvornår bliver det kedeligt. Jeg tænker også på den simple ting som hvor ligger elastikkerne, hvordan kan det blive sejt, fordi jeg gør det. Fordi jeg er rød, jeg er ikke gul. Ligesom karatebånd Min hjerne har svært ved at forstå, at jeg kan træne med en elastik. Det er slatten og et eller andet modsigende i det. Det ligner et kondom. Hvad med hygiejne? De elastikker virker lidt ulækre... Kan man lave et audio feedback i stedet for, hvor det er igennem lyd. Så man i princippet kan gøre det med lukket øjne. Noget med to toner, som følges jævnt? Det kan selvfølgelig blive et problem, at jeg er fokuseret på skærmen, men for mig handlede det også om at se, hvor præcis den registrerer. Den registrer jo ultra præcis. Den reagerer med det samme og kan tydeligt registrerer hvor meget jeg trækker Hvis farverne skal refere til styrken, skal man starte i pastel 33

34 ANBEFALINGER Designerne kunne på baggrund af analysen og personaerne udarbejde anbefalinger inden for de to områder: Hvordan skal træningen foregå Hvor er markedet for BandCizer ANBEFALING // HVOR ER MARKEDET FOR BANDCIZER? Designerne kunne konstatere, at der er tre typer målgrupper, hvor 1) Træning med elastik fungerer nærmest upåklageligt (laboratoriet) 2) Man forsøger at få indført træning, men det er svært (enzymblanderiet) 3) Man har endnu ikke tænkt på at indføre elastiktræning (Designskolen) ANBEFALING // HVORDAN SKAL TRÆNINGEN FOREGÅ? Designerne kunne konstatere at: den mest effektive måde at få træningen til at fungere på er, at den bliver et fast ritual i hverdagen, på et bestemt klokkeslæt, hvor alle, der kan deltage, gør det. Der er intet behov for kalendere eller påmindelser, fordi det er et fælles ritual og en fælles kultur og beslutning om, at man gør det Træningen fungerer bedst med en tovholder/frontfigur. Det svære er at prioritere træningen, og der er behov for en indpisker Det er knap så grænseoverskridende at træne i fællesskab Det kan være mærkeligt at udfolde sig fysisk i nærheden af kollegaer Træner man alene med elastik, kan det være svært at finde tiden/rummet til det. Man vil få kommentarer, og der vil blive lagt mærke til det. Bandcizers største potentiale er i grupperne 2 og 3. Hvis BandCizer skal bruges i 1, vil der højt sandsynligt være tale om individuel brug. I de afdelinger, hvor træningen allerede fungerer, er der ikke meget at vinde ved at monitorere træningen eller flette træningen ind i et digitalt univers. Overordnet er der ikke noget behov for forandring. Det, medarbejderne finder mest interessant, er udvalget af øvelser til inspiration. BandCizer har det største potentiale der, hvor man endnu ikke træner (Designskolen), eller hvor man ikke kan få træningen til at lykkes (i Enzymblanderiet). 34

35 35

36 MULIGHEDSRUM OG ADD-ONS Baseret på personaerne, anbefalinger samt de to workshop udarbejdede designerne fire mulighedsrum samt add ons (tilføjelser). MULIGHEDSRUM # 1 AUDITIV TRÆNING Mulighedsrum 1 handler om, at træningen guides auditivt, og at der dermed ikke behøver være noget visuelt interface. Træningen guides og monitoreres via lyd og musik eller en stemme. Der kan tilføjes en funktion for valg af stemme på en indpisker. Dette kunne f.eks. være at man bliver trænet af sergenten, hippien eller prinsessen. Dette vil bibeholde fællesskabet, idet man ikke orienterer sig mod en skærm, men kan kigge på hinanden og være til stede under træningen, og samtidigt giver det et element af spil. MULIGHEDSRUM # 2 SPIL Mulighedsrum 2 handler om tilføre en spil-funktion eller et konkurrence-element til BandCizer app en. F.eks. at man kan konkurrere mod hinanden eller sig selv. Det kunne evt. også udformes som et visuelt platformspil. ADD-ONS Udover de fire mulighedsrum udtænkte designerne tre add-ons, tilføjelser der kan bruges i kombination med alle mulighedsrum. ADD-ON 1 // BANDCIZER KAMPAGNE En BandCizer Kampagne vil motivere/oplyse om træning på jobbet f.eks. hvordan blot 2 minutters daglig elastiktræning kan hjælpe. Kampagnen kan indeholde oplæg, plakater, konkurrencer og kendte frontfigurer. ADD-ON 2 // FOKUS PÅ ELASTIKKERNE (FARVER, MATERIALE, LUGT) Det vil være en fordel, hvis der fokuseres på at få elastikken til at signallere træning. F.eks. gøre materialet mere sexet og tiltalende. Materialet skal være synligt/ tilgængelig på arbejdspladsen. Desuden må der gerne være fokus på hygiejnen hvordan rengøres den? Hvor lang tid holder den? Elastikkerne kan derudover inddeles i et genkendeligt farvesystem, som referer til styrken, fx inspireret af karate bælternes farver. MULIGHEDSRUM # 3 MULTI-FACE Mulighedsrum 3 handler om, at man træner med BandCizer til en storskærm. Dette bevarer fællesskabet og fjerner fokus fra den enkeltes device. Medarbejdernes data monitoreres (ligesom spinning app en Suunto). En del af storskærmen kan evt. bruges til en coach, smileys, instruktioner, næste øvelse etc ADD-ON 3 // SUPERBRUGER UDDANNELSE En god motivationsfaktor ville være at have en superbruger, én fra afdelingen, som tager en superbruger-uddannelse og underviser kollegaer i elastiktræning. Superbrugeren kan sammensætte et program med forskellige øvelser og sørge for, at øvelserne udføres korrekt. 36 MULIGHEDSRUM # 4 MULTI-USER Mulighedsrum 4 handler om, at man kan vælge forskellige pre-indstillede brugere, f.eks. actionhelte (agent 007, the Hulk) på app en. Det gør træningen nem at gå til, fordi man ikke skal indstille et træningsprogram først, men på forhånd ved, at der ligger et antal pre-indstillede muligheder, så man kan få træning i den længde og styrke, der passer én.

37 37

38 UDVÆLGELSE OG VISUALISERING AF MULIGHEDSRUM UDVÆLGELSE På baggrund af erfaringer fra de to workshops og evalueringsskemaerne udvalgte designerne Mulighedsrum # 1 Auditiv træning og Mulighedsrum # 4 Multi-user. Disse blev valgt for både at bevare fokus på fælleskab og at imødekomme behovet for nem og fleksibel træning. VISUALISERING Til at visualisere de to mulighedsrum producerede designerne en kort formidlingsfilm med håndtegninger, som beskriver et fremtidsscenarie for, hvordan BandCizer kan introduceres i en virksomhed, og hvad der skal til, for at BandCizer og træningen bliver en del af kulturen på stedet og noget, medarbejderne opfatter som et gode og ikke en pligt. 38

39 39

40 40 FILM

41 41

42 KONKLUSION Designerne har undervejs i processen fået be- og afkræftet forestillinger om træning på jobbet samt hvad der skal til, for at BandCizer bliver en attraktiv investering for danske virksomheder. De har identificeret kendte og ukendte fordele og ulemper ved at bruge BandCizer under sin elastiktræning. Designerne har undersøgt, hvad der motiverer medarbejdere til at træne, og kan ud fra deres undersøgelser på Dupont og Designskolen Kolding konkludere, at selvom motivation er meget individuelt, så er fællesskabet omkring træningen en vigtig faktor for, at der opstår en træningskultur og en varig rutine omkring træningen. Tilgængelighed og enkelhed er vigtig i en hverdag, hvor medarbejderne har travlt og meget andet at bruge deres tid på. For at træningen vælges til, er det vigtigt, at den er en del af et fast ritual, så der ikke skal stilles spørgsmålstegn ved, om man nu har tid. Et andet element i den fælles træning, er at de fleste nyder træningen som et frirum og et socialt rum, hvor der er delt fokus på ens helbred og krop samt samvær med kollegaerne. Det at orientere sig mod en skærm, der visuelt guider træningen, kan have en negativ effekt på det at træne i fællesskab. Konkurrence-elementet kan udnyttes i træningsapp en, men på en måde, hvor det er frivilligt, om man vil konkurrere (mod sig selv eller andre), samt hvilke parametre der måles på, da det ellers kan have en demotiverende effekt på den gruppe af medarbejdere, der synes træningen er nok i sig selv. Ligeledes kan der anvendes spil elementer og musik. BandCizers mulige marked ligger i høj grad der, hvor elastiktræning endnu ikke er en fast del af hverdagen. Der, hvor elastiktræning allerede fungerer, kan BandCizer tilbyde inspirationsmateriale, eksempelvis en app med et udvalg af øvelser og på den måde inspirere til at udvikle elastiktræningen på stedet. BandCizer kan med fordel være en del af en Træning på jobbet-kampagne. 42

43

44

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER FOREBYGGELSESPAKKE ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om elastiktræningspakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse og opstart 5 Fase

Læs mere

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE TRÆNINGSDAGBOG SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE. - 5 TRÆNINGSPAS OM UGEN Navn: Ved spørgsmål eller hvis dine smerter forværres eller du på anden vis føler

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014 Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2014 Bevægelsesglæde Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2014 1. Indledning En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens hverdag, er idræt og

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

til at reparere din forbrænding, din figur og dit forhold til mad

til at reparere din forbrænding, din figur og dit forhold til mad MINI-KURSUS: REPARER DIN KROP til at reparere din forbrænding, din figur og dit forhold til mad Arbejdsark til video 2: 5 træningsprincipper KORT REPETITION FRA VIDEO 1: Giver dig bedre forståelse for

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne!

Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne! København den 11.10-2016 Inddrag praksis i teorien - det motiverer eleverne! Af lektor Albert Astrup Christensen Lærerne oplever af og til, at enkelte elever ikke er motiverede i teoriundervisningen i

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Feltarbejde. Frederiksberg Hospital. Rehabiliterende afdeling 2H Gruppe 14 Cecilie, Hildur, Lea & Pia

Feltarbejde. Frederiksberg Hospital. Rehabiliterende afdeling 2H Gruppe 14 Cecilie, Hildur, Lea & Pia Feltarbejde På Frederiksberg rehabiliteringsafdeling H2, er patientens egen motivation for genoptræning central i deres chancer for vellykket rehabilitering. De er nødt til selv at tage ansvar. Derfor

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN.

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN. UNDERVISNING 1 Forberedelse. 2 Musikken. 3 Step Sheet. 4 Program for en danseaften. 5 Evaluering. 6 Vær altid opmærksom på. 7 Planlægning af en sæson. 8 Etik på dansegulvet. 9 Mine gode råd. 1 Forberedelse

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Bevægelse hele livet vil du med?

Bevægelse hele livet vil du med? Bevægelse hele livet vil du med? Inspiration til øvelser Hvorfor motionere? Og hvor meget? Hvis du ikke har tid til at motionere nu, skal du huske at afsætte tid til sygdom senere, siger professor og overlæge

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester fokus på sundhed Temadag 1: kost & motion EFTER DEN FØRSTE TEMADAG arbejder I med opgaver, som dels giver større fastholdelse af tema og dels bygger op til den næste temadag. Temadag 2: sex & kærester

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

MSB og Intelligent motion

MSB og Intelligent motion DI A- Miljø Konference 22. jan. 13 MSB og Intelligent motion Partssamarbejdet om MSB DI s erfaringer med Intelligent motion Øvelser i praksis Erfaringer fra Scandinavian Tobacco Group 20 års ergonomisk

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Sådan holder du fast i forsætterne

Sådan holder du fast i forsætterne Sådan holder du fast i forsætterne Der skal en blanding af pessimisme og cheerleading til at få succes med nytårsforsættet Af Line Felholt i samarbejde med Chris MacDonald, 05. januar 2012 03 Sådan holder

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

TRÆN SKOLEVEJ. Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter

TRÆN SKOLEVEJ. Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter TRÆN SKOLEVEJ Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter Det har vi med i dag: 1. Nyt pædagogisk værktøj til at træne skole vej 2. Hvad består Træn Skolevej af. 3. Proces 4. Next step hvad kræver

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service.

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service. Tværkommunal genoptræning d. 11/3 2015 Opsamling brugerrejser metodedel Det er nu 3. gang, at der gennemføres brugerundersøgelser i det tværkommunale genoptræningssamarbejde imellem Albertslund, Brøndby

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 8.-9.-KLASSE Markér på en skala fra 0-10, hvor 10 er den højeste score, hvorvidt sætningerne nedenfor kan bruges om dig. Hvor bange er du for at sige noget forkert i timerne? Hvor

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen

Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen Anne-Merete Kissow, Konsulent og Seniorforsker, Ph.d. Handicapidrættens Videnscenter, Danmark, og Nasjonal Kompetansetjeneste for Barn og Unge med Funksjonsnedsettelser,

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5 rt Valgfrit tema Kommunikation/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 13-04- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB Udkast til Sundhedsforløb Varighed: 3 måneder. Kontaktperson fra Frokost.dk: Line Eckermann, Sundhedsfaglig konsulent og Projektleder for Firmasund. Måned Aktivitet Tidsforbrug

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

HVAD BETYDER MANGFOLDIGHED?

HVAD BETYDER MANGFOLDIGHED? FORMÅL: At få introduceret mangfoldighed som begreb ARBEJDSFORM: HVEM: FORBEREDELSE: LÆNGDE: BAGGRUND: Oplæg og fælles diskussion. Oplægget er et godt sted at starte, hvis man ikke tidligere har beskæftiget

Læs mere