10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde."

Transkript

1 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina Skagen og Ellen Marie Friis Johansen Afbud: Karin Buhmann Dagsorden: 1. Velkommen 2. Til orientering: bevilling til sekretariatsbetjening mv. af MKI Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Til drøftelse: MKI s aktiviteter i 2014 og Til orientering: Status på klager 5. Til godkendelse: Retningslinjer for fælles NCP-statements 6. Til godkendelse: Udsendelse af udtalelse om tilbageholdelse af pas 7. Til drøftelse: Proces for peer review Til drøftelse: Nyt til MKI s hjemmeside? 9. Eventuelt a. Til orientering: Arbejdsgruppe om ekstraterritorial lovgivning 10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 1. Velkommen Intet at bemærke.

2 2/5 2. Bevilling til sekretariatsbetjening mv. af MKI På baggrund af en drøftelse på sidste møde i institutionen, hvor der var ønske fra medlemmerne om en øget informations- og kommunikationsindsats, blev MKI s bevilling samt ressourceforbrug i 2014 fremlagt. Erhvervsstyrelsens økonomichef orienterede om MKI s bevilling. Erhvervsstyrelsen har juridisk råderet over bevillingen og står således til ansvar i forhold til evt. ekstern kontrol. Der er en række fordele for MKI ved, at sekretariatet er placeret i Erhvervsstyrelsen, herunder synergieffekter ift. styrelsens øvrige drift og opgavevaretagelse. Det blev besluttet, at bevillingsforbruget for 2015 så vidt muligt fremlægges regelmæssigt for MKI i forbindelse med styrelsens interne udgiftsopfølgninger med opgørelse over timeforbrug og driftsmidler med henblik på, at styrelsen og MKI i samarbejde kan tilrettelægge aktivitetsniveauet. 3. Til drøftelse: MKI s aktiviteter i 2014 og 2015 På baggrund af en drøftelse på sidste møde i institutionen har sekretariatet udarbejdet en status for planlagte aktiviteter i 2014 samt forslag til årsplan for Det blev besluttet, at følgende aktiviteter planlægges gennemført i resten af 2014 og 2015: CSR Awards 2014: Oplæg på sideevent om Risikostyring og ansvarlig virksomhedsadfærd ved Kim Haggren. UN Forum on Business & Human Rights 2014: MKI skal deltage aktiv deltagelse i forummet, hvis muligt. Karin medvirke formentlig i et arrangement for lancering af Journal of Human Rights & Business, et nyt videnskabeligt tidsskrift. Desuden er Karin på programmet for en sideevent om Access to Remedy (endnu ikke bekræftet om panelet antages). Input til MKI strategiske informationsarbejde 2015/16: Med henblik på at fokusere MKI s informationsarbejde i 2015 mod områder af særlig strategisk betydning for et dansk NCP blev det besluttet, at MKI indhenter bud fra 3 forskellige eksperter på området. Buddene skal efterfølgende danne grundlag for drøftelser med MKI s stakeholdere. På baggrund af ideoplæg og konsultationer beslutter MKImedlemmerne, hvilke af de identificerede områder, som MKI skal fokusere sin informationsindsats på.

3 3/5 MKI s hjemmeside dansk og engelsk: Fremover bliver hjemmesiderne et fast punkt på dagsordenen for MKImøderne kvartalsvis mhp. input fra medlemmerne Informationsindsats via ambassader: Der afholdes 2 workshops i Indien for henholdsvis CSR-medarbejderne på de danske ambassader i Asien og danske virksomheder med aktiviteter i Indien. MKI deltager med oplæg på begge workshops. Sekretariatet vil desuden benytte lejlighed til at drøfte med de ambassadeansatte, hvordan de kan løfte informationsindsatsen omkring MKI. DI kan videreformidle oplysninger om workshoppen til medlemmer i Asien. Sekretariatet fremsender tekst til Kim Haggren. Derudover afholdes der i december 2014 møde med danske NGO er og fagforeninger mhp. at drøfte MKI s informationsindsats i udlandet. Kendskabsmåling: I forbindelse med den videre evaluering og peer review af MKI foretages en ny kendskabsmåling af MKI og OECD s retningslinjer. Arbejdet igangsættes og gennemføres i december Årsberetning: MKI s 2. årsberetning skal offentliggøres i begyndelsen af Formanden præsenterer og drøfter årsberetningen med Rådet for Samfundsansvar. Årsberetningen udsendes til listen af stakeholdere. Opfølgning på handlingsplan for menneskerettigheder og erhvervsliv: MKI s opfølgning på regeringens handlingsplan for menneskerettigheder og erhvervsliv udskydes foreløbigt til ultimo En nærmere drøftelse af indholdet af opfølgningen foretages senere. CSR i det offentlige: Som opfølgning på MKI s arrangement i juni om offentlige indkøb, planlægges der et arrangement i januar/februar i samarbejde med DIEH. KL, Eksport Kredit Fonden samt danske kommuner inviteres desuden til arrangementet med henblik på inddragelse i videre aktiviteter. Peer review: Det er tidligere besluttet, at MKI skal gennemgå et peer review i første halvår Det blev besluttet, at sekretariatet indhenter tilbud fra Shift om at forestå peer reviewet, inkl. stakeholder konsultation i Danmark samt en efterfølgende workshop med NCP er (afholdes formentlig i Paris ifm. et OECD-møde). Der udarbejdes et terms of reference for peer reviewet, som medlemmerne får til skriftlig kommentering frem mod næste møde med henblik på endelig godkendelse på mødet i december.

4 4/5 Konference om due diligence i OECD-sager i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og NCP er: Det blev besluttet, at MKI vil undersøge mulighederne for at afholde en konference om fortolkningen af due diligence i OECD s sager. Konference om due diligence afholdes i samarbejde med en eller flere uddannelsesinstitutioner, fx CBS og KU. En række af de øvrige NCP er inddrages desuden i konferencen som oplægsholdere og deltagere. Forud for konferencen udarbejdes et Call for Papers, som udsendes ad uddannelsesinstitutionerne. Karin er tovholder på projektet. Global Forum on Responsible Business Conduct: Det blev besluttet at det ikke er en prioritet for MKI at spille en aktiv rolle ved OECD s Global Forum 2015, idet MKIs peer review har højeste prioritet. Sekretariatet udarbejder en opdateret årsplan for Status på klager: Gengives ikke i referatet. 5. Til godkendelse: Retningslinjer for fælles NCP-statements Sekretariatets udkast til retningslinjer blev godkendt med den tilføjelse, at de øvrige medlemmer kan kontakte MKI s formand med henblik på at drøfte udkast til statements. 6. Til godkendelse: Udsendelse af udtalelse om tilbageholdelse af pas MKI medlemmerne havde godkendt den generelle udtalelse om tilbageholdelse af pas forud for mødet. Der blev orienteret om, at sekretariatet har modtaget positivt feedback på udsendelsen særligt fra en række andre NCP er. 7. Til drøftelse: Proces for peer review 2015 Se afsnittet om peer review under punkt Til drøftelse: Nyt til MKI s hjemmeside? Sekretariatet fremviste MKI s hjemmeside, som bl.a. er blevet opdateret med flere nye udtalelser og afgørelser. Medlemmerne besluttede at disse fremover opdeles i fire kategorier: afviste sager, afgørelser i enkeltsager, verserende sager, samt generelle udtalelser. 9. Eventuelt a. Orientering: Arbejdsgruppe om ekstraterritorial lovgivning Sekretariatet orienterede om regeringens tværministerielle arbejdsgruppe, der skal undersøge behovet for lovgivning

5 5/5 med ekstraterritorial virkning i Danmark. Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde i Det forventes at udkommet af arbejdet sendes i offentlig høring. 10. Formandens afsluttende bemærkninger a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. Intet at bemærke. Næste møde finder sted den 10. dec fra kl

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation

Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation n0. 2 2010 THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS www.humanrights.dk Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation Anette Faye Jacobsen på dansk ved Lisbeth Arne Nordager Thonbo INSTITUT

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere