Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg Sagsnr Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder en samlet opfølgning på målene i handleplanen fra august 2013 vedr. Københavns Kommunes indkøbsordning, herunder opfølgning på bestillings- og leveringstidspunkter og telefonkø i uge 39, og tilbagemelding fra en stikprøveanalyse vedr. kvalitet i vareleveringen gennemført i uge 44. Ved stikprøveanalysen blev indholdet af 302 vareleveringer kontrolleret, svarende til over 10 % af de ugentlige leveringer. Der redegøres for stikprøveanalysen nedenfor, pkt. 3. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Lundsager Konklusion Københavns kommune vurderer, at leverandørerne generelt efterlever handleplanen og de krav der fremgår af kontraktgrundlaget til leverandørerne, men at der i forhold til kvalitet i vareleveringen fortsat er områder, der skal arbejdes videre med. Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. Der er behov for en konkretisering af kravspecifikationens krav om holdbarhed i forhold til de varegrupper, hvor der konkret kan konstateres problemer med lav restholdbarhed og dialog med leverandørerne om hvorledes holdbarheden kan øges. Opfølgning på handleplan vedr. indkøbsordning Handleplanen indeholdt mål vedr. Kø i telefonservice Bestillings- og leveringstidspunkter Kvalitet i varelevering o Erstatningsvarer o Manglende varer udsolgte varer o Andre kvalitetsaspekter vedr. varerne Fejl i fakturering Implementering af onlinebestillinger Hjemmepleje og aktivitet Sjællandsgade København N Telefon EAN nummer

2 1) Telefonkø til kundesupport Baggrund for målsætning: Københavns Kommune modtog i sommeren 2013 mange henvendelser om, at det var vanskeligt at komme i telefonisk kontakt med leverandørerne. Den gennemsnitlige ventetid i telefon er under 3 minutter pr. samtale i uge 39. IPosen: Den gennemsnitlige telefonventetid for borgere der kontakter leverandøren telefonisk udgjorde i uge 39 gennemsnitlig 82 sekunder. Multi Indkøb: Den gennemsnitlige telefonventetid for borgere, der kontakter leverandøren telefonisk udgjorde i uge 39 gennemsnitlig 24 sekunder. 2) Bestillings og leveringstidspunkter Baggrund for målsætningen: Københavns Kommune modtog i sommeren 2013 mange henvendelser om, at borgerne blev kontaktet og varerne leveret på andre tidspunkter end aftalt med borgeren. Bestillinger og leveringer foretages på de med borger aftalte tidspunkter. Maksimalt 5 % af bestillinger og leveringer finder sted senere end plus/minus en time, fra det aftalte tidspunkt. I henhold til kravspecifikationen skal leverandøren aftale tidspunkt for bestilling og levering med borgerne forud for opstart indkøbsordning. iposen: 98 % af bestillingerne og 96 % af leveringerne finder sted på det aftalte tidspunkt plus/minus en time Multi Indkøb: 94 % af bestillingerne og 96 % af leveringerne finder sted på det aftalte tidspunkt plus/minus en time. 3) Kvalitet i vareleveringen Baggrund for målsætningen: Københavns Kommune har løbende modtaget henvendelser fra borgere om kvaliteten i vareleveringen. Det drejer sig bl.a. om manglende varer, Side 2 af 6

3 forkerte erstatningsvarer, og om dårlig kvalitet eller holdbarhed af de leverede varer. Mål vedr. helt manglende varer Maksimalt i 10 % af ordrerne (de af borger bestilte varer) meldes varer udsolgt eller kan af andre årsager ikke leveres. Mål vedr. erstattede varer Maksimalt 20 % af ordrerne indeholder erstatningsvarer, der afviger fra de af borger bestilte varer. Erstatningsvarer, hvor der er tale om mindre ændringer i pakningers størrelse mv. tæller i den forbindelse ikke med. Det samme gælder skift til et andet varemærke inden for samme kategori af varer, hvor produktet stort set er uændret. Mål vedr. kvalitet i øvrigt De leverede vare skal have en acceptabel holdbarhed og kvalitet, der minimum svarer til de friskeste varer i en typisk dagligvarebutik. J. f. kravspecifikationens krav Kvaliteten af vareleveringen blev kontrolleret ved en stikprøvekontrol i uge 44. Medarbejdere fra Københavns Kommune undersøgte indholdet af leverancerne umiddelbart efter, at varerne blev leveret i borgernes hjem Manglende varer og erstatningsvarer Tabel 1 - Oversigt over antal ordrer, herunder ordrer med manglende varer og erstatningsvarer Multi indkøb iposen Antal ordrer i stikprøven* Antal ordrer med erstatningsvarer Antal ordrer med erstatningsvarer (fraregnet generiske produkter mv.) Antal ordrer, hvor varer helt mangler Kilde: Stikprøve - Frit valg sekretariatet, november 2013 Ovenstående tabel viser, at der er mange ordrer, hvor det bestilte er erstattet med en anden vare. Imidlertid er en stor del af disse manglende varer erstattet med en stort set identisk vare, bare af et andet fabrikat. (Letmælk fra ét mejeri er for eksempel erstattet med letmælk fra et andet mejeri). Sådanne varer kaldes generiske, og når der ses bort fra disse varer viser undersøgelsen, at kun 19 af ordrerne hos Multi Indkøb og kun 12 af ordrerne hos Iposen indeholdt erstatningsvarer. Side 3 af 6

4 Tabel 2 Oversigt over andel af ordrer, hvor der mangler varer eller der er leveret erstatningsvarer. Multi indkøb iposen Andel af ordrer med erstatningsvarer 40 % 17 % KK mål* Andel af ordrer med erstatningsvarer (fraregnet generiske produkter mv.) 11 % 9 % 20 % Andel af ordrer hvor varer helt mangler 10 % 18 % 10 % Kilde: Stikprøve - Frit valg sekretariatet, november 2013 Tabel 2 viser, at 40 % af ordrerne hos Multi indkøb og 17 % af ordrerne hos iposen indeholder erstatningsvarer, men fraregnes de generiske varer er tallene henholdsvis 11 % og 9 % og både Multi indkøb og iposen overholder således København Kommunes opstillede mål for erstatningsvarer på 20 %. Multi indkøb lever op til kravet om, at max. 10 % af ordrerne må mangle varer, mens iposen ikke opfylder målet. Andre kvalitetsmæssige aspekter af de leverede ordrer. I forbindelse med stikprøvekontrollen blev andre kvalitetsmæssige aspekter af varerne også kontrolleret, og der blev ved stikprøveanalysen fundet varer, der ikke levede op til de forventninger, man berettiget kunne have i henhold til kontaktgrundlaget. Den mest hyppige form problem vedr. kvalitetsmæssigt forringende produkter er kort restholdbarhed på varerne. Særligt mælk og brød udgjorde centrale problemområder. I kravspecifikationen til udbuddet blev der stillet krav om, at holdbarheden skal svare til de nyeste varer i supermarkedet, når man tager hensyn til den tid pakning og udbringning tager. Der er ikke opstillet konkrete måltal for området. Københavns Kommune har foreholdt leverandørerne oplysningerne om fundene i stikprøveanalysen og har bedt om en redegørelse for, hvilke holdbarhedsfrister, der vil kunne forventes for forskellige varegrupper, jfr. kontrakten, og om en redegørelse for, hvilke initiativer, leverandørerne vil tage for at undgå, at der leveres varer, der ikke overholder de forventede holdbarhedsfrister. Der afholdes møder med leverandørerne om dette den 17. december 2013, hvorefter udvalgene orienteres om redegørelsen, når den foreligger fra leverandørerne. Side 4 af 6

5 Øvrige observationer Tilbagemeldingerne fra de medarbejdere, der var med i stikprøveanalysen, var at en del borgere uopfordret havde tilkendegivet, at det gik bedre med indkøbsordningen (men at der også var og især havde været mange problemer). Der blev endvidere talt om, at der var stor tilfredshed med de chauffører, der bragte varerne ud. 4) Faktura Baggrund: Københavns Kommune har modtaget mange henvendelser om, at der har været fejl i de fakturaer, som borgerne har fået. Rettelser i en faktura kan dog også skyldes, at borger har sagt nej til en konkret erstatningsvare, og at der derfor skal ske en kreditering, så borger kan få pengene tilbage. Der må maksimalt være en fejlrate på faktura på 10 %, målt som andel af faktura der efterfølgende må krediteres. Resultat Multi Indkøb krediterede i oktober måned 8 % af de fremsendte faktura. iposen krediterede i oktober måned 6 % af de fremsendte faktura. 5) Online løsning Baggrund: Udbud af indkøbsordning er gennemført for at opnå en besparelse på 2.0 mio. kr. I Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventes en væsentlig del af besparelsen indhentet ved øget brug af digital bestilling af varer. Det forventes således, at alle de bestillinger, som foretages af hjemmeplejen på vegne af borgeren sker digitalt. Socialforvaltningen har ikke ønsket at anvende online løsninger i hjemmeplejen. Alle hjælpere fra Sundheds og Omsorgforvaltningen benytter i videst muligt omfang den gratis onlinebestilling via PDA/Smartphone, når de skal bestille varer til en borger. Onlinebestillinger er fortsat under implementering. Der har senest været afholdt møde mellem leverandører og hjemmepleje den 20. november 2013 for at finde løsninger på de tekniske og organisatoriske problemer, der gør, at løsningen endnu ikke er fuldt ud implementeret. Side 5 af 6

6 6) Borgernes tilfredshed med den nye ordning Baggrund: Foranlediget af de opstartsproblemer, der har været med indkøbsordningen er antallet af spørgsmål til indkøbsordningen udvidet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets brugertilfredshedsundersøgelse. Socialforvaltningen har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i perioden maj-juni Det gennemføres en generel brugertilfredshedsundersøgelse for praktisk og personlig hjælp i september/oktober 2013, hvor der også vil blive fulgt op på brugernes tilfredshed med indkøbsordning. Videre forløb/resultat Der er redegjort for brugertilfredshedsundersøgelserne i indstillinger til udvalgene. Side 6 af 6

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation

Levering af dagligvarer for visiterede borgere. Kravspecifikation Levering af dagligvarer for visiterede borgere Kravspecifikation 2014 1 Kravspecifikation I det følgende beskriver Social & Ældre hvilke krav, der stilles til leverandører, der ønsker at leverer dagligvarer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

1. Resumé og konklusioner

1. Resumé og konklusioner Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 3 2. Delundersøgelser 4 2.1. Forbrugerpanelsundersøgelse 4 2.1.1. Markedet for e-supermarkeder 4 2.1.2. Årsager til at forbrugere benytter sig af e-supermarkeder

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere