439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden"

Transkript

1 Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer /12/2014, 21, 22, 30, 31, /12/2014, 30, stk. 1, nr /12/2014, 31, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder og ved importkontrol Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 607 Påbegyndt time Gebyr for importkontrol af direkte landinger af ikke ferske fisk og fiskevarer /12/2014, 21, 22, 30, 31, Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyr for kontrol i fødevarevirksomheder og ved importkontrol /12/2014, kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold /12/2014, Registreret virksomhed Gebyr for ordinær kontrol i virksomheder, der alene er autoriseret eller registreret til at udføre transport af fødevarer /12/2014, 31 stk ,48 (30 ) Parti Minimumsgebyr for importkontrol af levende dyr og animalske produkter mv. samt animalske fødevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 31 stk ,29 (350 ) Parti Maksimumsgebyr for importkontrol af levende dyr og animalske produkter mv. samt animalske fødevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 1 af 14

2 /12/2014, 31 stk. 7 11,17 (1,5 ) Ton Gebyr for importkontrol af animalske produkter mv. bortset fra fisk og fiskevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 31 stk. 7 37,25 (5 ) Ton Gebyr for importkontrol af levende dyr fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 26 stk /12/2014, 45, stk Autoriseret/registreret virksomhed og offentlig institution (P-nummer) Foderstofvirksomhed Afgift til dækning af omkostningerne ved Fødevarestyrelsens kampagnekontrol i fødevarevirksomheder. Afgift for foderstofvirksomheder der alene transporterer foder (vognmænd), og hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår overstiger kr /12/2014, Ansøgning Behandling af ansøgning om registrering eller godkendelse af foder- og foderstofvirksomheder /12/2014, 45, stk /12/2014, 45, stk /12/ , stk /12/ , stk Foderstofvirksomhed 197 Foderstofvirksomhed Foderstofvirksomhed (CVR-nr. eller CPR-nr.) 222 Foderstofvirksomhed (transportør) Afgift for foderstofvirksomheder hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår overstiger kr Afgift for foderstofvirksomheder hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår ikke overstiger kr Afgift for foderstofvirksomheder der ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form (landbrug). Afgift for fodertransportører hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår ikke overstiger kr Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 2 af 14

3 /12/2014, 47, stk. 1 og stk. 2 samt 49, stk. 1, stk. 2 og stk /12/2013, 47, stk. 1 og 2 samt 49, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 47, stk Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler der: indgår i virksomhedens produktion af forblandinger. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger. Gælder ikke for foderblandinger til fisk og foder, der eksporteres til tredjelande. sælges til slutbruger inden for EU. enten importeres eller indføres fra andet EU-land med henblik på videresalg. enten importeres eller indføres fra andet EU-land til brug på egen bedrift. Gælder også for foder- og forblandinger. 363 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler der: indgår i virksomhedens produktion af forblandinger og som eksporteres til tredjelande. indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger, og som eksporteres til tredjelande. Gælder ikke foderblandinger til fisk. eksporteres til tredjelande. 781,85 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 344,85 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 411 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler, der indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger til fisk. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 3 af 14

4 /12/2014, 47, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 48 samt 49, stk /12/2014, /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, /12/2014, Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler, der indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger til fisk, og som eksporteres til tredjelande. 390,45 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 258,40 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 12,65 Fulde 100 kg Mængdeafgift på: Produktion af fodertilsætningsstoffer. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. Import eller indførsel fra andet EU-land af fodertilsætningsstoffer med henblik på videresalg eller brug på egen bedrift. 8,17 Fulde 100 kg Mængdeafgift på produktion af fodertilsætningsstoffer. Gælder for foder, der eksporteres til tredjelande. 12,02 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodertilsætningsstoffer (varenr ). 7,76 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodertilsætningsstoffer (varenr ). 513 Påbegyndt time Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder udført af kontorfunktionærer, laboranter og kontrollører Tilsyn / audit Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 4 af 14

5 /12/2014, Påbegyndt time Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder udført af akademiske medarbejdere /12/2014, Lov om fødevarer 45, stk. 6, jf. 23/12/2014, /12/2014, 62, stk Registreret virksomhed Anmeldt kosttilskud 581 Registreret virksomhed Afgift til finansiering af særlig kontrol af kosttilskud. Afgiften betales af virksomheder, der har anmeldt kosttilskud til forhandling i Danmark. Afgift til finansiering af særlig kontrol af kosttilskud. Afgiften betales af virksomheder, der har anmeldt kosttilskud til forhandling i Danmark. Afgift til delvis finansiering af fødevarekontrollens rejsehold /12/ , nr /12/ , nr /12/2014, 62, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirksomheder. (Fødevare Rejseholdet). 439 Påbegyndt kvarter Gebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirksomheder. (Fødevare Rejseholdet) Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 1607XXX Bek. nr af 26/10/2011 Diverse takster Virksomhedstype og autorisationsantal Gebyrer for kontrol af fisk og fiskevarer i Grønland Bek. nr. 390 af 15/04/2014, Bek. nr. 390 af 15/04/ Bek. nr. 390 af 15/04/ Ton Afgift for kontrol ved import af fiskevarer og levende muslinger m.m. fra tredjelande. 340 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol ved import af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tredjelande. 508 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol ved import af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tredjelande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 5 af 14

6 Bek. nr. 390 af 15/04/ Kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold /12/2014, 24 samt bilag 1 Diverse takster Dyreart mv. Tillægsafgifter for kontrol af dyr, som slagtes på mindre slagterier /12/2014, /12/2014, /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr Dag Grundgebyr for kontrol i mindre slagterier og vildtbehandlingsvirksomheder (AM på bedriften). 559 Bevis Gebyr for udstedelse af bevis for uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri. 15,66 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer ved slagtning af husdyr, opdrættet vildt eller slagtermæssig behandling af nedlagt vildt. 0, liter Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer hos virksomheder, der modtager uforarbejdet rå mælk. 11,31 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer hos ægpakkerier og hønsehold, hvorfra æg sælges direkte til konsum. 25,08 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer i akvakulturbrug /12/2014, 35, stk /12/2014, 35, stk Kontrolleret fangstattest 180 Kontrolleret fangstattest Gebyr for IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra tredjelande. Gebyr for IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra lavrisikolande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 6 af 14

7 /12/2014, XXX A Bek. nr af 16/12/2013, 2 Forholdsmæssig fordeling Tilstedetid Gebyr for audit af virksomheder godkendt til eksport af kød og kødvarer til USA. Auditenhedens omkostninger fordeles i forhold til det anvendte tidsforbrug ved den enkelte virksomhed Certifikat Gebyr for udstedelse af certifikat for godkendelse og syn af isoleret transportmateriel. 1631XXX A 1631XXX A Bek. nr af 16/12/2013, 3 Bek. nr af 16/12/2013, Ændring Gebyr for ændring af eksisterende certifikat ved fx ejerskifte eller bortkomst Udstedt certifikat Gebyr for syn og samtidig udstedelse af certifikat Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Grænseværdi for et pesticid Grænseværdi for et pesticid Grænseværdi for et pesticid Gebyr for hver grænseværdi for et pesticid, der ansøges om, og hvor der forelægger en præsentation af ansøgningsdossieret. Gebyr for hver grænseværdi for et pesticid, der ansøges om, og hvor der ikke forelægger en præsentation af ansøgningsdossieret. Gebyr for ansøgning om grænseværdier for det samme pesticid i mere end én fødevare Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Time Gebyr for indhentning af yderligere information til grænseværdifastsættelse, når arbejdet har videnskabelig karakter. 535 Time Gebyr for indhentning af yderligere information til grænseværdifastsættelse, når arbejdet har administrativ karakter. 23/12/2014, 39, stk. 1, nr. 1 23/12/2014, 39, stk. 1, nr Anmeldelse Gebyr for anmeldelse i henhold til individuel tilladelse til tilsætning af næringsstoffer til fødevarer Anmeldelse Gebyr for anmeldelse af elektrolytter til sportsdrikke. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 7 af 14

8 23/12/2014, 39, stk. 1, nr Anmeldelse af produkt/variant Gebyr for anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne. Gebyret er for det andet og følgende produkter. 23/12/2014, 39, stk. 1, nr. 3 23/12/2014, 39, stk. 2, nr. 1 23/12/2014, 39, stk. 2, nr. 2 23/12/2014, 39, stk. 2. nr. 3 23/12/2014, 39, stk Anmeldelse Gebyr for anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne. Gebyret er for det første produkt Godkendelse Gebyr for godkendelse af et næringsstof Godkendelse Gebyr for godkendelse af et næringsstof, der er vurderet af JACFA eller SCF/EFSA Forlængelse Gebyr for forlængelse af tilladelse til anvendelse af et næringsstof Anmodning Gebyr for anmodning om godkendelse af kontrol- og overvågningsudstyr. 23/12/2014, 39, stk. 5 Faktiske omkostninger dog max kr. Sag Gebyr for godkendelse af nye levnedsmidler- og ingredienser. Gebyret beregnes ud fra de faktiske omkostninger ved behandling af sagen. 23/12/2014, 39, stk Sag Gebyret er depositum for godkendelse af nye levnedsmidler- og ingredienser /12/2014, 39, stk. 4, nr Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 8 af 14

9 /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk /12/2014, 39, stk Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym, hvor der ikke kræves fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser Godkendelse Gebyrfor godkendelse af et enzym, hvor der kræves fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser Godkendelse Gebyr for godkendelse af ændret anvendelse af et enzym Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym, hvor produktionsmetoden er ændret, men den mikrobielle udgangsorganisme ikke er ændret Godkendelse Gebyr for godkendelse af desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pattespraymiddel, eller middel til yverhygiejne, der kræver toksikologisk vurdering Godkendelse Gebyr for godkendelse af desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pattespraymiddel, eller middel til yverhygiejne, der ikke kræver toksikologisk vurdering Bek. nr. 23/12/2014, 7, 19, Kontrolbesøg Grundgebyr for autorisation, godkendelse, registrering, attestering, tilsyn eller kontrol mv. i forbindelse med levende dyr, landbrugsbedrifter med animalsk produktion og animalske non-food produkter herunder biprodukter /12/2014, 19, stk. 1, nr Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. Gælder sager vedrørende lov om fødevarer, økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 9 af 14

10 /12/2014, Dyr Gebyr for attestation i forbindelse med rejser med hund, kat eller andet selskabsdyr /12/2014, 7, 19, Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med kontrollen mv. Hvis den pågældende kontrol mv. udføres på Fødevarestyrelsens hjemsted, betales ikke grundgebyr /12/2014, /12/2014, 19, stk. 1, nr /12/2014, 8, stk /12/2014, 8, stk. 1 22,75 Selskabsdyrpas Gebyr for tilsendelse af blanke selskabsdyrpas Ekstrakontrol Gebyr for administrativ ekstrakontrol (kontrol af fx dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg), der udføres som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller en indskærpelse. Gælder sager vedrørende lov om fødevarer, økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportisolationsstalde. 202 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportisolationsstalde /12/2014, 10, stk Aflysning/omlægning Gebyr for aflysning eller omlægning af en rekvireret kontrol /12/2014, 9, stk /12/2014, 9, stk /12/2014, 9, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra en besætning. 257 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra en besætning. 394 Certifikat Gebyr for udstedelse af et TRACES-certifikat, når udstedelsen ikke kan gennemføres online under kontrolbesøget. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 10 af 14

11 /12/2014, 9, stk Certifikat Gebyr for udstedelse af et TRACES-certifikat, når udstedelsen ikke kan gennemføres online under kontrolbesøget, og når operatøren i forbindelse med eksport ikke inden for fristen på 4 arbejdsdage før udførslen har fremsendt fornødne oplysninger til Fødevarestyrelsen /12/2014, 10, stk Aflysning/omlægning Gebyr for aflysning eller omlægning af en rekvireret kontrol 1644XXX C 1644XXX C 23/12/2014, 17, stk. 1 23/12/2014, 17, stk Besætning Gebyr for mælkeproducerende enheder der benytter kvalitetsrådgivning hos Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer. 792 Besætning Gebyr for mælkeproducerende enheder der ikke benytter kvalitetsrådgivning hos Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer /12/ , stk Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med kvægpas, sundhedsdokumenter eller erstatningsdokumenter af samme udstedes manuelt. 1650XXX C 1650XXX C 1650XXX C 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk. 1 23/12/2014, 15, stk. 2 23/12/2014, 15, stk. 3 23/12/2014, 15, stk. 3 16,15 Årsdyr Gebyr for registrering af kvæg i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 390,55 Besætning Gebyr for registrering af får og geder i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 19,25 Kvægpas Gebyr for automatisk udskrivning af kvægpas direkte fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 14,81 Kvægpas Gebyr for bestilling af kvægpas via Dyreregistrering eller XXX C 23/12/2014, 15, stk. 4 22,97 Sundhedsdokument Gebyr for automatisk udskrivning af sundhedsdokumenter for får og geder direkte fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk ,79 Besætning Afgift for registrering og kontrol af flytning af svin mv. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 11 af 14

12 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk. 6 3,78 Svin Gebyr for kontrol af flytning af svin mv. 1656XXX C 23/12/2014, 11, stk Besætning på mindst 10 dyr pr. år Gebyr for kontrol af antibiotikaforbruget i svinebesætninger /12/2014, 11, stk /12/2014, 11, stk /12/2014, 18, stk Bek. nr af 16/12/2013, 32, stk Bek. nr af 16/12/2013, 32, stk Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 og 33 a Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 og 33 a Bek. nr. 820 af 27/07/2012, Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 a Påbud Gebyr for udstedelse af påbud (gult kort) vedr. antibiotikaforbrug i svinebesætninger Kontrol Gebyr for opfølgende kontrol i forbindelse med påbud udsted i relation til gult kort, antibiotika. 695 Leverance og hus Gebyr for tilsyn med slagtekyllinger til slagterier i Danmark Autorisation Gebyr for udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 10 i transportforordningen Autorisation Gebyr for udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 11 i transportforordningen. 124 Kontrol Gebyr for forudgående kontrol af en førstegangslogbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark eller et andet EU-medlemsland. 124 Kontrol Gebyr for forudgående kontrol af en gentagelseslogbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark eller et andet EU-medlemsland. 69 Kontrol Gebyr for den efterfølgende kontrol af en logbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark. 39 Kontrol Gebyr for den efterfølgende kontrol af en logbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i et andet EU-medlemsland. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 12 af 14

13 /12/2014, 19, stk. 3, nr Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol med dyrevelfærd i besætninger /12/2014, 19, stk. 3, nr Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med dyrevelfærdskontrol i besætninger /12/2014, 19, stk. 3, nr. 2 og Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde eller administrativ ekstrakontrol uden kontrolbesøg. Gælder sager vedrørende lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området Bek. nr. 757 af 23/06/ , stk Hus hos slagtekyllingeprodcent Gebyr for registrering af anmeldelsen af forøget belægningsgrad /12/2014, 18, stk Dyrlæge Gebyr for kontrol med praktiserende dyrlægers efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink. Omfatter praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med besætningsejere. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 13 af 14

14 /12/2014, 19, stk. 3, nr Ekstrakontrol Gebyr for administrativ ekstrakontrol (kontrol af fx dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg), der udføres som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller en indskærpelse. Gælder sager vedrørende lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. 1668XXX C 23/12/2014, 18, stk Besætningsejer pr. år Gebyr for ordinær kontrol med dyrevelfærd i besætninger på over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr. 1668XXX C 23/12/2014, 18, stk Besætningsejer pr. år Gebyr for ordinær kontrol med dyrevelfærd i besætninger på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 1, stk Tilladelse Gebyr for udstedelse af tilladelse til anvendelse af hvirveldyr og blæksprutter til forsøg Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 1, stk Efterfølgende påbegyndte år Årligt gebyr for opretholdelse af ovennævnte tilladelse. 1669XXX B Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 2, stk Ændring Gebyr for ændring i et af 6 specifikke punkter i den oprindelige tilladelse til dyreforsøg /12/2014, /12/2014, Certifikat / attest Gebyr for udstedelse af eksportcertifikat eller -attest, herunder præeksportcertifikater mv. 746 Time Gebyr for bistand til løsning af særlige problemer i forbindelse med eksport af fødevarer, foder og levende dyr samt animalske nonfood-produkter. A Faktureres af Teknologisk Institut (ATP-Materielkontrollen) B Der er ikke oprettet et varekort og nummer for varen i Navision Stat C Faktureres af SEGES Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 14 af 14

Gebyrer Foderstofvirksomhed Bek. nr af 22/12/2015, 45, stk. 2

Gebyrer Foderstofvirksomhed Bek. nr af 22/12/2015, 45, stk. 2 Gebyrer 2016 Revideret 1. januar 2016 Varenummer 1602190 22/12/2015, 45, stk. 2 1.525 Foderstofvirksomhed Afgift for foderstofvirksomheder der alene transporterer foder (vognmænd), og hvis indtægt ved

Læs mere

Gebyrer Bek. nr. 887 af 28/06/2017, 50, stk Foderstofvirksomhed

Gebyrer Bek. nr. 887 af 28/06/2017, 50, stk Foderstofvirksomhed Gebyrer 2017 Revideret 1. september 2017 Varenummer 1602190 28/06/2017, 50, stk. 2 994 Foderstofvirksomhed Afgift for foderstofvirksomheder der alene transporterer foder (vognmænd), og hvis indtægt ved

Læs mere

Gebyrer Bek. nr af 29/12/2017, 50, stk Foderstofvirksomhed

Gebyrer Bek. nr af 29/12/2017, 50, stk Foderstofvirksomhed Gebyrer 2018 Revideret 1. januar 2018 Varenummer 1602190 29/12/2017, 50, stk. 2 1.021 Foderstofvirksomhed pr. år Afgift for foderstofvirksomheder der alene transporterer foder (vognmænd), og hvis indtægt

Læs mere

Side 1 af 28 Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-45-31-00081 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. december 2013. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. december 2013. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 27. december 2013. Nr. 1649. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) I medfør af 28, stk. 1, 44, 45, stk. 1-4,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. december 2014. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. december 2014. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 23. december 2014. Nr. 1545. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) I medfør af 28, stk. 1, 44, stk. 2, 45, stk.

Læs mere

Side 2 af 27 66, stk. 4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, 114 a i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf

Side 2 af 27 66, stk. 4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, 114 a i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf Side 1 af 27 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) BEK nr 1799 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-45-31-00185 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) BEK nr 1799 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-45-31-00185 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) BEK nr 1545 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-45-31-00081 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) UDKAST

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) UDKAST Lovtidende A Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) UDKAST I medfør af 28, stk. 1, 44, stk. 2, 45, stk. 1-4 og 10, og 49, stk. 1, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. UDKAST

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. UDKAST Lovtidende A Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. UDKAST I medfør af 28, stk. 1, 44, stk. 2, 45, stk. 1-4 og 10, og 49, stk. 1, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. juni Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1)

Lovtidende A Udgivet den 30. juni Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) Lovtidende A 2017 Udgivet den 30. juni 2017 28. juni 2017. Nr. 887. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) I medfør af 28, stk. 1, 44, stk. 2, 45, stk. 1-4 og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) UDKAST

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) UDKAST Lovtidende A Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. 1) UDKAST I medfør af 28, stk. 1, 44, stk. 2, 45, stk. 1-4 og 9, og 49, stk. 1, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 511 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Juni 2014

NaturErhvervstyrelsen Juni 2014 NaturErhvervstyrelsen Juni 2014 Rekvirerede ydelser i forbindelse med dyrkning af læggekartofler Varenummer Beskrivelse Pris ex moms 53662400 Plantepas til læggekartofler - Startgebyr, trykning af plantepas

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85 20. december 2013 Priser i 2014 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2014. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Slagtehus-nyt april 2013

Slagtehus-nyt april 2013 Slagtehus-nyt april 2013 Kontrolomkostninger Habilitetsproblematikken DAKA Midlertidigt kompetencebevis en mulighed - fx under uddannelse Møde med audit-dyrlægerne på de mindre slagterier Nødslagtning

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1)

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1) BEK nr 1031 af 26/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-0114-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009 af lov om frø, kartofler og planter, 11 i bekendtgørelse nr. 198 af

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL OMSÆTNING 19-04-2011 J.nr.: 2011-20-35-00739/EEP/AHX/SQUM 19. april 2011: Bekendtgørelse nr. 331 af 15. april 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Hvis din virksomhed producerer, indkøber, oplagrer, sælger transporterer eller

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016 Vejledning Transportører og lagre af foder 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Nye virksomheder... 3 4. Ophør... 4 5. Kontrol... 4 6. Betaling... 4 7.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny husdyrlov Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny lov om husdyrgodkendelse Loven træder i kraft 1. august 2017 Kun anlægget skal godkendes arealer udgår Begrebet DE forsvinder Godkendelse gives til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) I medfør af 28-30, 31, stk. 1, 34, stk. 2, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 3, 48-49, 59 a - 59 b og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard 24 9 213 Emner Velkommen til Fagligt nyt 24.-25.9.213 Direktør Nicolaj Nørgaard Ros Udfordringer DanAvl Nyt lovgivning Bedre økonomi/bytteforhold Fremgang på miljø Fremgang på dyrevelfærd DC-aftale Tak

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1448 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00254 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1007 af 19/09/2014 Gældende (Autorisationsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-09-2014 Fødevareministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 467 af 15/05/2014 Ændrer i/ophæver BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere