439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden"

Transkript

1 Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer /12/2014, 21, 22, 30, 31, /12/2014, 30, stk. 1, nr /12/2014, 31, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder og ved importkontrol Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 607 Påbegyndt time Gebyr for importkontrol af direkte landinger af ikke ferske fisk og fiskevarer /12/2014, 21, 22, 30, 31, Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyr for kontrol i fødevarevirksomheder og ved importkontrol /12/2014, kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold /12/2014, Registreret virksomhed Gebyr for ordinær kontrol i virksomheder, der alene er autoriseret eller registreret til at udføre transport af fødevarer /12/2014, 31 stk ,48 (30 ) Parti Minimumsgebyr for importkontrol af levende dyr og animalske produkter mv. samt animalske fødevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 31 stk ,29 (350 ) Parti Maksimumsgebyr for importkontrol af levende dyr og animalske produkter mv. samt animalske fødevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 1 af 14

2 /12/2014, 31 stk. 7 11,17 (1,5 ) Ton Gebyr for importkontrol af animalske produkter mv. bortset fra fisk og fiskevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 31 stk. 7 37,25 (5 ) Ton Gebyr for importkontrol af levende dyr fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 26 stk /12/2014, 45, stk Autoriseret/registreret virksomhed og offentlig institution (P-nummer) Foderstofvirksomhed Afgift til dækning af omkostningerne ved Fødevarestyrelsens kampagnekontrol i fødevarevirksomheder. Afgift for foderstofvirksomheder der alene transporterer foder (vognmænd), og hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår overstiger kr /12/2014, Ansøgning Behandling af ansøgning om registrering eller godkendelse af foder- og foderstofvirksomheder /12/2014, 45, stk /12/2014, 45, stk /12/ , stk /12/ , stk Foderstofvirksomhed 197 Foderstofvirksomhed Foderstofvirksomhed (CVR-nr. eller CPR-nr.) 222 Foderstofvirksomhed (transportør) Afgift for foderstofvirksomheder hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår overstiger kr Afgift for foderstofvirksomheder hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår ikke overstiger kr Afgift for foderstofvirksomheder der ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form (landbrug). Afgift for fodertransportører hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår ikke overstiger kr Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 2 af 14

3 /12/2014, 47, stk. 1 og stk. 2 samt 49, stk. 1, stk. 2 og stk /12/2013, 47, stk. 1 og 2 samt 49, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 47, stk Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler der: indgår i virksomhedens produktion af forblandinger. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger. Gælder ikke for foderblandinger til fisk og foder, der eksporteres til tredjelande. sælges til slutbruger inden for EU. enten importeres eller indføres fra andet EU-land med henblik på videresalg. enten importeres eller indføres fra andet EU-land til brug på egen bedrift. Gælder også for foder- og forblandinger. 363 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler der: indgår i virksomhedens produktion af forblandinger og som eksporteres til tredjelande. indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger, og som eksporteres til tredjelande. Gælder ikke foderblandinger til fisk. eksporteres til tredjelande. 781,85 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 344,85 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 411 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler, der indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger til fisk. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 3 af 14

4 /12/2014, 47, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 48 samt 49, stk /12/2014, /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, /12/2014, Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler, der indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger til fisk, og som eksporteres til tredjelande. 390,45 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 258,40 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 12,65 Fulde 100 kg Mængdeafgift på: Produktion af fodertilsætningsstoffer. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. Import eller indførsel fra andet EU-land af fodertilsætningsstoffer med henblik på videresalg eller brug på egen bedrift. 8,17 Fulde 100 kg Mængdeafgift på produktion af fodertilsætningsstoffer. Gælder for foder, der eksporteres til tredjelande. 12,02 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodertilsætningsstoffer (varenr ). 7,76 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodertilsætningsstoffer (varenr ). 513 Påbegyndt time Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder udført af kontorfunktionærer, laboranter og kontrollører Tilsyn / audit Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 4 af 14

5 /12/2014, Påbegyndt time Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder udført af akademiske medarbejdere /12/2014, Lov om fødevarer 45, stk. 6, jf. 23/12/2014, /12/2014, 62, stk Registreret virksomhed Anmeldt kosttilskud 581 Registreret virksomhed Afgift til finansiering af særlig kontrol af kosttilskud. Afgiften betales af virksomheder, der har anmeldt kosttilskud til forhandling i Danmark. Afgift til finansiering af særlig kontrol af kosttilskud. Afgiften betales af virksomheder, der har anmeldt kosttilskud til forhandling i Danmark. Afgift til delvis finansiering af fødevarekontrollens rejsehold /12/ , nr /12/ , nr /12/2014, 62, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirksomheder. (Fødevare Rejseholdet). 439 Påbegyndt kvarter Gebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirksomheder. (Fødevare Rejseholdet) Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 1607XXX Bek. nr af 26/10/2011 Diverse takster Virksomhedstype og autorisationsantal Gebyrer for kontrol af fisk og fiskevarer i Grønland Bek. nr. 390 af 15/04/2014, Bek. nr. 390 af 15/04/ Bek. nr. 390 af 15/04/ Ton Afgift for kontrol ved import af fiskevarer og levende muslinger m.m. fra tredjelande. 340 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol ved import af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tredjelande. 508 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol ved import af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tredjelande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 5 af 14

6 Bek. nr. 390 af 15/04/ Kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold /12/2014, 24 samt bilag 1 Diverse takster Dyreart mv. Tillægsafgifter for kontrol af dyr, som slagtes på mindre slagterier /12/2014, /12/2014, /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr Dag Grundgebyr for kontrol i mindre slagterier og vildtbehandlingsvirksomheder (AM på bedriften). 559 Bevis Gebyr for udstedelse af bevis for uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri. 15,66 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer ved slagtning af husdyr, opdrættet vildt eller slagtermæssig behandling af nedlagt vildt. 0, liter Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer hos virksomheder, der modtager uforarbejdet rå mælk. 11,31 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer hos ægpakkerier og hønsehold, hvorfra æg sælges direkte til konsum. 25,08 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer i akvakulturbrug /12/2014, 35, stk /12/2014, 35, stk Kontrolleret fangstattest 180 Kontrolleret fangstattest Gebyr for IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra tredjelande. Gebyr for IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra lavrisikolande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 6 af 14

7 /12/2014, XXX A Bek. nr af 16/12/2013, 2 Forholdsmæssig fordeling Tilstedetid Gebyr for audit af virksomheder godkendt til eksport af kød og kødvarer til USA. Auditenhedens omkostninger fordeles i forhold til det anvendte tidsforbrug ved den enkelte virksomhed Certifikat Gebyr for udstedelse af certifikat for godkendelse og syn af isoleret transportmateriel. 1631XXX A 1631XXX A Bek. nr af 16/12/2013, 3 Bek. nr af 16/12/2013, Ændring Gebyr for ændring af eksisterende certifikat ved fx ejerskifte eller bortkomst Udstedt certifikat Gebyr for syn og samtidig udstedelse af certifikat Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Grænseværdi for et pesticid Grænseværdi for et pesticid Grænseværdi for et pesticid Gebyr for hver grænseværdi for et pesticid, der ansøges om, og hvor der forelægger en præsentation af ansøgningsdossieret. Gebyr for hver grænseværdi for et pesticid, der ansøges om, og hvor der ikke forelægger en præsentation af ansøgningsdossieret. Gebyr for ansøgning om grænseværdier for det samme pesticid i mere end én fødevare Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Time Gebyr for indhentning af yderligere information til grænseværdifastsættelse, når arbejdet har videnskabelig karakter. 535 Time Gebyr for indhentning af yderligere information til grænseværdifastsættelse, når arbejdet har administrativ karakter. 23/12/2014, 39, stk. 1, nr. 1 23/12/2014, 39, stk. 1, nr Anmeldelse Gebyr for anmeldelse i henhold til individuel tilladelse til tilsætning af næringsstoffer til fødevarer Anmeldelse Gebyr for anmeldelse af elektrolytter til sportsdrikke. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 7 af 14

8 23/12/2014, 39, stk. 1, nr Anmeldelse af produkt/variant Gebyr for anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne. Gebyret er for det andet og følgende produkter. 23/12/2014, 39, stk. 1, nr. 3 23/12/2014, 39, stk. 2, nr. 1 23/12/2014, 39, stk. 2, nr. 2 23/12/2014, 39, stk. 2. nr. 3 23/12/2014, 39, stk Anmeldelse Gebyr for anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne. Gebyret er for det første produkt Godkendelse Gebyr for godkendelse af et næringsstof Godkendelse Gebyr for godkendelse af et næringsstof, der er vurderet af JACFA eller SCF/EFSA Forlængelse Gebyr for forlængelse af tilladelse til anvendelse af et næringsstof Anmodning Gebyr for anmodning om godkendelse af kontrol- og overvågningsudstyr. 23/12/2014, 39, stk. 5 Faktiske omkostninger dog max kr. Sag Gebyr for godkendelse af nye levnedsmidler- og ingredienser. Gebyret beregnes ud fra de faktiske omkostninger ved behandling af sagen. 23/12/2014, 39, stk Sag Gebyret er depositum for godkendelse af nye levnedsmidler- og ingredienser /12/2014, 39, stk. 4, nr Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 8 af 14

9 /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk /12/2014, 39, stk Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym, hvor der ikke kræves fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser Godkendelse Gebyrfor godkendelse af et enzym, hvor der kræves fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser Godkendelse Gebyr for godkendelse af ændret anvendelse af et enzym Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym, hvor produktionsmetoden er ændret, men den mikrobielle udgangsorganisme ikke er ændret Godkendelse Gebyr for godkendelse af desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pattespraymiddel, eller middel til yverhygiejne, der kræver toksikologisk vurdering Godkendelse Gebyr for godkendelse af desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pattespraymiddel, eller middel til yverhygiejne, der ikke kræver toksikologisk vurdering Bek. nr. 23/12/2014, 7, 19, Kontrolbesøg Grundgebyr for autorisation, godkendelse, registrering, attestering, tilsyn eller kontrol mv. i forbindelse med levende dyr, landbrugsbedrifter med animalsk produktion og animalske non-food produkter herunder biprodukter /12/2014, 19, stk. 1, nr Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. Gælder sager vedrørende lov om fødevarer, økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 9 af 14

10 /12/2014, Dyr Gebyr for attestation i forbindelse med rejser med hund, kat eller andet selskabsdyr /12/2014, 7, 19, Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med kontrollen mv. Hvis den pågældende kontrol mv. udføres på Fødevarestyrelsens hjemsted, betales ikke grundgebyr /12/2014, /12/2014, 19, stk. 1, nr /12/2014, 8, stk /12/2014, 8, stk. 1 22,75 Selskabsdyrpas Gebyr for tilsendelse af blanke selskabsdyrpas Ekstrakontrol Gebyr for administrativ ekstrakontrol (kontrol af fx dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg), der udføres som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller en indskærpelse. Gælder sager vedrørende lov om fødevarer, økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportisolationsstalde. 202 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportisolationsstalde /12/2014, 10, stk Aflysning/omlægning Gebyr for aflysning eller omlægning af en rekvireret kontrol /12/2014, 9, stk /12/2014, 9, stk /12/2014, 9, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra en besætning. 257 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra en besætning. 394 Certifikat Gebyr for udstedelse af et TRACES-certifikat, når udstedelsen ikke kan gennemføres online under kontrolbesøget. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 10 af 14

11 /12/2014, 9, stk Certifikat Gebyr for udstedelse af et TRACES-certifikat, når udstedelsen ikke kan gennemføres online under kontrolbesøget, og når operatøren i forbindelse med eksport ikke inden for fristen på 4 arbejdsdage før udførslen har fremsendt fornødne oplysninger til Fødevarestyrelsen /12/2014, 10, stk Aflysning/omlægning Gebyr for aflysning eller omlægning af en rekvireret kontrol 1644XXX C 1644XXX C 23/12/2014, 17, stk. 1 23/12/2014, 17, stk Besætning Gebyr for mælkeproducerende enheder der benytter kvalitetsrådgivning hos Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer. 792 Besætning Gebyr for mælkeproducerende enheder der ikke benytter kvalitetsrådgivning hos Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer /12/ , stk Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med kvægpas, sundhedsdokumenter eller erstatningsdokumenter af samme udstedes manuelt. 1650XXX C 1650XXX C 1650XXX C 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk. 1 23/12/2014, 15, stk. 2 23/12/2014, 15, stk. 3 23/12/2014, 15, stk. 3 16,15 Årsdyr Gebyr for registrering af kvæg i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 390,55 Besætning Gebyr for registrering af får og geder i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 19,25 Kvægpas Gebyr for automatisk udskrivning af kvægpas direkte fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 14,81 Kvægpas Gebyr for bestilling af kvægpas via Dyreregistrering eller 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk. 4 22,97 Sundhedsdokument Gebyr for automatisk udskrivning af sundhedsdokumenter for får og geder direkte fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk ,79 Besætning Afgift for registrering og kontrol af flytning af svin mv. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 11 af 14

12 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk. 6 3,78 Svin Gebyr for kontrol af flytning af svin mv. 1656XXX C 23/12/2014, 11, stk Besætning på mindst 10 dyr pr. år Gebyr for kontrol af antibiotikaforbruget i svinebesætninger /12/2014, 11, stk /12/2014, 11, stk /12/2014, 18, stk Bek. nr af 16/12/2013, 32, stk Bek. nr af 16/12/2013, 32, stk Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 og 33 a Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 og 33 a Bek. nr. 820 af 27/07/2012, Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 a Påbud Gebyr for udstedelse af påbud (gult kort) vedr. antibiotikaforbrug i svinebesætninger Kontrol Gebyr for opfølgende kontrol i forbindelse med påbud udsted i relation til gult kort, antibiotika. 695 Leverance og hus Gebyr for tilsyn med slagtekyllinger til slagterier i Danmark Autorisation Gebyr for udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 10 i transportforordningen Autorisation Gebyr for udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 11 i transportforordningen. 124 Kontrol Gebyr for forudgående kontrol af en førstegangslogbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark eller et andet EU-medlemsland. 124 Kontrol Gebyr for forudgående kontrol af en gentagelseslogbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark eller et andet EU-medlemsland. 69 Kontrol Gebyr for den efterfølgende kontrol af en logbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark. 39 Kontrol Gebyr for den efterfølgende kontrol af en logbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i et andet EU-medlemsland. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 12 af 14

13 /12/2014, 19, stk. 3, nr Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol med dyrevelfærd i besætninger /12/2014, 19, stk. 3, nr Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med dyrevelfærdskontrol i besætninger /12/2014, 19, stk. 3, nr. 2 og Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde eller administrativ ekstrakontrol uden kontrolbesøg. Gælder sager vedrørende lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området Bek. nr. 757 af 23/06/ , stk Hus hos slagtekyllingeprodcent Gebyr for registrering af anmeldelsen af forøget belægningsgrad /12/2014, 18, stk Dyrlæge Gebyr for kontrol med praktiserende dyrlægers efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink. Omfatter praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med besætningsejere. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 13 af 14

14 /12/2014, 19, stk. 3, nr Ekstrakontrol Gebyr for administrativ ekstrakontrol (kontrol af fx dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg), der udføres som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller en indskærpelse. Gælder sager vedrørende lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. 1668XXX C 23/12/2014, 18, stk Besætningsejer pr. år Gebyr for ordinær kontrol med dyrevelfærd i besætninger på over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr. 1668XXX C 23/12/2014, 18, stk Besætningsejer pr. år Gebyr for ordinær kontrol med dyrevelfærd i besætninger på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 1, stk Tilladelse Gebyr for udstedelse af tilladelse til anvendelse af hvirveldyr og blæksprutter til forsøg Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 1, stk Efterfølgende påbegyndte år Årligt gebyr for opretholdelse af ovennævnte tilladelse. 1669XXX B Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 2, stk Ændring Gebyr for ændring i et af 6 specifikke punkter i den oprindelige tilladelse til dyreforsøg /12/2014, /12/2014, Certifikat / attest Gebyr for udstedelse af eksportcertifikat eller -attest, herunder præeksportcertifikater mv. 746 Time Gebyr for bistand til løsning af særlige problemer i forbindelse med eksport af fødevarer, foder og levende dyr samt animalske nonfood-produkter. A Faktureres af Teknologisk Institut (ATP-Materielkontrollen) B Der er ikke oprettet et varekort og nummer for varen i Navision Stat C Faktureres af SEGES Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 14 af 14

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 167 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Jura m.fl./suro m.fl. Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Kontrol med veterinære lægemidler 2004-2005. Lise Søe Naldal og Per Schaap

Kontrol med veterinære lægemidler 2004-2005. Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2004-2005 Lise Søe Naldal og Per Schaap Kontrol med veterinære lægemidler 2004-2005 FødevareRapport 2006:16 1. udgave, 1. oplag august 2006 Copyright: Fødevarestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED 9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED For 50 år siden og tidligere blev fødevarer produceret lokalt, så når landmanden skulle købe varer hos købmanden, blev købmandens regning måske betalt med æg, som så

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning

Veterinærforliget, fyraftensmøde Meget få ændringer i bekendtgørelsen Vigtigt at bemærke: Den nye vejledning Kvægposten Sikke en fantastisk sommer det har været i år. Jeg håber, at I alle har nydt det, og fået tanket op med oplevelser, energi og D-vitaminer, så I er klar til at tage udfordringerne op i det kommende

Læs mere

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 2015 DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 FORORD 3 1 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 4 FAKTA ViDs konference 2014 6 FAKTA Sådan er ViD organiseret 8

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (jf. bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Arbejdsgrupperapport en klippekortordning for dyretransporter December 2006

Arbejdsgrupperapport en klippekortordning for dyretransporter December 2006 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Arbejdsgrupperapport om en klippekortordning for dyretransporter December 2006 KAPITEL 1. INDLEDNING...6 1.1. Baggrund... 6 1.1.1. Kommissorium... 6 1.1.2.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Kontoret for kemisk fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og veterinære lægemidler Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 FødevareRapport

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere