439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden"

Transkript

1 Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer /12/2014, 21, 22, 30, 31, /12/2014, 30, stk. 1, nr /12/2014, 31, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder og ved importkontrol Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 607 Påbegyndt time Gebyr for importkontrol af direkte landinger af ikke ferske fisk og fiskevarer /12/2014, 21, 22, 30, 31, Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyr for kontrol i fødevarevirksomheder og ved importkontrol /12/2014, kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold /12/2014, Registreret virksomhed Gebyr for ordinær kontrol i virksomheder, der alene er autoriseret eller registreret til at udføre transport af fødevarer /12/2014, 31 stk ,48 (30 ) Parti Minimumsgebyr for importkontrol af levende dyr og animalske produkter mv. samt animalske fødevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 31 stk ,29 (350 ) Parti Maksimumsgebyr for importkontrol af levende dyr og animalske produkter mv. samt animalske fødevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 1 af 14

2 /12/2014, 31 stk. 7 11,17 (1,5 ) Ton Gebyr for importkontrol af animalske produkter mv. bortset fra fisk og fiskevarer fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 31 stk. 7 37,25 (5 ) Ton Gebyr for importkontrol af levende dyr fra New Zealand. Gebyret er fastsat af EU /12/2014, 26 stk /12/2014, 45, stk Autoriseret/registreret virksomhed og offentlig institution (P-nummer) Foderstofvirksomhed Afgift til dækning af omkostningerne ved Fødevarestyrelsens kampagnekontrol i fødevarevirksomheder. Afgift for foderstofvirksomheder der alene transporterer foder (vognmænd), og hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår overstiger kr /12/2014, Ansøgning Behandling af ansøgning om registrering eller godkendelse af foder- og foderstofvirksomheder /12/2014, 45, stk /12/2014, 45, stk /12/ , stk /12/ , stk Foderstofvirksomhed 197 Foderstofvirksomhed Foderstofvirksomhed (CVR-nr. eller CPR-nr.) 222 Foderstofvirksomhed (transportør) Afgift for foderstofvirksomheder hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår overstiger kr Afgift for foderstofvirksomheder hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår ikke overstiger kr Afgift for foderstofvirksomheder der ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form (landbrug). Afgift for fodertransportører hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i forudgående kalenderår ikke overstiger kr Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 2 af 14

3 /12/2014, 47, stk. 1 og stk. 2 samt 49, stk. 1, stk. 2 og stk /12/2013, 47, stk. 1 og 2 samt 49, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 47, stk Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler der: indgår i virksomhedens produktion af forblandinger. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger. Gælder ikke for foderblandinger til fisk og foder, der eksporteres til tredjelande. sælges til slutbruger inden for EU. enten importeres eller indføres fra andet EU-land med henblik på videresalg. enten importeres eller indføres fra andet EU-land til brug på egen bedrift. Gælder også for foder- og forblandinger. 363 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler der: indgår i virksomhedens produktion af forblandinger og som eksporteres til tredjelande. indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger, og som eksporteres til tredjelande. Gælder ikke foderblandinger til fisk. eksporteres til tredjelande. 781,85 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 344,85 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 411 Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler, der indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger til fisk. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 3 af 14

4 /12/2014, 47, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, 48 samt 49, stk /12/2014, /12/2014, 54, stk /12/2014, 54, stk /12/2014, /12/2014, Fulde 100 tons TS Mængdeafgift på fodermidler, der indgår i virksomhedens produktion af foderblandinger til fisk, og som eksporteres til tredjelande. 390,45 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 258,40 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodermidler (varenr ). 12,65 Fulde 100 kg Mængdeafgift på: Produktion af fodertilsætningsstoffer. Gælder ikke for foder, der eksporteres til tredjelande. Import eller indførsel fra andet EU-land af fodertilsætningsstoffer med henblik på videresalg eller brug på egen bedrift. 8,17 Fulde 100 kg Mængdeafgift på produktion af fodertilsætningsstoffer. Gælder for foder, der eksporteres til tredjelande. 12,02 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodertilsætningsstoffer (varenr ). 7,76 Fulde 100 tons TS Foderstofvirksomheder, der lever op til kravene om foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 % af mængdeafgiften for fodertilsætningsstoffer (varenr ). 513 Påbegyndt time Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder udført af kontorfunktionærer, laboranter og kontrollører Tilsyn / audit Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 4 af 14

5 /12/2014, Påbegyndt time Gebyr for tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol af foderstofvirksomheder udført af akademiske medarbejdere /12/2014, Lov om fødevarer 45, stk. 6, jf. 23/12/2014, /12/2014, 62, stk Registreret virksomhed Anmeldt kosttilskud 581 Registreret virksomhed Afgift til finansiering af særlig kontrol af kosttilskud. Afgiften betales af virksomheder, der har anmeldt kosttilskud til forhandling i Danmark. Afgift til finansiering af særlig kontrol af kosttilskud. Afgiften betales af virksomheder, der har anmeldt kosttilskud til forhandling i Danmark. Afgift til delvis finansiering af fødevarekontrollens rejsehold /12/ , nr /12/ , nr /12/2014, 62, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirksomheder. (Fødevare Rejseholdet). 439 Påbegyndt kvarter Gebyr for ekstra kontrol, herunder skærpet kontrol i fødevarevirksomheder. (Fødevare Rejseholdet) Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. 1607XXX Bek. nr af 26/10/2011 Diverse takster Virksomhedstype og autorisationsantal Gebyrer for kontrol af fisk og fiskevarer i Grønland Bek. nr. 390 af 15/04/2014, Bek. nr. 390 af 15/04/ Bek. nr. 390 af 15/04/ Ton Afgift for kontrol ved import af fiskevarer og levende muslinger m.m. fra tredjelande. 340 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol ved import af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tredjelande. 508 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol ved import af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tredjelande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 5 af 14

6 Bek. nr. 390 af 15/04/ Kontrol Gebyr for importkontrol, der ikke kan gennemføres på grund af rekvirentens forhold /12/2014, 24 samt bilag 1 Diverse takster Dyreart mv. Tillægsafgifter for kontrol af dyr, som slagtes på mindre slagterier /12/2014, /12/2014, /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr /12/2014, 36, stk. 1, nr Dag Grundgebyr for kontrol i mindre slagterier og vildtbehandlingsvirksomheder (AM på bedriften). 559 Bevis Gebyr for udstedelse af bevis for uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri. 15,66 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer ved slagtning af husdyr, opdrættet vildt eller slagtermæssig behandling af nedlagt vildt. 0, liter Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer hos virksomheder, der modtager uforarbejdet rå mælk. 11,31 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer hos ægpakkerier og hønsehold, hvorfra æg sælges direkte til konsum. 25,08 Ton Gebyr for kontrol for visse stoffer og restkoncentrationer i akvakulturbrug /12/2014, 35, stk /12/2014, 35, stk Kontrolleret fangstattest 180 Kontrolleret fangstattest Gebyr for IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra tredjelande. Gebyr for IUU-kontrol i forbindelse med import af fisk og fiskevarer fra lavrisikolande. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 6 af 14

7 /12/2014, XXX A Bek. nr af 16/12/2013, 2 Forholdsmæssig fordeling Tilstedetid Gebyr for audit af virksomheder godkendt til eksport af kød og kødvarer til USA. Auditenhedens omkostninger fordeles i forhold til det anvendte tidsforbrug ved den enkelte virksomhed Certifikat Gebyr for udstedelse af certifikat for godkendelse og syn af isoleret transportmateriel. 1631XXX A 1631XXX A Bek. nr af 16/12/2013, 3 Bek. nr af 16/12/2013, Ændring Gebyr for ændring af eksisterende certifikat ved fx ejerskifte eller bortkomst Udstedt certifikat Gebyr for syn og samtidig udstedelse af certifikat Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Grænseværdi for et pesticid Grænseværdi for et pesticid Grænseværdi for et pesticid Gebyr for hver grænseværdi for et pesticid, der ansøges om, og hvor der forelægger en præsentation af ansøgningsdossieret. Gebyr for hver grænseværdi for et pesticid, der ansøges om, og hvor der ikke forelægger en præsentation af ansøgningsdossieret. Gebyr for ansøgning om grænseværdier for det samme pesticid i mere end én fødevare Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Bek. nr. 861 af 10/09/2009, 6, stk Time Gebyr for indhentning af yderligere information til grænseværdifastsættelse, når arbejdet har videnskabelig karakter. 535 Time Gebyr for indhentning af yderligere information til grænseværdifastsættelse, når arbejdet har administrativ karakter. 23/12/2014, 39, stk. 1, nr. 1 23/12/2014, 39, stk. 1, nr Anmeldelse Gebyr for anmeldelse i henhold til individuel tilladelse til tilsætning af næringsstoffer til fødevarer Anmeldelse Gebyr for anmeldelse af elektrolytter til sportsdrikke. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 7 af 14

8 23/12/2014, 39, stk. 1, nr Anmeldelse af produkt/variant Gebyr for anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne. Gebyret er for det andet og følgende produkter. 23/12/2014, 39, stk. 1, nr. 3 23/12/2014, 39, stk. 2, nr. 1 23/12/2014, 39, stk. 2, nr. 2 23/12/2014, 39, stk. 2. nr. 3 23/12/2014, 39, stk Anmeldelse Gebyr for anmeldelse af smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne. Gebyret er for det første produkt Godkendelse Gebyr for godkendelse af et næringsstof Godkendelse Gebyr for godkendelse af et næringsstof, der er vurderet af JACFA eller SCF/EFSA Forlængelse Gebyr for forlængelse af tilladelse til anvendelse af et næringsstof Anmodning Gebyr for anmodning om godkendelse af kontrol- og overvågningsudstyr. 23/12/2014, 39, stk. 5 Faktiske omkostninger dog max kr. Sag Gebyr for godkendelse af nye levnedsmidler- og ingredienser. Gebyret beregnes ud fra de faktiske omkostninger ved behandling af sagen. 23/12/2014, 39, stk Sag Gebyret er depositum for godkendelse af nye levnedsmidler- og ingredienser /12/2014, 39, stk. 4, nr Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 8 af 14

9 /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk. 4, nr /12/2014, 39, stk /12/2014, 39, stk Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym, hvor der ikke kræves fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser Godkendelse Gebyrfor godkendelse af et enzym, hvor der kræves fremlæggelse af toksikologiske undersøgelser Godkendelse Gebyr for godkendelse af ændret anvendelse af et enzym Godkendelse Gebyr for godkendelse af et enzym, hvor produktionsmetoden er ændret, men den mikrobielle udgangsorganisme ikke er ændret Godkendelse Gebyr for godkendelse af desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pattespraymiddel, eller middel til yverhygiejne, der kræver toksikologisk vurdering Godkendelse Gebyr for godkendelse af desinfektionsmiddel, pattedypningsmiddel, pattespraymiddel, eller middel til yverhygiejne, der ikke kræver toksikologisk vurdering Bek. nr. 23/12/2014, 7, 19, Kontrolbesøg Grundgebyr for autorisation, godkendelse, registrering, attestering, tilsyn eller kontrol mv. i forbindelse med levende dyr, landbrugsbedrifter med animalsk produktion og animalske non-food produkter herunder biprodukter /12/2014, 19, stk. 1, nr Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde. Gælder sager vedrørende lov om fødevarer, økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 9 af 14

10 /12/2014, Dyr Gebyr for attestation i forbindelse med rejser med hund, kat eller andet selskabsdyr /12/2014, 7, 19, Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med kontrollen mv. Hvis den pågældende kontrol mv. udføres på Fødevarestyrelsens hjemsted, betales ikke grundgebyr /12/2014, /12/2014, 19, stk. 1, nr /12/2014, 8, stk /12/2014, 8, stk. 1 22,75 Selskabsdyrpas Gebyr for tilsendelse af blanke selskabsdyrpas Ekstrakontrol Gebyr for administrativ ekstrakontrol (kontrol af fx dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg), der udføres som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller en indskærpelse. Gælder sager vedrørende lov om fødevarer, økologiloven eller af lov om hold af dyr, af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportisolationsstalde. 202 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol af levende dyr til eksport på samlesteder og i eksportisolationsstalde /12/2014, 10, stk Aflysning/omlægning Gebyr for aflysning eller omlægning af en rekvireret kontrol /12/2014, 9, stk /12/2014, 9, stk /12/2014, 9, stk Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra en besætning. 257 Påbegyndt kvarter Gebyr for kontrol mv. i forbindelse med udførsel af levende dyr direkte fra en besætning. 394 Certifikat Gebyr for udstedelse af et TRACES-certifikat, når udstedelsen ikke kan gennemføres online under kontrolbesøget. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 10 af 14

11 /12/2014, 9, stk Certifikat Gebyr for udstedelse af et TRACES-certifikat, når udstedelsen ikke kan gennemføres online under kontrolbesøget, og når operatøren i forbindelse med eksport ikke inden for fristen på 4 arbejdsdage før udførslen har fremsendt fornødne oplysninger til Fødevarestyrelsen /12/2014, 10, stk Aflysning/omlægning Gebyr for aflysning eller omlægning af en rekvireret kontrol 1644XXX C 1644XXX C 23/12/2014, 17, stk. 1 23/12/2014, 17, stk Besætning Gebyr for mælkeproducerende enheder der benytter kvalitetsrådgivning hos Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer. 792 Besætning Gebyr for mælkeproducerende enheder der ikke benytter kvalitetsrådgivning hos Mejeriforeningen/Landbrug & Fødevarer /12/ , stk Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med kvægpas, sundhedsdokumenter eller erstatningsdokumenter af samme udstedes manuelt. 1650XXX C 1650XXX C 1650XXX C 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk. 1 23/12/2014, 15, stk. 2 23/12/2014, 15, stk. 3 23/12/2014, 15, stk. 3 16,15 Årsdyr Gebyr for registrering af kvæg i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 390,55 Besætning Gebyr for registrering af får og geder i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 19,25 Kvægpas Gebyr for automatisk udskrivning af kvægpas direkte fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 14,81 Kvægpas Gebyr for bestilling af kvægpas via Dyreregistrering eller 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk. 4 22,97 Sundhedsdokument Gebyr for automatisk udskrivning af sundhedsdokumenter for får og geder direkte fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk ,79 Besætning Afgift for registrering og kontrol af flytning af svin mv. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 11 af 14

12 1650XXX C 23/12/2014, 15, stk. 6 3,78 Svin Gebyr for kontrol af flytning af svin mv. 1656XXX C 23/12/2014, 11, stk Besætning på mindst 10 dyr pr. år Gebyr for kontrol af antibiotikaforbruget i svinebesætninger /12/2014, 11, stk /12/2014, 11, stk /12/2014, 18, stk Bek. nr af 16/12/2013, 32, stk Bek. nr af 16/12/2013, 32, stk Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 og 33 a Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 og 33 a Bek. nr. 820 af 27/07/2012, Bek. nr. 820 af 27/07/2012, 33 a Påbud Gebyr for udstedelse af påbud (gult kort) vedr. antibiotikaforbrug i svinebesætninger Kontrol Gebyr for opfølgende kontrol i forbindelse med påbud udsted i relation til gult kort, antibiotika. 695 Leverance og hus Gebyr for tilsyn med slagtekyllinger til slagterier i Danmark Autorisation Gebyr for udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 10 i transportforordningen Autorisation Gebyr for udstedelse af en autorisation i henhold til artikel 11 i transportforordningen. 124 Kontrol Gebyr for forudgående kontrol af en førstegangslogbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark eller et andet EU-medlemsland. 124 Kontrol Gebyr for forudgående kontrol af en gentagelseslogbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark eller et andet EU-medlemsland. 69 Kontrol Gebyr for den efterfølgende kontrol af en logbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i Danmark. 39 Kontrol Gebyr for den efterfølgende kontrol af en logbog fra en transportvirksomhed, der er autoriseret i et andet EU-medlemsland. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 12 af 14

13 /12/2014, 19, stk. 3, nr Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol med dyrevelfærd i besætninger /12/2014, 19, stk. 3, nr Påbegyndt kvarter Gebyr for tidsforbrug i forbindelse med dyrevelfærdskontrol i besætninger /12/2014, 19, stk. 3, nr. 2 og Ekstrakontrol Gebyr for ekstrakontrol som opfølgning på et påbud, forbud eller en bøde eller administrativ ekstrakontrol uden kontrolbesøg. Gælder sager vedrørende lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området Bek. nr. 757 af 23/06/ , stk Hus hos slagtekyllingeprodcent Gebyr for registrering af anmeldelsen af forøget belægningsgrad /12/2014, 18, stk Dyrlæge Gebyr for kontrol med praktiserende dyrlægers efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink. Omfatter praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med besætningsejere. Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 13 af 14

14 /12/2014, 19, stk. 3, nr Ekstrakontrol Gebyr for administrativ ekstrakontrol (kontrol af fx dokumentation, som udføres uden et kontrolbesøg), der udføres som opfølgning på et påbud, et forbud, en bøde eller en indskærpelse. Gælder sager vedrørende lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af heste, lov om dyrlæger og dyreværnsloven samt af bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love eller af EU-regler inden for området. 1668XXX C 23/12/2014, 18, stk Besætningsejer pr. år Gebyr for ordinær kontrol med dyrevelfærd i besætninger på over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr. 1668XXX C 23/12/2014, 18, stk Besætningsejer pr. år Gebyr for ordinær kontrol med dyrevelfærd i besætninger på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 1, stk Tilladelse Gebyr for udstedelse af tilladelse til anvendelse af hvirveldyr og blæksprutter til forsøg Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 1, stk Efterfølgende påbegyndte år Årligt gebyr for opretholdelse af ovennævnte tilladelse. 1669XXX B Bek. nr. 715 af 01/08/1994, 2, stk Ændring Gebyr for ændring i et af 6 specifikke punkter i den oprindelige tilladelse til dyreforsøg /12/2014, /12/2014, Certifikat / attest Gebyr for udstedelse af eksportcertifikat eller -attest, herunder præeksportcertifikater mv. 746 Time Gebyr for bistand til løsning af særlige problemer i forbindelse med eksport af fødevarer, foder og levende dyr samt animalske nonfood-produkter. A Faktureres af Teknologisk Institut (ATP-Materielkontrollen) B Der er ikke oprettet et varekort og nummer for varen i Navision Stat C Faktureres af SEGES Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup Side 14 af 14

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 82 i lov nr. 471 af

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Fødevarestyrelsens interne

Fødevarestyrelsens interne Fødevarestyrelsens interne Version 2.3 15. maj 2014 15. maj 2014 Side 1 af 36 1 Udpegning og økonomi... 4 1.1 Hvornår og hvem... 4 1.2 Hvad er datagrundlaget... 5 1.3 Økonomi og tidsregistrering... 6 1.3.1

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 20. juli 2011 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. BEK nr 351 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00094 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere