DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 2013"

Transkript

1 DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 0

2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse s. DS Sinusprofiler s. DS DropStop s. 8 DS Transport og opbevaring s. 0 DS Montage på tag og ydervæg s. DS Montage på tag s. DS Montage på ydervæg s. DS Vedligehold / Miljø s. 8 Montering af DS Sinus stålplader på tag og facade DS Sinus stålplader med den klassiske bølge profil anvendes til beklædning af såvel tag som facade. På facaden monteres DS Sinus stålplader normalt lodret eller vandret. Pladerne kan anvendes til nybyggeri og er velegnet til at lægge ovenpå eksisterende eternit-, skifer- eller tagpaptage. Montagevejledningen indeholder information, der er nødvendig for at håndtere, bearbejde og montere DS Sinus stålplader. Derudover stiller DS Stålprofil uddybende information om udførelse og vedligeholdelse af beklædninger med DS Sinus stålplader til rådighed på vores website. Denne montagevejledning omfatter principielle løsninger til nybyggeri, som endvidere også er anvendelige ved renoveringsarbejder.

3 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 DS Modtagelse og kontrol Det påhviler modtageren af leverancen at kontrollere, at de modtagne varer er i overensstemmelse med den bestilte ordre, og at varerne er uden skader. Uoverensstemmelser skal anføres skriftligt på følgesedlen ved modtagelsen af varen. Kopi heraf afleveres til chaufføren. Reklamation over eventuelle mangler skal fremsættes skriftlig inden 8 dage efter modtagelse af varen. Køber oplyser leveringsadresse og har ansvaret for at en fuld læsset lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt bæredygtigt underlag. DS Stålprofil påtager sig intet ansvar for kørevejens evt. manglende bæreevne og skader afledt deraf. Transportforsikring tegnes kun på købers opfordring og for dennes regning. Korrekt håndtering og oplagring fremgår af denne montagevejledning. Sikkerhed på byggepladsen Hvis der er fare for, at der kan ske fald på mere end,0 meter fra disse arbejdssteder til det omgivende underlag, skal der opsættes rækværk eller anden effektiv afspærring. Der skal altid etableres faldsikring uanset faldhøjden, hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare, f.eks. opstablede materialer, udragende armeringsjern, lyskasser, trappe- eller kælderskakte, eller hvis der arbejdes med sandblæsning, højtryksrensning eller lignende farlige håndværktøjer. At-vejledning A.. November udgave juni 008 Varer tages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. I øvrigt gælder vore salgs- og leveringsbetingelser som aftalegrundlag for enhver leverance.

4 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 DS Materialebeskrivelse For at sikre længst mulig levetid på stålpladen er det vigtigt, at man gør sig overvejelser om, i hvilket miljø stålpladen skal anvendes. Nedenstående anvisninger er af generel karakter og bør undersøges nærmere i det konkrete tilfælde. Overfladebeskrivelse Pural Mat Pural Purex Polyester Materialeopbygning Plastisol 00µm Primer Passiveringslag Zinklag Zinklag Passiveringslag Primer Plastisol 00µm Stålkerne Aluzink AZ 8+ Korrosionsmodstand Excellent Excellent Very good Fair Very good Ridsefasthed Excellent Excellent Very good Good - UV-bestandighed R UV R UV R UV R UV - Rengøringsvenlighed Very good Very good Very good Fair - Korrosionsbestandighed iht. EN 09- RC RC RC RC RC Nominel glans (Gardner 0 ) 0 < 7 - Minimum temperatur Maksimum temperatur Overfladestruktur Let struktureret Let struktureret Let struktureret Glat - Overfladetykkelse µm 0 0 Bagsidelakering (uspecificeret - kan variere) Lysegrå Lysegrå Lysegrå Lysegrå Aluzink Garanti mod gennemtæring 0 år 0 år år 0 år år Materialeopbygning Overfladebelægning Primer Primer Bagsidelak Passiveringslag Zinklag Stålkerne Zinklag Passiveringslag Korrosionsbestandighed En stålplades evne til at modstå korrosion og rust angives som stålpladens korrosionsbestandighed. Ud fra internationale standarder kan alle overfladebehandlinger klassificeres iht. deres evne til at modstå denne korrosion. Standarden angiver bl.a. pladens ydeevne indenfor forskellige produktelasticitetsklasser, forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser og forskellige UV-bestandighedsklasser. Tidligere antagelser om, at en tyk overfladebehandling nødvendigvis, er ensbetydende med en god korrosionsbestandighed, er med indførelsen af en ny række overfladebehandlinger ikke længere aktuelt. I stedet for at fokusere på overfladebehandlingens tykkelse bør man i langt højere grad fokusere på, hvilken korrosionsbestandighed over fladebehandlingen giver.

5 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 DS Overfladebeskrivelse Overfladebeskrivelse Pural 0 µm En af DS Stålprofils nyeste belægninger og fremtidens absolutte overfladebehandling til både tag og facade. Med den fleksible, glatte og UV-bestandige overflade giver Pural bygningen en smuk og særdeles holdbar overflade gennem mange år. Pural er PVC fri og dermed en miljøvenlig løsning. Mat Pural 0 µm DS Stålprofils mest eksklusive overfladebehandling. Overfladen fremstår utrolig smuk og næsten velour-agtig i sit udtryk. Mat Pural adskiller sig fra alm. Pural ved at være mere mat i overfladen. Belægningen er UV bestandig og PVC fri og er derfor også en miljøvenlig løsning. Purex µm En overfladebelægning med et moderne og attraktivt look, som bl.a. er kendetegnende ved en let struktureret og mat fremtoning. DS Purex opnår via sin høje kvalitet lave livtidsomkostninger, som naturligvis resulterer i et fremragende forhold mellem pris og kvalitet. DS Purex er naturligvis CE-godkendt og indeholder ingen miljøskadelige elementer. Udvalget af overfladebelægninger I DS Stålprofils produktprogram findes der forskellige typer overfladebehandlinger: 0 µm Pural...RC 0 µm Mat Pural..RC µm Purex...RC µm Polyester..RC Aluzink AZ 8...RC Korrosionsklasserne fra RC til RC viser, hvor korrosionsbestandig overfladen er. Overfladen med en RC klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion. De overflader kan fås i mange forskellige farver iht. vort farveprogram. Polyester µm Klassikeren blandt overfladebehandlinger. Polyester er en økonomisk overfladebehandling af god kvalitet, der anvendes både til væg- og tagbeklædning. Med sin gode korrosions- og farvebestandighed er Polyester en af de mest anvendte overfladebehandlinger i Europa Aluzink Aluzink er en sølvglinsende overfladebehandling, der er forseglet med en klar lak. Denne ekstra forsegling har til formål at give et bedre optisk indtryk af pladen samt at beskytte overfladen i forbindelse med montagen. Aluzunk er et meget modstandsdygtigt produkt i forhold til korrosion og varme. Desuden er den simple forarbejdning og den lette håndtering med til at gøre tagplader, som er behandlet med Aluzink, til et interessant alternativ. Aluzink hører til den stærkeste korrosionsklasse og kræver ingen ekstra organisk behandling.

6 Hersteller-Nr.: 7 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 DS Sinusprofiler Til facadebeklædning Til tag- og facadebeklædning Deckbreite.00 mm Deckbreite.00 mm mm mm mm mm DS Sinus 8-7 DS Sinus - mm mm mm mm mm mm mm mm 8 mm 8 mm Tafelbreite.080 mm Deckbreite.00 mm mm mm mm mm 8 mm 7 mm Dækbredde.0 mm R7,8 Tafelbreite.080 mm R7,8 mm 0 mm Pladebredde.078 mm 8 mm Standfuß mm 8 mm Med bæreben Deckbreite.00 mm mm mm mm Tafelbreite.080 mm R0 Dækbredde.000 mm mm 8 mm Tafelbreite.080 mm R0 mm 0 mm 8 mm Pladebredde.080 mm mm Standfuß INTERSEROH RECYCLING

7 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 7 DS Sinus stålplader til tag og facade DS Sinusprofil 8-7 (Facade) DS Sinusprofil - (Tag- og facade) Produktdata for DS Sinusplader DS Sinus Højde mm 8 Pladebredde mm Dækbredde mm Godstykkelse mm 0,0 0,0-0,0 0,0 0,7 Vægt kg/m,88,90 -,09, 7, Belægninger Mat Pural, Pural, Polyester, Purex og Aluzink 8 mm Materiale DS Sinus plader er fremstillet af varmgalvaniseret, koldvalset stål af høj kvalitet med materialetykkelse på 0,0 mm og 0,0 mm. Basismaterialet opfylder krav til DS/EN 0 med zinkbelægning Z7, alternativt Z0. Dækbredde.0 mm Udformning DS Sinus plader er profileret med langsgående spor, der giver pladerne deres stivhed og styrke. De typer har forskellig profilhøjde og bredde jo højere profilhøjde, jo stivere plade. 7 mm R7,8 R7,8 Alle DS Sinus - Pladebredde fremstilles.078 med mm fast bredde og op til m længde, mens DS Sinus 8-7 fremstilles med fast bredde og op til 8 m længde. Ved smigskæ ring af plader til vægbeklædning er længden maks. 7 m. DS Sinus plader er forsynet med bære-ben, der giver stabilitet ved montering. DS Sinus plader kan til anvendelse som væg- og loftbeklædning leveres med % perforering. Fordele ved bæreben n Hurtigere montage n Sikkerhed for tæt sideoverlæg n Korrekt montage af overlapskrue Med bæreben

8 8 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 DS DropStop Sikrer en tør konstruktion Kondensproblemet Det er et velkendt fænomen at brugen af stålplader i uisolerede tagkonstruktioner kan give udfordringer mht. kondensdannelse. Det Nordiske klima, som bl.a. er kendetegnede ved store temperaturforskelle, danner i perioder grobund for kondens, som ved uopmærksomhed kan medføre korrosion og skade på bygning og inventar. Stålplader har oftest tendens til at kondensere på de årstider, hvor der er størst forskel på dag- og nattetemperaturer. Disse årstider er typisk om foråret og om efteråret. Vær ligeledes opmærksom på, at der i byggeprocessen kan opstå kondensdannelse på stålpladerne, hvis der udføres støbearbejde med beton. Hvorfor opstår kondensation? Der vil være risiko for kondensdannelse i uisolerede konstruktioner, når den udvendige temperatur falder og bliver koldere end den indvendige. I disse tilfælde vil den indvendige varme luft kondensere, når den kommer i berøring med stålpladen. Som ved anvendelse af andre tagmaterialer gør vi opmærksom på at i bygninger, hvor der under ingen omstændigheder kan accepteres dryp fra tagplader, anbefaler vi at montere et undertag. Ved profilering af tagplader med DS DropStop kan der i enkelte tilfælde forekomme mindre trykmærker på oversiden af tagpladen. Vær ligeledes opmærksom på, at en ophobning af snavs, smuds eller støv ovenpå DS DropStop vil resultere i en nedsat absorptionsevne. Ved anvendelse i forhold, hvor der naturligt eller maskinelt genereres store mængder støv, f.eks. ved korntørringsanlæg o.l., skal man sikre, at ende- og sideoverlæg på tagpladen tætnes med tætningsbånd således fugt ikke suges ind i konstruktionen. Ved anvendelse af korntørringsanlæg bør der også etableres særskilt udluftningsmuligheder for at undgå overtryk i bygningen.

9 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 9 DS DropStop Vandabsorption For at undgå kondensdryp fra ståltagplader kan der på alle DS Stålprofils egenproducerede tagplader påføres DS DropStop. DS DropStop antikondensfilt består af en,00 mm acrylpolyesterdug, der påføres undersiden af tagpladeprofilerne. Denne antikondensdug opsuger den kondens, der måtte dannes på undersiden af tagpladen. DS DropStop er testet på Teknologisk Institut, hvor målinger bland andet viser: DS DropStop er også velegnet til stalde og lignende, da antikondensdugen er antibakterielt behandlet for råd og svamp. DS Stålprofil friholder på de fleste profiler både ende- og sideoverlæg for DS DropStop. Dette bevirker, at der ikke er nogen risiko for indsugning af fugt og vand i konstruktionen. Såfremt der vælges et tagprofil uden afmaskning af DS DropStop i endeoverlæg skal der inden montage af tagplader foretages forsejling af de nederste 00 mm DS DropStop. En absorptionsevne på ca g / m² Brandklassificering i klasse A Forbedret lydabsorbering Reduktion af udefrakommende støj DS DropStop udmærker sig ligeledes ved at øge korrosionsbeskyttelsen af tagpladerne. Vandabsorption i DS DropStop g. pr. m Robust belægning Egne produktionsanlæg påfører den selvklæbende antikondensfilt direkte på stålpladerne under profilering. Modsat andre antikondensbehandlede tag plader, er tagplader med DS DropStop meget slidstærke. Dette betyder, at DS DropStop ikke tager skade under transport og montage, og pladerne kan derfor håndteres på samme måde som pladerne uden DS DropStop Taghældning

10 0 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Transport og opbevaring Transport DS Sinus stålplader leveres i forsvarlig emballage, der yder støtte i pladernes fulde længde. Ved anden transport, f.eks. til byggeplads, skal pladerne fortsat transporteres fuldt understøttede og overdækket. Lagring og emballering For at sikre stabil oplagring, skal DS Sinus stål plader placeres på et plant underlag, understøttet i tilstrækkelig grad af strøer evt. med lægter oven på strøerne. DS Sinus stålplader skal lagres på strøer, så der bliver fald i længderetningen, således evt. vand eller kondens kan løbe af pladerne. Dvs. at der skal være strøer under alle emballagebrædder. Hvis der stables flere bunter oven på de hinanden, skal de mellemliggende afstandsstrøer ligeledes placeres ud for emballagebrædderne. Pladerne skal altid lagres afdækket og beskyttet mod regn, smuds og sol. Fabriksemballagen skal åbnes i enderne. Ved udendørs opbevaring skal pladerne tildækkes med regnsikker, ikke farve afgivende afdæk ning, der er stormsikker og udlagt således, at luften kan cirkulere frit rundt om pladerne. Ved længere tids lagring bør pladerne opstrøes, for ikke at danne hvidrust imellem pladerne. Plader uden overflademaling, som f.eks. galvani seret, Aluzink og blank aluminium, skal opbevares indendørs for at undgå hvidrust. Eventuel mellemlagring anbefales kun i lukkede, tørre rum. Produkter pålagt beskyttelsesfolie, som f.eks. lysplader, må ikke lagres for længe og aldrig i direkte sollys. Beskyttelsesfolien skal fjernes umiddelbart efter montagen. Kontroller pladerne med jævne mellemrum. Håndtering Brug altid egnet løftegrej, når pladebunter skal håndteres. Ved pladelængder på mindre end,00 m kan der f.eks. anvendes truck eller pallegaffel. Vær meget opmærksom på, at truck- eller palle gaffel ikke beskadiger pladerne, når disse føres ind imellem pladebunterne. Ved pladelængder over,00 m er f.eks. brede lærredsstropper og løfteåg bedst egnet som løftegrej. DS Sinus stålplader skal altid løftes fra stakken ikke trækkes. Pladerne skal altid løftes lodret i den profilerede kant for at undgå deformering af pladen. DS Sinus stålplader må ikke løftes i vandret lig gende stilling. Er det nødvendigt, skal der være et fast underlag for at undgå deformering af pladen, som f.eks. en stige eller lægter på langs af pladen. Pladerne løftes op på taget og må aldrig trækkes over kanter og lignende. NB! Hvis pladerne løftes i vandret liggende stilling og der kommer en bue, vil der være stor risiko for deformering af pladerne. Vær opmærksom på, at stålpladerne skal monteres senest måned efter fakturadatoen. Værktøj til bearbejdning DS Sinus stålplader må kun tildannes ved koldforarbejd ning med f.eks. el, akku eller trykluftdrevet pladesaks, pladenipler eller lignende. Der må aldrig anvendes vinkelsliber! Skære- og borestøv skal straks fjernes med en blød børste for at undgå rust og ridser. Snavs og støv fjernes med rent vand og en blød børste. Til DS Sinus stålplader leveres et omfattende sortiment af standardinddækninger til tagdækning og til facadebeklædning. Inddækningerne leveres i materialetykkelse på 0,0 / 0,0 mm, i længder på 00 mm og i alle standard farver. Derudover leveres plane plader, tætningsmaterialer, inddækninger, hætter, lys plader, tagtrin og komplet tagrendeprogram. Til fastgørelse leveres skruer og alu-popnitter. DS stålplader monteres med specielle selvborende DS skruer med EPDM tætningsskiver. Skruerne leveres som galvaniserede og lakeret i farve som pladerne eller som rustfrie uden lakering. DS Skruerne leveres i typer til underlag af stål og træ samt som overlapskruer. Til underlag af stål anvendes normalt mm skruer, til træ normalt mm skruer og til overlap 0 mm skruer. Andre skruelængder kan leveres. DS Skruerne leveres med -kantet hoved eller rundt hoved med TORX-kærv.

11 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Min.,0 m Pladelængder op til,00 m Pladelængder over,00 m Hvis pladerne løftes vandret, er der risiko for deformering af pladerne Løft altid pladerne lodret Brug stige eller lægter som understøttelse, hvis pladerne skal løftes vandret Fald Fald Strøer skal placeres over hinanden for at undgå trykskader. Der skal være rigeligt med ventilation om pladerne ved afdækning Emballering: Overdækket på strøer. Husk god ventilation under afdækningen.

12 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Montage på tag og ydervæg - oversigtstegning På de efterfølgende sider vises vejledning for montering af DS Sinus stålplader på tag og efterfølgende for montering på ydervæg. Ovenstående illustration giver overblik over de anvendte produkter og deres placering i konstruktionerne. Af tegningen fremgår også placering af skruer til fastgørelse af pladerne (se nedenfor).. DS Sigma stålåse. DS Sinus stålplader. DS Vinkel- eller Ventilationsrygning. DS Ribbebånd. DS Vindskede / Udhæng. DS Ovenlysplade 7. DS Plastfuglegitter 8. DS Hjørne 9. Lodret samling (sideoverlæg) 0. DS Markeringsprofil. DS Vinkel over vindue, døre og porte. DS Vandnæse over vinduer, døre og porte. DS Sideinddækning til vinduer, døre og porte. DS Sålbænk. Vandnæse ved fundament. DS Selvborende skruer til fastgørelse på stål og træ 7. DS overlapskruer / popnitter til inddækninger og sideoverlæg Generelt for DS Sinus tagplader DS Sinus tagplader kan leveres med antikondensfilt. DS Sinus profiler bliver ikke afmasket i ender og skal derfor forsegles i overlæg og ved tagfod evt. med spray. Åbning i kip må max. være 0 mm. (Se detalje.,.,. og.) Generelt for skruemontage Overlapsskrue skal skrues med moment, således de ikke overspændes. Der anvendes en overlapsskrue med Torxhoved. (Se detalje.)

13 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Generelt for inddækninger Ved vandnæse klippes vanddryp skrå af, så der ikke er så meget materiale i overlæg. Overlæg Underste del klippes/niples væk inden næste inddækning skubbes ind over. Ved hjørner slidses den underste op og bukkes let så den kan gå ind under den overliggende. Underste del klippes/niples skråt ind ca. 0 mm. Flapper presses ind. Næste inddækning lægges over Overlæg Ved vandrette samlinger skal der min. være et 00 mm overlæg (se detalje.). Derudover skal der anvendes stk. x9 mm fugebånd i lodrette og stk. x9 mm fugebånd vandrette samlinger, samt en max afstand mellem overlapsskruer på 00 mm. Det anbefales, at der her anvendes overlapsskrue med Torx-hoved (se detalje.). Fastgørelse Skrueplacering på tag Ved tagfod, endeoverlæg og kip monteres der en skrue i hver bølgebund. Øvrige skruer placeres forskudt i hver anden bølgebund. Skrue i hver bølgebund kan være nødvendig. Overlap skruer placeres normalt pr. 00 mm i sidesamlingerne. Husk at fjerne spånerne med en blød kost. Skrueplacering på facade Skruer placeres i hver bølgebund ved ender og endeoverlæg. Øvrige skruer placeres forskudt i hver anden bølgebund. Skrue i hver bølgebund kan være nødvendig. Overlapsskruer placeres normalt pr. 00 mm i sidesamlingerne (00 mm ved taghældning under ). Husk at fjerne spånerne med en blød kost.

14 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Montage på tag ca. 0 Åse- og lægteafstande for tagbeklædning med DS Sinus stålplader 0 0 Eksempel på lægteunderlag Se skema ca Se skema Alle mål er i mm. 0 Eksempel på underlag af DS Sigma Stålåse. DS Sinus kan også monteres på underlag af træåse. DS Sinus stålplader kan monteres på underlag af åse eller lægter. Åsene kan være af stål, f.eks. DS Sigma stålåse, eller af træ. DS Sinus pladerne må ikke monteres med en afstand mellem understøtningerne på mere end vist i ovenstående skema, med mindre andet fremgår af en specificeret montageplan, leveret af DS Stålprofil. Åseafstande Træ- eller stålåse monteres på stålspær til de påsvejste åselapper. Ved træspær må afstanden mellem åsene ikke overstige værdierne i skemaet til højre. Nederste ås justeres til ca. 0-0 mm pladefremspring i tagrende afhængig af taghældning. Lægteafstande Første lægte monteres i flugt med spærenden eller bag mm sternbrædder. Efterfølgende lægter fordeles jævnt over spærets længde, således at sidste lægtes afstand til kip er ca. 0 mm. Afstanden mellem lægterne må dog ikke overstige værdierne i ovenstående skema. Ved brug af 0 mm rendejern skal der monteres en ekstra lægte 00 mm fra underkanten af den første lægte. n Normgrundlag: Eurocode n Bygningstype: Lukket bygning n Højde v. kip: Max. 0 meter n Afstand til Vesterhavet: > km n Terrænkategori: II / III / IV n Vederlag: Min. 7 mm n Taghældning: Plader skrues i hver bølgebund med en Ø,8/, mm skrue med Ø mm skive, og at pladen spænder over min. fag. Opfyldes disse forudsætninger vil pladen kunne opnå følgende understøtningsafstande: Pladetykkelse Sinus type - 0,0.00 mm 0,0.00 mm Hvis større åse- eller lægteafstande ønskes - eller hvis forholdene ikke falder inden for ovenstående - kontakt da DS Stålprofil A/S, som er behjælpelig med optimering af det konkrete projekt. Vejledende maksimale understøtningsafstande Skemaet til højre viser vejledende maksimale statiske understøtningsafstande for DS Sinus ståltagplader, og er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

15 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Monteringsrækkefølge og justering af DS Sinus - samt montage af tagplader på eksisterende tag DS Sinus stålplader oplægges fra venstre mod højre Hvis tagdækningen udføres med mere end én vandret plade række, monteres overliggende plade(r) før næste lodrette række oplægges. DS Sinus stålplader monteres med kapilarrillen til højre (A). Oplæg altid pladerne således, at overlægget tillader afvanding, og at drænsiden (B) på pladen altid er underpladen i sideoverlægget. B A Monteringsretning 8 Monteringsretning 7 X A B B B A B Justering af DS Sinus. Når overlapskruerne er monteret, kontrolleres om pladeenderne stadig flugter med snoren. Hvis der skal foretages korrigering af pladerne, løsnes skrue A, hvorved pladerne kan drejes omkring skrue A til enderne flugter snoren og skrue A monteres igen. Monteringsretning Snor. De øvrige skruer monteres som vist på oversigtstegningen side dog bør der ikke monteres skruer i de sidste bølger, før den næste plade er lagt op. Husk altid at fjerne borespånerne fra pladerne med en blød kost. Træd aldrig på plader, der ikke er befæstet. Brug altid tagstige eller gangbro. Montage af tagplader på eksisterende tag Hvis der monteres på eksisterende tag med lægter, skal der tages højde for at taget bliver løftet og derved bliver pladelængden længere end den eksisterende. Tillæg til længden afhænger af højden på lægtningen, pladetykkelse og taghældningen. 0 Eksist. tagbeklædning Ny lægtning Ny tagbeklædning max. 0/min. 0 max. ca. 0 X Eksempel: 0 taghældning med en lægtehøjde på 8 mm og pladetykkelse mm bliver der tillæg i top. Se detalje. Det afhænger også hvor stor åbningen er i kip. Max. 0 mm/min. 0 mm åbning i kip, uanset hvad den er på eksist. tag. Se detalje. Vedr. tillæg ved tagfod, Se detalje. 0

16 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Montage på tag Plade monteres Plade monteres ovenfor plade Plade. Der mærkes op på åsene eller lægterne ved kip og tagfod. Er der endesamlinger, skal der også markeres der. Det første mærke er hele pladens bredde, og derefter afsættes dækbredden.. Der monteres en snor ved tagfod. Snoren placeres 0 mm fra nederste ås, lægte eller sternbræt.. Første plade lægges ved tagfod med kapilarrillen til højre.. Vær opmærksom på, at pladen placeres, så gavl udhæng eller vindskede kommer til at passe og tjek flugten med snoren ved tagfod.. Tjek om pladebredden overholdes efter stregerne på åsene eller lægterne.. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side. Plade. Vær omhyggelig med placering af plade, så den flugter med plade.. Endeoverlægget skal være 00 mm. Se detalje nr.., side 0. Ved taghældning under skal der være mindst 00 mm.. Tjek om pladebredden overholdes efter stregerne på åsene eller lægterne.. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side. Plade monteres ved siden af plade Plade monteres ovenfor plade Plade. Sideoverlægget på tredje plade lægges ind ovenpå plade.. Når pladen falder til i overlægget, monteres overlapskruer fra tagfod og opefter med maks. 00 mm afstand.. Tjek om dækbredden overholdes efter stregerne på åsene eller lægterne.. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side. Plade. Læg sideoverlægget på plade ind over plade.. Vær opmærksom på, at sideoverlægget og endeoverlægget flugter.. Når pladen falder til i overlægget, monteres overlapskruer fra tagfod og opefter med maks. 00 mm afstand.. Tjek om dækbredden overholdes efter stregerne på åsene eller lægterne.. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side.. De resterende plader monteres efter samme fremgangsmåde.

17 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 7 Tagdetaljer for DS Sinus Monteringsdetaljer. Sideoverlæg. Endeoverlæg. Rygning uden ventilation. Rygning med ventilation. Grat uden ventilation. Grat med ventilation. Tagfod uden udhæng. Tagfod med udhæng. Gavl uden udhæng (vindskede). Gavl med udhæng 7. Lysplader 7. Ovenlys principsnit og bæreprofiler 7. Ovenlys gavl ved ovenlys, høj 7. Ovenlys gavl ved ovenlys, lav 7. Ovenlys gavl ved ovenlys 8. DS Udluftningshætte 8. DS Tagrumsudluftningshætte 9. Inddækning mod væg 9. Inddækning langs væg 0. Skotrende med plankekel 0 0. Sideoverlæg. DS Sinus. DS overlapskrue. Evt. DS tætningsbånd. Endeoverlæg. DS Sinus. DS Sigma stålåse. Evt. DS tætningsbånd Montageretning Min. endeoverlæg v. taghældning <º 0 0

18 8 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Tagdetaljer for DS Sinus. Rygning uden ventilation. DS Sinus. DS Vinkelrygning. DS Sigma. DS Ribbebånd. DS selvborende skrue til stål- eller træåse. Rygning med ventilation. DS Sinus. DS Ventilationsrygning. DS Perforeret bund. DS Sigma 7 ML.0-0 MM. DS Ribbebånd. DS selvborende skrue til stål- eller træåse 7. DS overlapskrue ML.0-0 MM VENTILATION Ved etablering af ventilation med ventilationsrygning kan der opstå risiko for indtrængning af luftbårne elementer som f.eks. fygesne og kraftig slagregn.. Grat uden ventilation. DS Sinus. DS Vinkelrygning. DS Sigma. DS Ekspanderende fugebånd. DS selvborende skrue til stål- eller træåse ML.0-0 MM. Grat med ventilation. DS Sinus. DS Ventilationsrygning. DS Perforeret bund. DS Sigma. DS Ekspanderende fugebånd. DS selvborende skrue til stål- eller træåse 7. DS overlapskrue 7 Ved etablering af ventilation med ventilationsrygning kan der opstå risiko for indtrængning af luftbårne elementer som f.eks. fygesne og kraftig slagregn. ML.0-0 MM VENTILATION. Tagfod uden udhæng. DS Sinus. DS Sigma. DS Plastfuglegitter. DS Fodblik. DS Tagrendesystem. DS selvborende skrue til stål- eller træåse 7. DS montagevinkel. Tagfod med udhæng. DS Sinus. DS selvborende. DS Sigma skrue til stål- eller træåse. DS Facadeudhæng 7. DS overlapskrue. DS Fodblik. DS Tagrendesystem 7 7. Gavl uden udhæng. DS Sinus. DS Sigma. DS Vindskede. DS galv. vinkel. DS Facadebeklædning. DS selvborende skrue til stål- eller træåse 7. DS overlapskrue. Gavl med udhæng. DS Sinus. DS Sigma. DS Vindskede. DS Gavludhæng. DS galv. vinkel. DS Facadebeklædning 7. DS selvborende skrue til stål- eller træåse 7 7

19 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 9 Tagdetaljer for DS Lysplader 7. Lysplader - lagring og transport Lysplader beskyttes tilstrækkeligt mod tryk og stød. For at undgå brændglaseffekten, skal lysplader stables, så de undgår, at få direkte sollys også under transport. Dette kan undgås ved at der anvendes en ugennemskinnelig dækplade. Undgå også lagring af lysplader i nærheden af varmekilder. Bearbejdning af PVC lysplader Savning: med fintandede savklinger eller vinkelsliber med almindelige skæreskiver (f.eks. stenskæreskive, diamantskæreskive) Boring: Boring af lysplader skal altid være med et bor slebet 0-70, så det borer og ikke presses igennem. Desuden skal boret være mm større end skruens ydre diameter. med stumpslebne bor (tilslibning 0-70 ) ved jævn/middel omdrejningstal. Fjern borespåner! Borhulsstørrelse For at tage hensyn til PVC lyspladernes materialebetingede udvidelse skal der forbores store borehuller tilsvarende pladelængden. Følgende anbefalinger gælder: Ved pladelængder op til m skal borhullet være mm større end skruens ydre diameter. Ved pladelængder over m skal borhullet være yderligere mm større pr. m, dog max. mm. Underkonstruktion Udlægningsfladen til lyspladerne (f.eks. underkonstruktion og tætningsstof) skal være hvidt. Vi anbefaler f.eks. hvidt, UVbestandigt, ensidigt klæbende tætningsbånd eller opløsningsmiddelfrie, hvide PVC svært nedbrydelige farver. Udlægningsbredden er mindst 0 mm. Taghældningen skal mindst være. Montage af lysplader Monteringen sker som regel imod hovedvindretningen. Lysplader må ikke monteres foran eller over mørke baggrunde eller isoleringer. I side- og endeoverlæg anvendes tætningsbånd x9 mm. Der monteres strimler i top og bund og i sideoverlæg. Lysplader er ikke trædesikre, derfor skal der anvendes bæreprofiler. Disse profiler placeres i bølgetop i længderetning. Afstand mellem bæreprofiler er efter gældende normer. Lysplader fastgøres ikke i top, men lægger an på åse. I bund skal der forbores med 9 mm bor. Skive på skrue udskiftes med en 9 mm RF skive. Mellem tagplade og lysplade lægges et stykke hvid PVC tape.. Dette er kun, hvor lysplader ligger over tagplader. Bredden skal være lig med bredden på overlæg. Dette er især vigtig hvor der monteres tagplader i mørke farver. Der må ikke bruges banannitter i overlap. Hvor lysplader spænder over mere end åse, forbores der også i overlap. Hvor der monteres lange lysplader, skal der bruges stk. skruer pr. bølgebund pr. ås. Der skal stadigvæk forbores. Det anbefales, at der kun monteres én lysplade i både lodret og vandret plan. Der ilægges tætningsbånd + tape i sideoverlæg Lysplade Sinusplade Sinus Tætningsbånd mellem lysplade og sinusplade Der ilægges tætningsbånd i sideoverlæg Huller for fastgørelse forbores med 9 mm bor. Skive på skrue udskiftes med 9 mm RF skive Tætningsbånd mellem lysplade og sinusplade PVC tape hvid lægges mellem sinusplade og lysplade

20 0 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 Tagdetaljer for DS Lysplader 7. Principsnit og bæreprofiler i ovenlys PVC tape hvid mellem sinusplade og lysplade Tætningsbånd x9 mm Der forbores i lysplade mm større end skruens ydre diameter Bæreprofil Lysplade Tagplade Boreskrue Der må ikke skrues i lysplade Tætningsbånd x9 mm U-profil på stålås Tagplade DS Sinus - PVC lysplader. DS Sinus lysplade. Bæreprofil Principmontage af Lysplade på tag 7. Ovenlys Gavl ved ovenlys, høj 7. Ovenlys Gavl ved ovenlys, lav. DS Sinus. DS Sigma. DS Ribbebånd*. Krydsfiner. Ovenlys. Overkarm 7. Underkarm 8. Vandnæse 9. Tagvinkel DS Sinus. DS Sigma. DS Ribbebånd*. Krydsfiner. Ovenlys. Overkarm 7. Underkarm 8. Vandnæse 9. Tagvinkel Ovenlys Gavl ved ovenlys. DS Sinus. DS Sigma. Gavlplade. Gavlkarm. DS selvborende skrue til stål- eller træåse. DS overlapskrue 0 mm * DS Ribbebånd fuges på oversiden mellem inddækning og ribbebånd for at aflede evt. vand.

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Stålbeklædning til tag og facade DS Bruttoprisliste Januar 2015

Stålbeklædning til tag og facade DS Bruttoprisliste Januar 2015 Stålbeklædning til tag og facade Bruttoprisliste Januar 2015 Alle priser er ekskl. moms. 2 Stålprofil Bruttoprisliste Farvekort Farve Korrosionsbestandighed: RC3 Polyester µm Godstykkelse i Korrosionsbestandighed:

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Trapez- og bølgeplader

Trapez- og bølgeplader Trapez- og bølgeplader SUNLUX Sinus Onduline OnduVilla RODENA og SUNLUX trapez- og ovenlysplader Om RIAS Vi er blandt Danmarks førende udbydere af termotage, trapezplader, tagrender mv. Vi har mere end

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

C300 sandwichsystem Indhold

C300 sandwichsystem Indhold C300 sandwichsystem Indhold Med denne informationsfolder håber vi, at De har fået appetit på at vide mere om det unikke C300 byggesystem. Vi vil meget gerne komme yderligere oplysninger eller give tilbud.

Læs mere

Monteringsvejledning. Retningslinjer for bearbejdning og montering. www.rockpanel.dk/detersalet

Monteringsvejledning. Retningslinjer for bearbejdning og montering. www.rockpanel.dk/detersalet Monteringsvejledning Retningslinjer for bearbejdning og montering www.rockpanel.dk/detersalet Notater INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM ROCKPANEL Det er så let! MED ROCKPANEL 6 algemeen 8 EMBALLERING, TRANSPORT

Læs mere

Byggeri i balance - det unikke valg imellem profiler, design og materialer

Byggeri i balance - det unikke valg imellem profiler, design og materialer Byggeri i balance - det unikke valg imellem profiler, design og materialer -Nu med endnu flere valgmuligheder! Indhold 2 Indhold 3 Et globalt brand 6 Mix og match 8 Farver har betydning 12 Materialer og

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

shera board SHERA BOARD

shera board SHERA BOARD shera board SHERA BOARD 1 produktinformation INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Produktinformation 2 a. Overflade b. Anvendelse c. Opbygning d. Godkendelser og standarder 2. Leveringsprogram 2 3. Datablad 3 4. Tilbehør

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING. VMZINC teknik

TEKNISK VEJLEDNING. VMZINC teknik TEKNISK VEJLEDNING VMZINC teknik 2 Teknisk vejledning / 11-2012 Indhold 05 Historien om VM zinc 06 Anvendelse 08 Overflader 10 Leveringsprogram 15 diverse info 16 VMZinc - Tekniske specifikationer 19 opbevaring

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere