UNDERTAG TIL ALLE TAGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERTAG TIL ALLE TAGE"

Transkript

1 UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu

2 Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår... Side 4 Produktoversigt... Side 5 PF 2300 SBS Split... Side 6 PF Side 7 Prenotag... Side 8 Tilbehør... Side 9 Anvendelsesklasser... Side

3 Vælg undertag med omhu Kvalitet og holdbarhed bliver i stigende grad nøgleord i en byggebranche, hvor der stilles høje krav til æstetik, funktion og energiforbrug mange år frem i tiden. De seneste år har Byggeskadefonden sat øget fokus på valg af undertage, og bygherrerne efterspørger huse, som kan modstå det danske vejr. Byggematerialer af høj kvalitet er forudsætningen for succes, og et undertag med de rigtige egenskaber i forhold til den egentlige tagdækning giver effektiv beskyttelse i årtier. De senere år har vist mange eksempler på konsekvenserne af en uheldig undertagsløsning. Ved at vælge undertag med omhu opnås optimal beskyttelse mod fugt, og bygningen forbliver sund. Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer Phønix Tag Materialer har, med sin omfattende erfaring og viden om tagmaterialer og byggemetoder, sammensat et komplet program af undertagsprodukter, som alle giver effektiv beskyttelse i årtier. Med produktserien dækker Phønix Tag Materialer behovet for holdbare undertagsløsninger til alle typer byggerier uanset om der projekteres med fast undertag på brædder eller krydsfiner eller selvbærende undertag. Phønix Tag Materialer har beskæftiget sig med tagdækning i mere end 100 år, og et undertag fra Phønix Tag Materialer giver sikkerhed for en sund og levedygtig konstruktion i lang tid fremover. Phønix Tag Materialers produktgaranti på undertage Phønix Tag Materialer yder 20 års produktgaranti for vandgennemtrængning, der skyldes fejl ved de anvendte produkter. Vandgennemtrængning, som skyldes fejl i montage, tagbeklædning eller den underliggende konstruktion, er således ikke omfattet af garantien. Garantien omfatter følgende undertagsprodukter: PF 2300 SBS Split PF 1500 Prenotag Leveret efter den 1. september

4 Garantivilkår Phønix Tag Materialer A/S yder 20 års produktgaranti for vandgennemtrængning, der skyldes fejl ved de anvendte produkter. Produkterne Garantien omfatter følgende undertagsprodukter leveret efter 1. september PF 2300 SBS Split PF 1500 Prenotag (De tre produkter er herefter omtalt som Produktet ) De dækkede Garantien gælder for køber og enhver efterfølgende ejer af den ejendom, hvor Produktet er anvendt. Betingelser For garantiansvaret gælder følgende betingelser og dækningsbegrænsninger: A. Produktet skal være monteret fagmæssigt korrekt under iagttagelse af gældende monteringsanvisninger fra Phønix Tag Materialer A/S. Monteringsanvisninger kan rekvireres hos Phønix Tag Materialer A/S. B. Garantien dækker ikke skader på Produktet, der måtte opstå som følge af hærværk, fejlagtig brug eller oplægning, montering af antenner, ovenlys eller lignende, eller andre forhold der ikke kan henføres til selve Produktet. C. Den maksimale eksponeringsperiode i byggeperioden skal være overholdt. D. Garantien dækker ikke skader, der er dækket af anden garanti eller af en forsikring. E. Garantien gælder alene ved montering af de omhandlende produkter i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. Garantiperioden Garantien er gældende i 20 år fra forhandlerens eller den udførende entreprenørs fakturadato for Produktet. Anmeldelse af skader under garantien skal ske ved skriftlig reklamation til Phønix Tag Materialer A/S uden ugrundet ophold og inden 30 dage efter, at skaden er konstateret eller burde være konstateret. Forsømmes dette, fortaber indehaveren sine rettigheder ifølge garantien. Sammen med anmeldelsen skal fremsendes faktura eller følgeseddel fra forhandler til dokumentation af, at skaden er omfattet af garantien. Der må ikke ske påbegyndelse af udbedringen af en anmeldt skade, før Phønix Tag Materialer A/S eller en af denne bemyndiget person har besigtiget skaden og godkendt den som værende dækket af garantien. Dog kan der træffes nødvendige midlertidige afværgeforanstaltninger for at undgå følgeskader mv. Dækningsomfang Garantien dækker vederlagsfri omlevering inkl. evt. fragtomkostninger af undertagsproduktet samt montering af dette. Monteringen skal foretages af Phønix Tag Materialer A/S eller et af denne bemyndiget firma. Herudover dækker garantien ingen former for betaling af erstatning, godtgørelser eller lignende. Phønix Tag Materialer A/S hæfter således hverken for følgeskader på bygninger, inventar eller lignende, for udgifter til erstatningslejemål, opmagasineringer mv. eller for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 4

5 Produktoversigt Tagmateriale Konstruktion Produkt DUKO Klasse 1 Alle tagkonstruktioner og under alle tagdækningsmaterialer også lav hældning 2 og åben tagdækning for eksempel vingetegl. Fast undertag med ventilation. PF 2300 SBS Split Undertagsmembran Udlægges på brædder eller krydsfinér Levetid mere end 50 år, modsvarer som minimum levetiden på de overliggende tegl Den sikreste og mest holdbare undertagsløsning Velegnet til lav hældning og åben tagdækning Opfylder TOR s krav til fast undertag H 3 Tegl- og betontagsten, naturskifer samt metaltage ved hældninger over 15 grader, hvor det ikke er nødvendigt med fast undertag. Selvbærende undertag med ventilation. PF 1500 Teglunderlag Veldokumenteret, selvbærende banevarer Har i praksis vist en levetid på mere end 40 år Rivestærk og arbejdsvenlig MH Alle tagkonstruktioner og under alle tagdækningsmaterialer også lav hældning 2 og åben tagdækning for eksempel vingetegl. Fast undertag med ventilation. Prenotag Udlægges på brædder eller krydsfinér Levetid mere end 50 år, modsvarer som minimum levetiden på de overliggende tegl Den sikreste og mest holdbare undertagsløsning Velegnet til lav hældning og åben tagdækning H 3 1 ) For nærmere bestemmelse af hvilket produkt der skal vælges til den pågældende bygning se side ) Se nærmere beskrivelse side ) Opfylder krav i.h.t. DUKO, men er ej klassificeret. 5

6 PF 2300 SBS Split Optimal beskyttelse med fast undertag PF 2300 SBS Split er en gennemprøvet og langtidsholdbar membran til fast undertag. Produktet opfylder Tagpapbranchens Oplysningsråds (TOR) specifikationer for faste bitumenbaserede undertage. Membranen opfylder kravene til DUKO klasse H undertage og har desuden en levetid, som mindst svarer til de overliggende tegl. Det gør PF 2300 SBS Split til den sikreste undertagsløsning - også på langt sigt. PF 2300 SBS Split kan anvendes i alle tagkonstruktioner og under alle tagmaterialer. Membranen er især velegnet til tag med lav hældning og åben tagdækning for eksempel økonomitegl eller diagonalskifer. Membranen er armeret med polyesterfilt og imprægneret med bitumen. Desuden er den belagt med SBS-polymerbitumen på overog underside. Det giver en stærk og solid membran, der er yderst let og fleksibel at arbejde med. Bl.a. er den særdeles elastisk - også i kulde. Oversiden af membranen er bestrøet med Split, underside er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning på lager og transport. Nem montering: PF 2300 SBS Split er forsynet med selvklæbende overlæg, som gør den nem at montere uden brug af gasbrænder. Overkanten fastgøres ved sømning, og slipfolierne i klæbekanten på over- og underside fjernes inden sammenklæbning. Udlægges normalt parallelt med tagfoden men kan også udlægges fra kip til tagfod. Yderligere informationer om PF 2300 SBS Split: Produktdatablad PF 2300 SBS Split TOR Anvisning nr. 26: Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag 6

7 PF 1500 Effektivt og sikkert selvbærende undertag PF 1500 Teglunderlag er et selvbærende undertag, som er klassificeret i henhold til DUKO i kategori MH. Dette undertag har i praksis vist en levetid på over 40 år. Produktet opfylder Tagpapbranchens Oplysningsråds (TOR) specifikationer for selvbærende undertage af bitumenbaserede banevarer. PF 1500 kan med fordel bruges ved f.eks. tegl- og betontagsten samt naturskifer. Det er også en god løsning under plane fibercementplader eller ved metaltage med en hældning på over 15 grader, hvor et fast undertag ikke er nødvendigt. Teglunderlaget er armeret med polyesterfilt og belagt med bitumen påover- og underside. Det er desuden meget robust og kan modstå slag og stød ved monteringen. Samtidig kan det stå imod mekanisk påvirkning i brugsperioden. Endelig betyder teglunderlagets vægt, at det ikke blafrer og larmer i blæsevejr. Både over- og underside er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning på lager og ved transport. Gennemprøvet løsning: Alle metoder og detaljer ved montering af selvbærende PF 1500 Teglunderlag er veludviklede og gennemprøvede. På tværs af spærene: PF 1500 Teglunderlag kan oplægges både parallelt og på tværs af spærene, dog afhængig af taghældning. Oplægning på tværs indebærer en række fordele. Det er nemmere at stramme undertaget op, den passer til alle spærafstande uden spild, og afstandslisterne kan sømmes på, efterhånden som udlægningen foregår. Yderligere informationer om PF 1500 SBS: Monteringsvejledning Undertag NB: I henhold til BAR Vejledning skal selvbærende undertag oplægges vandret. Klik her: 7

8 Prenotag Optimal beskyttelse med fast undertag Prenotag er en gennemprøvet og langtidsholdbar membran til fast undertag. Denne membran opfylder kravene til fast undertag i henhold til DUKO klasse H undertage og har desuden en levetid, som mindst svarer til de overliggende tegl. Det gør Prenotag til den sikreste undertagsløsning - også på langt sigt. Prenotag kan anvendes i alle tagkonstruktioner og under alle tagmaterialer. Membranen er især velegnet til tag med lav hældning og åben tagdækning for eksempel økonomitegl eller diagonalskifer. Membranen er armeret med polyesterfilt og imprægneret med bitumen. Desuden er den belagt med SBS-polymerbitumen på overog underside. Det giver en stærk og solid membran, der er yderst let og fleksibel at arbejde med. Bl.a. er den særdeles elastisk - også i kulde. Oversiden af membranen er bestrøet med Split, underside er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning på lager og transport. Nem montering: Prenotag er forsynet med selvklæbende overlæg, som gør den nem at montere uden brug af gasbrænder. Overkanten fastgøres ved sømning, og slipfolierne i klæbekanten på over- og underside fjernes inden sammenklæbning. Udlægges normalt parallelt med tagfoden men kan også udlægges fra kip til tagfod. Yderligere informationer om Prenotag: Produktdatablad Prenotag TOR Anvisning nr. 26: Fast undertag med tagpap på ventilerede træunderlag 8

9 Tilbehør Tagclips Anvendes til PF Ventilationsstuds m. gevind Anvendes til ventilation af tagrum. Dimension: Ø 90 mm Tagfod alu og sortlakeret Anvendes til inddækning af fodstykke (overgang mellem undertag og tagrende). Dimension: 60 90, 30 80, 60x100 og 30 x 100 mm Længde: 1 m Klæbeasfalt Anvendes til fugning rundt om gennemføringer samt klæbning på f.eks. tagfod, skotrender mv. Patron 0,3 liter Butyl-tape Dobbeltklæbende tape til klæbning ved tagfod, inddækninger, skotrender, gennemføringer, overlæg og reparation. Dimension: 20 mm 30 m Skotrende alu og sortlakeret Anvendes i skotrenden. Dimension: mm Længde: 1 m Leveres inkl. blindfals Afvandingsrende alu Anvendes over gennembrydninger eks. bag tagvindue. Dimension: 1,2 m lang 9

10 Anvendelsesklasser Kilde: DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS Fire anvendelsesklasser: DUKO opdeler undertagsmaterialer i fire anvendelsesklasser. Hvilken klasse, man skal vælge, afhænger af det tag, som undertaget indgår i. Dette dokument beskriver, hvordan man vælger den rigtige anvendelsesklasse. Der er fem forhold, som afgør, hvilke krav man bør stille til undertaget: 1. Tagdækning 2. Taghældning 3. Kompleksitet 4. Tilgængelighed 5. Klimapåvirkning og etagehøjde Forhold 1-2: Tagdækning og taghældning Tagdækningen er inddelt i tre grupper: mere åben, mindre åben og lukket. Åbne tagdækninger stiller større krav til undertaget end lukkede tagdækninger. I tabel 1 kan det for en given tagdækning og taghældning aflæses, om tagdækningen er mere åben, mindre åben eller lukket. Forhold 3: Kompleksitet Der skelnes mellem høj og lav kompleksitet. Et simpelt tag med enkle gennemføringer har lav kompleksitet, mens et tag med store gennemføringer og/eller relativt svære detaljer har høj kompleksitet. Hvis taget har én eller flere af følgende detaljer, er der tale om en tagkonstruktion med høj kompleksitet: Skotrende Stor ventilationskanal Skorsten Kvist Tabel 1 Mere åben Mindre åben Lukket Tegl Vingetegl, lille overlæg (<70 mm * ) Vingetegl, stort overlæg (>70 mm * ) <40 Vingetegl, stort overlæg (>70 mm * ) >40 Dobbelt S vinge, stor Dobbelt S vinge, lille <40 Dobbelt S vinge, lille >40 Falstagsten, <35 Falstagsten, >35 Bæverhaler Beton Falstagsten, <35 Falstagsten, >35 Falstagsten, systemfuge, <25 2 Falstagsten, systemfuge, >25 Fibercement Diagonalskifter Diagonalskifter, lagt i kit () 1 Skiferplader Skiferplader, lagt i kit () 1 Bølgeplader () 1 Metalplader Stålprofiltagsten () 1 Stålprofilplader () 1 Naturskifer Skiferplader Skiferplader, lagt i kit () 1 1 Undertag kan være nødvendigt af hensyn til kondens. Konkret vurdering udført af teknisk rådgiver anbefales. 2 Undertag er normalt ikke nødvendigt. Konkret vurdering udført af teknisk rådgiver anbefales. * 70 mm er en nominel størrelse, der benyttes ved projekteringen, og ikke et udfaldskrav, der kan benyttes til bedømmelse af lægningen. Note: Man kan vælge at opdele tagkonstruktionen, så man kun regner med høj kompleksitet for de spærfag, hvor der er komplekse detaljer. Det betyder, at man bestemmer anvendelsesklasse og vælger undertagsmateriale særskilt for de spærfag, hvor der er høj kompleksitet og de øvrige spærfag. 10

11 Anvendelsesklasser Kilde: DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS Forhold 4: Tilgængelighed Adgangen til at efterse taget indefra har betydning for risiko og omfang af eventuelle svigt i undertaget. Derfor skelnes mellem tilgængelige og svært tilgængelige undertage. Svært tilgængelige undertage er kendetegnet ved en eller flere af følgende: Lav taghældning (under 25 grader) Paralleltag (hvor isoleringen helt eller delvist ligger parallelt med undertaget) Andre forhold som gør, at taget ikke umiddelbart kan inspiceres Forhold 5: Klimapåvirkning og etagehøjde Specielle vindforhold kan medføre særlig klimapåvirkning af taget. Kraftig vindpåvirkning øger mængden af slagregn og fygesne samt eventuel direkte vindpåvirkning på undertaget. Udgifter til stillads i forbindelse med udbedring af eventuelle skader stiger kraftigt med etagehøjden. Parameteren Klimapåvirkning og etagehøjde regnes for særlig hvis bygningen ligger i terrænkategori 1 og 2 (Jf. Dansk Standard DS 410:1998 Norm for last på konstruktioner), eller hvis bygningen har 3 etager eller derover. Note: I meget beskyttede områder med dårlig ventilation kræves særlig opmærksomhed på ventilationsforholdene. Tabel 2 Tagdækning Kompleksitet Tilgængelighed Klimapåvirkning og etagehøjde Anvendelsesklasse Lukket Lav Tilgængelig Normal L Lukket Lav Tilgængelig Særlig L Lukket Lav Svær Normal L Lukket Lav Svær Særlig L Lukket Høj Tilgængelig Normal L Lukket Høj Tilgængelig Særlig L Lukket Høj Svær Normal L Lukket Høj Svær Særlig ML Mindre åben Lav Tilgængelig Normal ML Mindre åben Lav Tilgængelig Særlig MH Mindre åben Lav Svær Normal MH Mindre åben Lav Svær Særlig MH Mindre åben Høj Tilgængelig Normal MH Mindre åben Høj Tilgængelig Særlig MH Mindre åben Høj Svær Normal MH Mindre åben Høj Svær Særlig H Mere åben Lav Tilgængelig Normal MH Mere åben Lav Tilgængelig Særlig MH Mere åben Lav Svær Normal MH Mere åben Lav Svær Særlig H Mere åben Høj Tilgængelig Normal MH Mere åben Høj Tilgængelig Særlig H Mere åben Høj Svær Normal H Mere åben Høj Svær Særlig H Resultat: Den resulterende anvendelsesklasse bestemmes vha. tabel 2, som ses til højre. 11

12 Maj 2014, ver. 1 Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 DK-6600 Vejen Tlf Kundeservicecenter Vest Tlf Fax Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad. For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside Kundeservicecenter Øst Tlf Fax

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap Indhold ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap... 3 ICOPAL Plade-/Plankedækning Horisontale linjer... 26 Bag om ICOPAL Tagpap... 4 ICOPAL Shingles Elegante,

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Entreprise: Danish Crown A/S, Horsens TOR - NYT 1 / 2004

Entreprise: Danish Crown A/S, Horsens TOR - NYT 1 / 2004 TOR - NYT 1 / 2005 Entreprise: Danish Crown A/S, Horsens TOR - NYT 1 / 2004 INDHOLD: DANISH CROWN...SIDE 3 TAGVEGETATION I VÆKST...SIDE 4-6 EN FLERFARVET OASE - PÅ TAGET...SIDE 7 CE-MÆRKNING AF MEMBRANER

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere