Erindringsbilleder -1 Årre Sogn sidst i 1800-taIIet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erindringsbilleder -1 Årre Sogn sidst i 1800-taIIet"

Transkript

1 -1 Årre Sogn sidst i 1800-taIIet Af V. S. Laurits V. S. laurits blev født d. 25. okt i Årre degnebolig. Ved d lejlighed gik flaget til tops på d dgang este flagstang i sognet. For at forstå betydning af hans virke som skolemand gnem et langt liv må man nok hæfte sig ved to vigtige faktorer: For det første hans udvikling gnem op vækst, dels i hjemmet i Årre, dels - efter 13 års alder - som elev på latinskol i Ribe. M stor betydning harjo også arveanlægge ne. Og her har fru rektor V. S. Laurits truffet netop to grundlæggde egskaber, som han tog i arv fra sine forældre: Da Mar og Sør Laurits i 1924 holdt guldbryllup, dne svigerdatter forhindret i at rejse med til Esbjerg til fest, da hun netop bundet af at passe et spædbarn; m hun sdte hils til sine svigerforældre, lagt i d lille nyfødte drgs mund: Bedstemors fantasi, Bedstefars kraft og mod rinder rask herinde i mit unge me blod. De to egskaber, skaberevn og modet til at føre nye ideer ud i livet, er netop egskaber, der karakteristiske for V. S. Laurits. V. S. Laurits cand. mag. i historie, gelsk og latin - med historie som hovedfag. En af hans elever fra Haderslevtid har gang sagt: I gelsk han god; i historie han eståde. Ved sid af hans pædagogiske evner hans blanding af fasthed og følsomhed g nemgåde træk i hele hans karriere. Her skal blot nævnes et kelt eksempel på hans forstå else af og kærlighed til eleverne: da han sad som rektor i Roskilde, blev dag - kort efter be- V S. Laurits, frieis - gymnasieelev sdt ned på hans kontor i anledning af disciplinær forseelse; da han havde siddet lidt og set på dne store raske drg, sagde han: Jeg ved, at du under be sættels har stået med våb i hånd, parat til at ofre dit livfor mig. Og nu skaljeg straffe dig. Du må undskylde, det kanjeg ikke. Jeg vil bede dig gå. Epokerne i V. S. Lauritss pædagogiske lø bebane starter, da han i 1896 bliver studt fra 14

2 Ribe. I 1904 kommer embedseksam: cand. Årre i historie, latin og gelsk. Og så ansættel serne: lærer ved Ålestrup Realskole, ved Ordrup Gymnasium, der dgang privat, under professor Frederikss ledel se adjunkt ved Vejle højere Alm Årre mag. skole. Det her, han traf sin kone Gun Rasmuss, der som studt udgået fra dne skole i et år vikarierede for lærer, der syg. Ved gforing i 1920 kom han til Ha som lektor. Arbejdet i dne spændde overgangstid fra tysk til dansk har han altid fremstillet som meget fasci - derslev Katedralskole nerde blev han rektor for det nyopret tede Herning Gymnasium eller Herning højere det først hed. I pionerarbej rigelig grad brug for sin skaber evne. En stor glæde det for ham, at det lykkedes ham at starte Herning Gymnasiums Stipdiefond, der skulle få stor betydning for mange ubemidlede studter fra d egn. - Det Almskole, som det der fik han i sidste stadium hvor han Roskilde Katedralskole, rektor fra 1932 til psionering sagde ældre kollega gang til ham: Først tog De skol, så tog skol Dem. Rektor Laurits døde i februar 1967, 90 år gammel. Erindringerne er nedskrevet i i Der Ester Dahl, f. Laurits sogn omfatter forud Årre, hvor kirk ligger, Gunderup, Jyllerup, Brøndumsager og Tranebjerg, ligger ca. 3/<mil øst for Varde og er i kirkelig hsede anneks til Fåborg, hvor præstegård ligger. Selve Årre er højt belig gde. Terrænet skråner jævnt til alle sider. Højest ligger kirk og et par hundrede meter fra d degnebolig, nyopført 1875 efter brand. Efter Traps statistiske opgivelse 1879 indbyggerantallet ca Fåborg sogn hav de 894. Årre havde et areal på 4840 tønder land, Fåborg havde , begge store hede- og mo sestrækninger. Jord i Årre rig på mergel og ler, og rundt om fandtes på markerne dybe mergelgrave. Årre sogn havde mange gravhøje, i alt ca. 40. En del af dem lå mod nord ud over hedestrækning, der skilte sogne Årre, Næsbjerg, Øse og Fåborg. Dne hede vidt berømt for sin rigdom på vildt, navnlig harer, ræve og urfugle. Ifølge kortskitse over Skast herred i Esbjerg statsskoles indbydelsesskrift 1936 formodes oldtidsvej fra vikingetid at have haft retning nord fra og ind over Årre, Skast og Jerne til Vesterhavet. D vej har pas seret Årre kirkebakke på østsid lige forbi stedet, hvor degnebolig lå. Dne oldtidsvej stor er omtalt nærmere i Fra Ribe Amt Af de omliggde sogne havde de to nord og nordvest liggde, Øse og mod Næsbjerg, hholdsvis tønder land med 805 ind byggere og 6780 tønder land med 339 indbyg gere. I dem begge brændtes murst af leret. Mod syd ligger Grimstrup, der strakte sig mod vest og Årre øst, således at dele af sognet lå vest for dele sydøst. Indbyggerantallet 732. moser og kær, talrige mergelgrave, mindre vandløb, dårlige veje, så godt som in g beplantninger, ing læbælter, ing markhegn, agre med grøfter eller lave diger som grænseskel mellem gårde, huse og sogne og Hede, karakteristiske træk i dette billede af vest- 15

3 jysk Hertil kom bebyggelss art. Ud med kirk bred te gårde sig. Derefter kom husmandssteder ne med mark til et par køer og får, derefter faldefærdige rønner og forladte rønner til næste sogn i omvdt rækkefølge. I udkant af hvert sogn holdt de allerfattigste til, ofte folk med ilde rygte, straffede folk, løse eksistser, betlere, tatere, kceltringefolk. Dem man bange for. Bebyggels spredt over store områder. In tetsteds der samling omkring et gadekær. Efter Traps ovnævnte statistiske oplysnin ger 1879 der i Årre sogn 35 gårde og 33 huse, hvoraf 3 gårde og 25 huse lå ude i yderkanterne af d mere samlede bebyggelse i Årre, Jylleom egn. d ctrale del af et sogn Gunderup, Brøndumsager og Tranbjerg. Fåborg sogn havde 54 gårde og 79 huse, Grim strup 62 gårde og 71 huse. Ved huse må forstås husmandssteder, omtrt alle med jord til, rup, m mange af så ringe beskaffhed, at bebo havde forladt dem eller forlod dem og rejste til Amerika. I min barndom har jeg set flere af d slags. I dem holdt omstrejfde bet erne lere ofte til re om natt, undertid også i længe tid ad gang. Der i de egne ikke meget, der spærrede for udsigt. Fra Årre kunne man i klart vejr se domkirk i Ribe 4 mil mod syd. Forbindels mellem landsbyerne om vinter, når sne dækkede jord, og om efteråret, når veje og marker pløre og ælte, vanskelig og til tider mulig til hest eller i langskaftede støvler el ikke sjældt, at hestekøretøjer måtte give op. Når sne lå tykt over marker og veje, forsvandt mange steder veje helt, og markerne på grund af mer gelgrave farlige at begive sig ind på; over moser og kær al færdsel standset. I vintertid, når sne lå over marker og veje, foregik al nød vdig transport sikrest med slæde og kane. I min barndom anlagdes chaussé, landevej med skærver og grus, fra Varde over Årre til kun ler træskostøvler. Det 16 Fåborg, og i Nykirke og Bramming sogne til jernbanestation sidstnævnte sted. Bram ming havde 315 indbyggere ifølge Trap af 1879 og anneks til Darum med 681. De vidt strakte sogne Årre, Fåborg, Grimstrup havde fælles jordemoder, der boede et sted i Fåborg sogns sydvestlige del, omtrt lige langt til de 3 kirker. Nærmeste læge boede i Varde, hvor der også et sygehus. Esbjerg handelsplads hav de 1875 et indbyggertal på 1006, m i hur tig vækst på grund af det betydelige havneanlæg og jernbaneanlægge til Varde-RingkøbingHolstebro og til Lunderskov over BrammingHolsted-Vej med stikbane fra Lunderskov til Vamdrup ved Danmarks daværde grænse station. Varde dog by for Årre og Fåborg indtil o. 1890, da Esbjerg havde taget magt som hovedby. De store jernbaneanlæg i 70'erne førte hel del omstrejfere af løse og fordrukne eksistser med, vagabonder, bosser kaldte vi dem. De gjorde ikke egtlig fortræd, man altid gav dem pge, småmønter og madpakke eller noget gammelt tøj, når de kom da på deres tiggerfærd. De optrådte ofte i mindre flokke og gik gerne to og tre samm på deres tiggeri. De gjorde livet på veje og i øvrigt el lers usikkert for folk, fordi folk bange for dem. De kunne optræde skræmmde og tru de, når de ikke fik skillingpå rejs-, derfor lå der altid småpge, toører og femører, i skrivebordsskuffe, som vi kunne tage af, hvis der kom nog, når far ikke hjemme. Når far og mor begge borte aft, og vi børn e hjemme, vi altid bange, selvom vi havde bidsk terrierbastard som vagthund. Da vi sere desud fik hvas jagthund af d kraftige tyske korthårsrace, sov vi trygt ud at have døre til degnebolig låset. Med gdarmeriets oprettelse i provisorietid ( ) hørte det vagabonderde uvæs med strejfde betlere op. Kun kelt gang indtraf uhyggelig episode med betlere. Det

4 eftermiddag, da vi sad i dagligstu alle og fik eftermiddagskaffe med hjem mebagt brød med dejligt smør på, da der pludselig fra forstu blev banket hårdt på dø r til dagligstu, dør blev revet op, og ind trådte et par høje, sværlemmede bosser, hvoraf samm d e kdt vidom under navnet Bis- marck, karl, der havde siddet 8 år i tugthuset for drab. De lukkede dør efter sig, og Bismarck trådte frem i stu og bad i rask tone skilling på rejs. D frække måde, han optrådte på med reserve foran d lukkede dør, må have bragt fars blod i kog. Han røg op fra stol og sagde nej, m tilføjede, at de kun ne få et stykke franskbrød, hvorefter han tog et par stykker fra fadet og gav dem hver et stykke; m nu flammede Bismarck op. Han kylede sit stykke h ad gulvet, strakte næve ud og råb te: Min hånd er ikke mere skid, d at jeg godt kan bruge d, hr. lærer! Disse ord havde dob belt virkning; d lange bos ved dør trak sig ud i forstu og videre ud, meds far for h og stillede sig ved dør og råbte til Bismarck: Kan du så finde ud! Og det kunne Bismarck. Sc havde været uhyggelig, og vi kunne se, at far ophidset, da han satte sig ved bordet ig. Lidt efter rejste han sig brat og sagde: Nede om er kun de gamle hjemme, måske dda kun gamle Jakobine. Jeg må derned. De to slubberter gik d vej. Han tog stok med hos Mines sig og gik. Mor og vi børn sad tilbage skrækslag ne og ubeslutsomme. Vi burde jo have alarme ret naboer. Fars formodning viste sig at være rigtig. Gamle Jakobine ale hjemme på gård. De to bosser havde sat sig til rette i køk ket og forlangte ind af pge, mad og drikke. Fra køkket havde de udsigt over gårdsplad s, og pludselig fik de travlt med at komme ud. De havde set d stærke degn. Idet de passerede ham, lettede Bismarck på hatt og hilste med et forsort: Farvel, hr. lærer, farvel! Han havde lært høflighed i tugthuset. Utryghed ved livet på landet i de tider vi sig deri, at hver gårdmand havde jagt bøsse, og til hver gård og hvert husmandssted hørte hund. Far havde sin bøsse hængde over hovedgærdet på sin sg. D dob beltløbet og altid ladt. Da han blev kasserer og regnskabsfører for det o oprettede an delsmejeri og måtte ligge inde med betydelige pgebeløb, fik vi haspe for dør ind til sove værelse, dagligstue og børnekammer, så at der om natt kunne lukkes for adgang gnem staldbygning og skolestuerne. Kun kelt gang mindes jeg, der blev banket på dør ind til soveværelset, og at far tog bøss ned, klædte sig på, tændte staldlygte, der stod ved s g, og gik ud gnem sidehusets afdeling med ste bøss i hånd. Stalddør åbnet, m borte. Der kunne jo være tale om andre d vagabonder. Ude i sognes yderkredse boede der jo adskillige mere eller mindre frygtede individer. Der f.eks. mose famili i Fåborgdistriktet ind mod Årre, et helt dynasti af forbrydere, hvoraf et medlem havde siddet 16 år, et andet 8 år i tugthuset. Der Sorte Bertel fra Grimstrup. Der amt mand og hans familie fra Knoldeflod. Der Store Kræst, Røde Rasmus og Sorte Hrik fra vort eget sogn, alle samm folk, in g brød sig om at have noget at gøre med; man bange for at give dem arbejde, fordi de drak for meget brændevin og i fuldskab uregerli ge og dovne og kunne blive ondsindede. Over for husets kvinder de uhøviske og sjofle i mund. De hørte ind under fattigvæset og levede ellers mest af tiggeri. Om efteråret i kar toflernes og gulerøddernes tid det klogest ikke at gå i mark om natt for at se, om alt d ubudne gæst stod vel til dér. Disse udprægede gelse sogn over hedelandsbyer med bebyg vidtstrakte områder - Grimstrup havde på d e led udstrækning på 3 mil havde o ikke meg forbinover - 17

5 delse med hinand indbyrdes. De så godt fremmede for ikke at sige fjdtlige over som gårdmand i Øse. Han tydeligt nok mere karl d drg, og da han så tilmed horeunge for hinand. Det kunne dnu i min barndom fra Varde, hænde, at der på markedet i Varde opstod slags mål mellem bønder fra forskellige sogne. En af dette forhold holdt sig usvækket hele min barndom ignem på d måde, at ing drg fra et andet sogn kunne passere skole rest i dne skoles frikter ud at blive udæsket til slagsmål. Han fremmed og skulle have klø. At slagsmål mellem bønder fra nabosogne dnu kunne finde sted, blev jeg i 8 års alder vidne til under klapjagt, der fandt sted på de hedestrækninger mellem Årre og Øse deltagere fra disse to sogne. Næsbjerg skulle have været med, m udeblev, hvorfor udbyttet blev meget ringe, idet alle ræve stak af ad Næsbjerg til. Klapjagt fandt sted tid lig forårsdag i marts, og klapperne for stor del alle større drge fra begge sogne. Jeg havde så inderligt bedt om lov til at være med, at far gav mig tilladelse, trods det at ing klap pere under 10 år ansås for stærke nok til at kunne holde til turs strabadser. Vi skulle jo vade i d høje lyng; det viste sig, at d mange steder gik mig til brystet, så jeg fik det strgt nok og havde til sidst ondt ved at følge med. Jeg tilmed bange for ræve, og da et par stykker fandt vej mod mig, skyndte jeg mig at løbe til sid, så de uantastet slap ignem det led af kæd, hvor jeg hørte til; m jeg nåede hpå eftermiddag frem til samlingsstedet, hvor jagt dte og deltagerne mødtes. Her fandt d egtlige blodsudgydelse sted. Det skik og brug ved sådanne lejligheder, at drg fra hvert sogn stillede an til slagsmål. Drge fra Øse fik ret hurtigt deres repræstant skubbet frem på sc. Han kraftig og stor fyr, efter de ord, der faldt fra de voksnes side på Øsefolkes front, næppe helt god repræs tant, da han tjestedrg og som uægte barn fra fattiggård i Varde lejet ud til store med 18 det, som om folke fra Øse ikke særlig ivrige efter at hidse drge fra Årre frem. Der klart nok d side. Vi fra Vi havde Årre ing jævnbyrdig på indvdinger. kom med ing med i d alder. Han dér konfirmeret. Vi skulle bare have haft Sør Buk det også af dem fra fattigvæset i - eller Laust Mogss søn, Mogs, derude fra Nør hed, eller lange Ole, også husmandsdrg, der havde været ude at tje, fra han 7 år, eller møllers Niels, der kunne tage sæk rug på nakk så let som nog møllersvd. En del af skytterne gik hjemad. For dem dag dt, m andre blev tilbage og hånede de kry stere fra Årre. Det trak op til skænderi mellem skytterne fra Årre og dem fra Øse. De alle mere eller mindre fulde, svirdes, som det hed. Blandt Årrefolke Friis til Galthoved med. Han havde d største gård i Årre og kdt vidom for sine hingste, sine tyre og sit drikkeri. Var han fuld, ville han slås, og han fuld nu. Drilleriet og skænderiet tog til. Da rej ste drg fra Årre sig og gik ind i kreds. Det Peder Iverss søn, Iver fra Gunderup, lys drg med et kønt ansigt, ret spinkel, ab solut d kraftige drg fra Øse fuldkomm underleg i fysiske kræfter og mindst et par år yngre. Det kunne hver se. Iver også selv klar over det, m Årre skulle ikke gå vanæret hjem. I begyndels klarede Iver sig helt godt. I et slagsmål det næverne, det først og frem mest kom an på, og målet modstanders ansigt. Var man underleg i fysiske kræfter, gjaldt det om at holde modstander fra livet, så man undgik brydetag. Kom det til d fase i kamp, gjaldt det om at få ansigtet om bag modparts ryg ved livtag om livet på ham for at undgå, at han nedfra kunne sætte næsesty vere op i ansigtet på. Der flød snart blod fra - Varde, karlestærk fra mange års arbejde

6 andre mænd stødte til bedre ud d Iver. os. Ansigtet Friis så ikke stort forrevet og op hovnet. Han havde været oppe at slås med gårdejer fra Øse og havde fået læsterligt med klø. Vi kom til et bredt vandløb, der lignede nygravet kanal. De voksne og kelte af de stør re drge vovede at springe over. Også Friis Han for tyk og fuld. Han nåede ikke Han stod i vandet til livet. Vi mindre sprang. over. drge fandt h til et opstemningsværk og slap over, jeg sidst ved forsigtigt at kravle på alle fi re. Det sidste stykke af tur Friis og jeg ale. Han frøs, så kæberne rystede. Jeg måtte løbe for at følge med. Jeg deltog aldrig mere i klapjagter. Friis kom over vandgang, m ikke over slagsmålet og drikkeriet. Han døde sere V. S. Laurits som elev på latinskol i Ribe. og mund fra begge de kæmpde, m så lykkedes det drg fra Øse at komme ind på livet af Iver, at spænde b for ham, vælte ham på rygg, komme ov på ham, få hans arme vredet om, og så heglede næveslage ned i an sigtet på d faldne. Til sidst lå Iver ganske næse stille. Han bevidstløs. Først da greb af de voksne ind og rev sejrherr væk. Det hele havde været så modbydeligt, at ing råbte hurra, og mange gik deres vej. Tilbage blev Friis og del andre, og det dte med slagsmål mellem Friis og mand fra Øse. Friis fik kløe ne, og parterne kunne gå hver til sit. Iver spytte de blod fra de ødelagte tænder, blodet flød fra d ophovnede næse, og ansigtet ophovnet, partiet om de blodskudte øjne. Vi på vandring hjemad i d høje lyng, søgde efter gammel hedevej, som gang skulle have været der mellem Øse og Årre, da Friis og et par mest i alder af ca. 50 år af delirium tre Af hans slagsmål mindes jeg beretning om to. Det e foregik i gæstestald i Kikkborg kro ved jernbanestation i Bramming, dgang lille stationsby. Slagsmålet fandt sted mellem Friis og and gårdejer fra Årre, Lille Laue, som folk kaldte ham. De havde beg ge drukket for mange kaffepunche, blevet vist udfor for at afgøre deres mellemvær de, som det skik og brug i slige tilfælde. Friis fik som sædvanlig kløe og søgte tilflugt på retirad, lokummet, og haspede dør efter sig. Nu der i dør ind til d slags nødtørftsanstalter et hul for lugts skyld, og da der gået lille tid, stak Friis hovedet ud ig ms. nem hullet for at se, hvor Laue blevet af. Det skulle han ikke have gjort, for Laue havde frem, fik fat i ørerne på Friis, og nu lå der til Friis i god ming. Laue brugte både næver og negle, og Friis så slemt tilredt ud, ind staldkarl på hans skrig kom til og fik Laue væk. Det andet slagsmål, der læn ge gik ry af,, da Friis sloges med d lille stillet sig på lur, sprang skrædder. Skrædder dværg, alligevel fik Friis klø. Skrædder brugte be og havde eg måde at sparke Friis i nærmest m 19

7 ansigtet på, så Friis tog flugt i stedet for at få fat i d lille springde skrædder. M Friis andet og mere d slagsbroder og drukkbolt. Han storbond i bedste forstand. Ing, der trængte til hjælp, gik forgæ ves til ham. Han htede læge eller jordemoder til de fattigste ud hsyn til vejr og vind og ud hsyn til, om det dag eller nat. Friis vnesæl, havde ing fjder, god i sit hjem og god mod sine tjestefolk og sine dyr. Han vist ikke nog dygtig landmand. Hvad der økonomisk holdt ham oppe i de øko nomisk vanskelige tider for landmænde i 1870'erne og 80'erne, hans hingste og hans tyre. Ing havde så høje, så stærke heste i miles omkreds som Friis fra Årre, Friis til gård Galthoe. Lille Laue havde også stor gård og også fordrukk. Han dårlig land mand, brøsig og brovtde type, der ond mod sine tjestefolk, absolut ikke tjstvillig. Han måtte gå fra gård på grund afgæld, købte et husmandssted i Bramming sogn, kunne hel ler ikke klare det og hængte sig dag. Friis og Laue tilhørte et slægtled, der dø de sidst i 1880'erne. Landsbyerne ved at vikle sig ud af deres indbyrdes afsondrethed, og grunde hertil mange: de økonomiske ny dannelser i form af andelsforinger og brugs foringer, der forudsatte større sammslut ninger af sogne, d politiske kamp mellem partierne højre og vstre, der drev bønderne og husmænde samm i partiet Vstre ud hsyn til sognegrænser. Agrarbevægels vir kede tid i samme retning, ligeså skyttebevæ gels. Hertil kom et større åndeligt røre som følge af højskolernes og indremissions ind flydelse. Der stiftedes foredragsforinger, byggedes forsamlingshuse, missionshuse, stif tedes afholdsforinger og gymnastikforin ger. Af større betydning blev eksport af landbrugsprodukterne smør, bacon og æg, de forbedrede vejforhold, d stigde brug af - 20 bedre postforbindelse og større udbredelse af aviser. Efterskoler og landbrugs cykler, skoler ved at udformes i 90'erne. Et større fællesskab og selvbevidst standsfølelse i hastig udvikling, kort efter århundredskiftet fik bønderne regeringsmagt i landet, ganske vist under degns førerskab, m dog. I 1890 kom jeg på latinskol i Ribe. Trafik forholde da dnu dårlige, veje el dige, marker og veje gik om vinter ofte i ét, indhegninger af marker med hegnstråd dnu ikke påbegyndt, cyklist dnu et sær syn, selv i byeme, drg dnu fremmed, fjde, når han passerede and landsbys skole i et frikter, og i Ribe stod der kampe mellem latinskols og borgerskols drge. Jeg blev studt Ing i Årre kunne min des, at der tidligere havde været studt fra sognet; mange havde aldrig set studter hue. Da jeg første gang som studt til gudstjeste i Årre kirke, vtede mighed med at forlade kirk efter gudstjest, til jeg begyndt at gå ud af kirk. Da gammel tiggerske dag sad og drak kaffepunch i vort køkk, og jeg hilste på hde, stirrede hun først ganske vildt på mig med d hvide hue på, sprang så op så rask som ung pige, løb h, greb min hånd, overdækkede d med kys, ms hun hulkede som et barn. Jeg havde som drg været samm med hde og h des mand Karl Pihl og Sorte Hrik og hans kvinde Stine Femern til kartoffeloptagning og roelugning på vore marker. Hun plejedatter af etatsråd, eller det måske justitsråd, Berg i Ribe og havde været med til latinskolefe ster i sin skønne ungdom, m gået til bunds i tilværels og havnet ude på Årre hede, ødelagt af brændevin i et usselt ægteskab med fordrukk mand. Når du gang bli ver præst, så kommer vi i kirke, sagde dag af de forhutlede eksistser derude fra he ds overdrev. M deres tid også forbi

8 med de nye far embede tider, der brød frem. I året 1901 fik som førstelærer i Sønderho på Fa nø. M standsforskell mellem gårdejere og husmænd, d, der havde hersket i århun dreder, hvordan gik det med d? D nemlig dnu stor, så stor, at d kunne besejre nu d stærkeste familiefølelse mellem far og søn. Ing gårdmandssøn kunne gifte sig med pi ge fra et husmandshjem, ud at han derved bragte skam over famili og i heldigste fald selv blev husmand. Omkring 1870 d do minerde bonde i Fåborg sogn d rige Kræst Pejs, der havde 5 sønner. Af dem fik gårde i Fåborg, to fik i Årre (Tranbjerg), d femte, der giftede sig med tjeste pige, fik et husmandssted i Årre til to køer. Værre gik det gårdmandssøn fra Gunderup, Hans Tranbjerg, hvis far af samme navn ejede d største gård i Gunderup og kun havde dette e barn. Han kom tjestepig for nær, som det hed, og hun skulle have et barn. Det kom til et brud mellem far og søn i d anledning. En tjestepige som kone i huset på bondegård? Nej aldrig! Sønn måtte rejse til Amerika. Han gjorde det. Fader solgte gård til et par unge fra et sogn på Fyn og flyttede ind i aftægtshuset. Det kom aldrig til nog forsoning mellem far og søn. En mneskealder sere rygtedes det, at sønn levede som eboer i øde egn i Texas og havde et uhyre stykke step peland til sine hundreder af får, han boede i jordhule og gik klædt i fåreskind. Også fader levede rest af sit liv et eboerliv, kom ing mnesker samm med og fik med tid et hårdt, forgræmmet ansigt. Han døde som gammel som mand ud slægt og ud v de to ms ner. Standsforskell gjaldt også mellem børne ikke med husmandsbørn, heller ikke i friktererne i skoletid. Da jeg blev så gammel, at jeg hørte ne. Gårdmandsbørn legede til blandt de store, søgte jeg at bryde dette for hold ved at tage husmandsdrge med ind i lege. Det mislykkedes fuldstændigt. De mo rede sig snart med at overtræde spillets regler og drille, hvor de kunne. Århundreders under trykkelse slog ud i lys lue og hindrede samm spillet. De blev ig sat udfor. Jeg fik lære for livet. M trods alt opløsning. De unge det lille landsbysamfund i brød ud af gamle forhold, ind på eksamsvæsets veje. jeg 1923 blev rektor for Herning gymnasi um, der blandt lærerne gårdmandssøn fra Grimstrup og skræddersøn fra Øse sogn. Og dog, det gamle Årre nu også helt gået i grav? Nej, etsteds der ing forandring. Det på kirkegård. - Sidste gang jeg besøg te Årre, i året 1932, mneskealder efter mit opbrud, og besøget gjaldt fortrinsvis kirke gård. Bortset fra, at d pænere holdt, at der plantet træer langs gange, at der ikke længere fandtes jernkors fra Varde jernstøberi eller små, fattige trækors med navne og årstal i gul maling, alt som før. D sydlige langsi de fra øst til vest forbeholdt gårdmandsfamilierne fra Årre, Gunderup og Tranbjerg, aftagde mod øst og vest efter hartkornets størrelse. D nordlige langside tildelt dem fra Jyllerup og husmandsstederne. Yderst mod nord lå de fattigeste. Gravstedernes placering afspejlede d årtusindgamle almuekultur med d strge adskillelse i social hsede på landsbys befolkning. Her ing foran dring. Når dommedagsbasun gang lød, og de døde stod op af grave for at gå Herr i møde, ville det ske i ord og på sømmelig vis. Hvert slægtled ville samle sig om sin førde bonde, vandre ud gnem kirkegårds ind gang, på sydsid, vandre mod øst, slutte op bag dem fra Fåborg, der kom med præst i spid s, Årre jo anneks til Fåborg, stille sig ved Herrs fod og påhøre domm. og mange søgte Da 21

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Jagten på Enhjørningen Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Enas far, kong Drot, er taget langt bort. Troldkvinden Skarntyde er Enas værste fjende. Ena er den eneste enhjørning

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Drømmene. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Drømmene. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Drømmene Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en gårdmand, som kaldtes Rige Per Larsen, fordi han var den rigeste mand i sognet. Men han var ond, hård og hovmodig. Han havde et eneste barn.

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

1VÆLG DET RIGTIGE ORD

1VÆLG DET RIGTIGE ORD 36894_laer_oeve_skriv_korrekt 01/07/03 16:29 Side 5 1VÆLG DET RIGTIGE ORD Ad eller af? At eller og? Nogle eller nogen? Ad eller af? Denne lektion handler om at vælge ord. Vi har valgt at fortælle om tre

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Bilag 2 1. Observationsdag

Bilag 2 1. Observationsdag Bilag 2 1. Observationsdag Der er den pågældende dag 8 børn samt 3 voksne på stuen. Børnegruppen består af: Drengen T på 2 år og 10 mdr., drengen B på 2 år og 3 mdr., pigerne L, A og H samt drengen E på

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Fyrtøjet. På landevejen

Fyrtøjet. På landevejen Fyrtøjet Af H. C. Andersen På landevejen Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen: En, to! En, to! Han havde sin rygsæk på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krig, og nu skulle

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Der var en gang et hus. Som lå alene.

Der var en gang et hus. Som lå alene. 2 Det Hjemsøgte Hus Der var en gang et hus. Som lå alene. 3 Fremvisningen Han tog imod dem med et let nervøst smil. Han var ikke den typiske sælger, og slet ikke den typiske ejendomsmægler, som de havde

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Juledag 2016 Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Salmer: 94: Det kimer nu 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 118: Julen har englelyd 119: Julen har bragt 99: Velkommen igen, Guds engle små

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere