Mundtlig beretning 2016, Vestjysk Lærerforening, 16. marts 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2016, Vestjysk Lærerforening, 16. marts 2016"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2016, Vestjysk Lærerforening, 16. marts 2016 Der bliver hver dag præsteret et ansvarligt og i de fleste tilfælde godt arbejde af vores medlemmer og kolleger. Det skal vi huske at minde os selv om. Uanset om man arbejder i folkeskolen, PPR, UU, STU eller et hvilket som helst andet sted, så er forandringer, effektiviseringer og organisationsændringer blevet en fast del af hverdagen. Netop derfor er det vigtigt en gang imellem at stoppe op, tage en dyb indånding, ranke ryggen og reflektere lidt over sin hverdag. Vi havde for nylig fornøjelsen af at høre Per Fibæk Laursen holde et oplæg for tillidsrepræsentanterne, og et af budskaberne var, at vi skal holde fast i den gode undervisning, der bliver præsteret, og ikke lade os blæse bagover af de modeluner, der med mellemrum har vind i sejlene. Han har for nylig udgivet en bog med en provokerende titel: Drop ambitionerne og skab bedre undervisning. Der bliver nemlig præsteret god undervisning i folkeskolen, og det sker ikke altid på grund af, men på trods af de stadige forandringer i de arbejdsvilkår, som lærerne bliver udsat for. Så er der oplæg til ny skolestruktur. Så er der læringsmålstyret undervisning. Så er der nye opgaver, der skal løses i arbejdstiden, dog ikke i undervisningstiden! Så er der ikke råd til undervisningsmaterialer. Så er det svært at få læreruddannede bl.a. som vikarer. Og der er mange andre forhold i arbejdsvilkårene, som jeg ikke har med. Men alligevel løser lærerne opgaverne på en professionel måde. Det ligger dybt i en lærers DNA, at der hele tiden skal gøres det bedste for eleverne, så der er en MENING med arbejdet. Og heldigvis er det sådan. Ellers ville det blive svært at opretholde arbejdsglæden. Men heri ligger også en fare for at brænde ud. Med høje forventninger, krav om øget inklusion, samarbejde om den åbne skole, flere undervisningstimer, mere bevægelse og mindre forberedelsestid, er kimen lagt til en følelse af utilstrækkelighed og frustration over manglende sammenhæng mellem krav og tid til at løse disse opgaver. Vi skal alle være meget opmærksomme på, hvornår vi når grænsen for, hvad vi kan holde til arbejdsmæssigt. Ordet robusthed er det nye sort! Vi ser nu jobannoncer, der med største selvfølgelighed efterlyser robuste medarbejdere. Det kunne tolkes som, at arbejdsvilkårene, hvor stressende de end måtte være, betragtes som en naturlov, som arbejdsgiveren ikke er herre over, men som medarbejderne må lære at leve med. Vi skal hjælpe hinanden, da vi er de nærmeste til det. Derfor er vi nødt til at støtte hinanden på arbejdspladserne, og det er både kollegerne, tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og kredsstyrelsen, der skal hjælpe.

2 Naturligvis har jeg ikke glemt skoleledelserne og de kommunale arbejdsgivere. De har det overordnede ansvar, og de skal påtage sig det. Der er meget stor forskel på, hvordan ændringer/forandringer tackles på de enkelte arbejdssteder. Der er arbejdspladser, hvor det fungerer bedre end andre steder. Derfor er det vigtigt, at vi som samlet fagforening lige fra enkeltmedlemmer til kredsstyrelsen og videre til hovedstyrelsen - hjælper hinanden til, at alle oplever forbedrede arbejdsvilkår. Der gøres ved at bruge de gode eksempler, og det gøres ved konstruktiv snak/kritik alle steder, hvor vi er til stede. Det gælder f.eks. i MED-udvalgene. Lærerarbejdet er verdens bedste job, hvis man vel at mærke har mulighed for at løfte opgaven. Derfor er det vigtigt, at alle, der sidder i MED-udvalgene, sætter arbejdsvilkårene på dagsordenen. Det samme gør kredsstyrelsen hele tiden i møder med forvaltninger og politikere. Det gælder om at være med til at sikre, at alle hele vejen rundt har indblik i virkeligheden af vores arbejde. Vi skal hele tiden arbejde for, at der er respekt om lærerne og deres virke. Vi skal gå positivt ind i udviklingen af skolen, hvor som helst det giver mening, men vi må også blive ved med at forklare, at bedre kvalitet ikke kommer af sig selv, men forudsætter tilstrækkelig med resurser og skarp prioritering af indsatser. For lærerne løber stærkt! Det er selv politikere enige i altså i skåltaler! Derfor blev det helt grotesk på skoleområdet lige efter sommerferien i Holstebro Kommune. Alle, der fulgte med i medierne, kender historien. Så jeg genfortæller den kort. Skolelederne skulle have skylden for en kraftig stigning i underskuddet på skoleområdet specielt henover sommerferien. De brugte såmænd bare de penge, de havde fået. Problemet var, at de af kommunen havde fået del i engangsmidlerne, som regeringen gav i forbindelse med indførelsen af skolereformen. Selvom vi har decentral styreform, måtte skolelederne ikke bruge disse midler. Så de blev pålagt at få økonomien til at passe på hver enkelt skole, hvilket medførte fyringer. Der blev i sidste ende fyret 14 personer, og så skal vi ikke glemme, at Sct. Jørgens Skole fyrede og nedlagde et større antal stillinger før sommerferien. Så nu var enigheden om, at lærerne løber stærkt glemt! Kredsen var hurtig ude i alle medier for at fortælle vores version af virkeligheden. Samtidig tog vi os af fyrede kolleger, som havde brug for hjælp bl.a. i samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

3 Da politikerne sagde, at det hele kun var et teknisk regnestykke, røg jeg op i det røde felt. Lærere var altså allerede varslet fyret. Herefter var der en længere kamp både i medierne og bagved kulisserne. Men vi førte vores kampagne med det formål at få genansat de fyrede kolleger. Vi havde det bl.a. svært ved, at forvaltningen ikke ville forflytte lærere til andre skoler i kommunen, når der stadig blev ansat lærere i Holstebro kommune! Samtidig skulle der tænkes på de kolleger, der var tilbage på skolerne. De skulle jo nu til at klare det samme samlede arbejde på skolen bare med færre kolleger. Vi så også i denne fase, at pædagoger og pædagogmedhjælpere blev ansat til lærerarbejde. Det fik vi med hjælp fra Danmarks Lærerforening centralt løst på Rolf Krake. Kommunen begik også flere bommerter i denne tid, hvilket i den sidste ende hjalp på situationen. En dag blev jeg ringet op af skolechefen, der kunne fortælle, at der nu var fundet 18 mio. kr. her og nu til at løse op for økonomien på skoleområdet. Da jeg nogle dage senere var med til et pressemøde, hvor kommunen fremlagde planen med de fundne penge for Dagbladet, var beløbet steget til 20. mio. kr. Hvilket fik mig til at sige, at kommunen godt måtte bruge længere tid, når man kunne finde 2 mio. på så få dage! Men husk lige på, at ca. 11 mio. kr. af de 20 mio. kr. er de engangsmidler, som skolelederne ikke måtte bruge i første omgang! Det bliver jo så et problem for kommunen, når disse penge fra regeringen falder bort i Men Holstebro Kommune fik da stoppet den negative medieomtale. Men tilbage står til altid det værste. De fyrede lærere kom ikke alle tilbage i job igen i kommunen. Følelsen af at blive vraget på et grundlag, som man ikke selv har indflydelse på, har stor afsmitning på ens selvværd. Nogle af de fyrede kolleger gik på pension, andre har fået arbejde i andre kommuner. Kredsen prøver stadig at få fastansat de sidste. En anden og bedre måde at være med til at sikre, at lærerne bedre kan lykkes med opgaven, er, som det skete i Struer Kommune før sommerferien. Her indgik kredsen et samarbejdsgrundlag med kommunen. Det skete bl.a. på baggrund af kredsens undersøgelse af undervisningstallet, som blev lavet i efteråret Kreds, kommune og skolelederne arbejdede sammen om at lave dette. Et positivt stykke arbejde, hvor kommunen lagde mange penge i skolevæsenet. Der blev bl.a. lavet et loft på undervisningstiden, og de 15 punkter fra OK15 blev også skrevet ind. Vi var rundt på skolerne for at fortælle om dette.

4 Skolechef Jørn Thomsen og jeg fremlagde i foråret samarbejdsgrundlaget og vores fælles intentioner på et møde på gymnasiet i Struer for alle lærere og ledere. Vi var sammen med kommunen hurtig til at skrive pressemeddelelser om det gode samarbejde mellem Struer Kommune og Vestjysk Lærerforening, hvor vi bl.a. fremhævede, at forberedelsen af undervisningen fik bedre vilkår. Senere på året brugte vi samarbejdsgrundlaget til at forklare, hvorfor Struer Kommune ikke har problemer med at skaffe lærere, samt hvorfor sygefraværet blandt lærerne er lavt i kommunen. Dette samarbejdsgrundlag løser naturligvis ikke alle problemer med lærernes arbejde. Men vi er hele tiden i kontakt med forvaltningen for at løse problemer, inden de bliver for store. Efter vedtagelsen af Lov 409, hvor alt arbejdet skulle præsteres på arbejdspladsen, er der heldigvis indført flere skolelokalordninger om flekstid. Det er set fra kredsens side fint. Nogle lærere har det fint med at alt arbejde udføres på skolen, andre kan bedre med friheden til at lave en del af arbejdet andre steder. Da det er skolelederen, der skal opgøre arbejdstiden, er det også skolelederen, der har ansvaret for, at lærerne ikke arbejder mere end, hvad de får løn for! Når nu den danske forhandlingsmodel delvist er sat ud af kraft på vores område, skal vi som forening hele tiden arbejde på at skabe muligheder for at medlemmernes arbejdsvilkår forbedres. Det var bl.a. på den baggrund, at Danmarks Lærerforening for et lille år siden forhandlede en overenskomst hjem, som medlemmerne stemte ja til. Det interessante her var arbejdstidsbilagene de såkaldte 15 punkter. De skulle så udmøntes lokalt på kommunalt plan. Det fik vidt forskellige udslag i vores tre kommuner. I Struer fik vi, som før omtalt, punkterne ind i det samarbejdsgrundlag, som kredsen lavede sammen med kommunen. I Holstebro blev der afholdt et møde med tillidsrepræsentanterne, skolelederne, forvaltningen og kredsen. Gunnar og jeg fik taletid, hvor vi fremlagde vores ønsker. Hvorefter det af kommunen blev bestemt, at de ikke ville indgå i et samarbejde med kredsen om nogle fælles kommunale regler/tolkninger for, hvordan de 15 punkter skulle forstås. I Lemvig blev der heller ikke mulighed for at indgå en fælles tolkning. Vi fik faktisk at vide, at arbejdstidsbilagene kun var en hensigtserklæring. Siden har der været afholdt skolemøder, om hvordan de 15 punkter udmøntes på den enkelte arbejdsplads. Tak for den store deltagelse i disse møder. Egentlig var det meningen, at denne opfølgning skulle laves i samarbejde henholdsvist mellem tillidsrepræsentanten og skoleleder, mellem kreds og kommune og mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

5 Den skulle laves i så god tid, at eventuelle ændringer kunne træde i kraft fra næste skoleår. Lokalt har vi haft møde om dette med Struer Kommune. Her skal kredsen komme med et udkast til forbedringer i samarbejdsgrundlaget. I Lemvig og Holstebro tager vi det op på de næste møder. På landsplan har Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening haft de første evalueringsmøder, hvor jeres besvarelser fra skolemøderne indgår. Kredsstyrelsen har ikke opgivet at lave aftaler/fælles forståelser/samarbejdsgrundlag i alle tre kommuner. Vi har sat et internt arbejde i gang for at være rustet til eventuelle forhandlinger. Det skal naturligvis også diskuteres på tillidsrepræsentantmøder, hvis det kommer så vidt. Men det bliver ikke verdens letteste opgave i Holstebro og Lemvig. Dog fornemmer jeg en lille ændring i, hvordan kommunerne agerer i forhold til lærerne. De kommunale folk bliver mere og mere klar over, at de ikke kan løse skoleopgaven selv. Der er lærermangel, der er pengemangel osv. Så det er måske bedre at have lærerne med sig og ikke i mod sig! Der skal ikke være tvivl om, at jeg allerhelst så en fælles landsdækkende arbejdstidsaftale. Hvilket jeg sikkert ikke er alene om. Der var trods alt 30 % af de afgivne stemmer ved OK 15, der var nej-stemmer. Men nu forsøger vi hvert fald vi vil undersøge muligheden for at lave lokalaftaler på ordentlige vilkår, der skal være bedre end ingen aftale. I år er der i den grad kommet gang i diskussionen om folkeskolereformen i offentligheden. De lange skoledage for eleverne, forældresamarbejdet er vanskeliggjort, hvad foregår i den understøttende undervisning, hvor mange elever kan man have til lektiehjælp. Oveni kommer inklusionen og digitalisering. Hvis man fra en start af, fra politisk hold, havde lyttet til lærerne, havde man nok kunnet have forudset dette. Men det hjælper på forståelsen fra politikerne, når forældrene læs vælgerne reagerer. Landspolitikerne har meget forskellige meninger om, hvorfor folkeskolereformen ikke bare er en succes. Nogle partier vil gerne gøre skoledagen kortere, give undervisningen til læreruddannede lærere. Andre folketingspolitikere mener (gudhjælpemig!), at hvis bare Danmarks Lærerforening var positiv, så alt bedre ud. Det er da vist den største omgang vasken hænder, jeg har set længe! Jeg har selv råbt op om flere timer til eleverne i flere år. Men jeg havde nu ikke tænkt på, at det skulle ske ved en forringelse af lærernes forberedelse og en eklatant underfinansiering af hele projektet. Som jeg har sagt før, skal foreningen ikke ukritisk tage JA-HATTEN på, men vi er, som professionelle, forpligtet til at påpege de steder, hvor virkeligheden går ud over lærernes arbejdsvilkår og elevernes mulighed for at blive dygtigere.

6 Kredsen er til enhver tid villig til at gå i dialog om at skabe muligheder for, at lærerne kan lykkes med deres opgave til glæde for eleverne. Kommunernes Landsforening kom med en rapport, udarbejdet i efteråret 2015, om hvordan det gik med implementeringen af folkeskolereformen i kommunerne. Besvarelserne var lavet af forvaltningerne altså på skolechefplan! Den viste kort fortalt, at omkring en tredjedel af kommunerne var i god udvikling med hensyn til understøttende undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse og motion/bevægelse. Det samme viste området inklusion, hvilket overraskende nok var en tilbagegang i forhold til året før. Her er da muligheder for en kraftig forbedring! Jeg håber, at de professionelle aktører lærerne, PPR og konsulenter - bliver inddraget, så praktikerne kan fortælle om virkeligheden. Lad mig starte med inklusionen og om, hvorfor rapporten her viser, at det går i den forkerte retning. For mig at se er inklusionstanken god nok i den ideelle situation. Inklusion bør naturligvis først og fremmest være et pædagogisk mål. Men indtil videre har der mest været tale om et middel til at nå et økonomisk mål. Læreren stilles ofte i afmagtssituationer, hvor man ikke har redskaberne til eller mulighederne for at håndtere undervisningsopgavens mangeartede aspekter. Når læreren skal motivere eleverne til at modtage undervisning på et fagligt højere niveau og samtidig stilles i en situation, hvor klassens fællesskab skal rumme og inkludere børn med vanskeligheder, så opleves målene for ofte som modsatrettede. Desuden kalder fraværet af specifik efteruddannelse heller ikke på lærernes engagement i forhold til inklusionsopgaven. Samme rapport viser, at skolelederne mener, at en af de opgaver der vil fylde meget for dem, er målstyret læring og læringsmål. Naturligvis skal vi som lærere sætte mål. Ellers var der ikke tale om undervisning. Og vi ved godt, at det er en god ide at inddrage eleverne i målformuleringen. Men det behøver ikke være for hver eneste elev i hver eneste time! Heldigvis har undervisningsministeriet i vinterferien meldt ud, at tanken i vejledningen om læringsmålstyret undervisning er, at læreren med udgangspunkt i Fælles Mål opstiller læringsmål for undervisningsforløbet og klassen og ikke for den enkelte lektion og for den enkelte elev. Men jeg kan alligevel godt blive bekymret for, at den tankegang om styring, kontrol og dokumentation bygger på en blind tro på, at det er løsningen på enhver udfordring i den offentlige sektor. Så jeg er skeptisk overfor de læringsplatforme, som kommunerne vil rulle ud nu. Især hvis lærerne ikke inddrages med deres altid sunde fornuft. Videre i rapporten. Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere går rigtig godt. Det er faktisk en topscorer på listen.

7 Omkring 60 % af kommunerne siger, at det er i god udvikling. Men her i det nordvestjyske tackles dette meget forskelligt. Kredsen har ikke kunnet komme igennem med at lave aftaler om tiden til uddannelse. Det løses bedst ude på den enkelte arbejdsplads - ifølge Lemvig og Holstebro kommuner. I Struer Kommune afventer vi en løsning. Interessant er det, trods det decentrale islæt, at Holstebro kommune udsteder centrale regler vedr. linjefagsopkvalificeringen i dansk. Her indførtes et nyt begreb interessetid. Oversat betyder det bare, at medarbejderen selv skal finde noget af tiden altså i sin fritid! Rekrutteringsproblemer kommer rapporten også ind på. Den viser, at 75 % af kommunerne har problemer med at skaffe lærere i høj eller nogen grad. Dette skyldes en blanding af for få uddannede lærere, linjefagsdækningen, geografisk placering af skolerne og større afgang af lærere. I vores område kan vi se, at der mangler lærere i Holstebro især efter skoleårets start (vikarer). Vi ser ikke den samme tendens i de to andre kommuner, måske fordi vi ikke systematisk får lønindplaceringer herfra, men sandheden kan også være, at der ikke er mangel på lærere her. Kredsstyrelsen er i gang med at undersøge, hvor mange ikke-læreruddannede, der underviser på skolerne i Holstebro. Vi vil gøre det samme i Lemvig og Struer. Temaet er taget op på møder i begge kommuner. Vores indgangsvinkel er, at folkeskolen fortjener de dygtigste lærere. Derfor var vi i starten af skoleåret med til at sætte fokus på optaget på læreruddannelserne. Optaget på landsplan er faldet med 45 % siden år Vi skal have flere til at uddanne sig til lærer, også i Nr. Nissum, som ligger i vores baghave. Man skal også tænke på, at de lærere, der kommer ud med en læreruddannelse, ikke kun søger arbejde i folkeskolen. En del får job på privat- og efterskoler. Andre går videre til en uddannelse på universitetsniveau. De små professionshøjskoleuddannelser kommer under et voldsomt pres i forbindelse med regeringens store besparelser på de videregående uddannelser. Formanden for VIA, Harald Mikkelsen, har sagt, at især læreruddannelserne kommer under pres. Kommunerne skal også være med til at tiltrække lærere til området. Det kunne for eksempel gøres ved ordentlige arbejdstidsaftaler, gode arbejdsvilkår og højere løn til lærerne! I sensommeren foreslog Fjordkredsen og Vestjysk Lærerforening i et fælles brev til VIA og borgmestrene, at vi sammen med kommunerne og læreruddannelserne satte os ned og diskuterede, hvordan vi kunne løse op for denne situation. Det møde er ikke blevet til noget på nuværende tidspunkt.

8 Men jeg har svært ved at se, hvordan professionshøjskolernes forslag om at tage 1 mia. kr. fra de studerendes SU-midler skal afhjælpe uddannelsesstedernes økonomi på længere sigt. Der vil stadig komme besparelser senere hen. Men værre er, at dette forslag formentlig vil resultere i færre studerende. I stedet skulle man hellere diskutere, om de små uddannelsessteder skal have faste bevillinger i stedet for den taxameterbevilling, der hersker i dag. Det ville gavne Nr. Nissum, hvis beløbet er stort nok. Set fra min side skal vi ikke ind på, at løsningen er fjernundervisning her i det såkaldte UdkantsDanmark. Fjernundervisning er vist opfundet til lejligheden, fordi man ikke vil søge en anden løsning på lærermanglen. Det er jo ikke Australien, men bare Nordvestjylland! Et tema i alle tre kommuner er skolestruktur. I Struer er Limfjordsskolen opstået ved at slå Struer Østre Skole og Gimsing Skole sammen. Her er der også sat gang i et arbejde om den fremtidige ledelsesstruktur. I Lemvig var der i lang tid snak om at slå Christinelystskolen og Lemtorp Skole sammen. I Holstebro er der gang i en stor sammenlægning af undervisningssteder i midtbyen. Fælles for initiativerne er, at politikerne ikke er meget for at røre ved folkeskolen udenfor bymidten! Alle steder har det haft stor bevågenhed, både hos lærerne - men også hos forældrene, som ikke bare lægger sig stille ned, når politikerne foreslår skolestrukturændringer. I Struer så vi det med Lydens By Skolen. I Holstebro er der stadig en mulighed for oprettelse af endnu en privatskole i vestbyen. I Lemvig var avisen fyldt med læserbreve om den foreslåede sammenlægning af de to skoler, og der blev lavet underskriftsindsamlinger. Det er et ambitiøst projekt Holstebro Kommune er i gang med. Men også et projekt som skaber bekymring hos lærere og forældre. For lærerne er det naturligvis jobsituationen samt en evt. ændring i arbejdssituationen, der bekymrer. Heldigvis har skolechefen Michael Gravesen flere gange sagt offentligt, at alle er sikret arbejde i kommunen. Det vil han blive holdt op på. Men det ændrer ikke ved, at mange lærere skal skifte arbejdsplads. Vi er sammen med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter blevet inddraget i arbejdet om den nye skolestruktur. Både ved ansættelsen af de tre skoleledere og i byggeudvalget på den kommende Nr. Boulevard Skole. Jeg var med i et kommunalt arbejde om hvilke principper, der skal gælde ved placeringen af personalet. Her vil jeg gerne takke de 5 tillidsrepræsentanter på midtbyskolerne for et godt samarbejde.

9 Vi diskuterede emnet grundigt og længe, og det viste sig efterfølgende at have den virkning, at vi næsten ordret fik vores formuleringer med i det endelige papir. Det viser, at forberedelse betaler sig! Jeg sidder derudover i et kvalitetssikringsudvalg, hvor det meste bliver fremlagt, inden det skal til politisk behandling. Her sidder jeg sammen med andre medarbejdergrupper, skoleledere, bestyrelsesformænd, lønkontoret og HR-afdelingen. I 2018 skulle det hele gerne være samlet i en skole med tre undervisningssteder. Et af formålene med denne sammenlægning af undervisningsstederne er, at beregninger viser, at der er et økonomisk potentiale på mio. kr., som så efterfølgende skal investeres i skolevæsenet. MEN husk lige på, at engangsmidlerne fra regeringen på ca. 11 mio. kr. falder væk i 2017! Kredsstyrelsen vil sammen med kollegerne være til stede i det kommende arbejde om skolestrukturen, da det i den sidste ende er vores arbejdsvilkår, det gælder. Det samme gælder også de andre to kommuner, da skolestruktur nærmest til evig tid vil være til debat. Efter finanslovsforhandlingerne i efteråret er der specielt to ting, jeg vil fremhæve, da det kan få direkte eller indirekte indvirkning på skolernes økonomi. Liberal Alliance fik øremærket 120 mio. kr. til privatskolerne. Det svarer til 1000 kr. pr. elev. Tænk hvis politikerne havde samme bevågenhed på folkeskolens økonomi! Men det største problem på længere sigt er regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder, at kommunerne på forhånd skal skære 1 % om året af deres samlede udgiftsloft frem til år I Holstebro er det omkring 23 mio. kr. om året i Lemvig og Struer er det ca. 9 mio. kr. hvert sted. Det vil ifølge borgmestrene føre til lavere serviceniveau og fyringer af medarbejdere. H.C. Østerby har heldigvis udtalt til Dagbladet, at han hører, at der er lokalt bred politisk enighed om at finde flere penge til folkeskolen i Holstebro. Han slutter med Og det er millioner, vi taler om. Den avisartikel har jeg gemt. Kredsstyrelsen er selvfølgelig opmærksom på, at vi har andre medlemmer, som ikke arbejder i folkeskolen. Vi har været til møder på PPR, på Mariebjerg, STU i Lemvig og Struer og på Struerskolen for at høre om deres arbejds- og lønvilkår. Fælles for flere af stederne er, at arbejdet også her er blevet vanskeligere. For UU s vedkommende lægges der stor energi i at yde en god vejledning til alle, der har behov herfor. Intentionen om, at 80 % af en årgang selv kan klare vejledning og tilmelding til en ungdomsuddannelse, har været noget optimistisk, og derfor løbes der også stærkt af vores medlemmer hos UU. Fra PPR hører vi også om vanskeligere betingelser for samarbejdet omkring eleverne. Den øgede undervisningsmængde hos lærerne, gør, at det i nogle tilfælde er vanskeligt at finde hul til at kunne mødes for at samarbejde omkring den enkelte elev.

10 Lige såvel mærker PPR også, at de kommunale besparelser og organisationsændringer giver et øget pres i hverdagen. Alle medlemmer er vigtige i Vestjysk Lærerforening, derfor bestræber kredsstyrelsen sig på, at komme rundt til de mindre medlemsgrupper minimum 1 gang om året. Danmarks Lærerforening forsøger på landsplan at strukturere et fagligt netværk for hver af disse grupper, så man kan få mulighed for at erfaringsudveksle om løn- og arbejdsvilkår på tværs af kommunegrænserne. Jeg vil lige vende vores egen andedam i foreningen. Siden sidste generalforsamling er Anders Bondo blevet genvalgt, vores lokale hovedstyrelsesmedlem Niels Lynnerup fik et flot valg og er sikret 4 år mere. På kredskontoret er og vil der ske ændringer. Jytte Meyer gik på pension i sommeren Alis Klinkby er derfor kommet op i arbejdstid. Bjarne Stougaard går på pension den 1. april Vi har ansat Thomas Birch som ny konsulent. Og efter i aften er der 7 medlemmer i kredsstyrelsen, i forhold til de nuværende 9 personer. Nu vil jeg starte indflyvningen til en landing i denne beretning. Som sædvanlig skylder jeg mange en stor tak. Jeg vil starte med medlemmerne. Som jeg sagde i begyndelsen, udfører I dagligt et stort stykke arbejde. Jeg ved, at forældrene har stor respekt for jeres arbejde, hvilket undersøgelser af forældretilfredshed også viser. Derudover hører jeg det på gaden, og jeg hører det også gennem det samarbejde, jeg har med forældrebestyrelserne. De udtrykker stor anerkendelse af jeres arbejde. Jeg glæder mig også over, at mange af jer er villige til at deltage i vores medlemskursus hvert andet år, og at I er mødt op her i aften. Tillidsrepræsentanterne skal også have en stor tak. I har fået en noget anden rolle og andre vilkår i dagligdagen på skolerne, end hvad vi før kendte til. Tak for indsatsen og for konstruktiv debat på vores TR-møder. Arbejdsmiljørepræsentanterne er en gruppe, der får mere og mere indflydelse på dagligdagen på skolerne. Arbejdsmiljøet er utroligt vigtigt hele tiden at have fokus på. I forbindelse med skolemøderne vedr. evaluering af de 15 punkter, var arbejdsmiljørepræsentanterne en medspiller til tillidsrepræsentanten. Tak for jeres indsats. Uden en velfungerende kredsstyrelse er det svært at være formand. Hvis jeg ikke havde jer til at spille bold op af og få flere bolde tilbage, ville vi ikke sammen kunne arbejde så ihærdigt for at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår. Så skal vi også tænke den anden vej altså op i systemet i Danmarks Lærerforening. Herfra arbejdes der også løbende for at forbedre medlemmernes arbejdssituation. Lige fra

11 kongresser, kredsformandsmøder, konferencer, møder med de nærliggende kredse, uddannelse af tillidsrepræsentanter og til baglandsmøder forud for hovedstyrelsesmøder, så er målet at skabe bedre arbejdsvilkår. Desuden har vi brugt konsulenter fra hovedkontoret i forbindelse med fyringer. Det giver en god sammenhængskraft i hele Danmarks Lærerforening, at alle i hele systemet arbejder sammen. Lige fra Vestjysk Lærerforenings lokale forankring her i Nordvestjylland til hovedstyrelsen ved f.eks. Niels Lynnerup, der gerne kommer til vores TR-møder og medlemsmøder for at høre om vores problemstillinger. Dette bruger han efterfølgende i hans hovedstyrelsesarbejde. Pensionisterne i Vestjysk Lærerforening er den gruppe, der har den største medlemsfremgang. Det kan jeg godt forstå, for med den ildhu jeres bestyrelse laver forskellige arrangementer, kan man kun glæde sig. I skal have en stor tak. I det daglige på kredskontoret er de ansatte selvfølgelig en stor støtte. Både fordi jeg ser, hvordan I hjælper medlemmerne, men også fordi I laver oplæg eller beregninger til os andre, så vi altid er velforberedte ved forskellige møder. Mon ikke jeg ved afslutningen af generalforsamlingen får lov til at sige noget mere til de ansatte og kredsstyrelsen? Hermed overlader jeg denne mundtlige beretning og den mindre skriftlige beretning, som vi sendte ud til jer, til generalforsamlingens behandling.

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

VESTJYSK LÆRERFORENING

VESTJYSK LÆRERFORENING VESTJYSK LÆRERFORENING Kreds 127 Banetoften 62, 7500 Holstebro. Tlf. 96 10 28 00. E-mail: 127@dlf.org www.dlf127.dk Vestjysk Lærerforening har gennem tillidsrepræsentanterne samlet de udleverede opgaveoversigter

Læs mere

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune.

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune. Kommunalvalg 2017 Valgmøde om folkeskolen tirsdag den 14. november kl. 19.00 21.00 Festsalen Korsvejen Skole. Paneldebat med: Allan Andersen (A), Ingelise Andersen (B), Carsten Fuhr (C), Paw Karlslund

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Mundtlig beretning Generalforsamling den 3. marts Af formand Jane Vagner Pedersen

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Mundtlig beretning Generalforsamling den 3. marts Af formand Jane Vagner Pedersen Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Mundtlig beretning Generalforsamling den 3. marts Af formand Jane Vagner Pedersen 2016 1 Det har i år været rigtig svært at komme i gang med den mundtlige

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER KREDSBLADET #19 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 7. ÅRGANG 2014 TEMA: ARBEJDSMILJØ/ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER ny kredsstyrelse KOLOFON KREDSBLADET Næstved Lærerkreds Slagelsevej 14

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Kommunikationsstrategi for skoleområdet

Kommunikationsstrategi for skoleområdet Kommunikationsstrategi for skoleområdet Udarbejdet af skoleafdelingen september 2014 Den brændende platform Historiefortælling om skolen i Dragør Folkeskolen er en af de mest betydningsfulde institutioner

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014 Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den 2.-3. maj 2014 Lov 409 arbejdet foregår som udgangspunkt på skolen man har fri, når man går hjem man skal løse sine arbejdsopgaver i arbejdstiden kan man ikke nå sine

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer?

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer? NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - gruppe II Gruppen bestod af 1 pædagog(medhjælper), 1 børnehaveklasseleder, 5 lærere fra indskoling

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Lyst til. Laering 2O16-2O18. Skolepolitiske målsætninger

Lyst til. Laering 2O16-2O18. Skolepolitiske målsætninger Lyst til Laering Skolepolitiske målsætninger 2O16-2O18 Dialogkæden - kort fortalt Vi arbejder med 4 niveauer i dialogkæden, som hver især er med til at give viden om, hvordan vi lykkes med at gøre målene

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Beretning efterskolen 2013

Beretning efterskolen 2013 Beretning efterskolen 2013 Noget af det værste efterskoleeleverne ved er lærerhumor/lærerjokes som kan opleves som den særlige humor, der foregår på lærerværelserne rundt om i landet - vores er sikkert

Læs mere