Brugsanvisning for varmekanon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning for varmekanon"

Transkript

1 Ed V2 Brugsanvisning for varmekanon Type : SE/ SD - FI / FD - EC / GE - PH DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON (For teknisk anvisning se tillige original engelsksproget teknisk vejledning) VIGTIGE INFORMATIONER OM DIN VARMEKANON Model : Købsdato : Forhandler : Faktura nummer : INDHOLDSFORTEGNELSE Praktiske forhold ved modtagelse af varmekanonen Funktionsskitse Brugsanvisning Vedligeholdelse og el-diagram Fejl og mulige løsningsforslag Tekniske specifikationer Tilbehør Specielt omkring røgafgang Specielt omkring rumopvarmning Specielt omkring udtørring Specielt omkring korntørring Reklamation og service Side Ved GENSTART af varmekanon Hold rød knap inde i 2-3 sekunder til knappen skifter fra rød til anden farve. Varmekanonen skal have korrekt eltilslutning og eftermonteres med jordstik (230v). For lav eller høj spændning, samt lange forlængerledninger eller forlængerledninger med lavt kvadrat vil give vitale driftproblemer.

2 2 Praktiske forhold ved modtagelse af varmekanonen Ved modtagelse skal følgende kontrolleres : Undersøg straks ved modtagelsen af denne vare om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt. Er der transportskade på produktet må fragtbrevet ikke underskrives uden anmærkning. Ved transportskade skal De omgående henvende Dem til det transportselskab, der har udført transporten. Derefter skal henvendelse ske til Anteco A/S på telefon gode råd til optimal drift. 1. Varmekanonen skal have korrekt eltilslutning (230v). For lav eller høj spænding, samt lange forlængerledninger eller forlængerledninger med lavt kvadrat vil give vitale driftproblemer. 2. Brug ren olie, fra en ren dunk (beregnet til olie) eller direkte fra olietank. 3. Rens oliefilteret jævnligt. 4. Årligt serviceeftersyn af en oliefyrsmontør, reducerer driftsstop på ubelejligede tidspunkter. 5. Efter de første 10 timers drift, bør alle skruer på kabinet og ved brænder efterspændes. Det er altid modtageren, der skal reklamere... Når De modtager varmekanonen 1. Læs hele denne brugsanvisning. 2. Varmekanonen skal samles evt. hjul, håndtag m.m. monteres. Dette er er forholdsvis hurtig opgave. 3. Monter el-stik med jord, der passer til Jeres el-installation. Stikket medleveres ikke, da dette kan forekomme i forskellige variationer (traditionelt stik, CEE stik m.m.) 4. Fyld olie på varmekanonen og afprøv denne.

3 Funktionsskitse 3 Høj / Lav ydelse kun på PH serien Modeller med tank i metal (variationer kan forekomme skitse ikke gældende PH) Modeller med tank i plast (variationer kan forekomme) 1 Brændkammer 7 Ventilator 13 Resetknap og kontrollampe 2 Brænder 8 Oliefilter 14 Afbryder 3 Dyse 9 Brændstofkredsløb 15 Tilslutning for ekstern styring 4 Magnetventil 10 Håndtag 16 Kontrollampe 5 Pumpe 11 Hjul 17 El-tilslutning NB: Skal udskiftes med dansk jordstik. 6 Motor 12 Brændstoftank 18 Udblæserkegle NB: Skal være monteret på de modeller, hvor denne medfølger.

4 4 Brugsanvisning GENERELT Modellerne SE / EC / FI / PH (herefter benævnt SE) og modellerne SD / GE / FI (herefter benævnt SD) er varmekanoner beregnet for dieselolie. SD varmekanoner producerer varm luft blandet med forbrændingsluftarter, og skal derfor benyttes i ventilerede omgivelser, hvor mennesker eller dyr ikke opholder sig. SE varmekanoner producerer ren varm luft, da de er udstyret med en varmeveksler, der kanaliserer forbrændingsluftarterne ud gennem røgafgangen. VIGTIGT! Følg altid lokale love, bestemmelser og regler ved brug af varmekanonen. Brugeren er ansvarlig for, at brandmyndighedernes krav overholdes. Der skal før varmekanonen tages i brug, skiftes til dansk el-stik med jord, så dansk lovgivning følges. Dette stik leveres IKKE med varmekanonen. Læs og følg denne brugsanvisning / brugermanual før ibrugtagning af varmekanonen. Følg anvisningerne og kontroller at alle forhold omkring varmekanonen følges. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for varmekanonen, hvis denne anvisning ikke følges. Brug den kun på steder, der er fri for brandbare dampe eller et højt støvindhold Brug aldrig varmekanonen i umiddelbar nærhed af brandbare materialer. Brug aldrig varmekanonen i aggressive miljøer. Minimumsafstanden til varmekanonen fra omgivende genstande er 2.50 meter. Sørg for at der er nem adgang til brandslukningsmaterialet. Der skal være tilstrækkeligt med frisk luft i overensstemmelse med varmekanonens egenskaber. SD varmekanoner bør kun anvendes i områder med god ventilation for at undgå kulilteforgiftning. Bloker aldrig luftindtag (bag ved) eller afgang (foran) Placer varmekanonen nær et el-udtag med korrekt spænding og nær en skorsten ved SE modeller (se mere om tilslutning af skorsten i afsnittet specielt omkring skorstene) Kontroller at der ikke er nedslag i skorsten eller direkte træk i lufttilførsel og luftafgang på varmekanonen. Varmekanonen må ikke stå i direkte regn eller på anden måde være udsat for vand og fugt. Tilsæt petroleum til olien i tilfælde af meget lave temperaturer, forhør deres olieselskab herom. Varmekanonen skal altid være under opsyn og hold børn og dyr væk fra den. Ventilatoren skal kunne rotere frit, før De starter ovnen. Tag elstikket ud når ovnen ikke er i brug. BETJENING Før De starter ovnen, undersøg at Deres elinstallationer er i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet. EKSTERN STYRING Advarsel Hovedleningen skal tilsluttes fejlstrømsrelæ og jordforbindelse. Varmekanonen kan køre automatisk, når den tilsluttes en ekstern styring for eksempel en termostat, et ur, en hygrostat en tørreristyring eller ventilationsstyring. Styreenheden tilsluttes ben (2) og (3) i hanstik (ekstra udstyr), der sættes i hunstik (15) på varmekanonen. Ledning for ekstern styring må maksimalt være 20 meter. Ved op til 20 meter ledning benyttes minimum 3 x 1,5 kvadrat. Ved op til 10 meter ledning benyttes minimum 3 x 0,75 kvadrat. Høj / Lav ydelse kun på PH serien Ben 2 og 3 benyttes til ekstern styring.

5 Brugsanvisning 5 Kontrolpanel Høj / Lav ydelse kun på PH serien 13 Resetknap med RØD kontrollampe 14 Afbryder ( ) Position OP : Konstant drift (På PH : Ventilation) Position 0 : Slukket Position NED : Drift med ekstern styring 15 Tilslutning for ekstern styring 16 Kontrollampe for el-tilslutning 17 EL-ledning (230v 1F 50Hz) Der skal være 230 v. FOR AT STARTE OVNEN SKAL DE: Varmekanonen kan bruges til konstant drift eller med automatisk drift via en ekstern styring, der bestemmer driftscyklus for varmekanonen. For at tilslutte en ekstern styring skal beskyttelseshætten på stikket (15) fjernes, og stikket (ekstra udstyr) for den eksterne styring skal kobles sammen. Husk at montere beskyttelseshætten igen, når den eksterne styring frakobles. Tilslutte hovedledningen (17) Ved ekstern styring: Sættes den eksterne styring (termostat eller lign.) på den ønskede værdi (hvis tilsluttet 15), hvorefter afbryderkontakten sættes i position NED. Ved kontinuerlig drift: Sættes afbryderen i position OP. På PH400 er OP positionen koldluft ventilation, her benyttes medfølgende blindstik (Pos 15) til kontinuerlig drift. Ventilatoren starter, umiddelbart efterfulgt af tænding, og efter en kort tid kommer flammen. Når ovnen startes for første gang eller efter, at olietanken har været helt tømt, kan olietilstrømningen være svækket pga. luft i kredsløbet. I så fald vil kontrolboksen slå ovnen fra, og det er måske nødvendigt at gentage startproceduren et par gange ved at trykke reset knappen (13) ind nogle sekunder. Reset proceduren tager ca. 30 sekunder. Starter varmekanonen ikke, så kontroller at olietanken er fuld og tryk derefter på reset knappen (13). Starter varmekanonen stadig ikke, så se under afsnittet "Observerede fejl, mulige årsager og løsninger" SLUKNING AF OVNEN Stil hovedkontakten (14) på "0" eller den eksterne styring sættes til en værdi, der stopper varmekanonen, f.eks. drej termostat til laveste position. Flammen stopper, og varmekanonen efterventilerer og nedkøler brændkammeret i ca. 90 sekunder. Varmekanonen må IKKE slukkes direkte på stikkontakten, da ventilatoren skal nedkøle brændkammeret. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Varmekanonen har en elektronisk kontrolboks. I tilfælde af fejlfunktion vil denne boks slukke varmekanonen. Samtidig tænder kontrollampen i reset knappen (13) Varmekanonen er også udstyret med en sikkerhedstermostat, der slukker varmekanonen i tilfælde af overophedning. Denne termostat genindstiller automatisk, men der skal trykkes på reset knappen (13), før varmekanonen kan startes igen. TRANSPORT Advarsel Før De gør forsøg på at genstarte varmekanonen, skal de finde og eliminere årsagen til overophedningen. Før ovnen flyttes, skal den slukkes og stikkes tages ud af kontakten. Vent med at flytte ovnen til den er fuldstændig nedkølet, og sørg for at låget til olietanken er skruet sikkert på. Varmekanoner med hjul kan køres til næste arbejdsopgave, hvorimod varmekanoner uden hjul skal flyttes med passende løftegrej. Der skal altid løftes i løfteøjer eller under varmekanonen. Vær altid forsigtig når varmekanonen løftes, og kontroller at der ikke er fare for personskade ved løftet og transporten. DEN DIGITALE KONTROLBOKS (13) Ved reset af kanonen skal knap (13) holdes inde i 2-3 sekunder (til knappen skifter fra rød til anden farve). Rød = Fejl / Orange = Intern nulstilling / Grønt = Start For fejldiagnose af varmekanon, tryk i 5 10 sekunder 2 blink = fejl efter forventilering, kontroller: Olie, magnetventil, spole, trafo, elektroder, luftregulering 3 blink = defekt ECU styring 4 blink = fejl under forventilering, kontroller: Fotocelle, eksternt lys påvirker. 7 blink = fejl under drift, kontroller: Olie, magnetventil, spole, dyse, tændings- og sikkerhedssystemet Øvrige = ukendt fejl For at komme ud af fejl diagnose, skal strømmen afbrydes.

6 6 Vedligeholdelse / El-diagram. VEDLIGEHOLDELSE Forebyggende og regelmæssig vedligeholdelse vil sikre Deres varmekanon lang og problemfri levetid. Advarsel Servicer aldrig varmekanonen mens den er tilsluttet strøm, i funktion eller varm. Der kan forekomme alvorlige forbrændinger eller elektriske stød. Efter hver sæson bør tanken renses for eventuel slam. Efter hver 50 driftstimer : 1. Skift oliefilter. På enkelte modeller og i enkelte tilfælde, hvor der er ganske lidt snavs i filteret, kan filteret renses med ren olie. 2. Fjern den øverste kabinetplade, rens indersiden og ventilatoren med trykluft. 3. Kontroller at H.T.-forbindelsesklemmerne / kontaktfjedrene er forbundet korrekt til elektroderne. 4. Kontroller H.T.-kablerne. 5. Afmonter brænderen (position 2 på side 3) og rens samt kontroller elektrodeindstillinger, indstil i henhold til indikation. Afstanden fra elektroder til dyse skal være min. 5 mm. El-diagram. El-diagram kan variere fra model til model og version til version, derfor henvises der for el-diagram til den flersprogede originale serviceanvisning, der medfølger varmekanonen. Her følger en oversættelse af de forkortelser, der forekommer i el-diagrammet i den flersprogede serviceanvisning. Ønsker du at rekvirere en ny original serivceanvisning kan dette gøres ved at kontakte Anteco A/S, og oplyse følgende : - Model - Årgang - Serienummer AP Elektronisk kontrolboks TA Tilslutning for styring RE Relæ ST Kontrollampe for el-tilslutning FU Sikring LI1 Sikkerhedstermostat EV1 Magnetventil FO Fotocelle CO Kondensator MV Motor FUA Sikring i ECU kontrolenhed LF Antistøjfilter RV Afbryder IT Transformator HT MB Motor til oliebrænder (PH) EV2 Magnetventil trin 2 (PH) FA Ventilatortermostat (PH) LI2 Sikkerhedstermostat (PH) TF Stik til forvarmet filter (PH) DV Kontakt for høj/lav ydelse (PH) RF Forvarmet filter (ekstraudstyr)

7 Fejl og mulige løsningsforslag 7 Observeret fejl Mulig årsag Løsning Ingen strøm Kontroller hovedledning (bør være 230v-1-50Hz) Kontroller at kontakten står på rette position og funktion Kontroller sikringen Forkert indstilling af rumtermostat Kontroller at temperaturen er indstillet korrekt. Hvis der er eller anden ekstern styring termostat, skal den valgte temperatur være højere en lokaletemperaturen. Motoren starter ikke, ingen antænding Defekt termostat eller anden styring Udskift denne Defekt motor Mortorens lejer er defekte Defekt kondensator Udskift motor Udskift motor Udskift kondensator Defekt elektrisk tændanordning Kontroller HT-forbindelserne til elektroder og transformer Kontroller elektrodeindstillingerne (afstand 3 mm) Kontroller at elektroderne er rene Udskift HT-transformer eller kontrolboks hvis disse er sammenbygget. Motoren starter, men Defekt kontrolboks Udskift kontrolboksen Ingen tænding, hvorefter Defekt fotocelle Rens eller udskift fotocelle. motoren stopper. Motoren starter, ovnen udsender røg Ikke nok eller slet ingen olie til brænderen Defekt spole på magnetventilen Ikke tilstrækkelig forbrændingsluft For meget forbrændingsluft Brændstoffet er forurenet eller indeholder vand Luft i oliekredsløbet Kontroller pumpekobling Kontroller brændstofsystemet inkl. filter og slanger for utætheder Rens eller udskift oliedyse Kontroller de elektriske forbindelser Kontroller sikkerhedstermostaten Rens eller udskift cylinderspole Kontroller at luftindtag og udløb ikke er blokeret Kontroller at forbrændingsluftspjældet er indstillet korrekt Rens brænderskive (plade) Kontroller at forbrændingsluftspjældet er indstillet korrekt Udskift brændstoffet Rens oliefilter Kontroller brændstofsledninger (rør) og oliefilter for utætheder Brænderen får ikke nok brændstof Kontroller trykket i pumpen Brænderen får for meget brændstof Rens eller udskift oliedyse Kontroller trykket i pumpen Rens eller udskift oliedyse Varmekanonen ryger Varmekanonen får underspænding Kontroller, at der er 230v fremme ved varmekanonen eller der ikke er lange forlængerledninger, der nedsætter spændingen. Varmekanonen slukker ikke. Defekt magnetventilspole Udskift magnetventilspole eller hele magnetventilen.

8 8 Tekniske specifikationer SE 80 FI 22 EC 22 SE 120 FI 32 EC 32 SE 200 FI 55 EC 55 SE 300 FI 85 EC 85 SD 130 FD 36 GE 36 SD 170 FD 46 GE 46 SD 240 FD 65 GE 65 SD 380 FD 105 GE 105 PH 400 PH 110 PH 110 Forbrænding Type Direkte Indirekte Direkte Tank Type Plast Metal Plast Metal Metal Tank l Indfyret ydelse kw /75 Indfyret ydelse Kcal/h Afgivet ydelse kw 17,5 27,1 49,2 75, /66,8 Afgivet ydelse Kcal/h Luftmængde m³h El-tilslutning V F Hz 230 V 1F 50 Hz Elforbrug W Olieforbrug Kg/h 1,85 2,7 4,64 7,17 3,04 3,88 5,48 8,85 9,28/6,33 Oliedyse USG/h Danfoss 0,40-80 S Danfoss 0,55-80 B Danfoss 1,10-80 B Danfoss 1,50-80 B Danfoss 0,60-80 S Danfoss 0,85-80 S Danfoss 1,25-80 S Danfoss 2,00-80 B Danfoss 2,00-80 B Delevan 1,10-80 w Delevan 1,50-80 w Delevan 2,00-80 w Delevan 2,00-80 w Pumpetryk bar 13,50 13,50 12,00 12,00 13,50 13,50 12,00 14,00 12,5/8,5 Forbrændingsluft Se skitse herunder mm a=8 x a=6 a=10 a=10 a=12 b=4 a=15 x N x x A=4 A=5,5 x x x A=6,5 A=5 Støj på 1 meter dba 70,0 75,3 72,0 75,0 76,5 74,8 73,0 77,0 76 Skorsten Ø mm Størrelse L mm B mm H mm Vægt kg Der kan forekomme flere version af den enkelte model, kontroller altid disse data i henhold til medleveret flersproget servicevejledning Forbrændingsluft A a b Bemærk : Skala på PH serien er placeret bagerst på kanonens ydreside. X = ingen justering

9 Tilbehør 9 Nedenstående er et udvalg af det tilbehør og ekstraudstyr, der kan leveres til Anteco varmekanoner, har du forespørgsler på andet tilbehør kontakt Anteco A/S eller din forhandler. Stik til ekstern styring. Eks. tørreristyring Regnhætte til røgafgang Stænktæt termostat med ledning og stik Overgang til OK rør må kun benyttes til 1 meter OK rør i det fri. Stavtermostat med ledning og stik Luftgummihjul Stavhygrostat med ledning og stik Fordelerslange og overgange til varmekanoner med skorsten Flowkontrol og sugeslange til brug ved ekstern olietank Cirkulationsventilator til fordeling af luft og varme

10 10 Specielt omkring røgafgang Ved indendørs brug af varmekanon, og i lokaler hvor der opholder sig mennesker og dyr, skal røggasserne ledes væk efter følgende retningslinier. Tilslutning af skorsten eller røgrør Ved anvendelse af røgaftræk skal den medfølgende aftræksadapter benyttes. Montering af en skorsten eller røgrør kan eventuelt fastgøres på varmekanonens aftræksadapter med en selvskærende skrue. Yderligere fastgørelse kan afhængig af udførsel og stabilitet være påkrævet. Der skal ALTID benyttes et CE mærket aftræk. A B C D E Minimum 1 meter Minimum 1 meter Så kort som muligt Samme diameter som på varmekanonen eller større Minimum 1 meter 1 Forbindelsesstykke leveret med varmekanonen (SKAL ANVENDES) (Medfølger ikke PH serien) 2 Horisontal skorsten, minimum hældning 5 3 Skorstens minimum indvendige mål 20 x 20 cm 4 Skorstenslem - eksplosionssikring 5 Ekstern væg 6 Skorstensafslutning H-formet, T-stykke eller kineserhat. Ovenstående er vejledende retningslinier, lokale og nationale regler og retningslinier skal altid følges.

11 Specielt omkring rumopvarmning 11 Opvarmning af værksteder, haller og andre steder, hvor midlertidig varme er påkrævet. Til dette brug må kun benyttes varmekanoner med skorsten. Det er modellerne SE, FI, EC, PH samt de større modeller Farm og Jumbo. For optimal udnyttelse af varmekanonen, bør varmekanoen stilles indendørs, og røggasserne trækkes ud via en skorsten. Dette sikrer recirkulering af luften, hvorved energien udnyttes mest muligt. Tilslutning af ekstern olietank Ønskes en større tankkapacitet kan enekstern tank tilsluttes varmekanonen ved hjælp af et sugesæt. Løsningenbestår af : sugespyd 1 meter slange, ekstra længde kan leveres. flowkontrol diverse fittings og nipler. Ved brug af sugesæt opnås 2-streng systemets fordele, ved kun 1 slange til den eksterne tank. Termostatstyring Det tilrådes, at varmekanonen styres af en termostat, denne monteres på stikket (15) på kontrolpanelet. Termostaten vil herefter styre varmebehovet og automatisk starte og slukke varmekanonen. Når varmekanonen tilsluttes en ekstern olietank, er returløb til tanken ikke lovligt. Derfor skal der ved tilslutningen af den eksterne tank, monteres en flowkontrol på varmekanonen. Skorsten Ved indendørs brug af varmekanon og i lokaler, hvor der opholder sig mennesker og dyr, skal der monteres en skorsten. På forrige side er en vejledning, der viser hvordan en skorsten kan monteres. Disse er vejledende retningslinier, lokale og nationale regler skal altid følges. EL-tilslutning Varmekanonen SKAL have korrekt spænding (230 v) Ved underspænding kører motor og derved oliepumpe for langsomt, dette vil resultere i sodning fra varmekanonen. På sigt vil HT-transformer, kontrolboks og motor ligeledes blive defekt. For lav spænding kan opstå ved : Brug af lang forlængerledning Brug af forlængerledning med for lavt kvadrat Overbelastning af el-nettet (kører varmekanonen på samme gruppe som tørreriblæser, eller er der generelt for lidt spænding på ejendommen.) Ved brug af forlængerledning anbefaler vi : 3 x 2½ gummikabel (elnummer )

12 12 Specielt omkring udtørring Opbevaring når varmekanonen ikke er i drift. Varmekanonerne SE, FI, EC og SD, FD, GE er velegnet til udtørring af stalde. Da miljøet i en stald kan være meget hårdt for de maskiner, der benyttes i stalden, anbefales det at varmekanonen flyttes ud af stalden, når den ikke er i brug. Servicering Det anbefales, at få serviceret varmekanonen regelmæssigt af en oliefyrsmontør. Dette vil sikre den optimale drift, og vil reducere driftsstop på ubelejligede tidspunkter, hvor varmekanonen skal være i drift. Termostatstyring. Stænktætte termostater anbefales til brug i stalde, da de har en væsentlig længere levetid. EL-tilslutning Varmekanonen SKAL have korrekt spænding (230 v). Ved underspænding, kører motor og derved oliepumpe for langsomt, dette vil resultere i sodning fra varmekanonen. På sigt vil HT-transformer, kontrolboks og motor ligeledes blive deffekt. For lav spænding kan opstå ved : Brug af lang forlængerledning Brug af forlængerledning med for lavt kvadrat Overbelastning af el-nettet (kører varmekanonen på samme gruppe som tørreriblæser, der er generelt for lidt spænding på ejendommen.) Ved brug af forlængerledning anbefaler vi : 3 x 2½ gummikabel (el-nummer ) Ovenstående er vejledende retningslinier, lokale og nationale regler skal altid følges.

13 Specielt omkring korntørring 13 Plantørring / korntørring Til korntørring er en varmekanon med skorsten (model SE, EC, FI, PH) mest velegnet. Varmekanonen skal have korrekt afstand til tørreriblæseren. Afstanden A skal være minimum 1 meter. EL-tilslutning Varmekanonen SKAL have korrekt spænding (230 v). Ved for lav spænding, kører motor og derved oliepumpe for langsomt, dette vil resultere i sodning fra varmekanonen. På sigt vil HT- transformer, kontrolboks og motor ligeledes blive deffekt. For lav spænding kan opstå ved : Brug af lang forlængerledning Brug af forlængerledning med for lavt kvadrat Overbelastning af el-nettet (kører varmekanonen på samme gruppe som tørreriblæser eller er der generelt for lidt spænding på ejendommen.) Ved brug af forlængerledning anbefaler vi : 3 x 2½ gummikabel (el-nummer ) Dimensionering af varmekanon til plantørringsblæser Benyt følgende vejledende udregning : Tørreriblæserens m³/h x temperatur forøgelse x 0,31 = Kcal/h Udregningseksempel : En tørreriblæser på m³/h, hvor det ønskes at hæve temperaturen 5 c skal bruge Kcal/h. ( x 5 x 0,31 = ) Tilslutning af ekstern olietank Ønskes en større tankkapacitet kan ekstern tank tilsluttes varmekanonen, ved hjælp af et sugesæt. Løsningen består af : sugespyd 1 meter slange, ekstra længde kan leveres. flowkontrol diverse fittings og nipler. Ved brug af sugesæt opnås 2 strengsystemets fordele, ved kun 1 slange til den eksterne tank. Når varmekanonen tilsluttes en ekstern olietank, er returløb til tanken ikke lovligt. Derfor skal der ved tilslutningen af den eksterne tank, monteres en flowkontrol på varmekanonen. Styring Varmekanonen kan styres af en ekstern styring, herunder termostat, hygrostat eller tørreristyring. Denne monteres på stikket (15) på kontrolpanelet, og styringen vil herefter regulere varmebehovet.

14 14 Reklamation og servicebestemmelser Varmekanoner af typen SE,FI,EC,PH / SD, FD, GE er af høj kvalitet, udført i pulverlakeret plade, brændkammer i rustfrit stål og tekniske komponenter i særdeles høj kvalitet. Varmekanonen er opstartet og prøvekørt inden levering for at sikre den høje kvalitet. Dette gør, at varmekanonen er meget driftsikker og ved korrekt brug af varmekanonen, vil denne køre uden driftstop. Følgende dækkes af reklamation : Tekniske og defekte dele på varmekanonen, der er forårsaget af forkert montering fra leverandøren. Tekniske dele der ved leveringen af varmekanonen er defekte. Følgende dækkes ikke af reklamation : Problemer, pga. snavs i olien, tilstoppet brændstoftilførsel, samt andre problemer der er fremkommet af dårlig og uren olie. Problemer, pga. over- eller underspænding (Korrekt spænding for varmekanonen er 230 v. Bemærk at lange forlængerledninger af lav kvadrat, vil nedsætte spændningen til varmekanonen væsentligt). Problemer pga. at varmekanonen har stået for tæt på andre enheder med stort luftforbrug, f.eks. stået meget tæt på en ventilator, der har skabt undertryk i brandkammeret. Problemer pga. manglende vedligeholdelse og efterspændning af varmekanonen. Varmekanonen skal i henhold til brugsvejledningen vedligeholdes og renses for snavs jævnligt. Samtidig bør dele som elektroder, olietilførsel, filterglas efterspændes med jævne mellemrum. Typiske fejl der på baggrund af ovenstående 3 punkter ikke dækkes som reklamation er, hvis varmekanonen soder, dette skyldes oftest problemer med olien eller for lav spænding. Ved reklamation : Kontakt Anteco, på telefon , og aftal reparationsforløb.

15 Reklamationsskema for varmekanon 15 Vejledning til reklamation af varmekanoner Ved en reklamation ring til Anteco på telefon , og aftal procedure for reparation. Forhandlerinformation Firma Adresse Adresse Postnr / By Telefon Kontaktperson Kundeinformation: Kunde Adresse Adresse Postnr / By Telefon Kontaktperson Produktinformation: Model Serienr. Købsdato Faktura nummer Beskrivelse af fejl : Beskrivelse af forventet årsag : BEMÆRK! Snavs i olie og tilstopning af oliesystem og dyse, samt misligholdelse, forkert brug af udstyret og brug i strid med brugsvejledning kan ikke berettige garantireperation. Ligeledes dækkes ikke: Justering og efterspænding af dele, samt varmekanoner der har kørt med underspænding.

16 Viste du at : Din nye varmekanon er produceret på Europas største og mest innovative fabrik for mobile industrielle varmekilder. Fabrikken var leverandør af alle varmekilder til De Olympiske Lege i Torino i 2006, mere end 1000 varmekanoner var i drift. Fabrikken producerer og sælger andre produkter af særdeles høj kvalitet, bl.a. højtryksrensere, fejemaskiner, støvsugere og affugtere Forbehold for fejl og ændringer, den flersproget medfølgende service og brugsanvisning er til enhver tid den gældende. tel

Brugsanvisning for varmekanon

Brugsanvisning for varmekanon Brugsanvisning for varmekanon Type : SR70 (2010) / SD70 / SU18 (2010) / GE 20 DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON VIGTIGE INFORMATIONER OM DIN VARMEKANON Model : Købsdato : Forhandler

Læs mere

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver :

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Jumbo - malet kabinet med monteret hjul Farm - galvaniseret kabinet Jumbo og

Læs mere

Brugsanvisning for gasvarmekanon

Brugsanvisning for gasvarmekanon Ed. 08-2012 Brugsanvisning for gasvarmekanon Type SG (m), SG(a), GP(m), GP(a) DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON Denne anvisning skal følge gasvarmekanonen For tekniske anvisninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100

BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100 BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100 Indholdsfortegnelse Forskrifter Transportskader 2 Oversigt M 25 3 Oversigt M 50, M 70, M 100 4 Kredsløbsdiagram 5 Strømtilslutning

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

OLIEBRÆNDER BTL 6-10

OLIEBRÆNDER BTL 6-10 1 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER BTL 6-10 Udgave 2009.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9055763 Varmekanon MARS 55 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9055763 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

OLIEBRÆNDER DH 20 EI

OLIEBRÆNDER DH 20 EI INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 EI Udgave 2008.06 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS3000

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS3000 INSTRUKTION danheat DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Udgave 2000.06 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TEKNISK BESKRIVELSE 1.1 Brænderdata 1.2 Komponentbestykning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

OLIEBRÆNDER VVS 2000

OLIEBRÆNDER VVS 2000 1 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 2000 Udgave 2008.09 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 2

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr. 28230 Det er vigtigt, at man læser denne vejledning nøje, før man tager varmekanonen i brug. Varmekanonen er ikke omfattet

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053267 Varmekanon IDE 50D Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9053267 Beskrivelse: Varmekanon med direkte forbrænding.

Læs mere

VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu

VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu Art.nr.: 340013 Art nr.: 340033 EAN NR: 5709133340049 5709133340056 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! DENNE BRUGERMANUAL BØR LÆSES OG TILEGNES, INDEN MAN SAMLER, STARTER OG

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Brugsvejledning til Team-Track

Brugsvejledning til Team-Track Brugsvejledning til Team-Track Checkliste Team-Track Team-Track en er en luftspringbane, som har to specialblæsere. Den ene er en fylde-blæser, som fylder Team-Track en med luft. Når den ikke kan blæse

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes.

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes. Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

FAST 35/60/95/110. Brugsanvisning

FAST 35/60/95/110. Brugsanvisning FAST 35/60/95/110 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Beskrivelse af varmluftovnen... 5 Identifikation... 6 Komponenter... 6 Størrelse... 7 Forbrændingskammerets

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere