Guide til outsourcing af FSC produktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til outsourcing af FSC produktion"

Transkript

1 Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012

2 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af globaliseringen det gælder også for certificerede virksomheder. FSC s regler gør det på visse betingelser muligt at outsource produktionsprocesser, der finder sted indenfor rammerne af et FSC sporbarhedscertifikat. Denne guide er udviklet som en hjælp til dig, der opretholder FSC chain of custody (CoC) certificering og har behov for at vide mere om betingelserne for outsourcing. VIGTIGT Målet med denne guide er at give et overblik over de relevante krav og at gøre det lettere for jer at tilegne jer den information og den forståelse af kravene, som er nødvendig for at kunne efterleve FSC s standarder og politikker på området (se tabel 1 nedenfor). Bemærk venligst, at FSC løbende ajourfører sit certificeringssystem. Det er den certificerede virksomheds eget ansvar at sikre overholdelse af de til enhver tid gældende certificeringskrav. Vi anbefaler derfor at I anvender denne guide kritisk og med omtanke. NEPCon garanterer ikke at guiden er fejlfri, eller at den omfatter alle tænkelige forhold indenfor outsourcing. Vi påtager os heller ikke ansvaret for anvendelse af guiden på et tidspunkt hvor den ikke længere afspejler gældende regler, eller for eventuelle fejltolkninger af kravene, som måttte opstå ved læsning af guiden. TABEL 1. Liste over FSC-dokumenter med relevans for outsourcing FSC Sporbarheds (Chain of Custody, CoC) standard FSC akkrediteringsstandard for evaluering af sporbarhed FSC Direktiv om sporbarhedscertificering FSC-STD Version 2-1 FSC-STD V 1-1 FSC-DIR NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

3 1. Hovedkrav I har mulighed for at outsource hele eller dele af jeres FSC-produktion. Hvis dette er eller forventes at blive relevant for jeres organisation, skal I være klar over følgende vigtige forudsætninger: Som ejer af et FSC CoC certifikat har I stadig det overordnede ansvar for overholdelse af FSC s krav også når det gælder outsourcede aktiviteter. Der skal foreligge en skriftlig aftale om outsourcing af certificeret produktion for hver af de organisationer, I outsourcer til. I skal have godkendelse fra NEPCon, før I påbegynder outsourcing af aktiviteter med relevans for jeres FSC-produktion. Der kan være krav om, at NEPCon gennemfører on-site audits blandt de virksomheder, som I outsourcer FSC-produktion til (se nedenfor). 2. Tre ting I skal gøre i forbindelse med outsourcing af FSC-aktiviteter 1. I skal afgøre om jeres outsourcede produktion indebærer lav eller høj risiko (se boks 1). 2. De nødvendige aftaler skal være på plads (underskrevet) og relevante procedurer skal være aftalt med jeres underleverandører. 3. I skal informere NEPCon om jeres planer vedr. outsourcing samt fremsende aftaler og have disse godkendt af NEPCon, før outsourcing finder sted. Dette kan indebære auditering hos jeres underleverandør se tabel 2. 3 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

4 Boks 1: Lav eller høj risiko? Risikoen ved outsourcing af certificeret produktion afhænger af outsourcingens omfang og kompleksitet. Hvis risikoen er høj, skal NEPCon gennemføre on-site audit hos underleverandøren. Ifølge FSC s regler skal risikoen anses for høj, hvis blot et enkelt af følgende forhold gælder: a) Virksomheden outsourcer en række forskellige produktionsprocesser. b) Virksomheden outsourcer ofte til en række underleverandører. c) Underlevandøren klassificerer eller sorterer materialet som led i de outsourcede aktiviteter. d) Underleverandørerne FSC-mærker produktet som led i de outsourcede processer. e) Underleverandørerne returnerer ikke de fysiske FSC-certificerede produkter til virksomheden efter at have gennemført de outsourcede aktiviteter. f) Virksomheden outsourcer produktionsprocesser over landegrænser. Hvis underleverandøren er FSC-certificeret klassificeres risikoen automatisk som lav, da risikoaspekter vil være håndteret gennem underleverandørens egen certificering. Dette er dog forudsat, at underlevandørens certificering omfatter de outsourcede aktiviteter. 4 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

5 3. Tip: Brug en FSC-certificeret underleverandør Hvis det er muligt, anbefaler vi, at I benytter en FSC-certificeret underleverandør. Denne løsning giver jer størst mulig vished for, at underleverandøren overholder FSC s krav. Fordi on-site audits ikke er påkrævet, når leverandøren er certificeret, kan I spare både eksterne og interne ressourcer; endelig er der ikke behov for separate, skriftlige procedurer. Tabellen nedenfor giver et overblik over de forudsætninger for outsourcing, der gælder for henholdsvis en FSCcertificeret og en ikke-certificeret underleverandør. TABEL 2. De vigtigste forudsætninger og krav ved outsourcing Krav Virksomheden har juridisk ejerskab til alle materialer som indgår i outsourcede produktionsprocesser og bevarer ejerskabet under hele outsourcingprocessen. Outsourcing-aftale mellem virksomheden og underleverandøren omfatter accept af, at virksomhedens FSC-akkrediterede certificeringsorgan gennemfører on-site audits hos underleverandøren. Virksomhedens dokumenterede kontrolsystem (sporbarhedssystem) omfatter eksplicitte procedurer for de outsourcede processer, og underleverandøren er bekendt med disse procedurer. NEPCon skal gennemføre on-site revision af underleverandøren, hvis outsourcingen er klassificeret som højrisiko i henhold til kriterierne nævnt i boks 1. Certificeret underleverandør X Ikke-certificeret underleverandør X X X X Boks 2: Brug af certificeret underleverandør 3 vigtige punkter 1. I skal jævnligt kontrollere gyldigheden og omfanget af underleverandørens certifikat via 2. De outsourcede aktiviteter og produkter skal være omfattet af underleverandørens FSC CoC certifikat. 3. Hvis produkterne FSC-mærkes som led i den outsourcede proces, skal underlevarandøren benytte jeres FSC licenskode. 5 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

6 4. Hvis I ændrer jeres outsourcing ind imellem to audits Hvis I har behov for at ændre jeres outsourcede aktiviteter skal I informere NEPCon samt sikre godkendelse fra os på forhånd, når: I indgår aftale med en ny underleverandør. I udvider de aktiviteter, som outsources til en eksisterende underleverandør. 5. Indholdet af outsourcing-aftalerne De formelle krav til outsourcing-aftalen afhænger af, om underleverandøren er FSC-sporbarhedscertificeret eller ej. Bilag 1 og 2 er eksempler på outsourcing-aftaler, der opfylder FSC s krav. 6 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

7 Bilag 1: Eksempel på Outsourcing-aftale med FSC-certificeret underleverandør Opdragsgivers FSC CoC certificeringskode: Primær kontakt vedr. opdragsgivers certifikat: Underleverandørens firmanavn: Underleverandørens FSC CoC certificeringskode: Kontaktperson hos underleverandøren: Underleverandørens adresse: Beskrivelse af Outsourcing-aftale: Generelle betingelser for outsourcing: A. Underleverandøren leverer serviceydelser, som er omfattet af dennes FSC sporbarhedssystem. B. Underleverandøren skal på anmodning stille alle relevante registreringer og dokumentation til rådighed for opdragsgiverens certificeringsfirma. C. Opdragsgiverens licenskode skal anvendes hvis produktet FSC-mærkes som led i de outsourcede processer. D. Opdragsgiveren skal efterfølgende outsourcingen udstede den endelige faktura for de FSC-certificerede produkter. Specifikke betingelser for denne outsourcing-aftale: A. {ANGIV YDERLIGERE BETINGELSER, DER GÆLDER SPECIFIKT FOR DENNE OUTSOURCING-AFTALE} Opdragsgiver Underskrift Dato Underleverandør Underskrift Dato 7 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

8 Bilag 2: Eksempel på Outsourcing-aftale med ikke-fsc certificeret underleverandør Opdragsgivers FSC CoC certificeringskode: Primær kontakt vedr. opdragsgivers certifikat: Underleverandørens firmanavn: Kontaktperson hos underleverandøren: Underleverandørens adresse: Beskrivelse af Outsourcingaftale: Generelle betingelser for outsourcing: A. Underleverandøren skal spore og kontrollere alle materialer som outsources mhp. anvendelse i FSCcertificerede produkter, for at undgå risiko for sammenblanding eller indblanding af andre materialer under de outsourcede processer. B. Underleverandøren må kun anvende materiale som er stillet til rådighed af opdragsgiveren, ved arbejde med produkter, som er omfattet af denne outsourcing aftale. C. Underleverandøren skal føre registreringer af inputs, outputs og shippingdokumenter relateret til alt materiale, som behandles under outsourcing aftalen. D. Opdragsgiveren skal efterfølgende outsourcingen udstede den endelige faktura for de FSC-certificerede produkter. E. Underleverandøren må ikke anvende FSC s eller Rainforest Alliance s varemærker i markedsføring eller til mærkning af produkter, som ikke er omfattet af denne aftale. F. Underleverandøren må ikke outsource forarbejdning af materialet til en anden organisation. G. Underleverandøren skal tillade Rainforest Alliance og NEPCon at gennemføre audits, inkl. on-site evaluering, som led i auditering af opdragsgiveren. Specifikke betingelser for denne outsourcing-aftale: A. {HVIS RELEVANT} Underleverandøren må kun anvende FSC-mærker leveret af opdragsgiver til FSCcertificerede produkter, der er omfattet af denne aftale. B. {ANGIV YDERLIGERE BETINGELSER, DER GÆLDER SPECIFIKT FOR DENNE OUTSOURCING-AFTALE} Opdragsgiver Underskrift Dato Underleverandør Underskrift Dato 8 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

9 Bilag 3: Liste over underleverandører Ajourført: [dato] Underleverandør Adresse Kontaktperson Kontaktoplysninger FSC CoC kode, hvis relevant 9 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

10 Om NEPCon NEPCon er en international non-profit organisation med fokus på ansvarlig anvendelse af naturressourcer og bæredygtig udvikling verden over. Vi arbejder for at transformere jordanvendelse, erhvervspraksis og forbrugeradfærd gennem uafhængige certificeringsydelser samt innovationsprojekter. Vi hjælper andre organisationer med at blive grønnere og dermed være en del af løsningen på nogle af de største udfordringer som verden står overfor, som f.eks. afskovning, klimaændringer og tab af biologisk mangfoldighed. Vores ydelser giver vores kunder en solid og troværdig basis for at kommunikere deres arbejde for bæredygtighed eksternt og internt. NEPCon forvalter Rainforest Alliance s skovcertificeringsprogram i Europa, Rusland, Tyrkiet og Israel. Programmet omfatter bl.a. FSC-certificering, verifikation af træprodukters lovlighed og verifikation af skov/co 2- projekter. PEFC sporbarheds-certificering tilbydes indenfor rammerne af vores egen akkreditering (DANAK/reg.no.7029). NEPCon Guldsmedgade 34, 1. l DK-8000 Aarhus C. Tlf: Fax: CVR: FSC-SECR-0047 PEFC/ NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste. i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 0 Fortegnelser Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010 NEPCon februar 2011 1 1 Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Off-product mærkning for certificerede virksomheder

Off-product mærkning for certificerede virksomheder Off-product mærkning for certificerede virksomheder Hvad er off-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning for CoC-certificerede virksomheder. Off-product mærker

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere