Vejledning om særlig servicevejvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om særlig servicevejvisning"

Transkript

1 Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler til deres virksomhed. Vejvisningen kaldes særlig servicevejvisning og er baseret på brugerbetaling. Reglerne om servicevejvisning er indført for at sikre en ensartet vejvisning til forskellige servicemål, og derved undgå de ofte hjemmelavede skilte af meget varierende karakter, som opsættes langs vejene på privat initiativ, og som kan være til fare for trafiksikkerheden. Lovgrundlag Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, BEK nr. 801 af 4. juli 2012 Vejregler for servicevejvisning på almindelige veje (Vejdirektoratet 2010) Kommunen træffer i hvert enkelt tilfælde afgørelse om bl.a. servicevejvisningens opsætning, navn og placering. Hvordan ser det ud? Den særlige servicevejvisning angives enten med pilvejvisere med sort bund, hvid ramme og hvid tekst, eller servicetavler med sort ramme, hvidt midterfelt og sort piktogram. Såfremt der ikke findes et godkendt piktogram, skrives virksomhedens type med tekst på pilevejviseren, f.eks. Galleri, Antik eller Gårdbutik (se også bilag B). Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo.

2 Hvem kan få særlig servicevejvisning Vejvisningen kan kun opsættes til virksomheder, der er af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter og som er afhængig af at kunne tiltrække forbipasserende kunder via vejvisning. Placering af tavler Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje til virksomheder, der er beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område (afmærket med byzone-tavler). Vejvisningen kan ske fra nærmeste større vej, hvortil alle trafikanter har adgang. Den kan ikke etableres i komplicerede kryds med svingspor og forstærket vejvisning, og særlig servicevejvisning kan heller ikke opsættes i kryds, hvor der i forvejen er placeret 4 vejvisningstavler. Hvis kommunen af trafikale grunde opsætter flere tavler, således at antallet overstiger de nævnte 4, vil eventuel servicevejvisning blive nedtaget uden økonomisk kompensation for virksomheden. Eventuel nedtagning af særlig servicevejvisning til fordel for opsætning af trafikalt begrundede tavler sker i modsat rækkefølge af opsætning, dvs. sidst op, først ned. Omkostninger Ordningen med særlig servicevejvisning er fra politisk hold tænkt udgiftsneutral for vejbestyrelserne. Kommunerne har derfor mulighed for at opkræve betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med ordningen, f.eks. betaling for administration, etablering og drift. I Holbæk Kommune har man valgt at opkræve betaling, og det sker efter de takster som fremgår af takstbladet i bilag A. Det ansøgningsgebyr som opkræves, dækker udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, herunder opklarende undersøgelser, besigtigelse og koordinering med andre vejbestyrelser. Beløbet skal indbetales i forbindelse med ansøgning og refunderes ikke ved eventuelt afslag. Derudover opkræves betaling for selve materialerne (tavle og galge), transportomkostninger, opsætning samt eventuel nedtagning ved virksomhedens ophør / flytning, administration ved indkøb, drift o.s.v., samt vedligeholdelse det første år. Der vil efterfølgende årligt blive opkrævet betaling for den løbende vedligeholdelse af tavlerne, og hvis vi ikke har modtaget betaling efter 2 rykkere, nedtages virksomhedens særlige servicevejvisning uden yderligere varsel. Hvis vejvisningen beskadiges eller nedslides, opkræves betaling for reparation eller udskiftning. Arbejdet udføres efter regning, idet virksomheden forinden underrettes om reparation og spørges om behovet for fortsat servicevejvisning. Ansøgningsprocedure Kommunen arbejder på, at få lavet et elektronisk ansøgningsskema, således at man kan søge via kommunens hjemmeside. Indtil det er på plads, bedes ansøgninger sendt på mail til adressen For at sikre en hurtig sagsbehandling, er det vigtigt at angive så mange detaljer som muligt, og det er også en god idé at vedhæfte er kort, som viser de ønskede placeringer for vejvisningen. Når vi har modtaget ansøgningen, fremsendes faktura for ansøgningsgebyr, og når betalingen er registreret, behandler vi ansøgningen, og vurderer om der kan gives tilladelse til det ønske-

3 de. Såfremt det er tilfældet, vil det resterende beløb blive opkrævet, hvorefter vi bestiller og opsætter den særlige servicevejvisning.

4 Bilag A: Takstblad for 2013 (særlig servicevejvisning i Holbæk Kommune) Omkostninger ved ansøgning: Til omkostninger ved ansøgning opkræves 500 kr. ekskl. moms. Beløbet skal indbetales i forbindelse med ansøgning og refunderes ikke ved eventuelt afslag på ansøgning om særlig servicevejvisning. Der opkræves yderligere 500 kr. for selve sagsbehandlingen (vurdering, evt. besigtigelse/møde og bestilling mv.). Omkostninger ved etablering: Der opkræves betaling for opsætning af servicevejvisning samt efterfølgende nedtagning ved virksomhedens eventuelle ophør. Reparation og udskiftning: Ved beskadigelse eller nedslidning af tavlen opkræves betaling efter regning for reparation eller udskiftning. Virksomheden underrettes forinden om reparationen og spørges om behovet for fortsat servicevejvisning. Omkostningerne Zone 1: Zone 2: Zone 3: Ansøgningsgebyr Sagsbehandling Dobbeltsidig tavle i lav galge, pr. stk Transportomkostninger og opsætning Nedtagning og bortskaffelse Vedligeholdelse mv. (årlig) I alt Zone 1: Kørselsafstand 0 7 km fra Holbæk (Parallelvej) Zone 2: Kørselsafstand 7 15 km fra Holbæk (Parallelvej) Zone 3: Kørselsafstand over 15 km fra Holbæk (Parallelvej) Teknik og Miljø behandler først ansøgningen når ansøgningsgebyret er betalt. Såfremt vi kan imødekomme ønsket om vejvisning, sender vi en tilladelse, samt en faktura på det resterende beløb. Tavlen / tavlerne bestilles og opsættes når vi har registreret at fakturaen er betalt. Det første år er vedligeholdelse inkluderet i det beløb som opkræves i forbindelse med tilladelsen. Herefter vil der årligt blive opkrævet et beløb på 440 kr. (ex moms) til vedligeholdelse. Beløbet skal indbetales til Teknik og Miljø før tavlen bestilles og opsættes. Takstbladet gælder i Taksterne reguleres årligt ud fra den almindelige prisudvikling.

5 Bilag B: Eksempel på typer af virksomheder, der kan komme i betragtning til særlig servicevejvisning i Holbæk Kommune Til følgende mål vejvises der med tekst på sort/hvid F 30 pilvejviser: Antik Apotek Bageri Besøgsgård Blomsterhave Blomsterværksted Bondegårdsferie Bueskydningsbane Dyrepark Fiskesø Forlystelsespark Golfbane Galleri Gartneri Go-cart bane Gård og gods Gårdbutik Haveanlæg Havecenter og planteskole Internet Café Kiosk Kunsthåndværk Lysstøberi Mini Zoo Modelflyvebane Møbelhus Oplevelsescenter Pottemager Ravsliber Ridecenter Røgeri Safaripark Sommerhusudlejning Transportmulighed (fx veteranbaner, bådoverfarter mv.) Udstilling Vandland Windsurfing

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere