Akva Lux II VX (Akva Vita II VX)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akva Lux II VX (Akva Vita II VX)"

Transkript

1 Akva Lux II VX (Akva Vita II VX) Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter / foto... 3 Montage / Tilslutning... 4 Montering af måler og opstart... 5 Varmeanlæg... 6 Varmt vand Akva Lux II VX... 9 Varmt vand alt. regulator (Akva Vita II VX)...10 Boosterpumpe...10 Tilslutning af 6 mm kapillarrør...12 Drift og vedligeholdelse...13 Fejlfinding varme...14 Fejlfinding varmt vand...16 Almindelige leveringsbetingelser...18 EU overensstemmelseserklæring Evt. løse bilag vedlagt VI.GE.C1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

2 KOM GODT I GANG KOM GODT I GANG Målskitse / Tilslutning Montering og opstart af unitten. Det anbefales at følge nedenstående opstartsprocedure. Fjernvarme frem retur Anlæg retur frem VV ud KV ind. (evt. ud) Udtag Fjernvarme frem retur Anlæg retur frem VV ud KV ind A. Fjernvarme frem B. Fjernvarme retur C. Anlæg retur D. Anlæg frem E. Varmt vand ud F. Koldt vand ind G. Udtag retur H. Udtag frem Opstart - punkt for punkt 1. Montér medsendte kuglehaner øverst eller 9. Dernæst åbnes kuglehanen på fjernvarme nederst på unitten efter ønske. Ved montering frem (forsigtigt), og endeligt åbnes for kugle- øverst flyttes prop til placering nederst. hanen på fjernvarme retur. 2. Ved tilslutning af varmt og koldt vand opad skal man fjerne/flytte 2 stk. blændplader i unitten inden den monteres på væggen (se anvisning på side 4) 3. Montér nu unitten på en solid væg med to kraftige bolte, skruer, ekspansionsbolte eller lignende. 4. Luk for alle kuglehaner på til- og afgangsrør på unitten, inden de tilsluttes den faste installation. 5. Montér fjernvarmemåleren (se side 5). 6. VIGTIGT! Efterspænd samtlige omløbere, da de efter transport og håndtering kan have løsnet sig (overspænd IKKE!) 7. På anlæg monteret med sikkerhedsventil etableres forbindelse til afløb iht. gældende lovgivning. 8. Fyld vand på varmeanlægget med åbne kuglehaner på anlæg frem og retur og koldt vand (se anvisningen på side 5) 10. Tjek unit og husinstallation grundigt for utætheder. 11. Trykprøv hele installationen iht. gældende bestemmelser. 12. Tilslut pumpe (og evt. automatik) til el-forsyning, men undlad at tænde på kontakten. 13. Varm anlægget op og udluft ved luftskruer i unit og på radiatorer, se evt. side 5 og 13,. Udluftning i instruktion. 14. Start nu pumpe (og evt. automatik) på elkontakt. 15. Afslut med at indregulere unitten iht. instruktionen. 16. VIGTIGT! Opvarmning og afkøling af anlægget kan medføre utætheder. Derfor kan der - i tiden efter idriftssættelse - være behov for efterspænding af unitten. 2 VI.GE.C Produced by Danfoss Redan A/S

3 Akva Lux II VX Komponenter 1 Brugsvandsveksler 2 Varmeveksler 3 Luftskrue 4 Trykekspansionsbeholder 5 Brugsvandsregulator 6 Afspærring / Sommerventil 7 Termostat, varmeanlæg 8 Trykdifferensregulator 9 Snavssamler, anlæg retur 10 By-pass/cirk. termostat 11 Snavssamler, fjernvarme frem 12 Pumpe 13 Passtykke for fjernvarmemåler 13a Passtykke for fjernvarmemåler 14 Sikkerhedsventil, varme 15 Sikkerhedsventil, vand 16 Vandpåfyldninghane 17 Termometer, varmt vand 18 Termometer, anlæg frem 19 Termometer, anlæg retur 20 Manometer 21 Koldtvandsfilter a Fjernvarme frem retur Anlæg retur frem VV ud KV ind Henvisninger Henvisninger Alle henvisninger til pos.nr. i denne vejledning henføres til denne side. Generelt Varianter BEMÆRK! Varianter med lidt anderledes udseende kan forekomme, men reguleringen er principielt som anført i instruktionen. VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

4 Instruktion Montage Materialer Efterspænding Idriftssættelse Indregulering Sikkerhed NB! Montage Unitten skal monteres og tilsluttes af kvalificeret og autoriseret personel. Installeringen skal altid udføres i henhold til gældende lovgivning og jf. denne Instruktion. VIGTIGT! Idriftssættelse Inden unitten sættes i drift skal alle rør i husinstallationen gennemskylles grundigt for urenheder. Herefter renses begge snavssamlere i unitten (pos. 9 & 11). Materialevalg Materialevalg anbefales i henhold til bl. a. FORCE Instituttet / Byg ERFA s anvisninger. Indregulering Anlægget skal indreguleres af VVS-installatøren umiddelbart inden ibrugtagning. Indreguleringen af det varme vand skal altid udføres i henhold til de medfølgende anvisninger. VIGTIGT! Efterspænding Inden der fyldes vand på anlægget SKAL ALLE omløbere efterspændes, idet vibrationer under transport kan være årsag til utætheder. Når anlægget er påfyldt og der er varme på systemet SKAL ALLE omløbere efterspændes påny. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med EPDM pakninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPÆNDE omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding er ikke dækket af garantien. Rørtilslutning op/ned Etablér rørføring op eller ned efter ønske. Bemærk venligst nedenstående. VIGTIGT! Blændplader (Koldt + varmt vand) BEMÆRK! Hvis der etableres rørføring opad på koldt og varmt vand, fjernes blændplade + pakning fra position A og blændplade + pakning i punkt B flyttes til punkt C - som vist på fotos til højre. Kontraventil (Koldtvandstilgang) HUSK at flytte kontraventilen (indsats) fra position D - sammen med kuglehanen! Blændpladen i punkt C monteres for at undgå en lomme med stillestående vand, hvor der i værste fald kan dannes sundhedsskadelige bakterier. Derfor er det særdeles vigtigt at montere blændpladen som anvist.. Rør både op og ned Sikkerhed Fjernvarmevandet kan være op til 110 C varmt og trykket kan være op til 16 bar, hvilket kan medfører skoldningsrisiko både ved berøring og udstrømning af varmt vand. Der er ved fjernvarmeinstallationen en risiko ved samtidig tilstedeværelse af både elektricitet og vand, hvilket der til enhver tid skal tages højde for. A D Kontraventil indsats Unitten kan tilsluttes med rørføring både op og ned på det varme vand og på varmesiden. På det varme vand fjernes både blændplade i pkt. B og prop øverst. På varmesiden fjernes propperne øverst. Hvis der er behov for at føre det kolde vand ud i toppen, fjernes blændpladen i pkt. A og proppen øverst. B C 4 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

5 Montering af fjernvarmemåler(e) Placering af fjernvarmemåler i retur Fjernvarmemåleren monteres uden ombygning af unitten. Nippelrøret 13a fjernes og måleren ind-. bygges. Hvis måleren har en byggelængde på mere end 110 mm løsnes* det fleksible pasrør og forskydes, så det passer til målerens byggelængde. Når måleren er monteret fastspændes omløber/kontramøtrik. 13a 13a 1 *)Omløber/kontramøtrik løsnes og røret 13a 1 kan frit skydes frem og tilbage. Placering af fjernvarmemåler i fremløb Fjernvarmemåleren monteres uden ombygning af unitten. Nippelrøret 13 fjernes og måleren indbygges. Hvis måleren har en byggelængde på mere end 110 mm løsnes** det fleksible pasrør og forskydes, så det passer til målerens byggelængde. Når måleren er monteret fastspændes omløber/kontramøtrik **)Omløber/kontramøtrik løsnes og røret 13 1 kan frit skydes frem og tilbage. Lækovervågning Placering af fjernvarmemåler i både frem og retur (lækovervågning) Hvis der skal måler i både frem og retur følges anvisningerne ovenfor. 1 målere Målerer med 1 gevind Hvis måleren er med 1 gevind, bestilles et 1 fittingssæt som tillægssæt - kontakt vores salgsafdeling Vandpåfyldning Opstart Vandpåfyldning af varmeanlæg Åben kuglehanerne på anlæg frem og retur... samt på koldtvandstilgangen Åben forsigtigt kuglehanen (16) Anlægget påfyldes indtil manometret (20) viser et anlægstryk på ca. 1,2-1,5 bar LUK kuglehanen (16) Åben for fjernvarmen og varm anlægget op... Herefter udluftes hele anlægget grundigt. inden pumpen startes, se side 13 Udluftning. Vandpåfyldning Anlægstryk Er trykket under 1 bar, skal der fyldes vand på anlægget. Anlægstrykket bør ALDRIG overstige 1,5 bar. (Unittens sikkerhedsventil(er) på varmesiden åbner ved 2,5 bar). Hvis anlægstrykket falder drastisk indenfor kort tid, bør man undersøge varmeanlægget for evt. lækage - herunder kontrollere ekspansionsbeholderens fortryk. Max. anlægstryk VI.GE.C1.01VI.GE.B Produced by Danfoss Redan A/S

6 Instruktion Principbeskrivelse Fjernvarmeunit Unit med veksler til varmeanlæg (indirekte fjernvarme) og gennemstrømningsvandvarmer til varmt vand. Varmeanlæg Beskrivelse Unitten er udstyret med veksler for varme. Regu-. lering af fremløbstemperaturen til varmeanlægget er som standard baseret på en selvvirkende termostat eller alternativt en Danfoss ECL 110 automatisk regulator. Differenstryk Differenstrykregulator (Standard på anlæg med selvvirkende termostat). TD-regulatoren (8) reducerer det høje svingende tryk på fjernvarmenettet til et konstant drivtryk over unitten. TD-regulatoren er forindstillet til 0,25 bar (= max.) fra fabrikken. Differenstrykket ændres ved brug af en unbraconøgle NV3. En omgang svarer til 0,01 bar. Rumtemperaturen reguleres på Deres radiatortermostater Regulatoren kan efterfølgende justeres - jf. bilag Differenstrykregulator (PN 16) AVPL fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Instructions AVPL 1.0/ SIBC 6 4 r kpa VI.CB.T1.6K Danfoss 05/03 1 Anbefalet indstilling Det anbefales som udgangspunkt at åbne helt for regulatoren. Hvis der opstår driftsforstyrrelser såsom støj eller pendlinger / dårlig reguleringsevne kan der være behov for at efterjustere differenstrykregulatoren til et lavere driftstryk. Alternativ TD Alternativ differenstrykregulator Bemærk! Unitten kan alternativt være monteret med en TD-regulator som vist på foto til højre. Denne type er fast indstillet fra fabrik og kan ikke justeres. 6 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

7 Opstart varmeanlæg Anlægstryk Udluftning Kontroller at: Der er tryk på anlægget (min. 1,2-1,5 bar) Anlægget er udluftet Kuglehaner på fjernvarme- og anlægssiden er... åbne Pumpe Gulvvarme Pumpe - standard Alpha2 Pumpen er fra fabrikken indstillet på AUTOADAPT. AUTOADAPT passer til langt de fleste anlæg. I den indstilling tilpasses pumpeydelsen efter det aktuelle varmebehov i anlægget. Hvis varmeanlægget kun består af gulvvarme. stilles pumpen til AUTOADAPT. Pumpen indstilles i henhold til anvisningen i ved-. lagte manual: ALPHA2, GRUNDFOS INSTRUCTIONS Sommerdrift Anlæg med T C termostat Anlæg med Danfoss ECL 110 Om sommeren kan pumpen (12) stoppes på elkontakt og sommerventilen (6) lukkes. Pumpen startes (kortvarigt) mindst en gang om måneden i løbet af sommeren. Uden for opvarmningsperioden sker der en automatisk udkobling af pumpen til varmeanlægget. Regulatoren vil i løbet af sommerperioden starte pumpen i et minut hver tredie dag, således at man undgår blokering af pumpen.. Afspærringsventilen/ sommerventilen (6) øverst i unitten kan i den periode lukkes. Opstart efter sommerdrift Åben for sommerventilen og følg opstartsproceduren som beskrevet ovenfor. Bemærk, at der kan være behov for at udlufte anlægget påny. Betjeningstast til ændring af reguleringsform Alternativ pumpe Pumpe - Wilo Smart Pumpen stilles på højeste hastighed, når anlæg-. get sættes i drift. Derefter stilles pumpen på lavest mulige position af hensyn til afkøling og strømforbrug. Normalt stilles omskifte-. ren i midterstilling (fabriksindstilling). Hvis varme-. behovet stiger, drejes omskifteren nedad. Hvis varmeanlægget alene består af gulvvarme, drejes omskifteren nedad til max. ydelse. Se iøvrigt manual: Wilo-Smart Wilo Smart Omskifter Udluftning af pumpe, jf. manual VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

8 Instruktion Termostat, varmeanlæg (Unitten er som std. udstyret med en af de viste termostater - funktionen er den samme) Termostaten T C (7) regulerer fremløbstemperaturen til anlægget. Termostatens skalaindstilling: (vejl.) Pos. 4 = 50 C 5 = 60 C 6 = 70 C Bemærk, at indstillingsværdierne er vejledende og kan variere afhængigt af fjernvarme driftsforholdene. Vejledende fremløbstemperaturer ved: 10 C udendørstemperatur ca. 40 C 0 C udendørstemperatur ca. 55 C -10 C udendørstemperatur ca. 65 C Det er vigtigt, at fremløbstemperaturen til radiatorerne er lavest mulig (aflæses på termometer 19). Rumtemperaturen reguleres på Deres radiatortermostater. Gulvvarme Bemærk! På anlæg med veksler til gulvvarme er unitten udstyret med udtag for radiatorer til direkte tilslutning - se målskitse på side 2. Gulvvarme (unit med veksler til gulvvarme) Det er vigtigt, at fremløbstemperaturen til gulv-. varmeanlægget er lavest mulig, ca C (aflæses på termometer 19). Termostaten T C indstilles typisk til pos. 2-2,5 (vejledende). Fremløbstemperaturen må ikke overstige 40 C (Jf. iøvrigt ALTID gulvleverandørens anvisninger). Alternativ regulering af varmeanlæg (ikke standard) Vejrkompensering, Danfoss ECL Temperaturen til radiatoranlægget kan alternativt være styret af en Danfoss ECL regulator. Fremløbstemperaturen reguleres da efter udetemperaturen. Regulatoren er forindstillet fra fabrik, således at der automatisk sker en udkobling af varmeanlægget i sommerperioden. Hvis der i opvarmningsperioden opstår et større varmebehov, kan regulatorens indstilling ændres iht. bilag: ECL Comfort 110 Vejledning ECL Comfort 110 Application 130 $2 4 regulering af &Vejrkompenseret! fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse VI.KT.G3.01 Danfoss 06/2008 DH-SMT/DK Motor + ventil Hvis unitten er udstyret med Danfoss ECL, er der monteret motor og Danfoss AHQM mængdereguleringsventil på varmekredsen. Motoren er forindstillet fra fabrik. Hvis der opstår driftsproblemer kan motoren tvangslukkes manuelt, jf. bilag: AMV 150, AHQM Instructions AMV 150 Instructions AHQM PN 16 / DN AMV AME AMV VS2 (DN 15) ENglIsh DANsK AMV VMV Actuators for three point control AMV 150 Motorer til 3-punkts styring AMV 150 AMV AVQM (DN 15) DEUTsCh Stellantriebe für 3-Pkt.- Eingangssignal AMV 150 svenska Motor för 3-punktsreglering AMV 150 varme.danfoss.se Page 2 Sida 4 Servomotor met 3-puntssturing AMV 150 Pagina 4 lietuvių K. Pavaros trijų padėčių valdymui AMV puslapis latviski Motori trīs punktu kontrolei AMV 150 MAgYAR Szelepmozgatók hárompontos szabályozáshoz AMV oldal Strana 6 ČEsKY POlsKI РУССКИЙ Servopohony s tříbodovým regulačním signálem AMV 150 AMV(E) 10, 13, 130H, 140H, 150 Side 3 Seite 3 NEDERlANDs 32 mm 25 Nm Lpp. 5 Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 150 Strona 7 Электроприводы для трехпозиционного регулирования AMV 150 Страница 7 LLL DN L (mm) Δpv Qmax Δpv 0.5 bar Ptest = 1.5 PN DH-SMT/SI 8 VI.GE.C1.011 VI.KU.N2.1J Danfoss 01/ DH-SMT/SI VI.LR.D5.00 Danfoss 09/ Produced by Danfoss Redan A/S

9 Varmtvandsforsyning Beskrivelse - Akva Lux II VX Unitten er som standard udstyret med veksler for varmt vand. Varmtvandstemperaturen reguleres af en tryk- og termostatstyret brugsvandsregulator, der lukker for fjernvarmevandet til brugsvandsveksleren, når der ikke tappes varmt vand. Derved reduceres tomgangs- og varmetabet, hvilket giver en god fjernvarmeøkonomi. Regulering af varmtvandstemperatur Hvor meget kan De tappe? Regulering af varmtvandstemperaturen. PTC2 regulator for varmt vand. Varmtvandstemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshåndtaget mod henholdsvis + (varmere), eller - (koldere). Temperaturen indstilles til C under normal tapning (7-8 liter pr. min). Temperaturen bør aldrig overstige 55 C for at undgå til-. kalkning af vandvarmeren. Vandvarmeren er beregnet til under normale forhold - vedvarende - at kunne levere op til 17 liter pr. minut á 45 C, (type XB 06L-1 26) eller op til 22 liter pr. minut á 45 C (type XB 06L-1 40). By-pass funktion By-pass eller cirkulationstermostat. By-pass funktion (fabrikskobling). Vandvarmeren leveres med by-pass termostat Danfoss FJVR (10), således at der ved tapning straks produceres varmt vand ved vandvarmeren. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Ved lang ventetid (over 20 sekunder) på det varme vand, kan det være nødvendigt at stille termostaten (10) højere end pos. 3. Skalaindstilling: (vejl.) Pos. 2 = 30 C 3 = 40 C 4 = 45 C A Anlæg med cirkulation VIGTIGT! Cirkulationstermostat. Hvis der er cirkulation på anlægget, skal der monteres cirkulationsstuds på regulatoren og kapillarrøret fra by-pass ventilen skal flyttes. - se beskrivelse nedenfor. Termostaten fungerer da som cirkulationstermostat og temperaturen på cirkulationsvandet indstilles uafhængigt af den indstillede varmtvandstemperatur. Derved sikres varmt vand ved tapstedet uden ventetid og vandspild og dermed god komfort og fjernvarmeøkonomi. Det anbefales at indstille termostaten på pos. 3. Bemærk! Hvis cirkulationspumpen (udenfor unit) stoppes skal termostaten lukkes (med uret). C C Cirk. studs (1/4 x 4 mm) B Ændring til cirkulationskobling (standard - 4 mm kobling) Luk for alle til- og afgange på unitten. Fjern propperne i pkt. C og B (6 mm Unbraco) BEMÆRK! Anlæg monteret med Danfoss AVE trykudligner må IKKE cirkulationskobles. Monter 3/8 x 3/4 brystnippel A i pkt. C (pakkes). og etabler cirkulationen med 3/4 x 1/2 for-.. skruningen. Monter 1/4 nippel/muffe i pkt. B (pakkes)... Flyt kapillarrør med omløber fra pkt. D til pkt. B Monter 4 mm prop i pkt. D (pakkes ikke). Cirkulationskobling af kapillarrør D VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

10 Instruktion Varmtvandsforsyning Alternativ brugsvandsregulator Unitten er som standard udstyret med veksler for varmt vand. Varmtvandstemperaturen reguleres af en tryk- og termostatstyret brugsvandsregulator, der lukker for fjernvarmevandet til brugsvandsveksleren, når der ikke tappes varmt vand. Derved reduceres tomgangs- og varmetabet, hvilket giver en god fjernvarmeøkonomi. Alternativt kan veksleren være styre af en ren trykstyret brugsvandsregulator. Alternativ brugsvandsregulator, PM2 Regulering af varmtvandstemperaturen. PM2 regulator for varmt vand. Varmtvandstemperaturen indstilles ved at dreje reguleringshåndtaget mod henholdsvis rød (varmere), eller blå (koldere). Temperaturen indstilles til C under normal tapning (7-8 liter pr. min). Temperaturen bør aldrig overstige 55 C for at undgå til-. kalkning af vandvarmeren. Reguleringshåndtag Varmt vand i lavtryksområder Unit udstyret med Boosterpumpe (ikke std.) I områder med lavt tryk eller med små stikledninger kan unitten bestilles med Boosterpumpe. Pumpen starter, når der åbnes for en varmtvandshane, således at der er tilstrækkeligt differenstryk til, at vandvarmeren kan producere varmt vand. Pumpen indstilles som udgangspunkt i. Pos II = Auto og iøvrigt i henhold til anvisningen i vedlagte manual: UPA90, GRUNDFOS INSTRUCTIONS Hvis Boostersættet skal eftermonteres - se anvisning på side VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

11 Booster/Trykforøger Montagesæt til eftermontage Diverse montagesæt Ikke standardudstyr. Luk for alle til- og afgange på unitten. Fjern rør og kuglehane (se nedenfor) mellem. T-stk A og vekslerstuds B A B Montér den lange brystmuffe 1 på vekslerstudsen i punkt B og spænd tæt (husk pakning) Montér vinkelkuglehane 2 på brystmuffen 1... som vist (husk pakning) Montér røret 3 på T-stk. i punkt A (husk pakning) Montér de to vinkler og den korte brystmuffe på pumpen 7 som vist (husk pakninger) Montér pumpen incl. fittings - mellem røret 3... og vinkelkuglehanen 2 (husk pakninger) Afslut med at spænde alle omløbere forsigtigt - til anlægget er tæt. A B 7 Bemærk, pumpen skal sidde skråt, som vist på foto VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

12 Instruktion By-pass / Cirkulation Montagesæt Diverse montagesæt Ikke standardudstyr. Cirkulationskobling med. 6 mm kapillarrør Luk for alle til- og afgange på unitten. A B Fjern 4 mm kapillarrør incl. omløbere fra pkt. D til pkt. E Fjern propperne i pkt. C og B (6 mm Unbraco) C Cirk. studs Cirk. kobling af kapillarrør Monter 3/8 x 3/4 brystnippel A i pkt. C (pakkes). og etabler cirkulationen med 3/4 x 1/2 for- skruningen. Monter 1/4 x 6 mm nippel/muffe i pkt. B (pakkes) Monter 4/6 mm brystnippel i pkt. E Etabler 6 mm kapillarrør incl. omløbere og skærerringe fra pkt. E til pkt. B Monter 4 mm prop i pkt. D (pakkes ikke). D E Cirkulationskobling af kapillarrør By-pass kobling med. 6 mm kapillarrør Luk for alle til- og afgange på unitten. Fjern 4 mm kapillarrør incl. omløbere fra pkt. D til pkt. E Monter 4/6 mm brystnipler i pkt. D og pkt. E Monter 1/4 x 6 mm nippel/muffe i pkt. B (pakkes) Etabler 6 mm kapillarrør incl. omløbere og skærerringe fra pkt. E til pkt. B. D E By-pass kobling af kapillarrør 12 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

13 Drifts- og vedligeholdelse Aflæsning Afkøling Rensning Efterspænding Aflæsning Det anbefales, at man med faste intervaller aflæser fjernvarmemåleren og noterer sig de aflæste værdier. Afkøling / Aflæsning af returtemperatur Afkølingen, dvs. forskellen imellem den temperatur fjernvarmen har, når den leveres til bygning-en og den temperatur den har, når den forlader bygningen, har stor betydning for den samlede økonomi. Derfor er det vigtigt at fokusere på frem- og returtemperaturen på varmeanlægget. Forskellen bør typisk være C. Afkøling fra vandvarmeren alene: Under aftapning vil afkølingen typisk være C. Når der ikke tappes varmt vand, er det helt normalt, at returtemperaturen fra vandvarmeren stiger lidt. Men fjernvarmemåleren vil i den situation kun registrere et meget beskedent forbrug, idet vandmængden er meget lille. Rensning Mindst en gang årligt, typisk i forbindelse med opstart af varmeanlægget, skal alle snavssamlere i anlægget tilses og renses. Husk også at rense sien (21) på koldtvandstilgangen (sikkerhedsventilen demonteres, så sien kan trækkes ud). Efterspænding Når måleren aflæses kontrolleres alle samlinger for eventuelle utætheder. Alle samlinger bør efterspændes jævnligt og især i forbindelse med opstart efter sommerdrift. Vær opmærksom på, at samlinger kan være udført med EPDM pakninger! Derfor er det vigtigt ikke at OVERSPÆNDE omløberne. Overspænding kan resultere i utætheder. Utætheder som følge af overspænding er ikke dækket af garantien. Mange fjernvarmeværker har indført tariffer, hvor varmeprisen pr. kwh er baseret på en afkøling på f.eks min. 35 gr. C. Ved mindre afkøling pålægges der en strafafgift dvs. at varmeprisen stiger. Denne strafafgift afspejler de ekstraomkostninger, som fjernvarmeværket har ved at skulle pumpe den ekstra vandmængde rundt, der er et resultat af den dårlige afkøling af fjernvarmevandet. Udluftning Udluftning af anlæg Radiatoranlægget og unitten udluftes altid i forbindelse med opstart (af fyringssæsonen). Unitten udluftes med luftskruen (3). Varmeanlægget udluftes separat på udluftningsskruerne på anlæggets radiatorer. VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

14 Fejlfinding Fejlfinding, Varme Kontrol Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: anlægget er korrekt tilsluttet der er strøm til anlægget - pumpe og auto-.. matik (gælder ikke alle units) snavssamleren på fjernvarme fremløbsrøret... er ren fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau (sommer, mindst 60 C, vinter mindst 70 C - vejl.) - gælder ikke lavtemperatur fjernvarme differenstrykket på nettet er uændret, spørg evt. fjernvarmeværket der er tryk på anlægget - se manometer på... anlæg. Problem Ingen varme Mulig årsag Tilstoppet snavssamler på fjernvarme - eller anlægssiden (radiatorkredsen). Evt. filter i fjernvarmemåler tilstoppet. Defekt eller fejlindstillet TD-regulator. Termostat defekt - evt. snavs i ventilhus. Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus. (Anlæg med ECL) Automatikken/regulatoren fejlindstillet eller defekt - evt. strømafbrydelse. (Anlæg med ECL) Pumpen er ude af drift. Pumpen står på for lavt trin (ikke alle anlægstyper). Manglende tryk - manometer på radiatorkredsen viser lavere anlægstryk end normalt. Luftlommer i anlægget. Løsning Rens si / snavssamler. Renses (i samråd med fjernvarmeværket). Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsædet og kapillarrør. Kontrollér termostatens funktion - rens evt. ventilsædet. Kontrollér motorventilens funktion - rens evt. ventilsædet. Tjek, at regulatoren er korrekt indstillet - se særskilt vejledning for regulatoren. Midlertidig indstilling af motoren til manuel styring - se Instruktion for varmeanlæg. Kontrollér, at der er strøm til pumpen, og at den kører. Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus - se pumpemanual. Stil pumpen på et højere trin, jf. Instruktion for varmeanlæg. Fyld vand på anlægget (se side 5 om Vandpåfyldning og Anlægstryk i Instruktionen) og tjek evt. trykekspansionsbeholderen. Udluft anlægget grundigt - jf. Instruktionen. Uens varmefordeling Luftlommer i anlægget. Udluft anlægget grundigt - jf. Instruktionen. 14 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

15 Fejlfinding Fejlfinding, Varme Problem For høj fremløbstemperatur For lav fremløbstemperatur Dårlig afkøling Mulig årsag Automatik/regulator fejlindstillet. (Anlæg med ECL) Fejl i regulator. - Regulatoren reagerer ikke, som den skal i henhold til vejledningen. (Anlæg med ECL) Defekt føler på selvvirkende termostat. Automatik/regulator fejlindstillet. (Anlæg med ECL) Fejl i regulator. - Regulatoren reagerer ikke som den skal i henhold til vejledningen. (Anlæg med ECL) Defekt føler på selvvirkende termostat. Fejlplaceret / monteret udeføler. (Anlæg med ECL) Tilstoppet snavssamler. For lille hedeflade / små radiatorer i forhold til bygningens samlede varmebehov. Dårlig udnyttelse af den eksisterende hedeflade. Anlægget er et-strenget. Defekt selvvirkende termostat på fjernvarmesiden (ikke alle anlægstyper). Løsning Indregulér automatikken/regulatoren - se særskilt vejledning for automatik/regulator. Tilkald automatikfabrikanten eller udskift regulatoren. Skift termostaten - alternativt føleren alene. Indregulér automatikken/regulatoren - se særskilt vejledning for automatik/regulator. Tilkald automatikfabrikanten eller udskift regulatoren. Skift termostaten - alternativt føleren alene. Placér / montér udeføler korrekt. Rens si / snavssamler. Forøg den samlede hedeflade. Sørg for en jævn varmefordeling af hele hedefladen - åben for alle radiatorer og undgå, at radiatorer i anlægget bliver varme i bunden. Det er særdeles vigtigt, at fremløbstemperaturen til radiatorerne er så lav som overhovedet komfortmæssigt muligt. Anlægget bør være elektronisk styret og monteret med returføler. Skift termostaten - alternativt føleren alene. VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

16 Fejlfinding Fejlfinding, Varmt vand Kontrol Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: anlægget er korrekt tilsluttet snavssamleren på fjernvarme fremløbsrøret... er ren fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau (sommer, mindst 60 C, vinter mindst 70 C - vejl.) - gælder ikke lavtemperatur fjernvarme differenstrykket på nettet er uændret, spørg evt. fjernvarmeværket. Problem Svingende temperatur Lav temperatur / Forskellig temperatur ved tapstederne Manglende tryk på det varme vand Lang ventetid Intet varmt vand For lav temperatur For høj temperatur Faldende temperatur under aftapning Mulig årsag Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning). Kontraventil i termostatisk blandingsbatteri i badeværelse defekt (medfører opblanding af koldt og varmt vand. Bemærk, svingende temperaturer ved andre tapsteder i installationen kan forekomme!). BEMÆRK, alle husets blandingsbatterier skal tjekkes for fejl! Snavssamler i eventuel si i koldtvandsmåler stoppet. Snavssamler/si (21) på koldtvandstilgangen er stoppet Cirkulationspumpe ude af drift. (udenfor unitten - ikke en del af leverancen) Defekt eller fejlindstillet TD-regulator. Snavssamler på fjernvarmen er stoppet. Som ovenfor. Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning). Defekt regulator. Defekt eller fejlindstillet TD-regulator (indstillet for lavt) Luft i kapillarrør Løsning Kontraventil skiftes. Udskift blandingsbatteri, evt. kun kontraventil. Rens si / snavssamler - evt. i samråd med vandforsyningen. Rens si (sikkerhedsventilen (15) skal demonteres, for at sien kan trækkes ud og renses. Undersøg om pumpen kører - om der er strøm til pumpen. Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus - se pumpemanual. Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsædet og kapillarrør. Rens si / snavssamler. Som ovenfor. Kontraventil skiftes. Kontrollér regulatorens funktion - udskift ved fejl. Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsædet og kapillarrør. Udluft kapillarrør. 16 VI.GE.C1.011 Produced by Danfoss Redan A/S

17 Fejlfinding Fejlfinding, Varmt vand Problem Mulig årsag Løsning Anlæg med pladevarmeveksler Problem For høj returtemperatur (dårlig afkøling) Manglende tryk på det varme vand Faldende temperatur under aftapning Typiske fejl på anlæg, hvor varmtvandsforsyningen sker via en pladevarmeveksler. Mulig årsag Tilkalket brugsvandsveksler Tilkalket brugsvandsveksler. Tilkalket brugsvandsveksler. Kortsluttet veksler. Løsning Udsyr/udskift brugsvandsveksler. Udsyr/udskift brugsvandsveksler. Udskift veksleren. Misfarvet vand.. Kortsluttet veksler. Udskift veksleren. VI.GE.C1.01VI.GE.B1.01 Produced by Danfoss Redan A/S

18 Almindelige leveringsbetingelser Følgende almindelige leveringsbetingelser er gældende for leverancer af produkter fra Danfoss Redan A/S, I det følgende betegnet Danfoss : Disse almindelige leveringsbetingelser skal være de eneste gældende vilkår for leverancen og er gensidigt bindende for Danfoss og køber. Danfoss er ikke bundet af sådanne af køber fremsatte vilkår, som er stridende mod disse Almindelige leveringsbetingelser, hvilket også gælder, selv om der ikke er fremsat speciel indsigelse mod sådanne vilkår. 1. Incoterms Den seneste udgave af Internationale regler for ensartet fortolkning af handelsklausulerne (INCOTERMS) fra Det Internationale Handelskammer (ICC) skal gælde for begreberne benyttet i disse Almindelige leveringsbetingelser. 2. Ordrebekræftelse Købstilbud, hvor der ikke af Danfoss er givet et særskilt salgstilbud, er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger fra Danfoss. Særskilt skriftligt tilbud samt proforma faktura skal accepteres indenfor den påførte frist for at være bindende for Danfoss. For håndtering af småordrer beregnes et tillæg. 3. Leveringssted Efter Danfoss valg kan produkterne leveres af Danfoss såvel som ethvert af dets datterselskaber og produktionssteder i ind- og udland. Produkterne leveres ab fabrik. Fragt, forsikrings- og forsendelsesomkostninger betales af køber. I mangel af speciel instruktion vil produkterne blive afsendt på en af Danfoss valgt transportform. 4. Prisændringer Danfoss forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af valutaændringer, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andre forhold, som Danfoss ikke er herre over. 5. Emballage Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med Danfoss anvisninger. 6. Risiko Risikoen for produkterne overgår til køber ved leveringen. Danfoss har intet ansvar for skade eller tab, der måtte opstå under transporten. Danfoss tegner ikke transportforsikring for køber, medmindre dette er aftalt særskilt i det enkelte tilfælde. 7. Betalingsvilkår Køber kan opnå betalingsfrist i det omfang, det fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato med 2% pr. måned. Morarente vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregning for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Danfoss. 8. Ejendomsforbehold Danfoss forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet sted. 9. Leveringstidspunkt Danfoss har intet ansvar for forsinkelse som følge af forhold, herunder bl.a. men ikke begrænset til strejke, lock-out, arbejdsnedlæggelse, transporthindringer og forsinkede leverancer fra leverandører, som Danfoss ikke med rimelighed kan siges at være herre over. I andre tilfælde er Danfoss alene ansvarlig i tilfælde af grov uagtsomhed. Som medlem af Dansk Arbejdsgiverforening tager Danfoss yderligere følgende forbehold: a) Ved strejke eller lockout, der har indflydelse på Danfoss virksomhed, udskydes leveringen med et tidsrum, der svarer til den indflydelse, arbejdsstandsningen har haft på arbejdets (leverancens gang). b) Danfoss er forpligtet til at efterkomme påbud fra Arbejdsgiverforeningen om at levering af materialer og handelsvarer ikke må ske til brug i et fag, hvor der er konflikt. 10. Koncernmodregning Ethvert selskab, som tilhører Danfoss koncernen, er berettiget til at modregne egne krav mod køber i købers evt. krav mod ethvert af de nævnte selskaber. 11. Informationer Danfoss har kun ansvar for fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, hvis køber ikke havde mulighed for at erkende disse ved tilstrækkelig omhu. Køber skal sikre sig, at ovennævnte er nyeste og opdaterede versioner. Danfoss har heller intet ansvar for eventuelle fejlfortolkninger af de oplysninger, der er indeholdt deri. Skriftligt materiale og tegninger, som er udleveret til køber, men som ikke er beregnet til offentliggørelse, må køber ikke videregive til tredjemand. Sikkerhedsforskrifter oplyst af Danfoss til køber, skal køber videregive til sin køber på en sådan måde, at bruger bliver opmærksom på forskrifterne. Forslag, rådgivning og anden service, udover hvad der er indeholdt i kataloger, brochurer og andet trykt materiale, anvendes af køber på købers eget ansvar. 12. Ændringer Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden at ændre aftalte tekniske specifikationer. 13. Vederlagsfri reparation Reklamerer køber over mangler indenfor en tidsfrist beregnet fra den på hvert produkt anførte datokode på 24 måneder, forpligter Danfoss sig til efter eget valg at reparere eller ombytte defekte dele i sådanne produkter, som efter Danfoss undersøgelser viser sig at være mangelfulde pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. Såfremt mangelen består i tilkalkning af varmeveksleren for brugsvand - af typen Akva Vita eller Akva Lux - udgør ovennævnte tidsfrist 60 måneder. Købers omkostninger ved demontering og nymontering erstattes ikke. Konstateres mangler ved et produkt indenfor ovennævnte tidsfrister, fremsendes det forsikret og fragtfrit til Danfoss vedlagt en følgeseddel med angivelse af årsagen til fremsendelsen. Produktet skal fremsendes uden påmonterede dele. Danfoss returnerer det istandsatte produkt og overtager udskiftede dele. Returneringen betales af Danfoss, som også vælger returneringsformen. Erstatningskrav er i alle tilfælde udelukket. Herudover har Danfoss ikke videregående forpligtelser. 14. Produktansvar Danfoss er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Danfoss. Danfoss er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Danfoss er heller ikke ansvarlig for skade på ting, der er fremstillet af køber, eller på ting, hvori disse indgår. I øvrigt er Danfoss kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Danfoss samlede ansvar for personskade såvel som skade på fast ejendom og løsøre er i alle tilfælde begrænset til et beløb, der svarer til 10 gange den salgspris, som Danfoss modtog fra køber for det enkelte produkt, som har forvoldt skade. I den udstrækning Danfoss måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand er køber forpligtet til at holde Danfoss skadesløs i samme omfang som Danfoss ansvar er begrænset i henhold til disse Almindelige leveringsbetingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Danfoss på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkterne. 15. Følgeskader Danfoss har intet ansvar for nogen former for direkte eller indirekte skader eller tab, som måtte være følgen af mangler ved og/eller forsinket levering af produkterne eller som måtte opstå i forbindelse med produktansvar, uanset årsagen til manglen, forsinkelsen eller defekten. 16. Reklamationer Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering eller vedrørende produktansvar skal straks skriftligt fremsættes hhv. videregives af køber til Danfoss. 17. Returnering Returnering kan kun finde sted efter aftale med Danfoss i hvert enkelt tilfælde, og sådan returnering vil kun være mulig for kurante produkter i ubeskadiget originalemballage, for hvilke fakturanummer opgives. Returnering skal ske for købers regning og risiko. For sådanne returnerede produkter beregnes et administrationsfradrag i prisen fastsat af Danfoss. 18. Rettigheder til software Såfremt produkterne helt eller delvis består af software, erhverver køber alene en softwarelicens i form af brugsret til softwaren. Køber erhverver hverken ejendomsret eller andre former for rettigheder til softwaren. 19. Tvistigheder Dansk ret er gældende for leverancen af produkterne, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed. Danfoss har ret til at bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller domstol. I tilfælde af at Danfoss vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske i henhold til voldgiftsreglerne fastsat af Det Internationale Handelskammer (ICC). Møder skal holdes i København. Processprog skal være dansk. Såfremt Danfoss vælger retslig afgørelse, skal sagen efter Danfoss valg behandles ved Danfoss eller købers værneting. Skulle enkelte bestemmelser i disse Almindelige leveringsbetingelser helt eller delvis være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser hhv. den resterende del af de pågældende bestemmelser.

19 Danfoss Redan A/S District Energy Omega 7, Søften DK-8382 Hinnerup Telephone EC-DECLARATION OF CONFORMITY For CE marking in EU (European Union) Danfoss Redan A/S District Energy DK-8382 Hinnerup Declares under our sole responsibility that below products including all available power and control options: Akva Lux II VX Main components: See instruction Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions. EU Directives: EMC Directive 2004/108/EEC EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity for residential, commercial and light industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Immunity industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission for residential, commercial and light industry. EN Electromagnetic compatibility- Generic standard: Emission industry. Machinery Directive 2006/42/EEC EN ISO Safety of machinery -- Risk assessment EN Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements PED Directive 97/23/EEC Conformity assessment procedure followed: Module A - Internal control of production All substations that falls under Article 3 3 and category 1 shall not be CE-marked according to this directive CE marked affixed year 2010 Approved by: Place and date of issue: Hinnerup, Aug. 24 th, 2010 Name: Thavarupan Perinpam Title: Quality and Lean Manager

20 Danfoss Redan A/S Omega 7, Søften DK-8382 Hinnerup Telefon: Telefax: Produced by Danfoss Redan A/S

Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede

Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede Instruktion Gennemstrømningsvandvarmere Trykstyrede, Tryk- og termostatstyrede Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... Typer / Hovedkomponenter... Generelt / Montage & Indregulering... Akva Vita Serien

Læs mere

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg Kbh./Fr.berg Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter (Standard) / foto... 3 Hovedkomponenter (Kbh./Fr.berg) / foto... 4 Montage / Tilslutning... 5 Vandpåfyldning... 6 Returbegrænser (Kbh.

Læs mere

Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II VX Akva Lux II VX - Akva Les II VX Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II VX Akva Lux II VX Akva Les II VX 1. Indhold 1. Indhold...2

Læs mere

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II Gennemstrømningsvandvarmere Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 Sikkerhed...2 3.0 Opbevaring og håndtering...2 4.0 Bortskaffelse...2 5.0 Kom godt i gang...3

Læs mere

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II TD Akva Lux II TD Akva Les II TD Akva Vita S Akva

Læs mere

AKVA LUX/LES II S / AKVA VITA II S AKVA LUX/LES II TD / AKVA VITA II TD 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING

AKVA LUX/LES II S / AKVA VITA II S AKVA LUX/LES II TD / AKVA VITA II TD 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING AKVA LUX/LES II S / AKVA VITA II S AKVA LUX/LES II TD / AKVA VITA II TD 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1. INDHOLD 2 Akva Lux II S Akva Les II S Akva Vita II S Akva Lux II TD Akva

Læs mere

Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi. 2015 Bruger - og montagevejledning

Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi. 2015 Bruger - og montagevejledning Akva Lux II VXi / Akva Les II VXi VXi Solo / VXi Solo hofor 2015 Bruger - og montagevejledning Indholdsfortegnelse 1. Indhold 2 Akva Lux II VXi Akva Les II VXi VXi Solo VXi Solo HOFOR 1. Indhold 2. Generelt

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II Gennemstrømningsvandvarmere Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 Sikkerhed...2 3.0 Opbevaring og håndtering...2 4.0 Bortskaffelse...2 5.0 Kom godt i gang...3

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Akva Therm II LV Varmtvandsbeholder med ladeveksler

Akva Therm II LV Varmtvandsbeholder med ladeveksler Varmtvandsbeholder med ladeveksler Indholdsfortegnelse Diagram, Målskitse... 2 Komponenter / Foto... 3 Montage, tilslutning - sikkerhed og håndtering... 4 Tilslutning / Beskrivelse... 5 Elektrisk tilslutning...

Læs mere

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring...

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring... 4 Bortskaffelse... 4 Montering og opstart... 5 Rørtilslutning...

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse...

Læs mere

AKVA LUX II VXi / AKVA LES II VXi VXi SOLO / VXi SOLO HOFOR 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING

AKVA LUX II VXi / AKVA LES II VXi VXi SOLO / VXi SOLO HOFOR 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING AKVA LUX II VXi / AKVA LES II VXi VXi SOLO / VXi SOLO HOFOR 2015 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1. Indhold 2 Akva Lux II VXi Akva Les II VXi VXi Solo VXi Solo HOFOR 1. Indhold 2. Generelt

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk Danfoss Redan A/S www.redan.danfoss.dk Key Account Manager Peter Hemmsen Indledning. Hvordan kan det lade sig gøre at overholde Vandnormen med primær fremløbstemperatur 50. Fokus på brugsvandsdelen Måden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Instruktion. GT-DK LDK40243 Gemina Termix 06/2012 1

Instruktion. GT-DK LDK40243 Gemina Termix 06/2012 1 Termix VMTD opbl. med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med direkte varme og blandekreds til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses

Læs mere

Termix VVX med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX med TPV og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! VARME 981 002 490 Ver. 04 18-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. VIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2.1 2.2 2.3 FØR IBRUGTAGNING... 4 VED ANVENDELSE... 5 VED SERVICE...

Læs mere

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Differenstrykregulatorer Overstrømningsregulator AVDO

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Differenstrykregulatorer Overstrømningsregulator AVDO FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Kvikdimensionering af differenstrykregulatorer 4.01 AVPL til mindre anlæg.................. 4.02 AVP til middelstore anlæg............... 4.03 AIP til større anlæg....................

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Beholderunits Fjernvarme

Beholderunits Fjernvarme Creating hot water Beholderunits Fjernvarme Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

EDAN. Brugervejlednfng. Henvisninggr: ^> * Indstiiling af varmtvandstemperatur og by-pass (termostatisk om!0b) - se pkt. 1), 2).

EDAN. Brugervejlednfng. Henvisninggr: ^> * Indstiiling af varmtvandstemperatur og by-pass (termostatisk om!0b) - se pkt. 1), 2). Brugervejlednfng TDP4 med PM 2. udgave, februar2007..) Henvisninggr: ^> * Indstiiling af varmtvandstemperatur og by-pass (termostatisk om!0b) - se pkt. 1), 2). «Lang ventetid pa det varme vand - se pkt.

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Termix VMTD Fjernvarmeunit med direkte varme til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VMTD Fjernvarmeunit med direkte varme til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VMTD Fjernvarmeunit med direkte varme til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV

Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV GEMINA TERMIX Monteringsvejledning Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 2 El-tilslutning...

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Termix Fordelerunit Fordelerrørssystem til gulvvarme, varme og brugsvand

Termix Fordelerunit Fordelerrørssystem til gulvvarme, varme og brugsvand Termix Fordelerunit Fordelerrørssystem til gulvvarme, varme og brugsvand Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol VV Split TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse

Læs mere

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit 6560910/171013 Installationsvejledning for Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD 6560994/290813 Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD Installationsvejledning for BVT-VS.TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning

Læs mere

Convena BBVV fjernvarmeunit

Convena BBVV fjernvarmeunit Nr. 6560927 / 010310 Convena BBVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BBVV fjernvarmeunit model Kbh. Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere