Nøgleord: Co- creation, turisme, oplevelser, brugerdreven innovation og koncepter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgleord: Co- creation, turisme, oplevelser, brugerdreven innovation og koncepter"

Transkript

1 Artikel Titel: Lillebælt Waters fra co- creation til bookability Erfaringer fra Leg og Læringsprojektet Kids n Tweens i Middelfart Forfattere: Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A. Nøgleord: Co- creation, turisme, oplevelser, brugerdreven innovation og koncepter 1. Lillebælt Waters Middelfart by som leg og læringsattraktion Lillebælt Waters med fokus på Kids n Tweens er et destinationskoncept for 3- generationsfamilien (bedsteforældre og forældre med børn), som bl.a. består af et nyt leverandørnetværk, en markant visuel identitet, et destinationsprogram og en bookingportal. Projektet har udgangspunkt i Middelfart og Lillebæltområdet. Udgangspunktet for Lillebælt Waters var, at hotel- konferencevirksomhederne i Middelfartområdet har ledig kapacitet i sommermånederne, hvor der traditionelt ikke er så mange forretningsgæster. Middel- fartområdets hotel- og konferencevirksomheder er kendt for et kundegrundlag, der består af 80 % erhvervsturister og 20 % ferieturister. Projektet skulle derfor skabe nye aktiviteter og samtidig arbejde med, at Middelfart som by fik øget sin attraktionsværdi om sommeren. Derfor har projektet ikke alene haft fokus på hotel- og konferencevirksomhederne, men også i høj grad på de omkringliggende omgivelser: by, bynær natur, kulturaktiviteter, Lillebælt med mere. Projektets overordnede formål har været at opbygge viden og kompetencer som forudsætning for at kunne udvikle innovative og oplevelsesbaserede aktiviteter til målgruppen børn og unge i alderen 3-12 år. Det langsigtede mål er, at virksomhederne opnår en markedsmæssig fordel og bliver i stand til at tiltrække flere turister, kunder og samarbejdspartnere. Projektet har været støttet af Syddansk Vækstforum og EU s regionalfond. Lillebælt Waters beløbsramme var på 1,15 mio. kr. Projektet har løbet over efteråret 2011 til sommeren Projektet har været båret af seks private turisme- og oplevelsesvirksomheder - Hotel Sixtus, Comwell Middelfart, Comwell Kongebrogaarden, Severin, Hindsgavl Slot og Fjeldstedskov kro - samt Middelfart Erhvervscenter, Middelfart Turistbureau, Middelfart Kommune og Spinderihallerne i Vejle som projektleder. De private virksomheder har undervejs i forløbet understreget, at de er med for at udvikle nye koncepter, der kan give øget omsætning og øget overskud gennem flere gæster i sommermånederne. Det er i sommermånederne, at hotellerne har ledig kapacitet, da hotellerne ellers er fyldt godt op med konference- og mødegæster resten af året. Parterne i projektet har været i tæt samarbejde med offentlige og private aktører, der tilbyder forskellige aktiviteter i Lillebæltområdet. 1

2 Projektet har benyttet brugerinddragelses- metoder eller co- creationmetoder for både voksne og børn. Fokus i projektet har været at få brugernes uforbeholdne meninger om oplevelserne nu og oplevelsespoten- tialerne i Middelfart gennem co- creation- processer for at kunne udvikle nye oplevelser / aktiviteter, som moderne familier vil ønske at benytte. Denne artikel sætter fokus på, hvordan processerne har været, hvordan brugerne har været involveret, og hvordan co- creation kan bruges i en turismekontekst. Artiklen er således en slags idé til virkelighed- artikel med basis i co- creation i sammenhæng med turisme og destinationsudvikling. Artiklen beskæftiger sig således med en kontekst, hvor markedsmekanismer spiller en central rolle, og hvor kundernes villighed til at betale for konkrete aktiviteter, øget omsætning og overskud samt hurtigere veje til markedet er helt centrale. Turisme- og oplevelsesvirk- somheder beskæftiger sig med bundlinje- relaterede aktiviteter. Dét er en afgørende præmis i forhold til at ville gøre brug af co- creation- og co- production- begreberne. 2. Brugerinddragelse 5. a fra Lillebæltskolen Børn er ofte gode til idéudviklingsprocesser. De er ærlige og spontane i deres reaktioner. Derfor var 5. a fra Lillebæltskonen inviteret til at deltage i projektet. De 25 elever gik ikke butikken Middelfart som de øvrige deltagere, men arbejdede i stedet med deres forestillinger om, hvad de helst ville lave, hvis de skulle på ferie i Middelfart. Helt konkret skulle de lege turistdetektiver i Middelfart. 5. a var også med til en workshop, hvor deres idéer blev præsenteret nogle af dem i form af små rollespil. 5. a deltog endvidere i workshoppens sidste del, hvor alle deltagere arbejdede videre med indtrykkene fra trendanalyser, oplevelsesmatricer, rollespil med mere som oplæg til konkrete koncepter. Da LEGO- koncernen i 2004 startede med at involvere sine brugere altså børnene og nogle ikke helt voksne voksne med deres LEGO community, faldt det sammen med den generelle introduktion af begreberne co- creation og co- production. Begreberne, der i sin tid blev gjort kendte af to forskere, Prahalad & Ramaswamy, i tre meget indflydelsesrige artikler Co- opting Customer Competence fra 2000, The new frontier of experience innovation fra 2003 og Co- creation experiences: the next practice in value creation fra 2004, henviser til et markant magtskifte i forholdet mellem producent og forbruger over mod begrebet prosumers. Altså forbrugere, der også producerer produkter eller i det mindste deltager aktivt i nogle faser af produktionen eller idégenereringen op til produktionen af nye produkter. Begreberne blev også startskuddet til et skifte i logik, nemlig fra en Goods- Dominant- logik, hvor der er fokus på produktion, til en Service- Dominant- logik, hvor der er fokus på et værdiskabende forhold mellem producent og forbruger. LEGO- koncernen eksempelvis har i sit community kontakt med fans i 30 markeder, og de har 3 mio. brugere på My LEGOnetwork. Det er i høj grad brugeren, der er i fokus hos LEGO. Brugeren skal selv kunne en række 2

3 ting. Brugeren skal selv kunne udvikle, dele, skabe osv. (Martin Buck Hegaard, Community Management på den store klinge, net.dk/gruppeindlaeg/community- management- p- den- store- klinge) I Danmark generelt har der siden oplevelsesøkonomiens spæde start omkring 2003 været en række tiltag, der har sat fokus på brugerinddragelse. Brugerdreven innovation er det ofte blevet kaldt, og den type innovation har været i fokus i både virksomheder og kulturinstitutioner med større eller mindre held. Projektet Reach Out fra Kulturministeriet og nu styret af Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi har i flere år sat fokus på netop brugerinddragelse og innovation i kulturens verden. Den seneste publikation i Reach Out- projektet opererer med seks forskellige brugerinddragelses- og brugerinnovationsformer. Disse seks former, 1. Sæt spot på brugerne; 2. Ambassadører; 3. Brugerdrevet organisering; 4. Brugerne som medproducenter; 5. Overrask brugerne og 6. Onlineengagement, kan ifølge CKO og Kulturministeriet alle hjælpe til at skabe forandring i kulturlivet (CKO / Kulturministeriet, 2012). I mange af de nævnte eksempler fra Reach Out- publikationen er der tale om forandringsprojekter i kulturinstitutioner som museer, biblioteker, offentlige myndigheder med flere. Denne forandringsproces beskriver kulturminister Uffe Elbæk som et skridt i retning af, at kunst og kultur er på vej væk fra at være højborge til at være mødesteder, hvor brugerne kan opleve medejerskab og engagement (CKO / Kulturministeriet, 2012). Altså igen skridtet over mod prosumers og Service- Dominant- logikken. En prosumer er en blanding mellem producer og consumer og betyder, at en prosumer både kreerer (producerer) og aftager varer og/eller tjenesteydelser. En prosumer er et kernebegreb i diskussionen af begrebet co- creation, som er ret blevet ret populært i Danmark de senere år både i museumsverdenen og i turismeerhvervene. Reach Out- publikationen henvender sig med andre ord til en ganske bestemt type af organisationer i det danske samfund, nemlig de organisationer er har en samfundsmæssig betydning, hvor de stiller deres ekspertise til rådighed for almenvældet mod entrébetaling i eksempelvis museernes tilfælde. Ofte er entrébetalingen dog ikke markedsbaseret, men støttet af staten, regionerne og kommunerne. I en turismekontekst er der som hos LEGO tale om helt andre og mere økonomisk baserede forhold. Her spiller markedsmekanismerne en betydelig rolle i forhold til, om det nu kan betale sig at bruge co- creation og co- production- begreberne i arbejdet med eksempelvis at producere aktiviteter for gæster. Grissemann & Stokburger- Sauer (2012) skriver om co- creation i turismesammenhæng, at der de senere år har været større og større fokus på co- creation i turismeforskning, men at der er mangel på forskningsprojekter, der klart besvarer det svære spørgsmål, om det nu kan betale sig. Er der direkte sammenhæng mellem brugen af co- creation i turisme på den ene side og på den anden side kravet om effekter som kundernes villighed til at betale for aktiviteter, øget omsætning og overskud samt en hurtigere vej til markedet med unikke produkter. 3. Turisme og destinationsudvikling Der er globalt set en intens kamp om at tiltrække turister til lige netop ét bestemt sted. Denne udvikling har man kunnet iagttage i en del år efterhånden. Buhalis bemærker det i sin tekst om den konkurrencedygtige destination fra 2000, Richards bemærker det i sit skriv om skiftet fra kulturturisme til kreativ turisme i 2005, 3

4 og Crouch & Ritchie skriver om det i deres bog om den bæredygtige konkurrencedygtige destination fra Turisme er i høj grad et spørgsmål om sted, tid og rum, der er forankret i en bestemt kultur, økonomi, identitet og socialt levet liv (Saraniemi & Kylänen 2011). Turisme handler om altså om aktiviteter i en bestemt setting, og aktiviteterne bør som sådan ikke kunne foregå hvor som helst. Imidlertid bevirker den skærpede konkurrencesituation, at der i stor udstrækning er fare for det, som Richards & Palmer (2010) samt Richards (2005) kalder cultural reproduction. Altså at man kopierer hinandens forskellige kulturelle tiltag. At en event, der finder sted i Glasgow, lige så godt kunne finde sted i Middelfart eller München. At en studierejse til eksempelvis Barcelona betyder, at man rejser hjem og gør det samme bygger det samme, uden egentlig at tænke over, om denne reproduction nu også passer sammen med stedet med genius locus (stedets egenart) (Hird & Kvistgaard 2010). Destinationskonkurrencen på verdensplan gør, at der er sket en skærpelse af arbejdet med at finde ud af, hvad en destination egentlig er (se Saraniemi & Kylänen 2011 for en interessant diskussion af destina- tionsbegrebet), og hvordan destinationen bedst muligt arbejder med turisme og oplevelsesøkonomi. En destination kan være centreret omkring forskellige rationaler. Eksempelvis rationalet om geografi (at det er en bestemt geografi, der definerer destinationen), økonomi (hvor det er økonomi, markedsføring og management, der definerer destinationen), kunderne (hvor det er serviceringen af turisterne, der definerer destinationen) eller en socialkonstrueret tilgang, hvor det er det komplekse forhold mellem lokale, aktører og kunder, der definerer destinationen. I turisme generelt synes der at være mest fokus på, at en destination er lig med et producentsyn. Altså at der skal produceres aktiviteter, der tilfredsstiller kunder (turister). Derfor er der ofte tale om den såkaldte Destination Management Organisation, hvor man arbejder med værdikæder ud fra et produktions- synspunkt (Goods- Dominant- logik) (Grissemann & Stokburger- Sauer 2012). Det betyder, at destinationen først og fremmest ses som en værdikæde, der skal give kunderne valuta for pengene. Her er det produ- centen, der producerer noget til en given kundekreds eller et kundesegment. Imidlertid kan man hævde, at dette Goods- Dominant- synspunkt ikke helt passer til turisme og oplevelses- økonomien, idet der her nærmere er tale om en Service- Dominant logik. I denne logik sker der en større grad af interaktion mellem producent og kunde. Her giver kunden en mænge input til selve produktionen af servicen / aktiviteten / oplevelsen. Her er det vigtigt at forstå, at kunden i turisme og oplevelsesøkonomien spiller en afgørende rolle for, om noget overhovedet er en oplevelse eller ej. Hird & Kvistgaard (2010) er inde på to forskellige tilgange til oplevelser, hvor den første handler om produktion og slag af oplevelser (økonomi, Goods- Dominant- logikken), og hvor den anden handler om medproduktion af oplevelser, hvor individet selv afgør, om noget er en oplevelse eller ej (Service- Dominant- logik). Disse forhold er Jantzen, Vetner og Bouchet også inde på i deres bog om oplevelsesdesign (2011). Lillebælt Waters- projektet har som udgangspunkt været designet ud fra en Service- Dominant- logik, men der er næppe tvivl om, at de deltagende hoteller qua deres fokus på bundlinje og produktion har været spændt ud mellem de to former for logik. I udviklingssammenhæng har de fokuseret på Service- Dominant- logikken, mens selve produktionen af de forskellige elementer i gæsternes besøg har været bundet op på 4

5 en Goods- Dominant- logik. Men mere herom senere, når projektet evalueres i lyset af co- creation og Service- Dominant- logikken. 4. Co- creation Co- creation og co- production handler ifølge Prahalad & Ramaswamy (2000, 2003, 2004) netop om, at kunder er medproducenter. Her skriver de om, at det handler om at tillade, at kunden er med til at co- construct the service experience to suite her context (2004). Dette skriver Mossberg også om i sin bog Att skapa uplevelser fra Her er kunderne typisk i en restaurant medansvarlige for, at de kan have en god oplevelse eller ej. Sammen med andre kunder naturligvis og personalet. Med andre ord er kunden co- creator of value. Ikke som det ses i G- D- logikken, hvor kunden er modtageren af produktet / varen, og hvor kunden ses som irriterende og ofte som en slags ødelægger af produktet og værdikæden. Turisme og oplevelser er steds-, tids- og kontekstbundne. Det handler om, at det er noget immaterielt, noget der faktisk ikke findes, noget som skal opfindes igen og igen, over for hver ny kunde igen og igen. Turisme og oplevelser er altid unikke og funderet i en fænomenologisk baseret ontologi og epistemologi. Det er i denne forståelse, at meningsfulde oplevelser kan opstå. Og det er i denne forståelse, at det er centralt for aktører i turisme og oplevelsesøkonomien, at de giver slip i selve produktionen og også i udviklingen af nye aktiviteter (Grissemann & Stokburger- Sauer 2012). Her spiller involverende koncepter en vigtig rolle i arbejdet med at skabe aktiviteter, der er bundet op på genius locus, og som giver destinationen den konkurrencemæssige fordel, som øjensynligt er så vigtig i den tiltagende konkurrence. I denne sammenhæng kan man sige, at co- creation og co- production i en Service- Dominant- logik betyder, at det alt sammen handler om B2B (business to business) eller A2A (actor to actor). Alle involverede i servicemødet er aktører, og alle er medansvarlige for, at servicemødet bliver succesfuldt = altså skaber den værdi, som såvel producent (aktør) som kunde (aktør) ønsker. Denne tankegang stiller store krav til de virksomheder, der agerer inden for turisme og oplevelsesøkonomien også i Danmark. Der er store ønsker om omsætning, Oplevelsesmatricer som co- creation Der er i Lillebælt Waters- projektet anvendt en særlig metode, som bruges til at udforske et oplevelsesrums særlige identitet dets særegenhed. Metoden indebærer, at et antal personer går butikken og skriver deres ærlige observationer ned i fem matricer. Hver matrice går et spadestik dybere ned, og stedets hemmeligheder tegner sig for hvert spadestik. I Middelfart deltog 34 lokale samt to konsulenter i vurderingen af Middelfart. Alle tanker og idéer blev skrevet ind, kondenseret, analyseret og præsenteret på en idéudviklingsworkshop sammen med en trendanalyse, der var lavet specielt på Middelfart blandt firstmoverfamilier i Danmark. Oplevelsesmatricerne er anvendt på mere end 60 lokaliteter i Danmark siden Oplevelsesmatricerne som metode er beskrevet i bogen Oplevelsesrum fra 2010 af Hird & Kvistgaard. 5

6 overskud, reinvesteringer, efteruddannelse af personale osv. I den tankerække er det logisk at følge Goods- Dominant- logikken, hvor der netop er fokus på disse ting. Her er de dominerende faktorer profitmaksimering, pris, værdikæde, salg, markedsføring osv. Imidlertid stiller Service- Dominant - logikken krav om, at disse begreber erstattes af andre begreber som oplevelser, co- creation of value, læring, værdiproposition, servicesystemer og dialog. Forretningen skal stadig overfor især banker, forsikringsselskaber, revisorer opretholde en Goods- Dominant- logik i diskursen, men over for kunderne og i udviklingen af nye produkter er det i høj grad Service- Dominant- logikken. 5. Lillebælt Waters: Fra co- creation til bookability Lillebælt Waters projektet har med sit klare fokus på co- creation frem mod bookability gennemløbet en proces, hvor der på forskellige tidspunkter og med forskellige brugergrupper har været afholdt involverende workshops, koncepttests og produkttests. Projektet fremstår som et projekt, som andre kan lære af i forhold til at gå den direkte vej fra brugerinddragelse med co- creation- aktiviteter til bookbare produkter. Følgende punkter synes at understrege projektets eksempelkraft: 1. Projektet har fra starten været præcist formuleret og relativt stramt styret. Det har især de private virksomheder sat stor pris på (afrapportering, september 2012). 2. Projektet har involveret seks private turismevirksomheder, og disse har bidraget med mandskab, penge, et stort engagement og ikke mindst et antal gratis værelser til testfamilier (se punkt 9). 3. Projektet har involveret og tappet ind i en række firstmoverfamilier i Danmark for at få deres idéer til og viden om børnevenlige aktiviteter i Lillebæltområdet. Studiet afslørede blandt andet, at firstmoverfamiliernes kendskab til Middelfart var ret begrænset. 4. Projektet har brugt involverende principper til at vurdere produktet Middelfart gennem brugen af Oplevelsesmatricer. Metoden er forskningsbaseret og har været anvendt for at finde ud af, hvordan børn (en 5. klasse i Middelfart med 25 elever) og voksne oplever Middelfart som børnevenlig ramme for ferier. Metoden indebærer blandt andet, at man har gået butikken Middelfart. Altså at man har været ude at kigge nærmere på byen, har noteret både gode og dårlige ting, har diskuteret hvad man kunne gøre bedre med meget mere. Matricerne bygger på oplevelsesøkonomisk teori, hvor sanser, oplevelsestyper, fortællinger og potentialer har været centrale elementer. 5. Projektet har i tæt samarbejde med aktørerne og børnene udviklet en række produktkoncepter. 6. Projektet har testet produktkoncepterne hos en række udvalgte firstmoverfamilier. 7. Projektet har udvalgt og videreudviklet de koncepter, der fik de bedste scorer hos firstmoverfamilierne. Det overordnede koncept kom til at hedde Lillebælt Waters og blev gjort til brand for projektet. Derudover udviklede man fire koncepter: Do Nature; Do Local Food; Do City at the Sea; Do Water. Disse fire koncepter har fungeret som tematisering af oplevelsesaktiviteter. 8. Projektet har annonceret efter testfamilier. 600 familier deltog i konkurrencen om at være testfamilie. Der blev udvalgt 110 familier til at teste produkterne. 9. Projektet har testet koncepterne i ugerne i sommeren Projektet har foretaget evaluering af de deltagende familiers oplevelser af aktiviteterne. 6

7 11. Projektet har etableret sit eget brand som følge af hele co- creationforløbet. Aktiviteterne er markedsført under konceptet Lillebælt Waters, og der er etableret eget website, hvor der har kunnet bookes forskellige aktiviteter direkte. 12. Projektets brand samt den store succes i forhold til at inddrage aktører i processen med stor inddragelse har blandt andet betydet, at der er opstået nye samarbejder i området. Erfaringerne med projektet føres nu ind i en destinationsdannelsesproces, der omfatter Lillebæltkommunerne Middelfart, Fredericia og Kolding. Overskriften er Destination Lillebælt en konkurrencedygtig destination. 6. Co- creation i Lillebælt Waters Prahalad & Ramaswamy opererer i deres artikel fra 2004 med fire byggeblokke i forhold til at skabe værdi gennem co- creation- processer. Figur 1 neden for er hentet fra deres artikel. Deres model, DART, har den grundliggende præmis, at der skal være tale om interaktion mellem producent og kunde igennem en co- creation- proces. Dialogen mellem producent og kunde er central, og der skal være villighed og evne til dialog mellem to lige parter. Der skal være adgang (access) til information for begge parter. Det er altså vigtigt, at kunderne har adgang til information, der er balanceret. Ikke envejskommunikation, hvor producenten blot roser sig selv og sine produkter. Her Figur 1: Prahalad & Ramaswamy, 2004:9 hjælper informationsteknologien og de mange sociale medier ganske betragteligt til at skabe mere gennemsigtighed. Hvis der er dialog og adgang til gennemsigtig information vil kunden bedre kunne vurdere risici ved at indgå i et forhold med producenten. Skal jeg købe dette produkt eller ej? Er der risici ved det, eller er det, som det skal være. Hvis man skal se nærmere på co- creation- processerne i Lillebælt Waters og bruge ovenstående DART- model, så tegner der sig følgende billede. Billedet er delt op på to forløb: Dels produktudviklingsforløbet og dels selve kundernes møde med aktiviteterne. Produktudviklingsforløbet: Set fra producenternes synspunkt har der tilsyneladende været tale om et forløb, der lever op til alle kravene i DART- modellen. Producenterne har i deres tilbagemelding givet udtryk for, at de har oplevet fordelene ved at interagere med andre om produktudvikling, og der er skabt nye samarbejder, og der er åbnet for ny kreativitet både hver for sig og sammen med andre aktører. De forskellige workshops og møder har været præget af engagement og ønsker om at skabe nye aktiviteter, der kunne give flere overnatninger i sommerperioden. Der har været adgang til alle projektets 7

8 informationer til alle aktørerne, og det har været tydeligt for aktørerne, hvad de har skullet betale for at være med, og hvad de kunne få ud af det, nemlig et projekt med nye bookbare aktiviteter. Mødet med aktiviteterne: Set fra kundernes synspunkt synes der at være lidt mere knas i maskineriet at dømme ud fra evalueringerne. Der har tilsyneladende været rigtig fin dialog mellem instruktører og kunderne ude på selve aktiviteterne. Evalueringerne antyder, at der har været udfordringer på hotellerne i form af manglende viden om projektet og de forskellige aktiviteter. Der har også været udfordringer med websitet, der ikke har fungeret optimalt. Kunderne hæfter sig ved, at sitet ikke var oppe at køre ret lang tid inden selve aktiviteterne skulle foregå, og at sitet var langsomt, og at det var svært at navigere. På den måde har dialogen og adgangen til information måske ikke været helt i top. Det har muligvis givet anledning til mangel på gennemsigtighed for kunderne. Hvad kan jeg egentlig, hvor skal jeg være osv. På den måde kan der være opstået udfordringer i forhold til, om man skulle deltage eller ej. Det kan muligvis forklare, at der var 12 no- shows altså familier som ikke mødte frem på trods af, at de havde booket ophold. Muligvis kan de også forklares med det regnfulde julivejr med skybrud på én af dagene. Projektet har vist, at det er muligt at gå hele vejen fra brugerinddragelse og ud til markedet. Fra vurderinger af Middelfart som oplevelsesrum over konceptudvikling og koncepttests hos brugerne til konkrete oplevelser / aktiviteter på en bookbar brugerflade. I en turismekontekst er det faktisk en bedrift at komme hele vejen rundt og ende med bookbare oplevelser / aktiviteter. 7. Evaluering Lillebælt Waters som koncept er blevet evalueret af såvel testfamilierne som de involverede aktører. Testfamilierne er generelt meget glade for aktiviteterne, og de giver mellem 4 og 5, hvor 5 er topscore. Testfamilierne har en række kommentarer af forskellig art. En række kommentarer handler om aktiviteterne og gennemførelsen heraf. Her får især instruktørerne rigtig gode kommentarer for deres viden, kompetence og indlevelsesevne især over for børnene. Selv i dårligt vejr med skybrud synes testfamilierne at have haft nogle rigtig gode oplevelser. De involverede aktører mener, at de har fået megen nytte af projektet. Først og fremmest i forhold til at de har fået skabt nye relationer til hinanden. Har fået mulighed for at idéudvikle, konceptudvikle og sammen afprøve nye koncepter. Projektet synes på den måde at have bragt aktørerne sammen blandt andet gennem co- creation- processer. Lillebælt Waters- projektet synes at være en succes. Både som enkeltstående projekt og som eksempel- projekt i forhold til at inddrage forskellige grupper i produktudviklingsforløbet. I forhold til essensen af co- creation og co- production samt Service- Dominant- logikken så er der måske et stykke vej endnu, inden man kan sige, at Lillebælt Waters arbejder stringent og professionelt med co- creation og co- production. Kundernes villighed til og efterspørgsel efter at være en del af værdiskabelsen kan klart optimeres i det videre arbejde. Der har været elementer af dette på de forskellige aktiviteter (se 8

9 hvaler, sejle i kajak, klatre i træer, dykke med snorkel, opleve natur eller hvad det nu måtte være). Men det kunne forekomme som om, der stadig er et stykke vej til, at kunderne bliver medproducenter i størstedelen af besøgets forskellige elementer. Som det fremgår af eksemplet med LEGO, så har det også taget en rum tid, inden det gik op for LEGO, at der faktisk skal sidde nogen i den anden ende af et community og tage imod beskeder, svare på spørgsmål fra engagerede og ivrige brugere og indgå i dialog om udvikling af nye modeller osv. Hvis Lillebælt Waters ønsker at styrke arbejdet med co- creation hvad enten det er børn eller voksne så må der åbnes kanaler for, at der kan ske en interaktion, der er baseret på DART- modellen. Co- creation og co- production sker ikke af sig selv. Der skal villighed og evne til fra begge sider, for at det kan ske. Lillebælt Waters er med sine mange tiltag godt på vej. Producenterne af oplevelser skal i lighed med producenter af møbler og flyvemaskiner forstå værdien af, at kunderne er medproducenter af værdi. Det er her værdien ligger for turisme- og oplevelsesvirksomhederne i fremtiden. Ikke alene i en god suppe, et godt værelse eller en god swimmingpool. Tiden må vise, om hotellerne kan profitere af Lillebælt Waters- projektet og de brugerinvolveringstiltag, der har ledt frem til de mange nye aktiviteter, der er pakketeret på en ny måde med en bookbar brugerflade. Det er her, projektet vil bestå sin test. Når der skabes værdi for hotellerne og ikke mindst for kunderne. I forhold til at projektet nu bliver en del af en større destinationssatsning med titlen Destination Lillebælt, så synes Lillebælt Waters at bidrage positivt med oplevelser / aktiviteter til destinationens genius locus; altså det helt særlige som destinationen kan tilbyde markedet. Lillebælt er noget særligt i en dansk kontekst. Lillebælt har en geologi, en historie og en dyrebestand, der gør området helt særligt. Det kan bruges positivt til at skabe og videreudvikle noget særligt, som moderne prosumers vil ønske. Lillebælt Waters og de temaer / oplevelser / aktiviteter, der er udviklet som eksempelvis Whale Watching (marsvin), bidrager med noget særligt på markedet. Projektet synes således at bidrage positivt til, at man i Lillebæltområdet kan undgå cultural reproduction- fælden. Man kan tværtimod bygge på det natur- og kulturgrundlag, som ligger indbygget i området og dets mennesker. Dét vil der være efterspørgsel på i fremtidens turisme. 7. Referencer Buhalis, 2000, Marketing the Competitive Destination of the Future, i Tourism Management, 21 (1), pp Crouch & Ritchie, 2003, The competitive destination A sustainable tourism perspective, CABI Publishing Grissemann & Stokburger- Sauer, 2012, Customer co- creation of travel services: The role of company support and customer satisfaction with the co- creation performance, i Tourism Management, 33, pp Hird & Kvistgaard, 2010, Oplevelsesrum: Turisme, Kulturarv og Oplevelser et krydsfelt, Academica 9

10 Jantzen, Vetner & Bouchet, 2011, Oplevelsesdesign, Samfundslitteratur Kids n Tweens, 2012, Slutrapport, udarbejdet af Anette Hellmund Werenskiold Kids n Tweens, 2012, Bilag 3a Test- Evaluering opsamling, udarbejdet af Anette Hellmund Werenskiold Mossberg, 2003, Att skapa upplevelser, Studenterlitteratur Prahalad & Ramaswamy, 2000, Co- opting Customer Competence, Harvard Business Review Prahalad & Ramaswamy, 2003, The new frontier of experience innovation, i MIT Sloan Management Review Prahalad & Ramaswamy, 2004, Co- creation experiences: The next practice in value creation, i Journal of Interactive Marketing, vol. 18, nr. 3 Richards, 2005, Creativity: A new strategic resource for tourism, i Tourism, creativity and development, ATLAS reflections, october 2005 Richards & Palmer, 2010, eventful cities cultural management and urban revitalisation, Butterwoth- Heinemann Saraniemi & Kylänen, 2011, Problematizing the concept of tourism destinations: An analysis of different theoretical approaches, i Journal of Travel Research, 50 (2), pp

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Hvad handler det om? Med et nyt udviklingsprojekt skal vi være med til at sætte Middelfart og omegn på landkortet over for de danske ferieturister.

Hvad handler det om? Med et nyt udviklingsprojekt skal vi være med til at sætte Middelfart og omegn på landkortet over for de danske ferieturister. Hvad handler det om? Med et nyt udviklingsprojekt skal vi være med til at sætte Middelfart og omegn på landkortet over for de danske ferieturister. Projektet har arbejdstitlen "Byen som legog læringsattraktion".

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning.

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning. Praktisk information Studieturen vil være en særlig mulighed for dig og din virksomhed til at styrke netværket og samtidig få adgang til inspiration og viden om de nyeste tendenser inden for design samt

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE INNOVATIONSDØGNET 2009» DE POSITIVE AFVIGERE DIREKTIONENS FOKUS PÅ INNOVATION Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune 29. oktober

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst. En udviklingsworkshop d. 6. maj kl på Københavns Universitet Amager

Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst. En udviklingsworkshop d. 6. maj kl på Københavns Universitet Amager Golden Days Mediekunst & Kropslighed Katalyst En udviklingsworkshop d. 6. maj kl. 9-17 på Københavns Universitet Amager KATALYST Det Humanistiske Fakultets Afdeling for humanistisk innovation Rammen Katalyst

Læs mere

Serious Business in a Playful Way

Serious Business in a Playful Way Serious Business in a Playful Way Hvem er den internationale kulturturist? Eva Steensig LHBS A/S Teaser Analysearbejde frem imod målgruppebeskrivelse/personas Workshop med aktører indenfor turisme og kultur

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Rekruttering af fremtidens talenter

Rekruttering af fremtidens talenter Rekruttering af fremtidens talenter Administratorkonference 2017 Jesper Volk Hvorfor er vi her? Rekruttering af fremtidens talenter! Hvad er talent? Hvordan spotter vi talent? Tiltrækning af fremtidens

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School

LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School www.majkenschultz.com LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School ORGANISATIONERS ÆNDREDE RELATIONER

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Effektvurdering af begivenheder

Effektvurdering af begivenheder Effektvurdering af begivenheder VIBE Produktion og evaluering Agenda Oplevelsesøkonomisk effektvurdering: Model og værktøj Case: Frederiksund vikingespil Metode: Effektvurdering i praksis Gruppearbejde

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013

DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 DESTINATIONSUDVIKLING SØNDERJYLLAND VED URS DEN 28.08.2013 FORMÅL OG PROCES Denvigtige sønderjyske turisme I 2010 brugte turister 3,3 mia. kr. i destinationen lig med en værditilvækst på 1,7 mia. kr. i

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi med fokus på økonomi ORANGE elevator Lille konsulentvirksomhed 4 faste medarbejdere i Kbh 1 medarbejder i Jylland Undervisning - værksteder og workshops Praktisk

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Roadmap dagens program Lidt om giraffen Oversættelse til danske forhold - lidt om historien og status på oplevelsesøkonomien i Danmark Kan alt tænkes som oplevelser

Læs mere

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted:

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted: PROGRAM FOR FORLØBET Kl. 09.30 16.00 På opstartssessionen skal vi arbejde med udvalgte redskaber til at skabe værdikædesamarbejder, som kan give positiv merværdi tildin virksomhed. Dagens arbejde skal

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

RadioRadio, 19. marts 2016 Peter Gran Boesen - Partner, Urban Goods

RadioRadio, 19. marts 2016 Peter Gran Boesen - Partner, Urban Goods EVENTS SOM PLATFORM FOR OPLEVELSER, SAMARBEJDE OG UDVIKLING RadioRadio, 19. marts 2016 Peter Gran Boesen - Partner, Urban Goods Vi arbejder med borger- og brugerinddragelse, by- og områdefornyelse, turisme,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere