Installationsvejledning til GSD 24/26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning til GSD 24/26"

Transkript

1 Installationsvejledning til GSD 24/26 For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin GSD 24/26-enheden i henhold til den følgende vejledning. Professionelt udført installation af enheden anbefales på det kraftigste, da specialviden om bådkonstruktion er nødvendig for at installere enheden korrekt. Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport. Registrering af din enhed Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Kontakt til Garmins produktsupport Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA på telefon (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande. Vigtige sikkerhedsoplysninger Advarsel Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på vandet under din båd. Værktøjet fritager dig ikke fra ansvaret for at holde øje med vandet rundt om båden, mens du navigerer. Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af overfladen. Pas på brændstoftanke, elektriske kabler og hydrauliske slanger. forsigtig Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på udstyret. Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber. Bemærk Dette udstyr skal installeres af en kvalificeret marinemontør. Transducere Der kræves en transducer til at sende og modtage ekkolodssignalet fra GSD 24/26. Korrekt valg og installation af transducer er vigtigt for betjeningen af GSD 24/26. Da monteringsstederne kan variere, skal du kontakte din lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at få flere oplysninger. Gå til for at få vist en fuld liste over transducere. Installation af GSD 24/26 bemærk GSD 24/26 skal installeres i henhold til de følgende instruktioner for at få den bedst mulige ydeevne. Hvis der opstår problemer med installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport. Da alle både er forskellige, skal du omhyggeligt planlægge installationen af GSD 24/26-sendeenheden. 1 Vælg et monteringssted (side 1). 2 Monter sendeenheden (side 1). 3 Tilslut sendeenheden til Garmin Marine Network og til strømmen (side 2). 4 Tilslut sendeenheden til transduceren (side 2). Nødvendigt værktøj Bemærk: Hvis du ikke bruger det monteringsudstyr, som følger med i sættet, skal du bruge det bedst egnede værktøj til fastgørelse af hardwaren. Bor #8 (5 mm) borehoved, der passer til overfladen 1 1 /4" (32 mm) fladbor eller hulsav, der passer til overfladen Nummer 2 stjerneskruetrækker 3 mm skruetrækker til lige kærv Kabelklemmer (valgfri) Trådsaks Afisoleringstang 1" (24 mm) og 19 /32" (15 mm) skruenøgler Marineforsegler (valgfri) Montering af sendeenheden Overvejelser vedrørende monteringssted Sendeenhedens mål og monteringshullernes placering kan ses på de skabeloner, der følger med sendeenhedspakken. Sendeenheden skal monteres et sted, hvor den ikke kan komme under vand. Sendeenheden skal monteres et sted med tilstrækkelig ventilation, hvor den ikke bliver udsat for ekstreme temperaturer. Sendeenheden skal monteres, så LED-indikatoren er synlig. Sendeenheden skal monteres, så strøm- og netværkskablerne nemt kan tilsluttes. Sendeenheden skal monteres, så transducerkablet kan tilsluttes. Hvis det er nødvendigt, kan transducerforlængerkabler på op til 20 fod (6 m) fås hos din Garmin-forhandler. Montering af sendeenheden 1 Når du har valgt et monteringssted (side 1), skal du finde ud af, hvilket monteringsudstyr der skal bruges til det valgte monteringsunderlag. Der følger monteringsudstyr med til sendeenheden, men det er ikke sikkert, at det er egnet til det pågældende monteringsunderlag. 2 Hvis det er nødvendigt, skal du købe monteringsudstyret. 3 Fuldfør en handling: Hold sendeenheden i den tænkte monteringsposition, og marker monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at bruge sendeenheden som skabelon. Brug den skabelon, som følger med sendeenheden, til at markere monteringshullernes placering. 4 Bor monteringshullerne i monteringsfladen. 5 Fastgør sendeenheden til monteringsfladen ved hjælp af det valgte monteringsudstyr. Oktober _0A Trykt i Taiwan

2 Tilslutning af sendeenheden bemærk Tving ikke et kabel ind i stikket. Hvis der trykkes for hårdt, kan det beskadige benene. Hvis kablet placeres korrekt, er det nemt at tilslutte. Hvis du tilslutter en 6-bens transducer til en GSD 24, skal du bruge den medfølgende adapter. Se Installationsvejledning til GSD 24 Transducer-adapter, som følger med i pakken, for at få flere oplysninger. Før du tilslutter sendeenheden til netværket, strømmen og transduceren, skal du montere sendeenheden (side 1). 1 Før kablerne ved hjælp af de passende strips, fastgørelsesværktøjer og forsegler for at fastgøre kablerne i kabelføringen og i skot eller dæk (side 2). 2 Installer låseringene på marinenetværks- og strømkablerne (side 2). 3 Tilslut den stikfri ende af strømkablet til en12 V DC-strømkilde og til jord. 4 Tilpas hakket i enden af strømkablet til strømporten på enheden, og skub kablet på plads. 5 Når kablet er på plads, skal du dreje låseringen med uret, indtil den stopper. 6 Vælg en indstilling: Hvis du installerer en GSD 24, skal du gentage trin 4 og 5 for netværksog transducerkablet. Hvis du installerer en GSD 26, skal du gentage trin 4 og 5 for netværkskablet, og se "Tilslutning af GSD 26 til en transducer" på side 2. 7 Vælg en mulighed: Hvis din båd er udstyret med en GMS 10 Network-portudvider, skal du tilslutte netværkskablet til en ledig port på GMS 10. Hvis din båd ikke er udstyret med en GMS 10 Network-portudvider, skal du tilslutte netværkskablet til porten NETWORK på din plotter. Tilslutning af ledningerne Før du tilslutter ledningerne, skal du se ledningsdiagrammerne på side 3 4 for at se den korrekte ledningskonfiguration for din transducer samt ledningstabellerne på side 4 for at se specifikke eksempler på ledningsfarver for mange Garmin/ Airmar-transducere. 1 Tilslut den uisolerede del af hver ledning til klemrækken ved hjælp af en 3 mm flad skrutrækker. 2 Tilslut den uisolerede ledning til en af de to jordledere under klemrækken ved hjælp af en nummer 2 stjerneskruetrækker. Afslutning af tilslutningen 1 Når alle ledningstilslutningerne er sikret, skal du bruge en 1" (24 mm) skruenøgle til at stramme møtrikken om transducerkablet. Når møtrikken er strammet rigtigt, vil det ikke være muligt at trække transducerkablet ud af huset. 2 Installer kabelholderpropper i de ubrugte kabelholdere. 3 Påsæt og fastgør låget til klemrækken på sendeenheden med en nummer 2 stjerneskruetrækker. Sendeenheden kan ikke fungere, når låget er fjernet. Jording af sendeenheden Før du jorder sendeenheden, skal du montere den (side 1) og tilslutte marinenetværk, strøm, transducer og sensorer (side 2). Kabinettets jordleder er placeret på kabinettets yderside, ved siden af et hjørnemonteringshul. Tilslut kabinettets jordleder ➊ til bådens vandjordingskredsløb. ➊ Tilslutning af GSD 26 til en transducer eller sensor BEMÆRK Du skal installere kabelholderpropper i alle ubrugte kabelholdere for at sikre, at der ikke kan komme vand ind i transducerens ledningsblok og beskadige sendeenheden. Klemrækkerne kan ikke fjernes. Klargøring af kablet 1 Fjern klemrækkens låg fra sendeenheden med en nummer 2 stjerneskruetrækker. 2 Vælg en indstilling: Før et sensorkabel igennem den lille kabelholder ➊, og træk det ind i klemrækkeområdet. Før et transducerkabel igennem en af de store kabelholdere ➋ på huset, og træk det ind i klemrækkeområdet. Undlad at stramme kabelholderne på dette tidspunkt. ➊ ➋ Kabelføringstylle bemærk Kabelføringstyllerne kan ikke anvendes som vandtæt forsegling. Hvis du vil lave en vandtæt forsegling, skal du putte marineforsegler omkring tyllen og kablet efter installation. Glem ikke at teste systemet, før du forsegler tyllerne. Når du fører kabler gennem båden, kan det være nødvendigt at bore huller til føring af kablernes forbindelsesender. Der leveres gummityller til at dække disse huller og opnå et fuldendt udseende. Du kan købe flere tyller hos din Garminforhandler eller direkte hos Garmin på Installation af kabeltylle 1 Marker det sted, hvor du vil føre kablet. 2 Bor installationshullet ved hjælp af et 1 1 /4" (32 mm) fladbor eller en hulsav. 3 Før kablet igennem hullet til sendeenheden. 4 Skil tyllen ad ved åbningen, og placer den rundt om kablet. 5 Skub tyllen ind i installationshullet med et fast tryk, indtil den sidder fast. 6 Påfør marineforsegler efter behov for at gøre installationshullet vejrbestandigt (valgfrit). Montering af låseringe på kabler Du skal føre kablerne, før du kan installere låseringe på kablerne. Låseringene er pakket separat fra kablerne for at gøre kabelføringsprocessen nemmere. Hver låsering er pakket i en lille pose med et nummer på etiketten, så den er nem at identificere. 1 Adskil låseringens to halvdele ➊. 2 Installationsvejledning til GSD 24/26

3 ➊ ➋ Dobbelt-element-bredbånd med Bemærk: -ledningerne kan tilsluttes begge steder. ➌ 2 Juster låseringens to halvdele ➋ over kablet, og sæt dem sammen. 3 Indsæt O-ringen ➌ i enden af stikket. Ledningsdiagrammer for transducer Du kan bruge disse diagrammer til at identificere tilslutningspunkterne for transducerledningerne på GSD 26-klemrækken. Find din transducermodel i tabellerne med ledningsfarve på side 4 for at få flere oplysninger. I alle tilfælde tilsluttes ledningen med ydre afskærmning til en af de to klemskruer under klemrækken med den medfølgende ringkrympeterminal. Hvis du tilslutter to enkelt-element-transducere, skal du tilslutte den anden transducer til det tilsvarende sæt stik på klemrækkens højre side. Enkelt-element-bredbånd Dobbelt-element-bredbånd med separat temperatursensor Bemærk: Temperatur- og -ledningerne kan tilsluttes begge steder. Dobbelt-element-bredbånd med separat hastighedssensor Bemærk: -ledningerne kan tilsluttes begge steder. Dobbelt-element-bredbånd med temperatur og Bemærk: Temperatur- og -ledningerne kan tilsluttes begge steder. 1 Installationsvejledning til GSD 24/26 3

4 Tabeller med farve på transducerledninger Du kan bruge disse tabeller som en hjælp til at identificere ledningsfunktioner på bestemte Garmin- eller Airmar -transducere. 50/200 khz transducere med dobbeltfrekvens Garmin-del Beskrivelse + - Jord Temperatur Temperatur (jord) Hastighedseffekt Hastighedsdata Garmin 50/200 Rød Sort Uisoleret Hvid Grøn NA NA NA Airmar B117, kun dybde Blå Sort Uisoleret NA NA NA NA NA Airmar B117 med temp Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar B744V Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA Rød Grøn Airmar P66 Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA Rød Grøn Airmar B744VL lang stævn Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA Rød Grøn Airmar P319, kun dybde Blå Sort Uisoleret NA NA NA NA NA Airmar P319 med temp Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar P79, justerbar, i skroget Blå Sort Uisoleret NA NA NA NA NA Airmar M260 til 500 W ekkolodsenhed Blå Sort Uisoleret NA NA Orange** NA NA Airmar B260 til 500 W ekkolodsenhed Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar B60 med 20º hældning Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar B60 med 12º hældning Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar B45 smal stævn Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA ** Brun før 2/1/07 Transducere med høj effekt og dobbeltfrekvens Garmin-del Beskrivelse + - Jord Temperatur Airmar B260 Blå Sort Uisoleret Hvid Orange** Airmar M260 Blå Sort Uisoleret NA Orange** Airmar R99 Blå Sort Uisoleret Hvid Orange** Airmar R199 Blå Sort Uisoleret NA Orange** Airmar B258 Blå Sort Uisoleret Hvid Orange** Airmar B164 med 20º hældning Blå Sort Uisoleret Hvid Orange Airmar B164 med 12º hældning Blå Sort Uisoleret Hvid Orange Airmar SS270W widebeam Blå Sort Uisoleret Hvid Orange Airmar TM260 Blå Sort Uisoleret Hvid Orange ** Brun før 1. februar 07 CHIRP/Spread Spectrum-transducere Garmin-del Beskrivelse Lav Indre Lav frekvens + afskærmning frekvens - Jord Indre Temperatur Høj afskærmning frekvens + Indre afskærmning Høj Ydre frekvens - afskærmning Airmar R509LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar R599LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar R109LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar R111LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar M265LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar B265LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar TM265LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar B265LM Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar TM265LM Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret /21/22 Airmar B175H NA NA NA Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret /21/22 Airmar B175L Blå/hvid Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange NA NA NA Uisoleret /21/22* Airmar B175M Blå Uisoleret Sort Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar PM265LH Blå/hvid Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar PM265LM Blå/hvid Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Blå Uisoleret Airmar CM599LH Blå/hvid Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret * Kan tilsluttes til klemrækken Lav frekvens eller Høj frekvens. skal tilsluttes på samme side. ** Gul før 11/ Installationsvejledning til GSD 24/26

5 Blinkkoder Når sendeenheden er installeret, tænder den, når plotteren tændes. Den to-farvede (grøn og rød) LED-indikator på sendeenheden angiver enhedens aktuelle driftstatus. LED-farve Hastighed for Status blink Grøn Langsom Sendeenheden er tilsluttet til en plotter og fungerer korrekt. Du bør se ekkolodsdata på plotteren Rød Langsom Sendeenheden er tændt, men ikke tilsluttet til en plotter, venter på at oprette forbindelse til en plotter, eller har en fejlbehæftet. Hvis sendeenheden tilsluttes til plotteren, og denne kode stadig fortsætter, skal du kontrollere ledningerne og stikkene. Rød/grøn Hurtig Sendeenheden er i testtilstand. Rød Meget hurtig Systemalarm. Plotteren viser en meddelelse, som angiver fejltypen. Når alarmtilstanden ordnes, skal sendeenheden frakobles helt fra strømkilden og tilsluttes igen for at rydde alarmen. Rød Lyser konstant Sendeenheden har en hardwarefejl. Kontakt Garmins produktsupport for at få hjælp. Specifikationer Størrelse GSD 24: L B H: 8 11,2 3,2" ( mm) GSD 26: L B H: 10,8 14,7 3,9" ( mm) Vægt GSD 24: 5,27 lb. (2,39 kg) GSD 26: 11,37 lb. (5,16 kg) Kabinetmateriale GSD 24: Fuldt tætnet, aluminium- og stålhus, vandtæt iht. IEC 529-IPx7. GSD 26: Fuldt tætnet, aluminium- og stålhus med adgangspanel i plastic, vandtæt iht. IEC 529-IPx7. Temperaturområde Fra 5 F til 158 F (fra -15 C til 70 C) Strømtilførsel V Strømforbrug GSD 24: 40 W maksimum GSD 26: 100 W maksimum Sikring GSD 24: 7,5 A GSD 26: 10 A sikkerhedsafstand for kompas Sendeenhedens strøm Frekvens Dybde Dataudgang GSD 24: 15,75" (40 cm) GSD 26: 23,6" (60 cm) GSD 24: W rms* GSD 26: W rms* *afhænger af transducerens nominelle effekt og dybden GSD 24: 50/200 khz GSD 26: khz (afhængig af transducer) GSD 24: ft. (1.512 m)** GSD 26: ft. (3.048 m)** **maksimal dybde, afhænger af transduceren, vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold. Garmin Marine Network Overensstemmelseserklæring Garmin International, Inc, erklærer hermed, at denne enhed overholder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2004/108/EEC. Overensstemmelseserklæringen findes på Overholdelse af FCC Dette apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion. Dette udstyr er blevet testet og overholder afsnit 15 af FCC-regulativerne for digitale enheder i klasse B. Disse begrænsninger har til formål at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller flere af følgende måder: Juster eller flyt modtagerantennen. Flyt udstyret længere væk fra modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som GPSenheden er tilsluttet til. Kontakt en radio-/tv-forhandler, hvis intet af dette hjælper. overensstemmelse med Industry Canada Radiokommunikationsudstyr i Kategori I overholder Industry Canada Standard RSS-210. Radiokommunikationsudstyr i Kategori II overholder Industry Canada Standard RSS-310. Denne enhed overholder RSS-standard(er) for licensfritagelse fra Industry Canada. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion på enheden. Begrænset garanti Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke: (i) kosmetiske skader som f.eks. ridser, skrammer og buler; (ii) forbrugsartikler som f.eks. batterier, medmindre der er opstået produktskader pga. en defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader forårsaget af ulykker, forkert brug, misbrug, vand, oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer eller udefrakommende årsager; (iv) skader pga. service, der er udført af en person, som ikke er en autoriseret serviceudbyder for Garmin; eller (v) skader på et produkt, som er blevet modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra Garmin. Garmin forbeholder sig desuden ret til at afvise garantikrav angående produkter eller tjenester, der erhverves og/eller bruges i modstrid med lovgivningen i noget land. Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette. DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND. GARMIN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SKADER I FORM AF ENHVER TRAFIKBØDE ELLER STÆVNING, UANSET OM DET SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER FORHINDRET BRUG AF PRODUKTET ELLER FEJL I PRODUKTET. NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Garmin forbeholder sig den fulde ret til efter eget skøn at reparere eller udskifte enheden eller softwaren (med et nyt eller nyligt grundigt efterset erstatningsprodukt) eller tilbyde fuld refundering af købsprisen. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN. Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert ind, og vedlæg en kopi af den originale faktura, der kræves som bevis for købet, med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt fragt til en af Garmins garantiservicestationer. Installationsvejledning til GSD 24/26 5

6 Køb på onlineauktioner: Produkter, der er købt på onlineauktioner, er ikke berettiget til garantidækning. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion. Internationale køb: Der udstedes muligvis en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA afhængigt af landet. Hvis en sådan garanti findes, gives den af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service. Garmins Marine Garantipolitik: Visse Garmin Marineprodukter i visse områder har en længere garantiperiode og ekstra vilkår og betingelser. Gå til for at få yderligere oplysninger, og for at se, om dit produkt er omfattet af Garmin s Marine Garantipolitik Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. DCG, Garmin, og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Dynacolor, GMS og GSD er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Airmar er et varemærke tilhørende Airmar Technology Corporation. Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2 nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radomer installationsvejledning 2007-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397,8200

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xhd-radar

Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xhd-radar Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xhd-radar Installer din GMR 400/600/1200 xhd-radar korrekt i overensstemmelse med den følgende vejledning. Hvis du har problemer med at installere plotteren,

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien Din plotter i GPSMAP 400/500-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj og monteringsudstyr.

Læs mere

Din brugermanual GARMIN GPSMAP 5208 http://da.yourpdfguides.com/dref/1173825

Din brugermanual GARMIN GPSMAP 5208 http://da.yourpdfguides.com/dref/1173825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Instruktioner til AIS 600

Instruktioner til AIS 600 Instruktioner til AIS 600 Brug disse instruktioner til at programmere og installere Garmin AIS 600 marine-ais (Automatic Identification System) klasse B transponder-enheden. Sammenlign indholdet i denne

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien Plotteren og GPS-antennen i GPSMAP 4000/5000-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

GPSMAP 4000/5000-serien installationsvejledning

GPSMAP 4000/5000-serien installationsvejledning GPSMAP installationsvejledning Plotteren og GPS-antennen i GPSMAP skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj og monteringsudstyr. Dette er anført

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Forsigtig

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere