Installationsvejledning til GSD 24/26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning til GSD 24/26"

Transkript

1 Installationsvejledning til GSD 24/26 For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin GSD 24/26-enheden i henhold til den følgende vejledning. Professionelt udført installation af enheden anbefales på det kraftigste, da specialviden om bådkonstruktion er nødvendig for at installere enheden korrekt. Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport. Registrering af din enhed Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted. Kontakt til Garmins produktsupport Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til eller kontakte Garmin USA på telefon (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande. Vigtige sikkerhedsoplysninger Advarsel Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på vandet under din båd. Værktøjet fritager dig ikke fra ansvaret for at holde øje med vandet rundt om båden, mens du navigerer. Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af overfladen. Pas på brændstoftanke, elektriske kabler og hydrauliske slanger. forsigtig Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på udstyret. Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber. Bemærk Dette udstyr skal installeres af en kvalificeret marinemontør. Transducere Der kræves en transducer til at sende og modtage ekkolodssignalet fra GSD 24/26. Korrekt valg og installation af transducer er vigtigt for betjeningen af GSD 24/26. Da monteringsstederne kan variere, skal du kontakte din lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for at få flere oplysninger. Gå til for at få vist en fuld liste over transducere. Installation af GSD 24/26 bemærk GSD 24/26 skal installeres i henhold til de følgende instruktioner for at få den bedst mulige ydeevne. Hvis der opstår problemer med installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport. Da alle både er forskellige, skal du omhyggeligt planlægge installationen af GSD 24/26-sendeenheden. 1 Vælg et monteringssted (side 1). 2 Monter sendeenheden (side 1). 3 Tilslut sendeenheden til Garmin Marine Network og til strømmen (side 2). 4 Tilslut sendeenheden til transduceren (side 2). Nødvendigt værktøj Bemærk: Hvis du ikke bruger det monteringsudstyr, som følger med i sættet, skal du bruge det bedst egnede værktøj til fastgørelse af hardwaren. Bor #8 (5 mm) borehoved, der passer til overfladen 1 1 /4" (32 mm) fladbor eller hulsav, der passer til overfladen Nummer 2 stjerneskruetrækker 3 mm skruetrækker til lige kærv Kabelklemmer (valgfri) Trådsaks Afisoleringstang 1" (24 mm) og 19 /32" (15 mm) skruenøgler Marineforsegler (valgfri) Montering af sendeenheden Overvejelser vedrørende monteringssted Sendeenhedens mål og monteringshullernes placering kan ses på de skabeloner, der følger med sendeenhedspakken. Sendeenheden skal monteres et sted, hvor den ikke kan komme under vand. Sendeenheden skal monteres et sted med tilstrækkelig ventilation, hvor den ikke bliver udsat for ekstreme temperaturer. Sendeenheden skal monteres, så LED-indikatoren er synlig. Sendeenheden skal monteres, så strøm- og netværkskablerne nemt kan tilsluttes. Sendeenheden skal monteres, så transducerkablet kan tilsluttes. Hvis det er nødvendigt, kan transducerforlængerkabler på op til 20 fod (6 m) fås hos din Garmin-forhandler. Montering af sendeenheden 1 Når du har valgt et monteringssted (side 1), skal du finde ud af, hvilket monteringsudstyr der skal bruges til det valgte monteringsunderlag. Der følger monteringsudstyr med til sendeenheden, men det er ikke sikkert, at det er egnet til det pågældende monteringsunderlag. 2 Hvis det er nødvendigt, skal du købe monteringsudstyret. 3 Fuldfør en handling: Hold sendeenheden i den tænkte monteringsposition, og marker monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at bruge sendeenheden som skabelon. Brug den skabelon, som følger med sendeenheden, til at markere monteringshullernes placering. 4 Bor monteringshullerne i monteringsfladen. 5 Fastgør sendeenheden til monteringsfladen ved hjælp af det valgte monteringsudstyr. Oktober _0A Trykt i Taiwan

2 Tilslutning af sendeenheden bemærk Tving ikke et kabel ind i stikket. Hvis der trykkes for hårdt, kan det beskadige benene. Hvis kablet placeres korrekt, er det nemt at tilslutte. Hvis du tilslutter en 6-bens transducer til en GSD 24, skal du bruge den medfølgende adapter. Se Installationsvejledning til GSD 24 Transducer-adapter, som følger med i pakken, for at få flere oplysninger. Før du tilslutter sendeenheden til netværket, strømmen og transduceren, skal du montere sendeenheden (side 1). 1 Før kablerne ved hjælp af de passende strips, fastgørelsesværktøjer og forsegler for at fastgøre kablerne i kabelføringen og i skot eller dæk (side 2). 2 Installer låseringene på marinenetværks- og strømkablerne (side 2). 3 Tilslut den stikfri ende af strømkablet til en12 V DC-strømkilde og til jord. 4 Tilpas hakket i enden af strømkablet til strømporten på enheden, og skub kablet på plads. 5 Når kablet er på plads, skal du dreje låseringen med uret, indtil den stopper. 6 Vælg en indstilling: Hvis du installerer en GSD 24, skal du gentage trin 4 og 5 for netværksog transducerkablet. Hvis du installerer en GSD 26, skal du gentage trin 4 og 5 for netværkskablet, og se "Tilslutning af GSD 26 til en transducer" på side 2. 7 Vælg en mulighed: Hvis din båd er udstyret med en GMS 10 Network-portudvider, skal du tilslutte netværkskablet til en ledig port på GMS 10. Hvis din båd ikke er udstyret med en GMS 10 Network-portudvider, skal du tilslutte netværkskablet til porten NETWORK på din plotter. Tilslutning af ledningerne Før du tilslutter ledningerne, skal du se ledningsdiagrammerne på side 3 4 for at se den korrekte ledningskonfiguration for din transducer samt ledningstabellerne på side 4 for at se specifikke eksempler på ledningsfarver for mange Garmin/ Airmar-transducere. 1 Tilslut den uisolerede del af hver ledning til klemrækken ved hjælp af en 3 mm flad skrutrækker. 2 Tilslut den uisolerede ledning til en af de to jordledere under klemrækken ved hjælp af en nummer 2 stjerneskruetrækker. Afslutning af tilslutningen 1 Når alle ledningstilslutningerne er sikret, skal du bruge en 1" (24 mm) skruenøgle til at stramme møtrikken om transducerkablet. Når møtrikken er strammet rigtigt, vil det ikke være muligt at trække transducerkablet ud af huset. 2 Installer kabelholderpropper i de ubrugte kabelholdere. 3 Påsæt og fastgør låget til klemrækken på sendeenheden med en nummer 2 stjerneskruetrækker. Sendeenheden kan ikke fungere, når låget er fjernet. Jording af sendeenheden Før du jorder sendeenheden, skal du montere den (side 1) og tilslutte marinenetværk, strøm, transducer og sensorer (side 2). Kabinettets jordleder er placeret på kabinettets yderside, ved siden af et hjørnemonteringshul. Tilslut kabinettets jordleder ➊ til bådens vandjordingskredsløb. ➊ Tilslutning af GSD 26 til en transducer eller sensor BEMÆRK Du skal installere kabelholderpropper i alle ubrugte kabelholdere for at sikre, at der ikke kan komme vand ind i transducerens ledningsblok og beskadige sendeenheden. Klemrækkerne kan ikke fjernes. Klargøring af kablet 1 Fjern klemrækkens låg fra sendeenheden med en nummer 2 stjerneskruetrækker. 2 Vælg en indstilling: Før et sensorkabel igennem den lille kabelholder ➊, og træk det ind i klemrækkeområdet. Før et transducerkabel igennem en af de store kabelholdere ➋ på huset, og træk det ind i klemrækkeområdet. Undlad at stramme kabelholderne på dette tidspunkt. ➊ ➋ Kabelføringstylle bemærk Kabelføringstyllerne kan ikke anvendes som vandtæt forsegling. Hvis du vil lave en vandtæt forsegling, skal du putte marineforsegler omkring tyllen og kablet efter installation. Glem ikke at teste systemet, før du forsegler tyllerne. Når du fører kabler gennem båden, kan det være nødvendigt at bore huller til føring af kablernes forbindelsesender. Der leveres gummityller til at dække disse huller og opnå et fuldendt udseende. Du kan købe flere tyller hos din Garminforhandler eller direkte hos Garmin på Installation af kabeltylle 1 Marker det sted, hvor du vil føre kablet. 2 Bor installationshullet ved hjælp af et 1 1 /4" (32 mm) fladbor eller en hulsav. 3 Før kablet igennem hullet til sendeenheden. 4 Skil tyllen ad ved åbningen, og placer den rundt om kablet. 5 Skub tyllen ind i installationshullet med et fast tryk, indtil den sidder fast. 6 Påfør marineforsegler efter behov for at gøre installationshullet vejrbestandigt (valgfrit). Montering af låseringe på kabler Du skal føre kablerne, før du kan installere låseringe på kablerne. Låseringene er pakket separat fra kablerne for at gøre kabelføringsprocessen nemmere. Hver låsering er pakket i en lille pose med et nummer på etiketten, så den er nem at identificere. 1 Adskil låseringens to halvdele ➊. 2 Installationsvejledning til GSD 24/26

3 ➊ ➋ Dobbelt-element-bredbånd med Bemærk: -ledningerne kan tilsluttes begge steder. ➌ 2 Juster låseringens to halvdele ➋ over kablet, og sæt dem sammen. 3 Indsæt O-ringen ➌ i enden af stikket. Ledningsdiagrammer for transducer Du kan bruge disse diagrammer til at identificere tilslutningspunkterne for transducerledningerne på GSD 26-klemrækken. Find din transducermodel i tabellerne med ledningsfarve på side 4 for at få flere oplysninger. I alle tilfælde tilsluttes ledningen med ydre afskærmning til en af de to klemskruer under klemrækken med den medfølgende ringkrympeterminal. Hvis du tilslutter to enkelt-element-transducere, skal du tilslutte den anden transducer til det tilsvarende sæt stik på klemrækkens højre side. Enkelt-element-bredbånd Dobbelt-element-bredbånd med separat temperatursensor Bemærk: Temperatur- og -ledningerne kan tilsluttes begge steder. Dobbelt-element-bredbånd med separat hastighedssensor Bemærk: -ledningerne kan tilsluttes begge steder. Dobbelt-element-bredbånd med temperatur og Bemærk: Temperatur- og -ledningerne kan tilsluttes begge steder. 1 Installationsvejledning til GSD 24/26 3

4 Tabeller med farve på transducerledninger Du kan bruge disse tabeller som en hjælp til at identificere ledningsfunktioner på bestemte Garmin- eller Airmar -transducere. 50/200 khz transducere med dobbeltfrekvens Garmin-del Beskrivelse + - Jord Temperatur Temperatur (jord) Hastighedseffekt Hastighedsdata Garmin 50/200 Rød Sort Uisoleret Hvid Grøn NA NA NA Airmar B117, kun dybde Blå Sort Uisoleret NA NA NA NA NA Airmar B117 med temp Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar B744V Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA Rød Grøn Airmar P66 Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA Rød Grøn Airmar B744VL lang stævn Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA Rød Grøn Airmar P319, kun dybde Blå Sort Uisoleret NA NA NA NA NA Airmar P319 med temp Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar P79, justerbar, i skroget Blå Sort Uisoleret NA NA NA NA NA Airmar M260 til 500 W ekkolodsenhed Blå Sort Uisoleret NA NA Orange** NA NA Airmar B260 til 500 W ekkolodsenhed Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar B60 med 20º hældning Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar B60 med 12º hældning Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA Airmar B45 smal stævn Blå Sort Uisoleret Hvid Brun NA NA NA ** Brun før 2/1/07 Transducere med høj effekt og dobbeltfrekvens Garmin-del Beskrivelse + - Jord Temperatur Airmar B260 Blå Sort Uisoleret Hvid Orange** Airmar M260 Blå Sort Uisoleret NA Orange** Airmar R99 Blå Sort Uisoleret Hvid Orange** Airmar R199 Blå Sort Uisoleret NA Orange** Airmar B258 Blå Sort Uisoleret Hvid Orange** Airmar B164 med 20º hældning Blå Sort Uisoleret Hvid Orange Airmar B164 med 12º hældning Blå Sort Uisoleret Hvid Orange Airmar SS270W widebeam Blå Sort Uisoleret Hvid Orange Airmar TM260 Blå Sort Uisoleret Hvid Orange ** Brun før 1. februar 07 CHIRP/Spread Spectrum-transducere Garmin-del Beskrivelse Lav Indre Lav frekvens + afskærmning frekvens - Jord Indre Temperatur Høj afskærmning frekvens + Indre afskærmning Høj Ydre frekvens - afskærmning Airmar R509LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar R599LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar R109LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar R111LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar M265LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar B265LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar TM265LH Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar B265LM Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar TM265LM Blå/hvid** Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret /21/22 Airmar B175H NA NA NA Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret /21/22 Airmar B175L Blå/hvid Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange NA NA NA Uisoleret /21/22* Airmar B175M Blå Uisoleret Sort Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar PM265LH Blå/hvid Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret Airmar PM265LM Blå/hvid Uisoleret Sort/hvid Brun NA Hvid Orange Blå Uisoleret Blå Uisoleret Airmar CM599LH Blå/hvid Uisoleret Sort/hvid Brun Uisoleret Hvid Orange Blå Uisoleret Sort Uisoleret * Kan tilsluttes til klemrækken Lav frekvens eller Høj frekvens. skal tilsluttes på samme side. ** Gul før 11/ Installationsvejledning til GSD 24/26

5 Blinkkoder Når sendeenheden er installeret, tænder den, når plotteren tændes. Den to-farvede (grøn og rød) LED-indikator på sendeenheden angiver enhedens aktuelle driftstatus. LED-farve Hastighed for Status blink Grøn Langsom Sendeenheden er tilsluttet til en plotter og fungerer korrekt. Du bør se ekkolodsdata på plotteren Rød Langsom Sendeenheden er tændt, men ikke tilsluttet til en plotter, venter på at oprette forbindelse til en plotter, eller har en fejlbehæftet. Hvis sendeenheden tilsluttes til plotteren, og denne kode stadig fortsætter, skal du kontrollere ledningerne og stikkene. Rød/grøn Hurtig Sendeenheden er i testtilstand. Rød Meget hurtig Systemalarm. Plotteren viser en meddelelse, som angiver fejltypen. Når alarmtilstanden ordnes, skal sendeenheden frakobles helt fra strømkilden og tilsluttes igen for at rydde alarmen. Rød Lyser konstant Sendeenheden har en hardwarefejl. Kontakt Garmins produktsupport for at få hjælp. Specifikationer Størrelse GSD 24: L B H: 8 11,2 3,2" ( mm) GSD 26: L B H: 10,8 14,7 3,9" ( mm) Vægt GSD 24: 5,27 lb. (2,39 kg) GSD 26: 11,37 lb. (5,16 kg) Kabinetmateriale GSD 24: Fuldt tætnet, aluminium- og stålhus, vandtæt iht. IEC 529-IPx7. GSD 26: Fuldt tætnet, aluminium- og stålhus med adgangspanel i plastic, vandtæt iht. IEC 529-IPx7. Temperaturområde Fra 5 F til 158 F (fra -15 C til 70 C) Strømtilførsel V Strømforbrug GSD 24: 40 W maksimum GSD 26: 100 W maksimum Sikring GSD 24: 7,5 A GSD 26: 10 A sikkerhedsafstand for kompas Sendeenhedens strøm Frekvens Dybde Dataudgang GSD 24: 15,75" (40 cm) GSD 26: 23,6" (60 cm) GSD 24: W rms* GSD 26: W rms* *afhænger af transducerens nominelle effekt og dybden GSD 24: 50/200 khz GSD 26: khz (afhængig af transducer) GSD 24: ft. (1.512 m)** GSD 26: ft. (3.048 m)** **maksimal dybde, afhænger af transduceren, vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold. Garmin Marine Network Overensstemmelseserklæring Garmin International, Inc, erklærer hermed, at denne enhed overholder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2004/108/EEC. Overensstemmelseserklæringen findes på Overholdelse af FCC Dette apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion. Dette udstyr er blevet testet og overholder afsnit 15 af FCC-regulativerne for digitale enheder i klasse B. Disse begrænsninger har til formål at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller flere af følgende måder: Juster eller flyt modtagerantennen. Flyt udstyret længere væk fra modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som GPSenheden er tilsluttet til. Kontakt en radio-/tv-forhandler, hvis intet af dette hjælper. overensstemmelse med Industry Canada Radiokommunikationsudstyr i Kategori I overholder Industry Canada Standard RSS-210. Radiokommunikationsudstyr i Kategori II overholder Industry Canada Standard RSS-310. Denne enhed overholder RSS-standard(er) for licensfritagelse fra Industry Canada. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion på enheden. Begrænset garanti Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke: (i) kosmetiske skader som f.eks. ridser, skrammer og buler; (ii) forbrugsartikler som f.eks. batterier, medmindre der er opstået produktskader pga. en defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader forårsaget af ulykker, forkert brug, misbrug, vand, oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer eller udefrakommende årsager; (iv) skader pga. service, der er udført af en person, som ikke er en autoriseret serviceudbyder for Garmin; eller (v) skader på et produkt, som er blevet modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra Garmin. Garmin forbeholder sig desuden ret til at afvise garantikrav angående produkter eller tjenester, der erhverves og/eller bruges i modstrid med lovgivningen i noget land. Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette. DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND. GARMIN KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SKADER I FORM AF ENHVER TRAFIKBØDE ELLER STÆVNING, UANSET OM DET SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER FORHINDRET BRUG AF PRODUKTET ELLER FEJL I PRODUKTET. NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Garmin forbeholder sig den fulde ret til efter eget skøn at reparere eller udskifte enheden eller softwaren (med et nyt eller nyligt grundigt efterset erstatningsprodukt) eller tilbyde fuld refundering af købsprisen. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN. Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert ind, og vedlæg en kopi af den originale faktura, der kræves som bevis for købet, med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med forudbetalt fragt til en af Garmins garantiservicestationer. Installationsvejledning til GSD 24/26 5

6 Køb på onlineauktioner: Produkter, der er købt på onlineauktioner, er ikke berettiget til garantidækning. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion. Internationale køb: Der udstedes muligvis en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA afhængigt af landet. Hvis en sådan garanti findes, gives den af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service. Garmins Marine Garantipolitik: Visse Garmin Marineprodukter i visse områder har en længere garantiperiode og ekstra vilkår og betingelser. Gå til for at få yderligere oplysninger, og for at se, om dit produkt er omfattet af Garmin s Marine Garantipolitik Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. DCG, Garmin, og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Dynacolor, GMS og GSD er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Airmar er et varemærke tilhørende Airmar Technology Corporation. Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2 nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning 1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 1.2/2.0 L hydraulikpumpe i henhold til følgende vejledning.

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Lynstartvejledning Juli 2013 190-01505-56_0A Trykt i Taiwan Fleet-abonnement Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radomer installationsvejledning 2007-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397,8200

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Installationsvejledning til GDL 40

Installationsvejledning til GDL 40 Installationsvejledning til GDL 40 Om GDL 40 GDL 40-antennen sender GSM-vejrdata til kompatible Garmin-plottere på dit NMEA 2000 -netværk. GDL 40 kommunikerer med mobilsignaltårne for at modtage vejrdata,

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual GARMIN GPSMAP 5208 http://da.yourpdfguides.com/dref/1173825

Din brugermanual GARMIN GPSMAP 5208 http://da.yourpdfguides.com/dref/1173825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 Din zūmo GPS-antenne Tænd/sluk-knap: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for zūmo. Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xhd-radar

Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xhd-radar Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xhd-radar Installer din GMR 400/600/1200 xhd-radar korrekt i overensstemmelse med den følgende vejledning. Hvis du har problemer med at installere plotteren,

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien Din plotter i GPSMAP 400/500-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj og monteringsudstyr.

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk TM-WB BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2 TM-WBP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere