telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra"

Transkript

1 Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende produkter og services: Erhvervsabonnement Lokalnummerplan Fastpris i Lokalnummerplan (1.000 minutters opkald indenfor lokalnummerplan hver måned). Gruppe søgeplan Basis - op til 5 udvalgte medarbejdere kan besvare virksomhedens hovednummer. Virksomhedszone Multiplan Selvbetjening Kortnummer funktionalitet Inkluderede Services: Telefonsvarer Vis Nummer Viderestilling Omstilling Nummerreservation Saldotjek Gruppekald/ Banke På Forbrugskontrol Konferencekald 4x50 SMS fra Outlook

2 Priser Priserne er nettopriser efter rabat baseret på Erhvervsabonnement. Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms 12 mdr. 36 mdr. Oprettelse af Basisaftale Extra 100,00 kr. 100,00 kr. Oprettelse af Basisaftale Extra pr. bruger 79,20 kr. 79,20 kr. Abonnement pr. måned 120,00 kr. 120,00 kr. Abonnement pr. måned pr. bruger 30,00 kr. 30,00 kr. Forbrug Minuttakst til mobil og fastnet i Danmark* 0,68 kr. 0,64 kr. Omtilling pr. minut fra hovednummer til mobil pr. minut 0,00 kr. 0,00 kr. Opkald indenfor lokalnummerplan 0,00 kr.** 0,00 kr.** Opkald til alle fastnet i Danmark fra virksomhedszonen 0,34 kr. 0,32 kr. Standard SMS takst 0,27 kr. 0,26 kr. Videotelefoni pr. minut 1,36 kr. 1,28 kr. MMS pr. stk. 1,70 kr. 1,60 kr. Pris pr. MB (GPRS/3G) 8,00 kr. 8,00 kr. Opkaldsforsøgsafgift 0,20 kr. 0,20 kr. Opkaldsafgift 0,17 kr. 0,16 kr. Opkald til/modtaget i udlandet. Se gældende udlandstakster på Telenor.dk SMS pr. stk til udland 2,40 kr. 2,40 kr. Opkald til servicenumre pr. minut 1,00 kr.*** 1,00 kr.*** Maxpris VAP pr. dag 8,00 kr. 8,00 kr. Maxpris Internet pr. dag 40,00 kr. 40,00 kr. * Minuttakst for kald til operatøren Hi3G for erhvervsabonnement er 0,935 kr. pr. minut for 12 mdr. aftale og 0,88 kr. pr. minut for 36 mdr. aftale. ** omfatter minutters taletid pr. måned. Herefter takseres 0,34 /0,32 kr. pr. minut. *** Plus operatørens til enhver tid gældende pris

3 Tilvalgsmuligheder Fri SMS pr. måned pr. bruger DobbeltSIM oprettelse pr. bruger DobbeltSIM abonnement pr. måned Mobilt Bredbånd (til WAP, internet og ) Surfmobil inkl. 5 MB pr. måned pr. bruger Mobilt Bredbånd 79 inkl. 500 MB pr. måned pr. bruger Pris pr. MB udover inkluderet forbrug (Garanti: du betaler aldring mere end 240 kr. for ekstra MB) Mobilt Bredbånd 159 inkl. 10 GB pr. måned pr. bruger 40,00 kr. 280,00 kr. 10,00 kr. 7,20 kr. 79,20 kr. 0,792 kr. 159,20 kr. Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms For Priser og Vilkår for disse tilvalgsmuligheder henvises til.dk/brochure

4 Vilkår 1 Generelt Generelle Betingelser for Telenor Erhverv er gældende, medmindre andet fremgår af aftalen. Kunden hæfter for betaling af samtlige beløb, der registreres i forbindelse med abonnementer og services omfattet af aftalen. De anførte priser i Priser og Vilkår for Basisaftale Extra er nettopriser - dvs. standardpriser ekskl. moms med rabat fratrukket. For følgende abonnementer og services ydes 50% rabat på abonnementsafgiften under Basisaftale Extra: Erhvevsabonnement, Fastpris i Lokalnummerplan, Søgeplan, Fri SMS, Mobildata Basis, Statusplan, Flexiplan, Hjemmezone, Valgfri Vis Nummer og Mobilfax. For 12 mdr. aftale gives 15 % på rabatteret forbrug, og for 36 mdr. aftale gives 20% på rabatteret forbrug. Rabatterne er gældende i aftaleperioden på 12 eller 36 måneder. Herefter træder de normale rabatsatser for Basisaftale i kraft. Såfremt der ønskes tillæg i form af andre produkter eller services, vil grundpriser for disse være anført i Priser og Vilkår for pågældende produkt/service, eller i andre oversigter udgivet som erstatning for eller som supplement til disse. Kunden kan til enhver tid rette henvendelse til Telenor og rekvirere dette materiale, som ligeledes forefindes på Abonnementer, der skal omfattes af aftalen, skal påføres aftalenummeret eller oprettes på Aftale om oprettelse af Telenor Basisaftale Extra. 2 Begrænsninger Forbrug i udlandet (international roaming) er ikke omfattet af rabataftalen. Der ydes ikke rabat på opkaldsforsøg og opkald til særligt takserede numre og tjenester, opkaldsafgift ved kald til udlandet, Mobildata Plus og Mobilt Bredbånd 79 forbrug udover inkluderet forbrug, videotelefoni, indholdstakserede SMS/MMS, SMS/MMS til udenlandske numre, Telefonbeskeder sendt til , Maxpris Wap og Maxpris Internet. Der ydes ikke rabat på abonnementerne MobilData Plus, Mobilt Bredbånd tillægsabonnement og DobbeltSIM. 3 Særligt for abonnementer, hvor der er ydet tilskud til køb af terminal Telenor kan yde tilskud til køb af ny mobiltelefon mod at kunden forpligter sig til et aftalt månedligt minimumsforbrug på abonnementet i en uopsigelighedsperiode på 12 eller 24 måneder. Prisen på mobiltelefonen afhænger af kundens valg af uopsigelighedsperiode. Hvis det fakturerede forbrug efter rabat i en måned er lavere end 99 kr., opkræves differencen op til de 99 kr. Forbrug overføres ikke fra en måned til en anden. Ved udløb af den valgte uopsigelighedsperiode ophører kravet om et minimumsforbrug. Abonnenten kan herefter igen få tilskud til køb af mobiltelefon mod at indgå ny aftale om minimumsforbrug i en uopsigelighedsperiode. Yder Telenor ikke tilskud til terminal, er kunden ikke forpligtet til et minimumsforbrug. Fastpris abonnement er ikke omfattet af minimumsforbrug.

5 Vilkår - fortsat Følgende forbrug tæller med i opgørelse af minimumsforbrug Alt forbrug på abonnementet opgjort efter rabat Alle tillægsabonnementsafgifter på abonnementet opgjort efter rabat Oprettelsesafgifter på abonnementet 4 Ikrafttræden og løbetid Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift. Aftalen er uopsigelig for begge parter i aftaleperioden. Herefter kan aftalen opsiges med et skriftligt varsel på minimum 60 dage. 5 Ændringer i priser og vilkår Telenor er berettiget til at ændre i de i aftalen anførte beløb, rabatprocenter og vilkår. Ændringer til ugunst for kunden vil blive varslet minimum 30 dage, før ændringen træder i kraft. I sådanne tilfælde er kunden berettiget til, inden 14 dage fra varslet er givet, at opsige Basisaftalen med et skriftligt varsel på minimum 14 dage. 6 Fakturering Hovedabonnementer faktureres forud. Forbrug under Basisaftalen opgøres og faktureres bagud. Tillægsprodukter faktureres i henhold til de vilkår, der gælder for dem. Hovedabonnement, trafik, udgifter til opkaldsforsøg og øvrige omkostninger opgøres og faktureres månedsvis. Betalings betingelser: Fakturadato + 21 dage. På faktura vil være anført grundpriser og fratrukket rabat. 8 Overdragelse af enkelte abonnementer til kunder uden CVR-nummer kan kun ske, hvis abonnementet samtidig konverteres til et Telenor privatabonnement og såfremt den nye ejer kan kreditgodkendes af Telenor og efter den længste af følgende perioder: 8 måneder fra abonnementet er tegnet Aftaleperioden Opsigelse af Erhvervsabonnement 1. Mobil abonnementer omfattet af aftalen er uopsigelige i den længste af følgende perioder: a. Aftaleperioden b. 8 mdr. fra abonnementets oprettelse 2. Abonnementer omfattet af aftalen kan uanset pkt. 1 opsiges med 60 dages varsel mod betaling af den til enhver tid gældende listepris for abonnementet for den længste af følgende perioder: a. Den resterende del af aftaleperioden eller b. 8 mdr. fra abonnementets oprettelse 9 Konvertering Det er ikke muligt at konvertere til anden abonnementstype i abonnementets uopsigelighedsperiode. Der kan altid konverteres til en længere Minimumsforbrugperiode, men ikke til en kortere. 10 Viderestilling Viderestilling er muligheden for betinget eller ubetinget at stille opkald til abonnentens Telenor Erhvervsabonnement videre til et DobbeltSIM bikort, et andet mobil- eller fastnetnummer eller til Telefonsvaren. 7 Overdragelse til tredjemand aftale og abonnement I aftaleperioden kan enkelte abonnementer eller hele aftalen med tilhørende abonnementer overdrages til tredjemand. Tredjemand skal påtage sig samtlige forpligtelser gældende for aftalen og/eller underliggende abonnementer. Det er en forudsætning, at den nye ejer har et CVR nummer. Telenor skal dog godkende overdragelsen herunder kredit godkende den tredjemand, som aftale og/eller abonnementer overdrages til. 11 Fri SMS SMS må ikke anvendes kommercielt eller videresælges til 3. part. Fri SMS inkluderer SMS beskeder sendt i Danmark til danske mobilnumre. Billed beskeder (MMS) og indholdstakerede sms, sms beskeder sendt fra udlandet og sms beskeder sendt til udenlandske telefonnumre er ikke inkluderet i Fri SMS og takseres særskilt.

6 12 SMS-kvitteringer SMS-kvitteringer er muligheden for at få dels kvitteringer/rapporter om afsendte sms-beskeders aflevering til modtageren, dels kvittering/rapporter fra telefonsvareren om modtagne beskeder. Begge dele er en service, der kan til- og fravælges på det enkelte abonnement. 13 Vilkår for omstilling Omstilling er en del af Basisaftalen. Omstilling er muligheden for at kunne omstille et igangværende opkald til 3. part. Omstilling fungerer og takseres således: A B omstilling C. Takseringen for denne tjeneste er: A betaler som normalt kaldet til B. B betaler for omstillingen til C. Dette betyder, at B betaler for den totale samtalepris, som kaldet B C genererer, indtil kaldet mellem A C afsluttes. Når du har omstillet et kald, har du ikke kontrol over længden af samtalen mellem A og C og derved den pris, du betaler for kaldet. Såfremt C omstiller til D, vil du stadig betale for samtalen ud fra længden. Hvis B og C er indenfor samme Lokalnummerplan vil omstillingen være gratis. Muligheden for at kunne omstille et igangværende opkald, kan spærres. 14 Vilkår for lokalnummerplan Lokalnummerplan omfatter kald til lav takst mellem virksomhedens telefoner på aftalen: Mobil til Mobil, Mobil til Fastnet og Fastnet til Mobil. Taksering indenfor Lokalnummerplan vil som standard blive aktiveret med udgangspunkt i forbrugstaksering (pr. sekund). Indgår der fastnetnumre i Lokalnummerplan, forudsættes at virksomheden har indgået en aftale med Telenor om Fastnet eller Direkte Linie. For yderligere information, henvises til Priser og Vilkår for Mobildata- og fax, Priser og Vilkår for Telenor Fastnet samt Priser og Vilkår for Multiplan, som findes på Kortnummer i Lokalnummerplan Virksomheden kan vælge at oprette hver bruger med et kortnummer, som der kan ringes på indenfor Lokalnummerplanen. Kortnummeret kan være på 3-8 cifre og kan ikke være et af følgende: 0, 2, 3, 9 eller kortnumre der starter med 0. Et kortnummer kan ikke være en delmængde af et andet kortnummer. Såfremt der vælges kortnumre til brugerne i Lokalnummerplanen, skal der vælges en Escapekode, som kan være individuel for brugerne. Escapekoden bruges for at kunne skelne mellem kald foretaget til kortnumre og til almindelige lange numre (8 cifre). Der er tre muligheder for at vælge Escape-kode: Tast 0 (nul) for at ringe ud af gruppen. Ved valg af kortnummer implementeres denne opsætning automatisk. Tast 0 (nul) for at ringe ind i gruppen. Uden brug af 0 (nul). Der skal ringes med langt nummer (8 cifre). Alle brugere ringer til lav intern takst, uanset om der benyttes kortnumre eller ej. Basisaftale Extra opsættes som standard med escapekode 0 ud af gruppen. Vilkår for Fastpris i Lokalnummerplan Virksomheden betaler en fast pris (pr. GSM abonnement) til kald indenfor Lokalnummerplanen ( Mobil til Mobil og Mobil til Fastnet ) op til en grænse på minutter pr. måned pr. GSM nummer. Herefter vil din virksomhed blive faktureret til normal taksering indenfor Lokalnummerplan for de efterfølgende minutter. Abonnementet for Fastpris i Lokalnummerplan er en del af Basisaftale Extra, og abonnementsafgift for Fastpris i Lokalnummerplan er indregnet i den anførte abonnementsafgift for Basisaftale Extra. Produktet kan

7 17 kun pålægges Erhvervsabonnementer, der har Lokalnummerplan. Fastnet til Mobil opkald indenfor Lokalnummerplan vil derfor forsat være takseret. Fastpris i Lokalnummerplan kan ikke kombineres med Fastpris abonnement og gælder kun ved udgående kald i Danmark. De inkluderede minutter omfatter viderestilling inden for Lokalnummerplanen, og der takseres ikke for opkaldsafgift. Omstilling er gratis indenfor Lokalnummerplan og tæller derfor ikke med i de inkluderede minutter. Der taksteres for opkaldsforsøgsafgift. Fastpris i lokalnummerplan er en del af Basisaftale Extra, men produktet kan individuelt pålægges/fjernes fra det enkelte Erhvervsabonnement. Det anbefales samtlige Erhvervs abonnementer at pålægge Fastpris i Lokalnummerplan. Vilkår for Zoneplan Zonepriserne er gældende indenfor zonen, som defineres i vores system ud fra det respektive matrikelnummer. Hvis virksomheden skifter adresse, skal Virksomhedszonen oprettes på ny, og der opkræves et oprettelsesgebyr. Zoner kan kun oprettes i Danmark. Der ydes ikke rabat på opkaldsforsøg, viderestilling og opkald til særligt takserede numre og tjenester. De adresser, som virksomheden ønsker en zone omkring, skal have en relation til virksomheden, enten i form af ejerskab af adressen eller i form af stærk tilknytning til adressen f.eks. deltager i byggeprojekt på adressen. Oprettelsen af Søgeplan kan tage op til 4 timer fra det tidspunkt, hvor Telenor starter aktiveringen. Oprettelse af Søgeplan sker på hverdag mellem kl til Ved nummerportering fra anden operatør, kan der forventes forstyrrelse på kundens telefoni på selve implementeringsdagen. Det påkræves for Søgeplan, at virksomheden har Multiplan Selvbetjening (Lokalnummerplan). Der skal dog oprettes selvstændige administrator rettigheder for Selvbetjening til nærværende Søgeplan - det bemærkes, at det kan være samme administrator, der både kan redigere i Lokalnummerplan og Søgeplan. Ved oprettelsen af Søgeplan vil åbningstiden være sat til døgnåben. Administrator kan efterfølgende tilpasse åbningstiden efter virksomhedens behov. Administratoren vil, når Søgeplanen er aktiveret, modtage en velkomstmail på aftalte adresse med angivelse af telefonnummer samt PIN-kode til Telefonsvareren. Endvidere medfølger der information om adgangskode for Selvbetjening til Søgeplanen. Der henvises til Kom godt i gang - administrator og Kom godt i gang - medlemmer på for opsætning Søgeplan. Den interne søgeproces, der finder sted mellem medlemmerne på en Søgeplan, taksteres ikke. Modtager et medlem et kald direkte på mobilen uden om Søgeplanen, gælder den til hver tid gældende takst for Viderestilling, såfremt denne er aktiveret. Søgeplan fungerer kun for mobiltelefoner som befinder sig i Danmark 18 Vilkår for Søgeplan Oprettelse af Søgeplan og anvendelse af Søgeplan Menu på mobiltelefonen (mulighed for at melde sig aktiv og passiv ) kan kræve, at nogle af virksomhedens SIMkort skal udskiftes. Udskiftningen følger den til enhver tid gældende pris for udskiftning af SIM-kort. SMS afsendt via Søgeplan menuen taksteres til den hver tid gældende takst for SMS - afhængig af kundens abonnement. Det er en forudsætning for produktet Søgeplan, at virksomheden har en Lokalnummerplan. Medlemmer på Søgeplan kan ikke have Flexiplan. 19 Vilkår for Multiplan Selvbetjening Med Multiplan Selvbetjening kan der redigeres i Lokalnummerplan, Søgeplan og Spærreplan. På.dk kan du finde brugervejledninger til Selvbetjening. Multiplan Selvbetjening vil logge alle de aktiviteter, der foretages. Virksomheden er ansvarlig for de redigeringer, inkl. økonomisk konse kvens, der foretages via virksomhedens egen brug af Multiplan Selvbetjening.

8 Basisaftale Telenors sikkerhedsmodul til Multiplan Selvbetjening gør brug af lagring af informationer lokalt på virksomheden s maskine i forbindelse med Log-in og log-out. Oplysningerne indeholder ikke informationer om brugeren. Denne Internet teknologi betegnes som Cookies. Der kan foretages redigeringer via Multiplan Selvbetjening 24 timer i døgnet. Telenor kan dog ikke garantere driftssupport uden for normal arbejdstid (8.00 til 16.00) på hverdage. Virksomheden skal angive et unikt brugernavn pr. login profil. Da brugernavnet desuden skal være unikt i forhold til Telenors samlede kundebase, vil Telenor tilføje en 3-6-cifret tal kombination til det ønskede brugernavn. Når virksomheden er oprettet med Multiplan Selvbetjening vil brugeren på den angivne adresse få tilsendt velkomst mail indeholdende brugernavn inkl cifret tal kombination samt adgangskode til brug ved 1. niveau Log-in. Det angivne telefonnummer vil få tilsendt SMS med kode til brug for 2. niveau Log-in. 20 Generelt for Multiplan Multiplan produkter virker som udgangspunkt kun i Danmark. Multiplan funktionaliteter for virksom hedens brugere tilvælges på Multiplan løsningsoversigt. Telenor er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved software og licenser leveret af partner. 21 Fejlretning Kunden skal ved fejl vurdere, om det skyldes leverance fra Telenor eller partner. Ved fejl relateret til Telenor kontaktes Telenor Hotline. Fejlretning vil ske på hverdage mellem kl til Det bemærkes, at Telenor Hotline og partner sam arbejder for at løse evt. fejl. Det er en forudsætning, at kunden kender til, og anvender de værktøjer, der er til gængelige for Gruppe Søgeplan via Telenor A/S Skelagervej Aalborg CVR Telefon: Fax: dk/kontakt Web: