Susan Hart i forordet fra bogen Traumer set med barnets øjne Ved Fysioterapeut Iben Iversen & Musiker/musikpædagog Mads Jakob Haagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Susan Hart i forordet fra bogen Traumer set med barnets øjne Ved Fysioterapeut Iben Iversen & Musiker/musikpædagog Mads Jakob Haagen"

Transkript

1 Udviklingsprojekt for børn på Hanstholm asylcenter. Slut rapport Gennem leg og musik at styrke børns selvreguleringsevner Kernen er at give børnene lov til og opmuntre dem til at følge den naturlige bane for deres følelsesmæssige chokreaktioner på vanskelige begivenheder uden at forsøge at censurere eller kontrollere disse reaktioner Susan Hart i forordet fra bogen Traumer set med barnets øjne Ved Fysioterapeut Iben Iversen & Musiker/musikpædagog Mads Jakob Haagen

2 Indholdsfortegnelse 0. Resume Projektet Ny metode til børn med traumer Tidsplan Øvrige samarbejdspartnere Projektindhold og - aktiviteter Teoretisk afklaring og afgrænsning Effektmåling i forhold til målgruppen Succeskriterier... 7 Succeskriterier for erfaringsdelen:... 7 Succeskriterier for metode delen: Fastholdelse af effekt Dokumentation Formidling/videndeling... 9 Bilag: 1) Feedback fra Anette Bendixsen, Konsulent, Pædagogik og Integration, Børn og Unge, Århus Kommune 2) Feedback fra Udviklingskonsulent Mia Wæver Woetmann, Ikast- Brande kommune 3) Feedback fra formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen 4) Regnskab 5) Revisor erklæring, Revision 1, Erling Thomsen

3 1 0. Resume Målgruppe: Børn under 6 år fra Hanstholm Asylcenter Aktiviteter: Projektets aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen. Der er således gennemført 3x10 workshops i Børnehaven Regnbuen og 3 workshops i Babyschool (tilbud til kvinder med børn på 0-2 år). Resultat: Projektet har givet erfaring med hvordan leg og musik kan benyttes til at hele og forebygge virkningen af traumer hos børnehavebørn. Vi planlægger at videreudvikle metoden i samarbejde med Røde Kors Jelling til blandt andet at kunne bruges for børn i klasse og til at inkludere børnenes forældre. Effekt: 17 børn ud af 35 børn var stadig på Asylcenter Hanstholm ved projektets afslutning, og er tilsammen blevet vurderet på 35 symptomer på traumer. Den gennemsnitlige symptom score er på en skala fra 1-10 faldet fra 5,99 til 3.03, dvs. at alle symptomer er i faldet 2,96 i gennemsnit. Samtidig er personalets generelle viden og forståelse for børns traumer blevet større. Vigtigste læring: Et velgennemprøvet materiale som virker til målgruppen, og erfaring med hvordan vi kan lave workshops som kan rumme og hjælpe de udadreagerende børn. Formidling af viden: Projektets viden er formidlet gennem oplæg af metoden i til pædagoger og ledere på børneområdet i Ikast- Brande og Århus kommuner, BUPL Århus og i foreningen Børns Livskundskab. PR: Der er gjort opmærksom på projektet gennem ovennævnte møder og i relevante fagfora. Projektet har desuden været nævnt i Hanstholm Posten og Thisted Dagblad. Vurdering: Projektet vurderes som succesfuldt, idet projektets aktiviteter i alt væsentligt er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 1

4 2 1. Projektet Ny metode til børn med traumer Dette er en rapport over metodeudviklingsprojektet Ny metode til børn med traumer på Hanstholm Asylcenter, marts marts Projektet er udarbejdet af Fysioterapeut Iben Iversen og Musiker og musikpædagog Mads Jakob Haagen, i samarbejde med teamleder af det sociale team Inge Kam Larsen Hanstholm asylcenter. Formålet med projektet har været at udvikle et supplement til den gængse faglighed i danske asylbørnehaver, sekundært til børnehaver i hele landet, hvor der er børn med lignende behov. Vi har arbejdet med at udvikle musikalske aktiviteter og lege for børnehavebørn, som kan støtte deres selvregulering. Selvregulering er nervesystemets evne til at regulere blandt andet basal opmærksomhedsstyrring, stofskifte, kropstilstand og affekt på en måde, som er relevant i forhold til omgivelserne. Tanken har været at udvikle en metode som henvender sig til grupper, og ikke er afhængig af talt sprog. Metoden, som vi benytter os af, bygger på Maggie Kline og Peter Levines bog Traumer set med barnets øjne og Alé Duartes undervisning i to workshops i Danmark i maj 2013 og Kernen i teorien er at små og store overvældende begivenheder kan overbelaste barnets nervesystem og medføre ændringer i adfærd og give psykiske symptomer. Det beskrives endvidere, hvordan de voksne, ved hjælp af enkle principper, kan støtte barnet i at komme sig, dvs. genvinde modstandskraft og dermed mulighed for at trives. Det særlige ved metoden er at arbejde med børns traumer med kroppen og nervesystemet som fokuspunkt. Dette er, ifølge Cand. Psych. Susan Hart, som har skrevet forord til bogen, velegnet til at arbejde med børn, som ikke har gavn af eller mulighed for almindelige terapeutiske metoder, som benytter sig af verbalt sprog, hvad enten det er symboliserende, analyserende eller narrative metoder. Vi bruger primært musik og leg. Musik fordi det inviterer til engagerede synkroniserede samspil, og leg fordi det er børnenes naturlige lærings- og udtryksform. Asylbørn og deres familier lever i et enormt pres, vores ønske har været at udvikle en metode som kan støtte børnenes modstandsdygtighed og bevare fokus på tryg tilknytning og udvikling i gennem en svær tid. 2. Tidsplan I forhold til den oprindelige tidsplan er evaluerings- og formidlingsfasen trukket noget ud. Den endelige plan kom til at se således ud. Forberedelse Workshops Hanstholm Evaluering og formidling jan marts 14 marts august 14 Sep 14 marts 15 Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 2

5 3 3. Øvrige samarbejdspartnere Projektets øvrige samarbejdspartnere har været: Finn Thomas Heintzelmann leder af Børnehuset, samt børnehusets øvrige personale. Deres opgaver har været; Ledsagelse af børn og tilstedeværelse under workshop, som den trygge person som kender børnene samt sparring og feedback fra det pædagogiske perspektiv. Ale Duarte har bistået med gode råd og supervision. Ale Duarte har erfaring fra arbejdet med traumer hos ofre, især børn, for naturkatastrofer (jordskælv, tsunamier, flodbølger) i Kina, Thailand, Brasilien, New Orleans og Japan. 4. Projektindhold og - aktiviteter Kernen i projektet er traumebehandling af børnehavebørn i Legestuen ved Hanstholm asylcenter. Vi har over en periode på 6 måneder afholdt: - 10 gange 3 workshops med grupper af 6 14 børn. - 3 workshops med børn under to år og deres mødre. - 4 undervisnings/evaluerings gange med personalet i Legestuen. Øvelserne/legene har sigtet på at hjælpe barnet gennem en naturlige, sund aktiveringscyklus: aktivering af kemiske og hormonelle reaktioner, igangsættelse af de relevante sansemotoriske respons, der varetager orientering, beskyttelse, forsvar eller flugt, derefter udladning af den overskydende energi for til sidst at vende tilbage til afslappet opmærksomhed og fysiologisk ligevægt. (Peter Levine & Maggie Kleine, Traumer set med barnets øjne.) Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 3

6 4 Vi har blandt andet taget udgangspunkt i aktiviteten STOMP, som Mads gennem de sidste 10 år har udviklet specielt til målgruppen. STOMP er musik på ikke- musikinstrumenter f.eks. store murerbaljer. Vi bruger desuden sangleg og fangeleg. Vi laver kropsbevidsthedsøvelser med rasleæg, åndedrætsøvelser, afspænding. Endelig bruger vi, det vi kalder multifokus- aktiviteter. Multifokus aktiviteter har flere funktioner, dels kan børnene ikke koncentrere sig i lang tid om leder- centrerede aktiviteter, dels kan mange af børnene bedst mødes i en en- til- en kontakt. Vi har brugt redskaber fra vores stamfaglighed, altså fysioterapi og musikpædagogik, men vinkler aktiviteterne således, at fokus flyttes fra at gennemføre selve aktiviteten, til at støtte barnet i at mærke sig selv og følge sin egen impuls i den givne ramme. Det vigtigste har været at have det sjovt at børnene har oplevet at blive taget alvorligt, og fået støtte til at lære nye færdigheder og øge deres kompetencer i forhold til at deltage i aktiviteter med en oplevelse af personlig succes. Vi har haft forældre med i tre workshops i babyschool, og måtte indse, at det at have forældre med udgør en række udfordringer i sig selv både metodisk, kommunikationsmæssigt og logistisk. I denne omgang valgte vi derfor at nedprioritere forældre inddragelsen og bruge ressourcerne på selve metoden. Det var vores hensigt, at udvikle metoden i tæt samarbejde med personalet i legestuen på Hanstholm asylcenter. Metoden er imidlertid meget anderledes end den STROF tilgang, som er den anvendte pædagogik i danske asylbørnehaver. STROF står blandt andet for struktur, ritualer og trygheds skabende samtaler. Og i starten af projektet havde vi ikke noget reelt alternativ til voksenstyring, stram struktur og skæld ud. Og det var, forståeligt nok, svært for personalet, at se meningen med den megen tumult som synes grundløs i en hverdag, som var kaotisk og presset nok i forvejen. Derfor valgte vi, efter anbefaling fra afdelingsleder Inge Kam Larsen, at lade projektets metode og den gældende pædagogik i børnehaven være to klart adskilte metoder. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 4

7 5 5. Teoretisk afklaring og afgrænsning Det kan være svært at vide, om et barns adfærd skyldes henholdsvis traumatisering, sociale omstændigheder/belastninger, opdragelse eller kulturelle forskelle, og dette har været genstand for dialog gennem hele projektperioden. En af knasterne har vist sig at være traumebegrebet, hvor traumebegrebet traditionelt har været forbeholdt det, at være udsat for eller vidne til enkelt livstruende begivenheder. Altså groft sagt; hvis barnet ikke har været i direkte livstruende situationer som følge af krig, vil man ikke kunne tale om traumatisering. I nyere litteratur om post traumatisk stress forstyrrelse (PTSD) taler man generelt om dosis- respons, altså jo mere voldsomt, indgribende og langvarigt belastningen er jo skadeligere og alvorligere symptom billede kan man forvente, på den anden side kan oplevelser, der som udgangspunkt virker som lav- risikooplevelser, være yderst traumatiserende for den enkelte. Endelig påvirker det at blive udsat for et traume barnets evne til tryg tilknytning, ligesom det at være trygt tilknyttet til omsorgspersoner øger barnets modstandskraften over for traumer. Projektets ide og metode er dog ikke afhængig af forekomst af PTSD diagnosticeret eller ikke- diagnosticeret. Projektets ide er at lave aktiviteter som inviterer det enkelte barn ind i engagerende samspil, på en måde som afspejler barnets zone for nærmeste udvikling, og som giver barnet en følelse af succes. Aktiviteterne tilpasses gruppen som helhed eller børn som vi har udvalgt, som ser ud til at have særlige behov. Når vi arbejder men et eller et par børn som målgruppe er børnegruppen det fællesskabet, som børnene søges at blive relevant engagerede og inkluderede i. Derfor har vi arbejdet med at ændre ordet traumebehandling til at tale om at støtte børns selvreguleringskompetencer i stedet for. Og da traumer (kliniske og subkliniske) i denne forståelse, rammer børns selvregulering, hvor selvreguleringen forstås som nervesystemets evne til at regulere de indre organer, kropstilstand, stofskifte, opmærksomhed og affekt relevant i forhold til omgivelserne. Da alle børn kan profitere af bedre selvregulering/ affektregulering, giver brugen af metoden mening uden at komme ind i diskussioner omkring definition af traumer, og andre årsagsforhold. Desuden forklarer det metodens egnethed i forhold til at kunne støtte alle børn, uanset om de er normalt udviklede, socialt belastede (udsat for stress), traumatiserede eller har udviklingsforstyrrelser Effektmåling i forhold til målgruppen Vi har målt metodens effekt på målgruppen ved at personalet i Hanstholm Asylbørnehave har fundet et antal symptomer (1 til 5) på hver af børnene og givet dem en værdi på en skala fra Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 5

8 6 1 betyder at symptomet er lidt generende ind i mellem, hvor 10 betyder at symptomet begrænser barnets funktionsmuligheder væsentligt næsten hele tiden. Disse symptomer er så igen blevet vurderet i slutningen af forløbet. 17 børn ud af 35 var stadig på Hanstholm Asylcenter ved projektets afslutning, og er tilsammen blevet vurderet på 35 symptomer. Den gennemsnitlige symptom score er faldet fra 5,99 til 3.03, dvs. at alle symptomer er i gennemsnittet faldet 2,96. Det fordeler sig således: Ved 8 af 17 børn er alle deres symptomer formindsket 2 point eller mere Ved 6 børn er deres symptomer formindsket 1 point eller mere 1 barn har det ikke flyttet sig Og ved 2 børn er deres symptom forværret hhv. 2 og 3 point Figur 1 Børnenes score Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 6

9 7 Figur 2 Børnenes score 7. Succeskriterier De forventede resultater på kort og langt sigt. Vores primære mål har været at få erfaring med metoden, altså erfaring med hvordan musik og kropslige lege kan hjælpe det enkelte barn med at øge dets selvreguleringskompetencer. På den måde være med til at udvikle en metode, som via aktiviteter, på en gang er helende og økonomisk overkommelig. På længere sigt ønsker vi at være med til at supplere den gængse pædagogik omkring traumatiserede børn i danske asylcentre og andre sammenhænge hvor der er børn med lignende problemstillinger. Succeskriterierne deler sig derfor i to grupper, dels en erfarings del og dels succeskriterier for selve metoden: Succeskriterier for erfaringsdelen: Vi har fået erfaring med metoden og har gennemprøvet materiale klar til formidling, hvilket er en klar succes. Endvidere er 35 børn startede op i forløbet og 17 børn har gennemført det, dvs. at de var tilstede både første og sidste eller næstsidste gang. Det giver en gennemførsels andel på 48,6 %. Det er lidt mindre end vores målsætningen på 60%, men tilfredsstillende i forhold til, at den tid flygtninge generelt opholder sig på Asylcentre i Danmark er afkortet væsentligt i perioden. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 7

10 8 Vi har fået viden om, hvordan vi kan se/måle effekten af metoden på børnene, hvilket ligeledes er opfyldelse af et succes kriterie. Endelig har vi fået erfaring med hvordan metoden spiller sammen med den gængse pædagogik STROF, og erfaring med at samarbejde med det pædagogiske personale. Vi evaluerer dog ikke direkte på personalts faglige udbytte, da vi som tidligere nævnt besluttede at personalet ikke skulle være en del af selve metodeudviklingsprojektet. I stedet har vi haft et dialog møde omkring samarbejdet og forløbet, hvor flere personaler giver udtryk for, at have fået en større generel viden og forståelse for børn traumer. Succeskriterier for metode delen: Børnenes symptomer, er som nævnt under Effekt i forhold til målgrupper i gennemsnittet faldet fra 5,99 til 3.03, dvs. at alle symptomer er i gennemsnittet faldet 2,96. Hvilket er bedre end forventet, og har givet et forsigtigt fingerpeg om, at der muligvis kan have været nogen effekt af metoden. Det har endvidere givet os mod på næste skridt, nemlig at planlægge at bruge en standardiseret test til at undersøge effekten af metoden i vores næste projekt. Vi har ikke evalueret forældrene og pædagogernes oplevelse af metodens virkning, da de ikke har været med på en måde, så det ville give mening. Metodens vision, teori og erfaring har imidlertid vist sig at passe meget præcist til de ønsker og behov, som Pædagogisk Enhed, Røde Kors Asyl har på børneområdet, og de er derfor blevet vores samarbejdspartnere på næste projekt. Fokus her vil som nævnt være at arbejde med at teste metoden med standardiserede test på gruppen af børnehave børn, der ud over planlægger vi at arbejde med hvordan forældre bedst inddrages, og hvordan metoden kan udvikles til at kunne bruges til indskolingsbørn (0.- 2.) klasse. Vi anser dette som vigtige skridt på vejen i forhold til vores langsigtede mål om at supplere den gængse pædagogik omkring traumatiserede børn i danske asylcentre, og børn i andre sammenhænge med lignende problemstillinger. 8. Fastholdelse af effekt Konkret fastholdelse af effekt er ikke relevant i nærværende projekt. Men vi planlægger på baggrund af dette projekt, som nævnt, et kommende projekt. Afhængig af dette kommende projektets succes vil Røde Kors efter projektets afslutning at fastholde effekten og udbrede metoden til andre enheder i Pædagogisk Enhed (skoler og børnehaver) i Røde Kors. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 8

11 9 9. Dokumentation Trygfondens donation til projektet har været nævnt i Hanstholm Posten og Thisted Dagblad. Der udover er projektet dokumenteret i udarbejdelsen af nærværende rapport, og ved at flertallet af de afholdte workshops optaget på film. Filmmaterialet har været brugt under afholdelse af foredrag og workshops til at formidle og illustrere metoden, vise interaktionerne mellem børn og voksne og give et indtryk af enkelte børns udvikling. 10. Formidling/videndeling Hvordan vil I udbrede budskabet? Vi har afholdt møder arrangeret i samarbejde med Anette Bendixsen, Konsulent, Pædagogik og Integration, Børn og Unge, Århus Kommune (Bilag 1) og Udviklingskonsulent Mia Wæver Woetmann, Ikast- Brande kommune (Bilag 2) og for formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen (Bilag 3). Desuden formidlet projektets resultater på et Erfaringsudvekslings møde i Børns Livskundskaber den Vi havde planlagt at henvende os til en række fagblade med metoden, det har vi imidlertid udskudt til anden del af projektet, da vi synes det, vi har at komme med på nuværende tidspunkt er lidt for tyndt til at skrive en artikel som formidler erfaringerne og metoden til andre faggrupper. Endelig vil erfaring og filmklip indgå i det videre arbejde med at udvikle og formidle metoden. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 9

12 Bilag 1 Mads Jakob Haagen Tak for et godt møde Anette Bendixsen 26. februar 2015 kl Til: Mads Jakob Haagen Kære Mads I lige måde! Rigtig spændende at høre om jeres projekt og jeres videre tanker. Som Lene Syberg nævnte var det ærgerligt at vi ikke havde en person med fra Sundhed og Trivsel, men håber I får kontakt med dem. Flg. deltog i mødet: Marie Buhl Jung. Områdechef for område Silkeborgvej Lene Syberg, Dagtilbudsleder i Brabrand Jette Nissen, PPR teamleder, PPR Sydvest Silkeborgvej Susanne Hamborg, Pædagogisk leder i Spiren, Tovshøj Dagtilbud Morten Kling, Dagtilbudsleder i Gellerup Anette Bendixsen, Sprogkonsulent for område Silkeborgvej, Pædagogik og Integration/B og U. Det var et super godt arrangement med mange fædre og mødrej Med venlig hilsen Anette Bendixsen Konsulent : E mail: BØRN OG UNGE Pædagogik og Integration Aarhus Kommune Grøndalsvej 2, Postboks 4069, 8260 Viby J

13 Bilag 2 Mads Jakob Haagen Vedr.: Re: Trygbørn Ikast Brande kommune Mia Wæver Woetmann brande.dk> 10. marts 2015 kl Til: mads jakob haagen Hej Mads Jacob Hermed lidt feedback tl jeres afrapportering til Tryg Fonden. Jeg har også fået en af de pædagoger, der deltog i arrangementet til at skrive et par linjer og tænker, at det kan gøre det ud for punkt 3 :-) Håber, det er fyldestgørende, ellers må du vende tilbage. Mia Wæver Woetmann, Udviklingskonslent, Ikast-Brande Kommune Torsdag den 5. marts 2015 havde vi den fornøjelse at kunne invitere vores pædagogiske personale på daginstitutionsområdet til fyraftensmøde med Iben og Mads Jacob. Fyraftensmødet blev afholdt i Ejstrupholm Hallen og temaet var udvikling af børns selvreguleringsmekanismer gennem leg og musik. Oplægget bestod af en god blanding mellem små teoretiske oplæg og små filmklip fra Iben og Mads Jacobs arbejde med flygtningebørn på Asylcentret i Hanstholm. Jeg oplevede, at det det fungerede rigtig godt for tilhørerne - ikke mindst på grund af Iben og Mads Jacobs evne til at formidle på en indlevende måde. Vi fik præsenteret nogle spændende resultater og en viden, som ikke kun er relevant i forhold til flygtningebørn, men mange også mange andre børn, som vi møder i vores daglige arbejde. Lea Gitz Hansen, Pædagog, Børneby Øster, Ikast-Brande Kommune Som følge af, at vi i det daglige kender til arbejdet med børn, gav oplægget om håndtering og, ikke mindst, synet på, hvordan vi kan nå børnene via musik og bevægelse rigtig god mening. Personligt står jeg ofte med børn, som har en svær tilgang til livet og jeg blev styrket i min tro på, at jeg gør noget godt for og med de børn. Den rolige og ligefremme måde som Iben og Mads Jacob fremlagde børns forskellige udfordringer på, afspejler at de selv tror på det de gør og det er altafgørende for os som publikum. En spændende og anderledes faglig aften. Tak for det. Med venlig hilsen Mia Wæver Woetmann Udviklingskonsulent Daginstitutionsafdelingen Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede Tlf Mobil Personlig e.mail: brande.dk Sikkerpost: brande.dk Ikast-Brande Kommunens hjemmeside: Der kan sendes sikker post direkte til mig ved at skrive brande.dk i adressefeltet og tilføje brande.dk i emnefeltet.

14 Bilag 3 Mads Jakob Haagen Vedr.: Re: Opslag til arr. i Aarhus Marianne Gilbert Nielsen 20. marts 2015 kl Til: mads jakob haagen Hej Mads Jacob Selv tak for sidst. Det var en rigtig god og meget inspirerende aften. Omtale af arrangementet: Mandag den 9. marts deltog omkring 20 pædagoger i et fyraftensmøde ved BUPL Århus og BUPL Østjylland. emaet var et udviklingsprojekt gennemført af Mads Jacob Hagen og Iben Iversen på Hanstholm Asylcenter. Med sig til arrangementet havde de taget Inge Kam Larsen, socialpædagog og afdelingsleder af det sociale team på Hanstholm Asylcenter. Sammen leverede de en meget inspirerende aften, der var vedrørende for alle de tilstedeværende, hvad enten de var pædagoger, der arbejdede med særlige børn eller almindelige daginstitutioner/skoler. Inge Kam Larsen gav en rørende og alvorlig beskrivelse af de børn og familier, der modtages på Asylcentret. Det gav de tilstedeværende et indblik i, hvilke oplevelser børnene kan have oplevet undervejs til Danmark og hvordan, det er som barn at dumpe ned i en virkelighed, der er helt anderledes, end den, man kommer fra. Dette gav den grundlæggende forståelsesramme af børnenes situation og udfordringer, således at Mads Jacob og Iben kunne fortsætte med at fortælle om deres arbejde med børnene. Igen spændende og medlevende gennemgang af såvel den teoretiske viden bag og deres konkrete arbejde med børnene. Dette foregik i en vekslen mellem snak og fremvisning af videooptagelser af konkrete forløb. Alt i alt en spændende og givende aften. Kan kun varmt anbefales. Håber, at det var noget i den stil. Ellers må du vende tilbage. God weekend Med venlig hilsen Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus BUPLÅrhus direkte mobil Fra: mads jakob haagen Til: Marianne Gilbert Nielsen Dato: :04 Emne: Re: Opslag til arr. i Aarhus Hej Marianne Mange tak for sidst, vi er meget glade for at du og BUPL var med på ideen. Kan jeg stadig få dig til at skrive fem linier om det. Bare din umiddelbare reaktion og rammen? Mange gode hilsner Mads Jakob Haagen

15 Bilag 4 Bilag Beskrivelse Dato Beløb 1 Hotel Klitheden 7. marts kr 800,00 2 Iben timer marts Faktura april kr 3.150,00 3 Faktura MadsJakob.dk 7. marts kr 8.274,70 4 Iben Faktura & 7. marts kr 3.150,00 5 Kamerastativ 13. marts kr 79,00 6 GoPro mounts 19. marts kr 199,00 7 Faktura MadsJakob.dk 20. marts kr 5.118,19 8 Iben Faktura marts kr 3.150,00 9 Gopro Kamera 26.3 kr 2.933, hukommelseskort 1.4 kr 244, hukommelseskort 4.4 kr 366,00 12 ekstern harddisc 31. marts kr 768,00 13 Faktura MadsJakob.dk 2. april kr 5.637,14 14 Iben Faktura April 4. april kr 3.150,00 15 Crepepapir 4. april kr 129,00 16 hoberman 9. april kr 337,41 17 Klitmøller camping og Motel april kr 930,00 18 Kursus Alé 15. april kr 4.200,00 19 Faktura april kr ,50 20 Faktura Iben april kr ,00 21 Gopro Skeleton Housing 8. april kr 428,00 22 Gopro Wasabi Batteri 3. april kr 199,00 23 Faktura Iben apr. 22. april kr 6.145,00 24 Hotel 24. april kr 895,00 25 Faktura MadsJakob april kr 7.642,05 26 Time faktura Mads Mar/Apr maj kr 7.875,00 27 Supervision Ale 5. maj kr 950,00 28 Supervision Lone Belling 11. maj kr 2.000,00 29 transport Ale kursus tog 1. maj kr 412,00 30 transport Ale supervision + bro 5. maj kr 2.887,26 31 Faktura MadsJakob maj kr 9.861,87 32 Faktura Iben maj 29. maj kr 8.145,00 33 Overnatning Niels Juul 28. maj kr 895,00 34 Hånddukke 26. maj kr 318,75 35 Dvd ale kursus 11. juni kr 500,00 36 Faktura Madsjakob juni kr 5.220,52 37 Faktura Iben 11. juni 11. juni kr 3.750,00 38 Faktura Iben 19. juni 19. juni kr 3.750,00 39 Mads Faktura kr 5.220,52 40 Hotel Klitmøller aug 14. august kr 1.090,00 41 Faktura Mads Jakob aug kr 7.823,97 42 Faktura Iben aug kr 6.145,00 43 Faktura Iben aug kr 6.250,00 44 Mads Fak aug kr 7.728,10

16 45 Faktura Iben aug kr ,00 46 Nojfilm kr 3.190,00 47 Faktura Iben kr ,00 48 revision 1, Erling Thomsen 19/04/2015 kr 2.500,00 Ialt kr ,98

17 Bilag 5

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG Efter en periode med fuld fart på er det tid til at gøre status, inden sommeren (forhåbentlig) melder sig. I dagtilbuddet har første del af 2015

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere