Susan Hart i forordet fra bogen Traumer set med barnets øjne Ved Fysioterapeut Iben Iversen & Musiker/musikpædagog Mads Jakob Haagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Susan Hart i forordet fra bogen Traumer set med barnets øjne Ved Fysioterapeut Iben Iversen & Musiker/musikpædagog Mads Jakob Haagen"

Transkript

1 Udviklingsprojekt for børn på Hanstholm asylcenter. Slut rapport Gennem leg og musik at styrke børns selvreguleringsevner Kernen er at give børnene lov til og opmuntre dem til at følge den naturlige bane for deres følelsesmæssige chokreaktioner på vanskelige begivenheder uden at forsøge at censurere eller kontrollere disse reaktioner Susan Hart i forordet fra bogen Traumer set med barnets øjne Ved Fysioterapeut Iben Iversen & Musiker/musikpædagog Mads Jakob Haagen

2 Indholdsfortegnelse 0. Resume Projektet Ny metode til børn med traumer Tidsplan Øvrige samarbejdspartnere Projektindhold og - aktiviteter Teoretisk afklaring og afgrænsning Effektmåling i forhold til målgruppen Succeskriterier... 7 Succeskriterier for erfaringsdelen:... 7 Succeskriterier for metode delen: Fastholdelse af effekt Dokumentation Formidling/videndeling... 9 Bilag: 1) Feedback fra Anette Bendixsen, Konsulent, Pædagogik og Integration, Børn og Unge, Århus Kommune 2) Feedback fra Udviklingskonsulent Mia Wæver Woetmann, Ikast- Brande kommune 3) Feedback fra formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen 4) Regnskab 5) Revisor erklæring, Revision 1, Erling Thomsen

3 1 0. Resume Målgruppe: Børn under 6 år fra Hanstholm Asylcenter Aktiviteter: Projektets aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen. Der er således gennemført 3x10 workshops i Børnehaven Regnbuen og 3 workshops i Babyschool (tilbud til kvinder med børn på 0-2 år). Resultat: Projektet har givet erfaring med hvordan leg og musik kan benyttes til at hele og forebygge virkningen af traumer hos børnehavebørn. Vi planlægger at videreudvikle metoden i samarbejde med Røde Kors Jelling til blandt andet at kunne bruges for børn i klasse og til at inkludere børnenes forældre. Effekt: 17 børn ud af 35 børn var stadig på Asylcenter Hanstholm ved projektets afslutning, og er tilsammen blevet vurderet på 35 symptomer på traumer. Den gennemsnitlige symptom score er på en skala fra 1-10 faldet fra 5,99 til 3.03, dvs. at alle symptomer er i faldet 2,96 i gennemsnit. Samtidig er personalets generelle viden og forståelse for børns traumer blevet større. Vigtigste læring: Et velgennemprøvet materiale som virker til målgruppen, og erfaring med hvordan vi kan lave workshops som kan rumme og hjælpe de udadreagerende børn. Formidling af viden: Projektets viden er formidlet gennem oplæg af metoden i til pædagoger og ledere på børneområdet i Ikast- Brande og Århus kommuner, BUPL Århus og i foreningen Børns Livskundskab. PR: Der er gjort opmærksom på projektet gennem ovennævnte møder og i relevante fagfora. Projektet har desuden været nævnt i Hanstholm Posten og Thisted Dagblad. Vurdering: Projektet vurderes som succesfuldt, idet projektets aktiviteter i alt væsentligt er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 1

4 2 1. Projektet Ny metode til børn med traumer Dette er en rapport over metodeudviklingsprojektet Ny metode til børn med traumer på Hanstholm Asylcenter, marts marts Projektet er udarbejdet af Fysioterapeut Iben Iversen og Musiker og musikpædagog Mads Jakob Haagen, i samarbejde med teamleder af det sociale team Inge Kam Larsen Hanstholm asylcenter. Formålet med projektet har været at udvikle et supplement til den gængse faglighed i danske asylbørnehaver, sekundært til børnehaver i hele landet, hvor der er børn med lignende behov. Vi har arbejdet med at udvikle musikalske aktiviteter og lege for børnehavebørn, som kan støtte deres selvregulering. Selvregulering er nervesystemets evne til at regulere blandt andet basal opmærksomhedsstyrring, stofskifte, kropstilstand og affekt på en måde, som er relevant i forhold til omgivelserne. Tanken har været at udvikle en metode som henvender sig til grupper, og ikke er afhængig af talt sprog. Metoden, som vi benytter os af, bygger på Maggie Kline og Peter Levines bog Traumer set med barnets øjne og Alé Duartes undervisning i to workshops i Danmark i maj 2013 og Kernen i teorien er at små og store overvældende begivenheder kan overbelaste barnets nervesystem og medføre ændringer i adfærd og give psykiske symptomer. Det beskrives endvidere, hvordan de voksne, ved hjælp af enkle principper, kan støtte barnet i at komme sig, dvs. genvinde modstandskraft og dermed mulighed for at trives. Det særlige ved metoden er at arbejde med børns traumer med kroppen og nervesystemet som fokuspunkt. Dette er, ifølge Cand. Psych. Susan Hart, som har skrevet forord til bogen, velegnet til at arbejde med børn, som ikke har gavn af eller mulighed for almindelige terapeutiske metoder, som benytter sig af verbalt sprog, hvad enten det er symboliserende, analyserende eller narrative metoder. Vi bruger primært musik og leg. Musik fordi det inviterer til engagerede synkroniserede samspil, og leg fordi det er børnenes naturlige lærings- og udtryksform. Asylbørn og deres familier lever i et enormt pres, vores ønske har været at udvikle en metode som kan støtte børnenes modstandsdygtighed og bevare fokus på tryg tilknytning og udvikling i gennem en svær tid. 2. Tidsplan I forhold til den oprindelige tidsplan er evaluerings- og formidlingsfasen trukket noget ud. Den endelige plan kom til at se således ud. Forberedelse Workshops Hanstholm Evaluering og formidling jan marts 14 marts august 14 Sep 14 marts 15 Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 2

5 3 3. Øvrige samarbejdspartnere Projektets øvrige samarbejdspartnere har været: Finn Thomas Heintzelmann leder af Børnehuset, samt børnehusets øvrige personale. Deres opgaver har været; Ledsagelse af børn og tilstedeværelse under workshop, som den trygge person som kender børnene samt sparring og feedback fra det pædagogiske perspektiv. Ale Duarte har bistået med gode råd og supervision. Ale Duarte har erfaring fra arbejdet med traumer hos ofre, især børn, for naturkatastrofer (jordskælv, tsunamier, flodbølger) i Kina, Thailand, Brasilien, New Orleans og Japan. 4. Projektindhold og - aktiviteter Kernen i projektet er traumebehandling af børnehavebørn i Legestuen ved Hanstholm asylcenter. Vi har over en periode på 6 måneder afholdt: - 10 gange 3 workshops med grupper af 6 14 børn. - 3 workshops med børn under to år og deres mødre. - 4 undervisnings/evaluerings gange med personalet i Legestuen. Øvelserne/legene har sigtet på at hjælpe barnet gennem en naturlige, sund aktiveringscyklus: aktivering af kemiske og hormonelle reaktioner, igangsættelse af de relevante sansemotoriske respons, der varetager orientering, beskyttelse, forsvar eller flugt, derefter udladning af den overskydende energi for til sidst at vende tilbage til afslappet opmærksomhed og fysiologisk ligevægt. (Peter Levine & Maggie Kleine, Traumer set med barnets øjne.) Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 3

6 4 Vi har blandt andet taget udgangspunkt i aktiviteten STOMP, som Mads gennem de sidste 10 år har udviklet specielt til målgruppen. STOMP er musik på ikke- musikinstrumenter f.eks. store murerbaljer. Vi bruger desuden sangleg og fangeleg. Vi laver kropsbevidsthedsøvelser med rasleæg, åndedrætsøvelser, afspænding. Endelig bruger vi, det vi kalder multifokus- aktiviteter. Multifokus aktiviteter har flere funktioner, dels kan børnene ikke koncentrere sig i lang tid om leder- centrerede aktiviteter, dels kan mange af børnene bedst mødes i en en- til- en kontakt. Vi har brugt redskaber fra vores stamfaglighed, altså fysioterapi og musikpædagogik, men vinkler aktiviteterne således, at fokus flyttes fra at gennemføre selve aktiviteten, til at støtte barnet i at mærke sig selv og følge sin egen impuls i den givne ramme. Det vigtigste har været at have det sjovt at børnene har oplevet at blive taget alvorligt, og fået støtte til at lære nye færdigheder og øge deres kompetencer i forhold til at deltage i aktiviteter med en oplevelse af personlig succes. Vi har haft forældre med i tre workshops i babyschool, og måtte indse, at det at have forældre med udgør en række udfordringer i sig selv både metodisk, kommunikationsmæssigt og logistisk. I denne omgang valgte vi derfor at nedprioritere forældre inddragelsen og bruge ressourcerne på selve metoden. Det var vores hensigt, at udvikle metoden i tæt samarbejde med personalet i legestuen på Hanstholm asylcenter. Metoden er imidlertid meget anderledes end den STROF tilgang, som er den anvendte pædagogik i danske asylbørnehaver. STROF står blandt andet for struktur, ritualer og trygheds skabende samtaler. Og i starten af projektet havde vi ikke noget reelt alternativ til voksenstyring, stram struktur og skæld ud. Og det var, forståeligt nok, svært for personalet, at se meningen med den megen tumult som synes grundløs i en hverdag, som var kaotisk og presset nok i forvejen. Derfor valgte vi, efter anbefaling fra afdelingsleder Inge Kam Larsen, at lade projektets metode og den gældende pædagogik i børnehaven være to klart adskilte metoder. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 4

7 5 5. Teoretisk afklaring og afgrænsning Det kan være svært at vide, om et barns adfærd skyldes henholdsvis traumatisering, sociale omstændigheder/belastninger, opdragelse eller kulturelle forskelle, og dette har været genstand for dialog gennem hele projektperioden. En af knasterne har vist sig at være traumebegrebet, hvor traumebegrebet traditionelt har været forbeholdt det, at være udsat for eller vidne til enkelt livstruende begivenheder. Altså groft sagt; hvis barnet ikke har været i direkte livstruende situationer som følge af krig, vil man ikke kunne tale om traumatisering. I nyere litteratur om post traumatisk stress forstyrrelse (PTSD) taler man generelt om dosis- respons, altså jo mere voldsomt, indgribende og langvarigt belastningen er jo skadeligere og alvorligere symptom billede kan man forvente, på den anden side kan oplevelser, der som udgangspunkt virker som lav- risikooplevelser, være yderst traumatiserende for den enkelte. Endelig påvirker det at blive udsat for et traume barnets evne til tryg tilknytning, ligesom det at være trygt tilknyttet til omsorgspersoner øger barnets modstandskraften over for traumer. Projektets ide og metode er dog ikke afhængig af forekomst af PTSD diagnosticeret eller ikke- diagnosticeret. Projektets ide er at lave aktiviteter som inviterer det enkelte barn ind i engagerende samspil, på en måde som afspejler barnets zone for nærmeste udvikling, og som giver barnet en følelse af succes. Aktiviteterne tilpasses gruppen som helhed eller børn som vi har udvalgt, som ser ud til at have særlige behov. Når vi arbejder men et eller et par børn som målgruppe er børnegruppen det fællesskabet, som børnene søges at blive relevant engagerede og inkluderede i. Derfor har vi arbejdet med at ændre ordet traumebehandling til at tale om at støtte børns selvreguleringskompetencer i stedet for. Og da traumer (kliniske og subkliniske) i denne forståelse, rammer børns selvregulering, hvor selvreguleringen forstås som nervesystemets evne til at regulere de indre organer, kropstilstand, stofskifte, opmærksomhed og affekt relevant i forhold til omgivelserne. Da alle børn kan profitere af bedre selvregulering/ affektregulering, giver brugen af metoden mening uden at komme ind i diskussioner omkring definition af traumer, og andre årsagsforhold. Desuden forklarer det metodens egnethed i forhold til at kunne støtte alle børn, uanset om de er normalt udviklede, socialt belastede (udsat for stress), traumatiserede eller har udviklingsforstyrrelser Effektmåling i forhold til målgruppen Vi har målt metodens effekt på målgruppen ved at personalet i Hanstholm Asylbørnehave har fundet et antal symptomer (1 til 5) på hver af børnene og givet dem en værdi på en skala fra Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 5

8 6 1 betyder at symptomet er lidt generende ind i mellem, hvor 10 betyder at symptomet begrænser barnets funktionsmuligheder væsentligt næsten hele tiden. Disse symptomer er så igen blevet vurderet i slutningen af forløbet. 17 børn ud af 35 var stadig på Hanstholm Asylcenter ved projektets afslutning, og er tilsammen blevet vurderet på 35 symptomer. Den gennemsnitlige symptom score er faldet fra 5,99 til 3.03, dvs. at alle symptomer er i gennemsnittet faldet 2,96. Det fordeler sig således: Ved 8 af 17 børn er alle deres symptomer formindsket 2 point eller mere Ved 6 børn er deres symptomer formindsket 1 point eller mere 1 barn har det ikke flyttet sig Og ved 2 børn er deres symptom forværret hhv. 2 og 3 point Figur 1 Børnenes score Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 6

9 7 Figur 2 Børnenes score 7. Succeskriterier De forventede resultater på kort og langt sigt. Vores primære mål har været at få erfaring med metoden, altså erfaring med hvordan musik og kropslige lege kan hjælpe det enkelte barn med at øge dets selvreguleringskompetencer. På den måde være med til at udvikle en metode, som via aktiviteter, på en gang er helende og økonomisk overkommelig. På længere sigt ønsker vi at være med til at supplere den gængse pædagogik omkring traumatiserede børn i danske asylcentre og andre sammenhænge hvor der er børn med lignende problemstillinger. Succeskriterierne deler sig derfor i to grupper, dels en erfarings del og dels succeskriterier for selve metoden: Succeskriterier for erfaringsdelen: Vi har fået erfaring med metoden og har gennemprøvet materiale klar til formidling, hvilket er en klar succes. Endvidere er 35 børn startede op i forløbet og 17 børn har gennemført det, dvs. at de var tilstede både første og sidste eller næstsidste gang. Det giver en gennemførsels andel på 48,6 %. Det er lidt mindre end vores målsætningen på 60%, men tilfredsstillende i forhold til, at den tid flygtninge generelt opholder sig på Asylcentre i Danmark er afkortet væsentligt i perioden. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 7

10 8 Vi har fået viden om, hvordan vi kan se/måle effekten af metoden på børnene, hvilket ligeledes er opfyldelse af et succes kriterie. Endelig har vi fået erfaring med hvordan metoden spiller sammen med den gængse pædagogik STROF, og erfaring med at samarbejde med det pædagogiske personale. Vi evaluerer dog ikke direkte på personalts faglige udbytte, da vi som tidligere nævnt besluttede at personalet ikke skulle være en del af selve metodeudviklingsprojektet. I stedet har vi haft et dialog møde omkring samarbejdet og forløbet, hvor flere personaler giver udtryk for, at have fået en større generel viden og forståelse for børn traumer. Succeskriterier for metode delen: Børnenes symptomer, er som nævnt under Effekt i forhold til målgrupper i gennemsnittet faldet fra 5,99 til 3.03, dvs. at alle symptomer er i gennemsnittet faldet 2,96. Hvilket er bedre end forventet, og har givet et forsigtigt fingerpeg om, at der muligvis kan have været nogen effekt af metoden. Det har endvidere givet os mod på næste skridt, nemlig at planlægge at bruge en standardiseret test til at undersøge effekten af metoden i vores næste projekt. Vi har ikke evalueret forældrene og pædagogernes oplevelse af metodens virkning, da de ikke har været med på en måde, så det ville give mening. Metodens vision, teori og erfaring har imidlertid vist sig at passe meget præcist til de ønsker og behov, som Pædagogisk Enhed, Røde Kors Asyl har på børneområdet, og de er derfor blevet vores samarbejdspartnere på næste projekt. Fokus her vil som nævnt være at arbejde med at teste metoden med standardiserede test på gruppen af børnehave børn, der ud over planlægger vi at arbejde med hvordan forældre bedst inddrages, og hvordan metoden kan udvikles til at kunne bruges til indskolingsbørn (0.- 2.) klasse. Vi anser dette som vigtige skridt på vejen i forhold til vores langsigtede mål om at supplere den gængse pædagogik omkring traumatiserede børn i danske asylcentre, og børn i andre sammenhænge med lignende problemstillinger. 8. Fastholdelse af effekt Konkret fastholdelse af effekt er ikke relevant i nærværende projekt. Men vi planlægger på baggrund af dette projekt, som nævnt, et kommende projekt. Afhængig af dette kommende projektets succes vil Røde Kors efter projektets afslutning at fastholde effekten og udbrede metoden til andre enheder i Pædagogisk Enhed (skoler og børnehaver) i Røde Kors. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 8

11 9 9. Dokumentation Trygfondens donation til projektet har været nævnt i Hanstholm Posten og Thisted Dagblad. Der udover er projektet dokumenteret i udarbejdelsen af nærværende rapport, og ved at flertallet af de afholdte workshops optaget på film. Filmmaterialet har været brugt under afholdelse af foredrag og workshops til at formidle og illustrere metoden, vise interaktionerne mellem børn og voksne og give et indtryk af enkelte børns udvikling. 10. Formidling/videndeling Hvordan vil I udbrede budskabet? Vi har afholdt møder arrangeret i samarbejde med Anette Bendixsen, Konsulent, Pædagogik og Integration, Børn og Unge, Århus Kommune (Bilag 1) og Udviklingskonsulent Mia Wæver Woetmann, Ikast- Brande kommune (Bilag 2) og for formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen (Bilag 3). Desuden formidlet projektets resultater på et Erfaringsudvekslings møde i Børns Livskundskaber den Vi havde planlagt at henvende os til en række fagblade med metoden, det har vi imidlertid udskudt til anden del af projektet, da vi synes det, vi har at komme med på nuværende tidspunkt er lidt for tyndt til at skrive en artikel som formidler erfaringerne og metoden til andre faggrupper. Endelig vil erfaring og filmklip indgå i det videre arbejde med at udvikle og formidle metoden. Udviklingsprojekt for børn på danske asylcentre gennem leg og musik at forebygge og hele virkningen af traumer hos børn Mads Jakob Haagen & Iben Iversen 9

12 Bilag 1 Mads Jakob Haagen Tak for et godt møde Anette Bendixsen 26. februar 2015 kl Til: Mads Jakob Haagen Kære Mads I lige måde! Rigtig spændende at høre om jeres projekt og jeres videre tanker. Som Lene Syberg nævnte var det ærgerligt at vi ikke havde en person med fra Sundhed og Trivsel, men håber I får kontakt med dem. Flg. deltog i mødet: Marie Buhl Jung. Områdechef for område Silkeborgvej Lene Syberg, Dagtilbudsleder i Brabrand Jette Nissen, PPR teamleder, PPR Sydvest Silkeborgvej Susanne Hamborg, Pædagogisk leder i Spiren, Tovshøj Dagtilbud Morten Kling, Dagtilbudsleder i Gellerup Anette Bendixsen, Sprogkonsulent for område Silkeborgvej, Pædagogik og Integration/B og U. Det var et super godt arrangement med mange fædre og mødrej Med venlig hilsen Anette Bendixsen Konsulent : E mail: BØRN OG UNGE Pædagogik og Integration Aarhus Kommune Grøndalsvej 2, Postboks 4069, 8260 Viby J

13 Bilag 2 Mads Jakob Haagen Vedr.: Re: Trygbørn Ikast Brande kommune Mia Wæver Woetmann brande.dk> 10. marts 2015 kl Til: mads jakob haagen Hej Mads Jacob Hermed lidt feedback tl jeres afrapportering til Tryg Fonden. Jeg har også fået en af de pædagoger, der deltog i arrangementet til at skrive et par linjer og tænker, at det kan gøre det ud for punkt 3 :-) Håber, det er fyldestgørende, ellers må du vende tilbage. Mia Wæver Woetmann, Udviklingskonslent, Ikast-Brande Kommune Torsdag den 5. marts 2015 havde vi den fornøjelse at kunne invitere vores pædagogiske personale på daginstitutionsområdet til fyraftensmøde med Iben og Mads Jacob. Fyraftensmødet blev afholdt i Ejstrupholm Hallen og temaet var udvikling af børns selvreguleringsmekanismer gennem leg og musik. Oplægget bestod af en god blanding mellem små teoretiske oplæg og små filmklip fra Iben og Mads Jacobs arbejde med flygtningebørn på Asylcentret i Hanstholm. Jeg oplevede, at det det fungerede rigtig godt for tilhørerne - ikke mindst på grund af Iben og Mads Jacobs evne til at formidle på en indlevende måde. Vi fik præsenteret nogle spændende resultater og en viden, som ikke kun er relevant i forhold til flygtningebørn, men mange også mange andre børn, som vi møder i vores daglige arbejde. Lea Gitz Hansen, Pædagog, Børneby Øster, Ikast-Brande Kommune Som følge af, at vi i det daglige kender til arbejdet med børn, gav oplægget om håndtering og, ikke mindst, synet på, hvordan vi kan nå børnene via musik og bevægelse rigtig god mening. Personligt står jeg ofte med børn, som har en svær tilgang til livet og jeg blev styrket i min tro på, at jeg gør noget godt for og med de børn. Den rolige og ligefremme måde som Iben og Mads Jacob fremlagde børns forskellige udfordringer på, afspejler at de selv tror på det de gør og det er altafgørende for os som publikum. En spændende og anderledes faglig aften. Tak for det. Med venlig hilsen Mia Wæver Woetmann Udviklingskonsulent Daginstitutionsafdelingen Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede Tlf Mobil Personlig e.mail: brande.dk Sikkerpost: brande.dk Ikast-Brande Kommunens hjemmeside: Der kan sendes sikker post direkte til mig ved at skrive brande.dk i adressefeltet og tilføje brande.dk i emnefeltet.

14 Bilag 3 Mads Jakob Haagen Vedr.: Re: Opslag til arr. i Aarhus Marianne Gilbert Nielsen 20. marts 2015 kl Til: mads jakob haagen Hej Mads Jacob Selv tak for sidst. Det var en rigtig god og meget inspirerende aften. Omtale af arrangementet: Mandag den 9. marts deltog omkring 20 pædagoger i et fyraftensmøde ved BUPL Århus og BUPL Østjylland. emaet var et udviklingsprojekt gennemført af Mads Jacob Hagen og Iben Iversen på Hanstholm Asylcenter. Med sig til arrangementet havde de taget Inge Kam Larsen, socialpædagog og afdelingsleder af det sociale team på Hanstholm Asylcenter. Sammen leverede de en meget inspirerende aften, der var vedrørende for alle de tilstedeværende, hvad enten de var pædagoger, der arbejdede med særlige børn eller almindelige daginstitutioner/skoler. Inge Kam Larsen gav en rørende og alvorlig beskrivelse af de børn og familier, der modtages på Asylcentret. Det gav de tilstedeværende et indblik i, hvilke oplevelser børnene kan have oplevet undervejs til Danmark og hvordan, det er som barn at dumpe ned i en virkelighed, der er helt anderledes, end den, man kommer fra. Dette gav den grundlæggende forståelsesramme af børnenes situation og udfordringer, således at Mads Jacob og Iben kunne fortsætte med at fortælle om deres arbejde med børnene. Igen spændende og medlevende gennemgang af såvel den teoretiske viden bag og deres konkrete arbejde med børnene. Dette foregik i en vekslen mellem snak og fremvisning af videooptagelser af konkrete forløb. Alt i alt en spændende og givende aften. Kan kun varmt anbefales. Håber, at det var noget i den stil. Ellers må du vende tilbage. God weekend Med venlig hilsen Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus BUPLÅrhus direkte mobil Fra: mads jakob haagen Til: Marianne Gilbert Nielsen Dato: :04 Emne: Re: Opslag til arr. i Aarhus Hej Marianne Mange tak for sidst, vi er meget glade for at du og BUPL var med på ideen. Kan jeg stadig få dig til at skrive fem linier om det. Bare din umiddelbare reaktion og rammen? Mange gode hilsner Mads Jakob Haagen

15 Bilag 4 Bilag Beskrivelse Dato Beløb 1 Hotel Klitheden 7. marts kr 800,00 2 Iben timer marts Faktura april kr 3.150,00 3 Faktura MadsJakob.dk 7. marts kr 8.274,70 4 Iben Faktura & 7. marts kr 3.150,00 5 Kamerastativ 13. marts kr 79,00 6 GoPro mounts 19. marts kr 199,00 7 Faktura MadsJakob.dk 20. marts kr 5.118,19 8 Iben Faktura marts kr 3.150,00 9 Gopro Kamera 26.3 kr 2.933, hukommelseskort 1.4 kr 244, hukommelseskort 4.4 kr 366,00 12 ekstern harddisc 31. marts kr 768,00 13 Faktura MadsJakob.dk 2. april kr 5.637,14 14 Iben Faktura April 4. april kr 3.150,00 15 Crepepapir 4. april kr 129,00 16 hoberman 9. april kr 337,41 17 Klitmøller camping og Motel april kr 930,00 18 Kursus Alé 15. april kr 4.200,00 19 Faktura april kr ,50 20 Faktura Iben april kr ,00 21 Gopro Skeleton Housing 8. april kr 428,00 22 Gopro Wasabi Batteri 3. april kr 199,00 23 Faktura Iben apr. 22. april kr 6.145,00 24 Hotel 24. april kr 895,00 25 Faktura MadsJakob april kr 7.642,05 26 Time faktura Mads Mar/Apr maj kr 7.875,00 27 Supervision Ale 5. maj kr 950,00 28 Supervision Lone Belling 11. maj kr 2.000,00 29 transport Ale kursus tog 1. maj kr 412,00 30 transport Ale supervision + bro 5. maj kr 2.887,26 31 Faktura MadsJakob maj kr 9.861,87 32 Faktura Iben maj 29. maj kr 8.145,00 33 Overnatning Niels Juul 28. maj kr 895,00 34 Hånddukke 26. maj kr 318,75 35 Dvd ale kursus 11. juni kr 500,00 36 Faktura Madsjakob juni kr 5.220,52 37 Faktura Iben 11. juni 11. juni kr 3.750,00 38 Faktura Iben 19. juni 19. juni kr 3.750,00 39 Mads Faktura kr 5.220,52 40 Hotel Klitmøller aug 14. august kr 1.090,00 41 Faktura Mads Jakob aug kr 7.823,97 42 Faktura Iben aug kr 6.145,00 43 Faktura Iben aug kr 6.250,00 44 Mads Fak aug kr 7.728,10

16 45 Faktura Iben aug kr ,00 46 Nojfilm kr 3.190,00 47 Faktura Iben kr ,00 48 revision 1, Erling Thomsen 19/04/2015 kr 2.500,00 Ialt kr ,98

17 Bilag 5

1. Projektbeskrivelse... 1. 2. Tidsplan... 1. 3. Forudsætninger... 2. 4. Projektindhold og -aktiviteter... 2. 5. Organisering... 3

1. Projektbeskrivelse... 1. 2. Tidsplan... 1. 3. Forudsætninger... 2. 4. Projektindhold og -aktiviteter... 2. 5. Organisering... 3 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse... 1 2. Tidsplan... 1 3. Forudsætninger... 2 4. Projektindhold og -aktiviteter... 2 5. Organisering... 3 6. Succeskriterier... 4 Succes kriterier for erfaringsdelen:...

Læs mere

PPR i de nye modtageklasser

PPR i de nye modtageklasser PPR i de nye modtageklasser Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Tosprogskonsulent Karin Horsted Berg PPR psykolog Ann Dalgaard Bødker KL Konference 16. juni 2016 Program for workshop Tredelt oplæg Kort om

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Kirsten Rahbek Sørensen E-mail:

Læs mere

Espe Maria Kahler, Integrationsnet, DFH Side 1. Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel?

Espe Maria Kahler, Integrationsnet, DFH Side 1. Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel? 22.1.15 Side 1 Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel? Side 2 Traumer ligger i nervesystemet. > Ikke i begivenheden > Man kan pege på omstændigheder ved begivenheder, som med større

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016

Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016 Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016 Institutionens navn: Væksthuset Adresse: Jettesvej 10, 8220 Brabrand Telefon: 40226852 Mail: lhans@aarhus.dk cssa@aarhus.dk camhae@aarhus.dk

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede Arbejdet med flygtningebørn og -familier Traumer som en del af det samlede billede Traumer Eksilstress Socioøkonomisk stress 1. Tænk på et flygtningebarn i mistrivsel, som har brug for hjælp. 2. Snak 5

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Tirsdag den 5. maj 2009 kl til onsdag den 13. maj 2009 kl

Tirsdag den 5. maj 2009 kl til onsdag den 13. maj 2009 kl EMBEDSEKSAMEN I PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN Studieadministration GRUNDFAG B: PÆDAGOGISK PSYKOLOGI (2000-ORDNINGEN) Tirsdag den 5. maj 2009 kl. 12.00 til onsdag den 13. maj 2009 kl. 12.00 Et af følgende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Sekundærtraumatisering

Sekundærtraumatisering Traumer Traumer forårsages af overvældende oplevelser, herunder: Alvorlige trusler mod ens liv eller fysiske integritet Alvorlige trusler mod familie og venner Pludselig ødelæggelse af ens hjem eller samfund

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mandag d. 26. juni Said Mobin Hossaini. Said Mobin Hossaini. integrationskonsulent Integrationsnet en del af DFH.

Mandag d. 26. juni Said Mobin Hossaini. Said Mobin Hossaini. integrationskonsulent Integrationsnet en del af DFH. Integrationskonsulent hos Integrationsnet som er en del af DFH. Siden feb. 2011. Har været frivillig i DFUNK ca. 6,5 år. Bl.a. Unge i Danmark og historie fortæller. Samarbejde med ung til ung grupper.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning.

Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. DAGPLEJEN SPROG Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen personlighed,

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

At være frivillig for flygtninge med traumer

At være frivillig for flygtninge med traumer At være frivillig for flygtninge med traumer Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen I Varde, den 15.maj 2017 DFH Integration Eftermiddagens program

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN

SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Væksthuset Væksthuset - et levende, dynamisk hus med en palet af forskellige tilbud og aktiviteter med mange brugere. Væksthuset var i Solrød Avis med en artikel

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESULTATER FRA EFFEKTEVALUERINGEN AF PROGRAMMET 2017 Udarbejdet af Rambøll for Mary Fonden og Red Barnet INDHOLD BAGGRUND SIDE 1 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Målgruppe. Effekter. Teoretisk/empirisk grundlag

Målgruppe. Effekter. Teoretisk/empirisk grundlag Indhold Målgruppe... 2 Effekter... 2 Teoretisk/empirisk grundlag... 2 Behandling... 3 Koordination... 3 Samtaler/Børnemindmapping... 3 Ikke-sproglige aktiviteter... 4 Theraplay... 4 Behandlingsskabelon...

Læs mere

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Leg er læring & læring er leg Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Præsentation Mette Guldager Uddannet pædagog fra Esbjerg seminarium 1998 1999-2004: Souschef 2004 2017: Leder i forskellige

Læs mere

INKLUSION. i dagtilbud. -forskellighed og fællesskab. FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013

INKLUSION. i dagtilbud. -forskellighed og fællesskab. FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013 INKLUSION -forskellighed og fællesskab i dagtilbud FORÆLDREMØDE Børnehuset Svanen Lyngby-Taarbæk Kommune 9. oktober 2013 F O K U S P U N K T E R i en inkluderende pædagogik Et menneskesyn om de gensidige

Læs mere

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse Dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Hvad er en dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Dagplejeren er særligt uddannet og har praktisk erfaring i at arbejde med rytmik og bevægelse med de mindste

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

2 trins raket. Kick-off for KROP og BEVÆGELSE Dagplejen i Viborg Kommune. Indhold i dag 28-01-2014

2 trins raket. Kick-off for KROP og BEVÆGELSE Dagplejen i Viborg Kommune. Indhold i dag 28-01-2014 Kick-off for KROP og BEVÆGELSE Dagplejen i Viborg Kommune v. Lektor Fysioterapeut Ulla Lind Holt, PPR Viborg Fysioterapeut Pernille Pallesen, PPR Viborg 2 trins raket Kick off, mest teori Hvad ved vi?

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

At rejse er, at leve En rejse på fire kontinenter

At rejse er, at leve En rejse på fire kontinenter At rejse er, at leve En rejse på fire kontinenter Tag med på rejse til: Asien, Oceanien, Afrika og Polerne SMITTE for projektperiode D. 28. aug. 16. nov. 2017 Indledning til projektet samt Sammenhæng:

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC

Dagplejepædagogens rolle. V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Dagplejepædagogens rolle V/ Rie Haslund Adjunkt ved Professionshøjskolen UCC Lad os starte med at kigge indenfor i legestuen: En dagplejer har lagt 5 store sækkestole ud på gulvet, og børnene vælter sig

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud DATO Kort beskrivelse af forslag til nyt behandlingstilbud Sidst rettet Udredningsopgaverne skal fremover

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

MiniPAS - et pædagogisk vurderings- og beskriveredskab for børn fra 2-6 år

MiniPAS - et pædagogisk vurderings- og beskriveredskab for børn fra 2-6 år MiniPAS, vurdering, børn, Læs eller udskriv denne artikel, hvis du ønsker et kort velbegrundet overblik på en MiniPAS vurdering. Læs mere www.munkholm.cc MiniPAS - et pædagogisk vurderings- og beskriveredskab

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Note fra Slangerup Børnehave

Note fra Slangerup Børnehave Note fra Slangerup Børnehave Vi har i vores evaluering af de pædagogiske læreplaner, måtte erkende at vores mål omkring flere af temaerne ikke er blevet gennemført. Det skyldes at vi har været optaget

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Tidlig indsats kræver systematik, tværfaglig viden og et fælles sprog om småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Tidlig indsats kræver systematik, tværfaglig viden og et fælles sprog om småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling. Tidlig indsats kræver systematik, tværfaglig viden og et fælles sprog om småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling. Workshop ved Socialstyrelsens temaseminar Den gode anbringelse, 30. maj 2017 Mette

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere