EU STRAMMER KONTROLLEN MED DE YDRE GRÆNSER IGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU STRAMMER KONTROLLEN MED DE YDRE GRÆNSER IGEN"

Transkript

1 EU STRAMMER KONTROLLEN MED DE YDRE GRÆNSER IGEN Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen RESUME EU lancerer nu et tiltag, der skal sikre, at der kommer bedre styr på, hvem der kommer til Europa. Kommissionens nye forslag til det såkaldte ETIAS-system til forhåndsautorisation af personer, der har visumfri adgang til Schengen, er et vigtigt bidrag til at styrke kontrollen med EU s ydre grænser. Fremover vil op imod 30 millioner personer, der rejser til Europa fra tredjelande, blive registreret i systemet, der således vil være langt større end selv det amerikanske ESTA-system. Kommissions forslag kommer samtidig med, at EU lægger sidste hånd på et Entry- Exit-System, der skal erstatte den manuelle stempling af pas med et automatiseret system, der registrerer ind- og udrejse af Schengen og krydstjekker med EU s databaser for kriminalitetsbekæmpelse. Disse to tiltag kommer i forlængelse af, at EU s grænseagentur Frontex har fået tilført ekstra muskler og fået et korps af grænse- og kystvagter fra medlemslandene, der kan sendes til Schengens ydre grænser, hvis der opstår pres. Samlet set er der tale om en stor opgradering af grænserne, men det står ikke alene. EU s aftale med Tyrkiet og lukningen af den såkaldte Vestbalkan-rute har allerede medført drastiske fald i antallet af personer, der krydser grænserne ulovligt. Alene i fjerde kvartal af 2015 kom knap én million flygtninge og migranter over den østlige middelhavsrute og Vestbalkan-ruten. Antallet er i andet kvartal af 2016 helt nede på under personer. Tænketanken EUROPA 2016 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Kommissionens nye forslag til et europæisk system for forhåndsregistrering af tilrejsende fra lande, der er visumfritaget det såkaldte ETIAS er det seneste i rækken af nye initiativer, der skal sikre EU s ydre grænser. Det nye system vil ligne det, der kendes fra USA (ESTA) samt Canada og Australien (ETA). Kommissionen forventer, at ETIAS-forslaget kan vedtages i 2017, og at det nye system bliver operationelt fra Kort sagt skal tilrejsende uden for EU registreres i ETIAS forud for afrejse, og den tilrejsende får herefter autorisation. Tilrejsende vil dog stadig være genstand for almindelige tjek for grænsen. Personer, der er omfattet af visumkrav, registreres allerede i EU-databasen VIS. ETIAS krydstjekker de indtastede oplysninger med EU s databaser til kriminalitetsbekæmpelse (Schengens Informationssystem, SIS II, og Europols Informationssystem, EIS) og databaser over stjålne rejsedokumenter og visumdatabasen VIS. Det er uvist, hvordan sammenhængen til passageroplysningsregisteret bliver. Det forventes, at ETIAS-systemet kommer til at koste omkring 212 millioner euro at etablere, og at de årlige udgifter vil ligge på omkring 85 millioner euro. Men ETIAS vil være selvfinansieret i kraft af et gebyr på 5 euro for at få behandlet en ansøgning. Tidligere på året foreslog Kommissionen også et nyt Entry-Exit-Systemsystem til kontrol ved ind- og udrejse i Schengen-området. Systemet skal erstatte det nuværende system med stempling af pas, således at registrering sker på en automatiseret måde og oplysningerne krydstjekkes med andre systemer. EU s grænseagentur Frontex har for nyligt fået tilført ekstra ressourcer for at øge sikkerheden og kontrollen ved de ydre grænser. De nye regler fastlægger bl.a. et fælles grænsevagtskorps på personer, der kan hjælpe med grænsebevogtningen ved de ydre grænser. De nye regler står dog ikke alene. EU s aftale med Tyrkiet og lukningen af Vestbalkan-ruten har medført, at der er kommet markant færre flygtninge og migranter til Europa. Mens der i fjerde kvartal 2015 kom knap én million personer til Europa over Vestbalkan-ruten og den østlige middelhavsrute, viser de nyeste tal fra andet kvartal i år, at antallet er helt nede på personer. 2

3 I dag fremsætter Kommissionen forslag til et europæiske system for forhåndsregistrering af tilrejsende fra lande, der er visumfritaget. 1 Forslaget er det seneste i rækken af forslag, der skal sikre mere effektiv kontrol ved EU s ydre grænser. Allerede i marts foreslog Kommissionen et nyt system for registrering af ind- og udrejsende (Entry-Exit-system), og for blot en måned siden trådte reglerne om den nye grænse- og kystvagt i kraft. Alle tre retsakter skal forbedre kontrollen ved Schengens ydre grænser, og kommer ovenpå flygtningekrisen, der har udstillet svaghederne i den eksisterende grænsebevogtningskonstruktion. Schengen-systemet hviler netop på, at EU s ydre grænser er stærke, således at den indre kontrol mellem Schengen-landene ikke er nødvendig. Men da nogle af medlemslandene ikke har haft en ordentlig grænsekontrol ved de ydre grænser, har flere EU-lande herunder Danmark igennem en længere periode genindført midlertidig indre grænsekontrol. Udviklingen er imidlertid ved at vende. Flygtningestrømmen aftaget markant efter lukningen af Vestbalkan-ruten, og efter EU indgik en aftale med Tyrkiet, der hindrer flygtninge fra at tage rejsen over havet til Grækenland. Der er altså sket en stor udvikling mht. Schengens ydre grænser, og EU er begyndt at levere nogle af de løsninger, som mange europæiske borgere har efterlyst. Det er dog vigtigt, at EU ikke kommer i en lignende situation, som den vi så i efteråret Derfor fortsætter EU med at iværksætte initiativer efter den succesfulde aftale med Tyrkiet. De tre nye retsakter, der nu er fremlagt, er et vigtigt og afgørende skridt mod en langt stærkere ydre grænsekontrol. Målet er, at EU gennem en afsikring af de ydre grænser og effektiv kontrol med dem, der ankommer til Europa, kan genskabe tilliden til Schengen-samarbejdet, så den midlertidige grænsekontrol ved de indre grænser igen kan ophæves. Nyeste skud på stammen: ETIAS ETIAS (EU Travel Information and Autorisation System), vil komme til at ligne systemer, der kendes fra USA (ESTA) samt Canada og Australien (ETA). Systemet kommer dog til at være noget større, da det forventes, at systemet skal tage sig af 30 millioner ansøgningerne årligt, mens de tre landes systemer kun tager sig af 17 millioner tilsammen. 2 Kommissionen forventer, at ETIAS-forslaget kan vedtages i 2017, og at det nye system bliver operationelt fra Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS) og om ændring af forordning (EF) nr. 1931/2006, (EU) nr. 515/2014, (EU) nr. 2016/399, (EU) nr. 2016/794) og (EU) nr. 2016/ High-level expert group on information systems and interoperability Subgroup on new systems meeting of 14 September, 2016, 3

4 ETIAS kommer til at gælde for personer fra lande, der er visum-fritaget, mens personer fra lande, hvor der er krav om visum til Schengen, allerede registreres i EU s database VIS (Visa Information System). Systemet foretager en forhåndsautorisation af ansøgerne. Det tjekkes, om de lever op til kravene for at rejse til Schengen visumfrit, og om de udgør en indvandrings- eller sikkerhedsrisiko. Oplysninger tjekkes op imod de allerede eksisterende EU-databaser. De relevante EU-databaser er VIS, Europols Informationssystem (EIS), Schengens Informationssystem (SIS II), samt Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD). Til sammen har disse databaser mere end 100 millioner oplysninger om bl.a. stjålne pas, eftersøgte personer, personer der har fået afvist visum og fremmedkrigere. Systemet kommer som minimum til at omfatte personer fra lande, der er visumfritaget til kortere ophold i Schengen-zonen (dvs. 90 dage inden for en periode på 180 dage). Og det forventes, at 95 pct. af ansøgningerne kan gennemgås automatisk, og at alle ansøgninger kan behandles inden for 72 timer. ETIAS fremhæves som særligt vigtigt, da flere og flere lande kommer på listen over lande der er visumfritaget til Schengen. I dag er der 1.4 milliarder personer fra 60 lande, der er visumfritaget, hvoraf hovedparten er vestlige lande. 3 Figur 1. Særligt vestlige lande er visumfritaget Kilde: 3 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav med senere ændringer, bilag II. 4

5 Systemet kan om muligt også komme til at gælde for briterne, når de forlader EU, med mindre de ikke får en aftale om visum-fritagelse som led i Brexitforhandlingerne. Dermed risikerer briterne ligesom personer fra andre lande, der er visumfritaget at skulle betale et mindre gebyr (5 euro), når de rejser til et EU-land. Det vides ikke, om briterne vil lave et lignede system som ETIAS. Som det er i dag, er det ikke tilfældet. Det forventes, at ETIAS-systemet kommer til at koste omkring 212 millioner euro at etablere, og at de årlige udgifter vil ligge på omkring 85 millioner euro. Men ETIAS vil være selvfinansieret i kraft af et gebyr på 5 euro for at få behandlet en ansøgning. EU vil sikre automatiseret kontrol ved grænserne ETIAS-forslaget er blot det seneste forslag i rækken, der skal sikre mere effektiv og sikker kontrol ved Schengens ydre grænser. Tidligere i år foreslog Kommissionen et såkaldt Entry-Exit-system (EES), der allerede ventes vedtaget i næste måned. EES erstatter det nuværende system med manuel stempling af pas, som ud over at være tidskrævende ikke giver ordentligt data og heller ikke opfanger dem, hvis opholdstilladelse er udløbet. 4 Systemet kommer til at skulle bidrage til mange millioner kontroller hvert år. Alene i 2015 besøgte mere end 50 millioner personer Schengen og krydsede de ydre grænser mere end 200 millioner gange. 5 EES kommer automatisk til at krydstjekke data med SIS II og Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter og bliver koblet sammen med visum-databasen VIS og den nye database ETIAS. Der er også en ændring på vej i Schengengrænse-kodekset, der sikrer, at også EU-borgere og andre, der har ret til fri bevægelighed, er genstand for øget kontrol ved de ydre grænser. 6 Forskellen på ETIAS og EES er, at EES er et kontrolsystem, mens ETIAS er et forhåndautorisationssystem. Det betyder, at også dem, der har fået autorisation til at rejse til Schengen i ETIAS, skal tjekkes ved ind- og udrejse i EES. Systemerne vil være en enorm opgradering for kontrollen med Schengens ydre grænser. 4 Kommissionens pressemeddelelse om Stærkere og mere intelligente grænser i EU: Kommissionen fremsætter forslag til oprettelse af et ind- og udrejsesystem, 2016, ( 5 Kommissionen, Kommissionen indleder drøftelser om den fremtidige ramme for mere robuste og intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og den indre sikkerhed, 2016, 6 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 (Schengen-grænsekodeksen) for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser, KOM(2015)670 final,

6 Samtidig med at sikkerheden forbedres, vil automatikken i systemerne betyde en øget effektivitet i kontrollen. Det kan dog ikke forventes, at systemerne vil blive gennemført inden for meget kort tid. Der skal først opbygges platforme, der kan håndtere den store mængde data, der kommer til at være i systemerne. De forskellige ydre grænsepunkter (f.eks. Kastrup lufthavn) vil herefter skulle gennemføre de tekniske løsninger, ligesom personale skal uddannes til at bruge systemerne. Frontex styrkes med nyt grænsekorps For godt en måned siden blev den nye europæiske grænse- og kystvagt udrullet ved den bulgarske grænse mod Tyrkiet. Allerede første dag, blev der sendt 177 grænsevagter og eksperter til den bulgarske grænse mod Tyrkiet. 7 Danmark deltager med seks mand. 8 Forslaget blev stillet af Kommissionens for under et år siden og er allerede vedtaget og juridisk set i kraft. 9 Det er sjældent set, at EU-systemet har kunne arbejde så hurtigt, hvilket understreger ønsket og vigtigheden af, at de ydre grænser sikres. Med den nye grænse- og kystvagt pooler Schengen-landene ressourcer bestående af grænsevagter, der kan rykke ud i de lande, der har brug for hjælp til at opretholde de ydre grænser. Danmark stiller med 29 grænsevagter. 10 Korpset kommer til at indgå i det EU s grænseagentur Frontex, der samtidig skifter navn til European Border and Coast Guard Agency, men dog stadig kaldes Frontex. 11 Agenturet får samtidig tilført flere ressourcer og flere opgaver. Det forventes, at antallet af ansatte i Frontex vil stige fra 309 i 2015 til i Markant færre krydser grænsen ulovligt 7 Berlingske, EUs nye grænsevagt i aktion ved bulgarsk- tyrkisk grænse men den endelige test udestår, 2016, 8 Seks danskere skal hjælpe Bulgarien med grænsekontrol, Information, 2016, 9 Se Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF 10 Forordning 2016/1624, bilag Forordning 2016/1624, pkt EU Law Analysis, Establishing the European Border and Coast Guard: all-new or Frontex reloaded?, 2016, 6

7 De nye retsakter står ikke alene i forhold til at håndterer migrationsstrømmene til EU. Og her er der sket rigtig meget, siden 2015, hvor strømmen af flygtninge og illegale migranter til Europa eksploderede. EU har ikke forholdt sig passivt til udviklingen, men tværtimod handlet med en række initiativer, der skal genoprette kontrollen og skabe mere ordnede forhold ved de ydre grænser. Netop offentliggjorte tal fra Frontex viser, at fra andet kvartal 2015 til andet kvartal i år, er antallet af personer der krydser grænsen ulovligt faldet med hele 55 pct. 13 Dette tal vil sandsynligvis være endnu mere markant, når de næste rapporter kommer, da det bliver muligt at sammenholde med tredje og fjerde kvartal i 2015, hvor der var omkring 1,5 mio. personer, der krydsede grænsen ulovligt. Mest markant ses ændringen på Vestbalkan-ruten og den østlige middelhavsrute, hvor der i fjerde kvartal var knap en million personer, der benyttede sig af ruterne. Tallet fra andet kvartal i år er helt nede på , og det er et dramatisk fald på mindre end et år, og det fortæller i sig selv en ganske opsigtsvækkende historie. Markant mindre pres på EU s ydre grænser Antallet af personer, der ulovligt har krydset EU s ydre grænser og er blevet opdaget Centralmiddelhavsruten Vestbalkanruten Østmiddelhavsruten Andre ruter 0 Q Q Q Q Q Q Kilde: Frontex. Som det fremgår af figuren, er det særligt på Vestbalkan-ruten og på ruten over Det Ægæiske Hav fra Tyrkiet til Grækenland (den østlige middelhavsrute), er der er oplevet et markant fald på henholdsvis 68 og 87 pct. fra andet kvartal 2015 til andet kvartal Antallet er nu ikke bare lavere end før flygtningekrisen for 13 FRAN Quaterly, Quarter 2, April-June 2016, Frontex, 7

8 alvor rykkede i 2015, men vi skal helt tilbage til 2008, for at finde et eksempel på et andet kvartal, der har haft lavere trafik end i år. 14 Årsagen til faldet skal findes i en kombination af to ting. Den første og vigtigste årsag er, at EU og Tyrkiet i foråret indgik en aftale, der sikrer, at Tyrkiet sætter hårdt ind mod menneskesmuglerne og lukker sine grænser, så flygtningene, som landet huser, ikke sendes videre til Europa. Som modydelse sender EU mange milliarder kroner i økonomisk støtte til de mange flygtninge, der befinder sig i Tyrkiet, og åbner yderligere op for forhandlinger med Tyrkiet. En anden årsag til det store fald skal findes i, at Vestbalkan-ruten er blevet lukket. At der kommer meget færre personer over Grækenland har også betydet en ændring i, hvilke nationaliteter, der kommer hertil. Både Vestbalkan-ruten og den østlige middelhavsrute er nemlig kendetegnet af, at dem, der ankommer, hovedsageligt er syrere og afghanere, hvoraf henholdsvis 98 og 61 pct. for anerkendt asyl. 15 Kigger vi i stedet på den centrale middelhavsrute dvs. ruten over middelhavet til Italien, er det hovedsageligt personer fra afrikanske lande (Nigeria, Eritrea og Sudan), der benytter sig af ruten. Deres godkendelsesrate til asyl er noget lavere, dog med undtagelse af personer fra Eritrea, der har næsten ligeså høj anerkendelsesrate som syrere (93 pct.) FRAN Quaterly, Quarter 2, April-June 2016, Frontex, s FRAN Quaterly, Quarter 2, April-June 2016, Frontex, s. 6 og Eurostats statistik over anerkendelsesprocent, ships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_eu-28,_2nd_quarter_2016.png 16 FRAN Quaterly, Quarter 2, April-June 2016, Frontex, s. 6 og Eurostats statistik over anerkendelsesprocent, ships_of_asylum_applicants_granted_decisions_in_the_eu-28,_2nd_quarter_2016.png 8

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 29.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens meddelelse KOM(2008)0069 om forberedelse af de kommende faser af

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Erklæring fra Rådet og Kommissionen

Erklæring fra Rådet og Kommissionen Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.7.2008 KOM(2008) 486 endelig FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om visse tredjelandes opretholdelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2016 COM(2016) 635 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse af 12. maj 2016 om en henstilling

Læs mere

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 15. marts 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver)

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) P6_TA(2008)0230 EU-USA forhandlinger vedrørende visa Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) Europa-Parlamentet, -

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE NOTAT FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME I takt med at antallet af flygtninge og migranter,

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2015 (OR. en) 14117/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. november 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: VISA 363 AUS 4 ASIE 55 CDN 6 USA 34 COMIX 586

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER TREDJE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER TREDJE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.9.2007 KOM(2007) 533 endelig TREDJE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om visse tredjelandes opretholdelse af visumpligten

Læs mere

6342/17 sr/tm/hsm 1 DRI

6342/17 sr/tm/hsm 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0307(COD) 6342/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: I. INDLEDNING Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 138 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 138 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 138 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0279 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0279 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0279 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Dato: 29. september 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Tina Ørtoft Kristensen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Schengen. Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013

Schengen. Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013 DA Schengen Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 1 FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER 2 POLITI- OG TOLDSAMARBEJDE 2 De indre grænser 2 De ydre grænser 3

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3466 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-55 Center for Europa og Nordamerika Den 11. maj 2016 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 22. maj 2008 Kontor: Internationalt J.nr.: 2007/4050-1102 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og møde

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2017 COM(2017) 40 final 2017/0014 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en henstilling om forlængelse af den midlertidige grænsekontrol ved de indre

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK NOTAT SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske udlændingepolitik

Læs mere

for, hvordan den danske regering så vil sikre, at antallet af asylansøgere til Danmark begrænses?

for, hvordan den danske regering så vil sikre, at antallet af asylansøgere til Danmark begrænses? til brug for mundtlig besvarelse af samrådsspørgsmål T, U og V fra medlemmer af Folketinget Peter Kofod Poulsen (DF) og Mattias Tesfaye (S). 2. februar 2016, kl. 15-17. Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NOTAT DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Indvandring og integration var et af valgkampens store temaer, og en afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FEMTE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FEMTE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.10.2009 KOM(2009) 560 endelig FEMTE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om visse tredjelandes opretholdelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.4.2016 COM(2016) 205 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Trine Viskum Philipsen

Trine Viskum Philipsen Trine Viskum Philipsen Fra: Margrete Auken Sendt: 18. april 2016 17:07 Til: Trine Viskum Philipsen Emne: Nyt fra Margrete Auken i Europa-Parlamentet/Hvor er vi med Tyrkiet-aftalen?/De

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2016 COM(2016) 481 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed på visumområdet

Læs mere

BRITISK NEJ TIL EU KAN RAMME 10.000 BRITER I DANMARK

BRITISK NEJ TIL EU KAN RAMME 10.000 BRITER I DANMARK BRITISK NEJ TIL EU KAN RAMME 10.000 BRITER I DANMARK Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30595587 mkr@thinkeuropa.dk Researcher, Sarah Vormsby +45 21865630 sav@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

UENIGHED I BRATISLAVA TRODS FÆRRE FLYGTNINGE I EU

UENIGHED I BRATISLAVA TRODS FÆRRE FLYGTNINGE I EU NOTAT UENIGHED I BRATISLAVA TRODS FÆRRE FLYGTNINGE I EU Kontakt: Analytiker, ph.d., Rebecca Wolffberg +45 33 13 07 30 rew@thinkeuropa.dk RESUME Når EU s stats- og regeringschefer mødes i Bratislava d.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

MERE FLEKSIBLE SCHENGEN-REGLER PÅ VEJ

MERE FLEKSIBLE SCHENGEN-REGLER PÅ VEJ MERE FLEKSIBLE SCHENGEN-REGLER PÅ VEJ Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 21 54 87 97 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Den 27. september ventes Kommissionen at foreslå en ændring af Schengen-reglerne,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0567 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0567 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0567 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2013 COM(2013) 567 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om kravene til børn, der passerer

Læs mere

DANSK SCHENGEN-EXIT VIL SKADE POLITIETS ARBEJDE

DANSK SCHENGEN-EXIT VIL SKADE POLITIETS ARBEJDE DANSK SCHENGEN-EXIT VIL SKADE POLITIETS ARBEJDE Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 21 54 87 97 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Danmark skal indføre permanent grænsekontrol. Sådan lyder ønsket fra Dansk

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) 11430/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: VISA 245 ASIE 67 CDN 15 USA 50 COMIX 544 Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2008 2863 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2863 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2863 - RIA Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 2. april 2008 Kontor: Internationalt J.nr.: 2007/4050-1102 Samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) og møde i det blandede

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 275 final 2016/0140 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en henstilling om midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.10.2009 KOM(2009) 562 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Canadas genindførelse af visumpligt for tjekkiske statsborgere,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 15.12.2015 COM(2015) 670 final 2015/0307 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Fjerde halvårlige rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer 1. maj - 31.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Fjerde halvårlige rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer 1. maj - 31. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 832 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Fjerde halvårlige rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer 1. maj - 31.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0196 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0196 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0196 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Side 1/5 Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Firmanavn CVR-nummer Firmaadresse i Danmark Branche Firma telefonnummer Firma e-mail Firma hjemmeside Kontaktpersonen for værtsfirmaet Navn Kontaktadresse,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2012 COM(2012) 681 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Syvende rapport om visse tredjelandes opretholdelse af visumpligten i strid med

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. 2. juni 2003

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. 2. juni 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2. juni 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Schengen-informationssystemet (SIS II): fremtidig udvikling Udvalget

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign.

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign. Visuminvitation VU3_da_200117 Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign. 1. Oplysninger om værten (foreningen/organisationen/institutionen)

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3411 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 22. september 2015 Dato:

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 2 Offentligt Notat Dagsordenspunkt 1. Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning

Læs mere