ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Fys Windows Viden Erfaring. altid i front!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Fys Windows Viden Erfaring. altid i front!"

Transkript

1 ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Fys Windows Viden Erfaring altid i front!

2 Velkommen til ÆSKULAP Fys for Windows ÆSKULAP Fys er windows-versionen af Danmarks største system til den primære sundhedssektor - komplet til den moderne fysioterapi! Den røde tråd mellem tidsbestilling, journal og afregning gør ÆSKULAP Fys overskuelig og nem at arbejde med. Er patienten først fundet frem, er alle data klar overalt i systemet! Patient, Patientstamkort/ Behandlingskort På den aktive patient kan man på patientstamkortet se antallet af behandlingskort, hvem behandleren er, startdato, limiteringskode, diagnosekode, speciale og sygesikringsgruppe. Henvisningssektionen oplyser henviser, henvisningsdato og henvisningens indsendelsesdato. Desuden er der også mulighed for at se antallet af ydelser og antallet af holdydelser. Alle behandlingskort på patienten kan vælges i listen over behandlingskort, men det senest oprettede, evt. åbne behandlingskort vil være forvalgt. Fra patientstamkortet er der adgang til en række andre dele af ÆSKULAP Fys som vedrører patienten. Blandt dem er behandlingskort, journal og tidsbestilling, samt udskrivning af regning/ydelsesoversigt. Fra oversigtsvinduet er det muligt at gå direkte til et af de åbne behandlingskort og tilknytte ydelseslinier m.v. Afsluttede behandlingskort informationer, der er knyttet hertil, gemmes i systemet og kan åbnes for evt. eftersporing. Fra behandlingskort oversigten kan man oprette et nyt eller rette et eksisterende. Hurtig og nem fremfinding af patient via søgefunktions-feltoplysninger eller dele deraf, herunder wildcards ( joker-tegn ). Søgning kan foregå på dele af personnummer, navn, adresse, kaldenavn m.m., samt søgning ud fra flere kriterier. Søgning af patient på basis af indlæsning af sygesikringsplastkort (kortlæser/kortlæsertastatur) med mulighed for automatisk markering i aftalebogen. Patienten kan selv registrere sin ankomst med sygesikringskort i venteværelses-terminal, som henviser patienter med tid til venteværelset, mens andre henvises til skranken. Bladring i patient-kartotek udfra valgt søgekriterium (i rækkefølge efter navn, adresse, personnummer m.v.). Alle patientrelaterede oplysninger er tilgængelige på samme skærmbillede. Reminder-funktion med pop-up huskeseddel ved aktivering af patient. Mulighed for at have flere aktive patienter i brug (kun en patient er fremme ad gangen). Oversigt med alle aktive patienter er altid tilgængelig. Hovedmenu tilgængelig overalt i systemet. On-line hjælpen tilgængelig overalt med hjælp på skærmbillede-niveau. Patientstamkortet er delt op i to dele, hvor den ene del indeholder de grundlæggende oplysninger angående patienten (stamdata), mens den anden del indeholder oplysninger omkring det enkelte behandlingskort, ydelser, journal, regninger m.m.

3 Journal Patientjournalen er let tilgængelig og overskueligt opbygget. Notaterne i journalen tilhører et behandlingskort, men der findes også en journal til registrering af oplysninger, som ikke er specifikke for et bestemt behandlingskort. Det er i journalen muligt at få vist de ydelser, som patienten har fået, således at man hurtigt har det fulde overblik uden at skulle skifte mellem forskellige skærmbilleder. Journal teksten kan "foldes" ind/ud, så der kun er relevante oplysninger synlige. Desuden er der mulighed for at søge på tværs af journalnotater i journalen. Alle journalnotater kan vises kronologisk på tværs af behandlingskort, så man f.eks. i et vindue kan se hele patientens behandlingsforløb. Der kan indsættes billeder i journalen, og tanken er at journalen på længere sigt også skulle kunne indeholde lyd- og video-filer. Hvis der er behov for det, kan journalen udskrives, eller dele deraf kan overføres til et brev via brevhåndteringen i ÆSKULAP Fys. Modtaget EDIFACT-henvisning overføres nemt til journal (kommende facilitet). Journal-visningen på skærmen svarer til udskriften (WYSIWYG). Fleksible journaludskriftsmuligheder f.eks. med brevhoved til patient m.fl. Mulighed for individuelt at opsætte breve (f.eks. reminder med brevfletning) i egen Word-lignende tekstbehandling. Der kræves således IKKE eksternt tekstbehandlingsprogram..! Indeholder formularer til udskrift på blankt eller fortrykt papir. Udfyldte formularer kan gemmes direkte i ÆSKULAP. Lav selv dine egne formularer via ÆSKULAP Formular-designer. Kalender/Booking Kan kaldes overalt i ÆSKULAP, uden at afbryde det igangværende. Alle oplysninger/bookinger er straks tilgængelige for alle i klinikken, hvorved dobbeltbooking kan undgås. Visning kan opsættes individuelt via fleksible brugerdefinerede profiler. Visning af en eller flere kolonner på en eller flere dage (eks. efterfølgende dage, kun mandage el. lign.) Nem booking af komplekse aftaler. Multibooking. (dvs. en række bookinger i et patientforløb) kan udføres med en meget enkel proces. Kalenderen giver mulighed for såvel fælles klinik-kalender som individuelle behandler-kalendere - på én og samme arbejdsplads eller på samtlige arbejdspladser i klinikken. Dagsskema med mulighed for opsætning af mødetider. Hurtig søgning på næste ledige tid hos en behandler. Fremfinding af patient s glemte tid via personoplysninger. Mulighed for indlæggelse af faste tider i ugeskema. Hurtig oversigt over ledige tider. Mulighed for at samme arbejdsplads tilknyttes 2 skærme, hvoraf den ene f.eks. benyttes fast til aftalebogen. Behandlere, der ikke er til stede i henhold til vagtskema, kan udelades i visningen. Ubegrænset antal kolonner incl. ressourcer (eks. apparater, lokale). Tidsforslag findes automatisk på baggrund af patientens ønsker, samt at alle involverede behandlere/lokaler/apparatur m.v. er tilgængelige. Fleksibel opsætning af vagtskema f.eks. i forbindelse med løst tilknyttede behandlere. Mulighed for indlæggelse af faste tider i ugeskema. Udskrivning af tidsliste. Udskrivning af reminderliste. Udskrivning af udeblivelsesliste. Kontrolmulighed så f.eks. træningssale/apparater ikke kan overbookes uden at det er aktivt valgt. En facilitet der vil give et sikkert patient- og behandler-forløb. Mulighed for patient-anmodning om tid / afbud via internet.

4 Holdtræning Oprettelse Grundydelser for Holdtræning og Holdundervisning tilknyttes ved holdoprettelse for automatisk beregning af ydelser. Deltagere vælges fra liste (fælles liste eller liste filtreret efter behandler eller grundydelse. Start- og stop-dato kan fastsættes fælles for holdet eller individuelt pr. deltager. Deltagere kan løbende slettes eller tilføjes. Dynamisk visning: Kun aktive deltagere vises. Udskrivning af liste med stregkoder for: Hurtig møderegistrering - Adgang til patient-journal - Næste mødedato. ÆSKULAP FYS Holdtræning er forberedt på patientbooking via Internet. Booking Hold-aftale foretages direkte fra kalenderen. Enkel og hurtig booking af deltagere og ressourcer (ex. lokale). Hurtig markering af patient-ankomst (enkeltvis eller alle på en gang) via kalender eller stregkode-skema. Multibooking af tider. Mulighed for skift af behandler (f.eks. ved sygdom). Alle deltagere skal registreres før ekspedition kan foretages. Mulighed for holdtræning-tilmelding via internet. Ekspedition Ved ekspedition påføres ydelser automatisk ud fra holdtype og antal deltagere. Mulighed for påføring af automatisk ydelse ved udeblivelse. Mulighed for automatisk forkontrol mht. ydelsesvalidering inden påføring af ydelser. Markering i kalender ved hold-ekspedition (ydelser påført patient).

5 Regninger/Betaling Indbygget sygesikrings- og privatydelses-kartotek med automatisk opdatering af sygesikringsydelser. Mulighed for elektronisk indberetning til Danmark. Mulighed for individuel kontoplan pr. behandler. Mulighed for elektronisk afregning med sygesikring. Automatisk bogføring af indbetalinger via Dankort, FI-kort eller Giro. Opsummering af regninger pr. behandler. Debitor-modul (registrering, faktura, rykkermodul m.m.) Samtidig udskrivning af sammenhørende giro- og FI-kort (ratebetaling). Evt. på blankt papir. Mulighed for oversigt med alle endnu ikke betalte regninger (åbne poster). Alle regninger er tilgængelige på skærm eller for genudskrivning. Kreditering via et enkelt klik / tastetryk tilbagefører fakturaen. Bogføring i relation til patient: Ex. indbetaling af åbenstående faktura, forudbetaling, renter, tab. Fakturering af eksterne debitorer (eks. arbejdsgiver/forsikringsselskab). Samlefakturering af kommunetilskud. Mulighed for Dankort-indbetaling via standard magnetkortlæser, der kan bruges i stedet for Dankort-terminal. Mulighed for automatisk dataoverførsel til eksternt finanssystem. Rykkere. Kontoudtog. Afregning Rykkerliste. Samleopgørelse til sygesikringen. Saldoliste. Mulighed for automatisk dataoverførsel til ekstern regnskabssystem. Rykkermodulet vil gøre det muligt at udføre behandler-individuel rykning. Modulet indeholder faciliteter for udskrivning af liste med rykkergrundlag. Ud fra liste kan der fravælges patienter, hvorpå rykning ikke ønskes gennemført. Ved rykning tages der hensyn til udskrevne regningers forfaldsdato. Rykkerafregning viser - linie for linie - hvilke regningsnumre der indgår i rykning. Rykkerregninger udskrives efter samme princip som almindelige regninger; dvs. det kan vælges/fravælges at anvende FI-kort. Som en integreret del af rykkermodulet kan det vælges at udføre renteberegning og specificere rentebeløb på rykkerregning. Opsætningsmuligheder for rykker. Funktioner til amts-, kommune-, indlejer- og vikar-afregning. Sammenkædning af indlejer- og vikar-afregning med henblik på at gøre arbejdet mere simpelt og sikkert. Nye funktioner for intern mellemregning, f.eks. ved anvendelse af fælles kasse/bank mv. For at optimere amtsafregning og give en større sikkerhed for at de indrapporterede ydelser har en validitet, som amtet vil afregne, er der mulighed for forkontrol på amtsafregning. Gennem anvendelse af forkontrol kan deciderede dobbeltposteringer afdækkes og der kan udføres kontrol for at en speciale 62 patients tilstandsrapporter er udført forud for afregning. Finansbogføring er mulig via Brifox DataFys finansmodul eller Navision C5. Stregkoder Anvendelse af håndscanner/stregkoder på behandlerkort og ydelser for hurtig patient-ekspedition. Ekspeditionssekvens med stregkoder: Fremfind patient - indsæt ydelsestyper og former - bestil evt. regning/betalingsbillede - udskriv regning - hop tilbage til patientbillede. Herefter er du klar til næste patients registreringer.

6 Rapporter, formularer og breve Rapportudskrifter: Arbejdssedler med stregkode for patientfremfinding, og evt en kombinations-ydelse. Evt. med udskrift af undersøgelsesjournal. Ydelsesstatistik. Status-/undtagelses-redegørelse og øvrige blanketter. Mulighed for individuelt at opsætte breve (f.eks. reminder med brevfletning) i egen Word-lignende tekstbehandling. Der kræves således IKKE eksternt tekstbehandlingsprogram..! Lav selv dine egne formularer via ÆSKULAP Formular-designer. Indeholder formularer til udskrift på blankt eller fortrykt papir. Udfyldte formularer kan gemmes direkte i ÆSKULAP. Anvendelse af individuelle brevskabeloner, kuverter, labels. Elektronisk Påmindelse / Notifikation Mulighed for udsendelse af påmindelse/notifikation via - , - SMS, - talebesked - og selvfølgelig brev. Alle påmindelser/notifikationer lægges til udsendelse via en fælles kørsel. Mulighed for individuel fastsættelse af tidspunkt/varsel mht. hvornår den enkelte patient modtager påmindelsen/notifikationen. EDIFACT ÆSKULAP er også i front, når det gælder elektronisk kommunikation! Du har mulighed for at Sende & modtage epikriser. Sende & modtage MEDBIN (billeder/filer). Modtage henvisninger. Sende sygesikringsafregninger. Overførsel via internet Dankort-posteringer. danmark -afregning. Bogføringsfil fra banken til automatisk bogføring i ÆSKULAP af regninger betalt via giro og FI-kort. Support Online-hjælpen er altid lige ved hånden..! Et enkelt tastetryk og der er hjælp til det aktive billede Nem indlæring gennem ensartet design af skærmbillederne. Mange nyttige genvejstaster. Mulighed for løbende ajourføring af patient-stamoplysninger via diskette fra sygesikringen. Huskeliste. Fjern-support via modem / ADSL tilbydes. Egen supportafdeling bemandet af 8 specialuddannede medarbejdere er åben fra morgen til aften (kl ). Landsdækkende net af egne serviceafdelinger betyder, at vi altid er lige i nærheden klar til at yde lokal service... Få en uforpligtende demonstration af ÆSKULAP Fys Tlf

7 Udvikling & Service - 2 vigtige sider af samme sag Landsdækkende LOKAL Service..! På trods af firmanavnet er Vendsyssel Data faktisk en landsdækkende salgs- og service-organisation, der siden 1989 hovedsageligt har været beskæftiget med servicering af den primære sundhedssektor. Vore arbejdsområder har her primært været salg af totalløsninger og installation af hardware, samt undervisning. Vendsyssel Data har således fra starten beskæftiget sig med salg og service af systemer til den primære sundhedssektor, hvor specielt vor tætte tilknytning til Ascott Software og ÆSKULAP-systemet har givet os et meget indgående kendskab til læge-branchen og de specifikke forhold, der er gældende her. Vort landsdækkende net af egne salgs- & service-afdelinger omfatter i dag 4 afdelinger incl. hovedkontoret i Vendsyssel, hvorved vi altid er lige i nærheden og klar til at yde lokal service... Herudover har vi vor egen support-afdeling, hvor 8 support-medarbejdere daglig sidder klar ved telefonerne fra morgen til aften (kl )..! Vi er de største... - fordi vi er de bedste! Udvikling på brugernes præmisser..! Ascott Software A/S er et søsterselskab til Vendsyssel Data, og har ligeledes rødderne solidt forankret i Vendsyssel. Siden 1989 har vi oparbejdet en stor erfaring med udvikling af programmer til sundhedssektoren, deriblandt ÆSKULAP Danmarks største system til sundhedssektoren. Endvidere er vi vant til at samarbejde med faglige organisationer i forbindelse med kvalitetssikring, diagnosticering m.v. (ex. Sundhedsstyrelsen og MedCom, der står for godkendelsen af EDIFACT-udvikling). Denne erfaring bliver brugt dagligt - og ajourført - af 10 professionelt uddannede programmører, der står for udviklingen af vore systemer. Systemudvikling i Ascott Software sker IKKE efter vi-ved-selv-bedst -metoden! ÆSKULAP Fys er således blevet til i tæt samarbejde med Brifox DataFys Brugerforening. Vi har altid benyttet brugerne som sparringspartnere og aktive deltagere både i programudviklingen og i den løbende test/udvikling af systemet! ÆSKULAP-systemerne er derfor baseret på deres ønsker og behov. Det er således ikke vores fortjeneste alene, at vi nu kan præsentere et system programmeret med professionelle værktøjer og efter de nyeste principper - men som lader teknikken i baggrunden og sætter brugerens behov i centrum! Salg: Tlf

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front!

ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows. altid i front! ÆSKULAP Danmarks største system til den primære sundhedssektor! ÆSKULAP Windows altid i front! Velkommen til ÆSKULAP Windows - her behøver du ikke mus..! ÆSKULAP Windows er den komplette windows-version

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Pc Tandlægesystem. Brugervejledning

Pc Tandlægesystem. Brugervejledning Pc Tandlægesystem Brugervejledning 1 PC Tandlægesystem Programmet dækker tandklinikkers behov for administration, og det sammenkæder den daglige patientbehandling med klinikkens bogholderi. Dette betyder,

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

ClinicCare Web - Moduloversigt... 2. ClinicCare Web Grundmodul... 3. EDIFACT/breve... 4. Regnskab... 4. ClinicCare Web - Kalendermodul...

ClinicCare Web - Moduloversigt... 2. ClinicCare Web Grundmodul... 3. EDIFACT/breve... 4. Regnskab... 4. ClinicCare Web - Kalendermodul... Indhold ClinicCare Web - Moduloversigt... 2 ClinicCare Web Grundmodul... 3 EDIFACT/breve... 4 Regnskab... 4 ClinicCare Web - Kalendermodul... 5 ClinicCare Web - Journalmodul... 6 ClinicCare Facility -

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet ForeningLet brugervejledning ForeningLet 26. August, 2015 Indhold 1 Introduktion 1 2 Kom godt i gang 3 2.1 Opret forening.............................................. 3 2.2 Valg af moduler.............................................

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

CAMPevent. ComputerCamp a s - Færgeparken 21-3600 Frederikssund - Tlf. 47 36 05 00 - www.computercamp.dk. Side 1

CAMPevent. ComputerCamp a s - Færgeparken 21-3600 Frederikssund - Tlf. 47 36 05 00 - www.computercamp.dk. Side 1 CAMPevent CAMPevent er udviklet med henblik på administration af kurser, møder, konferencer, generalforsamlinger og andre arrangementer med mange deltagere. Med CAMPevent kan man på en enkel og overskuelig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

InHouse Reservation. V i g ø r d e t l e t t e r e

InHouse Reservation. V i g ø r d e t l e t t e r e InHouse Reservation V i g ø r d e t l e t t e r e CompuCamp InHouse Reservations System er udviklet i samarbejde med brugerne - den direkte årsag til produktets succes. 20 års tæt samarbejde med danske

Læs mere

Muligheder. XMO som klinikkens platform

Muligheder. XMO som klinikkens platform Muligheder XMO som klinikkens platform INDHOLDSFORTEGNELSE Besøglægen 4 XMO Go Fjernopkobling 5 Fælles Medicinkort 8 Hardware 9 Hardware totalaftale 10 Ankomstterminal 11 SMS-påmindelser 14 XMO App 15

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang Hvorfor netop FagFinans? fordi vi ved, hvad vi snakker om SSV har arbejdet med økonomiprogrammer i mere end 20 år. Vore udviklere har alle relevant erfaring med branchen og kender til bogholderens daglige

Læs mere