Version: 1.0 Oprettet den 7. januar Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version: 1.0 Oprettet den 7. januar Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016"

Transkript

1 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016

2 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER : ÆNDRINGER TIL VIS BORGER : ÆNDRING I STAMOPLYSNINGER : OPRETTELSE OG VISNING AF KONTAKTPERSON(ER) : FREMTIDIG AFMELDEDATO VISTE BORGEREN SOM IKKE LEDIG : ÆNDRET VISNING AF CV : FORBEREDELSESSKEMA OG FRITEKST UNDER ANDET : BESKEDER (DIALOGMODUL) : NYE INDHOLDSTYPER I BESKED : OPRETTELSE AF BESKED : LUKNING AF SVARMULIGHED I BESKED : NY VISNING AF BESKEDER : TAGS (PERSONGRUPPEMARKERINGER) : TAG - MASSEAJOURFØRING SØG BORGERE : ÆNDRINGER TIL CV-SØGNING : ÆNDRING I DEN GEOGRAFISKE SØGNING : SØGNING PÅ UDDANNELSE OG ERFARING : ÆNDRING I FILTRERING PÅ KVALIFIKATIONER : FILTRERING PÅ DATA I ANSÆTTELSESVILKÅR : ÆNDRING I SORTERING AF SØGERESULTAT : MARKERING AF CV ER, DER ER SET : JOBLOGSØGNING OG SØGEKRITERIER : ÆNDRING AF IKONET TIL DANNELSE AF PDF : EKSPORT AF JOBLOG-SØGERESULTAT Side 2/27

3 1. Vis Borger 1.1: Ændringer til Vis borger Der er følgende ændringer Vis Borger: Stamoplysninger og CV har ændret udseende, så det følger opsætningen på Jobnet se nedenfor under pkt. 1.2 og 1.5 Stamoplysninger har fået tilføjet et felt Kontaktpersoner, hvor jobcentre og STAR kan registrere kontaktoplysninger om borgerens kontaktperson(er) se nedenfor under pkt.1.2 og 1.3 I venstremenuen er der byttet om på menupunkterne CV og Joblog se skærmdump nedenfor under pkt. 1.2 Under Beskeder er der kommet flere muligheder for at kontakte borgeren se nedenfor under pkt Der er tilføjet et nyt menupunkt Tags, hvor borgeren kan markeres til senere udsøgninger se nedenfor i pkt og : Ændring i Stamoplysninger Stamoplysninger har fået samme layout, som benyttes på Jobnet, og som ligeledes er indført under menupunktet CV se skærmdump næste side. Side 3/27

4 Ved opslag på Stamoplysninger er: Helbredsoplysninger foldet sammen. Hvis der ikke er registreret helbredsoplysninger er feltet markeret med Intet udfyldt. Hvis der findes registrerede helbredsoplysninger, vil feltet fortsat være foldet sammen, men være uden markeringen af Intet udfyldt Tilknytning foldet sammen. Under Tilknytning er oplysningen om kontaktperson fjernet. Kontaktpersoner, der er et nyt område, foldet sammen med oplysningen Intet udfyldt, med mindre der er registreret en eller flere kontaktpersoner se nedenfor under pkt : Oprettelse og visning af kontaktperson(er) Borgerne kan have en eller flere kontaktpersoner tilknyttet, og for at give borgeren mulighed for hurtigt og nemt at kunne finde kontaktoplysningerne på deres kontaktpersoner, skal de registreres i Det fælles Datagrundlag, så borgerne kan finde oplysningerne på Jobnet. Mentor og udskrivningskoordinator skal registreres som en kursusaktivitet, mens følgende kontaktpersoner ikke registreres som aktiviteter, men skal registreres i JobKon eller de kommunale sagsbehandlingssystemer med minimum oplysning om type af kontaktperson, navn på kontaktpersonen og datoen, hvorfra kontaktpersonen skal virke: Koordinerende sagsbehandler Udslusningskoordinator Støtte-kontaktperson Side 4/27

5 Personlig jobformidler Det er udelukkende jobcentre og STAR, der kan registrere og ajourføre kontaktpersoner. A-kasser vil kunne aflæse data om kontaktpersoner, men kan ikke foretage registrering eller ajourføring. OBS Borgerne kan for nuværende ikke aflæse oplysningerne på Jobnet, men dette vil blive aktuelt i en kommende release. Uanset om kontaktpersonen er registreret i det kommunale sagsbehandlingssystem eller i JobKon, vil oplysningen kunne aflæses i JobKon under Vis borger og Stamoplysninger, der findes som et nyt punkt nederst på siden. Hvis der ikke er registreret en kontaktperson, står der i højre side Intet udfyldt : Når en kontaktperson skal registreres i JobKon klikkes på : Øverst til højre findes følgende hjælpetekst - se skærmdump på næste side: Side 5/27

6 Ved oprettelse af en kontaktperson kan følgende felter udfyldes (felter med * er obligatoriske): Vælg type kontaktperson*: I en dropdown-liste vælges en af følgende typer af kontaktpersoner: o Koordinerende sagsbehandler o Udslusningskoordinator o Støtte-kontaktperson o Personlig jobformidler Navn*: Når der er valgt en kontaktpersontype, og kontaktpersonens navn er indskrevet, bliver knappen Gem aktiv. Telefonnummer Mobilnummer Kommentar til borger: Der er tale om et fritekstfelt, hvor eksempelvis en oplysning om, hvornår det er nemmest at træffe kontaktpersonen, kan indskrives Kommentar til jobcenter: Der er tale om et fritekstfelt, hvor eksempelvis en oplysning om, hvem der kan kontaktes ved fravær af kontaktperson, kan indskrives Startdato*: Er default sat til d.d., men kan ændres Slutdato: Slutdato skal være større end d.d. Indtastningen kan enten gemmes, eller man kan fortryde indtastningen. Hvis indtastningen fortrydes, foldes feltet Kontaktpersoner ind. Når data er gemt, vises de registrerede data, men udelukkende med de felter der er blevet udfyldt se skærmdump på næste side: Side 6/27

7 Ajourføring kan foretages ved klik på redigeringsikonet ud for type og navn. 1.4: Fremtidig afmeldedato viste borgeren som ikke ledig Hvis en borger havde fået registreret en fremtidig afmeldedato, blev det i JobKon fejlagtigt opfattet, som om borgeren var ikke ledig. Fejlen er rettet. 1.5: Ændret visning af CV Visningen af borgerens CV på JobKon vil fremover for flere felter følge opsætningen på Jobnet, så det, en sagsbehandler ser, er det samme, som borgeren ser og arbejder med på Jobnet. Der er tale om følgende felter: Stillingsbetegnelse Erhvervserfaring: hvis en borger har valgt at skjule navnet på arbejdsgiveren, vises det fremover markeret med en stjerne se skærmdump på næste side: Side 7/27

8 Hvis borgeren ikke har erhvervserfaring, vises det på følgende vis: Kvalifikationer Uddannelse: feltet udvides med de nye oplysninger om kurser og certificeringer Ansættelsesvilkår Kørekort Sprog: vises med den nye niveauinddeling Faglig profil: feltet vises fremover med formateret tekst, hvis borgeren har formateret teksten Anden erfaring Webside Layout af Kontaktoplysninger opdateres ligeledes, men beholder dog den allerede gældende rækkefølge i visningen af data se skærmdump på næste side. Side 8/27

9 1.6: Forberedelsesskema og fritekst under Andet Når en borger i forberedelsesskemaet markerer for Andet åbnes et fritekstfelt til indskrivning af, hvad det handler om. Denne tekst blev ikke vist i JobKon. Fejlen er rettet. 1.7: Beskeder (Dialogmodul) Mulighederne for kommunikation med borgerne er blevet udvidet i denne release, så det også er muligt at kommunikere direkte med borgerne enten via , sms eller ved at sende en besked direkte til borgerens Min beskedbakke. Mulighederne er derfor nu: Sagsbehandler i jobcenter og a-kasse kan: o sende besked til sagsbehandler i a-kasse/jobcenter med kopi til borgerens Min beskedbakke. Sagsbehandler kan vælge, om modtageren skal kunne besvare beskeden o Sagsbehandler i jobcenter og a-kasse kan sende besked til borger via eller sms og med kopi i borgerens Min beskedbakke Kendt problem A-kasserne kan ikke sende sms til borgerne. Dette skyldes, at sms en vises for borgeren, som om den er sendt fra jobcentret. Forventes rettet i en kommende release. o Sagsbehandler i jobcenter og a-kasse kan sende besked direkte til borgerens Min beskedbakke, og kan i den forbindelse vælge, om borgeren skal kunne besvare beskeden Sagsbehandler i et andet jobcenter end borgeren er tilknyttet kan: Side 9/27

10 o sende besked til sagsbehandler i a-kasse med kopi til borgerens Min beskedbakke. Sagsbehandler kan vælge, om modtageren skal kunne besvare beskeden o sende besked til sagsbehandler i borgerens jobcenter med kopi til borgerens Min beskedbakke. Sagsbehandler kan vælge, om modtageren skal kunne besvare beskeden o sende besked til borger via eller sms og med kopi i borgerens Min beskedbakke o sende besked direkte til borgerens Min beskedbakke, og kan i den forbindelse vælge, om borgeren skal kunne besvare beskeden Min beskedbakke på Jobnet er nærmere beskrevet i pkt i Releasenote til Jobnet pr. 11. januar Sagsbehandler kan oprette en besked (på CPR-nr./CV-nr.) til en borger eller anden myndighed via: Jobkon Jobcentrets sagsbehandlingssystem Forudsætter at jobcentrets sagsbehandlingssystem understøtter dette A-kassens sagsbehandlingssystem Forudsætter at a-kassens sagsbehandlingssystem understøtter dette OBS Det er vigtigt at huske, at underretningspligtige hændelser fortsat skal sendes til a-kassen på sædvanlig vis og ikke via det nye beskedmodul. Eksempelvis foregår formidling ikke via dialogmodulet, men modulet kan benyttes til hurtigt at sende en besked til borgeren om, at han fx skal ringe hurtigst muligt. Sagsbehandler kan få vist en oversigt over alle beskeder sendt til borgeren, uanset hvordan beskeden er sendt. En sådan oversigt kan tilgås via: Jobkon Jobcentres sagsbehandlingssystem Forudsætter at jobcentrets sagsbehandlingssystem understøtter dette A-kassens sagsbehandlingssystem Forudsætter at a-kassens sagsbehandlingssystem understøtter dette Menupunktet Beskeder : se skærmdump næste side. Side 10/27

11 Siden er opdelt i to kolonner: Midterfeltet, hvorfra man kan o Vælge at sende en besked via knappen Skriv besked se nærmere nedenfor under pkt. 1.9 o Vælge at svare på henvendelser eller lukke for svarmuligheder se nærmere nedenfor under pkt. 1.9 og 1.10 o Vælge en tidsperiode inden for hvilken, man ønsker at se de beskeder, der er sendt vedrørende borgeren. Perioden er default sat til den seneste måned, men kan ændres. Højre kolonnen, hvor de beskeder, der er sendt til eller vedrørende borgeren i den valgte periode vises se nærmere nedenfor under pkt : Nye indholdstyper i besked Når en sagsbehandler i et jobcenter eller en a-kasse ønsker at sende beskeder, har de følgende muligheder: Jobcenter, der ønsker at sende besked til eller om borger tilhørende eget jobcenter, kan sende: o Generel besked: kan benyttes til at informere borgeren eller a-kassen om noget alment/generelt. Kan sendes til borgeren som sms, eller direkte i Min beskedbakke. Til a-kassen sendes beskeden via fagsystemet o Jobformidling: kan anvendes, når jobcentret ønsker at informere borgeren om et muligt job. Kan sendes til borgeren som sms, eller direkte i Min beskedbakke. Side 11/27

12 o Invitation: kan benyttes, når jobcentret ønsker at informere borgeren om eller sende en invitation til et arrangement. Kan sendes til borgeren som sms, eller direkte i Min beskedbakke. Jobcenter, der ønsker at sende besked til eller om borger, der ikke tilhører eget jobcenter, kan sende: o Generel besked: kan benyttes til at informere borgeren, borgerens jobcenter eller a- kassen om noget alment/generelt. Kan sendes til borgeren som sms, eller direkte i Min beskedbakke. Til borgerens jobcenter og a-kassen sendes beskeden via fagsystemet o Jobformidling: kan anvendes, når jobcentret ønsker at informere borgeren om et muligt job. Kan sendes til borgeren som sms, eller direkte i Min beskedbakke. o Invitation: kan benyttes, når jobcentret ønsker at informere borgeren om eller sende en invitation til et arrangement. Kan sendes til borgeren som sms, eller direkte i Min beskedbakke. A-kasse, der ønsker at sende besked til eller om egne medlemmer, kan sende: o Generel besked: kan benyttes til at informere borgeren eller jobcentret om noget alment/generelt, herunder besked til jobcentret om mangelfuld deltagelse i 6 ugers jobrettet uddannelse. Kan sendes til borgeren som eller direkte i Min beskedbakke. Til borgerens jobcenter sendes beskeden via fagsystemet o Jobformidling: kan anvendes, når jobcentret ønsker at informere borgeren om et muligt job. Kan sendes til borgeren som eller direkte i Min beskedbakke. o Invitation: kan benyttes, når a-kassen ønsker at informere borgeren om eller sende en invitation til et arrangement. Kan sendes til borgeren som eller direkte i Min beskedbakke. Kendt problem Ved en fejl bliver der ikke sendt besked (WSRM) til jobcentre/a-kasser, når borgeren besvarer en besked af typen Generel besked, Jobformidling og Invitation. Fejlen forventes rettet i en patch efter relaesen. A-kasserne kan ikke sende sms til borgerne. Dette skyldes, at sms en vises for borgeren, som om den er sendt fra jobcentret. Dette forventes rettet i en kommende release. Side 12/27

13 1.9: Oprettelse af besked Ved klik på Skriv besked vises følgende: 1. Vælg modtager: a. Jobcenter, hvor borgeren er registreret, kan vælge enten Borger eller Borgers a-kasse b. A-kasse (a-kasse kan kun sende beskeder om og til egne medlemmer) kan vælge enten Borger eller Borgers jobcenter c. Jobcenter, som borgeren ikke er registreret i, kan vælge Borger, Borgers jobcenter eller Borgers a-kasse : Side 13/27

14 2. Vælg indholdstype afhængig af hvilken modtager der er valgt, kan: a. Generel besked, Jobformidling og Invitation kan sendes af følgende: 1. Jobcenter, hvor borger er registreret, kan sende de tre beskedtyper til borgeren som sms, eller direkte til Min beskedbakke 2. A-kasse kan sende de tre beskedtyper til borgeren som eller direkte til Min beskedbakke 3. Jobcenter, hvor borgeren ikke er registreret, kan sende de tre beskedtyper til borgeren som sms, eller direkte til Min beskedbakke 4. Jobcenter, hvor borgeren er registreret kan sende Generel besked om borgeren til a-kassen via fagsystemet og med kopi til borgerens Min beskedbakke 5. A-kasse kan sende Generel besked om borgeren til jobcentret via fagsystemet og med kopi til borgerens Min beskedbakke 6. Jobcenter, hvor borgeren ikke er registreret kan sende Generel besked om borgeren til borgerens jobcenter eller borgerens a-kasse via fagsystemet og med kopi til borgerens Min beskedbakke b. Udkast til plan skal ikke benyttes, da der var tale om en midlertidig løsning. Fremadrettet skal udkast til plan sendes via a-kassen sagsbehandlingssystem 3. Vælg beskedtyper beskedtyperne sms og kan kun vælges, hvis borgeren har tilmeldt sig huskeservice: a. Sms: kan sendes til borgeren af jobcentre på beskederne Generel besked, Jobformidling og Invitation. Kendt problem A-kasserne kan ikke sende sms til borgerne. Dette skyldes, at sms en vises for borgeren, som om den er sendt fra jobcentret. Forventes rettet i en kommende release. b. kan sendes til borgeren af jobcentre og a-kasse på beskederne Generel besked, Jobformidling og Invitation. c. Jobnet beskedbakke ( Min beskedbakke ): kan sendes til borgeren af jobcentre og a-kasse på beskederne Generel besked, Jobformidling og Invitation. d. Via fagsystem: kan sendes fra jobcentre til a-kasse og a-kasse til jobcenter med en Generel besked om borgeren 4. Vælg svarmulighed - kan kun benyttes, hvis der er valgt beskedtyperne Jobnet beskedbakke eller Via fagsystem. Der her kan vælges mellem Borger og Sagsbehandler. Når én af de to beskedtyper er valgt markeres de valgmuligheder, der er. Det vil sige, at beskeden oprettes default med svarmulighed. Ønskes ikke denne svarmulighed fravælges den ved at klikke på knapperne, så de vises grået ud. Hvis der ønskes at give borgeren eller sagsbehandleren mulighed for at svare på henvendelsen, er der givet en svartid på 14 dage, men denne kan ændres under Lukkes for svar se skærmdump på næste side. Side 14/27

15 Kendt problem Når der vælges beskedtypen Jobnet beskedbakke skal svarmulighed for borger default være markeret. Det er den også, men Sagsbehandler er også markeret. Problemet forventes løst i en kommende release. 5. Skriv en besked beskeden kan være delt op i en titel og et fritekstfelt. For sms gælder, at der kun er et fritekst og ingen titellinje. Under selve friteksten er der angivet hvor mange karakterer, der er plads til, og der tælles ned, mens teksten skrives. Antallet af mulige karakterer afviger i forhold til hvilken kanal, der benyttes til at sende beskeden. 6. Vedhæftninger i beskeder: a. Beskeder, der sendes som , til Min beskedbakke eller via fagsystemerne, kan markeres som Vigtig. Dette gøres ved at klikke på flagikonet b. Beskeder, der sendes som , til Min beskedbakke eller via fagsystemerne, kan tilføjes et dokument. Der kan kun tilføjes PDF-dokumenter, som har en max. størrelse på 1 MB Side 15/27

16 1.10: Lukning af svarmulighed i besked Ved oprettelse af en besked kan sagsbehandler vælge at give modtageren mulighed for at besvare henvendelsen, og der sættes en deadline for hvornår, besvarelsen senest skal returneres. I disse situationer kan sagsbehandleren også give en tilbagemelding til borgeren/fagsystem, der igen kan svare på tilbagemeldingen, så længe muligheden for besvarelsen ligger inden for deadline. Hvis situationen opstår, hvor sagsbehandleren ikke mere ønsker svar eller ønsker at stoppe kommunikationen, kan han vælge at stoppe muligheden for tilbagemelding med omgående virkning. Når beskeden åbnes i midterkolonnen, er der øverst to ikoner til henholdsvis at kunne besvare tilbagemeldingen og til at kunne lukke for yderligere korrespondance i sagen: Der lukkes for yderligere henvendelser ved at klikke på ikonet Luk tråd. Hvis der i beskeden ikke er givet muligheder for at besvare beskeden, er de to ikoner grået ud. 1.11: Ny visning af beskeder Med de øgede muligheder for at sende beskeder, er der også sket ændring i visningen af beskederne i højre kolonne se skærmdump på næste side. Side 16/27

17 Ovenfor vises forskellige eksempler, men følgende er gældende: Første linje starter med at vise et ikon, der fortæller hvilken type besked, der er sendt: o o Generel besked se eksempel 2 og 3 i ovenstående Jobformidling se eksempel 1 i ovenstående o Invitation se eksempel 4 i ovenstående Efter ikonet i første linje vises emnet, og hvis det fylder mere ned en linje afkortes det, og linjen afsluttes med tre punktummer se eksempel 4 i ovenstående. I sms er der ikke angivet et emne, hvorfor der her vises så meget af teksten som muligt. Hvis en besked kan besvares og er besvaret tilføjes en parentes efter emnet visning det antal svar, der er givet på beskeden se eksempel 1 i ovenstående, hvor borgeren har givet et svar I slutningen af første linje vises et ikon, der fortæller hvordan beskeden er blevet sendt: o o o Sms se eksempel 4 i ovenstående se eksempel 2 i ovenstående Min beskedbakke se eksempel 1 i ovenstående Side 17/27

18 o Via fagsystem se eksempel 3 i ovenstående Der kan desuden vises en clips, hvilket betyder, at der er hæftet et dokument på beskeden I linje 2 vises, om beskeden er sendt med markering af: o Om den er vigtig markeres med en rød dot se eksempel 1 i ovenstående o Om den kan besvares markeres med en grøn dot se eksempel 3 i ovenstående. I eksempel 1 ses, at der er givet 1 svar, men der er ikke en markering af, at beskeden kan besvares. Det skyldes, at sagsbehandleren har lukket tråden se nærmere herom nedenfor i pkt I slutningen af linje 2 vises, om borgeren har set beskeden eller ej. Det er dog kun beskeder sendt til Min beskedbakke, dette kan vises for. I ovenstående eksempler er der sket følgende: o Eksempel 1: Besked sendt til Min beskedbakke og beskeden er set af borgeren o Eksempel 2: Besked sendt til og med kopi til Min beskedbakke. Borgeren har åbnet kopi af beskeden i Min beskedbakke, men da kanalen er , vises det ikke o Eksempel 3: Besked sendt til a-kasse, der kan besvare beskeden. Borgeren har åbnet kopi af beskeden i Min beskedbakke, men da kanalen er fagsystemet, vises det ikke o Eksempel 4: Besked sendt til sms og med kopi til Min beskedbakke. Borgeren har åbnet kopi af beskeden i Min beskedbakke, men da kanalen er sms, vises det ikke I den sidste linje vises datoen for, hvornår registreringen er oprettet (eksempel 2, 3 og 4 i ovenstående) eller hvornår der er sendt et svar (eksempel 1 i ovenstående). Til højre på den sidste linje vises navnet på den, der har afsendt beskeden: o Eksempel 2, 3 og 4: Her vises navnet på sagsbehandleren o Eksempel 1: Her vises navnet på borgeren, da denne har besvaret beskeden 1.12: Tags (persongruppemarkeringer) Der indføres mulighed for, at medarbejdere i jobcentre kan markere borgere med en persongruppemarkering. I JobKon benævnes persongruppemarkeringer Tags. Udgangspunktet er, at de medarbejdere, der arbejder med formidling, hurtigt kan foretage registreringer og udsøgninger. Fx kan det i formidlings-øje-med være en fordel at kunne markere borgere, der har efterspurgte kvalifikationer, der ikke let lader sig beskrive i CV et, så de hurtigt kan udsøges, når en arbejdsgiver henvender sig. Funktionaliteten kan også benyttes af øvrige medarbejdere. OBS I en kommende release vil det blive muligt at udsøge borgere i forhold til de tags, de er markeret med. Der er oprettet et nyt menupunkt - Tags - i venstremenuen under Vis borger. Under dette Side 18/27

19 menupunkt kan sagsbehandleren: markere en borger med tags redigere tags Midterfeltet er delt op i følgende to områder: Borgerens tags: Her vises de tags, som borgeren er registreret med (i ovenstående skærmdump har borgeren ingen registreringer) Tilføj nye tags: Herfra kan man finde de tags, som borgeren kan markeres med. For at lette dette arbejde, er feltet delt op i følgende tre grupperinger: o Hyppigst anvendte - her vises op til 8 af sagsbehandlerens hyppigst anvendte tags, så de er hurtige at finde. Denne gruppe opbygges først, når man i JobKon går i gang med at bruge funktionaliteten o Alle jobcenter tags - her vises de lokale tags, som jobcentret selv har oprettet o Alle nationale tags - her vises alle tags, der er oprettet af STAR Markering af en borger: Hvis borgeren skal markeres med en tag (som sagsbehandleren ikke tidligere har benyttet, og som derfor ikke findes under Hyppigst anvendte tags ) - skal Alle nationale tags eller Alle jobcenter tags markeres se skærmdump på næste side, hvor Alle nationale tags er valgt se skærmdump på næste side: Side 19/27

20 Ved klik på den ønskede tag åbnes den, så evt. tilretning af datosæt kan foretages: Efter tilretning af datosæt klikkes på og borgeren er markeret: Hvis der senere skal rettes i slutdatoen, kan markeringen åbnes ved at klikke på den. Under Hyppigst anvendte tags, findes den netop anvendte tag, men er grået ud på den aktuelle borger, da denne allerede er markeret med tag en: På samme måde kan et tag oprettes via Hyppigst anvendte tags (efterhånden som den enkelte sagsbehandler får registreret tags på borgerne). 1.13: Tag - masseajourføring Via CV-søgning kan der foretages masseajourføring af tags på borgere, hvilket gøres på følgende måde: Side 20/27

21 Når der er foretaget en CV-søgning vises ikonet Tilføj tag over søgeresultatet: Når der klikkes på ikonet ændrer det farve til grøn (funktionaliteten er aktiv), og midterkolonnen ændres fra CV-søgekriterier til en side, hvorfra der kan vælges tags til masseajourføring: Af ovenstående skærmdump fremgår det af: Midterkolonnen: o at man kan vælge et tag eller flere til masseajourføring. Når det er valgt, lægger de(t) sig under Valgte nye tags Højrekolonnen: o At ikonet Tilføj tags er markeret med grønt og funktionen dermed er aktiv o At der på det enkelte CV i søgeresultatet kan være foretaget en markering med et udgrået tag, der betyder, at borgeren er registreret i det jobcenter, der har foretaget søgning, og som derfor kan registrere et tag på borgeren (første CV i søgeresultatet i ovenstående skærmdump) Side 21/27

22 o At der ikke er en markering, hvilket betyder, at borgeren er registreret i et andet jobcenter end det, der har foretaget søgningen. Denne borger kan jobcentret ikke registrere et tag på (tredje CV i søgeresultatet i ovenstående skærmdump) o At der på et CV er markeret med et grønt tag, der betyder, at dette CV ved ajourføring bliver registreret med det valgte tag (andet CV i søgeresultatet i ovenstående skærmdump) Et CV bliver markeret med et grønt tag, ved at klikke på det udgråede tag Når alle de ønskede CV er er markeret med et grønt tag, foretages registreringen ved at klikke på Gem og luk i midterkolonnen. Herefter er de ønskede CV er markeret med de(t) valgte tag(s), og midterkolonnen vender tilbage til visning at CV-søgekriterierne. 2. Søg borgere 2.1: Ændringer til CV-søgning Der er foretaget følgende ændringer til CV-søgningen i JobKon: Ændret plads i menuen, hvor CV søgning og Joblog søgning har byttet plads. Det betyder, at man ved klik på Søg borgere automatisk kommer til Joblog søgning. Ændringen er sket på baggrund af, at a-kasserne ikke har adgang til CV søgning, og derfor altid ved valg af Søg borgere fik vist beskeden om, at de ikke har adgang til søgning. Søgekriterierne er samlet i en boks med navnet Søgekriterier. Ændring i den geografiske søgning se nærmere nedenfor under pkt. 2.2 Mulighed for søgning på uddannelse og erfaring se nærmere nedenfor under pkt. 2.3 Fritekst fra de nye CV-områder Kurser og Certificeringer medtages i søgning Ændring i filtreringsmåden ved filtrering på kvalifikationer se nærmere nedenfor under pkt. 2.4 Filtrering på data i Ansættelsesvilkår se nærmere nedenfor under pkt. 2.5 Ændring i sortering af søgeresultat se nærmere nedenfor under pkt. 2.6 Ændring i måden der arbejdes med søgeresultatet se nærmere nedenfor under pkt : Ændring i den geografiske søgning Den nuværende geografiske søgning har haft nogle mangler i forhold til at afgrænsningen i søgningen har varieret fra km og visse postnr. undlades i søgningen. Der indføres derfor en ny geografisk søgning, der tager udgangspunkt i, at alle CV er på Jobnet får påført et wgs84 geopunkt. WGS står for World Geodetic System, der er en standard, der bl.a. også benyttes ved GPS. Via en batchkørsel påføres alle CV er dette geopunkt. Efterfølgende sker der en daglig batchkørsel, der påfører geopunktet på nye CV er. I forhold til geopunkter sker der desuden følgende: Der vil dagligt gennemføres en batchkørsel, der påfører geopunkter på nye CV er Hvis en borger flytter, registreres denne flytning første gang borgeren logger ind på Min Side 22/27

23 side efter flytningen. Geopunktet vil i denne situation blive fjernet, og et nyt geopunkt tilføjet ved den kommende batchkørsel. Hvis en borger har adressebeskyttelse eller valgt at skjule sin adresse benyttes postnr. Som geopunkt, hvilket dermed ikke er så præcist som ved en kendt adresse. OBS Borgere kan stå uden et geopunkt frem til den kommende batchkørsel. I den situation vil søgningerne tage udgangspunkt i det postnr., de er registreret med. Med indførelsen af det nye geopunkt gives der mulighed for at søge med forskellige afstande. Udgangspunktet er postnr., hvorfra der kan søges i en radius fra km fra centrum i postnr. Søgningen er sat til automatisk at søge med en radius på 20 km, men det kan ændres via slideren hvor det nye område er markeres i en rød firkant: 2.3: Søgning på uddannelse og erfaring Når der er foretaget søgning på fx på en stillingsbetegnelse, vil denne stillingsbetegnelse som det nye fremgå i feltet Stillingsbetegnelser, således, at der kan søges videre på uddannelse og erfaring inden for den ønskede stillingsbetegnelse. I nedenstående er der søgt på kok: Under knapperne med stillingsbetegnelser, findes muligheden for at filtrere yderligere på Side 23/27

24 uddannelse og erfaring. Først skal den stillingsbetegnelse, der ønskes yderligere oplysninger på markeres, hvilket aktiverer området med uddannelse og erfaring se skærmdump på næste side. Ved markering af en stillingsbetegnelse åbnes mulighed for markering af knappen Uddannelse. Dette kan evt. kombineres med oplysning om erfaring. Ønskes ikke filtrering på uddannelse og/eller erfaring klikkes på knapperne, så de bliver grå og dermed ikke indgår i filtreringen: Markeres mere end én stillingsbetegnelse i kombination med fx Har uddannelse, vil filtreringen finde de borgere, der har en uddannelse inden for de valgte stillingsbetegnelser. I filteret øverst i højre kolonne vises om de nye filtreringsmuligheder er medtaget: Data om uddannelse og erfaring kommer fra borgerens indtastning under Jeg søger job som, hvor han skal registrere, om han har uddannelse/erfaring. Side 24/27

25 2.4: Ændring i filtrering på kvalifikationer Filtrering på kvalifikationer skete ud fra enten-eller -princippet, der betød, at der i søgeresultatet blev vist borgere, der havde enten den ene eller den anden af de kvalifikationer, der var markeret. Tilbagemeldinger har vist, at behovet bestod i, at man gerne ville finde borgere der havde alle de markerede kvalifikationer. Princippet er derfor ændret både-og, der betyder, at de borgere, der nu vises skal have alle de markerede kvalifikationer. 2.5: Filtrering på data i Ansættelsesvilkår Det er fremover muligt at filtrere søgeresultatet på Ansættelsesvilkår. Funktionaliteten er den kendte, hvor der efter en søgning vises, hvor mange af de fremsøgte, der har markeret for de enkelte vilkår. I nedenstående skærmdump er der eksempelvis 8, der har markeret for Fuld tid. Klikkes på denne knap minimeres søgeresultatet til de 8 borgere. Klikkes der efterfølgende på knappen Fast ansættelse indsnævres resultatet yderligere til de borgere, der har markeret for både Fuld tid og Fast ansættelse : Kendt problem Hvis en borger har markeret for Ansættelsesstart med både Hurtigst muligt og Efter aftale og i Ansættelsesform har registreret for både Fast ansættelse og Tidsbegrænset ansættelse indgår borgeren ikke i tallene til yderligere filtrering. Det er således kun borgere, der udelukkende har valgt at registrere den ene af værdierne inden for de to områder. Dette forventes rettet i en kommende release. 2.6: Ændring i sortering af søgeresultat Visning af søgeresultatet sker i henhold til følgende: 1. Først vises borgere, der matcher stillingsbdetegnelse og eller kvalifikation 2. Herefter vises borgere, der matcher erhvervserfaring, uddannelse, sprog, anden erfaring, kørekort, kurser, certificeringer og ansættelsesvilkår 3. Sluttelig vises borgere, hvor søgekriteriet matcher med teksten i den faglige profil Kendt problem Sorteringen virker ikke ved releasen, men vil blive tilrettet i den førstkommende patch. Side 25/27

26 2.7: Markering af CV er, der er set Når man fra søgeresultatet har set på en borgers CV, kan det være svært at huske, hvem man tidligere har set. De CV er man har åbnet vil derfor blive vist med ordet Set i nederste højre hjørne se skærmdump på næste side: Markeringen bliver på borgeren så længe der ikke loges ud af JobKon. Det betyder, at såfremt der foretages en anden søgning, hvori borgeren indgår, vil markeringen med Set fortsat være registreret. 2.8: Joblogsøgning og søgekriterier Når der er foretaget en søgning i joblog, vil systemet huske de registrerede søgekriterier til næste gang, der logges på JobKon. Dette er begrundet i, at der ofte foretages den samme søgning blot med et nyt tidsinterval. Tidsintervallet ændres som vanligt, så der til enhver tid vises en periode på den seneste måned. 2.9: Ændring af ikonet til dannelse af PDF Ved opslag på en borgers logs, kan man udskrive en oversigt over de aktuelle logs. Ikonet, der aktivere dannelse af PDF-filen er flyttet, så den vises over søgeresultatet og ordet PDF er tilføjet ikonet: 2.10: Eksport af joblog-søgeresultat Når der er foretaget en søgning i joblog, kan man eksportere søgeresultatet til brug for viderebehandling i eget fagsystem. Eksporten sker i CSV format og sker fra siden Joblog søgning, hvor der i højre kolonne over søgeresultat er indført et nyt ikon Eksport se skærmdump på næste side. Side 26/27

27 Ved klik på ikonet genereres CSV-filen med følgende indhold: CPR-nr. Navn på borger Antal joblogs i perioden (dd.mm.åååå dd.mm.åååå) Senest opdateret Hvis søgningen ikke giver et resultat vises ikonet ikke. Side 27/27

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: MARKERING AF FRAVÆR, DER FRITAGER

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: UDVIDET VISNING AF FRAVÆRSFORHOLD...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 13. september Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017

Version: 1.0 Oprettet den 13. september Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017 Version: 1.0 Oprettet den 13. september 2017 Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017 Den 18. september 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: VISNING AF

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG (Jobnet for virksomheder) Version: 1.0 Oprettet den 25. marts 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. LOG IND SOM ARBEJDSGIVER OG ÆNDR ADGANGSKODE... 3 2.1 GLEMT

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til jobnet.dk og log ind under menupunktet 'Find medarbejder' i feltet Arbejdsgiver. Du får nu to muligheder på siden Søg i CV'er: Hvis du har

Læs mere

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Hvad er formålet med en Joblog? Når du modtager dagpenge, skal du løbende dokumentere din jobsøgning. Det gør du ved at notere de job du søger

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

joblog 3F Joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog.

joblog 3F Joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog. . 3F Joblog joblog Vejledning til 3F Joblog Er du ledig, skal du registrere din jobsøgning i din joblog. En joblog er et arkiv på nettet, hvori du skal registrere de job, du søger, og det du ellers gør

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Emply Hire. Job-relaterede spørgsmål. Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015

Emply Hire. Job-relaterede spørgsmål. Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015 Emply Hire Job-relaterede spørgsmål Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016

VITAS Versionsnote pr. 25. maj 2016 1 Underskriv via elektronisk pen gennem virksomhedssupport og på medarbejderhøring I VITAS er det nu muligt at underskrive ansøgningen med en elektronisk pen. Dette kan lade sig gøre når jobcentermedarbejderen

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 20. august 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 16. august 2012 Godkendt af Erik Hove Godkendt

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

JOBLOG. Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning.

JOBLOG. Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. JOBLOG Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. Du skal som udgangspunkt registrere mindst 2 job hver uge. Søger du skriftligt, skal du også uploade/gemme et par af dine

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring for kursusledere i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning til at oprette CV på Jobnet

Vejledning til at oprette CV på Jobnet Vejledning til at oprette CV på Jobnet Du skal udfylde dit CV så godt som muligt, fordi: jobcentret og FOAs A-kasse så bedre kan hjælpe dig med at finde en arbejdsgiver, der søger en medarbejder med dine

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke Kursussøgning på Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursussøgning... 3 Indledning... 3 Orange søgebjælke... 3 Fritekstsøgning via feltet Find... 4 Find: Søg på fag/kursus vha. søgeforslag...

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Man tilgår CV via Jobnet, under menupunktet Min jobsøgning, hvor man kan klikke sig ind på det i venstre hjørne.

Man tilgår CV via Jobnet, under menupunktet Min jobsøgning, hvor man kan klikke sig ind på det i venstre hjørne. Om IT understøttelsen af CV fokus på nye funktioner Man tilgår CV via Jobnet, under menupunktet Min jobsøgning, hvor man kan klikke sig ind på det i venstre hjørne. Forsiden af CV har fået nyt lay-out.

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring Forberedelsesskema Version: 1.0 Oprettet den 8. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR OG HVORDAN VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?... 3 1.2

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. september 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. september 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. september 2017 Version: 1.0 Oprettet den 13. september 2017 Den 18. september 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 5. oktober Releasenote til Jobnet pr. 10. oktober 2016

Version: 1.0 Oprettet den 5. oktober Releasenote til Jobnet pr. 10. oktober 2016 Version: 1.0 Oprettet den 5. oktober 2016 Releasenote til Jobnet pr. 10. oktober 2016 Den 10. oktober 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: TILPASNING AF DESIGN

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere