Vigtige informationer Hvad der skal være i emballagen Om ID937-telefonen Tilslutninger Installation og indstillinger Opkald Telefonbog Opkaldslog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige informationer Hvad der skal være i emballagen Om ID937-telefonen Tilslutninger Installation og indstillinger Opkald Telefonbog Opkaldslog"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 4 Om sikkerhed 4 Om installationskrav 4 Om hjælp 5 Hvad der skal være i emballagen 6 Om ID937-telefonen 6 Overblik over håndsættet 9 Overblik over basestationen 9 Hovedfunktioner for din ID937-telefon 11 Tilslutninger 12 Installation og indstillinger 16 Opkald 20 Telefonbog 25 Opkaldslog 27 SMS 34 Ur og alarm 36 Personlige indstillinger 41 Avancerede indstillinger 47 Netværksservices 50 Spil 52 Telefonsvarerer (TAM) 58 Fejlfinding 61 Information 62 Indeks DA 3

4 DA Om sikkerhed Vigtige informationer Denne telefon er ikke beregnet til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der bør findes alternativer for adgang til nødopkald. For at undgå skader eller fejlfunktion: - Lad ikke telefonen komme i kontakt med væske. - Åbn ikke produktet, da du kan blive udsat for højspænding. - Brug aldrig andre batterityper end de vedlagte. - Hold ikke håndsættet tæt på øret, når telefonen ringer, eller når du tænder for højttaleren, da det kan skade din hørelse. - Udsæt ikke telefonen for stærk varme fra varmeudstyr eller direkte sollys. - Tab ikke telefonen, og lad ikke ting falde ned på telefonen. - Brug ikke rengøringsmidler indeholdende alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse kan skade telefonsættet. - Aktive mobiltelefoner i nærheden kan forårsage forstyrrelser. Om betjenings- og opbevaringstemperaturer: - Bør kun betjenes på steder hvor temperaturen altid ligger mellem 0 og 35 C. - Opbevares på et sted, hvor temperaturen altid ligger mellem -20 og 45 C. - Batteriernes levetid kan blive forkortet ved lave temperaturer. Om installationskrav Denne telefon kræver en el-forsyning på volt vekselstrøm, eksklusiv it-installationer som defineret i standard EN I tilfælde af strømsvigt kan forbindelsen blive afbrudt. Den elektriske strømforsyning er klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i standarden EN Den eneste måde at slukke telefonen på, er at tage adapteren ud af stikkontakten. Du skal sikre dig, at stikkontakten er placeret tæt på apparatet og altid er let tilgægelig. Spændingen i strømforsyningen er klassificeret som TNV-3 (telekommunikationsnetværkspændinger), som defineret i standarden EN Om hjælp For yderligere information om fejlsøgning: Fejlfinding: Side 58 Kig venligst på den følgende hjemmeside for yderligere information på Philips web support: Online Support 4

5 Hvad der skal være i emballagen DA Følgende tilbehør følger med din ID937-telefon: Håndsæt Basestation Strømforsyning til basestation Telefonkabel To AAA genopladelige batterier Splitter Brugervejledning Hurtigt i gang Guide Garantibevis Telefonkablet skal tilsluttes basestationen, inden det sættes i telefonstikket. I multihåndsætpakker, findes ét eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyningsenheder og ekstra genopladelige batterier. 5

6 DA Om ID937-telefonen Overblik over håndsættet Handlings-LED (toppen af håndsættet) LCD-skærm Op/ned-navigationstaster Øresnegl Venstre soft-tast Højre soft-tast Tale-tast Læg-på-tast Alfanumerisk tastatur Tastaturlåstast Højttalertast Firkanttast/Pausetast/ Ringetone fra-tast Intercom-tast 6 Mikrofon

7 Håndsættaster Tryk m (Venstre soft-tast) > (Højre soft-tast) r e u d c v # * Soft-tast TILB. Til Om ID937-telefonen Gå ind i hovedmenuen fra standby. Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten. Aktiverer lydløs-funktionen under et opkald. Tændt for bagbelysningen. Gå ind i genkaldslisten fra standby. Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten. Indled et andet opkald, se i telefonbogen, viderestil opkald eller aktivér/deaktiver HD Lyd mode under et opkald. Tændt for bagbelysningen. Besvar et indgående eksternt eller internt opkald. Indsæt R for operatørservices, når der er linjeforbindelse. Afslut et opkald. Retur til standby. Langt tryk i standby for at slå håndsættet fra, kort tryk for at slå håndsættet til igen. Gå til opkaldslog fra standby. Bladr op på en menuliste eller gå til foregående telefonbog eller opkaldslogoptegnelse. Hæv øresneglens lydstyrke under et opkald. Gå til det foregående tegn i redigerings-funktion. Gå til telefonbog fra standby. Bladr ned på en menuliste eller gå til næste telefonbog eller opkaldslogoptegnelse. Sænk øresneglens lydstyrke under et opkald. Gå til det næste tegn i redigerings-funktion. Indled et internt opkald. Besvar et indgående opkald ved håndfri betjening. Slår højttaleren til og fra under et opkald. * Tryk # i standby. Langt tryk for at sætte ringetonen på lydløs i standby. Langt tryk for at indsætte en pause i opkaldsmode. Langt tryk for at skifte imellem store og små bogstaver i redigeringsmode. Tryk * i standby. Langt tryk for at slå tastaturlåsen til og fra. Kort tryk fra menugennemsyn for at vende tilbage til den foregående menu. DA *ADVARSEL: Håndfri aktivering kan pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt niveau. Du skal sikre dig, at håndsættet ikke er for tæt på dit øre. 7

8 DA Om ID937-telefonen Vis ikoner og symboler I standbymode kan der vises adskillige ikoner og symboler i den øverste række på håndsættets skærm. Håndsættet er registreret og inden for basestationens rækkevidde. Det blinker, hvis håndsættet er uden forrækkevidde, eller hvis der søges efter en base. Batterisymbolet viser tre forskellige batteriniveauer. Ringestyrken er indstillet til nul/tavs. Tastaturet er låst. Der er et eksternt indgående opkald, et eksternt opkald er forbundet, eller et eksternt opkald er på hold. HD Lyd er slået til. Der er et internt indgående opkald, et internt opkald er forbundet, eller et internt opkald er på hold. Højttaleren er slået til. Vækkeuret er aktiveret. SMS-modtagelse er aktiveret. Den blinker, når SMS-hukommelsen er fuld. Telefonsvareren (TAM) er aktiveret. Den blinker, når telefonsvarerhukommelsen er fuld. Må ikke forstyrres er aktiveret. Når der er sket noget nyt, såsom et mistet opkald, ny SMS, voic eller telefonsvarerbeskeder modtaget, vises følgende ikoner sammen med antallet i midten af håndsættets skærm. Hvis du ikke abbonerer på Vis Nummer servicen, vil der ikke være nogle alarmer for nye beskeder udover nye beskeder der er blevet optaget på telefonsvaren. Derfor vil der ikke vises ikoner for mistede opkald, SMS eller talebeskeder I midten af håndsætskærmen. Der er modtaget nye SMS-beskeder. Antallet af nye SMS-beskeder modtaget vises også til venstre for ikonet. Der er nye mistede opkald. Antallet af nye mistede opkald vises også til venstre for ikonet. 8 Der er modtaget nye voic -beskeder. Antallet af nye voic -beskeder modtaget vises også til venstre for ikonet. Der er modtaget nye telefonsvarerbeskeder. Antallet af nye telefonsvarerbeskeder modtaget vises også til venstre for ikonet.

9 Om ID937-telefonen Overblik over basestationen DA SIM-kortlåg Søge-tast Hovedfunktioner for din ID937-telefon Nedenstående er et overblik over de menuvalg, der er tilgængelige på din ID937-telefon. Se de tilhørende afsnit i denne brugervejledning for detaljerede forklaringer af menuvalgene. Menu Til Side SMS Opsætning, skriv/læs SMS osv. 27 TELEFONBOG Tilføj, redigér, håndtere telefonbogen og kopiere telefonbogen fra SIM-kortet. UR OG ALARM Indstil Dato og tid, Alarmtone og Må ikke forstyrres 34 BRUGERINDST. AVANC. INDST. Indstil Håndsættoner, Baggrundsbillede, Kontrast, Håndsætnavn, Auto-besvar/-læg på, Sprog, Babysit.funktion, Baggrundslystid og Temafarve Indstil Flashtid, Spærre opkald, Baby-opkald, Registrér/Fraregistrér håndsæt, Vælg base, Ændre pin-kode, Nulstil telefon, Auto-præfix, Konference-modus, HD Lyd og Demo NET. SERVICE Indstil Viderestillet opkald, Voice Mail, Ring tilbage og Vis nummer 47 SPIL Spil et spil 50 TLF.-SVARER Opsæt, Afspil, Slet telefonbeskeder, optag memo, osv

10 DA Menunavigering Om ID937-telefonen De grundlæggende trin ved navigering i menuerne og valgmulighederne er som følger: Opgave Håndtering Illustration Gå ind i Hovedmenu/menuvalg Vælg MENU ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre softtast m) Philips :00 MENU GENOPK m : > Gå til en særlig menu/valg 1. Tryk på : tasten for at bladre til den ønskede menu/valg Bekræft dit valg 2. Vælg VÆLG ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre soft-tast m) VÆLG TILB. m : > 2 1 I dette eksempel er alarmen slået til En gang. For at ændre dit valg. For at bekræfte dit valg. Retur til foregående menuniveau eller standbyskærm 1. Tryk på : tasten for at bladre til det ønskede valg 2. Vælg VÆLG ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre soft-tast m) 3. Vælg TILB. ved at trykke på tasten direkte under dette (højre soft-tast >) Slukket En gang Dagligt VÆLG Alarm TILB. m : >

11 Tilslutninger DA Din basestations placering kan påvirke rækkevidden og ydeevnen for din ID937-telefon (se TIP nedenfor). Tilslutning af basestationen 1. Placér basestationen på et centralt sted nær telefonstikket og stikkontakten. Strømforsyning Linie-ledning Splitter 2. Tilslut den vedlagte splitter til stikket på bagsiden af basestationen og sæt lineledningen og strømkablet i de respektive stikindgange på splitteren. 3. Tilslut den anden ende af telefonkablet til telefonstikket og den anden ende af strømledningen til stikkontakten. Telefonkablet skal tilsluttes basestationen, inden det sættes i telefonstikket. TIP: Undgå at placere basestationen for tæt på store metalting, såsom arkivskabe, radiatorer eller elektriske apparater. Dette kan forringe rækkevidden og lydkvaliteten. Bygninger med tykke vægge og mure kan forringe signaloverførslen til og fra basen. ADVARSEL: Basestationen har ikke nogen TÆND/SLUK-kontakt. Strømforsyningen er tilsluttet, når sstrømledningen er sluttet til basestationen og strømadapteren er sat i stikkontakten. Den eneste måde at slukke basestationen på er at tage strømadapteren ud af stikkontakten. Derfor skal du sikre dig, at stikkontakten er let tilgængelig. Strømadapteren og telefonlinieledningen skal tilsluttes korrekt, da forkert tilslutning kan beskadige enheden. Du skal altid bruge den telefonledning, der leveres med denne enhed. Ellers kan du måske ikke få en klar-tone. 11

12 DA Installation og indstillinger Isætning af batterierne ID937-telefonen leveres med to genopladelige batterier, der giver mulighed for op til omkring 12 timer taletid og op til 150 timer standby-tid. Før du anvender håndsættet, skal batterierne være installeret og fuldt opladet. 1. Brug en mønt eller skruetrækker til at låse batteridækslet af. screw skrue mod uret opladerens kontaktplade Lås op Set nedefra 2. Placér batterierne som vist, og sæt dækslet på igen. 3. Lås batteridækslet. screw skrue med uret opladerens kontaktplade Lås Set nedefra Brug venligst en mønt eller skruetrækker der har den rigtige form og størrelse til den brugte skrue. Ellers ellers kan du skade skruen når du strammer den. Opladning af batterier 1. Placér håndsættet på basestationen. Der lyder et bip, hvis håndsættet er korrekt placeret. 12

13 Installation og indstillinger DA 2. En opladningsanimation på håndsættetangiver, at batteriet oplades. Philips MENU 18:00 GENKALD 3. Lad det lade, indtil batterierne er fuldt opladet (mindst 24 timer). 4. Håndsættet er fuldt opladet, når ladeanimationen standser, og vises. Håndsættet skal oplades i mindst 24 timer, før det bruges første gang. Lavt batteri-advarsel Batteriniveauet vises i det øverste venstre hjørne af håndsætskærmen. Når batteriniveauet er lavt, vises et tomt batteriikon på skærmen. Hvis batteriniveauet bliver meget lavt, slukker telefonen automatisk, og alle igangværende handlinger slettes. Uden for rækkevidde-advarsel Den indendørs og udendørs rækkevidde for telefonen er henholdsvis op til 50 meter og 300 meter. Når håndsættet bevæges uden for rækkevidden, vil antenneikonet blinke. Konfigurér ID937-telefonen Før du bruger ID937-telefonen, skal du konfigurere den i henhold til brugslandet. Efter opladning i nogle minutter vises ordet VELKOMMEN på forskellige sprog. Følg disse trin for at konfigurere telefonen: 1. Bladr : til ordet VELKOMMEN I dit foretrukne sprog og tryk 2. Bladr : til dit land. 3. Tryk på mvælg for at bekræfte dit valg. 4. Bladr : til din operatør (om nødvendigt). 5. Tryk på mvælg igen for at bekræfte dit valg. 6. Standard-linjeindstillingerne og menusproget for det valgte land konfigureres automatisk. Du kan ikke foretage udgående opkald eller modtage indgående opkald uden først at foretage et landevalg. Afhængig af dit land vises skærmen VELKOMMEN måske ikke. I dette tilfælde behøver du ikke at vælge land/operatør/sprog-indstillinger. 13

14 DA Indstil dato og tid Installation og indstillinger 1. Tryk på mmenu. 2. Bladr : til Ur og alarm og tryk på 3. Tryk på mvælg for at gå ind i Indstil Dato og tid. 4. Indtast det aktuelle tidspunkt (TT:MM) og aktuel dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk på mok. ADVARSEL: Hvis telefonen er tilsluttet til en ISDN-linje via en adapter, kan dato og tid blive opdateret efter hvert opkald. Muligheden for dato- og tid-opdatering afhænger af din netværksudbyder. Kig på dato- og tid-indstillingerne i dit ISDN-system eller kontakt dit telefonselskab Nu er du klar til at bruge telefon. Grundlæggende funktioner for telefonen Foretag et opkald Indtast telefonnummeret (maksimalt 20 cifre) og tryk på r for at ringe nummeret op. Se "Foretag et opkald" på side 16 for yderligere oplysninger. Besvar eller afslut et opkald Tryk på r for at besvare et opkald. Tryk på e for at afslutte et opkald. Se "Besvar et opkald" på side 16 og "Afslut et opkald" på side 17 for yderligere oplysninger. Tænd/sluk for håndsættet Tryk på og hold e inde i 3 sekunder for at slukke håndsættet fra standby. Tryk kort på e for at tænde for håndsættet igen.j Låse og låse op for tastaturet Tryk på og hold * inde i 2 sekunder for at låse eller låse op for tastaturet i standby. Søgning Søgefunktionen gør det muligt for dig at finde et manglende håndsæt, hvis håndsættet er inden for rækkevidden og har opladede batterier. Tryk kort p p-tasten på basestationen. Håndsættet begynder at ringe. Når det er hentet, skal du trykke på en tast på håndsættet for at afslutte paging. Standby Hvis håndsættet ikke anvendes i 30 sekunder i indstillings-, gennemse- eller redigér-funktion m.fl., vender det automatisk tilbage til standby. Det vender også automatisk tilbage til standby, hvis håndsættet placeres på basestationen. 14

15 Installation og indstillinger Skærm- og tastatur -aggrundslys DA Baggrundslyset forbliver tændt i 40 sekunder efter hver aktivering, såsom indgående opkald, tryk på en tast, aftagning af håndsættet fra basestationen osv. Farven på skærm- og tastatur-baggrundslyset er GUL. For indstillingsoplysninger henvises du til "Baggrundslystid" på side 40. Aktiveringsdiode LED en på dit håndsæt blinker når der er en ny besked på din telefonsvarer. Hvis du abbonerer på Vis Nummer, blinker LED en også når der er et nyt opkald, en ny SMS eller en ny talebesked. Standardindstillinger Ringestyrke Mellem Øresnegllydstyrke Lydstyrke 3 Højttalerlydstyrke Lydstyrke 3 Tastebip Tændt Baggrund Kontrast Niveau 2 Auto-besvar Slukket Auto-læg på Til Babysitter-funktion Slukket Vækkeur Slukket Spærring Slukket SMS-modtagelse Tændt Pin-kode 0000 HD Lyd Tændt Telefonsvarer Svar-modus Svar og Opt. Ring-forsink 5 Udgående beskeder Auto-svar for Svar & Opt.-modus Håndsæt-screening Fra Fjernbetj. Deaktiveret 15

16 DA Foretag et opkald For-indtastning 1. Indtast telefonnummeret (maksimalt 20 cifre). 2. Tryk på r for at ringe nummeret op. Direkte indtastning 1. Tryk på r eller v for at få forbindelse. 2. Indtast telefonnummeret. Opkald fra genkaldsliste 1. Tryk på >GENOPK i standby. 2. Bladr : til et nummer/navn på genkaldslisten. 3. Tryk på r for at ringe nummeret op. Opkald TIP: Håndsættet gemmer de sidste syv numre, der er ringet op. Det sidste nummer, der er ringet op, vises først på genkaldslisten. Hvis genkaldsnummeret svarer til en telefonbogsindskrivning, vises navnet i stedet. Opkald fra opkaldslog 1. Tryk på u i standby. 2. Tryk på mvælg for at gå ind I opkaldslisten. 3. Bladr : til en post I opkaldslisten. 4. Tryk på r for at ringe nummeret op. Du skal abonnere på vis nummer-service for at kunne se nummeret på den person, der ringer op, eller for at se navnet i opkaldsloggen. Se "Opkaldslog" på side 25 for detaljer. Opkald fra Telefonbog 1. Tryk på d i standby. 2. Bladr : til en telefonbogsindskrivning. 3. Tryk på r for at ringe nummeret op. TIP: I stedet for at bladre : for at gennemse telefonbogsindskrivninger, kan du trykke på den numeriske tast, der svarer til det første bogstav i den indskrivning, du vil finde. Eksempel: Tryk på 2 vil vise de indskrivninger, der begynder med A. Tryk på 2 igen vil vise de indskrivninger, der begynder med B osv... Besvar et opkald Når telefonen ringer, skal du trykke på r. 16

17 Opkald DA Håndfrit svar Når telefonen ringer, skal du trykke på v. Indgående opkald har førsteprioritet i forhold til andre handlinger. Når der kommer et indgående opkald, vil andre igangværende handlinger, såsom telefonindstillinger, menunavigering osv., blive afbrudt. TIP: Hvis Auto-besvar (se side 39) er aktiveret, kan du blot løfte håndsættet op fra basestationen for at besvare opkaldet. Denne funktion er som standard slået fra. ADVARSEL: Når håndsættet ringer under et indgående opkald, må du ikke holde håndsættet for tæt på øret, da ringetonens lydstyrke kan skade din hørelse. Afslut et opkald Tryk på e -tasten. Opkaldets varighed vises på håndsættets skærm i omkring fem sekunder. TIP: Hvis Auto-læg på-funktion (se side 39) er aktiveret, kan du blot sætte håndsættet tilbage i basestationen for at afslutte opkaldet. Denne funktion er som standard slået til. Igangværende opkald Følgende muligheder er tilgængelige under et opkald: Juster øresneglens lydstyrke 1. Tryk på : for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5. Lydløs/slå lydløs fra på håndsættet 1. Under et opkald kan du trykke på mmute for at slå mikrofonen fra, så din samtalepartner ikke kan høre dig. 2. Tryk munmute for at tænde for mikrofonen. Højttaler-funktion 1. Tryk på v tasten for at aktivere højttaler-funktion. 2. Trykv tasten igen for at vende tilbage til normal funktion. ADVARSEL: Aktivering af højttaleren kan pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt niveau. Du skal sikre dig, at håndsættet ikke er for tæt på dit øre. Juster højttalerens lydstyrke 1. Tryk på : for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5. 17

18 DA Opkald Afslut et andet opkald (abonnementsafhængig) 1. Tryk på >VALG og vælg Indl. 2. opk. for at sætte det aktuelle opkald på hold og indlede et andet eksternt opkald. Se i Telefonbog 1. Tryk på> VALG og vælg Telefonbog for at gå ind i og gennemse telefonbogsindskrivninger. Slå HD Lyd til/fra (se side 46) 1. Tryk på >VALG og vælg HD Lyd til for at slå den til. 2. Tryk på >VALG og vælg HD Lyd fra for at slå den fra. Viderestil opkald (abonnementsafhængig) 1. Tryk på >VALG og vælg Viderestilling. Skærmen viser R4. 2. Indtast det telefonnummer, som du vil viderestille dine indgående opkald til. Intercom Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er mindst to registrerede håndsæt. Den giver dig mulighed for at foretage gratis interne opkald, overføre eksterne opkald fra ét håndsæt til et andet og bruge konfeencemulighden. Intercom til et andet håndsæt For at kunne bruge intercom-funktionen, skal du have mindst to håndsæt registreret til din basestation (se side 43 "For at registrere et ekstra håndsæt" ). 1. Tryk på c -tasten i standby. 2. Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret to håndsæt. Hvis der er mere end to registrerede håndsæt,vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for intercom. Bladr : til Alle håndsæt og tryk på mvælg for at ringe til alle håndsæt, eller bladr til det håndsæt, du vil ringe til og tryk på Overfør et eksternt opkald til et andet håndsæt 1. Under opkaldet kan du trykke langt på c for at sætte det eksterne opkald på hold (opringende part kan ikke længere høre dig). 2. Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret to håndsæt. Hvis der er mere end to registrerede håndsæt, vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for intercom. Bladr : til Alle håndsæt og tryk på mvælg for at ringe til alle håndsæt, eller bladr til det håndsæt, du vil ringe til og tryk på Det kaldte håndsæt ringer. 3. Tryk på r -tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor de interne opkaldere kan tale sammen. 4. Tryk på e -tasten på det første håndsæt for at overføre det eksterne opkald til det kaldte håndsæt. 18 Hvis håndsættet ikke hører til serien ID937, er denne funktion måske ikke tilgængelig. Hvis der ikke er noget svar fra det kaldte håndsæt, skal du trykke på c -tasten for at genoptage det eksterne opkald.

19 Opkald Skift mellem et internt og eksternt opkald. 1. Tryk på c -tasten én gang for at skifte mellem et internt opkald og et eksternt opkald. Tre-part konferenceopkald Konferenceopkaldsfunktionen giver mulighed for at dele et eksternt opkald mellem to håndsæt (i intercom). De tre parter kan deles om samtalen, og der kræves ingen netværksabonnementer. 1. Tryk på og hold c inde for at sætte det eksterne opkald på hold og starte intercom-proceduren (opringende part kan ikke længere høre dig). 2. Langt tryk på c for at få vist de håndsætnumre, der kan kaldes via intercom. Bladr : til Alle håndsæt og tryk på mvælg for at ringe til alle håndsæt, eller bladr til det håndsæt, du vil ringe til og tryk på Det kaldte håndsæt ringer. 3. Tryk på r -tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor de interne opkaldere kan tale sammen. 4. Tryk på og hold c inde i 2 sekunder på det første håndsæt for at starte tre-partskonference, hvorefter Konference vises på skærmen. TIP: Hvis Konference er aktiveret (se side 45), etableres et tre-parts konferenceopkald automatisk, hvis det andet håndsæt går på linjen, mens der allerede er et eksternt opkald i gang. Opkald venter Hvis du har abonneret på Opkald venter-service, vil øresneglen udsende en biplyd for at oplyse dig om, at der kommer et andet indgående opkald. Nummeret eller navnet på den anden opkalder vises også, hvis du har abonneret på Vis nummer-service (VN). Kontakt din telefonselskab for yderligere oplysninger om denne service. Tryk på r + 2 r + 1 r + 0 Handling Sæt den aktuelle samtale på hold, og besvar det andet opkald. Afslut den aktuelle samtale, og besvar det andet opkald. Afvis det andet opkald, og fortsæt den aktuelle samtale. Alternativt kan du trykke mvalg for at vælge Acc. og Hold, Acc. og Afslut eller Afvis ventende under ventende opkald. Bladr : til den ønskede funktion og tryk mok for at konfirmere. Ovenstående kan fungere anderledes afhængig af dit netværk. Vis nummer Vis nummer er en specialservice, som du kan abonnere på hos dit telefonselskab. Hvis du abbonerer til Vis Nummer service, vil identiteten af den der ringer blive vist på dit håndsæt under indkommende opkald. Hvis du ikke abbonerer til denne service, eller hvis personen der ringer holder nummeret tilbage, vil personens identitet ikke blive vist. Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger om denne service. DA 19

20 DA Telefonbog ID937-telefonen kan lagre op til 250 telefonbogsposter, herunder ti direkte adgangsnumre (0 til 9). Hver telefonbogsindskrivning kan have maksimalt 20 cifre i telefonnummeret og 14 tegn i navnet. Gå ind i Telefonbog Telefonbog Ny indskrivn. Liste Red. indskr. Slet indskr. Slet alle Direkte hukom. Kopier fra SIM TB-overførsel 1. Tryk på d i standby eller tryk på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, bladr : til Liste og tryk på 2. Telefonbogsindskrivninger vises i alfabetisk orden. 3. Tryk på : for at gennemse telefonbogen. For at se detaljer i en telefonbogsindskrivning skal du trykke på mse. For at ringe et nummer op fra telefonbogen, skal du bladre : til telefonbogsindskrivningen og trykke på r. TIP: I stedet for at bladre : for at gennemse telefonbogsindskrivningerne kan du trykke på den numeriske tast, der svarer til det første bogstav i den indskrivning, du vil finde. Eksempel: Tryk på 2 vil vise de indskrivninger, der begynder med A. Tryk på 2 igen vil vise de indskrivninger, der begynder med B osv... Gem en kontakt i Telefonbog 1. Tryk på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, tryk på mvælg for at gå ind i Ny indskrivn. 2. Indtast navnet på kontakten (maks. 14 tegn) og tryk på mok. 3. Indtast navnet på kontakten (maks. 20 tegn) og tryk på mok. 20

21 Telefonbog DA 4. Bladr : for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på Der udsendes en bekrftelsestone. Du kan tildele individuelle kontakter til specifikke grupper efter eget valg. Eksempel: Gruppe A indeholder telefonnumre på alle dine arbejdskolleger. Du kan også tildele en særlig HS ringetone til denne gruppe (se "Gruppemelodi" på side 37). Hvis du abonnerer på Vis nummer-service hos dit telefonselskab, vil du, hver gang nogen fra denne gruppe ringer til dig, høre den tildelte ringetone for denne gruppe. TIP: Du kan lagre op til 250 telefonbogsindskrivninger. Du kan ikke gemme en ny telefonbogsindskrivning, når hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle eksisterende indskrivninger for at gøre plads til nye indskrivninger. Redigér en telefonbogsindskrivning 1. Tryk på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, bladr : til Red. indskr. og tryk på 2. Bladr : til den indskrivning, du vil redigere, og tryk på 3. Tryk på >CLEAR for at slette bogstaverne ét for ét, indtast navnet og tryk på mok. 4. Tryk på >CLEAR for at slette tallene ét for ét, indtast telefonnummeret og tryk på mok. 5. Bladr : for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på Der udsendes en bekrftelsestone. Slet en telefonbogsindskrivning 1. Tryk på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, bladr : til Slet indskr. og tryk på 2. Bladr til den indskrivning, du vil slette, og tryk på 3. Tryk på mok igen for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. Slet alle telefonbogsindskrivninger 1. Tryk på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, bladr : til Slet alle og tryk på 2. Tryk på mok igen for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. 21

22 DA Gem kviknumre Telefonbog Du kan gemme op til ti kviknumre (tast 0 til 9). Et langt tryk på tasterne i standby vil automatisk ringe op til det gemte telefonnummer. 1. Tryk på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, bladr : til Direkte hukom. og tryk på 2. Vælg en tast (Tast 0 til Tast 9) og tryk på mse. Hvis der er gemt en nummer på denne tast, vil nummeret/navnet blive vist. 3. Hvis der ikke er gemt noget nummer for denne tast, eller hvis du ønsker at ændre det nummer, der er gemt, skal du trykke på mvælg og trykke på mvælg igen for at vælge Tilføj. 4. Bladr : til den indskrivning, du vil gemme som direkte adgangshukommelse. 5. Tryk på mok for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. Gem et kviknummber 1. Tryk på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, bladr : til Direkte hukom. og tryk på 2. Vælg en tast (Tast 0 til Tast 9) og tryk på mse. 3. Tryk på mvælg og bladr : til Slet og tryk på 4. Tryk på mok for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. Kopier telefonbog fra SIM-kort Denne funktion giver dig mulighed for at kopiere din mobiltelefons SIM-korttelefonbog til telefonbogen på dit håndsæt. 1. Fjern SIM-kortets låg som vist. Fjern SIM-kortlåget 22

23 Telefonbog DA 2. Skub SIM-kortet med mikrochippen opad nedad ind imellem holderne, indtil det stopper. 3. Skub SIM-kortlåget på plads på basestationen, indtil det låser. 4. På håndsættet skal du trykke på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, bladr : til Kopier fra SIM og tryk på 5. Bladr : til Kopiér alle eller Vælg kontakt. Hvis du vælger Kopiér alle, kopieres alle indskrivninger på SIMkortet til din telefonbog. Hvis du vælger Vælg kontakt, kan du gennemse SIM-kortets indskrivninger og vælge dem, du ønsker at kopiere (indskrivningerne på dit SIM-kort vises måske ikke i alfabetisk rækkefølge). 6. Tryk på mvælg for at bekræfte. 7. Indtast pin-koden til SIM-kortet (om nødvendigt). Kopieringsstatus vil blive vist på skærmen. 8. En besked Overført! vil blive vist efter endt kopiering. Dit håndsæt kan læse telefonbogen på standard SIM-kort, inklusiv 3G SIM-kort. Hvis håndsættet ikke kan læse SIM-kortet, eller hvis SIM-kortet ikke kan findes, viser skærmen en fejlmeddelelse Ingen SIMkort! og vender tilbage til den foregående menu. Hvis navnet på SIM-kortet er nøjagtig det samme som et eksisterende navn i dit håndsæts telefonbog, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive telefonbogsposten. TIP: Du kan trykke på >SLET til enhver tid for at afbryde processen. 9. Du kan nu tage dit SIM-kort ud og lukke SIM-kortlåget igen. Overfør telefonbog Denne funktion giver dig mulighed for at overføre telefonbogen fra ét håndsæt til et andet, hvis der er mindst to håndsæt registreret på din basestation. 1. Tryk på mmenu, bladr : til Telefonbog og tryk på mvælg, bladr : til TB-overførsel og tryk på 2. Bladr : til Kopiér alle eller Vælg kontakt. Hvis du vælger Kopiér alle, vil alle poster I håndsættet blive kopieret til det valgte håndsæt. Hvis måltelefonbogen indeholder et navn, som er nøjagtig det samme som et navn i den eksisterende telefonbog, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive telefonbogsindskrivningen. 23

24 DA Telefonbog Hvis du vælger Vælg kontakt, kan du kigge telefonbogen igennem og vælge de poster du ønsker at kopiere. For hver valgte post, vil du blive spurgt på det valgte håndsæt, om du vil overskrive posten i den modtagende telefonbog. OVERSKRIV? vises på det valgte håndsæt, tryk mja for at konfirmere eller >NEJ for at afbryde. 3. Tryk på mvælg for at bekræfte. 4. Numrene på de håndsæt, der er tilgængelige for overførsel, vises. Hvis der er mere end to håndsæt, rul : til Alle Håndsæt eller rul : for at vælge et specifikt håndsæt. Det modtagende håndsæt skal være I stand-by eller pauseskærm før telefonbogsposterne kan overføres. 5. Tryk mvælg for at konfirmere. Kopieringsforløbet vil blive vist på skærmen. 6. En besked Gennemført! vil blive vist efter endt kopiering. TIP: Du kan til enhver tid vælge >TILB. for at afbryde processen. Du kan kun afbryde denne process fra det originale håndsæt hvorfra du foretager telefonbogsoverførslen. 24

25 Opkaldslog DA Opkaldsloggen giver hurtig adgang til Opkaldslog, Tlf.- svarer og SMS undermenuerne. Opkaldslog gemmer de seneste 30 indgående opkald. Hvis du abbonerer på Vis Nummer servicen, vil identiteten på personen der ringer (nummer og navn) blive vist sammen med dato og tidspunkt for opkaldet. Opkaldene (mistede og modtagne) vises i kronologisk rækkefølge med det seneste opkald øverst på listen. Hvis opkaldsloggen er tom, viser skærmen Liste tom. Hvis du ikke abbonerer på Vis Nummer, vil der ikke blive vist nogen information I opkaldslisten. Gå ind i opkaldslog 1. Tryk på u i standby-mode, bladr : til Opkaldslog, Tlf.- svarer eller SMS og tryk på mvælg for at hente de respektive undemenuer. Gem opkaldslisteindskrivning til telefonbog 1. Tryk på u i standby-mode, tryk på mvælg for at hente Opkaldslog, bladr : til en indskrivning og tryk på mmenu. 2. Tryk på mvælg for at Gem nummer. 3. Indtast navnet og tryk på mok. 4. Redigér nummeret, hvis nødvendigt, og tryk på mok. 5. Bladr : for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på Der udsendes en bekrftelsestone. Slet en opkaldslisteindskrivning 1. Tryk på u i standby, tryk på mvælgtfor at gå ind i Opkaldslog, bladr : til en indskrivning og tryk på mmenu. 2. Bladr : til Slet indskr. og tryk på mvælg for at bekræfte. 3. Tryk på mok for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. Slet opkaldsliste 1. Tryk på u i standby, tryk på mvælgtfor at gå ind i Opkaldslog og tryk på mmenu 2. Bladr : til Slet alle og tryk på 3. Tryk på mok for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. 25

26 DA Gå ind i genkaldsliste Opkaldslog 1. Tryk på >GENOPK i standby og bladr : for at se indskrivningerne. Se detaljer for en genkaldslisteindskrivning 1. Tryk på >GENOPK i standby og bladr : for at vælge en indskrivning. 2. Tryk på mmenu og tryk på mvælg igen for at Se. Gem genkaldslisteindskrivning til telefonbog 1. Tryk på >GENOPK i standby og bladr : for at vælge en indskrivning. 2. Tryk på mmenu, bladr : til Gem nummer og tryk på 3. Indtast navnet og tryk på mok. 4. Redigér nummeret, hvis nødvendigt, og tryk på mok. 5. Bladr : for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på Der udsendes en bekrftelsestone. Slet et nummer fra genkaldsliste 1. Tryk på >GENOPK i standby og bladr : for at vælge en indskrivning. 2. Tryk på mmenu og bladr : til Slet og tryk på 3. Tryk på mok for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. Slet alle genkaldsliste 1. Tryk på >GENOPK i standby. 2. Tryk på mmenu og bladr : til Slet alle og tryk på 3. Tryk på mok for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. 26

27 SMS DA SMS Skriv en SMS Indboks Udkast-bakke SMS-indstill. SMS står for Short Message Service. For at kunne gøre brug af denne service, skal du abonnere på Vis nummer sammen med SMS-service hos dit telefonselskab. SMS-beskeder kan udveksles med en telefon (mobil eller kompatible fastnettelefoner), hvis modtageren også abonnerer på Vis nummer og SMS-service. Fabriksindstillingerne på ID937-telefonen svarer til den nationale hovedoperatør. Hvis du ønsker at afsende eller modtage SMS-beskeder via et andet telefonselskab, skal du indstille de tilhørende numre (se side 32). ID937-telefonen kan lagre op til 50 SMS-beskeder (40 SMS'er i Indboks og 10 SMS'er i Udkast-bakke). Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit land og dit abonnement hos dit telefonselskab. Skriv og send en ny SMS 1. Tryk på mmenu, tryk på mvælg for at gå ind i SMS, tryk på mvælg igen for at gå ind i Skriv en SMS. 2. Indtast tekst og tryk på mok. Tast u d Handling Tryk for at flytte markøren én plads til venstre. Tryk på og hold den nede for at hoppe til det første tegn/ciffer. Tryk for at flytte markøren én plads til højre. Tryk på og hold den nede for at hoppe til det sidste tegn/ciffer. >RYD # Tryk herpå for at slette det foregående tegn/ciffer. Tryk herpå for at vende tilbage til den foregående menu, hvis der ikke er nogen tegn/ cifre på skærmen. Langt tryk for at slette alle tegn/cifre. Langt tryk for at skifte imellem store og små bogstaver. 27

28 DA SMS Tast Handling 1 mellemrum _ # = < > ( ) & $ [ ] { } 2 a b c 2 à ä ç å æ 3 d e f 3 é è Φ 4 g h i 4 ì Γ 5 j k l 5 Λ 6 m n o 6 ñ ò ö 7 p q r s 7 β Π Θ Σ 8 t u v 8 ù ü 9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 0. 0, / : ; "!?. + - % \ ^ ~ * * Du kan indtaste op til 160 tegn i en SMS. Hvis du modtager et opkald, mens du skriver en SMS, afbrydes handlingen. Hvis du går tilbage til SMSredigering, hentes beskeden automatisk. 3. Indtast opkaldsnummeret og tryk på mok. Eller tryk på mtlfbog for at gennemse telefonbogslisten, så du kan vælge et telefonnummer, tryk på mvælg og tryk på mok. 4. Tryk mvælg for at Send beskeden. Beskeden vil blive sendt øjeblikkeligt. SMS sendt! vil blive vist hvis beskeden er blevet sendt. Hvis beskeden ikke kan afsendes, vises SMS ej sendt, og beskeden gemmes i SMS-redigeringsbufferen. ADVARSEL: Når du sammensætter din SMS, vil håndsættet vende tilbage til standby, hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder. Den redigerede besked vil automatisk blive gemt I SMS editor bufferen. 28

29 SMS DA Indboks Beskederne i Indboks vises i den rækkefølge, de blev modtaget, med den nyeste besked først. Indboks kan lagre op til 40 beskeder. Hver gang, der modtages en SMS, vil du høre en bip-lyd (se "SMS-tone" på side 37), og skærmen viser antallet af nye beskeder modtaget. Handlingslampen blinker, indtil SMS en er blevet set. ADVARSEL: Når beskedbakken er fuld, vil du ikke kunne modtage nye beskeder. I dette tilfælde skal du slette nogle af de gamle beskeder, så du kan modtage nye beskeder Se Indboks-beskeder 1. Tryk på mmenu, tryk på mvælg for at gå ind i SMS, bladr : til Indboks og tryk på 2. Se listen over SMS-beskeder og vælg den besked, du vil læse. Beskedlisten vises med afsenderens telefonnummer eller tilhørende navn (hvis nummeret svarer til en optegnelse i telefonbogen). 3. Tryk på mse for at se beskedens indhold. TIP: Mens du læser en SMS, kan du trykke på : for at bladre til næste eller foregående række. I slutningen af beskeden, vises afsenderens telefonnummer samt dato og tid for modtagelsen. 4. Når du ser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få adgang til følgende valgmuligheder: Svar Redigér Gem nummer Slet Slet Alle Send et svar til afsenderen af beskeden Videresend beskeden til en anden modtager Gem afsenderens nummer i din telefonbog Slet den valgte besked Slet alle beskeder i Indboks. Tryk på r-tasten, mens du gennemser en besked/afsendernummer/dato/tidslisten, og SMSfunktionen vil afbrydes og ringe op til afsenderens telefonnummer. Tryk på e for at vende tilbage til Indboks-beskedlisten. Svar på en Indboks-besked 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist IIndboks-menuvalgene. 2. Bladr : for at Svar og tryk på mvælg for at begynde redigering. 3. Efter redigering, skal du trykke på mok for at bekræfte beskeden. 4. Se trin 3 til 4 I "Skriv og send en ny SMS" på side 27 for at videresende beskeden eller trin 1 til 3 i "Gemme en besked I kladder" på side 30 for at gemme beskeden i kladder. 29

30 DA SMS Videresend en Indboks-besked 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist Indboks-menuvalgene. 2. Bladr : for at Rediger og tryk på mvælg for at begynde at redigere beskeden, hvis du vil. 3. Efter redigering, skal du trykke på mok for at bekræfte beskeden. 4. Se trin 3 til 4 I "Skriv og send en ny SMS" på side 27 for at videresende beskeden eller trin 1 til 3 i "Gemme en besked I kladder" på side 30 for at gemme beskeden i kladder. Gem afsenderens telefonnumer i telefonbogen 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist Indboks-menuvalgene. 2. Bladr : til Gem nummer og tryk på mvælg for at indtaste et navn for denne nye kontakt. 3. Indtast navnet og tryk på mok for at ændre nummeret. 4. Tryk på mok igen for at bekræfte nummeret. 5. Bladr : for at vælge en gruppe, du ønsker at tildele denne kontakt og tryk på mok. 6. Tryk på : for at vælge det billede, du ønsker at vedhæfte til denne kontakt og tryk på Der lyder en bekrftelsestone, og skærmen vender tilbage til visning af beskedindholdet. Slet en Indboks-besked 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist Indboks-menuvalgene. 2. Bladr : til Slet og tryk på mvælg for at bekræfte sletning. Slet alle Indboks-beskeder 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist Indboks-menuvalgene. 2. Bladr : til Slet alle og tryk på 3. Tryk på mvælg igen for at bekræfte sletning. Udkast-bakke SMS-beskeder, der gemmes som udkast, gemmes automatisk i Udkast-bakke. Udkast-bakke kan lagre op til 10 beskeder. Gemme en besked I kladder 1. Efter du har skrevet beskeden, indtastet telefonnummeret og den ønskede boks, tryk mok. 2. Rul til Gem som kladde. 3. Tryk mvælg for at konfirmere Gennemse Udkast-beskeder 1. Tryk på mmenu, tryk på mvælg for at gå ind i SMS, bladr : til Udkast-bakke og tryk på 2. Se listen over SMS-beskeder og vælg den besked, du vil gennemse. 3. Tryk på mse for at se beskedens indhold 30

31 SMS DA 4. Når du ser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få adgang til følgende valgmuligheder: Redigér Send Slet Slet alle Redigér en Udkast-besked 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist Udkast-bakke menuvalgene. 2. Tryk mvælg for at Redigér beskeden. 3. Efter redigering, skal du trykke på mok for at bekræfte beskeden. 4. Se trin 3 til 4 I "Skriv og send en ny SMS" på side 27 for at videresende beskeden eller trin 1 til 3 i "Gemme en besked I kladder" på side 30 for at gemme beskeden i kladder. Send en besked fra Udkast-bakke 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist Udkast-bakke menuvalgene. 2. Bladr : til Send og tryk Beskeden vil blive sendt øjeblikkeligt. SMS sendt! vil blive vist hvis beskeden er blevet sendt Slette en Udkast-besked 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist Udkast-bakke menuvalgene. 2. Bladr : til Slet og tryk på mvælg for at bekræfte sletning. Slet alle Udkast-beskeder Redigér beskeden og send eller gem den som udkast Send beskeden straks Slet beskeden Slet alle beskeder i Udkast-bakke 1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på mmenu for at få vist Udkast-bakke menuvalgene. 2. Bladr : til Slet alle og tryk på 3. Tryk på mvælg igen for at bekræfte sletning. SMS-indstillinger Denne menu giver dig mulighed for at opsætte serveren til afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder. ID937- telefonen kan modtage beskeder fra tre service-centre. Hvert service-center består af to numre: - Indgående nummer - Udgående nummer Den maksimale længde for et indgående/udgående nummer er 20 cifre. De indgående og udgående numre på ID937-telefonen er allerede indstillet til at fungere på dit lands netværk. Vi anbefaler, at du ikke ændrer på disse indstillinger. For at få yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, skal du kontakte din lokale dit telefonselskab. 31

32 DA SMS SMS-modtagelse ID937-telefonen kan modtage SMS-beskeder fra en anden telefon, hvis du abonnerer på Vis nummer og SMSservice hos dit telefonselskab. Som standard er SMS-modtagelse indstillet til On, så du kan modtage SMSbeskeder. For at aktivere eller deaktivere SMS-modtagelse 1. Tryk på mmenu, tryk på mvælg for at gå ind i SMS, bladr : til SMS-indstill. og tryk på mvælg, tryk på mvælg for at gå ind i SMS-modtag.. 2. Bladr : til Til eller Fra og tryk på mvælg for at bekræfte. Selv hvis SMS-modtagelse står på Fra, kan du stadig afsende SMS-beskeder. For at indstille udgående nummer De indgående og udgående numre på ID937-telefonen er allerede indstillet til at fungere på dit lands netværk. Vi anbefaler, at du ikke ændrer på disse indstillinger. For at få yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, skal du kontakte dit telefonselskab. 1. Tryk på mmenu, tryk på mvælg for at gå ind i SMS, bladr : til SMS-indstill. og tryk på mvælg, bladr : til SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMS-center 3 og tryk på 2. Tryk på mvælg for at gå ind i Udgående nr.. 3. Indtast nummeret og tryk på mok for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. Den maksimale længde for et udgående nummer er 20 cifre. For at indstille indkommende nummer 1. Tryk på mmenu, tryk på mvælg for at gå ind i SMS, bladr : til SMS-indstill. og tryk på mvælg, bladr : til SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMS-center 3 og tryk på 2. Bladr : til Indkomm. nr. og tryk på 3. Indtast nummeret og tryk på mok for at bekræfte. Der udsendes en bekrftelsestone. Den maksimale længde for et indgående nummer er 20 cifre. Standard SMS-center Standard SMS-centernummer er 1. For at indstille standard SMS-center 1. Tryk på mmenu, tryk på mvælg for at gå ind i SMS, bladr : til SMS-indstill. og tryk på mvælg, bladr : til Std.center og tryk på 2. Bladr : til det SMS-center, du vil indstille som standardcenter (SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMScenter 3) og tryk på Der udsendes en bekrftelsestone. 32

33 SMS DA Første ring Når denne funktion er sat på Off, høres første ring i et stemmeopkald ikke. Dette er særligt nyttigt i lande, hvor nummervisningen afsendes efter det første ring, så ingen telefon i huset ringer, når der kommer en besked. For at indstille første ring 1. Tryk på mmenu, tryk på mvælg for at gå ind i SMS, bladr : til SMS-indstill. og tryk på mvælg, bladr : til Indst. 1. ring og tryk på 2. Bladr : til Til eller Fra og tryk på mvælg for at bekræfte. 33

34 DA Ur og alarm Ur og alarm Dato og tid Alarm Alarmtone Må ikke forstyrres Indstil dato og tid 1. Tryk på mmenu, bladr : til Ur og alarm og tryk på mvælg, tryk på mvælg igen for at gå ind i Dato og tid. 2. Indtast det aktuelle tidspunkt (TT:MM) og aktuel dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk på mok. Indtast datoen i Dag/Måned/År-format og derefter tidspunktet i 24-timer format. 3. Der lyder en bekrftelsestone, og skærmen vender tilbage til den Ur og alarm-menuen. Når dato og tid er indstillet, vil der være tid- og datogendannelse, når batterierne fjernes, eller når der er strømsvigt. Indstil alarm 1. Tryk på mmenu, bladr : til Ur og alarm og tryk på mvælg, bladr : til Alarm og tryk på 2. Bladr : til Fra, On Én gang eller Dagligt og tryk på 3. Hvis du har valgt On Én gang eller Dagligt, skal du indtaste tidspunktet for alarmen og trykke på mok. Der lyder en bekrftelsestone, og skrmen vender tilbage til den foregende menu. Alarmtonen og alarmikonet lyder/blinker kun i 1 minut, når alarmtidspunktet nås. For at slå alarmtonen fra, skal du blot trykke på en tast på håndsættet. Indstil alarmtone 1. Tryk på mmenu, bladr : til Ur og alarm og tryk på mvælg, bladr : til Alarmtone og tryk på 2. Bladr : til den ønskede melodi (Melodi 1, Melodi 2 eller Melodi 3) for at afspille melodien. 3. Tryk på mvælg for at indstille alarmtonen. 34

35 Må ikke forstyrres Ur og alarm DA Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du abonnerer på Vis nummer hos dit telefonselskab. Når Må ikke forstyrres er aktiveret, vil telefonen kun ringe, hvis der modtages opkald fra godkendte grupper. For alle andre opkaldere vil telefonen vise en besked om et indgående opkald, eller baggrundslyset tændes, men den ringer ikke. Hvis telefonsvareren er aktiveret, vil den besvare opkaldet, så opkalderen kan lægge en besked. For at slå Må ikke forstyrres Til/Fra 1. Tryk på mmenu, bladr : til Ur og alarm og tryk på mvælg, bladr : til Må ikke forstyrres og tryk på 2. Tryk på mvælg igen for at gå ind i Aktivering. 3. Bladr : til Til eller Fra. 4. Tryk på mvælg for at bekræfte. Som standard er Må ikke forstyrres slået Fra. For at indstille Dag for Må ikke forstyrres 1. Tryk på mmenu, bladr : til Ur og alarm og tryk på mvælg, bladr : til Må ikke forstyrres og tryk på mvælg, bladr : til Indstil Dag og tryk på 2. Bladr : til det ønskede valg (Hele Ugen, Ugedag, Mandag, Tirsdag... eller Søndag) og tryk på 3. Hvis du vælger Hele ugen eller Ugedag, skal du trykke på mvælg igen for at bekræfte. 4. Hvis du vælger Mandag, Tirsdag. eller Søndag, vises et i begyndelsen af række for at angive dit valg. Du kan vælge mere end én dag. 5. Når du har foretaget dit valg, skal du bladre : til OK og trykke på mvælg for at bekræfte og vende tilbage til den foregående menu. For at indstille Tid for Må ikke forstyrres 1. Tryk på mmenu, bladr : til Ur og alarm og tryk på mvælg, bladr : til Må ikke forstyrres og tryk på mvælg, bladr : til Indstil Tid og tryk på 2. Indtast Starttid og Stoptid. 3. Tryk på mok for at bekræfte. Som standard er Starttid 00:00 og Stoptid er 00:00. For at angive godkendt opkalder 1. Tryk på mmenu, bladr : til Ur og alarm og tryk på mvælg, bladr : til Må ikke forstyrres og tryk på mvælg, bladr : til Tilladt opk. og tryk på 2. Bladr til dit ønskede valg (Standard, Gruppe A, Gruppe B eller Gruppe C). 3. Tryk på mok for at bekræfte. Som standard er ingen gruppe godkendt, når Må ikke forstyrres er aktiveret. 35

36 DA Personlige indstillinger Brugerindst. Håndsæt toner Tapet Kontrast Håndsæt navn Auto-besvar Auto-læg på Sprog Babysit-mode Baglystid Termafarve Håndsættoner Håndsættets ringestyrker Der er fire ringestyrkevalg (Tavs, Lav, Mellem, Høj og Stigende). Standardniveauet er Mellem. For at indstille ringestyrke 1. Tryk på mmenu, bladr : til Brugerindst. og tryk på mvælg, tryk på mvælg for at gå ind i Håndsæt toner og tryk på mvælg igen for at gå ind i HS ringestyrke. 2. Bladr : til det ønskede lydstyrkeniveau og tryk på mvælg for at bekræfte. Der lyder en bekrftelsestone, og skrmen vender tilbage til den foregende menu. Når Tavs er aktiveret, vises ikonet på skærmen. Håndsættets ringetoner Der er 16 ringetoner at vælge imellem på dit håndsæt. For at indstille ringemelodi 1. Tryk på mmenu, bladr : til Brugerindst. og tryk på mvælg, tryk på mvælg for at gå ind i Håndsæt toner, bladr : til HS ringemelodi og tryk på 2. Bladr : til den ønskede tone for at afspille melodien. 3. Tryk på mvælg for at indstille håndsættets ringetone. Der lyder en bekrftelsestone, og skrmen vender tilbage til den foregende menu. 36 ADVARSEL: Når håndsættet ringer under et indgående opkald, må du ikke holde håndsættet for tæt på øret, da ringetonens lydstyrke kan skade din hørelse.

37 Personlige indstillinger DA Gruppemelodi For at kunne gøre brug af denne funktion, skal du abonnere på Vis nummer-service. Se "Vis nummer" på side 19. Denne menu gør det muligt for dig at vælge og indstille de melodier, der skal afspilles, når der er et eksternt indgående opkald fra en kontakt, hvis navn er gemt i din telefonbog og er del af en gruppe. Du kan tildele 1 ringemelodi til hver gruppe. Der er tre telefonbogsgrupper (Gruppe A, B og C) til rådighed, hvor du kan organisere dine kontakter. Hver gruppe kan tildeles en unik melodi. For at indstille Gruppemelodi 1. Tryk på mmenu, bladr : til Brugerindst. og tryk på mvælg, tryk på mvælg for at gå ind i Håndsæt toner, bladr : til Gruppemelodi og tryk på 2. Bladr : til den gruppe, du vil indstille melodien for, og tryk på 3. Bladr : til den ønskede melodi for at afspille melodien. 4. Tryk på mvælg for at indstille Gruppemelodi. Der lyder en bekrftelsestone, og skrmen vender tilbage til den foregende menu. Tastebip Et enkelt bip lyder, når der trykkes på en tast. Du kan aktivere eller deaktivere tastebippet. Som standard er tastebippet Til. For at tænde/slukke for tastebippet 1. Tryk på mmenu, bladr : til Brugerindst. og tryk på mvælg, tryk på mvælg for at gå ind i Håndsæt toner, bladr : til Tastebip og tryk på 2. Bladr : til Til eller Fra og tryk på mvælg for at bekræfte. Der lyder en bekrftelsestone, og skrmen vender tilbage til den foregende menu. SMS-tone En tone lyder, når en ny SMS modtages. Du kan aktivere eller deaktivere SMS-tonen. Som standard er SMStone Tændt. For at tænde/slukke for SMS-tone 1. Tryk på mmenu, bladr : til Brugerindst. og tryk på mvælg, tryk på mvælg for at gå ind i Håndsæt toner, bladr : til SMS-tone og tryk på 2. Bladr : til Til eller Fra og tryk på mvælg for at bekræfte. Der lyder en bekrftelsestone, og skrmen vender tilbage til den foregende menu. 37

Din brugermanual PHILIPS ID9371B http://da.yourpdfguides.com/dref/979531

Din brugermanual PHILIPS ID9371B http://da.yourpdfguides.com/dref/979531 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vigtige informationer Hvad er der i kassen? Din SE635 Tilslut Installér Opkald Telefonbog Opkaldslog SMS Ur og alarm Personlige indstillinger

Vigtige informationer Hvad er der i kassen? Din SE635 Tilslut Installér Opkald Telefonbog Opkaldslog SMS Ur og alarm Personlige indstillinger Indhold 4 Vigtige informationer 4 For Deres sikkerhed 4 Installationskrav 4 Brug for hjælp? 5 Hvad er der i kassen? 6 Din SE635 6 Overblik over håndsættet 9 Overblik over basestationen 10 Hovedfunktioner

Læs mere

Vigtige informationer Hvad er der i kassen? Din SE430 Tilslut Installér Opkald Telefonbog Opkaldslog SMS Ur og alarm Personlige indstillinger

Vigtige informationer Hvad er der i kassen? Din SE430 Tilslut Installér Opkald Telefonbog Opkaldslog SMS Ur og alarm Personlige indstillinger Indhold 4 Vigtige informationer 4 For Deres sikkerhed 4 Installationskrav 4 Brug for hjælp? 5 Hvad er der i kassen? 6 Din SE430 6 Overblik over håndsættet 9 Overblik over basestationen 9 Hovedfunktioner

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

SE 745. Trådløs telefon med telefonsvarer. Advarsel Brug kun genopladelige batterier. Oplad håndsættet i 24 timer før brug.

SE 745. Trådløs telefon med telefonsvarer. Advarsel Brug kun genopladelige batterier. Oplad håndsættet i 24 timer før brug. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome SE 75 DK Trådløs telefon med telefonsvarer Advarsel Brug kun genopladelige batterier. Oplad håndsættet i timer før brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

! Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug.

! Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug. Skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome ID555 DK Telefon med telefonsvarer! Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug. Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug.

Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug. Skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome CD250 SE250 DK Telefon Advarsel Kun til genopladelige batterier. Håndsættet skal oplades i 24 timer før brug. Indhold 1 Vigtigt 4 1.1 Strømbehov

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome CD650 DK Telefon! Advarsel Brug kun genopladelige batterier. Oplad håndsættet i 4 timer før brug. Indhold Vigtigt. Strømkrav. Sikkerhedsinformation.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 433 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Velkomstmodus Før du benytter din CD 130, skal du konfigurere den i henhold til det land, hvor den skal benyttes. Sæt batterierne

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SE140. Registrer dit produkt og få hjælp på DK Telefon

SE140. Registrer dit produkt og få hjælp på  DK Telefon Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome SE140 DK Telefon Advarsel Benyt kun genopladelige batterier. Oplad håndsættet i 24 timer, inden du benytter det. Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere