Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune"

Transkript

1 Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Claus Brodtkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Claus Brodtkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Hanne Gade CVR: Aktivitet: tilskud til at dække de udgifter der er ved at drive besøgstjenesten for ensomme og enlige. Deltagere: personer. Udgifter: Kørsel kr., kursus kr., kontorartikler 600, hilsener besøgsvenner kr Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: 4 ture ud af huset for brugere af huset. Deltagere: deltager Udgifter: Pr tur: transport 2500 kr, entreer 3000 kr, forplejning 3000 kr. minus egenbetaling 1.500kr i alt kr.. Økonomi: Deltagerbetaling på 50 kr Formue: ca kr. Aktivitet: Kreativt tilbud som strikning, broderi mv. Deltagere: Åben for alle, men gerne mennesker der føler sig ensomm. Udgifter: Materiale kr, Undervisning kr., Udflugter kr., Kaffe kr Økonomi: 10 kr. pr. gang. Formue: 0 kr Formue: 0 kr Aktivitet: 4 Frivilligdage - styrke synliggørelsen og fokus på det frivillige sociale arbejde. Deltagere: alle frivilige sociale foreninger og interesserede + presse Udgifter: Teltleje, kr, Annonce kr., Andet kr. Økonomi: Ingen egenbetaling, foreninger har selv mindre udgifter. Sponsor søges til kaffe og lign. Aktivitet: 1) foredrag ved Flemming Rishøj om frivilligpleje. 2) kursus ved journalist om pressedækning. 3) Kursus om særligt sensitive. frivillig. Deltagere: frivillige 1) 50, 2) 25, 3) 25deltagere Udgifter:Honorar, kørsel, lokaleleje og forplejning kr. Økonomi: Egenbetaling til arr. 1/2/3: 30/50/100 kr. Formue: Ikke oplyst. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper.der gives ikke til hilsener. Tilskuddet fastlagt i forhold til aktivitetens karakter af ture ud af hudet, hvor der bl.a. fordres en rimelige egenbetaling, fordelingsprincipperne og puljens samlede størrelse Tilskuddet fastlagt i forhold til, at der ikke er videre egenbetaling, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. Tilskuddet faslagt ud fra vigtigheden af at gøre opmærksom på set frivillig sociale arbejde, Ringkøbing-Skjern Kommunes fokus på området og puljens samlede størrelse. Tilskuddet fastlagt ud fra en overvejelse over deltagerpris og -antal, udgifter til foredragsholdere samt karakteren af de enkelte foredrag. Egenbetaling ved "oplevelsesforedrag" bør kunne øges. 1/25

2 Frivilligcentret RKSK Get together v. Claus Brodtkorb CVR: Kirkens Korshærs Genbrugsbutik og nørkleklub, Ringkøbing V/ Ellen Holdgaard Pedersen CVR: Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Tim V/ Gerda Nielsen CVR: Netværket Borgere hjælper Borgere v. Anette Stokholm CVR: Kommunens CVR: Frivilligcentret Optimisterne, Videbæk V/ Kristian Knudsen CVR: Aktivitet: Det nye tilbud "Get together" er en fusion af tre tidl. foreninger: Erhvervscentrets internationale klub, Tværkulturelt netværk under Fjordnet og Frivilligcentret. Målet er at sætte fokus på bosætning og nytilkomnes trivsel. Der afholdes arrangementer, som introducerer via frivillige til lokalområdet og sociale aktiviteter. Deltagere: alle bosiddende i området - danskere og tosprogede. Udgifter: mødevirksomhed 2000 kr, tryksager 2000 kr. Aktiviteter kr, Kørsel 1000 kr. Økonomi: Egenbetaling kr. Formue: 0 Kr. Aktivitet: Socialt samvær, mens der nørkles Deltagere: 8 Udgifter:Diverse materialer + kaffe +kørsel kr Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: hyggeaften for medarbejdere. Deltagere: 40 friivllige Udgifter: Forplejning kr., kr. underholdning Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: frivillige, der hjælper med info om digital post dag mv., løbende aktiviter over året Deltagere: Deltagere bosat i kommunen, 5-30 borger pr. gang. Messedeltagelse borgere. Digitalpost dag i foråret min Udgifter: Diverse annoncering/opslag/pjecer, materialer/forplejning mv. Økonomi: Ingen deltager beataling.formue: 0 kr. Aktivitet: En gruppe førtidspensionister, som mødes i Frivillighuset 2 x ugentlig. Indhold : socialt samvær, udflugter, weekendophold Deltagere: 30 Udgifter:Weekendophold kr. Den gamle by, kr. Jesperhus kr. Tysklandstur kr. Økonomi: Kontingent 50 kr.formue:6.000 Et spændende nyt frivilligt tilbud i forhold til den uheldige tendens med faldende indbyggertal i kommunen. Tilskuddet fastlagt som opstartshjælp i år. I fremtiden vil der som udgangspunkt i forhold til målgruppe og formål ikke kunne bevilliges 18-midler til tilbuddet. Afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutik selv har mulighed for at finansierer udgiften samt puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger dertil. Afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutikken selv har mulighed for at finansierer udgiften samt puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger dertil.. En vigtig opgave pt. at give så mange som mulig af kommunens borgere viden til at komme med på digitaliseringsbølgen og dermed kunne kommunikere med det offentlige. Støtten gives i en opstartsfase via den kommunale ansøgning, men den begrundelse, at det er vigtigt at få budskabet om IT via frivillige bredt ud i hele kommunen. Beløbet kan på sigt ikke søges af kommunen, idet aktiviten i såfald bør funderes i et netværk eller forening. Tilskuddet fastlagt i forhold til en forholdsvis lav kontingent, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. 2/25

3 Røde Kors, Egvad Afd. - besøgsvenner v/ Mette Højlund CVR: Røde Kors, Skjern - Besøgsvenner V/ Edith Kjær Kristensen CVR: Røde Kors, Skjern - nørklerne v. Birgit Hostrup Møllegårdsvej Skjern CVR: Røde Kors, Videbæk afd. v. Birthe Degnboel CVR: Værestedet på Sømandscafeen Bredgade 5, Hvide Sande (del af Indenlands Sømandsmission) v. Iver Poulsen Langelandsgade 71, 6950 Ringkøbing CVR: Saldo Hjælp til handicap, sygdom, patienter og pårørende m.v. Aktivitet: Besøg hos enlige, ensomme personer. Deltagere: Besøgsvenner og brugere pt. 64 Udgifter:Dækning af transportudgifter Økonomi: Ingen medlemsbetaling. Formue: 0 Tilskuddet er fastlagt ud fra at der gives 2 kr. pr. kørt kilometer, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Aktivitet: Sommerarrangementer, julearrangementer, Tilskuddet er fastlagt i forhold til der ikke ydes støtte til kørsel til kurser, tilskud lokaleleje, kontorartikler mv. kontorartikler og buketter. Endvidere en overvejelse Deltagere: 70 besøgsmodtager over ansøgningens indhold, puljens samlede Udgifter: Kontorartikler 3000 kr. kørsel kr. telefon størrelse, de øvrige ansøgninger samt kr. buketter kr. 2 årlige arrangementer fordelingsprincipper kr. lokale leje 300 kr. Økonomi:Ingen kontingent. Formue: kr. Aktivitet: fremstilling af nørkletøj til u-landene Deltagere: 25 nørklere, fortrinsvis pensionister Udgifter: busudflugt kr, julefrokost og kaffe kr. Økonomi: ingen deltagerbetaling. Formue: kr. Aktiviteter: Besøgstjeneste, Vågetjeneste, nørklegrupper, Cafe i Grønbjerg, Ældrelejr og nyt tilbud - sorg-samtale/gruppe. Deltagere: 42 besøgsvenner, 8 i vågetjenesten, 121 i Nørklegruppen, 5 deltagere på ældrelejr. Udgifter: Foredrag, udflugt, adventsfest, kørsel for ledere af grupperne, annonce, generalforsamling. Økonomi: Kontingent 125 kr.. Deltager betaling; adventsfest 60 kr., udflugt 200 kr. Ældrelejr 600 kr Formue kr. Aktivitet: Efter sømandshjemmets salg er der oprettet et værested i en del af lokalerne på lejebasis. Fast åben formiddag og eftermiddag. Drives af 1 ansat og 15 frivillige. Der foreligger driftsaftale med RKSK derom. Denne ansøgning gælder aktiviteter udover den faste åbningstid f.eks. om aftenen. Aktiviteter kan være spis-sammen-aftner, udflugter eller juleaften Deltagere: Udgifter: Lokalleje kr, forplejning mv , juleaften kr. Økonomi: Ingen deltagerbetaling. Formue - 0 kr. Et anerkendende tilskud til foreningens virke, som et socialt forum for deltagerne. Tilskud skal være til gavn for borgere i RKSK, hvorfor formålet ikke er støttet. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Tilskuddet til det gode nye initiativ fastlagt ud fra en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. 3/25

4 Alzheimerforeningen Midt-Vest v/gitte Kærgaard CVR: Anker Fjord Hospice - Foreningen for de frivilliges aktiviteter, Hvide Sande v. Jens Korsholm Meldskiftet Ringkøbing CVR: Arbejdsskadeforeningen Ringkøbing-Skjern V/ Sigvald Henriksen CVR: Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Lokalafd. Ringkøbing-Skjern V/ Hanne Nielsen CVR: Aktivitet: samvær, foredragsaftner og ture i naturen Deltagere:Målgruppen er demensramte og deres familier. Udgifter: 2 foredrag , andre aktiviteter 3.000, telefon 1.000, kørsel 1.000, kontor 500, annoncer Økonomi: kr. i medlemsindtægt, som bliver fordelt mellem 5 vestjyske kommuner. Formue: kr Aktiviteter: Koordination af frivillige, kurser for frivillige, frivilligpleje. Deltagere: 93 frivillige tilknyttet Hospice. heraf 73 fra RKSK Udgifter: Løn til frivilligkoordinator (koordinatoren er ansat på Hospice, men det forventes at foreningen kan indsamle midler til dækning af lønnen), kørselsgodtgørelse, honorar til kurser, hygienekursus, forplejning, gaver, nytårskur, supervision. Økonomi: Formue kr. Ansøgninger om tilskud sendt til andre kommuner. Obs: I 2013 ca 210 patienter på hospice, heraf ca 27 % fra RKSK. Aktivitet: Foreningens formål er bl.a.at fungere som samlingssted for arbejdsskadede og hjælpe den arbejdsskadede. Der tilbydes bisidderre og oplevelsesaktiviteter såsom ture ud i det blå, foredragsaften, bowlingtur. Deltagere: 32 medlemmer Udgifter:Forplejning, kr, foredrag kr, kørsel kr., kontingent kr, annoncering kr., kørsel kr., telefon kr Økonomi: Kontingent 120 for enlige, 200 for husstandsmedlemmer. Formue: 3.738, Aktivitet: Afholdelse 2 arrangementer, samtalegrupper, bisidder. Deltagere: 86 medlemmer, deltagere pr. arr deltagere i samtalegrp. Udgifter: Informationsaftener kr, samtalegrupper kr. Økonomi: Der betales kontingent, men ikke oplyst hvor meget. Formue: kr. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Støtten der gives som et generelt tilskud til foreningens aktiviteter og frivilligpleje. Beløbet er reduceret i forholt til det ansøgte i forhold til, at lønudgifter ikke støttes. Ligeledes har i 2013 er opgjort af 27% af patienterne er fra RKSK kommune, hvorfor der også kan søges tilskud fra andre kommuner. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet af fastlagt udfra de øvrige ansøgninger, puljens samlede størrelse, og den manglende egenbetaling. 4/25

5 Dansk Blindesamfund Kreds Midt- og Vestjylland v/ Anette Astrup CVR: Diabetesforeningen, lokalafd. RKSK v. Susanne B. Udengaard Brombærvej Ringkøbing ail.com CVR: Ferierejser for bevægelseshæmmede og Raske V/Rasmus Jensen CVR: Aktivitet: Fortsat drift af omsorgsklub med aktiviteter, som foredrag, sommerafslutning, juleafslutning mv. Deltagere: 61 medlemmer, hvor deltager pr. gang. Udgifter:Foredrag kr, sommerafslutning kr, Banko kr, Taxakørsel kr, Juleafslutning kr. Økonomi:Ingen kontingent. Der betales 40 kr. til taxakørsel ved arrangementer. Formue: kr. i banken og en kapitalplejeordninge på kr. Aktivitet: møder og sociale arrangementer med oplysende og støttende indhold f.eks. diætistforedrag, motivationagrupper og udflugt Deltagere: varierer fra 5-50 Udgifter: husleje kr, foredrag kr, udflugt kr, print - 500kr. Økonomi: Oftest ikke deltageretaling. Formue: kr. Aktivitet: Sydlandsk rejse for ældre og bevægelseshæmmede. Tilskud til dækning af 12 frivillige billetter. Deltagere: Ca 70, heraf handicappede kørestolsog rollatorbrugere, mere eller mindre selvhjulpne og raske ægtefæller samt 12 frivillige Udgifter: Billetter á kr. til 12 frivillige hjælpere + forsikring kr. Økonomi: Ingen kontingent. Man betaler selv rejsen. Formue: kr Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet af fastlagt udfra de øvrige ansøgninger, puljens samlede størrelse, og den manglende egenbetaling ved udflugter Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper FF Vest, Førtidspensionister og Fleksjobbere V/Edith Nielsen CVR: Aktivitet: Ugentlige aktiviteter i Medborgerhuset for førtidspensionister og fleksjobbere. Udflugter 1 gang månedligt. Deltagere: 25 medlemmer. Udgifter: Lokaletilskud kr, udflugter kr. Økonomi: Kontingent 250 kr.årligt + egenbetaling på udflugter. Formue: kr. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten gives som betaling til husleje. 5/25

6 Frivillige naturtrænere i kommuneplantagen, Tarm og Hundeskoven, Ringkøbing v. udviklingskonsulent Susanne Rystok, Sundhedscentret CVR: P-nr: GIGT-gruppen Ringkøbing-Skjern V/ Gurli Snitgaard CVR: Grønbjerghjemmets venner v. Bente Færge, Skolevænget 9, Grønbjerg 6971 Spjald CVR: Hjernesagen i Ringkøbing-Skjern Kommune v. Asger Lauridsen Bygvænget Ringkøbing CVR: Aktivitet: Tilbud om ugentlig træning i skoven ved frivillig til borgere, som har været i kontakt med Sundhedscenter Vest i forbindelse med livstilsændringer f.eks. Type 2 diabetikere, misbrugere, hjertepatienter m.fl. Deltagere: ca. 8 ptt. Pr. gang i de to skove. Ca. 8 frivlillige naturtrænere Udgifter: Ens jakker med logo til naturtrænerne - 8 stks kr. Økonomi: Gratis tilbud. Obs: Initiativ i opstart, hvorfor endnu ikke en forening, men forankret i Sundhedscenter Vest Aktivitet: Mødes 1 x mdl., foredrag, gymnastik, udflugter, julehygge, julefrokost. Deltagere: 50 medlemmer - der deltager Udgifter:Brochure kr. kontorartikler kr. Foredrag og besøg kr. Julehygge og julefrokost kr. Kørepenge kr. Kursus Økonomi: Egenbetaling for medlemmer / ikkemedlemmer 35 / 40 kr. Formue: 0 Aktivitet: arr, udflugter, ferietur, fester og aktiviteter såsom bagning mm for de fysisk og psykisk handicappede beboerne på hjemmet Deltagere: 16 beboere - fysisk og psykisk handicappede. 13 frivillige Udgifter: udflugter, ferietur og materale Økonomi: 80 medlemmer betaler 50 kr i kontingent Formue kr Aktivitet: 2 mdl. akt.for senhjerneskadede og pårørende. Mødes ofte i Medborgerhuset.. Deltagere: 60 medlemmer, heraf 20 faste deltagere i Udgifter: leje af handicapbus, underholdere og generalforsamling kr. Økonomi: Kontingent enlig / par 195 / 250 kr. Egenbetaling ved ture. Formue kr. Et spændende nyt samarbejde mellem frivillige og RKSK kommune. Tilskuddet udbetales vis Sundhedscentret i opstartsfasen, men på sigt opfordres til at der dannes et netværk eller forening, såfremt der igen skal kunne søges 18-midler. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet fastlagt som et generelt tilskud til det gode arbejde og ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 6/25

7 Hjerteforeningen Ringkøbing lokalkomite v. Irma Hvistendahl V. Strandbjerg Ringkøbing CVR: Hjerteforeningen Skjern, Tarm og Videbæk lokalkomite V/ Verner Jensen CVR: Hypermobile & HMS i Region II v. Anette Hansen, Vejlevej 13, 6880 Tarm CVR: Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling V/Ole Matthesen CVR: Aktivitet: 6 oplysende arrangementer om hjertesygdomme, kost, medicin mv. samt arrangerede gåture på hjertestierne. Deltagere: pr. aktivitet. Udgifter: Foredragsholdere mv kr. Økonomi: 508 medlemmer. Kontingent til central Hjerteforening. Formue kr. Der er søgt kr. fra Hjerteforeningen centralt. Aktivitet: Hjertevenlig gymnastik, julehygge Deltagere: Hjertepatienter og pensionister Udgifter: Gymnastik kr, julehygge kr, annoncer kr. Økonomi:Kontingent, der indbetales til hovedforeningen. Formue: kr Aktivitet: Oplysende arrangementer og info om hypermobilitet og at leve med det. Deltagere: 658 medlemmer, heraf 1/10 i RKSK. Arrangementer er åbne for alle. Udgifter: kr - overvejende til foredragsholdere, men også til trykning og administration. Økonomi: Der er ikke kontingent, men deltagerbetaling - medlemmer kr. og ikke-medlemmer kr pr. arr. Formue: kr. Obs:10-20 % af befokningen er hypermobile. ½-2% ender på overførselsindkomst. Medlemsus viser at 55% af medlemmerne i erhversaktiv alder er uden for arbejdsmarkedet. Aktivitet: Årsmøde, foredrag, 60 års jubilæum, udbygning af teleslyngeanlæg Deltagere: 116 medlemmer. Udgifter: Aktiviteter 6.000, Annoncer , Administration 7.000, Bestyrelsesarbejde kr., diverse 1.500, teleslynge , jubilæum kr. Økonomi: Der betales ikke kontingent. Lokalafd. modtager 30% af årskontingentet til landsforeningen. Formue: kr. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Frivilligrådet opfordre til, at de to hjerteforeningen i kommunen laver nogle fælles aktiviteter. Beløbet er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Frivilligrådet opfordre til, at de to hjerteforeninger i kommunen laver nogle fælles aktiviteter. Beløbet er faslagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten fastlagt i forhold til, at det primært er det transportable teleslyngeanlæg, som støttes. Det er meget gavnligt at anlægget også kan lejes/lånes af andrede aktører, mens oplistede udgifter til administration ikke støttes /25

8 Klittens Rejseforening (Ferierejse for bevægelseshæmmede og ældre) v. Esther Blichfeldt-Christensen, Karen Brandsvej Hvide Sande. CVR: KLO, kultur, litteratur og orientering for synshandicappede v. Grethe Nissen Torvegade 1, 6600 Vejen CVR: Lungepatient.dk, Nordvestjysk afd. v. Leo Lykholt, Fjordvej 46, Knud 7860 Spøttrup CVR: Lungepatient.dk, nordvestjysk afd. v. Bente Castenschoild Bredgade 19,3 th Vildbjerg r.dk CVR: Lungepatient.dk, nordvestjysk afd. v. Bente Castenschoild Bredgade 19,3 th Vildbjerg r.dk CVR: Aktiviteter: 8 dages charterferie til Kreta el. lign. Frivillige følger en gruppe bevægelseshæmmede og ældre på ferie. Deltagere: deltagere fortrinsvis fra RKSK og 6 hjælpere. Udgifter: Hjælpernes rejseudgifter pr stk.. Økonomi: Formue kr Aktivitet: Landsdækkende selvejende institution med formål at give syns- og læsehandicappede mulighed for faglitteratur via indlæsning på lydmateriale. Har oprettet et bibliotek med lydmateriale. Deltagere: 2500 medlemmer. 12 brugere i RKSK og 1 frivillig indlæser. Udgifter: til forsendelse mv. til Specialbiblioteket for fagbøger. Økonomi: Ingen brugerbetaling eller kontingent. Formue: ca kr. Der søges tilskud ved alle kommuner. Aktivitet: Forening for lungesyge og oplysning om lungesygdomme. Deltagere: 24 medlemmer I kommunen Udgifter: kr. til etablering af handicapegnet indgang ved sommerhus. Økonomi: underskud kr Aktivitet: månedlige aktivitet med bevægelse mv. for KOL-patienter i Røde Kors Cafeen. Deltagere: 30 deltagere, heraf 26 fra RKSK. Udgifter: Instruktørløn og redskaber kr. Økonomi: Deltagerbetaling 45 kr. pr. gang. Obs: Et initiativ i samarbejde med KOL-gruppen i RK (en frivillig grp.) og Røde Kors Cafeen Aktivitet: 2-dages kursus for medlemmer på Hvide Sande Vandrerhjem. Formålet er Hjælp til selvhjælp bla. med mindfullness. Deltagere: 20 deltagere fra kommunen og 3 hjælpere fra foreningen. Udgifter: instruktør, forplejning, underholdning og overnatning Deltagerbetaling 175 kr Økonomi: underskud kr. Bemærkning: Der er givet afslag på overførsel af 3000 kr.'s overskud fra Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr pr. frivillig. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt i forhold til foreningens landsdækkende aktivitet og andelen af lokale brugere og frivillig. Der gives afslag, da aktiviteten ligger uden for Ringøbing-Skjern Kommune. Der gives et samlet tilskud til de to ansøgninger på kr. Tilskuddet ønskes prioriteret til de månedlige aktiviteter med bevægelse fremfor weekendkursus. Ved evt. fremtidige ansøgninger ønskes mere fyldig udfyldelse af budgettet. Beløbet i øvrigt fastlagt i forhold til øvrige ansøgninger og puljens samlede størrelse. 8/25

9 Netværksgruppen for frivillig der arrangerer busrejser for Udviklingshæmmede i RKSK V /Lilian Bjerg CVR: Osteporoseforeningen V/Helle Nielsen CVR: PS - Landsforening af pårørende til personer med spiseforstyrrelse v. Tina Juhl Søgaard foreningsadr: Skovagervej 2, indg Risskov CVR: PTU Midtvest Jylland v/ Poul Ipsen CVR: Ringkøbing Parkinsonklub V/ Frank Eilertsen CVR: Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V /Anja Lynggaard CVR: Aktivitet: ledersagerudgifter på en udenlandsrejse. Deltagere: 12 brugere og 3 frivillige Udgifter: 3 ledsager a hver 6.000kr. Økonomi: deltagere betaler fuld pris for turen Formue: 0 Aktivitet: 2 foredrag Deltagere: forventet Ca 95 medl. i RKSK Udgifter: Foredrag kr. annoncer kr. porto 900 kr. forplejning Økonomi: Deltagerbetaling 40 kr. Formue kr. Aktivitet: Oplysning og støtte til pårørende om spiseforstyrrelser. Ønsker at opstarte pårørendegrp. I kommunen efter en foredragsaften november 2013 i Tarm (55 deltagere) og temadag på uddannelsessteder. Deltagere: pårørende og 1 frivillig gruppeleder mødes 1 gang månedligt i et år Udgifter: kørsel og supervision til frivillig kr, materiale og annoncering kr. Økonomi: kontingent enlig/familie 200/350 kr. Formue: kr. Obs: oplysninger om landsforeningen på spiseforstyrrelse.dk Aktivitet: Tur med naturbussen, for dem som har svært ved at komme ud. Deltagere: PTU medlemmer, ca deltagere. Udgifter: Naturbussen og naturvejleder kr Økonomi: Egenbetaling 100 kr. Formue: kr Aktivitet: Diverse aktiviteter, udflugter, teater, koncert, honorar til underholdere m.v. Deltagere: 16 medlemmer Udgifter: Diverse aktiviteter Økonomi: kontingent 400 kr. årligt. Formue: Aktivitet: Foredrag Deltagere: personer Udgifter: Foredrag og transport kr. forplejning 700 kr. kontor 150 kr. lokaleleje 100 kr. Økonomi:Egenbetaling 50 kr. Formue: kr.- hvoraf kr er til køb af båd. Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr pr. stk. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Et spændende nyt initiativ, hvor Frivilligrådet vil opfordre til at trække på Selvhjælpsgrupperne for Ringkøbing-Skjern Kommunes ressourcer. Støtten i øvrigt fastlagt ud fra en overvejelse ver ansøgningens indhold, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Ved eventuel fremtidige ansøgninger ønskes en mere fyldestgørende ansøgning. De tre ansøgninger fra Scleroseforeningen behandles sammen. Tilskuddet er fastlagt i forhold til overvejelser over aktiviteterne, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Forplejningen må klares for egen regning. 9/25

10 Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V/ Anja Lynggaard CVR: Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V/Anja Lynggaard CVR: Selvhjælpsgruppen for apoplesiramte af 2004, Tarm V/ Søren Madsen CVR: Aktivitet: Besøg på Sclerosehospitalet i Ry. Deltagere:30-40 personer Udgifter: Leje af bus kr, forplejning1.880 kr. Økonomi: Egenbetaling 150 kr. Formue: kr. - hvoraf kr. er til køb af båd Aktivitet: Tur i biografren Deltagere: 50 personer Udgifter: Leje af biograf kr. leje af film 150 kr. Biletter kr. takkegave 250 kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. Formue: kr, hvoraf er til til af båd. Aktivitet: Der søges tilskud til udflugter, som er en del af gruppens aktiviteter for senhjerneskadede og pårørende.. Deltagere:10-12 Udgifter:Mad Præstbjerg naturcenter 450 kr. hostahaven 250 kr. + spisning 700 kr. Tarm Bowling kr. Julefrokost kr. Bustur i det blå kr. Fabriksbesøg 200 kr. Spisning Hodde Kro kr. Økonomi: Ingen kontingent, 50 kr. i betaling ved ture. Formue: 8.200kr Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Forplejning må klares for egen regning Saldo 3. Flytninge og indvandrearbejdet. Middag på tværs V/ Magda Lundby CVR: Aktivitet: 10 middage på tværs, studietur/udflugt, sommerlejr, papir mv. Deltagere: Middag på tværs deltagere personer; heraf 1/4 børn og 1/4 etniske danskere. 30 venskabsfamilier. 22 modtagere af lektiehjælp Udgifter: 10 middage på tværs, studietur kr. Sommerlejr kr. Økonomi: Ingen kontingent. Mindre egenbetaling på udflugt/studietur. Formue: kr. Obs: Synes det er forkert at kræve egenbetaling af flygtninge, som har måttet forlade alt. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art, hvor der især søges til forplejning. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i et måltid bør være en form for egenbetaling. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 10/25

11 Multikulturelforening / Flygtningevenner, Skjern V/ Svend Nissen Hansen CVR: Røde Kors Ringkøbing Afd. Familienetværk V/Susanne Rystok CVR: Sport på Tværs, Luthersk Mission V/ Gunnar Christensen CVR: Udvalget for indvandrearbejde under Luthers Mission, Videbæk V/Michael Olesen CVR: Aktivitet: madlørdage, bagedage, bowling, pentaque, besøg wow wow parken, svømmehallen osv. Deltagere: 127 voksne og 97 børn. Udgifter: forplejning, entreer, transport, administration. Økonomi: Ingen fast kontingent. Deltager betaling til nogle aktiviter. De frivillig betaler 100 kr. årligt i kontingent. Formue: kr. Aktivitet: Netværk for kontaktpersoner, der er tilknyttet uledsagede unge flygtninge i RKSK. Deltagere: 10 kontaktfamilier Udgifter: Uforudset transport, forplejning med middag til 2-3 møder, Oplægsholdere Økonomi: Ingen. Formue: Ingen Saldo Børn, unge familiearbejde. Aktivitet: Sport og oplevelser på tværs med mange nationaliteter. kutter-fisketure, lektiehjælp. Deltagere: 60 deltager i sport på tværs, 22 lektiehjælpsmodtagere Udgifter: Leje af loklaer kr kr. Køb af bolde kr. fisketur kr. transport x kr. Økonomi: Der 100 kr. egenbetaling til fisketur. Andet gratis. Formue: 0 kr. Aktivitet:Venskabscafe med bankospil, pakkeleg, sport mv. Venskabsmiddag, fastelavsfest og julefrokost. Udflugter med bespisning og entrebilleter. Deltagere: Målgruppen er nydanskere, enlige og ældre. Cafeafner: deltageri. Cafemiddage: 60 deltagere, heraf 25 nydanskee.. Udgifter: Madvarer kr. aktiviteter kr. entre kr. leje af bus kr. husleje kr. kontor 500 kr. Økonomi: Ingen kontingent. Egenbetaling 50 kr. ved årligt udflugt. Formue: 500 kr. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i en aktivitet bør være en form for egenbetaling. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt i forhold til ansøgningens indhold med en del tilskud til forplejning, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper. Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over den manglende deltagerbetaling til sportsaktiviteterne. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der for at lære foreningskultur bør indføres en form for deltagerbetaling. Det er et godt initiativ, hvor det bør overvejes at indgå i samarbejde med eksisterende sports- og idrætsforening eller at initiativer søger at danne en forening, som kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven for derigennem at modtage lokaletilskud. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art, hvor der især søges til oplevelser og forplejning for deltagerne, hvoraf en del er nydanskere, som har været i DK gennem flere år og fået fodfæste. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i et måltid og en oplevelse bør være en form for egenbetaling af hængig af deltagernes formåen. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 11/25

12 BMI Brikken V/Gitte Haack CVR: Aktivitet: BMI Brikken er en nonprofit landsdækkende forening, hvis formål er sundhedsoplysende arbejde for overvægtige eller tidligere overvægtige. Der plnlægges 4 arr. i RKSK: "Alle brikker i spil"-foredrag, "Børn og Overvægt"-foredrag, "Find din egen motivationsfaktor" Foredrag, "Forandringer på den fede måde" Foredrag Deltagere: Forventet mellem pr. arrangement. Udgifter: 1. Fordragsholder kr + lokale kr.+ annoncering kr. i alt Foredragsholder kr + lokale annoncering kr. i alt Foredragsholder kr + lokale kr.+ annoncering 4.00 kr. i alt kr. 4. Foredragsholder kr + lokal kr. + annoncering 4.00 kr. i alt kr. Økonomi: Indtægter via arrangementer til mad, materiale, transport. Formue: 3.155,75 kr. Obs: Se Der støttes foredraget " Børn og Overvægt", da det angår børn som målgruppe. Frivilligrådet opfordrer til at tage kontakt til Sundhedscenter Vest. Der gives afslag til de øvrige foredrag pga puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger samt foreningens manglende forankring i kommunen pt Børns Vilkår v/ Hans Christian Niebuhr CVR: Børns Voksen Venner, Tarm V/ Conni Hejlskov CVR: Aktivitet: landsdækkende forening med anonym rådgivning af børn og unge via af Børnetelefonen, Børnechatten, Børnebrevkassen, SMS til Børnetelefonen. Deltagere: rådgivninger i 2013 Udgifter:tilskud til de udgifter der vedrører det Økonomi: Formue: Aktivitet: Ture, spisning, julehygge Deltagere: Børn og voksenvenner - 23 Udgifter: ture kr, møder kr., kørsel 1.000, spise sammen kr julehygge 3.000, kampagne nye voksenvenner kr. Økonomi: Ingen kontingent/deltagerbetaling. Formue: 0 Støtten er fastlagt i forhold til at det er et landstilbud. Det støttes dog ud fra, at tilbuddet et kendt som en god støtte til børn og unge, hvilket er en af 18- puljens fokusområder i Støtten fastlagt til det gode initiativ i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger og fordelingsprincipper. 12/25

13 Børns Voksenvenner i Ringkøbing V/Jytte Hansson CVR: Frivilligcentret Ringkøbing-Skjern - netværksdannelse unge mødre v. Claus Brodtkorb CVR: G-faktor /G-house v/ Lene Laugesen CVR: Red Barnet Ringkøbing-Skjern - oplevelsesklubben v/ Jens Ole Koch CVR: Formue: kr. Aktivitet: Samvær med børn, som har brug for voksenkontakt Deltagere: 35 medlemmer. 12 børn, hvoraf 8 har en voksenven. 18 frivilige voksne, hvor 10 er på venteliste eller mangler godkendelse. Udgifter:Annoncering og anden markedsføring, administrationsudgifter, mødeudgifter, arrangementer ( kr:), Økonomi: Der opkræves ikke kontingent, da de frivillige voksne selv afholder udgifterne. Aktivitet: Netværksdannelse for unge enlige mødre. Et gruppeforløb består af 9 møder. Indhold: drøftelse af relevante emner, madlavning og spisning. Børnene passes imens. Deltagere: 8-10 une mødre Udgifter: Madindkøb kr. annoncering kr. Flyers mv kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: 0 Obs: Et nyt initiativ oprettet i samarbejde mellem FC, Selvhjælpsgrupperne og Børn og familie Aktivitet: G-faktor/G-House, drift af genbrugsbutik/ værested for unge Deltagere: Unge mellem 17 og 18 år. Alle unge fra år er velkomne. Mål for besøgende pr. måned. Udgifter: Husleje kr, forsikring kr, El, vand og varme , løn á 20 timer Økonomi: Indtægt genbrugsbutik Muligt at blive medlem 75 kr. for år og 125 kr. for dem over. Formue:0 Obs: Se beskrivelse om ny fokus på alkoholfrit værested og ønske om økonomi til 20-timers ansættelse. Aktivitet: 5 arrangementer, fiskepar, tur i det blå, Sandskulpturfesttivalg, kørsel, entré og mad. Deltagere: (7 familier) Udgifter: 5 arrangementer á kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: kr. Støtten fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, det gode initiativ, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten gives, da det er et godt nyt initaitiv i samarbejde mellem frivillige og kommune. Frivilligrådet vil gerne hører, hvordan projektet er gået. Frivilligrådet opfordrer til, at projektets resultater videreformidles til øvrige foreninger, der også arbejder med målgruppen. Et spændene socialøkonomisk initiativ, som Frivilligrådet ønsker at støtte med kr. Støtten gives i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, at børn og unge prioriteres i 2014 samt øvrige ansøgninger i puljen. Der støttes ikke til lønudgiften. Frivilligrådet er bekymret over projektet økonomiske fundering og opfordrer ansøger til bl.a. at finde en billigere husleje. Ligeledes bør der i forhold til foreningens evt. fremtidige virke skabes sikre indtægter f.eks. via en drøftelse med RKSK om en evt. driftsaftale. *Et mindretal på 3 i Frivilligrådet er uenige i beløbets størrelse og ønsker en støtte på kr. Støtten gives i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, at børn og unge priorieteres i 2014 samt øvrige ansøgninger i puljen. 13/25

14 Red Barnet Ringkøbing-Skjern v/ Jens Ole Koch CVR: Red Barnet Ringkøbing-Skjern, Genbrugsbutik og Oplevelsesklub V/Kirsten Steenberg CVR: Røde Kors Ringkøbing Afd. Familienetværk V/ Susanne Rystok CVR: Røde Kors Ringkøbing v. Anne Brodersen Kirkevej 35, 6950 Ringkøbing CVR: Røde Kors, Familienetværket, Skjern v. Anne Marie Hauge Enghavevej Skjern CVR: Aktivitet: fejring af 10 års jubilæum Deltagere: 70 deltagere Udgifter: Levring af mad Økonomi: Der vil være en vis egenbetaling afh. økonomien. Formue: kr. (heraf størstedelen reserveret til familieoplevelsesklubben Formue: Aktivitet: Julefrokost i november 2014 Deltagere: 40 frivillige (28 fra genbrugsbutik og 12 fra oplevelsesklub) Udgifter: mad,drikkevarer og lokaleleje Økonomi: Ingen kontingent. Formue: ca kr. Aktivitet: Familieaktiviteter for sårbarer familier Deltagere: ikke oplyst Udgifter: Indgangsbetaling kr. Transport frivillig kr. forplejning kr. Økonomi: Der kan være en lille brugerbetaling. Der gives afslag på ansøgningen, da Frivilligrådet i stedet støtter foreningens aktiviteter i oplevelsesklubben. Afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutikken selv har mulighed for at finansierer udgiften samt overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger dertil. Støtten gives i forhold til overvejelse over ansøgningens indhold, de manglende egenbetaling samt puljens samlede ansøgninger. Der mangler oplysninger om deltagerantal og betaling. Aktiviteter: 3 aktiviteter: 1. Temadag i Kibæk for nørklere Støtten gives i forhold til overvejelse over 2. Årsmøde for besøgsvenner. ansøgningens indhold, at børn og unge prioriteres, 3. Sommerlejr for 10 socialt udsatte børn i gl. samt puljens samlede ansøgninger. Midlerne skal Ringkøbing kommune. prioriteres brugt på børnelejr og besøgsvenner. Deltagere: 1) ca. 15 pers., 2) ca.20 pers., 3) 10 børn Udgifter: 1) Bus, 2) bespisning, 3) Lejrophold Økonomi: 1) og 2) deltagerne betaler forplejning og 3 ) ingen egenbetaling. Formueoplysning hentet fra regnskab 2012: kr. Aktivitet: 1) 3-4 dages familielejr i hytter i Jesperhus for Støttens fastlagt i forhold til overvejelse over sårbare familier med børn. 2) 2 Udflugter og fælles aktiviteternes art som oplevelse, puljens samlede juleaktiviteter. størrelse samt de øvrige ansøninger. Deltagere: 1) 5-6 familier og 3-4 frivillige. 2). 4-8 familier. Enkelt udflugt op til 15 familier. Udgifter: 1) Ophold , buskørsel til Jesperhus (deltagere har ikke bil) 9.000kr samt en fællesspisning kr. 2). Udflugter kr. Julearrangement k r. Økonomi: 1) Familierne medbringer selv mad, ellers ingen udgifter for deltagere. 2) Ingen deltagerebetaling. Obs: 1) Familierne udvalgt i samarbejde med institutionsledere og Børne og Families sagsbehandlere. 14/25

15 Røde Kors, Holmland afd. v/ Lise-Lotte Andersen CVR: Røde Kors, Lektiecafe, Egvad afd. v. Georg Guldager Rypevej Tarm CVR: Røde Kors, Ringkøbing Afd. Familielejr V/ Susanne Rystok CVR: Ungdommens Rødekors Påruplejeren v/ Kasper Oksen Jacobsen CVR: Aktivitet: Børnelejr, ferieophold Seawest Deltagere: 4 børn på Ungdommens Børnelejr eller 2 familier á 4-5 personer på ferieophold på SeaWEst Udgifter: 4 børn på børnelejr kr. (4x 4.500kr.) eller 2 familieophold på SeaWest kr, mad og drikke kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: kr. Obs: Der søges enten til børnelejren eller familieferiophold Saldo Hjælp til ældre Aflastningstjenesten i Skjern, Ældre Sagen v. Mette Sjælland Præstegaardsvej Skjern CVR: Aktiviteter: Lektiecafé 2 x ugentlig på Tarm skole. Deltagere: 35 børn fra 1. til 4. klasse. 7 frivillige. Udgifter: Indkøb af pædagogisk materiale og tilskud til 2 årlige arrangementer. Økonomi: Ingen formue. Aktivitet: Familielejr for enlige med børn, sårbare familier og sårbare flygtningefamilier Deltagere:? Udgifter: Husleje kr. forplejning kr. aktiviteter kr. diverse kr. transport frivillige kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: Aktivitet: Landsdækkende tilbud om ferielejr, Påruplejeren uge 29 Deltagere: 70 børn og 25 frivillige. I 2013 deltog 10 børn fra RKSK. Udgifter: Entre til Legoland, Entre til Svømmehal, matearialer til aktiviteter, Pool til lejren Økonomi: Deltagerbetaling pr. barn kr. - dækkes ofte af lokal Røde Kors eller kommune. Formue: kr. Aktiviteter: Aflastning af pårørende i hjem, hvor der er døende, demente eller kronisk syge. Deltagere: 12 aflastere Udgifter: Telefon, kontor, møder, kurser, kørsel. Økonomi: Formue 1000 kr. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse og aktivitetens indhold. Andre ansøgere opgiver, at Pårup børnelejren kun koster kr. pr. barn. Tilskudet fastlagt i forhold til overvejelser over fordelingsprincipper 2014, puljens samledes størrelse og øvrige ansøgere. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper Beløbet er reduceret i forhold til forplejning. Der er Frivilligrådet holdning, at der godt må være en lille egenbetaling. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over foreningens landsdækkende karakter, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over aktivitetens art, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper /25

16 Røde Kors - RKSK Kommunekredsen -en sammenslutningen af de 5 lokalafdelinger V/ Margit Hansen CVR: Røde Kors, Ringkøbing - Vågetjenesten v. Mette Nørgaard CVR: Aktivitet: 5 dages ferie til ensomme, eller ægtefælle der passer syg person derhjemme. Deltagere:25 Ældre/ensomme + 15 frivillige Udgifter: Leje af Akselgården kr, leje af bus kr, udgifter mad Økonomi: Egenbetaling på 600 kr. Formue: Ingen selvstændig økonomi. Aktivitet: Der våges ved ensomme døende i de sidste dage/timer af deres liv. Normalt kører de i egen bil, taxa er en nødløsning, hvis dette ikke kan ske. Deltagere: 9 frivillige Udgifter: Taxikørsel, hvis det er den sidste udvej for at komme frem. Økonomi: Formue 0 - under Røde Kors, Ringkøbing Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over aktivitetens art, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper Det er Frivilligrådets holdning, at der kan øges i egenbetalingen, således at det f.eks. Minimum dækker forplejningen Røde Kors, Skjern Telefonkæden/Trygshedsopkald V/ Marianne Nielsen CVR: Ældre hjælper Ældre v.karen-sofie Therkildsen CVR: Aktivitet: 12 personer, der ringer rundt til ældre borgere. Deltagere: 10 Udgifter: Telefongodtgørelse kr., kontorartikler kr., socialt arrangement kr. Økonomi: Ingen kontingent. Formue: kr. Aktivitet: Frivillig kørsel og ledsageordning for ældre i den nordlige del af gl. Ringkøbing Kommune Deltagere: Ca. 30 brugere og 10 frivillige Udgifter: Kørselsudgifter kr. Nye folder 500 kr. Økonomi: De ældre betaler for kørsel, 35 kr. for korte ture og 70 kr. for længere ture. Formue: 0 Obs: Brugerne er afhængig af ordningen for at kunne blive boende i lokal området. Tilskuddet fastlagt i forhold til at øget telefonsamtaletid i dag ofte ikke afspejles i øget telefonregning, hvorfor beløbet er reduceret i forhold til det ansøgte. Beløbet fastlagt ud fra, at det er Frivilligrådets opfattelse, at brugerne af ordningen bør betale pr. kørt km. i forhold til fremover at kunne støttes med 18- midler. Fordelingsprincipperne præciserer, at der max kan støttes med 2 kr. pr. kørt km - og dette til socialhumanitære tilbud. Der bør fordres en rimelig egenbetaling, idet brugerne selv sparer udgifterne på en bil. Der bør inddrages alle relevante offentlige kørselsordninger som alternativ. Ved fremtidige ansøgninger ønskes mere fyldig budget, hvor også indtægterne påføres. 16/25

17 Ældre Sagen Skjern-Tarm v. Gunnar Linding Rosenvej 128, 6880 Tarm. CVR: Ældre Sagen, Ringkøbing- Holmsland v/ Vibeke Kastner Ks.Ringkoebing- CVR: Ældre Sagen, Videbæk v. Birthe Clemmesen CVR: Aktiviteter: 1) Motionsvenner, 2)søndagscafe på Seniorcentret Skjern og Søndermarken Tarm, 3)trafikkurser. Deltagere: 3) 20 deltagere, 2600 medlemmer. Udgifter: 1) kørselsudgifter kr, 2) husleje kr. og aktivitetstilskud kr, 3) annoncering og underviser kr. Økonomi: Formue kr. Brugerbetaling 50% på trafikkurser. Obs: Der søges til huslejeudgifter på gr. af huslejestigning Saldo Aktiviteter til ældre Aktivitet: 1 Tryghedsopkald, 2 Bisidder, 3 Besøgsven, 4 Cykeltur, 5 Motionsven, 6 Biograftur, 7 Trafikkursus og glatbanekørsel. Deltagere: 3050 medlemmer, ca % deltager i en eller flere aktiviteter. Udgifter: 1. Telefon og transport kr. 2. Annoncering og befordring kr. 3. Befordring og annoncering kr. 4. Annoncering kr. 5. Befordring, annocering, tlf kr. 6. Annoncering kr. 7. Annoncering og kursus kr. Økonomi: Egenbetaling: 1-5) ingen, 6) biografbilletten, 7) halvdelen betales. Kontingent 115 kr. for enlige og 190 kr. for par. Indtægt: på kr. Formue: kr. Aktivitet: Motionsvenner, Handyman, søndagscafé, suppeaftner for enlige(nyt initiativ), kurser, mv. Deltagere: 27 modtagere af motionsvennetilbudet Udgifter: Motionsvenner kørsel kr., Telefon kr. printer kr. søndagscafeen kr. erfaringsudveksling frivillig kr. arrangementer frivillige kr. suppeaftner kr. førstehjælp kr. Økonomi: Ingen kontigent. Egenbetaling på nogle af forplejningsudgifterne. Formue: kr. Tilskuddet fastlagt i forhold til der kan indføres øget deltagerbetaling ved nogle af aktiviteterne. Kørseludgifter til motionsvennerne prioriteres støttet med 18-tilskuddet. Tilskuddet fastlagt I forhold til foreningen egen økonomiske formåen via sin forholdsvise store formue. Støtten er prioriteret til aktiviteterne: tryghedsopkald, bisidder og besøgsven. Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over aktiviteternes art, puljens størrelse samt fordelingsprincipper Tilskuddet ønskes prioriteret til udgifter vedr. de frivilliges arbejde. Ved evt. fremtidig ansøgning ønskes mere fyldig budget med opgivelse af indtægter og oplysning om kørselsindtægter. 17/25

18 Bølling Aktivklub v. Benedikte Hindbo Vinkelvej Skjern Mail: CVR: Faster Sogns Højskole V/ Helga Hansen CVR: Finderup Pensionistklub V/ Niels Toft Sørensen CVR: Fiskbæk Omsorgsklub V/ Edmund A. Sørensen Skjernvej Videbæk CVR: Fjelstervang Hyggeklub v. Søren N. Pedersen Trævænget Kibæk Fredagscafeen V/ Vibeke Pedersen CVR: Aktivitet: 14 dags møder med petanque, sang, litteratur, spil, og socialt samvær Deltagere: 14 ældre i sognet Udgifter: Lokaleleje, udflugter mm kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. årligt. Formue 100 kr. Aktivitet: Foredrag, ekskursioner, besøg på efter- og højskoler. Deltagere: 45 Udgifter: Foredragsholdere kr. Kaffe kr. Økonomi: 20 kr. pr. møde. Formue: kr. Aktivitet: 8 møder efterår/vinter Deltagere: Udgifter: Husleje kr., Foredragsholder kr. Økonomi: Ingen kontingent. Formue: 0 Aktivitet: Spil, foredrag, oplæsning, sang og socialt samvær Deltagere: 12 Udgifter:Husleje kr, Oplæsning og foredrag kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. Formue: enkelte aktiviteter. Formue: 1300 kr Aktivitet: Netværksskabende aktiviteter for ældre såsom foredrag, udflugter, biograftur og julefrokost Deltagere: 30 Udgifter: kr minus deltagerbetaling 6.500kr.. Økonomi: Ikke kontingent, men deltagerbetaling til de Aktivitet: Socialt samvær for + 60 årige, sang, oplæsning, årlig udflugt, kaffe og samvær. Deltagere: pr. gang Udgifter: Entre, forplejning, juelafslutning, administration mm. Økonomi: Ingen kontingent. Køber selv kaffe og til udfugter betales 100 kr. pr. deltager. Formue: 0 Tilskuddet reduceret i forhold til den minimale deltagerbetaling. minimale deltagerbetaling/kontingent. minimale deltagerbetaling. minimale deltagerbetaling/kontingent. Frivilligrådet ønsker at der undersøges, om der er billigere alternativer i forhold til huslejeudgifter. Tilskuddet fastlagt i forhold til puljens samlede størrelse, fordelingsprincipper 2014 og øvrige ansøgninger. 18/25

19 Guldalderklubben for Skjern og Omegn v. Elly Madsen Gyvelvej 86, Halby 6900 Skjern. CVR: Hemmet Plejehjems Venner v. Anna Juul Christiansen Barslundsvej 17, Hoven 6880 Tarm Holmbohjemmet/Fjordglimt Vennelaug v. Preben Juul Sørensen om CVR: Hoven Hyggeklub v. Hanne Nielsen Søndergade Ølgod CVR: Hover Pensionistforening v. Grethe Stevnshoved Hovervej 139, 6971 Spjald CVR: Hvide Sande Pensionistforening v. John Larsen, Parallelvej 118, 6960 Hvide Sande CVR: Aktiviteter: 18 foredrag og 1 udflugt Deltagere: 30 medlemmer deltagere pr gang. Udgifter: Foredragsholdere, udflugt og administration kr. Økonomi: Formue kr. Medlemskontingent 60 kr. Deltager betaling 25 kr. for medlemmer og 30 kr. for ikke-medlemmer. Aktivitet: 2 musikalske arr. i årets program Deltagere: Beboere, pårørende, ældre i sognet. 100 medlemmer Udgifter: 6000 kr til kørsel til underholderne. Økonomi: Kontingent 50 kr. Formue kr. Aktivitet: Eftermiddags og aftensarrangementer med sang, musk og foredrag. Deltagere: beboere og ældre i sognet. 160 medlemmer. Udgifter:Sang og musik, kr, Årskalender kr, Blomster kr Økonomi: Kontingent 75 kr. Formue: kr Aktiviteter: Foredrag, sang, musik, rejsebeskrivelser. Deltagere: Pensionister ca deltagere. Udgifter: Husleje i Hoven Hallens cafeteria. Økonomi: Formue kr. Deltagerbetaling pr møde 15 kr. Aktivitet: Oplysende foredrag, underholdning, socialt samvær, udflugter og virksomhedsbesøg Deltagere: 36 medl. Ca 25 deltagere pr. gang. Udgifter: Foredrag kr, husleje kr, kørsel kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. Aktivitet: 1) Bustur til Den Gamle By i Århus 2) Bustur til Sønderjylland/Tyskland Deltagere: 1) 50 deltagere. 2) 100 deltagere. Udgifter: 1) minus deltagerbetaling kr. 2) minus deltagerbet kr. Økonomi: Medlemskontingent 100kr. årligt. Formue kr. minimale deltagerbetaling/kontingent. Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over aktivitetens karakter af underholdning og en minimale deltagerbetaling/kontingent. Tilskuddet fastlagt i forhold til at foreningen dækker to plejecentre, puljens samlede størrelse, fordelingsprincipper 2014 og øvrige ansøgninger. minimale deltagerbetaling/kontingent. Ved fremtidige ansøgninger ønskes egenbetaling medtaget i budgettet. Tilskuddet fastlagt i forhold til mulighed for øget kontingent og egenbetaling. Der gives et samlet tilskud til de to ansøgninger fra Hvide Sande Pensionistforening på kr, dog således af midlerne prioriteres anvendt på edbundervisning. Tilskuddet i øvrigt fastlagt i forhold til overvejelser over foreningens egen økonomiske formåen, fordelingsprincipper samt puljens samlede størrelse. 19/25

20 Hvide Sande Pensionistforening v. John Larsen, Parallelvej 118, 6960 Hvide Sande CVR: Klub 08 Stauning V /Ingrid Østergaard CVR: Lem Guldalderklub V/Jørn Grimstrup CVR: Lem Ældreklub V/ Jens Kr. Øllgaard Jensen CVR: Lyne Krocket & Petanqueklub V/Niels Larsen CVR: Lyne Vennekreds V/Søren Nielsen CVR: Aktivitet: Ugentlig edb-undervisning bl.a. i offentlige systemer for ældre Deltagere: 350 medlemmer Udgifter: Til anskaffelse af 2 nye computere og printer Økonomi: Gratis for medl. Formue kr Aktivitet: Socialt mødested, hvor der er bob, billard, dart, kortspil, håndarbejde og fremfor alt hyggeligt samvær Deltagere: personer hver gag. Udgifter:Husleje kr., sommerudflugt og julefrokost kr Økonomi: kaffebetaling. Formue: ca kr. Aktivitet: Foredrag, sang, musik, årlig udflugt. Deltagere: Ca 40. Udgifter:Lokaleleje kr. diverse foredrag kr. bus til udflugt kr. administration 800 Økonomi:Kontingent pr. år 200 kr. Egenbetaling 45 kr. for kaffe. Egenbetaling 250 kr. til udflugter. Formue: kr kr. Aktivitet: Foredrag, generalforsamling, efterårsfest, udflugt Deltagere: 40 Udgifter:Entre og kaffe , annonce 2.500, Foredrag , administration 800, generalforsamling 1.000, Udflugt Økonomi: Kontingent 150 kr. Egenbetaling ved arrangementer 45 kr. + betaling for udflugt. Formue: Aktivitet: Krocket og Petanque, der søges om betaling af klubhusets Brand og Kaskoforsikring. Deltagere: 30 Udgifter:Forsikring kr Økonomi: kontingent 200 kr. Formue: kr Aktivitet: Foredrag og musikaftener Deltagere: Udgifter: Foredragsholder, musikere, sangere kr., Sankt Hans og banko kr. Økonomi: medlemskont.: 50 kr. Formue: kr. Tilskuddet reduceret i forhold til den minimale deltagerbetaling. Tilskuddet fastlagt i forhold til puljens samlede størrelse, fordelingsprincipper 2014 og øvrige ansøgninger. Ved evt. fremtidige ansøgninger ønskes indtægter medtaget i budgettet. Tilskuddet fastlagt i forhold til puljens samlede størrelse, fordelingsprincipper 2014 og øvrige ansøgninger. Afslag. Frivilligrådet ønsker i forhold til overvejelser over fordelingsprincipper 2014, puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger ikke at støtte udgifter til forsikringen. minimale deltagerbetaling/kontingent. 20/25

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over indstilling af tilskud 2015 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com CVR: 27182259 1 2015-99 2 2015-92 6.600 6.600 Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde, Skjern v. Lise Lotte Fogde Lauridsen vaerestedet.skjern@kfumso

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune i 2016

Oversigt over ansøgninger til 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune i 2016 Nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Opmærk somheds Forening el. lign punkter 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie og Poul Holm poul_holm@post.tele.dk CVR: 27182259 Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde,

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 13 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie og Poul Holm poul_holm@post.tele.dk CVR: 27182259 Café

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen!

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen! Børskatalog 2015 Firma/forening/frivillig/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER/MATERIALER Cafe Værestedet, Skjern Udlån af lokaler til f.eks. flygtninge eller foreninger Varmestuestrik.dk Varmestuestrik.dk

Læs mere

Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012

Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012 Bilag til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. september 2012 SUNDHED OG ÆLDRE Mie Kaastrup Toft Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012 Oplysninger til behandling af ansøgningerne 1 Indsatsområde

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet:

Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Hvilke forhold har betydning for, om du deltager i aktiviteter for ældre? Andet: Jeg bor 8 km herfra er stadig selvstændig At vi kan komme frem Senior dans Dårlig gang, svimmelhed Underviser i it Spiller

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen!

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen! Børskatalog 2015 Firma/forening/frivillig/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER/MATERIALER Udlån af lokaler til f.eks. flygtninge eller foreninger Varmestuestrik.dk Varmestuestrik.dk G-faktor og G-House,

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

AFDELINGSMØDE. Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

AFDELINGSMØDE. Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing AFDELINGSMØDE Møde tidspunkt Onsdag den 9.9 kl. 17.45 Sted Indkaldte mødedeltagere 1.Bekæmpelse af ensomhed; Oplæg v. Laila Askou, projektmedarbejder i "Aktiv Ældreliv/Ensomme ældre" v. Rkb.- Skjern Kommune

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014 Foreninger for ældre 2 Besøgs-, Demens- og Aflastningstjenesten (se også ansøgning 31) Søger til annoncering, foldere og rekruttering af besøgsvenner. Søger også til studietur for at udvikle besøgstjenesten

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt Sammen kan vi alt INDHOLD: 2 Lokaler / Materialer 3 Kurser, Foredrag og Undervisning 4 Praktisk hjælp / Frivillige 5 Rådgivning / Markedsføring 6 Aktiviteter Lokaler/Materialer Uudnyttet aktivitetsrum.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 22 Budget/regnskab 1 23 Godkendelse af referat fra mødet den 25. februat 2016 1 24 Roland 1

Læs mere

79 tilskudsfordeling 2016

79 tilskudsfordeling 2016 Priotering i henhold til retningslinjer: p1: Aktiviteter der gør deltagerne aktive via bevægelse, motion og idræt p2: Aktiviteter der skaber og plejer sociale relationer blandt deltagerne p3: Aktiviteter

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Frivilligguide - Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre Amaliehavens Venner Augustenborg Kontaktperson: Ulla L. Petersen E-mail: bryllupskagen@bbsyd.dk Postnummer: 6440 By: Augustenborg Tlf.

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Bestyrelsesmøde. Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing Bestyrelsesmøde Møde tidspunkt Torsdag den 21.5. 2015 kl. 19.00 Sted Indkaldte mødedeltagere Dagsorden Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing Thorkild Sloth Petersen Niels Andersen Mie Hansen Susanne Rystok

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Skjern / Tarm Velkommen til sæson Årsprogram

Skjern / Tarm Velkommen til sæson Årsprogram Skjern / Tarm Velkommen til sæson 2017-18 Årsprogram 2017-18 Se hjemmesiden på internetadressen www.aeldresagen.dk Faste arrangementer Søndagscafe i Skjern Hver søndag fra kl. 14.00 17.00. Skjern Seniorcenter

Læs mere

160 medlemmer + beboerne på Sandfeldgården + andre ca. 15-20. personer. 585 medlemmer - 200 brugere. Medlems-antal 7753 137

160 medlemmer + beboerne på Sandfeldgården + andre ca. 15-20. personer. 585 medlemmer - 200 brugere. Medlems-antal 7753 137 Foreninger for ældre 1 Assing-Kibæk 8-10 Pensionistforening personer. De samarbejder med Sandfeldgården og har socialt samvær, bankospil, foredrag og udflugter sammen med plejecentret. tilskud til bustur

Læs mere

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 008. Gennemgang af ansøgninger om økonomisk støtte 18 midler... 16 009. Frivilligdagen 2012...

Læs mere

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt

BØRSKATALOG Sammen kan vi alt BØRSKATALOG 2016 Sammen kan vi alt BØRSKATALOG 2016 INDHOLD: 2 Lokaler / Materialer 3 Kurser, Foredrag og Undervisning 4 Praktisk hjælp / Frivillige 6 Rådgivning / Markedsføring 6 Aktiviteter 7 Diverse

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 1. Godkendelse af dagsorden Ok. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den Ok.

Bestyrelsesmøde. 1. Godkendelse af dagsorden Ok. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den Ok. ! Bestyrelsesmøde Møde tidspunkt Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.00 Sted Indkaldte mødedeltagere Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing Thorkild Sloth Petersen Niels Andersen Mie Hansen Susanne Rystok

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Frivillighedspuljen

Frivillighedspuljen Beløb til fordeling: 1.076.963 kr. NR Navn på forening Egenkapita 1 Alzheimerforeningen Storstrøm lokalforening Frivillighedspuljen 2018-79 Søger til l 20.373 Foredrag om demens: 10.000 Sociale arrangementer

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje 79 ansøgninger 2012 - budgetramme: 335.000 kr. Ansøger Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. 1. Motionstilbud Hobro vandrene gåture, udflugter 5.000 1.000 32914896 Fruerlundparken

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

18 ansøgninger 1. tildelingsrunde 2011. Sagsnr. 10/28625

18 ansøgninger 1. tildelingsrunde 2011. Sagsnr. 10/28625 18 ansøgninger 1. tildelingsrunde 2011. Sagsnr. 10/28625 Ikke berettiget I alt kr Interessegrupper Hjerneskadeforeningen Fyn v/ Lise Christiansen 1 kr 7.000,00 kr 3.000,00 kr Center for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Flygtningevennerne i Tørring Uldum Kontaktperson: Helga Foldager Adresse: Kirkevej 7, 7160 Tørring Telefon: 75801367/ mobil 40455257 Mailadresse:

Læs mere

Ansøgers stamoplysninger.

Ansøgers stamoplysninger. Ansøgers stamoplysninger Foreningens navn Ældre Sagen, Frederiksberg Adresse Howitzvej 1, 1.sal. Postnr. 2000 CVR P.nr P.nr. 1017871052 Formand Finn Madsen Tlf. 6054 3507 Email madsen.finn@hotmail.com

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Fraværende: Kaj Bundgaard og Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 51 Godkendelse af referat fra møde den 11. september 2014

Læs mere