Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune"

Transkript

1 Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Claus Brodtkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Claus Brodtkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Hanne Gade CVR: Aktivitet: tilskud til at dække de udgifter der er ved at drive besøgstjenesten for ensomme og enlige. Deltagere: personer. Udgifter: Kørsel kr., kursus kr., kontorartikler 600, hilsener besøgsvenner kr Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: 4 ture ud af huset for brugere af huset. Deltagere: deltager Udgifter: Pr tur: transport 2500 kr, entreer 3000 kr, forplejning 3000 kr. minus egenbetaling 1.500kr i alt kr.. Økonomi: Deltagerbetaling på 50 kr Formue: ca kr. Aktivitet: Kreativt tilbud som strikning, broderi mv. Deltagere: Åben for alle, men gerne mennesker der føler sig ensomm. Udgifter: Materiale kr, Undervisning kr., Udflugter kr., Kaffe kr Økonomi: 10 kr. pr. gang. Formue: 0 kr Formue: 0 kr Aktivitet: 4 Frivilligdage - styrke synliggørelsen og fokus på det frivillige sociale arbejde. Deltagere: alle frivilige sociale foreninger og interesserede + presse Udgifter: Teltleje, kr, Annonce kr., Andet kr. Økonomi: Ingen egenbetaling, foreninger har selv mindre udgifter. Sponsor søges til kaffe og lign. Aktivitet: 1) foredrag ved Flemming Rishøj om frivilligpleje. 2) kursus ved journalist om pressedækning. 3) Kursus om særligt sensitive. frivillig. Deltagere: frivillige 1) 50, 2) 25, 3) 25deltagere Udgifter:Honorar, kørsel, lokaleleje og forplejning kr. Økonomi: Egenbetaling til arr. 1/2/3: 30/50/100 kr. Formue: Ikke oplyst. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper.der gives ikke til hilsener. Tilskuddet fastlagt i forhold til aktivitetens karakter af ture ud af hudet, hvor der bl.a. fordres en rimelige egenbetaling, fordelingsprincipperne og puljens samlede størrelse Tilskuddet fastlagt i forhold til, at der ikke er videre egenbetaling, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. Tilskuddet faslagt ud fra vigtigheden af at gøre opmærksom på set frivillig sociale arbejde, Ringkøbing-Skjern Kommunes fokus på området og puljens samlede størrelse. Tilskuddet fastlagt ud fra en overvejelse over deltagerpris og -antal, udgifter til foredragsholdere samt karakteren af de enkelte foredrag. Egenbetaling ved "oplevelsesforedrag" bør kunne øges. 1/25

2 Frivilligcentret RKSK Get together v. Claus Brodtkorb CVR: Kirkens Korshærs Genbrugsbutik og nørkleklub, Ringkøbing V/ Ellen Holdgaard Pedersen CVR: Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Tim V/ Gerda Nielsen CVR: Netværket Borgere hjælper Borgere v. Anette Stokholm CVR: Kommunens CVR: Frivilligcentret Optimisterne, Videbæk V/ Kristian Knudsen CVR: Aktivitet: Det nye tilbud "Get together" er en fusion af tre tidl. foreninger: Erhvervscentrets internationale klub, Tværkulturelt netværk under Fjordnet og Frivilligcentret. Målet er at sætte fokus på bosætning og nytilkomnes trivsel. Der afholdes arrangementer, som introducerer via frivillige til lokalområdet og sociale aktiviteter. Deltagere: alle bosiddende i området - danskere og tosprogede. Udgifter: mødevirksomhed 2000 kr, tryksager 2000 kr. Aktiviteter kr, Kørsel 1000 kr. Økonomi: Egenbetaling kr. Formue: 0 Kr. Aktivitet: Socialt samvær, mens der nørkles Deltagere: 8 Udgifter:Diverse materialer + kaffe +kørsel kr Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: hyggeaften for medarbejdere. Deltagere: 40 friivllige Udgifter: Forplejning kr., kr. underholdning Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: frivillige, der hjælper med info om digital post dag mv., løbende aktiviter over året Deltagere: Deltagere bosat i kommunen, 5-30 borger pr. gang. Messedeltagelse borgere. Digitalpost dag i foråret min Udgifter: Diverse annoncering/opslag/pjecer, materialer/forplejning mv. Økonomi: Ingen deltager beataling.formue: 0 kr. Aktivitet: En gruppe førtidspensionister, som mødes i Frivillighuset 2 x ugentlig. Indhold : socialt samvær, udflugter, weekendophold Deltagere: 30 Udgifter:Weekendophold kr. Den gamle by, kr. Jesperhus kr. Tysklandstur kr. Økonomi: Kontingent 50 kr.formue:6.000 Et spændende nyt frivilligt tilbud i forhold til den uheldige tendens med faldende indbyggertal i kommunen. Tilskuddet fastlagt som opstartshjælp i år. I fremtiden vil der som udgangspunkt i forhold til målgruppe og formål ikke kunne bevilliges 18-midler til tilbuddet. Afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutik selv har mulighed for at finansierer udgiften samt puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger dertil. Afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutikken selv har mulighed for at finansierer udgiften samt puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger dertil.. En vigtig opgave pt. at give så mange som mulig af kommunens borgere viden til at komme med på digitaliseringsbølgen og dermed kunne kommunikere med det offentlige. Støtten gives i en opstartsfase via den kommunale ansøgning, men den begrundelse, at det er vigtigt at få budskabet om IT via frivillige bredt ud i hele kommunen. Beløbet kan på sigt ikke søges af kommunen, idet aktiviten i såfald bør funderes i et netværk eller forening. Tilskuddet fastlagt i forhold til en forholdsvis lav kontingent, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. 2/25

3 Røde Kors, Egvad Afd. - besøgsvenner v/ Mette Højlund CVR: Røde Kors, Skjern - Besøgsvenner V/ Edith Kjær Kristensen CVR: Røde Kors, Skjern - nørklerne v. Birgit Hostrup Møllegårdsvej Skjern CVR: Røde Kors, Videbæk afd. v. Birthe Degnboel CVR: Værestedet på Sømandscafeen Bredgade 5, Hvide Sande (del af Indenlands Sømandsmission) v. Iver Poulsen Langelandsgade 71, 6950 Ringkøbing CVR: Saldo Hjælp til handicap, sygdom, patienter og pårørende m.v. Aktivitet: Besøg hos enlige, ensomme personer. Deltagere: Besøgsvenner og brugere pt. 64 Udgifter:Dækning af transportudgifter Økonomi: Ingen medlemsbetaling. Formue: 0 Tilskuddet er fastlagt ud fra at der gives 2 kr. pr. kørt kilometer, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Aktivitet: Sommerarrangementer, julearrangementer, Tilskuddet er fastlagt i forhold til der ikke ydes støtte til kørsel til kurser, tilskud lokaleleje, kontorartikler mv. kontorartikler og buketter. Endvidere en overvejelse Deltagere: 70 besøgsmodtager over ansøgningens indhold, puljens samlede Udgifter: Kontorartikler 3000 kr. kørsel kr. telefon størrelse, de øvrige ansøgninger samt kr. buketter kr. 2 årlige arrangementer fordelingsprincipper kr. lokale leje 300 kr. Økonomi:Ingen kontingent. Formue: kr. Aktivitet: fremstilling af nørkletøj til u-landene Deltagere: 25 nørklere, fortrinsvis pensionister Udgifter: busudflugt kr, julefrokost og kaffe kr. Økonomi: ingen deltagerbetaling. Formue: kr. Aktiviteter: Besøgstjeneste, Vågetjeneste, nørklegrupper, Cafe i Grønbjerg, Ældrelejr og nyt tilbud - sorg-samtale/gruppe. Deltagere: 42 besøgsvenner, 8 i vågetjenesten, 121 i Nørklegruppen, 5 deltagere på ældrelejr. Udgifter: Foredrag, udflugt, adventsfest, kørsel for ledere af grupperne, annonce, generalforsamling. Økonomi: Kontingent 125 kr.. Deltager betaling; adventsfest 60 kr., udflugt 200 kr. Ældrelejr 600 kr Formue kr. Aktivitet: Efter sømandshjemmets salg er der oprettet et værested i en del af lokalerne på lejebasis. Fast åben formiddag og eftermiddag. Drives af 1 ansat og 15 frivillige. Der foreligger driftsaftale med RKSK derom. Denne ansøgning gælder aktiviteter udover den faste åbningstid f.eks. om aftenen. Aktiviteter kan være spis-sammen-aftner, udflugter eller juleaften Deltagere: Udgifter: Lokalleje kr, forplejning mv , juleaften kr. Økonomi: Ingen deltagerbetaling. Formue - 0 kr. Et anerkendende tilskud til foreningens virke, som et socialt forum for deltagerne. Tilskud skal være til gavn for borgere i RKSK, hvorfor formålet ikke er støttet. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Tilskuddet til det gode nye initiativ fastlagt ud fra en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. 3/25

4 Alzheimerforeningen Midt-Vest v/gitte Kærgaard CVR: Anker Fjord Hospice - Foreningen for de frivilliges aktiviteter, Hvide Sande v. Jens Korsholm Meldskiftet Ringkøbing CVR: Arbejdsskadeforeningen Ringkøbing-Skjern V/ Sigvald Henriksen CVR: Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Lokalafd. Ringkøbing-Skjern V/ Hanne Nielsen CVR: Aktivitet: samvær, foredragsaftner og ture i naturen Deltagere:Målgruppen er demensramte og deres familier. Udgifter: 2 foredrag , andre aktiviteter 3.000, telefon 1.000, kørsel 1.000, kontor 500, annoncer Økonomi: kr. i medlemsindtægt, som bliver fordelt mellem 5 vestjyske kommuner. Formue: kr Aktiviteter: Koordination af frivillige, kurser for frivillige, frivilligpleje. Deltagere: 93 frivillige tilknyttet Hospice. heraf 73 fra RKSK Udgifter: Løn til frivilligkoordinator (koordinatoren er ansat på Hospice, men det forventes at foreningen kan indsamle midler til dækning af lønnen), kørselsgodtgørelse, honorar til kurser, hygienekursus, forplejning, gaver, nytårskur, supervision. Økonomi: Formue kr. Ansøgninger om tilskud sendt til andre kommuner. Obs: I 2013 ca 210 patienter på hospice, heraf ca 27 % fra RKSK. Aktivitet: Foreningens formål er bl.a.at fungere som samlingssted for arbejdsskadede og hjælpe den arbejdsskadede. Der tilbydes bisidderre og oplevelsesaktiviteter såsom ture ud i det blå, foredragsaften, bowlingtur. Deltagere: 32 medlemmer Udgifter:Forplejning, kr, foredrag kr, kørsel kr., kontingent kr, annoncering kr., kørsel kr., telefon kr Økonomi: Kontingent 120 for enlige, 200 for husstandsmedlemmer. Formue: 3.738, Aktivitet: Afholdelse 2 arrangementer, samtalegrupper, bisidder. Deltagere: 86 medlemmer, deltagere pr. arr deltagere i samtalegrp. Udgifter: Informationsaftener kr, samtalegrupper kr. Økonomi: Der betales kontingent, men ikke oplyst hvor meget. Formue: kr. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Støtten der gives som et generelt tilskud til foreningens aktiviteter og frivilligpleje. Beløbet er reduceret i forholt til det ansøgte i forhold til, at lønudgifter ikke støttes. Ligeledes har i 2013 er opgjort af 27% af patienterne er fra RKSK kommune, hvorfor der også kan søges tilskud fra andre kommuner. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet af fastlagt udfra de øvrige ansøgninger, puljens samlede størrelse, og den manglende egenbetaling. 4/25

5 Dansk Blindesamfund Kreds Midt- og Vestjylland v/ Anette Astrup CVR: Diabetesforeningen, lokalafd. RKSK v. Susanne B. Udengaard Brombærvej Ringkøbing ail.com CVR: Ferierejser for bevægelseshæmmede og Raske V/Rasmus Jensen CVR: Aktivitet: Fortsat drift af omsorgsklub med aktiviteter, som foredrag, sommerafslutning, juleafslutning mv. Deltagere: 61 medlemmer, hvor deltager pr. gang. Udgifter:Foredrag kr, sommerafslutning kr, Banko kr, Taxakørsel kr, Juleafslutning kr. Økonomi:Ingen kontingent. Der betales 40 kr. til taxakørsel ved arrangementer. Formue: kr. i banken og en kapitalplejeordninge på kr. Aktivitet: møder og sociale arrangementer med oplysende og støttende indhold f.eks. diætistforedrag, motivationagrupper og udflugt Deltagere: varierer fra 5-50 Udgifter: husleje kr, foredrag kr, udflugt kr, print - 500kr. Økonomi: Oftest ikke deltageretaling. Formue: kr. Aktivitet: Sydlandsk rejse for ældre og bevægelseshæmmede. Tilskud til dækning af 12 frivillige billetter. Deltagere: Ca 70, heraf handicappede kørestolsog rollatorbrugere, mere eller mindre selvhjulpne og raske ægtefæller samt 12 frivillige Udgifter: Billetter á kr. til 12 frivillige hjælpere + forsikring kr. Økonomi: Ingen kontingent. Man betaler selv rejsen. Formue: kr Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet af fastlagt udfra de øvrige ansøgninger, puljens samlede størrelse, og den manglende egenbetaling ved udflugter Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper FF Vest, Førtidspensionister og Fleksjobbere V/Edith Nielsen CVR: Aktivitet: Ugentlige aktiviteter i Medborgerhuset for førtidspensionister og fleksjobbere. Udflugter 1 gang månedligt. Deltagere: 25 medlemmer. Udgifter: Lokaletilskud kr, udflugter kr. Økonomi: Kontingent 250 kr.årligt + egenbetaling på udflugter. Formue: kr. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten gives som betaling til husleje. 5/25

6 Frivillige naturtrænere i kommuneplantagen, Tarm og Hundeskoven, Ringkøbing v. udviklingskonsulent Susanne Rystok, Sundhedscentret CVR: P-nr: GIGT-gruppen Ringkøbing-Skjern V/ Gurli Snitgaard CVR: Grønbjerghjemmets venner v. Bente Færge, Skolevænget 9, Grønbjerg 6971 Spjald CVR: Hjernesagen i Ringkøbing-Skjern Kommune v. Asger Lauridsen Bygvænget Ringkøbing CVR: Aktivitet: Tilbud om ugentlig træning i skoven ved frivillig til borgere, som har været i kontakt med Sundhedscenter Vest i forbindelse med livstilsændringer f.eks. Type 2 diabetikere, misbrugere, hjertepatienter m.fl. Deltagere: ca. 8 ptt. Pr. gang i de to skove. Ca. 8 frivlillige naturtrænere Udgifter: Ens jakker med logo til naturtrænerne - 8 stks kr. Økonomi: Gratis tilbud. Obs: Initiativ i opstart, hvorfor endnu ikke en forening, men forankret i Sundhedscenter Vest Aktivitet: Mødes 1 x mdl., foredrag, gymnastik, udflugter, julehygge, julefrokost. Deltagere: 50 medlemmer - der deltager Udgifter:Brochure kr. kontorartikler kr. Foredrag og besøg kr. Julehygge og julefrokost kr. Kørepenge kr. Kursus Økonomi: Egenbetaling for medlemmer / ikkemedlemmer 35 / 40 kr. Formue: 0 Aktivitet: arr, udflugter, ferietur, fester og aktiviteter såsom bagning mm for de fysisk og psykisk handicappede beboerne på hjemmet Deltagere: 16 beboere - fysisk og psykisk handicappede. 13 frivillige Udgifter: udflugter, ferietur og materale Økonomi: 80 medlemmer betaler 50 kr i kontingent Formue kr Aktivitet: 2 mdl. akt.for senhjerneskadede og pårørende. Mødes ofte i Medborgerhuset.. Deltagere: 60 medlemmer, heraf 20 faste deltagere i Udgifter: leje af handicapbus, underholdere og generalforsamling kr. Økonomi: Kontingent enlig / par 195 / 250 kr. Egenbetaling ved ture. Formue kr. Et spændende nyt samarbejde mellem frivillige og RKSK kommune. Tilskuddet udbetales vis Sundhedscentret i opstartsfasen, men på sigt opfordres til at der dannes et netværk eller forening, såfremt der igen skal kunne søges 18-midler. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet fastlagt som et generelt tilskud til det gode arbejde og ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 6/25

7 Hjerteforeningen Ringkøbing lokalkomite v. Irma Hvistendahl V. Strandbjerg Ringkøbing CVR: Hjerteforeningen Skjern, Tarm og Videbæk lokalkomite V/ Verner Jensen CVR: Hypermobile & HMS i Region II v. Anette Hansen, Vejlevej 13, 6880 Tarm CVR: Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling V/Ole Matthesen CVR: Aktivitet: 6 oplysende arrangementer om hjertesygdomme, kost, medicin mv. samt arrangerede gåture på hjertestierne. Deltagere: pr. aktivitet. Udgifter: Foredragsholdere mv kr. Økonomi: 508 medlemmer. Kontingent til central Hjerteforening. Formue kr. Der er søgt kr. fra Hjerteforeningen centralt. Aktivitet: Hjertevenlig gymnastik, julehygge Deltagere: Hjertepatienter og pensionister Udgifter: Gymnastik kr, julehygge kr, annoncer kr. Økonomi:Kontingent, der indbetales til hovedforeningen. Formue: kr Aktivitet: Oplysende arrangementer og info om hypermobilitet og at leve med det. Deltagere: 658 medlemmer, heraf 1/10 i RKSK. Arrangementer er åbne for alle. Udgifter: kr - overvejende til foredragsholdere, men også til trykning og administration. Økonomi: Der er ikke kontingent, men deltagerbetaling - medlemmer kr. og ikke-medlemmer kr pr. arr. Formue: kr. Obs:10-20 % af befokningen er hypermobile. ½-2% ender på overførselsindkomst. Medlemsus viser at 55% af medlemmerne i erhversaktiv alder er uden for arbejdsmarkedet. Aktivitet: Årsmøde, foredrag, 60 års jubilæum, udbygning af teleslyngeanlæg Deltagere: 116 medlemmer. Udgifter: Aktiviteter 6.000, Annoncer , Administration 7.000, Bestyrelsesarbejde kr., diverse 1.500, teleslynge , jubilæum kr. Økonomi: Der betales ikke kontingent. Lokalafd. modtager 30% af årskontingentet til landsforeningen. Formue: kr. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Frivilligrådet opfordre til, at de to hjerteforeningen i kommunen laver nogle fælles aktiviteter. Beløbet er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Frivilligrådet opfordre til, at de to hjerteforeninger i kommunen laver nogle fælles aktiviteter. Beløbet er faslagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten fastlagt i forhold til, at det primært er det transportable teleslyngeanlæg, som støttes. Det er meget gavnligt at anlægget også kan lejes/lånes af andrede aktører, mens oplistede udgifter til administration ikke støttes /25

8 Klittens Rejseforening (Ferierejse for bevægelseshæmmede og ældre) v. Esther Blichfeldt-Christensen, Karen Brandsvej Hvide Sande. CVR: KLO, kultur, litteratur og orientering for synshandicappede v. Grethe Nissen Torvegade 1, 6600 Vejen CVR: Lungepatient.dk, Nordvestjysk afd. v. Leo Lykholt, Fjordvej 46, Knud 7860 Spøttrup CVR: Lungepatient.dk, nordvestjysk afd. v. Bente Castenschoild Bredgade 19,3 th Vildbjerg r.dk CVR: Lungepatient.dk, nordvestjysk afd. v. Bente Castenschoild Bredgade 19,3 th Vildbjerg r.dk CVR: Aktiviteter: 8 dages charterferie til Kreta el. lign. Frivillige følger en gruppe bevægelseshæmmede og ældre på ferie. Deltagere: deltagere fortrinsvis fra RKSK og 6 hjælpere. Udgifter: Hjælpernes rejseudgifter pr stk.. Økonomi: Formue kr Aktivitet: Landsdækkende selvejende institution med formål at give syns- og læsehandicappede mulighed for faglitteratur via indlæsning på lydmateriale. Har oprettet et bibliotek med lydmateriale. Deltagere: 2500 medlemmer. 12 brugere i RKSK og 1 frivillig indlæser. Udgifter: til forsendelse mv. til Specialbiblioteket for fagbøger. Økonomi: Ingen brugerbetaling eller kontingent. Formue: ca kr. Der søges tilskud ved alle kommuner. Aktivitet: Forening for lungesyge og oplysning om lungesygdomme. Deltagere: 24 medlemmer I kommunen Udgifter: kr. til etablering af handicapegnet indgang ved sommerhus. Økonomi: underskud kr Aktivitet: månedlige aktivitet med bevægelse mv. for KOL-patienter i Røde Kors Cafeen. Deltagere: 30 deltagere, heraf 26 fra RKSK. Udgifter: Instruktørløn og redskaber kr. Økonomi: Deltagerbetaling 45 kr. pr. gang. Obs: Et initiativ i samarbejde med KOL-gruppen i RK (en frivillig grp.) og Røde Kors Cafeen Aktivitet: 2-dages kursus for medlemmer på Hvide Sande Vandrerhjem. Formålet er Hjælp til selvhjælp bla. med mindfullness. Deltagere: 20 deltagere fra kommunen og 3 hjælpere fra foreningen. Udgifter: instruktør, forplejning, underholdning og overnatning Deltagerbetaling 175 kr Økonomi: underskud kr. Bemærkning: Der er givet afslag på overførsel af 3000 kr.'s overskud fra Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr pr. frivillig. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt i forhold til foreningens landsdækkende aktivitet og andelen af lokale brugere og frivillig. Der gives afslag, da aktiviteten ligger uden for Ringøbing-Skjern Kommune. Der gives et samlet tilskud til de to ansøgninger på kr. Tilskuddet ønskes prioriteret til de månedlige aktiviteter med bevægelse fremfor weekendkursus. Ved evt. fremtidige ansøgninger ønskes mere fyldig udfyldelse af budgettet. Beløbet i øvrigt fastlagt i forhold til øvrige ansøgninger og puljens samlede størrelse. 8/25

9 Netværksgruppen for frivillig der arrangerer busrejser for Udviklingshæmmede i RKSK V /Lilian Bjerg CVR: Osteporoseforeningen V/Helle Nielsen CVR: PS - Landsforening af pårørende til personer med spiseforstyrrelse v. Tina Juhl Søgaard foreningsadr: Skovagervej 2, indg Risskov CVR: PTU Midtvest Jylland v/ Poul Ipsen CVR: Ringkøbing Parkinsonklub V/ Frank Eilertsen CVR: Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V /Anja Lynggaard CVR: Aktivitet: ledersagerudgifter på en udenlandsrejse. Deltagere: 12 brugere og 3 frivillige Udgifter: 3 ledsager a hver 6.000kr. Økonomi: deltagere betaler fuld pris for turen Formue: 0 Aktivitet: 2 foredrag Deltagere: forventet Ca 95 medl. i RKSK Udgifter: Foredrag kr. annoncer kr. porto 900 kr. forplejning Økonomi: Deltagerbetaling 40 kr. Formue kr. Aktivitet: Oplysning og støtte til pårørende om spiseforstyrrelser. Ønsker at opstarte pårørendegrp. I kommunen efter en foredragsaften november 2013 i Tarm (55 deltagere) og temadag på uddannelsessteder. Deltagere: pårørende og 1 frivillig gruppeleder mødes 1 gang månedligt i et år Udgifter: kørsel og supervision til frivillig kr, materiale og annoncering kr. Økonomi: kontingent enlig/familie 200/350 kr. Formue: kr. Obs: oplysninger om landsforeningen på spiseforstyrrelse.dk Aktivitet: Tur med naturbussen, for dem som har svært ved at komme ud. Deltagere: PTU medlemmer, ca deltagere. Udgifter: Naturbussen og naturvejleder kr Økonomi: Egenbetaling 100 kr. Formue: kr Aktivitet: Diverse aktiviteter, udflugter, teater, koncert, honorar til underholdere m.v. Deltagere: 16 medlemmer Udgifter: Diverse aktiviteter Økonomi: kontingent 400 kr. årligt. Formue: Aktivitet: Foredrag Deltagere: personer Udgifter: Foredrag og transport kr. forplejning 700 kr. kontor 150 kr. lokaleleje 100 kr. Økonomi:Egenbetaling 50 kr. Formue: kr.- hvoraf kr er til køb af båd. Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr pr. stk. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Et spændende nyt initiativ, hvor Frivilligrådet vil opfordre til at trække på Selvhjælpsgrupperne for Ringkøbing-Skjern Kommunes ressourcer. Støtten i øvrigt fastlagt ud fra en overvejelse ver ansøgningens indhold, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Ved eventuel fremtidige ansøgninger ønskes en mere fyldestgørende ansøgning. De tre ansøgninger fra Scleroseforeningen behandles sammen. Tilskuddet er fastlagt i forhold til overvejelser over aktiviteterne, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Forplejningen må klares for egen regning. 9/25

10 Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V/ Anja Lynggaard CVR: Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V/Anja Lynggaard CVR: Selvhjælpsgruppen for apoplesiramte af 2004, Tarm V/ Søren Madsen CVR: Aktivitet: Besøg på Sclerosehospitalet i Ry. Deltagere:30-40 personer Udgifter: Leje af bus kr, forplejning1.880 kr. Økonomi: Egenbetaling 150 kr. Formue: kr. - hvoraf kr. er til køb af båd Aktivitet: Tur i biografren Deltagere: 50 personer Udgifter: Leje af biograf kr. leje af film 150 kr. Biletter kr. takkegave 250 kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. Formue: kr, hvoraf er til til af båd. Aktivitet: Der søges tilskud til udflugter, som er en del af gruppens aktiviteter for senhjerneskadede og pårørende.. Deltagere:10-12 Udgifter:Mad Præstbjerg naturcenter 450 kr. hostahaven 250 kr. + spisning 700 kr. Tarm Bowling kr. Julefrokost kr. Bustur i det blå kr. Fabriksbesøg 200 kr. Spisning Hodde Kro kr. Økonomi: Ingen kontingent, 50 kr. i betaling ved ture. Formue: 8.200kr Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Forplejning må klares for egen regning Saldo 3. Flytninge og indvandrearbejdet. Middag på tværs V/ Magda Lundby CVR: Aktivitet: 10 middage på tværs, studietur/udflugt, sommerlejr, papir mv. Deltagere: Middag på tværs deltagere personer; heraf 1/4 børn og 1/4 etniske danskere. 30 venskabsfamilier. 22 modtagere af lektiehjælp Udgifter: 10 middage på tværs, studietur kr. Sommerlejr kr. Økonomi: Ingen kontingent. Mindre egenbetaling på udflugt/studietur. Formue: kr. Obs: Synes det er forkert at kræve egenbetaling af flygtninge, som har måttet forlade alt. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art, hvor der især søges til forplejning. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i et måltid bør være en form for egenbetaling. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 10/25

11 Multikulturelforening / Flygtningevenner, Skjern V/ Svend Nissen Hansen CVR: Røde Kors Ringkøbing Afd. Familienetværk V/Susanne Rystok CVR: Sport på Tværs, Luthersk Mission V/ Gunnar Christensen CVR: Udvalget for indvandrearbejde under Luthers Mission, Videbæk V/Michael Olesen CVR: Aktivitet: madlørdage, bagedage, bowling, pentaque, besøg wow wow parken, svømmehallen osv. Deltagere: 127 voksne og 97 børn. Udgifter: forplejning, entreer, transport, administration. Økonomi: Ingen fast kontingent. Deltager betaling til nogle aktiviter. De frivillig betaler 100 kr. årligt i kontingent. Formue: kr. Aktivitet: Netværk for kontaktpersoner, der er tilknyttet uledsagede unge flygtninge i RKSK. Deltagere: 10 kontaktfamilier Udgifter: Uforudset transport, forplejning med middag til 2-3 møder, Oplægsholdere Økonomi: Ingen. Formue: Ingen Saldo Børn, unge familiearbejde. Aktivitet: Sport og oplevelser på tværs med mange nationaliteter. kutter-fisketure, lektiehjælp. Deltagere: 60 deltager i sport på tværs, 22 lektiehjælpsmodtagere Udgifter: Leje af loklaer kr kr. Køb af bolde kr. fisketur kr. transport x kr. Økonomi: Der 100 kr. egenbetaling til fisketur. Andet gratis. Formue: 0 kr. Aktivitet:Venskabscafe med bankospil, pakkeleg, sport mv. Venskabsmiddag, fastelavsfest og julefrokost. Udflugter med bespisning og entrebilleter. Deltagere: Målgruppen er nydanskere, enlige og ældre. Cafeafner: deltageri. Cafemiddage: 60 deltagere, heraf 25 nydanskee.. Udgifter: Madvarer kr. aktiviteter kr. entre kr. leje af bus kr. husleje kr. kontor 500 kr. Økonomi: Ingen kontingent. Egenbetaling 50 kr. ved årligt udflugt. Formue: 500 kr. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i en aktivitet bør være en form for egenbetaling. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt i forhold til ansøgningens indhold med en del tilskud til forplejning, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper. Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over den manglende deltagerbetaling til sportsaktiviteterne. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der for at lære foreningskultur bør indføres en form for deltagerbetaling. Det er et godt initiativ, hvor det bør overvejes at indgå i samarbejde med eksisterende sports- og idrætsforening eller at initiativer søger at danne en forening, som kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven for derigennem at modtage lokaletilskud. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art, hvor der især søges til oplevelser og forplejning for deltagerne, hvoraf en del er nydanskere, som har været i DK gennem flere år og fået fodfæste. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i et måltid og en oplevelse bør være en form for egenbetaling af hængig af deltagernes formåen. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 11/25

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr. Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.: 00146 Frivilligrådet 01.01.14 31.12.17 Kontaktperson Frivilligrådet

Læs mere

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Kontaktperson Frivilligrådet Gerda Eskesen, HUSET frivilligcenter Østergade 2 6600 Vejen Telefon: 75365230 Mail: frivillig@huset-vejen.dk Ældre Ældre Sagen, Vejen Jette

Læs mere

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune 2009 Frivilligvejviseren 2009 I 1 Indholdsfortegnelse Foreninger på børn og unge området Indre Missions Børnearbejde 12 Loproc Computerforening

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Omsorgsudvalgets. rapport 2009

Omsorgsudvalgets. rapport 2009 Omsorgsudvalgets rapport 2009 + tilføjelser Udvalg nedsat af Menighedsrådet ved Sct. Pauls kirke i Århus 2 Indhold Side Forord 3 Sognets nuværende befolkningssammensætning 4 Statistiske udviklinger vedrørende

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2 3. SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftale

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere