Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune"

Transkript

1 Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Claus Brodtkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Claus Brodtkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern v. Hanne Gade CVR: Aktivitet: tilskud til at dække de udgifter der er ved at drive besøgstjenesten for ensomme og enlige. Deltagere: personer. Udgifter: Kørsel kr., kursus kr., kontorartikler 600, hilsener besøgsvenner kr Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: 4 ture ud af huset for brugere af huset. Deltagere: deltager Udgifter: Pr tur: transport 2500 kr, entreer 3000 kr, forplejning 3000 kr. minus egenbetaling 1.500kr i alt kr.. Økonomi: Deltagerbetaling på 50 kr Formue: ca kr. Aktivitet: Kreativt tilbud som strikning, broderi mv. Deltagere: Åben for alle, men gerne mennesker der føler sig ensomm. Udgifter: Materiale kr, Undervisning kr., Udflugter kr., Kaffe kr Økonomi: 10 kr. pr. gang. Formue: 0 kr Formue: 0 kr Aktivitet: 4 Frivilligdage - styrke synliggørelsen og fokus på det frivillige sociale arbejde. Deltagere: alle frivilige sociale foreninger og interesserede + presse Udgifter: Teltleje, kr, Annonce kr., Andet kr. Økonomi: Ingen egenbetaling, foreninger har selv mindre udgifter. Sponsor søges til kaffe og lign. Aktivitet: 1) foredrag ved Flemming Rishøj om frivilligpleje. 2) kursus ved journalist om pressedækning. 3) Kursus om særligt sensitive. frivillig. Deltagere: frivillige 1) 50, 2) 25, 3) 25deltagere Udgifter:Honorar, kørsel, lokaleleje og forplejning kr. Økonomi: Egenbetaling til arr. 1/2/3: 30/50/100 kr. Formue: Ikke oplyst. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper.der gives ikke til hilsener. Tilskuddet fastlagt i forhold til aktivitetens karakter af ture ud af hudet, hvor der bl.a. fordres en rimelige egenbetaling, fordelingsprincipperne og puljens samlede størrelse Tilskuddet fastlagt i forhold til, at der ikke er videre egenbetaling, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. Tilskuddet faslagt ud fra vigtigheden af at gøre opmærksom på set frivillig sociale arbejde, Ringkøbing-Skjern Kommunes fokus på området og puljens samlede størrelse. Tilskuddet fastlagt ud fra en overvejelse over deltagerpris og -antal, udgifter til foredragsholdere samt karakteren af de enkelte foredrag. Egenbetaling ved "oplevelsesforedrag" bør kunne øges. 1/25

2 Frivilligcentret RKSK Get together v. Claus Brodtkorb CVR: Kirkens Korshærs Genbrugsbutik og nørkleklub, Ringkøbing V/ Ellen Holdgaard Pedersen CVR: Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Tim V/ Gerda Nielsen CVR: Netværket Borgere hjælper Borgere v. Anette Stokholm CVR: Kommunens CVR: Frivilligcentret Optimisterne, Videbæk V/ Kristian Knudsen CVR: Aktivitet: Det nye tilbud "Get together" er en fusion af tre tidl. foreninger: Erhvervscentrets internationale klub, Tværkulturelt netværk under Fjordnet og Frivilligcentret. Målet er at sætte fokus på bosætning og nytilkomnes trivsel. Der afholdes arrangementer, som introducerer via frivillige til lokalområdet og sociale aktiviteter. Deltagere: alle bosiddende i området - danskere og tosprogede. Udgifter: mødevirksomhed 2000 kr, tryksager 2000 kr. Aktiviteter kr, Kørsel 1000 kr. Økonomi: Egenbetaling kr. Formue: 0 Kr. Aktivitet: Socialt samvær, mens der nørkles Deltagere: 8 Udgifter:Diverse materialer + kaffe +kørsel kr Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: hyggeaften for medarbejdere. Deltagere: 40 friivllige Udgifter: Forplejning kr., kr. underholdning Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: frivillige, der hjælper med info om digital post dag mv., løbende aktiviter over året Deltagere: Deltagere bosat i kommunen, 5-30 borger pr. gang. Messedeltagelse borgere. Digitalpost dag i foråret min Udgifter: Diverse annoncering/opslag/pjecer, materialer/forplejning mv. Økonomi: Ingen deltager beataling.formue: 0 kr. Aktivitet: En gruppe førtidspensionister, som mødes i Frivillighuset 2 x ugentlig. Indhold : socialt samvær, udflugter, weekendophold Deltagere: 30 Udgifter:Weekendophold kr. Den gamle by, kr. Jesperhus kr. Tysklandstur kr. Økonomi: Kontingent 50 kr.formue:6.000 Et spændende nyt frivilligt tilbud i forhold til den uheldige tendens med faldende indbyggertal i kommunen. Tilskuddet fastlagt som opstartshjælp i år. I fremtiden vil der som udgangspunkt i forhold til målgruppe og formål ikke kunne bevilliges 18-midler til tilbuddet. Afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutik selv har mulighed for at finansierer udgiften samt puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger dertil. Afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutikken selv har mulighed for at finansierer udgiften samt puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger dertil.. En vigtig opgave pt. at give så mange som mulig af kommunens borgere viden til at komme med på digitaliseringsbølgen og dermed kunne kommunikere med det offentlige. Støtten gives i en opstartsfase via den kommunale ansøgning, men den begrundelse, at det er vigtigt at få budskabet om IT via frivillige bredt ud i hele kommunen. Beløbet kan på sigt ikke søges af kommunen, idet aktiviten i såfald bør funderes i et netværk eller forening. Tilskuddet fastlagt i forhold til en forholdsvis lav kontingent, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. 2/25

3 Røde Kors, Egvad Afd. - besøgsvenner v/ Mette Højlund CVR: Røde Kors, Skjern - Besøgsvenner V/ Edith Kjær Kristensen CVR: Røde Kors, Skjern - nørklerne v. Birgit Hostrup Møllegårdsvej Skjern CVR: Røde Kors, Videbæk afd. v. Birthe Degnboel CVR: Værestedet på Sømandscafeen Bredgade 5, Hvide Sande (del af Indenlands Sømandsmission) v. Iver Poulsen Langelandsgade 71, 6950 Ringkøbing CVR: Saldo Hjælp til handicap, sygdom, patienter og pårørende m.v. Aktivitet: Besøg hos enlige, ensomme personer. Deltagere: Besøgsvenner og brugere pt. 64 Udgifter:Dækning af transportudgifter Økonomi: Ingen medlemsbetaling. Formue: 0 Tilskuddet er fastlagt ud fra at der gives 2 kr. pr. kørt kilometer, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Aktivitet: Sommerarrangementer, julearrangementer, Tilskuddet er fastlagt i forhold til der ikke ydes støtte til kørsel til kurser, tilskud lokaleleje, kontorartikler mv. kontorartikler og buketter. Endvidere en overvejelse Deltagere: 70 besøgsmodtager over ansøgningens indhold, puljens samlede Udgifter: Kontorartikler 3000 kr. kørsel kr. telefon størrelse, de øvrige ansøgninger samt kr. buketter kr. 2 årlige arrangementer fordelingsprincipper kr. lokale leje 300 kr. Økonomi:Ingen kontingent. Formue: kr. Aktivitet: fremstilling af nørkletøj til u-landene Deltagere: 25 nørklere, fortrinsvis pensionister Udgifter: busudflugt kr, julefrokost og kaffe kr. Økonomi: ingen deltagerbetaling. Formue: kr. Aktiviteter: Besøgstjeneste, Vågetjeneste, nørklegrupper, Cafe i Grønbjerg, Ældrelejr og nyt tilbud - sorg-samtale/gruppe. Deltagere: 42 besøgsvenner, 8 i vågetjenesten, 121 i Nørklegruppen, 5 deltagere på ældrelejr. Udgifter: Foredrag, udflugt, adventsfest, kørsel for ledere af grupperne, annonce, generalforsamling. Økonomi: Kontingent 125 kr.. Deltager betaling; adventsfest 60 kr., udflugt 200 kr. Ældrelejr 600 kr Formue kr. Aktivitet: Efter sømandshjemmets salg er der oprettet et værested i en del af lokalerne på lejebasis. Fast åben formiddag og eftermiddag. Drives af 1 ansat og 15 frivillige. Der foreligger driftsaftale med RKSK derom. Denne ansøgning gælder aktiviteter udover den faste åbningstid f.eks. om aftenen. Aktiviteter kan være spis-sammen-aftner, udflugter eller juleaften Deltagere: Udgifter: Lokalleje kr, forplejning mv , juleaften kr. Økonomi: Ingen deltagerbetaling. Formue - 0 kr. Et anerkendende tilskud til foreningens virke, som et socialt forum for deltagerne. Tilskud skal være til gavn for borgere i RKSK, hvorfor formålet ikke er støttet. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Tilskuddet til det gode nye initiativ fastlagt ud fra en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. 3/25

4 Alzheimerforeningen Midt-Vest v/gitte Kærgaard CVR: Anker Fjord Hospice - Foreningen for de frivilliges aktiviteter, Hvide Sande v. Jens Korsholm Meldskiftet Ringkøbing CVR: Arbejdsskadeforeningen Ringkøbing-Skjern V/ Sigvald Henriksen CVR: Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Lokalafd. Ringkøbing-Skjern V/ Hanne Nielsen CVR: Aktivitet: samvær, foredragsaftner og ture i naturen Deltagere:Målgruppen er demensramte og deres familier. Udgifter: 2 foredrag , andre aktiviteter 3.000, telefon 1.000, kørsel 1.000, kontor 500, annoncer Økonomi: kr. i medlemsindtægt, som bliver fordelt mellem 5 vestjyske kommuner. Formue: kr Aktiviteter: Koordination af frivillige, kurser for frivillige, frivilligpleje. Deltagere: 93 frivillige tilknyttet Hospice. heraf 73 fra RKSK Udgifter: Løn til frivilligkoordinator (koordinatoren er ansat på Hospice, men det forventes at foreningen kan indsamle midler til dækning af lønnen), kørselsgodtgørelse, honorar til kurser, hygienekursus, forplejning, gaver, nytårskur, supervision. Økonomi: Formue kr. Ansøgninger om tilskud sendt til andre kommuner. Obs: I 2013 ca 210 patienter på hospice, heraf ca 27 % fra RKSK. Aktivitet: Foreningens formål er bl.a.at fungere som samlingssted for arbejdsskadede og hjælpe den arbejdsskadede. Der tilbydes bisidderre og oplevelsesaktiviteter såsom ture ud i det blå, foredragsaften, bowlingtur. Deltagere: 32 medlemmer Udgifter:Forplejning, kr, foredrag kr, kørsel kr., kontingent kr, annoncering kr., kørsel kr., telefon kr Økonomi: Kontingent 120 for enlige, 200 for husstandsmedlemmer. Formue: 3.738, Aktivitet: Afholdelse 2 arrangementer, samtalegrupper, bisidder. Deltagere: 86 medlemmer, deltagere pr. arr deltagere i samtalegrp. Udgifter: Informationsaftener kr, samtalegrupper kr. Økonomi: Der betales kontingent, men ikke oplyst hvor meget. Formue: kr. Tilskuddet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Støtten der gives som et generelt tilskud til foreningens aktiviteter og frivilligpleje. Beløbet er reduceret i forholt til det ansøgte i forhold til, at lønudgifter ikke støttes. Ligeledes har i 2013 er opgjort af 27% af patienterne er fra RKSK kommune, hvorfor der også kan søges tilskud fra andre kommuner. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet af fastlagt udfra de øvrige ansøgninger, puljens samlede størrelse, og den manglende egenbetaling. 4/25

5 Dansk Blindesamfund Kreds Midt- og Vestjylland v/ Anette Astrup CVR: Diabetesforeningen, lokalafd. RKSK v. Susanne B. Udengaard Brombærvej Ringkøbing ail.com CVR: Ferierejser for bevægelseshæmmede og Raske V/Rasmus Jensen CVR: Aktivitet: Fortsat drift af omsorgsklub med aktiviteter, som foredrag, sommerafslutning, juleafslutning mv. Deltagere: 61 medlemmer, hvor deltager pr. gang. Udgifter:Foredrag kr, sommerafslutning kr, Banko kr, Taxakørsel kr, Juleafslutning kr. Økonomi:Ingen kontingent. Der betales 40 kr. til taxakørsel ved arrangementer. Formue: kr. i banken og en kapitalplejeordninge på kr. Aktivitet: møder og sociale arrangementer med oplysende og støttende indhold f.eks. diætistforedrag, motivationagrupper og udflugt Deltagere: varierer fra 5-50 Udgifter: husleje kr, foredrag kr, udflugt kr, print - 500kr. Økonomi: Oftest ikke deltageretaling. Formue: kr. Aktivitet: Sydlandsk rejse for ældre og bevægelseshæmmede. Tilskud til dækning af 12 frivillige billetter. Deltagere: Ca 70, heraf handicappede kørestolsog rollatorbrugere, mere eller mindre selvhjulpne og raske ægtefæller samt 12 frivillige Udgifter: Billetter á kr. til 12 frivillige hjælpere + forsikring kr. Økonomi: Ingen kontingent. Man betaler selv rejsen. Formue: kr Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet af fastlagt udfra de øvrige ansøgninger, puljens samlede størrelse, og den manglende egenbetaling ved udflugter Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper FF Vest, Førtidspensionister og Fleksjobbere V/Edith Nielsen CVR: Aktivitet: Ugentlige aktiviteter i Medborgerhuset for førtidspensionister og fleksjobbere. Udflugter 1 gang månedligt. Deltagere: 25 medlemmer. Udgifter: Lokaletilskud kr, udflugter kr. Økonomi: Kontingent 250 kr.årligt + egenbetaling på udflugter. Formue: kr. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten gives som betaling til husleje. 5/25

6 Frivillige naturtrænere i kommuneplantagen, Tarm og Hundeskoven, Ringkøbing v. udviklingskonsulent Susanne Rystok, Sundhedscentret CVR: P-nr: GIGT-gruppen Ringkøbing-Skjern V/ Gurli Snitgaard CVR: Grønbjerghjemmets venner v. Bente Færge, Skolevænget 9, Grønbjerg 6971 Spjald CVR: Hjernesagen i Ringkøbing-Skjern Kommune v. Asger Lauridsen Bygvænget Ringkøbing CVR: Aktivitet: Tilbud om ugentlig træning i skoven ved frivillig til borgere, som har været i kontakt med Sundhedscenter Vest i forbindelse med livstilsændringer f.eks. Type 2 diabetikere, misbrugere, hjertepatienter m.fl. Deltagere: ca. 8 ptt. Pr. gang i de to skove. Ca. 8 frivlillige naturtrænere Udgifter: Ens jakker med logo til naturtrænerne - 8 stks kr. Økonomi: Gratis tilbud. Obs: Initiativ i opstart, hvorfor endnu ikke en forening, men forankret i Sundhedscenter Vest Aktivitet: Mødes 1 x mdl., foredrag, gymnastik, udflugter, julehygge, julefrokost. Deltagere: 50 medlemmer - der deltager Udgifter:Brochure kr. kontorartikler kr. Foredrag og besøg kr. Julehygge og julefrokost kr. Kørepenge kr. Kursus Økonomi: Egenbetaling for medlemmer / ikkemedlemmer 35 / 40 kr. Formue: 0 Aktivitet: arr, udflugter, ferietur, fester og aktiviteter såsom bagning mm for de fysisk og psykisk handicappede beboerne på hjemmet Deltagere: 16 beboere - fysisk og psykisk handicappede. 13 frivillige Udgifter: udflugter, ferietur og materale Økonomi: 80 medlemmer betaler 50 kr i kontingent Formue kr Aktivitet: 2 mdl. akt.for senhjerneskadede og pårørende. Mødes ofte i Medborgerhuset.. Deltagere: 60 medlemmer, heraf 20 faste deltagere i Udgifter: leje af handicapbus, underholdere og generalforsamling kr. Økonomi: Kontingent enlig / par 195 / 250 kr. Egenbetaling ved ture. Formue kr. Et spændende nyt samarbejde mellem frivillige og RKSK kommune. Tilskuddet udbetales vis Sundhedscentret i opstartsfasen, men på sigt opfordres til at der dannes et netværk eller forening, såfremt der igen skal kunne søges 18-midler. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Beløbet fastlagt som et generelt tilskud til det gode arbejde og ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 6/25

7 Hjerteforeningen Ringkøbing lokalkomite v. Irma Hvistendahl V. Strandbjerg Ringkøbing CVR: Hjerteforeningen Skjern, Tarm og Videbæk lokalkomite V/ Verner Jensen CVR: Hypermobile & HMS i Region II v. Anette Hansen, Vejlevej 13, 6880 Tarm CVR: Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling V/Ole Matthesen CVR: Aktivitet: 6 oplysende arrangementer om hjertesygdomme, kost, medicin mv. samt arrangerede gåture på hjertestierne. Deltagere: pr. aktivitet. Udgifter: Foredragsholdere mv kr. Økonomi: 508 medlemmer. Kontingent til central Hjerteforening. Formue kr. Der er søgt kr. fra Hjerteforeningen centralt. Aktivitet: Hjertevenlig gymnastik, julehygge Deltagere: Hjertepatienter og pensionister Udgifter: Gymnastik kr, julehygge kr, annoncer kr. Økonomi:Kontingent, der indbetales til hovedforeningen. Formue: kr Aktivitet: Oplysende arrangementer og info om hypermobilitet og at leve med det. Deltagere: 658 medlemmer, heraf 1/10 i RKSK. Arrangementer er åbne for alle. Udgifter: kr - overvejende til foredragsholdere, men også til trykning og administration. Økonomi: Der er ikke kontingent, men deltagerbetaling - medlemmer kr. og ikke-medlemmer kr pr. arr. Formue: kr. Obs:10-20 % af befokningen er hypermobile. ½-2% ender på overførselsindkomst. Medlemsus viser at 55% af medlemmerne i erhversaktiv alder er uden for arbejdsmarkedet. Aktivitet: Årsmøde, foredrag, 60 års jubilæum, udbygning af teleslyngeanlæg Deltagere: 116 medlemmer. Udgifter: Aktiviteter 6.000, Annoncer , Administration 7.000, Bestyrelsesarbejde kr., diverse 1.500, teleslynge , jubilæum kr. Økonomi: Der betales ikke kontingent. Lokalafd. modtager 30% af årskontingentet til landsforeningen. Formue: kr. Beløbet er fastlag i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Frivilligrådet opfordre til, at de to hjerteforeningen i kommunen laver nogle fælles aktiviteter. Beløbet er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Frivilligrådet opfordre til, at de to hjerteforeninger i kommunen laver nogle fælles aktiviteter. Beløbet er faslagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten fastlagt i forhold til, at det primært er det transportable teleslyngeanlæg, som støttes. Det er meget gavnligt at anlægget også kan lejes/lånes af andrede aktører, mens oplistede udgifter til administration ikke støttes /25

8 Klittens Rejseforening (Ferierejse for bevægelseshæmmede og ældre) v. Esther Blichfeldt-Christensen, Karen Brandsvej Hvide Sande. CVR: KLO, kultur, litteratur og orientering for synshandicappede v. Grethe Nissen Torvegade 1, 6600 Vejen CVR: Lungepatient.dk, Nordvestjysk afd. v. Leo Lykholt, Fjordvej 46, Knud 7860 Spøttrup CVR: Lungepatient.dk, nordvestjysk afd. v. Bente Castenschoild Bredgade 19,3 th Vildbjerg r.dk CVR: Lungepatient.dk, nordvestjysk afd. v. Bente Castenschoild Bredgade 19,3 th Vildbjerg r.dk CVR: Aktiviteter: 8 dages charterferie til Kreta el. lign. Frivillige følger en gruppe bevægelseshæmmede og ældre på ferie. Deltagere: deltagere fortrinsvis fra RKSK og 6 hjælpere. Udgifter: Hjælpernes rejseudgifter pr stk.. Økonomi: Formue kr Aktivitet: Landsdækkende selvejende institution med formål at give syns- og læsehandicappede mulighed for faglitteratur via indlæsning på lydmateriale. Har oprettet et bibliotek med lydmateriale. Deltagere: 2500 medlemmer. 12 brugere i RKSK og 1 frivillig indlæser. Udgifter: til forsendelse mv. til Specialbiblioteket for fagbøger. Økonomi: Ingen brugerbetaling eller kontingent. Formue: ca kr. Der søges tilskud ved alle kommuner. Aktivitet: Forening for lungesyge og oplysning om lungesygdomme. Deltagere: 24 medlemmer I kommunen Udgifter: kr. til etablering af handicapegnet indgang ved sommerhus. Økonomi: underskud kr Aktivitet: månedlige aktivitet med bevægelse mv. for KOL-patienter i Røde Kors Cafeen. Deltagere: 30 deltagere, heraf 26 fra RKSK. Udgifter: Instruktørløn og redskaber kr. Økonomi: Deltagerbetaling 45 kr. pr. gang. Obs: Et initiativ i samarbejde med KOL-gruppen i RK (en frivillig grp.) og Røde Kors Cafeen Aktivitet: 2-dages kursus for medlemmer på Hvide Sande Vandrerhjem. Formålet er Hjælp til selvhjælp bla. med mindfullness. Deltagere: 20 deltagere fra kommunen og 3 hjælpere fra foreningen. Udgifter: instruktør, forplejning, underholdning og overnatning Deltagerbetaling 175 kr Økonomi: underskud kr. Bemærkning: Der er givet afslag på overførsel af 3000 kr.'s overskud fra Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr pr. frivillig. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt i forhold til foreningens landsdækkende aktivitet og andelen af lokale brugere og frivillig. Der gives afslag, da aktiviteten ligger uden for Ringøbing-Skjern Kommune. Der gives et samlet tilskud til de to ansøgninger på kr. Tilskuddet ønskes prioriteret til de månedlige aktiviteter med bevægelse fremfor weekendkursus. Ved evt. fremtidige ansøgninger ønskes mere fyldig udfyldelse af budgettet. Beløbet i øvrigt fastlagt i forhold til øvrige ansøgninger og puljens samlede størrelse. 8/25

9 Netværksgruppen for frivillig der arrangerer busrejser for Udviklingshæmmede i RKSK V /Lilian Bjerg CVR: Osteporoseforeningen V/Helle Nielsen CVR: PS - Landsforening af pårørende til personer med spiseforstyrrelse v. Tina Juhl Søgaard foreningsadr: Skovagervej 2, indg Risskov CVR: PTU Midtvest Jylland v/ Poul Ipsen CVR: Ringkøbing Parkinsonklub V/ Frank Eilertsen CVR: Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V /Anja Lynggaard CVR: Aktivitet: ledersagerudgifter på en udenlandsrejse. Deltagere: 12 brugere og 3 frivillige Udgifter: 3 ledsager a hver 6.000kr. Økonomi: deltagere betaler fuld pris for turen Formue: 0 Aktivitet: 2 foredrag Deltagere: forventet Ca 95 medl. i RKSK Udgifter: Foredrag kr. annoncer kr. porto 900 kr. forplejning Økonomi: Deltagerbetaling 40 kr. Formue kr. Aktivitet: Oplysning og støtte til pårørende om spiseforstyrrelser. Ønsker at opstarte pårørendegrp. I kommunen efter en foredragsaften november 2013 i Tarm (55 deltagere) og temadag på uddannelsessteder. Deltagere: pårørende og 1 frivillig gruppeleder mødes 1 gang månedligt i et år Udgifter: kørsel og supervision til frivillig kr, materiale og annoncering kr. Økonomi: kontingent enlig/familie 200/350 kr. Formue: kr. Obs: oplysninger om landsforeningen på spiseforstyrrelse.dk Aktivitet: Tur med naturbussen, for dem som har svært ved at komme ud. Deltagere: PTU medlemmer, ca deltagere. Udgifter: Naturbussen og naturvejleder kr Økonomi: Egenbetaling 100 kr. Formue: kr Aktivitet: Diverse aktiviteter, udflugter, teater, koncert, honorar til underholdere m.v. Deltagere: 16 medlemmer Udgifter: Diverse aktiviteter Økonomi: kontingent 400 kr. årligt. Formue: Aktivitet: Foredrag Deltagere: personer Udgifter: Foredrag og transport kr. forplejning 700 kr. kontor 150 kr. lokaleleje 100 kr. Økonomi:Egenbetaling 50 kr. Formue: kr.- hvoraf kr er til køb af båd. Støtten er fastlagt i forhold til, at de frivilliges deltagerudgifter støttes med kr pr. stk. Endvidere en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Et spændende nyt initiativ, hvor Frivilligrådet vil opfordre til at trække på Selvhjælpsgrupperne for Ringkøbing-Skjern Kommunes ressourcer. Støtten i øvrigt fastlagt ud fra en overvejelse ver ansøgningens indhold, fordelingsprincipper og puljens samlede størrelse. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Ved eventuel fremtidige ansøgninger ønskes en mere fyldestgørende ansøgning. De tre ansøgninger fra Scleroseforeningen behandles sammen. Tilskuddet er fastlagt i forhold til overvejelser over aktiviteterne, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Forplejningen må klares for egen regning. 9/25

10 Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V/ Anja Lynggaard CVR: Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing/Skjern V/Anja Lynggaard CVR: Selvhjælpsgruppen for apoplesiramte af 2004, Tarm V/ Søren Madsen CVR: Aktivitet: Besøg på Sclerosehospitalet i Ry. Deltagere:30-40 personer Udgifter: Leje af bus kr, forplejning1.880 kr. Økonomi: Egenbetaling 150 kr. Formue: kr. - hvoraf kr. er til køb af båd Aktivitet: Tur i biografren Deltagere: 50 personer Udgifter: Leje af biograf kr. leje af film 150 kr. Biletter kr. takkegave 250 kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. Formue: kr, hvoraf er til til af båd. Aktivitet: Der søges tilskud til udflugter, som er en del af gruppens aktiviteter for senhjerneskadede og pårørende.. Deltagere:10-12 Udgifter:Mad Præstbjerg naturcenter 450 kr. hostahaven 250 kr. + spisning 700 kr. Tarm Bowling kr. Julefrokost kr. Bustur i det blå kr. Fabriksbesøg 200 kr. Spisning Hodde Kro kr. Økonomi: Ingen kontingent, 50 kr. i betaling ved ture. Formue: 8.200kr Støtten er fastlagt ud fra puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt fordelingsprincipper. Forplejning må klares for egen regning Saldo 3. Flytninge og indvandrearbejdet. Middag på tværs V/ Magda Lundby CVR: Aktivitet: 10 middage på tværs, studietur/udflugt, sommerlejr, papir mv. Deltagere: Middag på tværs deltagere personer; heraf 1/4 børn og 1/4 etniske danskere. 30 venskabsfamilier. 22 modtagere af lektiehjælp Udgifter: 10 middage på tværs, studietur kr. Sommerlejr kr. Økonomi: Ingen kontingent. Mindre egenbetaling på udflugt/studietur. Formue: kr. Obs: Synes det er forkert at kræve egenbetaling af flygtninge, som har måttet forlade alt. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art, hvor der især søges til forplejning. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i et måltid bør være en form for egenbetaling. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 10/25

11 Multikulturelforening / Flygtningevenner, Skjern V/ Svend Nissen Hansen CVR: Røde Kors Ringkøbing Afd. Familienetværk V/Susanne Rystok CVR: Sport på Tværs, Luthersk Mission V/ Gunnar Christensen CVR: Udvalget for indvandrearbejde under Luthers Mission, Videbæk V/Michael Olesen CVR: Aktivitet: madlørdage, bagedage, bowling, pentaque, besøg wow wow parken, svømmehallen osv. Deltagere: 127 voksne og 97 børn. Udgifter: forplejning, entreer, transport, administration. Økonomi: Ingen fast kontingent. Deltager betaling til nogle aktiviter. De frivillig betaler 100 kr. årligt i kontingent. Formue: kr. Aktivitet: Netværk for kontaktpersoner, der er tilknyttet uledsagede unge flygtninge i RKSK. Deltagere: 10 kontaktfamilier Udgifter: Uforudset transport, forplejning med middag til 2-3 møder, Oplægsholdere Økonomi: Ingen. Formue: Ingen Saldo Børn, unge familiearbejde. Aktivitet: Sport og oplevelser på tværs med mange nationaliteter. kutter-fisketure, lektiehjælp. Deltagere: 60 deltager i sport på tværs, 22 lektiehjælpsmodtagere Udgifter: Leje af loklaer kr kr. Køb af bolde kr. fisketur kr. transport x kr. Økonomi: Der 100 kr. egenbetaling til fisketur. Andet gratis. Formue: 0 kr. Aktivitet:Venskabscafe med bankospil, pakkeleg, sport mv. Venskabsmiddag, fastelavsfest og julefrokost. Udflugter med bespisning og entrebilleter. Deltagere: Målgruppen er nydanskere, enlige og ældre. Cafeafner: deltageri. Cafemiddage: 60 deltagere, heraf 25 nydanskee.. Udgifter: Madvarer kr. aktiviteter kr. entre kr. leje af bus kr. husleje kr. kontor 500 kr. Økonomi: Ingen kontingent. Egenbetaling 50 kr. ved årligt udflugt. Formue: 500 kr. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i en aktivitet bør være en form for egenbetaling. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten er fastlagt i forhold til ansøgningens indhold med en del tilskud til forplejning, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper. Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over den manglende deltagerbetaling til sportsaktiviteterne. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der for at lære foreningskultur bør indføres en form for deltagerbetaling. Det er et godt initiativ, hvor det bør overvejes at indgå i samarbejde med eksisterende sports- og idrætsforening eller at initiativer søger at danne en forening, som kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven for derigennem at modtage lokaletilskud. Støtten er fastlagt i forhold til en overvejelse over udgifternes art, hvor der især søges til oplevelser og forplejning for deltagerne, hvoraf en del er nydanskere, som har været i DK gennem flere år og fået fodfæste. Det er Frivilligrådets opfattelse, at der, som deltager i et måltid og en oplevelse bør være en form for egenbetaling af hængig af deltagernes formåen. Endvidere overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger, samt vejledning og fordelingsprincipper. 11/25

12 BMI Brikken V/Gitte Haack CVR: Aktivitet: BMI Brikken er en nonprofit landsdækkende forening, hvis formål er sundhedsoplysende arbejde for overvægtige eller tidligere overvægtige. Der plnlægges 4 arr. i RKSK: "Alle brikker i spil"-foredrag, "Børn og Overvægt"-foredrag, "Find din egen motivationsfaktor" Foredrag, "Forandringer på den fede måde" Foredrag Deltagere: Forventet mellem pr. arrangement. Udgifter: 1. Fordragsholder kr + lokale kr.+ annoncering kr. i alt Foredragsholder kr + lokale annoncering kr. i alt Foredragsholder kr + lokale kr.+ annoncering 4.00 kr. i alt kr. 4. Foredragsholder kr + lokal kr. + annoncering 4.00 kr. i alt kr. Økonomi: Indtægter via arrangementer til mad, materiale, transport. Formue: 3.155,75 kr. Obs: Se Der støttes foredraget " Børn og Overvægt", da det angår børn som målgruppe. Frivilligrådet opfordrer til at tage kontakt til Sundhedscenter Vest. Der gives afslag til de øvrige foredrag pga puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger samt foreningens manglende forankring i kommunen pt Børns Vilkår v/ Hans Christian Niebuhr CVR: Børns Voksen Venner, Tarm V/ Conni Hejlskov CVR: Aktivitet: landsdækkende forening med anonym rådgivning af børn og unge via af Børnetelefonen, Børnechatten, Børnebrevkassen, SMS til Børnetelefonen. Deltagere: rådgivninger i 2013 Udgifter:tilskud til de udgifter der vedrører det Økonomi: Formue: Aktivitet: Ture, spisning, julehygge Deltagere: Børn og voksenvenner - 23 Udgifter: ture kr, møder kr., kørsel 1.000, spise sammen kr julehygge 3.000, kampagne nye voksenvenner kr. Økonomi: Ingen kontingent/deltagerbetaling. Formue: 0 Støtten er fastlagt i forhold til at det er et landstilbud. Det støttes dog ud fra, at tilbuddet et kendt som en god støtte til børn og unge, hvilket er en af 18- puljens fokusområder i Støtten fastlagt til det gode initiativ i forhold til puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger og fordelingsprincipper. 12/25

13 Børns Voksenvenner i Ringkøbing V/Jytte Hansson CVR: Frivilligcentret Ringkøbing-Skjern - netværksdannelse unge mødre v. Claus Brodtkorb CVR: G-faktor /G-house v/ Lene Laugesen CVR: Red Barnet Ringkøbing-Skjern - oplevelsesklubben v/ Jens Ole Koch CVR: Formue: kr. Aktivitet: Samvær med børn, som har brug for voksenkontakt Deltagere: 35 medlemmer. 12 børn, hvoraf 8 har en voksenven. 18 frivilige voksne, hvor 10 er på venteliste eller mangler godkendelse. Udgifter:Annoncering og anden markedsføring, administrationsudgifter, mødeudgifter, arrangementer ( kr:), Økonomi: Der opkræves ikke kontingent, da de frivillige voksne selv afholder udgifterne. Aktivitet: Netværksdannelse for unge enlige mødre. Et gruppeforløb består af 9 møder. Indhold: drøftelse af relevante emner, madlavning og spisning. Børnene passes imens. Deltagere: 8-10 une mødre Udgifter: Madindkøb kr. annoncering kr. Flyers mv kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: 0 Obs: Et nyt initiativ oprettet i samarbejde mellem FC, Selvhjælpsgrupperne og Børn og familie Aktivitet: G-faktor/G-House, drift af genbrugsbutik/ værested for unge Deltagere: Unge mellem 17 og 18 år. Alle unge fra år er velkomne. Mål for besøgende pr. måned. Udgifter: Husleje kr, forsikring kr, El, vand og varme , løn á 20 timer Økonomi: Indtægt genbrugsbutik Muligt at blive medlem 75 kr. for år og 125 kr. for dem over. Formue:0 Obs: Se beskrivelse om ny fokus på alkoholfrit værested og ønske om økonomi til 20-timers ansættelse. Aktivitet: 5 arrangementer, fiskepar, tur i det blå, Sandskulpturfesttivalg, kørsel, entré og mad. Deltagere: (7 familier) Udgifter: 5 arrangementer á kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: kr. Støtten fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, det gode initiativ, puljens samlede størrelse, de øvrige ansøgninger samt vejledning og fordelingsprincipper. Støtten gives, da det er et godt nyt initaitiv i samarbejde mellem frivillige og kommune. Frivilligrådet vil gerne hører, hvordan projektet er gået. Frivilligrådet opfordrer til, at projektets resultater videreformidles til øvrige foreninger, der også arbejder med målgruppen. Et spændene socialøkonomisk initiativ, som Frivilligrådet ønsker at støtte med kr. Støtten gives i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, at børn og unge prioriteres i 2014 samt øvrige ansøgninger i puljen. Der støttes ikke til lønudgiften. Frivilligrådet er bekymret over projektet økonomiske fundering og opfordrer ansøger til bl.a. at finde en billigere husleje. Ligeledes bør der i forhold til foreningens evt. fremtidige virke skabes sikre indtægter f.eks. via en drøftelse med RKSK om en evt. driftsaftale. *Et mindretal på 3 i Frivilligrådet er uenige i beløbets størrelse og ønsker en støtte på kr. Støtten gives i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, at børn og unge priorieteres i 2014 samt øvrige ansøgninger i puljen. 13/25

14 Red Barnet Ringkøbing-Skjern v/ Jens Ole Koch CVR: Red Barnet Ringkøbing-Skjern, Genbrugsbutik og Oplevelsesklub V/Kirsten Steenberg CVR: Røde Kors Ringkøbing Afd. Familienetværk V/ Susanne Rystok CVR: Røde Kors Ringkøbing v. Anne Brodersen Kirkevej 35, 6950 Ringkøbing CVR: Røde Kors, Familienetværket, Skjern v. Anne Marie Hauge Enghavevej Skjern CVR: Aktivitet: fejring af 10 års jubilæum Deltagere: 70 deltagere Udgifter: Levring af mad Økonomi: Der vil være en vis egenbetaling afh. økonomien. Formue: kr. (heraf størstedelen reserveret til familieoplevelsesklubben Formue: Aktivitet: Julefrokost i november 2014 Deltagere: 40 frivillige (28 fra genbrugsbutik og 12 fra oplevelsesklub) Udgifter: mad,drikkevarer og lokaleleje Økonomi: Ingen kontingent. Formue: ca kr. Aktivitet: Familieaktiviteter for sårbarer familier Deltagere: ikke oplyst Udgifter: Indgangsbetaling kr. Transport frivillig kr. forplejning kr. Økonomi: Der kan være en lille brugerbetaling. Der gives afslag på ansøgningen, da Frivilligrådet i stedet støtter foreningens aktiviteter i oplevelsesklubben. Afslag med begrundelsen, at foreningen via sin indtægt fra genbrugsbutikken selv har mulighed for at finansierer udgiften samt overvejelser i forhold til puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger dertil. Støtten gives i forhold til overvejelse over ansøgningens indhold, de manglende egenbetaling samt puljens samlede ansøgninger. Der mangler oplysninger om deltagerantal og betaling. Aktiviteter: 3 aktiviteter: 1. Temadag i Kibæk for nørklere Støtten gives i forhold til overvejelse over 2. Årsmøde for besøgsvenner. ansøgningens indhold, at børn og unge prioriteres, 3. Sommerlejr for 10 socialt udsatte børn i gl. samt puljens samlede ansøgninger. Midlerne skal Ringkøbing kommune. prioriteres brugt på børnelejr og besøgsvenner. Deltagere: 1) ca. 15 pers., 2) ca.20 pers., 3) 10 børn Udgifter: 1) Bus, 2) bespisning, 3) Lejrophold Økonomi: 1) og 2) deltagerne betaler forplejning og 3 ) ingen egenbetaling. Formueoplysning hentet fra regnskab 2012: kr. Aktivitet: 1) 3-4 dages familielejr i hytter i Jesperhus for Støttens fastlagt i forhold til overvejelse over sårbare familier med børn. 2) 2 Udflugter og fælles aktiviteternes art som oplevelse, puljens samlede juleaktiviteter. størrelse samt de øvrige ansøninger. Deltagere: 1) 5-6 familier og 3-4 frivillige. 2). 4-8 familier. Enkelt udflugt op til 15 familier. Udgifter: 1) Ophold , buskørsel til Jesperhus (deltagere har ikke bil) 9.000kr samt en fællesspisning kr. 2). Udflugter kr. Julearrangement k r. Økonomi: 1) Familierne medbringer selv mad, ellers ingen udgifter for deltagere. 2) Ingen deltagerebetaling. Obs: 1) Familierne udvalgt i samarbejde med institutionsledere og Børne og Families sagsbehandlere. 14/25

15 Røde Kors, Holmland afd. v/ Lise-Lotte Andersen CVR: Røde Kors, Lektiecafe, Egvad afd. v. Georg Guldager Rypevej Tarm CVR: Røde Kors, Ringkøbing Afd. Familielejr V/ Susanne Rystok CVR: Ungdommens Rødekors Påruplejeren v/ Kasper Oksen Jacobsen CVR: Aktivitet: Børnelejr, ferieophold Seawest Deltagere: 4 børn på Ungdommens Børnelejr eller 2 familier á 4-5 personer på ferieophold på SeaWEst Udgifter: 4 børn på børnelejr kr. (4x 4.500kr.) eller 2 familieophold på SeaWest kr, mad og drikke kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: kr. Obs: Der søges enten til børnelejren eller familieferiophold Saldo Hjælp til ældre Aflastningstjenesten i Skjern, Ældre Sagen v. Mette Sjælland Præstegaardsvej Skjern CVR: Aktiviteter: Lektiecafé 2 x ugentlig på Tarm skole. Deltagere: 35 børn fra 1. til 4. klasse. 7 frivillige. Udgifter: Indkøb af pædagogisk materiale og tilskud til 2 årlige arrangementer. Økonomi: Ingen formue. Aktivitet: Familielejr for enlige med børn, sårbare familier og sårbare flygtningefamilier Deltagere:? Udgifter: Husleje kr. forplejning kr. aktiviteter kr. diverse kr. transport frivillige kr. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: Aktivitet: Landsdækkende tilbud om ferielejr, Påruplejeren uge 29 Deltagere: 70 børn og 25 frivillige. I 2013 deltog 10 børn fra RKSK. Udgifter: Entre til Legoland, Entre til Svømmehal, matearialer til aktiviteter, Pool til lejren Økonomi: Deltagerbetaling pr. barn kr. - dækkes ofte af lokal Røde Kors eller kommune. Formue: kr. Aktiviteter: Aflastning af pårørende i hjem, hvor der er døende, demente eller kronisk syge. Deltagere: 12 aflastere Udgifter: Telefon, kontor, møder, kurser, kørsel. Økonomi: Formue 1000 kr. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse og aktivitetens indhold. Andre ansøgere opgiver, at Pårup børnelejren kun koster kr. pr. barn. Tilskudet fastlagt i forhold til overvejelser over fordelingsprincipper 2014, puljens samledes størrelse og øvrige ansøgere. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over ansøgningens indhold, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper Beløbet er reduceret i forhold til forplejning. Der er Frivilligrådet holdning, at der godt må være en lille egenbetaling. Beløbet er fastlagt i forhold til en overvejelse over foreningens landsdækkende karakter, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over aktivitetens art, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper /25

16 Røde Kors - RKSK Kommunekredsen -en sammenslutningen af de 5 lokalafdelinger V/ Margit Hansen CVR: Røde Kors, Ringkøbing - Vågetjenesten v. Mette Nørgaard CVR: Aktivitet: 5 dages ferie til ensomme, eller ægtefælle der passer syg person derhjemme. Deltagere:25 Ældre/ensomme + 15 frivillige Udgifter: Leje af Akselgården kr, leje af bus kr, udgifter mad Økonomi: Egenbetaling på 600 kr. Formue: Ingen selvstændig økonomi. Aktivitet: Der våges ved ensomme døende i de sidste dage/timer af deres liv. Normalt kører de i egen bil, taxa er en nødløsning, hvis dette ikke kan ske. Deltagere: 9 frivillige Udgifter: Taxikørsel, hvis det er den sidste udvej for at komme frem. Økonomi: Formue 0 - under Røde Kors, Ringkøbing Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over aktivitetens art, puljens samlede størrelse og fordelingsprincipper Det er Frivilligrådets holdning, at der kan øges i egenbetalingen, således at det f.eks. Minimum dækker forplejningen Røde Kors, Skjern Telefonkæden/Trygshedsopkald V/ Marianne Nielsen CVR: Ældre hjælper Ældre v.karen-sofie Therkildsen CVR: Aktivitet: 12 personer, der ringer rundt til ældre borgere. Deltagere: 10 Udgifter: Telefongodtgørelse kr., kontorartikler kr., socialt arrangement kr. Økonomi: Ingen kontingent. Formue: kr. Aktivitet: Frivillig kørsel og ledsageordning for ældre i den nordlige del af gl. Ringkøbing Kommune Deltagere: Ca. 30 brugere og 10 frivillige Udgifter: Kørselsudgifter kr. Nye folder 500 kr. Økonomi: De ældre betaler for kørsel, 35 kr. for korte ture og 70 kr. for længere ture. Formue: 0 Obs: Brugerne er afhængig af ordningen for at kunne blive boende i lokal området. Tilskuddet fastlagt i forhold til at øget telefonsamtaletid i dag ofte ikke afspejles i øget telefonregning, hvorfor beløbet er reduceret i forhold til det ansøgte. Beløbet fastlagt ud fra, at det er Frivilligrådets opfattelse, at brugerne af ordningen bør betale pr. kørt km. i forhold til fremover at kunne støttes med 18- midler. Fordelingsprincipperne præciserer, at der max kan støttes med 2 kr. pr. kørt km - og dette til socialhumanitære tilbud. Der bør fordres en rimelig egenbetaling, idet brugerne selv sparer udgifterne på en bil. Der bør inddrages alle relevante offentlige kørselsordninger som alternativ. Ved fremtidige ansøgninger ønskes mere fyldig budget, hvor også indtægterne påføres. 16/25

17 Ældre Sagen Skjern-Tarm v. Gunnar Linding Rosenvej 128, 6880 Tarm. CVR: Ældre Sagen, Ringkøbing- Holmsland v/ Vibeke Kastner Ks.Ringkoebing- CVR: Ældre Sagen, Videbæk v. Birthe Clemmesen CVR: Aktiviteter: 1) Motionsvenner, 2)søndagscafe på Seniorcentret Skjern og Søndermarken Tarm, 3)trafikkurser. Deltagere: 3) 20 deltagere, 2600 medlemmer. Udgifter: 1) kørselsudgifter kr, 2) husleje kr. og aktivitetstilskud kr, 3) annoncering og underviser kr. Økonomi: Formue kr. Brugerbetaling 50% på trafikkurser. Obs: Der søges til huslejeudgifter på gr. af huslejestigning Saldo Aktiviteter til ældre Aktivitet: 1 Tryghedsopkald, 2 Bisidder, 3 Besøgsven, 4 Cykeltur, 5 Motionsven, 6 Biograftur, 7 Trafikkursus og glatbanekørsel. Deltagere: 3050 medlemmer, ca % deltager i en eller flere aktiviteter. Udgifter: 1. Telefon og transport kr. 2. Annoncering og befordring kr. 3. Befordring og annoncering kr. 4. Annoncering kr. 5. Befordring, annocering, tlf kr. 6. Annoncering kr. 7. Annoncering og kursus kr. Økonomi: Egenbetaling: 1-5) ingen, 6) biografbilletten, 7) halvdelen betales. Kontingent 115 kr. for enlige og 190 kr. for par. Indtægt: på kr. Formue: kr. Aktivitet: Motionsvenner, Handyman, søndagscafé, suppeaftner for enlige(nyt initiativ), kurser, mv. Deltagere: 27 modtagere af motionsvennetilbudet Udgifter: Motionsvenner kørsel kr., Telefon kr. printer kr. søndagscafeen kr. erfaringsudveksling frivillig kr. arrangementer frivillige kr. suppeaftner kr. førstehjælp kr. Økonomi: Ingen kontigent. Egenbetaling på nogle af forplejningsudgifterne. Formue: kr. Tilskuddet fastlagt i forhold til der kan indføres øget deltagerbetaling ved nogle af aktiviteterne. Kørseludgifter til motionsvennerne prioriteres støttet med 18-tilskuddet. Tilskuddet fastlagt I forhold til foreningen egen økonomiske formåen via sin forholdsvise store formue. Støtten er prioriteret til aktiviteterne: tryghedsopkald, bisidder og besøgsven. Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over aktiviteternes art, puljens størrelse samt fordelingsprincipper Tilskuddet ønskes prioriteret til udgifter vedr. de frivilliges arbejde. Ved evt. fremtidig ansøgning ønskes mere fyldig budget med opgivelse af indtægter og oplysning om kørselsindtægter. 17/25

18 Bølling Aktivklub v. Benedikte Hindbo Vinkelvej Skjern Mail: CVR: Faster Sogns Højskole V/ Helga Hansen CVR: Finderup Pensionistklub V/ Niels Toft Sørensen CVR: Fiskbæk Omsorgsklub V/ Edmund A. Sørensen Skjernvej Videbæk CVR: Fjelstervang Hyggeklub v. Søren N. Pedersen Trævænget Kibæk Fredagscafeen V/ Vibeke Pedersen CVR: Aktivitet: 14 dags møder med petanque, sang, litteratur, spil, og socialt samvær Deltagere: 14 ældre i sognet Udgifter: Lokaleleje, udflugter mm kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. årligt. Formue 100 kr. Aktivitet: Foredrag, ekskursioner, besøg på efter- og højskoler. Deltagere: 45 Udgifter: Foredragsholdere kr. Kaffe kr. Økonomi: 20 kr. pr. møde. Formue: kr. Aktivitet: 8 møder efterår/vinter Deltagere: Udgifter: Husleje kr., Foredragsholder kr. Økonomi: Ingen kontingent. Formue: 0 Aktivitet: Spil, foredrag, oplæsning, sang og socialt samvær Deltagere: 12 Udgifter:Husleje kr, Oplæsning og foredrag kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. Formue: enkelte aktiviteter. Formue: 1300 kr Aktivitet: Netværksskabende aktiviteter for ældre såsom foredrag, udflugter, biograftur og julefrokost Deltagere: 30 Udgifter: kr minus deltagerbetaling 6.500kr.. Økonomi: Ikke kontingent, men deltagerbetaling til de Aktivitet: Socialt samvær for + 60 årige, sang, oplæsning, årlig udflugt, kaffe og samvær. Deltagere: pr. gang Udgifter: Entre, forplejning, juelafslutning, administration mm. Økonomi: Ingen kontingent. Køber selv kaffe og til udfugter betales 100 kr. pr. deltager. Formue: 0 Tilskuddet reduceret i forhold til den minimale deltagerbetaling. minimale deltagerbetaling/kontingent. minimale deltagerbetaling. minimale deltagerbetaling/kontingent. Frivilligrådet ønsker at der undersøges, om der er billigere alternativer i forhold til huslejeudgifter. Tilskuddet fastlagt i forhold til puljens samlede størrelse, fordelingsprincipper 2014 og øvrige ansøgninger. 18/25

19 Guldalderklubben for Skjern og Omegn v. Elly Madsen Gyvelvej 86, Halby 6900 Skjern. CVR: Hemmet Plejehjems Venner v. Anna Juul Christiansen Barslundsvej 17, Hoven 6880 Tarm Holmbohjemmet/Fjordglimt Vennelaug v. Preben Juul Sørensen om CVR: Hoven Hyggeklub v. Hanne Nielsen Søndergade Ølgod CVR: Hover Pensionistforening v. Grethe Stevnshoved Hovervej 139, 6971 Spjald CVR: Hvide Sande Pensionistforening v. John Larsen, Parallelvej 118, 6960 Hvide Sande CVR: Aktiviteter: 18 foredrag og 1 udflugt Deltagere: 30 medlemmer deltagere pr gang. Udgifter: Foredragsholdere, udflugt og administration kr. Økonomi: Formue kr. Medlemskontingent 60 kr. Deltager betaling 25 kr. for medlemmer og 30 kr. for ikke-medlemmer. Aktivitet: 2 musikalske arr. i årets program Deltagere: Beboere, pårørende, ældre i sognet. 100 medlemmer Udgifter: 6000 kr til kørsel til underholderne. Økonomi: Kontingent 50 kr. Formue kr. Aktivitet: Eftermiddags og aftensarrangementer med sang, musk og foredrag. Deltagere: beboere og ældre i sognet. 160 medlemmer. Udgifter:Sang og musik, kr, Årskalender kr, Blomster kr Økonomi: Kontingent 75 kr. Formue: kr Aktiviteter: Foredrag, sang, musik, rejsebeskrivelser. Deltagere: Pensionister ca deltagere. Udgifter: Husleje i Hoven Hallens cafeteria. Økonomi: Formue kr. Deltagerbetaling pr møde 15 kr. Aktivitet: Oplysende foredrag, underholdning, socialt samvær, udflugter og virksomhedsbesøg Deltagere: 36 medl. Ca 25 deltagere pr. gang. Udgifter: Foredrag kr, husleje kr, kørsel kr. Økonomi: Kontingent 100 kr. Aktivitet: 1) Bustur til Den Gamle By i Århus 2) Bustur til Sønderjylland/Tyskland Deltagere: 1) 50 deltagere. 2) 100 deltagere. Udgifter: 1) minus deltagerbetaling kr. 2) minus deltagerbet kr. Økonomi: Medlemskontingent 100kr. årligt. Formue kr. minimale deltagerbetaling/kontingent. Tilskuddet fastlagt i forhold til overvejelser over aktivitetens karakter af underholdning og en minimale deltagerbetaling/kontingent. Tilskuddet fastlagt i forhold til at foreningen dækker to plejecentre, puljens samlede størrelse, fordelingsprincipper 2014 og øvrige ansøgninger. minimale deltagerbetaling/kontingent. Ved fremtidige ansøgninger ønskes egenbetaling medtaget i budgettet. Tilskuddet fastlagt i forhold til mulighed for øget kontingent og egenbetaling. Der gives et samlet tilskud til de to ansøgninger fra Hvide Sande Pensionistforening på kr, dog således af midlerne prioriteres anvendt på edbundervisning. Tilskuddet i øvrigt fastlagt i forhold til overvejelser over foreningens egen økonomiske formåen, fordelingsprincipper samt puljens samlede størrelse. 19/25

20 Hvide Sande Pensionistforening v. John Larsen, Parallelvej 118, 6960 Hvide Sande CVR: Klub 08 Stauning V /Ingrid Østergaard CVR: Lem Guldalderklub V/Jørn Grimstrup CVR: Lem Ældreklub V/ Jens Kr. Øllgaard Jensen CVR: Lyne Krocket & Petanqueklub V/Niels Larsen CVR: Lyne Vennekreds V/Søren Nielsen CVR: Aktivitet: Ugentlig edb-undervisning bl.a. i offentlige systemer for ældre Deltagere: 350 medlemmer Udgifter: Til anskaffelse af 2 nye computere og printer Økonomi: Gratis for medl. Formue kr Aktivitet: Socialt mødested, hvor der er bob, billard, dart, kortspil, håndarbejde og fremfor alt hyggeligt samvær Deltagere: personer hver gag. Udgifter:Husleje kr., sommerudflugt og julefrokost kr Økonomi: kaffebetaling. Formue: ca kr. Aktivitet: Foredrag, sang, musik, årlig udflugt. Deltagere: Ca 40. Udgifter:Lokaleleje kr. diverse foredrag kr. bus til udflugt kr. administration 800 Økonomi:Kontingent pr. år 200 kr. Egenbetaling 45 kr. for kaffe. Egenbetaling 250 kr. til udflugter. Formue: kr kr. Aktivitet: Foredrag, generalforsamling, efterårsfest, udflugt Deltagere: 40 Udgifter:Entre og kaffe , annonce 2.500, Foredrag , administration 800, generalforsamling 1.000, Udflugt Økonomi: Kontingent 150 kr. Egenbetaling ved arrangementer 45 kr. + betaling for udflugt. Formue: Aktivitet: Krocket og Petanque, der søges om betaling af klubhusets Brand og Kaskoforsikring. Deltagere: 30 Udgifter:Forsikring kr Økonomi: kontingent 200 kr. Formue: kr Aktivitet: Foredrag og musikaftener Deltagere: Udgifter: Foredragsholder, musikere, sangere kr., Sankt Hans og banko kr. Økonomi: medlemskont.: 50 kr. Formue: kr. Tilskuddet reduceret i forhold til den minimale deltagerbetaling. Tilskuddet fastlagt i forhold til puljens samlede størrelse, fordelingsprincipper 2014 og øvrige ansøgninger. Ved evt. fremtidige ansøgninger ønskes indtægter medtaget i budgettet. Tilskuddet fastlagt i forhold til puljens samlede størrelse, fordelingsprincipper 2014 og øvrige ansøgninger. Afslag. Frivilligrådet ønsker i forhold til overvejelser over fordelingsprincipper 2014, puljens samlede størrelse og øvrige ansøgninger ikke at støtte udgifter til forsikringen. minimale deltagerbetaling/kontingent. 20/25

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen!

Tilbud om i samarbejde at afholde foredrag/musik. Vi har lokalerne og erfaringen og I har ideerne. Sammen finder vi løsningen! Børskatalog 2015 Firma/forening/frivillig/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER/MATERIALER Cafe Værestedet, Skjern Udlån af lokaler til f.eks. flygtninge eller foreninger Varmestuestrik.dk Varmestuestrik.dk

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Bevilgede midler marts 2012

Bevilgede midler marts 2012 Bevilgede midler marts 2012 Ansøger Kontaktperson Målgruppe Det ansøgte beløb skal bruges til følgende aktiviteter: Ansøgte midler marts 2012 Bevillinger marts 2012 Aktivitetshuset Dalgården Ernst Hansen

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Beslutning om fordeling af 18-hovedpuljen 2015 Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014

Beslutning om fordeling af 18-hovedpuljen 2015 Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014 Foreninger for ældre 91 Aflastningstjenesten under Kørselsgodtgørelse til de frivillige aflastere, der har behov for at Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, bruge bil. Feldborg og Haderup sogne 8.000 79

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1.

Frivilligjob Avis. Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet. Frivilligjob Avis nr. 1. Frivilligjob Avis Frivillige jobs indenfor socialt, humanitært og sundhedsområdet Frivilligjob Avis nr. 1. Som ny frivillig er det vigtigt at du vælger det frivillige job, der passer bedst til dig. Det

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) LSL660 L6 LOLOOt Z I. NIMM1111 FREDERICIAKOMMUNE 11r ; Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre-

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner.

Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner. Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). 1991 Besøgsvenner. Første netværks-kontaktperson for besøgsvenner: Kirsten Wenneberg.

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Videbæk og Omegns Havekreds byder velkommen til sæson 2015 Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Generalforsamling Foredrag ved Fru Pedersen, Fru Pedersens have kendt fra tv-midtvest

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere