Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen. Hovedrapport, oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen. Hovedrapport, oktober 2016"

Transkript

1 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Hovedrapport, oktober

2 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Af Oxford Research for Region Hovedstaden Oktober 2016 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. BAGGRUND OG SAMMENFATNING Læse vejledning Hovedkonklusioner 4 2. RESULTATER AF BENCHMARKING AF KOMMUNERNES INDSATS PÅ KLIMAOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN Tværgående aktiviteter og resultater Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler Klimatilpasning METODE OG DATAGRUNDLAG Spørgeskemaundersøgelse Øvrig datagrundlag 21 2

4 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen 1. Baggrund og sammenfatning Klimapolitisk Forum 1 besluttede i november 2015 at udarbejde et samlet overblik over klimaindsatsen i kommunerne i hovedstadsregionen. Formålet med analysen er at bidrage til at skabe et belyst grundlag for politisk dialog og beslutningstagning i og på tværs af kommunerne, og dermed fremme opfyldelsen af Region Hovedstaden og kommunernes fælles vision om, at energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen skal være fossilfri i 2050 og at regionen er klimaberedt i Det er desuden hensigten at synliggøre analysens resultater, så kommunerne kan blive inspireret af hinanden. På baggrund af Klimapolitisk Forums beslutning om at få udarbejdet et samlet overblik over klimaindsatsen i kommunerne i hovedstadsregionen, har Oxford Research siden foråret 2016 indsamlet og analyseret data vedr. udvalgte faktorer inden for: 1) Tværgående aktiviteter og resultater, 2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning, 3) Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg og 4) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler. Datagrundlaget for analysen er både dataregistre (bl.a. Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab, dn.dk/klimakommuner og bilstatistik.dk), eksisterende analyser og rapporter (bl.a. fra Energi på tværs ) og fire spørgeskemaundersøgelser med spørgsmål indenfor hver af de fire områder. Der har sideløbende kørt et særskilt projekt vedrørende kommunernes arbejde med klimatilpasning i hovedstadsregionen i regi af den regionale Task Force for klimatilpasning. Udvalgte resultater herfra er også indarbejdet i det samlede overblik. Data er indsamlet med henblik på at muliggøre sammenligning på tværs af kommuner, hvorfor data til hver indikator inden for de enkelte områder er indsamlet på samme vis på tværs af kommuner. Med undtagelse af spørgeskemaundersøgelsen, hvor hver enkelt kommune har svaret for sig, er der kun valgt én kilde per indikator for så vidt muligt at sikre at data på tværs af kommuner er opgjort ens. Afrapporteringen af benchmarkingen af kommunens indsats på klimaområdet omfatter 1) en hovedrapport med hovedkonklusioner fra analysen 2) en tabelrapport (baggrundsrapport) og 3) en case-samling med otte kommuners initiativer indenfor de forskellige områder, der er nytænkende, inspirerende og lærerige. 1.1 LÆSE VEJLEDNING Nærværende hovedrapport indeholder en kort sammenfatning samt resultater inden for 1) Tværgående aktiviteter og resultater, 2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning, 3) Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg, 4) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler og 5) klimatilpasning. I nærværende hovedrapport er der primært fokus på tværgående resultater såsom energiforbrug og CO2-udslip, på resultater, der knytter sig til indsatsområderne i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision 2 og resultater vedr. klimatilpasning 3. Der er således indhentet data, som ikke præsenteres i hovedrapporten, men som til gengæld præsenteres i tabelrapporten. Der vil desuden løbende være henvisninger til tabeller i tabelrapporten, da der i hovedrapporten kun præsenteres hovedresultater, og ikke data i detaljer. Det er endvidere værd at bemærke, at det fra start har været målet at forstyrre kommunerne mindst muligt, hvorfor den indsamlede data primært bygger på eksisterende og tilgængeligt data. Det sætter også sine begrænsninger, da der vil være interessante data, som ikke er er indhentet, som led i denne benchmarkanalyse. Det gælder fx forklaringer på, 1 Klimapolitisk Forum består af fem kommuner (Fredensborg, København, Dragør, Albertslund, samt Helsingør Kommune udpeget af KKR Hovedstaden) samt fem regionsmedlemmer. 2 Se energipåtværs.dk/_files/dokumenter/150224energiindustriens_historiske_omstilling_quartzogco.pdf 3 I alt 15 kommuner i hovedstadsregionen har besvaret spørgeskemaundersøgelsen vedr. klimatilpasning, der er gennemført i regi af den regionale Task Force for klimatilpasning og har samtidig godkendt brugen af resultaterne herfra i nærværende rapport. De resultater, der præsenteres vedr. klimatilpasning bygger derfor kun på de 15 kommuners besvarelser, og de resultater, kommunerne har godkendt kan anvendes i nærværende rapport. 3

5 hvorfor kommunerne gør som de gør, og hvilke tiltag, der har stor effekt. Der præsenteres dog eksempler på, hvad udvalgte kommuner har gjort inden for et område, men vil man vide mere, anbefales det, at der tages kontakt til den respektive kommune for at høre mere om deres tiltag. 1.2 HOVEDKONKLUSIONER Kommunerne i hovedstadsregionen har generelt stor fokus på at reducere CO2-udslippet og energiforbruget både for kommunen som virksomhed, herunder fra kommunal transport til tjenestekørsel og kommunale bygninger, og for kommunen som geografi, herunder husholdninger, transport og erhvervsliv. Det ses bl.a. ved, at kommunerne har som mål at reducere CO2-udslippet med minimum 2 pct. om året for kommunen som virksomhed og ved, at det rent faktisk lykkes kommunerne at reducere deres CO2-belastning. Kommunerne er desuden generelt aktive med at igangsætte indsatser, der skal bidrage til hhv. omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning, energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg, omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler og klimatilpasning. Det ses bl.a. i følgende tabel, der præsenterer en oversigt over udvalgte analyseresultater vedr. indsatsområder i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. Indsatsområder Energibesparelser Individuel opvarmning Gas Affald Fjernvarme og indpasning af vedvarende energi Udvidelse og omlægning af fjernvarme Transport Grøn vækst Resultater vedr. indsatsområder i 'Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision' 18 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energieffektiviseringer i enfamiliehuse f.eks. gennem kampagner eller rådgivning. 15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energirenovering af flerfamiliebygninger f.eks. gennem rådgivning, kampagner, infomateriale eller samarbejde med boligforeninger. 15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energibesparelser i virksomheder f.eks. gennem rådgivning og varme- og ventilationstjek. 18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at få udfaset private oliefyr og indpasning af fossilfri energi målrettet borgere og/eller virksomheder, f.eks. fremme af varmepumper. 7 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at fremme anvendelsen af biogas - fx til fleksibel el, i transport, til proces og individuel forsyning - med målet om at udfase naturgas. 23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at øge genanvendelse af affald for at mindske den fossile fraktion i affald til forbrænding, f.eks. ved at fremme anvendelsen af usorterede organiske affald på biogasanlæg. 18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at indpasse fossilfri energi (fx biomasse, geotermi, solvarme og varmepumper) i fjernvarmeforsyningen, herunder understøtte tværgående samarbejder om afprøvning og demonstration af teknologier inden for vedvarende energi 17 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at udbrede fjernvarme til f.eks. naturgasforsynede områder igennem et samarbejde mellem forsyningsselskaber. 23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at tilvejebringe infrastruktur til køretøjer drevet af fossilfrie drivmidler f.eks. ladestandere og biogastankning. 16 ud af 29 kommuner stiller krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelser 26 ud af 29 kommuner angiver, at de arbejder for, at omstillingen af energisystemet bruges som løftestang for udvikling af nye energiløsninger, der både - direkte eller indirekte - giver lokale arbejdspladser og understøtter danske virksomheder. 4

6 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Der er dog fortsat arbejde at gøre. F.eks. er der jf. ovenstående resultater relativt få kommuner, der har fokus på at fremme anvendelsen af biogas med målet om at udfase naturgas samt på at fremme energibesparelser i virksomheder f.eks. gennem rådgivning og varme- og ventilationstjek. Andre resultater viser, at der er relativt få kommuner, der arbejder med at påvirke arbejdspladsers transportforbrug, og at der fortsat er kommuner i hovedstadsregionen, der ikke har fossilfrie køretøjer drevet på el, biogas eller brint i deres kommunale vognpark. Også på klimatilpasningsområdet er der arbejde at gøre, herunder igangsætte flere klimatilpasningsprojekter og/eller aktiviteter målrettet de kommunalt udpegede risikoområder. 5

7 Gennemsnit Gribsskov Allerød Hørsholm Halsnæs Hillerød Bornholm Gentofe Lyngby-Taarbæk Frederikssund Ballerup Tårnby Glostrup Brøndby Herlev Rudersdal Høje-Taastrup Helsingør Dragør Albertslund Fredensborg Gladsaxe Hvidovre Egedal Rødovre Ishøj Vallensbæk Furesø København Frederiksberg 2. Resultater af benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen I det følgende afsnit præsenteres udvalgte resultater fra benchmarkingen inden for de fem områder: Tværgående aktiviteter og resultater Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler Klimatilpasning Vil man dykke yderligere ned i resultaterne henvises til tabelrapporten. 2.1 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER OG RESULTATER Kommunernes samlede energiforbrug Figuren nedenfor viser kommunernes energiforbrug fra husholdninger og transport i TJ pr. indbygger. Det fremgår, at Frederiksberg og København har et relativt lavt energiforbrug pr. indbygger, mens Gribskov og Allerød har et højt energiforbrug pr. indbygger. En del af forklaringen herpå er forskellen i energiforbrug pr. indbygger fra transport. En lavere befolkningstæthed, større afstande og relativt flere biler pr. indbygger i Gribskov og Allerød kan være en medvirkende forklaring på et relativt højt i energiforbrug pr. indbygger fra transport. 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 Figur 2.1: Energiforbrug i TJ pr. indbygger fra husholdninger og transport i de 29 kommuner i hovedstadsregionen, Kilde: Energibalancer, COWI, Energi på tværs, 2015 Medregnes energiforbruget fra erhvervslivet stiger det kommunale gennemsnit i hovedstadsregionen fra 0,5 TJ pr. indbygger til 0,73 TJ pr. indbygger (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Særligt Halsnæs og dernæst Ballerup og Glostrup kommuner har et erhvervsliv med et relativt højt energiforbrug pr. indbygger. Mens Halsnæs har en række tunge produktionsvirksomheder med højt energiforbrug, er Glostrup og Ballerup begge kendetegnet ved en relativ høj dagsbefolkning (mange beskæftigede med arbejdssted i kommunen) i forhold til natbefolkning (indbyggere i kommunen), hvilket er udtryk for, at der er relativt mange arbejdspladser i de to kommuner. 6

8 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Kommunernes samlede CO2-udslip Kortet nedenfor illustrerer kommunernes samlede CO2-udledning i ton pr. indbygger i hele kommunens geografi i 2014 (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Det fremgår, at Frederiksberg Kommune har det laveste CO2-udslip pr. indbygger, mens Bornholm har det højeste. Bornholms relativt set høje CO2- udslip pr. indbygger skyldes særligt transport og landbrugserhvervet. Kort 2.1: Samlet CO2-udsledning i ton pr. indbygger i de 29 kommuner i hovedstadsregionen, Kilde: sparenergi.dk/regnskab,

9 Gennemsnit Brøndby Rødovre Ishøj Ballerup Hvidovre Frederiksberg Egedal Allerød Gribskov Helsingør Gladsaxe Furesø Herlev Glostrup Rudersdal Albertslund Dragør Fredensborg Gentofte Hørsholm Halsnæs Vallensbæk Bornholm Hillerød Tårnby Lyngby-Taarbæk Frederikssund Høje-Taastrup København Kommunernes CO2-reduktionsmål Figuren nedenfor viser kommunernes mål for reduktion i årlig CO2-udslip for kommunen som virksomhed. Det fremgår, at kommunerne i hovedstadsregionen generelt har et mål om at sænke deres udslip af CO2 årligt for kommunen som virksomhed, herunder CO2-udslip fra kommunal transport til tjenestekørsel og kommunale bygninger. 2,5 pct. pr. år Bornholm Dragør Frederiksberg Ishøj 3 pct. pr. år Gladsaxe 2,5 pct. pr. år 2 pct. pr. år Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gentofte Gribskov Helsingør Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Tårnby Vallensbæk Figur 2.2: Kommunernes mål for reduktion i årlig CO2-udslip for kommunen som virksomhed fra kommunal transport til tjenestekørsel og kommunale bygninger, 2016 (n = 22) Kilde: Reduktion i CO2-udslip over tid Figuren nedenfor viser kommunernes reduktion i CO2-udslip i pct. fra for hele kommunens geografi (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Det fremgår, at Brøndby Kommune har haft den procentuelle største reduktion i CO2-udslip fra En større andel vedvarende energi i energiforbruget i Brøndby Kommune i 2014 sammenlignet med 2010 har spillet en vigtig rolle for reduktionen i CO2-udslip. -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% Figur 2.3: Reduktion i CO2-udslip fra (pct.) i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Kilde: sparenergi.dk/regnskab,

10 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Ifølge kommunernes egne opgørelser til Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneordning er det lykkes alle klimakommuner 4 i hovedstadsregionen at reducere deres CO2-udslip for kommunen som virksomhed over en årrække 5 dvs. fra kommunal transport til tjenestekørsel og kommunale bygninger (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). F.eks. er det lykkes Frederiksberg Kommune at reducere deres CO2 belastning med 3,4 pct. i gennemsnit pr. år fra I Frederiksberg Kommune er der de seneste år igangsat flere initiativer med betydning for reduktionen i CO2 belastning for kommunen som virksomhed. Det gælder bl.a. en indsats med ESCO 6 på Frederiksberg fra 2013, der medfører, at 80 ejendomme bliver energirenoveret frem mod 2019, mens miljøhensyn indtænkes ved nybyggerier og større renoveringer. Grøn vækst øget vækst og grøn omstilling Det er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision, at omstillingen af energisystemet bruges som løftestang for udvikling af nye energiløsninger, der bidrager til vækst. 26 ud af 29 kommuner 7 angiver, at de har initiativer, der bidrager til, at omstillingen af energisystemet bruges som løftestang for udvikling af nye energiløsninger, der både - direkte eller indirekte - giver lokale arbejdspladser og understøtter danske virksomheder. Som eksempel har Bornholm Regionskommune siden 2007 arbejdet med strategien Bright Green Island, som udgør en vision om, at Bornholm i 2025 skal være et CO2-neutralt samfund baseret på vedvarende og bæredygtig energi. En del af visionen består i at medtænke det bornholmske erhvervsliv og understøtte deres arbejde med bæredygtighed kommuner i hovedstadsregionen er klimakommuner pr. september Kommunerne indgår individuelle aftaler med Danmarks Naturfredningsforening, hvorfor perioderne, der er data for, er forskellig fra kommune til kommune og derfor ikke er direkte sammenlignelig. Fx er Albertslund Kommune startet med at måle i 2007, da de blev klimakommune, mens data fra Rødovre Kommune er fra ESCO står for Energy Service COmpanies og er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger. Tankegangen i ESCO er simpel; de midler, der er bundet i en given ejendom i form af energiforbrug, kan reduceres, og reduktionen af energi betaler for optimering af ejendommens energiforbrugende installationer. 7 Glostrup, Ishøj og Tårnby kommuner har ikke angivet, at de har fokus herpå 9

11 2.2 OMSTILLING AF ENERGISYSTEMET TIL FOSSILFRI VARME- OG ELFORSY- NING Energiplan for omlægning af energisystemet Figuren nedenfor viser kommunernes svar på spørgsmålet om deres kommune har en energiplan/energistrategi for omlægning af energisystemet evt. som en del af en klimaplan (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Det fremgår, at 20 ud af 29 kommuner i dag har en energiplan/energistrategi for omlægning af energisystemet. Eksempelvis har Gladsaxe Kommune en strategisk energiplan - Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune - som sætter rammerne for Gladsaxe Kommunes bidrag til at erstatte de fossile brændsler kul, olie og naturgas med vedvarende energi i Danmark. Antal Ja, vores kommune har en energiplan/energistrategi for omlægning af energisystemet. Vores kommune har planer om at udarbejde en energiplan/energistrategi for omlægning af energisystemet. Nej, vores kommune har endnu ikke udarbejdet en energiplan/energistrategi. Ikke relevant for vores kommune Figur 2.4: Kommunernes svar på om deres kommune har en energiplan/energistrategi for omlægning af energisystemet evt. som en del af en klimaplan. Kilde: spørgeskemaundersøgelse, 2016 Individuel opvarmning Individuel opvarmning er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. 18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at få udfaset private oliefyr og indpasning af fossil energi målrettet borgere og/eller virksomheder, f.eks. fremme af varmepumper (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Som eksempel har Furesø Kommune siden 2011 arrangeret flere velbesøgte borger- og erhvervsrettede arrangementer. Det første var Spar penge, støt klimaet - skrot dit oliefyr! med deltagere, hvor borgerne kunne høre om ordningen, møde en rådgiver og møde flere af de lokale VVS ere. Siden har Furesø Kommune selv og i samarbejde med nabokommunerne Gladsaxe, Ballerup, Lyngby-Taarbæk kommuner og en enkelt gang Allerød Kommune arrangeret energimarkedspladser, hvor borgerne kan møde rådgivere og håndværkere. To af de fælleskommunale arrangementer, Sig farvel til dit oliefyr, var i samarbejde med Bolius/Energistyrelsen og Energitjenesten. Udfasning af naturgas og fremme af anvendelses biogas Udfasning af naturgas i 2035 og fremme af anvendelsen af biogas er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision, hvilket relativt få kommuner har fokus på. 7 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at fremme anvendelsen af biogas - fx til fleksibel el, i transport, til proces og individuel forsyning - med målet om at udfase naturgas (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). 10

12 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Som eksempel har Københavns Kommune i samarbejde med HOFOR bygas en ambition om at bygasnettet i København i 2025 er CO2-neutralt. HOFOR bygas modtager i dag biogas fra BIOFOS 8, der producerer biogas fra spildevandsrensning. En del af denne biogas kan indfases direkte dvs. uden at blive opgraderet til naturgasstandard på bygasnettet, hvilket er en effektiv måde at anvende biogassen på. Genanvendelse af affald Øget genanvendelse af affald er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. 23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at øge genanvendelse af affald for at mindske den fossile fraktion i affald til forbrænding, f.eks. ved at fremme anvendelsen af usorterede organiske affald på biogasanlæg (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Et eksempel er i Halsnæs Kommune, hvor deres forsyningsselskaber Halsnæs Affald og Halsnæs Varme har indgået en aftale om levering af sorteret biomasse fra indsamlet haveaffald til varmeværket, til afbrænding i fjernvarmeproduktionen. Halsnæs Affald indsamler desuden organisk dagrenovation fra alle husstande i kommunen (dog ikke i sommerhusområder) til produktion af biogas og kompost på et biogasanlæg. Udvidelse og omlægning til fjernvarme Udvidelse og omlægning til fjernvarme er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. 17 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at udbrede fjernvarme til f.eks. naturgasforsynede områder igennem et samarbejde mellem forsyningsselskaber (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Som eksempel har Gentofte Kommune siden 2010 udbygget fjernvarmenettet og har hvert år siden konverteret ca. 80 TJ olie og gas til fjernvarme. Fjernvarme og indpasning af vedvarende energi Fjernvarme og indpasning af vedvarende energi er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. 18 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at indpasse fossilfri energi (fx biomasse, geotermi, solvarme og varmepumper) i fjernvarmeforsyningen, herunder understøtte tværgående samarbejder om afprøvning og demonstration af teknologier inden for vedvarende energi. Der er desuden fem kommuner, der har planer for at igangsætte initiativer på områder, som ikke har gennemført initiativer i dag (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Som eksempel har Furesø Kommune understøttet Farum Fjernvarmes indsats for at etablere et geotermisk anlæg, mens Helsingør Kommune har forsøg med varmepumper og har desuden et biogasanlæg (med en rådnetank) ved rensningsanlægget og har planer om næsten total omlægning fra naturgas til biomasse. Andel af fossilfri energi i energiforbruget Kortet nedenfor illustrerer, hvor stor en andel af kommunernes energiforbrug, der stammer fra fossilfri energikilder (VE) inkl. vindmøller, solceller, biomasse, mv. (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Det er Københavns Kommune, hvor den største andel af det samlede energiforbrug stammer fra fossilfri energikilder. I Københavns Kommune kommer langt størstedelen af den fossilfri energi fra biomasse, hvilket bl.a. skyldes, at en del af Amagerværket fyrer med træpiller. 8 BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed, der renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. De udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. 11

13 Kort 2.2: Andelen af kommunernes samlede energiforbrug, der stammer fra fossilfri energikilder (VE) inkl. vindmøller, solceller, biomasse, mv. i de 29 kommuner i hovedstadsregionen, 2014 Kilde: sparenergi.dk/regnskab,

14 Gribskov Herlev Vallensbæk Brøndby Dragør Gentofte Glostrup Hillerød Hørsholm Egedal Halsnæs Hvidovre Rudersdal Rødovre Ishøj Tårnby Frederikssund Ballerup København Frederiksberg Albertslund Furesø Gladsaxe Helsingør Allerød Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Bornholm Fredensborg Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen 2.3 ENERGIEFFEKTIVISERINGER OG ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER, UDSTYR OG ANLÆG Energibesparelser hos slutbrugere Fremme af el- og varmebesparelser for alle slutbrugere er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. Figuren nedenfor viser, hvilke slutbrugere kommunerne i hovedstadsregionen har haft fokus på, hvis de har igangsat initiativer inden for det seneste år, mhp. at fremme el- og varmebesparelser i hhv. enfamiliehuse, flerfamiliebygninger og virksomheder. Af figuren fremgår det, at fem kommuner ikke har igangsat initiativer målrettet slutbrugere inden for det seneste år. Enfamiliehuse Flerfamiliebygninger Virksomheder Figur 2.5: Kommunernes svar på hvilke slutbrugere de har fokus på, hvis de har igangsat initiativer inden for det seneste år, mhp. mhp. at fremme el- og varmebesparelser. Kilde: spørgeskemaundersøgelse, ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energieffektiviseringer i enfamiliehuse f.eks. gennem kampagner, infomateriale eller rådgivning. (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Et eksempel på et initiativ, der er målrettet fremme af el- og varmebesparelser hos slutbrugere er Vækst via Energirenovering ( ), hvor Gate21, Region Hovedstaden og seks kommuner 9 i hovedstadsregionen er involveret. Formålet med projektet er at fremme vækst i energirenoveringer af private boliger ved at motivere boligejere til at efterspørge og gennemføre energirenovering og rådgivning herom, løfte erhvervslivets kompetencer og viden om energirenoveringer samt bidrage med værktøjer til kommunale indsatser over for borgerne. 15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energirenovering af flerfamiliebygninger f.eks. gennem rådgivning, kampagner, infomateriale eller samarbejde med boligforeninger (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). 9 Region Hovedstaden (projektejer), Gate 21 (projektleder), Høje-Taastrup og Fredensborg Kommune (frontløberkommuner), Egedal, Furesø, Albertslund og Ballerup kommuner (følgekommuner). Projektet er åbent for alle regionens kommuner. 13

15 Eksempelvis samarbejder Frederiksberg Kommune med ejer- og andelsboligforeninger om energitjek og hjælp til projekteringsfase. Det indbefatter en første del, som er en håndsrækning, der har fået ejer- og andelsboligforeningerne til at gennemføre de lette energirenoveringer, mens anden del hjælper dem i gang med de mere omkostningstunge energirenoveringer, der ofte kræver et godt overblik og mange beslutninger. 15 ud af 29 kommuner har inden for det seneste år gennemført initiativer mhp. at fremme energibesparelser i virksomheder f.eks. gennem rådgivning og varme- og ventilationstjek (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Som eksempel deltager Fredensborg Kommune i flere projekter, der skal vise virksomhederne, hvilke muligheder de har for at tænke og handle mere grønt samt energi- og ressourcebevidst. Derudover tilbyder kommunen udvalgte virksomheder et energisyn, hvor de gennemgår den enkelte virksomhed for at afdække potentialer for at effektivisere deres energiforbrug. Fremover vil motiverede virksomheder også blive tilbudt et forløb, hvor de implementerer regulær energiledelse i deres virksomhed. Energibesparende tiltag i kommunale bygninger og midler budgetteret til CO2-reduktion Energibesparende tiltag i kommunale bygninger er et område, som majoriteten af kommunerne har fokus på. 27 ud af 29 kommuner har angivet, at de har gennemført og/eller igangværende energibesparende tiltag i kommunale bygninger, mens 23 ud af 29 kommuner har midler budgetteret til CO2-reduktion fra kommunale bygninger (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Eksempelvis er CO2-udledningen fra de kommunale bygninger i Gladsaxe Kommune faldet 54 pct. siden Særlig virkningsfulde tiltag har bl.a. været omlægning fra olie og gas til fjernvarme, energirenoveringer, solceller på rådhuset, solvarme og varmepumper, energieffektive teknologier og ændret belysning. 14

16 Gennemsnit Bornholm Frederikssund Halsnæs Hillerød Hørsholm Rudersdal Vallensbæk Herlev Gentofte Helsingør Gribskov Allerød Frederiksberg Hvidovre Egedal Brøndby Tårnby Dragør Lyngby-Taarbæk Fredensborg Høje-Taastrup Ballerup Ishøj Furesø København Rødovre Glostrup Gladsaxe Albertslund Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen 2.4 OMSTILLING AF TRANSPORTSYSTEMET TIL FOSSILFRIE BRÆNDSLER De kommunale vognparker Figuren nedenfor viser andel køretøjer drevet af fossilfri drivemidler i de kommunale vognparker i juni De 29 kommunerne står samlet set som brugere af en vognpark på køretøjer, hvoraf 446 er eldrevne, 16 er brintdrevne 10 og ét er naturgasdreven (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Det fremgår, at Albertslund og Gladsaxe kommuner har den største andel køretøjer drevet af fossilfri drivemidler i de kommunale vognparker. En forklaring på, at Albertslund Kommune i dag har en stor andel elbiler i deres vognpark er, at Albertslund Kommune i 2013 besluttede, at alle udtjente biler i den kommunale vognpark skal erstattes af elbiler. Den beslutning er blevet fulgt, således at Albertslund Kommune i 2016 har 28 elbiler i deres vognpark. Hvad angår Gladsaxe Kommune har indkøbet af 27 elbiler i 2015 medvirket til, at kommunen i dag har 41 elbiler i deres vognpark. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2.6: Andel køretøjer drevet af fossilfri drivemidler (el, naturgas og brint) i de kommunale vognparker i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Kilde: De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk, juni Infrastrukturudvikling inden for transportområdet til køretøjer drevet af fossilfrie drivemidler Infrastrukturudvikling inden for transportområdet til køretøjer drevet af fossilfrie drivemidler er et indsatsområde i 'Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision'. 23 ud af 29 kommuner har gennemført og/eller igangværende initiativer mhp. at tilvejebringe infrastruktur til køretøjer drevet af fossilfrie drivmidler f.eks. ladestandere og biogastankning (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). I juli 2016 var der samlet 195 offentligt tilgængelige ladestandere i hovedstadsregionen med 739 ladestik/ladeudtag, hvoraf størstedelen af placeret i København (116 ladestandere med 481 ladestik/ladeudtag) og Frederiksberg (21 ladestandere med 72 ladestik/ladeudtag). 10 Det er Københavns Kommune, der står som bruger af det ene naturgasdrevne køretøj og de 16 brintdrevne køretøjer. 15

17 København Frederiksberg Glostrup Gentofte Herlev Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Bornholm Frederikssund Helsingør Hørsholm Hillerød Ballerup Hvidovre Dragør Furesø Fredensborg Albertslund Rudersdal Gladsaxe Allerød Brøndby Egedal Gribskov Halsnæs Ishøj Rødovre Tårnby Vallensbæk Figuren nedenfor viser antallet af offentligt tilgængelige ladestationer pr. indbygger og ladestik pr. indbygger til opladning af elbiler i kommunerne (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Det fremgår, at der er relativt set flest ladestandere og ladestik pr. indbygger i Københavns og Frederiksberg kommuner 11. Både København og Frederiksberg kommuner har opsat mål for udbygning af infrastrukturen til elbiler og har gennemført indsatser for at tilvejebringe infrastruktur til køretøjer drevet af fossilfrie drivemidler. 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0,0000 Ladestik pr. indbygger Ladestationer pr. indbygger Figur 2.7: Antallet af offentligt tilgængelige ladestik pr. indbygger og ladestationer pr. indbygger i kommunerne. til opladning af elbiler i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Kilde: ladekortet.danskelbilalliance.dk, juli Der er ikke et samlet overblik over antal ladestandere og ladestik/ladeudtag ved kommunale ejendomme til brug for de eldrevne køretøjer, som kommuner står som brugere af. Ifølge det regionale elbilsekretariat er antageligvis minimum et ladestik/ladeudtag per el-drevent køretøj, som kommunerne står som bruger af. Dvs. minimum 446 ladestik/ladeudtag til brug for kommunale eldrevne køretøjer i hovedstadsregionen. Samlet estimeres det således, at der er minimum ladestik/ladeudtag til opladning af elbiler i hovedstadsregionen, der enten anvendes af kommunerne selv eller som er til offentlig brug. Krav om brændselsvalg i udbudsmaterialet til kommunernes transportydelser Krav om brændselsvalg i udbudsmaterialet til kommunernes transportydelser er et indsatsområde i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. Figuren nedenfor viser, hvor mange kommuner, der stiller krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelser (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Det fremgår, at 16 ud af 29 kommuner i dag stiller krav om brændselsvalg i udbudsmaterialet til kommunernes transportydelser. Eksempelvis stiller Albertslund Kommune og Gladsaxe Kommune miljøkrav i deres udbud vedrørende indsamling af affald. Der er desuden flere af hovedstadsregionens kommuner, der er med i Miljøstyrelsens 'Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb'. I partnerskabet er der mål på transportområdet, som blandt andet stiller krav til nyindkøb af person- og varebiler. 11 På ladekortet.danskelbilalliance.dk er der et samlet overblik over offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur i hovedstadsregionen på tværs af operatører samt hoteller, supermarkeder og lignende, som tilbyder opladning til elbiler. 16

18 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Det fremgår desuden, at syv kommuner angiver ved ikke til spørgsmålet. Dette resultat kan give anledning til, at de enkelte kommuner gør sig klart, om de i dag stiller krav stiller krav om brændselsvalg i udbudsmaterialet til kommunernes transportydelser, og hvis ikke, at de overvejer en indsats på området. Antal Ja, vores kommune stiller krav om miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelser. Vores kommune har planer om at stille krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelser. Nej, vores kommune stiller ikke krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelser. Ikke relevant for vores kommune. Ved ikke. Figur 2.8: Kommunernes svar på om de stiller krav om brændselsvalg/miljøvalg i udbudsmateriale til kommunernes transportydelser. Kilde: spørgeskemaundersøgelse,

19 2.5 KLIMATILPASNING Antal udpegede risikoområder og igangsatte klimatilpasningsprojekter i risikoområderne Til brug for klimatilpasningsplanen skal kommunerne foretage en risikokortlægning. Det gøres typisk ved at kortlægge oversvømmelsestruede arealer i den enkelte kommune, og i forlængelse heraf vurdere sandsynligheden for, at de enkelte arealer oversvømmes og en kortlægning af konsekvenserne ved oversvømmelser, der sammen udtrykker risikoen 12. Kommunernes beliggenhed og geografi - fx nærhed til vand og lavtliggende områder - har selvsagt stor betydning for antallet af oversvømmelsestruede arealer i de enkelte kommuner, størrelsen på arealerne og risikoen for oversvømmelse. Der er i alt udpeget 218 risikoområder i de 15 kommunale klimatilpasningsplaner (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Det spænder fra ét udpeget risikoområde i Dragør Kommune til 45 risikoområder i Fredensborg Kommune. Det afspejler, at Frederikssund Kommune dels en meget lang kyststrækning ud til Roskilde Fjord og Isefjord, og dels flere store vandløb, og derfor er sårbar overfor både højvandshændelser og kraftigt regnvejr, der kan give oversvømmelser af lavtliggende områder langs både kyst og vandløb 13. Figuren nedenfor viser andelen af de udpegede risikoområder i de enkelte kommuner, hvor der er igangsat klimatilpasningsprojekter og/eller aktiviteter såsom planlægning og procesaktiviteter, kvalificering af datagrundlag og hydrologisk/hydraulisk modellering. Det fremgår, at Dragør og Frederiksberg kommuner har igangsat projekter og/eller aktiviteter i alle de risikoområder, der er udpeget i de enkelte kommuner. Der er dog kun udpeget hhv. ét og tre risikoområder i de to kommuner (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 2.9: Andelen af udpegede risikoområder i de enkelte kommuner, hvor der er igangsat projekter og/eller aktiviteter. Kilde: spørgeskemaundersøgelsen vedr. klimatilpasning, der gennemført i regi af den regionale Task Force for klimatilpasning, foråret Frederikssund Kommunes klimatilpasningsplan,

20 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Planer om at igangsætte projekter/aktiviteter De 15 kommuner har til sammen planer om at igangsætte 244 klimatilpasningsprojekter og/eller aktiviteter 14 og typisk svarer kommunerne, at det bliver inden for det kommende halve eller hele år (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). De klimatilpasningsaktiviteter, som kommunerne hyppigst har gennemført indtil nu, er planlægning og procesaktiviteter, kvalificering af datagrundlag og hydrologisk/hydraulisk modellering. Det afspejler, at mange kommuner endnu er i den indledende fase i forhold til at håndtere risici fra regnvand i de udpegede risikoområder. Senere undersøgelser af kommunernes klimatilpasningsaktiviteter vil vise om typen af igangsatte klimatilpasningsaktiviteter vil ændre karakter. Status på samarbejder med nabokommuner om klimatilpasninger 11 af de 15 kommuner angiver, at de samarbejder med en eller flere af deres nabokommune om klimatilpasning. Tre svarer, at de ikke samarbejder med en eller flere af deres nabokommune om klimatilpasning, mens én svarer ved ikke (for yderligere info se tabel i afsnit i tabelrapporten). Usserød Å-projektet mellem Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm er et godt eksempel på tværkommunal klimatilpasning. Projektet blev lanceret i 2011 omkring Usserød Å mellem kommunerne Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm og deres forsyningsselskaber. Baggrunden for samarbejdet var åens oversvømmelse efter et usædvanligt kraftigt regnskyl i august 2010, der endte med at koste 250 mio. kr. I løbet af foråret 2011 var der både en politisk vision og en strategiplan klar for, hvorledes indsats og samarbejde skulle realiseres Der kan være forskellige fortolkninger fra kommune til kommune af hvad der er projekter og/eller aktiviteter, hvorfor der er store forskelle på antallet af projekter og/eller aktiviteter, som kommunerne angiver de har planer om at igangsætte

21 3. Metode og datagrundlag Data til benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen er indsamlet i perioden maj-oktober 2016 inden for: 1) Aktiviteter og resultater på tværs 2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning 3) Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg 4) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler Der har sideløbende kørt et særskilt projekt vedrørende kommunernes arbejde med klimatilpasning i hovedstadsregionen. Udvalgte resultater herfra er også indarbejdet i det samlede overblik. Forud for selve dataindsamlingen skulle der udvælges relevante og brugbare indikatorer 16 indenfor de fire ovennævnte temaer, som kommunerne benchmarkes på. Arbejdet med at udvælge indikatorerne foretog Oxford Research i tæt samarbejde med Region Hovedstaden, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og Hvidovre Kommune. Indikatorerne beror bl.a. på indsatsområderne i Region Hovedstadens og kommunernes fælles energivision. Indikatorerne er udvalgt ud fra en række kriterier såsom: De skal være relevante for kommuner og region. De skal være målbare. De skal være inden for den kommunale og regionale påvirkningssfære. De skal både dække effekt på den grønne omstilling og reduktion af CO2-udslip fra kommunen som virksomhed og kommunen som geografi. Datagrundlaget til indikatorernes skal være så valid og opdateret som muligt, men samtidig overvejende eksisterende data og analyser. Der er desuden valgt både bløde indikatorer, såsom om der er overblik over et givent område eller planer for, igangværende og/eller gennemførte initiativer inden for et område og hårde indikatorer såsom CO2-udledning for kommunen som virksomhed og som geografi og CO2-udledning fra kommunal transport. Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen bygger derfor på dels på anerkendte dataregistre, dels på Energistyrelsens CO2-beregner, dels på eksisterende analyser og rapporter fra Energi på tværs og dels på en spørgeskemaundersøgelse. 3.1 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE En central del af datagrundlaget er en spørgeskemaundersøgelse med de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Spørgeskemaerne har både haft til formål at indhente kvantitativt data f.eks. vedr. om kommuner har indsatser inden for et område eller ej, herunder af relevans for indsatsområderne i den Fælles Energivision i hovedstadsregionen og kvalitative data, hvor kommunerne har haft mulighed for at beskrive de konkrete indsatser. Der blev udsendt fire spørgeskemaer ét for hvert af de fire områder til hver kommune. Spørgeskemaerne blev dels udsendt i en Word-udgave og dels med et link til den elektroniske version. Kommunerne blev af tre omgange påmindet skriftligt om at besvare spørgeskemaerne efterfulgt at telefonopfølgning til alle kommuner, der ikke havde besvaret spørgeskemaerne. Alle 29 kommuner svarede på de fire spørgeskemaer. I forbindelse 16 Når en udvikling skal måles, for eksempel en reduktion i energiforbrug eller CO2-udslip over tid, skal der defineres nogle indikatorer eller kriterier, der viser, om der har fundet en udviklingsproces sted eller resultaterne indenfor det konkrete område 20

22 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen med nulpunktsmålingen af klimastrategien for hovedstadsregionen i 2014 svarede 26 ud af 29 kommuner på spørgeskemaerne. 3.2 ØVRIG DATAGRUNDLAG Der er blevet indhentet data fra følgende kilder: 1) Aktiviteter og resultater på tværs Energistyrelsens Energi- og CO 2-regnskab (sparenergi.dk/regnskab) anvendt d Energibalancer for de enkelte kommuner fra Energi på tværs, 2015 dn.dk/klimakommuner 2) Omstilling af energisystemet til fossilfri varme- og elforsyning Energistyrelsens Energi- og CO 2-regnskab (sparenergi.dk/regnskab) anvendt d Energibalancer for de enkelte kommuner fra Energi på tværs, ) Energieffektiviseringer og energibesparelser i bygninger, udstyr og anlæg Energistyrelsens Energi- og CO 2-regnskab (sparenergi.dk/regnskab) anvendt d ) Omstilling af transportsystemet til fossilfrie brændsler Energistyrelsens Energi- og CO 2-regnskab (sparenergi.dk/regnskab) anvendt d De Danske Bilimportører/Bilstatistik.dk Ladekortet.danskelbilalliance.dk Supercykeltstier.dk Der har sideløbende kørt et særskilt projekt vedrørende kommunernes arbejde med klimatilpasning i hovedstadsregionen. Udvalgte resultater herfra er også indarbejdet i det samlede overblik. 21

23 22

24 Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR 2000 Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46) at de 23 samarat de samar-

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b Svarfordelinger pop-op-survey Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling, august 2014

Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling, august 2014 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling, august 2014 0 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling, august 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er

Læs mere

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af inddragelse af sygefravær i APV Bilag 1: Tabelrapport Juni, 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Appendiks 1: Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1c Spørgeskemaer Udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet Juni 2016

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling April 2013 Klimastrategi for hovedstadsregionen for nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling April 13 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Eksempler på gode initiativer på klimaområdet blandt hovedstadsregionens

Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Eksempler på gode initiativer på klimaområdet blandt hovedstadsregionens Benchmarking af kommunernes indsats på klimaområdet i hovedstadsregionen Eksempler på gode initiativer på klimaområdet blandt hovedstadsregionens kommuner, oktober 2016 0 Eksempler på gode klimainitiativer

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

EKSISTERENDE PLANER OG MÅLSÆTNINGER

EKSISTERENDE PLANER OG MÅLSÆTNINGER ENERGI PÅ TVÆRS EKSISTERENDE PLANER OG MÅLSÆTNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A049622 DOKUMENTNR. 2 VERSION 1.2 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Det danske samfund står over for en stor omstilling af energisystemet og denne omstilling kommer Frederiksberg til at blive en del

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN Gymnasium/HF/VUC BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling FAGLIGHED

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere