Fremskridt og fællesskab. FOAs vækstudspil. FOA Fag og Arbejde 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremskridt og fællesskab. FOAs vækstudspil. FOA Fag og Arbejde 1"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Fremskridt og fællesskab FOAs vækstudspil FOA Fag og Arbejde 1

2

3 Ny vækst for alle Politiske partier og interesseorganisationer er ved at falde over hinanden med vækstudspil og ideer til, hvordan vi får Danmark tilbage på sporet igen efter finanskrisen. Men de fremlagte vækstforslag fokuserer alle over én kam på løsninger i den private sektor og overser det enorme potentiale, der findes i den offentlige sektor. Den offentlige og private sektor hænger uløseligt sammen. Hvis Danmark bare satser på en stor privat sektor, så vil tingene falde fra hinanden. En dårligere offentlig sektor vil fjerne arbejdskraft fra den private sektor. Hvis ikke man kan få passet sine børn, så passer familien dem jo selv og bidrager ikke til væksten. Fremskridtet kommer ikke, hvis vi bliver ved med kun at satse på de traditionelle økonomiske vækstværktøjer. Det gør det til gengæld, hvis vi også satser på livskvalitet, lighed og tillid. Det skal sammen med økonomisk vækst være grundstenene for fremtidens vækst og fremskridt. En ny vækstpolitik skal tage afsæt i, hvad der kommer alle danskere til gode, og den skal opsætte mål for kommende generationer. Livskvalitet og tillid giver fremskridt Vækst i livskvalitet skal indgå som en indikator for, hvordan fremskridt måles. Målingen af livskvalitet skal ikke erstatte betydningen af økonomisk vækst, men livskvalitet skal tænkes ind som et pejlemærke for fremskridt. Eksistensen af fysiske ressourcer er afgørende for opretholdelsen af en vis levestandard og indkomst og vækst i BNP spiller afgjort en rolle. Men målingen udgør ikke en fyldestgørende indikator for sociale fremskridt. FOA Fag og Arbejde 3

4 En vækstkommission bør tage stilling og komme med forslag til, hvilke betingelser ressourcerne skaber for befolkningens fremtidige livskvalitet. Tillid er også afgørende for fremtidens vækst. I dag bruges mange ressourcer på at udvikle systemer, måle, beregne og kontrollere. Disse ressourcer kunne bruges mere effektivt. Der er behov for en ny måde at tænke ledelse på. Målet er at give ledere og medarbejdere handlerum til deres arbejde og en tro på, at de både kan og vil træffe ansvarsfulde beslutninger. Fra kontrol til tillidsfuld velfærdsledelse. Fremtidens vækst skal bygge på langt større tillid til de offentligt ansatte. Der er behov for at frigøre de menneskelige ressourcer, som eksisterer i den offentlige sektor og motivere medarbejdere til at levere kvalitet frem for et ensidigt fokus på udgifter og dokumentation. Lighed skaber fremskridt Vi har brug for et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder for at bidrage til fremskridt og udvikling. Der findes en stabil sammenhæng mellem lighed og fremskridt i samfund. Samfund med stor økonomisk lighed har fx færre sociale problemer, bedre muligheder for at bryde social arv, højere uddannelsesniveau, mindre kriminalitet og en bedre sundhedstilstand. Lighed skal være en selvstændig målsætning, og den skal tænkes ind i fremtidens vækst. FOA mener, at social og økonomisk lighed skal være grundstenene i fremtidens vækstpolitik, der har fokus på livskvalitet. Offentlig sektor er forudsætningen for vækst Der er i de seneste år opstået den misforståelse, at velfærdsamfundet og især den offentlige sektor ses som en økonomisk byrde for samfun- 4 FOA Fag og Arbejde

5 Værre USA Portugal Indeks over sundhed og sociale problemer Finland Norge Danmark Frankrig Østrig Tyskland Belgien Holland Sverige Grækenland Irland Canada Spanien Schweiz England New Zealand Australien Italien Bedre Japan Lav Ulighed i indkomst Høj Kilde: Richard Wilkinson & Kate Pickett, The Spirit level det. Det forholder sig lige omvendt. Den offentlige sektors opgaveløsning er en forudsætning for ny vækst i det private erhvervsliv. Virksomhederne har brug for skattefinansieret velfærd. For motorveje, for gode pasningsmuligheder til børnene, for en folkeskole af høj kvalitet, for en kompetent erhvervs- og voksenuddannelse, for forskning og innovation på højt niveau, for et effektivt sundhedsvæsen og for en velfungerende ældrepleje. Derfor er det en alt for kortsigtet strategi at spare på de offentlige udgifter. Nulvæksten i det offentlige skal stoppes med det samme. Investeringer i det offentlige kommer mange gange igen og al erfaring viser, at pengene er godt placeret i offentlige investeringer. I 6 ud af 8 år er produktiviteten vokset i den offentlige sektor. Det FOA Fag og Arbejde 5

6 samme gælder i den private sektor. Men produktivitetsvæksten har i gennemsnit været højest i det offentlige 1. Myten om, at den offentlige sektor er træg og ineffektiv kan altså punkteres. Og vi kan roligt satse på øgede offentlige investeringer. Skattelettelserne bør trækkes tilbage og i stedet anvendes til en kickstart af den offentlige sektor. De investeringer, det offentlige i forvejen har tænkt sig at gennemføre, bør fremrykkes. Investeringer i udviklingen af en dynamisk offentlig sektor skal være grundlaget for ny vækst. Offentlige investeringer skaber flest job Havde regeringen valgt at investere de penge den har brugt på skattelettelser hvert år i offentlige investeringer, så kunne det have generet mellem jobs alene i 2010, eller rene offentlige jobs. Skattelettelserne giver i stedet omkring jobs. Kilde: FOAs beregning på baggrund af AE s modelberegninger FOA ønsker et opgør med den gængse opfattelse af, at konkurrenceudsættelse af serviceydelser pr. automatik er en fordel. Der skal ikke længere være et mål om, at en vis procentdel af den offentlige sektor skal konkurrenceudsættes. Det skal i stedet være op til kommunen selv at beslutte, hvordan opgaven skal løses. Det er ikke rimeligt at konkurrere på løn, arbejdsvilkår og faglighed. Uanset om det er offentlig eller privat, så skal der være fokus på kerneopgaverne, medarbejdere og borgere. Hvis der både er private og offentlige leverandører til at løse opgaver, som for eksempel hjemmeplejen, så skal det være på lige vilkår. Det vil Tjenesteydende markedsmæssige erhverv sammenlignet med offentlige erhverv. 6 FOA Fag og Arbejde

7 sige, at de offentlige leverandører for eksempel også skal have mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser, hvis de private har den mulighed. FOAs forslag til fremskridt og vækst Det nuværende syn på vækst er for snævert defineret. Vi skal i stedet se vækst i en bredere forstand, så vi ser på livskvalitet, lighed og tillid sammen med økonomisk vækst. FOA foreslår derfor: n National vækstkommission Der skal nedsættes en national vækstkommission, der bygger på nye og bredere principper for målingen af fremskridt i Danmark. Vækstkommissionen skal fokusere på disse forhold: n Betydningen af fremskridt og livskvalitet i forhold til økonomisk vækst n Udvikling af helhedsindikatorer for velstand, der inddrager både økonomiske, sociale og økologiske kriterier n Forholdet mellem vækst, ressourceforbrug og tekniske fremskridt n Bæredygtig og miljørigtig udvikling n Fokus på arbejdsmiljø, forbrugeradfærd og livsstil n Udviklingen af velfærd på verdensmarkedet kan vores velfærd afsættes andre steder i verden? Der er nogle oplagte værktøjer, der kan bruges, når der skal skabes ny vækst. Et fleksibelt arbejdsmarked er fx afgørende for vækst. Og investeringer i et godt arbejdsmiljø giver også vækst samtidig med at det bidrager til at holde medarbejderne i form til flere år på arbejdsmarkedet. FOA Fag og Arbejde 7

8 Det fleksible arbejdsmarked Arbejdsmarkedet er ikke fleksibelt nok og matcher ikke de nuværende og fremtidige behov for beskæftigelse. Der er behov for, at ansatte i langt højere grad selv kan bestemme over deres arbejdstid både på kort og lang sigt, og der er behov for at gøre det meget mere attraktivt for de ældre medarbejdere at blive længere på arbejdsmarkedet. FOA foreslår derfor: n En arbejdstidsreform Der bør gennemføres en arbejdstidsreform, som giver medarbejderne langt større indflydelse på arbejdstiden, komme- og gåtider og større fleksibilitet for den enkelte. Samtidig skal der indføres en reel ret til fuld tid, og arbejdsgiverne skal forpligtes til i højere grad at slå flere stillinger op på fuld tid. n En tilbagetrækningsreform Der bør gennemføres en tilbagetrækningsreform, som blandt andet indeholder seniorjobs med mindre arbejdsbelastning og uden tab af pensionsrettigheder. Det skal være muligt at trække sig tilbage på en mere fleksibel måde end i dag, og der skal indføres flere seniorordninger. n En ledelses- og indflydelsesreform Der skal være større plads til de ansattes faglige skøn. De ansatte skal have større mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet og drøfte det med borgerne. Der bør indføres en årlig kontrol- og dokumentationsdrøftelse i MED-udvalgene under overskriften forsvar eller fjern. Er der nogle unødvendige procedurer, så skal de kunne fjernes, hvis de ikke kan forsvares. n Flere indvandrere på arbejdsmarkedet Den offentlige sektor bør afspejle samfundet og bør derfor have lige så stor en andel indvandrere, som der er i samfundet. Der bør sættes et mål op for flere indvandrere på arbejdsmarkedet hvert år. 8 FOA Fag og Arbejde

9 Et fleksibelt arbejdsliv Det er lettere at få hverdagen til at gå op, hvis man som ansat har indflydelse på, hvornår man møder, og hvornår man får fri. 17 procent af FOAs medlemmer siger, at en mere fleksibel arbejdstid kunne få dem til at arbejde flere timer. Kilde: FOA, nov Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid. Uddannelse giver vækst Danmark skal konkurrere på viden, kvalitet og udvikling. Fremtidens arbejdsmarked får brug for flere med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelse bidrager til livskvalitet for den enkelte, ligesom det bidrager til vækst og velstand i samfundet. FOA foreslår derfor: n Alle unge skal sikres en erhvervskompetencegivende uddannelse Der skal oprettes det nødvendige antal praktikpladser og en tilstrækkelig dimensionering på erhvervsuddannelserne til de offentlige velfærdsområder. n Voksne ufaglærte skal kunne blive faglærte Voksne ufaglærte skal kunne uddannes til faglært niveau med hensynstagen til deres aktuelle kompetencer. Adgangen til voksenelevløn for elever over 25 år skal lettes ved at kravet om et års relevant beskæftigelse fjernes. n Alle skal kunne efter- og videreuddanne sig MUS-samtaler skal afholdes årligt og de skal danne rammen om skriftlige aftaler om kompetenceudvikling. En kompetenceudviklingsplan skal mindst indeholde en uddannelsesaktivitet årligt. FOA Fag og Arbejde 9

10 n Vilkårene for deltagelse i efter- og videreuddannelse skal forbedres VEU-godtgørelsessatserne skal bringes tilbage til det tidligere niveau svarende til højeste dagpengesats og støtteperioden for SVU til videregående voksen- og efteruddannelse skal forlænges fra de nu reducerede 40 uger til minimum 52 uger og for almen voksenuddannelse sættes tiden op til minimum 80 uger. Uddannelse betaler sig Erhvervsuddannede tjener over et helt liv i gennemsnit næsten 2,5 millioner kroner mere hjem til samfundet end ufaglærte selv når omkostningerne til uddannelsen er trukket fra. Medarbejdere skaber velfærdsinnovation Medarbejderne i den offentlige sektor skal være med til at udvikle nye arbejdsgange og smartere teknologiske løsninger. De fleste og bedste ideer til løsninger af hverdagens problemer kommer fra dem, der har problemerne tæt inde på kroppen altså medarbejderne. Det bør ske i et tættere samarbejde med producenterne. FOA foreslår derfor: n Medarbejderens muligheder for at deltage i innovation skal styrkes MED-strukturen kan anvendes som innovationsafsæt. Medarbejdere med speciel interesse for innovation og udvikling kan få en særlig rolle med at opsamle gode ideer og erfaringer fra kollegerne. n Der skal etableres en national innovationsbank og idéklinikker Innovationsbanken skal hjælpe private virksomheder og offentlige ar- 10 FOA Fag og Arbejde

11 bejdspladser med at finde hinanden i et samarbejde omkring udvikling af velfærdsteknologier. Der bør etableres idéklinikker på større arbejdspladser som på Aalborg sygehus. Der skal generelt etableres ligeværdige samarbejder mellem private virksomheder og offentlige arbejdspladser. Idéklinikken og testcenter Idéklinikken på Aalborg sygehus arbejder ud fra medarbejderens ideer omkring opfindelser eller løsning på problemer. Idéklinikken kobler en eventuel samarbejdspartner på. I Region Syddanmark kan medarbejdere skrive deres gode ideer til nye arbejdsgange og teknologier på hjemmesiden hvor et panel vurderer forslagene. Og på centret for brugerdreven innovation, G10, kan medarbejdere og borgere afprøve nye ideer og arbejdsgange, inden de føres ud i livet. Sygdomsforebyggelse betaler sig I Danmark lever vi ikke lige så længe som i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og sundheden er ulige fordelt i Danmark. Dem, der tjener bedst og har den længste uddannelse, lever længere og overlever længere efter sygdomsforløb end dem med den laveste indkomst og de korteste uddannelser. Sygdom og sygefravær koster Danmark dyrt i tabte arbejdstimer, forsørgelse og behandling. Men det rammer også den enkeltes livskvalitet. Og det er med til at skabe ulighed i samfundet. En ulighed der svækker mulighederne for vækst og velfærd. FOA Fag og Arbejde 11

12 FOA foreslår derfor: n Sund mad i dagtilbud, på skoler og til ældre og syge Der skal arbejdes på at udvikle sund mad til dagtilbud, skoler, ældre, syge også for personalet og i kantiner. Der skal være gratis madordninger i daginstitutioner og folkeskoler. n Mere motion til alle Der skal indføres en times motion i skolen hver dag og der skal være sundhedsformidlere på arbejdspladserne. n Helbredstjek til udsatte Der skal sættes ind med målrettede helbredstjek af udsatte personer på arbejdsmarkedet og i samfundet. n Mere forebyggelse Kommunerne skal have et større økonomisk ansvar og dermed incitament til at gøre noget for sundheden lokalt. Der skal omprioriteres midler til forebyggelse, så kommunerne får et større økonomisk ansvar. Forebyggelse betaler sig Det har Sundhedsprojekt Ebeltoft blandt andet vist. I en årrække fik en gruppe borgere i Ebeltoft tilbudt en helbredssamtale og en helbredsundersøgelse med fokus på motion, kost mv. En undersøgelse har dokumenteret, at det har givet længere levetid til dem der fik samtale og undersøgelse. Og samtidig blev udgiften til samtalen og undersøgelsen opvejet af færre udgifter til sundhed og mindre sygefravær. Kilde: Sundhedsprojekt Ebeltoft og Dansk Sundhedsinstitut (DSI) 12 FOA Fag og Arbejde

13 Et godt arbejdsmiljø giver vækst Både samfunds-, virksomhedsøkonomisk og menneskeligt har vi ikke råd til at lade være med at investere i arbejdsmiljø. Et dårligt arbejdsmiljø er nemlig dyrt. Dårligt arbejdsmiljø giver højere sygefravær og flere arbejdsskader og erhvervssygdomme. Derfor kan forbedringer i arbejdsmiljøet skabe mere vækst både økonomisk og med hensyn til livskvalitet. FOA foreslår derfor: n Arbejdsmiljøregnskaber som et ledelsesværktøj Der bør udarbejdes et lettilgængeligt værktøj til arbejdsmiljøregnskaber. Topledelsen og økonomer bør efteruddannes i arbejdsmiljøøkonomi. Og der bør stilles krav om inddragelse af arbejdsmiljøøkonomiske beregninger i MED-systemers arbejde. n Styrk ledernes arbejdsmiljøviden Der bør arbejdes med at oprette kompetencegivende efteruddannelse for ledere og andre medarbejdergrupper i bl.a. fysisk og psykisk arbejdsmiljø, social kapital og arbejdsmiljøøkonomi. n Skab nem adgang til kvalificeret arbejdsmiljørådgivning Der bør etableres lokale/regionale centre, som matcher virksomhedernes behov for arbejdsmiljøvejledning og rådgivning samt rådgivning om tilbagevenden til arbejdet. n Arbejdsmiljø skal indgå i alle uddannelser Arbejdsmiljø og undervisningsmiljø skal indgå i alle uddannelser. n Arbejdsmiljøet skal blandt andet forbedres med velfærdsteknologi Velfærdsteknologi, jobudvidelse og jobvariation, og øget adgang til efteruddannelse og opkvalificering er flere af de oplagte muligheder for at reducere uligheden i sundheden. FOA Fag og Arbejde 13

14 Godt arbejdsmiljø betaler sig Et plejecenter i København har nedbragt personalets sygefravær fra godt 15 dage om året til knapt 3 dage. Midlet var ændringer i arbejdsmiljøet. En større kulturændring har flyttet fokus, så alle medarbejdere i dag har mere ansvar og større fleksibilitet. Tillid og anerkendelse er blevet centrale begreber. Arbejdsglæden er vokset, og personalet og beboere oplever i dag færre konflikter. Grøn energi giver vækst I et samfund med fokus på vækst er det vigtigt, at vi sørger for, at de nye fremskridt sker på en bæredygtig måde, så vi ikke trækker tæppet væk under os selv i vores stræben efter et bedre liv. Mange ting kan gøres smartere, så vi samtidig skåner miljøet. De bedste investeringer, der er sket i lang tid, er sket inden for miljøområdet. Det betaler sig både at tænke på miljøet og økonomien. Og medarbejderne har ideerne til, hvordan man kan spare på energien. FOA foreslår derfor: n Klimapakke Der bør oprettes en Klimapakke, der giver mulighed for, at offentlige institutioner kan låne til klimavenlig renovering af bygninger med eksempelvis tilbagebetaling afstemt i forhold til CO 2 -besparelser og besparelser til lavere energiforbrug. Og der bør være statstilskud til energirigtige løsninger. Der bør indføres krav om energi- og miljøvurderinger ved renoveringer og udskiftninger i offentlige bygninger. n Medarbejdere og brugere skal inddrages ved alle renoveringer Brugere og medarbejdere skal inddrages, når der skal ændres i den 14 FOA Fag og Arbejde

15 offentlige bygningsmasse. Det skal ske for at sikre brugervenlige klimaløsninger. n Uddannelse a la klimaguide for øvrige medlemsgrupper Der bør udvikles uddannelse for offentligt ansatte, så alle har viden om, hvordan man kan påvirke energiforbruget i sit daglige arbejde. n Kollektiv trafik Spildtid på motorveje skal omsættes til prisnedslag på kollektiv trafik til gavn for miljøet. Investeringer i udbygning af kollektiv trafik vil ikke kun gavne ift. nedbringelse af CO 2 -udslip det vil også betyde, at langt færre timer spildes på at holde i kø. Sparede på varmeregningen Under en renovering af en skoles varmeanlæg fra damp til almindelig fjernvarme, benyttede skolen og den tekniske ejendomsleder lejligheden til at tænke grøn besparelse. Skolen valgte at forsøge at udnytte deres returvarme maksimalt inden for deres eget anlæg. Skolens tekniske ejendomsleder vurderer, at skolen har sparet omkring 20 procent på varmeregningen. FOA Fag og Arbejde 15

16 Staunings Plads København V Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Kasper Manniche og Anne Mejer Layout: Girafisk Korrektur: Pjec1heden Tryk: FOAs Trykkeri 16 FOA Fag og Arbejde Tlf.:

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Social- og Sundhedssektorens konkrete sektorrettede forslag

Social- og Sundhedssektorens konkrete sektorrettede forslag Social- og Sundhedssektorens konkrete sektorrettede forslag Sektoren foreslår, at arbejdsgiverne skal spille en større integrativ rolle, når det gælder job med offentlige tilskud. Inklusion og integration

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem?

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Handelsgymnasiet, København Nord 28. September 2015 Ved Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www.ae.dk acebook Baggrund 1988 1991 Student Frederiksborg Gymnasium,

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

En offentlig sektor i verdensklasse

En offentlig sektor i verdensklasse En offentlig sektor i verdensklasse Forord har gennem mange år opbygget et godt og trygt velfærdssamfund. Det har været med til at gøre til et af verdens rigeste lande, samtidig med at vi har et af de

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst midt- og vestjylland i Udvikling Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 5 vækst i Midt-Vestjylland og i danmark 10 Danmark som udviklingsland 14 Velstand og udvikling 16 midt-vestjylland i udvikling SIDE

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser

Danmarks Bedste Arbejdspladser Danmarks Bedste Arbejdspladser Kim Møller Great Place to Work Institute 1. februar 2007 Baggrund og historie Argentina Belgien Brasilien Canada Chile Colombia Danmark Ecuador England Finland Frankrig Grækenland

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere