9 gode tiltag Få gang i tidlig indsats og fast track med gode erfaringer fra ni kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 gode tiltag Få gang i tidlig indsats og fast track med gode erfaringer fra ni kommuner"

Transkript

1 9 gode tiltag Få gang i tidlig indsats og fast track med gode erfaringer fra ni kommuner

2 9 gode tiltag Forord Forord I efteråret 2015 gennemførte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sammen med Deloitte et projekt til understøttelse af fast track og tidlig indsats overfor sygemeldte borgere. Projektet udmøntede sig i en række konkrete redskaber til brug for fast track og tidlig indsats i kommunerne. Som opfølgning på projektet i 2015 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bedt Deloitte udarbejde denne casesamling, der beskriver, hvordan ni kommuner konkret arbejder med fast track og tidlig indsats. Casesamlingen har til formål at give kommunerne inspiration til, hvordan brugen af fast track og tidlig indsats kan tilrettelægges. Alle cases er hentet fra kommuner rundt om i landet, der har gode erfaringer på området, og som hver især har udviklet inspirerende tilgange til den tidlige indsats. Tilsammen dækker de ni cases et bredt spekter af fokusområder indenfor arbejdet med tidlig indsats og fastholdelse af sygemeldte borgere. Casesamlingen indeholder konkrete tiltag til: Samarbejde med virksomheder, lægehuse og kommunerne som arbejdsgivere Cases: Frederikssund, Vordingborg og Varde Kommune Samtaleteknik til rundbords- og borgersamtaler Cases: Helsingør og Lyngby-Taarbæk Kommune Arbejdsgange og strukturering af fastholdelsesteam Cases: Hjørring og Kolding Kommune Oplysningskampagne blandt kommunale ledere og virksomheder Case: Stevns Kommune Tværfaglighed i den tidlige indsats Case: Roskilde Kommune Alle cases er bygget sådan op, at man let kan danne sig et overblik over, hvordan tiltaget fungerer, og hvilke fordele man kan drage af tiltaget. Nogle af ideerne kan tages i brug med det samme, mens andre er inspiration til, hvordan den tidlige indsats mere overordnet kan tilrettelægges. God læselyst!

3 9 gode tiltag Få gang i tidlig indsats og fast track med gode erfaringer fra ni kommuner Værktøj til fast track Virksomhedsnetværk og lægesamarbejde Samarbejde med kommunens personaleafdeling Fem praktiske værktøjer, der understøtter en ny tilgang til sygefravær Frederikssund Kommune Veje til at etablere samarbejde med virksomheder og læger, der virker Vordingborg Kommune Om at skabe et tæt samarbejde med kommunens personaleafdeling Varde Kommune Mål for rundbordssamtalen Empowerment Indsats fra uge 1 Tre mål, der kan sikre et brugbart resultat af en fastholdelsessamtale Om at understøtte en sygemeldt borgers motivation til fastholdelse Når tværgående samarbejde sikrer en indsats allerede fra uge 1 Helsingør Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Hjørring Kommune Fastholdelsestelefonen En let måde at give arbejdsgivere god og hurtig betjening hver dag, hele dagen Lederfokus En simpel metode til at få kontakt med det vigtige niveau af teamledere Tværfaglighed Om at inddrage tværfagligt personale i den tidlige indsats Kolding Kommune Stevns Kommune Roskilde Kommune

4 Case Værktøjer til fast track Værktøjer til fast track Ved hjælp af en række konkrete værktøjer, der understøtter brugen af fast track, har fastholdelsesteamet i Frederikssund Kommune arbejdet på at skabe praksisændring på kommunens egne arbejdspladser. Ideen I Frederikssund Kommune har implementeringen af en række værktøjer været med til at skabe en ny praksis for håndteringen af sygefravær på kommunens arbejdspladser. Værktøjerne virker ved at gøre det let for de lokale ledere at indstille til fast track og løbende følge op på den tidlige indsats. Udover at være en lavpraktisk hjælp til for eksempel sygefraværssamtale og kontakt ved langvarig sygdom understøtter værktøjerne en mere bred dialog om sygefravær på arbejdspladsen, der er med til at skabe større villighed til at inddrage jobcentret som medspiller under sygefraværet. Jobcentrets fastholdelsesteam understøtter brugen af værktøjerne ved blandt andet at invitere sig selv ud på de kommunale arbejdspladser for at drøfte handlemuligheder med arbejdsgiver og medarbejder. Sådan gør vi Udviklingen af værktøjerne er foretaget i regi af et projekt om udvikling af fast track, der er gennemført af Frederikssund Kommune i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Deloitte. Værktøjerne er tilgængelige for alle kommuner på styrelsens hjemmeside og inkluderer: - Personaleadministrativ vejledning. En letlæselig guide til, hvad en leder skal gøre for at bruge fast track. - Skabelon til sygefraværssamtalen. Skabelonen giver input til, hvad samtalen kan handle om, og giver lederen mulighed for let at dokumentere samtalen og eventuelle aftaler. - Skabelon til indstilling til fast track. Skabelonen kan bruges direkte i en og gør det let for lederen at indstille til fast track. - Kontaktnotat ved langvarig sygdom. Notatet er en skabelon til den opfølgende kontakt til medarbejderen og skal lette arbejdet med at strukturere og dokumentere kontakten. - Beskrivelse af arbejdsgange. En fuld beskrivelse af de arbejdsgange, der skal til for at anvende fast track. Tilsammen gør værktøjerne det nemmere for de lokale ledere at indføre nye arbejdsgange, hvor der reageres tidligt på sygefravær. Ved at skabe grundlag for en ændret praksis på området skubber værktøjerne til kulturen blandt ledere og medarbejdere. Det bliver tydeligere for arbejdspladsen, hvorfor det er en fordel at inddrage jobcentret, også før sager bliver til en sygedagpengesag ved arbejdsgiverperiodens udløb.

5 Case Værktøjer til fast track Det har vi opnået Frederikssund Kommune peger på, at anvendelsen af værktøjerne støtter lederne i brugen af fast track på kommunens arbejdspladser, og at værktøjerne har givet et øget fokus på tidlig indsats og ført til flere henvendelser fra de lokale ledere. Værktøjerne har også været med til at skabe en mere klar opfattelse i kommunen af, at jobcentret har en relevant og vigtig rolle tidligt i et sygefraværsforløb. Værktøjerne har i den forbindelse givet anledning til et tættere samarbejde mellem jobcentret, personaleafdelingen og de decentrale ledere. Det har vi lært Frederikssund Jobcenter påpeger, at der kan være en opfattelse på arbejdspladserne af, at jobcentret ikke skal blande sig i sygefravær, hvilket kan være en udfordring for udbredelsen af tidlig indsats. En stor del af arbejdet med at udbrede fast track og tidlig indsats er derfor at give medarbejdere og ledere en ny ide om, hvad jobcentret kan. Jobcentret har blandt andet arbejdet tæt sammen med både tillidsrepræsentanter og kommunens personaleafdeling i forbindelse med projektet. Samtidig samarbejder jobcentret med personaleafdelingen om undervisning af kommunens ledere i håndteringen af sygfravær. Frederikssund Jobcenter har desuden lagt vægt på, at fast track er en ledelsesopgave, og vurderer ikke, at fast track kommer i gang uden ledernes initiativ og opmærksomhed. Den information, der gives i Frederikssund Kommune fokuserer derfor ikke alene på fordelene, men også på ansvar og initiativ. Her er det en fordel, at værktøjerne konkret støtter ledernes daglige opgaver i forbindelse med sygdom. Kontaktperson i kommunen Martin Krogh Andersen Tlf.nr: Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon til indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte.

6 Case Virksomhedsnetværk og lægesamarbejde Virksomhedsnetværk og lægesamarbejde Tidlig indsats kræver et velfungerende samarbejde mellem de aktører, borgeren møder. I Vordingborg Kommune har to projekter fremmet samarbejdet med læger og virksomheder og ført til øget brug af tidlig indsats. Ideen Et velfungerende og gensidigt samarbejde med læger og virksomheder er blevet endnu mere relevant for jobcentrene med målet om en stærkere tidlig indsats overfor sygemeldte borgere. Vordingborg Kommune valgte derfor i 2015 at sætte to projekter i gang, der har til formål at styrke disse samarbejder. Det ene projekt har til formål at fremme jobcentrets indblik i virksomhedernes behov for dermed at styrke samarbejdet med erhvervslivet. Projektets omdrejningspunkt er et netværk af fire private og fem offentlige arbejdsgivere i kommunen, der mødes en gang i kvartalet og drøfter jobcentrets muligheder for at give den bedste service til virksomhederne i forbindelse med sygemeldinger. Det andet projekt er gennemført sammen med et lægehus i kommunen. Formålet er at opnå en tidlig kontakt med relevante borgere i risiko for sygemelding og at opnå en større grad af fælles sprog med lægerne. Lægerne kan således sætte patienter med risiko for sygemelding i kontakt med jobcentret med henblik på en tidlig indsats, hvis patienten ønsker det. Hvis borgeren siger ja, sættes et møde op i lægehuset mellem borger, læge og jobcenter. Sådan gør vi Virksomhedsnetværket har været i gang siden april Projektet gennemføres af en projektleder i samarbejde med kommunens fastholdelseskonsulent. Netværket holder møde med jobcentret en gang i kvartalet af cirka to timers varighed. Dagsordenen til møderne tager udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og behov, og jobcentret har på den måde fået indblik i og kendskab til virksomhedernes behov i forbindelse med sygefravær. Jobcentret har fortalt om lovgivning og tilbud, hvilket har givet virksomhederne indsigt i og viden om de muligheder, der kan anvendes til at fastholde medarbejdere. Virksomhederne i netværket blev rekrutteret med udgangspunkt i et åbent hus-arrangement i jobcentret, hvor den nye fast track-ordning blev introduceret. Ved arrangementet blev muligheden for at deltage i netværket tilbudt til virksomhederne, og resultat blev, at ni virksomheder i dag er med i netværket. Samarbejdsprojektet med lægehuset forløber parallelt med netværksprojektet. Ideen er at få tidlig kontakt med borgere, der kan have glæde af fastholdelsestiltag. Konkret foregår samarbejdet sådan, at lægerne og jobcentret holder et møde hver tredje uge. Her medbringer lægerne en oversigt over patienter, som de mener kan have brug for tidlig indsats eller vejledning fra jobcentret. Alle patienter har givet lægen accept til, at de må drøfte den enkeltes situation med jobcentret. Mødet tager cirka to timer, og der tales om cirka patienter/sygemeldte borgere per møde. På mødet afklares borgerens arbejdssituation, og borgeren tilbydes en indsats, hvis det er relevant. Indsatsen iværksættes umiddelbart efter mødet.

7 Case Virksomhedsnetværk og lægesamarbejde Det har vi opnået Vordingborg Kommune peger på, at der er opnået flere fordele ved projekterne. For det første har virksomhederne i netværket fået grundlæggende viden om mulighederne i et styrket samarbejde med jobcentret. Gennem netværket er det desuden lykkedes at viderebringe budskabet om jobcentrets arbejde til kommunens erhvervsliv. Det har samlet set haft en effekt i forhold til kendskab til og anvendelse af den tidlige indsats i forhold til at fastholde medarbejdere. For det andet har jobcentret fået større indblik i virksomhedernes behov for oplysning, og kommunikationsvejen mellem jobcentret og arbejdsgiverne er gjort tydelig. Netværksdeltagerne har således fået en kontaktperson i jobcentret. Vordingborg Kommune vurderer, at projektet med lægehuset i høj grad har bidraget til at skabe et fælles sprog mellem jobcentret og lægerne. Det er blandt andet opnået igennem drøftelse af borgernes situation og samtale om at finde fælles løsninger for borgerne. Det betyder, at jobcentret har mulighed for at tilbyde vejledning og tidlig indsats til borgere, der har behov for det, hvilket kan forebygge sygemelding. I forbindelse med sygemelding har jobcentret mulighed for at starte tidlig opfølgning (fast track). Det har vi lært Vordingborg Kommune mener, at formidling og oplysning er centrale elementer til at få tidlig indsats og fast track til at lykkes, og det er oplevelsen, at der er fordele ved at arbejde i netværk og få relationer til samarbejdspartnere, der kan bidrage med input til, hvad der virker set fra deres synsvinkel. Det har givet et nyt fællesskab og en gensidig forståelse af hinandens arbejde og af samarbejdet generelt. Konkret har jobcentret anvendt virksomhedsnetværkets input i nye foldere om tidlig indsats målrettet virksomheder og borgere. Eksempel fra kommunen En kvinde har konsulteret sin læge flere gange. Lægen vurderer, at der er risiko for, at kvinden ender med at blive sygemeldt på grund af stress, hvis ikke der sættes ind med tiltag. Lægen orienterer om sit samarbejde med jobcentret, og kvinden giver samtykke til, at lægen må drøfte hendes situation på deres næste møde. Kort efter mødet etablerer jobcentret kontakt først til kvinden og dernæst arbejdsgiveren. Med udgangspunkt i samtalerne tilbydes kvinden blandt andet at deltage i tilbud i jobcentret et forløb, hvor der arbejdes med stresshåndtering. Kvinden undgår sygemelding. Lægen får tilbagemelding om indsatsen. Kontaktperson i kommunen Susanne Birksteen Tlf.nr: / Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon til indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte.

8 Case Samarbejde med personaleafdelingen Samarbejde med kommunens personaleafdeling I Varde Kommune har jobcentret sat ekstra ressourcer af til den tidlige indsats overfor kommunens egne ansatte. Særligt kommunens personaleafdeling er blevet en vigtig samarbejdspartner. Ideen Varde Kommune er den største arbejdsplads i Varde. Med cirka løbende sygemeldinger fra ansatte i kommunen udgør de kommunale medarbejdere en markant del af jobcentrets sygedagpengesager. Derfor har jobcentret valgt at tilbyde en særlig tidlig indsats til denne målgruppe. Den tidlige indsats betyder, at jobcentrets team kan rykke ud med kort varsel, når en kommunal arbejdsgiver henvender sig om en syg medarbejder. Henvendelsen sker til en direkte kontaktperson i jobcentret. Samme dag som henvendelsen kommer, kontaktes borgeren af jobcentret, og indenfor en uge afholdes en rundbordssamtale. Under rundbordssamtalen bliver medarbejder, arbejdsgiver og jobcenter enige om en plan for tilbagevenden til arbejdet. Sådan gør vi At kunne deltage i møder med kort varsel og tage ud i virksomheder til rundbordssamtaler kræver fleksibilitet og tid. For at opnå den rette indsats har jobcentret derfor valgt at ansætte tre rådgivere, der kun behandler sygemeldinger fra kommunen. De tre rådgivere har cirka samme antal sager som timer om ugen, det vil sige 37 sager til en fuldtidsansat. Det svarer til omkring procent færre sager end de øvrige sagsbehandlere på sygedagpengeområdet i kommunen. Outlookkalender og booke et møde med en rådgiver uden at ringe først. Et andet vigtigt element, der understøtter den tidlige indsats, er jobcentrets samarbejde med kommunens personaleafdeling. Samarbejdet koordineres gennem en styregruppe for den tidlige indsats, der består af repræsentanter fra jobcenter og personaleafdeling. I styregruppen koordineres den kommunale sygefraværspolitik med jobcentrets indsats. Samarbejdet opleves at have stor betydning for den konkrete sagsbehandling. Dét at indsatsen er koordineret, gør det lettere at finde løsninger, for eksempel omplacering, praktik, løntilskud eller delvis raskmelding. Rådgivernes faste samarbejde med kommunale arbejdspladser betyder også, at de lærer personaleafdelingens medarbejdere at kende. Det giver et stærkere samarbejde, hvor personaleafdelingen får stadig større kendskab til jobcentrets kompetencer og tilbud. Som en del af arbejdet med at oprette en tidlig indsats kører jobcentret en løbende oplysningskampagne. Det sker gennem personaleafdelingen, der henviser afdelingsledere til jobcentret, når de ser en relevant sag. Men jobcentret har også selv deltaget over tre omgange i lederfora i kommunen, hvor de har fortalt om mulighederne ved en tidlig indsats. Den mindre sagsstamme giver rådgiverne mulighed for at planlægge fleksibelt og for at tage tid ud til at deltage i rundbordssamtaler. Fleksibiliteten betyder også, at kommunen som del af samarbejdet med arbejdspladserne har kunnet tilknytte faste rådgivere til særligt de store arbejdspladser. Således kan store skoler for eksempel selv gå ind i kommunens fælles

9 Case Samarbejde med personaleafdelingen Det har vi opnået Med prioriteringen af indsatsen overfor kommunens medarbejdere har jobcentret i Varde Kommune konkret kunnet hæve serviceniveauet for denne gruppe. Der bliver således holdt rundbordssamtaler i alle relevante sager, og rådgiverne har mulighed for at reagere fleksibelt og hurtigt på henvendelser. I kombination med samarbejdet med personaleafdelingen har prioriteringen hævet andelen af virksomhedsrettede indsatser og delvise raskmeldinger markant blandt kommunens medarbejdere. Mens andelen lå på procent inden indsatsens opstart, er nu cirka 50 procent af de kommunale medarbejdere tilknyttet egen arbejdsplads under sygmeldingen gennem praktik eller delvis raskmelding. Erfaringerne viser, at det ikke er alle lokale arbejdspladser, der fra starten kan se ideen med at samarbejde med jobcentret. Derfor er oplysningskampagnen og samarbejdet med personaleafdelingen vigtige elementer. Når den tidlige indsats ikke bare er jobcentrets agenda, men en del af kommunens sygefraværspolitik, er det lettere at nå ud til alle kommunens virksomheder. Kontaktperson i kommunen Lilian Hinsch Tlf.nr Det har vi lært Varde Kommune peger på, at erfaringerne fra samarbejdet med kommunen har affødt en række andre samarbejder i Varde. Man har således kunnet bruge modellen med en tidlig, fleksibel indsats og direkte kontaktperson i forhold til andre store private og offentlige virksomheder i kommunen, for eksempel sygehuse og produktionsvirksomheder. Kommunen ønsker nu at udvide indsatsen til en endnu større kreds. Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon til indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte.

10 Case Mål for rundbordssamtalen Mål for rundbordssamtalen Et væsenligt punkt i tidlige indsatser og fastholdelse er rundbordssamtalen mellem arbejdsgiver, medarbejder og fastholdelseskonsulent. I Helsingør Kommune styres samtalen med tre simple og hjælpsomme mål. Ideen Når en fastholdelseskonsulent kontaktes af en privat eller offentligt arbejdsgiver eller sagsbehandler i Helsingør Kommune planlægges et møde indenfor 48 timer. Ideen er, at fastholdelseskonsulenten skal støtte arbejdsgiver og medarbejder i at finde et fælles afsæt for, at medarbejderen kan vende tilbage til eller fastholdes i sit job. Fastholdelseskonsulenten har tre klare mål med mødet, der præsenteres for delta-gerne ved mødets start. Det første mål er at skabe en fælles opfattelse af situationen. Fastholdelseskonsulenten bruger en trappemodel til formålet. Hvis arbejdsgiver og medarbejder ikke placerer medarbejderen ens på trappen, er det tegn på, at parterne har brug for at opnå en fælles forståelse af situationen. Det andet mål er, at der skal være en plan for tilbagevenden. Hvis der er enighed om situationens karakter, er det også muligt at blive enige om, hvordan medarbejderen over tid kan komme tilbage på arbejde eller opnå fastholdelse. Det tredje mål er, at der skal indgås en aftale om det videre forløb. For at sikre, at sagen ikke går i stå, skal det, når mødet er slut, være tydeligt, hvem der gør hvad og hvornår. Sådan gør vi I Helsingør Kommune har man valgt at have en fastholdelseskonsulent, der kun arbejder med fastholdelse og ikke sagsbehandling. Det giver konsulenten mulighed for at reagere hurtigt på henvendelser og arbejde fleksibelt med sagerne, for eksempel kan fastholdelseskonsulenten hurtigt sætte et ekstra møde op, hvis der viser sig at være brug for det. I Helsingør Kommune lægges der vægt på, at konsulenten har et godt blik for arbejdsgiverens perspektiv det er vigtigt for at kunne indgå en aftale, der giver mening for såvel borgeren som virksomheden. Når fastholdelseskonsulenten kommer til en rundbordssamtale, er den første opgave at stille de rigtige spørgsmål, der giver parterne et nyt blik på sagen. Det handler ofte om at se efter nye måder at tilrettelægge arbejdet på og pege på mulige forløb, der kan gøre det overskueligt og meningsfuldt for både medarbejder og arbejdsgiver at sætte gang i en tilbagevenden. Det centrale punkt her er at skabe enighed om, hvad der er muligt. Især i sager med depression, angst og stress, der kan være arbejdsrelateret, er det vigtigt, at fastholdelseskonsulenten sætter kræfter ind på at finde en fælles forståelse af situationen og et fælles syn på mulighederne mellem parterne. Det er ofte her kimen til en raskmelding ligger. Fastholdelseskonsulenten bruger i samtalen en trappemodel. Modellen er et overblik over alle stadier mellem raskmelding og kronisk uarbejdsdygtighed, som parterne kan bruge til tale ud fra. Konsulenten bruger den til at skabe afklaring om eventuelle skæve forventninger til mulighederne for støtte og til at arbejde på enighed mellem aktørerne om, hvor på trappen medarbejderen ligger. Med udgangspunkt heri kan aktørerne kigge i konsulentens tilbudskatalog og se efter det rette tilbud på det niveau, som medarbejderen befinder sig på.

11 Case Mål for rundbordssamtalen Det har vi opnået Helsingør Kommune vurderer, at den strukturerede rundbordssamtale sikrer et konkret og handlingsorienteret udbytte af samtalen. Samtidig medvirker samtalen til at opnå en mere holdbar plan, fordi der i samtalen er et stærkt fokus på enighed og fælles opfattelse mellem arbejdsgiver og medarbejder. Den fælles opfattelse er på sin side afklarende i forhold til handlemuligheder og sikrer derfor ofte en mere målrettet indsats. Det er kommunens oplevelse, at arbejdet med hurtigere tilbagevenden og fasthol-delse kan ses i kommunens faldende antal sager indenfor sygedagpengeområdet. Helsingør Kommune peger også på, at det blandt de sygmeldte er oplevelsen, at de får professionelle råd og vejledning allerede fra første møde. Det har vi lært Helsingør Kommune peger på, at fastholdelseskonsulentens evne til at se alle parternes interesser og sørge for løsninger, hvor både medarbejder og arbejdsgiver kan se mening med indsatsen, er helt afgørende. Derudover har hurtig kommunikation mellem arbejdsgiver og jobcenter stor betydning for, om fastholdelsesordningen bliver brugt. Kommunen oplever også, at klare snitflader mellem fastholdelseskonsulenten og sagsbehandlerne giver en mere fokuseret og fleksibel indsats. Det betyder blandt andet, at fastholdelseskonsulenten i de situationer, hvor det er påkrævet, kan holde flere møder i samme sag eller på samme arbejdsplads med korte intervaller, som eksemplet nedenfor illustrerer. Fastholdelseskonsulenten og lederen afholder et par møder, hvor de diskuterer mål, plan og roller. Derefter indkaldes alle, der har været sygemeldt indenfor de seneste seks måneder, til en rundbordssamtale. For at markere, at der ikke er tale om aktuelle sygemeldinger, vælger arbejdsgiver at kalde det en omsorgssamtale. Fastholdelseskonsulenten benytter en struktur for samtalerne, der fokuserer på fælles forståelse og aftaler. Møderne ender med at føre til indsatser i alle sager. Efter hvert møde aftales det, hvem der gør hvad, og der aftales et opfølgningsmøde fire uger senere. Efter 4-5 måneder er sygefraværet halveret i afdelingen. Kontaktperson i kommunen Hassan Anbohi Tlf.nr Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon til indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte. Eksempel fra kommunen En kommunal arbejdsplads kontakter kommunens fastholdelseskonsulent og oplyser, at de er bekymrede på grund af et stort sygefravær blandt deres personale.

12 Case Empowerment i tidlig indsats Empowerment i tidlig indsats I Lyngby-Taarbæk Kommune er den tidlige indsats indrettet efter at give borgeren de bedste muligheder for selv at træffe sine valg. Det har givet gode indsatser og holdbare løsninger. Ideen Når sygemeldte medarbejdere taler med deres arbejdsgivere om raskmelding, er temaet ofte, hvornår de forventer at være klar til at vende tilbage på job. De får sjældent overvejet, om arbejdet muligvis kan ændres med henblik på en hurtig opstart og eventuelt en mere langtidsholdbar arbejdssituation. I Lyngby- Taarbæk Kommune har fastholdelseskonsulenten derfor valgt en tilgang, der skal støtte medarbejderen i at opdage sine handlemuligheder i forhold til at skabe forandring. Den empowermentorienterede tilgang fokuserer på borgere med arbejdsrelateret sygdom eller med problemstillinger som stress, angst og depression. Ideen er at give borgeren en særlig opstartssamtale inden et eventuelt rundbordsmøde, hvor arbejdsgiveren er til stede. Under opstartssamtalen hjælper fastholdelseskonsulenten medarbejderen til at se fremad og opnå et klart billede af valgmulighederne, og hvordan et fremtidigt arbejdsliv kan se ud. Sådan gør vi Kommunen har ansat en fastholdelseskonsulent, der varetager den tidlige indsats. Jobcentret har valgt at fokusere indsatsen på borgere, hvor helbredsproblemerne er arbejdsrelaterede eller skyldes stress, angst eller depression. Det særlige fokus skyldes, at det ofte er disse grupper, der har behov for at omlægge deres arbejde for at opnå en hurtig opstart og langtidsholdbar raskmelding. Den individuelle samtale skal gå forud for et rundbordsmøde med arbejdsgiveren. Den har fokus på at støtte borgeren i at blive en aktiv medspiller i forløbet og opdage sine handlemuligheder. De vigtigste punkter i samtalen er følgende: 1. Hvilken situation kommer du fra? Her spørger fastholdelseskonsulenten ind til borgerens nuværende situation, det vil sige sygdomsbehandling, arbejdsstilling og tidligere arbejdsopgaver, og hvordan dialogen med arbejdsgiver er. 2. Hvor skal du hen? Her spørger fastholdelseskonsulenten ind til, hvilke muligheder borgeren ser for sig. Det handler om at finde ud af, hvad borgeren selv mener kan lade sig gøre. I den sammenhæng er det vigtigt både at fokusere på den fremtidige arbejdssituation og se på det nuværende udgangspunkt og overveje, hvad borgeren mener, han eller hun kan her og nu. 3. Hvad siger arbejdsgiver? I denne del af samtalen handler det om at overveje, hvilket forslag borgeren vil komme med til arbejdsgiveren. Det kan godt være en del af opgaven for fastholdelseskonsulenten i denne del at hjælpe borgeren til at tro på, at der kan findes en løsning med arbejdsgiveren, for eksempel dele erfaringer med borgeren, der viser, at arbejdsgivere ofte gerne vil finde en løsning, der er holdbar og møder medarbejderens behov. For at nå den rette målgruppe screener fastholdelseskonsulenten alle borgere, når de indkaldes til et fælles informationsmøde for sygemeldte i kommunen cirka seks uger efter første sygedag. De borgere, der er i målgruppen, indkaldes til en indivi-duel samtale efter mødet.

13 Case Empowerment i tidlig indsats Det har vi opnået Lyngby-Taarbæk Kommune peger på, at den empowermentorienterede tilgang er en måde at få medarbejder og arbejdsgiver til at samarbejde om en tidligere opstart og en mere langtidsholdbar arbejdssituation. Resultatet er en klar økonomisk gevinst for både kommune, medarbejder og arbejdsgiver. Ofte er det kun borgeren selv, der ved, hvad der skal til for at komme videre, og kommunen oplever, at den empowermentorienterede tilgang netop er en måde at bringe denne viden i spil. Måske er nogle borgere kørt fast i en forestilling om, hvad der kan lade sig gøre, og her er en empowermentorienteret tilgang nyttig til at hjælpe dem ud af de faste forestillinger. Den individuelle samtale giver desuden borgerne et trygt rum til at tænke på en ny måde. Dermed kan man støtte dem i at føle sig klar til en snak med arbejdsgiveren om, hvilke behov de har. Den empowermentorienterede samtale har fokus på aktuelle og reelle handlemuligheder, og Lyngby- Taarbæk Kommune oplever derfor også, at tilgangen ofte har en positiv effekt i de situationer, hvor dialogen mellem medarbejderen og arbejdsgiveren er gået i stå. Det har vi lært Kommunen peger på, at den empowermentorienterede samtale kræver en fastholdelseskonsulent med gode personlige og rådgivningsfaglige kompetencer. Konsulenten skal således være i stand til at opnå og holde en god kontakt med borgeren, så det bliver muligt også at komme ind på eventuelt svære spørgsmål uden at undvige dem, hvis borgeren bliver berørt. Her handler det om at anerkende borgerens reaktion og turde blive i det. Derudover vurderer Lyngby-Taarbæk Kommune, at når rundbordssamtalen skal finde sted, er det vigtigt, at fastholdelseskonsulenten har et godt kendskab til lovgivningen og de aktuelle muligheder. Fastholdelseskonsulenten skal være i stand til så vidt muligt på stedet at afgøre, hvad der kan lade sig gøre med hjælp fra kommunen. Af den grund har fastholdelseskonsulenten i Lyngby-Taarbæk Kommune også normal sagsbehandling ved siden af fastholdelsessagerne. Kontaktperson i kommunen Helle Grønborg Tlf.nr Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon for indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte.

14 Case Indsats fra uge 1 Indsats fra uge 1 I Hjørring Kommune tilbydes sygemeldte medarbejdere en indsats, der sættes i gang allerede en uge efter første sygefraværsdag. Tilbuddet om den tidlige indsats er et resultat af en prioriteret sygefraværspolitik, hvor Hjørring Kommune som arbejdsgiver investerer i tilbud fra kommunens job- og sundhedscentre. Ideen En omfattende sygefraværspolitik har i Hjørring Kommune medført nye samarbejder og investeringer i nedbringelsen af sygefravær i kommunen. Kommunen har blandt andet investeret i en indsats, der sættes i gang allerede en uge efter første sygefraværsdag og afsluttes efter 5-6 uger. Indsatsen består af en kombination af tilbud fra jobcentret og sundhedscentret og tilrettelægges individuelt i tæt samarbejde mellem den ansatte, lederen, tillidsre-præsentanten, jobcentrets fastholdelseskonsulent og sundhedsfagligt personale. Efter lovende resultater ved en afprøvning af den tidlige indsats i dele af ældreplejen valgte kommunen gradvist at udrulle den til hele organisationen. Hjørring Kommune vurderer nu, at den brede anvendelse har vist lige så gode resultater som forventet efter afprøvningen. Sådan gør vi Når en medarbejder i Hjørring Kommune har været sygmeldt i en uge, får medar-bejderens leder en advis i sin inbox. Det sker også, hvis der har været tre kortere sygemeldinger i løbet af tre måneder. Advisen minder lederen om, at han eller hun skal kontakte en fastholdelseskonsulent. medarbejderen for at få mere viden om situationen. Derefter bringes sagen ind på et tværfagligt møde med kommunens sundhedscenter. Her drøftes det, hvilke sundhedsrelaterede tilbud der kan være relevante, for eksempel psykolog, sygeplejerske eller fysioterapeut. Allerede i anden sygeuge afholdes den første rundbordssamtale med medarbej-der, leder, fastholdelseskonsulent og eventuelt tillidsrepræsentant, hvis medarbejderen ønsker det. På mødet overvejes tilbuddene fra sundheds- og jobcentret, herunder mulighederne for gradvis tilbagevenden, omplacering eller lignende. De nødvendige indsatser sættes i gang med det samme. Forløbet tager i alt 5-6 uger. Indsatsen betales og gives som et tilbud fra Hjørring Kommune som arbejdsgiver. Jobcentret bistår arbejdsgiver som konsulent i den tidlige fase og indgår sidenhen i opgaven som myndighed, når arbejdsgiverperioden udløber. For de ansatte, der har bopæl i andre kommuner, overgår sagen til hjemkommunen på dette tidspunkt. Indsatsen i jobcentret er organiseret i et særligt fastholdelsesteam, hvor konsulenterne er tilknyttet faste arbejdspladser i kommunen. Lederen og konsulenten drøfter under den indledende samtale risikoen for længerevarende sygefravær. Efter samtalen tager konsulenten direkte kontakt til

15 Case Indsats fra uge 1 Det har vi opnået Med tidlig indsats har kommunen fået et fælles grundlag til at håndtere sygefravær på tværs af hele kommunen, og der er fastlagt klare arbejdsgange og tidsrammer for forløbet. Hjørring Kommune peger på, at det har givet det skub i den tidlige indsats, som man håbede på, og det kan også tydeligt ses på tallene. Kommunen har haft cirka 400 sager på årsbasis, hvor sygefraværet har været atypisk (dvs. flere sygemeldinger over kort tid) eller har varet længere end en uge. 90 procent af sagerne indberettes til fastholdelsesteamet, og 95 procent heraf indberettes rettidigt, det vil sige efter en uge. Disse opgørelser viser, at indførelsen af tidlig indsats med det brede ledelsesfokus, samarbejdet og de konkrete arbejdsgange har sikret tidlig håndtering af sygefravær. Specielt har det været med til at tydeliggøre de enkelte aktørers roller og ansvar, og det har motiveret alle, ikke mindst lederne, til at gøre brug af muligheden for at få den professionelle hjælp og støtte til medarbejderen, som tidlig indsats indeholder. Med advissystemet og den klare ansvarsfordeling er det klart, hvornår lederne skal handle og hvordan. Desuden betyder de fasttilknyttede fastholdelseskonsulenter, at lederne kan opbygge et forhold til fastholdelsesteamet over tid og skabe en samarbejdsrelation. Generelt oplever man i Hjørring Kommune, at der er stor tilfredshed med initiativet blandt ledere såvel som blandt medarbejdere. Desuden viser opgørelser i kommunen, at sygefraværet er mindsket, hvilket Hjørring Kommune mener kan henføres direkte til den særlige indsats. Igennem det seneste år er der desuden i et stadig stigende omfang også taget hul på at anvende indsatserne forebyggende, hvis der vurderes at være risiko for en sygemelding. Det har vi lært Hjørring Kommune peger på, at en tidlig og systematisk håndtering af sygefravær tager tid og kræver opbakning. Den skal etableres på baggrund af et bredt samarbejde mellem kommunens forvaltninger, så der opstår en fælles opfattelse af de fordele, der er ved en tidlig indsats. Et opmærksomhedspunkt for fastholdelsesteamet i Hjørring Kommune har været at balancere rollen som konsulent for arbejdsgiver og som myndighed. Fastholdelseskonsulenterne skal være opmærksomme på at optræde som neutrale aktører mellem arbejdsgiver og medarbejder på trods af det formaliserede samarbejde med arbejdsgiver. Det er vigtigt for at opretholde tilliden og kunne søge den bedst mulige løsning ud fra et fastholdelsesperspektiv. Kontaktperson i kommunen Anni Storm Madsen Tlf.nr Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon for indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte.

16 Case Fastholdelsestelefonen Fastholdelsestelefonen Kolding Kommune har etableret en telefon kun til henvendelser om fastholdelse og fast track. På baggrund af en informationskampagne blandt arbejdsgivere i kommunen er telefonen blevet et ofte anvendt redskab til tidlig kontakt og indsats. Ideen Siden 2014 har Jobcenter Kolding haft en fastholdelsestelefon. Arbejdsgivere og borgere kan ringe til telefonen, når de ser, at der er risiko for en sygemelding. I jobcentret svarer en sygedagpengemedarbejder på opkaldet. Under samtalen får medarbejderen indblik i, hvad situationen drejer sig om, og giver råd og vejledning. Hvis det er relevant, aftales der en tid til en rundbordssamtale, hvor arbejdsgiver, medarbejder og jobcenter er til stede. Rundbordssamtalen finder sted 1-7 dage efter opkaldet, alt efter arbejdsgiverens ønsker og behov. Under rundbordssamtalen afdækkes mulighederne for fastholdelsestiltag og indsatser, der kan forebygge en langvarig sygemelding. På den måde er fastholdelsestelefonen en let og overskuelig kommunikationsvej for fastholdelsestiltag, der kan medvirke til færre sygemeldinger. Sådan gør vi Telefonen går på rundgang mellem de medarbejdere i jobcentret, der sidder med sygemeldte borgere i beskæftigelse. Hver medarbejder har ansvar for at besvare telefonen én dag ad gangen. De sager, der kommer ind på en given dag, varetages af den medarbejder, der har ansvaret for telefonen den pågældende dag. Medarbejderen følger herefter sagen hele vejen, det vil sige også, hvis den overgår til en normal sygedagpengesag. Hvis der kommer mange henvendelser på samme dag, kan den ansvarlige medarbejdere give sager videre til kolleger. Medarbejderne har selv ansvar for at udarbejde vagtplaner og bytte vagter indbyrdes, hvis de har frieller feriedage. Medarbejderne bruger telefonsamtalen til at give arbejdsgiver eller borger råd og vejledning. Ved at spørge ind til borgerens arbejdsopgaver og helbredssituation kan medarbejderen af og til afklare situationen allerede i telefonen og for eksempel fortælle om mulighederne for praktik eller delvis raskmelding. Hvis det er relevant, aftales en rundbordssamtale. For at sikre, at fastholdelsestelefonen bliver brugt, er der desuden søsat en informationskampagne. Kampagnen er blevet gennemført i samarbejde med virksomhedskonsulenterne i jobcentret. Konsulenterne er hver uge ude hos mindst 10 virksomheder hver, herunder én ny. Jobcentret har fået trykt postkort med oplysninger om fastholdelsestelefonen, som konsulenterne nu bringer med ud til virksomhederne. Derudover er jobcentrets omstilling og ydelsescentret blevet informeret om, hvad tiltaget går ud på, for at sikre, at der også internt er viden om fastholdelsestelefonen.

17 Case Fastholdelsestelefonen Det har vi opnået På nuværende tidspunkt oplyser Kolding Kommune, at der kommer omkring fem henvendelser om ugen på fastholdelsestelefonen. I 3-4 tilfælde kan jobcentrets medarbejdere afklare situationen under telefonsamtalen. I 1-2 tilfælde fører henvendelsen til en rundbordssamtale ude i virksomhederne. Jobcentret har også været nødt til at gennemføre en intern oplysningskampagne. Hvis jobcentrets omstilling og ydelsesafdelingen ikke ved, hvem der er målgruppe for tiltaget, risikerer man at få henvendelser, som telefonen ikke er beregnet til. Kolding Kommune vurderer, at teamet ved hjælp af fastholdelsestelefonen har opnået et større antal rundbordssamtaler. På baggrund af det stigende antal rundbordssamtaler oplever teamet desuden en stigning i antallet af tidlige indsatser og i sidste ende kortere og færre sygemeldinger. Kontaktperson i kommunen Maria Raun Hørlyck Tlf.nr Kolding Kommune peger endvidere på, at initiativet også har medført en holdningsmæssig ændring blandt virksomhederne. Erfaringen i jobcentret er, at virksomhederne i stigende grad ser jobcentret som en medspiller og samarbejdspartner fremfor kun som myndighed. Jobcentret ser denne udvikling som central, da virksomhedernes indstilling i høj grad er bestemmende for, om det lykkes at udbrede brugen af tidlig indsats og fastholdelse. Det har vi lært Jobcenter Kolding påpeger, at hvis et tiltag som dette skal lykkes, er der brug for en strategi for, hvordan man vil nå ud til arbejdsgiverne. Tilbuddet er ikke nok i sig selv man er også nødt til at sætte ind med en omfattende oplysningskampagne. I Kolding Kommune har man god erfaring med at tænke over de kanaler, man allerede har til virksomhederne, for eksempel virksomhedskonsulenterne, der i dette projekt har spredt budskabet. Jobcentret sørger også selv for at fortælle om fastholdelsestelefonen, når sagsbehandlere besøger arbejdsgivere i normale sager. Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon for indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte.

18 Case Lederfokus Lederfokus I Stevns Kommune har fastholdelseskonsulenterne let adgang til ledermøder blandt kommunens institutioner. Det har sat skub i brugen af tidlig indsats. Ideen At kunne sætte ansigt på den person, man skal henvende sig til, opleves at være en afgørende faktor i Stevns Kommune, når medarbejdere skal bruge hinanden i en stor organisation. I Stevns Kommune har fastholdelsesteamet derfor været på besøg i alle ledergrupper i kommunens institutioner på tværs af arbejdsområder. Ved at skabe den simple personlige kontakt og videregive de vigtigste informationer om tidlig indsats og fast track har man fået jobcentret tættere på de ledere, der konkret håndterer medarbejderes sygefravær. Det har nu fået de kommunale teamledere til i højere grad at bruge fastholdelsesteamet, når en medarbejder nærmer sig en sygemelding eller er sygemeldt med risiko for langvarigt sygefravær. Besøgene og den sideløbende oplysningskampagne har været støttet fra kommunens øverste ledelse, hvilket har været med til at åbne døren for fastholdelseskonsulenterne, når de planlagde besøg. Sådan gør vi En klar udmelding fra ledelsesniveau har været et godt afsæt for at skabe forandring. I Stevns Kommune er kampagnen for mere brug af tidlig indsats begyndt ved kommunens top, hvor kommunaldirektøren på et stormøde for alle teamledere fra de kommunale arbejdspladser har fortalt om kommunens fornyede fokus på sygefravær og brugen af tidlig indsats. Herefter har jobcentrets fastholdelsesteam kunnet begynde arbejdet med at kontakte alle centerchefer i kommunen. Centercheferne har derefter inviteret teamet med på ledermøder i hver af centrenes underområder. På ledermøderne er der typisk 5-8 teamledere til stede fra for eksempel SFO-, skole- eller daginstitutions-området. På ledermøderne præsenterer fastholdelsesteamet lederne for jobcentrets arbejde med fastholdelse. Det indebærer også en præsentation af en række af de udfordringer, der præger kommunen i forhold til medarbejdernes sundhed, det vil sige stress, depression og angst samt muskel- og skeletsygdomme. Bagefter præsenteres jobcentrets tilbud, for eksempel muligheden for coach, psykologhjælp eller mentorordning, der håndterer kendte helbredsproblemer. Det giver de kommunale teamledere et konkret billede af, at jobcentret kan hjælpe til med de problemstillinger, lederne allerede kender fra deres arbejdspladser. Teamlederne får med mødet en personlig kontakt i jobcentret, som de kan henvende sig til med spørgsmål og ved brug for vejledning. På den måde åbnes for en hyppigere brug af tidlig indsats.

19 Case Lederfokus Det har vi opnået I Stevns Kommune oplever man, at det i høj grad er den lokale teamleder, der er nøglen til at få sat gang i en tidlig indsats. Derfor har den personlige kontakt til teamlederne i Stevns Kommune medført et mærkbart løft i samarbejdet om en tidlig indsats. Antallet af henvendelser fra institutionerne er steget, og jo flere henvendelser, der håndteres, jo tydeligere bliver jobcentrets kompetencer og tilbud. På den måde gøres fastholdelsesteamet til en medspiller, der af lederne betragtes som en attraktiv mulighed i håndteringen af sygefravær. Det forøgede antal henvendelser har også medført flere konkrete indsatser. Det er kommunens oplevelse, at det har haft en positiv effekt på antallet og varigheden af sygmeldinger blandt de kommunalt ansatte. Eksempel fra kommunen En teamleder henvender sig på grund af en sygemelding. Fordi teamelderen har mødt fastholdelsesteamet og ved, at han kan tage kontakt, kommer henvendelsen allerede to uger efter første sygefraværsdag. Fastholdelseskonsulenten tager kontakt til medarbejderen dagen efter, og indenfor en uge henvises medarbejderen til psykolog og fysisk træning. Den tidlige indsats sættes således i gang en måned inden den lovpligtige samtale med en sagsbehandler i sygedagpengeteamet. Sygemeldingen forventes at blive afkortet med 1-2 måneder som følge heraf. Kontaktperson i kommunen Claus Blæsbjerg Tlf.nr Det har vi lært Det er kommunens erfaring, at den bedste måde at promovere den tidlige indsats på er gennem løbende kontakt med lederne. I den forbindelse er det nyttigt, hvis arbejdsgiverne opfatter jobcentrets fastholdelseskontor som et sted, hvor man kan få svar på sine spørgsmål, også når der ikke er brug for en indsats. Stevns Kommune arbejder derfor på at lade arbejdsgiverne vide, at en henvendelse for meget er bedre end en henvendelse for lidt. På den måde kan arbejdsgiverne over tid få en ide om, hvornår og hvordan jobcentret kan gøre en forskel for dem. Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon for indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte.

20 Case Tværfaglighed Tværfaglighed I Roskilde Kommune er der et tværfagligt fokus fra den første samtale med sygmeledte borgere. Ideen Tværfaglighed er en ambition for de fleste, men hvordan får man det til at ske? I Roskilde Kommune giver et team af psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, en arbejdsmediciner og en psykiater kommunen mulighed for at gøre den tidlige indsats tværfaglig fra dag 1. Ideen er, at kommunen allerede fra første henvendelse fra arbejdsgiveren tænker tværfagligheden med. På det første rundbordsmøde kan fastholdelseskonsulenten således allerede medbringe den fagperson, der er brug for i tilrettelæggelsen af den helt rigtige indsats. Sådan gør vi I Roskilde Kommune er der seks fastholdelseskonsulenter, der arbejder med kommunale og private arbejdspladser. De seks konsulenter har blandt andet til opgave at tage imod alle henvendelser fra arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere om tidlig indsats. Teamet modtager alle sygemeldinger fra Roskilde Kommune, både til tidlig indsats og normale sygedagpengesager. Det giver teamet et godt kendskab til kommunen som arbejdsplads og til de helbredsmæssige problemstillinger, de ansatte i kommunen oplever. Når en fastholdelseskonsulent får en henvendelse, aftales et rundbordsmøde med det samme. I forbindelse med den første dialog afklarer fastholdelseskonsulenten sygemeldingens årsag i et sådant omfang, at det står klart, om der er brug for en bestemt fagperson på rundbordsmødet, for eksempel en psykolog eller en fysioterapeut. Hvis ja, inviterer fastholdelseskonsulenten den rette fagperson med fra jobcentrets tværfaglige indsatsteam. Det tværfaglige indsatsteam består af otte jobkonsulenter, fire psykologer, fem fysio- og ergoterapeuter og en arbejdsmediciner og en psykiater. Teamet er ansat i kommunen og udgør en særlig tværfaglig enhed, der benyttes til indsatser for sygmeldte i kommunen. Rundbordsmødet finder sted indenfor en uge til halvanden efter den første henvendelse, og deltagerkredsen er fastholdelseskonsulenten, fagpersonen, arbejdsgiveren og borgeren. Under mødet afklarer deltagerne, hvilken indsats der kan være brug for. Hvis der er brug for en indsats fra det tværfaglige indsatsteam, aftales det med det samme med den tilstedeværende fagperson. Indsatsen sættes i gang ugen efter rundbordssamtalen. Der følges op hver fjerde uge, og indsatsteamet leverer notater til sagen, hvis der er behov for det.

21 Case Tværfaglighed Det har vi opnået I Roskilde Kommune oplever man, at samarbejdet med det tværfaglige team giver en faglig ballast til rundbordssamtalen. Ofte kan for eksempel en psykolog bedre få frem, hvad der er sagens kerne, fordi psykologen har de faglige kompetencer til at spørge ind og spotte for eksempel stress- og trivselsrelaterede problemer. Det opleves at betyde dels, at den rigtige indsats sættes i gang fra begyndelsen, dels at sagerne går stærkere, og at indsatsen kommer hurtigere i gang, fordi det er mere tydeligt, hvad der er på spil. Da det tværfaglige indsatsteam er en integreret del af jobcentret, oplever man i Roskilde Kommune, at der er en koordineret ledelsesmæssig prioritering af den tidlige indsats. Det forstærkes af, at mange af de sager, hvor der sættes tidligt ind, senere bliver behandlet af det tværfaglige indsatsteam alligevel, når sagen kommer ind som normal sygedagpengesag. Det giver et fælles mål for indsatsen. seneste to måneder har haft rygsmerter. Fastholdelseskonsulenten indhenter en lægeerklæring, og kort efter afholdes en rundbordssamtale på arbejdspladsen. Fastholdelseskonsulenten har taget en fysiote-rapeut fra det tværfaglige indsatsteam med. Fysioterapeuten gennemgår arbejdsstillinger og arbejdsopgaver og giver medarbejderen oplysninger om øvelser og vedligeholdelse af træning. Der lægges en plan for delvis genoptagelse af arbejdet med skånehensyn. Fysioterapeuten følger op efter to uger. I uge 5 er der opnået en delvis raskmelding, og ved udgangen af uge 8 er medarbejderen tilbage på fuld tid. Kontaktperson i kommunen Randi Bendixen Andersen Tlf.nr Det har vi lært Jobcenter Roskilde lægger vægt på, at det kan være nødvendigt som jobcenter at arbejde med det at komme ud blandt arbejdspladserne og blive set som andet end myndighed. Det kræver et stort oplysningsarbejde, som jobcentret blandt andet har gennemført ved at deltage på områdemøder med de lokale ledere. Erfaringen i Roskilde Kommune er dog, at det vigtigste er at kunne vise sin relevans, når situationen opstår. Her opleves det at være en stor fordel at være tværfagligt orienteret fra starten og på den måde vise arbejdspladsen, at jobcentret finder løsninger og er til hjælp. Redskaber til fast track På STARs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne i anvendelsen af fast track-ordningen. Find blandt andet: 1) Beskrivelse af arbejdsgange for fast track 2) Redskab til dialogen med medarbejder og arbejdsgiver 3) Redskab til dokumentation af sygefraværssamtale 4) Skabelon for indstilling til fast track Redskaberne er udviklet i samarbejde med Deloitte. Eksempel fra kommunen Jobcentret får en fast track-henvendelse gennem virk. dk. Det drejer sig om en SOSU-medhjælper, der de

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer:

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Notat: Udvikling af og nye aktiviteter på sygedagpengeområdet Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Afslutning af Falck samarbejdet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

Sygedagpengereformens betydning for samarbejdet mellem Jobcenter og Virksomheder

Sygedagpengereformens betydning for samarbejdet mellem Jobcenter og Virksomheder Sygedagpengereformens betydning for samarbejdet mellem Jobcenter og Virksomheder Ikke nyt vi har længe arbejdet med fastholdelse, forebyggelse opkvalificering på rigtige arbejdspladser praktikker og virksomhedsservicering

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

MEDARBEJDERKURSUS. Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere. November/december 2014

MEDARBEJDERKURSUS. Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere. November/december 2014 MEDARBEJDERKURSUS Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere November/december 2014 Introduktion Formålet med kurserne At understøtte intentionerne i sygedagpengereformen om en tidlig og virksomhedsrettet

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere HOLBÆK KOMMUNE Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere Dato: Januar 2017 Sagsb.: Martin Koch Pedersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363636 E-mail:

Læs mere

Sygedagpengereformen

Sygedagpengereformen På Preben Thomsen 4199 8456 Sygedagpengereformen 2014-2015 Beskæftigelsesudvalget d. 24.03.15 Anni Martens Hovedpunkter Ændring af varighedsbegrænsningen Indførelse af jobafklaringsforløb Fast Track Mestringskursus

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Notat. Handlingsplan for nedbringelse af udgifterne på sygedagpengeområdet.

Notat. Handlingsplan for nedbringelse af udgifterne på sygedagpengeområdet. Jan 2011 Jun 2011 Nov 2011 Apr 2012 Sep 2012 Feb 2013 Jul 2013 Dec 2013 Maj 2014 Okt 2014 Mar 2015 Aug 2015 C-BB Jobcenter Ballerup Dato: november 2015 Notat Handlingsplan for nedbringelse af udgifterne

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil Vær på forkant - spot stress Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20805007 Agenda Hvad er stress? Flow fra trivsel til stress generelle symptomer Ledelsesmæssige fokuspunkter

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Investeringsforslag 2017

Investeringsforslag 2017 [1] Investeringsforslag Indledning Ved vedtagelsen af Tønder Kommunes budget for 2016 blev der afsat en investeringspulje på 2,8 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i. Investeringsstrategien skal ses i sammenhæng

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet

Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 5. december 2016 Opsamling efter udvalgets dialogmøde med Sygedagpengeafdelingen og Helhedstilbuddet Ivan bød velkommen,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Arbejdsgange og opgaver ved anmodning om fast track. Struer Kommune

Arbejdsgange og opgaver ved anmodning om fast track. Struer Kommune Arbejdsgange og opgaver ved anmodning om fast track Struer Kommune FAST TRACK I STRUER KOMMUNE TIDLIG INDSATS VED FAST TRACK MULIGHED FOR VEJLEDNING FRA JOBCENTRET 1 Arbejdsgiver: sygemelding fra 2 Løn

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Protokol (anonymiseret udgave)

Protokol (anonymiseret udgave) Protokol (anonymiseret udgave) Fremtidsværksted 19. november 2007 på RUC 'Den gode sagsbehandling ved langtidssygdom og nedsat erhvervsevne' Sammenfatning (utopier og virkeliggørelse) Der ønskes mere tid

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Breast Cancer Days i Aarhus

Breast Cancer Days i Aarhus Breast Cancer Days i Aarhus Oplæg om Det sociale Kapitel og Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel torsdag den 18. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Det gælder os alle! 2 www.regionmidtjylland.dk Skal

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere