Forventningsskema Magistraten for Sundhed og Omsorg, februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventningsskema Magistraten for Sundhed og Omsorg, februar 2012"

Transkript

1 Forventningsskema Magistraten for Sundhed og Omsorg, februar 2012 Hvad vil du især gerne lære på seminarforløbet? innnovation i hverdagen praksisnær Noget mere om kulturforandringer. Hvordan jeg kan være med til at "åbne vinduer", hvor man tør kigge ind og forholde sig til de udfordringer, der er. Hvordan kan man vende negative spiraler? Noget om, hvordan man skaber mere åbne kulturer. blive bedre til at forstå hvad netværksledelse kræver på strategisk niveau På forløbet er jeg en af de konsulenter der følger forløbet mhbp at skabe sammenhæng til de øvrige aktiviteter for lederne. Jeg håber meget på at jeg kan få et rigtig godt fundament indenfor de nævnte temaer ifht min rolle i HR med at planlægge leder og ledelsesudvikling fremadrettet. Desuden synes jeg det er et super spændende felt - forandring og innovation, ledelse og netværssamarbejde - og jeg tror at vores organisation fremadrettet vil stå overfor en masse forandringer og et behov for innovation Jeg ser frem til modulet Strategisk ledelse i netværk, da vi nu udfolder netværksbegrebet til klyngesamarbejder imellem vores Lokalområder. I det daglige har vi, i vores oprganisation, mange netværk, som jeg synes det er vigtigt også at fokusere ledelsesmæssigt på, så rammerne for netværket er i orden (det er ikke medarbejderne fra forskellige enheder, som skal diskutere rammerne). Leadership Pipeline modellen kender jeg slet ikke, så her er jeg rigtig nysgerrig. Jeg har allerede taget modulet Forandring, udvikling og innovation på min diplomuddannelse, så her bliver der mulighed for at få støvet min viden af. Ledelse ud ad til og op ad til. Hvad menes der med det? det er bl.a. beskrevet i materialet om strukturændring. Hvis det skal lykkes skal man op ad til også være klar til at afgive noget. forandringsledelse Hvordan arbejde med at forandre mig selv så jeg kan forandre andre. Jeg vil gerne blive bedre rustet til at stå i en hverdag, hvor forandring og udvikling sker i et stadig stigende tempo. Blive beriget med teorier og nye vinkler på forandringsledelse, innivation og udvikling. Blive "forstyrret" på en konstruktiv måde. Håndtering af beslutningstagning i klynger, som indebærer afgivelse af beslutningskompetence. Jeg vil meget gerne lære noget om innovation i den offentlige forvaltning. Vores indkommende fremtid bliver At blive bedre til at indatge et metaoperspektiv Ledelse af ledere Den nye lederrolle i direktion Netværksledelse Ledelse af og i netværk herunder ledelse i klyngesamarbejde(r) Jeg vil gerne blive klogere på: vores nye rolle som direktion. og implementeringsprocesser af opgaver i vores virkelighed. Råderum og rammer, hvordan ser det ud i vores nye organisation, og hvordan skal det se ud? Blive klogere på netværksstyring og klyngesamarbejde, er det eller kan det være 2 sider af samme sag? At være leder for ledere. At aflære min store ansvarlighed for at opgaverne bliver udført, til at være den nysgerige leder der i stedet stiller de gode spørgsmål. Hvordan jeg kan understøtte, at der udvikles en innovativ kultur på alle niveauer i egen organisation? Hvordan støtter direktionen bedst førstelinjelederne? Strategisk ledelse i ledernetværk Strategisk ledelse i en innovativ organisation Værktøjer til distanceledelse værktøjer til håndtering af de store forandringer vi pt. står lige midt i. Udvikle metoder til samarbjedet i direktionen og i direktionerne på tværs i MSO. Tydeligt at se forskellene på strategisk ledelse og andre niveauer/typer for/af ledelse. Ordet opleves mere som det "stærke kort", et mantra i ledelse end det at det tydeligt leves i organisationen. Endvidere - Hvad er de mørke sider af at der udføres strategisk ledelse? Kan strategisk ledelse stå alene? -

2 Hvad vil du især gerne lære på seminarforløbet? Forandring, Udvikling og Innovation - Jeg tænker, at jeg grundlæggende har nogenlunde styr på det omkring forandring og udvikling - har i hvert fald arbejdet/læst/lært en del om det. Men derimod kunne jeg godt tænke mig, at lære meget mere om innovation... hvad er det egentlig for noget, hvilke metoder og strategier er der på området, og hvordan kan jeg helt konkret i min praksis sætte øget fokus på innovation! Strategisk ledelse i netværk - Generelt at blive klogere på ledelse i og af netværk, både på et strategisk, taktisk og operationelt niveau! Leadership Pipeline modellen - Som jeg lige husker emnet, så handler det dels om at spotte, kvalificere og rekruttere ledere fra eget system og dels om at blive skarp på hvilke ledelsesopgaver der er på de forskellige ledelsesniveauer. Med vores nye ledelsesmodel (direktionsmodellen)synes jeg, at det vil være berigende at dyrke især den sidste del. Altså hvilke opgaver og ansvarsområder, skal knyttes til direktionen for at vi skaber merværdi til organisationen og i sidste ende brugerne, og hvilke opgaver og ansvarsområder skal knyttes til teamlederne? at styre mellem udvikling og effektiv daglig drift i en organisation hvor medarbejderne er spredt over mange destinationer. Arbejde med srategiplaner i forhold til relevante områder At se muligheder i netværket og inspirere ledere og medarbejdere til det samme i højere grad være proaktiv, innovativ, og kreativ, forandringsledelse imødekomme fremtidens udfordringer blive klogere på min og øvrige lederes nye roller implementeringsstrategier netværksledelse Arbejde med / få redskaber til at understøtte: - viceområdechefer i at arbejde strategisk - udvikling af teamledere - både personlig og fagligudvikling. Ledelsesteorier, der er omsat til praksis - der kan inspirere mig i hverdagen Hvilke erfaringer er der gjort? Er der forskningsresultater, som vi kan diskuter? Hvilke udfordringer oplever du især i dit daglige lederjob i forhold til forløbets temaer? at få mere kreativitet og gode ideer fra medarbejderne arbejdsmiljø og "effektiviseringer" Ind imellem oplever jeg, at bedst som jeg troede, vi var godt på vej ind i en "vi" kultur, så er der stadig lang vej fra Rådhuset og ud til det yderste led, hvor det let kan blive "dem inde ved kommunen" og "os". Selv om jeg synes, det er en organisation, som er i en rigtig god udvikling, så findes der stadig mange barrierer. mere behov for metastyring, især i en tuid hvor vi uddelegerer større ansvar ned i organisationen Jeg er som nævnt en af de konsulenter som følger forløbet Er beskrevet herover. At skulle arbejde i en direktion med nye relationer. God vilje, men dog vanskeligheder for at finde ressourder i organsationen til forandringer Hvordan kan jeg holde fast i at arbejde innovativt fremfor driftsorienteret? Hvordan prioriterer jeg min tid, så det strategiske arbejde og refleksionen får tilstrækkeligt gode rammer? Det er udfordrende at være igang med implementering af mange nye tiltag/forandringer. Der skal ageres anderledes ledelsesmæssigt i den nye organisering, det stiller krav om en ændret håndtering af ledelsesmæssige opgaver. Krydspres. Forventninger fra borgere,pårørende. Nye arbejdsopgaver for medarbejdere / ny identitet. Kompleksitet i opgaveløsningen. Øget faglighed / tværfaglighed. Fusioner / ny fælles kultur. Implementering af uddannelsesstrategi / læringsmiljøer.samspil med frivillige.aktiv brug af strategierne.etablering af klyngesamarbejde. Implementering af ny ledelsesstruktur. Jeg se en udvikling med meget mere teknologi. De kommende år vi der også komme flere besparelser og måske mere pravitisering og her med mere konkurance inden for området. Her tænker jeg på Grib hverdage, som er et godt redskab. Både som rehab men også som besparelse eller mer livskvalitiet for den enkelte borger. At det kan være svært at ikke "drukne" i drift Kombinationen af innovation som en spænende nødvendighed kombineret med tid og rum til implementering forstået som ændringer af de dybere strukturer i organisationen f.eks. adfærd(kultur) At råderummet er indsnævret,at alle er under voldsomt tidspres, og det mærkes nedad i organisationen. At mange forskellige kan stille krav til direktionerne At jeg i organisationen har haft en rolle som den der kan svare på rigtig mange spørgsmål, hvilket nemt kan tage meget af min tid. Jeg skal ud af den rolle, for at få frigivet mere tid til udvikling.

3 Hvilke udfordringer oplever du især i dit daglige lederjob i forhold til forløbets temaer? Synliggøre nytteværdien af forandringer At være tydelig på hvad der arbejds for og ikke med Afklaring af roller i direktionen herunder rammer/råderum Vanskelighed med adfærsændringer ift tidligere ledelsesorganisering Innovation er svært at nå midt i en stor forandringsfase/fusion. medarbejdere er utrygge, strssede og sygemelder sig. Forankringen af forandringer i organisationen. 'At holde gryden i kog' At der er så meget brandslukning i efterforløbet af den ene omfattende organisationsændring efter den anden, så selv om man er på et organisatorisk niveau, hvor man burde beskæftige sig med strategisk tænkning og styring, så er der stort set ikke muligt at få den fornødne afstand. Den traditionelle organisatoriske opbygning med en stor forvaltning med mange faglige spidskompetencer, som hele tiden skal næres mhp. at bevise/sikre eget værd/berettigelse er en vedvarende underminering af lokale initiativer og behov for borgernære kræfters udfoldelsesmuligheder og dermed jobglæde. Innovation og 0-fejls-krav er umulige følgesvende i en værditung opgaveløsning, hvilket ofte frister til detailstyring fra øverste niveau i organisationen, med risiko for ringere løsninger for målgruppen og samarbejdspartnere. At kunne tydeliggøre forskelle i strategisk niveau og strategisk styring.hvis man vil trække niveauerne sammen (op) i forhold til strategier, så må man også give det den tid og proces der skal til for at træffe ordentlige (=velovervejede, gennemtænkte, gennemarbejdede) beslutninger -ellers skal man lade være med at foregøgle det. Der er en stor risiko ved at tolke organisationsændringer som ensbetydende med innovation. Eller omvendt: At innovation betyder hyppige organisationsændringer, fordi man skal bevise at man er omstillingsparat. Prisen kan være at der er store tab i forløbet - kronemæssigt, værdimæssigt og motivationsmæssigt. Lidt en gentagelse af mit svar på det tidlgiere spørgsmål... Jeg oplever, at der tales en del om innovation, netværksledelse og nye lederroller for direktion og teamledere, men hvad er det mere konkret vi skal sætte fokus på for at kunne lykkes med disse fokusområder? at medarbejderne har svært ved at se ud over egen hverdag at holde fast i de vedtagne beslutninger og få dem ført ud i livet uden at der går alt for lang tid prioriteringen mellem ønsket om at implementere nye tiltag og lave udviklingsmøder / dø i for megen mødevirksomhed (især for medarbejderne der jo også skal træne og pleje borgerne at stå i krydspres ift politiske/chefteam beslutninger hvor stærkt kan det gå: drift og udvikling! holde fasti og styrke vi følelsen udvikle og implementere ledelsesgrundlag udvikle samarbejdet mellem stab og ledelse Prioritering... Sikre følgeskab - både ledere og medarbejdere. Rette ledelsesmæssige kompetencer hos teamledere tilstede, så borgere medarbejdere oplever "lederkvalitet" Vi er kontinuerligt i forandringsprocesser - vigtigt at udvikling ikke bliver "væk", da det er med til at skabe energi hos den enkelte. Så min udfordring er at være med til at holde fokus på udvikling, samtidig med at vi forandrer Hvad skal der til for at du får bedst muligt udbytte af seminarforløbet? Her tænkes både på undervisernes indsats og din egen indsats. gode eksempler fra andre kommuner,private, udland, INSPIRATION udvikling af ideer sammen Ansvar hos ledere for at køre dem i land Jeg vil gerne involveres. Så jeg tænker en god blanding af noget fra jer og noget, hvor vi skal være aktive. gode berigende oplæg- og arbejdstøj gerne arbejde med konkrete opgaver som vi alligevel skal i gang med At litteraturen bliver læst - at der inddrages gode eksempler At der bliver mulighed for at arbejde og få drøftelser ifht det lærte i en arbejdsgruppe eller i praksis At teorierne kobles til praksiseksempler. At alle er engagerede og positive. klar kobling mellem tekster til hvert modul og undervisningns faktiske indhold. At jeg kender litteraturen på forhånd og i god tid, så jeg har haft mulighed for at læse den. At litteraturens pointer inddrages undervejs. At underviseren husker at der skal være tovejskommunikation og ikke kun envejs. Jeg har brug for at underviserne kan inspirere mig til at kunne tænke "anderledes", kunne koble teori og praksis. Min indsats vil være at have forberedt mig i det udleverede materiale og være motiveret for at få viden med til min hverdag Vekselvirkning mellem oplæg og dialoger. Mulighed for reflektion. Være aktivt tilstede.

4 Hvad skal der til for at du får bedst muligt udbytte af seminarforløbet? Her tænkes både på undervisernes indsats og din egen indsats. Oplæg fra undervisere og mulighed for at drøfte disse i grupper. Det er vigtigt at jeg læser div. artikler og bøger. At jeg mentalt er klar til at modtage ny viden. Men det er også vigtigt, at underviseren kommer med nye tig, som vil gøre mig nysgerrig. Nysgerrighed giver indsigt og fremmer nye muligheder/innovation. AT der sker en vekslen mellem input fra underviser og mulighed for at reflektere i teams Inddragelse af vores hverdag. Engagement fra alle En tilpas blanding af teori, analyse og redskaber uden sidsnævnte ender i redskabsgymnastik fra underviseren og en aktiv deltagelse fra os i undervisningen og arbejdet med cases alt efter hvordan I vælger at tilrettelægge det. At der bliver taget udgangspunkt i praksis. Teorierne skal give mening i forhold til den praksis de skal anvendes i. Her er innovation et rigtig godt eksempel. Jeg glæder mig til at få noget ny inspiration. Jeg håber også at der bliver tid til at vi i vore Direktionen, kan arbejde sammen om emnerne. At relevant viden tilføres At undervisnigen praksisrelateres Høj grad af deltagerinvolvering På seminariet samarbejde med egen direktion At vi sidder i mindre grupper og snakker nogle cases igennem. At undervisererne giver gode inputs og eksempler på værktøjer der er anvendelige i dagligdagen.det skal ikke være for højtragende At undervisningne er praksisrelateret og giver os mulighed for at afprøve metoder i samrebjdet i dikretionerne i de 9 områder Engagement og nærvær fra alle implicerede - vilje til at lytte, ærlige forsøg på at forstå og begribe det, der ligge udenfor ens daglige forståelsessfære og logik. Jeg skal have god mulighed for at forberede mig til de enkelte dage - f.eks. ville jeg gerne have haft materialet som vi skal læse i bedre tid. Underviserne skal være inspirerende, kompetente (både ledelsesfagligt og formidlingsfagligt)og de skal være gode til at kunne sætte "stoffet" i relation til vores virkelighed og hverdag - samtidig med at de gerne må udfordre selvsamme! I forhold til mig selv, så skal jeg være forberedet, motiveret, aktivt deltagende, nysgerrig, undersøgende og ikke mindst opfølgende i forhold til at omsætte ny viden til ny adfærd. sparring med undervisere og andre lederkolleger løbende netværkskontakt, så vi kan hjælpe hinanden med at holde fast i strategier og planer gode værktøjer til støtte -anerkendende kommunikation -tage udgangspunkti vores virkelighed -livlig dialog -arbejde i mindre grupper - udveksle erfaringer -få redskaber der kan omsættes dialog baseret på praksis suppleret med teoretiske oplæg. gerne provokationer!! Inspirerende undervisere, hvor vi som kursister er engagerede og aktive. Spændende og vedkommende litteratur Realistisk med mængde af læsestof. Evt. løse opgaver i netværk? Gerne "anderledes" undervisning Hvordan forventer du at kunne anvende de kompetencer du får på seminarforløbet i dit daglige arbejde? skærpe organisationens fokus på forandring og at vi får det rullet ud i storskala og ikke kun hos den enkelte leder eller enkelte område. At kompetencerne kan være med til at forbedre kommunikationen, så det bliver "mindre farligt" at få snakket om konfliktpunkter. Få bedre redskaber til at afstemme forventninger. i de opgaver vi står overfor i ledelsen af ledere Jeg forventer at kunne bruge den viden jeg opnår i mit arbejde som HR- konsulent med at udvikle og planlægge leder/ ledelsesudvikling - at få større viden og dermed bedre kunne understøtte lederne og medarbejderne i en organisation der netop undergår forandringstiltag og ønsker innovation Jeg oplever, at jeg bruger min viden fra Diplomuddannelsen hele tiden. Det må blive det samme med disse DOLmoduler. Jeg forventer at kunne bruge det i forhold til min ledelse og ledelsesstil. Få øjnene op for at kunne se tingene fra nye vinkler.

5 Hvordan forventer du at kunne anvende de kompetencer du får på seminarforløbet i dit daglige arbejde? Meget relevante emner. Nødvendigt at forny input uilt ledelse af forandering. Væsentligt at udvikle fælles fodlag i direktionen Stille tilpas usædvanlige spørgsmål. Tænke ud af boksen. Jeg forventer, at kunne relatere den erhvervede viden til min hverdag og jeg forventer også, at det fælles afsæt som jeg og mine kolleger får ved at deltage på samme tid, kan gøre en forskel i vores fremtidige ledelsesopgaver Fælles fundament i direktionen, kan referere til noget fælles viden. Samspillet med ledere og medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere i hverdagen Altid når man lære nyt, kan man omsætte det til dagligdagen. Jeg mener vi har vores stillinger, fordi vi vil og kan se nye muligheder og vil være med til at udvikle nye ting. At jeg bliver mere bevidst om at tage afsæt i et strategisk perspektiv Teorier og andres praksisviden kan jeg lære af og bruge i mine egne overvejelser. Primært ved at alle direktioner får en fælles viden og læring om emnerne som vi kan anvende i vores videre arbejde med at implementerer vores strategi i MSO Det er svært at svare på nu. Men jeg forventer at vi får nogle fælles redskaber/teorier som vi efterfølgende alle kan relatere til Jeg forventer, at jeg sammen med de andre direktioner og chefteamet, får ny inspiration til det spændende arbejde vi står overfor. At jeg får ny viden i forhold til at udvikle de ledere jeg har under mig, så de bliver klædt på til de organisationsændringer vi skal igang med. Jeg forventer også at vi som direktion får et fælles fundament til det fremtidige udviklingsarbejde. At blive skarpere på den nye rolle som direktionsmedlem - forskellen fra før i ledergruppen Agere som synlig leder i en megaorganisation Jeg forventer, at vi i direktionen efter forløbet kan snakke ud fra en fælles forståelse og et fælles sprog og sidst men ikke mindst har lært hinanden bedre at kende - vi er gået i drift fra dag 1 uden at have kendskab til hinandens kompetencer og ressourcer, hvilket ikke er heldigt. I direktionens arbejde med strategier for området. Indgå i klyngesamarbejdet, hvor 9 områder har opnået en fælles forståelse af klyngesamarbejde. Arbejde med at opnå det nødvendige lokale ejeskab til opgaver der løses i klyngesamrbejde. Afgive ledelse. Jeg forventer der også bliver brug for dem og at de bliver bragt i spil. Ligeledes forventer jeg at jeg kan bruge det i egen organisation og bringe det i spil hos andre. Jeg forventer: - at blive bedre til at initiere innovative processer - at blive mere kompetent i forhold til ledelse i og af netværk - at blive mere klar på hvordan jeg kan optimere min egen indsats som områdechef, hvordan jeg kan stille endnu tydeligere forventninger til viceområdecheferne, og hvordan vi i direktionen kan stille endnu tydeligere forventninger til teamlederne - samt understøtte at de får mulighed for at leve op til de forventninger vi stiller! anvende det i arbejdet med at udarbejde udviklingsstrategi anvende det i mødeplanlægning og mødeafholdelse få lavet aftaler om sparring/coaching at være medskaber til en bevidst innovativ kultur at synliggøre en klar rollefordeling i ledergruppe og stab at udøve en bevidst kommunikation og refleksion i mit daglige arbejde med alle samarbejdspartnere ift forandring som det evige vilkår at netværksarbejde er en naturlig del af mit daglige arbejde Forventer ikke mange nye kompetencer, men mere at få et endnu bedre billede af netværksmuligheder. Jeg bruger altid viden og faglighed i mit daglige virke, når jeg har været på kursus eller sammen med inspirerende undervisere

6 Forventer du at gå til eksamen i DOL modulet Forandring, Udvikling og Innovation som afslutning på forløbet? Respondenter Procent Ja 4 15,4% Måske 8 30,8% Nej 14 53,8% I alt ,0%

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Udvikling af ledelsestalent

Udvikling af ledelsestalent Udvikling af ledelsestalent 1 10 Hvorfor talentforløb indenfor ledelse Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune har talent og alle skal løbende kompetenceudvikles, så alles potentiale bliver udfoldet

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Leadership Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudvikling skal være strategisk og praksisnær. Den skal skabe sammenhængskraft og merværdi for Region Nordjylland. Styrende elementer

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

den praktiske uddannelse i lønsomme resultater gennem effektiv serviceledelse

den praktiske uddannelse i lønsomme resultater gennem effektiv serviceledelse Servicelederuddannelsen den praktiske uddannelse i lønsomme resultater gennem effektiv serviceledelse Servicelederuddannelsen Servicelederen skal gennem god og tydelig ledelse sikre, at virksomhedens servicemontører

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere