Alme Skole. Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alme Skole. Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13"

Transkript

1 Alme Skole Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13

2 Side 2

3 Alme Skole - på et godt grundlag! Status, grundlag og formål Alme Skole bygger sit virke på bibelen som Guds ord og den evangelisklutherske bekendelse. Skolen er en selvejende institution med tilknytning til Luthersk Missionsforening. Skolens dobbelte formål er at give en kvalificeret undervisning i skolens fag samt gennem kristendomsundervisningen og morgenandagter at give eleverne et fyldigt kendskab til de bibelske beretninger og kristen tro og liv. Det kristne livs- og menneskesyn ligger til grund for al undervisning og samvær. Skolens profil uddybes på hjemmesiden. Historie - kort Alme Skole blev som kristen friskole oprettet 1981 af nogle forældre. De ønskede en skole, hvor deres børn kunne få den kristne børnelærdom uden at bibelens troværdighed som Guds ord blev draget i tvivl. Man købte til formålet Alme Skole, hvorfra de sidste elever kort forinden var flyttet til Græsted Skole. Friskolen begyndte med kun 14 elever og en flok engagerede forældre. Elevtallet var vokset til omkring 120 elever ved årtusindskiftet. I dag er elevtallet ca Bygninger Den gamle skole, som man overtog, bestod af to klasselokaler, gymnastiksal samt lærerbolig. Bygningerne, der er fra 1923, er solidt håndværk og fremstår præsentable. Hertil er ad flere gange bygget klasselokaler. Der er bibliotek og faglokaler til musik, billedkunst, hjemkundskab, fysik samt edb. I 2009 blev der yderligere bygget en sportshal. Elevtal Skolen har pr. 5/ elever i bh.kl. - 9.kl. Klassekvotient Da det er vigtigt for os at bevare skolen som et lille trygt miljø, ønsker vi fortsat kun èt spor med max. 22 elever i de yngste klasser og fra 3. kl. max. 24 elever. Økonomi Som godkendt af Undervisningsministeriet modtager Alme Skole tilskud fra staten efter friskoleloven. Det sker under forudsætning af, at forældrene selv Side 3

4 gennem skolepenge dækker en mindre del af skolens drift. Ved henvendelse kan forældre få skolens reviderede regnskab til gennemsyn. Bestyrelse Skolens øverste myndighed er en bestyrelse på 7 medlemmer. To medlemmer vælges af Luthersk Missionsforening i Nordsjælland, to medlemmer vælges af skolekredsen, et medlem vælges af Foreningen af Kristne Friskoler og to medlemmer vælges af forældrekredsen. Bestyrelsen ansætter skoleleder, lærere og andet fast personale og er ansvarlig for skolens drift. Skolekreds Forældre og venner af skolen der vil være med til at drage omsorg for, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål. Der afholdes et årligt skolekredsmøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Nærmere oplysninger kan indhentes hos bestyrelsen. Forældrekreds Alle forældre til børn på skolen skal respektere, at skolen drives efter sit grundlag og formål. Forældrene vælger for en 4 års periode en (eller flere) tilsynsførende, der fører tilsyn med, at undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen vælger to medlemmer til bestyrelsen. Undervisningsfag Prøveforberedende fag: dansk, matematik, fysik/kemi, biologi, engelsk, tysk, historie, geografi og samfundsfag. Andre fag: Natur/teknik, kristendom (2 timer/uge), billedkunst, musik, idræt, sløjd, håndgerning, hjemkundskab. Fortælletimer for yngste klasser med eventyr, historier og erindringer. Sang- og musikundervisning på alle klassetrin. Obligatoriske emner: seksualundervisning, færdselslære, uddannelses- og erhvervsorientering, oplysning om tobak, alkohol og narkotika. P-fag, praktiske/kreative, for de ældste klasser: boldspil, tennis, badminton, musical, kreativt værksted, udesløjd, hjemkundskab, m.fl. Værdier I skolens trivselsplan redegøres for 4 værdibegreber som er centrale på Alme Skole. Det er ANSVARLIGHED, POSITIVT SELVVÆRD, FÆLLESSKABS FØLELSE OG RUMMELIGHED. Side 4

5 VÆSENTLIGE INFORMATIONER- alfabetisk ordnet (Informationerne findes også på skolens hjemmeside) Aflevering/afhentning af elever Aflevering og afhentning af elever i bil må kun ske på P-pladserne. Standsning og parkering er ikke tilladt på busvendepladsen. Aktivitetskalender Kalender over skoleårets arrangementer kan ses på hjemmesiden (aktiviteter). AKT-vejleder A står for adfærd, K for kontakt og T for trivsel. AKT-vejlederen (Niels Jensen) er en ressource person i opgaven at fremme den enkeltes trivsel og et godt socialt samspil. AKT opgaverne består i supervision og rådgivning af lærere og samtaler med den enkelte elev eller klasser. "Alme-nyt" Skolebladet udkommer 2 gange årligt. Almestue Skolen afholder et marked hvert andet år i november måned til fordel for skolen (lige årstal). Elever, forældre, venner og skolens medarbejdere er engagerede. Betaling Skolepengene forfalder til betaling forud den 1. i måneden. Der betales i 11 mdr. Skolepenge for skoleåret 2012/13 1. barn: kr./md 2. barn: 640 kr./md øvrige børn gratis. Betaling via PBS. Betaling for skolefritidsordning: se SFO-folderen samt under fripladstilskud. Der er forældrebetaling til lejrskoler. Det samme kan gælde for nogle af klassens eskursioner. Bibliotek Der er en ugentlig lånetime for hver klasse på skolebiblioteket. Side 5

6 Billedskole Vore elever kan tilmelde sig den kommunale Billedskole. Buskørsel, HT, For alle elever benyttes HT-bus 362: Forældrene sørger selv for at bestille/købe månedskort. For bestilling af månedskort henvises til Movia s hjemmeside: nementsservice/pages/abonnementsservice.aspx Nedenfor er kort nævnt nyttige oplysninger i forbindelse med bestilling af månedskort: Priser: Periodekort for børn 0-15 år pr. md. 2 zoner: kr. 170,00 3 zoner kr. 235,00 Bestilling af kort: Vi anbefaler abonnementsservice. Fordele: Du er altid sikker på at have et gyldigt kort. Du slipper for at tænke på billet, klippekort og fornyelse af periodekort hver måned. Du sparer tid, fordi kortet bliver sendt direkte til dig og betaling sker automatisk. Kortet kan bruges hele året også i fritiden. Sådan tilmelder du dig: Tilmeldingskupon: For at blive tilmeldt skal du have et stamkort, hvis ikke du allerede har et. Stamkort kan du få på alle DSB stationer og kortsalgssteder i Hovedstadsområdet. Husk et foto (35 x 35 mm). Du skal også udfylde en tilmeldingskupon. 1. Tilmeldingskuponen kan du aflevere på alle DSB stationer i Hovedstadsområdet. Hvis Movia modtager din tilmelding inden den 5. i måneden, får dit kort gyldighed fra starten af næste måned. 2. Hvis du afleverer din tilmeldingskupon på ét af de nedenstående salgssteder, går ekspeditionen hurtigere. Her er indleveringsfristen den 10. i måneden. Samme frist gælder, hvis du sender kuponen til: DSB Kundecenter, Abonnementservice, Postboks 340, 0900 KHC. Her kan du tilmelde dig dit abonnement: Hillerød station (Denne er den nærmeste, men der findes også andre stationer). Bonus: Tilmeldingskuponen skal underskrives af forældrene. Derfor kan tilmelding til abonnementsservice ikke ske via internettet. Men tilmeldingskuponen kan udskrives fra internettet. Efter 12 måneders uafbrudt medlemskab opnås en bonus. Side 6

7 Udbetaling af bonus sker via betalingsservice i begyndelsen af den første måned af det næste abonnementsår. Mistede kort: Mistes et periodekort, udstedes erstatningskort fra de salgssteder, der er tilsluttet abonnementsservice. Foto medbringes. Abonnementsservice udsteder 1 erstatningskort uden beregning for hver 12 måneder. Ved udstedelse af flere erstatningskort opkræves gebyr. Børn med abonnementskort: På et kort til børn og unge kan der gratis medtages et barn under 12 år. Stoppesteder for bus 362: Minuttal ved Alme Skoles busstoppested: Bus mod Gilleleje minuttal: 04 Bus mod Græsted minuttal: 38 Bussen kan afgå 3-5 min. før angivet tid! Side 7

8 Bøger Skolen stiller bøger gratis til rådighed. Bøgerne skal indbindes og behandles godt. Bortkomne bøger kan kræves erstattet. Børne- og Familierådgivningen Skolen har et godt samarbejde med skolepsykologerne på Børne- og Familierådgivningen i Gribskov Kommune omkring indstilling til specialundervisning. Vi samarbejder også i tilfælde, hvor elever har vanskeligheder i det sociale samspil. Forældrene inddrages i samarbejdet. Cykelsponsorløb Skolen afholder hvert andet år et cykelsponsorløb (ulige årstal) til fordel for skolens elever. Elevsamtaler Elever i 8. og 9. kl. har en årlig samtale med klasselæreren om deres faglige og sociale situation i skolen. Erhvervspraktik 9. kl. er som et led i erhvervs- og uddannelsesorienteringen, 1 uge i erhvervspraktik. 8. kl. er på besøg på forskellige ungdomsuddannelser (se også UU-vejleder). Ferier og fridage Alme Skole følger den kommunale ferieplan, som foreligger ca. ½ år før skoleåret begynder. I tilfælde af skoledage på lørdage kan efterfølgende fridage komme på tale. Flytning Ved flytning meldes ny adresse og tlf.nr. straks til skolen. Flyttes barnet til en anden skole, meddeles os den nye skoles adresse, så vi kan sende en flyttemeddelelse. Skolepenge betales for hele den måned, hvori udmeldelsen sker. Folkeskolens afgangsprøve Vi tilbyder eleverne i 9. kl. at kunne aflægge folkeskolens afgangsprøver. Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) Alme Skole indgår i et frugtbart fællesskab med godt 35 andre kristne friskoler i Danmark. I FKF s sekretariat kan vi hente hjælp på det administrative og skolepolitiske område. FKF formidler også inspiration til lærere og øvrige ansatte. Skolerne er både økonomisk og ledelsesmæssigt helt selvstændige og uafhængige. FKF s hjemmeside: Side 8

9 Forsikring Skolen har ikke en elevforsikring, så vi anbefaler, at man selv tegner en familieulykkesforsikring. Det er hjemmet, der skal erstatte skader ved almindelig harmløs leg. Forældresamarbejdet Forældredage. Der er afsat 5 dage i skoleåret, hvor forældrene indbydes til at overvære undervisningen. (se aktivitetskalender) Klasseforældremøder. I de enkelte klasser afholdes møder, hvor der orienteres om det faglige, og hvor klassens ve og vel som helhed tages op. I bhkl., 1. kl., 7.kl. og 9.kl. afholdes 2 årlige møder. I øvrige klasser afholdes 1 møde årligt. Forældresamtaler. Der indbydes til samtale om den enkelte elev. Klasselæreren og en anden af klassens lærere vil være til stede. Bhkl. 5. kl.: To samtaler årligt. Eleven inviteres med således: kl. til anden samtale. 5. kl. til begge samtaler, kl.: En samtale årligt hvortil eleven inviteres med. Foto Hvert andet år (lige årstal) tages i efteråret skolefoto med portræt af alle elever. Det er frivilligt, om man ønsker at købe. Fripladstilskud Der er mulighed for at søge tilskud til skolepengene og til SFO-betalingen. I aug./sep. sendes ansøgningsskemaer ud pr. mail til forældrene. De udfyldes og tilbagesendes, hvis man ønsker at komme i betragtning pågældende skoleår. Fripladstilskuddet, som uddeles i februar, fordeles blandt ansøgerne efter bl.a. personlig indkomst og antal søskende. Fritagelse Med angivelse af årsag spørges fri i god tid forinden. Ved én dag spørges klasselæreren, ved flere dage skolelederen. Benyt meddelelsesbog eller telefon. Fravær bør begrænses mest muligt. Første skoledag aug kl. 16. aug. Bh.kl. Gaver til skolen Alme Skole har for nylig bygget hal, så pengegaver modtages med tak. Hvis man ønsker at betænke Alme Skole med testamentariske gaver, er det også en kærkommen mulighed. Ønsker man skattefradrag kan pengene indbetales til Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) til Skolepuljen. Henvend jer til skolen eller til FKF på tlf Side 9

10 Glemte sager Skriv navn i jakker o. lign. Glemt tøj opbevares i en beholder resten af måneden, hvor det kan gennemses. Derefter opbevares tøjet en måned i kælderen i kontorbygning. Ikke afhentet tøj afleveres til hjælpearbejde. Idrætstøj, håndklæde Til hver idrætstime medbringes skiftetøj til gymnastik samt håndklæde til bad. Udendørssko må ikke benyttes indendørs. Fritagelse forespørges af forældrene skriftligt/evt. pr. tlf. Indskrivning til bh.kl. og 1. kl. (6. nov kl ) Man kan ringe og få sit barn skrevet op til en børnehaveklasse ud i fremtiden. Selve indmeldelsen sker ved indskrivning på skolen i december måned - godt et halvt år før skolestart. Det er her en forudsætning, at der forud har været en personlig samtale med skolelederen om skolens egenart og barnets skoleparathed. Info-materiale Interesserede kan få tilsendt skolens informationsmateriale ved at henvende sig til skolen. Informationer kan også ses på skolens hjemmeside Karakterer Ældste årgange gives standpunktskarakterer i prøveforberedende fag samt evt. i enkelte andre fag. Elever i 6. og 7.kl. gives 2 gange og elever i 8. og 9. kl. gives 3 gange årligt. Ved termins- og årsprøver gives også karakterer. 7- trins skalaen benyttes. Konfirmandundervisning Vore elever konfirmeres i 8. kl. Sognepræst Ole Backer Mogensen, Græsted forestår konfirmandforberedelsen. Undervisningen foregår på skolen. Elever, der ikke ønsker at blive konfirmeret, følger undervisningen som kristendomskundskabstimer (med mindre tilsvarende undervisning følges andet steds). Konfirmation Konfirmation i skoleåret 2012/13: den 20/ i Græsted Kirke. Lejrskoler 9. kl. i efteråret 2012 Sydengland/London sprogskole + lejrskole 7. kl. i efteråret 2012 Bornholm 5. kl. i foråret 2013 Falster Side 10

11 Lektier. Skolen har en lektieordning omhandlende elevernes hjemmearbejde. Eleverne skal fra 3. kl. føre en lektiekalender. Lus Giv straks skolen besked, hvis barnet får lus. Et barn, der har fået lus, må ikke komme i skole, før der er påbegyndt behandling. Skolen informerer klassens øvrige hjem, som derefter bedes undersøge deres barn/børn for lus. Meddelelser Nyhedsbreve og andre meddelelser fra skolen sendes med børnene hjem. Meddelelsesbog, fritagelser Meddelelsesbogen er en forbindelse mellem skole og hjem og skal medbringes hver dag. Årsag til evt. fravær skrives heri eller meddeles pr. telefon. Musikskole Elever kan tilmelde sig den kommunale musikskole. Skolen har et tilbud om hold i musik og bevægelse samt tilbud om soloundervisning i sang og klaver ved musikpædagog Eva Skade Rasmussen. Endvidere har skolen to bands (5. 6. kl. og 7. 8.kl.) Musical Forældre og søskende indbydes til et festligt arrangement, hvor elever fra kl. optræder med drama og sang. Mælkeordning Skolemælk bestilles og betales i august og januar via Mejeriernes Skolemælksordning. Bestillingssedler udleveres på skolen ved skoleårets start eller på Nyhedsbreve Fællesbreve til hjemmene sendes med børnene hjem ca. en gang månedlig med bl.a. nyheder, orientering, opråb, kalender. Nyhedsbrevene kan også læses på skolens hjemmeside. Påklædning Man skal vise hinanden respekt også gennem sin påklædning. Uden det måske er ønsket, kan man i sin påklædning komme til at virke udfordrende. Det kan være f.eks. bare maver, gennemsigtige eller nedringede bluser, T- shirts med udfordrende budskaber. Det mener vi ikke, hører hjemme i skolen. Tal evt. med børnene/de unge om, at det er vigtigt ikke at sende forkerte signaler gennem påklædningen. Det er både et spørgsmål om egen tryghed og et hensyn til dem, de færdes imellem. Side 11

12 Ringetider time tider 1. modul pause morgensang modul frokostpause 3. modul pause 4. modul Rygning Elever må ikke ryge på skolen. Medarbejdere ryger ikke på skolen. SFO ordning Skolen har skolefritidsordning med 78 børn fra bhkl.-3.kl. Se SFO-folder. Skolesundhedsplejerske Lisbeth Dam foretager på skolen et sundhedscheck på eleverne i bh.kl., 1.kl., 3.kl., 5.kl., 7. kl. og 9.kl. Specialundervisning Elever, der har behov for ekstra hjælp til læse-/staveindlæring, kan med forældrenes medvirken indstilles til specialundervisning. Der vil typisk først tages læseprøver. Evt. fulgt op af prøver af bl.a. hukommelses- og opfattelsesevnen. Det sker i samarbejde med en skolepsykolog fra Børne- og Familierådgivningen der skal vurdere behovet, og hvordan der evt. skal sættes ind. Sommer-mix 28. juni Fællestime hvor eleverne fremfører sang og musik. Forældre er velkomne. Sygdom og andet fravær I tilfælde af sygdom og andet fravær for elever i bh.kl., 1. kl. og 2. kl. beder vi forældrene ringe inden skoletid og sygemelde barnet. For elever i 3. kl kl. skriver forældrene i stedet dato og årsag til fravær i meddelelsesbogen, som dagen efter vises til klasselæreren. Side 12

13 For elever, der er tilmeldt SFO, skal der også ske framelding der. Tandlæge Fra tandklinikken kommer de og viser 3. kl., hvordan man bedst børster tænder. Endvidere vil der være en dag med bh.kl., hvor der bl. a. fortælles om bakterier m.v. Konsultationstider til klinikken i Græsted sendes til hjemmene. Translokation 26. juni 2013 arrangeres en festlig translokation for skolens 9. klasse og deres forældre. Ture Der arrangeres ture for hver klasse. Der må påregnes en mindre egenbetaling for nogle af disse ture. UU-vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) UU-vejlederen kommer og giver vejledning på 7.-9.klasetrin og deltager i nogle klasseforældremøder. UUvejlederen er nu Erik Magius. Undervisningens indhold Forældre har mulighed for at følge med i, hvad der undervises i. Læseplaner for fagene med formål, delmål (for nogle fags vedkommende), slutmål og læseplaner for undervisningen kan ses på skolens hjemmeside. Derudover har vi udfærdiget læseplaner for fagene kristendomskundskab, natur/teknik, musik, seksualundervisning og færdselslære. I øvrige fag benyttes folkeskolens læseplaner. Årsplaner over undervisningen i dansk og matematik præsenteres på klasseforældremøderne. Årsplaner for de enkelte fag og klasser kan i øvrigt ses på hjemmesiden. Vedtægter Alme Skoles vedtægter kan fås på skolen. De udleveres altid ved indmeldelse. Ventetid Ved ophold på skolen udenfor barnets skoletid, skal elever i bh.kl kl. være i SFO, og der betales herfor. Øvrige elever, der venter, får anvist et lokale Side 13

14 Åbent Hus Lørdag den 27. oktober 2012 kl er skolen åben. Det er specielt for interesserede, der endnu ikke har børn på skolen. Side 14

15 Ordens- og væreregler for Alme Skole Overordnet Alme Skole er en kristen friskole, og det forventes, at du har respekt for skolens særkende: - at du ikke bander eller misbruger Guds navn, - at du taler sandt og bruger et pænt sprog, - at du tager ansvaret for det, du gør fx siger til, hvis du slår noget i stykker. Over for lærere Det forventes, at du taler pænt og retter dig efter lærerens besked. Over for elever - Det forventes, at du er en god kammerat. - Det forventes, at du bidrager til et godt fællesskab - Det forventes, at du er med til at gøre andre trygge og glade og ikke mindst dem, der er yngre end dig selv. Materiel og bøger - Det forventes, at du hjælper til med at holde skolen pæn. - Det forventes, at du hjælper til med at klasselokalet og opholdsområderne efterlades i ryddelig stand. - Det forventes, at du værner om stole, borde og andet inventar. - Det forventes, at du binder bøgerne ind. Ved ødelæggelse eller bortkomst af materiel eller bøger kan skolen kræve erstatning. Side 15

16 IT og brug af computere på skolen. Skolen råder over et antal stationære og bærbare PC er, som kan benyttes i undervisningen. Eleverne må ikke hente på nettet eller benytte materiale, som ikke er sobert og kan forsvares i forhold til skolens kristne grundlag. Der må ikke downloades film. Ovenstående regler gælder både skolens og egne computere. Elever, som ikke respekterer disse retningslinjer, vil få en henstilling fra læreren, og kan udelukkes for brugen af internettet. Man meddeler læreren, hvis noget går i stykker. Inde - ikke støje, løbe eller tumle - ingen fødder på bordene - ikke sidde i vindueskarmen - Du må sidde i sofaen med fodtøj på gulvet og hynderne på deres plads - ikke lege ved dørene - klaveret må kun benyttes med musiklærerens tilladelse - Stil tasken uden for klassen, når du skifter klasse i et ude-frikvarter - Intet boldspil. Bolden bæres ind og ud. Side 16

17 Ude - kun på skolens område - fodbold kun på fodboldbanen - affald i affaldskurv - gynger i haven højst to på ad gangen (lille: bh.kl.-4.kl., stor: 5.kl.-9.kl.) - cyklen trækkes ned ad bakken - frugt fra haven må spises, men ikke kastes med - vinter: kun kaste med sne på boldbaner Mobiltelefoner Har du en mobil med i skole, må den ikke forstyrre og skal benyttes med respekt for andre. Derfor: - mobilen må ikke benyttes til optagelse af lyd og billeder Bhkl.-3.kl.: - mobilen må hverken være tændt i skoletiden eller i SFO, men skal ligge i tasken kl.: - mobilen må ikke være tændt i timerne eller ved morgensang - den må ikke ligge fremme eller være tændt i timerne, men skal ligge i tasken Konfiskeres en mobiltelefon, kan den ved lejlighed afhentes på kontoret af forældrene. I øvrigt -rygning er ikke tilladt -spiritus og stoffer må ikke forefindes på skolen -der må høres musik med hovedtelefon på mobil eller I-pod i frikvartererne og i ventetimer. Side 17

18 Duksepligter Efter hver time: - tavle tørres af - papir m.m. op fra gulvet før og efter frokost endvidere: - hente mælk - tørre borde af - tømme skraldespande - tørre mælkekasse/taske af - bringe mælkekasse/taske på plads i køleskab efter sidste time i et lokale: - vinduer lukkes - om nødvendigt grovfejes - checke at stolene sættes op, at bordene er ryddede og rene - tømme skraldespande - slukke lys - reoler i orden Busregler Skolen forventer, at elever, der benytter bus, respekterer chaufføren og de øvrige passagerer samt behandler bussen godt. Herunder er angivet nogle enkle regler, som derfor skal følges. 1. Alle skal opholde sig på plænen eller stien, indtil bussen holder helt stille og busvagten giver tegn. Bh.-3.kl. føres først ned til bussen. Gå derefter stille og roligt ind i bussen. 2. Giv plads til andre. Ryk ind på sæderne og lad andre komme forbi. 3. Ingen sko og støvler på sæderne. 4. Vis hensyn til medpassagerer, bl.a. ved ikke at være højrøstet eller at fare omkring. 5. Mad, drikkevarer og tyggegummi må ikke nydes i bussen. 6. Når du skal hjem og står af bussen: Gå aldrig over vejen, før bussen er kørt!!! Side 18

19 Adresseliste Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted Hjemmeside: Bank/konto: Nordea Kontor (tlf.) Lærerværelse SFO Skoleleder Peter Skov Thomsen, Bakkevej 6, 3230 Græsted Viceskoleleder Torben Frederiksen, Møllevej 28, 3400 Hillerød mobil Lærere Alice Skovenborg, Præstevænget 105, 3230 Græsted Anne Christine Oppenlænder, Bj.Andersensvej 18, Græsted Anne Mette Drachmann, Ramsager 38, 3230 Græsted Helle Flensted-Jensen, Erantisvej 3, Tulstrup, 3400 Hillerød Henriette Juul Larsen, Birkely 97, 3200 Helsinge Ingeborg Jensen, Østerdalen 19, 1.sal, 3230 Græsted Inger Sode-Larsen, Højbjergvej 2, 3230 Græsted Jan Poulsen, Græsted Stationsvej 61, 3230 Græsted Kari Bredtoft, Bolværket 9, 3400 Hillerød Karin Skov Thomsen, Bakkevej 6, 3230 Græsted Lillian Hjøllund Jessen, Lauritzensvej 5, 3400 Hillerød Mathias Toft, Skovhøjen 13, 3230 Græsted Maria Myhre Bech, Kagerup Stationsvej 35, 3200 Helsinge Niels Byrial Jensen, Byvej 8, 3200 Helsinge Noa Szilas, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Niels Hørlück, Mårumvej 4, 3230 Græsted Tina Malmvig, Kringelholm 7, 3250 Gilleleje. (bh.kl.leder) Ulla Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød Vivian Vikner, Tranekærvej 6, 3250 Gilleleje (fast vikar) Pedel/serviceleder Preben Pihl, Østergade 59, 3200 Helsinge mobil Sekretær/forretningsfører Anette Wind, Regnbuen 9, 3400 Hillerød (forretningsfører) SFO-medarbejdere Lone Roberts, Engen 10, 3490 Kvistgård (SFO-leder) Edith Skov, Stationsvej 63a, 3230 Græsted Ruth Larsen, Dragstrupvej 5, 3250 Gilleleje Vibeke Hjorth Henningsen, Grønnevang 207, 3250 Gilleleje Skolens bestyrelse Anders Engell-Kofoed, Præstevejen 6 C, 3230 Græsted (formand) Stig Richard Hansen, Husmandsvejen 38, 3250 Gilleleje Karen Stølen, Græsted Hovedgade 6B, 3230 Græsted (sekr.) Thorbjørn Kloster, Engen 8, 3250 Gilleleje (økonomi) Lise Bernhard, Pårupvej 66, 3230 Græsted (næstformand) Side 19

20 Joan Gierringe, Jydebjergvej 16, 3230 Græsted Leif Andreasen, Græsted Stationsvej 53, 3230 Græsted Andre AKT-vejleder, Niels Jensen Børne- og Familierådg., Birkevang 214, 3250 Gilleleje Skolesundhedsplejerske Lisbeth Dam (kl.13-14) Skoletandplejen, Græsted Tilsynsførende Jesper Storm Nørskov UU-vejleder Erik Magius (mail: Side 20

Alme Skole - på et godt grundlag!

Alme Skole - på et godt grundlag! Alme Skole Kristen Friskole INFORMATIONER 2013/14 Side 2 Alme Skole - på et godt grundlag! Status, grundlag og formål Alme Skole bygger sit virke på bibelen som Guds ord og den evangelisklutherske bekendelse.

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Skoleåret 2008 2009 Indhold: Indledning side 3 Indskoling 0. 3. klasse side 4 Forebyggende specialundervisning side 4 SFO side 5 Mellemtrin 4. 6. klasse side 6 Specialundervisning side 6 Udskoling 7. 9.

Læs mere

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE Velkommen i skole Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE 2 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fag i folkeskolen 3 Folkeskolens

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig.

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Skolens hverdag Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Alle børn møder i skolen senest klokken 8.05 Det ringer ind kl. 8.15: De to dage, hvor der er morgensang gør 0.-2. klasse

Læs mere

Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014

Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014 Generelle informationer om skolen Revideret januar 2014 Generelle informationer om Lygten Skole - Side 1 Velkommen til Lygten Skole I bestræbelserne på at give en god og grundig information om Lygten Skole,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

S koleå re t

S koleå re t Skoleåret 2009 2010 Indhold: Indledning side 3 Indskoling 0. 3. klasse side 4 Forebyggende specialundervisning side 4 SFO side 5 Mellemtrin 4. 6. klasse side 6 Specialundervisning side 6 Udskoling 7. 9.

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Fremsendt til Undervisningsministeriet den 8. februar 1996. Hjemsted og formål - 1 - Stk. 1 Johannesskolen, beliggende Ansgarvej, Hillerød kommune, Frederiksborg

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ryde Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN

SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN UDE 0. - 3. klasse I 0.-3. kl. er du ude i frikvartererne. På regnvejrsdage kan skolen beslutte, at du må være inde i klasselokalet eller på biblioteket. 0.-1. klasse må

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

2017-18 http://www.emu.dk/modul/7-klasse Det 7. klassetrin er det klassetrin, hvor der sker flest ændringer i dit barns undervisning. Når dit barn starter i 7. klasse, er det samtidig starten på udskolingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Forældre på Billesborgskolen

Forældre på Billesborgskolen Forældre på Billesborgskolen Vi er glade for det gode samarbejde med jer forældre. I bakker lærere og skole op og lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at give barnet

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2014 2015

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2014 2015 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2014 2015 1/8 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Samværsregler. 2. Forventninger. 3. Forlade skolen. 6. Alkohol

Samværsregler. 2. Forventninger. 3. Forlade skolen. 6. Alkohol Samværsregler Dette regelsæt (version 5) har til formål at synliggøre de samværsregler og forventninger, der er gældende for hverdagslivet på skolen. 1. Overordnet regel for alle på skolen Overordnet forventes

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Er det første gang i sender et barn i skole, vil i opdage at, skolen har ændret sig meget, siden I selv gik i skole. Et nyt kapitel starter ikke kun i jeres

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION A-Z DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION Morgensamling Morgensamling foregår hver dag klokken 8.30. Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til

Læs mere

Davidskolen. Periode:

Davidskolen. Periode: Davidskolen Samtale- og evalueringsark 7.- 9. klasse Navn: Klasse: Periode: Indhold: Side 2 Side 3 Side 4 Din egen og lærernes vurdering af din personlige indstilling Faglige vurdering, fraværsdage og

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolepenge:... 5. For skoleåret 2015/16 gælder følgende satser:... 5. SFO-betaling:... 5 Fripladstilskud... 5 Transport... 5 Ruter:...

Skolepenge:... 5. For skoleåret 2015/16 gælder følgende satser:... 5. SFO-betaling:... 5 Fripladstilskud... 5 Transport... 5 Ruter:... 2015-2016 Indhold Hilsen fra skolen... 3 Kontor... 3 Uddrag af vedtægter... 3 Skolens værdigrundlag... 4 Skolens bestyrelse... 4 Offentligt tilsyn... 4 Indskrivning på skolen... 4 Skolepenge... 5 For skoleåret

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere