I. Januar 1932 Hele Landet le Danemark. .6 c p q'tl b w o K ^N. >' '> 0 0 v'å. e o x x y tl å.o'å.k `j ' o t. a x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Januar 1932 Hele Landet le Danemark. .6 c p q'tl b w o K ^N. >' '> 0 0 v'å. e o x x y tl å.o'å.k `j ' o t. a x"

Transkript

1 TABEL 154. Børnesklen. ecles primacres.. Januar 1932 Hele Landet le Danemark A. Frmerne fr Undervisningspligtens Fyldestgørelse mde d'enseignement Børn enfants: Kmmuneskler etales cnzmunales andre Skler autres ecles Underviste i Hjemmet enseignem. au dmicile. Endnu ikke indmeldte pas encre inscrits... Uden Undervisn. (Aandssv. m. m.) sans enseign. alt Børn i undervisningspligtig Alder ttal.. B. Sklerne g deres Virksmhed) les ecles et leur fnetinnement Antal Skler nmbre des ecles: Statsskler (Eksamensskler2) ecles detat(å ex.) Kmmuneskler (paa Landet: Distrikter) ecles cmmunales Deraf med Eksamen sm Maal dnt h examen. Private Skler ecles privies Deraf med Eksamensret dnt k examen..... Samlet Antal Skler ttal des ecles Antal Børn nmbre des eleves: Statsskler (Eksamensskler) ecles d'etat.... Kmmuneskler ecles cmmunales.. Deraf i Eksamensklassers dnt aux classes d'ex. Private Skler ecles privies Deraf i Eksamensskler dnt aux ecles a examen Samlet Antal sklesøgende Børn ttal des enfants Samlet Antal Børn i Eksamensklasser4 (kmmunale, private g Statens) ttal des enfants dans les classes de srtie: classes myennes nemlig i rmellemklasser5 dnt S Realklasser classes reales.,... Gymnasieklasser lycees.. alt Eksamensklasser ttal..... Drenge garcns... nemlig dnt Piger filles.... Antal Lærere g Lærerinder instituteurs et institutrites: Ved Statssklerne ecles d'etat: Lærere instituteurs Lærerinder institutrites Ved Kmmunesklerne ecles cmmunales: Lærere instituteurs Lærerinder institutrites Ved Privatsklerne ecles privies: Eksamensklerecles f Lærere instituteurs å examen i Lærerinder institutrites Andre Skler autres { Lærere instituteurs.. l Lærerinder institutrites alt ttal....6 c p q'tl b w K ^N >' '> 0 0 v'å e x x y tl å.'å.k `j ' t. a x, Bl x il ; /30/68, Afdeling B. er samtlige Børn medregnet, saavel i sm udenfr undervisningspligtig Alder, g saavel fra den paagældende Kmmune sm fra andre Kmmuner. 2 d. v. s. Mellemskle, Studenter. lign. Eksaminer. s Uverensstemmelsen mellem Tallene i de kmmunale Eksamensklasser her g i Tabel 155 skyldes, at her benyttes ndberetningerne fr de kmmunale Skler, hvr alle Skler, der har Eksamensklasser, medtages, medens Tallene nedenfr g i Tabel 155 hidrører fra ndberetningerne m de højere Almenskler g Realskler, hvr kun de Skler medtages, der har Eksamensret. 4 Se endv. Tabel x55. 6 Realskler efter den ældre Ordning er til Mellemklasser henregnet øverste Underklasse g x.3. Realklasse g til Realklassen 4. Realklasse; i Skler med PigeskleEksamen henhldsvis 6.9. g r.1x. Pigeklasse.

2 l 135 TABEL 155. Eksamenssklerne. Ecles preparant d an examen.. Antal Elever i Eksamensklasserne) eleves dans les classes de srtie Mellemklasserne 2 classes myennes Realklassen 2 classes reales Gymnasiet lycees et clleges Nemlig dnt Tilsammen ttal... ( i Statens Skler ecles d'etat.... i kmmun. cmmunales.. i private privees Bestaaede Eksaminers examen passes Studentereksamen baccalauriat RealEksamen examen real PigeskleEksamen examen pur jeunes filles Alm. FrberedelsesEksamen txansen preparatire... Tils.: Real, Pigeskle g alm. Frb. Eksamen ttal MellemskleEksamen examen decle myenne Jan Jan Jan Jan Mænd kmmes l femmer Kvinder kmmes femmer kmmes femmas kmmes femmer SO l 1 1 Elevernes Frdel. 2.Jan. x932 efter Sklernes Beliggenh., se Tabel 254, S Se Nte 5, Saavel ved Sklerne sm ved Universitetet. TABEL 156. Højere Læreanstalter g andre Skler med videregaaende faglig Undervisning. Ecles superieures. Antal Elever eleves 1932/33 193x/ /31 bestaaede exaln. Eksaminer exa,n. passes Elever eleves bestaaede Eksaminer exam. passes Elever eleves bestaaede Eksaminer exam. passes Md. km. Københavns Universitet universite de Cpenhague: Antal mmatrikulatiner nmbre des immatriculatins. 769 Alm. filsfisk Prøve phils. (examen blig. d'adnliss.) Det telgiske Fakultet thilgie (licenciis) n Det rets g statsvidensk. Fakultet drit: juridiske drit (licenciis) Kv. fem. km. fem. km. fem. statsvidenskabelige science ecnrnique (licenciis) Det lægevidenskabelige Fakultet medecine (licenciis) Det filsfiske Fakultet lettres (licenciis) Det matem.naturvidensk. Fakultet sciences (licenciis) Jurid. Eksamen fr ustuderede drit (examen pratique) Prmtiner prmtins Universitetsundervisn. i Jylland enseign. universit. de gufl: Antal mmatrikulatiner nmbre des immatriculatins Alm. filsfisk Prøve phils. (examen blig. d'admiss.) Det telgiske Fakultet thelgie (licenciis) Det rets g statsvidensk. Fakultet drit: statsvidenskabelige science ecnmrque (licenciis). 1 Det lægevidenskabelige Fakultet medecine (licenciis). 10 Det filsfiske Fakultet lettres (licenciis) turid. Eksamen fr ustuderede drit (examen pratique) 7 9 Plyteknisk Læreanstalt ecle plytechnique: Ny tilkmne Studerende med admis: Adgangseksamen apres examen d'admissin Matemat.naturvidensk. Studentereksamen' bacheliers (de la categrie mathernatique) Fabrikingeniører (Kemikere) chimie (inginieurs) Maskiningeniører Bygningsingeniører mecanique cnstructins industrielle (inginieurs) (inginieurs) Elektringeniører ilectrtechnique (inginieurs) ' Endvidere indskreves sm plytekniske Eksaminander efter andetsteds aflagte Prøver i 1932/33: 2 g i x931/s2: 4 10

3 /tm. " fem, jern, km. j TABEL 156 (frtsat). 136 Højere Læreanstalter g andre Skler med videregaaende faglig Undervisning. Ecles supirieures (suite). Veterinær g Landbhøjsklen icle vitirinaire et agrnmique: Veterinærer midecine vitirinaire Landbrugere a g r n m i Landinspektører arpentage Havebrugere science hrticle Skvbrugere science frestiere Mejeribrugere science de laiterie Kandidater paa Frtsættelseskursus turs suppl... Andre Studerende autres itudiants Den handelsvidensk. Læreanst. icle des hautes etudes cmm. Handelsvidenskabelige Studerende cmmerce..... Handelssprglige Studerende langues Handelsafdeling sectin de cmmerce Bankafdeling sectin bancaire Regnskabs g Revisinsafdeling sectin de cmptabiliti Reklameafdeling sectin de ratlame Frsikringshøjsklen sectin d'assurance Handelssklelærere instituteurs des etales de cmmerce Krrespndentsklen rrrespndents Translatørsklen traducteurs Handelsskler icles de cmmerce: Højere Handelseksamen diplmes supirieurs... Handelseksamen diplmes rdinaires HandelsmedhjælperEksamen examen pratique.... Tandlægesklen icle des dentistes: Tandlægeeksamen chirurgiensdentistes Rigshspitalets Jrdemderskle etale des sagesfemmes: Jrdemdereksamen examen de sagefemme Farmaceutisk Læreanstalt ecle de pharneacie: Farmaceutisk Kandidateksamen pharnzacie.. Farmac. Medhjælpereksamen pharm., examen prilimin. Det kgl. Akad. fr de skønne Kunster acad. des beauxarts: Kunstsklerne icles dart..... Det kgl. danske Musikknserv.i cnserv. ryal de musique Det jyske Musikknserv. cnserv. de musique de,sutland Sklelærerseminarier icles nrmales (primaires): Eksamen v. Statsseminarierne institut.: ic. nrm. de i'etat Eksamen v. Privatseminarierne institut.: ie. nrm. privies Privatister instituteurs: turs privis Tilsammen ttal... Faglærer g Faglærerindeeksamen examen d'institut. spec. Statens Gymnastikinstitut institut de gymnastique: Afgangseksamen examen de srtie. Statens Lærerhøjskle icle nrmale super. pur les instit.: Aarskursus turs annuels: Hvedafdelingen sectin principale..... Sklekøkkenafdelingen sectin de cuisine sclaire.. Kursus fr Frsklelærerinder inst. primaires... Krte Kursus turs tempraires Fjernstudium g Fjernstilskrivning enseign. par crresp. Kursus til Studentereksamen baccalauriat Hushldningsskler icles menageres..... Hushldningsseminarier icles nrmales manageres... Hærens Officersskle etale militaire de l'armie: Officersklasserne classes des fficiers Specialklassen turs spicial Officiantklassen elasse des adjutanis / / /31 Antal Antal Antal Antal bestaaede Antal Elever Eksaminer Elever Eleves examens a mernu ;ne Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. km. fem. hrn. km. fem. hrn. fem. hrn. fem. /tm. fem > " n n i > ; n n S t n f Oplysningerne gælder Kalenderaarene 1933, 1932 Og Eksamensafdelingen fandtes r9 Elever. 3 Eksamensafdelingen fandtes 27 Elever. 4 1 Eksamensafdelingen fandtes 23 Elever. s Eksamensafdelingen fandtes 16 Elever. 6 1 Eksamensafdelingen fandtes 3 Elever.

4 TABEL 156 (frtsat). 137 Højere Læreanstalter g andre Skler med videregaaende faglig Undervisning. Ecles supirieures (suite). Hærens Krnetskler ecles de crnettes de l'armie... Hærens Sergent g Oversergentskler ecles de sergents et de sergentsmajrs de l'armie Hærens Skydeskler ecles de tir de l'armie: Artilleriskydesklen ecle de tir au cann: Almindeligt Kursus turs rdinaires Udvidet Kursus turs supirieures.... Skydesklen fr Haandvaaben e'cle de tir au fusil: Almindeligt Kursus turs rdinaires Udvidet Kursus turs supirieures.... Hærens Gymnastikskle ecle de gymnastique de 'armie: Kmpagnilærerkursus turs pur institut. de camp. Gymnastiklærerkursus turs pur institut. de gymn. Hærens Rideskle icle d'iquitatin de l'armie: Almindeligt Kursus turs rdinaires Udvidet Kursus turs supirieures... Piner g Telegrafsklen ecle du gene et de tiligraphie. Hærens Reserveintendantskle icle de cmpt. de l'armie Søfficerssklen ecle navale..... Kvartermestersklen ecle des susfuiers (marine)... Navigatinssklerne ecles de navigatin: Kystskipperprøven c a p i t a i n e s au cabtage Sætteskipperprøven martres au cabtage Heraf paa Færøerne dnt aux iles Fere..... Den udvidede Fiskeskipperprøve patrns pecheurs.. Styrmandseksamen ficiers (au lang turs) Skibsførereksamen c a p i t a i n e s ( a u l n g turs)..... Radiprøven radi Klasse rere classe f tiligraphistes 2me Raditelefnistprøven raditiliphnistes Maskinistsklerne ecles de micaniciens: Maskinpasserprøven cnducteurs de machines..... Den alm. Maskinisteksamen micaniciens, examen rdin. Den udvidede Maskinisteksamen metan., examen super. Mtrpasserprøven cnducteurs de mteurs Haandværksprøven examen pratique ElektrinstallatørPrøven fr Maskinister examen d'install. electr. pur micaniciens Det tekniske Selskabs Skle kle de la sciete technique: Dagsklen ecle du jur Aftensklen ecle du sir Andre tekniske Skler autres ecles techniques: Dagsklen kle du jur Aftensklen ecle du sir Teknlgisk nstitut institut technlgique: Dagkursus turs du rdinære rdinaires..... jur specielle spiciaux Fagskler prfessinnels... Haandværkerstævner reunin d'artisans Aftenkursus turs du J rdinære rdinaires..... seer 1 Fagskler prfessinnels... Faglige Fredrag g Studieaftener cnferences prf., etc. Prvinskursus turs de J rdinære rdinaires..... prvine Fagskler prfessinnels... Arbejdsløshedskursus J København Cpenhague... turs des chbmeurs k Prvinsen prvince / / /31 Antal Antal Antal Antal bestaaede Antal Elever Eksaminer Elever eleves examens eleves passes ftasses basses Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. km. fem. km. fem. km. fem. km. fem. km. fem. km. fem n n O 9 l s ' 7 " tg i " g Paa Grund af ændret Skleplan er ingen Afgangseksamen afhldt. 2 Eksamensafdelingen fandtes 6 Elever. 3 Eksamensafdelingen fandtes 9 Elever. 18

5 TABEL 157. Højskler g Landbrugsskler 1932// j. Hantes ecles ppulaires et ecles d'agriculture 1912/33. Højskl er ecles pul p ecles dagriculture b v d d d _E+ Ø F Ø dc dc i Land skler t i l 3 s a m m e n 1932/33 ttal b ' v ttal Antal Skler ecles Elever e l e s Elevernes Alder age des eleves: Under 16 Aar 16 ans Aar i6i8 ans Aar 1825 ans Over 25 Aar zj ans , zs Uangivet Alder incnnu " Elevernes Frældres Livsstilling prfessin de Teurs parents: Gaardmænd paysans prprietaires Husmænd petits fermiers Arbejdere uvriers Haandværkere artisans Andre g uangivet autres et incnnus Af Eleverne besøgte Eleves: Alm. Højskleafdel. instr. generale, rdin '> Udvidet, perf Haandværkerafdeling metiers >' Uddelerafdeling cmmerce " 34 Gymnastikafdeling gymnastique Alm. Landbrugsafdeling agrnmie, rdin. 265 z " Udvidet, perf Mejeriafdeling laiterie Hushldningsafdeling menage Kntrlass. g Fderm. Afd. affuragement Havebrugsafdeling hrticulture >' Skvbrug sylviculture Af Eleverne varl eleves: Haandværkere artisans fra Købstæder r i g i n a i r e s de villes tidligere paa Højskle ancien eleves understøttede af Staten securus par l'etat Det til de understøttede Elever uddelte Beløb subventins de l'etat Kr Disse Oplysninger savnes fr de Elever, hvis Alder er uangivet. TABEL 158. Statens tre Almenbibliteker 1913/34. Les grandes biblitheques de!'etat en 1933/34. Bindantal Ca. vlumes Antal løbende Tidsskrifter peridiques >' Læsesalene saltes de letture Udlaan preses Samlet Udgift til depennes uden Antal Antal frem danske Tandske Besøgende tagne Bind danis etrangers visitsurs vlumes tires Antal ndbinding Bind ndkøb vlumes arket reliure Kr. Kr. Det kgl. Biblitek bibl. centrale de l'etat Universitetsbibliteket bibl. de l' Universite Statsbibliteket i Aarhus bibl. d'etat å Aarhus Anm. Til Det kgl. Biblitek afleveredes i 1932/33 sm udkmne i Danmark jurnaux, etc, parus en Danemark et depses å la biblitlieque centrale de i'etat en ig32133: Aviser jurnaux 268, Tidsskrifter peridiques 2212, Bøger livres 3121 g Stkr. Smaatryk bilbquets Desuden ca. 28 udenlandske Dktrdisputatser. 2 Kalenderaaret Tælles kun ved første Fremtagelse.

6 1 139 TABEL 159. Fagbibliteker m. v Biblithtgaes speciales en ij'i. Bibliteker med væsentligst biblitheques cntenant principalement: Medicinsk Litteratur litterature medicinale. Naturvidensk. Litteratur litt. des sciences.. Tekn.erhvervsm. Litter. litt. techn. et prf. Militær Litteratur litterature militaire... Telgisk Litteratur litterature thelgie.. L. vedr. Kunst, Musik litt. des arts, de la mus. Plit., jur., scial Litter. litt. plit., jur., sc. Humanistisk Litter. iøvrigt litt. des human. Blandet faglig Litteratur div. litt. spec.. Alm.Oplysn:. Skønl.litt. d'instr., bellesletir. alt ttal... Heraf Bibl. knyttede til dnt bibl. apparten. h: Højere Læreanst.l facultes de 1'enseign. sup. Skler iøvrigt2 autres ecles.. Museer, vidensk. nst..l. mus., inst. scientif. Hspitaler, Stiftelser m. v. hpitaux, etc.. Adm. Myndigheder m. v. autr. admin., etc. Fren., private nstit. assciat., inst. privees Hvedstaden la capitale. alt.... i Prvinsbyerne villes de prvince.. ttal S1 Landdistrikterne cmm. rurales.. Bibliteker stiftede les bibli Bibliteker med Antal Bind tkeques reparties d' aares e i d' es ' e nmb re l, w ø > 8 N p v ',. x ø O 8 O p q, a q Z., ttal T 8 b G v y a> Y, n O S _ des ' v y C a b (> O V V p d u e a0 g U ON p. g 8 8 w et N, å u> x O 7 W n 0 t,.n,, y C d W " > z Anm. Tabellen er ikke indbefattet Statens 3 Almenbibliteker, se herm Tabel 158. Med Hensyn til Flkebiblitekerne g Børnebiblitekerne i Flkesklen henvises til Tabel Herunder Bibliteker ved Universitetets Labratrier g Samlinger, men ikke Universitetsbibliteket (se Tabel 158). 2 Flkesklens Bibliteker undtagne, m disse se Tabel x6. TABEL 160. Statsunderstøttede Flke g Børnebibliteker i Finansaarene 1929/3 1932//3. Biblitheques publiques subventinnees par 1'Etat en 1929/3ig32/33. Køben Prvins Landhavn byer distrikter 3 Tilsamm en ttal Flkebibliteker) 2 Cpenhague villes depr. cmm. rur. 1932/ /3? 1930/ /30 biblitheques publiques Antal Bibliteker biblitheques Antal Bind vlumes Antal Udlaan livres prltes , Kmmunale Tilskud subv. cmm.... Kr i Andre stedlige Tilskud' autres subv. lc Statstilskud subv. de 1Etat Børnebibliteker i Flkesklen, bibl. de l'ecle primacre (pur enfants) Antal Kmmuner cmmunes lg Antal Skler /tles Antal Bibliteker biblitheques Antal Bind vlumes.. Antal Udlaan livres pretes Kmmunale Tilskud subv. cmm.... Kr Statstilskud subv. de l'etat Heraf er ca. Z kmmunale, Resten ejes af private Freninger eller er selvejende. Da Tallene er hentede fra de fremkmne Ansøgninger m Statsunderstøttelse, giver de ikke Oplysning m alle eksisterende Flkebibliteker, men kun m dem, der har søgt Statstilskud. Statens Biblitekstilsyn har i alt i Periden rm/1w193' /33 understøttet ca. r frskellige Flkebibliteker. 2 Kmmunebiblitekerne bestaar i København af i Hvedbiblitek med 7 Kredsbibliteker g 8 Udlaansstatiner, i Frederiksberg af i Hvedbiblitek med 4 Kredsbibliteker g i Gentfte af r Hvedbiblitek med 3 Kredsbibliteker g 3 Udlaansstatiner. 3 Herunder Frederiksberg g Gentfte. 4 Heri indbefattet Tilskud fra Amtskmmuner g andre Kmmuner end Hjemstedskmmunen. Udenfr Hvedstaden kun statsunderstøttede Bibliteker. Flere Bgsamlinger ved samme Kmmunes Skler er regnede fr eet Biblitek. 6 Finansaarene x921/ ss9m/ss blev der kun ydet Statstilskud til særlige Børnebibliteker paa Steder, hvr der ikke fandtes et statsunderstøttet Flkebiblitek. 18*

I. Januar 1927 Hele Landet le Danmark. u 5. o å å. x ` aaåa a N zoo

I. Januar 1927 Hele Landet le Danmark. u 5. o å å. x ` aaåa a N zoo 7 TABEL 44 Børnesklen primaires A Frmerne fr Undervisningspligtens Fyldestgørelse mde d'enseignement Børn enfants: Kmmuneskler ecles cmmunales andre Skler autres ecles Underviste i Hjemmet enseignem au

Læs mere

Børneskolen. Ecoles primairer. i. Januar 1934 Hele Landet le Danemark. ti 'b N''N Aq 'tiac. .ani ati. o ti X! io6o7o II 19 4

Børneskolen. Ecoles primairer. i. Januar 1934 Hele Landet le Danemark. ti 'b N''N Aq 'tiac. .ani ati. o ti X! io6o7o II 19 4 39 TABEL 57 Børnesklen Ecles primairer A Frmerne fr Undervisningspligtens Fyldestgørelse mde d'enseignement Børn enfants: Kmmuneskler ecles cmmunales andre Skler autres ecles Underviste i Hjemmet enseignem

Læs mere

Børneskolen. Ecoles primacres. I. Januar 1923 Hele Landet le Danemark. O v y d. .MÅ~.o : ox N aaa ' N å

Børneskolen. Ecoles primacres. I. Januar 1923 Hele Landet le Danemark. O v y d. .MÅ~.o : ox N aaa ' N å RealklasserG 4 TABEL 4 Børnesklen Ecles primacres A Frmerne fr Undervisningspligtens Fyldestgørelse mde d'enseignement Børn enfants: Kmmuneskler ecles cmmunales andre Skler sutres ecles Underviste i Hjemmet

Læs mere

Statistisk Aarbog 1939

Statistisk Aarbog 1939 Statistisk Aarbg 1 1 TABEL 1. Eksamenssklerne. Ecles brijarant dun examen.. Elever i Eksamensklasserne' eleves dans les classes de srtie Mellemklasserne2 classes myennes... Realklassen2 classes reales...

Læs mere

I. Januar 1926 Hele Landet le Danemark. o c M I. x"e wavy 'dys'' a

I. Januar 1926 Hele Landet le Danemark. o c M I. xe wavy 'dys'' a . TABEL 144. Børneskolen. Ecoles primaires.. Januar 1926 Hele Landet le Danemark A. Formerne for Undervisningspligtens Fyldestgørelse mode d'enseignement Børn enfants: Kommuneskoler ecoles communales.....

Læs mere

Højskoler og Landbrugsskoler samt Husholdningsskoler 194'/4,1. Hautes Ecolesboiulaires, ecoles dagriculture et Icoles menageres 1941/ 2.

Højskoler og Landbrugsskoler samt Husholdningsskoler 194'/4,1. Hautes Ecolesboiulaires, ecoles dagriculture et Icoles menageres 1941/ 2. 1 TABEL 1. Statsfængslerne. Les prisons de -Ett. Alm. Fængsel prison ord. A fængsel son fængsel prison de prison p. les maison de forvaring travail internement jeunesse psychopath. de surete kom, horn.

Læs mere

A. Folketingsvalget den 22. April 1918. Elections pour le 'Folketing'.

A. Folketingsvalget den 22. April 1918. Elections pour le 'Folketing'. 76 TABL 38 Rigsdagsvalgene i Fraaret 98 A Flketingsvalget den 22 April 98 lectins pur le 'Flketing' Flketingsvalg kredse 2 Af fal paa 8 d Y CO 7 y U O ;, ti U O v i 0 M ø w > x 2 ' et >ac b 'ti a > i x

Læs mere

Børneskolen. Ecoles. I. Januar 1941 Hele Landet le Danemark. åen g v d'o. rl+' ø aa? a

Børneskolen. Ecoles. I. Januar 1941 Hele Landet le Danemark. åen g v d'o. rl+' ø aa? a Realklassens 66 TABEL 78. Børneskolen. Ecoles A. Formerne for Undervisningspligtens Fyldestgørelse mode d'enseignement Børn enfants: I Kommuneskoler ecoles communales.... I andre Skoler autres ecoles...

Læs mere

Andre other... Tilsammen total... K. Sluttede fallitboer

Andre other... Tilsammen total... K. Sluttede fallitboer TABEL (frtsat). Den brgerlige retspleje. Civil justice (cnt.).. Falliterklæringer Bankruptcies Landbrugere agriculture... Handlende cmmerce.... Håndværkere g industridrivende manufacturing, etc. Andre

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Børneskolen. Les ecoles primaires. I. Januar 1907 1. Januar 1906 Ø u å u. v ;.. ' j14629' I. Januar 1906 I. Januar 1905 Y q. b9 C. b.

Børneskolen. Les ecoles primaires. I. Januar 1907 1. Januar 1906 Ø u å u. v ;.. ' j14629' I. Januar 1906 I. Januar 1905 Y q. b9 C. b. 027 TABEL Børneskolen 4 Les ecoles primaires A Formerne for Skolepligtens Fyldest aa c y r I Januar 907 Januar 90 Ø u å u q w p y v p 4' w d d r i gørelse 'ensei nement obligatoire et son 04 0 W w Fi øn

Læs mere

dont la cåpitale restt des iles.7utland Danemark hammes vtii w c v nombre nombre å nombre v v

dont la cåpitale restt des iles.7utland Danemark hammes vtii w c v nombre nombre å nombre v v TABEL Organiserede idrætsudøvere og benyttede idrætsanlæg m. v. 19. Membres actifs des socidtes de sport athldtique et etablissements sportifs, etc. 19. A. Aktive idrætsudøvere sportifs. Fodbold football...

Læs mere

i

i TABEL. Statsfængslerne. Les prisons de PL tat r. Fangeantal den. Decbr. reclus... ndsat i efter Dom condamnes... Genindsat Jefter Prøveløsladelse å Pipreuve. riincarcires l betinget Benaadn. amnistiis

Læs mere

TABEL 208. Højskoler og Landbrugsskoler samt Husholdningsskoler 1946/47 Hautes ecoles populaires, ecoles dagricullure et ecoles menaglres 1946/47.

TABEL 208. Højskoler og Landbrugsskoler samt Husholdningsskoler 1946/47 Hautes ecoles populaires, ecoles dagricullure et ecoles menaglres 1946/47. TABEL 0. Højskoler og Landbrugsskoler samt Husholdningsskoler 196/7 Hautes ecoles populaires, ecoles dagricullure et ecoles menaglres 196/7. 1 H ecoles popula ecoles d'agriculture og brugsskoler tiln samme

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

C q'y o d. ao ø. .tl d' h : h x y. Fodboldbaner terrains de football... 97 679 965 1741 Heraf planerede dont apzanis...

C q'y o d. ao ø. .tl d' h : h x y. Fodboldbaner terrains de football... 97 679 965 1741 Heraf planerede dont apzanis... TABEL. Organiserede idrætsudøvere og benyttede idrætsanlæg m. v. 98. Membres actifs des soczdtds de short athldtique et etablissements sportifs, etc. 98. A. Aktive idrætsudøvere sportifs. e enkelte idrætsgrene

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Københavns Kommunes Indtægter og

Københavns Kommunes Indtægter og 5 TABEL 0 Københavns Kmmunes ndtægter g Recettes et depenses de la ville de Cpenhague '/ 909 / 90 / 907 906 905 9/ 909 /90 907 906 ndtægt recettes Behldning fra frrige Aar Teste de Pannee prgcedente Paalignede

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

KURSUS PROGRAM MAJ 2017

KURSUS PROGRAM MAJ 2017 KURSUS PROGRAM MAJ 2017 ALMENE KURSER BEGYNDER- TIL MELLEMNIVEAU A1-B1 Bliv bedre til at udtrykke dig mundtligt og skriftligt og få indblik i fransk kultur og samfund. Alle lektioner varer 45 minutter.

Læs mere

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter:

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter: Partnerskabsaftale mellem kmmuner g Læreruddannelsen Aarhus Frmålet med partnerskabet er at kvalificere g styrke: At begge parter tager aktivt del i visinen m at udvikle dygtige, engagerede lærere i flkesklen

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

KURSUS PROGRAM MARTS 2017

KURSUS PROGRAM MARTS 2017 KURSUS PROGRAM MARTS 2017 ALMENE KURSER BEGYNDER- TIL MELLEMNIVEAU A1-B1 Bliv bedre til at udtrykke dig mundtligt og skriftligt og få indblik i fransk kultur og samfund. Alle lektioner varer 45 minutter.

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi fr en GRØN GENERATION i Fredericia Kmmunen hvr børn g unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia Kmmune ktber 2016 1 Strategi fr en Grøn Generatin i Fredericia kmmune -

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol. V. Eksaminer. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.): Vinteren 98-8: (97-ordningen): kandidater. (975-ordningen): kandidater. Sommeren 98: (97-ordningen): 8 kandidater. (975-ordningen): kandidater.. Juridisk

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

KURSUS PROGRAM EFTERÅR

KURSUS PROGRAM EFTERÅR KURSUS PROGRAM EFTERÅR 2016 ALMENE KURSER BEGYNDER- TIL MELLEMNIVEAU A1-B1 Bliv bedre til at udtrykke dig mundtligt og skriftligt og få indblik i fransk kultur og samfund. Alle lektioner varer 45 minutter.

Læs mere

Folkebiblioteker' Hele landet. nerne' 1958/59 1959/60

Folkebiblioteker' Hele landet. nerne' 1958/59 1959/60 95 Undervisningsvæsen Tabel 0. Statsunderstøttede folke- og børnebiblioteker. State supported public libraries and children's libraries. A. Antal biblioteker... 6 86 B. Antal bind... 000 88 C. Antal lånere...

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012 4 Flkesklen Viden er en frudsætning fr frtsat udvikling g vækst i samfundet. Uddannelse øger den enkeltes deltagelse på arbejdsmarkedet, prduktivitet g livsindkmst. Fr samfundet bidrager uddannelse til

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Offentligt ansatte i kommunerne og selvstyret Hovedbeskæftigelse i gennemsnit pr. måned

Offentligt ansatte i kommunerne og selvstyret Hovedbeskæftigelse i gennemsnit pr. måned bank.stat.gl 24. september 2015 Offentligt ansatte i kmmunerne g selvstyret Dine elever vil undersøge hvr mange ansatte kmmunerne g selvstyret har. Hint: Brug tabellen Offentligt ansatte efter funktin,

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Kunsten at lave en skolereform, hvor kunsten ikke forsvinder o

Kunsten at lave en skolereform, hvor kunsten ikke forsvinder o Kunsten at lave en sklerefrm, hvr kunsten ikke frsvinder Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Reformen og undervisning i fremmedsprog

Reformen og undervisning i fremmedsprog Refrm g undervisning i fremmedsprg Refrmen g undervisning i fremmedsprg Virum, den 22.04. Dkument udarbejdet af - Dea Jespersen, fagknsulent fr fremmedsprg i Lyngby-Taarbæk Kmmune g - Len Aktr, frmand

Læs mere

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC)

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Frrentning af netvirksmhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Energifrum 26. maj 2016 WACCekspertgruppen WACC-ekspertgruppens pgave g frmål Udarbejde en indstilling til fastsættelse af frrentningen

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Opgaver Statistik, Logistikøkonom Lektion 10 og 11: Chi-i-anden testet

Opgaver Statistik, Logistikøkonom Lektion 10 og 11: Chi-i-anden testet ! Opgaver Statistik, Lgistikøknm Lektin 10 g 11: Chi-i-anden testet Opgave 1 En skandinavisk prducent af mejeriprdukter SCAN-DAIRY vervejer at intrducere en af sine fedtfattige stelinjer LESS-FAT på et

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Offshore Vind. Mobil viden om Vindenergi fra Horns Rev 3. Børn & Kultur Pædagogik & Undervisning

Offshore Vind. Mobil viden om Vindenergi fra Horns Rev 3. Børn & Kultur Pædagogik & Undervisning Pædaggik & Undervisning Dat 26. september 2016 Kerstin Bk Mbilnummer 21 46 21 76 Offshre Vind Mbil viden m Vindenergi fra Hrns Rev 3. Baggrund: Varde g Esbjerg Kmmune ønsker i samarbejde med Vattenfall

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Kmpetenceudvikling af musiklærere g pædagger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på flkesklerne i Odense Kmmune Det følgende er uddrag af prjektbeskrivelsen g beskriver indhld g mdel: Indhld Kmpetenceudviklingsfrløbet

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Hvem kan bruge en teleslynge? Hvor findes der teleslynge? Hvad er en teleslynge?

Hvem kan bruge en teleslynge? Hvor findes der teleslynge? Hvad er en teleslynge? Hvad er en teleslynge? En teleslynge er et høreteknisk hjælpemiddel. Når teleslyngen er tændt, frstærker den et givent lydsignal g sender det trådløst direkte til dit høreapparat. På denne måde kan teleslyngen

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune Nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune J.nr.: 17.01.04.P10 Sagsnr.: 14/31448 BESLUTNINGSTEMA Sagens beslutningstema er nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune. Børne- g Velfærdsfrvaltningen frelægger Børne- g

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

Andre t autres... I alt Stemmer total...

Andre t autres... I alt Stemmer total... Valgte 7 TABEL 83. Amtsraadsalgene i Marts 935. Electins aux cnseils generaux en 935. Stemmer tants Øerne iles Valgte flus Jylland 7utland Stemmer tants Valgte flus Heraf de sønderjyske Amter dnt dep.

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere