20. januar Sekretariatets udkast til afrapportering til den politiske styregruppe i Business Region Aarhus. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. januar Sekretariatets udkast til afrapportering til den politiske styregruppe i Business Region Aarhus. Indhold"

Transkript

1 Indhold Rapport fra arbejdsgruppen vedr. fødevareklyngen i... 2 Arbejdsgruppe og proces... 2 er hjertet af den danske fødevareklynge... 3 Udfordringer og vækstpotentialer... 4 Anbefalinger til handlinger Ønsket forandring: International fødevaresommerskole i Business Region Aarhus Ønsket forandring: Etablering af fødevareingeniøruddannelse Ønsket forandring: Etablering af et Food Academy for at sikre kvalificeret arbejdskraft til fødevarebranchen i Ønsket forandring: Positionering af overfor internationale virksomheder gennem besøgspakker Ønsket forandring: International profilering Ønsket forandring: Styrket økosystem gennem netværksdannelse og innovationssamarbejder Ønsket forandring: Lokal Udviklingsplatform for især mindre og mellemstore virksomheder Side 1 af 17

2 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. fødevareklyngen i Denne rapport indeholder arbejdsgruppen vedr. fødevareklyngens anbefalinger af initiativer på fødevareområdet til den politiske styregruppe i. Sammen med arbejdsgruppen vedr. IT/smarte byer og arbejdsgruppen vedr. Produktion og Viden udgør dette tre strategiske satsninger, hvor har en styrkeposition i forhold til at sikre vækst og udvikling i Danmark. Arbejdsgruppe og proces Arbejdsgruppen vedr. fødevareklyngen består af: Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portofolio for Global Innovation, Marel A/S Rune Engell-Hansen Fabriksdirektør, Lallemand Niels Osterland, Managing Director, DSS, A Tetra Pak Company Jacob Ravn Nielsen, General Manager, Scandinavia & Baltics - Firmenich Søren Madsen, m3 manager BSc Engineering, MBA Executive Agro Food Park Peter Fabricius, Udviklingschef ErhvervSilkeborg Henrik Nielsen, Formand, Østjysk Landboforening Erik Sejersen, Afdelingschef for Regional Udvikling, Region Midtjylland Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune Uffe Jensen, Borgmester, Odder Kommune Marcel Mejier Borgmester, Samsø Kommune Mette Løkke Erhvervs og Turistchef, Samsø Kommune Peter Sørensen, Borgmester, Horsens Kommune (Formand) Hertil er tilknyttet en sekretariatsgruppe bestående af: Niels Aalund, Kommunaldirektør, Horsens Kommune Trine Bundgaard Have, Chefkonsulent, Horsens Kommune Jesper Henrik Borg Christensen, Konsulent, Aarhus Kommune Lene Helbo Bachmann, Konsulent, Norddjurs Kommune Mia Falk, Praktikant, Horsens Kommune Arbejdet i gruppen er foregået gennem først en dybdegående interviewrunde af de ikkekommunalt udpegede medlemmer, for at sikre et indgående kendskab til branchens styrker og udfordringer. Herefter gennem tre møder for hele arbejdsgruppen. Gruppens bidrag til styregruppen er en række konkrete anbefalinger til initiativer, der vil kunne bidrage til yderligere udvikling, vækst og jobskabelse for fødevaresektoren i. Side 2 af 17

3 Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til Business Regions Aarhus økonomiske muligheder for at støtte projekter. Derfor kan sekretariatet/arbejdsgruppen ikke anbefale beløbsstørrelser. Sekretariatet/arbejdsgruppen har i parentes anført et beløb, som kan udgøre et muligt beløb, hvis projekterne ønskes støttet. er hjertet af den danske fødevareklynge Fødevareområdet er en af de sektorer, der på tværs af hele udgør en væsentlig erhvervsmæssig styrkeposition. Det er en styrkeposition, der er bredt funderet. Der er store fødevareindustrivirksomheder i Horsens, Aarhus og Randers, uddannelses- og vidensinstitutioner i Norddjurs, Horsens, Silkeborg og Aarhus, og derudover en lang række virksomheder, der leverer udstyr til fødevareindustrien, bl.a. i Skanderborg og Silkeborg Kommune. En væsentlig del af fødevarevirksomhederne er blevet en del af globale fødevarekoncerner (Ex. Danish Crown, Dupont, Carletti, Marel, Dansk Supermarked, Lantmännen Unibake, Nordisk Tang, Firmenich Flavours, Schur Pack, Tetra Pak, Lallemand). I hele regionen er der lokale gårdbutikker og primære fødevareproducenter. Den danske fødevareklynge er en af Europas største og mest innovative. Virksomhederne på fødevareområdet står for 24 % af den danske vareeksport og der er store potentialer for øget vækst. Et støt voksende befolkningstal og ikke mindst en eksplosivt voksende middelklasse på verdensplan, har sammen med behovet for en bæredygtig produktion af sunde fødevarer medvirket til en stigende efterspørgsel efter danske kompetencer, vedrørende bl.a. fødevaresikkerhed og fødevareingredienser. Virksomhederne i og i det øvrige midtjyske område er internationalt førende på en række felter inden for fødevareerhvervet. Det gælder især på områderne fødevareanalyse og rådgivning, procesudstyr, forarbejdning af mælkeprodukter, kød og ingredienser. udgør hjertet i den danske fødevareklynge, som samlet set er verdens tredje største fødevareklynge. Videns- og innovationskraften er i særlig grad centreret omkring Agro Food Park i Aarhus. Her er Arla Foods i færd med at etablere sit globale innovationscenter, der åbner i oktober 2016, og i 2019 forventer Aarhus Universitet at AU FOOD flytter ind i Agro Food Park. I 2017 åbner første etape af letbanen i Aarhus, der i første omgang forbinder Agro Food Park med hele Banedanmark og de øvrige erhvervsmæssige styrkepositioner i Aarhus (sundhed, IKT og energi) med tværsektorielle synergimuligheder. På sigt udbygges letbanesystemet løbende til store dele af. Det vil bidrage til, at bliver et stadigt tættere forbundet område, et økosystem, med stærke relationer på tværs af virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner, men også med mange internationale relationer, som gensidigt kan udnyttes i højere grad. Side 3 af 17

4 At udgør et stort sammenhængende arbejdskraft- og arbejdspladsområde ses i særlig grad på fødevareområdet. Det giver et meget stærkt afsæt for, at kan udvikle et af verdens stærkeste økosystemer på agrofoodområdet. F.eks. er der alene i Agro Food Park i øjeblikket ca. 500 vidensmedarbejdere, hvoraf kun 43 % er bosat i Aarhus Kommune de øvrige er hovedsageligt bosiddende i resten af (50%). Udfordringer og vækstpotentialer I afdækningen af fødevaresektorens udfordringer og potentialer har tre temaer vist sig gennemgående, og har derfor dannet udgangspunkt for gruppens arbejde: 1. Arbejdskraft: Det er en generel udfordring for fødevarevirksomhederne at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Udfordringen er størst i fht. de korte og mellemlange uddannelser, fx industriteknikere, driftsledere og ingeniører. Desuden efterspørges medarbejdere med relevante efteruddannelser. Det er afgørende for virksomhedernes videre vækst og udvikling, at sikre et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede medarbejdere. Arbejdsgruppen ønsker derudover, at der skal gøres en indsats for at synliggøre fødevarebranchen som en attraktiv karrierevej på alle uddannelsesniveauer, så flere unge vælger at beskæftige sig med fødevarer. Arbejdsgruppens anbefalinger til handlinger retter sig mod: 1) International fødevaresommerskole på Aarhus Universitet 2) Fødevareingeniøruddannelse på Aarhus Universitet 3) Food Academy på VIA University College Herudover støtter arbejdsgruppen bestræbelserne på at få uddannet flere industriteknikere. 2. Branding: Der er behov for at synliggøre, at er hjertet af fødevareklyngen i Danmark. Dette skal sikre fortsatte investeringer og tilstrækkelig rekruttering til fødevaresektoren i. I forbindelse med markedsføringen af den nationale fødevarefortælling foreslås det, at går aktivt ind i at arbejde for en synliggørelse af fødevarebranchen i Østjylland. Arbejdsgruppens anbefalinger til handlinger retter sig mod: 4) Besøgspakker 5) International profilering 3. Innovation: Vores evne til at samarbejde på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder bør styrkes yderligere i. Formålet er dels at sikre, at de internationale virksomheder i fortsat vil investere i området, samt at skabe et stærkt grundlag for at små og mellemstore fødevarevirksomheder skaber vækst og Side 4 af 17

5 arbejdspladser. Herudover er det et ønske at synliggøre fødevarebranchen som et innovativt og attraktivt arbejdsområde. Arbejdsgruppens anbefalinger til handlinger retter sig mod: 6) Styrket økosystem gennem netværk og innovationssamarbejde 7) Lokale udviklingsplatforme Vedlagt 7 anbefalinger til handlinger. Side 5 af 17

6 Anbefalinger til handlinger 1. Ønsket forandring: International fødevaresommerskole i Business Region Aarhus Hvorfor Hvordan Secure growth, investment, talent in food in Business Region Aarhus: - Secure leading profile and position in national and international food landscape. - Support growth and success of food industry (both large international / range of SMEs) with need to secure young international talent. - Secure world leading position through focussing on relationship and interactions between different food stakeholders in Business Region Aarhus ( / Central Denmark Region / companies / University). - Successfully attract investment from international food companies into, and to attract SMEs to develop their companies within the Agro Food Park ecosystem. Background: Aarhus University (AU-ASE, School of Engineering) has a successful track record in an international summer school in wind established with a close relationship with industry and the University. The wind summer school is successful due to the reputation and profiling of Danish companies in wind and sustainability solutions. This model can also be developed into the food area. Hvem How to proceed: Aarhus University, Department of Food Science (AU-FOOD) has endorsed their interest in leading a similar summer school as from A critical success criteria will be identification and commitment of key industrial partners to sponsor, develop, and participate in the summer school as well as deliver case studies to be used as students projects during the 2 week period. For a food summer school to be successful it will need to define and be aligned to areas of specialisation for Denmark / ; possible proposed focus areas include: Quality and differentiated food products / quality raw materials / local & regionality / organics / natural / food security / trustworthy. AU-FOOD will initiate discussion on these topics with industrial partners to identify and agree on a focus area, level of interest, resources and commitment from all partners. AU-FOOD needs to provide details on timeline / roles / responsibilities of AU and industrial partners. Aarhus University AU-FOOD / AU Summer School and other Universities Side 6 af 17

7 through guest lectures 2 large Danish food companies with international profile (eg Arla, Dupont, Danish Crown, Chr. Hansen) 3-4 key SME within the final food focus area (e.g. ISI Food Protection / Aarstiderne /.) Others:, Central Denmark Region, Danish Food Cluster Hvornår Q1, 2016 Meetings between AU-FOOD and possible interested partners (including AU summer school, large and SME food companies, Central Denmark Region and Business Region Aarhus), to determine 1) level of interest and commitment 2) focus area for summer school Q2, 2016 Secure resources and commitment Develop draft plan for roles and responsibilities, courses, outline of summer school Develop initial promotional material to be distributed for the 600 participants (including business leaders, researchers and 125 international students) at the IFAMA Conference June 2016 in. Q3&4, 2016 Attend / review 2016 wind summer school activities Develop and submit final course outline (Sept, 2016) AU summer school approve plan for food summer school 2017 Food companies develop ideas for case studies and planning Promotional material developed Q1&2, 2017 Registration for course Food companies identify final case studies Guest lecturers, final material, detailed planning for course developed Q3, 2017 First food summer school held (August, 2017) Ressourcer AU-FOOD 2016 expected resources = 400 hours time for development / planning of course (propose 200 hours Assoc. Prof time hours Admin support) cost in ,000 dkr. AU food can invest up to 100,000 dkr in cost. AU-FOOD p.a. from 2017 = 400 hours time for AU-FOOD for planning and running the course. (NOTE: These estimates are based on existing capability committed to the wind summer school.) Additional resources: FOOD INDUSTRY CASH : = approx DKK p.a. cash from food companies. Side 7 af 17

8 (NOTE: Currently Siemens and Vestas each commit DKK cash p.a. in support towards offsetting accommodation / course costs.) FOOD INDUSTRY TIME p.a.: In advance of summer school - for planning meetings and development of case studies. During the 2 week summer school - time on daily basis for guest lectures, hosting visits, mentoring, discussion, feedback sessions, evaluation and exams. This would require approx. one employee full time commitment during this 2 weeks period. ( kr. i 2016) Side 8 af 17

9 2. Ønsket forandring: Etablering af fødevareingeniøruddannelse Hvorfor Aarhus Universitets beslutning om, at arbejde for at etablere en fødevareingeniøruddannelse på bachelorniveau, er i høj grad baseret på et ønske fra fødevarevirksomhederne i, som giver udtryk for, at de har udfordringer med at skaffe højtuddannet kvalificeret arbejdskraft med ingeniørkompetencer. Fødevareingeniøruddannelsen vil styrke muligheden for at tiltrække flere internationale fødevarevirksomheder til, samt fastholde og understøtte udviklingen de eksisterende fødevarevirksomheder. Uddannelsen vil supplere den eksisterende 1½ års professionsbacheloruddannelse i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi på Erhvervsakademi Aarhus, som uddanner i faglærte kompetencer. Hvordan I Uddannelses- og forskningsministeriet behandles sagen i Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU), og på baggrund af deres indstilling afgøres sagen af Uddannelses- og forskningsministeren. Erhvervsakademi Aarhus har gjort indsigelse imod uddannelsen da de mener at den vil gå i konkurrence med deres eksisterende professionsbacheloruddannelse i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi. På den baggrund har RUVU afslået forhåndsansøgningen i december Siden har Aarhus Universitet været i dialog med Erhvervsakademi Aarhus med afsætning i opbakning fra en række virksomheder til fødevareingeniøruddannelsen, og Aarhus Universitet har i januar 2016 indsendt en indsigelse på det foreløbige afslag, hvortil Erhvervsakademiet har medsendt høringssvar. På den baggrund vurderer Aarhus Universitet at de har en god sag. Hvem Hvornår Ressourcer foretager politisk interessevaretagelse over for medlemmerne i det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU), samt Uddannelses- og forskningsministeren. Aarhus Universitet I løbet af 1. halvår 2016 afgøres sagen, og sekretariat bemyndiges til at følge processen og udøve politisk interessevaretagelse når det skønnes hensigtsmæssigt. Medgået tid til håndtering af politisk interessevaretagelse af Business Region Aarhus sekretariat, den politiske styregruppe og kommunale embedsmænd. Side 9 af 17

10 Side 10 af 17

11 3. Ønsket forandring: Etablering af et Food Academy for at sikre kvalificeret arbejdskraft til fødevarebranchen i Hvorfor Sikre kvalificeret arbejdskraft Fødevareindustrien i (BRAA) er præget af stor diversitet i både virksomhedsstørrelse, målgrupper, produkter og markeder. Dette tilsiger varierede behov for vidensudvikling og efter- og videreuddannelse inden for mangfoldige temaer. Innovation, forretningsforståelse og evnen til at samarbejde for kontinuerligt at skabe nye løsninger er en nødvendighed for at være i markedet. Hård international konkurrence og kræsne forbrugere, der konstant efterspørger tillidsskabende og innovative produkter er et vilkår. Mange aktører leverer efter- og videreuddannelse til fødevareerhvervet, men det er uigennemsigtigt for fødevarebranchen, hvad der er af relevant udbud af efter- og videreuddannelse. Omvendt har leverandørerne af kompetenceudviklingen behov for at komme endnu tættere på fødevareerhvervet for at målrette, udvikle, skræddersy og samskabe de mest optimale efter- og videreuddannelsesydelser. Hvordan Etablering af et Food Academy Ideen er at der etableres et åbent konsortium/platform, hvor udbydere af efter- og videreuddannelse til fødevarebranchen kan: * skabe synlighed om efter- og videreuddannelsesaktiviteter * skabe et vidensnetværk Der skal tænkes i co-creation og tværgående samarbejder mellem de forskellige aktører - en partnerskabstænkning Som step 1 gennemføres en heldags workshop med relevante aktører virksomheder og brancheforeninger eller et 12:12 seminar, der bl.a. tager stilling til: * Identificering af målgruppen for Food Academy * Hvordan skal Food Academy etableres (ledelse, organisering, markedsføring, IT, driftsøkonomi etc.) * Økonomi: Finansiering, investering, fondsmuligheder Output fra step 1 er en konceptbeskrivelse for Food Academy samt et Side 11 af 17

12 forslag til etableringsplan. Hvem VIA University College, SEGES, Aarhus Universitet, AGRO Food Park, Fødevarebranchen, m.fl. Hvornår Kort sigt: Planlægning og gennemførelse af workshop omkring ideen Food Academy. Mellemlang sigt: Food Academy udvikler og gennemfører efter- og videreuddannelsesaktiviteter i tæt samspil med og for fødevarebranchen i. Samlet set er branchens anvendelse af efter- og videreuddannelse stigende, hvilket understøtter et naturligt flow af arbejdskraft. Lang sigt: Food Academy er fødevarebranchens foretrukne efter- og videreuddannelsesleverandør, både regio-nalt, nationalt og internationalt. Food Academy højner vidensniveauet i branchen blandt alle medarbejdergrupper og rekrutterer internationalt. Food Academy kan også få en branding effekt for som et kraftcenter for fødevareerhvervet. Ressourcer Anslået vil det koste ca at gennemføre step 1. ( kr. i 2016.) Side 12 af 17

13 4. Ønsket forandring: Positionering af overfor internationale virksomheder gennem besøgspakker. Hvorfor Formålet med at etablere besøgspakker er at øge investeringerne og kendskabet til at hjertet af den danske fødevareklynge er beliggende i Der er en hel række store internationale koncerner, som har virksomheder i og mange af dem kommer løbende med delegationer, hvor det er oplagt at tage på virksomhedsbesøg hos andre virksomheder indenfor fødevarebranchen. Hvordan På kort sigt at etablere besøgspakker og på mellemlang sigt en elektronisk platform. På længere sigt kan der evt. etableres en kontaktperson, som et internationalt beredskab for modtagelse af internationale gæster. Hvem Hvornår Ressourcer Ideen er, at der laves en kort beskrivelse af de virksomheder, som ønsker at stille sig til rådighed for at modtage delegationer/besøg samt kontaktpersoner. Det skal være hele værdikæden og alle typer af virksomheder fra primær landbrug og til de højteknologiske fødevarerelaterede virksomheder. Det vil primært være fødevarevirksomhederne i og dem som er relateret til branchen. Derudover kan det være vigtigt at inddrage andre interessenter f.eks. Invest in Denmark, Landbrug og Fødevarer, Landbrugsforeningerne, Agro Food Park, Aarhus Universitet og Danish Food Cluster. Der skal være en projektleder blandt en af parterne. På kort sigt handler det om at få udarbejdet nogle besøgspakker. På længere sigt kan der arbejdes på noget lignende State of Green, hvor der både er en elektronisk platform med beskrivelser af virksomhederne, cases, fakta. Såfremt der i forbindelse med markedsføringen af den nationale fødevarefortælling afsættes midler til State of Food foreslås det, at Business Region Aarhus går aktivt ind i at arbejde for en synliggørelse af fødevarebranchen i Østjylland. Der vil være brug for kr. om året til projektledelsen i 2016 og Det vil være muligt at få medfinansiering fra virksomhederne, som indgår i besøgspakkerne. ( kr. årligt i 2016 og 2017.) Side 13 af 17

14 5. Ønsket forandring: International profilering Hvorfor Positionering af som et førende internationalt fødevarehub: I (BRAA) findes nogle af verdens stærkeste teknologi- og ingrediensvirksomheder samt globale fødevareproducenter som Arla Foods, Danish Crown og Tulip Food Company. Igennem de sidste år er ejerskabet skiftet fra dansk til udenlandsk for rigtigt mange også de mindre og mellemstore. Denne udvikling er ikke nødvendigvis en dårlig ting, og netop et tegn på vores styrkeposition, men det er afgørende vigtig for innovationskraften, væksten og velstanden i BRAA, at ejerne også fremadrettet ser udviklings- og investeringsmuligheder de sites vi har i BRAA. Hvordan Dette initiativ skal: - Skabe en tydeligere international profil af BRAA som et af verdens førende landbrugs- og fødevare hubs i hjertet af den danske fødevareklynge. Et hub, hvor det er særdeles interessant for talenter, investeringer, projekter og nye virksomheder at placere sig. - Give de ledende medarbejdere i især de udenlandsk ejede virksomheder et dialogværktøj, når de bl.a. skal diskutere investeringer og udviklingsprojekter med deres ejere. Konkret kan der i første omgang udvikles trykt faktabaseret materiale om BRAA som international landbrugs- og fødevare hub. Materialet skal gøres tilgængelig på relevante websites, for de ledende medarbejdere i de udenlandske virksomheder, relevante erhvervsfremmeaktører og de udenlandske delegationer og besøgende, som ønsker at opleve bedste praksis. Fremadrettet fastlægges aktiviteterne afhængigt af partnerskaber blandt offentlige og private virksomheder. Hvem Der udpeges en projektleder fra et fødevarerelevant vidensmiljø, ex. Agro Food Park, samt dannes en projekt- og sparringsgruppe med virksomhedsrepræsentanter og øvrige interessenter, herunder Invest In Denmark. Hvornår - Relevante interessenter involveres i fastlæggelsen af den konkrete indsats hurtigst muligt. - Aktiviteter i indsatsen kan ex. være: o Faktabaseret trykte materiale. (IFAMA-konference i juni 2016) o Én større workshop om BRAA som landbrugs- og fødevare hub for ledende medarbejdere i de udenlandsk ejede virksomheder. Ressourcer ( kr. årligt i 2016, 2017 og 2018.) Side 14 af 17

15 6. Ønsket forandring: Styrket økosystem gennem netværksdannelse og innovationssamarbejder Hvorfor Hvordan Hvem Hvornår Ressourcer Styrkelse af virksomhedernes innovationskraft og forretningsudvikling i : Formålet er, at flere fødevarevirksomheder i realiserer et direkte/indirekte internationalt vækstpotentiale. Samt at støtte virksomhederne i at: Udvikle markeds-og vækststrategier Opbygge internationale netværk Accelerere international vækst og konkurrenceevne Øge eksporten, indtjeningen og beskæftigelsen De regionale programmer under Væksthus Midtjylland giver mulighed for, at igangsætte kollektive vækstforløb på tværs i inden for fødevareområdet. Kommunerne i tager initiativ til at søge relevante virksomhedsprogrammer. Udføres af relevante faglige vidensmiljøer, ex. Agro Food Park i tæt samarbejde med de lokale erhvervsserviceenheder. Forløbene gennemføres første gang i efteråret Med mulighed for fortsættelse i 2017 og ( kr. årligt i 2016, 2017 og 2018 til de aktiviteter, der ikke kan dækkes af de virksomhedsrettede regionale programmer.) Side 15 af 17

16 7. Ønsket forandring: Lokal Udviklingsplatform for især mindre og mellemstore virksomheder Hvorfor Projektet vil samle en række nøje udvalgte centrale operatører, som gennem hidtidige indsatser og projekter (Østjyllands Spisekammer og Food Festival) har oparbejdet spidskompetencer inden for vækst- og udviklingsfacilitering, afsætning samt internationale netværk. De Lokale Udviklingsplatforme skal med udgangspunkt i de eksisterende lokale fødevarenetværk og øvrige -aktører: Understøtte skabelse og videreudvikling af attraktive lokale erhvervsmiljøer gennem opsporing af potentialer, identifikation af barrierer og hjælp til udvikling af nye produkter, forretningsmodeller og services. Arbejde eksperimenterende og vise nye former for samarbejder på tværs af hele værdikæden. Det kan omfatte samarbejde med nye partnere fra eksempelvis IT og turisme. Skabe sammenhæng mellem de lokale miljøer og såvel regionale som nationale og internationale kraftcentre. Hvordan Hvem Projektets vil bistå med innovationsprocesser, kompetenceudvikle, facilitere afsætning og skabe nye relationer mellem fødevarevirksomheder i Business Region Aarhus. Målgruppen er primært små og mellemstore fødevareproducenter, fødevarevirksomheder og eksisterende netværk, som får adgang til specialiseret, professionel og forskningsbaseret hjælp til udvikling, nye relevante samarbejdspartnere, afsætning og eksport. Projektet vil kontinuerligt afsøge og sikre en bred forankring i hele Business Region Aarhus og tilbyde forskellige indsatser tilpasset de forskellige fødevarevirksomheder eller producenter. Dette vil ske i et tæt samarbejde med alle kommuner i og de lokale erhvervsråd. Organisering: Food Organisation of Denmark (FOOD) vil være tilsagnshaver på projektet. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, som desuden også vil fungere som én af de fysiske lokationer for LUP en. De øvrige nedenfor beskrevne organisationer er centrale partnere, som også er udførende på aktiviteter i projektet. Food Organisation of Denmark (FOOD): FOOD er en non-profit landsdækkende organisation, der er et samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige Danmark. De markante kræfter bag FOOD arbejder hele tiden for at hjælpe danske fødevarevirksomheders udvikling og vækst gennem bl.a. netværksdannelse, afsætning, produktudvikling og store events med både international og national Side 16 af 17

17 bevågenhed. FOOD hjælper i forvejen over 150 virksomheder med vækst og udvikling. Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup: Dansk Landbrugsmuseum regnes for et af verdens største og mest betydende landbrugsmuseer. Museet har gennem en årrække varetaget dansk måltidshistorie og udbredelse af nordisk råvarekendskab. I en konkurrence med andre regionale fødevarers historie, kan de hjælpe virksomheder med redskaber til storytelling, så denne regions produkter får en central placering i markedet og hos forbrugerne. Museets medarbejdere har desuden et stort og bredt kompetencefelt inden for forskning, indsamling og formidling af genetik, planter, dyreracer etc. Museets medarbejdere vil bruge denne viden til at inspirere, rådgive og hjælpe fødevareproducenter til udvikling, hvilket udelukkende vil være denne operatørs fokus ved dette projekts aktiviteter. Øvrige samarbejdspartnere er bl.a. Danish Food Cluster, Future Food Innovation, Agro Business Park. Hvornår Projektet ønskes igangsat Projektets samlede projektperiode er Ressourcer Vækstforum under Region Midtjylland har afsat 9 mio. kr. årligt over en treårig periode til udvikling af to til tre lokale udviklingsplatforme. Region Midtjylland dækker en tredjedel af finansiering. Givet at der godkendes to udviklingsplatforme i Region Midtjylland er det muligt at søge 4,5 mio. kroner årligt over tre år og findes medfinansiering på 9 mio. kr. årligt til den østjyske udviklingsplatform. Der arbejdes pt. på at tilvejebringe finansiering. Dette kan ske ved projektansøgernes medfinansiering, EU-midler, kommunale erhvervsfremmemidler m.v. ( kr. årligt i 2016, 2017 og 2018.) Side 17 af 17

3.februar Udkast til afrapportering til den politiske styregruppe i Business Region Aarhus. Indhold

3.februar Udkast til afrapportering til den politiske styregruppe i Business Region Aarhus. Indhold Indhold Rapport fra arbejdsgruppen vedr. fødevareklyngen i... 3 Arbejdsgruppe og proces... 3 er hjertet af den danske fødevareklynge... 4 Udfordringer og vækstpotentialer... 5 Anbefalinger til handlinger...

Læs mere

Referat af møde afholdt 18. december 2015

Referat af møde afholdt 18. december 2015 Referat af møde afholdt 18. december 2015 Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen Side 1 af 5 Tilstede: Arbejdsgruppe: Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portofolio for Global Innovation, Marel A/S Rune

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. maj 2016 Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Etablering af en lokal udviklingsplatform for forretningsudvikling

Læs mere

Referat. Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen 25. januar 2016. Tilstede: BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

Referat. Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen 25. januar 2016. Tilstede: BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Referat Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen 25. januar 2016 Side 1 af 5 Tilstede: Arbejdsgruppe: Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portofolio for Global Innovation, Marel A/S Søren Madsen, m3 manager

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Indstilling. Projekt Østjyllands Spisekammer Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Projekt Østjyllands Spisekammer Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. juni 2013 Projekt Østjyllands Spisekammer 2013-2015 1. Resume Projekt Østjyllands Spisekammer sigter på at styrke Østjyllands fødevaresektor

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Østjyllands spisekammer

Østjyllands spisekammer Østjyllands spisekammer KOMPETENCER - VIDEN - INNOVATION Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Formålet med projektet... 3 Målgruppe... 3 2. Organisering og beskrivelse

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Formål Denne præsentation skal give: en indføring i EU-kontorets formål Vi taler flydende EU Et overblik over, hvordan vi arbejder med projekter

Læs mere

Agro Food Park Præsentation. Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010

Agro Food Park Præsentation. Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010 Agro Food Park Præsentation Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010 Åbningen 09.09.09 130 deltagere deltog Hvad er Agro Food Park? Et internationalt kraftcenter for innovation og videnspredning

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar 2013

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Udviklingsdelen Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 1. Titel Projektets titel er Østjyllands Spisekammer udvikling 2. Hvilke nye og forbedrede produkter,

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager mks@cleancluster.dk STÆRKESTE CLEANTECH-KLYNGE I EUROPA CLEAN har til formål at fremme grøn vækst og

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Kontaktoplysninger. Resumé

Kontaktoplysninger. Resumé 1 Projektbeskrivelse af projektet Next practice modeller for åben innovationssamarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri på fødevareområdet. Kontaktoplysninger Analysechef Glenda Napier

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

LOGBOG over initiativer/projekter i Business Region Aarhus 18. januar 2015

LOGBOG over initiativer/projekter i Business Region Aarhus 18. januar 2015 LOGBOG over initiativer/projekter i Business Region Aarhus 18. januar 2015 Initiativ/Projekt Beskrivelse Tovholder Fælles interessevaretagelse Infrastruktur - Konsulentbistand Mobilitetskommission Folkemøde

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere