Redaktøren har ingen bemærkninger til dette nummer, specielt, men boltrer sig på siderne 8 til 20. Godt Nytår og Glædelig Jul SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktøren har ingen bemærkninger til dette nummer, specielt, men boltrer sig på siderne 8 til 20. Godt Nytår og Glædelig Jul SV"

Transkript

1

2 2

3 Formanden har ordet Af Seniorsergent Lars Ove Nielsen Formand for Fregatten Peder Skrams venner Kære Venner. Vi har afholdt generalforsamling den 19. september i Marineforening Københavns lokaler inde på Holmen. Der var fremmødt 23 personer. Jeg startede mødet med velkomst til de fremmødte og Stig De Geer blev valgt til dirigent. Herefter holdt jeg bestyrelsens beretning om året, der er gået. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt med akklamation. Bestyrelsen blev genvalgt, dette gælder også suppleanterne. Bestyrelsen er således sammensat af: Formand. Lars Ove Nielsen Næstformand. Kurt Terkelsen Kasserer. Kaj Aage Sørensen Bestyrelsesmedlem. Adam Pomykala Bestyrelsesmedlem. Jens Møller Bestyrelsesmedlem. Erik Nygaard Bestyrelsesmedlem. Fredi Von Essen-Müller Suppleant. Per Ravn Suppleant. Børge Raasthøj Revisor. Ole Bech Nielsen Revisor. Søren Naundrup Jensen. Generalforsamlingen blev afsluttet og der blev serveret en lækker platte mm. Vi har haft et rigtig godt besøgstal i sæsonen med en stigning på 24 %. Et pænt stykke over 5000 har besøgt fregatten. Fonden har holdt mere end 115 særarrangementer af forskellig art. Det tekniske team har udført mange vedligeholdelsesopgaver samt tilført nye tiltag i forbindelse med formidlingen rundt om i skibet. Her kan nævnes nye Touchskærme i sergentmessen og i udstillingsrummet, hvor skibets dagligdag kan opleves i en skøn blanding af både lyd, stillbilleder og filmklip. Næste store aktivitet, der er under planlægning er 50 året for Fregattens kommandohejsning den 25. maj1966. Herom mere i næste nummer af bladet. Jeg vil gerne takke alle, der deltager som vagter i åbningstiden, samt Teknisk Team og alle I andre, der er med, når vi kalder på hjælp ved de mange arrangementer. Tak for det forløbne år - og jeg benytter ligeledes lejligheden til at ønske jer alle en Glædelig Jul og Godt Nytår. Redaktøren har ingen bemærkninger til dette nummer, specielt, men boltrer sig på siderne 8 til 20. Godt Nytår og Glædelig Jul SV 3

4 Nyt fra Fonden Af formanden for Fonden Peder Skram, kontreadmiral Lars Kragelund Jeg vil gerne her ved udgangen af 2015 takke de mange venner af fregatten Peder Skram for den indsats de har ydet i årets løb som vagter og guider i åbningsperioderne og som ihærdige ildsjæle i Teknisk Team. Uden jeres bidrag ville det ikke være muligt at drive og vedligeholde museumsfregatten. Og at det nytter og batter noget fremgår med al tydelighed af nedenstående status for det år der knapt er gået. Vi har i 2015 samlet haft ca betalende besøgende om bord i fregatten, hvilket er ca flere gæster end i En meget tilfredsstillende og positiv udvikling, som vi skal forsøge at fastholde og gerne udbygge. Tallene fordeler sig med ca gæster i de to åbningsperioder, heraf alene ca. 900 på kulturnatten, og ca gæster til de godt hundrede særarrangementer, der er bestilt afviklet om bord i år. Hertil kommer et ikke opgjort antal besøgende til en række arrangementer, som vi ikke har taget betaling for, og hvor vi på forskellig vis har hjulpet en række offentlige institutioner og myndigheder. Som Tordenskiold ville have formuleret det: Det går glædeligt. Som jeg omtalte i det forrige nummer af bladet, er det igangværende store projekt en formidling af våben- og sensorsystemerne med udgangspunkt i fregattens agterste SAM central. Teknisk Team er i den forbindelse blevet færdige med at klargøre og male rummet, og udformningen og formidlingen af udstillingsgenstandene går nu i gang, med henblik på, at denne del af udstillingen kan være klar inden sommeråbningen i Et andet projekt som har set dagens lys i løbet af efteråret er en udskiftning af samtlige pærer til LED-pærer overalt i skibet. Dette betyder bl.a., at vi fremover vil kunne have tændte køjelamper på alle lukafer og banjer i åbningsperioderne, og dermed give vore besøgende en endnu bedre oplevelse af disse rum. Hertil kommer, at vi selvfølgelig også sparer på strømforbruget, og dermed yder vores bidrag til at begrænse CO2 udledningen. Endvidere opnår vi en ønsket mindre belastning af strømkasserne. Et godt projekt, hvor den største udfordring har været at finde en såkaldt mager hund til at skifte pærer i de øverste køjers lamper. Det er lykkedes, og da LED-pærerne har en længere levetid, klarer Teknisk Team forhåbentlig også opgaven fremover. Det er mig også en stor glæde at kunne meddele, at Forsvarsministeriet netop har imødekommet Fondens ansøgning og doneret et beløb på kroner til støtte til et informationsprojekt, der omhandler redigering og klipning af en forskellige filmklip til en video om fregatten Peder Skram. Videoen skal efterfølgende anvendes i formidlings- og informations øjemed. Jeg sender sluttelig de bedste hilsner til jer alle, med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 4

5 Referat af Generalforsamlingen Formanden bød velkommen til de 22 medlemmer, som var mødt frem. 1. Til dirigent valgtes Stig de Geer og til referent Adam Pomykala. Generalforsamlingen var lovligt varslet og dagsordenen blev fulgt se tekstboksen. (Nummer inddelingen referer til dagsordenens emnenumre.) 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden, som takkede de respektive personer som vagtkoordinator, vagtchefer, vagter og andre, der har hjulpet i løbet af sæsonen. Han oplyste yderligere, at vi dags dato er 493 medlemmer. Han fortalte om rengøring af fregatten, om særarrangementerne og om, at der var kommet ny leder for fregattens tekniske team. Formanden afsluttede sit indlæg med at takke for sit første år som formand. Beretningen blev godkendt med akklamation. 3. Regnskab ved kassereren, som gennemgik regnskabet. Der kom spørgsmål vedrørende trykningsudgiften til bladet. Og om man kunne udgive bladet digitalt. Kassereren besvarede spørgsmålene og herefter blev regnskabet godkendt. 4. Kontingentet vedtoge uforandret. 5. Under dette punkt foreslog Per Ravn, at vi skal have suppleret vores beklædningsbeholdning med ny type. Bestyrelsen vil drøfte dette. Der var en kort debat om Fondens indlæg i bladet, der ikke har takket vagterne - videregives til Fondens formand. 6. Valg til bestyrelsen. Formanden berettede at bestyrelsen gerne ville forsætte arbejdet med samme bemanding og bestyrelsen fortsætter derfor. 7. Valg af suppleanter. Børge Raasthøj 5 Ordinær Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer. 9. Eventuelt. og Per Ravn blev genvalgt. 8. Valg af revisorer. Der blev valgt 2 nye revisorer: Ole Bech Nielsen og Søren Naundrup Jensen. Eventuelt. Vagtkoordinator Kurt Terkelsen takkede vagterne og andre for deres store indsats. Kurt sagde endvidere at information er meget vigtigt, indlægget fra Kurt var møntet på, at fonden burde informere mere i bladet om, hvad der rør sig. Der var indlæg om Søren Nørby s nye bog om den kolde krig. Der var indlæg om etablering af en pressekoordinator vedrørende Peder Skram. Der var indsigelse omkring bladets layout m.v., som efter indsigerens mening var forringet. Per Ravn nævnte, at tilbud om rengøring af fregatten før 50-års jubilæet stod ved magt, således at dette blev gjort weekenden før. Dirigenten sagde i sit indlæg noget om, hvad der rør sig i Fonden, samt om Jubilæet (50år) den 25, maj Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden. Herefter takkede formanden de fremmødte. Referent : Adam Pomykala.

6 Opdatering på den nye beklædning til vagterne. Så er der endelig lidt nyt om vores nye vagtbeklædning. Der bliver i første omgang bestilt 2 skjorter til hver vagt, og der bliver indkøbt et antal softshell jakker, som fast skal være i vagtstuen, med mindre de bliver brugt. Skjorterne er kortærmede, lyseblå, med skulderstropper og 2 brystlommer. Som noget nyt vil bestyrelsen åbne op for at vagterne for egen regning kan til købe ekstra beklædning. Der vil være mulighed for at indkøbe følgende beklædning: Lyseblå Boswell Skjorte m/korteærmer og skulderstropper 300 kr WollyPolly (Nato sweater m/ærmelommer) 450 kr Vindtæt Flecce 450 kr Softshell Vindjakke m/aftagelige ærmer 700 kr Beklædningen vil have samme trykte logo, som poloshirt og vindjakke Vi gør opmærksom på, at det er ca. priser. Foreningen kan ved større bestillinger opnå en vis rabat Med venlig hilsen Uniformsudvalget Fregat af PESK klassen, opstillet til jubelrulle 1979 engelsk dronningebesøg 6

7 Forårsrengøring I fregatten PEDER SKRAM Lørdag d. 21/5 & 22/ Så er det atter tid til, at sætte kryds i næste års kalender. Ligesom i år vil PEDER SKRAMs Venneforening samle et rengøringshold, for at gøre fregatten klar til en ny og spændende sæson. Næste år er der en lille ekstra grund til, at fregatten skal være orlogsmæssigt korrekt udhalet. Onsdag d. 25 Maj 2016 er det 50 år siden, Søværnet overtog fregatten fra amerikanerne og hejste kommando. Ligesom i år vil der være mulighed for overnatning ombord - og Fonden giver mad og drikkevarer. Vi håber, at der vil dukke mange op for at svinge rengøringsgrejet. Der vil komme yderligere informationer både her i bladet og på Facebook. På bestyrelsens vegne Per Ravn 7

8 Her stod Fregatten PEDER SKRAMs vugge mellem de store kraner og Kronborg i baggrunden. Tegnet til Helsingør Avis Avisen turde dog ikke bringe tegningen, fordi Byrådet ikke kunne lide de store kraner Helsingør Værft havde fået opstillet - på det turistfølsomme sted. 8

9 3. del af artikelserien Kommunikation på fregatniveau Mit liv som Marinemaler To Af Sven Voxtorp Vi, der har sejlet med fregatten på et eller andet tidspunkt i dens glorværdige række af under kommando perioder, har alle et eller andet sæt af minder enten de nu er mange eller få, gode eller dårlige, på skrift eller på billeder eller bare på lyde, som f.eks. fra tidspunkter, når folden på midten gav sig i hård sø. Men minder. Alle de, der ikke har sejlet med skibene af klassen, går vel og undrer sig over hvilken entusiasme og henført glæde, de møder hos de gamle gaster af enhver grad som deler ud af nogle af disse deres minder. Som sagt, så har hver af os vores egen helt private samling af indtryk og minder om oplevelser hver for sig måske lige værdifulde, men næppe lige lette at dele med andre. Det kan godt være man har en samling snapshots fra livet ombord og navnlig fra ture under landlov. Billederne er efter al sandsynlighed ved at falme og kræver nu professionel behandling, før de kan deles til vor egen tilfredshed det er heldigvis mange, der benytter sig af ved statusopdateringer på facebook og forsidebilledet i dette nummer er et eksempel herpå nu gengivet i en ny og opdateret version. For mit eget vedkommende har jeg brugt en anden metode. Hvis nogen husker min første artikel heri bladet for et par år siden, hvor jeg skrev om kommunikation i større krigsskibe, så var der eksempler på kommunikation på tegneserie metoden. Den var god til at 9 få alle ombord i tale med tegninger, som meget hurtigere end formelt opstillede programmer kan opfattes af en masende og lidt søsyg mængde omkring en opslagstavle. Resultaterne var generelt meget tilfredsstillende igennem de 2½ år jeg fungerede som NK i begge skibe et ad gangen! Den første dag jeg kom i Flåden, iklædt og senere transporteret til Arresødals telte, står for mig, som en lang række af billeder. Jeg gjorde mit bedste Hulvejen som førte fra skaffebarakken om til selve kompagnibarakkerne og teltene. Udsigt mod vest ca. mæt og veltilfreds for en stund! rent grafisk - og siden har jeg nedfældet mine indtryk med pen på papir, så ofte som det har kunnet lade sig gøre. I de første mange år blev det til mange løsark og skitsebogssider, men fra 1971 kom tegninger og skitser over i gæstebøger, hvor af der stadig produceres optegnelser af grafisk art. Der er foreløbigt ti af slagsen og det er tid at uddele lidt af de mange oplevelser, bøgerne har tydelige spor af. Da jeg kom på Søofficersskolen i 1960

10 mødte jeg en berømt maler - Marinemaler Søren Brunøe vidt berømt i Flåden, med selvkomponeret uniform og vist nok carte blanche til at sejle hvorsom helst og med hvem som helst. Denne legende tog sig tid til at afholde undervisningssession meddelte Søren mig, at han ikke ville have mig som elev mere. Jeg tænkte på fiasko og fejl, men grunden var en ganske anden Søren synes, at mine tegninger var for gode og han ønskede fremover at Den første landtoning fra indsejlingen til Skælskør Fjord inspiceret og fundet i orden under udsejlingen næste dag med Skolebådsdivision 2 af Chefen for Søværnet, Viceadmiral Thostrup. et tegnekursus på SOS og som C-kadet var det selvfølgelig en fryd at deltage. Alle husker vi, at i de gode gamle dage før Decca, radar og GPS, var især mine læggere og ditto indbjergere afhængige af at kunne tegne præcise landtoninger. Derhos søofficerers tegneundervisning tænk på de gamle fine kadettegninger, der kom ud af disse anstrengelser. Nå, det gik meget godt med Sørens undervisning de første par timer og jeg tegnede på livet løs flotte neger statuer af ibenholt med kul. Efter den anden 10 have mig som konkurrent under betegnelsen Marinemaler To dog uden særlig uniform. Derfor skylder jeg Nyerhvervet maleri af Søren Brunøe: HERLUF TROLLE i Skærgården

11 Dette gamle hus i Bosham (tæt ved Portsmouth vogter over den strand, hvor King Canute (Knud den Store) forsøgte at befale bølgerne til at lægge sig for hans fødder. egentlig denne artikel, og den er dedikeret til en stor og god maler, som altid var ærlig, givende og humoristisk. Fra officersskolens dage og indtil jeg som divisionschef i skolebådsdeling II og chef for HAVMANDEN besluttede mig for at systematisere min tegne aktivitet i bøger, man ikke kunne rive noget ud af, gik det faktisk over stok og sten med tegning og akvarel. Et enkelt eksempel var det ene af to højdepunkter i min billedskabende karriere et 3½ 11

12 måneds ophold på Fleet Sonar School i Key West, Florida. Herunder benyttede jeg fritiden til at tegne lokalt og landede midt i tre rivaliserende kunstner grupperinger, som jeg for fredens og arbejdets skyld holdt mig ude af, men fik at vide, at jeg kunne sælge alt hvad jeg ville af skitser for 25 dollars ubeset i Den anden oplevelse af stor betydning for min billedmæssige udvikling kom ved hjemkomsten, hvor næstkommanderende i TRITON havde udnævnt mig til at være ansvarlig om 12

13 MØEN, TRITON og FLORA var i Leningrad i I bøje på Nevaen - udsigt: bord for FLÅDENS FRISKE FYRE - Henrik Sandberg og Dirch Passer i deres samproduktion af den senere så kendte film, der blev optaget o/b i korvetten det år. Filmfotografen var den dygtigste i Danmark dengang. Ham lær- DAPHNE-klassen lå ofte i Stubbekøbing (populært kaldet Stubberød ), når de var på patrulje under distrikterne. Ikke et særligt muntert sted dengang. Men man kunne sejle over til Bogø og få en fest i gang med pibemageren i det gamle mejeri. 13

14 te jeg en masse af. Og vi ser da den film af og til, endnu, på TV. Da dette ikke tenderer til at være en selvbiografi, men kun et vist overblik over den skat, der ligger i de grafiske dagbøger med maritimt præg - går 14 jeg videre i lidt tilfældig orden. På denne side en udførlig skitse tegnet på Kyrcebacken på Hven en dejlig sommerdag, hvor alle sejlere garanteret nød de paradisiske tilstande i Sundet. Med en god frokost i godt lag, kunne selv en

15 fregatsejler ikke forlange det bedre. I fregatten var det meget vigtigt for NK at følge nøje med i besætningens liv og deres udfoldelsesmuligheder, når de var på landlov - og ikke hjemme. Når folkene kom hjem fra landlov var det somme tider nødvendigt med anvendt psykologi. F. eks. Var Tivoli meget nødvendigt at kende - herover en tegning af det ældste træ i haven. Det stammede i følge Tivolis direktør helt tilbage fra Carstensens dage. 15

16 Det er også meget vigtigt for alle ombord i en større enhed i den danske flåde at forstå, hvorfor vi er her (vi var der!) En af mine gamle venner og holdkammerater var ekspert i internationale relationer af næsten enhver art. Senere forsvarschef og admiral Hans Garde er her skitseret på talerstolen under et foredrag om Sovjetunionens søstridskræfter og hensigt om at bemægtige sig herredømmet på havene især var det relevant for os med vores tilstedeværelse under den kolde krig i Østersøen. hvor Danmark som bekendt, og det stadigvæk, har værdigheden som nøgleland - proppen i Østersøen. Mere om den kolde krig og fregatten PEDER SKRAM kan som det vil være de fleste bekendt, i viceadmiral J.F. Borks bog om samme emne. Dagligdagen ombord i fregatten kunne nok forekomme lidt kedelig for nogle - specielt i weekender, hvor vi deltog i STANAVFORLANT. Jeg var så heldig at deltage i tre togter med de andre store 16

17 fregatter og destroyere fra op til 7 NA- TO - lande. Der er mange gode historier om de mangeartede oplevelser besætningerne kom ud for. De fleste var gode og mange gange lidt barske i forhold til den hjemlige erfaringsmængde.. Men i de lidt kedelige perioder blev udgivet NKs lørdagstegninger, som hver for sig tog vore oplevelser meget lidt alvorlig. Den mest kendte af disse tegninger sælges jo stadig som plakat. Den forestiller skibets interne gøremål ved et snit gennem fregatten uden nogen blev delt i to så dog delt med resten af tilskuerne. Somme tider var tegningerne decideret satire, som 17

18 anvendtes til budskaber messe til messe forud for samarbejde på det kulinariske og evt. spirituøse plan. Den tegning af fregatten under mastekranen, der prydede dette blads forside de første årgange var oprindeligt beregnet til at danne baggrund for officielle invitationer til fest i messen. I Fregatdivision 1 havde vi på et tidspunkt både nøglefregatten HERLUF TROLLE og den halve fregat NIELS JUEL. Ved en særlig lejlighed efter en ganske dramatisk passage af Nordsøen nord til syd måtte den tapre besætning i NIJU inviteres over til os i PESK - fordi, som de noget slukørede fortalte i let hviskende tone - alle vores glas er smadrede - så det, som vi jo siger i Jylland! De blev dog rigeligt forsynede og drog hjem uden tørst. En del af STANAVFORLANT succesen skyldtes den gode ånd, der herskede mellem skibenes besætninger - lige fra chef-niveauet til menige. Der var en fast plan for hvert ophold med sightseeing, sport og øvelser. Det selskabelige blev ikke glemt. Her mødtes man så på de forskellige skibe efter tur; nogle mere populære end andre - se her :PESK: 18

19 Der blev udformet en del satiretegninger, som jeg senere vil offentliggøre, hvis der viser sig interesse for det. Efter frakommandering fortsatte jeg med at tegne. I BALTAP var der rig lejlighed til at kommunikere på den måde med alle de forskellige nationer og tjenestegrene. At se på en tegning kan næsten alle - og mange stridigheder kan tages i opløbet på den måde. Efter nogen tid i SOK - se billedet der blev tegnet da vi fik rigtige kanoner uden for hovedindgangen og ikke bare på våbenskjoldet, kom jeg tilbage til COMBALTAP, hvor jeg fik jobbet som pressechef hos Generalløjtnant Keld 19 Hillingsø. I dette job var der indbygget en rolle som NK i de store pressecentre i slutningen af 90-serne. Et særligt dejligt samarbejde havde vi med Rønne lufthavn, hvor vi besatte brandskolen. Her ses CH SOK, Viceadmiral Knud Borck lande i en LYNZ for inspektion af os.

20 Fra gudstjenesten i Mårslet kirke, hvor modelskibet, Linjeskibet FREDERICUS QUARTUS blev indviet, 7. juni 1987 Til sidst vil jeg lige vise et lokalt kuriosum.linjeskibet FREDERICUS QUAR- TUS - det største sejlførende orlogsskib i Flådens historie med en besætning på op til 950 mand. Flådens flagskib under generaladmiral Jens Juel, som blev gift med enken på Vilhelmsborg i Mårslet. Kommandør S.A. Kundby Nielsen og jeg bar skibet ind i kirken til ophængning som det ses ovenfor, Sven Voxtorp i sin rolle som Marinemaler To fot

21 Søværnets første Konstabelskib P 520 HUITFELDT Af Kurt Terkelsen Som marineoverkonstabel (artilleri) blev jeg tilkommanderet patruljebåden P520, HUIRFELDT den 22. oktober Et skib, der efter min mening, er det smukkeste skib Orlogsværftet nogensinde har bygget. Patruljebåden P520 HUIT- FELDT blev bygget og var sammen med søsterskibet P 521WILLEMOES de største torpedofartøjer i den danske Flåde. Oprindelig var det påtænkt at give disse enheder navnene Aalborg og Aarhus, men i sommeren 1939 ændres navnene til NYMFEN og NAJADEN, På grund af manglende tegninger og Besættelsen, blev der ikke gjort forsøg på at færdiggøre skibene. Først i 1947 et par år 21 Kurt Terkelsen fra de yngre år efter Anden Verdenskrig - blev de afleveret til Søværnet, hvor de fik navnene HUITFELDT og WILLEMOES. De var Udsnit af modellen af P520 HUITFELDT blev bygget På mærkelig vis lykkedes det at forhale bygningen, så besættelsesmagten ikke fik nytte af den hurtige og kraftigt bestykkede patruljebåd

22 blandt Flådens mest slagkraftige enheder i perioden fra 1947 til Begge skibe var projekteret som torpedobåde allerede inden krigen begyndte - og begge skrog blev mærkværdigvis bygget under Besættelsen fra foråret 1942 til sommeren De var først klassificeret som torpedobåde, i 1951 som kystjagere og fra 1958 patruljebåde. HUITFELDT og WILLEMOES blev i NATO kredse lidt drillende kaldt Babydestroyerne på grund af deres høje fart og bevæbning. De kunne med deres 36 knob matche selv motortorpedobådenes. Skibene betydelige hastighed var en stor taktisk fordel både under D eplacement: 901 tons, 108 mand (11 officerer og 97 BF og MG). Hovedarmeringen bestod af 2 stk. 105 mm L/42 M/40 Boforskanoner, med en maks. rækkevidde på meter. Det var sømålskanoner og kunne ikke bruges til luftmål. offensive og defensive operationer. Prisen for den høje fart var naturligvis, at skibenes rækkevidde ved høj fart var noget begrænset. På grund af deres størrelse og at de kun kunne medbringe ca. 100 ton brændstof medførte, at den maksimale fart kunne opretholdes i ca. ni timer, før brændstoffet var brugt. Omkring 1960 blev HUIT- FELDT og WILLE- MOES som forsøg malet i en lys grå farve, inspireret af den farve Royal Navy var begyndt at anvende. I 1961 blev der i Søværnet lavet et nyt bemalingsreglement til afløsning af 1935 udgaven, og den lysegrå farve bruges af næsten Patruljeskibet WILLMOES for fuld damp 22

23 alle skibe i dag. Med forsvarsforliget af 1960 blev antallet af hvervede forøget og antallet af værnepligtige sat tilsvarende ned. Det betød, at HUIT- FELDT i 1962 blev det første skib i Søværnet, hvor størstedelen af menige nu var konstabler. Betjeningen af de komplicerede våben- og ildledelsessystemer m.v. kræver lang træning, så derfor er faste folk nu nødvendige. Ordren fra Søværnskommandoen var klar - konstabelordningen skulle være en succes. Det betød, at skibet fik tilkommanderet de bedste officerer og befalingsmænd Søværnet kunne afse. Derfor føltes derfor som en speciel ære, at blive én af de udvalgte til Søværnets første konstabelskib. Deplacement: 901 tons, 108 mand (11 officerer og 97 befalingsmænd og menige). Hovedarmeringen bestod af 2 stk. 105 mm L/42 M/40 Boforskanoner, med en maks. rækkevidde på meter. Det var sømålskanoner og kunne ikke bruges til luftmål. Min plads var i ildlederstationen, som var placeret ovenpå broen. Af luftværnskanoner var der 3. stk. 40 mm. M/48. Affutagerne til disse kanoner havde elektro-hydraulisk maskineri og var således maskinrettede, maks. rækkevide på meter. De 6 stk. torpedorør (53,3 cm) var skibets kraftigste våben til brug mod andre skibe og kunne sænke selv de D et stolte navn Iver Huitfeldt er gået videre i Flåden. Her er billeder af den næste af slagsen en fregat af helt andre dimensioner til brug på de store have, når nationen går i aktion sammen med andre større flådemagter for at holde orden i internationalt farvand. største krigsskibe. Skibene var også ud- 23

24 rustet med 4 dybdebombemorterer, som var et våben til brug mod ubåde. Skibene var også udrustet med mineskinner, der var monteret på øverste dæk. Der kunne medføres ca. 60 miner afhængig af type. Det sociale liv om bord For os, der sejlede, var det ikke bare en arbejdsplads, men også i lange perioder vores hjem. Agter-banjen på HUIT- FELDT gav plads til 28 mand. Dørkarealet på den banje var 32 kvadratmeter, så hver mand havde altså 1,15 kvadratmeter at brede sig på - alt iberegnet. Når patruljebåden var i søen, var det måske ikke så slemt, da i hvert fald 1/3 af besætningen var på vagt, men i havn var det meget trangt. Banjen var opholdsrum på frivagter, spiserum under skafning, soverum om natten i hængekøjer, og nogle enkelte sov på hynder på kistebænkene. Tonen mellem menige og befalingsmænd/officerer i Flåden har altid været mere fri, end det var tilfældet i flyvevåbnet/hæren. Om bord var der generelt et godt forhold mellem de værnepligtige og konstabler/overkonstabler, dog med mange daglige, godmodige drillerier. Det var nødvendigt at kunne sammen, når man boede så tæt op af hinanden - og skulle arbejde tæt sammen i lange perioder. Disciplinen om bord var god og opretholdes bl.a. ved en høj grad af selvjustits, hvorved mange konflikter blev klaret uden indgriben fra skibets officerer. HUITFELDT var adopteret af Køge og udgik af Flådens tal den 27. juli 1964 og WILLEMOES den 11. januar Kurt Terkelsen - men de nye er på vej for fuld fart 24

25 Nostalgisiden Et billede dukkede op på facebook og straks begyndte minderne at vælte frem. Det er et meget sigende billede, især for de, der var med i begivenheden, som fik en række positive konsekvenser for PE- DER SKRAM, skønt det jo er HERLUF TROLLE, der bliver beundret her. De to personer, der står i forgrunden, er den engelske dronning HM Elizabeth II og Prins Phillip - og de står derfor og naturligvis på HMS BRITTANIA. HRTR blev taget ud af en større international øvelse ved Norges vestkyst og sendt hjem for at deltage i Eskorten for det engelske og det danske kongeskib. Det er vist ikke nødvendigt at fortælle, hvor meget der blev malet på hjemsejladsen - og hvor meget der blev trænet på JUBELRULLEN. Vi fik endda et par timer til ankers nord for Århus havn, så helhedsindtrykket kunne vurderes fra et mindre fartøj med en stor råber. Det var en fest at være NK - også den dag. Resultaterne lod ikke vente på sig. De to jubelruller vi udførte var til ug med kryds og slange - så gode, at den engelske eskortechef skrev i sin rapport; at man burde overveje i Royal Navy at indføre den danske procedure i stedet for den engelske, idet den danske tog sig mere pittoresk ud. Det er vist ikke hørt før eller siden!!! Prins Philip ønskede på et tidspunkt at blive vist rundt i fregatten - rundviser: NK. Prinsen var meget interesseret i de mekaniske vidundere den super adrætte fregat kunne fremvise - også indenbords, så det besøg blev særdeles grundigt og varede også længere end planlagt. 25

26 Samme aften var Chefen og jeg inviteret med til det fine cocktailparty ombord i BRITTANIA, hvor alle rådmændene med borgmesteren, Orla Hyllested i spidsen, dannede en lille gruppe en smule for sig selv. Særlig glimrede dog Oluf P. Christensen, den tekniske rådmand og hans meget smukke hustru. Da jeg hilste på det engelske kongepar med passende ærbødighed vakte det især opmærksomhed hos århusianerne, at Prins Phillip lod til at genkende mig og hilste hjerteligt tilbage.. Senere kom jeg i snak med Oluf P. og de andre rådmænd - og vi fik vi en særdeles god kontakt og aftalte at mødes for planlægning af det kommende adoptionsbesøg, som PEDER SKRAM skulle være med i. Pesken havde før kun været adopteret af havnen - fordi den radikale tidligere borgmester ikke kunne lide krigsfartøjer. Denne gang blev det hele byen, der bød den genudrustede fregat velkommen - og det blev en fest, der gik gny af længe. NK, PESK OK Sven Voxtorp Fregatten HERLUF TROLLE ved Færøerne. Eksempel på billeder, der dukker op på facebook og vækker en del minder hos den voksende kreds af gamle gaster og besætningsmedlemmer. Billeder finder næsten altid vidende folk og data kommer for en dag. Gad vide om nogen samler alt dette sammen og nedfælder det. Vi må håbe, at Søren Nørby og hans kolleger i fremtiden får lejlighed og midler til at udføre dette nok store arbejde, så vi alle kan nyde godt af det. Jeg vil invitere alle med noget på hjerte til også at skrive indlæg til dette blad - endda blot Nostalgisiden her - med det formål at udveksle gamle minder og oplevelser, man måske kan lære af - men også sikkert underholdt. Red. 26

27 Radiostationen melder Nyt fra kontoret Ved Erik Nygaard og Kaj Åge Sørensen Det er sekretariatet en fornøjelse at byde følgende nye medlemmer velkommen i Venneforeningen: Bent Mikkelstrup Michael Klemmensen Henrik Wessel Mortensen Jens Andersen Hans-Erik Meinche Per Olaf Frederiksen Carsten Lehnsbo Peter M. Wiuf Knud Aagaard-Svendsen. Sekretæren Radiooperatørerne har gjort et godt job i det forgangne år. Kun 3 dage var det ikke muligt at finde en radiovagt. Der er også lavet en del vedligeholdelse af det gamle materiel. I den forbindelse er der lavet en optælling af, hvad vi har af grej. Som jeg ser det, kan vi holde stationen i gang i årevis med det udstyr, der er til rådighed. Det kræver dog en viden om, hvordan stationen er skruet sammen; en viden der så småt begynder at komme. Bl. a. er der kontakt til en tidligere radio operatør fra PESK, nemlig Kurt Larsen, der kunne bidrage med nogle manglende brikker til puslespillet PESK radiostation. For en radioamatør af vore dage er det ikke nemt at betjene stationen på PESK, men det er en af udfordringerne ved at være operatør på radioen på den gamle skude, så hvis du mangler udfordringer så kan du bare give mig et ring. Vi er i stand til at køre på 7, 10, 14, 18, 21 og 28 MHz. Der kan køres både SSB og CW. Vi mangler stadig et PA trin til 3,5 MHz, det sidst opsatte fungerer heller ikke. Forresten har vi også en 2m. radio med 3 frekvenser. Den er dog ikke en del af det oprindelige udstyr. Palle har fået gang i fjernskriveren, så besøgende kan se, hvordan man kommunikerede, da skibet var operativt. Jeg synes altid, at det er en fornøjelse at være på vagt og pusle med radioer med nixie rør udlæsning af frekvensen - og fortælle skrøner om tøjklemmerne ved døren til de mange besøgende OZ9MM Palle Kruse 27

28 28

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den :

Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den : Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den 22.05.2017: 1. Valg af dirigent og referent. Benny Madsen valgt som dirigent og Hannah som referent. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K MED KONGESKIBET Årgang: 18 Juni 1/2012 DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K DANNEBROGSFORENINGEN Adresse: * Jagtkaptajnen * Det Gule Palæ 18 * 1256 København K. Formand:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside http://storevejlegaard.dk April 2012 H Prøv vores hjemmeside INFORMERER U S A V I Nu er det et par år siden jeg sagde ja til at vedligeholde grundejerforeningens hjemmeside. Jeg havde ikke prøvet at lave

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere