Axel Lau. Jørgensen, 230. Iversen, Jens, 229. Jensen, S., 230. Jessen, A., 228. Jørgensen, P., & Jensen, 230. Jørgensen, Peder, og Laurits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axel Lau. Jørgensen, 230. Iversen, Jens, 229. Jensen, S., 230. Jessen, A., 228. Jørgensen, P., & Jensen, 230. Jørgensen, Peder, og Laurits"

Transkript

1 é Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri. I No. ] 1 København. mklnmeldelserne angaar følgende Firmaer: øgde vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldelserne findes.) Møbler en gros.»o Carl Brørup, 28 i. ihsi.ndersen og Johansson, 228. ^ihs^.ndersen, Vilhelm, 231. ^hs^ndreasen & Lachmann, && Qhmto-Fjeder Kompagniet ved Peter Skarring Æ.oO Co., 229. i\)'33ahy Carst ved Emma ^\yløffler, 230. )^'h(yod('cker, A. F., 228. mwnnesen's, A., Modenm magasin, 231. \.hm'ødr. Grage, {h'<rdr. Herdahl, 229. \\)W^ødr. S. & P. Petersen, i)t Kimrødrene Myø, 230. i?,i\^berg, C. R., 230. :s)sw)/max Compagniet, Aug. ^\{^^uchs, 229. ;i^\salgaards, Vilh., Efter-.y^g. vj Thorkild Han- ^^yisen, 229. im^nsk-jugoslavisk Hanzh^elsselskab ved O. Hil- \wwnanå, 229. ',i^^oansk Oxin<^ ved Georg I.k4. Christensen, 229. \%^unske Cymax Compagni h^'sded A. Hansen & G. isk<i?sonne, 229.»Danske Foderstoffabriker <i. ved W. Demant, 229. y>desmos(a ved Axel Petersen og Høeg Larsen, 228. Fahriken Alba v. A. Topp-Pedersen, 230. Fasan-Salonen v. Aksel O. N. Jensen, 230. Frederiksberg Vin-Lager ved Wald. Hommel, 230. yfriat«. vi Karl Lindberg, 228. Gemynthe, Paula, og J. Muller, 229. Glarding & Skov, 229. Green, C. F., 229. Hallberg, E., 230. Hansen, Carl O., & Søn, 231. Hansen, H. C., Tricotage- & Garnforretning, 228, 229. Hansen, N., & Co., 228. Hansen, Stenfeldt, 228. Herremagasinet»Centrum o- ved M. E. Unterschlag, 228. Holm, Poul, 230.»International Press- Photo & News-Service«. Axel Lau. Jørgensen, 230. Iversen, Jens, 229. Jensen, S., 230. Jessen, A., 228. Jørgensen, P., & Jensen, 230. Jørgensen, Peder, og Laurits Jensen, 229. Jørgensen, W., & Søn, 228. Kauffmann, J C. Munthe, & Co., 230. Kjellin & Pedersen, 230. Kostos-Carbon ved Niels Lind, 230. Langelands Korn, Foderstof- & Gødningsforretning ved Bendix Hansen, Budkøbing Filialen, 231. Lynafleder Bureauet ved C. F. Bornemann Baudtier, 228, 229. Madsen, O. Just, 231. Manfak v/ R. H. Jensen & Co., 229.»Manufaktur-Importøren 1. ved C. Hansen, 228. Matthiesens, Chr., Eftf., 228. Møbelfabriken»Abally«. ved Vald. Nielsen, 231. Møbelgaarden ved Bernard Olsen, 228. Nielsen, Anders, 231. Nord Express Co. ved K. & W. Hilkier, 231. Nordisk Diirium ved O. Olesen, 228. Nørrebros Pakkassefabrik vj Eiler & R. Nielsen, 228j229. Palæ-Magasinet ved K. Falck, 230. Palæ-Magasinet, Aron Schivartz, 229. Passage Bazaren ved F. Lucas, 228. Pedersen & Nottelmann, 230.»Saturni (ved A. S. Olsen), 228. Schmitt, Axel, & Co., 230. Schytte, T., <& Co Schønecker, Hjalmar, 231. Skarring, Peter, 228.»Skindkælderen«. ved Knud Nørgaard, 230. Thrane, M. C., & Sønner, 228. Tjærefirmaet Bien ved V. Jensen, 229. Tvermoes & Co., 229. Willumsen, Holger, 228. Øllgaard, C., & Gylche, 228.»Ønske-Huset«ved Holger Rosenkrantz, 230. Østerbros Broderimagasin ved Gerh. Hansen, 229. Østerbros Broderimagasin, Johanne Jochumsen, 229.

2 228 Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser; Jens Peter Skarring af Gentofte driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet PETER SKARRING. Prokura er meddelt Aage Hermann Torben Michaelsen. Jens Carl Hansen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»MANU FAKTUR-IMPORTØREN«ved C. HANSEN. Emil Bernard Olsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet MØBELGAARDEN ved BERNARD OLSEN. Firmaet \V. JØRGENSEN & SØN driver Haandværk. Jens William Jørgensen og Baldiiin Algott Jørgensen, førstnævnte af Hellerup, er de ansvarlige Deltagere. Hedwig Klara Martha Lange driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CHR. MATTHIESENS EFTF. hidtidige Deltagere, Knud Oluf Christian Tilrane og Villy Svend Aage Thrane. Firmaet»DESMOS«ved AXEL PETER SEN OG HØEG LARSEN er hævet. Firmaet PASSAGE BAZAREN ved F. LUCAS er hævet. Anton Teodor Rasmussen af Frederiksberg er indtraadt i Firmaet A. F. BODE- CKER som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet har tilbagekaldt den Ingeborg Bodecker givne Prokura og meddelt Harry Rasmussen Prokura., Hans Christian Hansen af Frederiksberg er indtraadt i Firmaet H. C. HANSEN, TRI- COTAGE- & GARNFORRETNING som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Richard Peter Martin Clausen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ØLL- GAARD & GYLCHE, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af hans Enke, Andrea Emilie Clausen, født Olsen. Anders Peter Andersen er indtraadt i Fir- i-' maet LYNAFLEDER BUREAUET ved C. F. BORNEMANN BAUDTLER som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet N. HANSEN & CO. er hævet. Allan Jessen af Gentofte driver Handel I' som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet A. Jf]SSEN. Prokura er meddelt Hans Charles Jessen. Emelie Luvise Willumsen, født Suhr, dri- -i ver Handel og Fabriksvirksomhed som ene- -e ste ansvarlig Indehaver af Firmaet HOL- GER WILLUMSEN, idet hun uforandret fortsætter den af hendes afdøde Ægtefælle, Holger Georg Willumsen, under nævnte, hidtil uanmeldte. Firma drevne Forretning..1 Københavns Magistrat, den 30. Oktbr..1 Til Københavns Handelsregister er mod- -I taget følgende Anmeldelser: Magiiis Hans Peter Christian Thrane, der Otto Peter Frederik Burhøj Olesen driver var ansvarlig Deltager i Firmaet M. C. Handel som eneste ansvarlig Indehaver af i/; THRANE & SØNNER, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af de Firmaet NORDISK DURIUM ved O. OLE > SEN. Karl Emil Gustav Lindberg af Espergærde yj driver Handel som eneste ansvarlig Indeha- -n ver af Firmaet»FRIAT«v/ KARL LIND- -f BERG. Firmaet ANDERSEN OG JOHANSSON /j driver Haandværk. Andreas Bertelsen An- -ji dersen og Karl Einar Johansson er de an- -n svarlige Deltagere. Harald Stenfeldt Hansen af Greve-Kilde- -9j brønde driver Handel som eneste ansvarlig^'gi Indehaver af Firmaet STENFELDT HAN- -'/I SEN. Moses Eliezer Unterschlag driver Handel Isj som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet isj HERREMAGASINET»CENTRUM«ved H. X E. UNTERSCHLAG. August Sigvald Olsen driver Haandværk ;h som eneste ansvarlig Indehaver af I^irmaet Jaj»SATURN«(ved A. S. OLSEN). Firmaet NØRREBROS PAKKASSEFA- -A BRIK v/ EILER & R. NIELSEN driver 19- i

3 229 ifihhaandværk. Johannes Eiler og Jens Pete?- /lihrikard Nielsen er de ansvarlige Deltagere. J Under Firma DANSK-JUGOSLAVISK AFflANDELSSELSKAB ved O. HILMAND dri- 89wes Handel af et Kommanditselskab, i hvil- J9>ket Orla Alexander Hilmand er eneste ani578varlige Deltager. J Under Firma MANFAK v/ R.. H. JEN- I38EN & CO. drives Handel af et Konimangiiflitselskab, i hvilket Rasmus Horne Jensen ler eneste ansvarlige Deltager. Prokura er 39iQieddelt Carl J>iedrich Wilhelm Gustav 59 Wegener. U Under Firma TVERMOES & CO. drives [ifihandel af et Kommanditselskab, i hvilket :loholger Emil Tvermoes er eneste ansvarlige ^I90eltager. Prokura er meddelt Sven Tver- Boinoes. ^ Firmaet ØSTERBROS BRODERIMAGA- MISIN, JOHANNE JOCHUMSEN, er hævet. ;0 Carl Gerhard Hansen driver Handel som 39flneste ansvarlig Indehaver af Firmaet r8«sterbr0s BRODERIMAGASTN ved laserh. HANSEN. [-5 Firmaet DET DANSKE CYMAX COM- }A'AGNI ved A. HANSEN & G. SONNE er væævet. i-^ Firmaet CYMAX COMPAGNIET, AUG. DUTJCHS, driver Fabriksvirksomhed. Aksel 39'i"rederik Eduard Hansen og August Sigfred )ii?iarc Fuchs er de ansvarlige Deltagere. Firf9Bnaet tegnes af sidstnævnte alene. Paula Christiane Gemynthe, der var anibwarlig Deltager i Firnuiet PAULA GElYIYNTHE OG J. MULLER, er afgaaet ved»bs'øden. Firmaet fortsættes uforandret af næn hidtidige Deltager, Johanne Marie ^largnne Muller. sd Carl Frederik Lauritz Bornemann Baudt- ) -isr er udtraadt af Firmaet LYNAFLEDER fl'jureauet ved C. F. BORNEMANN UAAUDTLER, der fortsættes uforandret af næn hidtidige Deltager, i^nders Peter Anjgiærsen. [i"! Firmaet C. F. GREEN er hævet. Peter Sørensen, der havde Prokura i Firmaet AUTO-FJEDER KOMPAGNIET ved PETER SKARRING & CO., er afgaaet ved Døden. Prokura er meddelt Aage Hermann Torben Michaelsen. Firmaet»DE DANSKE FODERSTOFFA- BRIKER«ved W. DEMANT er hævet. Eduardine Sophie Andrea Hansen, født Jørgensen, er udtraadt af Firnuiet H. C. HANSEN, TRICOTAGE- & GARNFORRET NING, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Hans Christian Hansen. Povl Herdahl er udtraadt af Firmaet BRDR. HERDAHL, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Aage Herdahl. Firmaet VILH. DALGAARDS EFTERFLG. v/ THORKILD HANSEN er hævet. Firmaet PALÆ - MAGASINET, ARON SCHWARTZ, er hævet. Lars Ivar Oscar Iversen af Frederiksberg er indtraadt i Firmaet JENS IVERSEN som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. Københavns Magistrat, den 9. Novbr. 193L Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser; Firmaet GLARDING & SKOV driver Haandværk. Ludvig Glarding og Birthe Katrine Skov, begge at Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere. Axel Valdenuir Frederik Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet TJÆREFIRMAET BIEN ved V. JENSEN. Georg Alfred Christensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firnuiet»DANSK OXIN«ved GEORG A. CHRL STENSEN. Firnuiet PEDER JØRGENSEN OG LAU RITS JENSEN er hævet.

4 230 Firmaet P. JØRGENSEN & JENSEN driver Haandværlv. Mads Peder Jørgensen og Jens Laurits Jensen er de ansvarlige Deltagere. Prokura er meddelt Paul Petersen. Franz Waldemar Hommel af Frederiksberg, der hidtil under Firma FREDERIKS BERG VIN-LAGER ved WALD. HOMMEL har drevet Handel under Frederiksberg Birks Jurisdiktion, har nu flyttet Forretningen her til Staden, hvor han driver Handel imder ovennævnte Firma. Firmaet T. SCHYTTE & CO. har meddelt Jan Jansen Raagaard Prokura. Firmaet C. R. BYBERG er hævet. Gunnar Constantin Axel Schmitt er indtraadt i Firmaet AXEL SCHMITT & CO. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. Christian Frederik Julius Brøndahl er ucltraadt af Firmaet S. JENSEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Hjalmar Møller. I Firmaet POUL HOLM er vedkommende Kommanditist udtraadt. Poul Christian Holm af Hellerup er indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet E. HALLBERG er hævet. Firmaet J. C. MUNTHE KAUFFMANN'/I & CO. driver Handel. Jens Christian Munthesf Kauffmann og Egan Transø, sidstnævnte afi/j Gentofte, er de ansvarlige Deltagere og teg--^ ner Firmaet i Forening. Prokura er meddelt^i Christian Erling Larsen. Firmaet BRØDR. GRAGE driver Haand--J] værk. Hjalmar Heinrich Grage og Harry^' Johannes Grage, førstnævnte af Frederiks--8 berg, er de ansvarlige Deltagere. Holger Julius Frederik Rosenkrantz dri--i' ver Handel som eneste ansvarlige Indehavenø af Firmaet»ØNSKE-HUSET«ved HOLGERfl ROSENKRANTZ. Knud Ernst Nørgaard driver Handel somm eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ^9»SKINDKÆLDEREN«ved KNUD NØR--fl GAARD. Niels Carl Johan Lind driver Handel som ni eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet jø KOSTOS-CARBON ved NIELS LIND. Aksel Ove Nygaard Jensen driver Haand--!) værk som eneste ansvarlig Indehaver af'lii Firmaet FASAN-SALONEN v. AKSEL O..0 N. JENSEN. Aage Einar Topp-Pedersen af Charlot--j( tenlund driver Haandværk som eneste an- -ri svarlig Indehaver af Firmaet FABRIKEN'K; ALBA ved A. TOPP-PEDERSEN. Firmaet KJELLIN & PEDERSEN er hævet. Københavns Magistrat, den 14. Novbr. Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser: Axel Laurits Georg Jensen driver Haand- -h værk som eneste ansvarlig Indehaver af i«firmaet»international PRESS-PHOTO OI & NEWS-SERYICE«AXEL LAU. JØR- GENSEN. Kai Lyneborg Falck driver Handel som hk eneste ansvarlig Indehaver af ITrmaet isj PALÆ-MAGASINET ved K. FALCK. Firmaet PEDERSEN & NOTTELMANN driver Haandværk. Hans Frederik Nottelmann og Frits Emil Pedersen er de ansvarlige Deltagere. Emma Petra Løffler, født Hansen, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»BABY CARS«ved EMMA LØFFLER. Under Firma BRØDR. S. & P. PETERSEN drives Handel af et Kommanditselskab, i i hvilket Søren Petersen er eneste ansvar- --n lige Deltager. Under Firma BRØDRENE RYØ drives gø- Haandværk af et Kommanditselskab, i hvil- -liket Holger Ryø er eneste ansvarlige Del- -I9 tager.

5 231 I Firmaet»MØBELFABRIKEN»ARALLY«)9yve(l VALI). NIELSEN er hævet. [9 Clara Emilie Schmitt, født Jacobsen, er ifbidtraadt af Firmaet AXEL SCHMITT & ^.OGO., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Gunnar Constantin Axel Schmitt. ) Carl Brørup af Cliarlottenhind driver.shhaandværk som eneste ansvarlij^ Indehaver 'lf;af Firmaet»ABALLY«MØBLER EN GROS. A)CARi. BRØRUP. V Axel Lachmann, der var ansvarlig Delg/i^tag'er i Firmaet ANDREASEN & LACH- M/IMANN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortlasfsættes uforandret af den hidtidige Deltager, ib'xarl Albert Andreasen, hvorhos Henry jossophus August Geert Andreasen af FredediTiksl)erg og Axel Albert Geert Andreasen 'liaf Gentofte er indtraadt i Firmaet som ansvsvarlige Deltagere. Firmaet tegnes enten af.x. A. Andreasen alene eller af H. S. A. G. )ximndreasen og A. A. G. Andreasen i Forlinsning. 5 Bendix Madsen Guldborg Hansen, der var 9fl8neste ansvarlig Indehaver af Firmaet LAN- 3SELANDS KORN-, FODERSTOF- & GØD- IFA^INGSFORRETNING ved BENDIX HAN- ISSEN, RUDKØBING FILIALEN, er afgaaet baved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af ubnans Enke, Marthe Margrethe Christiane ifihansen, født Schnor. Den Christian Oluf )nandersen meddelte Ene-Prokura er tilbageilfi>k.aldt. Filialen l)estyres fremtidig af for- / ænævnte C. O. Andersen samt Einar Holger nouensen og Ebba Margrethe Brahe-Christen-.nssen, alle af Rudkøbing, der tegner Filialens ni'^irma i)r. Prokura, 2 i Forening. ^ Firmaet NORD EXPRES CO. ved K. &.'N\\ HILKIER er hævet. 1 Firmaet JUST MADSEN er hævet. 1. Firmaet A. BONNESEN'S MODEMAGA- VIloIN er hævet. 1 Firmaet VILHELM ANDERSEN har medjlalelt Tekla Nielsen Prokura. Fritz Anker Schønecker er udtraadt af [ni^irmaet HJALMAR SCHØNECKER, der ijioortsættes uforandret af den hidtidige Delg^Bager, Karen Margrethe Schønecker. Ferdinand Theodor Nielsen er indtraadt i P irmaet ANDERS NIELSEN som ansvarlig* og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. Carl Andreas Oluf Hansen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet CARL O. HAN SEN & SØN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Henning Schwartz Hansen. Københavns Magistrat, den 23. Novbr. Københavns Amt. Politikreds Nr. 1. Til herværende Handelsregister ei anmeldt: Firmaet»FREDERIKSBERG VIN-LAGER ved WALD. HOMMEL«afmeldes som Hyttet til København. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 3. Novbr. J. Parker. Til herværende Handelsregister er anmeldt; Firmaet»VORT HJEM«ved GEORG LARSSON OG ALVIN OLSSON«driver Handel GI. Kongevej 102 i Frederiksberg Komnnine. Georg Albert Larsson, Borthigsgade 4, og Alvin Ove Olsson, Dalgas Boulevard 57, er de ansvarlige Deltagere, der i Forening tegner Firmaet. Arthur Gudmund Dalsby, Vodroffsvej 24 A driver Handel Danasvej 15 i Frederiksberg Komnmne som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»MEJERIET DANA v. ARTHUR DALSBY«. - Søren Vilhelm Kristian Nielsen, Nordre Fasanvej 99, driver Haandværk Nordre Fasanvej 99 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»VULKANISERINGSANSTALTEN UNION V. KRISTIAN NIELSEN«.

6 j 232 Firmaet»RADIOHJÆLPEN ved PAUL E. THORNING JEPSEN«er afmeldt. Firmaet»THORNING JEPSEN & CO.«driver Haandværk Godthaabsvej 12 B i Frederiksberg Kommune. Paul Ejler Thorning Jepsen, Værnedanisvej 10 og Erik Schousboe Poulsen, Virginia vej 6, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Iron Daniel Albert Eniin Nordholm, Borgmester Jensens Allé 7, driver Handel Falkonerallé 17 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»CONSERTO V. I. NORDHOLM«. I*olituiiesteren i Frederiksberg Birk, den 5. November J. Parker. Til herværende Handelsregister er anmeldt: Firmaet»FI-Bl-SLIPS v. BILTZING«er afmeldt. Hans Christian Pedersen, H. C. Ørstedsvej 52 A., driver Haandværk i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»VULCAN MOTORFOR RETNING V. CHR. PEDERSEN«. Firmaet»LONDON HOUSE ved HANS OLSFIN«er afmeldt. Frithiof Nexøe-Larsen, Kristianiagade 22, driver Handel Falkonerallé 57 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»LONDON HOUSE ved F. NEXØE-LARSEN«. Politimesteren i Frederiksberg Biik. den 13. Novbr. J. Parker. Til herværende Handelsregister er anmeldt: Kresten Dalby, der var ansvarlig Indehaver af Kommanditselskabet»INDISK CI GAR-IMPORT ved K. DALBY & CO.«er afgaaet ved Døden, hvorefter hans Enke Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 19. Novbr. J. Parker. Politikreds Nr. 2. Til herværende Handelsregister er Dags fc Dato indgaaet saalydende Anmeldelse: Firmaet MAX SØRENSEN & CO. driver i Handel i Glostrup Kommune. Max Arthur T Frans Leonard Sørensen af Brøndbyvester i og Jarl Anker Meinike Kreutzmann af Kø- h benhavn er de ansvarlige Deltagere og teg- -; ner Firmaet hver for sig. Forretningssted: :. Stationsvej 30, Glostrup. Politimesteren i Københavns Amts søndre 9 Birk m. v., den 5. Novbr. 193L Harpøth. Til Handelsregistret for Københavns Amts e; nordre Birk, Politikreds Nr. 2, er modtaget Rasmus Hansen Christensen, Henrik Ibsensvej 1, driver Handel Henrik Ibsensvej f. Thorndahl, Falkonerallé 54, efter at Kom- Dorthea Christiane Karoline Hansine Dalby, 1 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»R. CHRI I som eneste og ansvarlig Deltager. Den manditisten er udtraadt, fortsætter Firmaet STENSEN«. Prokura har Jens Peter Frederiksen, Jagtvej 187. I Viggo Sørensen meddelte Prokura er bortfaldet. Firmaet»SKOTØJSREPARATIONSFA- BRIKEN VIA ved F. UTZON OG J. M..1 JØRGENSEN«er hævet. Københavns Amts nordre Birks Politikam- -r mer, (len 7. Novbr. Gernzøe. Firmaet»I. N. SCHMIDTS MEKANISKE li Til Handelsregistret for Københavns Amts gj nordre Birk, Politikreds Nr. 2, er modtaget VÆVERIS EFTF. ved E. MØLLER OG O..C SCHMIDT«driver F'al^riksdrift i Herløv vi Kommune. Erik Frank Villielm Møller af København ir og Otto Frantz Schmidt af København er v de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i i Forening. Københavns Amts nordre Birks Politikain-, -n mer, den 26. Novbr. Gernzøe.

7 Roskilde. r Til Handelsregistret for Roskilde Købstad 3*l)(Politikreds Nr. 4) er modtaget saalydende :rr/iannieldelse: Axel Sønderluiid Pedersen og Petra Ma- BiTia I^edersen, begge af Roskilde, driver som øneeneste ansvarlige Indehavere af Firmaet [AAXEL S. PEDERSPjN & CO.«Handel i 3oH^()skilde. 'I Politimesteren i Roskilde m. v., den 17. Nov. T. Martensen-Larsen, cst, r Til Handelsregistret for Roskilde Købstad os^tolitikreds Nr. 4) er modtaget saalydende in Anmeldelse; A Af Bestyrelsen for DANSKE LANDBOlO'^ORENINGERS FRØFORSYNING er nd- Bfiiraadt ibsdr. Kristian Juid, Rask Mølle, og ibiordr. Marius Skovsen, Tørring, ) og i deres Sted er indtraadt ibwdr. Klemmen Gylling Holm, Tranebjerg, ) og ibwdr. Ejnar Østergaard, Horsens. Politimesteren i Roskilde, den 19. Novbr. T. Martensen-Larsen, cst. \ Frederiksborg Amt. Hillerød. IT Til Handelsregistret for Hillerød Købstad il6?olitikreds Nr. 7) er modtaget følgende mnnmeldelise: [il Firmaet»NAFTA«-BENZIN- OG PETRO- ;U3EUMS CO., HILLERØD, ved H. HAMMER laterling OG OVE FAURHOLT PETER- ^^'ISN, agter at drive Handel i Hillerød. Købmand Harald Hjalmar Hjartvar Ham- ; iser Sperling og Grosserer Ove Fanrholt Pe- [øgirsen, begge af Hillerød, er de ansvarlige Bilæltagere og tegner Firmaet i Forening. Io*IPolitimesteren i Hillerød m. v., den 2. Novbr. H. W. Hutzen. 233 Til Handelsregistret for Hillerød Købstad (Politikreds Nr. 7) har Indehaveren af Firmaet P. NORDSTEN, HILLERØD JERN STØBERI OG MASKINFABRIK ved M. NORDSTEN, anmeldt, at han har meddelt Herr Charles Anker Møller, Hillerød, Fuldmagt til at underskrive i)r. Prokura. I'olitiniesteren i Hillerød m. v., den 12. November H. W. Hutzen. Holbæk Amt. Kalundborg. Til Handelsregistret for Kalundborg Købstad (Politikreds Nr. 10) er modtaget følgende Anmeldelse: Johannes Pedersen af Kalundborg driver Haandværk i Kalundborg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»WIENERRAGERIET ved JOHANNES PE DERSEN«. Politimesteren i Kalundborg m. v., den 18. November Fabricius. Politii<reds Nr. 9. Til Handelsregistret for Nykøbing Sj. Købstad og Dragsholm Birk er modtaget følgende Anmeldelse: Firmaet VALLEKILDE TRIKOTAGEFA BRIK ved NIELS FREDERIK JENSEN er hævet. Marinus Andersen af Vallekilde driver Fabriksdrift i Vallekilde Hørve Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»VALLEKILDE TRIKOTAGEFABRIK ved MARINUS ANDERSEN«. Carl Nicolaj Christian Hansen af Asnæs driver Fabriksdrift i Asnæs som eneste ansvarlige Indehaver af I'irmaet»ODSHER REDS MINERALVANDSFABRIK ved CARL HANSEN«. Politimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 19. November Rosen.

8 Sorø Amt. Ringsted. Til Firinaregistret for Politikreds Nr. 13 er anmeldt, at Søren Andersen og Jens Christian Andersen, begge af Ringsted, driver Haandværk i Ringsted under Firma»RING STED MASKINSNEDKERI ved S. ANDER SEN & SØN«. Enhver af Indehaverne kan tegne Firmaet. Politimesteren i Kingsted m. v., den 16. November lljelmer. Slagelse. Til Handelsregistret for Slagelse Købstad (Politikreds Nr. 11) er modtaget saalydende Anmeldelse: Firmaet HANSEN & LARSEN, Slagelse, har meddelt Hilda Marie Villadsen, født Møller, af Slagelse Prokura. Politimesteren i Slagelse Købstad m v., den 6. November A. Buhrsch. 234 Til Berigtigelse af den i Statstidende bekendtgjorte Anmeldelse til Handelsregistret: t for Slagelse Købstad angaaende FOTO-MA- GASINET ved A. JØRGENSEN bekendt- -; gøres det herved, at Firmaet driver Han- -j del, ikke, som bekendtgjort, Haandværk. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den rt 12. November A. Buhrsch. Politikreds Nr. 11. Til Handelsregistret for Antvorskov Birk,>! er modtaget saalydende Anmeldelse: Af Bestyrelsen for SPARE- OG LAANE- -[i KASSEN FOR STILLINGE SOGNE er ud- -I traadt Gaardejerne Carl Christian Morten- -r sen, Keldstrup, og Jens Laurits Pedersen, Kirke Stillinge, og i Stedet for dem er t Gaardejerne Hjalmar Christiansen, Øster v Stillinge, og Søren Peder Sørensen, Keld- -I stru}), indtraadt i Bestyrelsen. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den di' 9. November A. Buhrsch. Til Handelsregistret for Slagelse Købstad m. V. er modtaget følgende Anmeldelse; Firmaet SLAGELSE BENZIN KOMPAG NI NAFTA ved LAURSEN OG JENSEN driver Handel i Slagelse Købstad. Peder Møller Laursen og Jens Otto Anders Jensen er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 9. November A. Buhrsch. Til Handelsregistret for Slagelse Købstad m. V. er modtaget saalydende Anmeldelse: GeDrg August Jørgensen af Slagelse driver Haandværk i Slagelse Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FOTO MAGASINET ved A. JØRGENSEN. Prokura har Anna Helene Jørgensen, født Holscher af Slagelse. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 9. November A. Buhrsch. Præstø Amt. Vordingborg. Til Handelsregistret for Vordingborg Køb- -di stad (Politikreds Nr. 17) er indgaaet føl- -k gende Anmeldelse. Firmaet»VORDINGBORG KAFFEHAN- DEL ved HENRY JACOBSEN«er hævet,.tø Politimesteren i Vordingborg m. v., den Oktober Møller-Hansen, cst. Bornholms Amt. Svaneke. Til Handelsregistret for Svaneke Købstad har Frøken Anna Elisabeth Munch afis

9 i I I I i 235 Bv8vaneke aiiineldt, at hnri som eneste atisvar- ^iig Indehaver driver Handel i Svaneke Køb- 3i5tstad under Firma;»JULIUS MUNCHS KSNKE«. 8 Samtykke fra samtlige Arvinger til Bibesloiioldelse af Firmana\'net foreligger. )^1 Politimesteren i Rønne m. v., den 2. Novbr. Vilh. Jensen. Odense Amt. Odense. it Til herværende Handelsregister er mod- 9^raget [A Arne Mylius Loll Johansen af Odense driiser Handel i (~)dense Købstad som eneste an- ibwarlig Indehaver af Firmaet»ODENSE ihorengetøjs LAGER v/ A. LOLL JOlAIANSEN«. I'olitimestefen i Odense, den 3. November Seldorf. it Til herværende Handelsregister er mods^flget følgende Anmeldelse; 10 Christian Richard Johannes Nielsen af i9bdense driver Fabriksdrift i Odense Købbj>;ad som eneste ansvarlig Indehaver af FirtsBiaet»FYENS SÆBE OG KEMISK TEK- I8IISKE FABRIK ved CHR. NIELSEN«. o4 Politimesteren i Odense, den 7. November Seldorf. ;it Til herværende Handelsregister er modtø-g.get Anmeldelse om, at Firmaet»ODENSE ^gmstbilkompagni«ved P. KIRKE- A/iAARD & CO. af Odense er hævet. [o'i Politimesteren i Odense, den 11. November Seldorf. lit Til herværende Handelsregister er mod- Jø'g.get følgende Anmeldelse; iio Grosserer Poul Skyum af Odense er indbbf?aadt i Firmaet»MARIUS MADSENS EF- [H3ERFØLGERE«af Odense som ansvarlig ij ^ til Underskrift berettiget Deltager. Den ham tidligere meddelte Prokura for bemeld- ' te Firma er hermed bortfalden, Politimesteren i Odense, den 17. November : Seldorf. Til herværende Handelsregister er modj taget følgende Anmeldelse; Købmand Ole Kristian Olesen af Odense driver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»HANDELS HUSET ATLAS ved O. OLESEN«. Politimesteren i Odense, den 23. November Seldorf. Til herværende Handelsregister er modtaget Detaillist Marie Hansen af Faaborg driver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»MØNTE- GAARDENS CIGAR- OG VINFORRET NING ved M. HANSEN«. Politimesteren i Odense den 25. November Seldorf. Følgende berigtigende Anmeldelse til herværende Handelsregister er modtaget; Skrædermester Erik Torsten Ek af Odense driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet:»FORHEN 1. HENRIKSENS EFTERFØL GER, INDEHAVER ERIK EK«. Politimesteren i Odense, den 28. November Seldorf. Til herværende Handelsregister er modtaget Rudolf Johan Heinrich Lunau af Odense driver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»RU DOLF LUNAU«. Der er meddelt Fru Mette Kirstine Lunau, født Sørensen, af Odense, Prokura. Politimesteren i Odense, den 27. November Seldorf. Til herværende Handelsregister er modtaget Firmaet»DANA ÆGEXPORT v/ A. SØN- DERLUND & F. NIELSEN«driver Handel i Odense Købstad. Axel Leo Madsen Søn-

10 Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad, er modtaget saalydende Anmeldelse; Bestyrelsen for SPAREKASSEN FOR SVENDBORG OG OMEGN anmelder: Direktør Hans Jacob Krøyer er afgaaet ved Døden. Ingeniør Niels Jørgen Dne-Petersen udr,! ' i.i derlund og Frenk Christian Nielsen, begge af Odense, er de ansvarlige Indehavere, der tegner Firmaet i Forening. Politimesteren i Odense, den 27. November Seldorf. træder af Tilsynsraadet og indtræder i Di->;,- rektionen. i Vinhandler Richard Johan Moses, Svend-I borg, indtræder i Tilsynsraadet. ; Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., ; den 5. November Krarup. [ ) j Bogense. Til herværende Handelsregister er modtaget SPARE- OG LAANEKASSEN FOR RO- (jrense OG OMEGN anmelder, at Medlem af Tilsynsraadet Fabrikant Niels Pedersen er afgaaet ved Døden, og som nyt Medlem er valgt Mnrermester Valdemar Nebeling Jørgensen af Bogense. Bogense Politikammer, den 12. November Wegener. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 24, ; (Svendborg Købstad) er modtaget saalyden-! -J de Anmeldelse: Firmaet»J. N. SCHMIDT MEKANISKE jj:^ VÆVERI«af Svendborg er hævet. l Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v. den 5. November 193L ^ Krarup. \ Til herværende Handelsregister er an-p-i meldt, at Firmaet HANSENS MASKINFOR-ji-] RETNING AF SVENDBORG ved M. L.jj.. HANSEN er. hævet. Politikreds Nr. 24, Svendborg Købstad m. v., den IL November Krarup. Politikreds Nr. 28. Til Handelsregistret for Odense Herred m. V. (Politikreds 28) er modtaget følgende Anmeldelse: Firmaet»DE DANSKE TRAN- OG FISKEMELSFABRIKER«ved HIRSCH, CHRISTENSEN OG NIELSEN er hævet. Politimesteren i Odense Herred m. v., den 10. November Sophus Aagaard. Svendborg Amt. Svendborg. Politikreds Nr. 26. Til Handelsregistret for Faaborg Købstad b m. V. er modtaget Af Bestyrelsen for»krarup BRUGS- -c FORENING«er udtraadt: Laurits Larsen af, ix Snarup, Vilhelm Andersen af Lydinge og Niels Rasnnissen af Tange, og i Stedet for, k er indtraadt: Hans Hansen af Snarup, Peter, t: Kold af Lydinge og Marius Andersen af ^ Tange. Politimesteren i Faaborg Købstad m. v., den ; nj 5. November Axel Eafael. ; Maribo Amt. Maribo. Til Handelsregistret for Maribo Købstad ^Politikreds Nr. 21) er modtaget følgende ab Anmeldelse: Ane Stine Klautschou af Maribo driver -19 \

11 237 ififflandel i Maribo Køl)stad som eneste an- Yovarlige Indeliaver af Firmaet»JAVA-HUraiBET ved ANE STINE KLATSCHOU«. Politimesteren i Rødby ni. v., den 31. ()ktl)r. Gruner. bm Maren Kirstine Andersen af Nykøbing F. 9inimelder, at hun fortsætter det af hendes 3Qbdøde Mand Henrik Carl Andersen drevne ^fflirma»f. N. HALMØE«af Nykøbing F. ib8 Samtidig er Grosserer af København Frederik Yictor Halmøe indtraadt i Firmaet som ansvarlig Medindehaver. Begge Indehavere har Signatur. Politikontoret i Nykøbing F. m. v., den 25. Novbr. Aage //. Jørgensen. Nykøbing F. T Til Handelsregistret for Nykøbing Købbiiitad (19. Politikreds) er modtaget følgende fiiianmeldelse vedrørende»centkaltryk- I3IERIET ved H. V. RASMUSSEN«; a Bogtrykker af Nykøbing F. Carl Oscar ilnnlins Pedersen er indtraadt i firmaet som / gnnsvarlig og tegningsberettiget Medindehajiser, hvorefter Firmaets Navn er»cen- ^ih^raltrykkeriet ved H. Y. ]?ASMUS- /la.en OG OSCAR PEDERSEN«. Begge Insrlsehavere har Signatnr. Politikontoret i Nykøbing F., den 6. Novbr. Aage H. Jørgensen. it Til Handelsregistret for Nykøbing F. Køb- Lfiiad m. v. (19. Politikreds) er modtaget føl- Dfl'jende Anmeldelse vedrørende Firmaet N. laiarcussen & CO«: Niels Marius Mari88uissen er afgaaet ved Døden, hvorefter ibaledindehaveren Laurids Olesen Bruun fortiwætter Firmaet som eneste ansvarlige og n'^egneberettiget Indehaver. 0^ Politikontoret i Nykøbing F., den 6. Novbr. Aage H. Jørgensen. it Til Handelsregistret for Nykøbing F. Købbfiad (19. Politikreds) er modtaget følgende mrmmeldelser: Mejeribestyrer Alfred Andersen er ud- 3Bfiaadt af Firmaet»BERNHARD PETERSEN bed B. PETERSEN og A. ANDERSEN«af )i'{ykøbing F., der fortsættes uforandret af rnsrnhard Petersen som eneste ansvarlige løb.dehaver. lit Urmaets Navn er herefter»bernhard [TæTERSEN«. Aalborg Amt. Aalborg. Firmaet;»AALBORG NY SMAAKAGE- BAGERI»FIONA«ved HYISTENDAHL & KYLLESBECK«af Aalborg driver Fabrikation i Aalborg Købstad. Kagebager og Sukkervarefabrikanterne Oskar Hvistendahl af Nørre Tranders Kommune og Hermann Viggo Kyllesbeck af Nørre Sundby er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 3. Novbr. J. C. Buch Petersen. Købmand Villy Glerup af Nørre Tranders Kommune driver Handel i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Imlehaver af Firmaet;»AALBORG KRYSTAL-IS DEPOT ved V. GLERUP«. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den o. Novbr. J. C. Buch Petersen. Egon Thorkild Vestergaard Andersen af Aalborg driver Handel i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet;»M. HAMMERS EFTF. VESTERGAARD ANDERSEN«. Politimesteren i Aalborg m. v.. Aalborg, den 10. Novbr. J. C. Buch Petersen. Enke Anna Sophie Amalie Burmester, født Ostermann, af Aalborg udtræder af Firmaet;»VILH. BURMESTERS BOG TRYKKERI«af Aalborg, som fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Bog

12 trykker Otto Kristian Burniester af Aalborg som eneste ansvarlig Indehaver. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 16. November J. C. Buch Petersen. Hjørring Amt. Hjørring. Til herværende Firmaregister er modtaget saalydende Anmeldelse: Elektriker Johan Axel Larsen af Hjørring er indtraadt i Urmaet CARL J. LARSEN af Hjørring, som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham meddelte Prokura er bortfaldet. Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., <len 30. Oktober J. Funch. Til herværende Handelsregister er modtaget Christian Hagbard Thomsen af Hjørring driver Haandværk i Hjørring som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HJØRRING AUTOMOBIL-LAGER, C. M. EFTF. THOMSENS Politikontoret i Hjørring, den 25. November J. Funch. 238 Thisted Amt. Thisted. Til herværende Firmaregister er modtaget saalydende Anmeldelse: Peter Christian Løndahl Lund anmelder, at han som eneste ansvarlige Indehaver af»city«, Thisted, driver Haandværk i Thisted. I Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den 26. Novbr. E. Brix. Politikreds Nr. 55. Til herværende Firmaregister er modtaget saalydende Anmeldelse: Bestyrelsen for KARBY-HVIDBJERG- REDSTED SPARE- OG LAANEKASSE anmelder herved, at Bestyrelsesmedlem Anders Christian Vestergaard af Karby er afgaaet ved Døden, og at Gaardejer Kresten Dalgaard Kudsk af Karby er valgt til Medlem af Bestyrelsen i hans Sted, samt at den i Anmeldelsen af 15. Maj 1931 ommeldte Skræder Peder Th. Madsens fulde Navn er Peder Thorsted Madsen. Politimesteren i Nykøbing M., den 17. November P. Klingberg. Brønderslev. Til herværende Handelsregister er modtaget saadan Anmeldelse: Fru Sørine Thomine Pallene Madsen, f. Christensen, af Brønderslev driver Handel i Brønderslev som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet M. S. MADSEN, idet hun fortsætter den af hendes afdøde Mand Martin Severin Madsen under uanmeldt Firma drevne Forretning. Kaj Thingstrup Madsen af Brønderslev har Prokura. Politikontoret i Hjørring, den 20. November J. Funch. Viborg Amt. Viborg. Til Viborg Købstads Handelsregister er 19 modtaget saalydende Anmeldelse: Fru Astrid Elisa Becker, født Jensen, fii' Enke efter Boghandler Sophus Georg Becker, fortsætter sin afdøde Mands For- -7( retning (Handel) i Viborg under Firma»SO- -O PHUS BECKER«som eneste ansvarlige 9^ Indehaver. Prokura er meddelt Frøken Dagmar Schou af Viborg. Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den ns 9. Novbr. Tvermoes.

13 239 T Til Viborj^ Købstads Handelsregister er bonodtaget saalydende Anmeldelse: Q Detailhandler Viktor Manike Møglgaard 3iK«arsen af Viborg driver Handel i Viborg deløbstad som eneste ansvarlige Imlehaver I If Urniaet»HANIÆLS- OG VAREHUSP7r ITATLAS ved V. M. LARSEN«. Politimesteren i Viborg Købstad m v., den 19. November Tvermoes. Politikreds Nr. 56. it Til Handelsregistret for Sallinglands Hersbsder (Politikreds Nr. 56) er modtaget føl- Dnænde Anmeldelse: IA Af Bestyrelsen for»selde LOKALFOR- F/llNING«er ndtraadt Grdjr. Jacob Daasjiøijerg af Floutrni) og Grdjr. Elias Damgaard 8 "f Selde, og i Stedet for er indtraadt Grjdr. ijootfred Nielsen af Selde og Husmand Jens øjgeter Møller af Lindum. os[ Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 12. Novbr. P. Volkersen. it Til Handelsregistret for Sallinglands Her- 9b&der (Politikreds Nr. 56) er modtaget følbnænde Anmeldelse: IA Af Bestyrelsen for LEM-VEJBY og milhme SPARE- og LAANEKASSE er ud- )Bfiaadt Particulier Kristen Svenningsen, nrliihme, og i Stedet for er indtraadt Sogne- >9'g«ged og Grd. Mads Christensen, Lihme. 0^ Politimesteren i Skive Købstad m v., den 19. Novbr. P. Volkersen. Aarhus Amt. Aarhus. [it Til Handelsregistret for Aarhus Købstad fli " modtaget biæ Max Emilius Valdemar Møller af Aarhus ij udtraadt af Firmaet»V. MØLLER & >MØN«af Aarhus, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Richard Ejner Johan Møller som eneste ansvarlig Indehaver. Aarhiis kgl. Borgmesterkontor, den 31. Oktbr. 193L Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelser: Tage Degenkolw Lund af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»FREDP3- RIKSBJERG BRODERIMAGASIN v/ TAGE D. LUND. Fabrikant Christian Casjtersen af Aarhus fortsætter som eneste ansvarlig Indehaver den af hans afdøde Søster, Frøken Cathrine Marie Caspersen, under det af hende anmeldte Firmanavn:»C. CASPERSEN & CO.«i Aarhus drevne Forretning. Aarhus kgl. Ijorgiuesterkontor, den 5. Novbr. Holch. Til Firmaregistret for Aarhus Købstad er modtaget Firmaet =>DANSK PAPIR-COMP. ved OLUI'SEN & CO.«driver Handel i Aarhus Købstad. Aage Olufsen og Richard Boesen, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. ' Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 7. Novbr. Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget Carl Frederik Johannes Sinding af Aar- Inis driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»CARL SINDING«. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 9. Novbr. Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelser: Niels Hansen Jensen af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»AARHUS KAFFELAGER ved N. H. JENSEN«.

14 240 Firmaet»VILHELM KLOSTP^R«af Aarhus har meddelt I'rokura til Hagbart Eduard Kloster af Aarhus. Aarhus kg]. Borgmesterkontor, den 10. November 193L Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget Knud Møller Petersen af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»UDSALG P'KA JENS KJELDSEN, INDEHAVER K. MØL LER PETERSEN«. Aarhus kgl.. Borgmesterkontor, den 17. November Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Holger Nielsen af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»BISON ved HOLGF^R NIELSEN«. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 20. November Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelser; Kaj Christian Drescher af Riis Skov driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»JAPAN HUSET ved K. DRESCHER«. Firmaet»BRDR. J. & H. VILLEMOES AGGERGREN«driver Haandværk i Aarhus Købstad. Jens Villemoes Aggergren og Holger Togo Villemoes Aggergren, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 23. November Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelser; Ejler Jensen af København driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»EJLER JENSEN«. Der er meddelt (^rla Emil Robert Feltmann af Aarhus Prokura. Dagmar Elly Elmose af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»»NINON«ved b ELLY ELMOSE«. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 24. No- -c vember Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad i» er modtaget Firmaet»P. H. ERICHSEN & SØN«af 1/ Aarhus har ændret Firmanavnet til:»mo--( GENS ERICHSEN«. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 25. No- -o vember Holch. Politikreds Nr. 37. Til herværende Handelsregister er an--rj meldt; Af Bestyrelsen for VOERLADEGAARl) sa SOGNS OG OMEGNS BRUGSFORENING er -is udtraadt: Fisker Møller Nielsen, Voerladegaard, Lærer Thomas Kristian Møller Christiansen, smst., og Gdr. Jens Georg Martin Mikkelsen Kjær,,7! smst. I Stedet for er indtraadt; Gaarde jer Søren Peter Sørensen, Voerlade- i-ø gaard. Næstformand, Gaardejer Niels Jensen, smst., og Gaardejer Niels Christian Sørensen, Dørup..q Formand er Gaardejer Hans Callesen,,n Dørup. Politimesteren i Voer og Nim Herreder m. v.,,.v Horsens, den 21. November O. Borchorst. Politikreds Nr. 39. Til herværende Handelsregister er ind- -h gaaet saalydende Anmeldelse: Elvin Peter Christian Petersen, Harlev, tv anmelder at være udtraadt af Firmaet tø,»jydsk FILEHUGGERI v. SPONGBERG Oj OG PETERSEN«. Firmaet fortsættes med bs den tidligere Deltager Niels Spongberg,

15 241 ifiharlev, som eneste ansvarlige Indehaver og vijwavnet ændres til: JYDSK FILEHUGGERI NIELS SPONGBERG. )*I Politimesteren i Hasle m. fl. Herreder samt Frijsenborg-Faurskov Birk, Aarhus, d. f). November Iløeyh-Guldbery. li'itil Handelsregistret for Politikreds Nr. 43 s-guiugsø Herreder m. v., er modtaget saalyøhmde Anmeldelse; laf Bestyrelsen for PINDSTRUP OG aaiegns BRUGSFORENING udtraadte paa løb den 18. Juni 1931 afholdt Generalforsamling Gaardejer Søren Peder Friis af Bninmose, og i hans Sted indvalgtes Forpagter Rasmus Peter Sørensen af Brunmose. Politikreds Nr. 43, Rougsø Herred m. v., den 30. Oktober /. CoUnd. Politikreds Nr. 40. I I Forbindelse med Bekendtgørelse herfra : f 17. Marts 1931 angaaende»assedruj) amrugsforening«, meddeles det herved, at )W'5ette Firmas rette Navn er;»nølev {)(DGNS BRUGSFORENING«. o'i Politimesteren i Hads-Ning Herreder, Odder, den 2. November d'auchamp. Politikreds Nr. 44. Til Handelsregistret for Randers Politikreds' Landdistrikt (Politikreds Nr. 44) er modtaget Firmaet»VAREHUSET«ved CARL WAGN & CO., Faarup St., driver Handel i Asferg-Faarup Komnmne. Carl Vagn Dahl Wagn og Johan Lytken Petersen, begge af Faarup, er ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Politimesteren i Randers m. v., den 2. Novbr. W. Schousen, cst. Randers Amt. Randers. lit Til Handelsregistret for Randers Købstad iio*olitikreds Nr. 44) er modtaget følgende mimmeldelse; lilfirmaet»foverskov OG HELBACH I b'd FR. FOVERSKOV OG JOH. HELBACH«øriiver Handel i Randers Købstad. )'fifrederik Christian Foverskov af Randers il Johan Magnns Lorents Helbach af Kriqjrnp er de ansvarlige Deltagere og tegner uo'irmaet hver for sig. lo'politimesteren i Randers m. v., den 20. November Politikreds Nr. 43. Erland, cst. Ribe Amt. Esbjerg. Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad er modtaget Jens Peder Lodberg Jensen af Esbjergdriver Handel i Esbjerg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet;»TARBEN P. JENSEN«, idet han fortsætter den af hans afdøde Fader Tarben Peder Jensen under nævnte, hidtil uanmeldte Firma drevne Forretning. Esbjerg Politikammer, den 12. November Neergaard. Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad er modtaget Hans Christian Gregersen af Brøndum driver Handel i Esbjerg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»VESTER BYENS MEJERI ved H. C. GREGERSEN«. Esbjerg Politikammer, den 14. November Neergaard.

16 242 Til Handelsregistret for Esbjerg Købstad er modtaget Firmaet:»LAURIDSEN & CO.«har tilbagekaldt den Christian Marinus Jensen givne Prokura. p]sbjerg Politikammer, den 21. November Neergaard. Varde. Til det her førte Handelsregister er Dags Dato modtaget saalydende Anmeldelse: Under Firma»TH. LASSENS MASKIN FABRIK«drives Fabrikationsvirksomhed i Varde af Enkefru Ellen Lassen Gulløv som eneste ansvarlig Indehaver. Thomas Lassen Gulløv af Varde har Prokura. Politimesteren i Varde m. v., Varde den 17. November Ove Jensen. Politikreds Nr. 63. Til det her førte Handelsregister er Dags Dato modtaget saalydende berigtigende Anmeldelse: Under Firma»ANSAGER ANDELS-SLAG- TE]RI«drives Fabriksvirksomhed i Ansager Komnnine af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægter er af 16/ Der er ingen Kapital indskudt i Selskabet. Medlemmerne hæfter for Selskabets Forpligtelser i)aa følgende Maade: solidarisk med 1,5 pct. af deres Ejendomsskyld. Selskabets Bestyrelse bestaar af: 1) Kristian Jørgensen af Ansager (Formand), 2) Hans Christian Hansen af Nordenskov, 3) Johan Nielsen af Kærbæk, 4) Jørgen Thomsen af Mølby, 5) Laurids Lauridsen af Toterup, G) Lars Peder Kristensen af Stenderup, 7) Jens Kristiansen af Nordenskov, 8) Thomas Bertel Tranberg af Hessel, 9) Søren Peder Sørensen af Hejnsvig. Selskabet tegnes af den samlede Bestyrelse eller af Formanden i Forening med Forretningsudvalget, der bestaar af Jørgen Thomsen, Mølby, og Johan Nielsen, Kærbæk. Der er ingen Bestemmelse truffet angaa/5/ ende Bekendtgørelse til Medlemmerne. Politimesteren i Varde m. v., Varde, den S November Ove Jensen. Politikreds Nr. 64. Til Handelsregistret for Skads Herreoø- (Politikreds Nr. 64) er modtaget følgend'bj Anmeldelse: Under Firma»SKADS BRUGSFORENING S drives Handel i Skads Konnnune af et Selfsi skab med begrænset Ansvar, hvis Vedtægts ter er af 10/ Der er ikke i Selskabet indskudt nogew; Kapital. Medlemmerne hæfter solidarisk for Sellsc skabets Forpligtelser. Selskabets Bestyrelse bestaar af: Gaardb'i ejerne Christian Pedersen Morthorst, Forio mand, og Søren Nielsen Sørensen, begge an Briksbøl, Gaarde jer Hans Schmidt af Sadb^ derup samt Gaardejerne Hans Andersen 0 i0 Hans Jefsen Hansen, begge af Skads. Selskabet tegnes af Formanden. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i Dagbladet Vestkysten. Politimesteren i Esbjerg Købstad, Skads Hensl red og Fanø Birk, den 13. Novembeecfj Neergaard. Politikreds Nr. 65. Til Handelsregistret for Ribe Købstao^j, (Politikreds Nr. 65) er modtaget følgend^bn Anmeldelse: Vilhelm Karl August Schmidt af Brørujin driver Handel i Brørup Konnnune som enein^ ste ansvarlige Indeliaver af Firmaet;»BRØSifl RUP KORN- OG FODERSTOFFORRETra NING ved V. SCHMIDT«. Politimesteren i Ribe, den 25. Novbr. IQSlt^Sfi Strøbech. Til Handelsregistret for Ribe Købsta(;^J5 (Politikreds Nr. 65) er modtaget følgende Anmeldelse: Af Bestyrelsen for»lindknud OG OMffQ EGNS BRUGSFORENING«af Lindknu(»i;n:

17 ^ i 243 io)"kommiine er iidtraadt Gaardejer Hans Ing-1 iii>*art Johansen af Gilbjerg og Husmand An-- i9illreas Hansen Thomsen af Lindknud, og i ' )9J8tedet for er indtraadt Cementstøber Søren ' uo9oulsen Lytehen af Lindknud og Fru Mette : iiikirstine Madsen af Vittrup. j U Under 3. April 1929 er vedtaget nye Ved- ^'fia^gter. T Foreningen tegnes vedblivende af hele tgasestyrelseu i Forening. ansvarlige Indehavere i Virksomheden; Firmaet tegnes fremtidig af sidstnævnte 2 Interessenter i Forening. Politikontoret i Vejle, den 3. November 193L Otto Klørhoe. Politimesteren i Ribe, den 25. November! Fredericia. 193L Strøhech. Til herværende Handelsregister er anmeldt, at Hans Peter Iversen Lassen af Erritsø driver Handel i Fredericia Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»FREDERICIA NY MØBELMAGASIN ved H. P. LASSEN«. Ringkøbing Amt. Politikreds Nr. 60. it Til herværende Handelsregister er mod- 9^Hget IA Af Bestyrelsen for ØLBY-ASP OG FOU- )/.ING SOGNES SPARE- OG LAANEKASSE u " udtraadt Gaardejer Christen Olesen af ^dllby, og i Stedet for er indtraadt Gaardf^jer nbirands Kristensen Dahl af 01l)y. o'l Politimesteren i Holstebro m. v., den 10. November N. A. Hallund. Vejle Amt. Vejle. littil Firmaregistret for Vejle Købstad er ibodtaget saalydende Anmeldelse; in'junderskrevne I'ru Else Berg, Vejle, an- )bl9lder herved til Firmaregistret for Vejle rgdøbstad, at jeg fortsætter den af min af- 9bde Mand Elinar Berg hidtil som eneste anihfiarlige Indehaver drevne, til Registret an- Jblsldt, Haandværksvirksondied i Vejle med [Biorandret Firmanavn»CARL BERG &»VIW«. Samtidig anmeldes, at Aktor Morten- B n af Vejle og Valentin Effert Sørensen, løleeledes af Vejle, indtræder som personlig Politimesteren i Fredericia m. v., den 16. November Schmidt, ost. Kolding. Til herværende Handelsregister er modtaget Aar 1931 den 29. September anmeldte Villiam Brændekilde, Jels, Christian Christensen Dam, Egtved, Jens Christian Pedersen, Vejle, Mads Peter Tranholm, Kolding, Albert Poulsen Rudolph, Kolding, Valdemar.Mikkelsen, Smidstrup, Peter Vilhelm Bruun, Brørui), Kristen Marius Henningsen, Kolding, Christian Jacol)sen Christensen, Bække, Hans Ryeholm Kaad, Gravens, Anton Marius Nielsen Knudsen, Kolding, Martin Kristian Nielsen, Fredericia, Frederik Alfred Valdemar Christensen, Laasby, og Johannes Walter Darr, Silkeborg, at de som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet»INTERESSENTSKABET KOLDING RUTE BILSTATION ved V. BRÆNDEKILDE & CO.«driver Handel i Kolding Købstad. Firmaet tegnes i Forening af Interessentskabets Bestyrelse, som for Tiden udgøres af Vil-! liam Brændekilde, Formand, Jens Christian Pedersen, Mads Peter Tranholm, Kristen Marius Henningsen og Anton Marius Nielsen Knudsen. Politimesteren i Kolding m. v., den 29. Oktbr. I I Thalhitzer.

18 244 Til herværende Handelsregister er modtaget' Aar 1931 den 3/11 anmeldte de eneste, ansvarlige Indehavere af Firmaet»KOL DING HANDELSMEJERI ved CHRISTIAN SEN & CO.«, nemlig Jens Ottinus Lars Christiansen, Kolding, Svend Trøst Hansen, Bøgballe, Martin Christensen, Aale, og Frands Christian Frandsen, Ilved, at Firmaet er liævet. Politimesteren i Kolding ni. v-, den 10. November Thalbitzer. Til herværende Handelsregister er modtaget Aar 1931 den 20. November anmeldte Købmand Jens Pedersen Skovsgaard, Kolding, at han driver Handel i Kolding Købstad som eneste, ansvarlige Indehaver af Firmaet»HANDELSHUSET, ATLAS-KOL DING ved J. P. SKOVSGAARD«. Politimesteren i Kolding m. v., den 20. November Thalbitzer. Politikreds Nr. 34. Til herværende Handelsregister er modtaget Aar 1931 den 6. November anmeldtes, at en Brugsforening under Navn af»lunder SKOV BRUGSFORENING«driver Handel i Lunderskov By, Skanderup Sogn, hvor Kontor og Forretningslokaler er beliggende. Brugsforeningens Bestyrelse udgøres af Gaarde jer Laurids Jensen, Formand, Overj)ortør Alfred Pedersen, Næstformand, Gaardejer Jørgen Østerlund, Portør Karl Falkenberg og Landpostbud Laurids Peter Nielsen, alle af Lunderskov. Brugsforeningen forpligtes i alle Forhold ved Underskrift af samtlige Bestyrelsesmedlemmer i Forening, og dens Vedtægter er af 8/9 1931, stadfæstet i)aa Generalforsanding af s. D. Brugsforeningens Medlemmer hæfter ikke solidarisk for Foreningens Forpligtelser, men kun i Forhold til den af hver især tegnede Andel, jfr. Vedtægternes 7 og 8. Meddelelse til Foreningens Medlennner sker kun ved Opslag i Foreningens Forretningslokaler og ved Bekendtgørelse i Lunderskov 'v Folkeblad. ^ Politimesteren i Kolding m. v., den 10. No- -( vember Thalbitzer. ^ Til herværende Handelsregister er mod- -1 taget Aar 1931 den 14. November anmeldte De- -g tailhandlerske Frøken Dorthea Rasnmssen,n Buch, Hylke, at hun driver Handel i Hylke s; By, Seest Sogn, som eneste, ansvarlige In-,-f dehaver af Firmaet»HYLKE KØBMANDS- -t- HANDEL ved D. BUCH«. Politimesteren i Kolding m. v., den 19. No- -o vember Thalbitzer. Politikreds Nr. 35. Til Handelsregistret for Nørvang Tørrild hl Herreder er modtaget saalydende Anmel- -I' delse: JELLING SOGNS SPARE- OG LAANE--a KASSE anmelder herved: at Sparekassens Vedtægter, vedtagne paaæje Generalforsamlingerne, afholdte den 12. Juli 1930 og den 17. Juli 1931, er stad- -h fæstede af Ministeriet for Handel og In- -n dustri den 1. Oktober 1931, at Si)arekassens Bestyrelse i Følge Vedtæg--^' ternes 12 bestaar af et Tilsynsraad h/i ])aa 9 Medlemmer og en af Tilsynsraadet føl valgt Direktion, at Tilsynsraadet for Jelling Sogns Spare- -ai og Laanekasse bestaar af: 1. Amtsraadsmedlem, Sparekassedirektør Mikél Jensen, Jelling (Formand),,(f) 2. Gaardejer Peter Marius Clausen, Rugballe, 3. Gaardejer Hans Haugstrup, Hørup,,qf 4. Lærer Ejnar Jensen, Høru}), 5. Gaardejer Peter Jensen, Jelling Mark,,}li G. Gaardejer Ingemann Mols, Jelling ) ri Mark, 7. Partikulier Thomas Gerhardt Jensen xisj Mols, Jelling, 8. Skomager Niels Larsen Nielsen, Jel-'dsl ling, og 9. Gaardejer Stelfen Ravn, Jelling, at Direktionen for Jelling Spare- og Laane--sn kasse bestaar af:

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere